Donald Trump, Agenda 21, Het H.A.A.R.P-Project, Gedachten-Checkers, Massa-Demonstraties.

We hebben al het een en ander geschreven over de zgn. fact-checkers, mensen die na moeten gaan wat er zoal aan “fake-news” (nep-nieuws) op het internet en social media (facebook en twitter o.a.) te vinden is. Daarbij wordt dan vooral (zoniet slechts) gedoeld op al die “complottheorieën” waar sommigen zo’n gruwelijke hekel aan schijnen te hebben! Die artikelen en nieuwsberichten die als “complottheorieën” zijn aan te merken volgens de checkers, krijgen vervolgens een icontje of een symbooltje waaraan men kan herkennen, “Ja, dit is een nep-nieuwsverkondiger!” Hoewel het het officiële doel van de checker is om bedrieglijke nep-artikelen aan te pakken, gaat het hier eigenlijk om berichten van de alternatieve edia die nogal belastend zijn voor bepaalde lieden (die we vaak in de hogere regionen van de politek vinden) te censureren. Eigenlijk dacht men al veel langer na over hoe men voor politici belastende gegevens (denk maar aan o.a. wikileaks, Hillary Clinton, Bill Clinton, Pizza-Gate) zou kunnen censureren maar de zaak kwam vooral vanaf oktober 2016 in de eerste versnelling toen Donald Trump liet weten niet slechts Amerika weer opnieuw groot te maken (“great again”) maar dat hij tevens het hele klimaatveranderingsverhaal een “leugen” noemde en hij beloofde dat Amerika zich terug zou trekken uit alle afspraken die er tijdens klimaattops in het verleden zijn gemaakt. En geloof het maar, er zijn intussen miljoenen dollars, euros (en aan wat voor andere munteenheden al niet) in het groene klimaatsprookjesverhaal gestoken! En als dit meteorologische kaartenhuis een maal met groot geraas in elkaar stort dankzij Trump, staan al die luitjes van o.a. het IPCC in hun blote billetjes! En….dan blijken al die grote hoeveelheden aan geld die men erin heeft gestoken óf wéggegooid geld te zijn, óf (en dat is wat ik meer geloof) dat het intussen besteed is aan een verborgen agenda, beter bekend als Agenda 21, de depopulatie (ontvolking) van de wereld! En als u nu wilt weten wát Agenda 21 inhoudt, zou u eens naar de film “The Hunger Games” (2012) moeten kijken. Een der hoofdrolspelers is Jennifer Laerence die de rol van Katniss Eeverdeen speelt. Het gaat eigenlijk over een maatschappij die in een verre toekomst onder totale controle staat van een dictator, President Snow genaamd (gespeeld door Donald Sutherland.)  Afgelopen avond (vrijdag 20 januari 2017) hebben we “THe hunger Games: Catching Fire” kunnen zien op de commerciële zender, SBS6. Volgende week vrijdagavond (27 januari) volgt er weer een deel van de serie, “The Hunger Games: Mockingjay” op dezelfde zender. Voor de gruwelijke werkelijkheid achter “The Hunger Games”  hebben we hier een video over gevonden van David Icke, https://wwwyoutube.com/watch?v=bMeXSIGJZYc (“Agenda 21, The Plan To Kill You – David Icke.”) Degenen die achter Agenda 21 zitten, hebben geld, invloed en macht. En Trump zal tegen deze sinistere lieden op moeten komen om aan hun roofzuchtige praktijken waarmee zij niet slechts de Amerikaanse bevolking maar ook de volken van Europa al van veel geld hebben beroofd middels hun verzonnen klimaatleugen een eind te maken!

school-2

Enkele van de gevolgen van Agenda 21. En die zullen als die eenmaal doorgevoerd zal worden, niet beperkt blijven tot de Verenigde Staten!

 

En Toch, Tóch Smelten de Polen. 

