De Recente Terreuraanslag te Barcelona & De “PizzaGate-Complottheorie”: De Domme Jongens en Domme Meiden achter de NOS en andere Waarheidsverdraaiende Gevestigde Media vs de Intelligente en Meer Compentente “Complotsites.”

En wéér is het zover; de jongste (vermeende) terreuraanslag die enkele dagen geleden in Barcelona in Spanje plaatsgevonden heeft. En net zoals die enige tijd geleden in Nice, Frankrijk, hebben de daders/medeplichtigen gebruik gemaakt van busjes waarmee die op een drukke plaats in een mensenmenigte waren ingereden. En wéér wordt hier overdreven veel aandacht door de gezamelijke media aan gegeven. En zoals gebruikelijk wordt ook hier eenzelfde scenario afgespeeld: dader/daders plegen aanslag met een bus (of truck), zij zijn extreme islamieten, roepen tijdens het plegen van hun daad, “Aluha Akhbar”, even later worden hetzij zij állen of enkelen van hen door de inmiddels toegestormde anti-terreurpolitie doodgeschoten en last but not least, wordt de aanslag door de terreurorganidatie, IS, opgeëist. En dit is nu regelmatig het officiële toneelspel wat ons door de media voor ogen wordt geschilderd.

 

Verslag van de Aanslag te Barcelona (volgens de Fake News-Verkondigende Media). 

 

Net zoals dit met vorige aanslagen door extremistische Moslims betreft, krijgen we zoals boven uitgelegd, eenzelfde toneelopvoering voorgeschoteld. We zullen hier nu een korte omschrijving geven van hoe de Nederlandse zender, NOS, dit op haar teletextpagina (126) van vrijdag 18 augustus heeft weergegeven. De Spaanse politie had meegedeeld dat de terroristen samengesteld zijn uit een cel van 8 tot 12 mensen die allemaal uit Ripoll afkomstig zijn. een deel van deze terroristen zijn afgelopen donderdagavond door de politie in Cambrils (waar de aanslag plaastvond) gedood. En wat was nu precies aanvankelijk het plan van de terroristen? Wel, eerst wilden die de aanslag plegen met drie busjes die met gasflessen gevuld zouden moeten worden. Maar helaas voor de aanslagplegers, het noodlot sloeg toe toen het huis waarin de gasflessen waren opgeslagen (om wélke reden dan ook) explodeerde. Maar als echte islamitische fanaten dat die waren lieten de terroristen zich hier niet door ontmoedigen; “weet je wat?”, zal een van hen hebben gedacht, “die busjes die we hebben, ik heb ineens een brilliant idee; we gaan naar de plaats waarvan we oorspronkelijk de bedoeling hadden die middels een grootschalige gasaanval met de grond gelijk te maken en lo and behold, we rijden er daar met z’n allen op de mensenmenigte in.” Weliswaar enigszins teleurgesteld doch niettemin nog steeds goed gemutst en vol goede moed zijnde, rijden zij met hun gedachten al bij een toekomstige hoge positie in het toekomstige islamitische hemelenrijk zijnde, dapper en onvervaard op weg naar hun doel. Eenmaal bij de (dan nog toekomstige) plaats des onheils aangekomen zijnde, kunnen de terroristen hun fanatische gezindheid niet langer onder controle houden en rrraaang, met volle kracht drijven zij hun vehikels door de menigte heen. Dan arriveert er de politie en schiet enkele daders dood; resultaat: enkele gedode terroristen, veertien doden onder de menigte en 126 gewonden. Naar de overige daders wordt nog gezocht. Tot zover het nieuws.

 

Schertsend & Ietwat Cynisch. 

 

Toegegeven, we hebben het hier enigszins schertsend en cynisch weergegeven. Maar het zal misschien wel dudelijk zijn; zoals de media dit gebeuren weergeeft, is dit té belachelijk voor woorden. Terroristen waarvan het huis explodeert vanwege de gasflessen die er in opgeslagen zouden zijn. Je zou toch mogen (eigenlijk móeten) verwachten dat de terroristen nadat het huis geëxplodeerd was (áls dit al de juiste versie is!) van verdere actie af zouden hebben gezien. Maar dat is niet wat ons verteld is. Je zou in plaats daarvan mogen verwachten dat de terroristen daarna even pas op de plaats gemaakt zouden hebben om in de tussentijd een andere strategie te bedenken. En het vreemdste van alles is: nadat het huis geëxplodeerd was, zou dit -hoe kán het ook anders- toch de aandacht moeten hebben getrokken? Zou het dan niet de gewoonst zaak van de wereld zijn dat politie en brandweer toen al op de plaats des onheils afgesneld zouden zijn om er de zaak te blussen en daarna vérder onderzoek te doen? Dan zou tóen toch al duidelijk moeten zijn geworden dat zij moeten hebben gemerkt met terroristen van doen te hebben? En dan zouden er ook de nodige kritische vragen moeten zijn gesteld: “Wíe zijn jullie en waaróm hebben jullie die gasflessen daar opgeslagen?” Kortom: dan zou toen al duidelijk voor zowel brandweer als politie duidelijk moeten zijn geweest met terroristen van doen te hebben! Maar dat is niet wat ons verder meegedeeld is. Om het eens even kort en krachtig te zeggen: dit ronduit belachelijke mediaverhaal rammelt aan álle kanten! 

