Vrijdag 27 Oktober 2017: Dag van Openbaarmaking Geheime Documenten Moord JFK & de “Meest Gevoelige Documenten” die Niet Openbaar Zijn Gemaakt plus Nog Iets Over de Zinloze Kletsers der Gevestigde Media.

En eindelijk ís het zover, vrijdag 27 oktober 2017, de dag waarop de (nu voorheen) geheime documenten betreffende de moordaanslag op John Fitzgerald Kennedy, openbaar zijn gemaakt. Nu blijkt dat president Donald Trump die opdracht tot de publicatie van deze dossiers had gegeven, slechts een deel van deze documenten bevatten; een ander deel blijft nog achter slot en grendel op aandringen van de CIA en FBI omdat hier risico’s voor de nationale veiligheid aan zouden kleven. De gegevens die niet worden vrijgegeven zouden de “meest gevoelige” zijn. edition.cnn.com/2017/10/26/jfk-assassination-files-classified-document-release-donald-trump/index.html Ook de Nederlandse omroep, de NOS, heeft hier aandacht aan besteed. https://nos.nl/artikel/2199939-duizenden-jfk-files-openbaar-300-documenten-langer-geheim.html Zoals te verwachten was, weet de NOS o.a. te melden dat er vele “complottheorieën” over de moord op Kennedy in omloop zijn! Ja, als je niets anders in te brengen hebt dan de “complottheorie” dat Lee Harvey Oswald de énige dader zou zijn die de moord destijds zou hebben gepleegd, zeg je nu net dát! En hoewel de vrijgegeven documenten weliswaar “bijzondere details” bevatten zoals o.a. de vrees van de Sojvet-leiders in Moskou dat de moord op Kennedy een door een “onverantwoordelijke generaal” gelanceerde raketaanval tegen de Sovjet-Unie zou kunnen veroorzaken, hoeven de geschiedenisboeken nog niet te worden herzien https://nos.nl/artikel/2199965-kgb-maffia-en-angst-bij-de-sovjets-wat-opvalt-in-de-jfk-files.html Wel beste NOS-jes, dat doen wíj nu net wél!

jfkIsraelMossadMeme

smoloko.com

 

John Fitzgerald Kennedy vs David Ben-Gurion. 

 

Wát de nu inmiddels vrijgegeven documenten on zullen onthullen, is nu nog niet duidelijk. Maar we vermoeden met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wat die níet zullen onthullen. Een van die zaken die er zeer waarschijnlijk niet in de documenten zullen worden aangetroffen, is dat John F. Kennedy in het verleden in een soort van “geheime oorlog” achter de schermen met de toenmalige Israëlische premier, David Ben-Gurion, verwikkeld was. Inzet: de nucleaire kernreactor nabij Dimona. Ben-Gurion had nl. de wens om kernwapens te ontwikkelen en te laten produceren en daar was JFK beslist niet over te spreken. Kennedy was over de bedoelingen van Ben-Gurion op de hoogte gekomen nadat de CIA de Joodse staat had bespioneerd waarbij in die tijd spionagefoto’s (die voorheen geheim waren) op de voorpagina van de New York Times gepubliceerd werden. Tijdens navraag vertelde Israël dat deze “topgeheime activiteiten” in de woestijn niets anders behelzden dan een “onschadelijke textielfabriek.” Kennedy eiste van Ben-Gurion dat inspecteurs deze “textielfabriek” zouden mogen bezoeken om te zien of het hier wérkelijk om een textielfabriek ging (hoewel de genoemde spionagefoto’s al duidelijk hadden gemaakt dat het hier om een kerncentrale ging). Ben-Gurion weigerde aan de eis van Kennedy tegemoet te komen. Daarop besloot de Amerikaanse president dat als Israël zou blijven weigeren, het land geen steun vanuit de Verenigde Staten meer hoefde te verwachten. Nadat JFK zich de grootste moeite had getroost om Ben-Gurion zover te krijgen dat hij af zou zien van de ontwikkeling en productie van kernwapens, stuurde hij de Israëlische premier op 18 mei 1963 een brief waarin hij zijn zorgen uitte over wat er zou kunnen gebeuren als Israël tóch met het Dimoa-project door zou gaan; andere landen die zich tot dan toe hadden onthouden van de productie van kernwapen zouden het voorbeeld van Israël weleens kunnen volgen. Een deel van de brief luidde aldus:

