Over Een Zalvende ZielZalver & De Grote Psychologische Verwarring.

Korte tijd geleden besteedden we aandacht aan het eerste deel van Complot or Not, een visuele bijlagen van het actualiteitenprogramma, EenVandaag. We hebben duidelijk gemaakt dat het commentaar van Willem Post van de instelling, Clingendael, over waaróm er geen sprake van een complot achter 9/11 kon zijn, zeer slordig, oppervlakkig, vaag, mistig en goed slecht verwoord is! Nu besteden we aandacht aan een pagina van de site van EenVandaag waar de directie de titel, Bedenk je eigen complottheorie, aan gegeven heeft. complot.eenvandaag.nl/extra/68433/bedenk_je_eigen_complottheorie We gaan kijken of we er iets zinnigs uit kunnen halen.

 

Aflevering 1: Een Gebeurtenis met veel Impact. 

 

Allereerst het eerste stukje onder “Kies een gebeurtenis die veel impact heeft.” Hier komt Jan Willem van Prooijen, psycholoog aan de VU aan het woord; hij is een van de deskundigen die door EenVandaag geraadpleegd is in verband met de serie, Complot or Not. Zijn reactie is dat mensen die situaties bedreigend en angstig vinden, vaak aan complotten denken; voor grote gevolgen moeten er volgens deze mensen, zo redeneert Van Prooijen, ook grote oorzaken zijn. Te denken valt aan een aanslag “en een land wat in rep en roer is.” Dit kan niet zijn veroorzaakt door slecht drie aanslagplegers met een machinegeweer, zo denken deze mensen redeneert Van Prooijen verder, en het complot hierachter moet dan ook hogerop worden gezocht, “bij de macht of in ideologische sferen.”

Ons Commentaar: 

Het enige wat hier uit te halen valt, is dat Van Prooijen niet duidelijk maakt, wát voor oorzaken het zijn waaraan die mensen die in een complot geloven, zouden denken. Hij maakt verder niets duidelijk. Daarnaast is er (zover bekend) noch door hem of wie dan ook van de gevestigde media een poging gedaan, de vele complottheorieën die over het Internet de ronde doen, eens van naderbij te gaan bekijken en te bestuderen. De mogelijkheid zou dan immers kunnen bestaan dat die oorzaken dan wél eens achterhaald zouden kunnen worden! En dan zijn laatste drie woorden, “in ideologische sferen.” Het is toch de gevestigde media die ons zowat élke aanslagpleger, terrorist, als een aanhanger van de ideologie van de “extreme Islam” voor ogen schildert? Is het dan niet duidelijk, Mr. van Prooijen, dat het dan de media is, die ons hier (op verhulde wijze) duidelijk maakt dat er sprake zou kunnen zijn van een complot “in ideologische sferen”?

12219476_804797336308858_4421452835931150554_n

 

 

Intermissie: Het Skepsis Congres 2010. 

 

In 2010 werd in het KennisCafé in de Balie te Amsterdam, het Scepsis congres gehouden. Een van de sprekers daar was Jan-Willem van Prooijen. Hier sprak hij over de motivaties en factoren, over waaróm mensen in complottheorieën geloven. https://www.youtube.com/watch?v=ZGu8OgxKUnc Aan het begin van zijn betoog zegt hij o.a. dit:

“In de sociale wetenschappen is het dus geen vraag of complottheorieën waar zijn of niet; dat is ook een aanname die we verder niet maken; het is nl.  wetenschappelijk gezien een vrij irrelevante vraag, hé, want een complottheorie valt niet wetenschappelijk te bewijzen of te ontkrachten. Je kunt ze waarschijnlijk of onwaarschijnlijk vinden, maar het is geen wetenschappelijk vraagstuk. Wat wél een wetenschappelijk vraagstuk is, is de vraag, wat voor factoren bepalen of mensen erin geloven en wat voor factoren bepalen of mensen er niet in geloven. Dát is het uitgangspunt van mijn vraag hier.” 

Allereerst dit: de naam, Scepsis congres, zegt op zichzelf al veel; de meerderheid (zoniet alle aanwezigen) en uiteraard ook Van Prooijen zélf, waren sceptisch over zaken als o.a. 9/11. Daarmee is de toon natuurlijk al gezet. En om die reden wilde men er alleen nagaan, wat zoals al gezegd, slechts de motieven en de factoren waren, waaróm mensen in complottheorieën geloven. Maar datgene wat de mensen die in complottheorieën geloven nu precies gezegd/geschreven hadden, daar werd ook niet op ingegaan; en dat had Van Prooijen al duidelijk gemaakt; hij had al duidelijk gemaakt dat complottheorieën nu eenmaal wetenschappelijk niet te bewijzen of te ontkrachten zijn! Er staat naast Van Prooijen een groot scherm. Er verschijnen beelden op van de Twin Towers op het moment dat die door airliners worden getroffen en van prinses Diana. Na hier kort het een en ander gezegd te hebben, gaat hij verder. We zien dan op het scherm enkele links naar complotsites; de vermelding bij de eerste is dat opdat de Democraten Barack Obama als president verkozen zouden krijgen, zij de economische crisis veroorzaakt hebben. De beschrijving bij de tweede link is dat om de opkomende economiën in Azië te schaden, de Aziatische een oorlogsmisdaad in de vorm van een tsunami hebben veroorzaakt; en bij de derde link lezen we dat de Italiaanse luchtmacht in 1993 een UFO neerhaalde. Dit zijn volgens Van Prooijen de “minder waarschijnlijke.” Dan komen de “historische gevolgen” van complottheorieën aan de beurt en gaat het over het Europese antisemitisme, de Joden die vaak geassocieerd zijn met complotten. Dan gaat het even over het antisemitisme in de Middeleeuwen en verschijnen op het scherm o.a. de zinnen, “HOLOCAUST Hitler: Joods complot om de wereld te domineren.”  Van Prooijen zegt hier o.a. dit over:

” En natuurlijk de holocaust, hè, Hitler heeft het volk als het ware opgezweept met complottheorieën over het Jodendom; eigenlijk het belangrijkste, de kern van zijn betoog  was eigenlijk dat er een Joods complot zou zijn om de wereld te domineren.” 

