Loze Westerse Beschuldigingen Zónder Bewijs; de CIA & de Olympische Winterspelen Pyeongchang; MK-Ultra & Artichoke; het “Stockholm-Syndroom”; Operatie Gladio & Wijziging Menselijke Gedachten- en Gedragspatronen door de Media.

Wel, voor een zeer korte tijd was het wat rustiger aan het Westers-Russisch front. Maar die heeft in ieder geval niet lang geduurd; zowel de westerse politieke en mediale clowns zijn maar weer eens in de running; nu zou de dubbel-spion, Sergei Skripal, samen met zijn 33-jaar oude dochter, Yulia, op Brits grongebied zijn vergiftigd met een zeer schadelijk soort van Russisch zenuwgas. En wederom wijzen er boze vingers naar (en roeren zich de boze tongen tegen) Vladimir Putin. Nu hebben de Britse premier, Margaretha May en de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, zich weer eens van hun sterke kant laten zien; zonder enig bewijs wisten zij nu al dat Putin hier op de een of andere wijze bij de gasaanval betrokken zou zijn. Maar … is datgene wat het Britse tweetal ons vertellen ook wáár? Laten we maar eens teruggaan naar het recente verleden:

1: Maart 2014: Vladimir annexeert de Krim op onwettige en illegale wijze (tastbare bewijzen werden hier echter niet van gegeven).

2: 17 juli 2014: Boven Oekraïene wordt de MH17 neergehaald; bij deze onbeschrijflijke ramp kwamen er 298 mensen (voor het merendeel Nederlanders) om het leven; al twee á drie dagen daarna werd met een boze vinger naar Putin gewezen; de krant, De Telegraaf, wist toen al met alle zekerheid te zeggen dat pro-Russiche separatisten hier de verantwoordelijken voor waren; Putin was hier (indirect) bij betrokken daar hij toe had gelaten dat er een BUK-installatie vanuit verschillende omwegen vanuit Rusland naar de bewuste rampplek in Oekraïene werd vervoerd. (behalve bepaalde aanwijzingen (fotos of filmfragmenten van een BUK-installatie mét alle  zes de raketten én die van diezelfde installatie waarbij één raket vermist werd bijvoorbeeld), zijn ons verder hieromtrent verder geen tastbare bewijzen van gegeven dát de separatisten en Putin hier ook de hand in zouden hebben gehad).

3: Donald Trump had president van de US kunnen worden dankzij vnl. de (vermeende) Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen van 2016; en “Russische hackers” zouden hierbij bijzonder gedienstig zijn geweest. (tastbare bewijzen werden ons tot nu toe niet gegeven).

4: Eerder zou de dodelijke vergiftiging van Alexander Litvinenko, een vml. Russische spion van de Russische geheime dienst, de FSB, in 2006 eveneens op Brits grondgebied, door deze dienst zijn vergiftigd door middel van een grote overdosis van het radioactieve polonium-210. Gisteren zei de weduwe van Litvinenko, Marina, dat de veroordelende Britse reactie op de gasaanval op Skripal door Rusland niet ver genoeg ging; er zou volgens haar hard moeten worden opgetreden tegen Rusland. (van zowel de vergiftiging van Litvinenko als Skripal zijn  ons tot op heden de tastbare bewijzen onthouden).

En dit zijn dan de beschuldigingen vanuit het Westen waar men met een beschuldigende vinger naar Rusland en Putin wijst. Als verdere reactie op de gasaanval tegen Skripal heeft Margaretha May, opdracht gegeven, 23 Russiche diplomaten uit te wijzen. En twee dagen geleden heeft Rusland toegezegd aan een onderzoek naar de gasaanval op Skripal mee te willen werken als het toegang zou krijgen tot dit gifgas. Londen, zo maakte de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, duidelijk, weigert dit echter. https://nos.nl/artikel/2222126-rusland-londen-blokkeert-samenwerking-in-zaak-skripal.html En Rusland sloeg terug door op korte termijn ook Britse diplomaten te sommeren Rusland binnen afzienbare tijd te verlaten. En zo worden de spanningen die voor een zeer korte tijd verminderd leken te zijn, weer flink aangewakkerd. Maar de vier bovengenoemde tegen Rusland en Putin ingebrachte beschuldigingen zijn slechts veronderstellingen en aannames. En op basis hiervan zijn er Rusland verschillende sancties opgelegd.

