Harvey Weinstein, Michael Jackson, Bill & Hillary Clinton, Richard Williamson: Slachtoffer & Doelwit van Joods-Talmudisch-Farizeesche Hollywood Moguls

Al enige tijd is hij in het nieuws nu, Harvey Weinstein, een van de grote (misschien wel de grootste) filmproducenten van Hollywood. Hij zou vele actrices en filmsterren hebben aangerand, lasiggevallen en in  verschillende gevallen zelfs misbruikt hebben. En dit in ruil voor een geweldige en goedbetalde carriére. Hij schijnt echter niet de enige te zijn; in het verleden is er hier wel vaker wat van naar buiten gekomen maar na een tijdje in de aandacht had gestaan, ebte dit al snel weer weg.

 

Hollywood: Geregeerd & Bestuurd door Joden. 

 

Nu is het voor velen beslist geen geheim meer dat zowat de grootste filmindustrie ter wereld, geregeerd en bestuurd wordt door Joden. Van de gevestigde media (die recent ook aandacht aan de sexschandalen van Weinstein besteed heeft, zul je dit uiteraard niet horen. Nu is het zo dat ook Weinstein zelf Joods is. En het is al zeer lange tijd de gewoonte dat daar de ene Jood de andere de hand boven het hoofd houdt wanneer er zaken zoals de genoemde sexschandalen naar buiten komen (of dit dreigen te gaan doen).

 

De Gevestigde Media, Pers & Uitgeverijen: Geregeerd & Bestuurd door Joden. 

 

Het is niet slechts Hollywood wat ferm in handen is van Joden, ook de gevestigde media, pers en de uitgeverijen bevinden zich in een ferme en vaste Joodse grip. En wat hier nu allemaal zo ongebruikelijk aan is, is dit: hoe komt het nu dat er naast de actrices en filmsterren die zeggen aangerand dan wel sexueel misbruikt te zijn door Weinstein, delen van deze component zich nu tégen hem hebben gekeerd? Je zou toch mogen verwachten dat hoewel hier zoals gezegd al enige tijd aandacht is besteed, de Joodse vrienden van de (evenzeer Joodse) Weinstein hem toch in bescherming zouden nemen. Maar nee, nu hij eindelijk op een zeer negatieve wijze in het volle mediale daglicht is komen te staan, lijkt Weinstein ook bij hén in ongenade gevallen te zijn. De vraag is nu: waaróm? 

 

Knullige Nieuwsartikelen. 

 

Officieel heet het dat hij volgens sommige gevestigde mediabronnen in een negatief daglicht is komen te staan dat hij naast zijn sexuele escapades niet langer winstgevend meer zou zijn. Een voorbeeld is hier te vinden bij de New York Post: nypost.com/2017/10/14/this-one-incident-sums-up-how-hollywood-feels-about-women/ Hoewel de sexuele misstappen van Weinstein (en de “normen en waarden” van Hollywood) ook hier (oppervlakkig) aan de kaak worden gesteld, wordt hier handig het feit weggelaten dat Weinstein net zoals vele andere filmproducenten, Joods is. Dit is dan ook weer een van die knullige nieuwsartikelen. 

e507542c2f2cb00250dba9957e6c6438

news.com.au

Onthullende & Serieuze Nieuwsartikelen. 

 

Naast de vele knullige artikelen hebben we echter ook de onthullende en serieuze nieuwsartikelen. En uit die berichten wordt duidelijk hoe diep en wijdverspreid de verdorvenheid en slechtheid binnen de filmindustrie wel niet is! En de video die in dit voorbeeld te zien is, laat zien dan vele (zo niet alle) grote filmbazen daarnaast ook nog eens beruchte pedofielen zijn die tot dan toe in vele gevallen ongestraft hun gang hadden kunnen gaan. En het is ook hier weer de Jood, Harvey Weinstein, die hier in het volle daglicht staat! De bekende actrice vertelde hierover het volgende:

“Toen ik 17 jaar was, werd ik gevraagd Harvey Weinstein in het Savoy Hotel te ontmoeten. Ik nam aan dat dit in een conferenciezaal zou zijn wat zeer gewoon is. Toen ik daar arriveerde vertelde de receptie me naar zijn kamer te gaan. Hij opend de deur naar zinj badkamer Ik was ongelooflijk naïef en jong en het kwam niet in me op dat deze onaantrekkelijke man van mij zou verwachten enige sexuele interesse in hem te hebben. Na” (zijn aanbod van) “alcohol afgewezen te hebben en te hebben verteld dat ik ’s morgens naar school moest, ging ik ongerust maar ongedeerd weg. Enkele jaren later vroeg hij mij of hij had getracht iets met mij te doen tijdens die ontmoeting. Toen besefte ik dat hij zich niet kon herinneren of hij mij had aangerand of niet.” 

