Tom Struick van Bemmelen: Pleitbezorger van de Israëlische Bezetter & Groot-Grossier in Allerhande Joodse Fabelen, Sagen & Mythen; de Palestijnse “Mars tot Terugkeer”; Van Bemmelen vs het Jeugdjournaal, Katholiek Nieuwsblad & de VPRO; “Defamation” & Bobby Fischer.

Hij was weer eens aan de gang, onze Tom Struick van Bemmelen, de man achter Likoed Nederland.  Welnu, waar was Van Bemmelen nu enige tijd geleden toch weer eens mee bezig? Wel, het Jeugdjournaal wat we hier hebben, had enige tijd geleden nl. aandacht besteed aan de benarde situatie waarin de kinderen in Gaza nu al lange tijd verkeren. Nu zou dit een van de weinige gevallen zijn, waarin de benarde levensomstandigheden van deze kinderen op een eerlijke en juiste wijze werd weergegeven. Maar wat gebeurde er vervolgens? Nadat Van Bemmelenin de gaten had gekregen wat men bij het Jeugdjournaal had gedaan, begon die een hoop lawaai te maken en nogal wat rook op te werpen; de verslaggeving over de Gazaanse kinderen zou niet eerlijk zijn weergegeven. En uit zijn protesten leek het alsof Van Bemmelen het groteske lijden wat Israël deze kinderen al voor lange tijd aandoet, de Joodse staat op zijn wijze in verdediging had getracht te nemen. Het Jeugdjournaal op haar beurt, schrok na eenmaal geconfronteerd te zijn met Van Bemmelen, flink terug. De directie van dit kinderbulletin kwam toen met een rectificatie warin die duidelijk maakte dat de omstandigheden in Gaza achteraf toch niet geheel correct waren vermeld. Hier is het hele verhaal: abu-pessoptimist.blogspot.nl/2017/09/jeugdjournaal-laat-zich-intimideren.html

 

Likoed Nederland vs het Katholieke Nieuwsblad. 

 

Het was echter niet de eerste keer dat Van Bemmelen met allerlei intimiderende kuiperijen had getracht een juiste visie betreffende Israël en Gaza krom te draaien en goed uit de kom te slaan; zo kwam het Katholieke Nieuwsblad op 1 juni 2013 met het artikel, “De halve waarheden van Likoed Nederland”. In dat jaar bestond Israël 65 jaar. Het ging toen over het percentage van het aantal Christenen in Israël. En we lezen er het volgende:

“De opiniebijdrage van Likoed Nederland over 65 jaar Israël bevat een aantal halve waarheden. Door te wijzen op het aantal toenemende christenen tracht men de voortdurende schending van Palestijnse rechten te rechtvaardigen”. 

Van Bemmelen besteede wel aandacht aan het aantal Christenen in Israël, maar niet aan het percentage aan Christenen. Verder lezen we er dit waarna we er de wáre feiten lezen:

“Palestijnse christenen die Israël verlaten, geven als voornaamste reden op: discriminatie door de Israëlische staat. Die de bezette gebieden verlaten, noemen de slechte economische situatie, de discriminatie door de Israëlische bezetter en de toenemende vijandige houding, vooral van kolonisten. 

“Deze feiten worden bevestigd door katholieke priesters en religieuzen die in Israël en de bezette gebieden werkzaam zijn: ook voelen zij zichzelf niet van harte welkom in Israël. mogelijk omdat zij zich ook inzetten voor de christen-Palestijnen die nota bene vanaf de vroegste tijd van de Kerk in het Heilig Land woonden, terwijl de meeste Joodse Israëliërs zich daar pas de laatste tientallen jaren vestigden. 

