Massa-Demonstraties Iran; Wesley Clark & Zeven Landen; “A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm” & het Mogelijke Conflict Tussen De VS en Iran.

(Introduction: Bij alles wat we hieronder zullen bespreken, hebben we geenszins de bedoeling te ontkennen dat de mensenrechten in Iran zouden worden geschonden. We zeggen ook niet dat de Iraanse leiders allemaal mensvriendelijke mannen zouden zijn. Wat dit aangaat, is hier al vaker dan eens over bericht door de gevestigde media. Wát we echter wél doen, is dit: we tonen nl. de andere kant van de medaille die óf ons door de Mainstrean Media (MSM) onthouden is, óf waarvan we slechts fragmenten hebben gezien waarbij het “grotere geheel”, het “grotere beeld”, buiten beschouwing is gelaten. So, join us on our way through the mysterious world of alternative history!)  

466db325-2758-4e2c-b8b7-ab556869e33f

We hebben ze de afgelopen weken gezien, de massademonstraties in Iran. Mensen protesteerden tegen de kwakkelende economie in dat land en de stijgende prijzen. Zoals we nu onder de hand wel gewend zijn van de NOS en andere binnen- en buitenlandse delen van de mainstream media (MSM), worden deze demonstraties uitgelegd als de stem van een volk wat haar regering uiteindelijk beu is geworden. Niet meer dan dat. De alternatieve media komt in tegenstelling met de feitenverdraaiende MSM echter met een ándere versie van wat er in Iran aan de hand zou kunnen zijn. Om enigszins te begrijpen wat er nu in Iran aan de hand is, moeten we even terug het verleden in.

 

Generaal Wesley Clark: Zeven Landen Zullen Worden Uitgeschakeld. 

 

Het eerste land wat aan de Amerikaanse oorlogsmachine ten prooi viel, was Afghanistan. De reden voor de oorlog door Amerika tegen dit land was dat de toen heersende Taliban er Osama Bin Laden verborgen zou houden. Hij werd gezien als het meesterbrein achter de aanslagen van 9/11 en de toenmalige president, George W. Bush eiste dat de Taliban Bin Laden aan Amerika zou worden uitgeleverd om er terecht te staan. De Taliban reageerde met te zeggen dat zij eerst de bewijzen omtrent Osama’s betrokkenheid bij 9/11 wilden zien. Zou Bin Laden wérkelijk het brein achter de aanslagen zijn, dan zouden die niet aarzelen om hem uit te leveren. Die bewijzen zijn door de regering-Bush echter nooit gegeven. En zonder die ook later te tonen, dreigde de regering-Bush Afghanistan binnen te vallen. En op 7 oktober 2001 was het zover; op die dag werd het startsein voor het begin van de militaire campagne tegen Afghanistan gegeven. En enige tijd later was het land ingenomen en staat nu nóg via een marionettenregering onder de heerschappij van Amerika. Het was tijdens de strijd in Afghanistan dat generaal WEsley Clark met opzienbarend nieuws kwam. Hij had nl. van een der andere generaals het nieuws gekregen dat er plannen waren voor een oorlog tegen Iraq. En niet alleen tegen dit land; Wesley vertelde ook dat er na Iraq nog enkele andere landen die ná Iraq moesten worden uitgeschakeld. De generaal vertelde hem met een memo in de hand het volgende:

quote-we-re-going-to-take-out-seven-countries-in-5-years-starting-with-iraq-and-then-syria-wesley-clark-65-49-13

“Dit is een memo wat beschrijft hoe we zeven landen uit zullen schakelen in vijf jaren; te beginnen met Iraq, Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Sudan om te eindigen met Iran.” https://www.youtube.com/watch?v=r8YtF762s-yM

