Enkele Duistere “Wapenfeiten” van Hillary Clinton.

Over enkele uren zullen we het weten; dan zal het bekend zijn, wie de volgende president van de Verenigde Staten van Amerika zal zijn! Zal het Donald Trump of Hillary Clinton zijn? Hoewel de spanning tijdens de speeches die de presidentskandidaten geven, vaak te snijden is, is het nooit zo spannend geweest als nu het geval is; Clinton verwijt Trump dat hij zou liegen over bepaalde zaken en Trump verwijt Clinton ervan, corrupt te zijn. Recent is het bekend geworden dat Trump ooit eens gezegd heeft dat als je een ster bent, je met de vrouwen kunt doen wat je wilt; een bandopname hieromtrent, werd pas geleden vrijgegeven. Daarna kwamen er enkele vrouwen naar voren, die zeiden door Trump onzedelijk betast te zijn. Trump heeft hier later zijn excuses over aangeboden. Ook het feit hoe hij over vrouwen praat, heeft hem bij verschillende kiezers bepaald niet populair gemaakt. En als we de gevestigde media mogen geloven, zou Trump iets achter liggen op Clinton wat populariteit betreft. Het is opmerkelijk dat de vrouwen die beweerden door Trump onzedelijk betast te zijn in het verleden, kort nadat de voor Trump belastende bandopname naar buiten was gekomen, met hun getuigenis eveneens naar buiten kwamen!

 

Enkele “Wapenfeiten.” 

 

Daar waar Donald Trump in het verleden een scheve schaats heeft gereden wat vrouwen betreft (en waar hij zoals gezegd, zijn excuses over heeft aangeboden), heeft ook Hillary Clinton enkele “wapenfeiten” op haar naam staan. We zullen er hier een van geven en wel via een nieuwsbrief van een man die we zeer respecteren: Texe Marrs. Marrs is een Christen, een man die een bijzondere roeping heeft ontvangen; hij brengt nl. vele duistere zaken aan het licht, waar verschillende Amerikaanse regeringen in het verleden mee bezig zijn geweest. Zijn website is te bereiken via http://www.texemarrs.com Hij biedt er o.a boeken te koop aan (zowel van hemzelf als die van andere auteurs), die deze duistere zaken aan het licht hebben gebracht. Een van de vele duistere zaken waar Hillary Clinton voor verantwoordelijk is, zijn nl. de duistere omstandigheden rond de Waco Branch Davidians. Deze sekte, onder leiding van David Koresh, kwam in maart en april 1993 in het nieuws en er werd door de gevestigde media verkondigd dat Koresh als een tiran over zijn volgelingen zou heersen en er dezijn vrouwelijke volgelingen zou misbruiken. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan verboden wapenbezit. Het gevolg was dat Koresh en zijn aanhangers voor lange tijd werden belegerd door leden van het Bureau of Federal Investigation en de Delta Force N ightstalkers, een gevreesde afdeling van het Amerikaanse Leger. Later werd hier ook een film over gemaakt, “In the Line of Duty, hier in Nederland uitgezonden door de Evangelische Omroep (EO). Hierin werd Koresh afgeschiderd als een menselijke demon en brute dictator die over zijn aanhangers geheerst zou hebben met ijzeren vuist. Op 19 april 1993 was het dan zover; de leden van de FBI en die van de Delta Force Nightstalker vielen de gebouwen aan waarin Koresh en zijn volgelingen zich schuilhielden. De strijd die er op volgde, eindigde ermee dat de gebouwen waarin Koresh en zijn volgelingen bevonden, tot de grond toe afbranden. De officiële lezing is, dat Koresh zelf opdracht zou hebben gegeven aan enkele van de sekteleden om die gebouwen af te branden; hij en zijn aanhangers gingen liever de vuurdood tegemoet dan zich over te geven, zo luidde het.

bizarr

 

Het Ware Verhaal. 

 

Als we de makers van deze film en de media mogen geloven, gaf hun productie het ware verhaal over David Koresh weer: een menselijke duivel die met harde hand zijn volgelingen onder de duim had gehouden. De waarheid over deze tragedie bleek echter heel ánders te zijn; op 23 april 2000, kwam het actualiteitenprogramma, Reportage, van de commerciële zender, SBS 6, met de documentaire, “De Waarheid over de Aanval van de FBI en de Waco Branche Davidians”. En op 25 juni 2001, kwam het wetenschappelijk TV-kannaal, Discovery Channel, met de tweedelige documentaire, “Waco: A New Revelation.” Deze twee documentaires geven een heel ánder beeld over deze ramp. Het is vooral deze laatse, tweedelige reeks, die een heel ander licht werpt op deze tragedie. Het waren nl. niet Koresh of enkele van zijn volgelingen die opdracht tot de brand hadden gegeven; het was nl. niemand minder dan Hillary Clinton zelf, die opdracht had gegeven, Koresh en zijn aanhanger letterlijk van de aarde wég te schroeien! De tweedelige documentaire, “Waco: A New Revelation”, is nog terug te zien: https://www.youtube.com/watch?v=Xr9pQ1pIbiU  Welnu, Texe Marrs en zijn medewerkers hebben deze zaak verder onderzocht en uitgediept en hebben hun eindconclusie gepubliceerd in o.a. de nieuwsbrief van oktober 1999. De nieuwsbrief uit oktober 1999 is hier te lezen: http://www.texemarrs.com/101999/bizdth.htm

 

De Media. 

