De Emigratie-Crisis, de Rol van Joden Hierin, Angela Merkel Ontmaskerd als een Joodse Bolsjewist, de Origine van de Term “Racist”, en … A short Word to My English Readers.

Sinds de vernietiging van staten zoals Iraq, Libië, Afghanistan en de huidige chaos, verwoesting en dood die er nu in Syrië heersen (dankzij de regeringen Bush-1 en 2, en de Obama-regering), is er een geweldige vluchtlingenstroom vanuit die landen naar West-Europa en de Verenigde Staten op gang gekomen. Ondanks dat er via de media en politiek beweerd wordt dat deze landen zouden zijn bevrijd van een boosaardige dictator (Saddam Hoesein, Iraq, Muammar Gadaffi, Tunesië, Ben Ali (en in een niet al te verre toekomst ook Syrië), maken diezelfde media nog altijd melding van grote onrust en moord en doodslag in deze staten. En velen nemen er dan ook de vlucht.

17621978_105761643305766_190561757739687898_o

Duitsland: de Vernietiging & Ondergang van wat eens een Trotse Natie Was. 

 

Hoewel vele vluchtelingen Frankrijk, Engeland, Nederland en andere Europese landen als hun bestemming hebben uitgekozen, is het toch vnl. Duitsland wat zij als hun toekomstige permanente verblijf zien. Hier is het de Duitse Kanselier, Angela Merkel, die de vloedpoorten (“flood gates” in het Engels), wijd had opengezet om de talloze vluchtelingen te ontvangen en op te nemen. En de motivatie voor de opname van de vele ontheemden is gebaseerd op humanitaire grondslag; men wilde hen niet in  de kou laten staan vnl. gezien hun ervaringen in de door oorlog en verwoesting getroffen landen van herkomst, dus waren de vluchtelingen meer dan welkom. Hoewel het zo is dat we vluchtelingen die wérkelijk te lijden hebben gehad van traumatische omstandigheden niet zomaar buiten kunnen laten staan (en dus geholpen móeten worden), is de schaduwkant van dit probleem een tijd lang onderbelicht gebleven. En die kwam pas goed naar buiten in de Duitse stad, Keulen, op Oudejaarsavond 2015. Het was toen dat tijdens de oudjaarsvieringen in deze (en andere Duitse steden), vele Duitse vrouwen en meisjes werden aangerand en in bepaalde gevallen zelfs verkracht door vele vluchtelingen uit bovengenoemde landen. Deze catastrofe werd ooit eens lang geleden voorafgegaan van een andere, grotere catastrofe; de massale verkrachting, verminking en dood van talloze vrouwen en meisjes in 1945, vlak tegen het einde van WW II én daarná door de eenheden van het Russisch-Rode Leger! En op Ouderjaarsavond werd dit in Duitsland op kleinere (maar niet minder ernstige) schaal herhaald waarvan de dader nu niet het Rode Leger was maar de vele vluchtelingen die er inmiddels hun weg hadden gevonden! En dit is allemaal te danken aan Angela Merkel met haar inmiddels bekend geworden frase, “Wir Schäffen Es” (ofwel, “wij zullen het vluchtelingenprobleem wel onder de knie krijgen door hen op te nemen en hen in de Duitse samenleving te integreren.) Dit is haar en haar regering tot op heden niet allleen niet gelukt maar de hele zaak rondom haar vluchtelingenbeleid is ook nog eens flink uit de hand gelopen met als resultaat de genoemde ongeregeldheden op Oudejaarsavond. Aanvankelijk trachtte men de door vluchtelingen gepleegde aanrandingen, verkrachtingen (die gepaard gingen met beroving en diefstal) in de doofpot te stoppen. Op 1 januari 2016 publiceerde de Keulse politie een rapport waarin beweerd werd dat Oudejaarsavond “vredig” en “ontspannen” verlopen zou zijn. De Duitse media trachtte de zaak aanvankelijk ook verborgen te houden door hier geen verslag over te willen doen. Maar dit kon uiteraard niet voorlang verboren blijven en uiteindelijk waren die wel gedwongen hier het een en ander over te zeggen. Hierbij trachtte men de zaak te “bagatelliseren” door de etnische herkomst en religieuze affiliatie van de daders te verhullen. (even terzijde: ook híer, in Nederland, hadden we iets dergelijks tijdens de ronduit verfoeide regeringen-Kok 1 en 2. Als er in de kranten melding werd gemaakt van een misdaad door een vreemdeling, werd er in het verslag slechts melding gemaakt van de initialen van de voor- en achernaam van de dader én de plaats waar hij woonde; in tegenstelling hiermee werd de voornaam van een inheemse Nederlandse dader voluit vermeld samen met die van zijn woonplaats.) Toen uiteindelijk bekend werd dat de daders de Islam als religie hadden, waren er in Duitsland verschillende imams die de catastrofe op Oudejaarsavond op hun beurt trachtten te vergoeilijken; Abu-Yusuf, imam in Keulen, had beweerd dat deze catastrofe had kunnen onstaan doordat de vrouwen er half-naakt rondliepen en zich goed hadden geparfumeerd. In de Duitse politiek werd nadat de zaak uiteindelijk het daglicht zag, gesproken over “racisme” en “vreemdelingenhaat” van “rechts” gesproken nadat er vanuit de Duitse samenleving flink wat kritiek over het wangedrag van de vluchtelingen werd geuit. Aangezien er destijds in de Duitse politiek en door de politie maar weinig aan gedaan werd om dit grote probleem het hoofd te bieden, hebben Duitse burgers zich inmiddels pepperspray en vuurwapens aangeschaft om zich tegen de misdaden van deze “buitenlanders” (een politiek-incorrect woord!) te beschermen. Gezien de tragedie in dit land (en die van Keulen en andere steden op Oudejaaravond waren niet de enige maar vonden ook plaats tijdens o. het carnaval en het vermaarde Oktoberfest), menen Duitse burgers dat hun eens-grote natie (en hiermee tevens Europa) op deze wijze naar de ondergang wordt gevoerd. Zie voor dit en veel meer: http://www.breitbart.com/tech/1016/07/18/why-germany-is-doomed/ en: https://www.youtube.com/watch?v=rPIX6tA31yI (“Zukunft für Europa – Identitäre Bewegung”)

