Lula da Silva & Dilma Vana Rousseff: Onverzettelijke Tegenstanders Zionisme; Brazilië: Leider Latijns-Amerikaans Verzet tegen Zionisme; Brazilië: de Zionistische Staatsgreep; Michel Temer; Informant voor CIA & Amerika. Geert Wilders als President?

Hadden we het twee dagen geleden over Yasmina Haïfa om wiens tweet uit augustus 2014 recent weer een hoop consternatie was ontstaan (https://wordpress.com/post.tinthor.org36042), nu bleek dat er in zich mei 2016 een enigszins gelijkaardig incident voorgedaan had in Brazilië. Daar ging het echter om een staatsgreep. Zoals we ons misschien nog kunnen herinneren, werd de inheemse Brazilianse president, Dilma Vana Rousseff, afgezet wegens corruptie en financiële malversaties. Daarop had de Braziliaanse Senaat unaniem tot afzettin van Rousseff besloten. Er zijn parallellen te bespeuren tussen dat wat Haïfa destijds over ISIS en Zionisten beweerde en met de afzetting van Rousseff en wel in deze dat, zou ISIS een “verzinsel” van Zonisten zijn, de afzetting van Rousseff georkestreerd was door “Zionisten”. Dit werd beweerd in een artikel van de extreem-linkse Braziliaanse nieuwsdienst, Vermelho. Hiermee had het nieuwsbureau zich de woede van Paulo Maltz, voorzitter van de Joodse Federatie te Rio de Janeiro, op de hals gehaald; en Anselmo Gois, columnist van de O Globo, veroordeelde dit bericht als “racistisch”. Hoewel Vermelho het artikel vervolgens had verwijderd, was het daarvoor al overgenomen door de Braziliaans-Joodse krant, Alef News, die het daarop had verspreid. In het bericht werd verder beweerd dat Israël een sterke invloed had in het Amerikaanse Congres en een toenemende invloed had in Zuid-Amerika. https://www.timesofisrael.com/brazil-jews-sue-media-outlet-for-article-blaming-zionists-for-presidents-ouster/

 

is (26)

Dilma Vana Rousseff.

 

De NOS: Zoals Altijd weer Oppevlakkig & Kortaf. 

 

Wat de berichtgeving hier in Nederland over de afzetting van Rousseff destijds en de heersende onrust in Brazilië betreft, was o,a het NOS Journaal weer eens oppervlakkig en kortaf bezig; het enige wat we er hier over meekregen was dat Rousseff destijds vanwege corruptie en financieel wanbeleid door de Braziliaanse Senaat aan de kant zou zijn gezet. Naast Rousseff was ook de oud-president, Lula da Silva, aangeklaagd en hier ging het dan om Petrobras, een Braziliaans staatsbedrijf en enkele bouwbedrijven in verband met steekpenningen die zij aan politic zouden hebben betaald in ruil voor opdrachten. Ook zou er een onderzoek worden ingesteld naar 83 politici waaronder (volgens de Braziliaanse media) vijf ministers. https://nos.nl/artikel/2163215-corruptieschandaal-brazilie-wordt-steeds-groter.html Later was Da Silva in hoger beroep tegen het vonnis (9′ 5 jaar gevangenisstraf) gegaan maar ook hierbij werd hij veroordeeld vanwege corruptie en witwaspraktijken. Onder het bewind van Lula da Silva (2003-2011) maakte Brazilië een economische bloetijd mee en waren dit “gouden jaren” voor dit Zuid-Amerikaanse land; er was sprake van een “opkomende middenklasse” en het onderwijs en de gezondheidszorg werden er uitgebreid. Hoewel hij misschien niet deel mag nemen aan de verkeizingen in oktober a.s., geniet Da Silva nog altijd veel populairiteit onder een groot deel van de Braziliaanse bevolking en heeft hij er in alle peilingen de leiding. https://nos.nl/artikel/2213600-oud-president-brazilie-mag-waarschijnlijk-niet-meedoen-aan-verkiezingen/ En in tegenstelling met Da Silva is de huidige regering-Temer zoals uit het eerste artikel van de NOS bliijkt, er onder de bevolking zeer impopulair; om de Braziliaanse economie weer op gang te krijgen, had die strenge bezuinigingsmaatregelen aangekondigd. En hieruit blijkt dan weer dat er ondanks de voorgaande “gouden jaren” onder Da Silva, later een economische neergang in Brazilië heeft plaatsgevonden.

