Pro-Israëlische Propaganda Bedreiging voor de Wereldvrede, Erkenning Jeruzalem als “Hoofdstad Israël” door Donald Trump, Opmerkelijke Voorkennis Theodore Herzl & David Ben-Gurion Aangaande de Toekomst, het Ketterse Christenzionisme & Veel Meer.

Zeer recent heeft de Israëlische luchtmacht enkele raketten afgevuurd op een strategisch doelwit, waarvan beweerd werd dat dit een Iraanse militaire basis zou  zijn. Die zou gelegen zijn dicht bij Damascus. Nu heerste hier wat verwarring over daar Arabische media er melding van maakten dat het doel eigenlijk een Syrisch militair depot zou zijn. Verder zouden die raketten volgens tegenstrijdige berichtgeving vanuit de lucht hetzij vanaf de grond zijn gelanceerd. Naar verluidt zouden die door gevechtstoestellen vanuit het Libanese luchtruim zijn gelanceerd. Het depot zou bedoeld zijn voor Hezbollah, wat zoals bekend, eenbondgenoot van Bashar el-Assad is. Het is echter vaker voorgekomen dat Israël raketaanvallen op doelen binnen Syrië ondernomen heeft; begin noveber jl. lanceerde het een aanval op een koperfabriek in de Syrische provincie, Homs. Die bracht de Syrische regering ertoe bij de VN aan te dringen deze aanval te veroordelen. Nu hebben Israëlische functionarissen Iran in het verleden er al vaker van beschuldigd een bruggenhoofd in Syrië te willen vestigen. Hoewel de Iraanse basis er zou zijn om samen met het Syrische leger IS en andere terreurorganisaties te bestrijden, beweerde Israëlische premier, Benjamin Netanyahu dat die bedoeld is als uitvalsbasis vanuit Syrië om er Israël mee te vernietigen. https:/www.rt.com/news/411688-israel-syria-damascus-airstrike/

DRA2015-BBCwon-770x400-770x400

Fake News: Bedreiging voor de (Wereld)vrede.

 

Of ook álles wat we tot nu toe over Syrië, Iran en de basis gehoord hebben, is (nog) niet duidelijk. Wat we echter inmiddels wél weten, is dat veel van wat we via de mainstream media horen, gebaseerd is op fake news, hetzij geheel verzonnen hetzij deels waarheid deels leugens. Hoewel he nu al voor velen bekend is dát de mainsteam media grote hoeveelheden aan fake news de ether heeft ingestuurd, kunnen die echter toch een bedreiging voor de (wereld)vrede vormen. En dit had deels ook te maken met het contact wat Amerikaanse regeringsfuctionarissen hadden gehad met Rusland. Gisteren werd bekend dat valse berichtgeving voor een crash op de financiël markt had gezord. Afgelopen vrijdag jl. gaf de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur, Michael Flynn, tegenover agenten van het Federal Bureau of Investigation (FBI) toe, gelogen te hebben over zijn conversaties met de Russische anbassadeur. Nu kwam de Amerikaanse zender, ABC, met het bericht dat Donald Trump Flynn opdracht zou hebben gegeven contact met de Russen te zoeken tijdens de Anerikaanse verkiezingen in 2016 toen hij nog presidentskanditaat was. Maar Trump had hier opdracht toe gegeven nadát hij (hoewel nog niet als zodanig ingezworen) tot president verkozen was. Het was de onderzoeksjournalist bij de ABC, Brian Ross, die op vrijdagmorgen 11:00 met het oorspronkelijke bericht kwam en daarbij had hij zich gebaseerd op een “anonieme bron.” Hoewel de ABC de zaak afdeed met slechts een correctie van de gemaakte fout, had die echter wél gevolgen; binnen enkele minuten nadat het bericht van Ross bekend werd, werd de financiële markt hierdoor getroffen doordat er o.a.  de Down Jones met meer dan 350 punten daalde. En dit leidde uiteindelijk tot de Israëlsche raketaanval. Hoewel de markt zich daarna herstelde en Ross voor bepaalde tijd in de wacht was gezet, is het een feit dat men door fake news te verkondigen, een flinke (negatieve) invloed uit kan oefenen op de financiële markt en vervolgens op het wereldgebeuren. Ook de Britse zender, de BBC, heeft een gelijkaardig fout gemaakt wat als bewijs gebruikt werd om er een raketaanval mee te rechtvaardigen. En hiermee had de mogelijkheid kunnen ontstaan dat de Verenigde Staten in een oorlog betrokken konden raken. Ook dit bericht was gebaseerd op een “anonieme bron” (in deze was het een niet nader genoemde bron van Westerse inlichtinen). De Britse zender merkte verder op dan Netanyahu er herhaaldelijk voor gewaarschuwd heeft, geen Iraanse militaire aanwezigheid in Syrië te tolereren.

 

Oorlogspropaganda voor Israël.

 

De site, Zerohedge, maakte duidelijk wat nu het doel van het valse nieuws van de BBC was:

“Het schijnt dat de BBC de oorlogspropagandist voor Israël speelt in plaats van enig niveau aan kritisch onderzoek betreffende Israël’s ongeprovoceerde daad van agressie tegen haar buurland te doen. Kortom, de BBC verspreidde datgene waarvan het erkende slechts een bewering geheel gebaseerd op een niet nader genoemde “Westerse inlichtingenbron” te zijn. Daarna gebruikte Israël die bewering om Syrië aan te vallen, waarna de BBC de aanval op circulaire wijze rechtvaardigde, gebaseerd op haar eigen dubieuze “bewering.” http://www.renegadetribune.com/24-hours-multiple-false-media-reports-cause-airstrike-iran-financial-markets-crash/

En hiermee wordt het duidelijk; de BBC is een van de zenders die via fake news ten gunste van Israël voor oorlog met Iran provoceert! De BBC en andere zenders zijn echter niet de enigen die van tijd tot tijd provocerende berichten produceren; ook Netanyahu zelf is al lange tijd bezig met zíjn provocerende uitspraken om de Verenigde Staten achter zich in een mogelijke oorlog tegen Iran te storten.

IranTruthNetanyahuMeme

Benjamin Netanyahu: de Provocateur. 

 

Voor degenen die een beetje bekend zijn met wat er zich rondom Israël en Netanyahu afspeelt, zal het ook duidelijk zijn dat Netanyahu reeds lange tijd bezig is om de Verenigde Staten in een oorlog met Iran te provoceren. Als sinds begin jaren ’90 is hij bezig te verkondigen dat Iran nog maar een paar maanden verwijderd zou zijn van de productie van een atoombom. En al die tijd bleek er niets aan de hand te zijn; Iran had herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat haar nucleaire programma uitsluitend bedoeld was voor vredige doeleinden (in dit geval om er de medische wetenschap mee van dienst te zijn). Maar Netanyahu bleef het maar volhouden; dit programma was nergens ander voor bedoel om er een atoombom mee te produceren waarmee Israël zou worden vernietigd als de Iraanse regering haar zin zou krijgen. In 2015 wisten Barack Obama, Vladimir Putin samen met landen als Groot-Brittanië, China, Frankrijk, Duitsland, tijdens onderhandelingen met de Iraanse overheid een deal te sluiten. In ruil voor de geleidelijke inperking van het nucleaire programma zouden de sancties die Iran waren opgelegd, geleidelijk opgeheven worden. En zo leek de dreiging van de productie van een atoombom (voor zover hier altijd sprake van zou zijn geweest), aanzienlijk verminderd te zijn.De enige die het hier níet mee eens was, was Netanyahu; hij noemde de deal een “grote vergissing.” Iran wás bezig met pogingen tot de vervaardiging van een atoombom en zou als het die eenmaal zou hebben, de atoombom vroeg of laat inzetten tegen Israël, zo was (en is nóg) zijn gedachte.

9041000151

Operatie Trojaan. 

