Vrijheid van Meningsuiting in Gevaar: De Liegende Gevestigde Media vs De Alternatieve Media & Donald Trump vs De Gevestigde Media.

Het enige medium waar we nog enige vorm van vrijheid van meningsuiting hebben, is het Internet. Hier is een site die het begin en de ontwikkeling van dit medium beschrijft: timeline.web.cern.ch/timelines/the-birth-of-the-world-wide-web

 

Vrijheid van Meningsuiting in Gevaar. 

 

Het Internet is zoals gezegd, nog het enige middel waar we onze eigen mening over bepaalde zaken kwijt kunnen. Dit zijn o.a. alternatieve meningen betreffende de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en de holocaust in het bijzonder, 9/11 (de terreuraanslagen op o.m. de Twin Towers op 11 september 2001), de Russische Revolutie in oktober 1917 en vele andere wereldomvattende gebeurtenissen. Het internet is tevens de plaats waar we vele alternatieve visies over het globalisme tegenkomen. De tegenstanders van het globalisme (een term waarvan de aanhangers de afschaffing van de nationale grenzen, de vaderlandsliefde (patrottisme) en een wereldregering voor ogen hebben), menen dat dit een groot gevaar voor iedereen inhoudt; dit houdt in dat als het globalisme wereldwijd wordt doorgezet, de wereld uiteindelijk bestuurd zal worden door een machtige elite terwijl de volken der wereld dan inmiddels zullen zijn gereduceerd tot niet meer dan werkbijen. Aanvankelijk hadden de aanhangers van een alternatieve visie van vrijheid van meningsuiting de grootste moeite, een groot publiek voor hun opvattingen te bereiken; dit omdat hun bereik destijds veel te beperkt was. Met de komst van het internet en het world wide web (www), is deze hindernis eindelijk genomen. De talloze posts die we op o.a. Facebook, Twitter etc. kunnen lezen, liggen nu binnen het bereik van eenieder die een internetverbinding heeft. Een van de gevolgen is, dat we nu weten dat de gevestigde media en pers vaak niet te vertrouwen zijn wat objectieve en eerlijke verslaggeving betreft. En dat zijn die ook in het verleden niet geweest,zo blijkt achteraf. Zo weten we nu dat het verslag over het Golf van Tonkin-incident volkomen uit de duim was gezogen, dus gewoon was verzonnen om zo de Amerikaans-Noord-Viëtnamese oorlog te rechtvaardigen! Officieel heete het dat enkele Amerikaanse slagschepen in de Golf van Tonkin beschoten waren door enkele Noord-Viëtnamese kanonneerboten met steun van faciliteiten op het Noord-Viëtnamese vasteland. De toenmalige Amerikaanse president, Lyndon Baine Johnson, riep op tot vergeldingsacties en zo begon de oorlog in dat deel van Azië in alle ernst. Het was de New Yok Times die met dit verzinsel kwam; zonder ook maar enigszins na te gaan of dit alles wel op waarheid berustte, verspreidde deze Amerikaanse krant de fabel van het incident. Andere media namen het over en zo wist eenieder binnen korte tijd de “waarheid” over de oorzaak van de oorlog.

2: In tegenstelling met wat ons door o.a. toenmalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, George W. Bush en andere Amerikaanse hoge politici voor ogen werd gehouden, heeft wijlen Saddam Hussein nooit de beschikking gehad over massavernietigingswapens. Het verhaal bleek gewoon verzonnen te zijn om zo de Iraq-oorlog te kunnen rechtvaardigen.

3: Tijdens de Arabische Lente heeft de regering van de Arabische staat, Bahrein, een zeer kwalijke rol gespeeld bij het neerslaan van de massabetogingen die er in dit land werden gehouden; het was de Amerikaanse journaliste, Amber Lyon met een camerateam, werkzaam voor de nieuwszender, CNN,  wat hier ter plaatse aandacht aan besteedde. Tijdens de uitzending van de raportage door CNN daarna, heeft de zender de kwalijke en onderdrukkende wreedheden van de Bahreinse regering tegen de eigen burgers doelbewust weggelaten. Lyon kreeg vervolgens te horen dat zij hier met niemand over mocht communiceren. Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=CDFC7zmJgQg (“Amber Lyon Reveals CNN Lies and War Propaganda”)

