De Chemische Aanval in Douma; de Wáre Aard van de “Witte Helmen”; Disinformatie Rusland? Israël & de Palestijnen en … Wederom die Mensonvriendelijke Christenzionistische Leer & de “Overbrugbare Geestelijke Kloof”.

En ja, op 14 april 2018 jl. was het dan zover. Op die dag lanceerden de Verenigde Staten, met steun van Frankrijk en Groot-Brittannië, een raketaanval op Syrië als vergelding voor de chemische aanval in Douma te Oost-Ghouta. Enige tijd daarvoor beweerden Amerika en Engeland bewijs te hebben dat het Bashar al-Assad en zijn regime zou zijn, wat achter het jongste incident in Douma zou zitten. Bijna precies een jaar eerder, op 4 april 2017, vond er te Khan Shaykhun, eveneens een chemische aanval plaats. Ook die werd toegeschreven aan Assad. En als zodanig werden beide incidenten dan ook door de gevestigde media weeregeven. Het officiële begeleidende commentaar bij beide incidenten was, dat Assad de eigen Syrische bevolking terroriseert door dit o.a. te bestoken met chemische wapens.

 

Geen Bewijs. 

 

Voor beide incidenten is er ondanks dat de Verenigde Staten (Donald Trump), Groot-Brittannië (Theresa May) en Frankrijk (Emmanuel Macron) dit van de daken riepen, echter tot nog toe geen bewijs gegeven. Het gevolg is dat Syrië door de drie landen werd gebombardeerd op basis van aannames, vermoedens en waarschijnlijkheden. En dit bleek niet beperkt te zijn tot deze twee incidenten; Van alles waarvan Assad (en naast hem tevens Vadimir Putin) tot nu toe zijn beschuldigd, is geen énkel bewijs gevonden laat staan gegeven! En in het geval van Rusland varieert dit tussen de vermeende “illegale annexatie van de Krim door Putin en het jongste incident van de poging tot vergiftiging van de Russische dubbelspion, Sergei Skripal, en diens dochter, Yulia (en alles van wat er tussenin ligt).

 

Wél “Bewijs”. 

 

Pas ná de raketaanval van de drie landen op Syrië, kwamen zowel de Britse als Franse regering met bewijs naar buiten waarmee de door deze twee landen gepleegde agressiedaad tegen Syrië gerechtvaardigd zou zijn geweest. In de rapporten wat dit bewijs zou bevatten, werd echter meegedeeld dat er eigenlijk geen écht bewijs voor de chemische aanval door Assad was, maar dat het was gebaseerd op “open bronnen” die hier en daar op het internet te vinden zijn.

 

De Bron van deze “Open Bronnen: de “Witte Helmen”. 

 

En waarop zijn deze “open bronnen” op hun beurt weer gebaseerd? Op de bron van de “Witte helmen”, En wie zijn weer op hun beurt deze “Witte Helmen”? Dit zijn mensen van een hulporganisatie samengesteld uit Syrische vrijwilligers, die er in 2013 met hun werkzaamheden in Syrië zijn begonnen om er de door de oorlog getroffen Syrische bevolking in oorlogsgebieden te helpen; in 2016 zouden zij naar verluidt al 40.000 Syrische burgers in de Syrische steden, Homs, Idlib en Aleppo, het leven hebben gered en geholpen. Vanuit het buitenland worden de Witte Helmen financieel gesteund (door oa. Nederland, wat al vele miljoenen euros aan deze organisatie heeft overgemaakt). Vóórdat we verder op de “open bronnen” van de Witte Helmen waar Frankrijk en Engeland hun bewijs om de raketaanval op Syrië (onder leiding van Amerika) te rechtvaardigen vandaan hadden, dient er eers de volgende vraag te worden gesteld:

 

“Wie zijn de “Witte Helmen”? 

