Ahed Tamimi, het Gruwelijke Lot van Talloze Palestijnse Gevangen Kinderen en Wederom Aandacht voor Dirk van Genderen & de Talmudische Jood Achter de Nickname “Troost mijn Volk.”

Zoals bekend, is de jonge Palestijnse activiste, Ahed Tamimi, in hechtenis genomen en zal (voor zover dit al gebeurd zo kunnen zijn), voor een militair gerechtshof worden geleid. Dit omdat zij in decenber 2017 twee Israëlische soldaten geslagen en geschopt had. Nu heeft de mensenrechtenorganisatie, Amnesty International, van Israël geëist dat Tamimi vrijgelaten moet worden.

“Niets wat Ahed Tamimi gedaan heeft, kan een verdere detentie van een 16 jaar oud meisje rechtvaardigen. De Israëlische autoriteiten moeten haar zonder aarzelen vrijlaten. Door een ongewapend tiener-meisje vanwege haar aanvallen op twee gewapende soldaten die gewapende uitrusting droegen gevangen te nemen, toont het fragment van dit incident dat zij geen werkelijke dreiging vormde en dat haar straf duidelijk niet naar verhouding is”, zei Magdalena Mughrabi, plaatsvervangend directeur voor Amnesty International Midden-Oosten en Noord-Afrika.” 

Verder deel Amnesty International het volgende mee:

“Het incident had plaats op dezelfde dag dat Ahed’s neef, de 15 jaar oude Mohammad Tamimi, van dichtbij in het hoofd getroffen werd door een rubberen kogel, afgevuurd door een Israëlische soldaat. Zijn familie vertelde Amnesty International dat hij een operatie nodig had wat inhield dat een deel van zijn linkerschedel verwijderd werd. De video toont dat de soldaten die aan de rand van de ommuurde voortuin van het gezin stonden en gewapend waren met wapens, in staat waren de slagen en schoppen van Ahed lichtjes af te weren.” 

Vier dagen ná dit incident werd Ahed samen met Nariman (42 jaar) gearresteerd en Noor (21) de dag daarop. Noor is echter op borgtocht vrijgelaten. Maar:

“Door de clip waren vele Israëlis verontwaardigd terwijl minister van Onderwijs, Naftali Bennet Army Radio vertelde dat de drie vrouwen ‘hun levens in de gevangenis zouden moeten eindigen.’

En:

“Onder de Conventie van de Rechten van het Kind waarvan Israël een aanhanger van is, moet de arrestatie, detentie en gevagnenneming van een kind slechts als laatste maatregel worden gebruikt en wel voor de kortst mogelijke tijd.”

“Onder de internationale wetgeving negeert Israël  duidelijk en schaamteloos haar verplichtingen om kinderen te beschermen tegen té harde straffen”, zei Magdalena Mughrabi.” 

“Elk jaar vervolgt het Israëlische leger honderden Palestijnse kinderen voor het militaire jeugdgerecht, vaak nadat die tijdens nachtelijke invallen gearresteerd zijn en onderwerpt hen systematisch aan een slechte behandeling, inclusief het blinddoeken, bedreigingen, wrede verhoren zonder de aanwezigheid van hun advocaten en families, eenzame opsluiting en in sommige gevallen fysiek geweld. Volgens sommige lokale mensenrechtenorganisaties zitten er tegenwoordig circa 350 Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen en detentiecentrums.”

“Ahed’s advocaat zei dat zij, soms gedurende de nacht, met enkele langdurige en agressieve verhoringssessies geconfronteerd werd en van haar ondervragers dreigingen tegen familieleden ontvangen heeft.”

Daarnaast zijn de overplaatsingen van de gevangenis naar het gerechtshof voor Ahed Tamimi samen met andere kindergedetineerden, zonder toegang tot toilet, zeer uitputtend geweest. Daarentegen worden de Israëlische kolonisten op de West-oever (dat zijn lieden die het leven van de Palestijnen er vaak zuur en zeer moeilijk maken), door ditzelfde Israëlische militaire rechtssysteem zelden of beter nog, nooit bestraft. Het zijn de Palestijnen die stelselmatig worden uitgekozen en gearresteerd worden. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/israel-release-teenage-palestinian-activist-ahed-tamimi/

 

Defence for Children International. 

 

Ook de mensenrechtenorganisatie, Defence for Children International, heeft het een en ander te zeggen over de situatie van Palestijnse kinderen in Israël:

“Israël is het enige land in de wereld dat automatisch vervolgt voor militaire gerechtshoven waarbij de garantie op een eerlijk proces fundamenteel afwezig is. Sinds 2000 zijn er minstens 8.000 Palestijnse kinderen gearresteerd en in een Israëlisch militair detentiecentrum, berucht vanwege de slechte behandeling en marteling van Palestijnse kinderen, vervold.”

“De meerderheid van de Palestijnse kindergedetineerden worden aangeklaagd voor het gooien met stenen en drie van de vier ervaren tijdens arrestatie, overplaatsing en ondervraging fysiek geweld. Geen enkel Israëlisch kind komt” (zelfs maar) “in contact met het militair rechtssysteem.” 

