Een False Flag Attack, de Syrische Verkiezingen 2014, Donald Trump: van Nationalistsich Gezinde Karekiet tot Internationalistisch Gezinde Oorlogskoekoek (en meer Alternatief Nieuws.)

Wat het incident aangaande de gasaanval op Khan Sheikhoun (in de Syrische provincie, Idlib) betreft, die schijnt niet te zijn gepleegd door regeringstroepen van Assad noch doordat Russische gevechtsjagers per abuis een opslagplaats van de rebellen zouden hebben getroffen. Het wijst er eerder op dat de aanval eerder werd gelanceerd vanuit een door Israëli’s en Saudi’s gedeelde speciale operatiebasis vanuit Jordanië werd gelanceerd. Van daaruit zouden ook de rebellen worden ondersteund. Dit deelde de onderzoeksjournalist, Robert Parry, recentelijk mee. Analysten van de Amerikaanse inlichtingendiensten zouden hebben ontdekt dat de aanval uitgevoerd was middels een drone. De vermoedelijke reden voor deze aanval zou volgens Parry deze zijn:

“The suspected reason for the poison gas was to create an incident that would reverse the Trump administration’s announcement in late March that it was no longer seeking the removal of President Bashar al-Assad.” 

In 2013 was er ook al sprake van een gasaanval waarbij vele Syrische burgers om het leven kwamen, die eveneens aan Assad werd toegeschreven. Maar naar achteraf blijkt:

“….rebels freely admitted to Associates Press correnspondent Dale Gavlak that they had been given the weapons by Saudi Arabia but had “handled the weapons improperly and set off the explosions.” 

Het vier bladzijden tellende rapport wat door de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad onlangs werd gepubliceerd met betrekking tot het jongste incident met gifgas, bevat echter (hoewel ook hier Assad als de dader wordt aangewezen) geen bewijs dat die ook daadwerkelijk de dader zou zijn. http://www.infowars.com/u-s-intelligence-source-syria-chemical-weapon-attack-launched-from-saudi-base/ Parry zei verder dat de regering-Trump nu met bewijzen zou moeten komen in plaats van slechts te zeggen dat de wereld “ons”(maar) “moet vetrouwen.” 

19

iblagh.com

 

Een “False Flag Attack.” 

 

De aanwijzingen voor een zgn. “false flag attack” zijn (hoewel dit nog aanwijzingen en geen bewijzen zijn), echter te sterk om zomaar over het hoofd te worden gezien. een false flag attack is eigenlijk een aanval op een van tevoren bepaald doel, gepleegd met het oogmerk hier een vals signaal mee af tegeven. Het doel hiervan is om een vals spoor van “bewijzen” achter te laten wat teruggevoerd kan worden tot een (vermeende) dader door de wérkelijke dader. In dit geval zou Assad de vermeende dader zijn. Ten tweede dient de false flag attack om hier een oorlog dan wel vergeldingsmaatregelen tegen de (vermeende) dader mee te rechtvaardigen. En het is nu dit laatste wat we recent hebben zien gebeuren: een raketaanval waarbij door de Amerikaanse marine circa 59 Tomahawk-raketten op een Syrische luchtmachtsbasis werden afgevuurd. Tegelijkertijd is de roep van degenen die het aftreden van Assad eisen, sterker en indringender geworden.

5 Screen-Shot-2017-04-06-at-21.01.09

aanirfan.blogspot.com

 

Nieuwsuur: het Interview met Bashar al-Assad.

 

