De Plotselinge Draai van Donald Trump, de Uitnodiging van Syrië aan Wapeninspecteurs, Russische reacties & het Israëlische Nucleaire Wapenarsenaal.

Zoals we in ons laatst artikel al schreven, heeft president Doanld Trump met zijn opdracht tot de raketaanval op een (naar verluidt!) Syrische luchtmachtbasis een radicale ommedraai gemaakt; was hij eerder nog van mening dat het Syrische volk zelf moest beslissen wie hun land zou regeren, nu heeft hij zich bij het kamp van degenen gevoegd die het vertrek van Bashar -al Assad eisen. Trump had opdracht tot de aanval gegeven als een vergeldingsactie voor de gasaanval in Khan Sheikhoun (Idlib) die (wederom naar verluidt!) door Assad en zijn regering zelf zou zijn uitgevoerd. Maar waaróm nu die plotselinge ommekeer? Aanvankelijk dachten we in Trump wérkelijk een nationalist te zien die zich niet zou bemoeien met wie nu Syrië wél of níet zou moeten regeren. “America First, America First”, luiden zijn woorden tijdens zijn inwijdingsspeech. Maar met de raketaanval, “he showed his true colors” (liet hij zijn ware aard zien.) Om het eens anders te zeggen: Met zijn  opdracht tot de militaire actie tegen Syrië heeft hij (net zoals dit ook het geval was met o.a. Bill Clinton, George Bush Jr. en Bush Sr. en Barack Obama) bewezen dat hij en de US zich het recht voorbehouden zich te bemoeien met de interne aangelegenheden van souvereine landen! En om deze woorden weer eens anders uit te drukken: Trump en de US menen dat zijzelf (net zoals de genoemde voormalige presidenten dit deden) zich als de Politieman der Wereld beschouwen! En deze “politieman” is weer aan niemand ook maar enige verantwoording schuldig! En had Trump eeder bij driegelegenheden verkondigd nooit de “President van de Wereld” te willen zijn, nu lijkt het dat hij dit zou willen worden. http://www.thetruthhound.com/after u-s-attack-on-syria-trump-may-have-become-the-world-ruler-he-swore-hed-never-be/

cb43a022218fcdbf7a367b96a737a4aa

pinterest.com

 

Een Plotseling Draai van Links naar Rechts. 

 

Maar waarom nu die plotselinge draai van links (nationalisme) naar rechts (internationalisme)? Want met zijn  actie liet Trump blijken eerder internationalistische gezind te zijn dat dat hij een nationalist zou zijn. Als Trump werkelijk nationalistisch gezind zou zijn, zou hij zich immers niet hebben bemoeid met de aangelegenheden in Syrië (wat de gasaanval betreft.) En de beslissing tot de opdracht tot de actie werd door Trump in slechts twee dagen na de tragedie in Kan Sheikhoun genomen. Twee dagen…we zouden echter mogen verwachten dat er eerst zorgvuldig overleg plaatgevonden zou hebben en dat er eerst zou zijn aangedrongen op de instelling van een onafhankelijke commissie die de ware toedracht van de tragedie zorgvuldig na zou gaan. beide besluiten zijn echter niet genomen. Dus wederom: waarom nu die plotselinge draai van links naar rechts? 

 

Opdracht uit Israël, in naam van… Benjamin Netanyahu. 

 

Aangezien we nu via de alternatieve media weten dat de Israëlische lobby er in de US eigenlijk de dienst uitmaakt (en daarmee ook de daarmee onafscheidelijk met de US verbonden staat Israël), is er maar één antwoord op waaróm Trump die plotselinge ommezwaai heeft gemaakt: De opdracht tot de raketaanval is niet zomaar oorspronkelijk door Trump bedacht maar is hem gegeven vanuit Israël en wel door de Israëlische premier, Benjamin Netanyahu! Nu zijn er altijd weer mensen die zodanig aan het fakenews van de mainstream media (althans een groot deel daarvan) die verkondigt dat Israël en de daarmee verbonden Amerikaans-Joodse lobby weliswaar een zekere mate van macht en invloed hebben maar er zeker niet de dienst uit maken waarbij de US te verstaan wordt gegeven wat het nu wél moet doen en wat het na moet laten. Deze mensen zouden hun visie bij kunnen stellen door eens goed de verschillende alternatieve media na te gaan, waar ons iets heel anders wordt getoond, en dat is:

Netanyahu geeft opdracht voor een bepaalde actie aan de Joodse lobby en die geeft de order dan weer door aan de Amerikaanse president! 

En dit is nu precies het geval met Donald Trump. Of Netanyahu nu zelf die Amerikaanse raketaanval op die Syrische luchtmachtsbasis heeft bedacht of dat Trump die na de opdracht tot actie gekregen te hebben. zélf heeft bedacht, is niet duidelijk. Maar dat doet aan de ernst van de zaak niets af. Door zijn actie (waarvan Netanyahu en de Israëlische lobby in de US de meesterbreinen ervan zijn) heeft Trump de wereld weer wat dichter tot een mogelijke Derde Wereldoorlog gebracht.

 

Saddam Hoessein, zijn (vermeende)  Massavernietigingswapens & het Israëlische Nucleaire Wapenarsenaal. 