18556264_219777248512390_6414339109799708498_n

 

Maar … Wie is Angela Merkel nu Wérkelijk? 

 

Het is zoals gezegd, Angela Merkel, die de poorten van Duitsland wagenwijd voor de vluchtelingen had open gezet. En als zodanig is zij dan ook verantwoordelijk voor de ramp die op Oudejaarsavond 2015 in verschillende Duitse steden plaatshad. Maar … wie is nu Angela Merkel zelf? Op de genoemde site is ook een foto te zien waarop Merkel in haar jongere jaren afgebeeld staat als een Stasi-agent; de Stasi was indertijd de geheime terreurpolitie van Oost-Duitsland. En hiermee wordt duidelijk dat zij communistische affiliaties had. En het Communisme zelf was (zoals we dit wel vaker duidelijk hebben gemaakt) van Joodse origine. Nu blijkt dat Merkel niet slechts een lid van de beruchte Stasi was geweest maar zelf ook nog eens Joodse wortels heeft. Om  te beginnen, Merkel heet eigenlijk Angela Kasner. Haar moeder, Herlind Kasner, (ook Joods), was een Communist van de harde kern. De vader van Merkel, Horst Kasner, was iemand die zeer sympathiek tegenover het Communisme stond. Zij was de leider van de “Freie Deutsche Jugend” een communistsiche groepering. Voor deze positie had Merkel van 1078 tot 1989 een opleiding in Oost-Berlijn genoten,

“… thus well-schooled in Jewish Bolsheviks Marx, Lenin and denationalizing Marxist Multiculturalist Trotsky.” 

Naast haar leiderschap over de Freies Deutsche Jugend had Merkel tevens een hoge positie in de Sozialistische Einheitspartei Deutschland (Socialistische Eenheidspartij, die in 1946 fuseerde met de Duitse Sociaal-Democratische Partij.) ipatriot.com/angela-merkel-exposed/

 

Leon Trotsky (a.k.a Lev Bronstein.) 

 

Zoals de bovenstaande zinsnede al duidelijk maakt, werd Merkel tijdens haar opleiding goed geïndoctrineerd met o.a. de visie van de “Marxistische Multiculturalist” Leon Trotsky. Het multiculturalisme zoals we dit nu kennen en wat vaak zo niet altijd als positief door de liegende media en pers beschreven wordt, was een van de methoden waarvan het Joods-communistische stelsel gebruik maakte om er de identiteid van onafhankelijkheidsgezinde volken mee te ontbinden en te vernietigen. Voor de Joods-communistische heersers was dit noodzakelijk daar die anders een belemmering voor de verspreiding van het communistische stelsel in deze landen vormden! Om die reden zullen we nu onze aandacht eens richten op een van de hoge Russisch-Joods-communistische leiders (en massamoordenaars), Leon Trotsky. 

