Vladimir Putin, Rusland & De Westerse Anti-Russische Propaganda.

Eindelijk is dan gisteren (donderdag 15 oktober 2015) het langverwachte Rapport van de Nederlandse Raad voor Veiligheid gepubliceerd.. De voorzitter van de Raad, Tjibbe Joustra, maakte duidelijk dat hoewel volgens hem vaststond dat de Maleisische airliner, MH17, neergehaald was door een Russische BUK-raket, hij geen daders aanwees. Zoals bekend, werd op 17 juli 2014 de MH17 neergehaald terwijl die boven het oorlogsgebied in Oost-Oekraïne vloog, op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur in Maleisië. Hierbij kwamen alle 298 passagiers (waarvan het merendeel Nederlanders) om het leven. Het toestel kwam terecht in de omgeving van het Oekraïnse dorp, Grabove. Op het moment dat deze vreselijke tragedie plaatsvond, was Oekraïne al enige tijd het gevechtsterrein tussen de door Rusland gesteunde separatisten in Oost-Oekraïne en het Oekraïnse leger in Zuid-Oost Oekraïne zelf. Enkele maanden daarvoor, in februari 2014, was de legitiem gekozen regering Jakunovich door (naar officieel werd meegedeeld) een door de Oekraïnse bevolking opgezette staatsgreep, afgezet. De beelden die we via de gewone media te zien kregen en het verslag wat er over de onlusten die met deze coup gepaard gingen, werden uitgelegd als zouden het regeringsleger en politie op weerloze demonstranten hebben geschoten. De waarheid is echter dat velen van deze “weerloze en vreedzame demonstranten” zélf tot de meest gewelddadigste personen behoorden en die vele gruwelijke misdaden pleegden! Zij maakten deel uit van o.a. Rechtse Sector, een uiterst gewelddadige en wrede fascistische organisatie die zelfs niet terugschrok voor het meest wrede geweld. Een andere gewelddadige militante eenheid is Svoboda (vrijheid) die naar het Nazisme neigt en als haar symbool, de wolfsangel, een Nazi-symbool had; later maakte dit plaats voor een symbool in de vorm van een hand met drie opgestoken vingers. Wat er wérkelijk aan de gang was, werd niet door de gevestigde media meegedeeld. De website, infowars.com liet echter zien, dat daar een genocide tegen de Russisch-gezinde bevolking gepleegd werd. http://www.infowars.com/media-blackout-as-u-s-sponsors-genocide-in-southeastern-ukraine/ Nochtans werd Victor Yukanovych ervan beschuldigd het vuur op zijn eigen bevolking te hebben geopend. https://syrianfreepress.com/2014/03/14/again-abot-the-euro-maidans-snipers-in-kiev-u-s-funded-opposition-and-used-snipers-against-ukrainian-people-while-pushing-the-false-propaganda/

Enkele van de Meesterbreinen achter de Val van de Regering-Yakunovych en de Aanstelling van de Nieuwe Leiders in Oekraïne.

De problemen in Oekraïne begonnen pas goed nadat de legitiem gekozen premier van Oekraïne, Victor Yanukovych, 80% van de stemmen had gekregen. Die weigerde nl. om Oekraïne aan te sluiten bij de Europese Unie. Hij wenste een pro-Russchische koers te varen. Daarnaast wilde een groot deel van de Russisch-gezinde bevolking zich afscheiden van Oekraïne en zich aansluiten bij Rusland. En dit was weer een doorn in het oog van president Barack Obama (U.S.) en de Europese Unie. Zij hebben de coup waarmee Yakunovych ten val werd gebracht, gesteund. Enkele anderen die veel invloed hebben en de val van Yukanovych teweeg hebben gebracht, worden hier genoemd: George Soros. deze in Hongarije geboren Amerikaan en lid van de Amerikaanse Federal Reserve en die genomineerd is om het hoofd van de Ukrain Central Bank te worden, heeft via zijn non-governmental organisations voor de financien gezorgd waarmee de val van Yukanovych mogelijk werd. english.pravda.ru/opinion/columnists/28-12-2014/129404-usa_ukraine-o/  (“US Fox in charge of the Ukraine chicken hawk coup bank”)  Na de val van Yukanovych kwamen er in Oekraïne nieuwe leiders aan de macht: Petro Poroshenko en Arseniy Yatsenyuk die machtige en invloedrijke financiers en organisaties achter zich hebben staan. We zien dan ook dat er Joods-Zionistische invloeden aan het werk zijn: Victoria Nuland (Nudelman) van het Amerikaans Staatsdepartement. Nuland, gehuwd met Robert Kagan van de Joodse familie Kagan. Die behoort op zijn beurt weer tot de pro-Israëlische Amerikaanse neo-conservatieven. Verder is er de National Endowment for Democracy, een stichting, in 1983 door het Amerikaans Congres opgericht met het doel overal ter wereld de democratie te verspreiden. Deze stichting heeft haar aandeel geleverd om Poroshenko en Yatsenyuk aan de macht te brengen. Yatsenyuk zelf is weer eigenaar en voorzitter van Open Ukraine Foundation, waarmee machtige banken zoals de Sweed Bank en Horizon Capital gellieerd zijn. incogman.net.2014/03pro-jew-coup-in-ukraine-getting-sanitized/  Van Petro Poroshenko is nu duidelijk dat ook hij Joodse roots heeft. Dit zijn enkele van de machtige organisaties en personen achter de huidige chaos, rampspoed, dood en verderf in Oekraïne. Na zijn val vluchtte Victor Yukanovych naar Rusland.

