Donald Trump, de Franklin Cover Up, PizzaGate, de Wereldwijde Massademonstraties & de Protocollen der Geleerde Wijzen van Zion.

Als er nog iets op deze wereld is wat zo onschuldig en aandoenlijk is, dan zijn het wel kinderen. We vinden ze lief, aardig en vaak ook eerlijk en open. Het was Jezus Die ooit eens zei dat als we niet zouden worden als de kinderen, we het Koninkrijk des Hemels niet binnen zouden gaan na onze dood. Wat bedoelde Hij hier nu mee te zeggen? Wat Hij ons hiermee in ieder geval niet duidelijk mee maakte, was dat we ons als volwassenen op een kinderlijke wijze moesten gedragen, zoals een kind dit doet. Wát Jezus echter wél duidelijk maakte, was dat wij als volwassenen het kwetsbare, onschuldige karakter van een kind moesten hebben. En kinderen houden ons op deze wijze (zónder dat zij dit beseffen), een spiegel voor. En dat niet alleen; zij herinneren er ons aan dat ook wij die nu groot en volwassen zijn, zelf ooit eens kind waren. En zij hebben een bijzondere gave: als we met ze te doen hebben, verzachten zij ons hart. Ziet u, het is vaak pas bij een kind dat we ons kwetsbaar op durven stellen (hoe vreemd dit ook klinkt.) Waarom? Omdat er van een kind totaal geen dreiging uitgaat! Bij volwassenen onder elkaar is dit echter ánders; we zullen ons karakter dan op een of andere wijze trachten te verhullen; we durven elkaar ons ware ik, ware zélf, niet te tonen. Maar wat Christus Jezus betreft, Hij heeft een open en eerlijk karakter van een kind. En dit is dan ook de reden dat vele mensen zich tot Hem voelden aangetrokken. In de evangeliën volgens de apostelen (Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes), lezen we dat Jezus gevolgd werd door mensenmenigten. Onder hen waren er ook die hun kinderen bij Jezus brachten opdat Hij hen zou zegenen

“En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken, maar de discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hen zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninktijk van God.. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En Hij omarmde hen en terwijl Hij de handen op hen legde, zegende Hij hen.” (Marcus 10:13-16)

hersenen-baby-in-buik

Het wonderbaarlijke ontstaan van een klein mensje: een baby….

“Want U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde.. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij allen werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond” (Psam 139:13-16)

 

Duistere Machten en Krachten. 

 

Zowat iedereen houdt op de juiste wijze van kinderen; we vinden ze lief, aardig en onschuldig. Ja “zowat iedereen”, want er (en nu komen we aan de andere kant, een duistere kant) van de zaak terecht) zijn er nl. ook die ook wel van kinderen houden, maar dan op een wijze die ronduit verwerpelijk en verkeerd is. Dit zijn dan de pedofielen, volwassenen die vinden dat liefde niet beperkt hoeft te blijven tussen een man en een vrouw. Kinderen, zo vinden zij, moeten hier ook van mee kunnen genieten en vinden dit heel normaal en natuurlijk.. Maar het is niet natuurlijk, laat staan normaal! De fysieke als geestelijke schade die hiermee aan onschuldige kinderen wordt aangericht, is wreed, onvergeeflijk en verschrikkelijk! Het is dan ook niet verwonderlijk dat als een pedofiel wordt gearresteerd, berecht en daarna in de cel word gezet, hij dan geen leven meer heeft onder de rest van de gedetineerden die er verblijven. Om die reden wordt hij dan noodgedwongen ondergebracht in een aparte cel. En als we de mainstream media mogen geloven, bewegen pedofielen zich vaak (zoniet alleen) in onze naaste omgeving voort; het kan een bepaald iemand uit de naaste omgeving, straat zijn, of de stad. En zo wordt ons dit ook via de TV en de kranten verteld. Vaak is dit een eenzame eenling die verborgen op een zolderkamer zit achter een computer en in het bezit is van kinderporno. Op een bepaald moment wordt hij ontdekt, opgepakt en vastgezet. Er wordt wat aandacht besteed door de media en daarna is het stil. Later komt het weer even in het nieuws omdat de pedofiel vrijgelaten zal worden daar zijn straf er bijna op zit, waarna  in een bepaald dorp of stad de gemoederen flink heen en weer en op worden geschud aangezien uitgelekt is dat “Z.Z” na zijn vrijlating nu net in dít dorp of déze stad zal komen wonen. Enig tijd lang is dit dan weer het onderwerp van gesprek totdat besloten wordt, de dader toch maar geen onderdak aan te bieden; de protestdemonstraties die door dorpelingen/stedelingen intussen waren georganiseerd, bleken hun uitwerking uiteindelijk niet te hebben gemist. Later zal hier nog wel eens wat aandacht aan worden besteed maar uiteindelijk verdwijnt de hele zaak geleidelijk aan uit beeld. Er zijn echter uitzonderingen. Waarmee we aan willen geven dat het in bepaalde gevallen níet om een eenzame pedofiel gaat, maar om een grootschalig netwerk waar talloze pedofielen bij betrokken zijn. En de zaak wordt nog ernstiger dan die al is als blijkt dat hier ook hooggeplaatsten (politici, pollitiebeambten, etc.) bij zijn betrokken. Het is dan pas dat we met de wáre duistere machten en krachten te maken krijgen! En een van die zeer duistere zaken is PizzaGate. We zullen hier iets verderop wat dieper ingaan.