Kjik nu eens naar Mr. van Prooijen, een psycholoog. Hij zégt dit natuurlijk wel niet maar ook zíjn overtuiging is dat de holocaust heeft plaatsgevonden. En denk u dít eens in: laten we aanemen dat er ergens een Skepsis congres in Nederland zou worden gehouden waar naast het publiek een (of meer) psychologen vergaderd zouden zijn om er te bespreken wat mensen motiveert om in de holocaust te geloven? Stel je voor dat daar een psycholoog aanwezig zou zijn, die het volgende zou zeggen:

“In de sociale wetenschappen is het dus geen vraag of de holocaust waar is of niet; dat is ook een aanname die we verder niet maken; het is wetenschappelijk gezien een vrij irrelevante vraag, hè, want de holocaust valt niet wetenschappelijk te bewijzen of te ontkrachten. Je kunt die waarschijnlijk of onwaarschijnlijk vinden, maar het is geen wetenschappelijk vraagstuk. Wat wél een wetenschappelijk vraagstuk is, is de vraag, wát voor factoren bepalen of mensen erin geloven en wat voor factoren bepalen of mensen er niet in geloven. Dát is het uitgangspunt van mijn vraag hier.” 

Kunt u het zich voorstellen dat een dergelijk congres ergens in Nederland zou worden gehouden? Als een willekeurige psycholoog zou zeggen dat de holocaust wetenschappelijk niet te bewijzen zou zijn, dan zijn de rapen hier goed en flink gaar. En dit is weer wél te bewijzen getuige hetgeen de Rooms-Katholieke Prelaat, Bisschop Richard Williamson allemaal overkwam nadat hij in 2008 eens voor een Zweeds camerateam gezegd had dat er van 6.000.000 vermoorde Joden geen sprake zou zijn, maar dat er volgens hem er circa 300,000 om het leven waren gekomen en vnl. door ziekten. En wat complottheorieën betreft, dat Hitler zei dat er een Joodse samenzwering was om de wereld te domineren, is helaas waar; het Communisme (Bolsjewisme) wat vanaf 1917 in Ruland was gaan domineren, vormde uiteindelijk een grote dreiging voor de hele wereld. En het Bolsjewisme was een Joodse dreiging! Karl Marx (Mordechai), was als “man van de vrede” (zoals hij tot heden toe nog altijd onterecht wordt beschouwd), de grondlegger van het Bolsjewisme. Vladimir Lenin, Leon Trotzky (Lev Bronstein), Zinoviev (Apfelbaum), Kamenev (Rosenfeld) en vele, vele anderen, waren Joden. En nu wéten we waaróm het Duitse volk als één man achter Hitler aangingen in die tijd: het was destijds nl. geen geheim dat het grootste deel van de wereld wist, wat voor grootschalige massamoorden de Joods-Bolsjewistische leiders al op hun geweten hadden; Lenin had al duidelijk gemaakt dat als hij en zijn regime eenmaal vast in het zadel zouden zitten in Rusland, de Russisch-Joodse Revolutie ook naar het buitenland geëxporteerd moest worden! En Duitsland was samen met andere landen, een van de kandidaten. Het is dus méér dan logisch dat het Duitse volk (al of niet terecht), achter Hitler aangingen; het zag in hem de beschermer tegen de Rode Dreiging uit het Oosten!       

 

Jews-murdered-sixty-six-million-Solzhenitsyn-300x158

Aleksandr Sosjenitzyn, ook wel Het Geweten van de 20e Eeuw genoemd. In het verleden hebben we meer dan genoeg publicaties over de (vermeende) holocaust waar Adolf Hitler verantwoordelijk zou zijn, gezien en gelezen. Intussen is de grootste massaslachting in de menselijke geschiedenis waar Joodse Bolsjewisten verantwoordelijk voor waren tot nu toe door de media &pers onvermeld gebleven!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernst Zundel, Jurgen Graf, Germar Rudolf, Arthur Butz En Vele Anderen. 

