“Complot or Not”; EenVandaag: Journalistieke Waarheidsverdraaiers, Veelzeggende Nietszeggers & Nietszeggende Veelpraters!

Eindelijk; het actualiteitenprogramma, EenVandaag, besteedt sinds donderdag 4 augustus 2016 aandacht aan complottheorieën! Als eersten komen de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten en de holocaust aan bod. We hebben het eerste deel goed bekeken en beluisterd (waarbij we het nu slechts op 9/11 hebben gehouden). Maar we hadden er letterlijk op kunnen staan te wachten; het enige wat we in circa zes minuten hebben gehoord, is dat het complot achter 9/11 volgens Willem Post van het instituut Clingendael, een “onzinverhaal” is. (Het hele interview met Post elders levert trouwens ook weinig op.) Dat Post vindt dat er kritische vragen moeten worden gesteld ten aanzien van 9/11, is een goed teken. Het probleem is echter dat tot nog toe niemand van EenVandaag (of om het eens door te trekken tot Nieuwsuur, het NOS Journaal), ook maar enige moeite heeft gedaan om juist dát te gaan doen! En aangezien dat Post (of wie dan ook van de gevestigde media) tot nu toe ook nooit de moeite heeft gedaan om de vele complottheorieën die op het internet de ronde doen, eens kritisch na te gaan, ligt het beslist niet in de lijn der verwachtingen, dát die dit ook ooit eens zullen gaan doen! Als je echter luistert naar alles wat Post, Sjoerd Fennema te zeggen hebben, hoor je tussen de regels door slechts één ding: “Het is waar omdat ík dat zeg.” En daarmee lijkt de hele zaak beklonken, op de juiste maat gesneden en goed in elkaar gesmeed! De commentaren van deze lieden zijn zó zwak en zó aan verbaal verval onderhevig dat men hier slechts om zou kunnen lachen.

eenvandaag03
De studio van EenVandaag.

 

“Een Onzinverhaal” en Het Stellen van Kritische Vragen en Zorgen voor Zoveel Mogelijk Antwoorden om er “Complotgedachten” Mee Wég te Halen. 

 

De commentator (Peter Jan Hagens?) vertelt:

“Maar als er een complot is, hoe ziet het er dat dan uit? Meestal draait het om conservatieve genootschappen die het verschrikkelijk vinden dat de Verenigde Staten onder president Clinton, na de Koude Oorlog, steeds meer bezuinigen op Defensie.” 

Willem Post: 

“Wat gebeurt er? In 2000, een jaar voor nine eleven, komt zo’n conservatieve groep, the Project for a New American Century, Rumsfeld z’ n naam staat er onder, Cheney, die schrijven, een van de zinnetjes, en daar zet je dan ook the spotlight op he, eigenlijk zou er een soort Pearl Harbor nodig moeten zijn om Amerikanen massaal te doen denken van de defensie moet omhoog, we moeten ons beschermen; er móet iets van zo’n grote aanval zijn, pas dán, nou…een aantal maanden later. nine eleven; dus als je dan in die complothteorieën denkt, dan denkje, hee, wacht eens even, dat kunnen we mooi verbinden met he, wat toen is opgeschreven, met de aanval op nine eleven; daar zit dus wat áchter, dat is georganiseerd.” 

Commentator/Interviewer: 

“Ja, dat zég je nu wel heel vaag, maar dan ga je er dus eigenlijk vanuit dat er binnen de overheid een groep mensen is, ultra-conservatieve mensen die de budgetten voor defensie hoog willen houden, die met behulp van geheime diensten en met medewerking van allerlei overheidsambtenaren dit in scene gezet hebben of georganiseerd hebben zodat die gebouwen instortten, is” (het) “dát wat je dan zegt?” 

Willem Post: 

“Kijk, als je nuchter nadenkt, ik als Nederlander, dan zeg ik, dit is natuurlijk een onzinverhaal, he, want dit is onder téveel mensen bekend zoiets, dat lekt een keertje uit.” 

