Over The Jerusalem Post; Joodse Organisaties de Doorslaggevende Factor; Dr. David Duke & “Het Beloofde Land van de Georganiseerde Misdaad”; een Artikel uit “De Nieuwe Koers”; de Connectie tussen Anti-Semitisme in Europa & de Ellendige Omstandigheden der Palestijnen.

Vandaag (maandag 11 juni 2018) kwam The Jerusalem Post met een artikel van de hand van Lahav Karkov, getiteld, “Groups Acccuse PFLP-affiliated UK NGO of being antisemitc”. Er is een grote foto te zien met pro-Palestijnse demonstranten waarbij iemand een masker op heeft van Benjamin Netanyahu met op het voorhoofd het woord, “murderer”. In het artikel zelf is te lezen dat de Britse organisatie, Medical Aid for Palestinians (MAP) ervan beschuldigd wordt, “antisemitische boodschappen” te verspreiden en non-governmental organizations te financiëren die banden hebben met het Populair Front for the Libaration of Palestine. (PFLP) MAP is via verschillende Palestijnse organisaties zoals Addameer, verbonden met de PFLP. Jonathan Turner, algemeen directeur van de organisatie, UK Lawyers for Israel, heeft hier een kritisch rapport opgesteld. We lezen er o. a. dit:

“Het rapport wijst eveneens op de stichter van MAP, Dr. Swee Ang, die een link naar een antisemitische video van voormalig Grand Wizzard van de Ku Klux KLan, David Duke in 2014, in circulatie had gebracht waarin de Federal Reserve Bank bestempeld werd als “de Zio-club”, Brian Williams van NBC News als “een goede Shabbes goy Zioscript reader” rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof, Elena Kagan als een “Zio-tribalist” bestempelde, en argumenteerde dat “Zios Walt Disney Corp waren binnengevallen en overgenomen hadden, net zoals ze Palestina binnengevallen en overgenomen hadden”. 

Het rapport, “verwijst eveneens naar het toneelspel, “Seven Jewish Children – A PLay for Gaza”, wat door MAP gepromoot wordt, wat wijd en zijd inclusief door de Brits-Joodse organisatie, The Community Security Trust, als antisemitisch veroordeeld werd en zei dat het toneelstuk een gemoderniseerde versie van blood libel was”.  

Het artikel eindigt ermee door te stellen dat Medical Aid for Palestine dersgevraagd geen commentaar wilde geven. https://www.jpost.com/Diaspora/Groups-accuse-PFLP-affiliate-UK-NGO-of-being-antisemitic-559654

 

Definitie van Anti-Semitisme: Joodse Organisaties de Doorslaggevende Factor. 

 

Nu hebben we hier een artikel van The Jerusalem Post, waarin het Joodse organisaties zijn, die bepalen wat anti-Semitisme is en wat niet. En dit is niet beperkt tot Groot-Brittanië zoals in dit geval. Maar ook elders zijn het Joodse organisaties zoals in de Verenigde Staten, de Anti-Defamation League (ADL), die voor iedereen bepalen wat anti-Semitisme zou zijn. Nu zijn we op zoek gegaan naar de video, “Seven Jewish Children – A Play for Gaza”, die volgens de UK Lawyers for Israel en de Community Security Trust, anti-Semitisch zou zijn. We hebben er een clip van 9.25 minuten over gevonden. https://www.youtube.com/watch?v=IYAYnJ6HZ5M (“Seven Jewish Children – Caryl Churchill”) Nu wordt hier weilswaar niet het hele toneelstuk vertoond, maar aan het begin van de videoclip wordt al duidelijk, waaróm dit toneelstuk opgevoerd werd:

“Seven Jewish Children is de reactie van Caryl Churchill op de situatie in Gaza in Januari 2009, toen het toneelspel geschreven werd”. 

Juist. En wáár ging dit toneelspel nu precies over? Over de massaslachting onder de Palestijnen te Gaza in januari 2009 onder de Israëlische codenaam, Cast Lead. Verder lezen we,

Het werd op 6 Februari 2009 voor het eerst met negen acteurs opgevoerd in het Royal Court Theatre”. 

