De Christenzionistische Leer: Een Doctrine “Made in Hell.”

In 2003 zei de nu voormalige premier van Maleisië, Mahatthir, voor de Islamitische Conferentie dat “de Joden” de wereld regeren via “stromannen.” Hij zei verder dat de Joden anderen zover weten te krijgen dat die voor en vechten en voor hen sterven. Hij verweet de Joden verder het socialisme, Communisme, mensenrechten, democratie uitgevonden te hebben. De Joden, zo vervolgde Mahathir verder, hadden de controle gekregen over de meest machtige landen. https://www.youtube.com/watch?v=36c1PTAya2U (“Jews control World Economy”)

 

Mahathir & Strafvervolging Israëlische Leiders. 

 

Tijdens een conferentie in Londen, sprak Mahathir zich er voor uit om oorlog strafbaar te stellen en strafvervolging van leiders die oorlog voeren. Met het vervolgen van hén die oorlog voeren, verwees Mahathir specifiek naar de Israëlische leiders tijdens een van de toen recente Israëlische militaire acties in Gaza, waar zij ongestraft talloze Palestijnen hadden weten te vermoorden. https://www.youtube.com/watch?v=cW0aLynFR08 (“Malaysia calls for Israeli leaders to be prosecuted for war crimes’)

 

17 Juli 2014: De Ondergang van de MH17. 

 

De ronduit rampzalige gebeurtenis die op 17 juli 2014 plaatshad, staan nog altijd levendig in ons aller geheugen gegrift; op die noodlottige dag werd nl. de MH17, een passagiersvliegtuig van de luchtvaartmaatschappij, Maylasia Airlines, door (naar men zegt) een Russische BUK-raket uit het luchtruim boven Oekraïne neergehaald. Hierbij kwamen 298 mensen (waarvan het grootste deel Nederlanders) op een gruwelijke wijze om het leven.

136475930503e9e9_l

 

De Christenzionistische Leer: Een Doctrine “Made in Hell.” 

 

Vandaag de dag zijn velen nu bekend met wat wel het christenzionisme wordt genoemd. De aanhangers van deze visie zijn mensen die Israël en het Joodse volk een zeer warm hart toedragen. De meesten gaan hier zóver in dat zij de periodieke massaslachtingen van Palestijnen door de Israëlische krijgsmacht rechtvaardigen door bijvoorbeeld te stellen dat Hamasstrijders zich met hun raketlanceerinstallaties bewust in dichtbevolkte Palestijnse woonwijken verborgen houden en dat de Israëlische luctmacht niets anders kan dan deze wijken toch te beschieten. Hierbij maken sommigen van deze christenzionisten zich minder zorgen over het grote aantal aan Palestijnse (waaronder ook christelijke!) burgerslachtoffers maar maken zich ontzettend bezorgd over elke Israëlische burger die tijdens de raketbeschietingen door Hams om het leven zou zijn gekomen; ja, “zou” want regelmatig horen we via het nieuws dat raketten die hier en daar op of nabij Israëlische steden terecht waren gekomen, geen slachtoffers gemaakt hadden. Nu, wát heeft de christenzionistische leer nu van doen met Mahathir, de Islamitische Conferentie en de conferentie in Londen? Om dit te begrijpen, moeten we weten dat de christenzionistische doctrine leert dat 1: eenieder die Israël en het Joodse volk “zegent” (door o.a. donaties aan Israël via verschillende christenzionistische organisaties) zélf door God gezegend zal worden, en dat 2: eenieder die felle kritiek heeft op de mensenrechtenschendingen van de Palestijnen door Israël, dit land met haar leiders eigenlijk “vervloekt” en als zodanig door God zélf “vervloekt” zal worden. En volgens deze doctrine zouden Mahathir en de Maleisische regering Israël hebben “vervloekt” door hun felle kritiek op Israël vanwege haar invallen in Gaza en de daaropvolgende massamoord op Palestijnen én hun  wens de Israëlische leiders strafrechtelijk vervolgd te zien vanwege hun oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen.

