“Complot or Not”, ofwel, Complottheorie of Complot-feit?

Al voor enige tijd wordt ons via de media en pers verteld dat zij die in “complottheorieën” geloven, hier slechts fantasieën op nahouden; zij worden doorgaans weggezet als mensen die niet beter weten. Ook worden we gemaand, ons niet mee te laten slepen door mensen die in complottheorieën geloven; zij jagen de mensen met hun bizarre ideëen slecht angst aan, en daar is niemand bij gebaat. Zij die dergelijke dingen beweren, hebben zelf echter niet de moeite genomen eens na te gaan, waaróm “complottheoretici” in hun visie betreffende bepaalde wereldomvattende gebeurtenissen geloven. Te denken valt o.a. aan de moord op John Fitzgerald Kennedy (JFK) op 22 november 1963, nu bijna 53 jaar geleden. De Warren-Commission die aangesteld was om de ware toedracht naar de moord op Kennedy te onderzoeken, concludeerde in haar Warren-Report, dat de moordaanslag op JFK slechts het werk van één man was, Lee Harvey Oswald. Dit bleef de officiële versie die ook door een groot deel van de Amerikaanse regering werd ondersteund. Later werd echter geleidelijk aan duidelijk dat het Warren-Report vele fouten bevatte. Hoewel er intussen ook mensen zijn, die menen dat er meer aan de hand was met de moord op JFK, heerst nog altijd de mening dat Oswald in zijn eentje handelde, zonder enige hulp van buitenaf. Het Nederlandse programma, De Wereld Draait Door, had op dinsdag 29 oktober 2013 een interview met de bekende misdaadverslaggever, Peter R. de Vries. Hier werd gesproken over de cover-up de doofpotaffaire na de moord op JFK. Er waren documenten achtergehouden ; de rontgenfoto’s die van Kennedy’s lichaam waren genomen, werden niet vrijgegeven etc. dewerelddraaitdoor.vara.nl.media/302885 (‘Anatomie Van Een Aanslag’: Peter R. de Vries – 29-10-2013″)

is-9

Wijlen president, John F. Kennedy.

Bizarre Complottheorieën. 

Naast de meest geloofwaardige complottheorieën zijn er ook theorieën bij die ook het minst geloofwaardig zijn. Met andere woorden: er is tevens veel kaf tussen het koren! Het zijn de eersten (het “kaf”) die we wérkelijk bizarre complottheorieën kunnen noemen en die door sommigen worden aangegrepen om ook zowat álles wat naar een complot ofwel samenzwering riekt, te verwerpen als nonsens. http://www.shortlist.com/entertainment/15-of-the-internets-craziest-conspiracy-theories Hiermee wordt uiteraard het kind met het badwater weggegooid. We zouden het kunnen vergelijken met vals geld dat in circulatie is. Het is tot nu toe niet voorgekomen dat iemand die ontdekte dat hij ongewild in bezit van vals geld was gekomen, verkondigde dat dan ook maar ál het geld moest worden afgeschaft! Door het valse geld (het “kaf”) van het “koren” (het legitieme geld) te scheiden door dit uit de circulatie te nemen, wordt het probleem opgelost. En zo is dit ook met de meest waarschijnlijke complottheorieën en de minst waarschijnlijke.  We moeten het kaf van het koren scheiden. Nu zijn er bepaalde redenen dat mensen dergelijke bizarre complottheorieën publiceren. Daarover iets verderop meer.

 

Meer Geloofwaardig. 

 

