De Gifgasaanval in Khan Sheikhoun (Idlib): een “False Flag-Attack”, de Ommekeer van Donald Trump, Hans Blix, Kate Bolduan vs Thomas Massie & het Oded Yinon-Plan: het Grotere Beeld.

De verantwoordelijkheid voor de recente gifgasaanval op Syrische burgers is, net als de vorige, toegeschreven aan Bashar al-Assad, de Syrische president. President Donald Trump die ook meende dat Assad achter de gasaanval zat, heeft dit inmiddels sterk veroordeeld. Tevens heeft hij kritiek geuit op zijn voorganger, voormalig prsident, Barack Obama, daar die bij vorige gasaanvallen weinig of niets had ondernomen. De aanval op een in het noorden gelegen stad, Khan Sheikhoun in de provincie Idlib,  die in handen is van de oppositie (rebellen), noemde Trump “weerzinwekkend.” Zijn minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, deelde mee dat ook Rusland en Iran hier medeverantwoordelijk voor waren. Het Syrian Observatory for Human Rights wat in Brittanië gevestigd is, deelde mee dat er circa 85 (waaronder 11 kinderen) bij deze actie om het leven waren gekomen. Getuigen spraken van gevechtstoestellen van het type Sukhoi, van zowel het Russische als het Syrische regeringsleger die hierbij betrokken zouden zijn geweest. abcnews.go.com/Politics/wireStory/white-hous-condemns-heinous-attack-syria-46570444

640x360_70404C00-OXLCL

nbc.15.com

 

Reactie van Rusland.

 

De Russische regering liet echter weten dat er van een gifgasaanval door gevechtstoestellen geen sprake was; tijdens een aanval tegen de rebellen zouden die zonder dit te weten, een gasdepot van de rebellen in Khan Heinoun hebben getroffen. Dit was volgens de Russische overheid de oorzaak van deze tragedie.

 

De Ommekeer. 

 

Twee dagen na de gasaanval kwam het antwoord van Trump op een onverwachte wijze; hij liet Tomahawk-raketten inzetten tegen een Syrische luchtbasis. Uit een hoofdartikel van de Wall Street Journal en over wat Anthony H. Cordesman (voormalig ambtenaar bij zowel het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie) blijkt dat die het met de beslissing van Trump om met militair geweld te reageren, eens waren. De mogelijkheid om de zaak met diplomatieke middelen werd echter open gelaten. abcnews.go.com/Politics/syria-us-airstrikes/story?id=46649030 Er is ook een korte clip te zien waarin het verleden van Assad in slechts een minuut wordt getoond; zo zou hij naar verluidt betrokken zijn geweest bij een aansag op een Libanese minister in 2005; gedurende de burgeroorlog zou Assad gebruikt hebben gemaakt van belegering en uithongeringstactieken. De demonstraties tijdens de Arabische Lente zouden door hem met geweld zijn beëindigd. Verder werd Assad ervan beschuldigd, chemische wapens te hebben ingezet. En dit is conform de heersende opvatting. Ook hier in Nederland stemde men in met de militaire reactie van Trump op de chemische gasaanval door Assad. Zo liet onze Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, weten dat de actie van Trump een “ferme waarschuwing” voor Assad en zijn regering was. (Koenders is een van degenen die Assad liever vandaag dan morgen ziet vertrekken.) Ook de leiders van de Europese Unie waren het er over eens dat alleen Assad achter de gasaanval kon zitten. Nochtans lieten Koenders en EU weten dat de zaak nu verder met diplomatieke middelen moest worden opgelost. Er is echter een man die meent dat ook de rebellen zelf verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de aanval. Hij stelde dat hoewel de wereld terecht verontwaardigd was over de aanval, het nog niet bewezen was kennen hem dat Assad ook daadwerkelijk achter deze gruweldaad zat. Zijn Naam: Hans Blix, voormalig hoofd van de wapeninspecteurs van de VN die na moesten gaan of wijlen Saddam Hoessein wel werkelijk de beschikking had over massavernietigingswapens. Maar waar Blix vooral tege ageerde was dat de US  eenzijdig , te haastig en zonder aan te tonen dat de militaire actie ook gerechtvaardigd was, tot actie was overgegaan. Verder keurde hij af dat de US optrad als s, werelds politieman. www.dw.com/en/eu-urges-diplomacy-in-syria-as-ex-weapon-inspector-says-us-acted-without-proof/a-38345413 Blix had destijds de Britse premier, Tony Blair, ervan te willen overtuigen om Iraq niet binnen te vallen daar het bewijs voor chemische (en vernietigings)-wapens flinterdun was. Dat er destijds was beweerd dat Iraq binnen 45 minuten chemische wapens in kon zetten, noemde Blix “overdreven.” Hij zei destijds in 2009 dat Bush en Blair met de jacht op Saddam Hoessein een “heksenjacht” hadden ontketend. Hoewel hij later zei dat de Iraq-oorlog illegaal was, meende Blix dat Blair en Bush de oorlog niet met opzet hadden ontketend maar dat hun beoordeling om die te beginnen, “zeer slecht” was geweest. Nochthans had hij mocht hem hierom zijn gevraagd, te willen getuigen tegen Blair voor de Chilcot-commissie die aangesteld was om te onderzoeken of de Iraq-oorlog illegaal was of niet, zou Blix dit naar eigen zeggen hebben gedaan; hem werd hier echter nooit naar gevraagd…..www.dailymail.co.uk/news/article-1233353/Blair-Bush-orchestrated-obsessed-witch-hunt-Saddam.html

