Saddam Hussain vs De Talmud.

We weten nu dat veel van wat er over Saddam Hussain en Iraq is verteld, gebaseerd was op niets ander dan leugens; de zgn. “massavernietigingswapens” waarover Hussain zou hebben beschikt, hebben eigenlijk nooit bestaan. Ook de banden die hij met Al-Qaeda zou hebben gehad, was een mythe die inmiddels als zodanig ontmaskerd is. En dat Hussain een vijand en onderdrukker van zijn eigen volk zou zijn geweest, is inmiddels ook als leugenpropaganda ontmaskerd. Wat dit laatste betreft, hebben we nog een video-opname van het actualiteitenprogramma, Netwerk, van 19 december 2002 (drie maanden en één dag voor de Amerikaanse inval in Iraq.) Presentator wad destijds Pieter Jan Hagens. De eerste twee onderwerpen die erin besproken werden, waren het onthullend boek, Blinde Ambitie van oud-minister Bomhoff (waarin die een boekje opendeed over de vergaderingen van ministers achter gesloten deuren); hoewel de besluiten zelf openbaar zijn, moeten de discussies en gesprekken hierover geheim blijven; Bomhoff die samen met alle andere ministers hierover een geheimhoudingsplicht ondertekend had, had deze overeenkomst nu geschonden door die in belang van het land toch openbaar te maken in zijn genoemde boek. Voormalig premier Balkenende, liet het Openbaar Ministerie toen nagaan of Bomhoff inderdaad de wet zou hebben overtreden. Het tweede onderwerp was gewijd aan het christelijk onderwijs wat destijds onder vuur lag. En het derde en laatste onderwerp (en daar gaat het dan ook over) had betrekking op Saddam Hussain en Iraq. Het verslag over dit onderwerp waren door verslaggever, Peter Tetteroo en cameraman Pieter Groeneveld gedaan. Er werden interviews gehouden met vele burgers van Iraq en die gaven hiermee hun onvoorwaardelijke steun aan Hussain:

“We zijn bereid voor elke centimeter land te vechten en zo te voorkomen dat de Amerikanen het bezetten.”

“Saddam is onze leider. Saddam is de leider van de Arabieren.”

Dit waren de eerste woorden die twee Iraqis zeiden. Dan horen we Tetteroo:

“Veel is niet wat het lijkt in Bagdad; als je mensen écht te spreken krijgt, blijken Westerse vooroordelen vaak niet te kloppen. Wat gaat er precies om in deze hoofden” (van de geïnterviewde Iraqis), “wat denken de mensen in Iraq nu écht? Waarom spreken zij steeds de steun uit voor die man die wereldwijd als een van de grootste problemen van deze tijd wordt gezien, en, worden zij echt toe gedwongen zoals wij zo vaak veronderstellen?”

Dan is er de Federatie voor Irakese Vrouwen waardoor het team in contact wordt gebracht met een oude Iraakse vrouw, N Sa’er. Haar zoon, Saba, kwam tijdens de Eerste Golfoorlog om het leven. Als zij hierover praat, heeft N Sa’er niets dan lof voor Hussain:

“Wij zijn bereid voor ons land te sterven. Moge God onze president beschermen. Verder ligt alles in de handen van God.”

Op de vraag of N Sa’er zich op zou willen offeren voor Hussain, antwoordt zij met:

“Maar natuurlijk; natuurlijk offer ik mij op. Daar ben ik altijd toe bereid geweest en dat blijf ik ook.”

De Federatie voor Irakese Vrouwen speelde ook een grote rol in de emancipatie van de Iraakse vrouw, zo blijkt verder en Tetteroo vertelt dan ook dat de vrouw er meer geëmancipeerd is dan wij (hier in Nederland) dachten. In de vele kantoren die de Federatie in Bagdad had, werden naast computercursussen ook wapeninstructies gegeven hetgeen er op wijst dat verboden wapenbezit in Iraq iets was wat er volkomen onbekend was! Men had er dus het recht, zich te verdedigen tijdens bijvoorbeeld een overval of inbraak. Dan zegt Tetteroo het volgende tot een der vrouwen van de Federatie:

“In mijn land denken de mensen dat ’n vrouw hier geen hoge positie kan hebben” (er hier in Iraq niet ver kunnen komen.)

