Opkomend Anti-Semitisme Duitsland; De Dappere Strijd van de Joodse Ahed Tamimi tegen Enkele Khazariaanse Indringers; Asa Kasher & zijn Ethische Code voor de IDF & zijn Strijd tegen “Breaking the Silence”; en “Voor Iedere Joodse Zionist zijn er Tien Halve Gare Evangelische Christenzionisten.”

Vandaag (18 januari 2018) was het weer in het nieuws: anti-Semitische incidenten in Duitsland nadat Donald Trump de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël bekend had gemaakt. Om die reden heeft minister Stephan Harbarth (CDU), het inititatief genomen een motie in te dienen die inmiddels door het merendeel van de Duitse Bondsdag is aangenomen. Een van de maatregelen om het anti-Semitisme in Duitsland tegen te gaan, is om asielzoekers die tot Jodenhaat oproepen, uit het land te verwijderen. De komst van asielzoekers uit islamitische landen zorgt tevens voor een toenemend anti-Semitisme in Duitsland en dit baart Harbarth zorgen. Elders in het land werden demonstraties tegen het besluit van Trump gehouden en werden er hierbij Israëlische vlaggen verbrand. En dit was Harbarth nu net iets te veel: “Iedereen die het bestaansrecht van Israël ontkend, hoort hier niet thuis.” Verder hebben experts vastgesteld dat in die landen met de meeste asielzoekers, het anti-Semitisme hoger is. https://nos.nl/artikel/2215290-duits-parlement-wil-antisemitische-asielzoekers-uitzetten/

 

De Staat Israël; Geboren uit Terreur & Etnische Zuivering. 

 

Nu is het natuurlijk verkeerd om tot Jodenhaat op te roepen, ongeacht wíe dit ook doen. Maar wat Harbarth (en voor hetzelfde geld de Bondsdag en de NOS) nalaten te vertellen, is dat Israël als staat voorgekomen in uit terreur en etnische zuivering. Hoewel het oproepen van Jodenhaat zoals gezegd, verkeerd is, is dit ergens wél te begrijpen. Degenen die dit doen (en nogmaals, dit is niet goed te praten), weten nl. dat Israël in 1948 als staat tot stand werd gebracht door de entische zuivering van 700.000 á een miljoen Palestijnse burgers. Ten tweede weten zij wat de Israëlische krijgsmacht in Gaza heeft aangericht tijdens de operaties, Cast Lead (winter 2008/2009) en Protective Edge (zomer 2014). In het eerste geval kwamen er circa 1500 Palestijnen om waarvan het merendeel mannen, vrouwen en kinderen; in het tweede geval meer dan 2.000. Nu zouden we kunnen zeggen dat dat wat er al lange tijd in Israël en Gaza aan de gang is, we dit toch ook niet de Joden hier aan kunnen wrijven. Dat is waar. Het is echter tegelijkertijd ook een bekend gegeven dat Joden hier (en elders) een zeer warme band met de Israëlische staat hebben. Zoals Hanneke Groenteman het eens formuleerde toen zij in gesprek met een islamitische jongen die een hekel had aan wat Israël de Palestijnen al lange tijd aandoet, was: “Ik hou van Israël”, waren haar woorden. En daarnmee maakte zij al of niet bewust duidelijk dat zij tevens achter het genocidale beleid van de Israëlische regering tegen de Palestijnen stond! En zij is beslist niet de enige; vele Joodse mensen voelen zich verbonden met Israël. En als het anti-Semitisme dan toch goed bestreden moet worden, kan dit doordat Groenteman en de overige Joodse mensen zich eens flink en kritisch uitspreken tegen de wrede onderdrukkingspraktijken van de Israëlische regering tegen de Palestijnen. Israel Shahak, heeft ooit eens het volgende gezegd:

“het Anti-Semitisme kan dán pas voldoende bestreden worden als ook het Joodse chauvinisme bestreden zal worden.” 

En dit is natuurlijk helemaal waar. Maar Stephan Harbarth en de Bondsdag (en dit is eveneens het geval in andere West-Europese landen zoals ook híer in Nederland), trachten het Joodse chauvinisme juist stilzwijgend te handhaven terwijl zij slechts de nadruk leggen op het bestrijden van de reactie daarop: toenemend anti-Semitisme.