 

Wat de ongeprovoceerde Israëlische aanval op Syrië betreft, was dit niet de enige maal om tot een oorlog met een ander Midden-Oosters land te komen. Om Libië ervan te kunnen beschuldigen dat het een land was dat het internationale terrorosme zou ondersteunen, voerde de Israëlische geheime dienst, de Mossad, Operatie Trojaan uit. De naam van deze onderneming was ontleend aan de Trojaan, een zendapparaat wat door geheime Israëlische commandos diep in vijandelijk gebied werd geplaatst. In dit geval was dit Libië. Hiermee werden valse berichten mee ontvangen die tevoren door de LAP waren uitgezonden. De LAP was een eenheid die gespecialiceerd was in het uitzenden van disinformatie. Deze berichten waren op hun beurt weer afkomstig van een Israëlisch marineschip buiten de kust van Libië die deze boodschappen van tevoren had opgenomen. De transmissie waarvan de bemanning van het schip gebruik maakte, kon slechts worden opgevangen door de Trojaan Deze berichten die van terroristische aard waren, werden vervolgens verspreid zodat ook andere landen die ontvingen, dus ook Amerika. Zo moesten die de indruk wekken dat Muammar Ghadaffi en zijn regering zich bezighielden met terroristische activiteiten. En zo werd voor de buitenwereld duidelijk dat Libië een terroristische staat zou zijn. Zowel de Franse als de Spaanse inlichtingen diensten stonden hier echter argwanend tegenover; zouden de Libiërs die in het verleden tot dan toe altijd zeer voorzichtig en behoedzaam zijn geweest met het versturen van hun berichten tot dan toe, nu plotseling in alle openheid verkondigen dat zij bezig waren met het verzenden van terroristische boodschappen? Om die reden zat Libië dan ook niet achter de bomaanslag die op 5 april 1986 op de La Belle-discotheek in Berlijn plaatshad. Als de informatiestroom aan terroristische bevelen werkelijk vanuit Libië afkomstig zou zijn, zo concludeerden de Fransen en Spanjaarden, dan hadden de gegevens over een aanslag op de discotheek hier bij gezeten en had die door voortijdig actie te ondernemen, voorkomen kunnen worden. Dit laatste gebeurde echter niet hetgeen betekent dat Libië zoals gezegd, hier niet achter had gezeten. Het is om deze redenen dat de toenmalige president, Ronald Reagan, daarna besloot om actie tegen Libië te ondernemen wat resulteerde in een bombardement door 160 Amerikaanse toestellen op 14 april 1986. Hierbij werden het vliegveld van Tripoli, de Bab al azizia-kazerne, de marinebasis Sidi Bilal en het vliegveld Benine wat er in de buurt lag getroffen. Om hun doel te bereiken, moesten de Amerikaanse toestellen over Frankrijk heenvliegen wat het land echter weigerde. Dat wilde nl. niets van doen hebben met de Amerikaanse reactie op de (vermeende) terreurberichten die hoegenaamd door Libië verspreid zouden zijn. Om die reden werd Engeland voor een deel van de Amerikaanse vliegtuigen als uitvalsbasis gekozen. Het andere deel was afkomstig van vliegdekschepen in de Middelandse Zee. (“MOSSAD De keerzijde van het bedrog”, Victor Ostrovsky (van Reemst uitgeverij) 1994, blz. 133-138) Victor Ostrovsky is een voormalige agent van de Mossad die nadat hij niet meer werkzaam was voor deze dienst, besloten had de innerlijke werkzaamheden ervan te onthullen. Vóór publicatie had hij de dienst een manuscript van zijn werk toegestuurd opdat die de nodige maatregelen ter verscherping van de eigen veiligheid kon nemen.

 

Als Mossad-agent stond Ostrovsky in contact met o.a. Ephraim die kennelijk toegang had tot de hogere regionen binnen de dienst. Die deelde Ostrovsky mee dat Ghadaffi na de operatie enige tijd van het toneel zou verdwijnen en dat het daarna Saddam Hoessein en Iraq waren die daarna het volgende doelwit zouden worden waarbij Hoessein tot “grote bandiet” zou worden verheven. Ephraim vertelde Ostrovsky tegen deze ondernemning te zijn maar dat hij geen andere keus had deze richtlijn te volgen. (blz. 138) En wat er jaren later zou gebeuren is nu inmiddels geschiedenis: Saddam Hoessein, zijn vermeende massavernietigingswapens, de Amerikaanse propagandaoorlog tegen Hoessein, de daaropvolgende Amerikaanse aanval op Iraq in maart 2003, de Amerikaanse overwinning (met steun van de Britten). Van de massavernietiginswapens waarmee Hoessein zelfs voor de Verenigde Staten een bedreiging zou zijn geweest, is achteraf nooit sprake geweest; eveneens de banden die hij in die tijd zou onderhouden met al-Qaeda, bleken nadien uit de lucht gegrepen verzinsels te zijn geweest. Toch was ook dit laatste een van de redenen geweest voor de toenmalige Amerikaanse regering Bush om actie tegen Iraq te ondernemen. Achteraf is het gezien dit alles dan ook niet vreemd dat er op verschillende sites het verhaal de ronde doet dat het in plaats van de slordig voorbereidde 21 extreem-islamitische kapers die de aanslagen op 9/11 zouden hebben gepleegd, het juist de Mossad is die (samen met elementen binnen de CIA) deze aanslagen op haar geweten zou hebben. En wat aangaande Libië? Ook dit is inmiddels geschiedenis; na een volksopstand tijdens de zgn. “Arabische Lente” die in januari 2011 begonnen was, werd Gadaffi later onttroond, gevangengenomen en daarna op gruwelijke wijze vermoord. Het land waarvan verkondigd wordt dat het officieel van een “boosaardige dictator” bevrijd zou zijn, bevindt zich tot aan de dag van vandaag in een totaal uitzichtloze en hopeloze toestand. Chaos, geweld, moord en doodslag zijn er aan de orde van de dag. Hetzelfde is van toepassing op Iraq. En een van de wrange vruchten van de “bevrijding” is o.a de vluchtelingenstroom vanuit deze landen naar landen in vnl. Europa waarvan Duitsland voor velen van de vluchtelingen het favoriete eindstation is. De vluchtelingenstroom kwam pas goed op volle gang nadat er in Iraq Islamitische Staat (IS) waarvan tot dan toe niemand iets van had gehoord, in 2014 de kop opgestoken had. En wat de “Arabische Lente” officieel zou zijn (de vermeende bevrijding van enkele Midden-Oosterse landen van dictatoriale regimes), bleek achteraf een “Zionistische Winter” te zijn geweest …

in1954-israel-attempted-to-carry-out-a-false-flag-attack-17465632

De Lavon-Affaire. 

 

In de zomer van 1954 werd de wereld opgeschrikt door verschillende bomaanslagen in Egypte. Op 2 juli 1954 ging er bij een postkantoor in Alexandrië, een bom af. Op 14 juli, twaalf dagen daarna, gingen er bommen af, ditmaal op Amerikaanse instellingen, de United States Information Agency Libraries. Hierbij ging er echter iets mis; een van de bommen van de aanslagplegers, Philip Natanson,  explodeerde voortijdig in diens zakHij was indien dit niet zou zijn gebeurd, van plan daarna een bomaanslag te plegen, ditmaal op een Brits doelwit, de British Cinema. Na gearresteerd te zijn en het onderzoek naar de zaak gaande was, stichtten andere aanslagplegers brand in twee cinemas en een spoorwegstation in Caïro. Deze operatie, Suzannah genaamd die door Joden die zich voordeden als extreem-islamieten, had tot doel de op dat moment goede en vriendelijke relaties tussen Egypte en de Verenigde Staten te doen verslechteren. Nadat bekend geworden was dat het Joden waren die deze aanslagen en brandstichtingen op hun geweten hadden, sprak men aanvankelijk van een “anti-Semitische complottheorie.” Daarna werd beweerd dat Egypte over deze aanslagen getipt was en die “toe had gestaan.” Om te voorkomen dat de meesterbreinen achter deze reeks terreurdaden zouden worden ontmaskerd, werd de schuld voor de misdaden aan de voeten gelegd van Pinhas Lavon, die in die tijd de Israëlische minister van Defensie was. Die werd vervolgens gedwongen tot aftreden en het is om die reden dat de zaak bekend werd als de Lavon-Affaire. De Joden die voor deze aanslagen waren aangeworven, behoorden tot de zgn. Sayanim, Joden die in de Diaspora leefden en die er nu nóg zijn; zij bieden o.a. medische zorg, zorgen voor de nodige financiën en vergaderen ook inlichtingen voor de Mossad. Zij bevinden zich verspreid over verschillende delen van de wereld (de Verenigde Staten, Europa, het Midden-Oosten). Zou operatie Suzannah zonder problemen voor de aanslagplegers en vooral voor de meesterbreinen een compleet succes zijn geweest, dan zou dit hebben kunnen leiden tot vergeldingsmaatregelen door de Amerikaanse regering in de vorm van militaire actie tegen Egypte. Aldus zouden de Verenigde Staten een oorlog tegen Egypte in geprovoceerd kunnen zijn wat vanaf het begin ook de bedoeling van deze hele onderneming was! https://www.youtube.com/watch?v=luzjLAo5B4s (“Israeli False Flag Attack on America – The Lavon Affair”) Wie waren nu toch die meesterbreinen achter deze reeks terreurdaden? Er wordt zeer sterk vermoed dat dit David Ben-Gurion geweest zou kunnen zijn. Hier is een lijst van vele andere Israëlische “false flag operations” te lezen: americanfreepress.net/web-exclusive-israels-use-of-false-fags-in-global-terrorism/