 

Nee, Géén Massavernietigingswapens. 

 

En … we wísten het toch met z ’n allen: wijlen Saddam Hoessein van Iraq hád toch de beschikking over massavernietigingswapens? En hoe wísten we dit toch zo zeker? Wel, voormalig Amerikaans president George W. Bush zei dit, voormalig Britse premier Tony Blair zei dit, de Amerikaanse inlichtingendiensten zeiden dit en de Westerse media zeiden dit. Maar vandaag de dag (maart 2018) weten we nu beter; Hoessein had nooit de beschikking over dergelijke wapens gehad! We waren dan ook eigenlijk al die tijd gewoonweg voorgelogen! En nu heeft Hoessein al lange tijd plaatsgemaakt voor Putin. En wéér is de Westerse propagandamachine in full gear. Het is gezegd dat als men een leugen maar vaak genoed verteld en herhaalt, de mensen die uiteindelijk ook zullen geloven. Vraag het eens aan een doorsnee Nederlander (maar dit zou natuurlijk ook een Brit, Fransman, Belg of wie dan ook anders kunnen zijn) die nooit eens de moeite heeft genomen de alternatieve media op het internet te raadplegen maar slechts op de berichtgeving van de gevestigde media afgaat, van wat hij denkt over de genoemde aannames; het antwoord wat hij je zal geven zal zeer waarschijnlijk niet moeilijk te raden zijn!

 

Vladimir Putin: The Other Side. 

 

In een niet al te ver verleden hebben we ook gemeld dat Vladimir Putin een hoge vrijmetselaar is; en dat betekent dat er ook met de Russische president het een en ander gaande is. Hij schijnt ook een ándere kant te hebben ofwel, the other side of Vladimir Putin. Tot nu toe hebben we positief over hem geschreven daar hij ook vele goede dingen gedaan heeft zoals o.a. het verhogen van de levensstandaard van de Russische bevolking. En ook al is het een en ander nog niet helemaal zoals het zijn moet, het lot van de Russen is nu in ieder geval beter dan dat het was onder de intussen al enige tijd geleden overleden Boris Jeltsin. In de toekomst zullen we trachten om die “andere kant” van Putin verder naar boven te halen. Het zijn echter tot nu toe Margaretha May, Boris Johnson etc. die erin zijn geslaagd de spanningen tussen het Westen en Rusland weer nieuw leven in te blazen. En terwijl de NAVO onder leiding van secretaris-generaal Stoltenberg en diens voorgangers de grenzen dreigend vérder in de richting van Rusland heeft weten uit te breiden, deelde Stoltenberg vandaag mee dat het gedrag van Rusland rondom de zaak-Skripal een “… bedreiging voor de stabiliteit en vrede in de wereld” is.

 

Pyeongchang: de Olympische Winterspelen. 

 

Ze zijn weer voorbij, de Olympische Winterspelen die in Pyeongchang gehouden werden. En hoewel Rusland al eerder in verband werd gebracht met haar atleten en het gebruik van doping, kwam dit weer ter sprake in verband met de Winterspelen. Zo had de Russische atleet, Alexander Krushelnitsky, zijn bronzen medaille af moeten geven nadat er sporen van meldonium in zijn urine zou zijn ontdekt. Tijdens een voorgaande dopingtest zou het onderzoek juist ánders uitgewezen te hebben nl. dat Krushelnitsky juist “zuiver” was. Hetzelfde was Nadezhda Sergeeva (bobsleeën) overkomen; was zij bij een voorgande test “zuiver” verklaard, bij een daaropvolgende test  zou gebleken zijn dat zij het verboden middel, trimetazidine, gebruikt zou hebben. Tijdens de afsluiting van de Spelen op 25 februari jl. zei Nicole Hoevertz, hoofd van de Implementations Group van het Internationaal Olymisch Comité (IOC), dat de Russische atleten meer dan wie dan ook op mogelijke doping waren getest. Hoewel het niet te bewijzen is, wordt er echter sterk vermoed dat de Central Intelligence Agency (CIA) hier een hand in zou kunnen hebben gehad. En dat beide atleten die eerder nog “zuiver” van doping waren verklaard maar bij de volgende test op doping zouden zijn betrapt, zou zich als volgt kunnen verklaren: het is mogelijk dat de genoemde stoffen er tussen de tijdspanne tussen de eerste (negatieve) test en de tweede (positieve) op de een of andere wijze heimelijk in hun drank of voedsel zouden kunnen zijn gedaan! Hoe het allemaal in zijn werk gegaan zou kunnen zijn, leest u hier: https://www.globalresearch.ca/did-the-cia-sabotage-russia-at-the-olympics/5630315