Van Iraq (wat na Afghanistan het tweede slachtoffer van de Amerikaanse agressie zou worden), weten we inmiddels dat er vóór de Amerikaanse inval, een grootschalige leugenpropagandecampagne aan vooraf ging; hiermee werden we destijds regelmatig mee om de oren geslagen, de (achteraf nietbestaande) massavernietigindwapens van Saddam Hoessein, diens vermeende banden met Al-Qaeda. Dit alles (en nog meer aan verzonnen gruwelverhalen over Hoessein), was voor Amerika reden om Iraq binnen  te vallen. Het hoogtepunt van de lastercampagne werd bereikt toen een jong meisje, Nayirah geheten, in 1990 tijdens de Iraakse bezetting van het kleine olielandje, Kuwait, in tranen voor de VN-Veiligheidsraad getuigde hoe zij persoonlijk getuige van zou zijn geweest dat Iraakse militairen in ziekenhuizen in Kuwait 312 baby’tjes uit de couveuses hadden gehaald en op de grond neergegooid hadden om die daar te laten sterven. En dit was tevens de hoofdreden dat dát deel van de Amerikaanse bevolking wat tot dan toe nog tégen inmenging van Amerika in dit Iraaks-Kuweitische conflict was, overstag ging. Later bleek echter dat Nayirah de dochter van de Kuweitische anbassadeur was die als crisis-acteur door een Amerikaans PR-bureau ingehuurd was om dit (achteraf verzonnen) verhaal voor de Veiligheidraad te vertellen. http://www.washingtonsblog.com/2015/12/first-ciris-actor-nayirah-claimed-iraq-killed-312-hospital-incubator-infants-kuwait-criminally-incite-war.html En mét de Amerikaanse invasie in Iraq werd het plan om daarna nog zes andere landen in het Midden-Oosten uit te schakelen in werking gezet. Nu blijkt dat dit plan om er die landen mee uit te schakelen, al méér dan vijf aan de gang is; we leven nu immers in 2018! Maar dit plan heeft haar uitwerking inmiddels niet gemist: Begin 2011 begon er in het Midden-Oosten de zgn, “Arabische Lente”. Tijdens deze “lente” werden er in verschillende landen de regimes ervan ten val gebracht door wat spontane volksopstanden leken te zijn. En zo werd dit ook door de MSM het grote publiek voorgeschoteld; de volken van o.a Syrië, Libië, waren hun onderdrukkende regeringsleiders uiteindelijk goed zat geworden en hadden daarom besloten masaal in opstand te komen. Wat de MSM echter níet meedeelde,was dat er achter deze opstanden een verborgen hand zat. Over de Arabische Lente, hebben we op een site iets gevonden wat meer licht werpt op het doel waarvoor deze volksopstanden opgezet werden:

“Zowel The Atlantic in 2008 en de U.S. Military Armed Forces Journal in 2006 publiceerden wijd in circulatie gebrachte kaarten die nauwgezet de hoofdlijnen van het Yinon-Plan volgden. Naast een opgedeeld Iraq waar in het Plan-Biden ook voor wordt gepleit, pleit het Yinon-Plan voor een opgedeeld Libanon, Egypte en Syrië. De opdeling van Iran, Turkije, Somalië en Pakistan vallen eveneens in lijn met deze visies. In het Yinon-Plan wordt ook gepleit voor de ontbinding van Noord-Afrika en voorziet dit om te beginnen met Egypte, wat daarna verspreid zal worden over Sudan, Libië en de rest van de regio. 

Het “Beveiligen van het Gebied”. Dit werk zou tegen het jaar 2000 beginnen …. 

Hoewel aangepast, is het Yinon-PLan in beweging en komt tot leven onder “Clean Break”. Dit is door een beleidsdocument in 1996 geschreven door Richard Perle en de studiegroep over “A New Israeli Strategy Toward 2000” voor Benjamin Netanyahuto Turn Up the Heat on Iran, in die tijd minister-president van Israël. In die tijd was Perle ondersecretaris voor Roland Reagan en later militair adviseur voor George W. Bush Jr. en het Witte Huis. Naast Perle is de rest van de studiegroep van “A New Israeli Strategy Towards 2000” samengesteld uit James Colbert (Jewish Institute for National Security Affairs), Charles Fairbanks (John Hopkins University), Douglas Feith (Feith and Zell Associations), Robert Loewenberg (Institute for Advanced Strategic and Political Studies), Jonatan Torop (The Washington Institute for Near East Policy)*, David Wurmser (Institute for Advanced Strategic and Political Studies) en Meyrav Wurmser (John Hopkins University). De volledige naam van dit Israëlische beleidsdocument uit 1996 luidt, “A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm”.