Dan is daar Minka Kelly, die het volgende over Weinstein te zeggen had:

“Ik ontmoette Harvey tijdens een feestje van de” (film)- “industrie. De volgende dag vertelde mijn agent dat hij mij wilde zien voor een algemene ontmoeting. De locatie was bepaald voor deze hotelkamer. Ik voelde me er niet gemakkelijk op naar zijn  kamer te gaan en dat zei ik ook. De volgende dag zaten we met een assistent in het restaurant van het hotel. Hij hield me vijf minuten bezig met nonsens (films waar hij me in kon plaatsen) en vroeg de assistent toen om ons te verontschuldigen. Terwij zij wegwandelde zei hij: “Ik weet wat jij voelde en wat ik voelde toen we elkaar de vorige avond ontmoetten en vervolgens overlaadde hij mij met aanbiedingen van een luxe leven met trips met privévliegtuigen over de wereld enz. ALS ik zijn vriendin wilde zijn. Of “We kunnen dit zakelijk houden.” Al wat ik wist was dat ik de gevoelens van deze zeer machtige man niet moest  kwetsen en zo snel mogelijk uit deze situatie moest zien te komen. Ik vertelde hem terwijl ik mij gevleid voelde, “Ik zou de dingen graag zakelijk willen houden.” 

Dit zijn slechts twee voorbeelden. Op de video, “The Khazarian Pedophile, Orgiastic Cult in Hollywood”, zijn talloze andere voorbeelden (waarvan vele zeer ernstige) te zien. Nadat de actrice, Rose McGowan, door Weinstein was verkracht, werd zij door de Hollywoodindustrie aan haar lot overgelaten. Verder wordt duidelijk dat de levens noch de vrouwelijkheid van deze acrtices ook maar enige waarde voor de Joodse Hollywoodbazen hebben; zij worden er (en niet slechts actrices) mentaal en fysiek uitgezogen. De bekende Robby Williams, die enige tijd terug zelfmoord pleegde, deed dit daar hij in financiële problemen was gekomen, hij aan de drank en drugs raakte, gedeprimeerd werd. Hoewel hij medicijnen voorgeschreven had gekregen (die als mogelijke bijwerking zelfmoordgedachten hebben), maakte Williams uiteindelijk een einde aan zijn leven. En de Hollywoodbazen zal dit maar weinig hebben geïnteresseerd! https://www.vetranstoday.com/2017/10/17/rose-mcgowan-hollywood-dumped-me-after-harvey-weinstein-raped-me/

 

Michael Jackson & De Joden van Hollywood. 

 

Een ander (zeer bekend en vermaard) slachtoffer van Joodse kuiperijen was de zanger, Michael Jackson. Die zou zich ergens in 2003 tijdens een (of meer) telefoongesprekken schuldig hebben gemaakt aan “anti-Semitische uitlatingen.” Althans, zo bracht de Britse krant, The Guardian, dit destijds. Volgens dit blad zou Jackson tijdens dit gesprek hebben gezegd dat Joden “luizen” waren die samenzweerden om hem aan de armoedestaf te brengen. Dit was ook de directeur van de Anti-Defamation League, Abraham Foxman, niet onopgemerkt voorbij gegaan. Als reactie had hij hier dit over te zeggen:

“Het is droevig dat Jackson geïnfecteerd ie met stereotype ideëen over Joden als geldgraaiend en maipulerend.” 

Daarna werd er een rechtzaak tegen Jackson aangespannen. https://www.theguardian.com/world/2005/nov/24/michaeljacksontrial.arts

De ADL eiste tevens dat Jackson hier zijn excuses over aan zou bieden. https://www.haaretz.com/jewish/2.209/adl-demands-michael-jackson-apologize-for-antis-emitic-lyrics-1.175046

MJ 2010 gif 26 michael jackson

Brother Nathanael Kapner over Michael Jackson & de Joden. 