 

Maar aan de andere kant schijnt er wel dégelijk iets aan de hand te zijn; Antarctica bijvoorbeeld, zou wérkelijk smelten! Maar hoe kán dit dan; hoe kan zoiets paradoxaals dan mogelijk zijn? Wel, tot nu toe zijn er nog veel mensen die niet op de hoogte zijn van o.a. het project, HAARP genoemd ofwel het High Frequency Active Auroral Research Program. Het Amerikaanse leger beschikt heden te dage over zeer geavanceerde wapentechnieken zoals o.a. electromagnetische pulswapens. Een van deze wapens is de high power microwave weapon. Via een MARX-generator die aan dit apparaat verbonden is, worden electromagnetische pulsen opgewekt. Door een magnetron worden die weer op hun beurt weer omgezet in microgolfpulsen die vervolgens via de antenne aan het apparaat op een doel worden gericht. Het doel (wat een vliegtuig of een auto kan zijn) wordt dan zodanig verhit dat die explodeert of verbrand. Een eenvoudig en bekend voorbeeld is de magnetron. We weten allemaal wat er gebeurt als we er bijvoorbeeld een flink bevroren stuk brood in leggen en het ding aanzetten; binnen een of enkele minuten is het brood ontdooid. Welnu, HAARP  is een dergelijk soort van electromagnetisch pulswapen waarmee men echter de ionosfeer rondom de aarde flink opwarmt en verhit. Het gevolg is dat men op deze wijze het weer kan beïnvloeden en controleren; zo kan men op bepaalde plaatsen droogte veroorzaken terwijl men het op een andere plaats juist (langdurig) kanlaten regenen. Het zal duidelijk zijn dat HAARP totaal niet te  vergelijken is met de ons bekende magnetron! Het bezit talloze antennes waarmee grote hoeveelheden aan energie omhoog worden gericht waardoor de atmosfeer zwaar wordt verhit. En dit heeft dan weer een flinke impact op de ionosfeer. Met weersveranderingen als resultaat. Men kan er tevens tornado’s, zware stormen en tsunami’s en zelfs aardbevingen mee creeëren. En…men kan er de beide polen mee doen  smelten. En via vliegtuigen creeërt men zgn. Chemtrails, de uitstoot die die achterlaten in de vorm van lange grillige condensstrepen aan de hemel. Deze zouden naar verluidt niet slechts de normale brandstofuitstoot zijn maar tevens giftige stoffen bevatten die geleidelijk neerslaan op o.a. akkers waardoor de oogst ervan vergiftigd wordt. (Even terzijde: de Twin Towers zouden op 11 september 2001 naar verluidt met HPM-wapens zijn verpulverd tot fijn stof!)

 

Vreemde en Onverklaarbare en niet te Definiëren Geluiden over de Wereld: Gegrom, Geruis en “Griezelig Trompetgeschal.” 

 

In de laatste jaren zijn er mensen die beweren vreemde, onverklaarbare en niet te definiëren geluiden gehoord te hebben. Er zijn opnames gemaakt waarop deze geluiden zoals gegrom, gezoem en “griezeligklinkend trompetgeschal”, te horen zijn. http://www.expres.co.uk/news/nature/579334/LISTEN-What-eerie-apocalyptical-trumpet-noises-coming-sky Hoewel er ook wordt gesproken over “het einde van de wereld” waarmee deze geluiden in verband worden gebracht, lijkt het me eerder te maken te hebben met HAARP-experimenten. Op de video “H.A.A.R.P.: (The beginning of the end)- Part 1”), zijn de geluiden ergens in het midden van de film (42:46), ook te horen en we lezen dat “These sounds are frequencies bounced off of the Atmosphere back to the ground causing a variety of disturbances.” Anders gezegd, nadat de energie die door HAARP naar boven, op de atmosfeer wordt gericht en de ionosfeer flink verhit heeft, kaatst die terug naar de aarde en dit is de oorzaak van allerlei verontrustende griezelige geluiden. En ja, ook is er een kort fragment te zien van een plaats ergens in Nederland, 14 januari (het is echter jammer dat niet bekend is, wélke plaats dit precies is.)

hqdefault-1

 

Enkele Kritische Vragen. 

 

Hoewel het een en ander in het bovenstaande achteraf redelijk te verklaren blijkt te zijn, zullen er toch de nodige kritische vragen moeten worden gesteld zoals bijvoorbeeld deze:

Als het ijs zich op Antarctica zich in de loop der tijd vermeerderd heeft in plaats dat het bezig was geleidelijk aan te verdwijnen, hoe komt het dan dat men met HAARP het ijs juist heeft doen smelten? Hebben de klimaatcritici dit dan ook niet opgemerkt? 