4: Dan hebben we Wayne Shelby Simmons; in het verleden was hij enkele malen te gast bij het nieuwsstation, Fox News. Tijdens de interviews spreidde Simmons zijn “expertise” over de Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA) ten toon; hij was zoals het officieel heette, een CIA-agent en hij was te gast om de Amerikaanse bevolking te waarschuwen voor het “Islamitisch Gevaar.” De waarheid over Simmons zou later aan het licht komen: aangezien men bij Fox News nooit de moeite had genomen, na te gaan of datgene wat Simmons beweerde te zijn en wát hij allemaal vertelde, wel op waarheid berustte, wist men ook niet dat Simmons eigenlijk nooit voor de CIA had gewerkt. En alles wat hij over zijn “insiderkennis” betreffende deze dienst had verteld, was ronduit gelogen! Nadat hij eindelijk door de mand was gevallen, werd Simmons veroordeeld tot 33 maanden celstraf. En Fox News en al haar medewerkers werden op deze wijze erg in verlegenheid gebracht. Het doel waarom Simmons door Fox News was geïnterviewd, was om de emoties en de vrees voor de Islam onder de Amerikaanse bevolking flink op te zwepen.

5: Het wordt nu steeds meer bekend dat cannabis een plant is die geneeskrachtige eigenschappen bevat. Ook is al enige tijd duidelijk dat de Amerikaanse overheid de handel in drugs de oorlog heeft verklaatd, de War on Drugs. Ondanks dat cannabis een geneeskrachtige plant is (in tegenstelling met heroïne en cocaïne), zijn degenen die van cannabis gebruik maken omwille van haar genezende werking het grootste doelwit van de Amerikaanse regering! Om deze plant en haar genezende effecten nog verder in discrediet te brengen, verscheen Dr. David Samadi in maart 2016 als gast bij Fox News. Hij verkondigde daar dat cannabis o.a. hartaanvallen veroorzaakt zou hebben bij verschillende gebruikers. Aan de “War on Drugs” is door de Amerikaanse overheid al reusachtige hoeveelheden aan dollars besteed. En het gevolg is dat zij die het onmogelijk werd gemaakt van cannabis gebruik te maken om van bepaalde kwalen (zoals kanker) genezen te worden, inmiddels zijn overleden óf nog altijd onder hun ziekte te lijden hebben! Verder hebben genoemde oorlogen (en andere conflicten) miljoenen mensen zowel Amerikaanse militairen en burgers in de grootst mogelijke ellende gestort. Dit om eenvoudigweg een pretext, een vals excuus, te gebruiken om een oorlog tegen souvereine naties te kunnen beginnen! http://www.blacklistednews.com/5_Times_Corporate_Media_Got_Caught_Publishing_Fake_News_Causing_the_Death_%26_Suffering_of_Millions/55336/0/38/38/Y/M.html

14962741_1244443735596695_311998388811077603_n

En wat de recente Amerikaanse presidentsverkiezingen (waarbij Donald Trump zoals bekend als winnaar uit de bus gekomen is), gelooft 78% van de Amerikaanse kiezers dat het nieuwsverslag hierover bevooroordeeld weergegeven werd; 69% van de Amerikaanse bevolking gelooft bovendien dat de gevestigde media het nieuws niet eerlijk en waarheidsgetrouw weergeven. http://www.cnsnews.com/news/article/michael-w-chapman/mrcyougov-poll-69-voters-dont-believe-news-media-are-honest-and-truthful

