Dirk Van Genderen & de “Mars tot Recht op Terugkeer; de “Fouten” van Israël & de “Misdaden” van de Palestijnen; Norman Finkelstein & Miko Peked; Israëlische Soldaten Vermomd als Palestijnse Demonstranten; Abu Ali; Adam Gadahn & Yousef al-Khattab; het Censuurgebod van Van Genderen.

En jawel, zojuist hebben we weer eens een bezoekje gebracht aan onze grote boezemvriend, Dirk van Genderen. Het is immers zeer binnenkort dat Israël het (voor haar althans) heuglijke feit viert dat het op 14 mei a.s. zeventig jaar bestaat. En dit zal uiteraard groots worden gevierd. En dit is -uiteraard- ook niet van Dirk van Genderen voorbijgegaan. Nu had hij in verband met dit feit én de Palestijnse “Mars tot Recht op Terugkeer”, weer eens een artiel geschreven en gepubliceerd op 6 april jl. Zoals bekend zal zijn, hebben er zich inmiddels vele Palestijnen langs de grens met Israël verzameld om zo hun wens tot terugkeer tot hun oude woongebieden in wat toen nog Palestina heette, kenbaar te maken. Nu had hij in zijn artikel, “Juist nu heeft Israël onze steun nodig…”, een foto van een stel vluchtende Palestijnen geplaatst. Die schijnen er weg te rennen voor een Israëlische sluipschutter. En zo was deze foto naar buiten gebracht om aan te tonen dat het Israël was wat de agressor was. Maar vlak daaronder plaatste hij diezelfde foto maar nu met de context nl. dat er vlak daarbij enkele andere Palestijnen vreedzaam toekijken terwijl de vijf Palestijnse jongeren (die een meisje meenemen om haar tegen de kogels van de sluipschutter te beschermen), op de vlucht zijn. Conclusie: volgens Van Genderen was deze foto in scene gezet om Israël weer eens te kunnen beschuldigen. Hij baseert zich hierbij op de Jerusalem Post, die de volgende waarheid over dit incident aan het licht zou hebben gebracht: de Palestijnen zouden een 7-jarig meisje naar de grens met Israël hebben gedwongen om er de Israëlische militairen uit te dagen. Die militairen zouden het meisje vervolgens in veiligheid hebben gebracht. Van Genderen maakt ook duidelijk dat hij niet zoals sommigen menen, álles goedkeurt wat Israël doet, want “Als Israël fouten maakt, is dat fout. Punt”. https://www.dirkvangenderen.nl/2018/04/06/juist-nu-heeft-israel-onze-steun-nodig/

 

Wél “Fouten”, Geen “Misdaden”. 

 

Nu zou het kunnen dat die foto in scene gezet zou kunnen zijn. Zo ja, dan heeft Van Genderen er hier de context bij gegeven: enkele Palestijnen die iets verderop toe staan te kjiken alsof er eigenlijk helemaal niets aan de hand schijn te zijn. Maar dat wat we er ook lezen, is nu dátgene wat we ook bij ándere christenzionisten lezen nl. Israël maakt “fouten”. Maar “fouten” zijn in dit geval geen “misdaden”. Dat laatste doen zo lijkt het wel uit wat Van Genderen allemaal schrijft, alleen de Palestijnen. Nu hoeft het ook weer niet zo te zijn dat de Palestijnen allemaal “lievertjes” zouden zijn. Maar Van Genderen presteert het weer eens om Israël als slachtoffer van Palestijne agressie af te beelden. Want de misdaden die Israël er in Gaza in de winter van 2008/2009 pleegde door er fosfor-granaten op de Palestijnse bevolking af te werpen, zijn gewoon “fouten”. Hamas en de Palestijnen beschikken echter niet over 1, een eigen moderne krijgsmacht, 2, een eigen moderne luchtmacht, en 3, een eigen moderne zeemacht. Israël heeft die alle drie echter wél. 

is (43)

Abu Ali & het door Israël Gestolen Land van de Palestijnen. 