“Ik ben er zeker van dat u het er mee eens zult zijn dat er voor de gehele wereld geen dringender zaak is dan de controle op nucleaire wapens. Toen we elkaar twee jaar geleden spraken, hebben we dit beiden erkend, en ik benadrukte dit weer nadat ik vlak na Kerstmis mrs.” (Golda) “Meir ontmoette. De gevaren betreffende de snelle toename van nationale nucleaire wapensystemen zijn zo duidelijk dat ik er zeker van ben dat ik die hier niet hoef te herhalen.” 

Hieruit blijkt dat Kennedy zich grote zorgen maakte over de proliferatie van kernwapens. En we moeten tevens bedenken dat het in die tijd op het hoogtepunt van de “Koude Oorlog” was dat Kennedy zijn zorgen met Ben-Gurion deelde. Ziet u, Kennedy was een van die schaarse presidenten (en misschien wel de enige) die destijds de moed had om tegen de Israëlische overheid in te gaan. Vanaf die tijd is er tot aan de dag van vandaag geen Amerikaanse president meer geweest die de moed had op te treden tegen Israël als Kennedy eens deed. https://www.sott.net/article/269311-JFK-told-Israel-If-you-want-US-aid-shut-down-tour-nuclear-bomb-factory

 

John Fitzgerald Kennedy vs de Mossad. 

 

Tot nu toe heeft slechts een enkele theorie betreffende de moord op JFK de media en pers gesierd. Het zou nl. Lee Harvey Oswald zijn die Kennedy destijds met een gericht geweerschot om het leven zou hebben gebracht. Later werd Oswald terwijl hij op het politiebureau te Dallas gevangen zat, op 24 november 1963 tegen 12:20 tegen middernacht op zijn beurt vermoord door Jack Ruby. Op 9 oktober 1997 wist de Joodse krant, de Washington Jewish Week, het volgende te melden:

“Israël heeft het niet nodig zich te verontschuldigen voor de moord op en vernietiging van degenen die er op uit zijn die” (de Joodse staat) “te vernietigen.” 

En Paul Findley, voor 22 jaar Republikens Congerslid uit Illinois, had met betrekking tot de moord op Kennedy in maart 1992 in het Washington Report on Middle East Affairs het volgende meegedeeld:

“Het is interessant -maar niet verrassend- op te merken dat in alle geschreven en gesproken woorden over de moord op Kennedy Israël’s inlichtingendienst de Mossad, nooit genoemd is.” 

Ziet u, de vete tussen Kennedy en Ben-Gurion die uiteindelijk uit zou monden in een soort van oorlog tussen die twee, had er uiteindelijk toe geleid dat de Israëlische premier op 16 juni 1063 aftrad. De bewindsman werd zó verteerd door het verlangen om een nucleair wapenarsenaal aan te leggen (en hij werd er wérkelijk door geobsedeerd) dat de weigering van Kennedy om dit te kunnen doen, er tenslotte toe leidde dat hij de Mosssad de opdracht gaf Kennedy te vermoorden. Hoewel ook elementen binnen de CIA en FBI hierbij een rol speelden, was de spil in dit duistere netwerk niettemin de Israëlische Mossad. Paul Findley was een van die weinigen die de moed hadden om Israël daar waar het om duistere zaken ging, aan de kaak te stellen. In 1994 kwam het boek, “Final Judgment. The Missing Link in the JFK Assassination Conspiracy” (The Center for Historical Review (5e editie 2000) van de inmiddels enige tijd geleden overleden Michael Collins Piper uit. Op de achterkant zijn er enkele kort recensies te lezen; zo sshreef een zekere “P.R” uit Seattle in Washinton, het volgende over dit boek:

“Een grote dienst aan het Amerikaanse volk en de wereld. Dit boek bindt alles werkelijk samen. De missing link waar ik naar op zoek was. Als Frans burger en Jood vond ik de Frans-Israëlische connecctie fascinerend en een logische conclusie. Zoals Shakespeare zei: “De waarheid zal aan het licht komen; moord kan niet verborgen blijven.” 