 

De “Zionistische Macht & Moslims”. 

 

Daar waar de NOS (en overige nieuwsbureaus in Nederland) niet vérder komen dan dat het rond Lula da Silva en Dilma Vana Rousseff allemaal om corruptie, steekpenningen Petrobras en bouwbedrijven zou gaan, heeft de alternatieve media ons (en zal zullen we nu toch wel wéten?), iets méér te vertellen. De huidige Braziliaanse president, Michel Temer, zou door middel van een “zionistische coup” aan de macht zijn gekomen; en nadat het volledige elftal van de voetbalclub, Associação Chapecoense de Futebol (ACF, opgericht in 1973) tijdens een vliegtuigcrash om het leven gekomen was, weigerde Temer er de uitvaart van de omgekomen spelers te bezoeken daar hij bang was om net zoals dit tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in augustus 2016 het geval was geweest, ook dan weer zou worden uitgejouwd; Temer werd tijdens de openingsceremonie uitgejouwd door het Braziliaans Olympisch team wat hem destijds toeriep een “Amerikaanse stroman” te zijn. En lazen we in de Times of Israel slechts dat Vermelho beweerde dat de staatsgreep tegen Rousseff opgezet zou zijn geweest door “Zionisten” en dat het bericht van de krant toch wel “racistisch” was, heeft de (Israël-kritische) alternatieve media ons echter veel méér te vertellen. Eén van die sites is https://rehmat1.com/ “Rehmat’s World”. En uit het onderschrift, “There is no compulsion in religion –Holy Qurán” blijkt dat het hier om een islamitische website gaat. We lezen er datgene wat we hier vlak boven al hebben beschreven, maar het gaat dan vérder en dan blijkt waaróm Rousseff en Da Silva destijds het veld moesten ruimen:

“Net als in de Verenigde Staten, Canada, Australië en de Europese Unie, worden ook de media en de bankerssectors volkomen gecontroleerd door pro-Israëlische Joden en Christenen. In Juni 2016 bracht de Rio Federatie van Joden een onafhankelijke mediabron Vermelho voor het gerecht voor de bewering dat Brazilliaanse Joden de voorhoede waren bij de staatsgreep tegen Dima Vana Rousseff als gevolg van haar kritiek op Israël en de afwijzing van de Israëlische ambassadeur. Sinds de aanslagen van 11 September 2001 hebben Brazilliaans-Joodse en Zionistische groepen hun media gebruikt om er de 1, 5 miljoen tellende moslimbevolking mee te belasteren. In November 2009 maakte de voormalige President Lula da Silva Barack Obama woedend door een rood tapijt te bezorgen voor het welkom van de Iraanse President Dr. Ahmadinejad. In een boodschap aan da Silva eiste Obama dat hij zich zou distantiëren van Iran en de Amerikaanse sancties op het nucleaire programma van Iran. In mei 2010 veroordeelde Obama da Silva en de Turkse President Erdogan voor het ondertekenen van een deal met Ahmadinejad over het Iraanse nucleaire programma”. https://rehmat1.com/2016/12/04/brazil-zionist-power-and-muslims/

is (27)