 

jews-false-flag-judaism-lavon-affair

En nu zijn we weer terug in onze tijd. Of zoals Hans Goedkoop tegen het einde van zijn wekelijkse uitzendingen van “Andere Tijden” wat historische gebeurtenissen uit het verleden behandelt, placht te zeggen, “Dit was Andere Tijden, terug naar de onze.” Het is alleen zeer jammer dat er in deze uitzendingen tot op heden niet díe geschiedenis behandeld is zoals boven weergegeven. En dit is eveneens het geval met de actualiteiten-programmas die we zowel hier hebben als die in het buitenland. Natuurlijk is het ook weer niet zo dat hier helemaal geen aandacht aan zou zijn besteed. Het probleem is echter dat er tot nu toe geen groter en samenhangend beeld van de geschiedenis is gegeven. Dat komt o.a. dat er stukken geschiedenis gewoon wéggelaten zijn zodat de aanleiding voor een bepaald conflict zodanig wordt weergegeven dat de schuld voor dit conflict bij een land word gelegd dat hier helemaal geen schuld aan heeft. De Vietnam-Oorlog die in de jaren ’60 en begin ’70 tussen Amerika en Noord-Vietnam woedde, is hier een sprekend voorbeeld van. Naar verluidt zou de oorlog tussen Amerika en Noord-Vietnam zijn ontstaan vanwege het Tonkin-incident. Volgens het officiële verslag zou de Amerikaanse torpedobootjager, de USS Maddox, die zich in de Golf van Tonkin aan de kust van Noord-Vietnam bevond, op 2 en 4 augustus 1964 zijn aangevallen door drie patrouilleboten van Noord-Vietnam. Vervolgens brak er een oorlog uit die in de jaren dat die er woedde, de levens van vele Amerikaase militairen maar die van talloze Noord-Vietnamese burgers zou eisen. Het zou pas later zijn dat er tot dan toe voorheen geclassificeerde documenten boven kwamen waaruit bleek dat de Amerikaanse overheid de oorlog begonnen was op basis van door haar verdraaide en verwrongen feiten. https:”www.usni.org/magazines/navalhistory/2008-02/truth-about-tonkin

 

Een ander voorbeeld is dat van Libië waar we het hierboven over hadden. Wat er altijd in de media- en pers-verhalen was wéggelaten, was het feit dat Libië onder Muammar Gadaffi flinke vooruitgang had geboekt wat elke Libische burger ten goede kwam. Hier is een video die een beeld geeft van Gadaffi wat we via de mainstream media niet vernomen hebben: https://www.youtube.com/watch?v=ALmDH3kjnf8 (“Muammar Gadaffi Biography Years before he is Murdered LIBYA”) Verder waren er het onderwijs, de gezondheidszorg, electriciteit voor iedere burger gratis. En nu, na de vermeende “bevrijding” van Libië, blijkt dat het land intussen beland is in het stenen tijdperk waarbij uiteraard ook de voordelen die de Libiërs er eens hadden, nu voorgoed verdwenen zijn … Als we willen weten hoe de toestand er in Iraq, Libië, maar ook Afghanistan (het eerste land wat door Amerika aangevallen werd onder de pretext dat de er toen heersende Taliban Osama Bin Laden (het vermeende meesterbrein achter 9/11 er bewust verborgen zou worden gehouden) en Somalië, uitzag vóór de oorlog en hoe het er nú is, dan is het goed om de fotos op deze site eens te bekijken: https://miraclesfor.me/war-peace/shocking-photos-iraq-afghanistan-libya-somalia-war/ Deze landen die ooit eens een bloeiende en welvarende samenleving hadden, zijn nu dankzij de Verengde Staten (met Israël achter de schermen) volkomen kapotgebombardeerd en stukgeslagen. In het geval van Libië is dit land niet door Amerika aangevallen geweest. Daar had de CIA er de samenleving ondermijnd door grote delen van de bevolking in opstand te provoceren zodat het Gadaffi-regime er ten val kwam.

CVPyFJTW4AAUGcZ

Blijft nu nog over, waarom die landen volkomen verwoest werden. En … welke landen nog op de “hitlist” staan om vernietigd te worden: http://www.theeventchronicle.com/finanace/three-countries-left-without-rothschild-central-bank/# En om er Israël in de regio de hegemonie te geven, wat het begin van een geleidelijk aan meer zichtbare Nieuwe Wereldorde zal worden met Jeruzalem als hoofdstad der wereld. Het is ook goed om te weten dat Israël geen creatie is van God (zoals vele Christenen menen) maar dat de Rothschilds er de “schepper” van zijn. En dat Israël niet meer zal verdwijnen, komt niet omdat God het zou beschermen. Daar de Rothschilds via hun vele financiële instellingen in de wereld en ook in de politiek van de grote meerderheid van landen hebben, hebben zij tevens de macht om er hun creatie in het Midden-Oosten mee in stand te houden. Nu nog werken zij grotendeels achter de schermen. Als eenmaal ook die landen die zich nog tegen hen verzetten ook aan hen onderworpen zullen zijn, dan zal hun Nieuwe Wereldorde voor eenieder openbaar worden. En dan zal datgene waar de Palestijnen al zo lang onder te lijden hebben, geleidelijk aan ook gemeengoed worden voor álle volken.

 

Jeruzalem als Hoofdstad van Israël Erkend.  

 

En op woensdag 6 december 2017 wás het dan eindelijk zover; president Donald Trump deed toen dátgene wat hij tevoren al beloofd had te zullen doen; hij erkende dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. Dit besluit had bijna onmiddeljk tegenovergestelde reacties vanuit de wereld tot gevolg; Israël (en vnl. Benjamin Netanyahu) waren hier heel erg blij mee. Aan de andere kant waren er de reacties van o.a Hamas, de regering van de Palestijnen die opriep tot een nieuwe Intifada.Vlak daarvoor was er in de bezette gebieden opgeroepen tot “drie dagen van woede.” Ook elders werd er verontrust op het besluit van Trump gereageerd. Zo stelde de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson,  dat hiermee de inspanningen voor vrede in de regio verstoord zouden worden. Ook de Arabische leiders veroordeelden de stap die Trump genomen had. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra, deelde mee dat een “eenzijdige stap” (zoals hij het besluit van Trump noemde), niet zou werken en dat er een twee staten-oplossing noodzakelijk was. Nu Trump tot deze stap besloten heeft, zal de Amerikaanse ambassade na enige tijd vanuit Tel Aviv naar Jeruzalem worden verplaatst waarmee het besluit onderschreven zal worden. Naar verluidt,zou dit na circa zes maanden het geval zijn.

 

Het Besluit van Donald Trump: Een van de Opeenvolgende Stappen naar een “Groot-Israël” volgens het Oded Yinon-PLan. 

 

Het besluit van Trump om Jeruzalem als hoodstad te erkennen (wat hij zoals aangegeven, gisteren gedaan heeft), staat niet op zichzelf. Zjn besluit is slechts een van de opeenvolgende gebeurtenissen die er zich vanaf de stichting van Israël as staat sindsdien hebben voorgedaan. En of Trump het zich nu realiseert of niet, zijn besluit om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen, is een van de vele stappen in de richting van de realisatie van het Oded-Yinon-Plan. En de gebeurtenissen die er zich in het verleden in de regio en daarbuiten hebben voorgedaan, de Lavon-Affaire, de “Arabische Lente”, de plotselinge opkomst van ISIS, de huidige rampzalige omstandigheden in Syrië en andere gebeurtenissen rondom Israël, waren slechts “treden van een ladder” die naar dit genoemde plan voeren. Saddam Hoessein (Iraq) en Muammar Gadaffi (Libië) o.a., waren een hindernis voor dit plan. Om die reden moesten zij het veld ruimen. De enige landen die nu nog in de weg staan om dit plan gerealiseerd te krijgen, zijn het genoemde Syrië en Iran. Wanneer er de huidige leiders van deze landen zijn verwijderd en er een pro-Israëlisch-Amerikaans regime voor in de plaats is gezet, zal dit plan uiteindelijk ten volle in uitvoering kunnen worden gebracht.

 

Nadere Blik op Syrië. 