 

En of de holocaust wetenschappelijk ontkracht is? Wetenschappers en academici zoals o.a. Ernst Zundel, Jurgen Graf, Germar Rudolf, Arthur Butz en vele anderen hebben door wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat de holocaust níet plaatsgevonden heeft! Het is daarom méér dan te begrijpen, waarom Van Prooijen, de een(van)daagse journalistieke vliegen (of wie dan ook anders van het establishment), geen enkele moeite doen om die complottheoreën te bewijzen of te ontkrachten! Ernst Zundel en de overige revisionisten die op een verachtelijke wijze door het establishment, holocaust-ontkenners worden genoemd, ontkennen níet dat er concentratiekampen waren; zij ontkennen níet dat de Joden zwaar hebben geleden; zij ontkennen ook niet dat er zich in de kampen wreedheden hebben voorgedaan. Maar waar zij zoveel moeite mee hebben, zijn de gaskamers! Het Zyklon B-gas, zou volgens de officiële versie zijn gebruikt om er Joden mee te vergassen. Onderzoek heeft echter aangetoond dat in die kamers waar kleding, beddegoed, etc. gedesinfecteerd werden, de muren er doortrokken waren met het zgn. Pruisisch Blauw (blauwzuur.) De muren van de “executie-gaskamers” waar de Joden massaal zouden zijn vergast, vertoonden echter geenspoor van deze stof! Het Zyklon B-gas heeft als component het genoemde blauwzuur wat zich nadat het eenmaal is vrijgekomen, in de muren dringt waarna het onmogelijk is, dit nog te verwijderen! Dit gas werd niet vervoerd als vloeibaar gas maar in de vorm van korrels (pellets) in blikken. Daarnaast is het vlampunt van dit gas 25 bgraden Celsius; nadat dit gas eenmaal in een luchtdichte ruimte was verspreid, moest de temeratuur 25 graden zijn, waarna de korrels door de warmte langzaam omgezet werden in vloeibaar gas.Het duurde dus even voordat die pellets omgezet zouden zijn in vloeibaar gas.Er zijn echter meer zaken die niet kloppen. Zo had de gaskamer te Auschwitz een houten deur met een raam! Nu niet bepaald luchtdicht; het gas zou op deze wijze langs kieren en reten naar buiten moeten zijn gekomen en zou het daardoor dan ook de bewakers buiten bij de deur in gevaar moeten hebben gebracht. Een ander punt is dat het nodig zou zijn, de gaskamer te ventileren om de resten van het gas weg te krijgen. holocaust-overlevenden hebben echter verteld dat nadat een groep Joodse gevangenen was vergast, de gaskamer werd geopend, de lichamen eruit werden gehaald door een Sondercommando (een groep Joden die hiervoor was aangesteld dit te doen) Die zouden dit echter hebben gedaan, zonder dat eerst die gaskamer geventileerd werd. Dan zouden die dat niet overleefd kunnen hebben. Toch zijn er overlevenden die zeggen dat zij dit zo gedaan zouden hebben. Dit is eenvoudig niet mogelijk. Ook zijn er die beweren zes concentratiekampen (waaronder Auschwitz), overleefd te hebben. Zouden de Duitsers dan zó slordig te werk zijn gegaan? Tevens zijn er die beweren dat Nazi-bewakers meteen na het openen van de deuren, al rokend met een sigaret de kamer binnengegaan waren zonder dat die zoals gezegd, eerst geventileerd (ontlucht) werd! Het is eenvoudig voor te stellen dat dit dan omdat er nog gas aanwezig was, dit een enorme explosie zou moeten hebben veroorzaakt! Hierbij zou dan ook alles en iedereen in de nabije omgeving letterlijk in de lucht zijn gevlogen! En kijk eens naar deze foto hier vlak onder; die zégt nogal wat, niet? Desondanks is het tot op heden niet toegestaan, de gebeurtenissen rondom de holocaust, openlijk te onderzoeken.

hoax1

Deze foto met commentaar zegt meer dan duizend woorden ooit kunnen doen!

Tot zover het Skepsis congres en wat de holocaust aangaat. Nee, dhr. Prooijer heeft niet zoveel in te brengen. We hadden echter toch iets meer verwacht van een beetje zielzorger!

 

Aflevering 2: Het Zoeken naar “Opvallende Details” of “Verdachte” Omstandigheden die door de Overheid Niet Direct Kunnen Worden Verklaard. 

 

Allereerst dit: het feit dat die details en omstandigheden niet direct verklaard kunnen worden door de overheid, wijst er sowieso al op dat die overheid die al heeft gevonden! En dat niet alleen, die worden as usual, nooit (gedetailleerd) door haar verklaard. Daarom gaan complotdenkers er achteraan, niet om die te zoeken (want zoals al gezegd, zijn die al door de overheid gevonden) maar om te kijken wat er mogelijkerwijze nog meer achter zou kunnen zitten. En dit laatste moet nog worden gedaan door, laten we zeggen, EenVandaag (of voor hetzelfde geld, Nieuwsuur en het NOS Journaal en niet te vergeten, de commerciële zenders.) Verder zouden op fotos van de vluchtautos van de aanslagplegers die voor de aanslag op Charlie Hebo verantwoordelijk waren, te zien zijn dat de achteruikijkspiegels steeds een andere kleur hadden wat op complotsites werd uitgelegd als dat de geheime diensten de aanslag in scene gezet hadden om de schuld ervan bij extremistische moslims te leggen. En dan waren er vragen die gesteld werden, waarom er zo weinig verkeer op straat was en er zoveel fotos van waren; dit alles wijst er volgens Van Prooijen op dat het volgens de complotsites in scene gezet was.

Ons Commentaar: 

Maar Mr. van Prooijen, we hebben toch al gezegd dat het de gevestigde media is, die zowat elke terrorist neerzet als een lid van de “extremistische Islam”? En je commentaar dat het alleen de achteruitkijkspiegels van de vluchtwagens, de bijna lege straat en de vele fotos van deze wagens volgens complotsites de reden zouden zijn dat hier de geheime diensten achterzitten, klinkt écht niet overtuigend. Op deze wijze zet u complotdenkers neer als een stel domme jongens die (naar uw commentaar te oordelen) vermoedelijk een primitieve achtergrond zouden hebben. Maar als we uw commentaar moeten beoordelen, komt u er zelf ook niet geheel ongeschonden vanaf; waarom is úw (ietwat denigrerende) commentaar over complotsites dan zo vaag, kortaf en mistig? Van een beetje zielzorger hadden we toch wel iets méér verwacht!