15192627_1628375220790322_5600614915937835797_n

 

Kleineren. 

 

Een van deze uitzonderlijke en zeer ernstige zaken die de gemoederen zeer lange tijd heeft beziggehouden (en dit nu soms nóg doet), is de zaak-Demmink. Nadat er de laatse tijd veel aandacht aan Joris Demmink, voormalig Advocaat-Generaal van Justitie, besteed was, oordeelde het Openbaar Ministerie, dat er na onderzoek geen bewijzen waren ontdekt die aantoonden dat Demmink zich schuldig zou hebben gemaakt aan kindermisbruik. Dat weet het Algemeen Dagblad althans te melden. http://www.ad.nl/nieuws/pizzagate-hoe-een-wilde-complottheorie-gevaarlijk-werd~ac771a92/ Het grootste deel van de pagina van het AD is echter gewijd aan PizzaGate, geschreven door Chris Klomp. Wat nu wérkelijk zo in het oog springt, is dat Klomp zich nogal denigrerend over “complotdenkers” uitlaat. Dat schijnt bij vele journalisten, columnisten en correspondenten binnen de mainstream media een soort van heilige missie te zijn: het kleineren van hen die een ándere mening over een bepaalde zaak die naar een doofpot riekt, hebben. Dit hebben we ook gezien bij Pieter Jan Hagens, die tijdens een interview van Jelle van Buuren in het actualiteitenprogramma, EenVandaag,  snerend aan hem vroeg of ook hij “verborgen belangen” zou hebben. En waaróm stelde Hagens hem deze sullige vraag? Om de eenvoudige reden dat Van Buuren had gezegd dat er naast de overdreven complottheorieën ook theorieën bij waren die “redelijk” waren. En dat laatste had Hagens nu nét níet willen horen! Had Van Buuren nu bijvoorbeeld gezegd (zoals Willem Post dit over de aanslagen op 9/11 zou doen, nl. dat het te belachelijk voor woorden was dat het hier om een samenzwering vanuit de Amerikaanse regering ging), dat dit te gek voor woorden was, dán had Hagens zijn zin gehad en tevreden geweest. Kortom, het hoofddoel van hen die de mainstream media bestieren is het kleineren van hén die een andere (en ook nog een geloofwaardige) mening hebben! Nu was er later in dat Pizza-restaurant een schutter, een man gewapend met een automatisch vuurwapen, gegaan waarna hij in het wilde weg begon te schieten, Edgar Maddison Welch. Hij zou hiertoe zijn gebracht door de griezelige verhalen van “complotdenkers” betreffende PizzaGate. Chris Klomp schrijft hier nog het volgende over in zijn oppervlakkig artikeltje:

“De gewapende Edgar Welch werd uiteindelijk door de politie afgevoerd. Hij is waarschijnlijk de eerste schutter die op basis van bizarre complotgedachten op deze manier in actie is gekomen. De vraag is echter of hij ook de laatste is.” (vetdruk toegevoegd)

Welch zou dus zijn beïnvloed door “bizarre compotgedachten”, en het waren die gedachten die hem tenslotte tot zijn vreselijke daad hadden gebracht. Wat echter níet door de mainstream media over dit incident werd meegedeeld, is het volgende: Om de gruwelijke waarheid over PizzaGate in diskrediet te brengen en hier de aandacht van af te leiden, had men een acteur in de arm genomen die zich voordeed als iemand die er door “griezelige complottheorieën” toe gedreven was, een bloedbad aan te richten in een naar het schijnt, onschuldig pizza-restaurant. En het is dit wat ook door de mainstream media als “waarheid” naar buiten werd gebracht. En een van hen die dit fake- nieuwsverhaal geloven, is niemand minder dan Chris Klomp (zoals hij dat zelf al liet blijken in zijn artikel!) Hier is een site met de waarheid over Welch: http://www.altrightaustralia.com/home/2016/12/7/pizzagate-ping-shooter-is-an-actor  En zo zien we dat de mainstream media de zaak volkomen verdraait: het verhaal over de schutter die door “complottheorieën” op het verkeerde been werd gezet, is het fake-nieuws! Kortom: Door de in scene gezette schietpartij in het pizza-restaurant, wilde men de alternatieve media afschilderen als een stelletje “complotdenkers” waar we geen enkel geloof aan zouden moeten hechten! En dat die met hun verspreiding van “complottheorieën” anderen op vreselijke gedachten kunnen brengen zoals dit maar weer eens bleek uit de geschiedenis van Welch.  En wat is hier weer het doel van? Om de leugens van de mainstream media te handhaven als “waarheid”! En Chris Klomp doet hier gretig aan mee! Nu is het leuk om te weten dat Klomp wat de Verkiezing van Journalist van het Jaar betreft, buiten de prijen is gevallen! http://www.nrcombudsman.nl/artikel/3155/breaking-chris-klomp-vist-naast-verkiezing-tot-journalist-van-het-jaar.html

2016-12-05-cnn-nr-obeidallah_stelter_costello

Hier zien we het resultaat: De Amerikaanse zender, CNN, die op basis van een fake-nieuwsverhaal over een schutter die door kwaadaardige complottheorieën gedreven werd, een bloedbad in een pizza-restaurant aan te richten, fake-nieuws verkondigt!

