Twee Jaar Geleden: Operatie Protective Edge, Zomer 2014; De Brede Niet-Belichte Achtergrond.

Vrijdag 8 juli 2016. Het is nu twee jaar geleden dat Israël met de militaire operatie, Protective Edge een einde trachtte te maken aan de raketbeschietingen door Hamas vanuit de Gazastrook op Israëlische steden. Bij deze actie kwamen meer dan 21.00 Palestijnen (voornamelijk burgers) om het leven en aan Israëlische zijde 70 Israëlis (64 militairen en 6 burgers.) Tijdens de militaire acties van het Israëlische leger in Gaza werden er in verschillende delen (waaronder ook in Nederland), demonstraties gehouden; de protesteerders eisten een eind aan het conflict en een deel van de protestacties mondden uit in geweldddadigheden tussen demonstranten en politie. Intussen zonden de nieuwsmedia beelden uit van totaal verwoeste Palestijnse woonwijken die deden denken aan beelden van de totale vernietiging van de Duitse steden en dorpen door de Geallieerden tegen het einde van WW II. Beelden van vernietiging van of schade aan Israëlische steden door de raktebeschietingen door Hamas werden of niet vertoond of daar waar dit wél het geval mocht zijn geweest, zeer marginaal. Daarbij het grote verschil tussen het hoge aantal Palestijnse slachtoffers tegenover 70 Israëlische slachtoffers in aanmerking genomen, moet zeer worden betwijfeld of de raketten die Hamas al enige tijd op Israëlische steden afgevuurd zou hebben, inderdaad zo geavanceerd zouden zijn zoals door o.a. christenzionistische websites en tijdschriften al lange tijd wordt beweerd! En hoewel er van veschillende zijden (van o.a. de Verenigde Staten) steeds weer inspanningen werden -en worden- gedaan om beide tegenspelers, president, Abbas van de Palestijnse Autoriteit en de Israëlische regering weer om de onderhandelingstafel voor vredesbesprekingen te krijgen, werd -en wordt nog- het belangrijkste punt over het hoofd gezien: hoe is het Israëlisch-Palestijnse conflict nu precies begonnen? Bij nadere bestudering van dit probleem blijkt dat 750.000, 800.0000 á 1.000.000 Palestijnen (de aantallen verschillen) door Joodse terroristische groeperingen zoals o.a. de Irgun en de Haganah in  1947, 1948 en daarna systematisch uit hun geboorteland waar hun voorouders al voor lange tijden hadden gewoond, verdreven werden! Daarbij werden talloze Palestijnse burgers op gruwelijke wijze afgeslacht! Daarnaast heeft Israël in het verleden vele VN-resoluties aan de laars gelapt zoals VN-resolutie 194 uit 1948. hierin werd door de VN bepaald dat de verdreven Palestijnen het recht moesten krijgen op terugkeer naar hun geboortedorpen en door Israël gecompenseerd moesten worden wegens geleden schade. Tot op heden weigert Israël aan deze resolutie te voldoen. In plaats daarvan confisqeerde Israël de eigendommen van de Palestijnen die zij tijdens hun vlucht achter hadden moeten laten en stelde het in 1950 de “wet op terugkeer” in; deze wet bepaalt dat elke Israëliet (waar ter wereld die dan op dat moment ook mag verblijven), zonder problemen naar Israël terug kan keren mocht hij/zij dit wensen! En ondertussen zijn er de Palestijnen te Gaza al jaren extreme vormen van restricties opgelegd.

 

gzmrg7

Enkele op gruwelijke wijze vermoorde Palestijnse tieners door het Israëlische leger. 

 

 

De Situatie rondom Operatie Protective Edge: De Bredere Context. 

 