vml. president Brazilië Lula da Silva

Maar dát is interessant; een bevolking van anderhalf miljoen Moslims in Brazilië die al vanaf de aanslagen van 9/11 door een door Joden beheerde media wordt belasterd en gekleineerd! Wel, dan zou Yasmina Haïfi met haar tweet waarin zij destijds in augustus 2014 meedeelde dat ISIS een “verzinsel” van “Zionisten” zou zijn om er de “Islam mee zwart te maken”, misschien toch weleens gelijk kunnen hebben, nietwaar? Maar we lezen er meer; in november 2010 haalde Lula da Silva zich de woede van zowel het Zionistsiche regime in Israël als van Washington op de hals doordat hij de West-Oever, Gaza en het bezette Oost-Jeruzalem als  een “onafhankelijke Palestijnse staat” te rekennen. En tegen 2015 was er in Brazilië de islamofobie flink toegenomen “in een land waar nooit een aanslag door een islamitische extremist was geweest”. Hé, hoe zou dat nu toch komen, die flinke toename van islamofobie? Het antwoord hoeft natuurlijk niet moeilijk te raden te zijn; de door Joden beheerste media in Brazilië is er aan de gang gegaan met een anti-islamitische propagandahetze; het resultaat: de grootstse moskee in São Paulo, was een dag na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs in januari 2015 beklad met graffiti, “Je Suis Charlie”. En enkele weken voordat Ahmadinejad een bezoek aan Brazilië zou brengen, bracht de “oorlogsmisdadiger” de toenmalige president van Israël, Shimon Peres, er een bezoek van een week waarin hij Da Silva waarschuwde voor de “Iraanse dreiging voor Zuid-Amerika”. En tenslotte lezen we er dat de vervolging van en de vooroordelen tégen de islamitische minderheid in Brazilië er onder het Temer-regime is toegenomen. En als alleraatste lezen we er nog dit:

“Brazilië is de thuishaven voor 120.000 Joden zelfs hoewel de Joodse lobby al voor jaren beweert dat “Braziliaanse Joden in recordaantallen naar Israël verhuizen”. Maar net zoals met de bevolking van de zogenaamde ‘Holocaust-overleveden’ is die nooit afgenomen”. 

Ofwel: hoewel er nu al vele ‘Holocaust-overlevenden’ overleden zijn en hun aantal daarom flink afgenomen moet zijn, is dit aantal vanaf het begin toch altijd gelijkgebleven! 

 

André Lajst van “The Tower” & het Brazilië van vóór Michel Temer. 

 

Elders vinden we nog meer gegevens en dit is dan van een site, “The Tower”, waar André Lasjt (directeur van het Israel Brazil Institute for Public Diplomacy), waar hij in een artikel het Braziliaanse optimisme voor een Israëlische staat beschrijft maar ook de latere mentaliteitsverandering tegenover dit land. Hij schrijft dat de Algemene VN-Vergadering onder het voorzitterschap van de Braziliaanse diplomaat, Oswaldo Aranha , op 29 november een besluit moest nemen over VN-Resolutie 181 voor de stichting van twee staten (een Joodse en een Arabische staat) in Palestina. En daar Aranha hier vóór stemde, had die een aandeel aan de stichting van Israël. Maar, zo schrijft Lajst verder, later begon het tij te keren; in Brazilië was men niet meer zo optimistisch over Israël als dit ten tijde van Aranha wél het geval geweest was. De relaties tussen Brazilië en Israël waren niet meer zo goed als die eens waren geweest en die,

“… bereikten afgelopen jaar een nieuw dieptepunt toen de Braziliaanse regering informeel de pas aangestelde Israëlische ambassadeur, Dani Dayan, afwees gebaseerd op zijn positie betreffende de tweestaten-oplossing.De vijandigheid tegenover Israël is grotendeels het gevolg van politieke veranderingen in Brazilië zelf. In 2002 kwam er de linkse Arbeiderspartij aan de macht. De economie groeide er aanzienlijk waarbij het beleid van de partij waarbij die miljoenen mensen uit de armoede hielp waardoor die de arbeidersklasse in konden gaan. Maar net zoals het grootste deel van Zuid-Amerikaans Links, is die sterk beïnvloed door radicale Palestijnen en hun aanhangers. En dat niet alleen; anti-Israëlische groepen zijn erin geslaagd een intellectueel, academisch en politiek tehuis binnen vele links-sociale en politieke bewegingen in Brazilië te vinden. Volgens de visie die door velen van Braziliaans-Links aangenomen is, is Israël een onderdrukker, een illegitiem land en de bezetter van een Palestina dat al het land van de rivier de Jordaan tot aan de Middelandse Zee omvat. Het is geen toeval dat Brazilianen die in de Palestijnse Gebieden leven, tijdens de presidentsverkiezingen van 2010 voor de kandidaat van de Arbeiderspartij, Dilma Rousseff stemden terwijl degenen die in Israël leven, voor haat opponent stemden. Dit is natuurlijk een spiegelbeeld van een internationale trend, in het bijzonder in Europa. Maar er is een groot verschil: Vanwege het politieke succes van de partij zijn individuen en groepen die de anti-Israëlische visie hebben aanvaard, invloedrijke activisten, academici, intellectuelen en regeringsfunctionarissen geworden in het bijzonder het onderwijssysteem. Terwijl zij winst behalen bij universiteiten en instellingen met een hoge sociale zichtbaarheid en de mogelijkheid hebben de publieke opinie te kneden, zijn zij regelmatig verwikkeld in anti-Israël-propaganda. Het gevolg is catastrofaal voor Israël’s imago”. http://www.thetower.org/article/with-so-many-problems-of-its-own-why-is-brazil-so-nasty-to-israel/

