De Zaak-Skripal; Aleksej Navalny & de NED; De “Anti-NGOs-Wet” van Putin; Venezuela & Nicholas Maduro vs de NED & USAID; Terugblik Oekraïne 22 Februari 2014; de Information Defense & de Atlantic Council; Ben Nimmo & Eliot Higgins; CIA achter Vergiftigingspoging Skripal?

Hij was woedend; nadat bekend was geworden dat Sergei Skripal en diens dochter, Yulia in Salisbury (Engeland), door middel van een zenuwgas waren vergiftid. En in niet mis te verstane termen veroordeelde Boris Johnson (Brits minister van Buitenlandse Zaken de gasaanval. En hij zei ook met zekerheid te weten, wíe hier achter zat: Vladimir Putin. Het tweetal had het overleefd en liggen nu op de intensive care. Ook Edward Lucas liet zich niet onbetuigd; hij zei tijdens de uitzending van BBC Newsnight dat áls Rusland achter deze zaak zat dat “this is an absolutely brazen full-on challenge to Britain”. Verder beschouwde hij dit als een “oorlogsverklaring”. Lucas is een expert op het gebied van cyberveiligheid en heeft o.m. de boeken, “Spycraft Rebooted” en “Cyberphobia” geschreven. De Britse krant, The Sun, had een korte videoclip op haar site gezet; toen Vladimir Putin gevraagd werd of Rusland achter de gifgasaanval zat. De video werd niet vertaald maar de bijgaande titel laat al doorschemeren dat het zeer waarschijnlijk zo zou zijn; de bijgaande tekst luidt aldus:

” ‘Wat is er zo grappig Vlad?’ Russische President grinnikt nadat hem gevraagd is of Rusland verantwoordelijk is voor de vergiftiging van spion Sergei Skripal”. 

De vraag werd Putin gesteld door Steve Rosenberg, correnspondent voor de BBC te Moskou tijdens een agricultureel evenement te Krasnodar. https://www.thesun.co.uk/video/news/russian-president-vladimir-putin-smirks-when-asked-if-russia-is-responsible-for-the-poisoning-of-spy-sergei-skripal/

Uit de korte clip blijkt wel dat Putin enigszins ietwat lacht maar zéker niet “grinnikt”. Ook andere Britse kranten zoals The Daily Star, Business Insider, Mirror, kwamen met hetzelfde bericht. En de Britse premier, Theresa May, zei dat het “hoogst waarschijnlijk was” dat Rusland verantwoordelijk was; enkele dagen geleden heeft May 23 Russische diplomaten Engeland uitgewezen als reactie op de (vermoedelijke) betrokkenheid van Rusland bij dit gasincident. Rusland heeft op haar beurt een groep Britse diplomaten te verstaan gegeven het land te verlaten. En Oliver Carrol, correspondent in Moskou voor The Independent, heeft ook iets tezeggen; aan de vooravond van de verkiezingen in Rusland, bezocht hij St. Petersburg. Daar zag hij winkels die gevuld waren met producten en materiaal waaruit bleek dat Putin er populair was. Buiten St Petersburg was ook daar geen ontkomen aan de “propaganda”. Dan zien we enkele zeer korte fragmenten van plaatsen waar de levensomstandigheden er slecht zijn, “Maar een verband met de nationale politiek wordt zelden gelegd”. De bevolking is er afhankelijk van de “staats-TV” en van de buitenwereld (wat informatie betreft) afgesloten. En hoewel ons het beeld van een sterk Rusland getoond wordt (door de media), is de realiteit er voor de Russische bevolking heel ánders. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-presidential-election-polls-result-putin-moscow-road-trip-radishchev-a8260796.html

 

Werkwijze van de Media. 

 

Nu is het zo, dat we eigenlijk niet weten wát er zich allemaal in Rusland afspeelt. Dat komt omdat zowat álles wat we er over horen, van de Westerse media afkomstig is. En hoe gaat die nu te werk? Om te beginnen zijn het altijd zgn. “Rusland-experts” en (niet zelden) bevooroordeelde journalisten die ons vertellen hóe en wát de omstandigheden in Rusland en rondom Putin zouden zijn. Putin zélf, Lavrov of een woordvoerder van het Kremlin) horen we (behoudens enkele nietszeggende korte fragmenten waarin zij aan het woord zijn), horen we eigenlijk maar zelden. Het zijn dus zoals gezegd, de “Rusland-kenners” en reporters die ons vertellen hoe het allemaal in elkaar zou zitten. Het voorbeeld van Oliver Carrol is er slechts één van. En aan al de commentaren van deze lieden zit het beeld van Putin en Rusland wat we nu hebben, aan vast. Dus komt het hier op neer: álles wat we van Putin weten, is dát wat ons óver Putin werd (en wordt) verteld! Het lijkt er dus meer op dat wíj van de Russiche media voor een groot deel zijn afgesloten, nietwaar Mr. Carrol! En om het negatieve beeld wat we dankzij hen van Putin hebben nog eens te benadrukken, kwam de krant, Trouw, met een somber artikel, “Oppositie is allang blij dat ze mee mogen doen aan de Russische verkiezingen”. https://www.trouw.nl/democratie/opposite-is-allang-blij-dat-ze-mee-mogen-doen-aan-de-verkiezingen~acfc5b59 We lezen er over verschillende presidentskandidaten, Grigori Javlinski, Boris Titov, Maksim Soerajkin, Vladimir Zjirinovski, Ksenia Sobtsjak en nog enkele anderen. Die gingen weliswaar heftig met elkaar in debat maar Putin (die er niet bij aanwezig was) lieten zij tijdens hun felle discussies ongemoeid. Maar de titel van het bericht van Trouw zegt eigenlijk al genoeg; de Russische oppositie wordt er in Rusland slechts gedoogd. En op deze wijze maakt Trouw (net zoals de overige dagbladen die we hier hebben), dat de Russische verkiezingen eigenlijk een soort van “showproces” zijn; door de oppositie te gedogen, zouden de verkiezingen toch een schijn van echtheid en democratie hebben. Maar terwijl we ditv artikel doorlazen, lazen we dat Geert Groot Koerkamp (de schrijver van het artikel) het volgende over Javlinski , factieleider van de oppositiepartij, Jabloko) schreef:

“Hij is felgekant tegen een verkiezingsboycot, zoals de van deelname uitgesloten oppositieleider Aleksei Navalny voorstaat”. 