A+Clean+Break_+A+New+Strategy+for+Securing+the+Realm+Prepared+by+the+Jerusalem-based+Institute+for+Advanced+Strategic+and+Political+Studies+Study+Group+on+a+New+Israeli+Strategy+Toward+2

Op vele wijzen voeren de Verenigde Staten de hoofdlijnen in het beleidsdocument van Tel Aviv uit 1996 om het “gebied” te beveiligen uit. Bovendien suggereert de term “gebied” de strategische mentaliteit van de auteurs. Een gebied verwijst óf naar een territorium geregeerd door een monarch óf de territoriums die onder de heerschappij van een monarch vallen maar die fysiek niet onder zijn controle staan en door vazallen gerund worden. in deze contekst wordt het woord “gebied” gebruikt om er het Midden-OOsten als het koninkrijk van Tel Aviv mee aan te duiden. Het feit dat Perle, in wezen een beroepsfunctionaris van het Pentagon, geholpen heeft het Israëlische document te schrijven, doet de vraag opkomen of de geconceptualiseerde monarch van het gebied Israël is, de Verenigde Staten, of beide?”. https://syria360.wordpress.com/2011/11/21/targeting-syrian-christians-and-black-libians-the-clash-of-civilizations-is-on-the-march/

(*) Wat het Washington for Near East Policy betreft, de Israëlische generaal-majoor, Yair Golan, vroeg er tijdens een speech in verhulde vorm om steun van de Verenigde Staten tegen Iran. https://www.youtube.com/watch?v=rWw0o8NtUJ4 (“Israel Gen Maj Yair Golan: We need US support to fight Iran This is a fact, Kurds, PPK not terrorist”)

En dít is nu het doel van het plan waar Wesley Clark het destijds in 2007 over had maar waarvan hij vermoedelijk niet de uitkomst ervan wist: Het Midden-Oosten onder heerschappij van Israël via het Oded Yinon-Plan! En wat de vraag of dit gebied door Israël dan wel Amerika via vazallen bestuurd zal worden betreft, het antwoord is dat dit door Amerika bestuurd zal worden maar wél onder leiding van Israël. En die vazallen zijn uiteraard marionettenregimes die pro-Amerikaans en pro-Israël zijn. en nu komen we weer terug bij de massademonstraties in Iran.

 

Economische Sancties Oorzaak Demonstraties. 

 

We weten dat er in het verleden economische sancties door het Westen (Amerika) aan Iran opgelegd zijn. Na onderhandelingen tussen het Iraanse regime enerzijds en de voormalige Obama-regering, Vladimir Putin et al anderzijds over het Iraanse nucleaire programma leek de lucht er zich op te klaren; nu zouden de sancties geleidelijk aan opgeheven worden. Maar ná Obama kwam Donald Trump, die er flink wat roet in gooide; hij noemde de Iran-deal een rampzalige deal. En van de opheffing van de sancties lijkt niets terecht gekomen te zijn. Het is o.a. om díe reden, dat het er nu zo onrustig is in Iran. De bedrijven daar gaan zwaar gebukt onder die sancties en die zijn één van de oorzaken van de massabetogingen in dit land. Hier is een site met o.a. een video van een speech van de Iraanse president, Rouhani. https://www.geotrendlines.nl/wordt-iran-nieuwe-syrie/ Maar er is meer …

from-the-river-to-the-river-greater-israel-dream

 

Betogingen Iran Aangezet vanuit het Buitenland. 