Onze mening is dat naarmate er meer onthullingen over dit alles naar buiten zullen komen, we dan inderdaad zullen weten, wat er precies wérkelijk aan de hand is. Het is echter nu al duidelijk dat er veel van wat de aanhangers van het opwarmingsverhaal ons hebben verteld, gewoon niet klopt. En dat er reeds enige tijd griezelige experimenten d.m.v. HAARP worden uitgevoerd, kan ook niet worden ontkend. We dachten het echter goed om nu alvast het een en ander over te publiceren.

 

De Fact-Checkers: Gedachten-Checkers van de Toekomst. 

 

Dan keren we nu terug naar de fact-checkers waar we dit artikel mee zijn begonnen. We hebben er al eerder het een en ander over geschreven en hebben erover gezegd dat dit mensen zijn die na moeten gaan wat nep-nieuws is. Zoals gezegd dienen die eigenlijk om de alternatieve media te censureren. En zo komt de vrijheid van meningsuiting op de schop en zal hier geleidelijk een eind aan worden gemaakt. De fact-checkers zullen tijdens hun activiteiten echter gebruik kunnen maken van zeer geavanceerde technologie. Die zullen er nl. de gedachten van anderen mee kunnen lezen! En niet alleen zij maar tevens alle facebookgebruikers zouden binnen afzienbare tijd van deze techniek gebruik kunnen maken. Wat de  de fact-checkers betreft, die kunnen dan niet alleen lezen wat men aan “nep-nieuws” heeft geschreven maar kunnen die ook “lezen” wat men aan “nep-nieuws” bedenkt, vóórdat dit zal worden geschreven! In deze zin zouden zij dan ook gedachten-checkers genoemd kunnen worden! https://www.rt.com/viral/373691/facebook-mind-reading-jobs/ (“Facebook job ads suggest ‘mind reading’ social networks could soon be a reality.”)  En hier leest u dat er wetenschappers zijn die een “gedachtenlezende machine” hebben uitgevonden waarmee de gedachten van anderen kunnen worden gevisualiseerd. http://www.sciencealert.com/scientists-have-invented-a-mind-reading-machine-that visualises-your-thoughts-kind-of

russia-builds-mind-controlled-computer-2-1

In Rusland is men er intussen in geslaagd een gedachtengecontrolerende computer in elkaar te zeten.

En zo zullen zelf onze eigen gedachten niet langer alleen ons eigedom zijn. Naarmate deze technieken verder zullen worden ontwikkeld, zal de elite die de Nieuwe Wereldorde beheerst, uiteindelijk ook onze gedachten beheersen. Aldus zal er niet slechts geen vrijheid van meningsuiting meer zijn maar ook geen vrijheid van denken! Er is echter een straaltje hoop: Nu Donald Trump de nieuwe (45ste) president van de Verenigde Staten is geworden, zal hij ook hier misschien iets aan gaan doen. Maar de duistere machten die hij tegenover zichzelf gesteld zal zien, zullen het hem zeker niet gemakkelijk gaan maken. De inzet van fact- en gedachtencheckers wijst er echter op dat de menselijke wereldbeheersers der duisternis in een paniek van de hoogste versnelling zijn geraakt daar die nu ook gemerkt hebben dat vele, vele mensen de leugenachtige massamedia en pers niet langer geloven. En dit betekent uiteraard dat we niet langer vatbaar noch gevoelig zijn voor hun leugens. De alternatieve media heeft hen immers aan de kaak gesteld en als bedrieglijk ontmaskerd. En Trump zelf heeft ook enkele malen tijdens interviews verteld dat de media oneerlijk zijn. En nu is de elite zoals gezegd, flink in paniek geraakt; Joe Biden (die enkele dagen geleden een afscheidsmedaille van de intussen ex-president, Barack Obama kreeg, heeft laten weten dat de Nieuwe Wereldorde op het punt van instorting zou staan.