 

Ja, dat is een goede vraag: Wíe zijn nu eigenljk die “Witte helmen”?  Officeel heet het (en dit komt uit bovenstaande informatie al naar voren), dat zij een van de hulpverleningsorganisaties in Syrië is. In verband hiermee is het interessant dat we via de media als het dan om interviews met burgers in Syrië gaat, we van tijd tot tijd te horen krijgen dat dit mensen zijn, die laten blijken, zeer ontevreden met het regime van Assad te zijn; zij vertellen dan dat zij Assad en zijn regering liever vandaag dan morgen zien verdwijnen. En dit zijn altijd weer slechts fragmenten ofwel momentopnamen. En zo wordt dan weer de indruk versterkt dat we met Assad als een “wrede dictator” te doen zouden hebben. Maar … wat de “Witte Helmen” betreft, zijn er enkele uitzonderingen onder de geïnterviewde burgers. Zo was er een (niet nader genoemde) man, die het volgende over deze hulporganisatie te zeggen had:

“Ze helpen mensen niet. Ze werken alleen als de cameras draaien. Zodra de cameras uitstaan gaan ze weer weg. Ze laten mensen onder het puin liggen”. 

Verder is er de mening van de inwoners van Aleppo  over de “Witte Helmen” een heel ándere dan wíj hier doorgaans in het Westen over deze instantie hebben; zij zien de “Witte helmen” als wolven in schaapskleren. Tevens worden zij door zowel de Syrische als de Russische overheid ervan beticht, anti-overheidspropaganda en fake news te verspreiden en hebben zij ook nauwe banden met al-Nushra, een van de terreurorganisaties die in Syrië nog actief zijn. En wat is nu de bron van deze (alternatieve) informatie? Juist, de Engelstalige zender, Russia Today. (RT) En het was de verslaggeefster, Lizzie Phelan, die hier voor RT verslag van deed. En nu weten we ook wat nu de bronnen waar het bewijs dat de chemische aanval die Assad zou hebben laten plegen op zijn gebaseerd: op het fake news van de Witte Helmen (onder andere). En die “bewijzen” zijn  dan videos (die door hen zélf zijn gefabriceerd) en getuigenissen van activisten. En dit is nu het nieuws wat we hier via de media nooit te zien of te horen krijgen!

(BREAKING NEWS: De overheden van  Amerika, Engeland en Frankrijk hebben met hun raketaanval op Syrie geen chemisch wapencentrum of commandocentrum getroffen, maar in plaats daarvan een instituut voor kankeronderzoek! https://freethoughtproject.com/us-claims-it-bombed-syrian-chemical-facility-while-reportedly-bombing-cancer-research-center/)

 

Verspreiding van Disinformatie door Rusland? 

 

En gisteren werd het ons weer een meegedeeld: Rusland zou bezig zijn met de verspreiding van een overvloed aan disinformatie. Het probleem hierbij is echter dat ons niet meegedeeld werd (zoals dit nu al vaak het geval met de mainstream media is!), wát dit precies voor “disinformatie” zou zijn’we zouden immers toch mogen verwachten dat de “experts” en “Rusland-kenners” die we regelmatig bij EenVandaag, Nieuwsuur en andere actualiteitenprogrammas die we hier hebben, zien, dat die het ons toch even gedetailleerd en precies uit zouden leggen. Maar zíen wij dit ook? Antwoord: het straalt er echter niet van de gezichten van deze “deskundigen” af; het énige wat onze “wijsgeren” er aan het doen zijn, is het verkondigen van oppervlakkige aannames, en het verspreiden van onbewezen geruchten. Kortom: zij zijn bezig met het verspreiden van fake news! Het is hier juist de omgekeerde wereld. De wolven in schaapskleren zijn dan de mainstream media (en de westerse politici niet te vergeten) en de lammeren (hoewel die zelf ook enkele “zwarte vlekjes” zouden kunnen hebben), zijn dan Assad en Putin! En dan wordt tevens duidelijk dat we de genoemde programmas ook niet van álles kunnen verwijten; ook zíj krijgen die gefabriceerde videos via via (en nóg eens via), overgeleverd. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat we dan net díe beelden te zien krijgen als Syrië en Rusland er weer eens onderwerp van gesprek zijn!

 

Geïndoctrineerd door de Leugen & Deprogrammering. 