Zij die deze eis hebben gesteld, zijn dan de verschillende staatshoofden en politici van Canada, Frankrijk, Groot-Brittanië en de Europese Unie. De nu voormalige president van de US, Barack Obama, ging hen voor met de eis tot aftreding van Assad. Onder hen bevinden zich o.a. Hillary Clinton (vml. minister van Buitenlandse Zaken onder Obama) en Bert Koenders, de huidige Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken.  Maar kunnen we ons nog het interview herinneren wat het actualiteitenprogramma, Nieuwsuur, met Assad had in december 2015? Dat ging toen o.a. over Nederlandse deelname aan de strijd tegen IS in Syrië middels luchtbombardementen? Assad zei toen dat er hierover nooit contact was gezocht met de Syrische overheid door de Nederlandse. Wat de Nederlandse eis tot aftreden van Assad betreft, was de Syrische president hier helder over; hij zei dat een Nederlandse  burger niet toe zou staan dat een Syriër zou besluiten wie er in Nederland premier zou worden en wie niet. Dit zou Nederland niet accepteren. Evenmin zouden Assad en Syrië het accepteren dat Nederland zou besluiten wie er in Syrië president zou moeten worden en wie niet. Maar wat zijn eventuele aftreden betreft, zou Assad van mening zijn dat dit de Syrische bevolking via de stembus uit zou moeten maken of hij dan wel aanblijft of zal vertrekken. Als die zijn vertrek zouden wensen, dan zou Assad wel gaan. Over de mensenrechten die er in Syrië geschonden zouden zijn volgens de UN en Human Rights Watch, zei Assad dat die berichten waren gebaseerd op “verhalen” en “gepolitiseerd” zijn en dat er van buitenaf geen onafhankelijke controle betreffende deze zaken had plaatsgehad om te zien of al deze berichtgeving over de schending van mensenrechten op waarheid zouden berusten of niet. Waar het de Nederlandse Jihadisten aangaat, stelde Assad de vraag waarom die in Europa verblijven. Heel eenvoudig: die waren na in Europa te zijn aangekomen daarop niet geassimileerd en kwamen aldus in een ghetto terecht. Daarna vertrokken die naar Syrië waar terrorisme schering en inslag is en keerden dan weer terug naar Europa, “Net zoals de daders in Parijs.” En daarmee sloeg Assad de spijker op zijn kop! http://www.volkskrant.nl/buitenland/assad-tegen-nieuwsuur-waarom-neemt-nederland-geen-contact-met-ons-op~a4209935

 

2014: De Syrische Verkiezingen. 

 

Tijdens het interview had Assad het o.a. over de stembus waarbij de Syrische bevolking kon bepalen of hij dan wel of niet aan zou blijven. Maar de waarheid is dat er in 2014 in Syrië verkiezingen werden gehouden. En wat was daarvan het eindresultaat? Lees maar mee:

“The 2014 elections in Syria is an event that the ‘Ministry of Truth’ in the West desperately wants to be memory-holed, as it runs in stark contrast to the narrative they are still trying to inculcate in the minds of the public. 

In June 2014, Assad won Syria’s Presidential election with 88,7 percent of the vote, in the country’s first multi-candidate election in almost five decades. In a country which had a population of 17, 046, 857 in July 2014 (according to an estimate from CIA World Factbook), over 10 million people voted for Assad. 73.40 percent of the Syrian population voted in the election, with voting only taking place in government-controlled areas. 

A group of international observers emphasized that the election was a valid and democratic expression of the views of the Syrian people. Predictably, Western nations denounced the election as a sham and a fraud, with US Secretary of State, John Kerry, calling the election a farce a few months prior to the vote. 

Despite the efforts of the Western establishment to delegitimize the election, it is obvious that Assad has popular support in Syria. The Western narrative – which claims that Assad is an insane dictator who butchers his own people – is illogical, as if this was true, Assad would have been ousted years ago.” http://www.globalresearch.ca/bashar-al-assad-the-democratically-elected-president-of-syria-2/5584950

Iets verderop in dit artikel wordt gewag gemaakt van een interview wat Assad ook met Russia Today (RT) had. Tijdens dit interview vertelde Assad o.a. dat er in Syrië geen sprake was van een burgeroorlog; het was eerder een strijd tegen het terrorisme in Syrië wat van buitenaf wordt ondersteund. Hmm…misschien dat de drie Nederlandse ministers, Koenders, Hennis-Plasschaert en PLoumen ons hier misschien meer over zouden kunnen vertellen zoals we hier even verderop zullen lezen!