“In an epic final speech, Joe Biden warns that the progressive democratic world order  is at risk of collapse.” https://www.youtube.com/watch?v=6j_DCFPq8zo (“Panicked Joe Biden Admits World Government is Collapsing.”)

 

De Inwijdingsrede van Donald Trump. 

 

Zoals vele anderen dit ongetwijfeld gedaan zullen hebben, hebben ook wij naar o.a. de inwijdingsrede van Donald Trump gekeken die vrijdagavond (6 uur Nederlandse tijd) live over de televisie werd uitgezonden. Hij maakte dudelijk dat Amerika “America First” zou worden; hij en zijn regering zouden ervoor zorgen dat de banen weer voor het Amerikaanse volk zou zijn. Hij zei tevens dat terwijl men in Washington feest vierde, het Amerikaanse volk niet in aan de vreugde deelnam. Ook deelden zij die in Washington aan het feesten waren, niet in de beproevingen waarmee het volk te maken had. Verder werden talloze banen aan het buitenland uitbesteed wat voor hogere werkloosheid en armoede onder delen van de Amerikaanse bevolking zorgde. En ondanks de plechtige begroetingen die er tussen Trump en Obama, George Bush Jr., Bill en Hillary Clinton voor de redevoering zijn uitgewisseld, zal wat Trump daarvan zou zeggen, beslist niet in goede aarde bij hen zijn gevallen! Hier volgt de redevoering van Trump:

“Today’s ceremony, however, has a special meaning because of today, we are not merely transiting power from one administration to another, or from one party to another. But we are transferring power from Washington D.C., and giving it back to you, the people. For too long, a small group in our nation’s Capital has reaped the rewards of government while the people have borne the costs. Washinton flourished, but the people did not share in its wealth. Politicians prospered, but the jobs left and the factories closed. The establishment protected itself, but not the citizens of our country. Their victories have been not your victories, their trials have been not your trials. And while they celebrated in our nation’s Capital, there was little to celebrate for struggling families all across our land.

 That all changes starting right here and right now. Because this moment is your moment, it belongs to you. It belongs to everyone gathered here today. And everyone watching all across America. This is your day, this is your celebration, and this -the United States of America- is your country.  What truly matters, not which party controls our government, but whether our government is controlled by the people. January 20th, 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. The forgotten men and women of this country will be forgotten no longer. Everyone is listening to you now. You came by the tens of millions to become part of a historic movement the lights of which the world has never seen before. At the center of this movement is a crucial conviction that a nation exists to serve its citizens. Americans want great schools for their children, safe neighborhoods for their families, and good jobs for themselves. These are just and reasonable demands of righteous people and a righteous public. 

 But for too many of our citizens, a different reality exists. Mothers and children trapped in poverty in our inner cities, rusted-out factories, scattered as tombstones across the landscape of our nation. An education system flushed with cash, but which leaves our young and beautiful students deprived of all knowledge. And the crime, and the gangs, and the drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much unrealized potential. This American carnage stops right here and stops right now. We are one nation and their pain is our pain, their dreams are our dreams, their success will be our success. We share one heart, one home, and one glorious destiny. The oath of office I take today is an oath of allegiance to all Americans. For many decades, we have enriched foreign industry at the expense of American industry, subsidized the armies of foreign countries while allowing for the sad depletion of our military. We defended other nation’s borders while refusing to defend our own., and spent trillions and trillions of dollars while America’s infrastructure has fallen into disrepair and decay. We made other countries rich while the wealth, strength, and confidence of our country have dissipated over the horizon. One by one the factories shut and left our shores with not even a thought about the millions and millions of American workers that were left behind. The wealth of our middle class has been ripped from their homes and then redistributed all across the world. 

But that is the past. And now, we are looking only to the future. We assembled here today, are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign Capital, and in every hall of power: from this day forward, a new vision will govern our land; from this day forward, it’s going to be only America first, America first! Every decision on terrain, on taxes, on immigration, on foreign affairs, will be made to benefit the American workers and American families. We must protect our borders from the ravages of other countries, making our products, stealing our companies, and destroying our jobs. Protection will lead to great prosperity and strength. I will fight for you with every breath in my body and I will never ever let you down. America will start winning again, winning like never before. We will bring back our jobs, we will bring back our borders, we will bring back our wealth, and we will bring back our dreams. We will build new roads, and highways, and bridges, and tunnels, and airports, and railways, all across our wonderful nation. We will get our people out of welfare and back to work, rebuilding our country with American hands and Ameican labor. We will follow two simple rules: by American and higher American. 