 

Aleksei Navalny & NED. 

 

Aleksei Navalny; wie ís hij en wat dóet hij? Hij is een van de leden van de Russiche oppositie die zoals Koerkamp al duidelijk maakte, niet deel mag nemen aan de verkiezingen. In het recente verleden hebben ook het NOS Journaal en andere Nederlandse actualiteitenrubrieken hier aandacht aan geschonken. De verslaggeving door deze rubrieken over Navalny ging niet verder dan dat hij uitgesloten was van deelname en op deze wijze werd ons maar weer eens aangewreven en duidelijk gemaakt dat de democratie in het Rusland onder Putin eigenlijk maar een schijndemocratie zou zijn. Maar nogmaals; wie is Navalny en wat doet hij; of beter: wat hééft hij mogelijkerwijze gedaan om van de verkiezingen uitgesloten te worden? Om dit te weten te komen, hebben we een speurtocht over het internet gehouden. En … waar staan de initialen NED voor? Ook dit hebben we weten uit te vinden. En om te weten wáár het hier nu allemaal om gaat, moeten we enkele jaren terug de geschedenis in.

 

De National Endowment for Democracy. (NED)

 

We zullen ons misschien nog kunnen herinneren dat Vladimir Putin in mei 2015 een bepaalde wet ondertekende, en die had te maken met de non-governmental organizations (ngo’s) die in die tijd actief waren in Rusland. Die wet hield in dat elke ngo die op een of andere wijze een bedreiging vormde voor de fundamenten voor de grondwettelijke orde in Rusland, de mogelijkheden voor de Russische defensie en de veiligheid van de Russische staat, als “ongewenst” werd beschouwd. Eén van die ngo’s was de National Endowment for Democracy(NED). Op 28 juni 2015 verklaarde Putin de NED als “ongewenste organisatie”. Maar wát was er nu aan de hand; waaróm had Putin meegedeeld dat de NED “ongewenst” was? De verklaring die hiermee gepaard ging, was dat,

“de National Endowment for Democracy Russische commerciële en niet-commeciële organisaties onder haar controle gebruikte om deel te nemen aan campagnes gericht op het ontkennen van de legitimiteit van de resultaten van de Russische verkiezingen, het organiseren van politieke acties om er de besluiten van de autoriteiten te beïnvloeden en dienst in de Russiche gewapende strijdkrachten in discrediet te brengen”. 

Welnu, het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken had in die tijd meegedeeld dat een zekere Carl Gershman de president van de NED was vanaf de oprichting van deze ngo in 1983. Het ministerie deelde eveneens mee dat Gershman openlijk had verklaard wat het doel van de NED nu eigenlijk was nl. dat die “bedoeld was als een schone facade om kapitaal onder oppositiekringen in vreemde landen te verspreiden”. Met andere woorden: terwijl de NED officieel een onschuldige ngo leek, was die eigenlijk achter de schermen niet meer dan een instelling die de oppositie in andere landen van veel geld voorzag opdat deze laatse voor veel onrust en chaos in die landen zou kunnen zorgen. En dat is nu precies wat er gebeurd was tijdens de regionale verkiezingen in 2015; de Russische politie greep hard in nadat er demonstraties waren gehouden tegen Putin. En de oorzaak was niet Putin maar de NED o.a. En,

“De NED heeft samen met Freedom House in het centrum gestaan van alle grote door het Amerikaans Staatsdepartement gefinancieerde “kleur-revoluties” in de wereld sinds 2000 nadat die gebruikt was om Miloseviç in Servië ten val te brengen. De NED werd gecreëerd tijdens de regering-Reagan om als een feitelijke CIA te functioneren, geprivatiseerd om die meer vrijheid van actie toe te staan. Allen Weinstein die meegeholpen had aan de opstelling van het wetsvoorstel waarmee NED werd opgericht, zei tijdens een interview met de Washington Post in 1991: “Veel van wat we vandaag heimelijk doen, werd 25 jaar geleden door de CIA gedaan.” 

En de NED was op zijn beurt weer bedacht door Bill Casey, destijds directeur van de CIA onder Ronald Reagan. En nadat Putin de anti-ngos-wet had ondertekend, werd het Amerikaans Staatsdepartement zeer ongerust en dit werd ook meegedeeld door de woordvoerster, Marie Harf, van het Departement; dit was weer een van de voorbeelden van de toenemende strafcampagne tegen onafhankelijke stemmen en doelbewuste stappen om het Russische volk van de wereld te isoleren. Vóórdat Harf woordvoerster van het Staatsdepartement voor de media werd, was zij haar carriére begonnen bij de CIA …. En de NED,

“… heeft neven-units: het National Republican Istitute wat geleid wordt door Senator John McCain, de man die een sleutelrol speelde in de Amerikaanse coup d’etat in Oekraïene in 2014. Het National Democratic Istitute verbonden aan de Amerikaanse Democratische Partij en voorgezeten door Clinton, minister van Buitenlandse Zaken en Madeleine Allbright, de pleitbezorger voor bombardementen op Servië. De directeurenraad van de NED houdt de kern van de neo-conservatieve oorlogshaviken onder Bush-Cheney in zoals Elliott Abrams, Francis Fukuyama, Zalmay Khalilzad (voormalig Amerikaans ambassadeur voor Iraq en Afghanistan en architect van de Afghaanse oorlog); Robert Zoellick, insider van de familie-Bush en voormalig directeur van de Wereldbank”.  https://www.globalresearch.ca/the-national-endowment-for-democracy-ned-is-now-officially-undesirable-in-russia/5468215