 

Operations MK-Ultra & Artichoke. 

 

Dat het zeer wel mogelijk is dat de CIA er op een bepaalde wijze bij het dopingschandaal tijdens de Winterspelen betrokken zou kunnen zijn geweest, wordt versterkt door het feit dat enkele van de geheime operaties, “OPeration MK-Ultra” en “Operation Artichoke” van deze inlichtingendienst. De zender, Discovery Channel, zond hier destijds in 1997 een documentaire over uit, “Mind Control”. De CIA zou met mind control-experimenten op mensen zijn begonnen naar aanleiding van eendere experimenten die in begin jaren ’50 uitgevoerd werden in de Sovjet-Unie. Een van de eerste op wie dergelijke experimenten werden uitgevoerd, was de Hongaarse kardinaal, Mindzensky. Nadat hij uit zijn kerk was ontvoerd werd hij later blootgesteld aan experimenten die hem er uiteindelijk toe brachten in het openbaar te erkennen dat hij een spion zou zijn. Voor degenen die hem openlijk zagen en hij openlijk bekende staatsondermijnende acties zou hebben uitgevoerd, leek Mendzinsky “gedrogeerd” te zijn. Aangezien de Sovjet-dreiging in die tijd een zeer reële dreiging was, besloot de CIA gelijkaardige experimenten op touw te zetten. Eén van de methoden die de dienst gebruikte, was het heimelijk toevoegen van LSD aan drankjes van argeloze slachtoffers.

 

De Gruwelkamer van Dr. Ewen Cameron. 

 

Canada, het land waar ooit eens het Allen Memorial Institute in de staat Montreal stond. Dit intituut was een psychiatrische inrichting waar Dr. Ewen Cameron zijn gruwelexperimenten op hulpeloze psychiatrische patiënten uitvoerde. Naast het toedienen van electroshocks, drugs, paste Cameron ook een methode op de patiënten toe wat bekend is als “depatterning”. Dit is een manier om er de gedachten- en gedragspatronen van een persoon mee te verwijderen. Cameron’s experimenten werden gefinancieerd door de CIA. https://www.youtube.com/watch?v=990k-5Jm5aA (“MK Ultra: CIA mind control in Canada (1980) The Fifth Estate”)

 

De WHO, Dr. Winslow & Dr. Brock Chisholm. 

 

En hier zijn we dan bij de psychiatrie  beland. En op dit gebied komen we ook de World Health Organization (WHO) tegen. De belangrijkste bijdrage tot de oprichting van dit instituut werd geleverd door de hoogleraar in ruste van de Yale University en lid van de Commissie Wetenschappelijke Directeuren, behorende bij de Internationale Afdeling Gezondheid van de Rockefellers, professor Winslow. Degene die als eerste uitvoerende secretaris via de voorbereidingscommissie voor de oprichting van de WHO verzorgde, was de psychiater, Dr. Brock Chisholm. En hij maakte duidelijk waar het in de psychiatrie werkelijk om ging; de zedelijke principes en het begrip van goed en kwaad moest worden tenietgedaan! En dit met het doel opdat de mensheid zich als “wereldburgers” aan een Nieuwe Wereldorde zouden onderwerpen! (“Oorlog tegen de Ziel. Historie en achtergrond van Operatie Psychiatrie”, by Bert Schwitters (Uitgeverij Helmond BV) 1979, blz. 60-61) En het is daar waar het begrip “depatterning” vandaan komt.