We will seek friendship and goodwill with the nations of the world. But we do so with the understanding that it is the right of all nations to put their own interests first. We do not seek to impose our way of life on anyone; rather, to let it shine as an example, we will shine for everyone to follow. We will enforce all the alliances and form new ones, and unite the civilized world against radical Islamic terrorism which we will eradicate completely from the face of the earth. At the bedrock of our politics will be a total allegiance to the United States of America, and through our loyalty to our country, we will rediscover our loyalty to each other. When you open your heart to patriotism, there is no room for prejudices. The Bible tells us, How good and pleasant it is when God’s people live together in unity. We must speak our minds openly, debate our disagreements honestly, but always pursue solidarity. When America is united, America is totally unstoppable. 

There should be no fear, we are protected and we will always be protected; we will be protected by our great men and women of our military, and our law enforcement. And most importantly, we will be protected by God! Finally, we must think big and dream even bigger. In America, we understand that a nation is only living as long as it is striving. We will no longer accept politicians who are all talking and no action, constantly complaining bur never do anything about it! The time for empty talk is over! Now arrives the time of action. Do not allow anyone to tell you that it cannot be done. No challenge can match the heart and fight the spirit of America. We will not fail. Our country will thrive and prosper again. We stand at the birth of a new Millennium ready to unlock the mysteries of space, to free the earth of the miseries of disease, and to harness the energies, industries, and technologies of tomorrow. A new national pride will stir ourselves, lift our sights and heal our divisions.

 It’s time to remember that all wisdom our soldiers never forget that whether we are black or white, we all bleed the same red blood of patriots. We all enjoy the same glorious hymns, and we all salute the same great American flag. And whether a child is born in the urban of all Detroit, or the windswept plains of Nebraska, they look up at the same night sky, they fill their heart with the same dreams, and they are infused with the breath of life by the same almighty Creator. So, to all Americans and every city near and far, small and large, from mountain to mountain, from ocean to ocean, hear these words: You will never be ignored again! Your voice, your hopes, and your dreams will define our American destiny. And your courage, goodness, and love will forever guide us along the way. Together we will make America strong again; we will America wealthy again, we will make America proud again, we will make America safe again. And yes, together we will make America great again! Thank you, God bless you and God bless America! 

donald-trump-make-america-great

 

Europese Politici Hevig Geschrokken. 

 

Nadat ook Europese politici de speech van Trump gehoord hadden, schrokken die hevig; de Europarlementariër, Guy Verhofstadt, vond zijn speech vijandig overkomen; de Franse president, François Hollande, vond het vreselijk dat de Verenigde Staten bij Trump op de eerste plaats kwamen en vond het protectionisme dan ook geen goed idee; een Duitse politicus vond dat men nu met Trump in het Witte Huis, zich gereed moest maken met een wilde rit.

 

Rellen en Massademonstraties.

 

Zowel tijdens de speech van Trump als daarna zijn er hevige rellen uitgebroken in  verschillende Amerikaanse steden. De oproerkraaiers en agitators waren lieden die in Trump een fascist en racist zien. Zij zijn kennelijk niet tevreden met een president die nu eens -in tegenstelling met de vorigen- het goede voor de Amerikaanse bevolking zoekt. Ook vandaag (zaterdag) is het er hevig aan toe gegaan. https://sitsshow.blogspot.nl/2017/01/breaking-dc-devolves-into-chaos-as-rioters-smash-windows-and-police-move-in.html  En vanmiddag is er in Amsterdam een vrouwenmars tegen Trump gehouden waar circa 3.000 mensen aan deelgenomen hadden. In Den Haag kwamen enkele honderden bijeen. Verder werden er over de wereld 400 van dergelijke protestmarsen georganiseerd. Intussen (het is nu tiets over half elf pm), hebben de demonstraties zich flink uitgebreid; in steden zoals Utah, Chicago, New York, zijn grote massas op de been. In Washington zouden een half miljoen mensen bij elkaar zijn gekomen om er te protesteren, de vrouwenmars. Op de eerste dag van Trump’s presidentschap zijn er in meer dan twintig landen protestdemonstraties gehouden. https://www.theguardian.com/2017/jan/21/womens-march-on-washington-and-other-anti-trump-protests-around-the-world-live-coverage

trump-protests

 

Europa Ontwaakt: Nieuw Europa. 