 

De Christenzionist Dirk van Genderen: “Wie Joden Minacht, Vervloekt hen Al.”

 

We hebben al eens naar hem verwezen en we doen dit nu nóg eens: de christenzionist, Dirk van Genderen, die een ronduit tegen het fanatisme grenzende liefde voor Israël en het Joodse volk koestert. Hij beweert dat de Joden die zowel in als buiten Israël wonen, etnische nakomelingen van Abraham zijn en daar deze aartsvader van God de belofte had gekregen dat wie hem zegent (en daarmee diens nakomelingen), zelf ook gezegend zou worden en wie hem (en diens nakomelingen) zou vervloeken, later zélf vervloekt zou worden. (Genesis 12:3) Hij schrijft hier o.a. dit over:

“In het boek Genesis maakt God een eeuwigdurend verbond met Abraham en zijn nakomelingen, zonder voorwaarden vooraf. God zei: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken.” (Genesis 12:3) 

Het is goed om het Hebreeuws erbij te pakken. Daar worden voor ‘vervloeken’ in dit vers twee verschillende woorden gebruikt. De eerste keer, in de zinsnede ‘…wie u vervloekt’, wordt het woord ‘m’kalelcha’ gebruikt. De tweede keer, in de zinsnede ‘… zal Ik vervloeken’ wordt het woord ‘arar’ gebruikt. 

De eerste keer dat we ‘arar’ tegenkomen, is wanneer God de slang vervloekt in de Hof van Eden (Genesis 3:14). Het woord ‘m’Kalelcha’ komt van de stam kalal en betekent lasteren, behandelen met minachting, verachten, minderwaardig behandelen. 

Wie zijn de nakomelingen van Abraham? Dat is letterlijk het Joodse volk, hij was de aartsvader, de stamvader. Maar Abraham is tegelijk ook de vader van alle gelovigen. 

Er is dus al sprake van het vervloeken van de (lichamelijke ” etnische-TN) “nakomelingen van Abraham wanneer het Joodse volk met minachting wordt behandeld. 

Het is volstrekt duidelijk dat antisemitisme valt onder het vervloeken van de nakomelingen van Abraham. Zoals we al zagen, is antisemitisme neit alleen haat en geweld tegen het Joodse volk. maar het is ook het minachetn van de Joden, het belachelijk maken van hen. God spreekt een vloek uit over hen die de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jakob met minachting behandelen. of we dat zelf doen, als kerk, als land, vanuit de politiek of als terreurorganisatie.” (vetdruk toegevoegd.

Hier maakt Van Genderen duidelijk wat het “vervloeken” van Israël en het Joodse volk wérkelijk in zou houden; maak je hen belachelijk (door bijvoorbeeld gekke grapjes over hen te vertellen) dan “vervloek” je op deze wijze Israël en het Joodse volk, en …. zal God jou op jouw beurt vervloeken! Hoewel we het woord niet zijn tegengekomen in het artikel van Van Genderen, moet het onomstotelijk vaststaan dat “kritiek” (op Israël) eveneens onder het “vervloeken” (zoals Van Genderen dit ziet) valt. En wat Mahathir en de Maleisische regering in het verleden gedaan hadden (Israël bekritiseerd om de oorlogsmisdaden van haar leiders en de wens hen strafrechtelijk vervolgd te zien), zouden ook zíj Israël hebben “vervloekt.” En zoals Van Genderen het al enkele malen duidelijk maakte: als je Israël (en het Joodse volk “vervloekt”, wordt jij zelf hetzij vroeg of laat, ook door Gód “vervloekt.” Laten we dit nu eens in een heel beknopte chronologie samenvatten:

Mahathir & Maleisische regering bekritiseren Israël vanwege haar wrede beleid tegenover de Palestijnen. (In christenzionistisch vakjargon: zij hebben Israël als zodanig “vervloekt”.)