 

Maar wat was er destijds nu wérkelijk aan de hand? Had Jackson zich nu wérkelijk zonder enige reden schuldig gemaakt aan “anti-Semitic-rants”? Of was er iets ánders gaande? Wel, Brother Nathanael Kapner, een voormalige Talmudische Jood, legt uit wat er in die tijd precies aan de gang was. Hij deelde mee dat de Joden ahter Michael Jackson zijn carriére bevorderd hadden om de jeugd te verderven zoals dit uiteengezet is in de Protocollen der Wijze Ouden van Zion. Verder zei Kapner dat Jackson ervoor koos omringd te zijn met “geldhongerige Joden” die hem niet zozeer als een “menselijk wezen” zagen maar eerder als “een stuk handelswaar om gebruikt te worden voor financieel gewin.” Daarnaast blijkt Jackson zelf ook geen schone lei te hebben gehad; in 1993 werd hij door Evan Chandler ervan beschuldigd zijn destijds 13 jaar oude zoontje, Jordan Chandler. In 2003 zou hij een 12 jaar oude jongen hebben gemolesteerd. Deze en andere dergelijke zaken hadden zich voorgedaan nadat Jackson ervoor gekozen had de overstap naar Hollywood te maken. Maar … wéi waren nu die “Joodse luizen” waar hij het over had? Hier zijn ze: Wiesner, Grubman, Fields, Spiegal, CharlesKoppelman, Sanger en Brafman. Na zijn dood zei Charles Koppelman dat Jackson na zijn dood meer geld op kon leveren dat tijdens zijn leven. Jackson had in 1996 ook een song, “They Don’t Care About Us” waarin de woorden, “Jew me, sue me, Kick me, kike me”, waarmee hij duidelijk wilde maken hoeveel macht de Hollywood-Joden wel niet over hem hadden. Maar ook de platenmaatschappijen zijn er volledig in handen van dezelfde Joden. Het waren zij die hem niet slechts “groot” hadden gemaakt maar hem tevens zijn ondergang hebben bezorgd en daarmee tevens een groot deel van de jeugd (zijn fans) op de weg des verderfs hebben geleid. http://www.realjewnews.com/?p=415 (“The Jews Behind Michael Jackson’s Life and Death”)

 

Wat Zeggen de Protocollen? 

 

En wat hebben de Protocollen hierover te zeggen? Lees maar mee:

“We hebben de jeugd der Goyim wereldwijd verdoofd en in het verderf gestort door haar op te voeden met principes en theorieën welke ons als vals bekend zijn, hoewel wij het zijn die deze haar geleerd hebben.” (Protocol 9 (CPA Book Publishers) herdruk van 1934, blz. 171)

En dat hebben het bovenstaande gezien, inderdaad gedaan.

holmogul

radioislam.com Het Engelse onderschrift leest als volgt: “De Joden in Hollywood creëerden een machtige verzameling aan opvattingen en modellen … zo krachtig dat zij in zekere zin het Amerikaanse verbeeldingsvermogen gekoloniseerd hebben … Uiteindelijk werden de Amerikaanse normen en waarden gedefinieerd door de films die de Joden maakten.”

Wat die “opvattingen en modellen” betreft, we kunnen zeggen dat die eigenlijk zijn gecreëerd door de Protocollen der Wijze Ouden van Zion. En de Joodse moguls die hierboven staan afgebeeld, hebben dit duistere geschrift natuurlijk niet zélf samengesteld. Maar zij hebben Protocol 9 wél in praktijk gebracht! En dit is natuurlijk ook het geval met Harvey Weinstein. Nogmaals, hóe komt het nu dat delen van de gevestigde media zich nu tégen hem hebben gekeerd nu zijn escapades zo duidelijk naar buiten zijn gebracht met de Joodse familie Sulzberder eihenaars van de New York Times voorop nadat vele actrices die zich hier in het openbaar over beklaagd hebben?

 

Een “Extreem-Rechtse Samenzwering”? 