 

Jarenlange Gevangenisstraf voor Ahed Tamimi? 

 

De 16-jarige Palestijnse activiste, Ahed Tamimi, is inmiddels wereldnieuws geworden; op een video was te zien hoe zij twee Israëlische soldaten sloeg en schopte waarbij beide militairen geen enkele verwonding opliepen. Tamimi die nu voor haar “vergrijp” in hechtenis zit, krijgt a.s woensdag het vonnis te horen of haar celstraf al dan niet zal worden verlengd. De aanklacht tegen Tamimi: “opruiing, bedreigen van soldaten en gooien met stenen.” Tijdens de wekelijkse demonstraties tegen een Israëlische nederzetting in de buurt van het dorp, Nabi Saleh, zo beweren niet nader genoemde “critici”, zou de famili Tamimi opzettelijk kinderen op Israëlische militairen afsturen om zo een reactie uit te lokken. Hiervan zouden propagandafilmpjes worden gemaakt die vervolgens verspreid werden. De vader van Ahed, Bassem Tamimi, gaf in het kort zijn mening over zijn dochter. Het Israëlische leger wilde desgevraagd geen commentaar geven op de zaak, maar Aser Kasher, professor Filisofie en schrijver van de gedragscode van het Israëlische leger, gaf zijn mening:

“Ze is constant aan het provoceren. Dus ik begrijp de beslissing.” (woordelijk: “Dus ik kan de rechter begrijpen.”) 

(Interviewer): “Maar zij is een minderjarige; hoe kan zij gevaarlijk zijn?’

(Kasher): “Zij is gevaarlijk in de zin dat zij een andere officier kan slaan en een andere. Gevaarlijk zijn betekent niet levens in gevaar brengen. Het betekent dat de rechtsorde wordt verstoord, men handelt niet gepast en dermate dat het mensen verhindert hun missies te volbrengen.”

Op de video (waar we dit vandaan hebben) weet de interviewster nog mee te delen dat het proces tegen Tamimi volgens haar advocaat nog jarenlang zou kunnen duren. Mocht zij worden veroordeeld, dan zal Tamimi een straf van veertien jaar uit moeten zitten. Ook haar moeder, Narim, werd later nadat zij uit had trachtte te vinden waar haar dochter was, in hechtenis genomen.

 

Aser Kasher: Auteur van de Ethische Code voor het Israëlische Leger. 

 

De “gedragscode” waarvan Kasher de auteur is, is de Ethische Code voor het Israëlische leger. Enige tijd geleden had er in Hebron een incident plaats waarbij een met een mes gewapende Palestijn die eerst een Israëlische militair neergestoken had, neergeschoten werd door een andere soldaat waarna hij leved maar gewond eh hulpeloos bleef liggen. Hij werd echter door een andere militair die daar ter plaatse verschenen was, van dichtbij door het hoofd doodgeschoten. Kasher veroordeelde dat wat de militair had gedaan. https://forward.com/opinion/337841/i-wrote-the-idf-code-of-ethics-here-is-my-take-on-the-hebron-shooting/ En dat had Kasher natuurlijk goed gedaan; militairen (van welk land dan ook) dienen zich terughoudend op te stellen als er gevaar dreigt; slechts in het uiterste geval mag er (beperkt) gebruik mogen gemaakt van wapens tijdens bepaalde incidenten.

 

Aser Kasha vs “Breaking the Silence.” 

 

