Chris Klomp, Udo Ulfkotte, CIA, Complottheorieën & ECHELON.

En ja hoor, weer sloeg hij de deur van het digitale twitterhuis met een smak achter zich dicht. Hij had er weer even geen zin meer in. Iemand had het nl. gewaagd een foto v an een van zijn kinderen en zijn vriendin op twitter te plaatsen “met nogal schandalige teksten erbij.” En dus besloot hij om voor een bepaalde tijd niet meer te twitteren. Van de persoon die verantwoordelijk voor deze actie was, zijn inmiddels de beledigende reacties en foto verwijderd en de journalist die het doelwit van deze aanval was, heeft besloten achter deze figuur aan te gaan. Wat de journalist betreft die hier het slachtoffer van was, we hebben het hier over Chris Klomp, columnist voor het Algemeen Dagblad. (AD) Wat hem zelf betreft, mocht men álles zeggen maar wat er over een van zijn kinderen en vriendin was gezegd, was voor Klomp “een brug te ver.” Welnu, allereerst dit: het ís ook zeer schandalig en vernederend om de vriendin, je eigen kind, vrouw (of wie dan ook van je familie) uit te kiezen om die op een kleinerende en negatieve wijze door het slijk te halen! En dan nog wel anoniem! We kunnen het dan ook van harte met dhr. Klomp eens zijn; zoiets dóe je niet en dit zou dan ook niet meer moeten worden herhaald. Wat Klomp over zichzelf zei, dat men nl. álles over hem zou mogen zeggen, daar zijn we het echter níet mee eens; ook hij verdient het met een zeker respect te worden benaderd tijdens digitale correnspondentie. https://www.facebook.com/chris.klomp.9?fref=ts En hier is de link naar het Dagblad van het Noorden, waar vermeld wordt dat Klomp zijn twitteraccount inmiddels na bedreigingen heeft gesloten: http://www.dbvhn.nl/groningen/Chris-Klomp-sluit-Twitteraccount-na-bedreiging-2191o346.html

 

Chris Klomp & Complottheorieën. 

 

Chris Klomp is zoals gezegd, journalist en weet dus hóe en wát voor nieuws hij moet brengen; hij heeft er hiervoor een opleiding voor genoten en hij weet dus wat hij moet doen tijdens de nieuwsverslaggeving. Dhr. Klomp lijkt ons een redelijk persson die open staat voor een eerlijke en oprechte discussie over bepaalde zaken. Hij schijnt -en nu komt het- echter geen fan of voorstander te zijn van wat hij als complottheorieën beschouwt. Een van die “theorieën” waar nu veel in de alternatieve media over te lezen en te beluisteren is, is PizzaGate. De aanhangers van deze theorie geloven dat er in een pizzarestaurant, Comet Ping Pong genaamd, gevestigd in 5037 Connecticut Avenue NW in Chevy Chase, in Washington DC., sprake zou zijn van verborgen tunnels en dat er heimelijk kinderen door pedofielen zouden worden verhandeld aan o.a. hoge Amerikaanse politici. Eigenaar van dit restaurant is James Alefantis. https://en.wikipedia.org/wiki/Comet_Ping_Pong

 

Het Schietincident in Comet Ping Pong. 

 

Iets verderop op dezelfde pagina van wikipedia, lezen we iets over een schietincident wat op 4 december 2016 plaats had toen er een man met een semi-automatisch vuurwapen dit restaurant binnekwam en er rond zich heen begon te schieten. De man, Edgar Maddison Welch, uit Salisbury in North Carolina, zou tot zijn daad zijn gekomen via allerlei duistere verhalen rondom dit restaurant waar zoals al eerder aangegeven, kinderen door pedofielen zouden worden verhandeld. Door deze “complottheorieën” zou hij uiteindelijk zover zijn gedreven dat hij eindelijk overging tot actie; hij wilde nl. weten of het allemaal wel waar zou zijn wat er over Comet Ping Pong werd beweerd over het internet. Aldus vond op 4 december jl. het noodlottige schietincident plaats (waarbij gelukkig geen slachtoffers vielen!) Het gevolg was echter dat het personeel van Comet Ping Pong (inclusief Alefantis zelf), werden lastiggevallen en verschillende bedreigingen kregen toegewenst. Later zou de zaal PizzaGate zijn ontmaskerd als een “complottheorie” en was er hoegenaamd helemaal niets aan de hand.Intussen is er de beveiliging aangescherpt. https://en.wikipedia.org/wiki/Comet_Ping_Pong#Pizzagate_conspiracy_theory_and_2016_shooting Het is nu op dit soort van informatie waar Klomp op afgegaan is en hierop zijn artikel in het AD heeft gebaseerd. http://www.ad.nl/nieuws/pizzagate-hoe-een-qilde-complottheorie-gevaarlijk-werd~ac771a92/

complotdenker-conspiracy-1024x479

 

Chris Klomp & Facebook. 