 

Hans Blix & Saddam Hoessein. 

 

We kennen hem misschien nog wel, Hans Blix, die zoals gezegd het hoofd van de VN-inspecteurs, (UNSCOM),  was en die opdracht had gekregen om de regeringsgebouwen en paleizen van Saddam op massavernietigingswapens te doorzoeken. Maar laten we even wat teruggaan in de geschiedenis. De tijd waarin UNSCOM haar wapeninspecties in Iraq uitvoerde beslaat een lange periode en we zullen er hier dan ook niet alles van beschrijven.

Op 19 september 2002 levert de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken, Naji Sabri, in naam van Saddam Hoessein een brief aan de VN af. In de brief deelt Hoessein mee dat Iraq niet de beschikking heeft over chemische, nucleaire of biologische wapens.

Op 5 februari 2003 zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, tijdens een sessie van de VN-Veiligheidsraad bewijs te hebben dat Iraq de wapeninspecteurs misleid heeft; het land zou nl. verboden wapens en toerusting verborgen houden.

Op 14 februari 2003 lichten Hans Blix en Mohamed El Baradei de VN-Veiligheidsraad in; er zijn nog geen massavernietigingswapens gevonden.

Op 2 oktober 2003 (circa vijf maanden na de Amerikaanse inval in Iraq) deelt David Kay die met de Iraq Survey Group de zoektocht naar de massavernietiginswapen dan heeft voortgezet mee dat zij geen massavernietigingswapens hebben gevonden.

Op 28 januari 2004 dringt Kay die zich dan een maand eerder uit het onderzoek heeft teruggetrokken, er bij de Senate Armed Sevrces Committee op aan een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Reden is de gebrekkige informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten betreffende de mogelijkheden die Hoessein op militair gebied heeft. Daarop stelt George W. Bush op 6 februari 2004 een zeven leden tellende commissie aan die zich vooral bezig moet gaan houden met de bestudering van de gegevens van de inlichtingendiensten betreffende de massavernietigingswapens.

Op 6 oktober 2004 worden de resultaten van het onderzoek in de vorm van een rapport gepubliceerd; conclusie: Iraq had niet de beschikking over massavernietigings- of chemische wapens.

En nu weet de hele wereld dat hoewel meegedeeld werd dat de inlichtingendiensten zich hadden “vergist”, het verhaal over deze wapens niet meer dan een verzinsel was. En het was Hans Blix die al eerder meedeelde dat dat er geen sprake van was dat Hoessein in het bezit zou zijn van deze wapens. En nu liet hj zich zeer recent kritisch uit over de eenzijdige actie van Amerika tegen Syrië waarbij hij liet blijken dat het helemaal nog niet bewezen was dat Assad en zijn regering de daders achter de gasaanval waren.

800

todayevery.com

 

Thomas Massie. 

 

Er is echter iemand die met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid meent te weten dat Assad niet de dader is. Het is een Amerikaans congreslid, Thomas Massie geheten. Recent werd hij geïnterviewd door Kate Bolduan van de bekende Amerikaanse zender, CNN. Hoewel ook hij niet weet hoe de zaak met deze gasaanval precies in elkaar steekt, zegt hij het volgende:

“It’s hard to know exactly what’s happening in Syria right now. I’d like to know specifically how that release of chemical gas, if it did occur -and it looks it did- how that occurred. Because frankly, I don’t think Assad would have done that. It does not serve his interests. It would tend to draw us into that civil war even further.” 