 

Misschien dat hetgeen er nu allemaal rond Weinstein gebeurt, te maken zou kunnen hebben met een “extreem-rechtse samenzwering.” In de tijd dat voormalig president, Bill Clinton, in 1998 verwikkeld was in het Monica Lewinsky sex-schandaal, sprak Hillary Clinton (destijds de first Lady), vergelijkbare woorden; ook in die tijd zou er volgens Hillary sprake zijn geweest van een dergelijke samenzwering waarmee de Lewinskyzaak op touw zou zijn gezet. En nu bezigde Weinstein ongeveer dezelfde termen zoals Hillary in die tijd deed. Nu zou de term “extreem-rechtse samenzwering” gecodeerde taal zijn voor Bejamin Netanyahu en Israël. Nu, wat was nu het geval? Weinstein zou met een andere Jood, Katzenberg genaamd, (nu voormalig) president, Barack Obama zowel in 2008 en 2012 enthousiast hebben gesteund tijdens de verkiezingen. Nu zou Obama zelf niet zo vurig voor Israël zijn geweest. En een echte fan van Netanyahu was Obama nu bepaald niet. Het is immers weer een hele tijd geleden dat de voormalige president van Frankrijk, Nicolas Sarkozy tijdens een gesprek onder vier ogen aan Obama toevertrouwde dat Netanyahu een “leugenaar” was en Obama hierop gereageerd zou hebben met, “Ik heb elke dag met hem te doen.” Voor het tweetal was het jammer dat de microfoons die er voor de G20-summit in die tijd waren opgezet, op het moment dat zij dit zeiden, aan stonden. Sarkozy en Obama hadden dit niet in de gaten maar de journalisten die er ook waren, vingen de woorden op en die hebben dit naar buiten gebracht. https://www,theguardian.com/world/2011/nov/8/sarkozy-obama-netanyahu-gaffe-microphone Daarnaast had Obama tijdens zijn presidentschap al meer dan eens gesuggereerd dat Israël zich terug zou moeten trekken achter de grenzen van 1967. iDit even tussendoor.

6a00e54ee7b64288330147e3cd9ed9970b-500wi

brianorndorf.com

Miral. 

 

Het was ook in die dagen van Obama en Weinstein dat er de film, “MiraL, uitkwam. Dit is een film die het Israëlisch-Palestijnse conflict vanuit een Palstijns oogpunt bekijkt. En het was Weinstein die ondanks dat hij zelf Joods was, deze film van harte promootte. Nu was het al voor Netanyahu erg genoeg een president in die tijd te hebben die in hem geen goede vriend zag, nadat hij te weten was gekomen dat een der Joodse Hollywood-moguls (misschien wel de grootste), Harvey Weinstein geheten, die de film (die door Julian Schnabel geproduceerd was) hevig en onophoudelijk promootte en huldigde, werd het de Israëlische premier te veel. Die film stelt Israël nl. in een zeer negatief daglicht. Zo zijn er beelden te zien hoe stenengooiende Palestijnen door Israëlische soldaten worden aangevallen die met scherp schieten, bulldozers die Palestijnse huizen met de grond gelijkmaken en Joodse kolonisten die in door Arabieren bevolkte wijken nederzettingen aan het bouwen zijn. En Weinstein, ja, die vond het een geweldige film. Maar, vond David Harris, uitvoerend directeur van het Amerikaans-Joodse Comité, de film gaf slechts een eenzijdig beeld van het conflict, “De film heeft duidelijk een politieke boodschap die Israël in een zeer negatief licht stelt.” (zie ook: http://www.breitbart.com/big-hollywood/2015/03/25/obama-lackey-anti-israel-propagandist-harvey-weinstein-honored-for-fighting-anti-semitism/

 

“Extreem-Rechtse Samenzwering”: Eufemisme voor Netanyahu en Gelijkgezinden. 

 