We vonden echter ook nog iets ánders over Kasha; hij zou naar verluidt $123.000 geschonken hebben aan twee organisaties die de reputatie van de leden van het Israëlische leger hoog willen houden, de Reservists on Duty en My Truth. Om die reden bestrijden beide organisaties de Israëlische organisatie, Breaking the Silence, een beweging van vormalige Israëlische militairen. omdat die herhaaldelijk wangedrag van Israëlische soldaten op de West-oever en in Gaza aan de kaak stelt. En tijdens een voorafgaande stemming gaf de Knesset toestemming om de Israëlische diffematiewetten zó te wijzigen dat hier rechtszaken tegen activisten en organisaties die Israëlische soldaten en (hun) activiteiten in een verkeerd daglicht stellen. En Asa Kasher die de actie van de soldaat die te Hebron een gewonde en hulpeloze Palestijn van nabij door het hoofd schoot terecht veroordeelde, schijnt er nu grote moeite mee te hebben dat er door Breaking the Silence meer zaken van dergelijk wangedrag door soldaten van het leger naar buiten zullen worden gebracht! https://www.timesofisrael.com/author-of-idf-ethics-code-said-helping-break-breaking-the-silence/ En dat is natuurlijk heel vreemd; waarom zouden militairen binnen Israël (zoals de betreffende militair wiens actie door Kasher zoals gezegd veroordeeld werd), zich wél aan zijn Ethische Code moeten houden en die militairen op de West-oever en in Gaza niet? Misschien omdat de “rules of engagement” ofwel interne regelgeving van de Israëlische militairen te Gaza en de West-oever zeer verschillen met zijn éigen Ethische Code? Hoe dan ook, het zit niet helemaal goed met onze Asa Kasher!

 

Overname Palestijnse Waterbron door Joodse Kolonisten met Hulp van Israëlische Leger. 

 

In het oppervlakkige videofragment van de NOS werd ook gesproken over de “gevolgen” voor het dorp, Nabi Saleh van de nabijgelegen Joodse nederzetting:

“Al jaren wordt er in Nabi Saleh gedemonstreerd tegen een naastgelegen Israëlische nederzetting en de gevolgen daarvan voor het dorp.” 

En dit is het enige wat er over de oorzaak van de wekelijkse demonstraties te Nabi Saleh door de NOS wordt gezegd. Maar … wat zíjn dan die “gevolgen”? De “gevolgen” daarvan voor het dorp” of beter, de oorzaak, de reden voor de wekelijkse protesten in dit dorp, blijken koppige pogingen te zijn van de kant van de kolonisten om er met de steun van Israëlische strijdkrachten, een Palestijnse waterbron over te nemen. Met andere woorden, de kolonisten blijken een stel waterdieven te zijn, die zich illegaal meester willen maken van een Palestijnse watervoorraad! Tot dan toe was hun dit niet gelukt vanwege de heftige weerstand vanuit Nabi Saleh. En het was tijdens dit incident waarbij de jonge neef van Ahed, Muhammad Tamimi, door een Israëlische militair van nabij met een rubberen bekleedde stalen kogel door het hoofd geschoten werd. Vervolgens trachtten die het huis van het gezin-Tamimi binnen te dringen via de tuin. Daar werden die echter opgewacht door Ahed Tamimi waarna die de Israëli’s begon te schoppen en te slaan. En het is dit laatste wat opgenomen was op film. En nu dit: De militairen die natuurlijk ook wel zagen dat zij tijdens het incident samen met Tamimi op video vastgelegd werden, hadden waarschijnlijk besloten, zich even als de professionele, morele en humanitaire leden van het “meest morele leger ter wereld” te gedragen. Zo moest de wereld een indruk krijgen dat die militairen toch wel heel erg mensvriendelijk waren! Wíe nu dit fragment op film vastgelegd heeft, is niet duidelijk, maar het waren in ieder geval de twee Israëlische soldaten die vermoedelijk besloten hadden, zich toen even als propagandisten ten gunste van een “moreel hoogstaand Israëlisch leger” te gedragen! En zo kon dan iedereen zien (en dit zal toch vooral bij de christenzionisten mochten die dit fragment gezien hebben, in goede aarde zijn gevallen!), wat voor een voorbeeldige mannen die Israëlische militairen wel niet waren dat zij zich zo lieten slaan en schoppen zónder zich te laten provoceren!

 

De Dodelijk Verwondde Trots van het Israëlische Leger. 