Hoewel de Israëlische regering met aan het roer, premier Benjamin Netanyahu verklaarde dat operatie Protective Edge bedoeld was om de raketbeschietingen van Hamas te beëindigen, moet deze militaire actie toch in een bredere context worden beschouwd. En als we die context ofwel de bredere achtergrond van dit conflict nagaan, zien we dat er veel meer aan de hand is dan wat we te horen krijgen van de gevestigde (pro-zionistische) media & pers. Zo is het opmerkelijk dat rondom diezelfde periode bekend werd dat er een nieuwe terreurorganisatie (waarvan tot op dat moment nog niemand van gehoord leek te hebben), opgekomen was: ISIS (aka ISIL, IS) De leider van dit terreurapparaat was Abu Bakr Al Baghdadieen sinistere en wrede Jihadist. En vanaf die tijd is deze organisatie regelmatig bij de gangbare nieuwskanalen in beeld geweest waarbij vooral de nadruk werd gelegd op de extreme wreedheden die deze instelling ondertussen pleegde. Wat minder bekend (of beter, zowat onbekend) is, is dat IS, de Israëlische geheime dienst, de MOSSAD en Amerikaanse geheime diensten met elkaar gerelateerd zijn! En hoewel het de raktebeschietingen van Hamas waren wat Israël ertoe bracht haar operatie op 8 juli 2014 te beginnen (als we Netanyahu mogen geloven), was het voornamelijk de ontvoering van en moord op drie Joodse tieners, Naftaly Frenkel, Gilad Shaer en Eyal Yifrach, een actie die uitgevoerd zou zijn door Hamas. De drie werden op 12 juni 2014 ontvoerd in de buurt van de Joodse nederzetting, Gush Etzion te Hebron en later, op 30 juni dood teruggevonden. Enkele Israëlische kolonisten reageerden hierop met een vergeldingsmaatregel door op 2 juli een Palestijnse tiener, Mohammed Abu Khdeir,  te ontvoeren en die te vermoorden; hij werd door hen levend verbrand. Maar nu de schokkende waarheid: de strategie van operatie Protective Edge die zoals gezegd op 8 juli 2016 begon, komt griezelig overeen met een strategisch plan wat veel en veel eerder, nl. in 2001 was opgesteld: het beruchte Plan-Dagan! Dit plan was vernoemd naar de toenmalige chef van de MOSSAD, Meir Dagan en we hebben hier het volgende over gevonden:

“Contrived behind closed doors in July 2001, the Dagan Plan (named after Mossad chief Meir Dagan) was slated by its IDF and Mossad architects to be “launched immediately following the next high-casualty suicide bombings, would last about a month and is expected to result in the death of hundreds of Israelis and thousands of Palestinians.” 

Later werd dit plan Justified Vengeance genoemd. En zo wordt duidelijk dat operatie Protective Edge al jaren op de tekentafel van Israëlische militaire en de MOSSAD had gelegen! En niet slechts dat; op 5 juni 2014 (dus een maand en twee dagen voor Protective Edge en zeven dagen voor de ontvoering van en moord op de drie Joodse tieners), beschreef het hoofd van de MOSSAD, Tamir Pardo, een scenario wat overeenkwam met de ontvoering van de drie tieners die kort daarop inderdaad plaats zou vinden. Wat wist Pardo betreffende deze daad wat anderen toen niet wisten? Zou het kunnden zijn dat deze drie jongeren niet door Hamas maar juist door de MOSSAD waren ontvoerd en vervolgens vermoord om zo een grootschalige militaire inval in Gaza te rechtvaardigen?

 

Israël & ISIS. 

 

Natuurlijk, er hebben door de jaren heen wel meer invallen in de Gazastrook door het Israëlische leger plaatsgevonden en operatie Protective Edge hoeft daar geen uitzondering op te vormen. Nochtans is het opmerkelijk dat juist deze operatie van wat de overige militaire acties door Israël betreft, nogal uit de toon valt. En wat ISIS betreft, hier had niemand (of maar zeer weinigen) voor 2014 over gehoord. De organisatie wordt gesteund en gefinancierd door Saudi Arabië en Qatar. In plaats van deze landen aan te pakken, had de Israëlische aciet juist Hamas en de Palestijnse bevolking in Gaza op het oog. En wat ook zo onthullend is, is dat er in de door Israël bezette Golan-hoogten een Israëlisch militair hospitaal gevestigd is waar gewonde terroristen van ISIS en al-Qaeda medisch worden verzorgd! En dat is natuurlijk niet te verklaren daar ISIS officeel eigenlijk een doodsvijand van Israël zou zijn; in het verleden heeft de organisatie echter nooit een poging gedaan, Israël aan te vallen door er aanslagen te plegen! Het was Benjamin Netanyahu die ooit eens een bezoek aan dit hospitaal bracht waarbij hij een bedlegerige terrorist van al-Qaeda de hand schudde!

“Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defence Minister Moshe Ya’alon next to a wounded mercenary , Israeli military field hospital at the occupied Golan Heights’ border with Syria, 18 February 2014.” 

israeli-prime-minister-benjamin-netanyahu-next-to-a-wounded-mercenary-israeli-military-field-hospital-at-the-occupied-golan-heights-border-with-syria-18-february-2014

(Dit doet denken aan jaren geleden waarbij Osama Bin Laden, het vermeende meesterbrein achter de terroristische aanslagen in Amerika op 11 september 2001, ooit eens bezoek kreeg van enkele CIA-agenten toen hij in juli 2001 in een hospitaal in Dubai opgenomen was.) https://www.youtube.com/watch?v=1uggOeCJtBA In het geval van Osama Bin Laden hadden de CIA-agenten hem zo kunnen arresteren, hetgeen echter niet gebeurde; en wat Netanyahu betreft, hij zou de huurlingen van al-Qaeda en ISIS nooit een bezoek waardig geacht hebben (als we de officiele lezing mogen geloven!