 

Er is verder te lezen dat zowat al die “vreedzame Palestijnse demonstranten” aan de grens met Israël tot Palestijnse terreurorganisaties zouden behoren. Dit zou ontdekt zijn door Abu Ali, een Israëlische blogger. Verder schrijft Van Genderen over Abu Ali het volgende:

“Abu Ali, die een uitgebreide zoektocht deed op Palestijnse websites, kwam veel te weten over de voorbereidingen van de protestacties en over de gevolgen ervan. Tal van Palestijnse organisaties, zowel militaire als burgerlijke, riepen op tot deelname aan de ‘Mars van Terugkeer’, om hun recht op te eisen op het land dat Israël van hen zou hebben gestolen”. (vetdruk toegevoegd)

En onder de kop, “Leugens ontmaskerd” in het artikel van Van Genderen lezen we over leden die tot Palestijnse terreurorganisaties (zouden) behoren. En iets verder daaronder lezen we er dit:

“De Palestijnen zetten ook de media in om Israël zwart te maken. Palestijnse demonstranten krijgen instructies hoe ze moeten acteren om de indruk te wekken dat ze zijn aangevalen door Israël. Vervolgens worden ze gefilmd en gefotografeerd. Deze foto’s en films worden vervolgens op het internet gezet om Israël in diskrediet te brengen. Gelukkig zijn er atltijd wel weer onderzoekers die weten te achterhalen wat waarheid en leugen is. Helaas is het kwaad dan al geschied en is de wereld voorgelogen”. 

Allereerst dit: Dirk van Genderen schrijft dat er tot deelname aan de “Mars van Terugkeer” was opgeroepen door vele Palestijnse organisaties “om hun recht op te eisen op het land dat Israël van hen “zou” hebben gestolen”. Hier laat Van Genderen doorschemeren dat die organisaties wel zéggen dat het land door Israël gestolen zou zijn, maar dat dit eigenlijk niet waar zou zijn! En heeft hij er de context van de genoemde foto erbij gevoegd om zo te bewijzen dat die vervalst zou zijn om Israël in een kwaad daglicht te stellen (in zoverre dát die ook vervalst zou zijn, daar we zelfs of beter, vnl. de Israëlische bronnen voor geen cent vertrouwen), de context betreffende het door Israël gestolen land, heeft hij hier voor de handigheid wéggelaten! Zoals we nu weten, heben Ilan Pappé, Norman Finkelstein, Miko Peled (de eerste twee zijn Joodse historici en de laatste is een Israëlische militair), een heel ánder verhaal te vertellen. En ja, het land wérd gestolen van de Palestijnen, die er vervolgens wéggezuiverd werden door Joodse terroristen waarvan David Ben-Gurion de grootste was! 

 

Professor Norman Finkelstein: The “Big Lie” about Gaza Is That The Palestinians Have Been The Aggressors”. 

 

De eerste video waar we naar verwijzen, is en video waar professor Norman Finkelstein zélf aan het woord komt en waarin hij uitlegt dat het de “Grote Leugen” over Gaza is dat het de Palestijnen waren, die de “agressors” zouden zijn geweest. https://www.youtube.com/watch?v=mZGPZRkqJzY In een andere video heeft Finkelstein het over, “Hamas Isn’t The Threat Tha Israel Claims”. https://www.youtube.com/watch?v=XdD-h1Q8E5g

is (45)

Miko Peled & Zionistische Propaganda. 

 

Dan is daar Miko Peled, de zoon van een Israëlische generaal. In deze video ontmaskert hij de “Zionistische propaganda”. https://www.youtube.com/watch?v=36fxZ3pHZcs (“Israeli General’s Son Exposes Zionist Propaganda”) Over Ilan Pappé hebben we het al vaker gehad. Ook híj is natuurlijk op het YouTube-kanaal en verschillende websites te vinden. En déze Joodse mensen hebben een heel ánder verhaal over de ontstaansgeschiedenis van Israël en alles wat er daarná gebeurde te vertellen. En weet Van Genderen vanuit Palestijnse bronnen zo goed te vertellen dat de Palestijnen de agressors zouden zijn, de hierbovenstaande Joodse bronnen heeft hij zorgvuldig buiten beschouwing gelaten! 

 

En Ja, We Zíjn ook Voorgelogen. 

 

Inderdaad, Van Genderen heeft groot gelijk: we zíjn ook voorgelogen en hóe! Maar dan wel op een ándere wijze dan hij dénkt dat we voorgelogen zijn! Maar,

“Gelukkig zijn er altijd wel weer onderzoekers die weten te achterhalen wat waarheid en leugen is. Helaas is het kwaad dan al geschied en is de wereld voorgelogen”. 

En ja, Dirk, Norman Finkelstein, Miko Peled waarvan hier de links naar hun videos zijn gegeven, hebben nu achterhaald wat waarheid en leugen is en bewijzen zónder enige twijfel, dát we ook zijn voorgelogen. En het kwaad is dan al geschied zoals blijkt uit het vooringenomen artikel van jou!