 

Vandaag de dag is Syrië het toneel van chaos, verwoesting, oorlog en rampspoed wat gepaard gaat met een humanitaire ramp van grote omvang. Maar zo is het niet altíjd geweest; het land was vóórdat de problemen er zouden beginnen, een welvarende natie met een bloeiende economie. Wat de voedselvoorziening betreft, beschikte het over tarwe van de hoogste kwaliteit (iets wat we van het brood wat wij hier hebben met al die kunstmatige toevoegingen, niet kunnen zeggen). Ook was het niet afhankelijk van de woekerleningen van het IMF. Tevens stond Syrië als een van de veiligste landen ter wereld op de vierde plaats. En ondanks al het geweld biedt de Syrische overheid in de door haar gecontroleerde gebieden nog altijd gratis gezondheidszorg en onderwijs aan haar onderdanen. En dit is nu precies wat ook het geval was in Libië vóórdat Gadaffi en zijn regering door een van buitenaf aangesticht binnenlandse opstand ten val werden gebracht! Ook Saddam Hoessein was bezig van zijn land een geïndustrialiseerde staat te maken. Maar Syrië staat ondanks de ellende nog altijd sterk:

“Na bijna zeas jaar van illegale oorlog gelanceerd door enkele van de militair meest vergevorderde landen en jaren van door dezelfde misdadige regeringen” (van deze landen)  “opgelegde illegale sancties -inclusief de marionettentegering van Canada, staat Syrië nog altijs sterk. Het heeft nog altijd een gekozen en populaire president en een regering. En het is nog altijd een baken van beschaving. Ondanks de collectieve bestraffing met sancties en de tereuroorlog zijn de Syriërs vol van verzet. Arabi Shaher benadrukte dit verzet toen hij zei, “Doe wat je maar wilt, dit is ons land; het blijft ons land.” Hij ziet zoals vele Syriërs, door de leugens heen. En zijn beoordeling van de hoofdoorzaak van de oorlog wordt door vele Syriërs openlijk gedeeld: Israël. Israël en haar bondgenoten hebben “voordeel” bij een gebalkaniseerd en vernietigd Syrië. Zelfs de tegenstrijdige belangen betreffende de oliepijpleidingen zijn ondergeschikt aan Israël’s vermeende behoeften zoals voorspeld via het Oded Yinon-plan. Syriërs maken er regelmatig melding van dat het allereerst Israël en haar bondgenoten de agenten nr. één zijn, die de huidige holocaust” (in Syrië) “voortdrijven. Van deze belangen wordt gezegd dat die ondergeschikt zijn aan de “olie”-belangen. Hetzelfde geldt voor Iraq.” https://www.gobalresearch.ca/before-the-us-nato-sponsored-dirty-war-syria-was-an-oasis-of-civilization-a-secular-pluralist-nation/5547693

Zo zien we dat zowel de Verenigde Staten als de NATO niets anders dan een verlengstuk zijn van en vastbearen groep Joodse samenzweerders die er het Oded Yinon-Plan mee willen verwezenlijken. En op economisch-financieel gebied zijn hier er het IMF en de Wereldbank (om maar enkele van de financiële instellingen te noemen) mee verbonden. En zowel Amerika, de NATO en de genoemde instituten hebben in de jaren ’90 eveneens het (nu voormalige) Joegoslavië op de knieën gedwongen door Slobodan Miloseviç, Mladiç en Karadjiç (die Joegoslavië slechts op nationalistische wijze verenigd wilden houden), als beruchte oorlogsmisdadigers te bestempelen. Later werden zij (buiten Miloseviç die naar alle waarschijnlijkheid in de gevangenis te De Haag vermoord is daar hij op het punt stond de kwalijke rol van de NATO die tijdens de allesverwoestende oorlog zoveel ellende in Servië had gezaaid en de “enkele van de militair meest vergevorderde landen” hierachter, te onthullen.

USNATOjewtoolsMeme

Flashback: Hoe het Allemaal Begon. 

 

Voor degenen die wat meer thuis zijn op het gebied van bovenstaande materie zal het wel duidelijk zijn dat de stichting van Israël als staat niet iets was wat zomaar uit de lucht kwam vallen. Een van de vele legenden rondom dit gebeuren heeft het dat Israël gesticht werd als gevolg van de holocaust. Dát er daarvóór al nagedacht werd over een toen nog toekomstige Israëlische staat, is na onderzoek echter duidelijk geworden. Om die reden moeten we ver terug de geschiedenis in. De eerste plannen om de Joodse tempel die eens in het oude Jeruzalem had gestaan te herbouwen (en daarmee de herrijzenis van Israël als staat te verwezenlijken) dateren uit circa 284 AD. Het was Julianus Apostata (keizer Julianus II, de “Afvallige”) die in de tijd dat hij als laatste “heidense keizer” regeerde, hoewel christelijk opgevoed van het Christendom afgevallen was (vandaar zijn bijnaam, “de Afvallige”) besloten had de tempel in Jeruzalem te herbouwen. Aanvankelijk was hij mederegent van keizer Constantijn, daarna kreeg hijzelf de heerschappij. Vlak na het overlijden van Constantijn maakte Julianus in december 361 AD bekend dat hij van het Christendom afgeweken was, de Hellenistische godsdiensten omarmd had, die bevorderde en tegelijk het oprukkende Christendom belemmerde. In 362 bevond Julianus zich in Antiochië (een stad die aan het het uiterste oosten van de Middelandse Zee en ten noord-westen van Syrië lag). Op 19 juli van dat jaar kwamen er Joodse delegaties op uitnodiging van Julianus in de stad aan. Daar vroeg hij hen waarom zij naar de wet van Mozes geen offers meer brachten. Hij wist wel waarom maar hij gaf de delegaties de gelegenheid hem die zelf te vertellen, in de hoop dat zij hem zouden vragen of zij die weer zouden mogen hervatten. De oudsten die de leiding over de gedelegeerden hadden maakten Julianus duidelijk dat zij slechts te Jeruzalemdie offers mochten brengen. Maar als zij weer de beschikking over de stad zouden hebben en er de tempel zouden kunnen herbouwen, zouden zij de oude offerdienst weer in kunnen voeren. En daar het de wens van Julianus was om het Christendom tegen te werken (waarvan de geschriften duidelijk maakten dat het einde van het (Oud-Testamentische) Jodendom bewees dat het Christendom op waarheid berustte), vertelde hij hen dat hij ervoor zou gan zorgen dát die ook in ere hersteld zou worden. Dit maakte hij vlak na de ontmoeting duidelijk aan de patriarch, Hillel II en aan alle Joden in zijn rijk ook duidelijk via een door hem geschreven, aan hen gezonden brief. En voor de eerste maal werd Jeruzalem na circa 200 jaar weer gevuld met vele Joden. Er werden bijdragen voor de te herbouwen tempel gegeven en op de Tempelberg werd een tijdelijke synagoge gesticht. Daarna trok Julianus met zijn leger naar Perzië (het huidige Iran) en had van tevoren beloofd dat hij bij terugkomst de dan inmiddels herbouwde tempel persoonlijk in zou wijden. Na diens vetrek toogde men aan het werk; Joodse arbeiders legden door er het puin en afval te verwijderen, de fundamenten van de tempel bloot, werkzaamheden die in april en mei van het daaropvolgende jaar doorgingen. De bisschop, Cyrillus, en de Christenen daar, zagen de zaak er met veronrust hart aan. Op 27 mei vond er echter een aardbeving plaats waarbij volgens het rapport van Alypius die dit hierna over had opgesteld, “globi flammarum” (vuurballen) uit de bodem schoten. Julianus was met zijn leger rond die tijd de rivier, de Tigris, overgestoken en was daarom niet meer bereikbaar. Hij sneuvelde enkele weken later tijdens de strijd in Perzië en werd toen opgevolgd door Jovianus, een Christen die het Christendom weer in ere herstelde. De Joden werden door hem opnieuw uit Jeruzalem en omgeving verbannen.  (“Jeruzalem Een geschiedenis van de Heilige Stad”, Karen Armstrong (Uitgeverij Anthos) 1996, blz. 213, 214, 215 en 216) Alzo kwam er een einde aan de poging van Julianus om er de tempel te herbouwen en om er Jeruzalem weer te bevolken.

 

Flashback 2: het Zesde Zionistsiche Congres te Basel. 