 

Het zijn de economische sancties die zoals we gezien hebben, een verlammende uitwerking op de Iraanse economie hebben, wat op zijn beurt weer tot o.a. grote werkloosheid in dit land geleid heeft. De Iraanse bevolking is dit en andere economisch-gerelateerde problemen intussen moe geworden en is dus in opstand gekomen. Maar … die zullen dit niet spontaan, uit zichzelf, hebben gedaan. En hier is dan de tweede mogelijke reden voor de huidige onrust in Iran: het is schier niet onmogelijk dat die aangesticht zouden kunnen zijn door o.a de CIA en de Mossad! En wat de omverwerping van de Iraanse regering-Mossadegh in 1953 betreft, hebben we dit gevonden:

“De militaire coup waarmee Mossadec en zijn kabinet, het Nationale Front, omvergeworpen werd, werd als een actie van het Amerikaans Buitenlands beleid, bedacht en goedgekeurd op de hoogste regeringsniveaus, uitgevoerd onder leiding van de CIA.” 

Dit staat in een vrijgegeven Amerikaans document waarin beschreven staat hoe de Verenigde Staten (met hulp van Groot-Brittanië) de staatsgreep tegen Mohammad Mossadegh in 1953 mogelijk maakten. Zie ook: https://www.npr.org/2013/09/01/217976304/declassified-documents-reveal-cia-role-in-1953-iranian-coup Het is niet duidelijk of dit ook zo is, maar vermoedelijk lijkt dit Amerika (nu met mogelijke hulp van de CIA en de Mossad) niet zo goed te lukken om dit ook met het huidige Iraanse regime te doen. Wat dan beter te doen dan burgerlijke onrust in Iran te creëeren door die van buitenaf aan te stoken? Hóe dit kon gebeuren? Door er tussen de demonstranten provocateurs te plaatsen de al verschillende gewelddaden plegende, de demostraties in een bepaalde richting te sturen. Deze provocateurs zouden demonstranten kunnen zijn die hiervoor door de CIA en Mossad aangeworven zijn. En juist om de wandaden door hen gepleegd, heeft de Iraanse overheid veiligheidstroepen ingezet om deze vandalen onder de betogers aan te pakken. Door de Westerse media en pers worden deze maatregelen echter uitgelegd als weer een poging van de Iraanse overheid om haar eigen burgers te onderdrukken. Ayatollah Ali Khamenei heeft enkele dagen meegedeeld dat de demonstraties het gevolg zijn van de “collaboratie van Iran’s vijanden.” Het doel van de betogingen is om er het Iraanse regime mee te ontwrichten. https://www.activistpost.com/2018/01/death-toll-rises-in-iran-khamenei-blames-enemies-of-iran-as-signs-of-destabilization-campaign-becomes-more-obvious.html

maxresdefault (7)

Bloei Iraanse Economie Ondanks Sancties. 

 

Ondanks dat Iran in het verleden verlammende economische sancties waren opgelegd, slaagde het land haar economie weer tot bloei te brengen. Dit deed het door lucratieve deals te sluiten met o.a. China, Qatar en Rusland. China is met Iran overeengekomen $25 miljard te inversteren in projecten in dit land. Qatar werkt nu met Iran samen op het gebied van de grootste gasvelden ter wereld. En Rusland heeft besloten een 1200 kilometer lange gaspijpleiding aan te leggen van Iran tot India. Rusland is eveneens actief bezig haar bankiersstelsel met dat van Iran te verbinden. https://www.activistpost.com/2018/01/iran-protests-prism-geopolitics.html En dit zijn natuurlijk dingen die een grote hindernis kunnen vormen voor de vérdere uitvoering van het Oded Yinon-Plan voor een Groot-Israël in het Midden-Oosten.*

 

Mogelijke Aanslag op Iraanse Oppercommandant door Israël? 

 

Sinds enkele dagen doen er geruchten de ronde over een mogelijke aanslag op de Iraanse generaal-majoor, Qassem Soleimani. Amerikaanse inlichtingendiensten zouden Israël hiervoor toestemming hebben gegeven zoals de Kuweitische krant, al-Jarida, wist te melden.