 

Maar er zit meer achter deze zaak. Het incident tussen Tamimi en de militairen heeft ervoor gezorgd dat dit een van die schaarse gevallen (of misschien het enige geval) was, waardoor de trots van het Israëlische leger -in dit geval door een ongewapend jong Palestijns meisje- dodelijk verwond werd. Nadat de op vrijdag opgenomen video de maandag daarop aan de Israëlische media doorgegeven was, riep men in Israël om wraak voor de handelwijze van Ahed Tamimi:

“De trots van het leger lag nu op straat en een Palestijns meisje had het daar neergegooid. Duizenden Israëlische mensenkinderen schreeuwden om wraak. Herhaaldelijk zeiden zij dat de juiste functie van een Palestijns meisje in de aanwezigheid van een Israëlische huurmoordenaar is om “piss herself”; toen het anders bleek te zijn en een ongewapend meisje erin slaagde een Israëlische schutter met krijsen en enkele klappen weg te jagen -zoals je met iedereen die trachtte je huis binnen te vallen zou handelen-  werd hun trots dodelijk verwond.” mondoweiss.net/2017.12/occupied-saleh-emasculated/

 

“Pissed Off: (Ongecontroleerd) Lachen. 

 

Net zoals vele andere Engelse termen, heeft ook de term, “pissed off” een bepaalde betekenis:

“Piss Yourself (laughing) Brits-Engels: Veel lachen. In het bijzonder wanneer je niet kunt stoppen met lachen.” https://www.Idoceonline.com/dictionary/piss-yourself-laughing

De verdere betekenis hierachter is, dat men het in zijn broek doet vanwege het ongecontroleerde lachen, vandaar de term, “pissed off.”. En het is dit wat Ahed Tamimi volgens de Israëlische opninie had moeten doen toen zij met de militairen die haar huis binnen wilden dringen geconfronteerd werd! Daar het echter ánders afliep, was het Israëlische publiek woedend geworden en beweerde dat het Israëlische leger op deze wijze nu “ontmand” (van haar mannelijkheid beroofd) was! Waarschijnlijk zal dit ook de mening van Asa Kasher zijn geweest. Het zal hem echter alleen maar aansporen, meer donaties te geven aan de beide genoemde organisaties om er de inspanningen tegen Breaking the Silence mee op te voeren en deze organisatie te bestrijden!

 

“Voor iedere Joodse Zionist zijn er tien halve gare Evangelische Christenzionisten.” 

 

Vergelijk het bovenstaande nu eens met wat een op de vier Amerikaanse Christenen geloven die recent door het tijdschrift, Christianity Today, middels een enquete ondervraagd werden over hun standpunt tegenover Israël:

“Op zijn minst een op de vier Amerikaanse Christenen die recent door het tijdschrift, Christianity Today werden ondervraagd, zeiden dat zij geloven dat het het hun bijbelse verantwoordelijkheid is, de natie Israël te steunen. Deze visie is bekend als het Christenzionisme. Het “Pew Research Center” stelde het aantal onder blanke evangelicals op 63%. Binnen de klassieke Amerikaans evangelische, charismatische en onafhankelijke denominaties inclusief The Assemblies of God, de Pinksterbeweging en Zuid-Baptisten evenals vele van de onafhankelijke mega-kerken, is het christenzionisme wijdvertakt. Binnen de historische denominaties waar het werk van de Verenigde Naties, steun voor mensenrechten en medeleven met de Palestijnen meer gerespecteerd worden, heerst dit minder. 

“Als een moderne en theologische beweging aanvaardt het christenzionisme de meest extreem-ideologische posities van het Zionisme. Voor een rechtvaardige vrede voor Palestina en Israël, is die zeer schadelijk geworden. Het propageert een wereldbeeld waarin de christelijke boodschap gereduceerd wordt tot een ideologie van een imperium, kolonialisme en militairisme. Het plaatst vandaag de dag eerder de nadruk op apocaliptische gebeurtenissen die tot het einde van de geschiedenis leiden dan op het voorleven van Christus’ liefde en gerechtigheid. Volgelingen van het christenzionisme zijn ervan overtuigd dat de stichting van de staat Israël in 1948 en de verovering van Jeruzalem in 1967 de wonderbaarlijke vervulling van Gods beloften aan Abraham waren dat Hij Israël als Joodse natie voor eeuwig in Palestina zou vestigen.” 

“Van de beruchte “Left-Behind”-romans samen met andere eindtijdspeculaties geschreven door auteurs zoals Hal Lindsey, John Hagee en Pat Robertson, zijn er goed en wel meer dan 100 miljoen exemplaren van verkocht. Die worden aangevuld met kinderboeken, videos en zelfs gewelddadige computerspelletjes.”