Let dan vooral op hoe Kate Bolduan op de woorden van Massie reageert. Haar reactie schijnt er op te duiden dat het wel lijkt of dat zij plotseling (zoals wij dat hier zeggen) “het in Keulen hoort donderen.” Niet in staat om nog enig weerwoord in te brengen, breekt Bolduan het interview af met hem te danken voor zijn tijd. De blik op Bolduan’s gezicht maakt maar al te goed duidelijk dat zij beslist niet blij is met wat Massie zegt! http://www.zerohedge.com/news.2017/04/06/cnn-anchor-speechless-after-congressman-questions-syria-chemical-attack-narrative

Dat Kate Bolduan zo als door de bliksem getroffen keek en volkomen verbijsterd was terwijl zij naar Thomas Massie luisterde, is echter niet zo heel vreemd: Zij, CNN, de meederheid van zowel de Amerikaanse en Europese media zijn het inmiddels meer dan gewend om Assad en zijn regering te demoniseren. Maar vooral de woorden, “It would tend to draw us into that civil war even further.”, schenen voor Bolduan als een donderende bliksemslag bij een volmaakt heldere hemel te zijn. Massie maakte immers duidelijk dat hij dacht dat de gasaanval ervoor zou zorgen dat de US nog verder bij de Syrische burgeroorlog betrokken zou kunnen worden. Massie stemde al eerder tegen een resolutie waarbij de US zich zou bemoeien met het Syrische conflict; in september 2014 zei hij o.a. dit:

“It is immoral to use the threat of a governmet shutdown to pressure Members to vote for involvement in war, much less a civila war on the other side of the globe. Because the Syrian resolution is contained within the Continuing Resolution, Representatives and Senators must tacitly approve the President’s” (Barack Obama-TN) “aggresive intervention in order to vote to fund all government programs.” https://massie.house.gov/press-release/us-representative-massie-votes-against-intervetion-syria Dat Amerikaanse interventie in Syrië mogelijkerwijze ook de bewuste intentie zou kunnen zijn, maakte het congreslid, Ron Paul, duidelijk door van een false flag-attack te spreken hoewel hij dit niet expliciet zei:

“Before this episode of possible gas exposure and who did what, things were going along reasonably well for the conditions. Trump said let the Syrians decide who should run their country, and peacetalks were making out, and Al Qaeda and ISIS were on the run.

It looks like, maybe, somebody didn’t like that so there had to be an episode, and the blame now is we can’t let that happen because it looks like it might benefit Assad.” http://www.ronpaullibertyreport.com/archives/false-flag-ron-paul-says-syrian-chemical-attack-makes-no-sense

Verder lezen we er dat de van een aanval met sarin gas in Syrië in 2013 ook niet bewezen was dat Assad de dader was, maar dat Carla del Ponte van de VN stelde dat het zeer waarschijnlijk de rebellen (opposite in Strië) die destijds achter deze actie zaten. Ron Paul meent echter dat hier sprake zou kunnen zijn van een false flag attack. En hij is niet de enige; ook Vladimir Putin lijkt dezelfde gedachte te zijn toegedaan: https://www.youtube.com/watch?v=Pes9QwZyH4o En met welk doel? Om de betrekkingen tussen de US en Rusland te doen verslechteren en om Amerika bij de Syrische burgeroorlog te betrekken.

900x300ximg_6107-900x300.jpg.pagespeed.ic.otyktPBrKD

democraticmemes.com

 

Een Draai van 180 Graden. 

 

President Donald Trump blijkt er vanaf het begin een voorstander van te zijn geweest dat de Syriërs zelf moesten besluiten wie hun land zou regeren. Maar met zijn opdracht tot de inzet van de Tomahawk-raketten tegen een Syrische luchtmachtsbasis lijkt hij plotseling een draai van 180 graden gemaakt te hebben wat zijn houding tegenover Assad en de Syrische bevolking betreft. Hans Blix maakte al duidelijk dat de US te haastig was geweest met haar besluit tot militaire actie tegen Syrië over te gaan. Wij zouden zeggen dat dit besluit té haastig werd genomen; binnen slechts enkele dagen was Trump wat Assad betreft volkomen van mening veranderd. De vraag hierbij is natuurlijk: Waaróm is Trump binnen slechts enkele dagen al, zo plotseling van mening over Assad veranderd? Waaróm heeft hij opdracht gegeven tot de militaire actie tegen Syrië Zou het misschien kunnen zijn dat hij hiertoe opdracht zou hebben gekregen van iemand? En mócht dit zo zijn, van wie dan wel? Om te weten wie de vermoedelijke opdrachtgever zou kunnen zijn, moeten we weer even iets terug de geschiedenis in.