En hier worden enkele dingen duidelijk: de reden waaróm Putin de Krim annexeerde, was dat de staatsgreep in Oekraïene tegen de toenmalige president ervan, Yanukovich, als een staatsgreep van buitenaf, een Amerikaanse staatsgreep door hem werd beschouwd, wat het ook inderdaad was! Daarnaast bleek de annexatie van de Krim niet ilegaal te zijn daar Putin voor de Oekraïense bevolking een referendum had afgekondigd zodat die zélf een keuze kon maken of het bij Rusland wilde behoren of niet. Dan hebben we John McCain; hij blijkt niet slechts een hoofdrol vervuld te hebben bij de Amerikaanse staatsgreep in Oekraïne in 2014 maar hij pleitte ook voor de bewapening van de “gematide rebellen” in Syrië: 

“John McCain is voorzitter van de Senate Armed Sevices Committee. John McCain heeft tevens het talent op te duiken in landen vlak voor er een oorlog voor regime-verandering uitbreekt. Hij deed dit in Oekraïne en hij deed het in Syrië”. 

Hij werd in het gezelschap van Al Baghdadi, de leider van ISIS en commandanten van deze terreurgroep en al-Qaeda gezien. theduran.com/john-mccain-desperately-wants-help-isis-friends-call-us-attack-syria-go-war-russia/ En dan komen we nu bij Aleksei Navalny. Waar hoort hij nu thuis in dit alles? En waarom werd hij destijds gearresteerd en mocht hij na zijn vrijlating niet meer deel nemen aan de verkiezingen? Aleksei Navalny en de oppositegroepen die hij vertegenwoordige, werden direct aangestuurd door de NED! En zo kan ook de vraag, “Waarom mocht de oppositie meedoen met de recente Russische verkiezingen en juist Navalny niet?’, beantwoord worden: Nadat Putin de anti-ngo’s-wet had ondertekend, werd de oppositie in Rusland niet meer gefinancieerd door de NED (en andere ngo’s). Dus mocht die gewoon meedoen. Navalny echter, werd nog altijd als een grote bedreiging beschouwd en om die reden werd hij van deelname uitgesloten! 

 

Svetlana: Idealiste voor de Russische Oppositie. 

 

Dan komen we ook even voorbij bij Svetlana. Wie is Svetlana? Zij vertegenwoordgt de Russische oppositie, en,

“Elke morgen wanneer Svetlana op het Susanin-Plein in het centrum van Kostroma arriveert, moet zij er zichzelf aan herinneren dat zij dit uit idealisme doet. De zachtsprekende 28 jaar oude (Svetlana) is een campagnevrijwilliger voor de Russische oppositie voor de regionale verkiezingen die voor deze zondag zijn gepland en de dingen gaan er niet zo goed. “Mensen reageren negatief op ons” zegt ze terwijl ze flyers tracht uit te delen voor RPR Parnas, een partij die mede-opgericht werd door Boris Nemtzov, de oppositieleiderveteraan die eerder dit jaar doodgeschoten werd. “De onophoudelijke propaganda werkt en mensen hebben het in hun hersenen dat we een vijfde colonne zijn”. Enkele dagen geleden vroegen twee vrouwen waarom er Russische vlaggen in de top van haar stand hingen en suggereerden dat de partij in plaats daarvan Amerikaanse” (vlaggen) “zouden laten wapperen daar die een lakei van Amerika was”. 

Verder zei Svetlana dit:

“De weinigen die naar ons luisteren. zeggen ja, alles wat u over de corruptie van het regime zegt, is waar. maar er zal nooit iets veranderen en ongeacht wie er regeert, ze zullen altijd stelen en liegen. Niemand gelooft in verkiezingen of dat die Rusland kunnen veranderen”. https://www.ft.com/content/b8a93c78-55f2-11e5-a28b-50226830d644 (“Russia’s elections show Putin-style democracy in action”)

Dit zei Svetlana vlak voor de regionale Russsiche verkiezingen in 2015. Verder schreef Kathrin Hille die dit artikel vanuit Kostroma voor de Financial Times had geschreven, er nog dit:

“Zowel de oppositie als het Kremlin zien de stemmingen van aanstaande zondag als een test voor de komende Duma-verkiezingen komend jaar. Die kunnen op hun beurt gevolgen hebben voor de volgende presidentsverkiezingen zoals Mr. Putin vier jaar geleden ontdekte toen er onbeschaamde fraude gedurende de parlementaire stemming een protestbeweging tegen hem stimuleerde die zijn terugkeer naar het presidentschap een paar jaar later, betwistte”. 

Nou, mevrouw Svetlana, dan zullen die twee vrouwen die u destijds duidelijk maakten dat u beter Amerikaanse vlaggen in plaats van Russische had kunnen gebruiken daar zij van mening waren dat RPR Parnas een “lakei voor Amerika” zou zijn, u weleens de waarheid gezegd kunnen hebben (in het licht van alles wat we hierboven hebben besproken!) En fraude of niet, de “protestbeweging” die tegen Putin in het geweer werd gebracht na de ontdekking van die “onbeschaamde fraude”, was niet zozeer het gevolg daarvan doch werd eerder geactiveerd door de NED met haar nevenfilialen! Kathrin Hill en de Financial Times: twee propagandaverkondigers van de eerste orde! En deze krant is natuurlijk niet de enige; zowat de gehele Westerse pers (& media) bestaan eigenlijk uit propagandistische fabelverkondigers! Want wat die ons hier in het Westen te verkondigen hebbenm is slechts dat Putin tracht de oppositie monddood te maken. En zo wordt ons dan een beeld van Putin voorgehouden als een medogenloze tiran.

 

Venezuela: Nicholas Maduro vs de NED & de US Agency for International Development (USAID). 