Ondanks dat er nog velen zijn die complothteorieën afdoen als niet meer dan gedachtenspinsels, is er tegenwoordig een groeiend aantal mensen die complottheorieën geloofwaardiger vinden dan het officiële verhaal dat ons door  de media, onze inlichtingendiensten en overheden verteld is. De reden is dat er mensen zijn die kritische vragen hadden gesteld nadat die de officiële lezing hadden gehoord. Die hebben vervolgens een eigen onderzoek gestart en een alternatieve visie gegeven. En dit is nu het geval: Daar waar de officiële versie van laten we zeggen, 9/11, niet meer is dan wat oppervlakkige en gefragmenteerde stukjes informatie (en waarbij geen beroep op het menselijk verstand doch veeleer op de menselijke emoties wordt gedaan!), zijn de artikelen, boeken, tijdschriften van de “complottheoretici” intelligent, gedetailleerd en rationeel geschreven! En het is nu net dít wat de ogen van een deel van het grote publiek inmiddels de ogen heeft geopend. De Amerikaanse overheid houdt zich intussen bij haar nu welbekende lezing: 19 á 21 slordig uitgeruste extreem-Islamititsche kapers waren in staat geweest, vier moderne airliners te kapen waarvan er zich twee in de Twin Towers en een derde zich in het Pentagon wisten te boren; van de vierde Boeing zouden de bemanning en passagiers slaags zij geraakt met de kapers en stortte het wat later neer te Penssylvania. Voordat zij tot hun daad over zouden gaan, hadden de kapers enige tijd daarvoor (enkele dagen) vliegles genomen hebben bij Rudie Dekker in een klein toestel van het merk, Cessna, in de Verenigde Staten waarbij zij aangaven dat het niet nodig voor hem was, hen te leren hoe zij moesten landen! En dit laatste, zo betoogde men, was al een bewijs dat de kapers vanaf het begin van plan waren geweest, hun aanslag te volvoeren. En zo werd dit ook door de gevestigde media en pers gebracht. Aanvankelijk wérd dit ook door zowat iedereen geloofd. Doordat er later alternatieve visies door anderen werden gegeven, vertrouwt de meerderheid van de Amerikaanse bevolking haar eigen overheid niet meer. En met goede reden! Hier is een goed en gedetailleerd artikel over de pretexts (smoesjes, excuses) die de Amerikaanse overheden hebben gebruikt om een oorlog te rechtvaardigen: http://www.globalresearch.ca/how-to-start-a-war-the-american-use-of-pretext-incidents/28554 En al deze “complottheorieën” bleken later “complot-feiten” te zijn!

 

Paul Craig Roberts. 

 

Een van degenen die vaak een alternatieve beschrijving geeft van bepaalde gebeurtenissen, is Paul Craig Roberts. In het verleden heeft hij al vaker zijn visie gegeven op o.a. 9/11, Iraq, en andere zaken. Recent, op 8 september 2016, heeft hij een artikel geschreven over o.a. de moord op Kennedy, 9/11 en de recente aanslagen in Parijs en Nice. Tegenover 29% van de Amerikaanse bevolking gelooft nu 62% dat de moord op Kennedy nooit het werk van een eenling (Oswald) kon zijn geweest. Maar laten we het nu bij de rampzalige gebeurtenissen in Nice houden; zoals bekend, reed een aanslagpleger met een witte truck op de feestvierende menigte Hier is het officiële verslag van de aanslag op de Promenade des Anglais in Nice: http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2016/07/aanslag-in-nice-voertuig-rijdt-in-op-menigte-327896/ De officiële verklaring is dat een aanslagpleger in opdracht van Islamitische Staat (IS), door middel van een truck een aanslag op de Franse nationale gedenkdag dat de Bastille op 14 juli 1789 werd bestormd, heeft gepleegd. Daarop namen vele Franse feestvierders de vlucht en begonnen te rennen, wég van de plaats des onheils. Uiteindelijk werd de aanslagpleger van dichtbij door de politie doodgeschoten waarbij melding werd gemaakt van een volkomen met kogels doorzeefde truck. Verder zou de wagen bespat zijn met bloed van de slachtoffers die de aanslagpleger gemaakt had. En deze beelden hebben we allemaal gezien: mensen die vlak na de aanslag in paniek wegrenden. En zo is dit door zowat alle gevestigde media getoond. Conclusie: IS, de zo gevreesde terreurorganisatie, pleegt nu ook al in Europa aanslagen! En nu wordt ons door verschillende inlichtingendiensten van tijd tot tijd meegedeeld dat de kans op een terreuraanslag in Nederland, Duitsland en overige West-Europese landen zeer reëel is. Paul Craig Roberts heeft echter een heel ánder verhaal te vertellen, een dat veel geloofwaardiger is dan wat we tot nu toe van de gevestigde media hebben vernomen.

1: de politieambtenaren te Nice betwijfelen de officiële versie betreffende de aanslag zoals die door de Franse overheid is gegeven. De Franse anti-terreureenheid te Parijs had de lokale overheid te Nice opdracht gegeven de beelden van veiligheidscameras vlakbij de plaats delict, te wissen. Die weigerden dit echter door te zeggen dat door dit te doen dit vernietiging van bewijzen zou betekenen.

2: Sandra Bertin, een Franse politieambtenaar, werd door het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken onder druk gezet, haar rapport over de aanslag te vervalsen (kennelijk had mevr. Bertin een heel ander verhaal te vertellen dan de Franse overheid wilde weten!) Mevr. Bertin vertelde later aan een Franse krant dat Bernard Cazeneuve, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, “he ordered me to put in [the report] the specific positions of the national police which I had not seen on the screen.” Daarop wilde Cazeneuve Bertin voor het gerecht dagen vanwege lastering. 