Daarop antwoordt zij lachend dat dit fout is en dat er een taak voor Tetterro ligt:

“Daar ligt een taak voor u. Verander het beeld wat zij hebben.”

Uit heel dit onderwerp blijkt dat de spontane en positieve reacties niet gedwongen kunnen zijn waardoor het beeld van een “wrede dictator” volkomen misplaatst is! Verder blijkt dat vele Iraqis zeer intelligent zijn en een van hen is Mohammed  Darweesh; hij spreekt vloeiend Engels en hij vertelt over de onwetendheid die er heerst in het Westen betreffende Iraq en de Arabische identiteit:

“Westerlingen hebben geen beeld van wat er in de Arabische wereld speelt. Ze hebben heel verkeerde ideeën over de Arabische identiteit en de Arabische samenleving. De mensen in de Arabische wereld kijken met veel hoop naar de toekomst. Of dit land nu aangevallen wordt of niet. Zo is het leven. We weten uit onze geschiedenis dat dit land vroeger het land van geweldige keizerrijken was. Heel vroeger. Het Babylonische Rijk, het Assyrische Rijk. Ze bloeiden op en vervielen weer. We hebben dus veel ups en downs meegemaakt. Maar na elke ramp of invasie wisten de Iraki’s vroeg of laat de vijand te verslaan.”

Dan terug naar de vrouwen van de Federatie:

“We zijn bereid alles voor Saddam te geven opdat hij maar aan de macht blijft. Saddam vertegenwoordigt namelijk het volk, het land, de aarde, de natie, ons nationale bewustzijn. Hij vertegenwoordigt ons in alles.”

Dan vraagt Tetteroo zich hardop af of de vrouwen dit alles nu echt menen of dat zij dit doen omdat er een Iraakse ambtenaar bij aanwezig is. Hij stelt de vraag of zij werkelijk om Saddam geven en het antwoord is:

“Zoals u bij ’t referendum hent gezien, hebben we met ons bloed op hem gestemd. Kom gewoon bij ons kijken en u ziet het zelf.”

“Onze liefde voor hem is eeuwig. Dat zit in onze Arabische aard”, zegt weer een ander vrouwelijk lid van de Federatie. Dan wijst Tetteroo op de vele portretten van Hussain die op vele plaatsen te zien zijn en zegt tot de vrouwen dat,

“Veel Nederlanders denken: Ze worden gedwongen die op te hangen. Ze doen het niet vrijwillig”

Waarop een ander weer zegt dat dit niet zo is, want,

De vijandige media zijn niet eerlijk over ons. We worden niet gedwongen. Ga om het even bij welk gezin naar binnen en u ziet zo’n portret hangen. Soms zijn die portretten geen foto’s maar handgeschilderd. Ze komen uit het hart.”

Nochtans weet Tetteroo met alle zekerheid te vermelden dat de Iraqis toch maar eenzijdig worden voorgelicht. Dan komen er tijdens een interview elders mannen aan het woord die eveneens volkomen achter Hussain staan. En ook zij er korte fragmenten te zien van een anti-Amerikaanse demonstratie waarvan bij de laatste ook spandoeken met anti-Zionistische teksten worden meegedragen. Daaruit blijkt dat er ook een verband is met Israël en het wrede zionistische bewind in dat land. Uit alles wat we hier hebben geciteerd blijkt dat hoewel de burgers van Iraq volkomen achter Hussain stonden, het onderwerp maar oppervlakkig en fragmentarisch was samengesteld; het verhaal zit losjes en kortaf in elkaar. Maar hoe dan ook, álles wat we via de “vijandige media” over Hussain gehoord hebben, was inderdaad op een fundament van leugens gevestigd!