Verder heeft er de Britse krant The Guardian, aan meegewerkt om het mogelijk te maken dat een groter publiek het toneelspel te zien zou krijgen. En dit toneelspel waar de ellende der Palestijnen beschreven wordt, is dan volgens de genoemde Joodse organisaties “anti-Semitisch”. 

 

Dr. David Duke & de Federal Reserve: de Verwijderde Videos. 

 

Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar die videos waarin Dr. David Duke het een en ander te vertellen had over de Federal Reserve waarvan het genoemde rapport beweerde dat Duke die een “Zio-club” zou hebben genoemd. Nu hebben we er het een en ander over gevonden, maar die videos waar naar alle waarschijnlijkheid de Federal Reserve aan de kaak wordt gesteld, zijn inmiddels verwijderd! Er zijn er nog twee andere videos van Duke te zien, waarin Israël als “Het Beloofde Land van de Georganiseerde Misdaad” beschreven wordt. https://www.youtube.com/watch?v=wMbw5X_eeJ&index=6&list=PLY1CgIjgM314uoAAHvR_Jm1ZIMNwGMS6c&t=0s In deze video verkaart Duke dat de ware mensen achter de wereldwijde georganiseerde misdaad en mensehandel eigenlijk machtige Joden zijn. Duke stelt vervolgens de vele gruwelijke misdaden die deze mensen zoals o.a. Mayer Lansky, op hun geweten hadden geladen. En terwijl we de video bekijken, krijgen we er geleidelijk tevens een beeld van de duistere zijde van Israël te zien.

 

Joodse Organisatie & de Duistere Zijde van Israël (de Georganiseerde Misdaad & Mensenhandel): Censuur! 

 

En ook deze video van Duke zal door de UK Lawyers for Israel, de Community Security Trust (en niet te vergeten, de ADL) als “anti-Semitisme” worden beschouwd en als zodanig ook bestempeld. Het grote probleem wat we hier nu hebben, is dat die Joodse organisaties nooit eens uitleggen, waaróm bepaalde videos “anti-Semitisch” zouden zijn. En even tussendoor: dit is natuurlijk ook van toepassing op Israël-kritische artikelen. Maar wat er eigenlijk nu wérkelijk gaande is, is dit: overal waar er de donkere kant van Israël en machtige Joden die in het verleden een duistere rol hebben gespeeld, wordt getoond, zál en móet die “andere kant” snel weer onder het Tapijt der Vergetelheid worden geschoven! En wat krijgen we dan? Juist, Israël (en kwaadwillige Joden) als de eeuwige onschuldige slachtoffers van een niet nader te bepalen “anti-Semitisme”, en de overige volken der wereld (athans een groot deel ervan) als de eeuwige Jodenvervolgers! En het is nu dit beeld, wat zich in het onderbewustzijn van velen (in het bijzonder de christenzionisten en sympathisanten), als de absolute waarheid heeft geworteld en gegrondvest. En om die reden hebben we dan ook artikelen zoals dat in The Jerusalem Post. 

 

Het Internet: Bron van Anti-Semitische Artikelen en Videos. 

 