racism

Hebt u zich ooit eens afgevraagd waar het woord “racisme” (wat tegenwoordig vaak wordt gebruikt om hiermee mensen die het multiculturele beleid van de Westerse regeringen hekelen en veroordelen het zwijgen op te leggen) vandaan komt? Of nog beter, wíe het was die deze uitdrukking voor het eerst bezigde? Het komt voor het eerst voor in “The History of the Russian Revolution” geschreven door Trotsky. In de Russische vertaling van dit boek wordt het vertaald als “PACNCTOB” (“racisten”).  En in verband waarmee gebruikte Trotsky deze uitdrukking? Dit deed hij met betrekking tot de Slavonische volken die hun eigen identiteit, inheemse cultuur en levenswandel  zeer liefhadden! Dát Trotsky deze volken op die wijze kleineerde en hekelde, was achteraf natuurlijk niet vreemd; zoals al duidelijk gemaakt, was de eigen identiteit van deze volken een een flinke barriëre voor de verspreiding van de communistsiche ideologie in deze landen! En daarom verwees Trotsky naar hen als achtergebleven en niet-ontwikkelde volken. https://penetrate.blogspot.nl/2010/01/racist-word-invented-by-ussrs-leon.html Vermoedelijk heeft Angela Merkel de ideologie van Trotsky (en de overige Bolsjewisten, Vladimir Lenin, Sverdlov etc. die letterlijk miljoenen en miljoenen onschuldige Russische slachtoffers op hun geweten hadden) betreffende multiculturaliteit goed doorgenomen! En daar zij zelf Joods is, zal Merkel zich waarschijnlijk zeer verwant met hen hebben gevoeld.

 

Barbara Lerner Spectre. 

 

Naast Merkel zijn er anderen die net zoals zij, maar al te graag een multicultureel Europa zouden zien. Te Stockholm in Zweden is het Europese Instituut voor Joodse Studies gevestigd. Het doel van deze instelling is om het multiculturalisme in Europa te bevorderen. En het is van belang wat Spectre over multiculturalisme in verband met anti-Semitisme te zeggen heeft:

“Ik denk dat er een herleving van het ant-Semitisme zal zijn omdat Europa op dit moment nog niet geleerd heeft, hoe multicultureel te zijn. En ik denk dat we deel uit zullen gaan maken van de pijnlijke ervaring van deze transformatie die plaats moet gaan vinden. Europa zal niet langer de momolithische samenleving zijn die zij in de afgelopen eeuw eens was. Joden zullen hierbij in het centrum staan. Voor Europa zal het een geweldige transformatie zijn om dit te doen. Zij zullen nu een multiculturele stijl binnengaan en Joden zullen” (hierbij) “worden tegengestaan vanwege onze hoofdrol hierin. Maar zonder die hoofdrol en zonder deze transformatie zal Europa het niet overleven.” 

Hmmm … multiculturalisme versus anti-Semitisme. Wat bedoelde Spectre nu eigenlijk te zeggen? Zoals we dit bij Trotsky gezien hebben, was het doel van multiculturalisme het vernietigen van de inheemse cultuur en levenswandel van de Slavonische volken die door hem als “achterlijk” werden beschouwd. En als we daarnaast bedenken dat er in verschillende Europese landen inmiddels “rechtse partijen” zijn  opgekomen die de inheemse cultuur en levenswandel in eigen land willen beschermen (dan wel te herstellen), wordt eindelijk duidelijk, wát Spectre eigenlijk zegt: Ook hier in Europa moet de inheemse cultuur van deze landen (of wat er nog van over is) worden vernietigd en de opkomst van deze rechtse partijen om dit tegen te gaan, wordt door haar als een “opleving van anti-Semitisme” gezien! Om die reden moet het multiculturalisme in Europa worden voortgezet, waarbij Joden als zij, in de voorhoede de hoofdrol zullen spelen. En net als Trotsky niet veel respect had voor de Slavonische volken, zo zullen ook Spectre, Merkel en andere Joodse pleitbezorgers voor het multiculturalisme, niet met veel respect neerzien op de landen van Europa!

zog-2273018048

 

Het Eeuwenlange “Christelijke Anti-Semitisme”.  