 

Dan gaan we vanaf de tijd van Julianus vele jaren vérder vooruit in de geschiedenis . In augustus 1903 werd er te Basel het Zesde Zionistische Congres gehouden. Nu had de Zionistenleider, Max Nordau, hier over wat er tijdens dit congres plaatsgevonden had, een rapport opgesteld. En veel later, op 19 september 1919, maakte een van diens aanhangers, Litman Rosenthal, hier gewag van in de American Jewish News. En wat Rosenthal te zeggen had, volgt hier:

“Thans heeft de groote vooruitstrevende wereldmogendheid Engeland, na de pogroms van Kisjinew, als teeken harer sympathie voor ons arm volk, door het Zionisten-congres de onafhankelijke kolonie Oeganda aan de Joodsche natie aangeboden. Oeganda nu ligt in Afrika, en Afrika is niet Zion en zal nooit Zion worden, om Herzl’s eigen woorden te gebruiken. Maar Herzl weet zeer wel, dat voor de zaak van het Zionisme niets zoo waardevol is als vriendschappelijke betrekkingen tot eene mogendheid als Engeland, en dit te meer daar Engeland’s hoofddoelwit op het Oosten is gericht. Nergens zijn de praecedenten zoo belangrijk als in Engeland, en zoo is ’t hoogst gewichtig, uit Engeland’s handen een kolonie te ontvangen en aldus te onzen gunste een praecedent te zien geschapen. Vroeger of later zal de Oostersche kwestie moeten opgelost worden, en deze sluit het Palestina-vraagstuk in zich. Engeland, dat een formeele politieke nota aan dit Congres heeft gericht, en aan het Bazeler program gebonden is, — Engeland zal bij de devinitieve oplossing der Oostersche kwestie de beslissende stem hebben, en Herzl heeft ’t zich ten plicht gerekend, waardevolle betrekkingen met deze groote en vooruitstrevende mogendheid te onderhouden.” (“Driehoek, Delta en Davidsschild. Studiën over algemeene en Joodsche vrijmetselarij”, Jac P. van Term (N.V. Paul Brand’s Uitgeversbedrijf Hilversum) 1931, blz. 216-217)

Wat we hier lezen, is dat Groot-Brittanië door Theodore Herzl (auteur van “Der Judenstaat” (De Jodenstaat) gezien werd als de mogendheid om er ooit eens een Joodse staat mee te stichten. Aanvankelijk werd het Joodse volk de kolonie, Oeganda, aangeboden maar dit aanbod werd echter afgewezen. In plaats daarvan eisten de Zionistische leiders waaronder Nordau, dat hen Palestina als staat zou worden gegeven. Groot-Brittannië had met betrekking tot het Baseler Congres duidelijk gemaakt dat het de Joden een stuk grondgebied toe wilde kennen. Dit werd zoals gezegd door hen afgewezen daar die Palestina boven de Afrikaanse kolonie prefereerden. Dan schrijft Van Term verder over wat Rosenthal nog meer te zeggen had en dit wijst op een zekere mate van uitzonderlijke voorkennis van de kant van Herzl:

“Herzl weet, dat wij voor een vreeselijke doorschokking van de heele wereld staan. Spoedig wellicht zal er een soort Wereldcongres worden bijeengeroepen, en Engeland, het groote, vrije en machtige Engeland, zal dan het werk voortzetten, dat het met zijn grootmoedig aanbod aan het 6de (Zionisten)-congres begonnen is … Ik zal u de volgende woorden zeggen, alsof ik u de trappen eener ladder toonde, die hooger en hooger voert: Herzl, — het Zionistencongres, — Engeland’s Oeganda-voorstel, — de komende wereldoorlog, — de Vredesconferentie, waar met Engeland’s hulp een een vrij een Joodsch Palestina zal worden geschapen. 

Merk wel, dat deze woorden gesproken waren elf jaren vóór het uitbreken van den Wereldoorlog, zestien jaren vóór het bijeenkomen van de Vredesconferentie te Parijs. Te begrijpen is de aanteekening, die de Joodsche schrijver dezer herinnering in de American Jewish News er onmiddelijk op liet volgen: 

“Als een machtige donderslag troffen ons deze woorden. Wij allen sidderden van verbazing en eerbied, alsof wij een visioen hadden gehad. En in mijn oor klonken weer de woorden van onzen grooten broeder Achad Haäm, die van Nordau’s rede op het eerste Congres gezegd had, “Ik voel, dat een der oude groote profeten tot ons sprak, dat deze stem van Juda’s vrije bergen klonk; en onze harten gloeiden in ons, als wij zijne woorden hoorden, die vol waren van wondere wijsheid en visioen.” (idem)

eb9a538c4f766d4125d05bba9bfe77a7

Theodore Herl maakte er in zijn dagboeken melding van dat de Joodse staat zich uit zou strekken “van de beek van Egypte tot de Eufraat.” Met die “beek” bedoelde hij de rivier, de Nijl. (Complete Diaries. Deel 2, blz. 711). En tijdens de voorbereidingen voor de opdeling van Palestina door de VN, getuigde rabbijn Fischmann voor de Speciale VN-Commissie van Onderzoek op 9 juli 1947 het volgende:

“Het Beloofde Land strekt zich uit van de rivier van Egypte tot de Eufraat, inclusief delen van Syrië en Libanon.” 

En dat wat zowel Herzl als Fischmann destijds hebben verklaard, komt natuulijk overeen met het Oded Yinon-Plan wat later in de jaren ’50 zou worden ontwikkeld. En nu, vele, vele jaren later, nu het Amerika en Israël (in samenwerking met Saudi-Arabië) niet gelukt is Bashar al-Assad en diens regering ten val te brengen, tracht men dit alsnog te bereiken met o.a een komende oorlog tegen Libanon, waarmee een lang van tevoren geplande oorlog in het Midden-Oosten werkelijkheid zal worden Om het genoemde plan tot uitvoering te brengen, viel Israël Libanon binnen in 1978, 6 juni 1982 en in 2006 binnen. Bij de laatstgenoemde invasie leed het Israëlische leger de nederlaag tegenover de Hezbollah. Zie voor deze en meer gegevens: https://www.globalresearch.ca/the-coming-war-on-lebanon-israel-saudi-arabia-and-the-u-s-prepare-for-a-long-planned-middle-east-war/5621168

 

David Bejamin Gurion: de Toekomstige Verenigde Naties als “Tempel der Profeten” in Jeruzalem. 

 

Met betrekking tot het zesde Zionistische Congres, de toen nog toekomstige (Eerste) Wereldoorlog, de vredesonderhandelingen in het Vredespaleis te Versailles, “waar met Engeland’s hulp een vrij en Joodsch Palestina zal worden geschapen”, blijkt Herzl al jaren eerder ervan op de hoogte te zijn geweest wat er eens in de toekomst zou gebeuren. En zoals gezegd, wijst dit op een opmerkelijke vorm van voorkennis. Maar van wát hij eerder had voorzien, weten we dat dit nu inmiddels weer voor lange tijd geschiedenis geworden is: de eerste Wereldoorlog, de daaropvolgende onderhandelingen in het Vredespaleis te Versailles waar Duitsland nadat het de nederlaag had geleden, verpletterende eisen en herstelbetalingen werden opgelegd. Zeer waarschijnlijk heeft Herzl de opkomst van Hitler en de Nationaal-Socialisten ende Tweede Wereldoorlog die op de eerste zou volgen, níet voorzien. Ook deze oorlog die door Duitsland verloren werd, ligt alweer voor vele jaren achter ons. En op 14 mei 1948 brak de dag aan waarop David Benjamin Gurion de Israëlische onafhankelijkheid uitriep; eindelijk hadden de Joden hun zo felbegeerde eigen staat! Maar ook Ben-Gurion bleek iemand te zijn die over een mate van opmerkelijke voorkennis beschikte. En dit werd duidelijk door wat het tijdschrift, “Look”, er op 16 januari 1962 over publiceerde. In dit blad werd Ben-Gurion zoals hij de wereld in die tijd zoals die circa 25 jaar later zou zijn in gedachten had, geciteerd als volgt:

“Het beeld van de wereld in 1987 zoals ik die in mijn verbeeldingsvermogen zie: de Koude Oorlog zal iets van het verleden zijn. Toenemende druk vanuit de groeiende intelligentia in Rusland en de druk vanuit de massas om hun levensstandaard te verhogen, kunnen leiden tot een geleidelijke democratisering van de Sovjet-Unie. Aan de andere kant kunnen de toenemende invloed van de arbeiders en boeren en het toenemende belang van mannen der wetenschap kunnen de Verenigde Staten in een zorgstaat met een planeconomie transformeren.West- en Oost-Europa zullen een federatie van autonome staten met ieder een socialistisch en democratisch regime. Met uitzondering van de USSR als een federale Euraziatische staat, zullen alle overige continenten verenigd worden in een wereldalliantie tot wiens beschikking een internationale politiemacht zal staan. Alle legers zullen worden afgeschaft en er zullen geen oorlogen meer zijn. In Jeruzalem zullen de Verenigde Naties een Tempel der Profeten bouwen die de federale unie van alle continenten zal dienen; dit zal de zetel van het Hoogggerechtshof der Mensheid zijn om er alle geschillen onde de federale continenten te beslechten zoals geprofeteerd door Jesaja.” 

Ook dagene wat Ben-Gurion destijds voorzag is inmiddels weer geschiedenis; in november 1989 begon met de val van de Berlijnse Muur de geleidelijke verdwijning van het Communisme als overheersende ideologie. Michail Sergejewtsch Gorbatschow zou de laatste Sovjet-president zijn en werd daarna opgevolgd door Boris Jeltsin. En zo werd de nu voormalige Sovjet-Unie geleidelijk aan tot een democratie getransformeerd. Daarna nam Vladimir Putin de leiding over en is er nu nóg de president. En nu hebben we er de Russische Federatie zoals Rusland nu genoemd wordt. Rest nog de komende “Tempel der Profeten” die in Jeruzalem zal worden gebouwd.