Recent was de huidige Amerikaanse president, Barack Obama, op een rondreis in verband met zijn afscheidsbezoek als scheidend president. Zo bracht hij naast o.a. Griekenland ook een bezoek aan Berijn waar hij een ontmoeting had met kanselier Angela Merkel. Officieel heet het dat beide staatshoofden elkaar prezen om de samenwerking tussen de Verenigde Staten en Duitsland. Er was echter ook nog een ander onderwerp wat door hen besproken werd, iets wat (voor zover bekend), niet door de gevestigde media werd meegedeeld: Beiden vertelden elkaar nl. dat het oprukkende globalisme ernstig in haar opmars was vertraagd door de rol die het Internet en de social media (Facebook, Twitter, Google etc.) hierbij hadden gespeeld! Met andere woorden, dankzij de alternatieve media die het Internet en social media rijk zijn, zijn de duistere kanten van het globalisme naar buiten gekomen en dit is iets waar Obama en Merkel zich niet goed bij hadden gevoeld! En beiden beweerden dat het globalisme om die reden een soort van terugslag had ondervonden! http://www.breitbart.com/2016-presidential-race/2016/11/17/obama-angela-merkel–blame-internet-social-media-disrupting-globalism Het zijn dit, de bovengenoemde en vele andere zaken die bepaalde lieden intussen de ogen hebben geopend en die nu van plan zijn, de alternatieve media op de een of andere wijze aan banden te gaan leggen. Kortom: de vrijheid van meningsuiting op het Internet en social media is in gevaar!

 

Nep-nieuws & Externe Fact-Checkers. 

 

Een van de middelen waarmee de alternatieve media aan banden moet worden gelegd, is het inzetten van zgn. fact-checkers. Dit zijn mensen die na moeten gaan wat er allemaal aan “nep-nieuws” over Facebook wordt verspreid. Het is met name het “nep-nieuws” wat er sinds de recente Amerikaanse presidentsverkiezingen over is verspreid. De topman van Facebook, Mark Zuckerberg, wordt al langere tijd bekritiseerd voor zijn gunstige standpunt tegenover de vrijheid van meningsuiting. Tot nu toe had dit maar weinig resultaat gehad. Maar nu zou dit kunnen veranderen. Op pagina 127 van de NOS-teletext van zaterdag 19 november 2016, lezen we het volgende:

                                       “Facebook overweegt nepnieuws-alert.”

“Facebook is in gesprek met externe fact-checkers en overweegt gebruikers te waarschuwen voor nep-nieuws. Na dagen van kritiek maakt topman Zuckerberg voor het eerst duidelijk wat zijn bedrijf tegen nep-nieuws wil gaan doen. Sinds de presidentsverkiezingen van 8 november is er discussie over de rol van facebook bij het verspreiden van nep-nieuws. Het gaat over berichten die de aanhang van Trump aanspreken, zoals de claim dat de paus Trump steunt. Uit onderzoek is gebleken dat berichten die niet klopten veel vaker werden gedeeld dan betrouwbare informatie van bijvoorbeeld The New York Times.” (vetdruk toegevoegd)

Verder is er Peter Burger, hoogleraar aan de Universiteit te Leiden, die meent dat externe fact-checkers zouden moeten worden gesubsidieerd. En onderzoeker informatierecht aan de Universiteit te Amsterdam, Frederik Zuiderveen Borgesius, is het hier mee eens. nos.nl/artikel/2143913-facebook-overweegt-te-waarschuwen-voor-nep-nieuws.html  Hier worden ook de maatregelen beschreven die moeten worden genomen om nep-nieuws tegen te gaan. Hoewel het nu inderdaad zo is dat naast het echte (alternatieve) nieuws ook nogal wat nep-nieuws ofwel vals nieuws wordt verspreid, bestaat het gevaar dat ook de alternatieve media die het nieuws wél waarheidsgetrouw weergeven, het slachtoffer van de “fact-checkers” kunnen worden. En dit is nu net het begeerde doel! De heren Burger en Borgesius hoeven hier niet van op de hoogte te zijn en zijzelf zullen zeer waarschijnlijk wel te goeder trouw en oprecht zijn in hun streven, het grote en zeer sterke vermoeden bestaat dat de maatregelen die zij (en anderen) voorstaan, de geleidelijke opschoning van het Internet en social media ten doel hebben waarbij de gezamelijke alternatieve media voorgoed aan banden zullen worden gelegd:

“Het is nu duidelijk dat Facebook geen “sociaal netwerk” is. Het is een wijze van “sociale controle!” We hebben geen Big Brother nodig om ons te “beschermen” tegen “nep-nieuws” — iedereen is voor zichzelf verantwoordelijk de geloofwaardigheid van zijn informatiebronnen te checken. Dit is slechts een eufemisme voor censuur.” zionistreport.com/2016/11/zuckerberg-hints-third-party-news-verification-fight-fake-news-facebook/

De alternatieve berichtgeving op Facebook zou een schadelijk effect hebben gehad op de recente presidentsverkiezingen, zo heet het officieel. Eenieder echter, die in staat is tussen de regels door te lezen, zal op z’n minst vermoeden dat hiermee bedoeld wordt dat zou er geen (of weinig) sprake zijn geweest van alternatieve visies op de verkiezingen (met name de zeer negatieve berichtgeving over Hillary Clinton (waarbij ook de sexuele escapades van haar man, Bill, niet werden vergeten), de uitkomst van de verkiezingen misschien heel ánders zouden zijn verlopen. Om het even iets anders te formuleren: het zou dan Hillary Clinton zijn die tot president van Amerika verkozen zou zijn! Doordat o.a. de talloze voor Hillary zo belastende emails via Facebook voor eenieder openbaar werden, kunnen we het ermee eens zijn dat social media een (voor de elite) een zeer schadelijk effect heeft gehad op de uitkomst van de verkiezingen! Daarin werd nl. duidelijk dat zowel de terreurorganisatie, IS, als de “gematigde rebellen” gefinancieerd werden (en worden) door o.a. de stichting van Bill en Hillary, de Clinton Foundation. En de echte werkelijkheid zou zijn dat als Hillary Clinton de verkiezingen zou hebben gewonnen, dit (op langere termijn) een zeer schadelijk en verwoestend effect op allereerst de toekomst van het Amerikaanse volk en daar die van de volken van Europa zou hebben gehad! Alles wat zich in de Verenigde Staten afspeelt waar het het Amerikaanse buitenlands beleid betreft, vindt vroeg of laat ook zijn weerslag in Europa! Om nog maar niets te zeggen over Syrië, waar nu al enige tijd een allesverwoestende oorlog aan de gang is!

 

De Nederlandse Tweede Kamer en de Steun aan de “Gematigde Oppositie der Rebellen”en de Verderfelijke Rol van de Non-Governmental Organizations. (NGO’s)  

 

In april 2015 werd bekend dat de Tweede Kamer 3 miljoen euro beschikbaar zou stellen voor niet-militaire steun aan de “gematigde oppositie der rebellen.” In tegenstelling met IS (die ook door de rebellen zou worden bestreden), is de Syrische oppositie net zoals o.a het Amerikaanse ministerie van Buitenlands Zaken en Barack Obama erop uit de Syrische president, Bashar al-Assad weg te krijgen; hij, de Syrische regeringstroepen en Russische strijdkrachten zijn, zo heet het, de hoofdverantwoordelijken voor de vreselijke tragedie die zich in dit Arabische land al enige tijd aan het voltrekken is. En daar ook de rebellen de strijd met IS hebben aangebonden en voorstanders zijn voor de verwijdering van al-Assad van de macht in Syrië, is het volgens onze Nederlandse politici goed om die te steunen. Het zijn de ministers, Bert Koenders (Buitenlandse Zaken), Jeanine Hennis (Defensie) en Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) die het geld hiervoor hebben apart gezet. www.volkskrant.nl/buitenland/nederland-trekt-3-miljoen-euro-uit-voor-oppositie-syrie~a3946170/ De waarheid is echter dat er totaal geen enkel verschil is tussen IS en de rebellen; beiden hebben gruweldaden gepleegd tegen de Syrische bevolking en om die reden zouden de rebellen dan ook niet moeten worden gesteund door de Nederlandse regering. Enige tijd geleden werd ons verteld dat het de regering van Assad zou zijn, die achter een van de gruwelijke gifgasaanvallen tegen de eigen bevolking zou zitten. Dit nieuws werd door een groot deel van de gevestigde media (waaronder ook die van Nederland), fluks, gezwind en snel verspreid als “absolute waarheid.” Maar:

“Bewijs voor de stelling, dat het troepen van Assad waren, is er niet. En de meer objectieve, niet met het Atlantisch streven verbonden media, zoals ‘Consortiumnews’ in de Verenigde Staten, houden het erop dat die gifgasaanval het werk was va ‘anderen dan Assad.’ Met het vooropgezette plan om de Verenigde Staten een excuus te geven om Syrië openlijk de oorlog te verklaren, na jarenlange subversieve activiteiten te hebben gesponsord. En dat ingrijpen van Poetin en Lavrov” (de Russische minister van Buitenlandse Zaken-TN) “dat voorkwam.” 