Struick van Bemmelen vergeet verder te vermelden dat Israël zich in 1948 78% van het voormalige Britse Palestijnse mandaatgebied heeft toegeëigend, terwijl door de VN 55% van dat gebied aan de Joodse staat was toebedeeld en slecht 42% aan de Palestijnen die meer dan 80% van de bevolking uitmaakten. Jeruzalem zou volgens de VN onder internationaal toezicht moeten komen. Tijdens de strijd hebben zo ’n 750.000 Palestijnen, onder wie meer dan 100.000 christenen, moeten vluchten. On hun terugkeer te verhinderen, vernietigden Israëlische troepen hele dorpen tegelijk. Voor zoiets hebben we tegenwoordig een uitdrukking: oorlogsmisdaden”. https://www.katholieknieuwsblad.nl/opinie/de-halve-waarheden-van-likoed-nederland En we vragen ons af waarom Van Bemmelen schijnbaar nooit de moeite heet genomen het boek van Ilan Pappé over “De Etnische Zuivering van Palestina” te lezen. En iets verder terug in het verleden had ons Bemmeltje een verdraaid en verkromd verslag over Syrië, Hezbollah en Iran gegeven: iraansnieuws.blogspot.nl/2012/10/tirade-tegen-syrie-hezbolla-en-iran.html

 

5abe27acfc7e93527c8b4577

Vrijdag 30 Maart 2018: de “Mars van de Terugkeer”. 

 

Aanstaande mei 2018 gedenkt men in Israël dat de Joods staat dan zeventig jaar bestaat. Dit zal dan zeer zeker groots worden gevierd. En gisteren (vrijdag 30 maart 2018) waren we getuige van wat de “Mars van de Terugkeer” is gaan heten. Talloze Palestijnen hadden zich langs de gens van Gaza met Israël verzameld om zo hun wens uit te drukken, eens naar de plaatsen van hun oorspronkelijke woongebieden terug te kunne keren. Maar al kort daarna liep het uit de hand; Palestijnen zouden met stenen en brandende banden naar Israëlische troepen (die er intussen waren gearriveerd) hebben gegooid waarop de legereenheden reageerden door traangasgranaten op de Palestijnen  af te schieten. Er zouden gisteren 15 Palestijnen zijn gedood waarvan de meesten door geweervuur. De gewonden onder de Palestijnen zouden het slachtoffer van geweervuur en het inademen van traangas zijn. De Israëlische overheid had intussen harde maatregelen afgekondigd voor het geval dat de Palestijnen té dicht bij de grens met Israël zouden komen. De “Mars van de Terugkeer” blijkt er regelmatig te worden gehouden, maar nu kwam die hier wat meer in beeld wegens de aanstaande 70e verjaardag van Israël. De Palestijnen hebben bekendgemaakt dat zij de demonstraties er vol willen houden tot mei. https://nos.nl/artikel/2225021-palestijnen-doden-en-honderden-gewonden-bij-protest-aan-grens-met-israel.html Intussen zou het aantal dodelijke slachtoffers onder de Palestijnen tot 750 zijn opgelopen waarvan het Israëlische leger zegt dat dit aantal overdreven is; de vijftien omgekomen Palestijnen zouden volgens het leger militanten zijn die geweld tegen Israël gebruikten. De “Mars van de Terugkeer” schijnt er al vanaf 30 maart 1976 regelmatig te worden gehouden.

 

Hebben de Palestijnen het Recht om Terug te Keren naar Hun Eigen Woongebieden? 

 

Hebben de Palestijnen nu wel het recht om terug te keren naar die woongebieden waar zij (of hun ouders) eertijds hadden gewoond? Zoals het Katholiek Nieuwsblad al meedeelde, werden duizenden Palestijnen door de oorlog in 1948  op de vlucht gedreven waarna hun de terugkeer werd verhinderd doordat Israëlische troepen er talloze dorpen met de grond gelijk hadden gemaakt. Dus luidt het antwoord: Ja, zij hébben het recht om er terug te keren en tevens het recht op financiële vergoeding voor hun door het Israëlische leger verwoeste huizen én voor al die jaren waarin het hen verhinderd werd, een gewoon menselijk bestaan te leven! (even terzijde: de opeenvolgende Duitse regeringen hebben vanaf de regering-Adenauer zich tot nu toe scheel, paars en blauw aan compensatie betaald aan Joodse organisaties en Israël voor een gebeurtenis in WW II die we naar nu blijkt, met het grootste gemak, “The Greatest Jewish Fable of the Twentieth Century” kunnen noemen. Het zal geen betoog behoeven over wélke fabel we het hier hebben!) En alsof de ellende er voor de Palestijnen al niet genoeg is, heeft het Israëlische leger talloze scherpschutters achter de hand om er nog meer Palestijnen mee over de kling te schieten! Zwaarbewapende Israëlische militairen tegenover Palestijnen die slechts stenen, stokken en brandende autobanden als “wapens” tot hun beschikking hebben! De evenredigheid is hier ver te zoeken. Naarmate de feestelijkheden die er in Israël gevierd zullen worden geeidelijk aan naderen, zullen ook ons Bemmeltje (en niet te  vergeten onze christenzionistische sectariërs!) hier meer aandacht aan besteden. Reden om van tijd tot tijd dan eens de site van Van Bemmelen, grootgrossier in allerhande Joodse fabelen, te bezoeken!

un-194

 

Van Goede Vrijdag tot Bloedige Vrijdag. 