 

Maar …. Hoe Dóen die dit Nu Toch! 

 

Nu zullen we even aandacht besteden aan hóe de NOS/NPO-zenders zélf het “nepnieuws” (zoals zij dit menen te moeten zien) ontmaskerd zouden hebben. Eerst gaan we naar https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2168554/dit-zijn-de-beelden-die-de-media-niet-mogen-talen-zien.html Het artikel wat we er lezen, ” ‘Dit zijn de beelden die de media niet mogen laten zien”, is geschreven door Rudy Bouma, verslaggever voor het actualiteitenprogramma, Nieuwsuur. Hij blijkt zich dan de afgelopen maanden daarvoor verdiept te hebben in “nepnieuws.” We lezen er dat om de reputaie van president Donald Trump te gronde te richten er door “Homeland” een leger aan trolletjes aan het werk gezet is om dit te doen. Die zijn toen aan de gang gegaan om een “nepnieuwsverhaal” te verspreiden. Het meesterbrein waarop dit “nepverhaal”  gebaseerd is, zou Alex Jones van Infowars.com zijn. Jones zou een nepverhaal over een niet-bestaand pedofielennetwerk waarvan Hillary Clinton deel uitmaakt gepresenteerd hebben. Hiermee werd getracht om de verkiezingscampagne van Clinton te doen ontsporen. Om te bewijzen dat het hier om “nepnieuws” zou gaan, worden we verwezen naar de electronische encyclopedie, Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Pizza_conspiracy_theory Daar lezen we dat de zaak-Pizzagate, een complottheorie volgens deze site, in diskrediet is gebracht. Dat de gehackte email accounts van de campagnemanager, John Podesta, die geheime en gecodeerde berichten zou bevatten en later door Wikileaks openbaar zijn gemaakt waarin naar mensenhandel en enkele restaurants in de U.S. samen met leden van de Democratische Partij die verbonden zouden zijn met een vermeende “child-sex ring” het is allemaal niet waar. En wíe zijn er onder degenen die deze “complottheorie” hebben ontmaskerd? Yes, that’s right, het “District of Colombia Police Department.” Dan worden we verwezen naar https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Police_Department_of_the_District_of_Columbia We lezen daar een indrukwekkende geschiedenis van dit politiedepartement en haar vele afdelingen en taken die het in het verleden uitgevoerd heeft en tegenwoordig uit moet voeren. En wij zullen de laatsten zijn die zeggen dat dit departement maar weinig van betekenis zou zijn; haar geschiedenis en haar vele werkzaamheden zijn werkelijk indrukwekkend! Maar … we lezen er niet dat dit departement het “Pizza-verhaal” in diskrediet zou hebben gebracht! We lezen er wél iets anders:

“A mayor contributor to this article appears to have a close connection with its subject. It may require cleanup to comply with Wikipedia’s content policies, particularly neutral point of view. Please, discuss further on the talk page.” (bovenaan)

“This article appears to contain trivial, monor, or unrelated references to popular culture. Please reorganize this content to explains the subject’s impact on popular culture rather than simply listing appearances; add references to reliable sources if possible, otherwise delete it.” (onderaan)

En dáár weer onder komt de prijsschieter:

“This article needs additional citations for verification. Please help to improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.” 