 

Het moet hier uitdrukkelijk bij worden vermeld, dat de media die verslag wilde doen over de belegering van de FBI en de Delta Nightstalkers, gedwongen werd, op kilometers afstand van de plaats waar Koresh en zijn volgelingen zich bevonden, te blijven! Nu is nog niet duidelijk, wie er de komende nieuwe president van de Verenigde Staten zal worden. Mocht dit echter Donald Trump zijn, dan bestaat de mogelijkheid dat hij misschien opdracht zal geven tot een nieuw onderzoek naar de omstandigheden rondom de Waco Branche Davidians; hierbij zal de sinistere hoofdrol die Hillary Clinton hierin heeft gespeeld, eindelijk voor eenieder duidelijk worden!

14900416_1322901191074059_9127380769941743212_n

 

“We came, We Saw, He Died, hah, hah, ha…” 

 

De affaire met de Branch Davidians was niet de enige zaak waar Hillary Clinton een kwalijke rol in speelde; zij had tevens de hand in de val van de dictator van Libië, Muammar al-Gaddafi. Al jaren daarvoor werd Gaddafi door de Westerse media & pers afgeschilderd als een wrede dictator, een man die de meest wrede en gewelddadigste middelen niet schuwde om er zijn wil mee door te drukken in zijn land. Uit vele emials die al enige tijd zijn (en nog worden) vrijgegeven, blijkt er wat Gaddafi en Libië betreft, iets heel anders aan de gang te zijn geweest:

“The United States, France, UK and other NATO allies backed rebel forces in Libya that ousted Gadhafi in August 2011, in what was widely reported to be a “humanitarian intervention” against a government with a history of severe human rights abuses. Clinton played a major role in convincing allied nations to join in the attacks, and after Gadhafi was killed that October, she boasted during a break in an interview for CBS, “We came, we saw, he died.” However, far from improving conditions, the fall of Libya’s government left what was once  an economic prosperous nation in chaos and disarray. The failed state proved to be a perfect opportunity for Daesh, the terrorist group commonly known in the West as ISIS or ISIL, as Catherine Shakdam reported for MintPress last March. She highlighted that it brought extremists closer to European shores.” https://www.mintpressnews.com/wikileaks-hillary-clinton-helped-topple-gadhafi-france-uk-fought-libyas-oil/215104/ En hier is een korte clip waar Hillary Clinton in lachen uitbarst na de woorden, “We came, we saw, he died, hah, hah, ha.” https://www.youtube.com/watch?v=Fgcd1ghag5Y

14333065_1685463145112581_455428186259766602_n

 

Libië: Eens een Welvarende en Voorspoedige Natie. 

 

Hoewel Muammar al-Gaddafi en zijn regering in bepaalde mate corrupt zouden kunnen zijn geweest, hebben die de levensstandaard in Libië aanzienlijk verbeterd. Zo was het gebruik van electriciteit er gratis en vrij voor iedere Libische burger. Sloot men er bij een bank een lening af, dan werd hier geen rente op geheven. Als men er afgestudeerd was en geen werk kon vinden, werd het salaris door de staat voor hem/haar betaald, aslof hij/zij al die tijd werkzaam was geweest. Mochten er Libiërs zijn die de landbouw in wilden gaan, dan werd hen de grond, uitrusting, zaad en vee, gratis en voor niets door de staat beschikbaar gesteld. Muammar al-Gaddafi legde er het grootste irrigatieproject ter wereld aan, bekend als het “Great Man-Made Riverproject”, waardoor het water er voor eenieder direct beschikbaar werd gesteld. Alle pas-getrouwde stellen ontvingen van de Libische regering 60.000 Dinar ($50.000) om hen te helpen, een gezin te stichten. Dit en meer is te vinden bij de website van een der gevestigde media, nl de Amerikaanse zender, CNN! Maar….er is er ook te lezen dat dit alles niet geverifieerd kon worden; ofwel: men kon niet naggaan of al deze prestaties door Gaddafi en zijn regering wel op waarheid berustte! Hier wordt eens een maal de waarheid over Gaddafi en zijn regering verkondigd maar men voegt er tegelijkertijd bij dat het niet vast te stellen is, of dit allemaal wel waar zou zijn! Handig! ireport.cnn.com/docs/DOC-884508 (“Facts about Libya under Gaddafi that you probably did not know about!”) Hier is tevens een video-clip waarvan het de moeite waard is, die te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=aiStDp_NcjQ (“10 Things You Don’t Know About Libya Under Gaddafi’s Dictatorship – Know Infinity”) Nu is Libië vervallen tot chaus en heersen er dood en verderf. En…het is juist uit Libië dat er zovele vluchtelingen vandaar naar Europa komen! En aan wie hebben we dit te danken? Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en…Hillary Clinton! Mocht zij desondanks toch de volgende president van Amerika worden, dan is het niet moeilijk, ons voor te stellen hoe het Syrië  waarvan Bashar al-Assad er de president is, zal vergaan! Mocht dit land (wat nu al in grote chaos verkeert) evenals Libië geheel uiteenvallen en nog verder in de afgrond der verwoesting worden gestort, dan zal er een grotere vluchtelingenstroom op gang komen dan nu al het geval is! Wat dit voor Europa en de Verenigde Staten zal betekenen, laat zich raden!

 

Donald Trump de Nieuwe President? 

 

Het is dan ook te hopen, dat Donald Trump de nieuwe president van de Verenigde Staten zal worden. We hoeven het ook niet met álles eens te zijn wat zijn politieke programma betreft, maar met Hillary als de nieuwe president zal het er zéker niet beter op worden. We hebben nu nog enkele uren ta gaan, voordat bekend wordt wie de nieuwe opvolger van Barack Obama (zelf ook geen beste jongen!) zal zijn. Laten we er maar het beste van hopen.

 

Ton Nuiten – Dinsdag 8 November 2016.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.