In vroeger tijden toen we nog niet de beschikking over het internet hadden, hadden we slechts de beschikking over de gevestigde media en pers. En die kwamen toen al met nietszeggede artikelen en documentaires over een “toenemend anti-Semitisme” waar echter bijna nooit een afdoende verklaring voor werd gegeven. Maar velen geloofden dat het anti-Semitisme toenam. Aangezien het slechts de gevestigde media en pers waren, die bepaalden wat nu anti-Semitisme nu precies was (zónder hier een bevredigende verklaring voor te geven), hadden we geen andere bronnen om de publicaties van de media en pers mee te vergelijken. Het was dan ook bijna onmogelijk om tot een redelijke beoordeling te komen. Ziet u, overal waar (over welk ander onderwerp dan ook), er slechts een eenzijdige weergave van wordt gegeven, kán men nooit tot een goede beoordeling komen; we moeten dan maar geloven van wat ons in beeld en geschrift verkondigd wordt. Maar nu met het internet ter hand, kunnen we dit nu wél. En zo komen we wat Israël, Joodse organisaties en verschilllende machtige Joden betreft, tot dit oordeel: door de tijden heen, hebben die een duistere rol gespeeld in de geschiedenis, een geschiedenis die tot dan toe altijd door de gevestigde media en pers handig wéggelaten was! De recente Israëlische militaire operaties, Cast Lead en Protective Edge, zijn slechts het kleine topje van een reus van een ijsberg waarvan het grootste deel tot dusverre onder water verborgen was gebleven! Officieel heet het dat het internet daar het ons de duistere kant van Israël etc laat zien, een bron van anti-Semitische artikelen en videos. 

 

“De Nieuwe Koers”: de Gevestigde Koers. 

 

Nu ontvangen we al zeer geruime tijd het maandelijks tijdschrift, “De Nieuwe Koers”. Het blad verscheen voor het eerst in 1969 en nu hebben we het vijfde nummer van juni 2018 in handen. In de huidige uitgave zien we o.a. een artikel onder de titel, “Ethiekpriester vs. drankjesdokter”. (blz. 13-19) Het gaat hier over een discussie tussen Bert Keizer en Theo Boer, die debateerden over euthanasie; voor Bert Keizer staat het vast: de overbehandeling van niet meer te genezen mensen moet maar eens eindigen, iets waar Theo de Boer het niet mee eens is. En vanaf blz. 20 lezen we een artikel met de kop, “Of jodenhaat nu van links of rechts komt, in Europa’s straten rinkelt het opnieuw”. Het artikle begint ermee dat Berlijn, “waar tachtig jaar geleden opo grote schaal beztiingen van Joden kort en klein  werd geslagen”, nu weer een vruchtbare bodem voor het anti-Semtisme is. Het gaat o.a. over de Duitse Kanselier, Angela Merkel, die in 2015 nog zelfverzekerd zei, “Wir schaffen es”, waarmee zij de vluchtelingecrisis mee meende op te kunnen lossen. En eind april, zo gaat het artikel verder, had Merkel nog een interview met een Israëlische TV-zender waar zij met zorg over “een nieuwe vorm van antisemitisme die door vluchtelingen of mensen van Arabische afkomst in het land worden gebracht”. Maar, zo voegde Merkel eraan toe, er was al veel eerder sprake van anti-Semitisme in Duitsland. In diezelfde week werden er in Berlijn en andere Duitse steden demonstraties gehouden uit solidariteit met de Joodse gemeenschap. Volgens het jaarrapport van de Recherche- ind informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS), lijkt het anti-Semitisme weer teruggekeerd te zijn op de Duitse straten. Er zouden volgens het RIAS in 2017 947 anti-Semitische incidenten in Berljn plaatsgevonden hebben. Volgens de schriver, Arnon Grunberg (Joods), komt het anti-Semitisme onder Moslims veel voor,

“Maar wie veinst dat antisemitisme een islamitisch probleem is, bezoedelt de herinnering aan de Holocaust, bedacht en uitgevoerd door christelijke Europeanen”. 

De Joodse gemeenschap in Duitsland groeit er het snelst maar in heel Europa maakt men zich zoren over de toenemende haat tegen Joden. (blz. 20-22) En ook het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), deelde mee dat het anti-Semitisme hier in Nederland licht toeneemt. Sinds 2010 houdt het CIDI het aantal gevallen van anti-Semitisme via haar Monitor Atisemitiche Incidenten bij. En het rapport, “The Antisemitism Worldwide”, deelde mee dat er na de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël door Amerika, wereldwijd een golf van anti-Semitisme op gang was gekomen. En voorzitter Moshe Kanter van het Europees-Joodse Congres, heeft Jodenhaat een transformatie ondergaan:

“Voorheen zag je verschillende soorten. Het kwam van extreemrechts, extreemlinks, of het vermomde zich als ‘Israël-kritiek’. 

