Megasteden, De Komende Burgeronlusten: De Inzet van Gevechtseenheden en een Gemilitariseerde Politie in de Verenigde Staten, Europa, en….Nederland. Resultaat: Een Gemilitariseerde Fascistische Politiestaat.

Vele steden in de wereld (en in het bijzonder die in de Verenigde Staten zoals o.a. New York, Boston, Los Angeles), hebben zich uitgebreid tot megasteden (megacities) Dit werd mogelijk doordat vele bewoners van het platteland ervoor hadden gekozen, naar de steden te gaan om er definitief te gaan wonen. Niet alleen dat, maar ook vele immigranten hebben de steden als hun woonplaats gevonden. Dit zal spoedig een groot probleem gaan worden en waaróm dit een probleem zal zijn, wordt duidelijk als we rekening houden met de volgende scenario’s: onder de vele immigranten bevinden zich potentionele terroristen. (IS) Daarnaast hebben we recent een globale economische crisis achter de rug; hoewel deze nu voorbij schijnt te zijn, lijdt de burgerij nog altijd onder de resultaten van deze crisis: zware bezuinigingen. Die hebben vele gezinnen wereldwijd intussen in grote armoede gestort. En die bevinden zich vnl. in deze megasteden. Tevens zulen de spanningen er onder de stedelijke bevolking toenemen daar de steden nu al letterijk te dichtbevolkt zijn. Als we nu deze componenten, potentionele terroristen, verarmde gezinnen en de spanningen tussen mensen onderling eens nader gaan beschouwen, wordt het misschien duidelijk: er hoeft naarmate de spanningen (die veroorzaakt worden door armoede, mogelijk terrorisme en een letterlijk op elkaar gepakte bevolking) in deze megasteden toenemen, maar weinig meer te gebeuren, of de bom zal barsten; gevolg: gewelddadige stedelijke burgeronlusten en dreiging van terroristische aanslagen, grootschalige plunderingen en berovingen. Mochten deze zaken dan érgens in de U.S. beginnen, dan is het niet ondenkbaar dat al dit geweld en daarmee gepaard gaande chaos over zal slaan naar andere steden over het Oosten van de U.S.  De lokale wetshandhavers in deze steden zullen dan niet in staat zijn, deze problemen het hoofd te bieden. http://www.infowars.com/army-preps-for-urban-warfare-in-megacities-mass-migration-disaster-and-inner-city-turmoil/

police-now-trained-by-mossad-cut-outs-to-regard-americans-as-terrorists-enemies

 

Op de Hoogte. 

 

De Amerikaanse strijdmacht is hier al van op de hoogte, maar is nog niet (of onvoldoende) voorbereid om dergelijke uitdagingen zoals de bovenstaande het hoofd te bieden. Om die reden is er in het recente verleden van verschillende zijden in de U.S. opgeroepen voor drills door speciaal daarvoor in het leven te roepen van fighting units om dit probleem het hoofd te kunnen. bieden. Mocht het zover komen (en dit schijnt een absolute zekerheid te zijn), dan zal stedelijke oorlogsvoering in deze megasteden een realiteit worden. De Amerikaanse gevechtseenheden zullen zich dan tegen de eigen burgers keren waarna er een politiestaat-achtige atmosfeer zal ontstaan; de noodtoestand zal er worden uitgeroepen en de steden zullen van de bewoonde buitenwereld worden afgesloten. mensen binnen de steden zullen dan van huizenblok tot huizenblok worden opgejaagd en zulen er massale invallen in huizen plaats gaan vinden. Dit zal dan leiden tot massa-arrestaties en vele dodelijke slachtoffers. http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/10/leger-vs-bereidt-zich-voor-amerikaanse-steden-te-bezetten/ Het gevolg van al deze zaken zal uiteindelijk een fascistische politiestaat zijn.

img_0674

 

U.S. Army Techniques Publication 3-39.33: Civil Disturbances. 

 

Nu is er enige tijd geleden een document vrijgegeven, U.S. Army Techniques 3-39.33: Civil Disturbances getiteld. Dit is verkregen door “public intelligence. Hier lezen we er met betrekking tot demonstraties o.a. het volgende over:

“Het document maakt duidelijk dat de technieken die daarin beschreven zijn, zowel buiten als binnen de ‘continentaleVerenigde Staten’ (CONUS) moet worden toegepast in het geval van ‘onhandelbare en gewelddadige menigten’ waar het noodzakelijk is om de openbare orde te herstellen. 

Het meest schokkende aspect van het document is het feit dat het een beschrijving is voor het inzetten van dodelijke acties tegen ongewapende burgers, met inbegrip van sluipschutters en het direct afvuren van kleine wapens. 