En Uri Palti, destijds Israëlisch diplomaat, had hier maar slechts één woord voor over: “Nonsens!” Zou hem vandaag de dag zijn mening zijn gevraagd over “Final Judgment” dan zou hij dit zeer zeker een “complottheorie” hebben genoemd! Zie voor meer: http://www.john-f-kennedy.net/mossadandtheassassination.htm Ook de Israëlische spion, Mordechai Vanunu, die de nucleaire fabriek te Dimona wereldkundig had gemaakt en daar vervolgens voor heeft moeten boeten met een 18-jarige celstraf (eenzame opsluiting), had zich in vergelijkbare woorden betreffende de connectie tussen de Mossad en de moord op Kennedy uitgelaten.

John Fitzgerald Kennedy vs de Federal Reserve. 

 

JFK had echter niet slechts te maken met David Ben-Gurion en diens vurige verlangen een nucleair wapenarsenaal aan te leggen. Een ander probleem waar hij mee te maken had, was de Federal Reserve, een machtige en invloedrijke instelling in Amerika beheerd door particulieren. Ondanks dat het “federal” zou zijn (waarmee te verstaan werd gegeven dat die onder de Amerikaanse overheid zou vallen) is die eigenlijk nooit eigendom van de Amerikaanse regering geweest. Hier is het een en ander over de Federal Reserve te lezen: http://www.realjewnews.com/?p=177 (“Federal Reserve: A Private Jewish Bank Strangling America.”)  En hier is voormalig mederwerker, Sherry Peel, van de Amerikaanse belastingdienst, de Internal Revenue Service, die de connecties tussen de dienst en de (Amerikaanse) inkomstenbelasting blootlegt: abeldanger.blogspot.nl/2017/05/exclusive-former-irs-agent-sherry-peel.html Nadat deze moedige vrouw de duistere verbindingen tussen de Federal reserve en de IRS als “whistleblower” (klokkenluider) aan de kaak had gesteld, werd zij hierom enorm door gehaat. Hoe de creatie van de Federal Reserve tot stand kwam is ook weer een heel verhaal. We volstaan ermee dat het wetsvoorstel voor deze bank in wet werd omgezet vlak voor Kerstmis 1913 door het Amerikaanse Congres waarbij vele congresleden afwezig waren daar zij al op kerstrecess waren. Dit leidde ertoe dat het recht van de Amerikaanse overheid om geld te produceren, de waarde ervan te bepalen en in circulatie te brengen, overgedragen werd aan (vnl. Joodse) particuliere bankiers. Het gevolg daarvan was weer dat de overheid naar de Federal Reserve moest om er geld (tegen hoge rente) van te lenen. De Amerikaanse bevolking werd daarna met de hoge rekening geconfronteerd. Kennedy nu, wilde hier een eind aan maken. Dit deed hij op 4 juni 1963 door “Executive Order 11110” uit te vaardigen waarmee de Federal Reserve haar macht ontnomen zou worden. Hiermee zou het recht om geld te prduceren en om in omloop te brengen weer aan de Amerikaanse overheid terugggegeven worden. Naar verluidt is deze order (ook ná de moord op Kennedy) nooit herroepen of ingetrokken. Hetgeen betekent dat die ook nu nog van kracht zou zijn. Hier is het hele verhaal: http://www.john-f-kennedy.net/thefederalreserve.htm

18709454d1296b4dfd5f19183a954427

thefreethoughtproject.com

John Fitzgerald Kennedy vs de CIA: De Northwood-Documenten. 

 

