Over de Ondergang van Andrew Wakefield, Dr. Mascha Kamphuis’s Vage en Mistige Gegevens over Vaccins & de Heldere Gegevens en Gevaren over Vaccins van de Vereniging Kritisch Prikken.

In het verleden hebben we wat aandacht geschonken aan Dr. Andrew Wakefield, die naar verluidt, om fauduleuze praktijken, (het bewust vervalsen van gegevens over een verband tussen vaccins en autisme) als een fraudeur zou zijn ontmaskerd en vervolgens voorgoed uit zijn beroep als medisch deskundige werd gezet. Deze theorie werd onderschreven door o.a. Roel Coutinho, gewezen directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding, onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (RIVM) Hier is een site waar o.a. de loopbaan van Coutinho beschreven wordt: https://www.intermediair.nl/carriere//cv-en-sollicitatie/cv-en-sollicitatiebrief/curriculum-vitae-roel-coutinho-centrum-infectieziektebestrijding In 1998 had Wakefield een medisch document in het Britse gerenommeerde medische vakblad, The Lancet, gepubliceerd waarin hij beweerde een verband tussen vaccins en autisme te hebben ontdekt. Het gevolg was dat vele Britse ouders die met dit medisch artikel bekend werden, voortaan weigerden hun kinderen tegen o.a de bof, mazelen en rodehond te laten vaccineren. Het resultaat hier weer van was een flinke tegenslag voor de inentingscampagne die in die tijd in Brittanië aan de gang was. Officieel heette het dat er daarna meer kinderen overleden zouden zijn aan mazelen. Later werd Wakefield zoals al gezegd, ontmaskerd als een fraudeur en uit zijn beroep gezet. De waarheid was echter dat Wakefield de link tussen vaccins en autisme inderdaad had aangetoond in zijn document én dat hij daardoor intussen een grote bedreiging voor de farmaceutische industrie was gaan vormen. Die organiseerde samen met een compliante en slaafse medische wereld een gemene lastercampagne tegen Wakefield om zijn carriére voorgoed vernietigd te krijgen, hetgeen hen uiteindelijk ook gelukt is.

Vaxxed_Del-Bigtree-2 ahrp.org

 

Complotdenker Mascha Kamphuis & en haar Onbewezen Complottheorie over “Veilige Vaccins.” 

 

Dit en andere verhalen over artsen en medici waarvan hun carriére door de farmaceutische industrie verwoest werd, zijn  te vinden op het internet en sociale media. Voor hén die nog de moeite nemen om actualiteitenprogramma’s zoals EenVandaag, Nieuwsuur etc. te bekijken, zal het duidelijk zijn dat er niets over de ware achtergrond en reden van de neergang van Andrew Wakefield werd (en wordt) gezegd. Integendeel; in plaats daarvan worden we getracteerd op oppervlakkige nietzeggende reportages waarbij het vaak de een of andere medische onbenul is die er de hoofdrol speelt als het draait om medische zaken. Een van deze a-medici is Mascha Kamphuis, voorzitter van de Vereniging voor Jeugdartsen. In de uitzending van Nieuwsuur van 17 november 2016 kwam Kamphuis aan het woord. In de betreffende reportage werd gesproken over het feit dat er steeds minder kinderen werden gevaccineerd vanwege twijfel bij de ouders over de noodzaak ervan en over de bijwerkingen die vaccins zouden kunnen hebben. Dat die ouders zo hun bedenkingen over vaccins hadden, was volgens Kamphuis te danken aan “slechte berichtgeving en “angstmakerij” op sociale media. Om die reden had het RIVM €2.000.000 apart gezet om “goede voorlichting” over vaccinaties te geven. Ook heeft mevr. Kamphuis met “een ouder” naar de site van Kritisch Prikken gekeken om te zien wat daar allemaal over vaccinaties gezegd werd. Haar commentaar:

“Nou, ik heb ook weleens met een ouder bijvoorbeeld naar de website van de vereniging Kritisch Prikken gekeken, gewoon samen van wat staat er nou, hoe is mijn mening daarover, eh, en op die manier, ja, vooral infomeren over de feiten die, waar ik in geloof, die ik geleerd heb. eh, en daarin de ouder dat meenemen.”

(Mariëlle Tweebeeke):

“Wat voor twijfels waren er dan bij deze,eh, dit voorbeeld?”

(Maschsa Kamphuis):

“Ja, nou, eh, twijfel over bijwerkingen bijvoorbeeld, da’s ’n heel belangrijke, twijfel over wat zít er in zo’n vaccinatie aan andere spulletjes, eh, twijfel over autisme, hebben we natuurlijk afgelopen ook weken over veel over gehoord. (D)er zijn heel veel verhálen die rondgaan.” 