“Soleimani is een sleutelfiguur bij de inspanningen om de Syrische president Bashar al-Assad te helpen en hem in staat te stellen de steden en dorpen op de door de Verenigde Staten, Israël en Saudi’s gesteunde terroristengroepen gedurende de huidige oorlog in zijn land te heroveren. Hij heeft eveneens nauwe relaties met de Libanese groep, Hezbollah en de Palestijnse Hamas waarvan beiden toegewijd zijn  aan de vernietiging van het Zionistische regime.

Het bericht van al-Jarida wat erom bekend staat onwaarschijnlijke verhalen over Iraël te publiceren, werd wijd opgepikt door Israëlische media.” en.abna24.com/news/america/us-gives-zionist-regime-go-ahead-to-kill-powerful-iranian-general-qassem-soleimani_875350.html

120111023755-nr-verjee-iran-scientist-00004516-horizontal-large-gallery

 

Israël, Mohammad Allahdadi, Mostafa Ahmadi & Sheik Ahmed Yassin. 

 

Nu kan deze vermeende aanstaande aanslag op Soleimani door Israël een van die “onwaarschijnlijke verhalen” van al-Jarida zijn. Maar in het recente verleden heeft Israël eerder een andere prominente Iraanse militair gedood; generaal Mohammad Allahdadi, een vooraanstaande en belangrijke militair van de Iraanse Nationale Garde, kwam enkele jaren geleden om het leven door een aanval van een Israëlische helikopter. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middeleast/iran/11355539/iranian-general-killed-in-israeli-air-strike-in-Syria.html En zo wordt het verhaal van een mogelijke Israëlische aanslag op Soleimani dan weer iets minder onwaarschijnlijk. En het wordt nog mínder onwaarschijnlijk dat er een aanslag op Soleimani gepleegd zou kunnen worden als we ons de Iraanse wetenschappers herinneren die door Israël (Mossad) in het verleden om het leven gebracht zijn. Een van hen was Mostafa Ahmadi Roshan. De stafchef van het Israëlische leger, Benny Gantz, had nog geen 24 uur voor de aanslag op Roshan gezegd dat Teheran “onnnatuurlijke” gebeurtenissen” in 2012 kon verwachten. Die zouden erin bestaan, Iran’s nucleaire programma via een verkapte oorlog te belemmeren. https://www.theguardian.com/world/2012/jan/11/iran-scientist-death-israeli-warning En op 22 maart 2004, kwam de geestelijke leider van Hamas, sheik Ahmed Yassin, om het leven door een Israëlische aanslag. En zo wordt de mogelijkheid dat er géén aanslag op Soleimani gepleegd zou kunnen worden, nóg onwaarschijnlijker. 

(*) Er zijn twee mogelijkheden; de eerste is dat Iran, Rusland, China, India en andere Aziatische landen wérkelijk bezig zijn zich los te maken van het globale internationale bankiersstelsel wat in handen is van de Rothschilds. De tweede mogelijkheid is echter dat deze landen openlijk pretenderen zich los te maken van dit stelsel terwijl die achter de schermen eigenlijk juist meewerken om ditzelfde globale stelsel te bevorderen. Hier is een site waar een ándere uitleg over de leiders van Iran en het verloop van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten wordt gegeven: http://www.renegadetribune.com/iran-rhetoric-nothing-zionist-poison/ Wat dit betreft, is ook hier het laatste woord nog niet over gezegd! Voorlopig houden we ons aan wat we hier tot nu toe besproken hebben. Mochten de feiten later dan toch ánders zijn zoals in de video op de site van http://www.renegadetribune.com duidelijk naar voren lijkt te komen, dan gaan we later ook daar achteraan!)

quote-shortly-the-public-will-be-unable-to-reason-or-think-for-themselves-they-ll-only-be-zbigniew-brzezinski-82-48-782028129

 

De Huidige Stand van Zaken. 