 

John DeCamp: “The Franklin Cover-Up. Child Abuse, Satanism, and Murder in Nebraska.” 

 

Ook nú nog wordt er heel soms nog over gesproken: November 1988, de maand waarin er door de federale politie en de Internal Revenue Service (IRS) invallen werden gedaan in de Franklin Community Credit Union in de Amerikaanse staat Nebraska. Aanvankelijk leek het hier om een financiële zwendel te gaan; men had er nl. ontdekt dat er $40.000.0000 werd vermist. Naarmate het onderzoek naar de malversaties zich uitbreidde, kwamen er echter andere, gruwelijke details aan het licht: handel in drugs, witwassen van gelden en…een nationaal opererende pedofielenbende en satanische rituele moorden! John DeCamp, destijds senator, besloot zich in de zaak vast te bijten. In 1990 publiceerde hij zijn “DeCamp Memo” waarin de namen van hooggeplaatsen werden genoemd. Later heeft hij zijn bevindingen gepubliceerd in zijn boek, “The Franklin Cover-Up Child Abuse, Satanism, and Murder in Nebraska.” (ATW, Inc) derde druk 2005) Het is een schokkend document waarin DeCamp uitlegt wat er zich aan wreedheden tegen jongeren en kinderen heeft voorgedaan, gepleegd door hooggeplaatsten. Hij schrijft over kinderprostitutie door leden van de rijke elite en hoge politici! Op 21 juni 1991 werd de toen 21-jaar oude Alisha Jahn Owen door een jury in Douglas County te Nebraska, op acht punten schuldig bevonden aan meineed, het liegen onder ede. Wat was nu het geval? Owen had in 1990 voor een grand jury getuigd dat zij toen zij nog jong was, sexueel misbruikt zou zijn door een rechter van het districtshof in Nebraska en door het hoofd van politie uit Omaha. Ook de manager van de Franklin Community Credit Union, en anderen hadden hier aan meegedaan. Owen had tevens getuigd dat er ook andere kinderen waren, die door o.a de uitgever van de Omaha World-Herald misbruikt zouden zijn. Verder had Owen verteld dat zij en andere kinderen voor jaren gedwongen nationaal gefunctioneerd hadden als drugskoeriers voor de rijkste leden van het zakenleven. Nu hadden twee grand juries (een op lokaal niveau en de ander op federaal niveau) het mandaat gekregen om de getuigenisen van Owen en de overige kinderen te onderzoeken. Vermoedelijk bleken die daar al spoedig klaar mee; verschillende kinderen werden veroordeeld voor meineed en Owens zelf werd op 8 augustus 1991 tot 27 jaar gevangenisstraf veroordeeld; de kinderen kregen elk ook gevangenisstraffen opgelegd. Dr. Judianne Densen-Gerber, advocaat, psychiater en vooraanstaand expert op het gebied van kindermisbruik, was verbijsterd; als die kinderen nu wérkelijk meineed hadden gepleegd, dan hadden die hulp en medische zorg nodig; die moesten dan niet in het gevang worden gegooid. Hoewel ook het getuigenis van Paul Bonacci dat van Owens onderschreef en zij dus wérkelijk waren misbruikt (wat de rechters ook erkenden), was het eigenlijk de waarheid (zoals de rechters die althans zagen), dat zij door heel ándere personen misbruikt waren! Kortom, omdat Owens, Bonacci en andere kinderen verschillende hooggeplaatsten als de daders hadden genoemd maar die niets met de zaak te maken zouden hebben gehad, hadden zij en de overige kinderen meineed gepleegd.Om het eens anders te zeggen: hier moesten daders op hoge posities de hand boven het hoofd worden gehouden! Het was toen dat John DeCamp zich volkomen op de zaak stortte om te zien wát er nu precies gaande was. Intussen hadden andere kinderen hun getuigenis onder zware druk van bovenaf herroepen. Ook vanuit de pers kwam hevige weerstand tegen de getuigenissen van de kinderen; zo kwam de Omaha World-Herald op 28 april 1991 met een artikel dat er wat satanisme betreft (de kinderen hadden nl. getuigd dat zij het slachtoffer van satanisch-ritualistisch misbruik waren geworden), er weliswaar veel over werd gepraat maar dat er maar weinig bewijs voor was. De Chicago Tribune publiceerde op 17 mei 1991 een artikel waarin werd gesteld dat het verhaal over huiveringwekkend misbruik iets was, “wat niemand kon bewijzen.” Zo citeerde de krant Kenneth Lanning, expert op het gebied van occult-gemotiveerde misdaden dat er meer mensen om het leven waren gekomen onder de naam van Mohammed en Jezus dan dat er mensen om het leven waren gekomen onder de naam van satan. Wat John DeCamp betreft, William E. Colby, voormalig CIA-directeur, en diens vrouw, Sally Shelton Colby, wisten waar hij mee bezig was en die vertelden hem een heel ander verhaal nl. dat hij moest begrijpen dat er soms machten aan het werk waren, te machtig voor hem waren; voor hen stond er zoveel voor andere mensen en instituten op het spel dat ongeacht hoe toegewijd en eerlijk hij was en hoeveel bewijzen DeCamp ook had en hoe kwaadaardig zij ook waren, hij niets tegen hen zou kunnen ondernemen! (uit de introductie, xvii, en het voorwoord, ix.) Men moet dit boek voor zichzelf lezen om te weten te komen, hoe diep de verdorvenheid en corruptie binnen binnen het Amerikaanse establishment wel niet is! Hier is een site die het een en ander over de Franklin-doofpot uit de doeken doet: altereddimensions.net/2016/the-franklin-abuse-scandal-potential-boys-town-pedophile-cover-up-child-prostitution-ring

 

images-1

Het boek wat destijds in Amerika veel stof op deed waaien, “The Franklin Cover-Up.”

