CDA-lid, Pieter Omtzigt vs Premier Mark Rutte, Kajsa Ollongren, Tjibbe Joustra, de Zaak-MH17, de Leugens over Putin en Rusland & Vladimir Putin vs de Nieuwe Wereldorde.

De affaire rondom de ondergang van de Mh17 op 17 juli 2014 blijft de gemoederen bezighouden. Gisteren (maandag 13 november 2017), werd bekend dat minister, Pieter Omtzigt (die als woordvoerder betrokken is bij het onderzoek naar de toedracht van de ramp met de MH17), een “nep-getuige” op had laten treden die wat het neerhalen van het toestel boven Oekraïene, een andere versia gaf van wat we nu gewoon zijn via de politiek en de media te horen; deze “getuige” (waarvan Omtzigt zegt dat hij niet wist dat hij hier met een valse getuige van doen had), had de minister nl. verteld dat er zich tijdens de ramp met de MH17 ook andere toestellen in de buurt waren. Toen bekend was gemaakt dat de getuige vals zou zijn, had Omtzigt zijn werkzaamheden bij het onderzoek stilgelegd. https://www.nu.nl//politiek/500573/cdaer-omtzigt-legt-mh17-woordvoerderschap-neer-fout-met-nepgetuige,html?redirect=1

Meer Getuigen. 

 

Nu kunnen we niet bepalen of de man met wie Omtzigt te maken had, ook daadwerkelijk een “nep-getuige” is of niet. Zijn verslag van de toedracht van de ondergang van de MH17 was inderdaad zeer verwarrend; hij zou een uitgeprocudeerde asielzoeker zijn.  Wat we echter wél weten dat het de politiek en de media zijn die reeds enige tijd aan de gang zijn met een anti-Russische en anti-Putinpropaganda! De officiële verklaring voor het neerhalen is dat het een Buk-raket zou zijn, waarmee MH17 vanuit het door Russische separatisten bezette deel in Oekraïene werd neergehaald. Die zou hen zijn geleverd in opdracht van Putin. Om die reden is hij dan ook volgens de gangbare lezing (indirect) verantwoordelijk voor deze tragedie. Of de betreffende persoon nu een “nep-getuige” was of niet (“Ik zag ook Oekraïense vlegtuigen vliegen”), het probleem voor de politiek en media is dat er destijds, vlak na de ramp, ook andere getuigen waren die hetzelfde beweerd hadden! De Russische hoofdredacteur, Vladimir Sungorkin, van de krant, Komsomolskaya Pravda, had nl. een artikel in genoemde krant gepubliceerd waarin mee werd gedeeld dat een getuige die werkzaam was op een Oekraïense luchtmachtbasis gezien zou hebben dat er drie Oekraïense gevechtsjagers op waren gestegen. Het zou de Oekraïense luchtmachtpiloot, captain Vladislav Voloshin, geweest zijn die de MH17 met zijn gevechtstoestel had neergehaald. https://www.youtube.com/watch?v=6TmDNa8ITcl (“MH17 witness emerges, claims Ukrainian jet brought down boeing”) Naar verluidt, had Voloshin de MH17 per abuis voor een Russisch gevechtsvliegtuig aangezien. Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=dhxulc-YVi8 (“Ukrainian Air Force Captain VLADISLAV VOLOSHIN Accused of Shooting Down Malaysian Boeing MH17?”)

 

Minister Pieter Omtzigt & de Getuige, Aleksandr Genaamd: Een Verwarrend Interview. 