 

Zijn de NOS en de overige Nederlandse media té huiverig om “man en paard” te noemen nl. dat de Palestijnen in 1948 door een groot kwaad, Joods Zionisme genaamd letterlijk uit Palestina wéggezuiverd werden en het NOS-Journaal gisteren meldde dat het de mening van de Palestijnen was dat zij “denken” het recht op terugkeer te hebben, hier is een site waar vermeld wordt hoe het Israëlische leger erin is geslaagd, Goede Vrijdag, voor de Palestijnen om te turnen in “Bloedige Vrijdag”. https://aladinsmiraclelamp.wordpress.com/2018/03/31/right-of-return-denied-in-gaza-israel-turned-good-friday-into-bloody-friday/

 

Struick van Bemmelen vs de VPRO. 

 

En weer wat verder terug had Van Bemmelen een dramatisch verhaal over de Nederlandse omroep, de VPRO, te vertellen. Wat was nu het geval? De omroep zou eens Joden ontmenselijkt hebben en anti-Semitische typeringen hebben toegelaten:

“De VPRO laat in haar uitzendingen antisemitische typeringen toe en ontmenselijkt Joden. De politiek en Henk Hagoort zouden de VPRO op hun verantwoordelijkheden moete wijzen, betoogt Tom Struick van Bemmelen. Historici en psychologen onderzoeken hoe het kan dat mensen tot massamoord overgaan. Een van de redenen hiervoor is dat door beeldvorming een ontmenselijking van de toekomstige slachtoffers wordt gecreëerd. Zo werden Joden en zigeuners door de nazi’s door beeldvorming ontmenselijkt: het waren slechts ‘Untermenschen.’ Dat werd in het geval van de Joden onderbouwd met antisemitische stereotyperingen, zoals over hun vermeende geldzucht, hun wreedheid tegen niet-Joden en hun complot om de hele wereld te domineren”. 

In december 2011 zou een studie, gepubliceerd in het vakblad, Journal of Psychology, hebben uitgewezen dat bij bijna alle proefpersonen die aan een onderzoek hadden meegedaan, de werking in de cortex cingularis-anterio verminderde wanneer die fotos van “walgelijke” mensen” zagen. De cortex cingularis-anterio is dát deel van het menselijk brein wat sociaal verkeer met anderen regelt. Doordat de cortex cingularis-anterio verminderd actief was, voelden de proefpersonen ook geen medelijden met die “walgelijke” mensen. Als nu de proefpersonen die “walgelijke” mensen nu wél als mensen hadden gezien, dan zouden die met hen meegevoeld hebben. En,

“Het is dan ook zeer zorgwekkend dat de ontmenselijking van Joden opnieuw de kop opsteekt. De standaard antisemitische typeringen zijn terug, soms in een nieuw jasje, bijvoorbeeld door Joden indirect te benoemen. Dan lees je ‘ik heb niets tegen Joden, alleen iets tegen zionisten.’ Aangezien zeker 95% van de Joden voor het zelfbeschikkingsrecht van Joden is -en dus als zionist kan worden beschouwd- is het onderscheid uiterst kunstmatig. Maar het gaat ook al veel openlijker. De door belastingbeleid gefinancierde publieke omroep VPRO heeft het op haar eigen website weer over de ‘Joodse gierigheid’. En diezelfde VPRO verhaalt weer over Joden die duister, kwaadaardig samenzweren om landen tegen hun eigenbelang te laten handelen. De VPRO Tegenlicht-uitzending In de ban van Israël van 17 oktober 2011 laat wat dat betreft, aan duidelijkheid niets te wensen over. De aankondiging opent met ‘VPRO Tegenlicht onderzoekt hoe in Nederland het denken over Israël wordt gemanipuleerd door een machtig samenspel van politiek, geloof en propaganda.’ “

