Verwijdering van Talloze “Anti-Semitische” Websites & Videos: Paniek onder de Anti-Defamation League & Andere Joodse Organisaties daar op het Internet de Verborgen (Joodse) Geschiedenis Steeds Meer tot Leven Komt.

We hebben hier al enige tijd de gewoonte om de misdaden van een deel van het Jodendom aan de kaak te stellen. Dit is niet slechts hier het geval (hoewel we er hier aan toe moeten voegen dat we hier op deze site tot nu toe maar zeer weinig bezoekers hebben gezien). Ook op vele andere sites worden de enorme misdaden (zoals o.a. de gigantische genocides die Russisch-Talmudische Joden in Sovjet-Rusland en haar satellietstaten hadden gepleegd) aan de kaak gesteld. De reactie van de liegende gevestigde media en politiek is dat er vooral op het internet en sociale media “het anti-Semitisme er toeneemt.” Een vérdere uitleg wordt er door hen niet gegeven. En het zijn natuurlijk vooral de Joodse organisaties die hier de noodklok over luiden en dit al reeds voor lange tijd aan het doen zijn. En dan hebben we natuurlijk ook de pers (waarvan luide schreeuwers zoals De Telegraaf, de krant van de toch al niet zo wakkere slapers) die dan hun boze tong roeren.

 

Ontmaskering van Joodse Misdaden door zowel Joden als “Anti-Semitische Websites.”  

 

Daarnaast zij er ook moedige en dappere Joden die de misdaden van hun volksgenoten ontmaskerd hebben. Onder hen zijn bijvoorbeeld Brother Nathanael Kapner (www.realjewnews.com), lan Pappé, Norman Finkelstein en (wijlen) Israel Shahak. De laatste heeft eind jaren ’90 een boek gepubliceerd, “Jewish History, Jewish Religion The Weight of Three Thousand Years” (Pluto Press) 2e editie 1997). Hiein beschrijft hij de geschiedenis van het Joodse volk. In hoofdstuk 5, “The Laws Against Non-Jews” (blz. 75-98) stelt Shahak de ronduit racistische wetten in Israël aan de kaak. Terwijl de moord op een Jood de doodsstraf eist, is een Jood die indirect de dood van een niet-Jood veroorzaakt, slechts schuldig voor de “Wet des Hemels.” Met andere woorden, hij kan slechts door God worden gestraft. Dit betekent dat hij dan ook niet voor het gerecht ter verantwoording geroepen kan worden. (En daar waar dit dan tóch tegen alle verwachting in gebeurt, ontvangt de dader slechts een milde straf). Aangetekend dient hierbij te worden dat het hiet niet om de Oud-Testamentische Wet gaat maar om de Talmudische Wetten. Zowel de religieuze gerechtshoven als de seculiere overheid gaan de grenzen van het recht voorbij om iemand die schuldig is aan de moord op een Jood veroordeeld en gestraft te krijgen. (blz. 75) Volgens de Shulhan ‘Arukh, (Talmudische Joodse wet) is het verboden om zowel een Jood als niet-Jood te bedriegen. Dit is echter niet verboden als de niet-Joden onder Joods gezag staan. Hoewel rabbijnse authoriteiten het onder elkaar niet eens zijn onder welke omstandigheden een niet-Jood door een Jood beroofd mag worden, is het hele debat hierover toegespitst op de macht van Joden of niet-Joden in plaats van werkelijk recht en humaniteit. Shahak schrijft dan dat dit de reden zou kunnen zijn dat er zo weinig rabbijnen waren die protest aantekenden tegen het stelen van Palestijns bezit in Israël daar dit door een overweldigende meerderheid aan Joods macht werd gesteund. Wat misleiding tijdens zakelijke relaties betreft, is het een grove zonde om een Jood te bedriegen. Mocht ontdekt worden dat een Jood ttijdens de berekening van een bepaald prijs een vergissing maakt, dan dient men hem (indien dit ontdekt wordt) te corrigeren. Het indirect bedriegen door een Jood van een niet-Jood is echter toegestaan tenzij het waarschijnlijk zou kunnen zijn dat dit de vijandigheid van niet-Joden met zich mee kan brengen. Om dit laatste toch te verhinderen, zegt de Jood  tijdens de financiële transactie met een niet-Jood, “Ik vertrouw op uw berekening.” (blz. 89-90) Wat de relatie tussen Joen en niet-Joden in Israël betreft, hoewel er ook niet-Joden in het land verblijven, is het eigenlijk niet toegestaan door het land te reizen. De verklaring hiervoor is dat “er geen afgodendienaar onder ons” gevonden wordt. Als de niet-Jood echter de Zeven Noachitische Wetten aanvaard, kan hij er de status verkrijgen van een daar “verblijvede vreemdeling.” Zo is dit ook het geval met de Palestijnen in Israël die wanneer de Joden er de macht hebben (en vandaag hébben zij er die ook), die volgens de leiders en aanhangers van de organisatie, Gush Emunim, mogen worden verdreven. (blz. 91) En zo staan er meer van dergelijke dingen in dit hoofdstuk bechreven die deze moedige Jood heeft onthuld. En hier is een videoclip waarin wijlen Jonathan Sack, een moedige Joodse journalist en onderzoeker de misdaden van Joden tegen gevangen Duitse burgers en militair personeel openbaar heeft gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=6Tbq9TUjuZc (“Allied jews tortured and raped Germans in Camps and prisons”)  Andere (vermeende) “anti-Semitische websites” zijn o.a. http://www.renegadetribune.com/jewish-global-power-mechanism-explained/ (waarvan in de zoekbalk weergegeven wordt dat die “niet veilig” zou zijn!), http://www.bollyn.com/the-zionist-crimanl-network/ https://nodisinfo.com/the-recycled-heads-and-other-inane-fakes-of-the-arch-zionist-holocaust-hoax/ https://www.darkmoon.me/2014/anti-semitic-websites-to-monitor-for-the-year-2014/ Op deze laatste site wordt meegedeeld dat ook die in het rijtje van “anti-Semitische websites” is geplaatst door Joodse organisaties. Men heeft er de volgende aansporing door deze organisaties om die te rapporteren gepubliceerd:

“Emailt u ons alstublieft als u op de hoogte bent van enige haat-websites die we gemist of vergeten hebben aan deze lijst toe te voegen. We zijn” (nl.) “van plan deze groeiende lijst aan de ADL of de SPLC te rapporteren om hen te vragen druk op de internetproviders die deze sites beheren,  uit te oefenen om die te blokkeren, af te sluiten en die voorgoed te verwijderen. We zijn eveneens van plan deze groeiende lijst aan Europese landen te rapporteren met het verzoek dat zij deze kwaadaardige opvattingen” (van de “anti-Semitische websites”) blokkeren. We zijn er verbazingwekkend succesvol mee geweest, honderden website in landen over de hele wereld geblokkeerd te krijgen. We bestrijden de haat op het internet door telkens één site per keer aan te pakken. Gebruik het contactformulier om sites aan te bevelen die onder toezicht moeten worden gesteld.” 

Vervolgens worden er de url van een aantal site gegeven die (volgens de onlogische redenatie van o.a. de Anti-Defamation League (ADL) als “anti-Semitisch” worden beschouwd. Wat hier in dit citaat nu zo opvalt, is de zin, “We zijn  er verbazingwekkend succesvol mee geweest, hinderden websites in landen over de hele wereld geblokkeerd te krijgen.” De vraag is dan ook: hoe komt het dat de ADL o.a. zoveel macht heeft om deze sites ook daadwerkelijk geblokkeerd (dan wel verwijderd) te krijgen? En hiermee wordt de visie van velen duidelijk nl. dat Joodse organisaties over de wereld er eigenlijk de macht hebben! De overheden van landen die dan in actie komen om deze sites te verwijderen, doen dit (vaak) niet op eigen gezag. Die worden nl. gedwongen aan de leiband gehouden door deze in die landen gevestigde Joodse organisaties.

 

De Massale Europese Anti-Bolsjewistische Kruistocht tegen de Sovjet-Unie. 