 

En … heeft nooit iemand eens gezegd dat als je een leugen nu maar vaak verkondigt (met wéglating van alternatieve bronnen), mensen die slechts die mainstream-bronnen tot hun beschikking hebben, die leugen dan ook als vaststaande waarheid gaan geloven. En het is vnl. om die reden dat als iemand dan later met een alternatieve versie over de gebeurtenissen komt (in dit geval over de chemische aanval in Douma), mensen die ondertussen volkomen zijn geïndoctrineerd met de leugen, beginnen te praten over “complottheorieën”! En let wel, dit is niet slechts beperkt tot Nederland; zowat het grootste deel van het Westen is nu onder de hand ondergesneeuwd met een lawine aan fake news wat Syrië en Rusland betreft! En om al die mensen weer onder de meters aan fake news weer uit te graven, is er zowat een langdurige deprogrammeringscursus voor nodig.

 

De Amerikaanse Luchtmacht als de “Luchtmacht van ISIS. 

 

Zoals bekend, is er naast de Russische en Syrische luchtmach tevens de Amerikaanse luchtmacht actief in Syrië. En ja, ook de Amerikanen zijn er om er net als de Russen en Syirërs zelf om ISIS te bestrijden. Althans, als we de mainstream media mogen geloven. Wat echter het internet aangaat, is het daar al lang geen geheim meer dat de Amerikaanse luchtmacht eerder een flinke steun in de “rug” van ISIS is dan dat die deze terreurorganisatie er zou bestrijden! Een voormalige Amerikaanse officier heeft dan ook naar de Amerikaanse luchtmacht verwezen als de “luchtmacht van ISIS”. 

 

De Onlogische Logica. 

 

Wat nu de chemische aanval in Douma aangaat, is het nu net hier dat er de “onlogische logica” om de hoek komt kijken. Als Assad nu wérkelijk achter de tragedie te Douma (en die te Khan Shaykhun op 4 april 2017) zou zitten om er zijn eigen volk mee uit te roeien, zou het dan niet logisch zijn dat de Verenigde Staten met de raketaanval van bijna een jaar geleden en de recente samen met Frankrijk en Engeland, te veronderstellen dat zij Assad hier juist een dienst mee zouden hebben bewezen? Want door die raketaanvallen zijn er weer eens zovere Syrische burgers om het leven gekomen! Al het gepraat dat die merikaanse raketten een chemisch laboratorium, commadocentrum en fabriek waar chemsche wapens zouden worden vervaardigd vernietigd zouden hebben, is immers gebaseerd op nonsen. Dus zouden zij Assad hiermee juist eerder hebben geholpen dan dat zij hem zouden hebben tegengewerkt! En al helemaal nu er wel hier wel eens een wereldconflict (wat aanvankelijk als een regionaal conflict zou kunnen beginnen) uit voort zou kunnen komen. Hiermee zouden toch zowel de Syrische als Russische bevolking mee kunnen worden gereduceerd. En nu zowel Putin als Assad tóch al bezig zouden zijn om ieder hun eigen bevolking te onderdrukken, waarom hen dan niet een eindje geholpen? Ja toch? De logica is hier inderdaad vér te zoeken.

 

Aan de Winnende Hand. 

 

Maar zowel de chemische aanval in Khan Shaykhun van zowat een jaar geleden als de recente in Douma, worden echter beschouwd als false flag attacks. Met andere woorden: die zouden door de “gematigde rebellen” zijn gepleegd waarna de aandacht hierop werd verlegd naar Assad. Wát is nu het motief voor deze rebellen (die in wezen in niets verschillen met IS), om dit te doen? Het antwoord is, de regeringstroepen van Assad waren (met steun van de Russen) aan de winende hand; zij hadden deze rebellen en IS al een flinke slag toegebracht en bepaalde regios op hen heroverd waardoor Syrische burgers die deze regios eerder waren ontvucht, weer naar huis terugkeerden. In een wanhoopsdaad zouden de rebellen hun toevlucht hebben gezocht in een laatste “redmiddel”: de beide chemische aanvallen in Khan Sjaykhun en Douma. En zo kon het geschieden dat Trump die eerder van plan was geweest er de Amerikaanse troepen binnen afzienbare tijd wég te halen en naar huis te brengen plots 108 graden omkeerde en vervolgens begon te dreigen met een raketaanval als “vergelding” voor wat er in Doua was voorgevallen. En hij heeft die dreigingen in april 2017 en 7 april 2018 zoals we nu weten inmiddels waargemaakt. Na de “vergeldingsactie” voor Douma heeft Trump vervolgens toch weer meegedeeld er de Amerikaanse strijdkrachten wég te willen halen. De vraag hierbij is natuurlijk: waar zullen we in de nabije toekomst wéér eens een chemische aanval (of een ander hiermee gerelateerd incident) in Syrië kunnen verwachten? En vandaag kwam weer eens de nieuwste openbaring over Rusland als een bliksemflist bij heldere hemel; De Russische overheid zou van plan zijn talloze hackers in te zetten om er providers van netwerkapparatuur van bedrijven, overheden en andere instellingen mee te hacken om zo gevoelige gegevens mee in handen te krijgen. Dit om ons te bespioneren. Dit hadden de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten nu voor de eerste maal in een gezamelijke verklaring meedgedeeld. Ook hier zijn er echter geen bewijzen voor geleverd en we verwachten gezien de resultaten in het verleden aan de overvoed aan westers fake news dat dit ook in de toekomst niet zal gebeuren.