Maar nu neemt Moshe Kanter een openlijke Jodenhaat waar. (blz. 23) Er is natuurlijk veel meer in dit artikel te lezen en daarnaast zijn er nog twee andere artikelen over te lezen, maar we zullen het hierbij laten. Nu worden er verschillende incidenten genoemd waarbij Joden in elkaar geslagen zouden zijn of uitgescholden. Het is echter natuurlijk altíjd verkeerd om Joden (of wie dan ook anders) in elkaar te slaan en te mishandelen; dit is natuurlijk uit den boze! Dit moet men gewoon niet doen! Maar wat we hier nu gelezen hebben, maakt het weer eens duidelijk: alle gevallen van anti-Semitisme worden weer gemeld door Joodse organisaties en instellingen. En wéér wordt er geen reden gegeven, waaróm er hier en daar in Europa het anti-Semitisme toegenomen is! De Nieuwe Koers heeft echter wat Israël altíjd een gevestigde koers gevaren. Zou het niet eens goed zijn, dat het nu eens de juiste, waarheidsgetrouwe koers zou gaan  varen?

 

voornaamste Reden Anti-Semitisme: de Ellendige en Mensonterende Omstandigheden der Palestijnen. 

 

Nu wordt er nergens maar dan ook nérgens in dit artikel (noch in de overige twee) ook maar in de verste verte een link, een connectie, gelegd tussen het anti-Semitisme in Europa en de ronduit ellendige en mensonterende omstandigheden der Palestijnen. En aangezien het zowat alleen Joodse organisaties en sommige individuele Joden zijn die het over een toename van het anti-Semitisme hebben en tegelijkertijd de link hiermee met de mensonterende omstandigheden waar de Palestijnen onder een wrede Joodse bezetting al zeventig lange jaren onder te lijden hebben handig wéggelaten hebben, zal het nu wel duidelijk zijn, wát nu de reden voor al dit “anti-Semitisme” is! En Arnon Grunberg wist het Christendom nog een trap na te geven door te stellen dat de Holocaust (waarvan we nu weten dat er hier veel, héél veel, op af te dingen valt!), bedacht en uitgevoerd was door jawel, “christelijke Europeanen”. Grunberg en al die Joodse organisaties hebben hun hart bij de staat Israël, verblijven hier, en … bepalen voor ons wát anti-Semitisme is. Maar de gruwelen waaraan Israël zich in het verleden tegen de Palestijnen schuldig had gemaakt, de inzet van witte fosforgranaten vanuit de lucht, het beschieten van Palestijnen met traangascannisters, het schieten met scherp door Israëlische militairen op ongewapende Palestijnen die niet meer hebben dan stenen en brandende banden, het (op de alternatieve media na) stilzwijgen door de wereldwijde pro-Zionistsiche media en pers en vele, vele andere zaken, worden door de Joodse organisaties niet genoemd! Nu wil men iets doen om dit anti-Semitisme in Europa tegen te gaan. Maar door de wáre oorzaken niet te willen benoemen, maakt men er de zaak slechts erger mee! Nu heeft de Bijbel hier iets over te zeggen:

“Wie een ander vermaant, zal later meer dank oogsten dan wie vleit met een gladde tong”. (Spreuken 28:23 NBG)

En dit is nu van toepassing op hén die “Israël-kritiek” als “anti-Semitisme” beschouwen! Voor hen is het beter Israël te vleien ondanks haar wrede behandeling van de Palestijnen in plaats van de Israëlische regering te vermanen, op te houden met de wrede onderdrukking der Palestijnen. Diegenen die het Oude Testament een beetje kennen, behoren te weten dat ook de Oud-Testamentische profeten zich zeer kritisch over het oude Israël uitlieten in tijden dat het de “vreemdeling in haar midden” onderdrukten. Die werden echter allemaal door Israël om het leven gebracht door steniging (of anderszins.)

 

Ton Nuiten – Maandag 11 Mei 2018.

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.