 

Een deel van de ware geschiedenis die voor ons altijd goed verborgen werd gehouden vóórdat het internet er was, is de massale Europese anti-Bolsjewistische kruistocht tegen de Sovjet-Unie. Na de Duitse inval in Sovjet-Rusland op 22 juni 1941 (Operatie, Barbarossa), meldden zich letterlijk vanuit de hele wereld talloze vrijwilligers, Fransen, Belgen, Finnen, Nederlanders, Noren Denen aan om Duitsland in haar veldcampagne tegen de door Joden beheerste Sovjet-Unie te steunen. Zij vormden samen de Waffen-SS. Vandaag de dag heet het officieel dat wanneer van iemand ontdekt wordt zich in die tijd bij de Waffen-SS aangemeld te hebben, hij wordt beschouwd als iemand die zich in die tijd bij een “criminele organisatie” aangesloten had. Ook hier wordt er geen andere reden gegeven dan dat hij een “anti-Semiet” zou zijn. Maar Leon DeGrelle, een der vele vrijwilligers van die tijd, heeft echter een heel ánder verhaal te vertellen: https://www.youtube.com/watch?v=_nKEKhgGsAI (“Leon Dgrelle – The Epic Story of the Waffen SS”)

an-empire-of-their-own

jabajabba.com

 

Hollywood: Uitgevonden en Gesticht door Joden & Alison Weir over de Ware Geschiedenis over de Relaties Tussen De U.S. & Israël & Manipulaties Achter de Schermen. 

 

Een ander stuk geschiedenis heeft het dat de filmindustrie, Hollywood, uitgevonden en opgericht is door Joden. https://www.youtube.com/watch?v=if9AwfLjT_o&t=1514s (“Peter Peters – How the Jews Invented Hollywood (“spell casting”) Het is vandaar waar de vele anti-Duitse films en (vermeende) documentaires over de “holocaust” (door o.a. de Joodse regisseur, Steven Spielberg) gepubliceerd werden (en nóg worden). Tijdens WW II was dit een vooraanstaand propaganda-istituut. En hier is een video van Alison Weir, van de site, http://www.ifamericansknew.org die hier een geschiedenis vertelt over de relaties tussen de Verenigde Staten en Israël, de verhulde manipulaties waardoor de U.S meegeholpen had bij de stichting van Israël als staat, en hoe dit alles zo schadelijk voor de Amerikaanse belangen is geweest tot nu toe: https://www.youtube.com/watch?v=asf7DwWcrV4 (“The Hidden History of how America was Manipulated into creating the state of Israel-Lie”)

 

Grote Paniek en Onrust in het Digitale Huis der “Geleerde Wijze Oudsten van Zion.” 

 

Uit het bovenstaande is duidelijk dat de toename van websites en videos waarop de misdaden van het Joodse volk door de eeuwen heen (de omvangrijke genocides door Talmudische Joden gepleegd in Sovjet-Rusland o.a. zijn al genoemd) voor nogal wat paniek en onrust onder de Joodse organisaties heeft gezorgd. Die leggen in verband hiermee echter niet uit, leggen ook de schuld ook niet bij het Russisch-Talmudische Jodendom wat de tot nu toe grootste genocidale misdaden op haar geweten heeft, maar volgens hen is de ontmaskering van deze misdaden weer eens “anti-Semitisme.” Het is altijd weer de (niet-Joodse) “ander” die de schuldige is. En daar waar de Joodse misdaden dan soms tóch nog in het vizier mochten komen, wordt dit vergoeilijkt, verbloemd, witgewassen, op maat gesneden en opgesierd weergegeven met het bekende commentaar, “Ja, maar als die anti-Semieten het Joodse volk niet hadden vervolgd, dan zou het allemaal niet zover zijn gekomen.” Maar ook deze pretext, excuus, uitvlucht, schijnt niet meer zo goed te werken. En om die reden heerst er nu nogal wat paniek en onrust in het Digitale Huis der Wijze Oudsten van Zion! En het is om die reden dat naast de vele “anti-Semitische websites” ook Alison Weir onder vuur is komen te liggen door Israël: https://www.youtube.com/watch?v=A0hhIj0k-k2w (“Alison Weir: “Israel Are Ramping Up The Attacks Against Me And The BDS Movement”)

 

“Horthy Is Our Shame.” 