Maar dat is allemaal belachelijk omdat vnl. mensen die pro-Palestijns zijn die bij de VPRO aan het woord waren gekomen zoals Bertus Hendriks en Dries van Agt. Ook werd er door de VPRO op 17 juli 2011 een documentaire, “Homeland” uitgezonden. https://likud.nl/2012/02/vpro-speelt-gevaarlijk-spel-met-ontmenselijking-van-joden/ De documentaires waar Bemmeltje het destijds over had, zijn hier te vinden: https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2011-2012/in-de-ban-van-israel.html en https://www.vpro.nl/cinema/series/serie~11508263~homeland~.html De laatste blijkt te bestaan uit vele afleveringen en beslaat het tijdvak van 2011 tot en met 2018. En dan is er nog de aflevering, “The Ultra Zionists” die door de VPRO op 22 oktober 2011 werd uitezonden. Laten we hier nu één zin van wat Bemmeltje op zijn site schreef, weer eens citeren:

“Maar het gaat ook al veel openlijker. De door belastingbeleid gefinancierde publieke omroep VPRO heeft het op haar eigen website weer over de ‘Joodse gierigheid’.” 

Begin

 

“Defamation”. 

 

Waarom pakken we er nu net deze ene zin hier uit? Wel, omdat het nu pas interessant wordt; ons Bemmeltje heeft kennelijk nog nooit díe sites of videoclips bezocht die door een Jood zijn geschreven of gemaakt en die in tegenstelling met onze “anti-Semieten-jager”, een heel ánder verhaal te vertellen hebben. Eén van die videoclips is getiteld, “Defamation”, gemaakt door een Joodse journalist. De journalist deelde mee, nog nooit anti-Semitisme meegemaakt te hebben. De voormalige voorzitter van de ADL, Abraham Foxman, komt er ook langs. En het meest interssante deel van deze clip is wanneer de Joodse moeder van de journalist die in Jeruzalem woont, aan het woord komt. In dit fragment gaat het er over dat als er zoveel anti-Semieten in het buitenland zijn, de Joden dan niet naar Israël komen (voor een veilige plek). En dan verteld deze moeder er dit:

“Als er anti-Semieten zijn, waarom komen zij” (de Joden) “dan niet hier?”  

“En waarom komen zij dan niet hier?’, vraagt dan haar zoon. De grootmoeder antwoordt dan met het volgende:

“Wel, ze houden van geld. Joden houden van geld. Joden zijn bedriegers. Een Jood is een bedrieger. Zij verdienen daar geld. Waarom zouden ze hier komen en werken voor geld als zij daar geld kunnen verdienen zonder te werken? Waarom?”

Haar zoon: “Werken zij daar niet?” De grootmoeder: “Zij werken niet Dat is wat ik zeg. Zij hebben geld zónder te werken. Als ze hier komen, hebben ze te werken”. 

Haar zoon: “Hoe hebben zij geld zónder te werken?” Zijn grootmoeder: “Hoe ze geld verdienen? Rente. Geld lenen tegen hoge koersen”. (Ze) verkopen liqueur…wijn”. En dan zegt zij, “Jews know this monkey business”. Jews knows all about monkey business. Ik vertel het je. Ik ben ‘de echte Jood’. Geld verblindt mij niet. Niets doet dat”. 

Waarop haar zoon haar antwoordt met, “Maar nu praat u als de anti-Semieten, zeggen dat Joden niet werken”. Zijn moeder, “Nee, dat doe ik niet”. https://www.youtube.com/watch?v=yjqN4dtbSOA (“Jewish Grandmother Says: “Jews Are Crooks”)

De hele clip is trouwens bijzonder interessant en deze lieve Joodse grootmoeder maakte hier er het volgende mee duidelijk: Met geld-verdienende Joden die níet werkten, bedoelde zij natuurlijk de Joodse top-bankiers die door leningen tegen hoge rentekoersen uit te lenen, de schuldenaars in grote financiële problemen brachten! Als de VPRO nu maar de moeite had gedaan om déze clip uit te zenden, zou Van Bemmelen met de mond vol tanden hebben gestaan! Maar vererop in de clip lezen we nóg iets:

(Israël is) “World Leader in the sex slave trade (Jerusalem Post mag June 16 2000) 

Israel at Center of the ecstacy drug trade (Nov. 29, 2009 (Haaretz) 

Israel admits organ harvesting – The Guardian/JTA Dec 21 2009″ 

En let wel, deze clip werd zoals gezegd gemaakt door een Joodse journalist! En … had Van Bemmelen niet de moeite kunnen nemen om ook eens op zoek te gaan naar videoclips als “Defamation”? 