13600157_1191280227618945_4454636015652738541_n

 

Aflevering 3: Een Partij Zien te Kiezen (vooral een die met Argwaan en Wantrouwen Beschouwd Wordt) die Heimelijk Achter een Complot Zit. 

 

Mocht er al wantrouwen zijn, des te groter is de kans dat de theorie wordt geloofd, aldus Van Prooijen. En wie zou de partij die hier achter zit waardoor de kans dat de theorie wordt geloofd, toeneemt, Mr. van Prooijen? Hij  noemt als “tegenstanders” o.a. “vaak de overheid, de farmaceutische industrie of de media.” 

Ons Commentaar: 

Nu, wat de media betreft, daar hebben we ons al enkele malen over uitgelaten dat die terroristen neerzet als “Extremistische Moslims.” We blijven niet bezig! Maar dan de farmaceutische industrie. Weet u, Mr. van Prooijen, het was Dr. John Vapiren, van Indiase afkomst, die ooit eens een gedegen boek over de farmaceutische reus, Eli Lilly & Company heeft geschreven; het is getiteld, “Bekentenissen van een ex-topman farmaceutische industrie. Bijwerkingen waarvan sommige dodelijk kunnen zijn. Het ware gezicht van de Farmaceutische Industrie” (Belfra Publishers for Success BV, The Netherlands 2010 (tweede editie.) Deze man (die zoals al duidelijk is gemaakt, van Indiase komaf is), was ooit eens directeur van genoemde firma in Zweden. Hij had die positie kunnen bereiken door langzaam naar de top te klimmen door gebruik van manipulatietechnieken, misleiding en leugens; zo werden artsen omgekocht opdat die de ronduit giftige rommel die voor “medicijnen” moesten doorgaan van Eli Lilly aan zouden nemen en die voor zouden schrijven aan hun  patiënten. Zo werd er 35.000 euro per jaar per arts besteed om die toch te bewegen, deze producten aan te nemen. Mochten de negatieve bijwerkingen van deze medicijnen (die slechts op korte termijn waren onderzocht) later tóch uitkomen, dan had men de opinimakers, wetenschappers die tevoren waren omgekocht met o.a. dure reizen die vervolgens een positieve recensie over die medicijnen in medische vakbladen gaven. Meer dan 75% van de gerenommeerde wetenschappers op medisch gebied hebben financiële banden met de farmaceutische industrie. Verder is er slechts kortetermijnonderzoek op nieuwe medicijnen gedaan; gevolgen op de langere termijn: onbekend! Om de producten op de afzetmarkt te vermeerderen, worden ziekten letterlijk door de farmaceutische industrie bedacht en hier doelgerichte reclamecampagnes voor gehouden.

De Duitse farmaceutische gigant, TeGenero, bracht in het verleden eens een nieuw wondermiddel op de markt. Dit werd eerst uitgeprobeerd op zes Britten te Londen. Het gevolg was dat deze Britten ernstig ziek werden. En van één van hen zwol het hoofd na gebruik van het medicijn na enkele uren op tot driemaal de oorspronkelijke grootte! Dit is een van de weinige gevallen die de media destijds in 2006 haalden De zender, CNN, had hier aandacht aan besteed  onder de titel, “Drug trial creates Elephant man.” (blz. 8-9) Ook werkte Virapen later voor de farmaceutische firmas, Novo Nordisk en Lundbeck in Denemarken. Virapen schrijft verder dat hij meehielp met het op de markt brenegen van SSRI, anti-depressiva. Dit middel waarrvan officieel verkondigd was dat het de stemming van depressieve mensen zou verbeteren, dreef hen juist aan tot moord of zelfmoord! (blz. 10) (Even tussenhaakjes, Mr. van Prooijen: zouden enkele van die terroristen nu ook dit middel hebben kunnen gebruikt voordat die aan de slag gingen? Het hoeft zo niet te zijn natuurlijk, maar goed.) Een man, Alfredo Pequito geheten, werd omdat hij enkele duistere feiten over de farmaceutische industrie naar buiten had gebracht, later aangevallen door een man met een mes; gevolg: voor zijn behandeling waren er zeventig hechtingen nodig! Wie was er verantwoordelijk voor dat deze man Pequito zo zwaar verwond had? Een van de farmaceutische giganten? 7 februari 2004: een 19-jarige studente die op dat moment aanwezig is in het laboratorium van Eli & Lilly voor een klinische studie, verhangt zich met een sjaal. Dit was een van de vele gevallen van zelfmoord, een van de gevallen waarvan het nieuws de media haalden. (blz. 15)