 

Een ietwat vreemde uitdrukking, “Horthy Is Our Shame” (Horthy is onze Schande). Wat zou die toch te betekenen kunnen hebben? Daar komen we achter als we de verborgen geschiedenis weer raadplegen. Eerst zullen we de officiële versie weergeven. In november 2013 werd er te Szabadság in Hongarije, een beeld (een buste) onthuld ter ere van Admiraal Myklós Horthy, die Hongarije van 1920 tot 1944 regeerde. Hij zou een van die rabiate “anti-Semieten” in die tijd zijn geweest die in Hongarije flink tekeer ging tgene de Joden daar. Op de site, http://www.theguardian.com, is o.a. het volgende over Horthy te lezen:

“Dit is verbijsterend. Historici hebben ons geleerd dat het Horthy-tijdperk een van de donkerste hoofdstukken in de Hongaarse geschiedenis was; dit is algemeen bekend. Zijn huidige verheerlijking is schandalig. De schandelijke anti-Joodse wetten, de deportatie van meer dan een half miloen Joden naar de dodenkampen, het zenden van het gehele Hongaarse Tweede Leger om slechts door de Russen vernietigd te worden- al deze en andere misdaden zijn met hem verbonden. Hij was een van Hitler’s meest naaste medewerkers en bleef tot het einde toe loyaal. God noch het radicaal-rechts kan ooit zijn naam witwassen.” (ofwel “zuiveren”). Hoe schokkend is het dat een groot deel der Hongaren deze feiten negeren en ontkennen. Voor hen is het simpelweg een kwestia van vrijheid van meningsuiting en gedachte.” https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/11/hungarians-must-face-nazi-past-not-venerate-it Dit artikel van András Schiff, laat niets te wensen over; de Hongaren moeten hun Nazi-verleden eerder onder ogen zien dan dit verheerlijken. En dit is het officiële nieuws wat ons ook door talloze andere nieuwsbronnen als zodanig verkondigd is: Horthy was een wrede oorlogsmisdadiger die verantwoordelijk was voor de deportatie van talloze Joden en een van de intiemste medewerkers van Hitler was. Nu zullen we de laatsten zijn die beweren dat er hoegenaamd niets (of weinig) aan wreedheden plaatsgevonden hebben in die tijd. Maar. wát was nu de aanleiding voor het wrede optreden van Horthy tegen de Joden in Hongarije? En dan komen we bij een stuk verborgen geschiedenis wat we bij The Guardian, noch bij talloze andere gevestigde nieuwsbronnen vinden.

 

De Verborgen Geschiedenis. 

 

En hier volgt dan de verborgen geschiedenis. En die luidt aldus: Het eerste land wat na Rusland met een Bolsjewistische machtsovername te maken kreeg, was Hongarije. Als gevolg van de opdeling van het oude Oostenrijks-Hongaarse impirium, heerste in deze delen nu veel verwarring en onrust. De Communisten in het Kremlin (de Komintern, = Communistische Internationale) wisten van de chaotische omstandigheden in Hongarije gebruik te maken door er zich van de medewerking van zowat de hele Hongaars-Joodse bevolking waarvan er velen hetzij zelf Communisten hetzij communistische sympathieën koesterden) te verzekeren. Uiteindelijk slaagden die erin om in  maart  1919 er de regering ten val te brengen. De macht werd er toen overgenomen door de Hogaarse Jood, Bela Kuhn (wiens eigenlijke naam, Moritz Cohen, was). Gedurende de oorlog was hij als Hongaars soldaat door de Russen krijgsgevangen genomen maar nadat de Joodse Bolsjewisten er in Rusland de macht hadden gegrepen, werd hij door hen bevrijd. Het nieuwe Bolsjewistische regime wat nu de heerschappij over Hongarije had, was tot de laatste man Joods. Naast Bela Kuhn waren er de volgende Joodse bestuurders: “Otto Korvin, Bela Szanto, Tobor Szamuely, Jeno Varga, Jozseph Pogany, Jeno Landler, Georg Lukacks. Vervolgens werd over ieder van deze districten waarin Hongarije na de Bolsjewistische machtsovername opgedeeld werd, een Joodse commissaris aangesteld. Het gevolg van de Rode Terreur die daaropvolgde: het organiseren van Bolsjewistische terreureskaders, de nationalisering van geheel de industie en het privébezit; van de boeren werd al het graan met dwang en geweld afgenomen, zowel het leger als het politieapparaat werden er opgeheven waarvoor er in de plaats nieuwe terreureskaders werden opgericht. Zowel grondbezitters als hun gezinnen werden in trucks weggevoerd en bij de duizenden vermoord. Daarna begonnen de Bolsjewistische Joden met hun terreur tegen de christelijke leiders in dat land waarbij talloze kerken door brand verwoest werden en priesters en voorgangers over het helel land werden vermoord. Verkrachting van meisjes en vrouwen door de Bolsjewisten was er schering en inslag. Soldaten van het Rode Leger gingen de huizen van de Hongaarse bovenklasse af en namen daar met geweld de meisjes en jonge vrouwen die er zich bevonden met zich mee en voerden die dan naar de barakken waarzij verbleven. Daar werden zij continue misbruikt en vele van de ongelukkige slachtoffers gaven eerder de voorkeur aan zelfmoord dan dat zij hun familieleden in deze ellendige staat weer onder ogen zouden moeten komen. Bij al deze en andere terreurdaden werd er de Bolsjewisten de volgende opdracht gegeven:

“Schrik niet terug voor het vergieten van bloed daar er niets wat de moeite waard is, van verkregen kan worden. Zonder bloed kan er geen terreur zijn en zonder terreur kan er geen dictatorschap van het proletariaat zijn.” 

De Bolsjewisten schaften er ook het recht op proces en verdediging af (waardoor aangeklaagden een showproces kregen waarbij zij zich niet konden verdedigen). Maar het was vooral het Christendom in Hongarije wat het hoofddoelwit van de Bolsjewistische heersers was.  Dit werd samen met het patriotisme en de fatsoensmoraal van het Hongaarse volk belachelijk gemaakt en bespot, terwijl losbandigheid en pronografie over het hele land gepropageerd werden. Ondanks al deze problemen was admiraal Myklós Horthy er intussen in geslaagd zich een Nationaal Leger te formeren en samen met het Roemeense leger ging hij daarmee de Bolsjewisten te lijf.En zo begon de “Witte Terreur” als reactie op de “Rode Terreur.”  Op 1 augustus 1919 wisten zij Bela Kuhn en zijn Joodse Bolsjewistische regime ten val te brengen waarbij Kuhn zelf naar de Sovjet-Unie wist te ontkomen. Hierna brak er in Hongarije een ware golf van anti-Semitisme los tegen die Joden die er nog overgebleven waren; nadat die eenmaal uit de macht verwijderd waren, werden die massaal om het leven gebracht. In 1939 voerde de Hongaarse overheid een anti-Joodse wet door waarmee de deelname van Joden aan het zakenleven en de industrie met 12% beperkt werd en tot 6% in de beroepsgroepen. (“The Myth of German Villaimy” by Benton L. Bradberry (AuthorHouse) 26 juni 2012, blz. 114-117)

 

András Schiff. 

 

Maar wie is Sandrás Schiff (de schrijver van het artikel in The Guardian), zelf? Na wat zoeken komen we heel wat over hem tegen. Op de site van de Engelse nieuwszenderd, BBC, heeft hij tijdens een interview duidelijk gemaakt waarom hij zijn muzikale talenten niet in Hongarije wilde vertonen. Hij zei verder dat de situatie zoals die nu in Hongarije is, hem geen goed doet en hij hier een “groot tegenstander” van is. Wat de huidige toestand in Hongarije betreft, maakt Schiff zich zorgen over (de in zijn ogen) racistische en anti-Semitische partij, Jobbik, de “Beweging voor een Beter Hongarije.” Het is niet slechts de Hongaarse overheid maar vnl. het volk wat hem zoveel zorgen baart; dat durft er zich niet tegen Jobbik uit te spreken en onder hen bevinden er zich maar weinig die de “burgerlijke moed” hebben die dit wél doen. En ook hier is de onthulling van de buste van Horthy gesprek van onderwerp. Op de vraag van de interviewer warom hij geen concert in Hongarije m.b.t. zijn 60ste verjaardag wil geven, zegt Schiff dit:

“Ik zet zelfs geen voet in het land, zelfs niet als privépersoon.” 