En de Syrische verkiezingen hadden plaats in 2014, circa een jaar na de aanval met sarin-gas door Assad (zoals de mainstream media ons voorhield) op Syrische burgers in 2013! Maar….was dit ook niet het geval met wijlen Saddam Hoessein van Iraq? Jazéker, ook híj genoot de volle steun van de overgrote meederheid van de Syrische bevolking. Nochtans heette het volgens de Westerse media & pers destijds dat hij zijn eigen volk terroriseerde en onderdrukte! En net zoals de meerderheid van de Westerse regeringsleiders, media en pers ons onophoudelijk vertelden dat Hoesseineen wrede onderdrukker van zijn eigen volk was, zo doen die dit nu al enige tijd met Bashar al-Assad. En al degenen die geloven dat de alternatieve media (waar we het grootste deel van de informatie vandaan hebben) niets anders zouden zijn dan een stelletje “complotdenkers”, lopen de Westerse journalistieke rattenvangers van Harmelen als een stelletje blinde lemmingen achterna!

 

Minister Bert Koenders (Min. v. Buitenlandse Zaken), Jeanine Hennis-Plasschaert (Min. v. Defensie) en Lilianne Ploumen (min. v. Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking: Steun aan de Syrische “Gematigde Oppositie.” 

 

Enige tijd geleden werd bekend dat de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking €300 miljoen hadden gereserveerd voor steun aan wat ook wel de Syrische “gematigde oppositie” wordt genoemd. Maar van steun aan gewapende groepen kon en mocht volgens het drietal geen sprake zijn. Er is echter een probleem: de “gematigde oppositie” in Syrië ís al-Nusrah en IS! Het is niet duidelijk of zij hiervan wel op de hoogte zijn. Mochten zij dit echter wél zijn, dan is er bijna geen verschil tussen hen en de Jihadisten; het enige verschil tussen de eersten en de laatsten is dat die eersten nooit naar Syrië zijn afgereist als terrorist! Wat de geldelijke steun aan de oppositie in Syrië door Koenders, Hennis-Plasschaert en Ploumen betreft, lijkt de Nederlandse Tweede Kamer hier weinig of geen moeite mee te hebben. Maar wel wil die dat zodra Jihadisten die in Syrië erin zijn geslaagd van IS te ontkomen en heelhuids weer in Nederland terecht zijn gekomen, meteen achter de tralies zullen worden gezet. Daarvoor is hen eerst het Nederlands staatsburgerschap ontnomen. Maar hoe zit dat dan met Koenders, Hennis-Plasschaert en Ploumen?

 

Een Tweede Libië. 

 

Maar wat zou er nu gebeuren als Assad wérkelijk van het politieke toneel zou verdwijnen en er vervolgens een interim-regering (hoogstwaarschijnlijk door de rebellen) zou worden ingesteld? Het antwoord zal vemoedelijk wel duidelijk zijn: als we bijvoorbeeld naar Libië kijken waar het regime van wijlen dictator Muammar Gaddafi enige tijd geleden ten val werd gebracht en de leider zelf werd vermoord, zien we dat het daar één grote chaos is en het oorlogsgeweld er gewoon doorgaat. Het gevolg hiervan is weer dat er een grote vluchtelingestroom op gang was gekomen, op weg naar (hoofdzakelijk) West-Europa. Kortom, Syrië waar de situatie nu al zo ten hemel schreiend is, zal na het verdwijnen van Assad zeer zeker veranderen in een tweede Libië! De verklaring van Trump dat als zou hij opdracht hebben gegeven tot de raketaanvan op een Syrische luchtmachtsbasis om er de vluchtelingenstroom vanuit Syrië mee in te perken, snijdt dan ook totaal geen hout!

 

Afghanistan & Iraq. 

 

In Afghanistan en Iraq is de situatie niet veel beter; in deze landen (die naar verluidt “bevrijd” zouden zijn zoals George W. Bush en Tony Blair (vml. premier van Groot-Brittanië hebben beweerd!), overheersen er het oorlogstumult, dood en verwoesting. De opkomst van Islamitische Staat (IS) heeft de toch al zo slechte toestand in deze landen flink verergerd. Zoals we al eerder hebben uitgelegd, vormen al deze zaken onderdeel van een groter geheel: de vervulling van het Oded Yonin-plan, waarbij Israel de enige overheersende macht in het Midden-Oosten zal worden. En Donald Trump werkt hier aan mee zoals zijn opdracht tot de raketaanval op een luchtmachtbasis in Syrië aantoonde!

Easter

DDees.com

 

Al-Qaeda & ISIS. 