President Vladimir Putin Annexeert De Krim: Een Legitieme Stap.

De  laster- en leugencampagne die tot op de dag van vandaag voortduurt, begon pas goed warm te draaien nadat Vladimir Putin, president van de Russische Federatie, een verdrag ter annexatie van de Krim door Rusland ondertekende, waarmee dit aan de Federatie werd toegevoegd. Dit gebeurde nadat de bevolking zich in grote meerderheid middels een door Putin ingesteld referendum, voor toetreding tot Rusland had uitgesproken. Daarnaast was de Krim in het verleden altijd al onderdeel geweest van Rusland. En het is om die reden dat het Westen begon met het opleggen van sancties op Rusland omdat de annexatie van de Krim door Putin volgens de U.S. en de EU illegaal en onwettig zou zijn. (zie http://www.cbc.ca/news/world/vladimir-putin-defends-crimea-vote-in-moscow-speech-1.2576631) Naast de Verenigde Staten, Canada en Europese landen, heeft ook Nederland haar aandeel aan de sancties tegen Rusland geleverd. Dat daarbij ook Nederlandse ondernemingen te lijden zouden krijgen daar Rusland op haar beurt met tegensancties tege het Westen begon, was misschien van minder belang! Er is weliswaar een noodfonds voor Nederlandse bedrijven opgericht om de hierdoor onstane nood te lenigen, maar dit heeft echter niet voorkomen dat die in zekere mate in de problemen gekomen zijn. CBC News deed verslag van de toespraak van Vladimir Putin waarin hij zijn besluit de Krim te annexeren, verdedigde. http://www.cbc.ca/news/world/vladimir-putin-defends-crimea-vote-in-moscow-speech-1.2576631/

Donderdag 17 juli 2014: Een stralende zonnige zonerdag waarop de zon voor velen echter voorgoed onder zou gaan. 