 

Foto “Made in Israël”? 

 

Hoewel de foto waar Van Gederen het over heeft, inderdaad in scene gezet zou kunnen zijn, dient er hier tóch iets bij te worden gezegd: Het is nl niet ongewoon, dat Israël er een soort van roeping heeft gemaakt, video’s en foto’s in elkaar te zetten waarvan het beweert dat die door Palestijnen zouden zijn geproduceerd. De foto op de site van Van Genderen zou er zo een kunnen zijn. Natuurlijk, we kunnen het niet bewijzen en het hóeft natuurlijk ook niet zo te zijn. Maar dat dit een foto “made in Israël” zou kunnen zijn, is echter ook niet uit te sluiten! 

 

Israëlische Soldaten Vermomd als Palestijnse Demonstranten. 

 

Een onderwerp wat hier enigszin mee gerelateerd is maar dan op een ánder gebied, zijn de Israëlische soldaten die vermomd als Palestijnse demonstranten tussen de overige originele Palestijnse protesters worden ingezet. Hoe dat precies gaat? Hier is een korte videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=VZ4ppVnBjM4 (“Shocking footage shows Israeli soldiers desguised as Palestinian protesters firing at stone-throwers”) Er is te zien dat Palestijnen met stenen aan het gooien zijn. Hier zijn echter geen vuurwapens van de kant van de Palestijnse demonstranten te zien, behalve…van de kant van díe protesters die plotseling hun wáre aard laten zien: Israëlische soldaten die vervolgens hun pistolen tevoorschijn halen waarmee zij op de overige demonstranten schieten! Die overmeesteren dan een van de Palestijnen waarop die zwaar mishandeld wordt. Vervolgens wordt die overgedragen aan inmiddels toegesnelde Israëlische militairen in uniform. De Palestijn wordt door hen dan weggedragen alsof die niet meer dan een dood dier is! En er is ook een kort fragment te zien waar Zena Abu Hussein te zien en te horen is. Hussein is een jonge student van de studentenbeweging, Fatah. “Kijk hoe de kolonisten zich tegenover ons gedragen. Al die aanvallen; ze doden onze kinderen en ons volk. Dat is waarom we een andere Intifada willen”. En wat was de reactie van een der lievelingen van Van Genderen, Benjamin Netanyahu? Wel, die vertelde dat zijn veiligheidstroepen er alles aan zouden doen om alle “noodzakelijke middelen en methoden in de strijd tegen het terrorisme” te gebruiken. Wel wel, Dirk, dit was nu een van die “fouten” die Israël had gemaakt; iederéén maakt immers weleens een “fout” door met een pistool op ongewapende demonstranten die niet meer dan stenen tot hun beschikking hebben, te schieten. Dat spreekt! Wat jij, Dirk?  En … maak jij óók weleens dergelijke “fouten” Dirk? Of valt het met jou nog mee! En dit, mijn vriend, is beslist geen “Palestijnse propaganda”! 

 

Abu Ali: “Confirmed: Almost All Killed At “March of Return” Were Terror Org Members”. 

 

Om nog even terug te komen op Abu Ali, waar Van Genderen een deel van zijn gegevens vandaan heeft, we hebben de site van Ali gevonden. http://www.israellycool.com/2018/04/05/confirmed-almost-all-those-killed-at-march-of-return-were-terror-org-members/ En inderdaad, de lijst van vooraanstaande Palestijnse terroristen ziet er indrukwekken uit. We zien er o.a. Jihad Ahmed Fryna, een “company commander in Gaza city”. Met daarbij de vetgedrukte letters: “military activist”. Of kijk eens naar Ahmed Ibrahim Ashur Odeh, een lid van de Izz ad-Din al-Qassam Brigades”, met wederom de vetgedrukte letters. “military activist”. En zo gaat het er maar door; al die mannen die tijdens de “Mars tot Recht op Terugkeer” door Israëlische sluipschutters waren omgebracht, waren allemaal (op één na die niet als zodanig kon worden geïdentificeerd), vooraanstaande terroristen. En als we de fototjes van deze mannnen bekijken die er te zien zijn, zien zij eruit als stoere, lachende strijders, wélgevoed en zéér optimistisch gezind. Nu is het niet duidelijk of ook al deze foto’s ook van Palestijnse leden van tereurorganisaties zouden zijn. Dit zouden natuurlijk ook Joden kunnen zijn die zich als zodanig hebben geposeerd om zo te “bewijzen” dat de Palestijnen vertegenwoordigd worden door machtige terreurorganisaties en dus niet zo zwak en hulpeloos zouden zijn. En deze Joden zelf zullen natuurlijk niet zijn omgekomen tijdens de “Mars”. Het is echter niet ongewoon dat Joden hun wáre identiteit soms achter de identiteit van een “Palestijnse terrorist” verborgen houden om als zodanig aanslagen te plegen dan wel hiertoe op te roepen. Om die reden gaan we even terug naar enkele jaren geleden toen twee belangrijke leiders van al-Qaeda die zich voordeden als beruchte islamitische terroristen, maar eigenlijk tóch ánders bleken te zijn…