Het westen maakt al vele jaren gebruik van zogenaamd ‘neutrale organisaties’, de NGO’s, de ‘Thinktanks’, en zulke multinationals als ‘Google’, om de situatie in Syrië op scherp te zetten. Keer op keer wordt achteraf aangetoond dat foto’s gemanipuleerd zijn; getuigen werden verzonnen; beeldmateriaal uit andere bronnen werd gebruikt, die een andere lokatie tonen dan wordt beweerd, en ga zo maar door. Die rectificaties vind je vervolgens nooit terug in die Atlantische” (Westerse) “media, die stug het oorspronkelijke bericht, met de originele verdachtmaking, blijven herhalen.” http://www.stopdebankiers.com/weer-gifgas-syrie/

Een van de vele NGO’s ofwel Non-Governmental Organizations, is de National Endowment for Democracy. (NED) Vanwege haar subversieve (ondermijnende) praktijken binnen de Russische Federatie, heeft Vladimir Putin hier actie tegen ondernomen, wat tot nogal wat verontwaardiging in de gevestigde media heeft geleid. Het doel van NED was om een verandering van regime in Rusland te bewerkstelligen en er de samenleving te destabiliseren. https;//consortiumnews.com/2015/07/30/why-russia-shut-down-ned-fronts/ Maar wat de Nederlandse regering betreft, ziet die er geen been in, terroristische organisaties zoals de rebellen te steunen; tegelijkertijd horen we regelmatig dat Nederlandse Jihadisten die erin geslaagd waren uit de greep van IS te ontkomen en de thuisreis hadden gehaald, na aankomst in Nederland meteen in het gevang werden gezet! Maar zouden Koenders, Hennis en Ploumen daar dan ook niet thuis horen? Het antwoord laat zich waarschijnlijk niet zo moeilijk raden, dunkt ons!

bush-obama1

Evenals het verhaal dat Iraq de beschikking zou hebben gehad over massavernietigingswapens, is ook het verhaal dat Syrië (de regering-Assad en regeringstroepen) gebruik had gemaakt van gifgas tegen de Syrische bevolking, een flagrante leugen!

 

The New York Times: Medium voor het Verspreiden van Allerhande Verdachtmakingen, Fabels en Verzinsels. 

 

In het teletextbericht van NOS-teletext wat we hierboven hebben geciteerd, werd duidelijk gemaakt dat de informatie die The New York Times geeft, betrouwbaar zou zijn. Maar ís dit ook zo? Voormalig journalist voor The New York Times, Daniel Simpson, heeft echter een heel ander verhaal over deze krant te vertellen; aanvankelijk was hij als journalist enthousiast en idealistisch gestemd nadat hij bij deze krant was gaan werken. Later werden hem echter de ogen geopend betreffende de valse nieuwsverslaggeving waar The New York Times zich al die tijd mee bezig had gehouden. Later heeft hij er ook een boek over geschreven, “A Rough Guide To The Dark Side.” https://www.youtube.com/watch?v=mi92dspXZRY (“NY Times Peddles War Propaganda | Interview with Daniel Simpson”) En enige tijd geleden heeft de journalist, Udo Ulfkotte, een boekje opengedaan over de vele Europese journalisten die in dienst van de CIA allerlei leugenpropaganda en verzonnen verhalen over Vladimir Putin en Rusland verkondigden met het doel de emoties in Europa zodanig op te zwepen dat dit zou kunnen leiden tot een Derde Wereldoorlog! Als men dan toch “fact-checkers” in zou willen zetten, zouden die meer dan genoeg bergen aan werk te verzetten hebben om de talloze leugens van The New York Times alleen al te ontmaskeren! Het was eveneens The New York Times die als een van de eersten met het verzonnen verhaal kwam dat Saddam Hussein de beschikking zou hebben (gehad) over de zo gevreesde (maar tot nu toe nog niet gevonden) “massavernietigingswapens”!