 

Het Openbaar Ministerie (OM). 

 

Volgens het OM zou er geen bewijs van misbruik door Joris Demmink naar buiten zijn gekomen zoals Chris Klomp in het AD al schreef. Het probleem hierbij is echter dat de mainstream media & pers hier fragmentarisch over hebben bericht. Hier is een site waar een schat aan informatie over Demmink (en over andere figuren) te vinden is. Hierbij verbleken de gegevens van de MSM&P volkomen! https://isgp-studies.com/joris-demmink-and-prince-bernhard-s-alleged-westerflier-cult#intro 1 Nu is het zo dat wij van hieruit niet kunnen bepalen, wát nu wáár is en wat niet. Maar aangezien deze site alleen al (er zijn er nog meer) veel meer aan informatie te bieden heeft in bij wijze van spreken één dag dan de MSM&P in een heel jaar, is dit toch heel veelbetekenend! Wat nu het OM betreft, blijkt het dat die nu niet bepaald een smetteloos verleden heeft; we herinneren ons bijvoorbeeld nog o.a. de tragische geschiedenis van Lucia de Berk die in maart 2003 tot levenslang werd veroordeeld. Het was het Haags Gerechtshof wat goed in de fout ging maar ook het OM maakte een scherpe uitschuiver in de richting van een duistere doodlopende weg, een weg die voor Lucia zou eindigen in een tragedie van grote omvang! http://www.luciadeb.nlfeilenOM.html#OM-in-de-fout En hier: zaplog.nl/zaplog/article/derksen_veegt_vloer_aan_met_om Als het OM nu zovele fouten heeft gemaakt dat deze dienst amper meer te vertrouwen is, wat kunnen we dan nog geloven als die beweert dat er wat Demmink betreft, geen bewijzen van misbruik naar boven zijn gekomen? Al deze fouten (en we vragen ons af of er door verschillende leden van het OM niet doelbewust gelogen is!), maken slechts één ding duidelijk: Het OM is voor geen enkele eurocent te vertrouwen! Nadat was gebleken dat Lucia de Berk het slachtoffer van een tragische gerechtelijke dwaling geworden was, werd zij alsnog gerehabiliteerd. Maar de schade was toen al aangericht. Over de verantwoordelijken die voor zoveel ellende aan het leven van mevr. de Berk hadden aangericht, lezen we o.a:

“Na de rehabilitatie van Lucia de Berk heeft geen onderzoek plaatsgevonden. De vraag hoe dit allemaal zo heeft kunnen lopen is daardoor niet beantwoord. De betrokken personen hebben zich voor de gemaakte fouten niet hoeven verantwoorden. Het zou goed zijn als het hele verloop van de zaak Lucia de Berk alsnog onafhankelijk zou worden onderzocht.” (vetdruk toegevoegd.) luciadebdefilm.nl/de-strafzaak-tegen-lucia-de-b

En daar zijn we het helemaal mee eens! Nu nogmaals de vraag: als het OM nu nog amper te vertrouwen is, wat voor reden hebben we dan om aan te nemen dat het tot de conclusie gekomen is dat er geen belastende bewijzen tegen Joris Demmink zouden zijn? Het antwoord zal duidelijk zijn: we hebben geen enkele reden om vertrouwen te stellen in het OM!

 

PizzaGate. 

 