“Ontluikende Christenzionistische organisaties zoals de Internationale Christelijke Ambassade (ICEJ), Christelijke Vrienden van Israël (CFI) en CHristenen Verenigd voor Israël (CUFI), oefenen aanzienlijke invloed uit op Capitol Hill en beweren een draagvlak te hebben in overmaat van 50 miljoen ware gelovigen. Dit betekent dat er nu op zijn minst tien maal zoveel zionistische Christenen dan er Joodse zionisten zijn. En hun Europese neven zijn niet minder actief in de Zionistische Hasbarafia in het lobbyen voor Israël, haar critici aanvallen en het vredesproces dwarsbomen. De Verenigde Staten en Israël worden vaak geschetst als Siamese tweelingen, samen in het hart verenigd, en delen gezamelijk historische, religieuze en politieke waarden.”

“In maart 2007 sprak Hagee tijdens een beleidsconferentie van het American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), en begon met te zeggen: “De slapende christenzionistische reus is wakker geworden. Er zijn 50 miljoen Christenen die opstaan en de staat Israel applaudiseren. Zijn speech liet zoals de Jerusalem Post erop wees, niets aan onduidelijkheid over. Hij ging voort met te waarschuwen: “Het is 1938. Iran is Duitsland, Ahmedinajad is de nieuwe Hitler. We moeten de nucleaire dreiging van Iran stoppen en moedig naast Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten, gaan staan. Denk samen aan onze potentiële toekomst: 50 miljoen evangelicals samen met 5 miljoen Joodse mensen in Amerika verenigd in een gezamelijke zaak ten behoeve van Israël, is een huwelijk gesloten in de hemel.” russia-insider.com/en/christian-zioinsm-hesery-choice-neocons/ri22075 Dan volgen hier enkele van de zes geloofsregels waarin de christenzionisten overtuigd van zijn dat die op de Bijbel gebaseerd zouden zijn:

“3. Eretz Israël van de Nijl tot de Eufraat zoals beschreven in de Schriften, behoort exclusief tot het Joodse volk, daarom dat dit land geannexeerd moet worden, Palestijnen uit hun huizen gedreven en de illegale Joodse nederzettingen uitegbreid en geconsolideerd moeten worden.

6. Christenzionisten hebben onveranderlijk een pessimistische blik op de toekomst, overtuigd dat zij ervan zijn dat er in de aanstaande toekomst een apocaliptische oorlog van Amageddon zal komen. Over een mogelijke duurzame vrede tussen Joden en Arabieren zijn zij zeer sceptisch en verzetten zij zich daarom tegen het vredesproces. Inderdaad, om voor een Israëlisch compromie voor “land voor vrede” met de Palestijnen te pleiten, wordt door hen gezien als een verwerping van Gods belofte aan Israël en daarom als steun aan haar vijanden.” 

Dan lezen we er tenslotte nog dit:

(De) “Palestijnen worden binnen het christenzionistische wereldbeeld beschouwd als inwonende vreemdelingen in Israël. Vele christenzionisten zijn zelfs zeer terughoudend Palestijnen als een onderscheiden volk te erkennen en beweren dat zij vanuit de omringende Arabische naties naar Israël geëmigreerd zijn nadat Israël welvarend was geworden. Hun dualistische Manicheaanse theologie is eveneens doordrongen met een vrees en diepgezetelde haat voor de Islam. Christenzionisten hebben weinig of geen interesse voor de inheemse Arabische Christenen ondanks hun continuïteit met de vroegere kerk.”

En het is dit alles wat de ronduit verderfelijke christenzionistische leer heeft veroorzaakt. Het is dan ook niet vreemd om bovenaan het artikel van Russian Insider, de volgende woorden te lezen:

“Voor elke Joodse Zionist, zijn er tien halve gare Evangelische Christenzionisten.” 

En zo is het maar net!

 

‘Jezus was géén Palestijn.’ 