 

In het recente verleden hebben we meer dan eens aandacht besteed aan de (vermeende) massavernietigingswapens waarover wijlen Saddam Hoessein over zou hebben beschikt. Nu heeft Vladimir Putin tijdens een persconferentie met de Italiaanse president, Sergio Mattarella, gezegd dat de US van plan zou zijn met meer acties tegen de Syrische regering. Wat de beschuldigingen van de US tegen Assad en zijn regering betreft, vergeleek Putin die met de massavernietigingswapens waarover het Iraakse regime de beschikking zou hebben gehad. Ook daarvan was (net zoals dit het geval is met de gasaanval waar Assad en zijn regime achter zouden zitten), helemaal niets van bewezen. Rusland beweert nu informatie te hebben over Syrische militanten (rebellen) die voorbereidingen zouden maken met toekomstige gasaanvallen op burgers. Een van de doelen die de rebellen op het oog zouden hebben, zouden de buitenwijken in het zuiden van Damascus zijn. Dit om de schuld hiervan aan de voeten van Assad te leggen waardoor de US op zijn beurt weer wordt geprovoceerd om mogelijke verdere acties tegen het Syrische regime te ondernemen. Rusland zei echter dat de Syrische regering bereid is, internationale inspecteurs toe te laten om de getroffen luchtmachtsbasis op chemische wapens te laten onderzoeken. http://www.cbsnews.com/news/russia-says-syria-will-let-in-inspectors-examine-air-base-for-chemical-weapons/

 

Iraq, Iran, Syrië, maar….niet Israël. 

 

We hebben het gezien in het verleden; Iraq werd verplicht internationale inspecteur toe te laten voor onderzoek naar massavernietigins,chemische wapens. Iran heeft toe moeten laten dat haar (vermeende) atoomwapenprogramma zou worden geïnspecteerd, waarna er een deal tussen Iran, de US (onder Barack Obama), en Rusland werd gesloten. En nu is Syrië bereid internationale inspecteurs toe te laten voor onderzoek naar chemische wapens in de door de US getroffen luchmachtsbasis. Er is echter één land wat over circa 118 kernwapens beschikt maar dat tot nu toe geen inspecteurs heeft toegelaten om dit arsenaal ook eens werkelijk te onderzoeken: Israël. Hoewel er in het verleden enkele zwakke pogingen zijn ondernomen om Israël zover te krijgen dat het inspecteurs toe zou laten, is hier nooit iets van gekomen. Net zoals de US nu meent de “politieman der wereld” te zijn en aan niets of niemand verantwoording schuldig is, zo is Israël de “politieman van het Midden-Oosten wat eveneens aan niets of niemand verantwoording aan hoft af te leggen. En de talloze VN-Resoluties waaraan Israël al lang aan had moeten voldoen, heeft zij die over haar rug geworpen.

SundayTimes-IsraeliNuclearWeapons

global-politics.eu

 

Het Meten met Twee Maten: Huichelarij. 

 

Wat Israël en haar atoomwapenarsenaal betreft, wordt hier met twee maten gemeten en an dit dan ook slechts als huichelarij worden betiteld:

“Als we in deze tijden iets niet meer zouden moeten tolereren is het meten met 2 maten.. Want waarom ben jij als ‘metende’ meer dan degene die aan de maatstaf dient te worden gelegd.. ? In  het geval van Israël en haar atoomwapenprogramma van Iran, waarover de hele ‘Westerse’ wereld schijnt te moeten vallen, IS er duidelijk sprake van het meten met 2 maten..! Israël is gewoon keihard de 5e of 6e antoommacht in de wereld. En dan spreken we niet over het opwekken van eneirgie met atoomkracht.. ! 

Waarom dient Iran, een welvarende, uiterst Westers-gerichte maatschappij, te vodoen aan de maatstaven van hén die zélf geen haar beter zijn.. ? Vreemd, bijna kinderachtig om een land te wijzen op overtredingen van een  nucleair programma, terwijl je niet wenst te voldoen aan internationale maatstaven, noch toezichthouders toelaat..! En toch is de hypocriete houding van Israël die naar onze mening veel te weinig onder de aandacht wordt gebracht. In de doofpot, zoals je wilt.. En als wij ergens voor zijn, je weet het, dan is het om die doofpotten af te schaffen. ze op te bergen in het museum-voor-vergane-tijden…! 

De hypocrisie van Israëls nuceaire programma, of: 

De geheime 118 kernwapens van …….  Israël.

Zegt het feit dat Israël weigert om inspecteurs van het Internationale Atoomagentschap teo te laten niet feitelijk al genoeg. Inspecteurs die controleren of het Nucleaire Non-proliferatieverdrag wordt nageleefd. Een internationale overeenkomst van landen die de verkoop van nucleair materiaal dient” (te) “limiteren. Dat Israël weigerde om dit verdrag te tekenen, ontslaat haar natuurlijk niet van de morele verantwoordelijkheid de internationale afspraken rondom verspreiding van nucleair materiaal te eerbiedigen. Maar kennelijk is dát ook een stap te ver voor Israël, dat zich steeds agerssiever lijkt op te stellen tegenover Iran’s vreedzame atoomprogramma.” http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m26&s=M118&ss=P1493|1=NL (“De 118 geheime kernwapens van Israël.”) Zoals de Sunday Times wist te melden, is het atoomwapenarsenaal van Israël nu echter enige tijd geen geheim meer.

 

Donald Trump, Iran & Israël. 

 

Was het na de deal tussen Iran, de US en Rusland betreffende het atoomprogramma enigszins rustig geworden, nu Trump de opvolger van Obama is geworden, klinkt er weer oorlogsretoriek vanuit de US richting Iran. Wat de reactie van Trump zal zijn op de uitnodiging van inspecteurs door Syrië, is nu nog onduidelijk. Maar of Trump ook ooit eens druk uit zal oefenen op Israël opdat ook dit land eens internationale inspecteurs toe zal staan, valt met Netanyahu als zijn “mentor” en “overheerser” te betwijfelen.

 

Ton Nuiten – Dinsdag 11 April 2017.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.