 

By the way: hetzelfde is ook aan de gang in Venezuela, waar wijlen Hugo Chavez eens de scepter zwaaide. En nu regeert daar de huidige president, Nicholas Maduro. Onder zijn leiding zijn de problemen in Venezuela zeer verergerd: voedseltekorten, massale anti-regeringsdemonstraties waarbij al vele demonstranten omgekomen zijn etc. De zware economische crisis die er nu heerst, zou zijn veroorzaakt door o.a. de daling van de olieprijzen in Venezuela. Daarna begon de populairiteit van Maduro te dalen. Als gevolg daarvan trachtte Maduro zijn politieke macht uit te breiden. Maar in maart 2017 kwam het keerpunt; het Hooggerechtshof besloot toen de macht van de Nationale Vergadering in Venezuela over te nemen; die werd gecomtroleerd door de oppositie. En het gevolg hiervan waren de gewelddadige massademonstraties tijdens welke het publiek Maduro als een dictator beschreef. Op 30 juli 2917 werd er een stemming voor een grondwettelijke vergadering gehouden; die zou de bevoegdheid hebben, de Venezuelaanse grondwet te wijzigen. Na de stemming had de regering meegedeeld dat die met 41, 5% de overwinnaar was hetgeen echter werd betwist door de oppositie; als gevolg daarvan had Amerika Venezuela sancties opgelegd terwijl de EU de stemming had veroordeeld. En van dit alles zou Nicholas Maduro verantwoordelijk voor zijn, … althans, als we de Britse zender, BBC, mogen geloven. http://www.bbc.com/news/world-latin-america-42304594 Maar … wat de BBC ons níet heeft meegedeeld, is dat de NED (samen met de US Agency for International Development (USAID) ook achter de zware crisis, onrust en gewelddadigheden in Venezuela zat; twee van de leiders achter de gewelddadige demonstratie die in februari 2014 begonnen waren, zijn Leopoldo Lopez en Maria Corina Machado, die nauwe banden hebben met Amerika als “collaborateurs” en “agenten van Washington”. Het is de NED (samen met het US Agency for International Development (USAID) wat de oppositiepartijen van beide leiders met miljoenen dollars had gefinancieerd om er het regime-Maduro mee te destabiliseren. Zie voor dit en meer: http://www.chavezcode.com/2014/04/the-dirty-hand-of-national-endowment.html En zo zien we dat diezelfde ngo’s die eerder door Putin in 2012 middels de anti-ngo’s-wet de deur werd gewezen, eveneens zeer actief waren in Venezuela. En waarschijnlijk zijn zij in dit Latijns-Amerikaanse land daar nu nóg bezig.

 

Vladimir Putin’s Anti-Ngo-Wet & de “Teleurgestelde Russiche Joden”. 

 

In het jaar 2014 gebeurde er echter meer waarvan ons (zover bekend) niets is meegedeeld via de mainstream media; op 6 februari van dat jaar zei een lokale Russiche politicus, Oleg Bolychev, lid van de partij van Putin, dat Joden Rusland hadden geruïneerd! Dit vertelde hij voor het regionale parlement van Kalilingrad. En Bolychev vertelde erbij dat zij dit tweemaal deden, eenmaal in 1917 (de Joods-Russiche Revolution) én in 1991. www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-Features/Pro-Kremlin-lawmaker-Jews-destroyed-Russia-341463 Wat 1991 betreft, verwees Bolychev hiermee naar de Joodse olichargen die Rusland nog hadden getracht te plunderen van wat er nog voorhanden was maar die door toedoen van Putin óf tot gevangenisstraffen veroordeeld of in ballingschap gezonden werden! Na hevige kritiek bond Bolychev wat in; hij zei te hebben gesproken over ” de situatie van het land” en “verraders die een grote staat tweemaal hadden verwoest”.  En … wat gebeurde er in 2014 nog meer? Op 3 juli 2015 kwam RadioFreeEurope (wat nogal kritisch over Putin schijnt te zijn) meet een artikel over “gedesillusioneerde Joden”. Die wist te melden dat vele Russische Joden Rusland hadden ontvlucht en naar Israël waren gemigreerd. Eén van die “gedesillusioneerde Russische Joden” is Vladimir Yakovlev. Nadat hij zijn Russisch paspoort had ingewisseld voor een Israëlisch, woont hij thans in Tel Aviv. Voorheen was hij in Moskou als journalist een belangrijke figuur in de Russische media. Een ander van de 4.685 Russische Joden die in 2014 naar Israël gemigreerd waren, is Mikhail Kaluzhsky, journalist en toneelschrijver uit Moskou. En hij maakt duidelijk waaróm vele Russische Joden besloten hadden hun toevlucht te zoeken in Israël; zijn besluit om te migreren was “direct verbonden met de politiek”. Hij vertelde verder dat hij tijdens de Maidan-demonstraties in Oekraïne in januari 2014 waar hij bij aanwezig was geweest, onder de indruk was gekomen van de vasrberadenheid van de demonstranten daar. Later verloor Kaluzhsky zijn baan bij de mensenrechtenorganisatie, Sakharov, als gevolg van de nieuwe “foreign agent”law, die in 2012 door Putin ondertekend was (vóórdat de ngos door Putin de deur werden gewezen, moesten zij zich via deze wet laten registreren als “buitenlandse agenten” die er politieke activiteiten in Rusland op nahielden). Maar het was de annexatie van de Krim door Putin die voor Kaluzhsky de druppel die de emmer deed overlopen; hij besloot toen om te migreren naar Israël. https://www.rferl.org/a/jews-are-fleeing-/27107988.html In dit artikel van RadioFreeEurope (wat zoals gezegd kritisch over Putin is), worden de uit Rusland gevluchte Joden beschouwd als (wat vaker zo niet altijd het geval is) als slachtoffers. Maar dit brengt ons dan tot wat er ook in 2014 gebeurde, de val van de regering-Yukanovich die pro-Russich-gezind was.