Duitsland 1981: het medicijn, benoxaprofen, wordt er toegelaten. Van dat jaar tot het jaar daarop, 1982: 91 gevallen van bijwerkingen gemeld waarvan enkelen ernstig. Groot-Brittanje: 3.500 meldingen van bijwerkingen waarvan er 61 een dodelijke afloop hebben (uitval van bepaalde organen.) Januari 1982: 23 gevallen van bijwerkingen met dodelijke afloop en 26 gevallen van ernstige verstoring van de leverfunctie. Februari 1982, Engeland: 27 gevallen van verstoring van de leverfunctie, vijf doden. 7 april 1982: Eli Lilly ontvangt slecht nieuws uit Denemarken; het zijn rapporten waarin gevallen van verstoring van de leverfuncties staan beschreven die een dodelijke afloop hebben. Dit is twaalf dagen voor de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) besluit, het middel benoxaprofen (wat voor de genoemde sterfgevallen verantwoordelijk is) in de Verenigde Staten toe te laten. In de gegevens die de farmaceut aan de FDA over benoxaprofen zijn verstrekt, zijn de negatieve bijwerkingen die studies hebben opgeleverd, echter bewust wéggelaten. De FDA komt er uiteindelijk tóch achter daar het de Deense overheid is die de FDA naar alle waarschijnlijk heeft ingelicht. Eli Lilly had echter het doorgeven van de gegevens aan de FDA bewust vertraagd totdat het middel in de Verenigde Staten zou zijn toegelaten. Maar zoals gezegd, werden die uiteindelijk hierover ingelicht door de Deense overheid.

Februari en april. 1982: Hugh Taggart, een medisch specialist verbonden aan de Queens University in Belfast,  maakt de resultaten van studies naar leverinsufficiëntie betreffende benoxaprofen aan het bureau van Eli Lilly in Engeland bekend. De farmaceut op zijn beurt, verstekt deze gegevens niet. De gegevens worden later echter in het Britse medische vakblad, British Medical Journal gepubliceerd waarna Eli Lilly die alsnog aan de FDA verstrekt om te voorkomen dat ze in verlegenheid zal worden gebracht. Mei 1982: Na inschrijving van benoxaprofen in de Verenigde Staten begint Eli Lilly (hoewel het op de hoogte is van de negatieve (en vaak dodelijke) bijwerkingen van dit middel, een reclamecampagne waaraan miljoenen worden besteed. De FDA beoordeelt dit later als bedrog. In juni 1982 komt de FDA in het geweer en vereist van Eli Lilly dat het wekelijks rapport uitbrengt over leverinsufficiëntie. De farmaceut is zich dan al op de hoogte van vijftig gevallen van negatieve bijwerkingen aan nieren en lever in Engeland waarvan het de gegevens echter niet heeft gepubliceerd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie ontdekt dit echter, reden waarom de DFA actief wordt. Augustus 1982: het genoemde ministerie concludeert dat 27 mensen aan benoxaprofen zijn overleden; 200 anderen lijden aan nier- en leverstoornissen. 5 augustus 1982: het middel wordt in de Verenigde Staten van de markt gehaald.

In diezelfde maand staat Eli Lilly voor het gerecht in Indianapolis in Indiana waar het eindelijk toegeeft, gegevens van sterfgevallen gerelateerd aan benoxaprofen achter heeft gehouden; het word beboet met $25.000 en Ian SHedden, de medische geleerde die er het hoofd is, krijgt een boete van $15.000 opgelegd. Deze boetes waren slechts een “druppel op de gloeiende plaat” en stelden dan ook weinig voor. Bovendien had de farmaceut haar misdaden al toegegeven vóórdat het proces begon en werd het veroordeeld wegens wangedrag en niet vanwege misdaden. Aangezien Eli Lilly  al meteen schuld bekend had, werd er geen proces gevoerd en werd er ook geen onderzoek naar de motieven van de farmaceut gedaan; daarom kon niet worden bewezen of het bedrijf  met haar hoofd wetenschap nu wérkelijk de wet moedwillig overtreden had of niet daar het niet voor de tweede maal gedaagd kon worden! (blz. 76-80) Ook farmaceuten zoals Merck Sharp & Dohme komen in dit boek aan de orde; het bracht rofecoxib, een middel tegen reuma op de markt. Dit middel verhoogde echter de kans op hartinfarcten. Daarnaast verlicht dit weliswaar de symptomen van de ziekte maar nam het de oorzaak niet weg, net zoals dit bij benoxaprofen het geval was. Het gevolg is dat Eli Lilly, Merck Sharp & Dohme, en andere farmaceutische mondiale spelers goed gedijen op mensen wiens kwalen weliswaar worden verlicht maar nooit zullen genezen! En uiteraard de dodelijke bijwerkingen niet te vergeten! (blz. 81 en verder) Nou, dit is me nogal wat, Mr. Prooijen! En dit is nog maar slechts een deel van het boek van Virapen; later kreeg hij spijt, brak met de farmaceutica en werd vervolgens een whistleblower ofwel een klokkenluider! En elke maal, vooral tegen de morgenstond, komen zij, mistige gestalten die met hun hoofden tegen de muren slaan aan zijn bed; zij hebben ook scheermesjes waarmee zij zich in hun armen en keel snijden. En dan….wordt John Virapen badend in het zweet wakker en hij weet: Ik heb indirect aan het lijden en de dood van talloze mensen bijgedragen!….