Zoals gezegd, verkondigde Hillary Clinton tijdens het hoogtepunt van de zaak-Lewinsky dezelfde woorden; zij en haar man, Bill, zouden in die tijd het slachtoffer zijn van een “extreem-rechtse samenzwering.” Maar … waaróm deed zij dit? Waren er misschien neo-nazi’s in het verborgene aan het werk om het tweetal te schaden en was daarom de zaak-Lewinsky op poten gezet? Nee, de waarheid is dat Clinton tijdens zijn presidentschap druk had uitgeoefend op Israël om een vredesdeal met de Palestijnen te sluiten. En dat viel bij Israël niet in goede aarde. Vadaar dat men er had besloten Monica Lewinsky als stagiaire in het Witte Huis te laten werken. Zij zou eigenlijk een agent van de Mossad zijn. Daarnaast zouden de gesprekken die Clinton tijdens zijn  ambtstermijn met (zowel binnen- als buitenlandse) prominenten had, afgeluisterd zijn geworden. Nadat er een sexuele relatie tussen Clinton en Lewinsky was ontstaan (hetgeen vanaf het begin vermoedelijk de intentie was geweest) werd Clinton zo gecompromitteerd. En uiteindelijk kwam dit schandaal naar buiten. Het zou op deze wijze zijn dat men in Israël “wraak” had willen nemen voor het initiatief van Clinton om Israël door er druk op uit te oefenen, een vredesdeal met de Palestijnen aan te gaan. En met Harvey Weinstein zou dit nu ook zo zijn; vanwege zijn steun aan de film, Mira, (die zoals gezegd Israël in een zeer negatief daglicht stelt), zouden zijn vele sexuele escapades nu opzettelijk in de openbaarheid zijn gebracht. Maar waarom bezigden beiden dan de woorden, “extreem-rechtse samenzwering”? Wel, dit zijn eufemistische woorden om er Israël en Netanyahu mee aan te duiden! Niemand (zelfs Weinstein niet) heeft de moed om Israël openlijk en fel te bekritiseren vanwege haar anti-Palestijnse beleid en het feit dat dit land al voor jaren alle VN-resoluties in de wind heeft geslagen. Dus deed Weinstein dit op zijn eigen wijze nl. door de film, Mira, flink te promoten en te huldigen.

 

De Omvangrijke Sexuele Schandalen Binnen de Katholieke Kerk. 

 

Het zal waarschijnlijk nog in ons aller geheugen gegrift zitten, de grootschalige sexuele schandalen binnen de Katholieke Kerk die er de afgelopen jaren naar buiten zijn gekomen. En die waren beslist niet van recente datum. sommige van deze vormen van sexueel misbruik van kinderen door priesters, bisschoppen, paters enz. dateren van heel lang terug. Naderhand hebben vele slachtoffers van dit misbruik die nu volwassen zijn maar destijds toen het gebeurde nog kinderen waren, hier mee naar buiten gekomen. Nu zijn er in het verre verleden wel soms van die gevallen naar buiten gekomen maar nooit zoveel als in de achter ons liggende jaren. En ook hier zou een verband met het openbaar worden van deze zaken gelegd kunnen worden met Israël. En hoe dit zou kunnen, leggen we hieronder verder uit.

 

Bisschop Richard Willamson. 

 

Het zal ons ook nog wel bekend zijn dat er in 2009 iets gebeurde (en dit was ongeveer tegen het hoogtepunt van de Israëlische operatie, Cast Lead, die in december 2008 begonnen was, de grootschalige Israëlische inval in de Gaza-strook) wat in delen van de wereld veel stof deed opwaaien. Het centrum van de storm die dit vele stof omhoog liet dwarrelen was gelegen daar waar Bisschop Richard Willamson verbleef die in die tijd bezoek van een Zweeds camerateam had ontvangen. Aanvankelijk zullen er de bisschop slechts vragen zijn gesteld over zaken die met het Katholieke geloof te maken hebben. Maar uiteindelijk manoeuvreerde het team in die positie waarmee ook het interview verlegd werd naar zijn overtuiging over de “holocaust.” Williamson bleek jaren geleden iets gezegd te hebben wat ergens op “holocaust-ontkenning” neerkwam. En daar werd hij nu door het camera aan herinnerd. Het is dan ook niet onmogelijk dat Williamson bewust die kant op gemanoeuvreerd zou kunnen zijn door dit team. Hoe dan ook, de interviewer stelde hem vragen over de gaskamers. Williamson was van mening dat het aantal Joodse slachtoffers zo moest liggen op 300.000 en dat die omgekomen waren vnl. door ziekten en ontberingen. Hier verwees hij ook naar het bekende “Leuchter-Rapport” van Fred Leuchter die in het verleden de resten van de Duitse kampen (Auschwitz o.a.) en er onderzoek had verricht door er monsters van de muren van de resten van de gaskamers te schrapen. Bij terugkeer liet hij die in een laboratorium onderzoeken en de uitkomst was dat die “gaskamers” die door “holocaust-overlevenden” uitdrukkelijk als gaskamers waren aangewezen, nooit als zodanig gebruikt konden zijn. Later heeft Leuchter nadat bekend was geworden wat hij gedaan had, zijn deel aan smaad, lasteringen en beledigingen over zich heen gekregen. En dat zou nu ook met Bisschop Williamson gebeuren. Want kort na dit interview barstte de storm (waarvan Williamson zoals gezegd het centrum van was) goed los. En zelfs toen de stofwolken van verontwaardiging dewelke vnl. door Joodse organisaties en hun onderhorige Katholieke ondergeschikten onder grote rouw en weeklachten ten hemel hadden opgeworpen weer waren gaan liggen, was het nóg niet voorbij. Zo werd Williamson op 9 februari 2009 door de leiding van het seminarium in Argentinië waar hij er tot dan toe de rector ervan was, ontslagen. De reden: Hij zou zich met kwesties beziggehouden hebben die “buiten de grenzen van het geloof en de moraal lagen.” En zo werd hij gedwongen weer naar Engeland terug te keren. Van paus Benedictus werd geëist dat hij die “rebelse bisschop” tot de orde zou roependoor hem te dwingen zijn uitspraken die hij tijdens het interview met het team gedaan had, te herroepen. Hier in Nederland, was er intussen ook een groot rumoer ontstaan; hier eiste Bisschop van Luyn dat Williamson uit de kerk verwijderd moest worden. En tijdens een van de uitzendingen van het Katholieke programma, “Kruispunt”, in die tijd, was voormalig premier, Ruud Lubbers, aanwezig om er zijn mening te geven over het optreden van Williamson. Wat zouden nu toch de gevolgen zijn, vroeg de interviewer hem. “De schade is aangericht, de schade is aangericht”, was de reactie van Lubbers. Tegen het einde van het interview kon Lubbers echter een klein lachje niet inhouden. En dus leek het erop alsof hij toch een“prettig gesprek” had gehad ondanks alle ophef! Om het niet al te lang te maken, later werd Williamson tot een hoge boete veroordeeld en zo ebte de zaak langzaam maar geleidelijk weg.