De zomer van 2014 was een van die zomers die de geschiedenis in zou gaan als een der warmste die echter al vroeg begon. Al in de lente van dat jaar werden temperaturen bereikt van 21 of meer graden celsius. Bovendien werd dat jaar het WK Voetbaltoernooi gehouden waarvan gezegd werd dat het Nederlands Oranje elftal het na de eerste of eerste twee wedstrijden al op zou moeten geven. Althans, zo luidden de prognoses. Het tegendeel bleek: hoewel Oranje uiteindelijk geen wereldkampioen werd (dat werd Duitsland), wist het voetbal team met Oranje-helden als Van Persie het toch ver te schoppen. En het waren Brazilë en Spanje waarvan het elftal het al eerder op had moeten geven. Vele Oranje-gezinde voetbal-supporters hadden hun televisie in de tuin gezet vanwege de zomerse warmte en als Oranje tijdens hun voetbalwedstrijd een goal scoorde, was het gejuich niet van de lucht. Kortom: de zomer van 2014 zou een enerverende en prettige zomer worden. Dat de zon voor velen voorgoed onder zou gaan en de zomer abrupt zou eindigen vóórdat die zelfs maar afgelopen zou zijn, werd op 17 juli bewaarheid voor hén die korte tijd daarvoor afscheid hadden genomen van hun geliefden die een vlucht geboekt hadden bij Malaysian Airlines; zij zouden vanaf Schiphol in Amsterdam naar Kuala Lumpur in Maleisië gaan, sommigen voor een welverdiende vakantie, voor anderen was het een zakelijke reis. Vlak voor zij afscheid van elkaar namen, moet van hun gelaat de verwachting afgestraald hebben, “tot spoedig weerziens!”  Misschien hadden sommigen al gedacht aan de vele mooie foto’s die zij op hun bestemming zouden maken, om die later met vreugde aan hun achtergebleven geliefden te laten zien als zij weer met elkaar verenigd zouden zijn. En alles gíng ook goed tot dat de dag aanbrak waarop de MH17 waarmee zij op weg waren naar hun bestemming, boven Oekraïne als door de vuist van een kwaadwillige en duistere macht uit het luchtruim werd gerukt. Deze dag, donderdag 17 juli 2014, waarop het noodlot toesloeg en waarop 298 mensen op gruwelijke wijze de dood werden ingesleurd, werd een triest dieptepunt in de geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart.

De MH17 en de Dader(s). 

Nadat het nieuws over deze tragedie eenmaal bekend geworden was, ging er een schokgolf door de Nederlandse samenleving en vooral door hén die kort daarvoor nog afscheid hadden genomen van hun geliefden. Ook liet deze ramp op de rest van de wereld een diepe indruk na: hoe in henelsnaam, hád deze verschrikking plaats kunnen vinden! Iets later werd het een en ander duidelijk: op het moment dat de MH17 boven oorlogsgebied in Oekraïne vloog, was het door een projectiel geraakt; het was nl. al eerder gebeurd dat Russische separatisten een Oekraïens legervliegtuig neer hadden gehaald zoals o. a. een Antonov. En al korte tijd na de tragedie wezen vele vingers dan ook in de richting van Vladimir Putin en Rusland die, daar was men inmiddels vast van overtuigd, deze separatisten de wapens geleverd hadden waarmee deze ramp plaats had kunnen vinden. Ondertussen begon het over het internet te wemelen van nieuwsverslaggeving van wat de wáre toedracht van de ramp met de MH17 betreft; voordat de airliner neergehaald zou worden, werd het toestel “begeleid” door een of twee Oekraïnse gevechtsjagers van het type Suhoik-25. Die zouden het toestel neergehaald hebben. In alternatieve visies werd weliswaar melding gemaakt dat de MH17 getroffen was door een BUK-raket, die echter door Oekraïnse legereenheden gehanteerd zou zijn. Wat het aanvankelijke onderzoek betreft wat door zowel de U.S. als Rusland uitgevoerd was, had Rusland haar eigen onderzoeksresultaten open en bloot op tafel gelegd. Dit hebben de U.S. echter níet gedaan, zoals onderzoeksjournalist, Robert Parry, ontdekt heeft; hij heeft bij de Central Intelligence Agency (CIA) om recentere gegevens betreffende de ramp met de MH17 verzocht, die deze Amerikaanse inlichtingendienst hem echter niet gaven; die gegevens die Parry wél werden gegeven, waren gegevens die dateerden van acht dagen na de ramp. Parry nu, beweert over bronnen te beschikken die de wáre reden weten: de CIA beschikt wel degelijk over de meest recente gegevens maar wil die niet vrijgeven omdat die naar een dader/daders, ánders dan Vladimir Putin, zouden wijzen. sputniknews.com/military/20150327/1020072414.html  (“CIA Refuses to Share Updated Intelligence on MH17 Crash – US Journalist”) Verder zijn de ooggetuigenverslagen die Vladimir Putin als de (indirecte) dader achter de MH17-tragedie tegenstrijdig; die kloppen niet en spreken elkaar tegen; tevens zijn die zó bizar dat zich hier geen enkele serieuze onderzoeker zich aan zou willen wagen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, trekt deze dan ook in twijfel en spreekt van “een hoax.” sputniknews.com/world/20150319/1019727250.html  (“Lavrov on Alleged MH17 Crash Witnesses Accounts: Looks Like Hoax”)  Verder heeft de U.S. steeds beweerd over satellietfoto’s te beschikken waarmee het bewijs geleverd zou zijn dat de Russische separatisten (en daarmee ook Putin) de daders zouden zijn; men weigerde deze foto’s echter vrij te geven. Tot nu toe wordt er echter een hevige anti-Rusland en- Putin-campagne door de Westerse media gevoerd, zonder dat er ook maar enig bewijs van (in)directe betrokkenheid van de separatisten en Putin sprake is; veelal komt men niet verder dan met termen als, “de propaganda van de Russische media en Putin.” Dat er in werkelijkheid sprake is van een gecensureerde Westerse media, is eens temeer duidelijk, aangezien er wat bovenstaande informatie betreft, weing of niets van vermeld wordt.