Het grootste deel van het online artikel van het AD is zoals we al zeiden, gewijd aan PizzaGate. En ook dit is volgens Chris Klomp een “complottheorie.” Klomp schrijft dat PizzaGate begon nadat “complotdenkers” bizarre verbanden waren gaan zien vanwege de uitgelekte emails van John Potesda, de man die tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen de leiding had over de verkiezingscampagne van Hillary Clinton. Daar waar James Alefantis, eigenaar van het restaurant, Comet Ping Pong, over een gewoon benefietconcert had om er geld mee in te zamelen voor de campagne van Clinton. zagen die complotdenkers echter iets heel ánders; het restaurant was eigenlijk een dekmantel voor allerlei satanische pedofielen! En dát nu vond Chris Klomp wel héél ver gezocht! John DeCamp had in zijn tijd zoals we hebben gezien, een heel andere mening over de Franklin-doofpot! En net zoals verschillende kranten ten tijde van de Franklin-doofpot verklaarden dat de door satanisten misbruikte slachtoffers, Alisha Jahn Owens, Paul Bonacci en vele andere kinderen slechts verzonnen verhalen verteld hadden, zo heeft nu de Engelse zender, BBC, het gruwelverhaal rond PizzaGate, als “fake news” bestempeld! Maar…het was diezélfde BBC die voor lange tijd de gruwelijke en vokomen krankzinnige sexuele escapades van het monster, Jimmy Savile onder de pet (die ons in ieder geval voor geen millimeter past!) heeft weten te houden, totdat…de zender uiteindelijk wel gedwongen werd, het een en ander te erkennen! Savile was voor lange tijd de presentator van het programma, “Top of the Pops.” De directie van de BBC, zo oordeelde Dame Janet Smith in haar kritische rapport over de zaak-Savile, móesten wel al die tijd op de hoogte zijn geweest van de waanzinnigheden van Savile, maar….deden er vervolgens niets aan! En ook Stiart Hall, presentator bij de BBC, had zich schuldig gemaakt aan gruwelijke sexuele misdrijven tegen kinderen! Nu werpt deze volkomen en tot in de kern bedorven zender zich op als fact-checker, en beweert nu dat PizzaGate slechts een complottheorie (conspiracy theory) zou zijn! yournewswire.com/pizzagate-bbc-cover-up-pedophile-scandal/  En hier is een site over de Europese Unie, “a powerhouse and protection mechanism for a pedophile hierarchy.” http://www.abeldanger.net/2016/10/the-eu-powerhouse-and-protection.html En in de audio hieronder, legt Texe Marrs, evangelist en onderzoeker, uit, wát PizzaGate preices is.

maxresdefault

Recent heeft het Bureau of Federal Investigation (FBI), de hand weten te leggen op gegevens waardoor duidelijk werd dat John Podesta, diens broer, Marina Abramovic, Hillary Clinton en anderen, allen connecties hebben met een vreemde en duistere cultus, Spirit Cooking, genaamd. Deze gegevens werden verkregen dankzij de Freedom of information act. (Hier in Nederland hebben we de Wet op vrijheid van informatie.) Over “Spirit Cooking” hebben we er het volgende over gevonden; de Washington Times schreef er o.a. dit over:

“Spirit Cooking with essential aphrodisiac recipes” was released by Ms. Abramovic in 1996, but the “ingredients” call for “fresh breast milk with fresh sperm milk” to be consumed “on earth quake nights.

New York’s museum of modern art called it “cookbook” for “evocative instructions for actions or thoughts.” Another recipe calls for “fresh morning urine.

The review goes on to note her fascination with masochism and spirituality, along with her “I take off my clothes and cut myself” era and the “I-run-into-things-while-naked period.”

The newspaper also notes, for all intents and purposes, that Ms. Abramovic sees herself as a mystic.” http://www.usapoliticstoday.com/breaking-fbi-just-confirmed-hillarys-clintons-membership-spirit-cooking-cult/

Een vreemde en duistere zaak. Hooggeplaatsten die er vreemde en lugubere gewoonten op nahouden!

 

Maar…Gaat Dit nu niet Ál te Ver? 

 

Nu zou bij degenen die dit allemaal lezen, de vraag op kunnen komen: “Maar…gaat dit nu niet ál te ver?” Ofwel, is dit alles over Spirit Cooking en hooggeplaatsten die deel uit zouden maken van deze cultus nu wel waar? En dat over kindermisbruik- en moord waar de beide Podesta’s, Clinton, Abramovic etc. mee in verband worden gebracht? Zou dit nu alles wel op waarheid berusten? Wel, we hebben het vaker gezegd: over het hele internet is ook veel te vinden wat achteraf slechts verzonnen blijkt te zijn. Om die reden moeten we dan ook niet álles geloven wat ons aan doofpotten, samenzweringen, cultussen (en wat dies meer zij) wordt aangereikt. Aan de andere kant echter, vinden er zich achter de schermen zaken plaats die wij als het “gewone volk” niet eens voor kunnen stellen, zó duister en bedorevn deze zaken wel niet zijn! Voormalig senator, John DeCamp waar we het hierboven over hadden, heeft in het verleden de duistere doofpot over het satanische kindermisbruik en de kindermoorden in de staat, Nebraska, aan het licht gebracht. Toen deze lugubere zaak voor het eerst wereldkundig werd, konden vele mensen zich destijds ook niet eens in de verste verte voorstellen of alles wat DeCamp er over naar buiten had gebracht, wel waar was!

 

Donald Trump vs De Duistere Machten en Krachten. 

 

Aanvankelijk zal hij niet door zovelen echt serieus zijn genomen nadat hij aangekondigd had mee te zullen doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, Donald Trump. Nadat vele kandidaten echter een voor een afvielen (of zich vrijwillig teruggetrokken hadden) en hij en Hillary Clinton nog de enige kandidaten waren, moeten de Duistere Machten en Krachten in flinke beroering zijn gekomen! Om die reden werd er overgegaan tot een venijnige, lage, gemene en leugenachtige leugencanpagne tegen Trump die ook nu hij daadwerkelijk als president tegeert, “in full gear” voortduurt. Maar de hele zaak heeft eigenlijk twee kanten: zowel Clinton als Trump worden beheerst en bestuurd door machtige Joden. Verderop zal hier verder op ingegaan worden.

 

De Wereldwijde Massademonstraties. 