wrichardwilliamson-061014jpg-1423592671

forward.com

 

De Wraak der Farizeeën: Opening van de Put der Sexuele Schandalen. 

 

Na alle tumult en herrie rondom de persoon van Williamson zou je nu toch denken dat het toch allemaal voorbij zou zijn. Nu wás dat natuurlijk ook zo want op enkele berichtjes hier en daar hoorden we er niets meer van. Nochtans zou het achter de schermen nog flink onrustig kunnen zijn geweest; Willamson hád nu wel de prijs voor zijn “misdaad” moeten betalen, maar daar zouden Joodse organisaties niet tevreden mee kunen zijn geweest. Zij eisten méér, zij eisten wraak! Het zal natuurlijk duidelijk zijn dat ook zíj op de hoogte moeten zijn geweest van wat er allemaal aan duistere verborgenheden in een Put der Vergetelheid verhuld lagen. En toen besloten zij dat het deksel van die put maar eens goed moest worden gelicht om  er die verborgenheden uit te halen. En zo geschiedde. En aangezien de Joden ook de media in handen hebben, wisten die al snel wat zij doen moesten. En zo werden de duistere vormen van sexueel misbruik van vele slachtoffers wereldkundig gemaakt. Het liep erop uit dat er hier en daar speciale commissies in het leven geroepen werden (hier was dat de commissie-Deetman) die alles tot de bodem uit moesten zoeken. Die bepaalde wie nu in aanmerking kwam voor schadevergoeding en wie niet; de Katholieke Kerk keerde vele tonnen aan zowel dollars als aan euro’s uit. En zo hadden de Farizeeën uiteindelijk toch hun wraak. De reden dat we hen Farizeeërs noemen, is gelegen in het feit dat net zoals deze oude priesterkaste ten tijde van Jezus, ook de Joodse Hollywoodbazen er de Talmud op nahouden. En die is nu niet bepaald mensvriendelijk te noemen daar die (althans tegen de niet-Joden) talloze racistische teksten bevat. En als nu een Joodse Talmudist zoals Weinstein flink uit de bocht schiet (zoas dit met de fim, “Miral”, het geval is), dan wordt die eveneens door de overige Talmudisten aangepakt. Hoe het vérder allemaal met Weinstein af zal lopen, is nu nog niet duidelijk. Maar nu hebben we weer een glimpje op kunne vangen van wat er zich achter de schermen (en tot groot ongenoegen van de Talmudisten ook op het internet en binnen de sociale media) heeft afgespeeld en er zich nu nóg afspeelt.

 

Ton Nuiten – Zaterdag 21 Oktober 2017.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.