Petro Poroshenko: Propagandameester pur sang. 

Een van de beste anti-Russische propagandaverkondigers blijkt niemand minder te zijn dan de huidige president van Oekraïne, Petro Poroshenko! Op zaterdag 7 februari 2015 werd in Munchen in Duitsland een Veiligheidsconferentie gehouden betreffende de problemen in Oekraïne. Hier was Poroshenko zelf ook aanwezig. Om de aanwezigheid van Russische legereenheden in Oekraïne te bewijzen, liet hij de overige aanwezigen paspoorten en ID-cards zien die aan Russische militairen toe zouden behoren. (zie: euromaidanpress.com/2015/02/07/poroshenko-shows-passports-of-lost-russian-soldiers/  Hier werd ook melding van gemaakt in de Westerse media. Daarna is er echter niets meer van vernomen! Op 15 september 2015 zouden ambtenaren van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst tijdens de inspectie van een Russisch humanitair hulpkonvooi explosieven en ander wapentuig in verpakkingsmateriaal, bestemd voor humanitaire doeleinden, gevonden zijn. Ook dit voorval haalde voor zeer korte tijd de voorpaginas waarna er niets meer van vernomen werd. In 2014 werd melding gemaakt van een door de Oekraïnse inlichtingendienst verijdelde aanslag op de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, die samen met een delegatie in Oekraïne was. De terreurdaad zou op 8 november zijn verijdeld waarbij enkele agenten die hun instructies vanuit Moskuo zouden hebben ontvangen, gearresteerd waren. Al spoedig daarna werd duidelijk dat het bewijs waar de SBU, de Oekraïnse inlichtingendienst mee kwam, totaal niet overtuigend was. http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2014/11/Geheime-diensten-geen-bewijs-voor-aanslag-op-Koenders-1651173w/

Euromaidanpress: Anti-Russisch Propagandavoertuig. 

Dan hebben we nog iets te zeggen over de website, euromaidanpress. Als men deze die bezoekt (euromaidanpress.com) treft men op deze Engelstalige Oekraïnse site ook een sectie in de Nederlandse taal aan. Hier worden zeven redenen gegeven over hoe het Oekraïns-Russisch conflict ontstaan zou zijn waarbij Rusland als de agressor afgeschilderd wordt; euromaidanpress.com/seven-reasons-dutch/ De vijfde reden waarbij Rusland als de boosdoener naar voren wordt geschoven, wordt ons onder de titel, “5 Oekraïne beschoten vanuit Rusland” gepresenteerd. We lezen daar o.a. dit:

“De eerste oorlogshandeling door de Russen vond plaats in juli 2014. Russische artillerie opende het vuur op deels omcirkelde Oekraïnse troepen, die poogden de controle over een grenspost te winnen. Deze aanval is gedocumenteerd via verschillende sociale media en video’s, en later bewezen door het open-source onderzoeksteam van Bellingcat. De beschieting resulteerde in zware verliezen van materieel en manschappen, en dwong de Oekraïnse troepen westwaarts terug te trekken.” (cursief toegevoegd)