 

Een van de vele andere eigenaardige en nukkige karaktertrekken waar de wezensvreemde christenzionistische theologie mee doordrongen is, als zou Jezus Christus een “jood” zijn (geweest). Een andere etnische afkomst van de Verlosser dan de Joodse, wordt binnen de christenzionistische beweging als zowat de grootste godslastering beschouwd. Nu was een der artikelenschrijvers van de nu reeds enige tijd verdwenen christenzionistische site, http://www.habakuk.nu, ooit eens meegeweest met een tour verzorgd door een pro-Palestijnse groep. We kunnen ons niet meer herinneren of dit de organisartie Sabeel geweest is of een andere vergelijkbare organisatie. De schrijver vond al de leden van deze groep aardige mensen. Maar … nadat enkelen van hen gezegd hadden dat Jezus een Palestijn was in plaats van een Jood,  schreef onze christenzionistische vriend hier later over dat hij hiervan “walgde.” Met andere woorden: nadat hij dit had gehoord, werd hij plotseling ziek! Jezus een “Palestijn”? Wat afschuwelijk was dit nu voor hem om aan te horen; nee, Jezus wás Joods en is nu Hij naast God de Vader op de troon zit, Joods en dit was voor hem een onbetwiste bijbelse en niet te betwijfelen waarheid! En hier werd dan ook de flinke nadruk gelegd op de etnische afkomst van Jezus.

 

Introductie tot één der Vele “Europese Neven” van het Amerikaanse Christenzionisme. 

 

Eén der vele “Europese neven” van het Amerikaans christenzionisme waar in het artikel van Russian Insider gewag van werd gemaakt, is hier in Nederland de organisatie, Christenen voor Israël. Op 26 december 2015 kwam die met een artikel getiteld: ‘Jezus was géén Palestijn.” In dit artikel werd een Israëlische Christen, Vader Gabriel Naddaf, besproken. Ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit, hadden nl. beweerd dat Jezus een Palestijn geweest zou zijn, maar:

“Waar haalt president Abbas het gezag vandaan om te claimen dat Jezus een Palestijn was?” Schreef Naddaf. “De Bijbel zegt dat Hij in het Joodse stadje Betlehem werd geboren, dat Hij Joodse ouders had die uit de stad nazareth kwamen en dat Hij op de achtste dag besneden werd als een Jood door zijn ouders in de Joodse tempel opgedragen werd volgens de wet van Mozes.” 

Verder lezen we er dit:

“De Palestijnse Autoriteit kent reeds een langdurig beleid om geschiedenis te herschrijven met het doel de Joodse verbindingen met het land van Israël te ondermijnen en om de Arabische en Palestijnse claims op het land te versterken.”

“Naddaf daagde ook de PA uit voor z’n misbruik van geschiedenis om politiek gewin te behalen. “Volgens de Bijbel behoort het land van Israël -waaronder ook Judea en Samaria vallen- voor altijd aan het Joodse volk. Dus hoe erg ook de beambten van de PA proberen de geschiedenis te vervalsen, ze kunnen het Woord van God niet manipuleren om hun eigen politieke doeleinden te wettigen. De beloften van God voor Zijn volk kunnen niet ongedaan gemaakt worden.” https://christenenvoorisrael.nl/2015/12/jezus-was-geen-palestijn/

 

Beoordeling van het Commentaar van Gabriel Naddaf. 

 

We gaan nu kijken of het commentaar van Vader Gabiel Naddaf iets van waarde toe te voegen hebben aan het debat romdom of Jezus al of niet een Palestijn zou zijn. De Bijbel (waaruit ook Naddaf zijn gegevens haalt) leert echter dat Jezus een Judeër was en geen “Jood.” Hij was dus etnisch beschouwd niet afkomstig uit een van de Israëlitische stammen, Zebulon, Naftali, Gad, etc. maar uit de stam Juda. (of Judea) Het eerste punt wat Naddaf aanstipt, is dat Jezus “Joodse ouders” had. Dit is echter deels onjuist; Hij had slechts één aardse biologische ouder: Zijn moeder, Maria. De ándere “Ouder” was niet Jozef maar nl. Zijn Hemelse Vader, God de Vader dus. Dit lezen we in het evangelie naar Mattheüs waar de engel, Gabriël, Maria meedeelt dat zij zonder tussenkomst van een man een Zoon zal baren:

“Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Helige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.” (Mattheüs 1:34-35)