 

is (46)

Adam Yahiye Gadahn & Yousef al-Khattab. 

 

Het zal weer enkele jaren geleden zijn, dat er een interessante videoclip op het YouTube-kanaal werd gepubliceerd waarin twee zeer beruchte extreem-islamitische leiders, Adam Yahiye Gadahn en Yousef al-Khatab, in beeld kwamen. Deze mannen waren zeer gevaarlijk, leiders van Al-Qaeda  en tijdens verschillende gelegenheden riepen zij openlijk op tot aanslagen en geweld terwille van de Islam. Later onderzoek wees echter uit dat zowel Gadahn als al-Khatab, Joden waren, die zich al die tijd hadden geposeerd als gevaarlijke terroristen! Hun namen waren eigenlijk Adam Pearman en Joseph Cohen. En dat niet alleen, Pearlman is de kleinzoon van een lid van de raad van de Anti-Defamation League. (ADL) , een van die invloedrijke organisaties in Amerika, tezamen met andere Joodse instellingen, de Joodse lobby geheten! Joden die zich voordoen als zeer vooraanstaande terroristen. En om die reden zouden al die mannen die op de site van Abu Ali te zien zijn, evenééns Joden kunnen zijn, die hun wáre identiteit achter die van een Palestijnse “military activist” verborgen zouden kunnen hebben! https://www.youtube.com/watch?v=aayk94cVN9U (“Fake Al Qaeda Actors EXPOSED! Adam Gadahn & Yousef al-Khattab”) Zie ook: https://socioecohistory.wordpress.com/2014/08/06/fake-jewish-al-qaeda-terrorists-joseph-cohen-adam-pearlman/

 

Geen Reacties op Elkaar & Géén Verwijzing andere Websites. 

 

Tenslotte nog dit: op de home-pagina van de site van Van Genderen worden we ontvangen met een welkomstwoord. En die luidt als volgt:

“Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal één keer per comentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijks gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israël en over wat God doet wereldwijd”. (vetdruk toegevoegd)

Dat laatste doen we maar niet, daar in die nieuwsbrieven wat Israël betreft, de toon al is gezet en wat ook al uit het artikel van Van Barneveld blijkt. Hier lezen we dus dat de reageerders op de artikelen van Van Genderen niet op elkaars reacties moeten reageren. Een eerlijk debat tussen twee tegenovergestelde meningen over het Israëlisch-Palestijnse conflict is dan ook uitgesloten. Het gevolg is dan ook dat we hier met een eenzijdige mening over het onschuldige Israël wat alleen maar “fouten maakt” en de boze Palestijnen die met hun “Mars tot Terugkeer” eigenlijk “terroristen” zouden zijn! Verder mag er toch beslist niet naar ándere websites worden verwezen. Gezien het feit dat Finkelstein en Peled een verhaal te vertellen hebben, anders dan híj gehoord had willen hebben (in dit geval op het YouTube-kanaal), is het in het licht daarvan wel te begrijpen, waaróm  Van Genderen dit censuurgebod er heeft ingesteld …

 

Betekenis van “Censuur”. 

 

Wat is nu de betekenis van het woord “censuur”? Hier volgt een defintie van deze term:

Censuur. Censuur betekent tegenwoordig ‘het toezicht van een wereldlijke of kerkelijke overheid op uitingen in woord of geschrift die haar onwelgevallig zouden zijn’. Meestal wordt preventieve censuur bedoeld: het verbieden van uitlatingen en afbeeldingen voordat ze, bijvoorbeeld in druk, publiek worden gemaakt”. https://www.amnesty.nl/encyclopedie.censuur