Het zou dus bewezen zijn dat Russische troepen de gevechten in Oekraïne begonnen zijn, iets wat later vastgesteld is door een onderzoeksteam, Bellingcat geheten. Maar was dit niet de man achter dit team, Eliot Higgins geheten, waar door o.a. het Nederlandse actualiteitenprogramma, EenVandaag, aandacht aan werd besteed? Jazeker, en Higgins was de man die precies uitgezocht zou hebben, hoe de mobiele BUK-raket-installatie heimelijk vanuit Rusland via verschillende omwegen naar de pro-Russische separatisten vervoerd zou zijn. Vervolgens zou hiermee de veelbesproken BUK-raket afgevuurd zijn waarmee de MH17 neergehaald zou zijn. Naast EenVandaag besteedden ook enkele andere media hier aandacht aan. Maar…wie is Higgins nu precies? Is hij werkelijk de ene man achter dit “open-source onderzoeksteam”  of is hier méér aan de hand dan wat zo op het eerste oog te zien is? Auteur en onderzoeker, Joost Niemöller, bekend van o.a. het boek, MH17 De Doofpotdeal (Uitgeverij Van Praag, Amsterdam 2014), heeft het een en ander nagegaan en weet o.a. te melden dat Higgins niet een eenvoudige huisvader met een computer is zoals hij zich presenteert. In werkelijkheid maakt hij deel uit van een groot netwerk, The Lonodon Project Investigation, waar organisaties zoals The Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), journalisten en hackers van The Financial Times en The Open Society een prominente rol in spelen; The Open Society wordt weer geleid door George Soros, de in Hongarije geboren Amerikaanse miljardair; deze al eerder genoemde miljardair heeft zoals al gezegd, via enkele van zijn liefdadigheidsorganisatie de val van Victor yukanovych weten te bewerkstelligen. En George Soros onderhoudt op zijn beurt innige, vriendschappelijke betrekkingen met de Rothschilds! (zie: joostniemoller.nl/2015/05/het-machtige-open-society-netwerk-achter-de-eebvoudige-blogger-bellingcat#mh17/) Mocht na op de link gedrukt te zijn, de pagina worden weergegeven met de melding dat er niets gevonden is, probeer dan de zoekmachine op de site van niemöller, joostniemoller.nl door “Bellingcat”  in te toetsen. Naast gegevens over MH17 en Rusland, heeft Niemöller nog veel meer informatie te bieden die een goed beeld geven betreffende de werkelijheid achter het drama met dit Maleisisch passagiersvliegtuig.

Wat Zal de Toekomst Brengen? 

Hoe meer we de intelligente en redelijke verlaringen betreffende de wáre toedracht rond MH17 lezen zoals die van Joost Niemöller, infowars.com en andere onderzoekers en websites, hoe stompzinniger, kunstmatiger en ridicuul de berichtgeving door het NOS-Journaal, EenVandaag, Nieuwsuur, RTL-Nieuws en overige gevestigde nieuwsbronnen bij ons overkomt! Het is de gevestigde media die hoofdzakelijk aafgaan op dubieuze en twijfelachtige bronnen als Bellingcat. De vraag is nu: waar zal dit alles toe leiden? Zou het zoals velen nu vrezen, uit kunnen draaien op een confrontatie tussen Rusland en het Westen (NATO) die zich geleidelijk zou kunnen ontwikkelen in een Derde Wereldoorlog? Hopelijk zal dit nooit gebeuren. We hebben echter gezien waartoe machtige belangen met hun valse propaganda en gemanipuleerde berichtgeving toe in staat zijn. Tijdens de aanloop tot en gedurende globale conflicten zoals de Eerste en Tweede Wereldoorlog had nog nooit iemand van het internet gehoord laat staan dat er gebruik van kon worden gemaakt. En die bronnen die wisten te melden dat de Verenigde Staten deze twee wereldomvattende conflicten ronduit ingelogen waren, konden hun stem niet wereldwijd laten horen. Het was op basis van 85 á 99% aan leugenachtige gemene oorlogspropaganda dat Duitsland de schuld voor de Eerste en Tweede Wereldoorlog in de schoenen geschoven kreeg. Dat de meerderheid van de publieke opinie deze verachtelijke leugens ook geloofden, was daaraan te wijten. Dat Duitsland destijds door sluwe gemanipuleerde berichtgeving als een natie van schurken en boeven voor de publieke opinie door (voornamelijk Joodse propagandabronnen) werd afgeschilderd, weten we nu dankzij het internet. Dit medium was zoals al aangegeven, niet beschikbaar in die tumulteuze tijden. Dit is er echter nu wél. Laten we dan hopen dat met dit medium erger in de toekomst zal worden voorkomen.

Ton Nuiten – Dinsdag 20 oktober 2015.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.