 

Een Kleinerende en Vernederende Video. 

 

Het is niet duidelijk wat de Israëlisch TV-kijker hier over gedacht zullen hebben op die bewuste vrijdagavond, jaren geleden, toen er op de Israëlische zender, Channel 10, een video werd afgespeeld. Op de video was Benjamin Netanyahu te zien en hij zei toen o.a. het volgende:

“I know what America is. America is a thing you can move very easily, move in the right direction. They won’t get in the way.” 

Wat Netanyahu hier eigenlijk tussen de regels door zei, was dat hij en de Israëlische Knesset bepaalden wat Amerika nu wél en níet moest doen! De video was dan wat Amerika betreft, een kleinerende en vernederende video voor de machtigste natie op aarde. En die zal -hoe kán het ook anders- niet te zien zijn geweest op de Amerikaanse TV-zenders! Het is zeer waarschijnlijk dat Netanyahu er aanvankelijk niet van op de hoogte is geweest van de bewuste opname van hemzelf en enkele kolonisten en die later op video zou worden gezet; hij zei dit tegen kolonisten die enkele familileden aan Palestijnse aansagen hadden verloren. De Intifada was toen pas begonnen. Dit was niet de enige maal dat een premier van Israël liet blijken bij wie de werkelijke macht lag als het op het Amerikaanse buitenlandbeleid aankomt; op 3 oktober 2001 maakte het I.A.P news er melding van dat er volgens Kol Yisrael (Radio Israel) een fikse ruzie tussen premier Ariel Sharon en diens minister van Buitenlandse Zaken, Shimon Peres, was ontstaan. In die tijd had de US Israël onophoudelijk verzocht, een staakt-het-vuren met de Palestijnen overeen te komen. Peres nu had Sharon verteld dat als hij geen gehoor aan de wens van Amerika zou geven, de Israëlische belangen in gevaar zouden kunnen komen doordat de US zich dan tegen Israël zou keren. Bij het horen van deze woorden werd Sharon woest en vertelde Peres het volgende:

“Every time we do something you tell me the Americans will do this and will do that. I want to tell you something very clear: Don’t wory about American pressure on Israel; we, the Jewish people control America and the Americans know it.” 

En zo wordt het duidelijk dat het Netanyahu en Israël zouden kunnen zijn die Trump vermoedelijk de opdracht gegeven hebben om actie te ondernemen tegen Syrië!

jewcontrolamerica

snippits-and-snappits.com

 

Oded Yinon: Een Groot-Israël. 

 

Het bovenstaande past ook helemaal bij het zgn. Oded Yinon-plan, een plan wat een Groot-Israël inhoudt waarbij de kleine natie de overheersende macht in het Midden-Oosten zal worden:

“In recent developments, President Donald Trump has confirmed his support of Israel’s illegal settlements and his opposition to United Nations Security Council Resolution 2334, which confirms the illegality of the Israeli settlements in the occupied West Bank. 

According to the founding father of Zionism Theodore Herzel, The area of the Jewish state stretches: “From the Brook of Egypt to the Euphrates.” According to Rabbi Fischmann, “The Promised Land extends from the River of Egypt up to the Euphrates, it includes parts of Syria and Lebanon.” 

When viewed in the current context, the war on Iraq, the 2006 war on Lebanon, the 2011 war on Libya, the ongoing wars on Syria and Iraq, the war on Yemen, the process of regime change in Egypt, must be understood in relation to the Zionist plan for the Middle East.” http://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815

 

Israël & de Syrische “Gematigde Rebellen.” 