 

Zoals we nu weten, is de opkomst van de terreurorganisatie, al-Qaeda, voorfagegaan aan Isis. En die hebben tot nu toe flink huis gehouden in Iraq en Afghanistan; berichten over martelingen, moordpartijen (o.a. onthoofdingen van journalisten) komen met regelmaat via de beeldbuis en de kranten tot ons. Wat nog altijd niet zo bekend is, is dat de US deze beide terreurorganisaties zelf heeft gecreëerd! Het is (nu voormalig presidentskandidaat), Hillary Clinton, die heeft gezegd dat beide organidaties waren ontstsaan nadat de US de Mujahideen in Afghanistan tijdens de Afghaans-Soviet-Russische oorlog was gaan finaciëren en ondersteunen. En wat nóg minder bekend is, is dat de US eigenlijk nooit opgehouden heeft, deze beide organisaties te steunen. Hier probleem is dat hier door de mainstream media weinig of helemaal geen aandacht aan wordt besteed. En waarom? Lees maar mee:

“I’ll tell you why: the MSM is nothing more than a propaganda machine for the U.S. government -no matter which party is in power. The MSM doesn’ t work for the U.S. citizenry. It doesn’t even work for its corporate sponsors. It works for the Washington Power Elite permanently ensconced in D.C. (and yes, those same Power Elite control most of those media corporate sponsors.) 

It is a sad reality that if one wants to get accurate news reporting, one must mostly bypass the U.S. propaganda media and look to sources outside the U.S. Here is a Canadian publication that covered the Hillary admission: 

“The following video features Presidential candidate Hillary Clinton acknowledging that America created and funded Al-Qaeda as a terrorist organization in the heyday of the Soviet-Afghan war: 

“Let’s remember here… the people we are fighting today we funded them twenty years ago.” 

Daarop vertelde Clinton dat de US de Mujahideen had aangeworven om er vanuit Saudi-Arabië en andere landen hun islamitisch Wahabisme te importeren en om er de Sovjet-Unie mee te bestrijden, maar:

“What she does not mention is that at no time in the course of the last 35 years has the U.S ceased to support and finance Al-Qaeda as a means to destabilizing sovereign countries. It was ‘a pretty good idea’ says Hillary, and it remains a good idea today: 

Amply documented, the ISIS and Al Nusrah Mujahideen are recruited by NATO and the Turkish high command, with the support of Saudi Arabia, Qatar, and Israel.” 

Iets verderop vermeldt het rapport (van Chuckbaldwinlive.com waar deze gegevens ook vandaan komen) het volgende:

“The Global War on Terror (GWOT) is lead by the United States. It is not directed against Al-Qaeda. Quite the opposite: the ‘Global War on Terrorism’ uses Al-Qaeda terrorist operatives as their foot soldiers.” 

 

De Huidige Situatie. 

 

Als we het bovenstaande gelezen hebben, is de vraag: hoe is de huidige situatie nu? Ook daar wordt antwoord op gegeven:

“Think it through folks: the U.S. government creates the radical Islamitic terror networks that justify America’s “Global War On Terror” which directly results in millions of refugees (and no doubt plants terrorists among them) flooding Europe. At the same time, it purposely refuses to protect our own borders and even force states and local communities to accept hundreds of thousands of Muslim refugees (but the government is not sending any Christian refugees to America, even though a sizable percentage of refugees include Christians also) and pushes NATO to the doorstep of Russia, which to any objective observer could only be regarded as an overt incitement of war.”

En dit is nu de situatie zoals die op dit moment werkelijk is.

 

Ten Bate van Israël. 

 

Van de bovengenoemde landen in het Midden-Oosten is er slechts een land wat baat heeft bij de verdwijning van Bashar al-Assad en zijn regering, nl. Israël. In een van de vele geheime emails van Hillary Clinton die door Wikileaks openbaar zijn gemaakt, gaf Clinton toe dat de huidige burgeroorlog in Syrië door de regering-Barack Obama doelbewust was geprovoceerd als de “beste manier om er Israël mee te helpen.” Ook schijnt de familie van Assad met de dood te zijn bedreigd. Het is niet duidelijk of Hillary Clinton persoonlijk hier achter zit maar zij heeft wél gezegd dat dit “het juiste ding” was om dit te doen!