Dan komen er enkele namen voorbij:

Salem Nasser: professor Internationale Wetgeving aan de Getulio Vargas Foundation. Werd vaak geraadpleegd over terrorisme en Israëlische affaires.

Reginaldo Nasser: professor Politieke Wetenschappen aan de PUC University. Heeft zich o.a. ingezet voor de “Israël Apartheidsweek”. 

Maar volgens Lajst spande wat anti-Israëlisch activisme betreft, Carlo Latuff, wel de kroon:

“De meest gemene en openlijk racistische anti-Israël-activist in Brazilië is waarschijnlijk Carlos Latuff, een wereldwijd bekende cartoonist die als tweede op een lijst van invloedrijke anti-Semieten van het Simon Wiesethal Center staat. Hij is welbekend voor het mengen van zijn anti-Zionistische, anti-Amerikaanse, antikapitalistische en anti-oorlog-overtuigingen in zijn werk. Zijn anti-Israël-cartoons haalden gedurende de laatst Gaza-oorlog het voorpaginanieuws vanwege de expliciete beelden en hysterische retoriek”. 

André Lajst heeft het hier natuurlijk over de Gaza-Oorlog van zomer 2014 waarbij aan de kant van de Palestijnen circa 2.200 dodelijke slachtoffers vielen. En wat gebeurde er in Brazilië tijdens dit conflict nog meer?

“Gedurende de Gaza-Oorlog in 2014 riep de Braziliaanse regering haar ambassadeur uit Israël terug voor overleg maar deed dit niet met haar ambassadeur bij de Palestijnse Autoriteit. Gedurende de oorlog beschreef de voormalige Speciaal Adviseur van Buitenlandse Zaken van President Rousseff, Marcos Aurelius Garcia, de Israëlische militaire acties tijdens een televisie-interview als “een bloedbad”. Dit heeft onvermijdelijk tot de opkomst van de Boycot, Divestment and Sanctions-Movement in Brazilië geresulteerd”. 

Wat we hier van André Lajst lezen is opvallend; op zijn wijze maakt hij zo duidelijk dat de regering-Rousseff vnl. uit politici samengesteld was die vanwege de Israëlische wreedheden een vijandig standpunt tegenover Israël hadden ingenomen. En daarvóór al, zo schrijft Lajst, hadden intellectuelen, academici en politici die negatief tegenover Israël stonden, een hoge positie in academische, intellectuele en politieke kringen weten te bemachtigen. Gedurende de Gaza-Oorlog zijn we getuige geweest van massademonstraties wereldwijd, Frankrijk, Turkije, Engeland en ook (in ietwat mindere mate) hier in Nederland. Maar wat we uit datgene van wat Laist over Brazilië en de (nu voormalige) Rousseff-regering schrijft, lijkt het er sterk op dat het grootste verzet vanuit Brazilië voortgekomen moet zijn!

is (28)

Brazilië: Leider van het Verzet tegen Israël in Latijns-Amerika. 

 

