De Parallellen tussen Vice-President Mike Pence & Koning Josafat; II Kronieken 18 & 19:1-2: een Profetische Waarschuwing voor Amerika (en Overige Landen die Israël Steunen).

Ruim een week geleden was de Amerikaanse vice-president, Mike Pence, in Israël waar hij de Knesseth toesprak. Zoals dit nu gebruikelijk is zoals we weten, was de speech die Pence er gaf doorspekt met loftuitingen over Israël en het Joodse volk. Ook verwees hij regelmatig naar president Donald Trump, die als de eerste Amerikaanse president Jeruzalem publiekelijk als de hoofdstad van Israël had erkend. https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-mike-pence-special-session-knesset/ Er is heel wat te lezen, maar wat we nu gaan doen, is enkele woorden uit de speech van Pence aanhalen en die met een geschiedenis in de Bijbel (Oude Testament) in verband willen brengen.

 

“We Stand With Israel Because Your Cause is Or Cause, Your Values are Our Values, and Your Fight is Our Fight.” 

 

Mike Pence beloofde de Israëlische premier van Israël, Benjamin Netanyahu (en andere Israëlische prominenten) van de Knesset, dat de Verenigde Staten altijd aan de kant van Israel zouden blijven staan. Daarbij sprak hij o.m. de volgende woorden:

“We stand with Israel because your cause is our cause, your values are our values, and your fight is our fight.” (We staan naast Israël omdat uw zaak onze zaak is, uw waarden onze waarden zijn en uw strijd onze strijd is).

Wát Pence de Knesset hiermee duidelijk maakte, is dat Amerika er dezélfde normen en waarden op na zou houden als Israël dit doet. Maar vooral de woorden, dat de zaak en de strijd van Israël ook de zaak van merika zou zijn, springen hier in het oog. Want ergens in het Oude Testament lezen we ongeveer dezelfde woorden maar dan iets anders geformuleerd. We zulle de persoon die deze woorden eeuwen geleden uitsprak eens wat nader onder de loep nemen.

 

“Ik Ben als U, Mijn Volk is als Uw Volk: Wij Gaan met U Mee in Deze Strijd.”

 

De man die bovenstaande woorden eeuwen geleden uitsprak, was niemand minder dan Josafat, koning van Juda. Nadat hij als vorst welvarend was geworden en hij huwelijksbanden met de goddeloze koning van Israël, Achab, was aangegaan, bezocht Josafat enkele jaren later Israël. Nu scheen dit een gelegenheid te zijn voor Achab, want die had nl. plannen opgesteld om het gebied, Ramoth in Gilead, terug te veroveren op de Assyriërs die dit gebied tijdens een eerdere veldslag tegen Juda veroverd hadden. Nu Josafat in Israël was gearriveerd, was dit een uitgelezen moment voor Achab om Josafat aan te sporen, mét hem ten strijde te trekken tegen de Assyriërs. Om hem zover te krijgen, liet Achab vele dierenoffers brengen in de vorm van vele schapen en runderen. En na hem te hebben gevraagd of hij bereid was mét diens eigen leger met dat van Achab tegen Assyrië op te trekken, reageerde Josafat als volgt:

“Ik ben als u, mijn volk is als uw volk: wij gaan met u mee in deze strijd.” (zie 2 Kronieken 18:1-3)

Josafat drong er echter bij Achab op aan, eerst het woord van de HEERE te vragen; vroeger gebeurde dit door prifeten van Israël te raadplegen; die zouden dan in opdracht van God bepalen of een bepaalde zaak waartoe besloten was, Zijn goedkeuring had of niet. Vervolgens liet Achab 400 profeten optrommelen om hen te vragen of het wel wijs was om tegen Assyrië op te trekken. En al die profeten reageerden positief: Achab zou en móest oprukken naar Assyrië want God, zo maakten zij de Israëlische vorst duidelijk, zou Ramoth in Gilead zéker in zijn macht geven. Josafat merkt echter dat het toch niet helemaal goed zit met deze 400 voorzeggers; het klint een beetje alsof het allemaal wat opgezet is. Om die reden vraagt hij Achab of er misschien niet nog een andere profeet zou kunnen zijn. Ja, die wás er, zo vertelt Achab aan Josafat maar omdat die in tegenstellling met de 400 profeten slechts negatieve dingen over hem te zeggen had, had Achab hem maar voor de handigheid in de gevangenis op brood en water gezet. Niettemin laat hij hem toch halen. En even later verschijnt hij voor de troon van Achab, de profeet, Micha, de zoon van Jimla. Die heeft in tegenstelling met de 400 echter iets heel ánders te zeggen nl. dat God al die profeten een “leugengeest” in de mond had gelegd; het klonk allemaal wel positief een veelbelovend wat deze profeten verkondigden, maar alles berustte eigenlijk op een leugen! Micha waarschuwde Achab ervoor dat als hij tóch ten strijd zou trekken, hij uiteindelijk zou sneuvelen. Woedend laat hij Micha weer achter slot en grendel zetten, neemt het advies van de 400 ter harte, en …. Josafat (die uiteraard eveneens gehoord had wat Micha gezegd had), gaat slaafs met Achab mee. Maar uiteindelijk komt Achab om zoals geprofeteerd door Micha terwijl Josafat zelf ternauwernood weet te ontkomen. (zie voor het hele verhaal 2 Kronieken 18:5-34)

 

“Moest U de Goddeloze Helpen en Zij die de HEERE Haten, Liefhebben?” 