Hmmm … “twijfel over bijwerkingen”, “andere spulletjes” en “veel verhálen die rondgaan.” Wel, we zijn kennelijk nu wat wijzer geworden, is het niet? Dan komt de moeder van het jongetje, Sam, Hellen Lerou, aan het woord en die beweert dat haar zoontje o.a een hersenbeschadiging opgelopen heeft vanwege vaccinatie. Daarna volgt een korte clip over Ryan, die kort na vaccinaties “onverklaarbare aanvallen”kreeg. Die verdwenen echter weer nadat de vacciaties niet meer gegeven werden. Nochtans kon er geen verband gelegd worden tussen de vaccinaties en de aanvallen die dit kind kort daaro te verduren had. Hellen Larou die daarop weer in beeld verschijnt, meent echter dat het zonneklaar de BRM-vaccinatie is die voor de gezondheidsschade bij Sam verantwoordelijk is. Maar Kamphuis meent weer dat er van een dergelijk verband geen sprake is en zij reageert dan met:

“Het enige verband wat ik wél weet, is dat als je niet vaccineert, dan weet je zéker dat uiteindelijk ook kinderen ddodgaan, eh, dat er bijwerkingen zijn.”

Vervolgens geeft zij toe dat bijvoorbeeld ziekenhuisopname en veel verdriet een deel zijn van het verhaal en zij maakt duidelijk mee te leven met Hellen Larou en Sam. Dan zegt Kamphuis dit:

“Ik hoor wél zeggen, er zit een grote tijd tussen de veertien maanden van de vaccinatie en de uitvalsverschijnselen, ehm,  dus dat is een lange periode om daar echt een verband van te maken.”

(Mariëlla Tweebeeke):

“Kunt u het úitsluiten want er zijn wél ouders die dus heel overtuigd zijn dat er wel dégelijk een relatie is, u zegt “Ik wil luisteren en ik weet het verband tussen dat er veel minder kinderen ziek worden dóór te vaccineren”, maar is het uit te sluiten?”

(Mascha Kamphuis):

“Is het uit te sluiten als ik zie dat er per jaar 175.000 kinderen gevaccineerd worden, eh neem in dit geval de BMR-vaccinatie, eh, als ik zie hoeveel kinderen van twee en een half jaar deze ziekte hebben, dan zou ik dit wel durven uitsluiten, ehm, want anders zou je het veel vaker zien.

(Mariëlle Tweebeeke):

“Het merendeel van de Nederlanders vaccineert, laat z’n kinderen vaccineren, 0,5% eh, is de daling, id het eigenlijk erg?”

(Mascha Kamphuis):

“Het is vooral erg omdat het een stukje trend is; dus als die trend zich doorzet en je komt onder een bepaalde grens, danbreng je gewoon kinderen in gevaar en, ja, het gaat me wel echt aan het hart, eh, dat er kinderen aan risico’s blootgesteld worden wat niet nodig is.”\

Mariëlle Tweebeeke vraagt dan of het geld wat vrijgemaakt zou worden voor voorlichting niet beter gebruikt zou kunnen worden voor onder zoek naar bijwerkingen van de vaccinaties, waarop Kamphuis reageert met:

“Ben ik hélemaal mee eens dat ook goed onderzoek héél belangrijk is, eh, nou dóet het RIVM heel veel onderzoek. Bijwerkingen, dat zég ik ook altijd tegen ouders, heb je twijfel of er iets na die vaccinatie plaatsvindt, relatie heeft, meld het bij de jeugdarts, die kan het weer melden bij het Lareb” (Centrum Bijwerkingen-TN) “bij het RIVM en zo kom je verbanden tegen, eh, en dat doen ze al jaren en dit soort verbanden zijn dus nooit aangetoond, ehm dus in die zin ís er ook heel veel budget wat naar onderzoek gaat, dat is enorm belangrijk dat dat blijt bestaan, eh, ik denk nú dat dat gesprek in de spreekkamer met de jeugdarts of het consultatiebureau wel een boost kan gebruiken gezien die trend en gezien die toename van kritische ouders.”

(Marëlle TweeBeeke):

“Hebt u zelf helemaal geen enkele twijfel?”

(Mascha Kamphuis):

“Nee, ik heb geen enkele twijfel, en dat zeg ik als jeugdarts, als onderzoeker, als wetenschapper maar ook als moeder. absoluut, ja.” 