 

“Met Uitzondering van de USSR als een Federale Euraziatische Staat”…

 

Wat we nu gaan doen, is wat speculeren. Ben-Gurion had nl. ook gezegd dat alle continenten der wereld zich zouden verenigen in een wereld-alliantie, “Met uitzondering van de USSR als een federale Euraziatische staat.” En dit wil natuurlijk zeggen dat Rusland geen deel van deze alliantie uit zou maken. Nu is er reeds lange tijd een anti-Russische lastercampagne aan de gang; Putin en Rusland worden beschuldigd van de annexatie van de Krim, het (indirect) neerhalen van de MH17 door BUK-raketten te laten leveren aan de Russische separatisten in Oekraïne, bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen in 2016, het verspreiden van “nep-nieuws”, van doping gebruikt door sporters tijdens de Winterspelen in Sochi en ga zo maar door. Putin heeft het Westen verweten dat de NATO haar grenzen té ver in de buurt van Rusland heeft verlegd en acht die een bedreiging voor zijn land. Intussen heeft het Westen Rusland verschillende sancties opgelegd en Putin sloeg van tijd tot tijd terug met enkele tegensancties. Aldus zijn de spannningen tussen het Westen en de Russische Federatie flink gestegen. En de bemoeienis van Amerika en Rusland in Syrië hebben de zaak er niet beter op gemaakt. Hierbij spelen de spanningen tussen Noord-Korea, Iran aan de ene kant en de Verenigde Staten aan de andere kant ook een rol. De situatie is dus zeer gespannen. Nu, wát zou Ben-Gurion destijds nog meer hebben kunnen gezien? We weten het niet. Zou hij misschien ook hebben gezien dat er eens een conflict tussen het Westen en Rusland zou komen? Misschien wel, misschien niet. Maar we kunnen  wél gerust stellen dat Rusland in zekere zin al van de wereld-alliantie “uitgesloten” is vanwege de genoemde lastercampagne en sancties. En het was toch wijlen Udo Ulfkotte die in zin boek, “Gekochte Journalisten”,  duidelijk maakte dat de grote meerderheid der Europese journalisten in dienst van de CIA staat en er op gezag van deze dienst ophitsende propagandaleugens over Putin en Rusland verkondigen, waardoor het weleens tot een oorlog zou kunnen komen tussen het Westen en Rusland? Om die reden had hij ook met hen gebroken!

 

Nadere Blik op Anti-Russische Propaganda: Bellingcat & The Insider: Leugenpropaganda in Actie. 

 

Op vrijdag 8 december 2017 kwam het “burgerjournalistenplatform”, Bellingcat, met het nieuwste staaltje aan nep-nieuws: een van degenen die betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van de MH17, zou een hoge kolonel-generaal, Nikolai Fjodorovitsj Tkatsjov, zijn. Dit platform heeft samen met The Insider, een Russisch onderzoeksplatform, nagegaan wie “Delfin” nu precies is. Die zou een eufemistsiche benaming zijn voor de genoemde kolonel-generaal zijn. Een lid van The Insider zou enkele malen onder een pretext met “Delfin” hebben getelefoneerd. De stem van “Delfin” werd daarna vergeleken met die op opgenomen gesprekken die eerder door het onderzoeksteam van de MH17 zijn vrijgegeven. En ja, volgens Bellingcat en The Insider komen zowel de stem op de opnamen van het onderzoeksteam overeen met de stem van de man waarmee het lid van de laatste groep had getelefoneerd. Ook stemdeskundigen van forensische instellingen te Denver (Amerika) en Litouwen, hebben bevestigd dat “Tkatsjov en Delfin “waarschijnlijk dezelfde persoon zijn.” Het instituut in Denver, het National Center for Media Forensics, geeft hier een aannemelijkheid van 428 aan, wat wil zeggen dat het een “matig sterke” aannemelijkheid betreft. https://nos.nl/artikel/2206521-onderzoekscollectief-gezochte-man-op-mh17-tapes-is-russische-generaal.html Als we dit artikel van de NOS lezen, komt het allemaal enigszins geloofwaardig over: naast Bellincat en The Insider zijn er gerenomeerde instituten die het “waarschijnlijk” achten, dat een van de betrokkenen juist déze generaal “kan zijn.” En wie zou daar nu nog aan twijfelen? Het probleem is echter dat de NOS tot nu toe gekomen is met waarschijnlijkheden, aannames en allerhande mogelijkheden, zonder hierbij ook het absolute bewijs bij te leveren. En vergis je niet, dit is ook het geval op andere gebieden, zoals de vermeende Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen zoals hierboven vermeld. En niet te vergeten de vermeende Russische bemoeienis met het Catalaanse referendum. En wat die vooraanstaande instituten betreft, als de toon al van tevoren gezet is (zoals o.a uit de verslaggeving van o.a de schreeuwerige De Telegraaf bleek over de MH17, die na één dag al “wist” dat Putin en de separatisten de onbetwiste daders waren, bleek), zijn  die instellingen dan nog wel te vertrouwen? En wat het Russische onderzoeksplatform aangaat, er zijn  nu eenmaal altíjd ontervredenen onder de volken die het nóóit eens zijn met wat hun overheid doet! Maar Bellingcat zelf is echter ook niet te vertrouwen aangezien het meesterbrein achter deze club, Elliot Higgins, ervaring noch expertise heeft.

eliot-higgins-belingcat

Twee Anonieme Informanten: “Timmi Allen” en “Daniel Romein.” 

 

Daarnaast is een van de leden van dit platform een voormalig lid van de Stasi, de gewezen geheime politie van Oost-Duitsland die onder het pseudoniem, Timmi Allen, vanuit Berlijn als vrijwilliger actief is! Voor dit en veel meer: nieuws.tpo.nl/2015/06/08/bellincat-deels-ontmaskerd-der-spiegel-schrijft-mea-culpa/ Een ander lid van Bellingcat die de ramp met de MH17 “zo afschuwelijk vond” en “zo kwaad” was, is een medewerker die ook een pseudoniem heeft, Daniel Romein. Degenen die de bewuste BUK-installatie naar de grens met Oekraïne hadden gebracht, waren Russische separatisten, vond hij; geen twijfel mogelijjk. En wat zijn nu de kwaliteiten van onze Zero-Zero-Seven alias James Bond? Hij heeft geen ervaring als journalist, spreekt enigszins Russisch en heeft ook “iets met fotografie.” Zijn ware identieit is slechts bekend bij zijn collegas van Bellingcat maar hij prefereert anoniem te blijven waarbij hij tijdens een interview zei soms het gevoel te hebben “een dubbelleven te leiden.” En wat zijn vermeende ervaring met fotografie betreft, ook al zijn de fotos (van vermeende daders achter MH17) niet zo scherp, hij kan die tóch herkennen. En waar het zijn anonimiteit aangaat, wil Romein dat de aandacht niet naar hém uitgaat maar naar de daders, dus blijft hij liever in de onbekendheid. En dit heeft hij goed verwoord; als je niet wilt dat je eigen falen, gebreken en verdraaingen van de waarheid aan het licht komen, moet je als “anonieme informant” altijd naar ánderen als “daders” wijzen om zo de aandacht van jezelf af te leiden! https://nos.nl/artikel/2088722/-nederlandse-medewerker-bellingcat-mh17-ramp-greep-mij-enorm-aan.html

 

Het Besluit van Donald Trump: de Veroordelingen, Massademonstraties, de Rellen. 