 

Terwijl de gemoederen in de Verenigde Staten inmiddels hoog zijn opgelopen, is er hier in Europa ook het een en ander in beweging gekomen. Net als dit bij de aanhangers van Trump het geval is, zijn ook hier patriotische gevoelens bij de aanhangers van rechtse partijen ontwaakt. Björn Höcker, de leider van het Duitse Alternative fur Deutschland, had recent nog het feit gehekeld dat Duitsland ook nu nog verzoening moet doen voor wat Hitler en de Nazi’s in de jaren ’30 en ’40 hadden gedaan; hij veroordeelde tevens het holocaust memorial in Berlijn en zei daar over dat Duitsland het enige land was met een “memorial der schande.” Hij vond dat Duitsland wat dat betreft, nu eens 180 graden om moet draaien en dat er ook meer aandacht moest komen voor de Duitse slachtoffers van WW II. Marina Le Pen van het Franse Font National, had zich al enige tijd van de ideeën van haar vader, Jean-Marie Le Pen, die meende dat de gaskamers (waarmee hij naar de vergassing van Joden verwees), slechts een detail in de geschedenis waren.Marina Le Pen zei dat Brexit ervoor zou zorgen dat de dominos nu zouden gaan vallen. Geert Wilders van de PVV, had #WeWillMakeOurCountriesGreatAgain als zijn hashtag op zijn twitter feed gebruikt met verwijzing naar wat Trump had gezegd, “We will make America great again!” Ook Matteo Salvini, van het Italiaanse Lega Nord, was aanwezig; zij waren samengekomen in Koblenz (Duitsland) om er de banden met elkaar te versterken. Tijdens het congres wat zij hielden, presenteerden de leiders zich als “Nieuw Europa.” https”//www.theguardian.com/world/2017/jan/21/koblenz-far-right-european-political-leaders-meeting-brexit-donald-trump

 

In Beweging. 

 

Nu Donald Trump zijn inwijdingsspeech had gehouden, kwamen delen van de wereld pas goed in beweging! Zover wij weten, zijn er nadat er een nieuwe president in de Verenigde Staten gekozen was, nooit eerder zulke massademonstaties in zowel binnen- als buitenland tegen hem gehouden. Niet tijdens de verkiezing van Clinton, George W. Bush Sr. en Jr. en Barack Obama. En zeer waarschijnlijk ook niet tijdens de verkiezing van de presidenten die hen voor waren gegaan. Dus, waarom gebeurt dit nu wél? De enige reden die we kunnen bedenken (en we hebben het al eerder gezegd), is dat de elite die een Nieuwe Wereldorde voorstaat, in paniek geraakt is nu ook zij weten dat wíj dátgene nu weten wat zij ons liever niet hadden willen laten weten: Agenda 21: knechting en slavernij voor alle volken der wereld met de elite als onze onderdrukkende overheersers! En het is Donald Trump die hier vanwege zijn nationalistische en wáre patriotistische gevoelens en met zijn America First-beleid, een stokje voor heeft gestoken! Met zijn Eigen volk eerst-beleid, wil Trump de zware (en zowel geestelijke als fysieke) schade die genoemde presidenten voor hem in zowel de Verenigde Staten hebben aangericht als in het buitenland (Iraq, Afghanistan), zien te herstellen. En dat is bepaald niet een verkeerd plan dachten we! En daar Trump nu “baas in eigen huis is”, wíe zou dan moeten bepalen wat hij in dat huis dan zou moeten doen? Dat zou dan níemand moeten zijn! Maar uit alle beroering die nu gaande is, blijkt dat Trump een zware en zeer moeilijke weg te bewandelen zal hebben.

 

Ton Nuiten – Zondag 22 Januari 2017.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.