Ons Commentaar: 

Wat hier het eerst opvalt, is dat het commentaar van Post nogal oppervlakkig klinkt. Verder beweert hij dat de vermeende complottheorie slechts in zou houden dat de Amerikanen het defensiebudget waarop voorheen door president Bill Clinton en zijn regering zo op was bezuinigd, hoog wilden houden. Verder beweert Post dat dit slechts een “onzinverhaal” is.

Commentator (die dan zijn eigen commentaar op het complot rondom 9/11 geeft):

“Er zijn zelfs berekeningen gemaakt door wetenschappers van het aantal mensen wat op de hoogte zou moeten zijn van zo’n complot. Dat zouden er tienduizenden moeten zijn en ondanks dat is er geen enkel concreet bewijs of aanwijzing voor zo’n complot.” (Tijdens dit commentaar worden er even enkele boeken getoond, “Debunking 9/11 Myths. Why conspiracy theorists can’t stand up to the facts” en “L’effroyable Mensonge Thése et foutaises sur les attentas du 11 septembre.” (Ontmaskering Mythen 9/11 Waarom complottheorieën de feiten niet kunnen weerstaan” en “Onzettende Leugens. Stellingen en fantasieën rond de aanslagen van 11 september.”)  In deze boeken zouden complottheorieën rond 9/11 zijn ontmaskerd.

En dan blijkt dat Post toch nog iets redelijks te zeggen heeft:

“Ik vindt, je zou wel heel erg naïef zijn, zelf een amateuronderzoeker zijn als je zou zeggen van, complotten bestaan niet in de wereldgeschiedenis, punt; dat zou heel erg naïef zijn. Ik heb geen enkel bewijs voor een complot; ik vind alleen wél dat je de zaken die belangrijk zijn, waar echt grote vragtekens bij zijn, dat je die moet onderzoeken, juist om de onzin van de zin te scheiden.” 

Eigen commentaar van commentator: 

“Ja, en ga daar maar eens aan staan als je ziet wat er allemaal over nine eleven geschreven en gezegd wordt.” 

Willem Post: 

“Social media is een goudmijn voor complotdenkers, want daar zit je, eenzaam en alleen als je dat graag wil, op je zolderkamertje; er is niemand die jou kritische vragen stelt en je kunt blijven blijven zoeken, even googelen en je zit in die wereld en je wordt overwhelmed, overwéldigd door informatie. En dat geeft dan voeding aan wat je misschien tóch al dacht, de twijfels die je had, zie je, hij vindt het ook, zij vindt het ook, een aantal deskundigen die dat zeggen, die in ierder geval vraagtekens opwerpen, waarom komen er geen antwoorden? Dus mijn advies is, zorg voor zoveel mogelijk antwoorden; neem die vragen serieus; dan haal je veel complotgedachten weg.” 

Tot zover de reportage van EenVandaag rond 9/11.Zie: https://www.youtube.com/watch?v=x4j541AKImM  (“Complot or Not (Holocaust / aanslagen 11 september”) Maar…wát hebben we nu allemaal horen zeggen?

1: het vermeende complot rond 9/11 zou slechts behelzen dat een groep van ultra-conservatieven wilden dat het defensiebudget waar door Clinton zo op bezuinigd was, hooggehouden zou worden.

2: alles rond een complot rond 9/11 zou slechts een “onzinverhaal” zijn; van bewijzen of zelfs maar aanwijzingen zou helemaal geen sprake zijn. En dat is zowat álles wat we hier hebben vernomen; verder is er niets bij wat door Post (of wie dan ook hier) wat er ook maar enigszins op wijst dat een complot achter 9/11 door hen zou zijn ontmaskerd! Wél is het aan te prijzen wat Post voorstelde; het o.a. stellen van kritische vragen en het geven van zoveel mogelijk antwoorden. Maar dan gaat het weer bergafwaarts daar Post duidelijk maakt dat die slechts zijn bedoeld om “veel complotgedachten” wég te halen! En daar blijft het dan ook bij! Het geheel aan commentaar hangt onsamenhangend aan elkaar met als énige uitkomst: Het is een onzinverhaal omdat het een onzinverhaal is en het is allemaal niet waar omdat het niet waar is, want er zijn geen bewijzen noch aanwijzingen voor een complot! 