 

Wat we nu zien gebeuren, is wat de geschiedenis in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, ongekend; nog nooit eerder is een presidentskandidaat (en nu werkelijk president), wereldwijd zo zwaar onder vuur komen te liggen! In zowel binnenland als buitenland vinden er massademonstraties plaats; de Westerse media & pers zijn intussen enige tijd bezig met een massale leugencampagne; ook in de ons bekende leuter arena’s wordt Trump belachelijk gemaakt en gekleineerd. Het enige wat we aan protesten horen, is dat Trump een “racist” is en Moslems discrimineert. Zijn toenadering tot Vladimir Putin, wordt als een gevaar gezien; hij zou een sexist zijn; zij  emigrantenbeleid zou slecht zijn. En ga zo maar door. Maar geloof me, deze wereldwijde hetze kán gewoon niet worden toegeschreven aan het “racisme” en “sexisme” van Trump. En wat Trumps toenadering tot Putin betreft, niet zolang geleden was het Udo Ulfkotte, die voor de Engelstalige Russische zender Russia Today (RT), had toegegeven dat talloze Europese journalisten in dienst staan van de CIA om op de menselijke emoties gebaseerde leugenverhalen over Putin te verkondigen. Met de toenadering van Trump tot Putin, is er in deze reusachtige propagandamachine een grote schroefsleutel gestoken! Daarnaast heeft Trump het TPP-Verdrag opgezegd. Wat dit betekent voor ons, leest u hier: destillewaarheid.nl/2015/11/09/volledige-tekst-ttp-verdrag-vrijgegeven-erger-dan-verwacht/ En hij heeft al die knullige, op leugens gebaseerde klimaatverdragen opgezegd! Moeten we nu nog wérkelijk geloven dat al die demonstraties wérkelijk zouden zijn gericht tegen “racisme” en “discriminatie”? Ja, zo geven de onbetrouwbare en oneerlijke media en pers dit weer. Maar de waarheid is: Donald Trump vs de Duistere Machten en Krachten! Daarnaast is het niet geheel onmogelijk dat hij verschillende duistere zaken uit het verleden weer eens op zou kunnen rakelen om die eens recht te zetten. De Franklin Cover-Up bijvoorbeeld. Of het tragische lot wat de Branche Davidians ol.v. David Koresh destijds op 19 april 1993 getroffen heeft; Hillary Cliton had vanuit de Oostvleugel van het Witte Huis de opdracht gegeven, “torch those m…fuckers.”  Koresh en zijn leden werden vervolgens volkomen van de aardbodem wéggeschroeid door de FBI en de Delta force Night Stalkers. Hoewel er later onderzoek naar werd gedaan, wist Hillary hiermee wég te komen…tot nu toe!

c3sgalyumaegol8

 

De Protocollen der Wijzen van Zion. 

 

Wat de talloze massademonstraties betreft, de Protocollen de Wijzen van Zion hebben hier ook iets over te zeggen:

“We shall create by all the secret subterranean methods open to us and with the aid of gold, which is all in our hands, a universal economic crisis whereby we shall throw upon the streets whole mobs of workers simultaneously in all the countries of Europe.”  (Protocol 3:13; “Protocols of the Learned Elders of Zion” (CPA Book Publisher) herdruk uit 1934, blz. 156)

Wat dit protocol betreft, werd die vervuld in de jaren na de Joods-Bolsjewistische staatsgreep in Rusland in oktober 1917. Na de machtsovername van de Russische overheid door Joodse Bolsjewisten, werden er o.a. in Duitsland, Spanje, Hongarije etc. grote mensenmassas op straat gebracht door Joodse agitators om deze landen rijp te maken voor de sovjetisering. Maar de elite heeft ook nu nog altijd de macht om nu niet alleen in de landen van Europa maar van die van een groot deel der wereld de mensenmassa’s op de straten te brengen. En het is de Joodse globalist en miljardair, George Soros, die dit met zijn grote invloed en macht voor elkaar heeft gekregen. Aldus zien wij nu Protocol 3:13 voor onze ogen in praktijk gebracht!

 

De Val van de Nieuwe Wereldorde: Vanaf het Begin de Wens van Donald Trump.

 

Het lijkt vreemd maar Donald Trump schijnt al vanaf een vroeg stadium te hebben nagedacht over de uiteindelijke val van de Nieuwe Wereldorde! Al op jonge leeftijd zou hij (deels of geheel), op de hoogte zijn geweest van het doen en laten van de elite die de leiding over de NWO heeft! Om de val van de NWO te kunnen bewerkstelligen, zou Trump o.a. bij wijze van camouflage te hebben gehandeld alsof hij zelf deel uitgemaakt zou hebben van de NWO! De annulering van de klimaatverdragen waar de Verenigde Staten zich in het verleden met andere landen aan had verbonden, de annulering van het TPP-Verdrag, het willen laten bouwen van een hoge muur op de grens van de U.S. en Mexico en andere zaken die Trump inmiddles heeft geannuleerd of dit nog zal doen, dit alles maakt deel uit van de plannen van de NWO om de Verenigde Staten (en de rest van de wereld) te knechten en tot slaaf te maken van een wereldregering o.l.v. de elite van de NWO! Is het dan nog verwonderlijk dat er wereldwijd massademonstraties worden gehouden tegen Trump. Is het dan nog vreemd dat men in verschillende delen van de wereld (de U.S. en Europa) fact-checkers in wil zetten om het zgn. fake news (lees alternatieve waarheden) te bestrijden? Daarnaast moeten we weten dat Trump in tegenstelling met de rest van het politieke establishment in de U.S. geen politicus is maar een zakenman! Als zodanig zou hij dan ook nooit zijn gedrild door de NWO terwijl de overige Amerikaanse politici dit echter wél zijn! Nee, wat we nu in de wereld zien gebeuren aan massademonstraties en het gevestigde media-offensief tegen “fake news”, heeft niet maar ook totaal niets te maken met “racisme” en “discriminatie”! Luister naar wat Alex Jones van Infowars.com hier over tezeggen heeft in deze korte clip: http://www.infowars.com/breaking-trump-has-been-planning-his-whole-life-to-take-down-nwo/