 

En nu zijn we weer terug waarmee we begonnen zijn: het besluit van Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen. Dit heeft zoals eerder gezegd tot veroordelingen geleid van o.a Boris Johnson, Halbe Zijlstra en daarna ook Machmoud Abbas etc. Verder zijn er rellen uitgebroken onder de Palestijnen op de West-oever en in Gaza. Ondertussen heeft er een triest incident in Amsterdam plaatsgehad: een pro-Palestijnse activist heeft gistermorgen om cica 11:00 met een naar het schijnt, een Palestijnse vlaggestok de ruiten van een Israëlisch restaurant, Ha Carmel, in Amsterdam ingeslagen. Kort daarop werd hij door de politie overmeesterd, gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau. Het is niet duidelijk, maar dit incident zou betrekking kunnen hebben op het besluit wat Trump genomen had. Dit is natuurlijk een zeer trieste zaak; men behoort geen ruiten in te slaan! Gelukkig zijn de eigenaar en zijn zoon ongedeerd gebleven. Maar waar het om gaat, is dit: zou het besluit van Trump een zeer kleine stap zijn in de richting van het nog op te richten “Hooggerechtshof der Mensheid”, de “Tempel der Profeten”? Wat dit betreft, heeft Jac P. van Term (die we eerder citeerden), ook híer iets over te zeggen en wel over ene zekere Lévy Bing, die in zijn tijd een hoge Vrijmetselaar was. De Vrijmetselarij en het Judaïsme zijn met elkaar verweven in deze, dat de doctrines van beide afkomstig zijn uit de Talmud. En beide religies zijn op hun beurt weer afkomstig uit het oude Egypte der  Faraos. http://www.texemarrs.com/042012/freemasonry_judaism_same_gods.htm Het is dus niet het Oude Testament wat door de orthodoxe Joden wordt bestudeerd en gepraktiseerd wordt (hoewel ook die door hen wordt gelezen), maar het is de Talmud, die er in het Judaïsme het grootste gezag heeft. Dat is voor hen het “ware woord van God.” Zo is Benjamin Netanyahu een van de Joodse leiders die een Vrijmetselaar is, zoals Shimon Peres er tijdens zij leven ook een was. Welnu, wát had Lévy Bing in zijn tijd nu te zeggen? Het blad van de Alliance Israélite Universelle deelde mee wát hij zei:

“Is ’t niet natuurnoodwendig, weldra een Oppersten Gerechtshof te hebben, waar de volken hunne onderlinge klachten kunnen indienen, dat in hoogste ressort zal beslissen, en welks woord wet is? Dat woord is het woord Godsgeproken door Zijn eerstelingen, de Joden.” 

En van Term eindigt dan met de volgende woorden:

“De uiteindelijke jurisdictie alzoo over de wereld aan het Joodsche verbond … Dit is het einddoel — niet van “de” Vrijmetselarij, niet van “de” Jodenheid — maar van de Joodse geheimbonden: de regeering van Juda, uit eigen centrum, over alle volken, de heerschappij van een ras van 15 miljoen over een wereldbevolking van 1500 miljoen zielen.” (“Diehoek, Delta, Davidsschild…”, blz. 234)

En wat van Term ook opmerkt, is dat het hier om “Joodsche geheimbonden” ging. Dus: níet om het Joodse volk als geheel (ook al sprak hij in zijn tijd over “een ras van 15 miljoen”). Het is ook niet de Vrijmetselarij als geheel (dat is: de lagere leden van de Vrijmetselarij). Kortom: het gaat hier om geheime verbonden, bestaande uit Joodse Vrijmetselaars uit de hoogste regionen binnen de Vrijmetselarij! Zowel de meerderheid van het Joodse volk als de meerderheid der leden van de Vrijmetselarij, zijn volkomen onkundig van het bestaan van deze bonden! En Lévy Bing was een van deze prominente Vrijmetselaars die meenden dat er in zijn tijd spoedig de Derde Tempel in Jeruzalem zou worden herbouwd! Maar die hadden vermoedelijk niet de opkomst van Hitler en de Nationaal-Socialisten van tevoren gezien, waardoor het plan voor een Derde Tempel uiteindelijk vérder de toekomst in zou worden verplaatst. Dát het besluit wat Trump met de erkenning van Jeruzalem als ondeelbare hoofdstad van Israël heeft genomen, is een onherroepelijk teken dat dit een opmaat is tot die Derde Tempel. https://zionistreport.com/2017/02/commentary-jewish-push-move-embassy-first-stap-building-temple-says-pastor/ Ondertussen worden er in delen van de moslimwereld verschillende massademonstraties tegen het besluit van Trump gehouden, Hamas is weer begonnen Israël vanuit de Gazastrook met raketten te bestoken terwijl Israël in de vorm van vergeldingsaanvallen, militaire posities van Hamas in Gaza vanuit de lucht aanvalt. https://www.npr.org/sections.thetwo-way/2017/12/08/569553626/violence-erupts-as-palestinians-protest-trump-action-on-jerusalem

trumpetemplefeb132017

Voorspel tot de Bouw van de Derde Tempel: de Bouw van Vier Synagoges. 

 

Net zoals dit in de tijd van Julianus het geval was dat er ter voorbereiding voor de bouw van een tempel in Palestina er een synagoge werd gebouwd, zo werd nu in december 2016 de bouw vier synagoges als voorspel tot de oprichting van de Derde Tempel. https://www.breakingisraelnews.com/80891/will-2017-see-synagogue-temple-mount/#/#M9R3TSChjiDliloT.97 Destijds werd de poging van Julianus de tempel te herbouwen zoals we gezien hebben, verhinderd. Met het besluit van Trump zal die echter vroeg of laat wérkelijk herbouwd worden. Dan zal de “Tempel der Profeten” (wat eveneens zal dienen als het “Hooggerechtshof der Mensheid” gerealiseerd zijn. Het zal dan vandaar zijn dat er het “Woord Gods” (de Talmud en níet het Oude Testament wat talloze christenzionisten graag willen geloven), over de hele wereld uit zal gaan.

hqdefault (10)

De Antichrist. 

 

Sinds oude tijden heeft er onder de Christenen de verwachting geheerst dat er ergens in de toekomst eens een wereldleider van formaat op zou komen. Met de toenemende interesse in de eindtijd in de 19e en 29e eeuw, is er in de christelijke wereld geleidelijk meer aandacht besteed aan deze wereldheerser. In christelijke kringen is hij het best bekend als de antichrist. Onder Christenen zijn er verschillende visies over wáár deze man vandaan zal komen; sommigen hebben geopperd dat het iemand uit het Midden-Oosten zou zijn; anderen menen dat hij eerder uit Europa afkomstig zal zijn. En dan zijn er, die menen dat het een toekomstige Amerikaanse president zou kunnen zijn. In  het verelden zijn er evens pogingen gedaan, deze wereldheerser te identificeren. Zo meenden velen dat Hitler nadat hij de macht in Duitsland had gekregen, hij de lang voorzegde antichrist zou zijn en vnl. daar hij de Joden in Duitsland begon te vervolgen. Nu hij aan het bewind was gekomen, zou het niet lang meer duren of hij zou beginnen met de verovering van de wereld waarbij hij vnl. de genoemde Joden en Christenen zou gaan vervolgen en verdrukken. Zijn bewind had echter slechts twaalf jaar geduurd en kwam tot een einde met de de zelfmoord van Hitler en de daaropvolgende nederlaag van Duitsland. Eerder was Napoleon Bonaparte als de antichrist aangewezen maar zijn bewind duurde slechts een bepaalde tijd waarna hij naar het eiland, Elba, verbannen werd. Later zijn ook enkele pausen aangewezen als kandidaat voor het wereldleiderschap, maar daar is tot nu toe niets van terecht gekomen. In recente tijden was Barack Obama deze eer toegerekend, maar zijn ambtstermijn kwam tot een einde zonder dat hij de wereld veroverd had. En zo zijn er wel meer mensen aangewezen als de aanstaande wereldheerser maar tot nu toe heeft geen van hen ook maar een poging gedaan om met een miljoenenleger de wereld te veroveren. En dit is eigenlijk een vermaning voor ons: we moeten niet zomaar naar een bepaalde persoonlijkheid wijzen omdat hij schijnbaar enkele karaktereigenschappen van de antichrist zou bezitten. Nochtans voorzegt de Bijbel dat er ooit eens een dergelijke figuur op zal staan. En het is hij, die zich ooit eens in de tempel zal vestigen om van zichzelf te laten zien dat hij “God” is en ook dat hij als zodanig vereerd wil worden. Nu moet er hier eerst enige toelichting worden gegeven over deze tempel, en dit heeft te maken met de uitleg die er volgens vele Christenen in de tweede zendbrief van de apostel, Paulus, aan de gelovigen te Thessalonica aan gegeven wordt.