HillaryClintonSyriaIsraelMeme

 

Israël, Syrië & John Hagee. 

 

Hoewel er zich onder de christenzionisten ook vele gematigden bevinden, die nooit zover zouden gaan, zijn er echter ook die Syrië en andere Israël-vijandiggezinde landen in het Midden-Oosten liever ten onder zien gaan onder massaal oorlogsgeweld en vernietiging. Een van hen is de invloedrijke christenzionist, John Hagee. Hij heeft er al meermalen blijk van gegeven, Syrië en andere landen in het Midden-Oosten die Israël vijandiggezind zijn, door oorlogsgeweld ten onder te willen zien gaan; volgens hem kan Israël worden “geholpen” doordat het Amerikaanse leger Syrië zou moeten vernietigen! Een goede en kritische reactie hierop kwam van de site, yournewswire: 

“If destroying Syria is the way we “help” Israel, how many other nations must the U.S. destroy to “help” Israel? And before John Hagee’s braindead disciples start shouting “Destroy them all!” I remind you that Syria and other parts of the Middle Eastis the historic home of millions of Christians going back to the Apostle Paul.” voor de bovenstaande gegevens en meer, zie; yournewswire.com/hillary-clinton-admits-isis-was-created-by-u-s-government/ (Vermeld moet nog worden dat het bovenstaande artikel van yournewswire gepubliceerd werd op 6 juni 2016, tijdens de presidentsverkeizingscampagne dus.)

Wat het christenzionisme betreft, mag men zich terecht afvragen of dit geen ketterse sekte is; in haar leerstellingen wordt de nadruk gelegd op het Joods-zijn wat Israël en het Joodse volk betreft. De Bijbel maakt echter duidelijk dat het 1, om geloof in Jezus gaat en 2, dat er bij God geen aanzien des persoons gaat. Vele christenzionisten erkennen deze twee punten ook wel, maar als we hun artikelen over Israël lezen, lijkt het wel of dit een hogere plaats toegekend krijgt dan de kerk dewelke samengesteld is uit zowel gelovige Joden als niet-Joden. Verder hebben zij hun Bijbel kennelijk niet (of niet goed) gelezen waar het het verschil tussen het “vleselijke” Israël en het “geestelijke” Israël aangaat. In plaats daarvan hebben zij hun oor te luisteren gelegd bij leraren en predikers die hen Joodse fabels in het oor hebben gefluisterd. Deze laatsten hebben bepaalde bijbelpassages selectief gekozen om er hun (ketterse en racistische) leer als “bijbels”mee te kunnen bewijzen. De nadruk ligt in het christenzionisme immers op het Joods-zijn zoals gezegd; het gaat hier dan om ras, het Joodse ras. Dat de apostel Paulus de gemeente van Jezus in zijn tijd in enkele van zijn Nieuw-Testamentische zendbrieven juist heeft gewaarschuwd voor ketterse Joodse leerstelingen, gaat er bij hen kennelijk niet in. De vermaarde hervormer die de Reformatie in zijn tijd op gang bracht, Maarten Luther, deed dat ook. Nochtans wordt hij nu door vele christenzionisten als een “kerkelijke anti-Semiet” (wat dat ook mag betekenen) beschouwd! Maar zou Paulus zelf dan ook geen “kerkelijke ant-Semiet” zijn geweest? Volgens de christezionistische leer móet hij dit wel zijn geweest. Maar je hoort ze niet, die christenzionisten.

140169_17_0405_01a-0U7NfxSUQmfVaGLwAUu5fQ

historianet.nl

 

Bepaalde Punten Nader Bekeken. 

 

Laten we nu het een en ander over bepaalde punten die in dit artikel van yourneswire aan de orde kwamen en we gelezen hebben, eens nader bekijken en wat nader verklaren:

1: De zgn, “Oorlog tegen Terreur” die door de US na de aamslagen van 9/11 aangevangen werd, is niet gericht tegen al-Qaeda (of voor hetzelfde geld, ISIS.) Die worden integendeel echter door de US gebruikt als haar “voetsoldaten.” Een groot deel van het antwoord op waaróm de US dit doet, is al gegeven: om de ondergang van het Assad-regime te bewerkstelligen en om het Midden-Oosten te ontwrichten en dit terwille van Israël. 