(Einde interview)

Uit dit interview wordt duidelijk dat 1: er veel “angstmakerij” over socialemedia betreffende vaccins de ronde doet, 2: vaccins geen bijwerkingen hebben, 3: dat de gezondheidsschade bij zowel Sam als Ryan veroorzaakt door vaccins medisch niet bewezen kan worden en 4: dat er onderzoek naar eventuele bijwerkingen wordt gedaan door het Lareb en het RIVM. Verder is mevr. Kamphuis er vast van overtuigd dat er geen  verbanden tussen gezondheidsschade en vaccins is aangetoond. nos.nl/nieuwsuur/artikel/2143680-op-sociale-media-is-veel-angstmakerij-voor-vaccins.html En dit is dan zowat het “hele verhaal” wat de zender, NPO-2, waar dit actualiteitenprogramma wordt uigezonden, te vertellen heeft. Eigenlijk verkondigt Kamphuis hier een onbewezen complottheorie waarmee beweerd wordt dat vaccins veilig zouden zijn; vage, mistige en armzalige gegevens over de vermoedde veiligheid van vaccins.

CQDnZOTXAAAQaeo

 

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken. 

 

Maar wát heeft de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, in 1994 opgericht door natuurgeneeskunigen en bezorgde ouders, nu precies over vaccins te zeggen? Onder de titel, “onbekende Bijwerkingen” lezen we het volgende:

“Van vaccins weten we eigenlijk heel weinig. We zijn voor onze informatie afhankelijk van vaccinfabrikanten die voornamelijk onderzoek doen naar nieuwe vaccins. Zij brengen vrijwel alleen bijwerkingen op korte termijn in kaart. Onderzoek naar de lange termijn wordt te weinig, en niet serieus genoeg gedaan. De farmaceutische industrie is daarin ook niet echt geïnteresseerd en moedigt het niet aan. Dergelijk onderzoek is ook duur en ontwikkelaars van vaccins zien er eerder onplezierig nieuws uit voortkomen dan dat ze er brood in zien. Wie negatieve onderzoeksgegevens over de veiligheid van vaccins publiceert riskeert nogal eens zijn of haar carriére. Van de feitelijke bijwerkingen van vaccins wordt maar een fractie gerapporteerd. laat staan erkend.” nvkp.nl/informatie/ziekten-en-vaccins/

Hey, zou mevr. Kamphuis die in Nieuwsuur beweerde deze site samen met “een ouder” te hebben bekeken, ook het hierbovenstaande hebben gelezen? Nou, dáár hoorden we haar niet over in de uitzending! En zou het ook niet eens goed zijn geweest om “die ouder” ook een te interviewen om te horen wat díe te zeggen zoe hebben gehad? Laten we eens wat verder rondneuzen op de site van Kritisch Prikken en dan komen we bij het onderwerp “De Bof.” Daar lezen we o.a het volgende:

“De bof is een ziekte voor kinderen vervelend, maar vrijwel altijd onschuldig verloopt. Eén keer ziek zijn geeft levenslange immuniteit; vaccinatie geeft dat niet. Sinds 1987 is het vaccin tegen de bof opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. De vraag is of de  verschuiving van de bof naar latere leeftijd niet een groter gevaar voor de volksgezondheid betekent dan het doormaken van de onschuldige kinderziekte op de geëigende leeftijd.”

Verderop lezen we dit:

“. Het bofvvacin wordt in Nederland toegediend samen met het mazelen- en rodehondvaccin, de zogenaamde BMR, op de leeftijd van veertien maanden en negen jaar.

. De bof is een onschuldige kinderziekte met uiterst zelden complicaties en vaccinatie biedt daarom geen echte voordelen.

. Vaccinatie geeft bovendien kans op een verschuiving naar latere leeftijd waar de ziekte kan optreden met meer kans op complicaties tot gevolg.” nvkp.nl/informatie/ziekten-en-vaccins/bof/

Wel wel, dit zijn dingen waar we mevr. Kamphuis ook niet over hoorden! En het Lareb en het RIVM zwijgen hier ook over als het medische graf van Esculapius! En wat die ene zin die we zojuist hebben geciteerd, die is veelbetekenend:

“Wie negatieve nderzoeksgegevens over de veiligheid van vaccins publiceert riskeert nagal een zijn of haar carriére.” 

Wat die veelbetekenende zin betreft, zou ook Kamphuis ervan op de hoogte kunnen zijn dat wie negatieve gegevens over medicijnen(in dit geval vaccins) kan bogen op sociale uitsluiting en een door de farmaceuten in de grond geboorde carriére! Vandaar dat zij “als jeugdarts, als onderzoeker, als wetenschapper maar ook moeder” er vast, heilig en volkomen van overtuigd is dat vaccins veilig zouden zijn! En één van die medische geleerden die na publicatie van zijn document in The Lancet in 1998, later sociaal werd buitengesloten en wiens carriére volkomen verwoest werd, was Dr. Andrew Wakefield! Zie mnhopkins.blogspot.nl2016/04/we-will-not-be-silenced-by-corruption.html

 

Ton Nuiten – Maandag 31 Juli 2017.

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.