Maar….wat was nu de achterliggende reden voor 9/11? De waarheid is dat de plannen voor een radicale hervorming van het Midden-Oosten al ruim voor 9/11 op de tekentafels van de Amerikaanse militaire strategen had gelegen! Zoals generaal, Wesley Clark, (voormalig hoofd van de NATO) het later in 2007 zou verwoorden, waren de Verenigde Staten al enige tijd vóór 9/11 van plan om het Midden-Oosten binnen te vallen te beginnen met Afghanistan en Iraq. Binnen vijf jaren, zo betoogde Clark destijds, moesten er zeven landen worden uitgeschakeld. Bij landen zoals Egypte, Tunesië, Libië, is er echter gebruik gemaakt van een ándere strategie: het ophitsen tot en aanwakkeren van massale volksopstanden in deze landen waar vervolgens de regimes er ten val werden gebracht, een gebeurtenis die te boek is gestaafd als de Arabische Lente. Nu is men bezig met Syrië. En tegenwoordig wordt ook over de Syrische president, Bashar el-Assad, de nodige leugenpropaganda door de Westerse (en Nederlandse) media verkondigd. zie bijvoorbeeld https://libyadiary.wordpress.com/2011/02/25/general-wesley-clark-plan-to-take-out-7-countries-in-5-years/ En hier is een meer uitgebreid verslag over het zelfde onderwerp: https://libyadiary.wordpress.com/2011/09/02/libya-and-syria-the-neocon-plan-to-attack-7-countrie-in-5-years/ En hier is een ander uitgebreid en gedetailleerd artikel over Libië waar op dat moment de regring Gadaffi nog niet ten val gebracht was en de dictator zelf nog in leven was. http://libyadiary.wordpress.com/2011/02/25/world-cheers-as-cia-plunges-libya-into-chaos/ Dit zijn slechts 3 (drie) gedetailleerde en uitgebreide artikelen en wel op één site! Er zijn intussen méér dan vijf jaren verlopen maar het plan om het Midden-Oosten te veramerikaniseren, wordt nog altijd nagestreeft. “Ga er maar eens aan staan” zei de commentator van EenVandaag. Ja, dat ga je dan gewoon dóen! En laat dan voorál weer van je horen!

th
Generaal Wesley Clark.

 

Loose Chance. 

 

Het is nu weer jaren geleden, maar ergens in oktober of november 2001 (we weten niet meer precies wanneer) is er door een van de publieke omroepen de documentaire, Loose Chance, uitgezonden; het was toen (waarschijnlijk voor de eerste en ook de laatste maal) dat een publieke omroep een alternatieve versie betreffende 9/11 uitgezonden had! Hoewel er voor zover bekend, hier later geen ruchtbaarheid is gegeven door de gevestigde media, is deze documentaire (die later ook op DVD werd uitgebracht), nog altijd op het youtubekanaal te zien: https://www.youtube.com/watch?v=vSR5QmJlAKU (“Loose Change 2e editie nederlands.”)  Hier wordt een goed en geldig alternatief op 9/11 gegeven, een “complottheorie” waarvan tot nu toe niet bekend is dat die ook daadwérkelijk als een “complottheorie” zou zijn ontmaskerd! Zou het Post, Fennema etc. die hun commentaar op 9/11 gaven, niet eens sieren om deze video die ook Nederlands ondertitelt is, zorgvuldig te gaan bekijken? Zover bekend, hebben die ook niet de minste moeite gedaan dit ook eens te dóen!

loose-change-final-cut-1386026127
Amerikaanse versie van Loose Chance.

 

Richard Gage of Architects and Engineers for 911 Truth. 