2: Ook is duidelijk gemaakt dat deze “Oorlog tegen Terreur” inmiddels een grote massa aan vluchtelingen op gang gebracht had (vnl. op weg naar Europa) en waaronder zich ook met de al-Qaeda/ISIS-geaffilieerde islamitische terroristen zouden kunnen bevinden. Wat betekent dit nu voor ons, de gewone burgers van Europa? Dat betekent eenvoudig dat de gruwelijke aanslagen in verschillende delen van Europa (Parijs, Brussel, Zaventem o.a.) waarvan we enige tijd geleden getuige waren, eigenlijk waren gericht tegen de gewone burgerbevolking en wel dankzij de US!  Eigenlijk begon die “Oorlog tegen Terreur” al met de inperking van bepaalde burgelijke vrijheden onder de pretext, “omwille van de staatsveiligheid.” Kortom: de “Oorlog tegen Terreur” is gericht tegen ons, de gewone bevolking!

 

Donald Trump: van Nationalistisch Gezinde Karekiet tot Internationalistisch Gezinde Oorlogskoekoek. 

 

En nu hebben we dan de huidige president van de US, Donald Trump. Het was een spannende tijd in de dagen van de presidentsverkiezingen; zowat de hele mainstream media liep tegen Trump te hoop en van alle kanten kwam er veel kritiek op deze nationalistischgezinde presidentskandidaat. We hebben ze gezien: massademonstraties in zowel binnen als buiten de US tegen Trump, vernietigende kritiek op sommige van zijn voorstellen en vooral zijn woorden, “America First” wekten grote beroering onder velen. En nadat hij eenmaal als “president-elect” was gekozen, verwachtten we allemaal dat hij Washington zou zuiveren van hen die al die ellende in het Midden-Oosten teweeg hadden gebracht. En aanvankelijk leek dit ook zo. Nou ja, het negatieve aan hem was dat hij dan wel een vriend van Israël is, maar wat de Amerikaanse belangen betreft, die zouden nu voortaan op de eerste plaats komen en niet die van de Amerikaans-Joodse lobby. Maar na enige tijd bleek het allemaal toch anders te zijn: Trump blijkt nu verre van een nationalist te zijn. Hij is internationalistisch gezind en zijn “begeleider” is eigenlijk Israël. Dat bepaalt wat Trump doen en laten moet. We zouden dit misschien kunnen vergelijken met de ons bekende koekoek, het vogeltje dat eigenlijk een parasietensoort is. Het koekoeksvrouwtje heeft nl. de gewoonte haar eigen eieren in dat van een vreemd vogelnest te leggen waarop de “inheemse vogel” dit verder uitbroedt. Die doet dit in de waan dat die een van haar eigen eieren uit aan het broeden is. We hebben er de volgende definitie op gevonden:

“De koekoek is een zogenaamde broedparasiet. Het vrouwtje legt een ei in een zorgvuldig uitgezocht nest van een andere vogel. Meestal van een kleine zangvogel zoals een heggenmus of een karekiet. Het koekoeksjong komt doorgaans als eerste uit en duwt de eieren van de waardvogel uit het nest. Zo krijgt hij alle aandacht voor voedsel.” http://www.natuurinformatie.nl/ndb.wnf/natuurdatabase.nl/i000842.html

Welnu, aanvankelijk leek Trump werkelijk op een nationalistisch gezinde zangvogel en de nationalistischs gezinden waren vol euforie:

Nadat Donald Trump uit het eitje tevoorschijn was gekomen, zongen de nationalistisch gezinde karekietjes het hoogste lied. Naarmate dit vogeltje zich echter verder ontwikkelde en zijn ware koekoeksveren toonde, zeiden zij: “Maar dit is een karekietje helemaal niet.” Op de vraag: “Wie is de moeder van dit kuikentje dan wel?” , zongen sommige nationalistische karekietjes in koor: “Israël, Israël, Israël!” 

Dachten we aanvankelijk dat 2017 het jaar van Trump zou worden, blijkt dit juist het jaar van de koekoek te zijn!

logo_plusvbn_sovon_koekoek2017.JPG_

sovon.nl

 

 

 

Ton Nuiten – Zondag 17 April 2017. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.