3: de menigte die vlak na de aanslag op de vlucht was geslagen, wíst eigenlijk niet, waaróm zij wegrenden. Zeer waarschijnlijk was hen verteld dat politiemensen hen zeiden dat zij moesten vluchten vanwege “terroristen.” De geweerschoten die (vóórdat de truck zou worden doorzeefd met kogels), gehoord werden, zouden die van politiemensen zijn geweest.

Het zijn zaken zoals die, die hierboven zijn beschreven, die ons zijn onthouden.

Nice_1.png

Waarom? 

Dus dienen we ons het volgende af te vragen: waarom kregen de politiemensen die aan de officiële lezing van de Franse overheid twijfelden, geen gelegenheid, hún verhaal voor de TV-cameras te doen? En waarom werd datgene wat Bertin te zeggen had, ook niet door onze media bekendgemaakt? En het grootste “waarom” is: als de versie van de Franse overheid vals is, waaróm vond de aanslag dan plaats? Op deze laatste vraag hebben we een zeer geloofwaardig antwoord: Het Franse volk is een onafhankelijkheidslievend volk. Om die reden zegt Roberts dan ook, “French independence has taken a number of recent hits from Washington.” http://www.zerohedge.com/print/571889 Kennelijk waren er in Frankrijk bepaalde mensen op hoge plaatsen die er genoeg van hadden, aan de leiband van Wasinhton te lopen; zij wilden Frankrijk losweken van Washington en de NATO. Om Frankrijk terug te drijven in de armen van Washington, werden de aanslagen in Nice en Parijs op touw gezet! Nu heeft men in Frankrijk de strijd aangebonden met “complottheoretici” met als doel, hun visies te ontkrachten. Enige maanden geleden zond het actualiteitenprogramma, EenVandaag, een mini-serie over complottheorieën uit onder de titel, Complot or Not. EenVandaag besteedde ook aandacht aan complottheorieën onder jongeren en hier werd ook ingegaan op de rol die de Franse overheid speelt om complottheorieën te ontkrachten; aan het woord komen Rudy Reichstadt, de man achter de Franstalige anti-complotsite, Conspiray Watch. http://www.conspiracywatch.info Dan is er Jelle van Buuren, onderzoeker aan de Universiteit Leiden; hij is dan pas gepromoveerd op het onderwerp Complottheorieën. Ook Sophie Mazet, een Franse docent Engels, komt aan het woord. De reden dat men bij EenVandaag aandacht besteedt aan complottheoriën, is de toename van belangstelling onder jongeren voor deze theorieën. En voornamelijk in Frankrijk, is men een offensief tegen de complottheorieën begonnen. De enige die nog iets zinnigs te zeggen heeft, is Jelle van Buuren die stelt dat men de complottheorieën  niet weg moet zetten als “een hobby van een stelletje mafketels.” Verder zegt hij dat het er bij complottheorieën gaat om het stellen van kritische vragen. Op de vraag of hier een taak weggelegd zou zijn door de regering, antwoordt Van Buuren dat dit vooral niet goed is; daarmee, zo maakt hij duidelijk, wordt het vermoeden dat de regering overal achter zou zitten zoals sommigen menen, alleen maar versterkt. Om die reden wordt Van Buuren door de presentator, Pieter Jan Hagens, enigszins gekleineerd En ook in ons land worden er plannen gemaakt om tijdens lesuren in het onderwijs ruimte te bieden aan dit onderwerp; onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, heeft dit voorgesteld. buitenland.eenvandaag.nl.tv-items/66545/complottheorie_n_steeds_groter_probleem_in_de_klas

 

John Fitzgerald Kennedy & de Geheime Genootschappen. 