Het zou eens goed voor u zijn, Mr. van Prooijen, dit boek eens voor uzelf te lezen voor u zich weer eens overgeeft aan cynische buien betreffende “complotsites”! Anderen zullen dit boek waarschijnlijk al wél hebben gelezen, en ja, het wantrouwen van deze mensen tegenover de farmaceutische bedriegers en moordenaars zal dan ook zeer zijn toegenomen; en terecht! En…u zult toch wel van het programma, Radar, met Antoinette Hertsenberg gehoord hebben, waar soms onderwerpen zoals prozac, een middel tegen depressies, werden behandeld? Hoe er verteld werd dat artsen die door zgn. artsenbezoekers in dienst van de farmaceutische industrie tot brave pillenvoorschrijvers omgeturnd waren zodat die hún rommel voorschreven aan hun patiënten? Is dat dan ook een “complottheorie”? Een van de vele medische sprookjes die ook nú nog altijd als zoete koekjes dewelke met meer dan gewone gretigheid door een onwetend Nederlands publiek worden gegeten en geslikt, worden verspreid, is het pseudoverhaal dat Cholesterol slecht voor ons zou zijn; ook nú nog zien we televisiecommercials waarin met groot geluidsvertoon melding wordt gemaakt van deze of deze halvarine die verhoging van cholesterol in het menselijk lichaam tégengaat. Tevens zijn er medicijnen op de markt die hetzelfde effect hebben. Antoinette Hertsenberg heeft hier in het verleden in drie afleveringen van Radar aandacht aan besteed. Hier is de link naar de eerste aflevering: https://www.youtube.com/watch?v=rN5yj1Tje_w (“1 TROS Radar 1e uitzending 5-3-2007 Cholesterol”)  Hier komen mensen aan het woord die te horen hadden gekregen dat zij een té hoog cholesterolgehalte zouden hebben. Deze mensen waren verder kerngezond Al spoedig nadat zij  het medicijn waren gaan gebruiken, deden zich gezondheidsklachten en- problemen voor!

Tevens zou ik u het zeer informatieve boekje, Cholesterol is Niet Schadelijk, de Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke Hongaarse uitgave van Dr. Gabór Lenkei, Hongaarse arts. In dit boekje, een van de reeks, Kennis geeft keuzevrijheid, legt Lenkei uit, waaróm cholesterol niet schadelijk voor het menselijk lichaam is; hij begint met o.a. dat wie denkt in termen van dogma’s, geen eigen mening heeft! (blz. 9) En om hier even, zeer kort, bij stil te staan, iemand die als zodanig gelooft, is niet in staat (of wíl niet kritisch) denken! Zo iemand zal dan ook (al of niet bewust) niet de minste neiging hebben om een kritische mening over wát dan ook te hebben! Hij/zij, past zich automatisch aan aan het medische weerklimaat  wat er al sinds tijden in de medische wereld heerst; voor hen die echter wél een kritische (alternatieve) mening hebben, hebben de medische dogmaten iets bedacht: mochten zij worden geconfronteerd met een hoge medicus, dan zal die (en dit is dan hun paradepaardje wat zij vaak zoniet altíjd berijden) hen vragen: “Hebt u een medische achtergrond?” En als je zegt, “Nee”, dan ben je van de medische kaart geveegd; héb je geen medische achtergrond, dan kun je dan ook waar het de medische wetenschap betreft, nérgens over meepraten! Een goede respons zou dan bijvoorbeeld ook zijn: “Ja, maar meneer/mevrouw, ú hebt wél een medische achtergrond maar daar is in de praktijk maar weinig van te merken, daar alternatieve medici op één dag méér te vertellen hebben dan u in een hele maand!” (En hoe het verloop van de discussie zich dan vérder uitwerkt, zal daarna wel duidelijk worden. Maar het is een goed begin!)  

1001004007624224

Flashback: Op 23 april 2000 zond de commerciële zender, SBS 6, s’avonds laat de reportage, De waarheid over de aanval van de FBI en de Waco Branch Davidians uit; die ging over David Koresh, de leider van de secte, de Davidians, volgelingen van David Koresh. Op 19 april 1093 werd het gebouw waar de secte verbleef in brand gestoken door (naar de gevestigde media beweerde), David Koresh zelf; hij zou een nietsontziende secteleider zijn die zijn (vrouwelijke) volgelingen vaak misbruikt zou hebben. Door hun verblijf in brand te steken, zou Koresh zichzelf en al zijn volgelingen doelbewust de dood in hebben willen sleuren. Door wie werden deze complottheorieën de wereld in geholpen? Juist ja, de gevestigde (Amerikaanse) media; hier in Nederland is er zelfs een film van gemaakt onder de titel, In the Line of Duty, uitgezonden door een van de publieke zenders waarin de door de Amerikaanse regering onder Bill Clinton de officiële versie werd weergegeven: Koresh was een gevaarlijk secteleider die zijn volgelingen zwaar onderdrukte en zijn vrouwelijke volgelingen vaak misbruikte.

2537_finalreport_waco-tragedy-1_04700300

Tragedie te Waco (Texas) 19 april 1993. Wat aanvankelijk officieel als een beruchte sekte met aan het hoofd een boosaardige leider werd beschreven, was eigenlijk een onschuldige religieuze groep waarvan Hillary Clinton eiste dat die van de aardbodem zou worden wéggeschroeid!