 

Nu heeft Klomp een facebookaccount (net zoals wij en talloze anderen dit er hebben.) Een van de posts die hij er heeft geplaatst, heeft betrekking op PizzaGate. En hij schrijft er het volgende over:

“Mensen, voor alle duidelijkheid. Omdat mijn verhaal over #pizzagate nogal de aandacht heeft getrokken van een bonte verzameling droeftoeters en aluhoedjes: hier mijn regels:

1) Ik sta open voor debat mits het rationeel is. 

2) Ik accepteer geen doodsbedreigingen in dm of mail. Mocht u mij een pijnlijk en spoedig einde willen wensen, laat dan even uw nummer achter, dan bel ik zelf wel even. Wel zo persoonlijk. 

3) Reacties die beginnen met: je bent slecht! zijn kansloos. 

4) Ik reageer niet meer op typeringen zonder argumenten. 

5) Van dreigen met ‘kosmische’ wetten die mij ‘wel doen inzien dat ik het verkeerd zie’ ben ik niet onder de indruk. 

6) Ik flikker fimpjes over ufos/9/11/pizza-gezeik meteen weg. (vetdruk toegevoegd)

7) Verwijzingen naar mijn prive-leven tolereer ik niet. 

8) Als je het na zes keer uitleggen nog niet snapt, is het niet langer mijn schuld. 

9) Wie anoniem reageert, bestaat niet echt. 

10) Vertel mij niet dat ik failliet zal gaan ‘omdat ik van de leugenpers ben’, die grijze plaat hoor ik al tien jaar. 

11) Nee, ik heb geen agenda, niet eens een dubbele, laat staan een satanische.

12) Dat netwerken van sexueel geperverteerde hoge heren bestaan OMDAT sexueel misbruik bestaat, is geen geldig argument. 

13) Nee, AD staat niet voor Achter Domino’s, maar voor Algemeen Dagblad. 

14) Anonimiteit lijkt veilig, maar is het niet. Ik vind mensen. Excuses graag met koffie (beetje melk met veel suiker.)” 

Tot dusver de uitgebreide lijst met vermaningen, verontschuldigingen en waarschuwingen. Nu zullen we gaan zien, wat we hiervan kunnen maken:

punt 1): Het is goed om als het rationeel is, open te staan voor een goede discussie.

punt 2): Het is inderdaad niet meer dan juist om geen doodsbedreigingen van wie dan ook te accepteren; men moet nl. niemand met de dood bedreigen.

punt 3): Het hoeft ook niet om op reacties die met ‘je bent slecht’ beginnen, te reageren; het zou misschien echter goed zijn om hier een reactie op te geven om de betreffende persoon zijn/haar dommigheid te doen inzien.

punt 4): Het is ook niet nodig om nog langer op “typeringen zonder argumenten” te reageren.

punt 5): Die ‘kosmische’ wetten kunnen we beter vergeten; gezond verstand en een gezonde logica dragen vermoedelijk meer bij aan een gezonde en redelijke discussie.