 

Victoria Nuland, het Amerikaanse Staatsdepartement & Oekraïne. 

 

Het zal misschien nog wel bekend zijn dat Victoria Nuland (werkzaam bij het Amerikaans Staatsdepartement) vijf á zes miljoen dollar kreeg om er de val van de regering-Yukanovich in Oekraïne mee te bewerkstelligen. Zij is echter zélf Joods en gehuwd met Robert Kagan, eveneens Joods. Zij was erop uit om met dit bedrag een “regimesverandering” ofwel de val van het regime-Yunakovich te bewerkstelligen. de onderzoeksjournalist, Robert Parry, schreef hier o.a. het volgende over:

“Nuland (die samenwerkt met andere belangrijke neo-conservatieven inhoudende National Endowment for Democracy, President Carl Gershman en Senator John McCain), maakte duidelijk dat de Verenigde Staten een “regimesverandering” tegen Yunakovich zal steunen wat in toenemende mate waarschijnlijker werd daar neo-Nazis en andere rechtse militias vanuit West-Oekraïne Kiev binnenstroomden”. 

Hier zien we dezelfde NED aan het werk die in plaats van een onschuldige humanitaire hulporganisatie een oorlogszuchtige neo-conservatieve denktank blijkt te zijn! En,

“De coup tegen Yunakovich speelde zich af op 22 februari 2014 terwijl de militias van de neo-Nazis en andere gewelddadige extremisten regeringsgebouwen overrompelden waarbij de President en andere functionarissen gedwongen werden te vluchten voor hun leven. Al snel verklaarde het Staatsdepartement van Nuland het nieuwe regime “legitiem” en nam Yatsenjuk het over als minister-president. De Russische President Vladimir Putin die de Olympische Spelen te Sochi voorgezeten had, werd door de coup naast de deur bij verrassing genomen en hield een crisissessie om te bepalen hoe etnische Russen en een Russische marinebasis in de Krim te beschermen, wat een jaar geleden leidde tot de afscheiding van de Krim van Oekraïne en de annexatie door Rusland. Hoewel er gen bewijs was dat Putin de Oekraïne-crisis had aangesticht en al het bewijs inderdaad op het tegenovergestelde wees, verhandelde het Staatsdepartement een propagandathema tegenover een goedgelovige Amerikaanse mainstream nieuwsmedia dat Putin de situatie in Oekraïne op de een of andere wijze georkestreed had zodat hij Europa binnen kon vallen. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken” (Hillary) “Clinton vergeleek Putin met Adolf Hitler”. 

Daarna begon het nieuwe regime met een grootschalige “anti-terreuroperatie” om er de omvangrijke etnische Russische bevolking in zowel West- als Zuid-Oekraïne aan zich te kunnen onderwerpen. Ondertussen eisten Nuland en andere neo-conservatieven sancties tegen Rusland en eisten tevens dat het nieuwe regime-Yatsenjuk zou worden bewapend. https://consortiumnews.com/2015/03/20/a-family-business-of-perpetual-war/ Maar wat was nu de etnische afkomst van Yatsenjuk, Poroshenko en anderen van dit nieuwe regime in Oekarïne nu precies? Daar komen we achter als we de site, https://www.darmoon.me/2014/ukraine-zionist-americas-new-jewish-colony-by-lasha-darkmoon/ Er is een foto te zien van vier mannen en we lezen er hier dit over:

“Deze vier politici hebben vier dingen gemeen: (1) Zij allen hebben enorme invloed in het nieuwe door Joden gecontroleerde Oekraïne. (2) Zij zijn ALLEN Joden. (3) Uiterst rechts, Oekraïne’s nieuwe Minister-President, Arsiniy Yatsenjuk, een Jood; naast hem Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry die recent zijn “Joodse wortels” ontdekte; links van Kerry Oekraïne’s recent gekozen President Petro Poroshenko, een andere Jood; uiterst links, Vitaly Klitschko, Joodse bokser en politicus wiens vader in het Bolsjewistische “Rode” Leger diende”. 

Lasha Darkmoon beschrijft verder dat Oekraïne een van de meest anti-Semitische natie ter wereld blijkt te zijn, “…en niet zonder goede reden”. Het is de “Joodse geldschieter” die in het verleden in delen van Oekraïne, Rusland en Polen een “onophoudelijke gesel” was geweest. En,

“Oekraïne had voor eeuwen en Joods probleem even ernstig zo niet meer ernstig dan de meeste Europese naties eromheen. Deels is dit vanwege de aanwezigheid van een groot aantal Joden in Oekraïne die beschouwd werden als gewetenloze uitbuiters van de boerengemeenschap. Het anti-Semitisme in Oekraïne bereikte in de jaren 1930s een duizelingwekkend hoogtepunt wat in één woord kan worden samengevat: de Holodomor. Holodomor, het Oekraïnse woord voor “honger-genocide” was de door de mens veroorzaakte hongersnood waarbij in Oekraïne 7 á 10 miljoen mensen in 1932-1933 om het leven kwamen. Dit was een genocidaal programma van walgelijke wreedheid, uitgevoerd ten behoeve van Stalin’s Joods-Bolsjewistisch regime. De Oekraïners herinneren zich maar ál te goed dat het de Joodse Commissarissen waren, in het bijzonder de Joodse massamoordenaar Lazar Kaganovich, die er bij stonden en glunderend toekeken terwijl de Oekraïners er doodhongerden”. 

Darkmoon zegt dat het voor de Oekraïners om die reden een “schokkende openbaring” was om te ontdekken dat het nieuwe regime-Yatsenjuk uit Joden samengesteld was. En het zal om die reden zijn geweest dat het “anti-Semitisme” in Oekraïne er toenam na het ontdekken van deze onthulling en dat het regime-Yatsenyuk er niet slechts de etnische Russen aan zich trachtten te onderwerpen (zoals Parry schreef) maar ook om er de Oekraïners die tegen het nieuwe Joodse regime in opstand waren gekomen te onderdrukken door middel van hun ingestelde grootschalige “anti-terreurcampagne”!