De versie die de reportage die SBS 6 destijds uitzond, wees echter ánders uit; het was het Bureau of Federal Investigations,  samen met de zo gevreede Delta Force Nightstalkers, die het gebouw waar de secte verbleef omsingeld hadden en met pyrothechnische vuurwapens de gebouwen van de Davidians in brand hadden gestoken, iets wat door de FBI altijd in alle toonaarden ontkend werd! Mannen, vrouwen en kinderen stierven er samen met hun leider een vreselijke vuurdood! De tweedelige documentaire, Waco: A New Revelation, die op 25 juni 2001 door Discovery Channel werd uitgezonden, gaat hier vérder op in; na de gebouwen omsingeld te hebben, zette de FBI luidsprekers rondom op waar zij s’nachts de meest vreselijke geluiden (gruwelijk gejank, gegil en gekrijs) lieten horen om de bewoners ijzige rillingen te bezorgen vóórdat zij besloten deze mensen een hel van vuur en zwavel te bezorgen! En wat de vermeende gruwelijke praktijken die David Koresh er tegenover zijn volgelingen op na zou hebben gehouden, de lokale sherrif stond regelmatig in contact met Koresh en zijn volgelingen. En wat bleek? Van ál die dingen was niet maar dan ook níets waar gebleken! Later bleek dat de opdracht voor het wégschroeien van de aardbodem van de Davidians van de hoogste regionen in de Amerikaanse overheid afkomstig was! Een complot van de overheid om (in dit geval) een onschuldige secte uit te roeien? Nou, geloof maar dat het waar is! Hierbij moet worden vermeld dat de media die hier verslag over wilde doen, door de FBI opzettelijk op grote afstand van de plaats waar de secte verbleef, werd gehouden. Maar…wíe was nu degene die opdracht gaf voor deze gruwelijke Holocaust? Dat, beste Mr. van Prooijen, was niemand minder dan Hillary Rodham Clinton die het Amerikaanse ministerie o.l.v Janet Reno in de morgen van 19 april 1993 opdracht had gegeven om die “motherf…rs” wég te schroeien; “Torch the mother f…rs. Do it today”, was haar opdracht vanuit de oostvleugel van het Witte Huis. Dit was pas veel later bekend geworden. Hillary Clinton, die mogelijk (maar wat beslist niet te hopen is!), wel eens de volgende president van de Verenigde Staten zou kunnen worden, is een bijzonder kwaadaardige vrouw; zij heeft het bloed van velen aan haar handen! De tragedie te Waco is nl. niet het enige waar zij verantwoordelijk voor is!

fake-hillary-meme

Hier is Hillary Clinton die (samen Barack Obama) hier verantwoordelijk voor was!

En hier is een van de vele “complotsites” waar zeer gedetailleerd verslag gedaan wordt over o.a. false flag operations en crisis-actors (mensen die ingehuurd zijn en zich voordoen als “ooggetuige” tijdens een terroristische aanslag.) Sommigen van hen zijn als zodanig ook bij voorgaande aanslagen aanwezig geweest. Dit is slechts bedoeld om de indruk te wekken (zoniet te versterken) dat het hier inderdaad om een terroristische aanslag door Extremistische Moslems zou gaan en niet een door de overheid/inlichtingendienst gecreëerde false flag operation. http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/13-herkenbare-zaken-bij-valse-vlag-operaties/

13700220_10154731399080288_5653283945071787335_n

Crisis-actors, ingehuurd om een door de overheid/inlichtingendienst gecreëerde “false flag operation” als een terorristische aanslag gepleegd door “Extremistische Moslims” te legitimeren.

 

Het Kiezen van een Geheim Genootschap: Een Goed Idee!

 

Dan komt Stef Aupers aan het woord; de Illuminati, een geheim genootschap, is volgens hem een “parapluterm waar iedereen van alles aan ophangt.” Orthodoxe CHristenen zien deze elite als een club die via “heidense symboliek” de Christenen uit de kerk willen zien te krijgen. Het zijn “losgeslagen kapitalisten” die volgens “neomarxisten” de hele zaak bepalen en anderen denken bij de Illuminaten weer aan “reptielachtige aliens” die zich tot mens hebben getransformeerd.

Ons Commentaar: Zo, we zijn weer wijzer geworden. Bewezen of ontkracht wordt er niets; maar op ietwat kleinerende wijze laat Aupers doorschemeren dat het toch allemaal niet waar zou zijn! (Wat die “reptielachtige aliens” betreft, daar hebben ook wíj enige moeite mee; maar daar scheiden dan ook ónze wegen met die van Aupers!) Maar….wijlen president John Fitzgerald Kennedy (JFK), geloofde wél in geheime genootschappen en samenzweringen!

kennedy

Vóórdat Kennedy afscheid zou nemen als president van de Verenigde Saten, was hij vastbesloten, de samenzwering in zijn land waarmee de samenzweerders hierachter de bevolking wilden knechten, te ontmaskeren; het kostte hem zijn leven!

 

Om Je Theorie te Ondersteuenen Zoeken naar Bewijzen. (dít klinkt al béter, of…toch niet!)

 

Om je theorie geloofwaardig te maken is het het beste als je die op “wetenschappelijk autoriteit” ofwel wetenschappelijk gezag stoelt; gebruik maken van de autoriteit, methodiek en de taal van de wetenschap werkt altíjd; dán kun je ook zeggen dat dit niet langer een geloof is maar bewezen is.

Ons Commentaar: 

Het is volkomen natuurlijk, logisch en normaal dat wanneer er sprake is van een theorie, je op zoek gaat naar bewijzen (al was het alleen maar om die theorie te bewijzen of te ontkrachten!) Bij Aupers (en Van Prooijen) ontbreekt dit wetenschappelijk inzicht echter. Dit ontbrak echter níet bij de revisionisten waar we het even eerder over hebben gehad; door hun wetenschappelijk inzicht hebben zij bewezen dat de holocaust niet plaats hoeft te hebben gehad. Resultaat: complottheorie bewezen! Geen wonder dat we met mensen als Aupers en Van Prooijen niet vérder komen; ze bewijzen noch ontkrachten iets! En wat de revisionisten betreft, hoe wordt er getracht tegenover hen te bewijzen dat de holocaust wél plaatsgevonden heeft? Door hen op onwetenschappelijke wijze te belasteren en in het gevang te zetten zoals in het verleden vaker is gebeurd. En het zal zéker niet de laatste keer zijn geweest, Aupers en Van Prooijen! 