Waar Kennedy ook mee werd geconfronteerd, waren geheime plannen van het Pentagon, de CIA en het Militaire Veiligheidscompex waarmee een Amerikaanse invasie van Cuba gerechtvaardigd moest worden doordat men terreuraanslagen op de eigen Amerikaanse bevolking wilde (laten) plegen om de schuld hiervan vervolgens aan de voeten van Fidel Castro te leggen. Zouden deze plannen die vervat waren in de later vrijgegeven “Northwood Documents” zijn uitgevoerd, dan zouden er talloze doden onder de Amerikaanse bevolking zijn gevallen, de spanningen tussen Amerika en de Sovjet-Unie er flink mee zijn toegenomen (Cuba was (en is nóg) een communistisch land) en zou dit alles uitgelopen kunnen hebben op een grote confrontatie tussen Amerika en Sovjet-Rusland! Het doel van de opstellers van deze documenten was om de Koude Oorlog te winnen door een militaire confrontatie met Rusland aan te gaan! Kennedy kwam echter te weten wat het Pentagon, de CIA en het militaire veiligheidscomplex van plan waren. Het was de voorzitter van de gezamelijke chefs van staven, generaal Lyman Lemnitzer (naar verluidt Joods) die deze plannen aan Kennedy had voorgelegd. De president, intussen woedend geworden over wat deze plannen inhielden, wees die af  en liet Lemnitzer van zijn post verwijderen. En het is om díe reden dat Kennedy gezworen had de CIA “in duizenden splinters” te slaan en die in de wind te verstrooien!  https://www.globalresearch.ca/john-f-kennedy-turned-to-peace-and-was-assassinated/5536896 De Northwood-documenten hielden eigenlijk een false flag attack in waarbij een overheid (in dit geval de Amerikaanse) de eigen onderdanen zou terroriseren met grootschalige aanslagen en die dan toe zou schrijven aan een vreemde mogendheid (in dit geval, Cuba). In de video die er op globalresearch te zien is, hield Kennedy op 10 juni 1963 een speech aan de American University waar hij voor het stoppen van oorlog pleitte. Hij zei er o.a. dat er van een “Pax Americana” (waarbij Amerika andere landen haar wil op zou dwingen) geen sprake mocht zijn. In tegenstelling met de Northwood-documenten is het de Verenigde Staten met de “false flag attack” op 9/11 intussen van overheidswege wél gelukt landen zoals Iraq en Afghanistan er de Pax Americana op te leggen! Het was echter al in 1961 dat Amerikaanse beleidsmakers plannen in gedachten hadden de eigen bevolking te terroriseren met aanslagen -dus vóór “9/11”!) Die hielden o.a. in dat men een aanval op de Amerikaanse marinebasis te Guantanamo Bay zou lanceren en die als een ongeprovoceerde aanval op Amerika aan het Amerikaanse publiek zou presenteren. Verder hielden die in dat onschuldige burgers in Amerikanse straten doodgeschoten zouden worden, Cubaanse vluchtelingen op volle zee tot zinken zouden worden gebracht en er een geweldige golf aan terrorisme over Washington D. C., Miami en andere plaatsen in Amerika zou komen; Lemzitzer stelde een “communistisch-Cubaanse terreurcampagne” voor die plaats moesten vinden in Miami, steden van de staat, Florida, en delen van Washington. Mensen die niets misdaan hadden, konden er dan van worden beschuldigd, bomaanslagen gepleegd te hebben. En hierbij zouden vervalste bewijzen worden gecreëerd. Hoewel deze plannen in oorsprong zouden hebben bij Lemnitzer en andere hoge functionarissen, zouden die vermoedelijk terug te voeren zijn tot Dwight “Ike” Eisenhower. Die had al een besluit genomen Cuba binnen te vallen als Castro vóór de inwijding van Kennedy als president, geen excuus zou bieden om niet aangevallen te willen worden! (“The High Priests of War. The Secret History of How America’s “Neo-Conservative” Trotskyites Came to Power and Orchestrated the War Against Iraq as the First Step in Their Drive for Global Empire” by Michael Collins Piper (American Free Press, 3e editie augustus 2004) blz. 92-94) En wat Eisenhower betreft, hij werd in “The West Point Yearbook”  van de US Military Academy aangeduid als “The Terrible Swedish Jew.” Wat dus evenveel wil zeggen dat hij van Joodse afkomst was! https://www.youtube.com/watch?v=Jw4Kypev3w0 (“Texe Marrs on Dwight D. Eisenhower – “The Terrible Swedish Jew”?

 

De “Meest Gevoelige Documenten.” 

 

Hoewel er dus zoals al gezegd, vele nu voorheen geheime documenten betreffende de dodelijke moordaanslag op JFK door Donald Trump openbaar zijn gemaakt, blijven de “meest gevoelige documenten” nog altijd achter slot en grendel verborgen. Het zijn deze documenten die de hierboven staande gegevens bevatten en die volgens de CIA een “risico voor de nationale veiligheid” zouden kunnen vormen. Nu we op de hoogte zijn van wát deze gegevens nu precies zijn, weten we waaróm die (met name die over de Federal Reserve) zo riskant voor de nationale veiligheid zouden zijn! En wat zou hier de reden van kunnen zijn? Wel, het was de vermaarde Henry Ford, die destijds in 1922 eens het volgende zei:

“Het is maar goed dat het volk van de natie ons monetair- en bankiersstelsel niet begrijpt, want als het dat deed, geloof ik dat er voor morgenochtend een revolutie zou zijn.” 