 

Het Stockholm-Syndroom. 

 

Op donderdag 23 augustus 1973 werd het personeel van de Sveriges Kreditbank in Stockholm (Zweden) om 10:15 ’s morgens opgeschrikt door geweervuur. Een gevangene, Jan-Erik Olsson (33) genaamd, had uit de gevangenis weten te ontkomen, had een vuurwapen weten te krijgen, drong de genoemde bank binnen waar hij daarop vier bankmedewerkers in gijzeling nam; de gijzeling zou tot de late avond van 28 augustus duren. Enige tijd nadat de gijzeling beëindigd was en de vier gijzelaars bevrijd waren, werd hen later een interview afgenomen. En uit wát deze voormalige gijzelaars te vertellen hadden, werd duidelijk dat hun denk- en gedragspatroon gedurende de gijzeling een opmerkelijke verandering had ondergaan. En zelfs deze bankmedewerkers wisten maar niet te verklaren, wát nu de oorzaak van hun gewijzigde gedragspatronen was; zijzelf begrepen niets van hun vreemde gedrag! Wat was er nu gebeurd? Gedurende de tijd dat zij door Olsson gegijzeld werden, had er zich in hun houding tegenover de gijzelnemer een vreemde verandering voorgedaan; geleidelijk waren zij zich met Olsson gaan identificeren terwijl zij hun bevijders daarbuiten  die hen uit de handen van de gijzelnemer moesten redden, waren gaan vrezen. Dit vreemde en onverklaarbare gedrag van de kant van de ex-gijzelaars is vanaf die tijd daar het incident in de Sveriges Kreditbank in Stockholm plaatshad, het “Stockholm-syndroom” gaan heten.  Hier was dus -in dit geval slechts voor korte tijd- sprake van “depatterning” bij deze vier bankmedewerkers; hun begrip van goed en kwaad en zedelijk bevattingsvermogen waren hierbij tijdelijk even aangetast. Voor een verdere gedetailleerde uitleg over “depatterning” zie: https://monarchprogramming.com/category/depatterning/ Hier gaat het over op trauma gebaseerde gedachtenmanipulatie, ook wel bekend als Monarch-programmering. Bij deze vorm van gedachtenmanipulatie worden menselijke proefkonijnen onderworpen aan allerlei martelpraktijken en worden hen o.a. drugs toegediend opdat hun “begeleiders” zo geleidelijk aan de absolute macht over hen zullen verkijgen.

 

Wijziging Menselijke Gedachten- en Gedragspatronen: Staatsterreur tegen Eigen Volk: Operatie Gladio & de Bende van Nijvel. 

 

Een andere methode om er de gedachten- en gedragspatronen van de bevolking mee te wijzigen is staatsterreur tegen de eigen bevolking. We hebben er het volgende over gevonden:

“Toch is het niet zo lang geleden, namelijk tussen de jaren 1960 en 1980, dat Europese inlichtingendiensten, in samenwerking met de CIA en de NAVO. bloedige aanslagen pleegden in Europese landen waarbij honderden doden vielen. Maar ondanks dat er jaren lang onderzoek is gedaan, vele aanhoudingen zijn verricht en veel feiten bekend zijn geworden, is geen enkele opdrachtgever veroordeeld en is de zaak uiteindelijk in de doofpot gestopt. 

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om een complottheorie.

Het is bewezen dat de Europese geheime diensten met de CIA verantwoordelijk waren voor terreuraanslagen in meedere Europese landen. De BBC was een van de eerste die hier aandacht aan besteedde en er een serie over maakte. De inleiding van de serie, enigszins ingekort, is als volgt: 

“Deze BBC-serie gaat over het extreem-rechtse geheime leger dat opereerde onder de naam Gladio. Dit was een geheim NAVO-project, dat werd uitgevoerd door de CIA samen met Europese geheime diensten. Het militaire Gladio netwerk, ook bekend als het ‘stay behind’ netwerk, had toegang tot militaire uitrustingen die moesten worden gebruikt voor sabotage na een eventuele Sovjet-invasie. Gladio werd echter gebruikt om terreur te zaaien in Europa als onderdeel van de ‘strategie van de spanning’ van de CIA. Deze strategie had tot doel door middel van angst de Europeanen de richtlijnen van de VS te laten volgen. Honderden Europeanen werden gedood bij aanslagen uitgevoerd door eenheden van het Gladio netwerk”. https://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/operatie-tegen-eigen-volk/