 

In april 2015 hield Richard Gage, van de organisatie, Architects and Engineers for 911 Truth, een alternatieve lezing over 9/11 aan de Technische Universiteit te Delft. Die is hier te zien: https://www.youtube.com/watch?v=YwT34V3eGv8 (“Richard Gage over 9/11 TU Delft-met NL ondertiteling. Wel, waarom is hier geen ruchtbaarheid door de media (zoals o.a. EenVandaag bijvoorbeeld!) aan gegeven? En als Post voorstelt om eens kritische vragen over het vermeende complot rond 9/11 te stellen, waarom heeft hij destijds niet de moeite genomen, de lezing van Gage eens te bezoeken en (kritisch) aan te horen? Waarom heeft hij hier niets van verteld tijdens zijn  betoog bij EenVandaag? Richard Gage werd korte tijd voordat hij zijn lezing zou geven, door Elma Drayer, columnist van de Volkskrant, op een schandalige wijze afgeschilderd als o.a. een “idioot.” Elders op youtube gaf zij haar minachtende commentaar op “complottheoristen” waarbij de minachting, weerzin en afschuw letterlijk van haar gezicht afstraalde! Maar níemand van deze journalistieke waarheidsverdraaiers heeft ook maar eens de moeite genomen om een “kritische” doch redelijke vragen te stellen!

ae911truth

cherney911terrorism

 

Dr. Judy Wood & de Breakthrough Energy Movement Conference. 

 

In het najaar van 2012 werd er op 9, 10 en 11 november in Hilversum de Breakthrough Energy Movement Conference gehouden. Dr. Judy Wood hield destijds een lezing waarin zij beweerde dat de Twin Towers in werkelijkhied werden verwoest door energiewapens ofwel electromagnetische wapens. Daarmee zouden de Torens letterlijk tot gruis vermalen zijn en zou dit ook de reden zijn dat er bij ground zero ook weinig puin te zien was! drjudywood.comZover bekend, is ook hier geen ruchtbaarheid door de media (EenVandaag bijvoorbeeld!), aan gegeven! En van dit alles, hóeft ook niet alles op waarheid te berusten; maar Post moet nu eens dátgene gaan doen wat hij voorgesteld heeft te gaan doen: het stellen van kritische doch redelijke vragen en daar dan ook rationele en redelijke antwoorden op gaan geven! 

maxresdefault
Dr. Judy Wood tijdens de conference in 2012 in Hilversum (Nederland.)

 

Udo Ulfkotte. 

 

Het is nog niet zo lang geleden dat één van de journalisten, iemand uit de gelederen van Post, Fennema, Drayer en anderen, Udo Ulfkotte, zó genoeg kreeg van de vele leugens die hijzelf over Vladimir Putin en de Russische Federatie had verkondigd en verspreid, dat hij besloot hiermee te breken. Later vertelde hij openlijk voor de Engelstalige Russische zender, Russia Today, waar hijzelf al die jaren mee bezig was geweest en waar vele journalisten nu nóg mee bezig zijn: het verkondigen van leugenachtige en giftige propaganda over Putin! Ulfkotte vertelde dat talloze journalisten eigenlijk in dienst zijn van de Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA). Die maakte hen duidelijk, wát zij moesten schrijven en zeggen en wel onder éigen naam! Tegen een ruime financiële vergoeding, wel te verstaan! En ziet u, het is hier dat de giftige adder plots zijn kop boven het gras waaronder die zich al die tijd had verborgen, uitsteekt; mocht zich ooit de dreiging voordoen waarbij de CIA als de bron van alle leugenpropaganda ontmaskerd zou worden, dan zou het spoor slechts leiden tot, jazéker, de betreffende journalist die al die tijd braaf en slaafs ten dienste heeft gestaan van deze inlichtingendienst! De dienst zélf, zou echter als de genoemde adder, diep verborgen onder het gras blijven liggen! En zo zou dan de journalist de volle laag over zich heenkrijgen! Maar dankzij Ulfkotte is deze adder nu vanonder het gras vandaan gehaald! Voor ons is het vooralsnog niet duidelijk of mensen zoals Post, Fennema, Drayer en vele, vele andere journalisten ten dienste staan van de CIA; we vermoeden echter het ergste! Lieden zoals zij, kunnen slechts worden bestempeld als journalistieke waarheidsverdraaiers, nietszeggende veelpraters en veelzeggende nietszeggers! En dit is duidelijk geworden vanwege de wijze waarop zij “compolttheorieën”  rond 9/11 hebben beschreven! Het gevolg is dat de gevestigde media & pers totaal niet te vertrouwen zijn en die aan een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook nooit te vertrouwen zijn geweest! http://www.novini.nl/omgekochte-journalisten/

Udo_book
De journalist, Udo Ulfkotte.