punt 6): filmpjes over “ufo’s/9/11/pizza-gezeik” meteen weg”flikkeren”? Wel, hier wordt het al iets minder rationeel en komt het gezonde verstand hier iets meer onder druk te staan! Het grote probleem hierbij is dat de mainstream media (waar uiteraard ook Chris Klomp deel van uitmaakt) de focus meer gericht houdt op de persoon/groep die een samenzwering meent te bespeuren achter 9/11 dan dat die gericht is op de “complottheorie” zelf! Niet zelden wordt de betreffende persoon/groep door de maninstream madia smalend belachelijk gemaakt en gekleineerd (zoals de columnist voor de Volkskrant, Elma Drayer dit deed nadat zij had vernomen dat de beweging  Architects & Engineers for 9/11 Truth haar opwachting zou maken bij de Universiteit te Delft). Zij sprak over Richard Gage, woordvoerder van AE911truth als “een gepatenteerd dwaallicht” in haar artikel van de Volkskrant van 16 april 2015. http://www.volkskrant.nl/opninie/gastspreker-tu-delft-kraamt-klepkolder-uit~a3960908/ En als je als gerenommeerde columnist al zo begint met het kleineren, dan maak je je natuurlijk volkomen belachelijk. En dit zou tevens de reden kunnen zijn dat Klomp zich genoodzaakt voelt, filmpjes over ufo’s/9/11/en pizza-gezeik, meteen weg te “flikkeren” zoals hij dit zo kordaat uit weet te drukken. Hier heeft het gezonde verstand van zowel Drayer als Klomp een verre vlucht met de noorderzon genomen waarvan het nog maar de vraag is of dit zelfs ooit eens in ongeschonden vorm tot hen terug zal keren! Verder zal het ook duidelijk zijn daar beide journalisten geen enkele ervaring met “complottheorieën” hebben, zij weinig of niets in te brengen hebben om deze “theorieën” ook daadwerkelijk volkomen te ontmaskeren als een “complottheorie” hetzij die te bevestigen, nietwaar mevr. Drayer en Mr. Klomp! Nu blijken Drayer en de Volkskrant een flinke bons te hebben gemaakt; ze zijn nl, flink door de mand gevallen wat hun geneuzel over “complottheorieën” betreft! degrijzeduif.blogspot.nl/2015/04/911-op-tu-delft-elma-drayeren.html Drayer was er slechts in geslaagd om op de man te spelen in plaats van een redelijke verklaring over het al of niet waar over de gebeurtenissen achter 9/11 te geven. Dit is ongeveer te vergelijken met een voetballer die in plaats van achter de bal (symbool voor “complottheorie”) aan te gaan, de tegenspeler van de andere club (gesymboliseerd als de man die de alternatieve boodschap achter 9/11 brengt) begint te schoppen, te tackelen, te slaan en aan zijn kleren te sleuren en te trekken! Mensen, als het (al of niet betaalde) voetbal tot zo een diepe staat vervallen zou zijn, zou er nu uiteraard niets meer van over zijn, laten we wél wezen! Maar zoals voor eenieder bekend zal zijn, is dit natuurijk niet zo!

punt 7): Verwijzingen naar je privé-leven hoef je ook niet te tolereren.

punt 8): Je zou het natuurlijk zes maal uit kunnen leggen, maar als je filmpjes van o.a 9/11 al meteen weg”flikkert”, dan zul je dan ook waarschijnlijk weinig of níets uit te leggen hebben! Leg daarom de bal niet neer bij degene die jou maar niet begrijpt!

punt 9): anoniem of niet, als er iets beweegt, bestaat er iets (of iemand.)

punt 10): Je hoeft ook niet ‘van de leugenpers’ te zijn; jullie zijn eenvoudigweg niet in staat fatsoenlijk tegengas te geven als het om weerleggen van “complottheorieën” dan wel bevestigen gaat; om de even eenvoudige reden dat jullie hier geen ervaring mee hebben.

punt 11): Je hoeft er ook geen dubbele of satanische agenda op na te houden; nogmaals, jullie hebben geen ervaring met het weerleggen hetzij bevestigen van “complottheorieën” of julie nu een agenda hebben of niet.

punt 12): Het is inderdaad zo OMDAT er sexueel misbruik bestaat, dit nog niet hoeft te betekenen dat er een netwerk van geperverteerde hoge heren bestaat. Maar…wat hebben de zaken-Dutroux waar o.a hoge Belgische politici bij betrokken waren en de Franklin Cover-Up waarbij de sporen tevens naar George W. Bush en (wijlen) Ronald Reagan terug te voeren waren, je dan te zeggen?

punt 13): Dat hoeft geen betoog; zouden er wérkelijk mensen zijn die dit geloven (dat AD voor “Achter Domino’s” zou staan hetgeen ik zeer betwijfel!) dan zou het eens goed zijn  hen te vragen wat zij al die tijd dat die hier niet waren, op de maan hebben gedaan!

punt 14): Aha, behalve een journalist hebben we hier ook nog een Sherlock Holmes, een speurder die op zoek gaat naar hen die vanuit de anonimiteit reageren. Wel, het zou beter zijn om eens uit te gaan vinden wat al die “complottheorieën”(over 9/11, PizzaGate (of wat dan ook) precies te zeggen hebben en om daar een redelijke weerlegging dan wel bevestiging van te geven. Daar zullen we tenslotte allemaal uiteindelijk mee zijn gebaat, niet?