 

Zoals het er nu voorstaat met de massabetogingen in Iran en het toenemende geroffel van de oorlogstrommels vanuit de Verenigde Staten, ziet het er niet al te best uit. De mogelijkheid van een Westers (Amerikaans) conflict met Iran schijnt toe te nemen. https://www.youtube.com/watch?v=JFOYKz15osY (“BREAKING: War With Iran Imminent As US Gives Israel Green Light To Assassinate Top General”) En als hier uiteindelijk een conflict tussen Amerika en Iran uit voortkomt, zullen het de militairen van de Verenigde Staten zijn die hier de kastanjes uit het vuur zullen halen voor Israël (terwijl dit land zelf veilig in de coulissen zal blijven). Zo is ook het Amerikaans-Iraakse conflict uitgevochten waarbij George W Bush Israël maande hierbij op de achtergrond te blijven. En ook dít mogelijke conflict is weer een onderdeel van het Oded Yinon-Plan, het plan om Israël in het Midden-Oosten de hegemonie te geven! Ondertussen worden we met propagandaleugens overspoeld waarmee luid, helder en duidelijk verkondigd wordt dat Iran een staat zou zijn waar de mensenrechten sinds lang op grote schaal geschonden zouden worden maar waarbij Israël wat de Palestijnen al sinds jaar en dag onderdrukt en tiranniseert, hier handig buiten wordt gelaten! En nu Donald Trump tot overmaat van ramp besloten heeft de financiële steun aan de Palestijnne stop te zetten, wordt de situatie voor hen nog erger. En … aangezien een groot deel van de Palestijnse infrastructuur nog niet geheel hersteld is van Israëlische aanvallen in het verleden, mogen we ons wel eens afvragen in wiens zakken het geld voor de Palestijnen verdwijnt! En wat zowel de leugenpropaganda tegen Iraq in het verleden en de huidige tegen Iran betreft, kunnen  we hier tot besluit het volgende over zeggen:

Propaganda Begraaft de Feiten en Manipuleert de Menselijke Emoties. 

Want daar is die ook voor bedoeld: Begraaf de ware feiten over een welke willekeurige gebeurtenis dan ook, zet daarna de toon door bepaalde leiders als een stel wrede barbaren af te schilderen waarmee je de menselijke emoties van hén manipuleert zodat die gaan roepen om “regime-change” in een bepaald land. En dit is niet alleen het geval met de huidige situatie in Iran; na onderzoek blijkt dat zowat een groot deel van de menselijke geschiedenis aaneengeregen is met grotendeels propaganda afgewisseld met stukjes waarheid! En degenen die zich gemakkelijk laten manipuleren, voor laten liegen en in de luren laten leggen zijn as usual, altijd weer zíj die letterlijk álles wat de MSM aan leugens te verkondigen hebben, als water indrinken! Het gevolg is dat we met een deel van het volk opgescheept zitten die, áls die eenmaal soms met de ware feiten worden geconfronteerd, luid om zich heen beginnen te roepen, dat dit toch meer naar een complotheorie riekt. Niet dat zij de bewijzen hiervoor zouden hebben; zij “weten” dat het allemaal “complottheorieën” zijn omdat de MSM “het zégt.” En als de MSM “het zégt”, “ís het ook zo!” Het probleem met deze mensen is dat zij verleerd hebben hun verstand te gebruiken. Het is zoals Zbigniew Brzinsky ooit eens duidelijk maakte; mensen kunnen niet meer voor zichzelf nadenken of redeneren; zij herhalen gewoon dát wat zij alleen via het nieuws van de ochtendkrant of van de vorige avond via de TV hebben binnengekregen. Maar van anderen gaan gelukkig de ogen geleidelijk aan vérder open voor wat er achter de schermen gaande is. En dát is natuurlijk weer een goed teken. Nu maar hopen dat deze trend zich voortzet!

 

 

Ton Nuiten – Vrijdag 5 Januari 2018.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.