 

Bobby Fischer: Joodse Grootschaakmeester vs. de Joden. 

 

Een ándere moedige Jood (inmiddels overleden) was de grootschaakmeester, Bobby Fischer. Wij kennen hem slechts als de grootste schaker die hij was. Maar ondanks dat hij de grote hoogten van roem en vermaardheid wat schaken betreft, had weten te bereiken, ging het later toch bergafwaarts met hem. Uiteindelijk overleed hij in 2008. Hoe kwam het toch dat het dan toch zo met hem afliep? Was hij misschien door eigen schuld in de problemen gekomen? Wel, hij wás wel in de problemen gekomen maar niet omdat hij zélf iets verkeerd had gedaan. Hij, Bobby Fischer, ooit eens een vermaarde Jood, maakte tijdens zijn leven iedereen duidelijk wat voor mensen die Joden wel niet waren. De problemen begonnen nadat hij tijdens de kampioenschappen in Sovjet-Rusland Boris Spaski verslagen had. De Sovjets waren woedend; Spaski was immers hun (tot dan toe) ongeslagen kampioen geweest! En die problemen werden verergerd nadat hij de Joodse rol achter de Joodse Revolutie in oktober 1917 aan de kaak stelde. En … hij “ontkende” de “Holocaust”. Tevens vertelde Fischer iedereen dat de Amerikaanse regering beheerst werd door Joden.En hij deed dit alles openlijk. Hoe het allemaal nu precies met Fischer is gegaan, is hier te beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=EsHCAaMmNZc (“Texe Marrs on Bobby Fischer (1943-2008”) En ook déze video zou toch van belang kunnen zijn voor Van Bemmelen?Na wat we hier allemaal hebben besproken, zou het eens goed zijn voor Van Bemmelen dat hij eens op zou houden met zijn narrige en uit de lucht gegrepen aantijgingen tegen hén die in tegenstelling met hem, een ándere (kritische) visie hebben over Israël! We hebben hem intussen ook gevonden op Facebook, waar hij nogal een indrukwekkende vriendenkring heeft; en hoe kán het ook anders; ook zíj zijn allemaal “semitisch-gezind.” En dit betekent dan dat als er weer eens vergoeilijkend over de genocidale misdaden wordt gesproken, dit dan niet langer de betekenis heeft van “politiek correct” maar “semitisch-correct” is! Nou ja, daar de huidige Joden eigenlijk voor de overgrote meederheid Khazariërs zijn, zouden we moeten spreken over “Khazariaans-correct” maar daar we nu al zo lang bekend zijn met het semitisme, houden we het maar op “semitisch-correct”. Wij echter zijn “anti-Semitisch-correct” hetgeen betekent dat als er weer eens zinloos over “anti-Semitisme” wordt gesproken zoals ook Van Bemmelen dat kan zoals we gezien hebben, wij hier dit corrigeren (vandaar het woord “correct”) door op de wáre oorzaak van dit “anti-Semitisme” te wijzen. En wat ís die oorzaak? Niet omdat Israël en Joden zonder reden worden gehaat, maar omdat er wat de wáre geschiedenis van het Joodse volk door de eeuwen heen en Israël als staat betreft, steeds meer sinistere zaken naar boven zijn gekomen. En het zal nu toch wel duidelijk zijn: Deze zaken zullen we natuurlijk nooit horen van een lafhartige en liegende media & pers en de Van Bemmeltjes! En wat Van Bemmelen betreft, we kunnen hem slechts Een Pleitbezorger van de Israëlische Bezetter & Groot-Grossier in Allerhande Joodse Fabelen, Sagen en Mythen noemen!

 

 

Ton Nuiten – 1 April 2018.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.