Aldus hebben we de lijst afgewerkt. En hier hebben we nog iets moois gevonden over 9/11; het gaat hier over een uitzending van het actualiteitenprogramma, Zembla, uit 2006 (alweer meer dan tien jaar geleden), waarin het programma 9/11 ontmaskerd zou hebben als een “complottheorie”. Lees goed, wát er allemaal precies te lezen en te zien is. Zeer interessant! http://www.waarheid911.nl/zembla_911.html

 

Udo Ulfkotte. 

 

Enige tijd geleden hebben we aandacht geschonken aan Udo Ulfkotte, een journalist die gedurende 17 jaar voor de Frankfurter Allgemeine Zeitung werkzaam was. Nu had hij enige tijd geleden een boek geschreven, “Gekaufte Journalisten”, waarin hij beschreef hoe de media gemanipuleerd werden door de (Duitse) geheime dienst (BND) en de Central Intelligence Agency. (CIA):

“Udo Ulfkotte beschrijft in het boek hoe de CIA en de Duitse geheime dienst (BND) de massamedia gebruiken om pro-Amerikaanse en anti-Russische berichtgeving de wereld in te sturen. Journalisten werden omgekocht om het nieuws te ‘spinnen’, door middel van onvolledige berichtgeving, door nieuwsfeiten te verdraaien of zelfs door nieuws te verzinnen. Als gevolg van de onthullingen in het boek van Ulfkotte kelderde het aantal abonnees van de grote Duitse kranten.”

“Asielzoekergeweld en de kosten van de immigratiecrisis werden niet of zo min mogelijk in het nieuws gebracht.” 

Later begonnen kranten als Der Spiegel, bij te draaien toen die zagen dat Ulfkotte het bij het rechte eind had gehad. Op maandag 3 oktober 2016 werd het eerste Nederlandse exemplaar, “Gekochte Journalisten”, in  Nieuwspoort te Den Haag gepubliceerd. marketupdate.nl/nieuws/leestip-gekochte-journalisten/ En hier is een link naar een clip op youtube waarin vermoed wordt dat hij misschien om het leven gebracht zou kunnen zijn, hoewel hij zelf al meegedeeld had, enkele hartaanvallen meegemaakt te hebben. https://www.youtube.com/watch?v=SUmOjQg68wU (“Journalist Exposed CIA Media Manipulation Found Dead – Dr. Udo Ulfkotte.”)  Hier is dus een vooraanstaande journalist die het verdraaien van de waarheid uiteindelijk allemaal teveel werd en daarom besloot met de CIA te breken. Het is niet duidelijk of Ulfkotte ook daadwerkelijk om het leven gebracht is; het kan ook zijn dat een hartaanval die hij daarna gehad zou kunnen hebben, hem uiteindelijk fataal geworden is.

echelonpost

 

Chris Klomp: Banden met ECHELON? 

 

Wat zou nu het bovenstaande over Ulfkotte nu met Chris Klomp te maken kunnen hebben? Wel, bewijzen kunnen we het uiteraard niet, maar zou Klomp (net zoals Ulfkotte die eerder had voordat hij ermee zou breken), er banden met een andere spionagesysteem, ECHELON,  op na kunnen houden? Het hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Hij heeft wel een opleiding bij de luchtmacht in Nijmegen genoten. Wat dit betreft, kon Klomp tegenover Micha Kat (die hem hierover belde) hier niets van zeggen; dit is geheim. Tijdens het telefonisch gesprek met Klomp heeft Kat het over enkele klokkenluiders die zich bij hem gemeld hadden en zegt Kat o.a. het volgende, waarbij het vooral gaat over Klomp’s opleiding bij de luchtmacht:

“Klopt ‘t, uh, dat jij daar heel vaak, uh,  op de kamer van de commandant werd uitgenodigd en dat jouw collega’s daar raar van opkeken?”

(Chris):

“Ik kan geen enkele mededeling doen over mijn periode bij de luchtmacht in verband met gevoelige informatie.”

(Micha):

“Ben jij ingedeeld bij de luchtverkeersleiding in Nieuw-Millingen, en heb je daar in de zwaarbeveiligde bunker,uh, geopereerd binnen de kazerne waar het hele militaire vliegverkeer werd bekeken? Klopt dat, Chris?”