 

Saddam Hussain & De Talmud.

 

“Ze deden het om de olievelden”, vertelden sommigen; “De Verenigde Staten willen het Midden-Oosten veramerikaniseren”, zeiden weer anderen. “Nee, de Verenigde Staten willen dat Israël in het Midden-Oosten de hegemonie krijgt”, was de reactie van weer anderen. En zo had eenieder zijn eigen mening over de Amerikaanse inval in Iraq die op 20 maart 2003 begon. En hoewel al deze opinies waar zijn, is er nóg een reden (en zeer waarschijnlijk wel de hoofdreden) waarom de Verenigde Staten Iraq binnengevallen was, een motief waarvan tot nu toe maar zeer weinig mensen op de hoogte zijn. En dit motief wordt ons duidelijk als we een artikel van The New York Times lezen; het artikel is van de hand van Judith Miller en is van 7 mei 2003. Het vermeld dat Amerikaanse soldaten van het MET Alpha, het mobile exploitation team, die in die tijd al drie maanden op zoek waren naar nucleaire, biologische en chemische wapens in Iraq, tijdens hun zoektocht ook verschillende kaarten van Israël en documenten hadden ontdekt. http://www.nytimes.com/2003/05/07/international/worldspecial/07FIND.html  We lezen er o.m. dit:

“The search began this morning when 16 soldiers from MET Alpha teamed up with members of the Iraqi National Congress, a leading opposition group headed by Ahmad Chalabi, to search for what an intelligence source had described as one of the ancient copies of the Talmud in existence, dating from the seventh century. The Talmud is a book of oral law, with rabbinical commentaries and interpretations.

A former official from the Mukhabarat, Saddam Hussein’s secret police, had told the opposition group a few days earlierthat he had hidden the ancient Jewish book in the basement of his headquarters. The building had been badly damaged by coalition bombing, said the man, who is now working for the Iraqi National Congress, but he was still willing to take a group there to recover it. MET Alpha hesistated. Its mission was hunting for proof of unconventional weapons in Iraq, not saving cultural and religious treasures. But Col. Richard R. McPhee, its commander, decided that the historic Talmud was too valuable to leave behind.”

Hoewel er in dit artikel vermeld wordt dat de zoektocht naar religieuze en culturele documenten geen prioriteit had maar dat het om de jacht op “onconventionele wapens” in Iraq ging en er uiteindelijk geen zevende eeuwse Talmud werd gevonden, was het juist andersom: De zoektocht naar een antieke Talmud had zeer zeker de hoogste prioriteit! Daarnaast herinneren we ons nog het nieuws over de gruwelijke martelingen in o.a. de Abu Ghraib gevangenis van vele Iraakse burgers; na de verovering van Iraq, werden vele geheim gaenten van de CIA het land binnengebracht met als enig doel het martelen van duizenden Irakezen. En het waren vele Israëlische agenten van de Israëlische geheime dienst, de MOSSAD, die over de vele martelpraktijken het toezicht hadden! De CIA en de MOSSAD werkten dus samen onder leiding van de laatste. Het motief van deze martelingen? Zuiver wreed vermaak, martelen voor de lol; en dit wás ook waar, maar er was nóg een reden en lijkt haast té onwaarschijnlijk om waar te zijn: Naast de vele Irakezen die in o.a. de Abu Ghraib gemarteld werden (eigenlijk waren er naast de genoemde talloze andere martelcentra in Iraq opgericht), werden er ook in deze centra’s talloze Irakezen gemarteld met maar één doel: Wisten zij waar die antieke Talmud die Saddam Hussain in zijn bezit had gehad nu te vinden zou zijn? Nogmaals: dit klinkt bijna té ongelooflijk om waar te zijn: werden de duizenden Iraqis juist hierom gemarteld? We zullen hier verderop op ingaan.