Onder de kop “sniper response” stelt het document: “Zorg ervoor dat leiders of onruststokers het doelwit zijn”, als aanvulling op een passage waarin staat””Buit het psychologische effect van een aanval uit.”

Onder de noemer “Direct vuur kleine wapens” zegt de handleiding: “Begin enkele rondes met klein kaliber wapens en voer deze langzaam op naar groot kaliber automatische wapens.” www-gewoon-nieuws.nl/2014/08/leger-vs-traint-op-gebruik-dodelijk-geweld-tegen-eigen-bevolking/

 

Een Voorproef: De Masssale Anti-Trump Demonstraties. 

 

Tijdens de massale anti-Trump demonstraties in vele steden van de Verenigde Staten (en wereldwijd), hebben we kunnen zien dat die in vele gevallen een gewelddadige inslag hadden; mensen gingen met elkaar op de vuist, er werden branden gesticht, winkels geplunderd, grootschalige vernielingen aangericht. Dit is een huiveringwekkende voorproef van wat ons te wachten staat, mochten ergens weer gewelddadige protestdemonstraties uitbreken. De enige raad die hierbij kan worden gegeven is om niet in deze steden aanwezig te zijn bij het uitbreken van de onlusten en de daarop volgende inzet van militaire eenheden. (Zoals misschien al bekend zal zijn, werden deze massademonstraties georganiseerd door de globalist, George Soros.) 

44009a1

De taser (eigenlijk: Taser-gun)

 

De Taser en andere Niet-Dodelijke Wapens: Nieuwste Aanwinst voor een zich Militariserende Politie. 

 

Het is niet slechts op militair gebied dar er verontrustende ontwikkelingen waar te menen zijn; ook het politieapparaat wordt in toenemende mate gemilitariseerd. Zo zijn er in Nederland zorgwekkende ontwikkelingen binnen het politieapparaat te bespeuren. Om een menigte in bedwang te kunnen houden, worden er in de nabije toekomst nieuwe, niet-dodelijke wapens (non-lethal weapons) aan het politiearsenaal gevoegd; sommige van deze wapens staan al ter beschikking van de politie, waaronder de taser. 

“Wereldwijd zijn de politiekorpsen op zoek naar nieuwe manieren om agressieve menigtes onder controle te houden””, schrijft Het Parool op 24 april 2010. Nieuw en typerend voor deze tijd zijn de “crowd control” wapens die werken op basis van een aanval op het neurologische systeem of de hersenen veelal met electriciteit radiogolven of straling en in feite een vorm van ‘mind control’ op afstand vormen. 

De vanuit Amerkia overgewaaide stroomstok of ‘taser’ (Thomas A. Swift’s Electric Rifle) is in 2008, dankzij minister Guusje ter Horst, aan het wapenarsenaal van de politie toegevoegd en past in de toenemend trend van militarisering. Minister van Veligheid, Ivo Opstelten” (later opgevolgd door Ard van der Steur die op zijn beurt weer opgevolgd werd door de huidige Stef Blok i.v.m de Teeven-deal– TN), “wil de taser toevoegen aan de uitrusting van de Nieuwe Nationale politie.” 

Hoewel dit wapen al in gebruik is in landen zoals de Verenigde Staten, Spanje, Duitsland, Griekenland, Zwitserland, beschouwt de Committee Against Torture van de Verenigde Naties de taser als een martelwerktuig:

“Met de taser schiet de politie twee pijltjes met elektroden en weerhaken af die het lichaam 50.000 volt toedienen en het neurologich systeem ernstig ontregelen. De zintuigen en motoriek raken verstoord, er treden spasmen” (stuiptrekkingen) “en verlammingsverschijnselen op. Mensen storten verlamd neer onder hevige pijnen en maken schokbewegingen zodat de arrestatie zonder veel moeite kan verlopen. Door dit ‘niet-dodelijke’ wapen vonden er aldus Amnesty International, alleen al in de VS vanaf 2001 tot 2009, 351 mensen de dood.” 

Een ander electronisch wapen is de Mob Excess Deterrent Using Silent Audio (MEDUSA):

“Tegen de schedel van het slachoffer geplaatst. maakt dit ‘niet-dodelijke’ wapen als bij een magnetron gebruik van microgolven voor het genereren van extreem hoge geluidsniveaus die de oren passeren, adus New Scientist. De Medusa komt in omloop zodra de kans op hersenschade is gereduceerd. In feite is ook hier sprake van een mind-control wapen. Kritische wetenschappers wijzen op de grote hitte die vrijkomt en de hersenen tot het kookpunt kunnen brengen.”

Dan is er ook nog de Light Emitting Diode Incapacitator (LEDI) De LEDI is “…een soort ultrafelle zaklamp die desoriëntatie, misselijkheid en braken veroorzaakt.”