 

En dit brengt ons tot het volgende onderwerp: het anti-Semitisme door de eeuwen heen. Officieel heet het dat (en dit komen we voornamelijk in boeken en tijdschriften uitgegeven door christenzionisten tegen) dat de Joden in het verleden uit elk Europees land werden verdreven omdat de gastlanden waar zij tot dan toe verbleven hadden, anti-Semitisch-gezind zouden zijn en de Joden zonder enige reden zouden hebben gehaat. En als er dan tóch een verklaring bij mocht zijn gegeven, was dit omdat het (volgens de christenzionisten) nog altijd “God’s volk” zou zijn en de “anti-Semieten” hier zeer jaloers op zouden zijn geweest. En voornamelijk de “christelijk-anti-Semitische Kerk” zou hier een ronduit verfoeilijke rol in hebben gespeeld. Het is hier waar de christenzionisten op wijzen als er wereldwijd weer eens flink wat kritiek klinkt nadat Israël Gaza weer eens binnengevalllen is om er met de modernste oorlogstechnologie (dankzij de U.S.) talloze Palestijnen naar de andere wereld te helpen. Maar … wás het wel zo dat de Joden door de eeuwen heen uit de Europese landen verdreven werden vanwege “anti-Semitisme” of …. zou hier misschien een ándere oorzaak aan ten grondslag kunnen liggen? De waarheid gebiedt te zeggen dat het voornamelijk de traditionele Joodse haat tegen het Europese Christendom was, dat zij na kortere of langere tijd in de Europese gastlanden te hebben verbleven, uiteindelijk werden verdreven! Eigenijk begon dit al in het Nieuwe Testament (het boek Handelingen) waar we lezen dat de vroegere Kerk voornamelijk werd vervolgd door Joden en wel uit nijd, jaloezie, omdat die de Joden als “Gods volk” vervangen had! Het was toen al dat die uit de kerk werden verwijderd. En deze trend heeft zich in de daaropvolgende eeuwen voortgezet in andere landen. Van dit alles vinden we niets terug in de bedrieglijke en misleidende geschriften van chistenzionistische schrijvers die ronduit een gloeiende hekel hebben aan de zgn. “vervangingstheologie”! Overal (in welk land dan ook) waar de Joden als “vervolgde slachtoffers” werden opgevangen en er vervolgens hoge posties in de regering, het onderwijs etc. wisten te bereiken, volgde hier vroeg of laat uit dat er ook (of vnl.) het Christendom hieronder te lijden zou krijgen. Nadat de christelijke overheden er met grote moeite in waren geslaagd zich los te maken van de onevenredige invloed en macht der Joden in hun land, werden die uiteindelijk (mét hun verderfelijke Talmud) verdreven. Later werd het hen in bepaalde gevallen door andere heersers toegstaan weer terug te keren om vervolgens wéér te worden verdreven. En dit zou zo doorgaan tot … de regimeverandering in  het Tsaristische Rusland in februari 1917 door het Kerenskyregime én de daaropvolgende staatsgreep door Bolsjewistische Joden die op hun beurt dit nieuwe regime omver wisten te werpen in oktober van datzelfde jaar. De geschiedenis die hierop volgt, is bekend: miljoenen en miljoenen hulpeloze Russen (vnl. Russisch-orthodoxe Christenen) werden in koelen bloede en op wrede wijze afgeslacht!  

 

De Eens-Christelijke Volken: Verder Ondermijnd door Religieuze Leugens, Immigratie & Multiculturalisme.

 

Wat velen maar niet beseffen (en dit is vnl. het geval met de christenzionisten waarbij we de invloedrijke aanvoerders van de christenzionistische beweging op het oog hebbben zoals o.a. Hal Lindsey, John Hagee, Pat Robertson), is dat zij met hun christenzionistische leugens de traditionele Kerk (of wat er nog van over mocht zijn), nog vérder ondermijnen. Aan de andere kant wordt de inheemse cultuur van deze eens christelijke  landen verder ondermijnd door emigratie waarbij Joden de voorhoede vormen en er zoals Spectre het al zei, er de hoofdrol bij (zullen) spelen. En ook Angela Merkel zoals we gezien hebben, speelt hier een grote rol in. En zo kan ook het “christelijke anti-Semitisme” in de Europese naties in het verleden worden verklaard: die hebben getracht hun christelijke levenswijze en afbraak van hun christelijke inheemse cultuur door Joodse ondermijningspraktijken te verhinderen.

kevin-macdonald-20111-e1341163280229-1

 

Het Joods-Bolsjewisme in Rusland & Palestina: Waarschuwing uit het Verleden en Heden. 