 

Tot Besluit. 

 

We sluiten hier af met het volgende, dringende maar zeer goedbedoelde advies: Schenk de gevestigde en liegende media & pers zelfs geen greintje geloofwaardigheid meer! Acualiteitenprogrammas zoals Nieuwsuur, het in dit artikel behandelde EenVandaag,het NOS Journaal en wat er ook aan andere actualiteitenprogrammas er ook zijn, zijn er in de eerste plaats niet om ons op een redelijke en nauwkeurige wijze voor te lichten; ze zijn er alleen maar om ons in verwarring te brengen, en om ons de actualiteiten zó ver te brengen, dat we met zijn allen met onze neus slechts één kant op wijzen. De verkeerde kant. En vele goedgelovigen dóen dit al, jammer genoeg! Gedachtenmanipulatie noemen we dat! Wat Vladimir Putin betreft, vertelde Ulfkotte dat al deze leugenpropaganda (en dit is niet alleen van toepassing op de Nederlandse media & pers maar ook die in de rest van Europa) moet leiden tot opgezweepte emoties en dat dit daardoor weleens tot WW III (de Verenigde Staten, Europa (NATO) tegen Rusland) zou kunnen leiden! We moeten beslist leren, kritisch voor onszelf te (gaan) denken; het is daarom juist goed om eens in verschillende “complottheorieën” te duiken om eens voor onszélf na te gaan, wát zij te zeggen hebben om vervolgens zélf eens tot een nuchter en redelijk oordeel te komen; Post, Fennema, Drayer, Peter Jan Hagens (en wie dan ook meer) zullen dit écht niet voor ons gaan doen!

 

Ton Nuiten – Vrijdag 5 Augustus 1016.

 

 

 

8 replies to ““Complot or Not”; EenVandaag: Journalistieke Waarheidsverdraaiers, Veelzeggende Nietszeggers & Nietszeggende Veelpraters!

 1. Oneliners over Roel Coutinho en Ab Osterhaus zijn natuurlijk makkelijk te genereren. Vaccinfabrikanten zullen zich nooit negatief uitlaten over hun eigen product. Maar dat eenvandaag zich zo gemakkelijk laat inpakken is ten hemel schreiend. Syphilis en Tuskegee is slechts één voorbeeld en ik kan deze zo met honderden andere wetenschappelijk artikelen onderbouwde aanvullen. Bijvoorbeeld met excuses van de Australische premier na experimenten op Maori’s in Australië. En dan alle onderzoeken met arsacetin op “Humanrats”? Eenvandaag? Riooljournalistiek van de bovenste plank. Vandaar de link met informatie die met duizenden empirische stukken wordt onderbouwd. Géén lekengezeur dus en geschreven door een medisch biologische wetenschapper na 40 jaar research.