En om hier verandering in te brengen, was volgens de Zionisten wel een zionistische staatsgreep meer dan waardig (en ook zeer noodzakelijk!) En dat het grootste deel van Zuid-Amerika zou zijn beïnvloed door “radicale Palestijnen en hun aanhangers” zoals Lajst schrijft, schijnt ook niet overdreven te zijn; tijdens de laatste Gaza-Oorlog keerden Zuid-Amerikaanse landen zich tegen Israël. En dan wordt duidelijk dat Brazilië hiervan het hoofdvoorbeeld en de voortrekker van was geweest; nadat het land haar ambassadeur uit Israël teruggeroepen had, deden Chili, Peru, El Salvador, Ecuador en Nicaragua dit vlak daarna ook met ieder hun eigen anbassadeur; en de door Lajst niet zo positief beschreven Salem Hikmat Nasser, zei dat de meeste Latijns-Amerikaanse landen het standpunt volgden; hij zei verder dat die landen de oorlog in Gaza beschouwden als een nationale strijd van de Palestijnen tegenover een koloniale bezettingsmacht; op 1 december 2010 erkende Brazilië Palestina officieel als een staat; al snel volgden daarop ook Bolivia, Chili, Ecuador, Argentinië, Peru en Uruguay.  en tijdens de Mercosur-top in juli 2014 in Caracas, eisten de presidenten van Brazilië, Argentinië, Venezuela, Bolivia, Uruguay en Paraguay een “onderzoek naar alle schendingen van de internationale humanitaire wetgeving en misdaden in de Gaza-Strook en de identificatie van degenen die er verantwoordelijk voor zijn”. http://www.dw.com/en/latin-america-turns-against-israel-on-gaza/a-17389630 Verder lezen we er nog dat ondanks het standpunt van Brazilië destijds en de verslechterde relaties met Israël dat de handelsbanden tussen beide landen niettemin sterk bleven. Het Braziliaanse mininsterie van Buitenlandse Zaken veroordeelde ook het “onevenredige gebruik van geweld door  Israël in de Gaza-Strook”, en riep in diezelfde tijd dat het haar ambassadeur uit Israël teruggeroepen had, de Israëlische ambassadeur op het matje in Brasilia. De woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, Yigal Palmor, noemde Brazilië om die reden een “politieke dwerg” en wees de Braziliaanse diplomatie van de hand als “irrelevant”. En hoewel Israël in die tijd de slag om een gunstige opinie in Latijns-Amerika had verloren, zei Salem Nasser dat, “het tijd is voor Brazilië om zelfs als de Joodse gemeenschap in het land wel-georganiseerd is, een sterker standpunt in te nemen. Brazilië is allesbehalve een politieke dwerg”. 

Waren de voorgaande Braziliaanse overheden nog Israël-vriendelijk geweest, onder de regeringen Lula da Silva en Rousseff veranderde dit. En zo werd Brazilië de leider onder de Zuid-Amerikaanse landen van het verzet tegen Israël; nam het een besluit tégen Israël, andere Latijns-Amerikaanse landen volgens het voorbeeld al snel na. En ondanks de handelsbanden en de toenemende Israëlische import in Brazilië werd de anti-Israël-dreiging er zo groot geacht en zó schadelijk voor het imago van Israël dat hier slechts een eind aan kon worden gemaakt door een zionistische staatsgreep. 

 

Lula de Silva & Dima Vana Rousseff Schuldig? 

 

Nu luidt de vraag natuurlijk: waren Da Silva en Rousseff inderdaad schuldig aan corruptie, zelfverrijking en financiële malversaties? Dit is niet met zekerheid vast te stellen al kan dit ook niet weer worden uitgesloten. Maar wat we in het licht van alles wat we hier hebben besproken, zou de mogelijkheid hebben kunnen bestaan dat de aanklachten hieromtrent tegen Da Silva en Rousseff misschien verzonnen kunnen zijn om zo van hen af te komen. Maar áls zij hier aan de andere kant wél schuldig aan zijn, heeft dit hun val slechts bespoedigd; dan zal men op een geschikte gelegenheid hebben gewacht om het mogelijke wangedrag van Da Silva en Rousseff aan het licht te kunnen brengen. En dit zou de daaropvolgende staatsgreep vergemakkelijkt hebben.

 

Michel Temer: Informant Amerikaanse Inlichtingendienst. 