Kortom: als het Amerikaanse volk eens zouden begrijpen hóe dit stelsel werkte waardoor velen van dit volk gedurende hun leven financieel geplunderd, bestolen en afgeperst waren, zouden die volgens Ford nog vóór het aanbreken van de volgende dag massaal in opstand zijn gekomen en een nationale revolutie ontketend hebben! En dit verklaart al héél veel!

henry-ford-quote

theglobalelite.org

 

Tenslotte Nog Dit. 

 

Ter afsluiting zouden we willen zeggen dat de officiële omroepen, TV-zenders en kranten (gezamelijk de mainstream media & Pers genaamd) ons in het verleden (naar achteraf bleek) het heden nooit de waarheid over de feiten zoals die hierboven zijn vermeld, gegeven hebben. En die zullen dit ook nooit doen! Om de aandacht van deze feiten af te leiden, komen zij met idiote frases als “complottheorieën” en bestempelen zij degenen die deze zolang achtergehouden feiten aan het grote publiek gepresenteerd hebben, op kleinerende en denigrerende wijze als “complotdenkers” die er slechts op uit zouden zijn om hiermee angst onder de bevolking te zaaien en/of om er geldelijk gewin mee te verkrijgen. En bij videoclips over bijvoorbeeld 9/11 waar de “Amerika-deskundige”, Willem Post, aan het woord is om ons wijs te maken dat er van een “inside job” geen sprake kan zijn (ondanks de grote hoeveelheid aan bewijzen van het tegendeel), zijn er maar weinig “likes” en “dislikes” te zien (een “like” en twaalf “dislikes” om precies te zijn)! Daarnaast zijn er de tien reacties onder de clip allemaal negatief over het lege commentaar van Post! https://www.youtube.com/watch?v=3rWPUYHB3tw&t=890s (“Het uitgebreide interview met Willem Post”)  En wérkelijk, de man heeft ons niets maar dan ook níets zinnigs te vertellen; het enige wat er tussen de (overigens lege) regels doorklinkt die hij uitspreekt, is dat het “complottheorieën” zouden zijn. Willem Post, Elma Drayer (Joods, vooruit, dit voegen we er voor de handigheid maar even bij), Maarten van Rossum en tal van andere columnisten, historici en wat we al niet meer hebben aan “geleerd personeel”, hébben ons niets te vertelllen. En geloof me, die zullen nooit maar dan ook nóóit een alternatieve versie van 9/11 (of andere historische onderwerpen) vertellen. Al was het alleen maar om niet door hun collega’s met de nek te worden aangekeken met de gedachte, “Hè, een complotdenkende vreemde eend in onze journalistieke bijt!” Het gevolg zou natuurlijk sociale uitsluiting zijn, mogelijk verlies van baan en de daarbij behorende inkomsten en dit is iets wat geen van hen zou willen riskeren! En wat de term “conspiracy theorist” (complotdenker) betreft, de CIA wist natuurlijk dat er uiteindelijk kritische vragen zouden worden gesteld bij de moord op JFK. Dus wat deed die? Die heeft om deze kritische vragen te vermijden (hetgeen de dienst echter achteraf niet gelukt is), deze term bedacht! En vanaf die tijd is deze frase ook geleidelijk aan de gevestigde media en pers binnengedrongen zoals al duidelijk werd bij (maar niet beperkt tot) Willem Post! Maar nu een overgroot deel van de mensheid de beschikking heeft over een internetaansluiting en er op deze digitale rijkweg met al haar zijwegen, steggen en heggen er de ware geschiedenis kan lezen, kunnen de zinloze kletsers met hun leuter-arena’s ons niet langer bekoren met hun lege vertelsels! En dit is natuurlijk het goede nieuws! 

FFqzk

skeptics.stackexchange.com

 

 

Ton Nuiten – Vrijdag 27 Oktober 2017.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.