 

Enkele Fake Nieuwtjes van de Mainstream Media. 

 

Dan volgen hier nog enkele fake nieuwtjes van de MSM http://www.breitbart.com/big-journalism/2016/11/22/12-fake-news-stories-from-the-mainstream-media/

 

Donald Trump: Onder Joodse Controle. 

 

Wat nu volgt, zal voor sommigen zeer moeilijk te begrijpen zijn: Donald Trump, de huidige president van de Verenigde Staten, wordt gecontroleerd en bestuurd door de Joden! Dit is eveneens het geval met Hillary Clinton, de laatste nog overgebleven kanditaat voor de presidentsverkiezingen. “Wow”, zouden we dan zeggen, “dan maakt het weinig of geen verschil, wíe er dan als president van de U.S.gekozen zou zijn”; dit was trouwens ook het geval met de vorige presidenten, Bill Clinton, George W. Bush Sr. en Bush Jr. En in eerste instantie ís dit eigenlijk ook zo. Waarom zijn er dan die én tegen de Joodse overheersing van Amerika zijn en desondanks tóch voor Trump gekozen hebben? Allereerst dit: hoewel er presidenten in het verleden zijn geweest die net zoals Trump nu beloofd heeft “America great again” te maken, heeft Trump dit specifiek en nadrukkelijk gedaan. Daar waar vorige presidenten  het Amerikaanse volk verkwanseld hebben ten gunste van hogere belangen, weigert Trump dit volksverraad voort te zetten. Maar wat niet zo bekend is, is dat die Joden die Trump overheersen én zij die Hillary Clinton beheersen, soms met elkaar in de clinch liggen. En dat is de reden dat een deel van de Amerikaanse Joden (die Clinton onder de duim hebben), een grote hetze tegen Trump begonnen zijn. Om het even tot twee personen terug te brengen: het is de globalistische Jood, George Soros, die Clinton overheerst. En het is de Democratische Partij die ook door hem wordt overheerst. En het zijn ook de wereldwijde anti-Trump demonstraties die door hem zijn georganiseerd. Dan gaan we nu naar Trump. Ook hij wordt zoals al gezegd, overheerst door Joden. Degene die de leiding over Trump heeft, is de Jood, Jared Shustner. En net zoals Soros Clinton (via tussenpersonen zoals John Podesta o.a.) opdraagt, wát te doen en hóe te handelen, doet Shustner dit eveneens bij Donald Trump. En ook de Republikeinse Partij wordt door hem overheerst. Beiden worden dus geregeerd en bestuurd door Joden. En dan is er ook tussen de Democraten en Republikeinen geen enkel verschil (ondanks verschillende meningsverschillen tussen deze twee politieke partijen!) Maar zowel Soros als Schustner liggen met elkaar flink in de clinch. Of om het eens ánders te zeggen: tussen beide mannen (en de overige Joden van ieder hun eigen groep) heerst een felle machtstrijd! En dít is dan ook de reden dat nadat de verkiezingsoverwinning van Trump bekend werd, George Soros waanzinnig van woede moet zijn geweest! Zijn “paradepaard”, Hillary Cliton geheten, had een flinke verkiezingsbons gekregen. En nu wordt misschien duidelijk, waaróm mensen die wat de ware macht achter Clinton en Trump betreft “van de rand en de hoed weten”, desondanks tóch op Trump hebben gestemd: Al die sullige verhalen over een dreigende klimaatverandering, verdwijnende ijsberen, smeltende Polen, stijgende temperaturen, de in gestaag stijgende zeespiegels geleidelijk aan wegzinkende beschavingen (en waar je nog meer aan onzinnige nonsens mee aan kunt komen), zijn allemaal afkomstig uit de koker van George Soros! En was het niet Trump die tijdens de verkiezingen herhaaldelijk vertelde dat als hij president van de U.S. zou worden, hij al die klimaatverdragen zou annuleren? En was hij het ook niet die verkondigde dat de klimaatverandering een “leugen” was? En dit moet Soros flink hebben gestoken. Want ook de klimaat hoax is een favoriet bij deze Hongaars-Amerikaans-Joodse globalist. Nadat zoals gezegd, bekend was geworden dat Trump de grote overwinnaar was, moet Soros waanzinnig zijn geworden van woede. Om de hele zaak tóch nog trachten te saboteren, te traineren en in de afgrond te helpen, stuurde Soros er zijn vele agenten op uit die vervolgens al die wereldwijde massademonstraties tegen Trump (eigenlijk tegen Schustner) organiseerden. Eigenlijk ging het tijdens de verkiezingen niet om Trump of Clinton; de waarheid is dat het hier ging om twee elkaar fel bestrijdende Joodse machtsblokken; de een o.l.v. George Soros, de ander o.l.v. Jared Schustner! Beiden willen ieder hun eigen heerschappij verstevigen en bekrachtigen.In de audio hieronder, wordt het een en ander over uitgelegd (waarbij ook enkele andere onderwerpen kort aan bod komen.)

