Jurist Janneke Bazelmans over Vaccins met “Giftige Hulpstoffen”; over een Lief Kind wat een “Grove Jongen” Werd; Gelegeliseerde Medische Misdaad Farmaceuten Dankzij Immuniteit; Verplichte Vaccinatie Italië; Vaccins & het Chronisch Vermoeidheidsyndroom; Later ook Mogelijke Vaccinatieplicht in Nederland?

Op 22 juli 2013 publiceerde de Volkskrant een opiniebijdrage van Janneke Bazelmans, schrijver en jurist. Bazelmans schreef dat de informatie die de overheid en consultatiebureaus over vaccins geven, vaak eenzijdig is; de negatieve kant van vaccinatie (bij kinderen) zo betoogt zij, wordt vaak verzwegen. Verder schrijft Bazelmans hoe men als ouder een gedegen beslissing kan nemen het kins nu wél of niet te laten vaccineren, als de informatie zo eenzijdig is. Zij vraagt zich af waarom er zo weinig voorlichting wordt gegeven over de schadelijke stoffen die in vaccins zitten. Zo zitten er in vaccins naast ziektekiemen ook giftige hulpstoffen in. Bazelmans schrijft dat haar ogen voor de negatieve kant van vaccins open gingen tijdens de periode waarin de Mexicaanse griep heerste. Het betreffende griepvaccin wat aan kinderen gegeven werd tegen deze griep, was niet op de lange termijn getest. Daarnaast werden de farmaceuten die deze vaccins geproduceerd hadden, ontslagen van elke verantwoordelijkheid; móchten de vaccins inderdaad negatieve bijwerkingen hebben bij kinderen, dan konden de farmaceutische firmas niet ter verantwoording worden geroepen door hen bijvoorbeeld voor het gerecht te brengen wegens toegebrachte schade! Het gaat in de westerse samenleving niet om de infectieziekten zelf, zo gaat Bazelmans verder, maar om de angst hiervoor. Wát zij hiermee zegt, is dat er, willen ouders hun kind (of kinderen) wérkelijk laten vaccineren tegen bepaalde infectieziekten, er eerst een angstpsychose op grote schaal gecreëerd wordt door allerlei angstverhalen over een of meer infectieziekten te verspreiden. htps://www.volkskrant.nl/opinie/janneke-bazelmans-over-nadelen-vaccinatie-wordt-veelal-gezwegen~a3479775/

 

Eens een Lief Jongetje, Nu een Boos Kind. 

 

Wat vaccins aan schade aan kunnen richten, werd duidelijk in een artikel van De Telegraaf van woensdag 9 februari 2011. In december 2009 kreeg Willem, een levenslustige en lieve kleuter, op driejarige leeftijd het vaccin Pandremix toegediend tegen de Mexicaanse griep. De moeder van Willem, Nathalie (die zelf een baan heeft) werd later door de oppas die zij voor Willem ingehuurd had op haar werk opgebeld met de mededeling dat Willem daarna slaperig was en nergens op reageerde. Nathalie ging daarop onmiddelijk met Willem naar de huisarts waarna er een lijdensweg voor haar zoontje volgde: ziekenhuis in ziekenhuis uit voor mri’s, eeg’s, ruggenmergpunctuur en bloedonderzoek. En in 2010 werd eindelijk de diagnose van Willem’s toestand vastgesteld: narcolepsie en kataplexie. Nathalie vertelt verder dat haar kind door al die onderzoeken voor altijd psychisch beschadigd is. Daar hij door de vastgestelde ziekten voornamelijk slaapt en dus weinig beweging kent, is Willem sindsdien twintig kilo zwaarder geworden. Des’nachts heeft Willem last van dromen en hallicinaties. Nathalie vertelt dat Willem voor de rest van zijn leven aan de medicijnen zal zijn. En het is vnl. de verandering van het karakter van Willem wat haar zorgen baart; daar hij psychisch beschadigd is, is Willem (wat aanvankelijk zoals gezegd een levenslustig en lief kind was) veranderd in een “grove jongen.” Op school heeft hij geen vriendjes, hij wordt er gepest, en is grof geworden waardoor de andere kinderen bang van hem geworden zijn. Nathalie, een liefdevolle en zorgzame moeder, zegt dan, “Had ik hem maar nooit laten vaccineren.” Zij meent dat narcolepsie en kataplexie terug te voeren zijn op het vaccin Pandremix. Hoewel virologen over de hele wereld zoeken naar een mogelijk verband tussen het vaccin en narcolepsie en kataplexie, zegt Nathalie in dit verband nog dit: “Ook al vinden ze dat verband, ik krijg er mijn lieve jochie nooit meer mee terug. Had ik hem maar niet laten vaccineren.” 