 

Israël en de Palestijnse Protestmars voor “Recht op Terugkeer”. 

 

Inmiddels hebben er zich langs de grens van Gaza met Israël talloze Palestijnen vergaderd om er (zoals dit er wel vaker het geval is), te demonstreren om er het recht om naar hun oorspronkelijke woongebieden waar hun ouders eens op brute wijze werden wéggezuiverd door wrede Israëlische terreurorganisaties zoals o. a de Haganah, de Stern Gang, andere Joodse terreurorganisaties  en militante Joodse eenheden. Intussen zijn er tijdens de demonstraties vele Palestijnen om het leven gebracht door o.a Israëlische sluipschutters en zijn er nog meer gewond geraakt. Het feit dat de mainstream media (in Nederland) hier iets meer aandacht aan besteedde dan normaal, was dat de staat Israël a.s. 14 mei 2018 haar zeventigjarige bestaan viert. De Palestijnen zijn er dan ook van plan hun demonstraties voort te zetten tot die datum. De Israëlische overheid heeft enige tijd geleden met de sluipschutters gedreigd als Palestijnen té dicht bij de grens tussen Gaza en Israël zouden komen. En terwijl de aandacht van het Westen nu nog gericht is op Rusland (en Syrië), wordt er aan dat wat er nu in Gaza aan de gang is, weinig of geen aandacht besteed door de mainstream media. Terwijl er de protesten er zich inmiddels hebben uitgebreid, deelde het Palestijnse ministerie van Gezondheid dat er tijdens de afgelopen paar weken van de protesten er al vele Palestijnen zijn gedood door Israëlische sluipschutters en er circa 1300 gewond zijn geraakt. Palestijnen beweren dat de protesten een wens van hen zijn om zich tegen de Israëlische bezetting en de controle die die over de Palestijnse middelen heeft, uit te spreken. Samer is slechts een van de velen die actief betrokken zijn bij de protesten:

“Israël heeft ons alles afgenomen, ons geboorteland, vrijheid en onze toekomst. Ik heb twee kinderen, een jongen en een meisje. Als ik zal sterven zal God voor hen zorgen”. 

 

Alle Palestijnen “Militanten van Hamas” & Yaser Murtaja. 

 

Wat Samer bedoelde, was dat als ook hij tijdens de demonstraties zou worden geraakt door een Israëlische militair en hij hierbij het even zou laten, God dan voor zijn kinderen zou zorgen. Intussen beweert Israël dat elke demonstrant een militant lid zou zijn van Hamas, er één geval wat uitzonderlijk is. Bij de protesten was nl. ook een Palestijnse journalist aanwezig, Yaser Murtaja geheten. Hij deed verslag over wat er allemaal gebeurde. Hij was als journalist duidelijk voor iedereen herkenbaar daar hij een vest droeg met daarop in grote letters, “PRESS”. Als zodanig kon hij dan ook door niemand over het hoofd worden gezien … ook niet door de Israëlische sluipschutter die hem even later dodelijk door zijn borst schoot! En dat niet alleen; terwijl een jong Palestijns echtpaar met nota bane een baby in de handen op de vlucht gaat op weg naar hun huis in het dorp, Burin, werd het tweetal van achter benaderd door leden van de Israëische politie waarvan een van hen een granaat in de richting van het paar gooit! Ook zijn er beelden nar buiten gekomen waar een ongewapende Palestijn die zich op een afstand van de grens tussen Gaza met Israël bevond, dodelijk geraakt werd door Israëlische sluipschuters die hier echter de grootste pret bij hadden! 