 

Wát houdt dit alles nu voor Europa (en net zo goed de Verenigde Staten) in op langere termijn? Als we naar de crica zeventig duistere jaren waarin het Bolsjewisme Sovjet-Rusland (en haar satellietstaten, Polen, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, TSjechoslowakije etc) heeft geterroriseerd via de Rode Terreur, zal er weinig verbeelding voor nodig zijn wat er met Europa en de U.S. zullen gebeuren als deze continenten eens voldoende zal zijn gemulticulturaliseerd. En … kijk eens naar Palestina, waar Bolsjewistische Joden vanaf de regering-David Ben-Gurion tot aan de huidige van Benjamin Netanyahu er de Palestijnse bevolking terroriseren, onderdrukken en geleidelijk aan het uitmoorden zijn. Wat de Joden destijds in Rusland op grote schaal deden, werd (en wordt nog steeds) door hen in Palestina op kleinere schaal herhaald. En Europa en de U.S. staan inmiddels al enige tijd op de wachtlijst. Dit is voor ons allen een waarschuwing uit zowel het verleden als het heden. We zijn dus gewaarschuwd.

9617517

Palestine: an example and a foreshadowing of a grim future of Europe & the U.S.

A Short Word to my English Readers. 

 

As some of my English readers apparently already know, my articles are written mainly in the Dutch language. I felt it necessary to do this because many people in The Netherlands are completely unaware of the true history of the Jewish people during the centuries. It is especially the Christian Zionists who are part of the problem as they refuse to acknowledge the truth of the true nature of Jewish Zionism. They ought to know that even if Hamas would be a “terrorist organization”  (as they call it) and possess really that advanced rockets which they shoot on Israeli cities, they are no match for the most powerful Israeli army in the Middle East. Now, what I found out, is this: as long one limited himself only to the “Israel-Palestinian Conflict” without researching the bloody role Jews have played in Soviet Russia (and its satellite states), one can say, for example, that both parties (Hamas & Israel) are guilty of genocide. But when one research the true history of the Jews (their main role in slavery, their role as mass murders during and after the Bolshevik Revolution (a “Jewish Revolution”, in fact) and other dark secrets, it will become clear (as it already is for many English readers ) that it are the Jews who are the real perpetrators of genocide during the centuries and thus responsible for the Palestinian genocide! 

 

Are Immigration Lead by Jews and the Recent Finacial Crisis Really a “Blessing”? 

 

Second, for many of us, it is already for al long time clear that “He who blesses Israel, will be blessed by God”, is the known mantra (and part of their Christian Zionist “Bill of Rights”) of the Christian Zionists. Now, are we really blessed for blessing Israel? And the answer is in a certain sense, Yes! But those “blessings” were not those of which the Christian Zionists expected to get: Emigration caused and led by Jews, the financial crisis caused by among others Jewish banks as, for example, Goldman Sachs with on the head of it, Lloyd “I Do The Work of God” Blankfein, are just two of those “blessings.” The more the U.S., the EU, and the Christian Zionists are blessing Israel with financial and natural aid, the more of such “blessings” we will receive.

 

Means and Methods for Subversion of the Once Christian and American Societies: Immigration and Religious Lies. 

 

The Jews have themselves assured of a kind of “two-edged sword.” On side has the word “immigration” on it; the other side has “religious lies” on it. Yes, they have more ways to subvert a non-Jewish society as, for example, feminism, abortus, and so forth, but I will limit myself to these two phenomena. With “immigration” they are destroying the secular and the Christian identity of a nation. With “religious lies” they are destroying true and traditional Christian Church by “Jewish fables” which are believed as biblical and true by the Christian Zionists. The “holocaust” (without a capital “H”), however, is “The Greatest Jewish Fable of the Twentieth Century.” 

bib-theyre-scum-2

 

Pictures and Photos of numerous Killed Palestinians by Israel on the Internet: A Grim Token for the Future of Europe & the U.S. 

 

Many of us who search frequently the internet, are already familiar with many pictures and photos of dead Palestinians killed by Israel. If we look at those gruesome photos, it is not difficult to recognize the environment because the surroundings are easy to recognize; the only problem with this is that it is sometimes not clear if these photos were taken in Syria or in Palestine. But imagine now the following: the streets through which the mourning Palestinian fathers and mothers are carrying their killed children after an Israeli rocket attack would be streets in America or Europe? “This is impossible” you could say? And it seems impossible. But remember: What the Jews did during the Red Terror in Russia and what they are doing now in Palestine, is, in fact, a grim future token for Europe & the U.S.! “Being forewarned is forearmed” is a known and true proverb. So, make preparations to face a dark and grim future …

Thanks for reading.

 

Ton Nuiten – Zondag 28 Mei 2017.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.