 

Aanvankelijk leek het erop dat minister Omtzigt, (CDA-kamerlid), afstand moest doen van zijn positie en de Tweede Kamer zou moeten verlaten. Zover is het niet gekomen. Maar wat wás nu dit interview wat Omtzigt met de bewuste “nep-getuige”, “Aleksandr” genaamd, nu precies? Dit bleek (volgens “De Dagelijkse Standaard” althans), een nogal verwarrend gesprek te zijn geweest waarbij de getuige tegenover Omtzigt vertaald werd door een tolk die “…het Nederlands slechts gebrekkig beheerst.” De Dagelijkse Standaard vertelde dat het NRC Handelsblad het Omtzigt verwijt hadden dat hij door met deze getuige voor de dag te komen, de zaak willens en wetens misleid zou hebben. Dit op basis van een audio-opname, waarop dit gesprek tussen Omtzigt en de getuige te horen is. http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/11/opname-van-omtzigts-gesprek-met-mh17-mafketel-aleksandr-duikt-op-omtzigt-blijkt-niets-onheus-te-zeggen/ Er is o.a een uitdraai van dit interview te lezen. Daaruit blijkt dat Omtzigt geen plan in gedachten had om mensen te misleiden (iets waarvan hij door het NRC Handelsblad wél van beschuldige werd). Uit het daarmee gepaard gaande commentaar op de site van De Dagelijkse Standaard, lezen we er o.a. het volgende:

“Wat blijkt is dat Omtzigt niet uitgebreid gesproken heeft met de “nep-getuige” Aleksandr, maar een verwarrend gesprek hield – mede dankzij een tolk die het Nederlands slechts gebrekkig beheerst. We horen Omtzigt nergens een geheim plan bekokstoven om mensen om de tuin te leiden door bewust nepinformatie te verspreiden. Het kwam Omtzigt voor, zo vertelde hij later deze week, dat Aleksandr ook zelf had gezien dat de MH17 werd neergehaald door een Oekraïens gevechtsvliegtuig. Luisterende naar de opname van dit gesprek is dat een indruk die meer mensen vermoedelijk zullen hebben.

Dat wil niet zeggen dat Omtzigt niet kritisch was. Sterker nog, als Aleksandr begint over dat veel mensen in het rampgebied zouden hebben gezien dat Oekraïense MIG-toestellen de MH17 uit de lucht schoten, werpt Omtzigt hem voor de voeten dat die lezing wordt ontkracht door zowel de Oekraïense regering als de Nederlandse Onderzoeksraad voor de Veiligheid.” 

Het ging hier dus over een gesprek wat nogal verwarrend overkwam voor Omtzigt daar de tolk de Nederlands taal amper meester zou zijn. Wel, dat kan, en het is ook zeer mogelijk dat de “mafketel” (zoals Aleksandr op de site van De Dagelijkse Standaard wordt genoemd), een “nep-getuige” zou kunnen zijn geweest. Maar zoals al gezegd, waren er meer getuigen; één van hen was zoals we hierboven al gezegd hebben, een medewerker van een Oekraïense luchthaven die voordat de tragedie op 17 juli 2014 plaats zou vinden, drie Oekraïense gevechtsjagers op had zien stijgen. Dat er dus meer mensen zijn die deze indruk hebben gekregen, zal dus wel duidelijk zijn!

Kaisa Ollongren & Haar Nepnieuwse Beschuldigen over “Russische Bemoeienis met de Nederlandse Opinie.”  

 