 

Opperrabbijn Oekraïne Yaakov Bleich: Geen Anti-Semitisme Oekraïne. 

 

In verband met wat Darkmoon over het anti-Semitisme onder de Oekraïnse bevolking zei betreffende de onthulling dat het nieuwe Yatsenjuk-regime eigenlijk een Joods regime was, is het opmerkelijk dat er vlak na de revolutie tegen het Yunakovich-regime wat daarna ten val werd gebracht, er berichten uit Rusland gekomen zouden zijn waarin beweerd werd dat die revolutie geleid zou hebben tot anti-Semitische acties in Oekraïne. Wat Rusland hierover naar verluidt beweerd zou hebben, komt uiteraard overeen met wat Darkmoon schreef. Op 19 november 2014 echter, kwam de Israëlische krant, The Times of Israel, met een artikel over de Joodse opperrabbijn van Oekraïne, Yaakov Dov Bleich. In het bericht wordt gesteld dat Bleich samen met zowel Oekraïnse als Amerikaans-Joodse gemeenschappen samen als met de Jewish Confederation of Ukraine van Bleich zelf, in een gezamelijke inspanning erin geslaagd was om de beweringen vanuit Rusland over een golf van anti-Semitisme na de revolutie tegen Yunakovich in Oekraïne te ontkrachten. Inclusief de bewering van Putin dat hij de Krim geannexeerd had ter bescherming van de minderheden aldaar. Wat de Russische berichtgeving over het anti-Semitisme in Oekraïne betreft, noemde Bleich dit “propaganda”. https://www.timesofisrael.com/ukraine-rabbi-us-jews-helped-us-beat-russias-anti-semitic-propaganda/ En het is nu dit wat nogal vreemd overkomt; het is nl. geen geheim dat mocht er ergens sprake zijn van een klein anti-Semitisch incident (waar ter wereld dan ook), Joodse organisaties dit vlak daarna aan de grote klok hangen en hier een omvangrijk drama van maken. De vraag luidt dus: Waarom hebben Bleich en de Oekraïnse en Amerikaans-Joodse gemeenschappen nu zo hun best gedaan om anti-Semitistische acties in Oekraïne vlak na de val van Yunakovich te ontkennen en de berichtgeving hierover vanuit Rusland als “propaganda” af te doen? We kunnen hier niet met zekerheid een goed antwoord op geven. Maar we hebben wél een vermoeden: Zou het kunnen dat als Bleich en de genoemde Joodse gemeenschappen de Russische beweringen over anti-Semitisme in Oekraïne niet zouden hebben bestreden, hierdoor misschien ook niet de rol die Bolsjewistische Joden onder Stalin zoals beschreven door Darkmoon over de Holodomor in de openbaarheid zou zijn gekomen? Nogmaals, we weten het niet zeker. Maar we vermoeden sterk dat dit het geval zou kunnen zijn geweest!

 

Annexatie Krim door Putin ter Bescherming van etnische Russische minderheden. 

 

Maar Vladimir Putin had de Krim ondanks wat Yaakov Dov Bleich erover te zeggen had, wel dégelijk geannexeerd ter bescherming van de Russische minderheden daar. En van de tijd af dat Putin besloten had maatregelen ter bescherming voor de Russen en de marinebasis in Oekraïne te nemen, zijn we via de mainstream media in zowel de VS als in Europa letterlijk ondergesneeuwd met een lawine aan anti-Russische en anti-Putin-leugens! En de jongste leugen is natuurlijk de vergiftiging van Skripal en diens dochter wat geësceneerd zou zijn door Rusland. En dit brengt ons weer waar we mee zijn begonnen: de vergiftiging van Skripal door (naar men zegt!!) Rusland.

 

Vergiftiging Sergei Skripal & Yulia: Tegenstemmen. 

 

Nu zijn er naast de vele pro-Russiche bronnen ook “anti-Russische” bronnen die ons een ánder verhaal te vertellen hebben. En de term, “anti-Russiche” bronnen” maakt natuurlijk al duidelijk dat die Putin en Rusland niet al te goed gezind zijn! Eén van die bronnen is de site https://www.stopfake.org/en/skripal-poisoning-if-not-russia-then-the-many-theories-of-who-used-a-russian-nerve-agent-in-england/ En de url van deze site maakt het al duidelijk: het zijn pro-Russische bronnen die met verschillende theorieën komen over de vergiftiging van SKripal en zijn dochter, Yulia waarbij Rusland zelf niets mee te maken zou hebben. En … we kunnen er niet omheen, ook déze bron verdient het om hier aandacht aan te schenken; we leven immers in een tijd van vrijheid van meningsuiting en dit houdt in dat zowel voor- als tegenstanders over een bepaald onderwerp ieder hun éigen mening mogen geven. Dus ook Ben Nimmo, schrijver van het artikel op http://www.stopfake.org. En Nimmo is een van die “tegenstemmen” die ons een ándere visie op de zaak-Skripal geeft. Hij beweert dan pro-Russische bronnen zoals o.a. Sputnik, met allerhande theorieën komen om de schuld van de vergiftiging van Skripal bij anderen te leggen behalve bij Rusland zelf zoals blijkt bij het doorlezen van zijn artikel. En ook dít kan natuurlijk mogelijk zijn nl. dat bronnen zoals Sputnik zich schuldig gemaakt zouden kunnen hebben aan “complottheorieën”.  Maar wie is nu Ben Nimmo? Ben Nimmo is (zoals we dit helemaal onder aan zijn artikel lezen), “..Senior Fellow for Information Defense at the Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab”. Maar alleeerst dit: hoewel Nimmo met vele beweringen over “theorieën” van Sputnik en andere pro-Russiche bronnen komt waaruit zou blijken dat die fakenews te verkondigen zouden hebben, geeft hij er zélf geen absoluut, concreet en onweerlegbaar bewijs van Russische betrokkenheid bij de gifgasaanval op Skripal. Dat is één. Dan gaan we nu naar de Atlantic Council waar Nimmo via Information Defense mee verbonden is. Hiervoor zijn we op zoek gegaan en we zijn uitgekomen bij de site, https://issuu.com/atlanticcouncil/docs/pitching_guide_rw_0301_web En het is daar waar we Ben Nimmo hebben gevonden; in de online-brocure van 79 bladzijden tellende “Experts Guide 2016” van de Atlantic Council komen we hem tegen op blz. 58. Daar lezen we over hem het volgende:

“Digital Forensic Reserach & Open Source Intelligence, European Union, NATO and its Partners”.  