 

Dat we er desondanks toe neigen dat in ieder geval Rousseff onschuldig zou kunnen zijn aan de tegen haar ingebrachte beschuldigen, is het feit dat Michel Temer een informant van de Amerikaanse inlichtingendiens blijkt te zijn! En dan hebben we het over de Central Intelligence Angency (CIA) waar we in onze voorlaatste post aandacht hebben geschonken. Dat Temer een informant voor de CIA is (of was), heeft WikiLeaks naar buiten gebracht. Dit zou gebleken zijn uit telegrammen die samenvattingen van gesprekken tussen Temer en Amerikaanse inlichtingen-agenten bevatten uit de tijd dat hij nog een lid van de ambassade was. Verder hadden de gebeurtenissen in Brazilië ten tijde van het tumult en de chaos rond Rousseff te maken met een “2010 Special Forces Unconventional Warfare manual” . Deze “onconventionele oorlog” (UW), zoals uit de titel van dit handboek al duidelijk wordt), maakt duidelijk dat men van plan was een soort van “niet gangbare oorlog” te voeren. Het gaat hier tevens om wat genoemd wordt, een “uncommitted middle population”. Om te weten waar het hier om ging, zie: thefreethoughtproject.com/wikileaks-exposes-brazilian-president-rose-power-soft-coup-u-s-informant/

 

Geert Wilders & de Islam. 

 

Het hoeft al lang geen betoog meer; we weten  nu al jaren wát en hóe Geert Wilder, fractievoorzitter van de Partij voor de Vrijheid (PVV), over de Islam denkt; regelmatig laat hij zijn visie via o.a. Twitter, tijdens programmas “voor de zendtijd van politieke partijen” en tijdens verschillende bijeenkomsten horen. En ja, afgelopen donderdag 15 maart 2018 jl. wás het weer eens zover; op zijn twitteraccount had-ie weer eens een dreigende anti-islamtweet geplaatst. En net zoals dit al langere tijd het geval is, wekte dit weer de woede en verontwaardiging van anderen. en premier Mark Rutte, zei hier als reactie op dat hij de tweet “ongepast” vond. De tweet (die met dreigende rode letters geschreven was) was o.a te lezen dat “Islam is dierenleed”. Verder werd deze religie gelijkgesteld met “geweld”, “discriminatie” en “vrouwenhaat”.  En op een bepaald moment zien we het bloed langzaam van de letters naar beneden lopen. En met de nodige onheilspellende muziek op de achtergrond komt het allemaal wel héél erg dreigind over. https”//www.parool.nl/kunst-en-media/woede-om-discriminerend-campagnefilmpje-pvv~a4581213/ En hiermee doet Wilders al voor lange tijd hier in Nederland dát wat de door Joden beheerste media in Brazilië doen: het belasteren van de Islam. Maar … Wilders doet dit als “Nederlander”. Zou hij dit gedaan hebben onder zijn wáre identiteit en zou Yasmina Haífi dit als zodanig in een van háár tweets duidelijk hebben gemaakt, dan zou de wereld zowat in brand staan; we hebben immers gezien hoe groot de verontwaardiging was toen zij via een tweet van ISIS als een “verzinsel van Zionisten” beschreef, waarmee zoals gezegd, de Islam “zwartgemaakt werd”! Dit werd destijds als een vorm van “anti-Semitisme” beschouwd. En recent is hier weer een hoop consternatie over ontstaan zoals we dit enkele dagen geleden hebben beschreven. https://wordpress.com/post/tinthor.org/36042 En verder hoeven we er daarom dan ook niet over uit te wijden, wát Wilders precies van etnische afkomst is, is het wel? En net zoals dit het geval was dat er in São Paulo een moskee er gevandaliseerd werd, zo hebben wij hier te maken met incidenten waarbij soms een varkenskop naast een willekeurige moskee was gegooid. Enkele voorbeelden: https://www.ad.nl/groene-hart/varkenskop-voor-moskee-in-mijdrecht-neergelegd~a315401f/ https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/26/een-varkenskop-of-een-truck-dreiging-tegen-moskee-groeit-11281237-a1564548

PVV-1132x670

“Islam is Deadly” picture of a clip of Geert Wilders of the Dutch political party PVV.

 

Geert Wilders als Toekomstige Minister-President? 

 

We hebben ook gezien dat nadat het regime-Temer er in Brazilië aan de macht was gekomen, de vervolging van Moslims er toegenomen is. Maar wát zou er nu gebeuren mocht Geert Wilders zélf met al zijn anti-Islam-retoriek ooit eens tegen alle verwachting in tot minster-president van Nederland worden verkozen? Wel, het zal dan niet zo moeilijk te raden zijn wat de islamitische gemeenschap hier te wachten zou kunnen staan!

 

Ton Nuiten – 17 Maart 2018.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.