Sinds kort hebben we weer een nieuw kabinet, Rutte-III”.  Onder de politici van dit verse kabinet zijn er naast de bekende politici ook enkele nieuwe gezichten. Eén van hen is Kaisa Ollongren, (D66), minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Al kort na haar debuut vertelde zij dat De Nederlandse opinie vnl. vauit Rusland wordt beïnvloed. Die zou intussen in de kijker zijn komen te staan bij o.a. de “Russische inlichtingendiensten.” En daar dit een “groot gevaar voor Nederland” is, wil zij graag samen met mediabedrijven zoals Facebook en Google gaan praten over wat er tegen dit “nepnieuws” waarmee de Nederlandse bevolking door deze inlichtingediensten zou worden beínvloed, kan worden gedaan. Ook bleek zij een voorbeeld te hebben van hóe dit beïnvloeden nu in zijn werk gaat; Ollongren beweerde een, “… gefingeerde Russische website”…”waarop “desinformatie” stond MH17.” De Russen zouden dit zó hebben gedaan dat we moesten geloven dat de site er een van de Nederlandse overheid zou zijn. Ook buitenlandse politieke prominenten hadden zich echter niet onbetuigd gelaten; de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken beweerde dat Russen via de sociale media bezig zouden zijn geweest, delen van de Spaanse bevolking te beïnvloeden zodat die voor onafhankelijkheid van Spanje zouden kiezen. Ook Theresa May van Groot-Brittanië had van zich laten horen en zei dat dat Putin door het verspreiden van “nepnieuws”, “vrije samenlevingen” trachtte “te ondermijnen.” Maar May zei te weten waar Putin mee bezig was en hij zou zijn doel niet bereiken. https://nos.nl/artikel/2202728/ollongren-nederland-in-vizier-russische-inlichtingendiensten.html

Uit heel dit artikel van de NOS, wordt slechts één ding duidelijk: hoewel er het een en ander aan beschuldigingen aan het adres van Putin (en in bredere zin Rusland) gelanceerd is, wordt er echter niets bewezen! Waar zou bijvoorbeeld die Russische “gefingeerde website” dan wel te vinden zijn? We zouden toch mogen verwachten dat áls er al sprake zou zijn van een dergelijke site, Ollongren ons die url toch zéker niet onthouden zou hebben, al was het alleen maar om ons te overtuigen dat wát zij beweerde, ook daadwerkelijk wáár is! Tijdens het Zes-uurjournaal van gisterenavond werd als commentaar gegeven dat Ollongren zich “terughoudend” had opgesteld wat haar verwijten tegen Putin betreft. Als reden werd gegeven dat de Nederlandse inlichtingendiensten zich niet in de kaarten wilde laten kijken. En dat was het dan! Geen concrete tastbare bewijzen, alleen geruchten, gefingeerde beweringen, die ons ook nog op een vage en mistige wijze werden gepresenteerd! Nee, de waarheid is dat Ollongren zélf niet in haar (valse) kaarten gekeken wil worden; zij heeft immers (evenals onze overige politici) zelfs niet het flinterdunst bewijs; het is mevrouw zélf die met “nepnieuwse beschuldigingen” over Putin en Rusland komt. En vlak na de ramp met de MH17 werden we al beïnvloed en gemanipuleerd door een liegende overheid en eveneens liegende media! En die leugens moeten hoe vaag, schimmig, mistig en nevelig die ook mogen zijn, in stand gehouden worden. En nu wil Ollongren met de media bedrijven bespreken hoe dit nu het beste kan gebeuren!

 

Mogelijke Voorbeelden van “Russisch Nepnieuws.” 

 

Hierboven hebben we al naar enkele videoclips op Youtube gewezen waar mensen een heel ánder verhaal te vertellen hebben dan onze overheid en media. Maar zijn er misschien ook voorbeelden van overig “Russiche nepnieuws” wat volgens Ollongren en overige prominenten bestreden moet worden? Jazéker, Ollongren heeft ons weliswaar niets verder meegedeeld over die “gefingeerde website” waarmee Rusland de Nederlandse opinie zou willen beïnvloeden, maar hier is een interessante video die op 22 oktober gepubliceerd werd. Daar komen frgamenten over o.a. Oekraïense getuigen in voor, die ook beweren dat er in de directe nabijheid van de Mh17 minstens één ander toestel was:

“Het vloog, maar ik kon de ramen ervan niet zien. Twee minuten later klonk het geluid van een vliegtuig dat wegvloog, het heldere geluid van een wegvliegend vliegtuig, in die richting. Er waren twee vliegtuigen.” 