 

Dodelijke Chemische Stoffen over Palestijns Landbouwgrond. 

 

Maar Israël schijnt nog meer van dergeljke “prestaties” te hebben geleverd; naar verluidt zou het de akkers van Palestijnse boeren hebben besproeid met dodelijke chemische stoffen. Nizar al-Wahedi, van het Palestijnse ministerie van Landbouw, deelde hier het volgende over mee:

“Deze chemische stoffen beschadigen de oogst en de landbouwgrond. Israël heeft geen recht om onkruidverdelgingsmiddelen over Palestijns landbouwgrond te sproeien”. 

Hier hebben we dus een van de “zegeningen” waarmee Israël de Palestijnen tot nu toe mee heeft “gezegend”. En dit is nu zo schrijnend en ronduit hypocriet: terwijl de liegende media en eveneens liegende westerse politici openlijk schande spreken over de chemische aanval die er in Douma door Assad zou zijn gepleegd, hebben die tegelijkertijd hun grote mond gehouden over de “chemische aanvallen”door Israël op Palestijns landbouwgrond! En dat niet alleen: terwijl de Verenigde Staten zich hebben uitgesproken tegen de chemische aanvallen die tot nu toe naar verluidt!!! door Assad zouden zijn gepleegd, geven die tegelijkertijd hun volste steun aan een terroristenstaat, Israël genaamd! En geloof het maar gerust: elk jaar krijgt de Israëlische overheid van de Amerikaanse rereging miljoenen, ja, milljarden dollars aan steun én tevens “in natura” (dat is, de nieuwste en modernste Amerikaanse oorlogstechnologie!) En o ja, niet te vergeten de vele sommen aan herstelbetalingen van Duitsland vanwege haar rol tegenover de Joden in Europa tijdens WW II.

Zie ook: https://www.ninefornews.nl/alleppo-witte-helmen-mensen-puin/ en https://thefreethoughtproject.com/as-us-starts-a-new-war-in-syria-with-no-evidence-israel-is-murdering-civilians-on-video/

 

“Wie Israël Zegent Zal door God Worden Gezegend”, maar …. Zíjn We Tot Nu Toe Ook Wel Gezegend? 

 

Zoals bekend is een van de “pijlers”waar het christenzionisme op rust, Genesis 12:1-3. Ja, we weten het; we hebben hier al enkele malen in het verleden aandacht aan besteed en dat zullen we, zeker nu het in a.s mei de zeventigste verjaardag van Israël als staat zal zijn, dit bíjven doen. Vers 3 van Genesis 12 luidt:

“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken”. 

En het is dit vers wat door de christenzionisten wordt aangegrepen om er degenen die kritiek op de staat Israël hebben, mee te bedreigen. Bij nader inzien bleek dat deze verzen plus het geciteerde vers 3, slechts betrekking hadden op Abraham (aan wie God deze belofte deed), en niet op het volk Israël wat er in die verre tijd nog niet eens was. Maar geen probleem; de christenzionisten trachten ons wijs te maken dat deze belofte die God zoals gezegd aan Abraham alleen deed, ook van toepassing zou zijn op alle Joden van vandaag inclusief de Israëlische overheid! En vanwege hun onbijbelse, verkeerde pro-Israëlische visie, wordt dit wat hierboven kritisch over Israël en de Palestijnen beschreven is, als het “vervloeken” van “Gods volk” beschouwd. Als nu iederéén maar Israël zou hebben gezegend, luidt alom het woord der christenzionisten, zouden ook wíj nu door God zijn gezegend. Maar doordat er hier en daar van tijd tot tijd van kritiek op Israël sprake is geweest, heeft God dan ons Zijn zegen onthouden. (Even terzijde: het is beslist niet ongewoon of vreemd dat als er weer een kritiek op Israël is, we dan hier en daar uit kerkelijke kringen horen dat, “Als je tegen Israël opkomt, moet je eerst tegen de God van Israël opkomen”, wat dan ook een zware dreiging inhoudt. Dit is slechts een stompzinnig verzinsel om er de mensen schrik en angst mee aan te jagen!) Het is nu al voor lange tijd een welbekend feit dat als Israël weer eens aan een stampede in Gaza begon, zowat álle politic (ja, ook hier in  Nederland) in het Westen en vnl. de Amerikaanse regering, lieten blijken náást en áchter Israël te staan met de nu inmiddels bekende leuze, “Israël heeft het recht om zich te verdedigen”. En zo werd Israël dan om het in christenzionistisch vakjargon te zeggen, “gezegend”. Maar … als we zo eens om ons heen kijken en we een paar jaar terug gaan, kunnen we dan zeggen dat we als samenleving ook wérkelijk gezegend zijn? Laten we eens zien.