Toegegeven, dit is niet gehéél van toepassing op de censuur die Van Genderen op zijn site toepast. Nochtans kunnen we er dingen uithalen die deels met hem van doen hebben. Bijvoorbeeld een “kerkelijke overheid”. Van Genderen maakt deel uit van een “kerkelijke overheid” (in dit geval de kerkelijke denominaties die we hier hebben), waar een ándere mening over Israël en het Joodse volk  “haar onwelgevallig is”. En wat “preventieve censuur” aangaat, wil dit zeggen dat het vnl. Joden zijn, die altijd hún mening over het Israëlisch-Palestijnse conflict (en in bredere zin om maar iets anders te noemen, de Holocaust) geven. Het is vooral dit laatste wat in verschillende delen van de wereld veel beroering en hysterie teweegbracht nadat bisschop William Richardson, in 2008 tijdens een interview met een Zweeds camerateam vertelde dat er tijdens WW II circa 350.000 Joden om zouden zijn gekomen in de Duitse kampen en wel door verhongering, ontberingen en ziekten, maar níet door middel van vergassing. Nu zijn we ook op zoek gegaan naar een definitie van de term, “hysterie”. En we hebben het volgende gevonden:

Massahysterie. Massahysterie is het plotseling tentoonspreiden van collectief afwijkend gedrag. Er heerst plotseling een grote angst, paniek of men krijgt waanideeën. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot ziekteverschijnselen zonder reden, maar ook tot angst voor UFO’s, “enge mannen”, maar ook de aloude heksenjacht was een vorm van massahysterie. Massahysterie wordt ook wel collectieve hysterie genoemd”. http://www.groepsdynamiek.nl/massa-hysterie.html

is (48)

We zullen die UFO’s maar laten voor wat ze zijn. Een vorm van dit “plotseling tentoonspreiden van collectief afwijkend gedrag” was, dat men “waanideeën” kreeg nadat Williamson zijn mening over de “Holocaust” had gegeven tijdens het genoemde interview. Men meende met Williamson met “enge mannen” of beter, een “enge man” van doen te hebben. En de “heksenjacht” die vervolgens tegen de Bisschop in gang werd gezet, “was een vorm van massahysterie”. Bewijzen ter bevestiging dan wel ontkrachting van de visie van Williamson werden niet gegeven, iets wat altijd gepaard gaat in een periode van massahsterie. Later werd de Bisschop veroordeeld tot een hoge geldboete. En een dergelijke vorm van (beperkte) collectieve hysterie komen we ook tegen onder een deel van de christenzionisten als er weer eens ernstige kritiek op Israël wordt gegeven. En de “waanideeën” die zij dan krijgen, is dat zij denken, weer met “anti-Semieten” van doen te hebben.

 

Wéér hetzelfde Verhaal: “Iran Heeft Binnenkort een Atoombom”. 

 

En wéér maar eens; tijdens dit schrijven kijken we naar het NOS Journaal van 20:00 uur (maandagavond 30-4-2018), en daar is-ie weer, Benjamin Netanyahu. En wat heeft die te zeggen Juist, Iran had “keihard gelogen”. Hoewel het land in het verleden afspraken had gemaakt over het atoomprogramma, had het het plan voor de productie voor een atoombom niet laten varen. Dit zei Netanyahu zeer waarschijnlijk naar aanleiding van Angela Merkel, de Duitse kanselier, die er recent bij Donald Trump op had aangedrongen om bij de Iran-deal te blijven. Maar dat Iran binnen enkele maanden een atoombom zou produceren, zegt Netanyahu al vanaf 1993! Ook van deze man mag dus gerust worden gezegd dat hij al zowat voor 25 jaar aan “waanideeën” lijdt! En om nog even op de christenzionisten terug te komen, als er zich in het verleden ergens een incident voordeed wat met bijvoorbeeld Joden die ergens gediscrimineerd of die mishandeld zouden zijn te maken had, stond er kort daarna een somberend artikel in één of verschillende christenzionistische publicaties (tijdschriften) dat het zeer warschijnlijk was dat we kort daarna weer eens op een “Kristall-Nacht” af zouden stevenen. En ook dit gerucht werd weer vele malen herhaald. Tot nu toe heeft er zich na die jaren waarin regelmatig van een “Kristall-Nacht” kond werd gemaakt, die zich tot op heden nog niet aangediend, evenmin dat Iran ondanks Netanyahu’s herhaalde geruchten van het tegendeel, ook nu nog geen atoonbom heeft geproduceerd. En zo is weer eens duidelijk dat zowel Netanyahu als de christenzionisten aan “waanideeën” en waandenkbeelden leiden. Collectieve hysterie dus …

 

 

Ton Nuiten – Zondag 29 April 2018.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.