 

De Ambassade Der Illuminati: De Grootste Ambassade ter Wereld in Iraq.

 

We weten allemaal dat ieder land afzonderlijk haar eigen ambassade in andere landen heeft en dat is niet ongewoon. Wat echter wél bijzonder is, is dat de ambassade die de Verenigde Staten in Iraq hebben laten bouwen nadat het door hen veroverd was, de grootste ter wereld is; er werken naar verluidt 15.000 á 20.000 mensen en heeft circa 6 miljard dollar gekost. Het tweede punt wat zo uitzonderlijk is, dat deze ambassade voor Israël bestemd is; en het doel van deze ambassade is niets minder dan een symbool voor de uitbreiding van gebied voor Israël in de richting van de rivieren, de Nijl, de Tigris en de Eufraat; op de Israëlische vlag zien we boven en onder de zes-puntige ster twee blauwe lijnen of balken; die staan symbool voor de genoemde rivieren. Hiermee wordt op symbolische wijze duidelijk gemaakt dat Israël het hele gebied wat zich binnen deze rivieren bevindt, wil gaan bezetten. Hoewel deze ambassade officieel de Amerikaanse ambassade in Iraq is, is die eigenlijk een Israëlische ambassade. En deze ambassade is tevens een symbool voor het Groot-Israël, het symbool van de Joodse wereldheerschappij!

 

Saddam Hussain & De Babylonische Ballingschap.

 

Over het oude Babylon is veel geschreven; ook wij hebben al hier enkele malen over geschreven. Het vroegere, aloude Babylon was gelegen in het huidige Iraq. Het was daar dat het Joodse volk voor zeventig jaar in ballingschap verkeerde. In die tijd (en we hebben hier al vaker over geschreven), werd er ook de Talmud samengesteld. Hoe het ook is gegaan, weten we niet, maar vermoedelijk is Saddam ooit eens de oude geschiedenis van Iraq gaan bestuderen. Daarbij is hij vermoedelijk ook op de hoogte gekomen van de Talmud die er door de Joden met de hulp en steun van Babylonische heidense priesters was samengesteld. Saddam zal dan waarschijnlijk niet zo trots zijn geweest op wat de Babylonische heidense priesters hadden verricht; pedofilie o.a. was er in die oude tijd namelijk schering, inslag en zeer gewoon. Kinderoffers aan heidense goden waren er ook aan de orde van de dag, en zo zijn er meer duistere zaken waarmee de religieuze elite zich er in die tijd mee bezig hielden. Na jaren van onderzoek en naspeuring had Hussain besloten om eens na te gaan of er nog antieke religieuze geschriften bewaard konden zijn gebleven en hij liet daar dan ook onderzoek naar doen. En zo ontdekte hij de Talmud. Nadat hij die had gelezen, gaf Hussain opdracht om alle exemplaren van de Talmud die er nog te vinden mochten zijn te verzamelen; hij was namelijk van plan om aan de wereld te openbaren wat voor een huiveringwekkend en afschuwelijk werk die Talmud wel niet was. In Israël waren de leiders er echter achter gekomen wat Hussain van plan was te gaan doen. En aangezien de Joodse lobby in de Verenigde Staten er eigenlijk de (politieke) dienst uitmaken en zich intens met Israël verbonden voelen, kwam enige tijd daarna vanuit Israël de boodschap: Val Iraq binnen! Voor deze gegevens en meer: http://www.biblehomechurch.org/popcast/1716.mp3  (“Embassy of the Illuminati.”)

 

Het beruchte “Waterboarden” en andere Huiveringwekkende Marteltechnieken.