 

2 Thessalonicenzen 2. 

 

In zijn tweede zendbrief aan de Thessalonicenzen waarschuwde Paulus de Christenen dat zij zich niet moesten laten misleiden wat de tweede komst van Christus betreft. Er deden in die tijd namelijk de geruchten de ronde dat de zgn “opname” ofwel de “Rapture” al plaats zou hebben gehad. Deze gebeurtenis houdt in dat Jezus, vóórdat Hij Zelf voor iedereen zichtbaar terug zou keren, Hij eerst in het geheim zou komen om Zijn Kerk van deze aarde weg en mét Hem naar de hemel te voeren. Dit zal echter (in tegenstelling met wat vele Christenen denken), pas ná de wereldwijde geloofsafval en ná de openbaring van de antichrist geschieden. Welnu, daar de Thessalonicaanse gelovigen al deze geruchten hoorden, meeden zij dat dan ook de antichrist niet lang meer op zich zou laten wachten. Paulus hoort hiervan en tot dat doel heeft hij hen zijn tweede brief geschreven. Hij schreef hen dat zij zich niet van de wijs moesten laten brengen door een prediking, een profetie en een brief die hoegenaamd van hemzelf afkomstig zou zijn, waarmee hen wijs was gemaakt dat de Rapture al plaatsgevonden zou hebben; hij maakt hen duidelijk dat vóórdat de komst van Jezus plaats zou vinden, er zoals gezegd, éérst een wereldwijde geloofsafval en als oorzaak, resultaat dáárvan de openbaring van de antichrist, door Paulus hier “de mens van de wetteloosheid” en “de zoon van het verderf” genoemd:

“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.” (2 Thessalonicenzen 2:3-4)

Nu zijn vele Christenen ervan overtuigd dat deze tempel waar Paulus over schreef, niets anders zou zijn dan de dan inmiddels herbouwde tempel in Jeruzalem. Maar dit is echter niet zo. Wát Paulus de Christenen duidelijk maakte, was dat de antichrist zich ooit eens in de Kerk neer zou zetten en niet in een fysieke tempel. Hier is een goede uitleg over te lezen: http://www.jesusplusnothing.com/questions/temple.htm Daarnaast zijn er elders in de Bijbel verzen waarin aangetoond wordt, dat de antchrist, vóórdat hij wereldbekend zal worden en zich zoals gezegd, in de tempel, (de Kerk) zal vestigen, hij eerst uit diezelfde Kerk voortgekomen zal zijn. En daarvoor moeten we naar de eerste zendbrief van de apsotel, Johannes: 

“Kinderen,het is het laatste uur, en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is.” (1 Johannes 2:18)

In die tijd waren er net zoals de Thessalonicenzen, velen van mening dat het “de laatste ure” was en de antichrist zich spoedig zou openbaren. En dit was ook de gedachte van Johannes. Paulus kreeg later echter meer licht op deze zaak en legde vervolgens uit dat de komst van deze wereldleider eerst vooraf moest gaan met een wereldwijde geloofsafval zoals we gelezen hebben. Dan gaat Johannes verder:

“Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn.” (vers 19)

Johannes (die na dit geschreven te hebben, net als Paulus later ook meer inzicht in de zaak gekregen moet hebben), vertelde de Christenen aan wie hij zijn brief gericht had, dat er een antichrist (dé antichrist) zou komen. Aan hem echter, waren er al velen aan voorafgegaan. En die laatsten waren uit de Kerk afkomstig. En net zoals zijn voorlopers uit de Kerk afkomstig waren, zo zal ook dé nu nog komende antichrist uit diezélfde Kerk afkomstig zijn! Het verschil tussen de antichrist en zijn vele voorlopers is, dat daar de laatsten uiteindelijk gedwongen waren de Kerk te verlaten, de antichist zélf zich juist ín de Kerk zal vestigen om er zich als God te vertonen. Hoe kan dat? Hier is maar één antwoord op: Daar de Kerk in de tijd van Paulus en Johannes zich nog aan de traditionele bijbelse leerstellingen hield, konden de “antichristen” dit niet langer verdragen en verlieten zij de Kerk. In de tijd echter dat dé antichrist zich zal openbaren, zal diezelfde Kerk de grote meerderheid aan bijbelse leerstellingen prijs hebben gegeven en zich aan Joodse verzinsels” hebben overgegeven! (Titus 1:10-11, 13-14) Eigenlijk ís dit al met een groot deel van de Kerk gebeurd zoals we hieronder zullen beschrijven.

29907

Het Christenzionisme: De Schaduw van de Antichrist. 

 

En dit brengt ons bij het christenzionisme. Zowel de leden als haar leiders hebben zich overgegeven aan wat Paulus “Joodse verzinsels” noemt. Men leert er o.a. dat het Joodse volk als geheel nog altijd Gods uitverkoren zou zijn (ongeacht het in Jezus gelooft of niet). De “vervangingstheologie” (welk echter een bijbels principe is waarbij de Kerk de plaats van het fysieke Israël ingenomen heeft en wat door Jezus Zelf voorzegd was (Mattheüs 21:43), wordt door hen als een christelijk-anti-Semitische ketterij gezien. Het is dan ook niet vreemd dat er onder hen leiders zijn, die Christenen met deze bijbels-traditionele opvatting vervolgen met de woorden, “christelijke anti-Semiet.” Het zijn dus de leden van het christenzionisme, wat een deel van de bijbelse opvattingen inmiddels voor lange tijd prijs hebben gegeven. De wáre Jood is echter niet degene die zich lichamelijk ritueel heeft laten besnijden, maar de geestelijke Jood, de Christen, die de wáre uitverkorene van God is! (Romeinen 2:28-29) Het is om die reden dat de vroegere Kerk zo hevig door Joden vervolgd is geweest; nadat die merkten dat het Koninkrijk Gods hen door God was afgenomen (zoals Jezus al had voorzegd), begonnen die de wáre uitverkorenen, de Christenen aan wie dit Koninkrijk op zijn beurt gegeven was, hevig te verdrukken en te vervolgen! En nu hebben de Joden hierbij een machtige bondgenoot bij gekregen: de christenzionisten. Het christenzionisme is in  circa 1800, begin 1900 opgekomen en heeft zich daarna geleidelijk in alle geledingen van de wereldwijde Kerk verspreid. En nu, in deze tijd, is deze leer een dominerende factor in het grootste deel van de Kerk. Aldus kunnen we rustig stellen dat hoewel de antichrist nog niet is gearriveerd, zijn schaduw in de Kerk al zeer merk- en voelbaar is! En nadat hij er zich eenmaal in heeft geopenbaard, dán zal hij pas naar de herbouwde tempel in Israël gaan om zich ook dáár tot “God” te laten kronen. Het christenzionisme is dan ook niets anders dan de “Schaduw van de Antichrist” die als een duistere wolk zowel binnen als boven het overgrote deel van de wereldwijde Kerk hangt. Op deze site wordt de opkomst van het christenzionisme beschreven, en degene die hier een hoofdrol in speelde, was Cyrus Ingersoll Scofield. https://100777.com.node/59 (“The Source of the Problem in the Middle East”)   Harold Wallace Rosenthal werd ooit eens geïnterviewd door Walter White. Tijdens dit interview vertelde Rosentahl o.a. het volgende:

“Wij, Joden, blijven ons verbazen met het gemak waarmee Amerikaanse Christenen in onze handen gevallen zijn. Terwijl de naïeve Amerikanen op Khruschew wachten om hen te begraven, hebben we hen geleerd zich aan al onze eisen te onderwerpen. Het is een wonder dat het Amerikaanse volk niet opstaat en elke Jood uit dit land drijft” 

Wát Rosenthal hiermee bedoelde, was het gemak waarmee Amerikaanse Christenen dankzij het Christenzionisme in de macht van de Joden gevallen waren. Verder vertelde hij het een “wonder” te vinden dat de Amerikaanse bevolking niet in opstand kwam om alle Joden uit Amerika te verdrijven. Dit laatste is natuurlijk gemakkelijk te verklaren dat Israël in de ogen van de christenzionisten geen enkel kwaad kan doen dankzij hun anti-bijbelse leer waardoor zij nooit kritisch zijn op wat Israël deed (en nog doet) zoals de onderdrukking van de Palestijnen en de macht die Joden er in Amerika over de media en pers hebben! Aangezien het Judaïsme eigenlijk het Talmudische Jodendom is, wat volkomen vijandig staat tegenover Jezus Christus, het Christendom en het Nieuwe Testament en dus ook de Christelijke Kerk, zijn die Christenen die het christenzionisme aanhangen, afgeweken van de bijbelse waarheden. En als gevolg daarvan zijn zij door middel van religieuze ketenen aan een Talmudische antichristelijke leer geknecht. Het is in het huidige Israël verboden om er het bijbelse Christendom te onderwijzen. Eén van de redenen is dat het Nieuwe Testament leert dat de Christenen de wáre Joden zijn. (Romeinen 2:28-29) Zowel het Oude Testament (Amos 5:25-26) en het Nieuwe Testament (Handelingen 7:43) leren dat de zgn. “Davidsster”, eigenlijk het symbool is van Moloch en Remphan, ofwel, de duivel. Hiermee is de vraag beantwoord wie nu vandaag de dag de “God van Israël” is! En dat is niet de “God van de Bijbel” zoals de christenzionisten maar al te graag willen geloven! Indien zij niet bereid zullen zijn hun antichristelijke ketterijen prijs te geven en de bijbelse traditionele waarheden te accepteren (zoals de “vervangingsleer”, die een van de andere bijbelse waarheden is doch welke door hen verfoeid wordt als de pest), zullen zij evenals de Talmudische Joden, Gods toorn over zich heen krijgen!

12042958_1494461987544959_6230510755981933537_n

 

Ton Nuiten – Maandag 11 December 2017.

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.