(Chris):

“Ik kan geen enkele mededeling doen over mijn activiteiten voor de Koninklijke Luchtmacht; het is allemaal geheim.”

(Micha):

“Oke Chris, ik vraag het je alleen maar. Wat heb je in Australië gedaan, daar ben je ergens in 2000 heengegaan en, uh, collega’s hebben jouw statusbrief gezien. Achter jouw naam stond daar de code, ECH. Klopt dat dat voor ECHELON staat, Chris?” 

(Chris):

“Ik ben in, van eind 1999 tot, eh, diep in 2010 in Nieuw-Zealand en Australië geweest; dat is het enige wat ik er over kan zeggen.” (vetdruk toegevoegd)

(Micha):

“Was dat in het kader van, eh, het dienstverband?”

(Chris):

“Kan ik niets over zeggen.” 

Dan gaat het verder over andere vragen. https://www.youtube.com/watch?v=FGYcSMfE2nE (“Journalist Chris Lkomp Ontmaskert.”)

 

Waar het ons nu om gaat, zij de raadselachtige codeletters achter de naam van Chris, “Ech”, die vermoedelijk een afkorting zouden kunnen zijn van ECHELON. Chris zelf laat zich echter nergens over uit en zegt dat óf het allemaal geheim is óf, hij kan er niets over zeggen. Het is daarom dan ook moeilijk te beoordelen of Chris iets met ECHELON te maken heeft (of heeft gehad.) Wél zegt hij in het verleden in Nieuw-Zealand en Australië te zijn geweest.

nz-echelon

 

Wat is ECHELON? 

 

De term, “ECHELON” duidt op een wereldomvattend spionagesysteem waarmee hele volken kunnen worden afgeluisterd. Nu hebben we wat gevonden wat interessant zou kunnen zijn. We zullen slechts dát citeren wat relevant is voor ons:

“In the greatest surveillance effort ever established, the U.S. National Security Agency (NSA) has created a global spy system, codename ECHELON, which captures and analyzes virtually every phone call, fax, email and telex message sent anywhere in the world. 

ECHELON is controlled by the NSA and is operated in conjunction with, 

The Government Communications Head Quarters (GCHQ) of England.

The Communications Security Establishment (CSE) of Canada

The Australian Defense Security Directorate (DSD)

The General Communications Security Bureau (GCSB) of New Zealand.” (vetdruk toegevoegd) “These organizations are bound together under a secret 1948 agreement, UKUSA, whose terms and text remain under wraps even today.” 

Verderop lezen we dit:

“The ECHELON Network.

The vast network created by the UKUSA community stretches across the globe and into the reaches of space. 

Land-based intercept stations, intelligence ships sailing the seven seas and top-secret satellites whirling twenty thousand miles overhead all combine to empower the NSA and its UKUSA allies with access to the entire global communications network. Very few signals escape its electronic grasp. 

Having divided the world up among the UKUSA parties, each agency directs its electronic “vacuum-cleaner” equipment towards the heavens and the ground to search for the most minute communication signals that traverse the system’s immense path. 

“The NSA facilities in the US cover the communication signals of both American continents. 

The GCHQ in Britain is responsible for Europe, Africa and Russia west of the Ural Mountains

The DSD in Australia assist in SIGINT collection in Southeastern Asia and the Souhwest Pacific and Eastern Ocean areas

The GSCB in New Zealand is responsible for Southeastern Pacific Ocean collections, particularly the South Pacific islands nation group

The CSE in Canada handles interception of additional northern Russian , northern European and American communications.” (Vetdruk toegevoegd) http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/echelon04.htm

images-4

Zoals te zien is, hebben we die partijen van UKUSA m.b.t. Australië en New Zealand met vette letters geciteerd. En natuurlijk, ook dit hoeft geen doorslaggevend bewijs te zijn, maar toch zijn het deze twee landen waar Chris Klomp zegt van 1999 tot 2010 te zijn heengeweest. Daar Chris zelf verder niets losliet, is het zoals gezegd moeilijk te beoordelen of hij ook daadwérkelijk deel uit zou maken met ECHELON. Maar dit zijn slechts enkele aanwijzingen. Het is echter nog te sumier om tot een goed oordeel te kunnen komen, maar door zijn betrokkenheid bij Defensie en zijn reizen naar Australië en New Zealand zou hij misschien meer kunnen zijn dan een journalist.

 

Ton Nuiten – Zondag 26 Februari 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.