 

Zoals gezegd, wist Josafat tijdens de strijd om Ramoth in Gilead amper te ontkomen. Hij was nl. in gevaar gekomen nadat Achab hem had overreden zij koninklijke statiekleding aan te houden terwijl hijzelf zich vermomd als een van zijn vele strijders in de strijd begeven had. De strekking van het plan van Achab zal wel duidelijk zijn; de Assyriërs die Josafat in zijn staatskledij zouden zien, zouden dan menen in Josafat de koning van Israël te zien. Die zouden vervolgens achter hem aangaan om het vehangen te nemen of te doden. En het was dit wat de Assyrische vorst zijn aanvoerders van de strijdwagen ook had geboden:

“Nu had de koning van Syrië de bevelhebbers van de strijdwagen die hij had, geboden: U mag niet tegen de kleinen of tegen de groten strijden, maar allen tegen de koning van Israël. Het gebeurde dan, zodra de bevelhebbers van de strijdwagens Josafat zagen, dat zij zeiden: Dat is de koning van Israël. Zij omringden hem om tegen hem te strijden, maar Josafat schreeuwde om hulp. De HEERE hielp hem en God wendde hen van hem af. En het gebeurde, zodra de bevelhebbers van de strijdwagens zagen dat hij de koning van Israël niet was, dat zij zich van hem afkeerden.” 

En zo werd Josafat ternauwernood van de ondergang gered. Maar verder lezend zien we dat een bepaalde boogschutter doelloos een pijl afschiet die (toevallig?) Achab treft. Hij weet zich tijdens de strijd gewond en wel staande te houden maar tegen de avond bezwijkt hij aan zijn verwondingen. (verzen 33-34) Aldus blijkt dat de profetie van Micha vervuld wordt en dat de 400 profeten een stel “positieve leugenaars” zijn gebleken. Later keert Josafat naar Jeruzalem terug, En dan blijkt God met hem hoewel Hij hem eerder van de ondergang had gered, hem toch nog iets te zeggen heeft:

“Moest u de goddeloze helpen en zij die de HEERE haten. kiefhebben? Hierom rust op u grote toorn van voor het aangezicht van de HEERE.” (zie 2 Kronieken 19:1-2)

Doordat Josafat ondanks de profetische waarschuwing van Micha tegen Achab desondanks besloten had met de koning van Israël op te trekken, nam God hem dit zeer kwalijk. De koning van Juda had immers zélf de waarschuwende woorden uit de mond van Micha gehoord!

 

De Alliantie Tussen Amerika & Israël: een Goddeloze Alliantie. 

 

Nu zal Benjamin Netanyahu tijdens de speech van Mike Pence geen 400 profeten op hebben geroepen om God te raadplegen. Evenmin zal er sprake zijn geweest van een profeet in de vorm van Micha. Maar daar Pence het regelmatig duidelijk maakte dat Amerika altijd naast Israël zou blijven staan, maakte hij het tevens duidelijk dat er een alliantie was tussen Amerika en Israël. En dit is natuurlijk al sedert vele jaren zo. Maar als we de huidige situatie in Israel bekijken, blijkt dat het eigenlijk een goddeloze staat is, met een goddeloze premier, waar het bijbelse Christendom wordt gehaat. En daarmee wordt natuurlijk ook Christus Jezus, ofwel de HEERE, gehaat. De alliantie tussen Amerika en Israël, is dan ook een goddeloze alliantie! En voor Mike Pence, Donald Trump, het Witte Huis én het Amerikaanse Congres die allemaal in de zak van de Amerikaans-Joodse Lobby (en dus ook Israël) zitten, geldt diezélfde waarschwing die Micha ooit eens in verre tijden uitsprak:

“Moest u de goddeloze helpen en zij die de HEERE haten, liefhebben? Hierom rust op u grote toorn van voor het aangezicht van de HEERE.” 

En het zal nu wel duidelijk zijn: Wie het huidige Israël “zegent”  door te beloven altijd naast dit land te blijven staan zoals de christenzionistische ideologie leert, zal zélf echter zeer zeker níet worden gezegend, doch roept eerder het oordeel Gods over zich af! En dit is natuurlijk niet slechts van toepassing op Amerika maa ook op al die landen die menen een band met Israël te hebben zoals bijvoorbeeld Nederland. Het is te hopen dat al die christenzionistische leiders en hun aanhang eens goed de geschiedenis in 2 Kronieken 18 en 19:1-2 zullen lezen, naar de situatie in Israël wat het Christendom betreft gaan kijken en eens zeer goed na zouden denken. Want als die leiders met hun goddeloze pro-Israëlische doctrines door zullen blijven gaan, brengen zij niet slechts zichzelf onder het oordeel Gods maar tevens hun talloze aanhangers (als zij er al niet onder liggen). Enkele sites waar de haat in Israël voor het Christendom wordt ontmaskerd zijn: https://storify.com/occpal/zionist-crimes-against-christianity radioislam.org/islam/english/toread/christianity-videos.htm https://www.youtube.com/watch?v=rux53jwNC18 En hier is een site waar de haat tegen het Christendom door de Joodse Lobby (de ADL o.a) in Amerika zelf wordt berschreven: http://www.rense.com/general84/cart.htm “Jewish Cartoons Mock Christians”)

 

Ton Nuiten – Dinsdag 30 Januariu 2018.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.