1: de Economische Crisis. 

Wel, daar was om te beginnen de wereldwijde economische crisis die in 2008 in Griekenland begon, zich vervolgens over de hele Westerse samenleving uitbreidde en tenslotte ieder facet van de samenleving getroffen had. Als evolg daarvan, werden de verschillende Europese volken en Amerika) opgezadeld met krankzinnige bezuinigingen. En het gevolg hiervan was dat er intussen de nodige bedrijven falliet zijn gegaan (of later toch een nieuwe doorstart maakten maar dan in afgeslankte vorm). Daarop volgden de vele ontslagen waarbij mensen die in sommige gevallen járen bij hun bedrijf gewerkt hadden, op straat kwamen te staan. Een deel vond na korte of langere tijd gelukkig weer werk, een ander deel zit nu nóg werkloos thuis. een ander gevolg is dat er hier de pensioensleeftijd is verhoogd (wat echter vnl. toe wordt geschreven aan de “vergrijzing”!)

2: de Massale Vluchtelingenstroom. 

En in 2014 wás die er, schijnbaar plotseling uit het niets ontsproten. Daarvoor had kennelijk niemand er nog van gehoord. We hebben het dan natuurlijk over ISIS, Na eenmaal ogekomen te zijn, veroverde deze terreurorganisatie al snel grote delen van Iraq en Syrië. Het gevolg was dat er hierdoor een massale vluchtelingestroom op gang kwam die zich via verschillende tussenlanden voortbewoog en uitmondde in  West-Europese landen. Eén vande redenen van de relletjes in verschillende Nederlandse steden rondom de vluchtelingenproblematiek was dat de vluchtelingen die hier terecht kwamen, tegen een lage prijs een woning toegewezen kregen terwij de Nederlandse bevolking vlak daarvoor de crisis over zich heen had gehad. In Duitsland had de opvang van vluchtelingen geleid tot talloze aanrandingen van Duitse vrouwen en meisjes op Oudejaarsavond 2015,in Hamburg, Berlijn etc. en vnl. in Keulen. Dankzij het vluchtelingenbeleid van Angela Merkel, had dit kunnen gebeuren.

Terreuraanslagen. 

Ook waren we in het recente verleden getuige van de terreuraanslagen in Europa. Steden waar die plaatsvonden zoals Parijs, Nice, Manchester, Zaventem, Duitsland (de Kerstmarkt in Berlijn) etc. En de meeste werden door IS opgeëist. Die zijn echter niets slechts het gevolg van de opkomst van ISIS maar vanwege de oorlogen die de Verenigde Staten in het Midden-Oosten (met steun van Engeland en minimale steun van landen zoals Nederland) onwille van Israël gevoerd heeft. En ook op déze wijze hebben we Israël “gezegend”. En de terreuraanslagen die we hier in Europa ervoor hebbe teruggekregen zijn nu deze geweldige “zegeningen”. En zo lijkt het er meer op dat als we Israël zegenen (de economische crisis hier maar even buitengelaten, eerder worden vervloekt! En je zou toch mogen verwachtendat daar Amerika Israël al voor jaren financieel overvloedig hheft “gezegend” deze crisis toch vermeden han kunen worden! We kunnen er in ieder geval van zeggen dat het er na de stichting van Israël allemaal niet beter is geworden. (Om in dit verband weer eens een andere “zegen” te noemen: voorheen waren de Arabieren de Amerikanen gunstig gezind en waren zij vrienden. Ná de stichting van Israël echter, veranderden de Arabieren van vrienden van Amerika in haar grootste vijanden!) 

Rampen over de Volken der Wereld …. Omwille van Israël. 