Mahathir & Maleisische regering wensen strafrechtelijke vervolging Van Israëlische leiders wegens oorlogsmisdaden tegen Palestijnen. (In christenzionistisch vakjargon: zij hebben als zodanig Israëlische leiders “vervloekt.”)

17 juli 2014: MH17, passagiersvliegtuig van de luchtvaartmaatschappij Malaysian Airlines neergehaald. (In christenzionistisch vakjargon: omdat Mahathir & de Maleisische regering Israël “vervloekt” zouden hebben, heeft God hén “vervloekt” doordat Hij ervoor zorgde (dan wel toeliet) dat de MH17 later uit de lucht werd geschoten.)

ultimate-sin-christian-zionism-apocalypse

 

Geen Verband Gelegd.  

 

Nu zeggen we nadrukkelijk dat Van Genderen noch andere christenzionisten de hier bovenstaande verbanden tussen het “vervloeken” van Israël door Mahathir en de Maleisische regering en het latere neerhalen van de MH17 hebben gelegd. Maar als we naar de christenzionistische doctrine an sich kijken, dan zou je bijna gaan geloven dat Mahathir en zijn regering zich de “vloek” van God (de vernietiging van de MH17) op de hals gehaald zouden hebben door hun felle kritiek op Israël en haar leiders! Het is daarnaast ook niet ongewoon om christenzionisten te horen spreken over de rampen waardoor delen van de huidige wereld getroffen zijn (te denken valt bijvoorbeeld aan modderlawines, aardbevingen, crisissen) die volgens hen het resultaat zouden zijn van wat de (voor)vaderen van de getroffen volken in het verleden met de Joden zouden hebben gedaan. Deze (en andere calamiteiten) zouden dan een straf van God zijn!

 

Tot Besluit. 

 

Dirk van Genderen, schijnbaar goed thuis in de Hebreeuwse taal, maar … volkomen onkundig en onwetend over de wáre geschiedenis van het Joodse volk door de eeuwen heen. En net als hij zijn ook vele andere christenzionisten hier zo “ignorant” over als maar zijn kan. Als zij beter zouden weten, dan zouden zij ervan op de hoogte moeten zijn van het feit dat er van lichamelijke nakomelingen van Abraham” geen enkele sprake meer is; 98% van de huidige Joden kunnen hun afkomst niet terugvoeren tot Abraham de aarstvader maar zijn eigenlijk de telgen der Khazariërs die ooit eens in het nu verre verleden het wijd uitgestrekte gebied van wat nu Zuid-Rusland is, bewoonden. Hun “aartsvader” is niet Abraham maar Bulan, de Khazariaanse vorst van dit nu sinds lang verdwenen rijk. Als Van Genderen en de overige christenzionisten nu béter hadden geweten, dan zouden zij ervan op de hoogte zijn dat de Khazarianen na zich tot het Judaïsme bekeerd te hebben, de Talmud hadden aanvaard als hun meest “heilige boek”, waarin Christus Jezus en het Christendom in het bijzonder en de niet-christelijke, seculiere wereld in het algemeen worden geminacht, belasterd, minderwaardig worden behandeld en gekleineerd! En daar de huidige “Joden” eigenlijk Khazariërs zijn, kunnen zij het huidige “Israël” (eigenlijk Palestina) gewoon níet als hun originele vaderland beschouwen! Het is zeer dringend te hopen dat Van Genderen en de overige christenzionisten eens de moeite zullen nemen om de wáre feiten over de Joodse geschiedenis te gaan achterhalen in plaats van die godslasterlijke nonsens die zij over hun innig gekoesterde Israël en het Joodse volk verkondigen, aan ons op te dringen! Deze lieden beseffen wérkelijk niet wat voor geestelijke schade zij al aangericht hebben en dit nóg doen! De christenzionistische leer is wat het ook is: een Doctrine “Made in Hell!”

 

Ton Nuiten – Vrijdag 18 Mei 2017.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.