En zo moest het gedragspatroon van de Europese bevolking via moorddadig geweld en de daaropvolgende paniek ten gunste van de beleidslijnen ven de Verenigde Staten worden gewijzigd. En hierbij komt de gedachte op aan de beruchte “Bende van Nijvel” die in de jaren ’80 bloedige terreuraanslagen pleegde. En die was niet zomaar spontaan ontstaan:

“Op 16 augustus 1983 komt de politie van Vorst tussenbeide in een ruzie tussen ene Marcel Barbiers en diens broer. Marcel staat met een revolver te zwaaien en burgers te bedreigen – iets wat niet meteen legio is in de Belgische hoofdstad. Tijdens het onderzoek treden de politieagenten in Barbiers woning in de Parmastraat en vinden daar iets verbijsterends: de agenten stoten tijdens de huiszoeking op een zak met tientallen telexberichten waarop de vermeldingen ‘NATO’ en “Confidential’ staan, afkomstig uit het NATO-hoofdkwartier in Evere. Wat een routineklusje had moeten zijn, leidt tot de otdekking van één van de meest opvallende indicatoren dat de Bende van Nijvel zijn orders kreeg uit de kringen van Amerikaanse veiligheidsdiensten”. https://thomasdeflo.wordpress.com/2006/05/22/de-bende-de-cias-greatest-hit/

 

Wijziging Menselijke Gedachten- en Gedragspatronen via een Manipulerende Media. 

 

En dit brengt ons weer terug naar waar we mee zijn begonnen: de jongste hetze tegen Vladimir Putin rondom de gasaanval op Sergei Skripal en zijn dochter, Yulia. Zoals we gezien hebben, zijn ons tot nu toe geen bewijzen gegeven van bovengenoemde zaken waarvan Putin wordt beschuldigd. En dankzij wijlen Udo Ulfkotte weten we via zijn  boek,“Gekaufte Journalisten” (Gekochte Journalisten) dat het grootste deel van de journalisten die slechts negatieve dingen te zeggen/schrijven hebben over Putin in het bijzonder en Rusland in  het algemeen in dienst zijn van de CIA. En daarvan is het meeste gewoonweg fakenews. Ulfkotte (die hier tot dan toe zélf aan had meegedaan, besloot ermee te breken toen hij zag dat die hele hetze tegen Putin en Rusland zulke hoge vormen aannam dat die weleens tot een WW III zou kunnen leiden. Hij maakte duidelijk dat de emoties door dergelijk vals nieuws zeer hoog opgezweept werden. En dit maakt weer iets ánders duidelijk: Het is mogelijk om via leugenpropaganda door de gevestigde media de gedachten- en gedragspatronen van mensen zódanig te wijzigen dat die uiteindelijk ook aan een soort van “stockholm-syndroom” kunnen gaan lijden; zo kunnen zij ertoe komen zich te identificeren met de Westerse media, de NAVO, Stoltenberg die ons als onze “begeleiders”  via onze door hen gemanipuleerde gedachten in “gijzeling” houden terwijl wij juist Putin en zijn regering als de oorzaak van alle onrust kunnen gaan zien! En wat Putin betreft, ook híj zou wel eens een “andere kant” kunnen hebben, maar dat betekent nog niet dat hij aan alles schuldig zou zijn waar de Westerse media hem tot nu toen van hebben beticht. Het is de CIA met de talloze journalisten in haar kielzog die ervoor tracht te zorgen dat ook ónze gedachten- en gedragspatronen geleidelijk zullen worden aangetast en gewijzigd maar dan op een “bloedloze wijze” nl. door gelegaliseerde propaganda. Maar dankzij de alternatieve media weten we dat er ook een ándere kant is aan wat er over Putin bekend is geworden. Die laat ons tenminste toe om ook voor onszelf te denken. 

 

Ton Nuiten – Vrijdag 16 Maart 2018.

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.