 

Even Terzijde: De Nederlandse Regering & ISIS. 

 

Tot nu toe is er regelmatig een oproep gedaan om de zgn. Syriëgangers hun Nederlands staatsburgerschap en hun  Nederlands paspoort te ontnemen mochten zij terugkeren naar Nederland; maar al zouden die nooit terugkeren, dan behoren hun staatsburgerschap en paspoort toch te worden ingenomen;terroristen behoren niet te worden gesteund. Tevens hebben verschillende Nederlands politici in het recente verleden hun voorkeur uitgesproken voor steun aan de “niet met ISIS geallieerde gematigde rebellen” die tegen het regime van de Syrische president, al-Bashar Assad, strijden. Nu duidelijk is dat zowel de “gematigde Syrische rebellen”, al-Qaeda (en ook al-Nusrah) eigenlijk één gezamelijk front vormen, mag men zich afvragen of er zich onder de Nederlandse politici ook mensen zijn die (op verhulde wijze) steun verlenen aan terroristen! Nou ja, okay, het is maar een vraag!

is (5)

 

De MOSSAD, Abu Bakr Baghdadi & ISIS. 

 

Het is de voormalige agent van de Amerikaanse National Security Agency (NSA), Edward Snowden geweest die nogal wat stof heeft doen opwaaien betreffende zijn onthullingen van geheime gegevens van dit instituut. Tevens is hij ook actief geweest bij de CIA als technical assistant. Hij heeft vnl. de grootschalige afluisterpraktijken van de NSA op de Amerikaanse bevolking en die van andere landen onthuld en dit is hem vanzelfsprekend niet in dank afgenomen door Washington DC. Vandaar dat men al enige tijd tracht hem uitgeleverd te krijgen omdat hij de “staatsveiligheid in gevaar zou hebben gebracht.” Maar Snowden had ook iets te zeggen over Baghdadi de leider van ISIS: Baghdadi is niets anders dan een door de MOSSAD opgeleide terrorist die van deze inlichtingendienst training van een jaar heeft genoten. Verder tonen de door Snowden onthulde documenten van de NSA aan dat ISIS een creatie is van de Verenigde Staten, Groot-Brittanje en Israël. Daarnaast zou Al-Baghdadi van Joodse afkomst zijn en zijn ware naam is Elliot Shimon. Mocht dit wat de afkomst van Al-Baghdadi betreft, te vergezocht en overdreven klinken, laten we dan bedenken dat een bekende leider van al-Qaeda, Adam Yahiye Gadahn, die niets anders dan anti-Israëlische propaganda verkondigde, zelf Joods is! http://articles.cnn.com/2009-06-13/world.american.qaeda.message_1_adam-yahhiye-gadahn-qaeda-muslim-palestine (“American al Qaeda Member acknowledges his Jewish ancestry” van 13 juni 2009) De ware naam van Gadahn is Adam Pearlman.

jewalq

En hij is zeker niet de enige! We hebben ook nog Yousef al-Khattab, een beruchte terrorist van al-Qaeda.wiens ware naam Joseph Cohen is; beiden zijn eigenlijk Joden en agenten van de MOSSAD om vele zgn. islamitische terreuraanslagen in de schoenen van de Islam te schuiven! http://www.liveleak.com/view?i=667_1372505955 (“Fake Al Qaeda Actors EXPOSED! Adam Gadahn & Yousef al-Khattab”) Van de MOSSAD zelf is nu al enige tijd bekend dat deze dienst öorlog voert door middel van misleiding en bedrog! Vele van de zgn false fag attacks kunnen aan deze dienst worden toegeschreven.

israel_mossad_false_flag_terrorism

Over Snowden lezen we het volgende:

“The former employee at US National Security Agency (NSA), Edward Snowden, has revealed that the British and American intelligence and the Mossad worked together to create the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Snowden said intelligence services of three countries created a terrorist organisation that is able to attract all extremists of the whole world to one place, using a strategy called “the hornet’s nest.” NSA documents refer to recent implementation of the hornet’s nest to protect the Zionist entity by creating religious and Islamic slogans. According to documents released by Snowden, “The only solution for the protection of the Jewish state “is to create an enemy near its borders.” 