“De meerderheid van de kinderen worden in hun huizen op de West-oever in het midden van de nacht aangehouden door zwaarbewapende Israëlische soldaten. De kinderen komen enkele uren na hun arrestatie geheel alleen, van slaap beroofd, vaak gekneusd en angstig, aan bij een ondervragings- en detentiecentrum aan. Verhoren neigen dwangmatig te zijn inclusief allerlei verbale mishandeling, dreigingen en fysiek geweld, wat uiteindelijk resuleert in een bekentenis.”

“Anders dan Israëlische kinderen die in illegale nederzettingen op de West-oever leven, worden Palestijnse kinderen niet vergezeld door een ouder en worden in het algemeen verhoord zonder het voordeel van juridisch advies of informatie over hun zwijgrecht. De overgrote meerderheid wordt aangeklaagd voor het gooien met stenen, een vergrijp wat kan leiden tot een mogelijke maximum straf van 10 tot 20 jaar, afhankelijk van de leeftijd van een kind.”

Daar het de snelste mogelijkheid voor deze kinderen ( die hun onschuld volhouden) om uit een dergelijk rechtsstelsel wat maar zelden vrijlating op borgtocht toelaat te komen is, dat die uiteindelijk maar een bekentenis afleggen. http://www.dci-palestine.org/issues/military_detention

 

En Wederom Staat Dirk van Genderen in de Kijker met zijn “Wie de Joden Minacht Vervloekt Hen Al”-artikel in Onze Bijbelse Kijker. 

 

Tijdens het lezen van het ronduit misselijkmakend en ziekelijk wangedrag van het Israëlisch militair rechtsstelsel tegenover al deze talloze Palestijnse kinderen, gingen onze gedachten weer terug naar een artikel van Dirk van Genderen, getiteld, “Wie Joden minacht, vervloekt hen al.” https://www.dirkvangenderen.nl/2017/03/03/wie-joden-minacht-vervloekt-hen-al/  Nu had ik daar enige tijd geleden een reactie in de commentaarsectie achtergelaten waar ik Van Genderen wees op wat de apostel, Paulus, te zeggen had over wat onze christenzionist aan onzin geschreven had waarbij ik hem verwees naar Paulus’ uitspraken waarin de apostel het over “Joodse verzinsels” had. Later teruggekeerd, ontdekte ik dat hij mijn reactie had verwijderd. Nu heb ik er weer een reactie achtergelaten waarvan ik echter niet weet, of die het er lang vol zal houden. Omdat ook die aan de rand van verwijdering zou kunnen komen te staan, heb ik (vanwege hun afkeer van en weerzin tegen de “vervangingstheologie” en hun walging van het bijbelse feit dat Joden voor de dood van zowel hun profeten als die van Jezus verantwoordelijk waren), dit als volgt geschreven:

“Hallo Dirk! Zeg, weet je wat er nu zo vreemd is? Velen blijken een hekel te hebben aan de zgn. “vervangingstheologie”. Nu heb ik iets in de Bijbel gevonden en dit zijn de woorden van de Heere Jezus Zélf: 

“Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u zal worden wéggenomen en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt.” (zie Matth. 21:42-43) 

Nu komt het mij voor dat wát Jezus hier zegt, sterk overeen komt met die zo verfoeide “vervangingstheologie.” En ik heb nóg iets heel vreemds gevonden: 

“Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeenten die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowel de Heere Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij de maat van hun zonden voor altijd vol. En de toorn is over hen gekomen tot het einde.” (Paulus aan de Thessalonicenzen, 2 Thess. 2:14-16) 

Paulus durft hier heel wat te zeggen! Hij beschuldigt de Joden ervan, Jezus en ook hun eigen profeten gedood te hebben. Verder vertelde hij de Thessalonicaanse Christenen dat de Joden hem en zijn medewerkers tegenwerkte tijdens de evangelieverkondiging. Maar dat dóe je toch niet? Volgens Jacobus Revius was hijzélf de grote schuldige! En wij allemaal natuurlijk, behalve … En dan dat als zouden de Joden God niet behagen en iedereen vijandig gezind zouden zijn. Wát een minachting voor Gods uitverkoren volk. Schande! Wat Jezus en Paulus hier gezegd hebben, zal bijzonder hard aangekomen zijn bij ‘Troost mijn volk.’ Ja, “Jullie moeten in Jezus geloven”, ja. Maar dat hóeft helemaal niet, al heb ik wél een vermoeden wat het einde van mensen die niet in Jezus (willen) geloven zal zijn. En die anti-Joodse uitspraken, zelfs in de Bijbel komen die voor, foei!” 

Tot zover mijn reactie. Het zal misschien duidelijk zijn dat deze reactie wat cynisch bedoeld is. En de wijze waarop ik die geschreven heb, is bedoeld om Van Genderen eens aan het denken te zetten. En de term, “Troost mijn volk” is een nickname waarachter zich een (zeer waarschijnlijke) Talmudische Jood verschuilt. En die zei o.a. het volgende:

“Nog steeds zijn er eenmansacties, gericht aan mijn volksgenoten: jullie moeten in Jezus geloven en precies doen wat wij jullie voorschrijven.” 