 

(“Satan’s Annihilation Cult” (by Texe Marrs.) 

 

De Nabije Toekomst.

 

We leven nu in het begin van de maand februari 2017. Trump is nu 13 dagen de president van Amerika. Hoe het nu verder zal gaan, is niet geheel duidelijk. Maar nu we weten hoe de hele zaak tot op zekere hoogte in elkaar zit, zullen we zowel moeilijke als fascinerende tijden tegemoet gaan. Het zou echter te verwachten kunnen zijn, dat Trump (Schustner) in de (nabije) toekomst terug zou kunnen slaan door Hillary Clinton te laten vervolgen, iets waar hij eerder mee gedreigd had. Hillary Clinton wordt evenals Soros zelf, nl. ook in verband gebracht met PizzaGate! Het is echter ook niet uitgesloten dat Soros misschien nu al plannen klaar heeft liggen om Trump via een aanslag om het leven te brengen. De strijd tussen de twee Joodse facties is hoewel Trump nu de overwinning heeft behaald, hiermee beslist nog niet gestreden! Het is echter al wél duidelijk dat de Nieuwe Wereldorde inmiddels een flinke dreun heeft gekregen door de strijd tussen deze twee groepen.

ciapedossickos2

 

Tenslotte Nog Dit. 

 

We zijn dit artikel begonnen met kleine kinderen en daar eindigen we nu ook mee. Christus Jezus heeft nl. ook iets gezegd over hén, die het in hun hoofd zouden kunnen halen om deze kleine vertederende wezentjes iets kwaads aan te doen. En deze terechte dreiging is niet slechts op deze kwaadaardige lieden (zoals o.a. de Clintons, Podesta’s, en vele andere monsters van kindermisbruikers op hoge posites:

“Op dat moment kwamen d discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is toch de belangrijkste in het Koninkrijk der Hemelen? En Jezus riep een kind bij Zich en zette dat in hun midden. En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen. En wie zo’n kind ontvangt, die ontvangt Mij. Maar wie een van deze kleinen die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was. Wee de wereld vanwege al haar struikelblokken, want het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen, maar wee die mens door wie zo’n struikelblok er komt! ” (Mattheüs 18:1-7)

“Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om  zalig te maken wat verloren is.” (verzen 10-11)

Wat de uitleg van deze verzen uit Mattheüs 18 hier betreft, degenen die Jezus hier bedoelt, zijn zíj “die in Mij geloven”, en dan gaat het hier niet letterlijk om  kleine kinderen maar om  hén die in Hem geloven en het karakter van een onschuldig kind hebben! Jezus nu, maakte Zijn discipelen duidelijk dat degene die ook maar één van deze “kleinen” zou misleiden, het beter voor hem zou zijn om met een aan zijn hals gehangen molensteen in de diepte der zee geworpen zou zijn! Wat de wereld betreft, zo vertelde Jezus hen ook, was het onvermijdelijk dat er misleidingen (“struikelblokken”) zouden komen. Maar wee degene door wíe ze komen! Wat we hier dus lezen, is dat Jezus het een gruwelijke doodzonde acht wanneer iemand zou trachten een waar Christen zou misleiden (bedriegen) door hem tot afval van God te brengen! Hieruit valt echter ook zeer duidelijk af te leiden, hoe hoog Jezus de echte kleine kinderen acht en zeer liefheeft! Mocht er iemand zijn die ook maar één van de kleine kinderen kwaad doet, dan zal degene zijn zware straf zeker niet ontgaan! En dan kunnen we hier nu precies uit afleiden, hoe Jezus over pedofilie denkt! Dit wil dan zeggen dat zij die zich op hoge plaatsen in de regering (van welk land dan ook) bevinden die zich schuldig hebben gemaakt aan de verachterlijke doodzonde van kindermisbruik en er tot nu toe mee hebben weten weg te komen, hun zware straf uiteindelijk zeer zeker zullen krijgen! De Clintons, John Podesta’s (en wie er zich nog meer hebben schuldig gemaakt aan deze halsmisdaad, weten zich nu nog beschermd door duistere machten o.l.v. de duivel die hen tot nu toe de hand boven het hoofd hebben weten te houden. Maar…ook voor hén komt ooit eens het “uur U”, ook zíj zullen eens komen te overlijden. Wanneer zij na hun dood dan voor de oordeelstroon van God zullen staan, zal over hen het vreselijke oordeel worden uitgesproken:

“Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn  engelen bestemd is.” (Mattheüs 25:41)

Zij hadden als satanaanbidders immers letterlijk de duivel gediend, dus laten zij dan ook het lot delen met hem die hen ertoe verleid had, zovele kinderen op een afschuwelijke wijze te misbruiken en in vele gevallen zelfs te vermoorden! 

 

 

 

.Ton Nuiten – Donderdag 17 Februari 2017.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.