 

Je Tegenstanders te Kijk Zetten door Hen Ongeloofwaardig Te Maken; (hmmm…klinkt verleidelijk!) 

 

Als jou complottheorie onderuit wordt gehaald met argumenten, wat doe je dan? Juist, die leg je gewoon aan de kant of haal je die zelf onderuit. tijdens een discussie met iemand die gelooft dat 9/11 een complot was, wordt je door hem bestookt met argumenten. Maar, zo meent Van Prooijen, als je goed kijkt, gaan zij toch zeer selectief te werk; slechts de feiten en de beweringen die de theorie ondersteunen, worden meegenomen door de complottheoristen. En als je er een expert, deskundige, bijhaalt die zegt dat de torens na de inslag van het vliegtuig nooit in hadden kunnen storten, dan neem je dat aan; een andere expert die zegt dat het gebouw wél ingestort kan zijn, zie je als onderdeel van het complot.

Ons Commentaar: 

Wat die “feiten”betreft die door complottheoretici worden aangevoerd als argument, wat doe je dáár dan mee, Van Prooijen? Het een en ander vérder uitzoeken? En als die “andere expert” zegt dat het gebouw wél ingestort kan zijn, en dus misschien géén gelijk heeft, Van Prooijen? Wat doe je dáár dan mee? De woorden, kan zijn” wijzen weliswaar op de mogelijkheid dat het gebouw door die inslagen ingestort kan zijn, maar dit is echter géén bewijs! Maar zoals jij zelf in aan het begin van het Skepsis congres al zei, “In de sociale wetenschappen is het dus geen vraag of complottheorieën waar zijn of niet”, zodat jij toch zéker niet achter de feiten aan zal gaan, ís het niet zo, Mr van Prooijen!

gravity3

De acht bovenverdiepingen van het gebouw konden niet de verpulvering van de acht benedenverdiepingen veroorzaakt hebben. Electromagnetische wapens komen waarschijnlijk eerder in aanmerking. Zou dit ook het geval kunnen zijn geweest bij de Twin Towers?

 

Je Moet het Wél Geloofwaardig Houden, Natuurlijk! (okay, doen we!) 

 

Als jij je complottheorie geloofwaardig wil houden, moet die in ieder geval niet bizar klinken. Maar de farmaceutische industrie die toch al zo wordt gewantrouwd, een theorie, nou, dat die erin gaat als zoete koek, dat is vast en zeker. Maar dat de aarde plat zou zijn, dát is toch te bizar! En dat onze wereldleiders eigenlijk reptielachtige aliens zijn, ja, wat moet je dáár nu mee? En je weet nooit zeker of Hillary Clinton zélf zo’n reptiel is!

Ons Commentaar: 

Wat die wereldleiders en Hillary Clinton betreft, dat die “reptielachtige aliens” zouden zijn, daar hebben we zoals gezegd, ook moeite mee. Maar wat Hillary Clinton betreft, ik geloof echter maar ál te graag dat zij het karakter van een reptiel zou kunnen hebben vanwege haar vele leugens en tragedies zoals die met de genoemde Davidians op haar geweten heeft ! En de farmaceutische industrie die zo wordt gewantrouwd, dat een theorie hierover er als zoete koek ingaat, geloven we best. Voornamelijk als een dergelijk koekje ons wordt aangereikt door een insider, John Virapen, gewezen directeur van het farmaceutisch concern, Eli Lilly & Company! (zie boven) En dat de aarde plat zou zijn? Waarom niet? Heb jij daar dan ooit een probleem mee gehad dan? Wij zelf zeggen dat die niet plat hoeft te zijn; aan de andere kant sluiten we echter ook niets uit. Hier is in ieder geval een aardige link: https://www.youtube.com/watch?v=GhRiLP32qfs (“The Best Flat Earth Documentary”) En wát we er ook van mogen denken, de video zit goed in elkaar!

 

Tenslotte. 

 

Tot slot dit: we hebben onze visie gegeven op hén die niet in complottheorieën geloven, zonder dat zij duidelijk hebben gemaakt, waaróm zij dit niet doen. Zij hebben niets voor zichzelf uitgezocht, niets nagegaan om ook maar iets te bewijzen of te ontkrachten. In plaats kwam Van Prooijen met allerlei psychologisch geleuter waar eigenlijk níemand beter van wordt Maar door hun gesproken zinnen hoor je stil en zacht, een lichte windbries gelijk doch toch hoorbaar de woorden; “Het is niet waar omdát het niet waar is!” En dan hebben we nog een goed, gezond en goedbedoeld advies: mocht er ooit iemand hier -om wélke reden dan ook- voor een behandeling naar Van Prooijen gaan, zorg er dan wél voor dat je er je hersenen niet hoeft in te leveren! Leer kritisch en onafhankelijk voor jezelf te denken; aan lieden zoals Van Prooijen, Aupers en andere gelijkgezinden hebben we niets! En ook de journalistieke meelopers van EenVandaag, Nieuwsuur, NOS Journaal (en wat er nog meer aan propagandistische instellingen zijn), leveren ons ook niets op!

th (2)

Hersenen inleveren? Wel, liever níet!

 

 

 

Ton Nuiten – Vrijdag 12 Augustus 2016.

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.