  http://secretsofaidsandebola.blogspot.nl/

  Geliked door 1 persoon

  1. Dank u voor uw reactie, Mr. van Dongen! Zojuist heb ik uw website bezocht en u legt op gedegen wijze het hoe en war over o.a. vaccins uit. Het is inderdaad zo dat de journalistiek hier in Nederland (EenVandaag o.m.) van de minste kwalliteit is. Coutinho en Osterhaus beweren dat er van een complot achter o.a. AIDS geen sprake kan zijn. En in een oppervlakkige reportage van circa 15 minuten denken beiden een complot achter de vaccins weerlegd te hebben! Dit is uiteraard onmogelijk, natuurlijk! Zelf had ik in gedachten ook een kritisch artikel te schrijven over de uitzending van “Complot or Not” waarin beide heren (Medische Missers is naar ik meen, een betere term voor deze twee) hun vermeende “deskundigheid” lieten blijken; verder is het weliswaar opmerkelijk maar ook weer niet verwonderlijk dat er bij dergelijke programmas niemand wordt toegelaten met een alternatieve visie betreffende de vaccins! En dit is tevens van toepassing op actualiteitenprogrammas als Nieuwsuur. Binnenkort zal ik trachten, een kritisch artikel te schrijven over de uitzending van EenVandaag waar Coutinho en Osterhaus bij aanwezig waren. Nogmaals, dank voor uw reactie! En wat uw website met deskundige artikelen betreft, ga zo door!

   Ton Nuiten.

   Like

   1. Bete Ton,

    Hartelijk dank voor je positieve opmerkingen. Ik heb éénvandaag bestookt met mijn oneliner als tegenhanger voor de oneliners van Ab Osterhaus en Roel Coutinho. Zij geven aan dat mijn wetenschappelijke verhandelingen lekengezeur zijn én… dat mogen ze. Voor wat mij betreft vrijheid van meningsuiting. Echter, mijn empirische artikelen zijn opgebouwd, aangevuld en onderbouwd met wetenschappelijke artikelen die zij zelf in hun wetenschappelijk werk gebruiken ter onderbouwing. In feite hebben ze het dan over hun eigen lekengezeur en keuring van eigen vlees. “So be it, this is the criminal scientific world we live in”. En dit is wat ik betitel als: Ab Osterhaus en Roel Coutinho? “Smartness is a form of Stupidity”. En voor wat éénvandaag betreft? Waar geen hersens zitten moet je ze ook niet verwachten omdat ze met hun opmerkingen hun eigen wetenschappelijke en journalistieke poten onder hun stoel vandaan hebben gezaagd.

    Geliked door 1 persoon

   2. Zeer goed, Mr. van Dongen! Misschien weet u het nog niet, maar Udo Ulfkotte is enige tijd geleden met het nieuws naar buiten gekomen dat talloze journalisten in Duitsland en Europa ten dienste staan van de Amerikaanse Central Intelligence Service (CIA) om letterlijk te liegen! Ulfkotte was ook eens in dienst van deze club maar toen hij zag dat alle leugenpropaganda tegen Vladimir Putin zou kunnen leiden tot WW III, brak hij ermee en besloot de hele zaak openbaar te maken. Nu, niet duidelijk is of er ook bij EenVandaag, Nieuwsuur en het NOS Journaal figuren zitten die ook lid van deze club zouden kunnen zijn.

    Met vriendelijke groet: Ton.

    Like

   3. Daarom, Mr. van Dongen, is het ook te hopen dat Trump de komende Amerikaanse verkiezingen zal winnen. Mocht het desondanks toch Clinton zijn, dan staan de Verenigde Staten en de wereld nog zwaardere tijden te wachten dan die nu al zijn! Zij pleit (samen met andere Amerikaanse oorlogshaviken) nl. al langere tijd voor een oorlog met Rusland.

    Met vriendelijke groet: Ton.

    Like

 2. Oneliners over Roel Coutinho en Ab Osterhaus zijn natuurlijk makkelijk te genereren. Vaccinfabrikanten zullen zich nooit negatief uitlaten over hun eigen product. Maar dat eenvandaag zich zo gemakkelijk laat inpakken is ten hemel schreiend. Syphilis en Tuskegee is slechts één voorbeeld en ik kan deze zo met honderden andere wetenschappelijk artikelen (onderbouwde) aanvullen. Bijvoorbeeld met excuses van de Australische premier, na experimenten op Maori’s in Australië. En dan alle onderzoeken met arsacetin op “Humanrats”? Eenvandaag? Riooljournalistiek van de bovenste plank. Vandaar de link met informatie die met duizenden empirische stukken wordt onderbouwd. Géén lekengezeur dus en geschreven door een medisch biologische wetenschapper na 40 jaar research.

  http://secretsofaidsandebola.blogspot.nl/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star