Maar … wacht eens even; we komen daar tevens ook een oude bekende tegen: Eliot Higgins, de man achter Bellingcat, een groep van onderzoeksjournalisten die samen met Higgins ons het absolute bewijs zouden hebben geleverd over de BUK-raketinstallatie die (naar zij beweren!!) via allerlei omwegen vanuit Rusland naar de noodlottige plaats in Oekraïne werd gebracht waarmee de MH17 op 17 juli 2014 zou zijn neergehaald! Over hem lezen we er dit:

“Higgins is an award winning investigative journalist, and founder of the Brown Moses blog and Bellingcat. His inquiries have revealed extraordinary findings on subjects such as the downing of flight MH17 in Ukraine and the August 21, 2013 Sarin attacks in Damascus”. 

Kunnen we het ons nog herinneren wat men bij het actualiteitenprogramma, EenVandaag, ooit eens meedeelde toen men er een interview met Higgins uitzond? Higgins was officieel een eenvoudige Britse huisvader ergens in Londen die met zijn computer erin zou zijn geslaagd te bewijzen dat Rusland achter het neerhalen van de MH17 zou zijn. En een ándere grote openbaring die ons door de onwetende en dommige luitjes van EenVandaag werd geopenbaard, was dat wat Higgins had gedaan, iederéén dit gewoon met zijn of haar eigen computer kon doen: bewijzen dat Rusland de dader achter de MH17-tragiedie zat! Het was weliswaar vreemd dat ons die bewijzen helemaal niet werden gegeven (as usual), maar dit even terzijde! Aangezien Higgins samen met Ben Nimmo voor de Atlantic Council werken, blijkt Higgins echter méér te zijn dan een “eenvoudige huisvader”! En de Atlantic Council is (hoe kán het ook anders), weer zeer actief ten behoeve van de NATO én een zeer agressieve propagandist tégen Putin en Rusland! En wat doet Mr. Nimmo? Hij komt met door pro-Russische bronnen gepubliceerde complottheorieën terwijl meneer ons het wérkelijke bewijs over Russische betrokkenheid bij de zaak-Skripal onthoudt! Wel wel, het word hier steeds interessanter en fascinererender! Even vérder zoeken …  en ja, dan komen we ook iets tegen over Jason Marczak. Die is ook heel actief voor de Council. http://www.atlanticcouncil.og/about/experts/list/jason-marczak Hier is heel wat te lezen over de vele activiteiten van Marczak. Maar er is één zin die hier opvalt:

“Hij heeft eveneens gewerkt bij de National Endowment for Democracy en de Andean Community General Secretariat in Lima, Peru”. 

En hier zien we dus de National Endowment for Democracy (NED) weer verschijnen, één van die schijnbaar onschuldige organisaties die overal de democratie willen verspreiden doch in werkelijkheid een ondermijnende organisatie is die zich zoals gezegd, in Rusland bezighield met politieke activiteiten om er het Russische gezag te ondermijnen! En Marczak schijnt hier een flink steentje aan te hebben bijgedragen! En omdat het nog meer fascinerender wordt, zoeken we weer vérder en komen we bij ww.atlanticcouncil.org/news/in-the-news/marczak-putin-s-latin-america-play Daar lezen we Mraczak in “The Hill” geciteerd werd met betrekking tot de bemoeienis van Putin in Latijns-Amerika:

(De) “[aanwezigheid van Rusland] dient er te destabiliseren wat een continent met een meer gestabiliseerde middenklasse met een toenemend respect voor de wetgeving geworden is. …Elke vorm van onzekerheid in die omgeving zal investeerders afschrikken”. 

En dan lezen we er nog dit:

“Marczak merkte de instabiliteit in Venezuela wat met burgeronlusten door anti-regeringsdemonstranten geconfronteerd wordt, op”. 

Als we Mr. Marczak mogen geloven, bemoeit Vladimir Putin zich nu zelfs met Latijn-Amerika om daar de omgeving te destabiliseren en te ondermijnen! En Marczak heeft er ook de hevige burgeronlusten in Venezuela opgemerkt. Het grote probleem wat onze ‘expert” hier heeft, is dat hij de rol van de NED (waar hij nota bene zélf voor gewerkt heeft) samen met die van USAID achter de gewelddadige demonstaties achterwege laat! Het zijn dan ook de NED en USAID die er de zaak in Latijns-Amerika destabiliseren en ondermijnen en níet Vladimir Putin! En dit zijn dan enkele van de “tegenstemmen” die we hier besproken hebben. Maar nu we een deel van hun achtergrond weten, blijkt het dat die niet slechts een “ándere visie” hebben over Putin en Rusland maar dat zij behoren (of behoord hebben) tot machtige, invloedrijke en Putin-vijandige organisaties die overal ter wereld de stabiliteit van naties bedreigen; Oekraïne en Venezuela zijn slechts twee van de vele voorbeelden.

 

Wie Vergiftgigde Skripal & zijn Dochter Yulia? 