De engel, Gabriël, maakte Maria dus duidelijk dat Jezus door de Heilige Geest of wel God Zélf verwekt zou worden. En dit betekent dan ook dat Jezus van goddelijke afkomst is. Gabriel Naddaf legt hier (zoals álle christenzionisten dit maar ál te graag doen) echter de nadruk op de etnische “Joodse” afkomst van Jezus, waarmee hij de status van Jezus als God, eigenlijk verlaagt naar de status van niet meer dan een mens! Zij erkennen de goddelijke afkomst van Jezus wel, maar hechten veel meer waarde aan en benadrukken veeleer zijn etnische afkomst. En dit is zoals we zien, ook het geval bij Naddaf. Hij gaat verder met te beweren dat de anbtenaren van de PA hoe die ook hun best zouden doen de geschiedenis zouden misbruiken om politiek gewin te behalen. zij het Woord van God nooit kunnen manipuleren. Maar die geschiedenis blijkt achteraf toch heel ánders te zijn dan dat Naddaf (en de christenzionisten) zich tot nu toe hebben voorgesteld:

“Wat Palestina aangaat, suggereert Schlomo Sand dat de Palestijnen het volk zijn die we in de Bijbel “de Joden” noemen: 

Afgezien van geknechte gevangenen bleef de bevolking van Judea zelfs na de verwoesting van de tweede tempel [in 70 AD] in de regio wonen. Sommigen bekeerden zich in de 4e eeuw tot het Christendom terwijl de meerderheid gedurende de Arabische Verovering in de 7e eeuw de Islam aanvaardde. De meeste Zionistische denkers waren hiervan op de hoogte: Yitzhak Ben Zvi, later president van Israël en David Ben Gurion, haar eerste minister-president, accepteerden dit ver in 1929, het jaar van de grote Palestijnse Opstand. Beiden verklaarden tijdens enkele gelegenheden dat de boeren van Palestina de nakomelingen van de inwoners van het aloude Judea waren.” mondoweiss.net/2008/09/israeli-historian-palestinians-are-biological-descendants-of-bibles-jews/

En dan te bedenken dat 98% van de huidige “Joden” in de wereld eigenlijk koning Bulan als “aartsvader” hebben en niet de bijbelse patriarch, Abraham zoals een andere expert, Eran Elhaik, een Joodse DNA-expert in december 2012 na DNA-onderzoek bekend had gemaakt! Met andere woorden, De overgrote meerderheid van de huidige Joden zijn eigenlijk Khazariërs die níet afkomstig zijn uit het Midden-Oosten en die tevoren nooit ook maar één teen (laat staan een voet), in het “Beloofde Land” hadden gezet! 

 

De Joodse Ahed Tamimi vs de Khazariaanse Militairen. 

 

En hiermee krijgt het incident met Ahed Tamimi en haar confrontatie met de Israëlische militairen dan ook een geheel andere wending; wáár we in wérkelijheid getuige van zijn geweest, is dat hier een ongewapend Palestijns meisje wier verre voorouders de Joden van het oude Judea waren, de confrontatie aanging met enkele verjoodste Khazarianen die de Khazariaanse koning, Bulan, tot hun verre aartsvader mogen rekenen! De strijd van een moedig jong Joods meisje tegen enkele Khazariaanse indringers die haar huis binnen wilden dringen! En hiermee zitten de christenzionisten in een nog complexer en lastiger pakket: al die tijd dat zij meenden de verre authentieke nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jakob te huldigen, te lauweren en te prijzen, hebben zij eigenlijk de nakomelingen van een niet-Joods volk de hoogte ingeprezen! En de Palestijnen, de verre telgen van de Joden van het aloude Judea, hebben zij belasterd, gekleineerd en vernederd tot en mét! Wie-o-wie, zijn hier de wáre anti-Semieten in de christenzionistische familie? Wel, nu we enig bijbels licht in de door de christenzionisten gecreëerde duisternis hebben laten schijnen, is eigenlijk ook het antwoord hier al op gegeven! En we kunnen er niets aan toedoen dan om het nog maar eens te herhalen:

“Voor iedere Joodse Zionist zijn er tien halve gare Evangelische Christenzionisten.” 

 

Ton Nuiten – Vrijdag 19 Januari 2018.

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.