De christenzionisten blijven echter koppig en volhardend doorgaan met de verspreiding van hun vreselijke ontmenselijkende en mensonvriendelijke en Gode-vijandige theorieën. En het wordt nog fascinerender want ook voor al deze boven beschreven tragedies hebben zij inmiddels reeds lang een ándere mensonvriendelijke theorie bedacht. En die gaat ongeveer als volgt: Niet slechts de hierboven beschreven tragedies maar daarnaast ook vele rampen zoals bijv. natuurrampen en andere vormen van ellende die over de mensheid gekomen waren, zijn  een teken dat God met de “heidense” (= niet-Joodse) volken der wereld afrekening houdt omwille van wat de vaderen en voorvaderen van deze volken de Joden in hun tijd in hun midden aangedaan zouden hebben! Ja, zo luidt het dan, vóór de stichting van Israël als staat liet God dit allemaal maar toe. Maar nu Israël weer een staat is, heeft God zo duidelijk gemaakt dat Hij weer naar Zijn “uitverkoren Joodse volk” heeft omgezien. En nu God het weer heeft opgenomen voor Israël, betekent dit ook dat het de tijd der afrekening is voor de heidense volken. Dus mochten we weer eens horen van een aardbeving of een andere ramp in Azië, Afrika, hier in het Westen (of waar élders ook te wereld), dan weten we precies te vertellen, waaróm die er plaatsgevonden heeft, althans, als we de christenzionisten mogen geloven! Of we dan ook inderdaad “gezegend” zouden zijn? Wel, denk hier maar nog eens tweemaal over na!

 

“En Bovendien is er Tussen Ons en U een Grote Kloof Aangebracht …”

 

Met de vele slachtoffers die hier bij deze rampen om het leven komen (en hun nabestaanden zullen de christenzionisten weliswaar medelijden hebben, maar… het zou eigenlijk toch allemaal terug te voeren zijn op wat de vaderen van deze ongelukkigen destijds met de Joden in hun midden gedaan zouden hebben. Hierbij moet echter worden aangetekend dat het niet íedere christenzionist hoeft te zijn  die er een dergelijk mensonvriendelijk gedachtenpatroon op na zou houden; het gaat hier uitsluitend om degenen die dit wél doen. Nu staat er in de Bijbel een geschiedenis, de geschiedenis van “De rijke man en de bedelaar Lazarus”. Het gaat hier over een arme man, Lazarus geheten, die aan de poort van het huis van een (niet nader bekende) “rijke man” neer was gelegd. Terwijl deze man er een luxueus en overdadig leven op nahield, had de rijke geen aandacht voor Lazarus. Uiteindelijk overleed eerst Lazarus en daarna ook de rijke. De eerste werd “in de schoot van Abraham gedragen”, een teken dat die nu in de hemel was. De rijke daarentegen, kwam in de hel terecht alwaar hij zijn ogen opsloeg en in de verte Abraham met Lazarus in zijn schoot zag. Terwijl hij pijn leed in de vlammen, smeekte de rijke of Abraham Lazarus zou zenden om hem met een weinig water te verkoelen, “want ik lijdt vreselijk pijn in deze vlam”. Abraham maakt hem duidelijk dat toen hij nog op aarde was, hij van alle geneugten genoten had terwijl Lazarus “het kwade” had geleden; maar nu leed de rijke en werd Lazarus vertroost. Verder zei Abraham tot de rijke,

“En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan”. (Zie Lukas 16:19-31)