 

Zoals al boven duidelijk gemaakt, is men in Frankrijk bezig met een “anti-complottheorie-offensief” om de toename aan belangstelling voor de theorieën in te dammen. En ook hier, in Nederland, worden zoals gezegd, plannen gemaakt om dit ook in het onderwijs te doen. Het doel van deze plannen is om hen die gekoof hechten aan de theorieën, hen die uit het hoofd te praten. Het was echter John Fitzgerald Kennedy (waarover we boven al schreven), die wél geloofde in geheime genootschappen. Op 27 april 1961, gaf hij een speech in het Waldorf-Astoria Hotel in New York City. Daar hadden zich de medewerkers van de American Newspaper Publishers Association verzameld en Kennedy had zijn speech de titel, The President and the Press gegeven. In het begin wordt er tijdens zijn speech wat gelachen als Kennedy enkele grapjes maakt. Daarna volgt de ontnuchterende, sobere speech van Kennedy over geheime genootschappen. We zullen hier een uitreksel van geven:

“For we are exposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on sunversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed.” https://www.youtube.com/watch?v=zdMbmdFOvTs  (“JFK Secret Societies Speech (full version)”)

Hoewel er vandaag de dag geagiteerd wordt tegen complottheorieën, was JFK iemand die toch zéker in samenzweringen geloofde. En iets meer dan twee en een half jaar later, werd hij op 22 november 1963 vermoord!

 

Kaf Tussen het Koren. 

 

Jelle van Buuren maakte ook duidelijk dat er tussen de vele complottheorieën ook exterme theorieën tussen zitten, en dat is waar. Nu komen we dan bij die mensen die zulke bizarre theorieën publiceren. Waarom doen die dit? Dit kan toe te schrijven zijn aan goedgelovigheid; sommige mensen geloven in de meest bizarre theorieën. Een andere reden is, dat er ook de zgn. trollen zijn, mensen die door de CIA zijn ingehuurd om zo de “bonafide complotsites” in discrediet te brengen.( Daarnaast zijn er ook vele Israëlische trollen op het internet actief, ingehuurd door de Israëlische regering om -en dit is vooral het geval als er weer eens een Israëlische invasie in Gaza aan de gang is- alle kritische reacties die op de invasie worden gegeven, te weerspreken dan wel af te kraken, maar dit even terzijde.) En dit gaat als volgt: aanvankelijk vertellen zij deels de waarheid over bepaalde zaken zoals 9/11. Dit wordt gedaan om vertrouwen te wekken. Daarna gaan zij echter over tot het verspreiden van disinformatie. En het is dan om die reden dat zij die tegen complottheorieën ageren, hun dag hebben; later komt dan nl. aan het licht dat een deel van de informatie die de CIA-troll heeft verstrekt, niet klopt. En het is juist deze disinformatie die door complot-ontkenners tegen het licht van een halogeenlamp wordt gehouden met de woorden, zie je wel, hier klopt niets van. Complottheorie weerlegd. En zo wordt getracht om ook álles wat met complottheorieën te maken heeft, in discrediet te brengen. Het is dan moeilijk om goed onderscheid te maken tussen het koren en het kaf.

 

Ook Wij Maken Fouten. 

 

Jazeker, ook wij maken fouten; het kan later mogelijk zijn dat iets van wat we aanvankelijk juist achtten, inmiddels door anderen is weerlegd. We zullen echter nooit ook maar proberen, ook maar iemand op het verkeerde been te zetten door bewust disinformatie over het internet te verspreiden! En dat is iets wat de CIA- en Israëlische trollen helaas maar ál te graag doen! Dus mócht er het een en ander van wat we tot nu toe allemaal hebben geschreven, onjuist zijn, laat het dan maar weten. Aan lieden die voornamelijk (of slechts) “op de man spelen”, hebben we echter in het geheel niets! Dergelijke lieden zijn slechts bezig om de “boodschapper” te kleineren, te vernederen en belachelijk te maken. Voor een goede dialoog zijn zij van geen enkel nut.

 

Ook Mogelijk Toekomstige Aanslagen in Nederland? 

 

Van tijd tot tijd worden we opgeschrikt door Dick Schoof, de Nationale Coördinator van Terrorismebestrijding en Veiligheid. Hij deelt dan mee dat de kans op een aanslag in Nederland zeer waarschijnlijk is. Tot nu toe heeft er (gelukkig!) geen aanslag op ons grondgebied plaatsgevonden. Dit zou weleens kunnen veranderen, mocht het kabinet-Rutte (of een van de toekomstig kabinetten onder een andere minister-president) besluiten dat het niet langer in het gareel van Washington wenst te lopen! Het gevaar is dan nl. aanwezig dat er zich dan ook aanslagen voor kunnen doen in bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of in andere Nederlandse steden. Maar vermoedelijk hebben het kabinet-Rutte (en de overige West-Europese overheden) het signaal wat Washington aan Frankrijk had afgegeven, begrepen. Om die reden zullen die niet zo gauw zijn geneigd, tegen de wensen (dictaten) van Washington in te gaan.

 

Ton Nuiten – Zaterdag 22 Oktober 2016.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.