Verder beweerde hij het volgende:

“Ik ben ermee bedreigd dat als ik terugkeer naar Hongarije, zij mijn beide handen af zullen snijden. Ik wil geen fysieke en mentale aanval riskeren.” 

Die “zij” zijn dan volgens Schiff anonieme personen die hem hiermee hebben bedreigd. http://www.bbc.com/news/magazine-25450716 (“Andras Schiff: Why I won’t perform in Hungary”)  Het is natuurlijk nóóít goed om wie dan ook te bedreigen. Maar we moeten tevens vaststellen dat de aanleiding tot zoveel “anti-Semitisme” in Hongarije nl. de response van Horty’s “Witte Terreur” op de “Rode” ook híer niet besproken is. En enige tijd geleden werd er in Hongarije een protestdemonstratie tegen Horthy gehouden waarbij demonstranten (sommigen met de bekende “gele ster” op hun revers) “Horthy is Our Shame” scandeerden.

En zo komt er op het internet steeds meer een geschiedenis tot leven, waar we via de gevestigde media óf niets over horen óf dat er stukjes waarheid over verkondigd worden die op hun beurt echter weer met een labyrint aan leugens omringd zijn. En het is dit wat de Joodse organisaties nu zo bevreesd heeft gemaakt. Hun reactie? Het vertrouwde mantra, “Het anti-Semitisme neemt” (ja, wéér maar eens!) “toe.” De waarheid is echter dat er reeds lang achtergehouden feiten zijn, die nu pas zijn geopenbaard en die (zoals ook híer te lezen is), een heel ánder beeld geven van wat er zich wérkelijk in zowel het iets langere als het meer recente verleden heeft afgespeeld. En de enige manier om dit “toenemende anti-Semitisme” te bestrijden is om er de websites en videos die de ware geschidenis aan het licht hebben gebracht, te censureren, te blokkeren en (uiteindelijk) voorgoed te verwijderen. Aangezien de waarheid echter al lange tijd her en der over het internet circuleert, zal het moeilijk zijn om ook hén die dankzij al deze sites en videos deze waarheid inmiddels hebben leren kennen, ook allemáál het zwijgen op te leggen. En dát er grote paniek heerst onder zowel prominente Joden als Joodse organisaties, blijkt wel uit deze videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=YItWAa8eFZk (“Jews Panic Over Internet Response To Jews”)  En wat is de (gebruikelijke) response? Juist, het “anti-Semitisme neemt er toe.” En dit is dan ook de reden dat de aanval ingezet is tegen “anti-Semitische websites -en videos. Maar hoewel deze grootschalige aanval voortgezet zal worden waarbij er meer sites en videos hetzij geblokkeerd hetzij verwijderd zullen worden, is de waarheid inmiddels niet meer te stuiten; velen zijn nu dankzij deze internetbronnen nu op de hoogte van wat er zich in de recente geschiedenis afgespeeld heeft. De geest is nu uit de fles en laat er zich niet meer inwurmen. Het beste zou natuurlijk zijn dat de Joodse organiaties eens de Joodse rol in verschillende historische perioden zouden erkennen en zélf ook eens het boetekleed aan zouden trekken. We hebben het immers mee moeten maken dat Duitsland al meerdere malen de genocide op het Joodse volk door Hitler heeft moeten erkennen en dat het ook nu nog altijd compensatie aan zowel de staat, Israël, de holocaust-overlevenden en de Joodse organisaties betaalt. Nu moet het maar eens duidelijk zijn dat de Joodse organisaties zélf de Joodse rol in de geschiedenis zullen erkennen en zélf eens beginnen met compensatie aan bijvoorbeeld de nog weinige Russische overlevenden van de Holodomor (dan wel aan hun nabestaanden). Zolang de dubieuze en doorslaggevende rol van Joden bij de Joodse Revolutie in oktober 1917 o.a. niet als zodanig wordt erkend terwijl men wél dreigend met de vinger naar ánderen wijst met het nu bekende mantra, “anti-Semiet!”, zal het anti-Semitisme toe blijven nemen en zullen de problemen die hier het jammerlijke gevolg van zijn, nóóit opgelost worden

 

 

Ton Nuiten – Zaterdag 14 Oktober 2017.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.