coefzauw8aeiavu

Het was David Sanger hoofdcorrespondent van The New York Times die ooit eens meedeelde dat de instorting van de Twin Towers op 9/11 slechts toe te schrijven was aan de twee airliners die zich in deze gebouwen hadden geboord. De vereniging, Architects & Engineers for 9-11 Truth, heeft op haar eigen wijze duidelijk gemaakt dat men bij The New York Times kennelijk niet goed heeft gekeken!

 

Donald Trump vs De Amerikaanse Media. 

 

Donald Trump heeft gedurende de presidentsverkiezingen herhaaldelijk gezegd dat, “America will be great again.” Maar om zover te komen, heeft hij besloten om o.a. ook de media aan te pakken. Tijdens enkele van zijn speeches heeft Trump gezegd dat de Amerikaanse politiek te Washington corrupt is. En: “De oneerlijke Mainstream Media maakt eveneens deel, en een groot deel, van deze corruptie uit. Zij zijn corrupt. Zij liegen en verzinnen verhalen..”  “Als een voorbeeld van de machtstructuur waartegen ik te strijden heb, ATT koopt Time-Warner op en daarmee CNN, een deal die we onder mijn bestuur niet goed zullen keuren omdat het een concentratie is van teveel macht in de handen van een paar” (mensen). Dit en meer is te zien bij deze videoclip van Brother Nathanael Kapner: https://www.youtube.com/watch?v=fTwcwzqdPLk (“Will Trump Break The Media?”) Kapner laat ook zien, wie de wáre powerbrokers achter  nieuwsstations en bladen, CBS, NBC, ABC, CNN, Fox News, Chicago Tribune, Wall Street Journal, The New York Times etc. zijn; het zijn allen Joden! Kapner eindigt ermee te zeggen dat als Trump de media en pers niet aan zal pakken, zij hém neer zullen halen! En dit heeft men tijdens de presidentscampagnes trachtten te doen waarbij presidentskandidaat door diezelfde media -met uitzonderingen daargelaten- bijna met rust werd gelaten! Tevens werd er door de Joodse globalist en miljardair, George Soros, vlak nadat bekend was geworden dat Trump de nieuwe president zal zijn, een poging ondernomen om Trump flink de voet dwars te zetten door de vele anti-Trump-demonstraties in steden over heel Amerika te financiëren.

 

Hoe Zal Het Verder Gaan? 

 

Hoewel de toekomst van de Verenigde Staten (en daarmee met die van Europa) er nu wat beter uit zou kunnen gaan zien met Trump als aankomend president, is het nu uiteraard nog onduidelijk hoe de zaken zich verder zullen ontwikkelen. Zullen Trump en zijn regering in staat zijn, het machtige Amerikaans-Joodse mediaconglomeraat het hoofd te bieden? Zoja, dan is de kans aanwezig dat zich misschien ook hier in Europa positieve ontwikkelingen voor gaan doen. Zoniet….dan zal dit conglomeraat nog corrupter worden dan het al is en zal er aan de vrijheid van meningsuiting op het Internet en social media zoals we dit nu nog kennen, uiteindelijk een einde komen. Het is nl. om die reden dat er al reeds lange tijd wordt geroepen om maatregelen tegen alternatieve en “anti-Semitische” websites, videoclips op YouTube. Sommigen ervan zijn al uit de lucht gehaald met als pretext dat die het copyright van derden geschonden zouden hebben of dat die aan zouden zetten tot geweld. Laten we daarom hopen en bidden dat Trump en zijn bestuur in staat zullen zijn, de nodige hervormingen in  zowel de Amerikaanse politiek als de media door te voeren.

net

Pogingen door regeringsinstanties om het Internet onder controle te krijgen om zo van de vele alternatieve websites, videoclips etc. af te komen, zij als sinds lange tijd aan de gang…

 

Ton Nuiten – Zaterdag 19 November 2016.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.