Waar we nu de nadruk willen leggen in deze geschiedenis, is nu die “grote kloof” die er tussen de rijke en Abraham en Lazarus liep. Die was door zowel degenen van de kant van Abraham als degenen van de kant van de rijke niet te overbruggen. Welnu, nét zoals er volgens het bijbelse verslag een niet te overbruggen kloof liep tussen het hellerijk waar de rijke, en het hemelenrijk waar Abraham en Lazarus verbleven, precies heeft er zich ondertussen een dergelijke “kloof” gevormd tussen het “rijk”  van de christenzionisten en hun vele pro-Joodse fabelen en het “rijk”  waar degenen zich bevinden, die er deze fabelen niet op nahouden, maar dan in geestelijke zin. In tegenstelling met de eerste kloof, is déze “geestelijke kloof” echter wél te overbruggen! Als de christenzionisten die nu maar eens zouden willen overbruggen, dan zouden zij weleens in kunnen gaan zien dat hun doctrines en theorieën die zij tot nu toe omtrent Israël en het Joodse volk geloofd en verkondigd hebben, eigenlijk vanaf het begin waren gefundeerd op racistische theorieën die als zodanig echter nérgens in de Bijbel terug te vinden zijn! De wáre God van de Bijbel ís nl. geen racist! Het is nu eenmaal niet zo dat God het ene volk méér lief zou hebben dan het andere. En voorál niet als dat “ene volk” Israël genaamd, zich regelmatig schuldig heeft gemaakt aan verachtelijke misdaden (en dit nu nóg doet) zoals hierboven beschreven is. Ja, ook wíj behoorden ooit eens tot dit “rijk” der christenzionisten. Door echter de brede kloof te overbruggen, slaagden we uiteindelijk het “andere rijk” aan de overkant te bereiken. En het gevolg van ons verblijf daar is datgene wat u hierboven allemaal leest. En omwille van wát we nu allemaal weten, zijn we dan ook niet van plan om de kloof weer in de tegenovergestelde richting over te gaan …

 

Udate 15 Juni 2018: Hervatting Amerikaanse Financiële Steun aan de Wite Helmen. 

 

Naar nu blijkt, heeft de regering-Trump de fianciële steun aan de Witte helmen weer hervat. Wat is nu het geval? Begin mei 2018 had de Amerikaanse overheid besloten, de financiële steun aan de Witte Helmen te beëindigen, waarna de organisatie voor weken geen geld meer onvangen had. Aangenomen werd dat president Trump die dit besluit had genomen, dit gedaan had om strategische redenen om zo circa $200 miljoen voor het herstel van Syrië te bevriezen. Sinds 2013 had de organisatie meer dan $33 miljoen aan steun ontvangen. De hervatting van de steun door Amerika is echter zeer bedenkelijk en verdacht daar het Russische ministerie van Defensie nog zeer recent met de informatie nar buiten kwam waarbij het meedeelde betrouwbare inlichtingen te hebben over een op handen zijnde, nieuwe false flag attack, in de vorm van weer een gifgasaanval waarvan het het doel was, ook die aan Bashar al-Assad toe te schrijven nadat die eenmaal plaatsgevonden zou hebben. De gegevens waarover het het ministerie van Defensie volgens haar woordvoerder, Igor Konashenkov, de beschikking zou hebben, zouden duidelijk gemaakt hebben dat,

“Onze inlichtingen, bevestigd door drie onafhankelijke Syrische bronnen, maken duidelijk dat commandanten van het zgn. “Vrije Syrische Leger” gesteund door operators van de Speciale Amerikaanse Strijdkrachten, een ernstige provocatie voorbereiden betrekking hebbende op chemische oorlogsstoffen in de provincie Deir ez-Zor”. 

Ofwel, er worden voorbereidingen getroffen voor een nieuwe gifgasaanval die nu in de Syrische provincie, Deir ez-Zor plaats zou moeten vinden. Over de Witte Helmen lezen we er ook weer dit:

Het is belangrijk eraan te denken dat de Witte Helmen de enige organisatie was die vermeend bewijs gebruikte om Assad te beschuldigen voor een chemische aanval op een woonwijk van Douma op 7 april, wat resulteerde in een door Amerika gesteunde westerse aanval op Syrische strijdkrachten en -gebied”. 

Na onderzoek zouden degenen te Douma die het slachtoffer van deze gifgasaanval zouden zijn, echter ontekend hebben dat er een gasaanval had plaatsgehad. Maar ook voorafgaande aan de vermeende gasaanval op Douma, kwam de Russische stafchef der Gewapende Strijdkrachten, Valery Gerasimov, op 13 maart met de mededeling dat Syrische rebellen voorbeidingen aan het treffen waren voor de inzet van chemische wapens waarvan de aanval vervolgens aan Assad zou worden toegeschreven om op deze wijze Amerikaanse luchtaanvallen op Damascus te rechtvaardigen. Het hele verhaal is hier te lezen: https://hefreethoughtproject.com/coinicidence-us-resumes-funding-for-white-helmets-as-russia-warns-of-false-flag-attack-in-syria/

 

Ton Nuiten – Dinsdag 17 April 2018.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.