 

Farmaceuten niet Aansprakelijk: Vrijbrief voor Gelegaliseerde Medische Misdaad. 

 

Als we al het bovenstaande eens overdenken, vragen we ons het volgende af: Wíe heeft er in hemelsnaam voor gezorgd dat de farnaceuten die dergelijke dodelijke vaccins geproduceerd hebben (en dit nóg doen), niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun medische misdaden? Wíe het ook mocht zijn die hier voor gezorgd heeft, hij heeft de famaceuten in ieder geval een vrijbrief voor gelegaliseerde medische misdaad gegeven! Wat de Verenigde Staten betreft, weten we echter wél wie de vaccineproducenten daar een vrijbrief voor medische moord heeft gegeven; in juli 2009 verschafte Kathleen Sebelius, US Secretary of Health and Human Services, de vaccinsproducerende farmaceuten complete immuniteit waardoor het voor mensen die schade van het niet geteste H1N1-vaccin ondervonden hadden, onmogelijk werd om die voor het gerecht ter verantwoording te roepen. In 2006 werd er de Public Readiness and Emergency Preparedness Act ingevoerd waarbij regeringsfunctioanrissen omtrent deze vaccins immuniteit werd verschaft. In 2010 toen steeds meer mensen hun bezorgdheid uitten over de veiligheid van vaccins, deelde Sebelius tegenover Raeder’s Digest dat er groepem mensen waren die beweerden dat ondanks alle wetenschappelijke bewijzen van het tegendeel, vaccins de oorzaak waren voor een aantal problemen. Sebelius zei dat wat deze mensen over de vaccins zeiden, onverantwoordelijk was en dat hun verklaringen niet waren gegrond op wetenschappelijke feiten. Zij had samen met het Department of Health and Human Services er bij de media op aangedrongen dat zij aan de visies van deze mensen geen gelijk gewicht toe moesten kennen aan wat zij over de vaccins te zeggen hadden. Met andere woorden: Sebelius (doe zoals we al vermeldden de farmaceuten een vrijbrief voor medische misdaad had gegeven), wilde hiermee eigenlijk bereiken dat de media nu dát zouden moeten gaan doen betreffende hun berichtgeving over vaccins, waar Janneke Bazelmans het hierboven over had: het verkondigen van eenzijdig nieuws over de vaccins die vnl. zo niet alleen, gunstig voor de farmaceuten was. Wat de critici over de vaccins te zeggen hadden, mocht ook wel worden verkondigd maar dan zo min mogelijk! Hiermee moest de waarheid over de vaccins achtergehouden worden: “De ervaring laat zien dat mensen die het nodig vinden de waarheid achter te houden, iets te verbergen hebben.” https:’//books,google.nl.books?/isbn=1456712950 (“Which Poison Will Change Your Life?: An MCS Survivor’s Eye-Opening…”) 

 

1982: Big Pharma Chanteert het Amerikaanse Congres. 

 

Om te weten te komen hoe Big Pharma het wist te bereiken dat haar immuniteit voor rechtszaken werd verschaft, moeten we terug naar het jaar 1982. In die tijd waren er vier grote farmaceuten, Merck, Lyett, Lederle en Connaught, die dreigden geen vaccins meer te verkopen tenzij hen door het Amerikaanse Congres volkomen immuniteit tegen strafvervolging zou worden gegeven. In die tijd werd voor een deel van het Amerikaanse publiek duidelijk dat bepaalde vaccins bij vele kinderen hersenontsteking en een daaropvolgende dood veroorzaakt haddenen bij kinderen die het poliovaccin toegediend hadden gekregen, verlamming veroorzaakte. De farmaceuten hadden op hun beurt gemerkt dat de bevolking hiervan op de hoogte was gekomen en dreigden hierdoor in grote problemen te komen. Om dit te vermijden, dreigden zij stopzetting van de verkoop van hun vaccins tenzij het Congres hen de hand boven het hoofd zou houden door hen immuniteit te verschaffen hetgeen ook gebeurde. Op 22 februari 2011 vonniste het Amerikaans Hooggerechtshof voor het blokkeren van rechtszaken tegen farmaceuten enn hun onveilige vaccins. Een dag later echter (23 februari) bepaalde datzelfde gerechtshof dat autoproducenten waarvan de veiligheidsriemen niet veilig genoeg waren, voor het gerecht mochten worden gedaagd! http://www.nvic.org/NVIC-Vaccine- News/March-2011/No-Pharma-Liability-No-Vaccine-Mandates.aspx Er is veel meer te lezen op deze site, bijvoorbeeld dit:

“Van Amerikanen wordt onder de wet vereist dat zij meer vaccins gebruiken dan enige andere natie in de wereld. In geen enkel ander land -niet in Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, Nederland, Duitsland, Japan of in  enig ander land, zijn burgers onderworpen aan verplicht gebruik van talloze vaccins onder de dreiging dat hen openbaar onderwijs, de zorgverzekering of werk onthouden zal worden” (als die dit niet (meer) zouden doen). “Hier is geen ander woord voor dan tirannie.” 

 

Italië: Tien Verplichte Vaccins.

 

In 2017 heeft de Italiaanse regering besloten om tien vaccins voor kinderen verplicht te stellen. Aanvankelijk waren dit er twaalf maar dit werd later terug gebracht tot tien. De reden voor de verplichtstelling was een uitbraak van mazelen en een flinke achteruitgang van het aantal vaccinaties. Of de verplichting voor gebruik van vaccins ook tot een toename hiervan zal leiden, blijft onderwerp van debat. “Sommige landen zijn vrij van mazelen zónder de introductie van dwingende maatregelen.” De Italiaanse minister van Gezondheid, Beatrice Lorenzin, zei over de door haar ingevoerde verplichte maatregelen voor vaccinatie hier het volgende over:

“We zenden een sterke boodschap naat het publiek.” En waaróm deed zij dit? Omdat “het vaccins-alarm gedreven wordt door nepnieuws.” Met andere woorden: het Italiaanse publiek was er via de alternatieve media achtergekomen dat het met die vaccins toch niet helemaal goed zat. Vandaar de sterke daling van het aantal vaccinaties bij kinderen tegen mazelen! En dit “nepnieuws” dit “vaccins-alarm”, moest worden bestreden door dwangmaatregelen voor verplichte vaccinatie! https://www.vaccinestoday.eu/stories/vaccines-mandatory-italy/

 

Het Chronisch Vermoeidheidsyndroom & Vaccins. 

 

Dan hebben we nog iets van Catherine J. Frompovich, een specialist op het gebied van natuurlijke voeding. Zij heeft het hier over myalgische encephalopathy ofwel het chronisch vermoeidheidssyndroom. Frompovich deelt mee dat de toename van dit syndroom toe te schrijven kan zijn aan vaccins. http://www.activistpost.com/2018/01/happens-medicine-mismanages-diagnosis.html Er is ook een video van circa 17 minuten te zien waarop Jennifer Brea die zelf aan het syndroom lijdt, uitlegt wat het is om aan dit syndroom te lijden.

 

Verplichte Vaccinatie Ook in Nederland? 

 

Janneke Bazelmans had het er in haar artikel ook over dat er in het verleden voor gepleit werd ook vaccinatieverplichting in Nederland mogelijk te maken. Nu is dit echter nog niet zo; men kan wél of níet besluiten kinderen tegen bepaalde infecties te laten vaccineren. Maar de dingen zouden kunnen veranderen; hoe meer mensen de alternatieve media en pers zullen bekijken en lezen, hoe waarschijnlijker het zal worden dat steeds minder mensen open zullen komen te staan voor vaccinatie. Dit zal zorgen voor een verdere daling van het gebruik van vaccinaties, waarna de Nederlandse overheid zou kunnen besluiten tot verplichte vaccinatie. Zeer waarschijnlijk zal er hiermee tevens een toename van het aantal mensen zijn die aan het chronisch vermoeidheidsyndroom zullen gaan lijden. En hiermee wordt de kas van de farmaceuten weer gespekt doordat die vaccins zal produceren tegen dit syndroom. In plaats dat de toestand van deze mensen zal verbeteren, zal die waarschijnlijk verslechteren, daar die vaccins op hun beurt weer de nodige “giftige hulpstoffen” (zoals Bazelmans dit uitdrukte) bevatten die weer ándere kwalijke ziekten met zich mee kunnen brengen. Laten we hopen dat het hier echter niet zover zal komen.

 

Ton Nuiten – Woensdag 10 Januari 2018.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.