En dat zégt nogal wat! Nogmaals, we zeggen níet dat het politiedepartement te Columbia er geen indrukwekkende reputatie zou hebben. Het probleem met dit artikel is echter dat de betrouwbaarheid er niet van vastgesteld is! En het is daarom dat de redactie van Wikipedia om betrouwbare bronnen vraagt. Nu weten we niet wannéér deze bovenstaande waarschuwingen door Wikipedia aan dit artikel zijn toegevoegd; dit kan natuurlijk gebeurd zijn nadát Rudy Bouma deze pagina heeft bezocht waarna hij er niet meer naar teruggegaan schijnt te zijn. En wederom: het valt er niet uit op te maken dát het politiedepartement het “Pizzaverhaal” wérkelijk in diskrediet heeft gebracht. Het zou Bouma dan ook sieren deze pagina wéér eens te bezoeken! En … hebben de heren en dames van de liegende NOS en gelijkaardige media al eens déze video bekeken? https://www.youtube.com/watch?v=47BmA0ZCrWs (“100% Believe Pizzagate After Watching This Pedogate Update Video”)  Of deze? https:”www.youtube.com/watch?v=inkSTc6kCJ0 (“The Oak Hill Case – The Story No One Talks About But A story You Need To Know – 2017”)

 

Ook Nepnieuws Alternatieve Media. 

 

Nu valt het ook weer niet te ontkennen dat er ook onder de alternatieve media de verschillende complottheorieën de ronde doen. Wat echter Bouma en de gevestigde media doen, is dat zij hiermee het kind mét het badwater overboord werpen. Zij gaan achter deze complottheorieën aan, ontmaskeren die als onjuist en presto!, dan zal dan ook álles aan complttheorieën onjuist zijn! Maar zo behoort de haas niet te rennen; door zorgvuldig onderzoek moet uiteindelijk blijken of een bepaalde complottheorie ook wérkelijk een “complottheorie” is of niet. Nu is er op de site van de NOS ook een korte videoclip te zien waar ons uitgelegd wordt, hóe we een complottheorie kunnen ont maskeren. En die gaat als volgt:

“Hillary Clinton ie een pedofiel”, “McDonald’s hamburgers zijn gemaakt van kauwgom”, “De koning is een buitenaards wezen en Autisme is besmettelijk.” “Met dit vaccin kun je jezelf berschermen tegen nepnieuws. Een Nederlandse onderzoeker heeft uitgezocht hoe je nepnieuws het best kan bestrijden; het kadertje boven een artikel met daarin de concensus over een onderwerp. Het onderzoek naar naar een nepnieuws-vaccin loopt al eventjes maar is nu ineens actueel. De onderzoeker hoopt dat er genoeg berichten gevaccineerd worden zodat nepnieuws geen kans meer krijgt.” 

En voilá, op deze wijze worden we er deskundig en op een zeer intelligente manier op gewezen, hóe we ons tegen nepnieuws kunnen vaccineren om er zo van gevrijwaard te blijven! Wel, laten we er dit over zeggen: nét zoals zowat al die vaccins die ons via de farmaceutische pillendraaiers worden aangeboden en giftige rommel zoals o.a kwik bevatten, zo bevatten de mediale vaccins waarmee de gevestigde media waarmede zij ons tot nu toe tegen de realiteit gevaccineerd hebben, het gif der halve waarheden en hele leugens! Kijk maar nog eens naar dat ronduit belachelijke verhaal van de NOS over de aanslag te Barcelona en de terroristen! 

 

Mainstream Media niet Langer Geloofwaardig. 

 

Vanwege haar ronduit belachelijke en idiote vorm van verslaggeving betreffende de terreuraanslag in Barcelona (en die in het verleden zoals enige tijd geleden in Manchester en Nice), is de gevestigde media (en pers voor hetzelfde geld) niet langer geloofwaardig. Zij hebben alle vertrouwen van het kijkers- en leespubliek verspeeld. De enigen die hiet nog geloof aan hechten zijn zij die nog altijd gemakkelijk te vormen, te kneden en te manipuleren zijn. Vergelijk het idiote verhaal van de NOS (en andere media zoals o.a http://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/17/everything-known-barcelona-terror-attack/) nu eens met déze met gedetailleerde gegevens gevulde site: aanirfan.blogspot.nl/2017/08/barcelona-false-flag.html En we hóeven het er ook weer niet eens te zijn met wat er allemaal op déze site betreffende de recente terreueraanval in Barcelona en andere aanslagen in het verleden beschreven is. Maar … die heeft 1: veel meer te vertellen dan de waarheidsverdraaiende media en 2: die komt veel overtuigender en geloofwaardiger over daar die in tegenstelling met de NOS, The Telegraph etc. daar aargifan een goed samenhangend verhaal verkondigd. En toegegeven: er zijn ook enkele  vermoedens en aannames te vinden. Maar de mensen achter sites zoals die van aargifan (die door de liegende media kleinerend “complotdenkers” en “complotsites” genoemd worden) zijn echter veel intelligenter en wijzer dan de domme jongens en domme meiden van de gezamelijke media waarvan o.a. de NOS deel uitmaakt!

 

 

Ton Nuiten – Zaterdag 19 Augustus 2017.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.