 

Blijft nu nog de vraag over: wíe heeft Sergei Skripal en diens dochter, Yulia, nu vergiftigd? Ook dit is niet duidelijk. Maar William Blum meent te weten wie de dader zou zijn:

“Op 7 maart deelde de Britse politie mee dat een voormalige Russische dubbelagent, Sergei Skripal en zijn dochter, Yulia, in Salisbury, een stad ten zuid-westen van Londen buiten bewustzijn op een bank werden gevonden. De politie vertelde dat Skripal “uitdrukkelijk getroffen” was met een chemische zenuwenstof. Skripal was in 2006 in Rusland gevangengezet voor het doorgeven van staatsgeheimen aan Brittanië. In 2010 werd hij vrijgelaten als onderdeel van een spionnenruil.

Omdat zenuwstoffen gecompliceerd zijn om te maken, worden die typisch niet geproduceerd door individues doch eerder door staten. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, zei dat de zaak-Skripal “echos” heeft van wat er gebeurde met Alexander Litvinenko, een voormalige KGB-agent waarvan Britse functionarissen geloven dat hij in Londen door Russische agenten in 2006 vergiftigd was die het eerste slachtoffer van het door het dodelijke polonium-210 veroorzaakte acute stralingsyndroom werd. Voor hij stierf sprak hij over de misdaden van de Russische geheime dienst en openlijke beschuldigingen op zijn sterfbed gaf dat de Russische President Vladimir Puti achter zijn omgewone kwaal zat.

Om die reden lijkt de vergiftiging van Skripal op een open-and-shut case.* Maar wacht even, Skripal werd acht jaren geleden door Rusland tijdens een uitwisseling van spionnen naar Brittanië gezonden. Warom zouden zij hem met de aanstaande verkeizingen van Putin nú willen doden? En met de Wereldcup Voetbal die om de vier jaar gehouden wordt en die spoedig zal worden gespeeld in Rusland? Moskou is hier erg trots op en maakt dit iedere dag bekend via haa\r internationale televisiestations (RT in de US). Een moord zoals deze zou zeker een zware domper op de festiviteiten in Moskou zetten. Boris Johnson heeft al een dreiging afgegeven: “Vooruitkijkende naar de de Wereldcup in Juli deze zomer, denk ik dat het zeer moeilijk voor te stellen zou zijn, dat de Britse vertegenwoordiging bij dit evenement op de normale wijze door zou gaan en we zouden dit zeker moeten overwegen”. Het was volkomen voorspelbaar.

Wat zou de regering daar de politieke oppositie zwak is en geen duidelijke dreiging voor de regerende partij Verenigd Rusland vormt, te winnen hebben bij een moord op een figuur uit de oppositie? Dus als Rusland niet verantwoordelijk is voor de vergiftiging van Skripal, wie dan wél? Ik kan u niet de volledige naam van de schuldige partij geven maar haar initialen zijn CIA. Amerikaans-Russische Koude Oorlogen produceren onophoudelijke vijandschap. Als slechts een voorbeeld, de Verenigde Staten boycotten de Olympische spelen in  1980 in de Sovjet-Unie werden gehouden vanwege de inval in Afghanistan. Daarna boycotte de Sovjet-Unie de Olympische Spelen in Los Angeles in 1984. https://williamblum.org/aer/read/156 (En wat de vermeende bemoeienis door Rusland met de Amerikaanse verkiezingen in 2016 betreft, staan er boven de hier gegeven citaten op de site van Willam Blum de talloze bemoeienissen en manipulaties door de CIA met de verkiezingen in de Filippijnen in de jaren ’50 tot aan Afghanistan in 2004 onder de titel, “Here ’s some Real interference in election campaigns”.) 

(* “open-and-shut case”: een eenvoudige en onverholen situatie zonder complicaties. ( wordt vaak gezegd van strafzaken waarin het bewijs overtuigend is) “Het moordproces was een open-and-shut case. De verdachte werd betrapt met het moordwapen. De dood van Bob was een open-and-shut case van zelfmoord. Hij liet een zelfmoordbriefje achter.” https://idioms.thefreedictionary.com/open-and-shut+case)

 

Hoe is de Huidige Situatie in Rusland onder Vladimir Putin nu Wérkelijk? 

 

Als we naar de overvloed aan Westerse verslaggeving luisteren (en die lezen), dan moet de Russische bevolking het er wel moeilijk hebben onder Putin ondanks dat de Russiche president er tegelijkertijd zeer populair is! En dit is nu het probleem met de Westerse verslaggeving wat Rusland en Putin betreft: men spreekt elkaar én zichzelf flink tégen: de bevolking heeft het er moeilijk vanwege Putin maar hij is er tegelijkertijd ook weer zeer populair! En of we nu de Nederlandse, Britse of wélke andere media in het Westen ook nemen, men weet van gekkigheid niet meer hoe men zich in de vreemdste en onmogelijke bochten moet wringen om Putin maar zwart te kunnen maken en te demoniseren! Op deze wijze maken zij zich natuurlijk belachelijk! Maar … hoe is de huidige situatie in Rusland nu wérkelijk? Van de Westerse media met hun oppervlakkige en narrige commentaren  hoeven we het beslist niet meer te hebben. Maar hier is weer de site van Darkmoon die ons een helder licht verschaft op wat de wérkelijkheid in het huidige Rusland onder Putin inhoudt en wat er zich intussen op het wereldtoneel afgespeeld heeft en er zich nu afspeelt!: https://www.darmoon.me/2018/putin-the-man-who-stopped-washingtons-regime-change-rampage/En zo hebben we weer enkele historische gebeurtenissen vann zowel recente als vroegere datum met de feiten in overeenstemming gebracht. Dit betekent echter niet dat er later weer enige correcties zouden kunnen  worden aangebracht; het is nl. mogelijk dat er vroeg of laat weer nieuwe gegevens boven water kunnen komen die vérdere herziening van de geschiedenis vereisen.

 

Ton Nuiten – Vrijdag 23 Maart 2018.

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.