“Ik hief mijn hoofd op en zag een klein militair vliegtuig in de lucht. Dus ben ik er 100% zeker van dat er een tweede vliegtuig was.” https://www.youtube.com/watch?v=fzWalKrSIYE (“MH17: The Untold Story”)

En door wie is die video geproduceerd: Jawel, de Engelstalige Russische zender, Russia Today. (RT) En dit is dan het “nepnieuws”, het “grote gevaar” waarmee de Nederlandse publieke opinie mee zou worden beïnvloed! Wel, dat hier een “groot gevaar” aan verbonden zou kunnen zijn, zullen we niet ontkennen. Het zijn echter Ollongren en de rest van liegende politici die nu al voor lange tijd regelmatig met een beschuldigende vinger naar Putin als de (indirecte) dader wijzen. En dit “grote gevaar” bestaat hierin dat zij als valse geruchtenverkondigers en leugenaars aan de kaak worden gesteld door héél de Nederlandse bevolking, dus niet slechts door hén die nu al beter weten.

images (29)

worldthechanges.wordpress.com

Tjibbe Joustra: “Andere Theorieën.” 

 

Vandaag (woensdag 15 november 2017), heeft ook de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), ook van zich laten horen. Wat de Omtzigt-affaire betreft, betreurt hij dat er vanwege deze affaire ” … ruimte voor andere theorieën over de toedracht van de ramp” is ontstaan. Hermee doelt hij uiteraard op de theorie dat de MH17 neergehaald zou kunnen zijn door een Oekraïense jager en níet door een BUK-raket zoals de huidige (complot)hteorie luidt! En daarom zei hij dat de “Zaak-Omtzigt kan schadelijk zijn.” En hier horen we de weerklank van de woorden van Ollongren die zoals gezegd, sprak van “een groot gevaar.” En dit “grote gevaar” en de “schade” die het getuigenis van Aleksandr heeft nu, hoe wanstaltig, prevelig en onbehouwen dit ook geklonken mag hebben, Ollongren, de overige politici en onze veiligheidschef de nodige stuipen op het lijf gejaagd. Natuurlijk, mócht deze Oekraïense vliegtuig-theorie desondanks alles tóch op waarheid berusten, dan valt de complottheorie als zou Putin de (indirecte) schuldige aan de ramp met de MH17 zijn, geheel in duigen waarvan de snippers verspreid zullen worden over de vier windstreken! En dat kán en mág beslist niet gebeuren. En wat premier Mark Rutte betreft, zou die ervoor zorgen zoals we ons nog ongetwijfeld kunnen herinneren, “de onderste steen” over de toedracht van deze tragedie toch boven water komen. Dit is echter tot op heden niet gebeurd. Een mogelijkhed zou kunnen zijn dat die “onderste steen” nu net die andere theorie kan zijn. En aangezien de liberale ezel zijn hoofd doorgaans niet voor de tweede maal aan dezelfde steen stoot, zal hij misschien gedacht kunnen hebben dat het beter zou zijn, die steen maar netjes te laten liggen! Natuurlijk, het hóeft zo ook helemaal niet te zijn, maar het is ook weer beslist niet uit te sluiten! Daarnaast zit de zaak rond de MH17 toch vreemd in elkaar:

“U weet hoe het zit: Pieter OMtzigt is het enige Kamerlid dat nog echt graaft in MH17 en het handelen van Mark Rutte. En dat is hard nodig, want al jarenlang zien we dat er aantoonbare desinformatie van de zijde van de Rutte-regering wordt verspreid. Kritische vragen zijn nog steeds hard nodig in het traagste vliegtuigramponderzoek ooit. Dat varieert van de vraag waarom Oekraïne uberhaupt zelf in het JIT mag zitten, als oorlogsland dat haar gevaarlijke luchtruim niet (tijdig) sloot voor commercieel verkeer, tot allerhande zaken die door de vvd gefrustreerd worden. 