 

Zoals we gezien hebben, hadden de Verenigde Staten na Iraq eenmaal binnengevallen en veroverd te hebben, er naast de Abu Ghraib-gevangenis nog vele andere martelcentra’s over geheel Iraq opgericht. Naast de vele andere marteltechnieken die er werden toegepast om er de duizenden onschuldige Irakezen aan het praten te krijgen, maakte men er gebruik van het zgn. waterboarden, waarbij over het gezicht van het geboeide slachtoffer een doek werd gelegd waar vervolgens grote hoeveelheden water over uitgegoten werd. De gevangene werd hierdoor verstikt daar die geen lucht meer in kon ademen. Andere vernederende technieken waren het dwingen van mannen. seksuele handelingen met elkaar te laten bedrijven, het verkrachten van  vrouwen voor de ogen van hun (vastgebonden) man en kinderen, zware mishandeling (vaak met dodelijke afloop) en dit alles en nog veel meer om er achter te komen waar die antieke religieuze geschriften nu waren opgeborgen! En nogmaals, dit schijnt gewoon ongeloofwaardig te zijn: Duizenden onschuldige Irakezen martelen om er slechts achter te komen waar al die exemplaren van de Talmud en andere antieke religieuze teksten te vinden zouden zijn? Ja, het ís ook gewoon niet voor te stellen, maar wél waar! Maar wat zou er nu zijn gebeurd als Saddam Hussain de kans nu wél zou hebben gekregen, de Talmud (en daarmee ook het kwaadaardige karakter van de Joodse leiders in Israël en die van de Joodse lobby in de Verenigde Staten) aan de wereld te openbaren? Wel, die zou dan kennis hebben kunnen nemen van het feit dat de huidige Joden eigenlijk helemaal geen Joden zijn maar Khazariërs (en dit is pas goed in de openbaarheid gekomen op 4 december 2012 dankzij het langdurige onderzoek van Dr. Eran Elhaik, een vermaarde Joodse DNA-geneticus. En de opzienbarende resultaten van zijn onderzoek hebben in de wetenschappelijke wereld onder andere Joodse DNA-genetici nogal wat voor opschudding gezorgd; sommigen van hen hebben hier verontwaardigd op gereageerd door te stellen dat het onderzoek van Elhaik van weinig waarde zou zijn. Nochtans is het de waarheid dat elk volk (dus ook het Joodse) nooit in staat is geweest, gedurende hun lange geschiedenis hun  eigen unieke karakter re bewaren; dat de Joden een uniek eigen karakter zouden hebben waarvan de aard helemaal terug te voeren zou zijn tot op Abraham, Izak en Jakob, is echter een van de vele Joodse fabels!)

 

Joodse Kolonel uit New York op de Gouden Troon van Saddam Hussain.

 

Na de overweldiging van Iraq kwam er ook een Joodse kolonel uit New York naar Iraq om er plaats te nemen op de gouden troon die eens Saddam Hussain toebehoorde; hiermee wilde Jacob Goldstein (zoals de kolonel heet), duidelijk maken dat Israël eindelijk wraak op haar eeuwenoude vijand, Babylon, had genomen. En dat het hier ook gaat om een groot-Israël, is ook waar evenals het in bezit krijgen van de Iraakse olievelden zoals we al eerder zeiden. En dit alles moet dan leiden tot de Joodse wereldoverheersing. http://www.texemarrs.com/052006/zionist_objective_global_domination.htm

 

Het Einde van een der Oude Vijanden van de Joden.

 

Hoewel Saddam Hussain zelf nog enige tijd uit handen van de Amerikanen wist te blijven door zich verborgen te houden, werd hij uiteindelijk toch gepakt, berecht en daarna gelyncht. Saddam Hussain, een der vijanden der Joden was ondanks zijn inspanningen om de Joodse Talmud aan de wereld te openbaren, tenslotte toch ten prooi gevallen aan zijn vervolgers. En zo was er een hindernis voor de Joodse agressieve expansiedrift in het Midden-Oosten, een president en zijn volk, voorgoed uit de weg geruimd.

 

Ton Nuiten – donderdag 16 juni 2016.

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.