En daar was onze Talmudisch-Joodse vrien niet blij mee! Maar … wat zegt de Bijbel of béter nog, wat zei de Heere Jezus Zélf hierover? Lees maar:

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de vder en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” (Mattheüs 28:19-20)

Ja, beste Joodse vriend, je kunt hier wel een grote hekel aan hebben, maar Jezus heeft toch gezegd dat Zijn discipelen (en eigenlijk ook wíj, de Christenen) “al de volken” moeten onderwijzen opdat die wát zij van ons geleerd hebben, in acht zullen nemen. En onder “al de volken” valt tevens Israël én de Joden, en … dus ook jíj! Alleen hebben jij en jou volksgenoten dit nooit gewild. En ik vraag me sterk af of onze Dirk van Genderen ooit wel eens zijn  mond open gedaan heeft om jullie het wáre evangelie te verkondigen in plaats van al die onzin die hij hier over het minachten van de Joden geschreven heeft! Vermoedelijk heeft hij het gebod van Jezus altijd om ook júllie het evangelie te verkondigen genegeerd door maar netjes helemaal niets te zeggen! En als we de nonsens van Van Genderen naast datgenen leggen wat de genoemde mensenrechtenorganisatie te zeggen hebben over de wrede Israëlische onderdrukking en martelpraktijken van de talloze Palestijnse kinderen, begrijpen we maar niet, hoe Dirk van Genderen in staat is, zulk een idioot en obsceen artikel te schrijven wat duidelijk een verhulde bedreiging inhoudt voor allen die het “heilig uitverkoren Joodse volk Gods” en de staat Israël minachten! Lieden zoals onze Talmudisch-Joodse vriend er een is, zullen zich zeer zeker niet op onze site wagen en ze zulen toch voorál geen reactie onder ons artikel achter moeten laten! En meneer “Troost mijn volk”, dat is een zeer goed besluit; want áls je het wél zou doen, zal ik je je díe bijbelse waarheden voor ogen houden die Van Genderen vermoedelijk nooit geleerd schijnt te hebben! Terwijl jij je erover beklaagt wat Christenen jou en jou volksgenoten (hetzij werkelijk of vermeend) aangedaan zouden hebben, zitten Israëlische gevangenissen en detentiecentrums vol met talloze Palestijnse kinderen die vanwege hun verzet tegen de ronduit demonische bezetting van hun land, op wrede en gruwelijke wijze worden behandeld!  En meneer “Troost”, is niet de Talmud je “meest heilige boek” binnen het Talmudische Jodendom, dat lijvige in veel delen bestaande werk waarin Christus, Zijn moeder, Maria, en het Christendom op zeer minachtende en kleinerende wijze worden beschreven? Ja toch? Waarom heb je dat nu niet op de site van Van Genderen meegedeeld in de commentaarsectie? In plaats daarvan gedraag je jezelf als onschuldig slachtoffer, die altijd buiten eigen schuld geleden heeft. En Van Genderen zal waarschijnlijk niets zeggen ten behoeve van deze vele Palestijnse kinderslachtoffers dankzij een goddeloze Israëlische regering die we volgens hem voorál niet mogen minachten! In plaats daarvan steunt hij de Israëlische dader, de onderdrukker en de tiran!  En zo heeft Paulus dan tóch gelijk als hij het over de Joden had:

“Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind.” 

Zo was het tóen, en zo is het nú. De Israëlische leiders en lieden zoals “Troost mijn volk”. zijn kennelijk altijd iedereen vijandig gezind geweest. En … zij behagen ook God niet! En zo zal het misschien altijd wel blijven. Het grote probleem is nu, dat Van Genderen en talloze andere christenzionisten hier waarschijnlijk niets van willen weten! Hoewel ook niet zo vleiende verzen zoals de bovenstaande, bijbelse verzen zijn. En hoe kunnen wij, niet-Joden, in hemelsnaam Gods toorn over ons afroepen indien wij hen zouden minachten aangezien Joden zelfs God niet behagen? Nee meneer “Troost”, zorg jij er maar eerst voor dat je God gaat behagen. En de vermaarde Hervormer, Maarten Luther, aanvankelijk een grote vriend van de Joden, zag uiteindelijk door de grote misleiding heen, nadat hij in de gaten had gekregen wat hun Talmud allemaal aan godslasteringen over Jezus, Maria en het Christendom leerde. Daardoor keerde hij zich 180 graden om en begon hij die aan de kaak te stellen met zijn “Uber den Juden und Ihren Lügen” (Over de Joden en hun Leugens). En zo, meneer “Troost”, is het (vermeende) anti-Semitisme meer dan afdoende verklaard; want dit was een gezonde christelijke reactie van Luther op de vele gruwelijke lasteringen tegen zijn Heer en God Die hij tijdens zijn leven zo liefhad! Dus kun je beter zwijgen.

 

Ton Nuiten – Maandag 22 Januari 2018.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.