Waar zijn de Oekraïense radarbeelden, en waarom veranderde Kiev het verhaal van ‘radar stond uit’ naar ‘radarpost was kapotgeschoten’? Waar zijn de Amerikaanse beelden, want John Kerry” (Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken onder Barack Obama), “zei toch kort na MH17 al dat de Amerikanen de baan van de raket op beeld hebben (“We saw the trajectory”)? Er zijn geen andere vliegrampen bekend waar geen radarbeelden van zijn. Waarom censureerde vvd’er Tjibbe Joustra zinnen uit het OVV-rapport? En ook een heel belangrijke: Waarom verzweeg Rutte II een Kiev-briefing die op diverse ministriële bureaus lag, en waarin het luchtruimgevaar boven Oekraïne bekend werd gemaakt? De OVV kreeg die briefing pas van Rutte NADAT onderzoeksjournalisten van Argos Radio het bestaan en de inhoud ervan boven water haalden. Het enige Kamerlid dat zich niet aflatend in dit sooer rationele en feitelijke kritiek vastbeet, wordt nu onder luid gejuich van de vvd kapotgeschreven door Heck & Kouwenhoven.” https://www.geenstijl.nl/5139352/nrc-pleegt-aanslag-op-omtzigt-na-mh17-blunder/

Het ronduit vreemde, verdachte en ontwijkende gedrag van Rutte, Joustra en de rest van de VVD, roept daarom meer kritische vragen op dan dat er tot nu toe beantwoord zijn! Althans, voor zover die al beantwoord zouden zijn!

Mark-Rutte-de-belofte

wantotoknow.nl

Ontmaskering Andere Leugens. 

 

Mocht de ware toedracht rondom de MH17 ondanks het huidige gedraai en ontwijkende gedrag van de VVD desondanks toch ooit eens voor de dag komen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat hier ook andere leugens hun voortijdige einde in een mythologsch massagraf zouden kunnen vinden. Wat te denken van de vermeende bemoeienis door Putin en Rusland met de Amerikaanse verkiezingen in 2016? Zouden Putin en Rusland nu deze verkiezingen wérkelijk hebben gemanipuleerd opdat Donald Trump ten koste van Hillary Clinton president van Amerika zou worden? Dát Trump en leden van zijn regering contact hebben gehad met hoge Russen (waaronder Putin zelf), wil nog niet zeggen dat hier “kwade bedoelingen” achter zouden zitten. Wat ook zo opmerkelijk is, is dat ook Theresa May en de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel Garcia-Margalló Marfil, (samen met andere Spaanse hoogwaardigheidsbekleders) beweerd hebben dat Rusland zoals boven aangegeven, zich bemoeid zou hebben met het verlangen naar onafhankelijkheid van de Catalanen. https://www.volkskrant/buitenland/spaanse-ministers-rusland-wakkerde-catalaans-onafhankelijkheidsstreven-aan~a4537049/ En daar zij eensgezind met eenzelfde stem hier over spreken, duidt erop dat hier een machtige hand achter zit! En we hebben hier een zinnetje over gevonden, wíe dit wel niet zijn, en wel op een blog die vnl. over Israël en de Palestijnen gaat:

“De echte baas, de krachten achter Israël, de VS en Europa zijn dan ook niet Netanyahu, Trumo Rutte of May, maar de Ashkinazie-famile, de Rothschilds, de Sorossen, de Rockefellers, de Oranjes, de Windsors en hoe ze zich meer mogen noemen. Zij bepalen wat er in Israël gebeurt.” gerritherders.blogspot.nl/2016/11/israel-het-monster-dat-geschapen-is.html

Wij zouden hier aan toe willen voegen dat zij tevens (via, via en via) bepalen wat er niet slechts in Israël maar ook Rutte rondom het MH17-proces, de wens voor Catalaanse onafhankelijkheid, de (vermeende) bemoeienis met zowel de Nederlandse als de Amerikaanse verkiezingen door Rusland gebeurd zou zijn! Rutte, Ollongren, Joustra, May Garcia-Margalló Marfil en de overige binnenlandse en buitenlandse politici, zijn dan niet meer dan de ordinaire loopjongens, het voetvolk, wat door de hier genoemde overheersers worden ingezet.