Kijk eens aan, een terroristische organisatie die “in staat is, alle extremisten van over de hele wereld naar één plaats” te krijgen, en “De enige oplossing voor de bescherming van de Joodse staat is “om een vijand nabij haar grenzen te creeëren.” Dit plan schijnt tot nu toe goed te werken; vele zgn. Syriëgangers zijn inmiddels naar Syrië getogen om er tegen het regime van Bashar al-Assad te vechten. En wat de “gecreëerde vijand nabij de grenzen” van Israël betreft, wordt nu duidelijk waaróm ISIS tot nu toe geen doelen in Israël heeft bestookt; ISIS is slechts de door de Verenigde Saten, Groot-Brttanje en Israël gecreëerde oppositie! En zo wordt tevens duidelijk waaróm de Verenigde Staten tot nu toe maar weinig vooruitgang in de strijd tegen ISIS heeft geboekt; er is immers niemand die graag zijn eigen creatie aan flarden schiet! Maar dan Vladimir Putin, de president van de Russische Federatie. Nadat Putin (die meer dan eens zijn steun aan Assad had uitgesproken) de Russische luchtmacht opdracht had laten geven voor luchtaanvallen op doelen van ISIS en daarmee uitzonderlijke successen boekte, waren de felle protesten vanuit Amerika en Europa (waaronder ook Nederland) niet gering; Putin zou slechts de “gematigde rebellen” hebben aangevallen en niet zozeer ISIS als doelwit op het oog hebben gehad. Jazeker, maar nu begrijpen we waaróm: Hoe dat we ze ook willen noemen, ISIS, al-Nusrah, Daesh, het Syrische Vrije Leger, zij maken allemaal deel uit van één en dezélfde door Amerika, Groot-Brittanje en Israël gecreëerde vijand! 

 

Tot Slot: 1: Waaróm Werden al deze Terroristische Organisaties door de Verenigde Staten, Groot-Brittanje en Israël Gecreeërd? 

 

Een van de doelstellingen waarom die in het leven werden geroepen (of “overgenomen” werden als sommigen ervan niet al daarvoor bestonden), was om de grootschalige inval in Palestina in de zomer van 2014 te rechtvaardigen. Maar het gaat nog verder; het doel is om Israël de heerschappij tegeven over het hele Midden-Oosten door landen die al grotendeels door een oorlog zijn verwoest, nog vérder te destabiliseren! Daarnaast moeten we bedenken dat landen zoals Libië, Iraq, vóórdat die door het Amerikaanse leger werden veroverd, nog geen bank van de Rothschilds hadden! Het Congres van Amerika zit volgepakt met congresleden die (met enkele magere uitzonderingen daargelaten) allemaal fanatieke en bereidwillige Israel-firsters zijn. Dit congres wordt op haar beurt geheel beheerst door de Joodse lobby. En het is de Amerikaanse militaire slagkracht waarmee de lobby (en haar verwanten in de Israëlische Knesset) zich bedienen om het Midden-Oosten geheel te ver-Israëliseren.

 

Tot Slot: 2: Vladimir Putin. 

 

Maar hoe kon destijds ook maar iemand die bij het opstellen van het Dagan-Plan zelfs maar vermoeden dat er veel later iemand op zou staan als Putin? Putin schijnt nu een flinke schroefsleutel tussen de spaken van de zionistische strijdwagen te hebben gestoken waardoor niet álles zo lijkt te lopen als de Joodse lobby en de Israëlische regering graag hadden gewild dát het zou lopen! Nadat hij erin was geslaagd om via vreedzame onderhandelingen tussen Amerika en  Iran een vredesdeal te sluiten, was zowat de enige die hier fel protest bij aantekende, Benjamin Netanyahu zelf. Hij noemde de deal een “grote vergissing.” In werkelijkheid is Netanyahu al vanaf begin jaren ’90 bezig met paniekerig te roepen en te klagen dat Iran “binnen zeer korte tijd” over een atoombom zou beschikken. Iran is een van die landen die op de Israëlische kandidatenlijst staat om door het “Joods-Amerikaanse” leger te worden veroverd en ook (nog) geen bank van de Rothschilds heeft! Om dit eens samen te vatten: Vladimir Putin is met BRICS in een machtsblok tegen het Amerkaans-Europese machtsblok wat eveneens onder het bestuur van Joodse organisaties en die weer onder de Rothschilds staat, verenigd! Vanuit het Westen nemen de spanningen weer toe daar de NATO besloten heeft, meer troepen in o.a. Litouwen te stationeren vanwege de “Russische dreiging” uit het Oosten. Hoe de zaak zich in de (nabije) toekomst vérder zal ontwikkelen, is nu nog niet zeker; mochten de spanningen vérder toenemen, dan zouden hier aanvakelijk enkele schermutselingen tussen Russische strijdkrachten en die van het Westen voort kunnen komen. En dit zou (wat zeer zeker niet te hopen is!), geleidelijk aan uit kunnen groeien tot Wereldoorlog III.

 

Ton Nuiten – Zondag 10 Juli 2016.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.