 

Het is trouwens ook a enige tijd duidelijk dat Israël steun verleend aan de Syrische rebellen. Officieel zijn het de gematigde rebellen waarmee wordt aangegeven dat die heel anders zouden zijn dan al-Qaeda, al-Nusrah en ISIS. De rebellen wensen slechts een regimeverandering in Syrië te bewerkstelligen en als Bashar al-Assad eenmaal met zijn regering van het toneel verdwenen zullen zijn, dan zal het wel de goede kant opgaan menen velen (waaronder ook Bert Koenders.) Dat is althans wat Koenders en de gevestigde media ons regelmatig vertellen. Dat de rebellen niet alleen tegen de regeringstroepen van Assad maar ook tegen ISIS en al-Nusrah zouden strijden, wordt ons door de media ook al enige tijd voorgehouden. Er is echter één probleem: de “gematigde rebellen” zijn ISIS en al-Nusrah! Dat Israël de rebellen steunt, is toegegeven door de Israëlische minister van Defensie, Moshe Ya’alon: 

“We ‘ve assist them under two conditions,” Ya’alon said of the medical aid to the Syrian rebels, some of whom are presumably fighting with al Qaeda affiliate al Nusrah Front to topple Syrian President Bashar Assad. “That they don’t get too close to the border, and that they don’t touch the Druze.” 

Maar het nieuws dat de rebellen ook tegen het met al-Qaeda geafillieerde al-Nusrah zou strijden, wordt echter niet door iedereen geloofd:

“As reported by Antiwar.com, the US and some of its regional client dictatorships are prodding the major al-Qaeda faction operating in Syria, a brutal terrorist group called al-Nusra, to “re-brand” so the US can openly arm it.

Wikipedia notes that al-Nusra: 

…is a branche of al-Qaeda operating in Syria…

…has been designated as a terrorist organization by the United Nations, Australia, Canada, New Zealand, Russia, the United Kingdom, the United States, and Turkey.” http://www.washingtonsblog.com/2015/03/us-considering-openly-arming-syrian-al-qaeda-faction-al-nusra.html

Verder wordt er vermeld dat al-Nusrah er een islamitisch emiraat onder de sharia wil stichten. Dit zou zo kunnen zijn. Maar al-Nusrah werkt dan (wellicht onbewust) mee aan de verdere voltooiing van het Oded Yinon-plan. Om het eens anders te zeggen: al-Nusrah /al-Qaeda/ISIS is de “ijsbreker” (wegbereider) voor een toekomstig Groot-Israël! 

Assad-father-and-son-mass-murder

wanttoknow.nl

 

Donald Trump: Supporter van Terrorisme. 

 

Door Tomahawk-raketten af te laten vuren op een Syrische luchtmachtsbasis heeft President Trump (al of niet bewust) zijn steun gegeven aan de rebellen. Daar hij helaas ook nog een goede vriend van Israël is, heeft hij op deze wijze ook indirect meegewerkt aan de verdere uitvoering van het Oded Yinon-plan. Vlak nadat hij opdracht had gegeven tot de militaire actie in Syrië, zei Trump o.a. dat hij dit gedaan had om o.. de vluchtelingestroom uit Syrië in te perken. Mochten de hele chaos en het geweld die er nu al voor enige tijd in Syrië heersen dankzij de raketaanval flink escaleren, dan zal de vluchtelingenstroom echter pas goed op gang komen! Hadden we aanvankelijk gedacht in Trump een ware nationalist te zien, nu blijkt de zaak toch ánders te liggen. Triest.

 

Een Derde Wereldoorlog? 

 

Op verschillende sites van de alternatieve media is te lezen dat als de strijd en ellende in Syrië zullen escaleren, dit de mogelijkheid tot een Derde Wereldoorlog naderbij brengt. Hoewel die mogelijkheid zeer reëel is, hoeft dit misschien niet zo te zijn: Bij een Derde Wereldoorlog zouden niet slechts Amerika, Rusland en Europa hieronder te lijden hebben maar de kans is groot dat ook het Middden-Oosten vernietigd zou kunnen worden. Van het Oded Yinon-plan zou dan niets meer terechtkomen! Nu Trump wat Assad en Syrië betreft van gedachten is veranderd, zal dit er vermoedelijk ook toe leiden dat het Assad-regime uiteindelijk toch ten val gebracht zal worden. Als dit gebeurt, dan zal er weer een voorheen souverein land aan de genade van Israël, terrorisme en chaos zijn overgeleverd zoals dit met o.a Iraq en Libië nu al het geval is….  ten gunste van het Oded Yinon-plan. Maar hoe het ook mag gaan, op dit moment ziet de hele zaak er zorgelijk uit.

 

Ton Nuiten – Zondag 9 April 2017.

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.