Vladimir Putin: Doelwit van de Westerse Politiek & Media. 

 

Vladimir Putin is zoals we nu wel zullen weten, reeds lang het doewit van liegende Westerse politici samen met de media. Maar … waaróm worden we nu al zo lang met gemene leugens tegen deze man bestookt? Hier volgt iets van wat Putin eens vertelde en wat -uiteraard- niet meegedeeld wed door de media:

“De Rothschildgroep heeft uw regering, uw media en de bankiersinstellingen geïnfiltreerd. Zij zijn er niet langer tevreden mee, gruwelen in het Midden-Oosten te plegen; zij doen het nu op hun eigen grondgebied, wanhopig om het plan voor een wereldregering, wereldleger compleet met een wereldbank, gereed te krijgen. Zij denken dit te kunnen bereiken door u door terrorisme tot onderwerping te dwingen. Door u bevreesd te maken met wat voor nieuwe wetten ook te aanvaarden die zij op hun plaats kunnen  krijgen om u te beschermen. Zij” (waarmee Putin de Europeanen bedoelde) ” moeten tegen hun meesters die er sinds lang mee zijn gestopt het volk te dienen, opstaan en eisen dat hun stem zal worden gehoord. De regeringen van het Westen houden niet langer hun ware intenties verborgen. U kunt de verschrikking die zich achter hun masker verborgen houdt, zien. Houdt uw ogen op hen gericht. Val niet voor hun listen. Rusland zal er niet ijdel bij staan kijken en toestaan dat haar Europese neven afgeslacht en ontmenselijkt worden zoals nu. De strijd is voorbij; de oorlog is begonnen, waarheid en gerechtigheid zullen zegevieren.” https://www.youtube.com/watch?v=sYNTcAezDI0 (“Putin: New World Order Are in Final Stages Of Their European Master-Plan”)

Met de woorden “afgeslacht” en “ontmenselijkt” wees Putin op de verschillende terreuraanslagen die er tot nu toe in verschillende delen van Europa (Parijs, Nice, Zaventem, Manchester, Duitsland etc) hadden plaatsgevonden. Hij maakte duidelijk dat die een onderdeel zijn om de laatste fasen van de Nieuwe Wereldorde gereed te maken. De wetten die er vervolgens in deze landen werden ingevoerd om ons, het volk, hoegenaamd tegen gelijkaardige toekomstige aanslaagen te beschermen, zijn echter bedoeld om ons nog vérder te knechten. De Russische president zei verder dat Rusland niet aan de zijlijn zou blijven staan en toe zou zien dat haar “Europese neven” via deze terreuraanvallen vernietigd zouden worden. Voor een goed begrip: dit zei Putin niet omdat hij zich in de binnenlandse aangelegenheden van West-Europese landen zou willen mengen. Dit zei hij daar de NATO haar grenzen vérder verlegd heeft in de richting van Rusland en daarom intussen een regelrechte bedreiging voor dit land geworden is! En omdat Putin maar niet wil buigen voor de terreur van de NWO (waarvan de NATO een der verlengde armen is), wordt hij al voor lange tijd door een liegende Westerse media en liegende Westerse overheden zwartgemaakt, gekleineerd, vernederd en belasterd! En daarom worden we met goedkope (maar doorzichtige) leugens over Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en het onafhankelijkheidsstreven in Catalonië bestookt! En de zaak rondom de MH17, Pieter Omtzigt, is slechts een zeer kleine schakel in deze lange ketting van aaneengeregen leugens en halve waarheden! En laten we er maar geen doekjes om winden: mócht het ooit daadwerkelijk tot een treffen komen tussen Rusland en het Westen, weet dan dat Rutte, Joustra, Ollongren en overige hitsers hier hun (kleine) steentje aan hebben bijgedragen!

 

Ton Nuiten – woensdag 15 November 2017.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.