Het Active Denial System ((ADS) is een wapen “…dat met microgolven exteme verbrandingspijnen oproept zonder daadwerkelijk een wond toe te brengen.” 

De Long Range Acoustic Device is weer een ander electronisch wapen “…dat een toon op een zeer hoge frequentie produceert tot 300 meter ver die desoriënterend en uiterst pijnlijk is en al vele malen is ingezet, onder andere tijdens het G20 overleg in Pittburgh en de distributed Sound and Light Array Debilitator (DSLAD) dat met licht en geluidsgolven desoriëntatie, instabiliteit, duizelig- en misselijkheid veroorzaakt.”  

law-enforcement-vs-10-future-technologies-help-to-fight-crimes-5

De LEDI

 

 

 

De Bron van Opleiding en Training van Militairen en Politiebeambten: De Krav Maga Federation. 

 

In het bovenstaande kunnen we concluderen dat zowel de krijgsmacht als het politieapparaat van vele landen flink worden gemoderniseerd. Tegenwoordig zijn zij uitgerust met technieken die in het verleden nog ondenkbaar waren. Nu rijst waarschijnlijk de vraag: Door wie (of wat) precies worden delen van de militaire legers en het politieapparaat nu opgeleid? Het antwoord: zij verkrijgen hun training en opleiding via de Krav Maga Federation: 

“Politieagenten en militairen in Nederland en het buitenland ontvangen in toenemende mate paramilitaire groepstrainingen die zijn ontworpen door de Israëliër Imre Lichtenfeld voor het Israëlische defensieleger en de geheime dienst vanaf de stichting van Israël in 1948. De trainingen vallen onder auspiciën van de zionistische Krav Maga Federation. CIA, FBI, Mossad en anti-terrorisme eenheden ontvangen trainingen via deze instelling. Krav Maga is een “kei- en keiharde techiek” zonder restricties, “ontwikkeld door de Israëlische Mossad” met “doodsklappen en nekslagen” volgens Panorama-TV. 

Het is vooral een grondhouding die de organisatie overbrengt. Het is een oorlogsmentaliteit waarbij de politie weerloze burgers benadert als potentiële terroristen. De trainingen aan de politie, defensie en beveiligingspersoneel dragen namen als “Law and enforcement training voor ordehandhavingsdiensten” en behelzen de beheersing van groepen en individuen met technieken voor “de-escalatie, weapon retention, opbrengtechnieken, controle over de agressor(-en), fouilleren, technieken met handboeien, vervoeren van agressor(-en), tactische samenwerking met collega’s en wapengebruik”, aldus de Nederlandse website.” 

Zie voor bovenstaande gegevens en meer informatie http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&s=M73&ss=P1948 (“Het einde van Nederland: De stille revolutie.”)  En hier is een site waarop wordt vermeld dat het politieapparaat van de Verenigde Staten haar opleiding verkreeg van de Mossad om er in de U.S. zelf vreedzame studentenprotesten met geweld te onderdrukken. De studenten zelf worden beschouwd als “terroristen.”www.federaljack.com/united-states-police-departments-being-trained-by-mossad-treat-citizens-like-terrorists/

cia-mossad-handshake-400x207

Israël & De Palestijnen. 

 

Na van huis en haard verdreven te zijn door Israëlische terreurorganisatie en militante eenheden, rusten de achtergebleven Palestijnen al vanaf korte tijd na 1948 onder de medogenloze en onderdrukkende hiel van de Israëlische bezetter. Door een liegende en waarheidsverdraaiende mainstream media (vnl. in de Verenigde Staten), werden en worden de Palestijnen nog steeds afgeschilderd als “terroristen” die slechts de ondergang van het Israëlische regime voor ogen hebben. Ten dele is dit waar: na voor zowat zestig á zeventig lange jaren van Israëlische onderdrukking zien de Palestijnen het Israëlische regime liever vandaag dan morgen verdwijnen. De waarheid betreffende terrorisme is echter dat het de opeenvolgende Israëlische regimes waren, die de wáre terroristen waren (en het huidige regime onder Netanyahu is niet anders.) De Palestijnen zijn eigenlijk de slachtoffers van de Israëlische terreur! Als de militarisering van legereenheden en delen van het politieapparaat in de Verenigde Staten, Nederland en andere landen zich via de huidige trend voortzet (en eigenlijk is die al in een vergevorderd stadium), dan zullen het niet langer alleen de Palestijnen zijn die onder de terreur te lijden hebben! En dit is voorál “goed nieuws” voor al die christenzionisten in de Verenigde Staten en Europa die Israël altijd een zeer warm hart toegedragen hadden!

police-now-trained-by-mossad-cut-outs-to-regard-americans-as-terrorists-enemies

 

Ton Nuiten – Zaterdag 10 Februari 2017.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.