De Leugens van The New York Times over Massavernietiginswapens Saddam Hoessein: Judith Miller; Walter Duranty & de Ontkenning van de Holodomor; de Anti-Defamation League & de Oekraïne: “Holocaust” vs de Holodomor & William Cooper: de Waarheid over B’nai B’rith en de ADL: een Geschiedenis; George Bush Sr. vs de ADL; de Macht van de Amerikaans-Joodse Lobby; Gaza & de West-Oever; Ilan Pappe vs Benny Morris;

Een van de vele kranten die Amerika rijk is, is The New York Times. En daar we weten dat zowel de media en de pers ons niet altijd (eigenlijk vaak niet) de waarheid over bepaalde historische gebeurtenissen vertellen, moeten we hier bedacht op zijn. De eigenaar van The New York Times is Arthur Sulzberger (Joods).

 

De Leugens van The New York Times over de raketten van Hamas. 

 

Nu had The New York Times recent een bericht gepubliceerd waarin meegedeeld werd dat de huidige Palestijnse demonstraties voorafgegaan zouden zijn door het afvuren van raketten op Israël door Hamas. Dit bleek echter niet op waarheid te berusten. https://www.foreignpolicyjournal.com/2018/04/19/new-york-times-lies-that-hamas-has-been-firing-rockets-at-israel/

is (57)

The New York Times & de Massavernietigingswapen van Saddam Hoessein: Judith Miller. 

 

Dit brengt ons naar het verleden en wel in het jaar 2003. Het was toen dat vóórdat de Verenigde Staten (met steun van Groot-Brittanië) Iraq binnen zouden vallen, de media en de pers gruwelverhalen publiceerden over de massavernietiginswapens die Saddam Hoessein tot zijn beschikking zou hebben. Tevens zou hij een bedreiging zijn voor niet slechts het Midden-Oosten maar voor de hele wereld (Amerika in het bijzonder.) Een van degenen die dit verhaal aan een goedgelovig publiek in de meest kleurrijke termen voorhield, was Judith Miller van de New York Times. Later echter, bleek dat zij nietde waarheid had verteld. Nu, vele jaren later, was Miller weer koortsachtig aan de gang om ons enkele jaren geleden het verhaal van de Amerikaanse verkiezingen in 2016 die gehackt zouden zijn door Russische hackers te verkopen. theduran.com/nyt-reporter-sold-world-wmds-judith-miller-now-pushing-russian-election-hack-lie-video/

 

The New York Times & de Ontkenning van de Holodomor: Walter Duranty. 

 

En dit voert ons weer vérder terug de geschiedenis in en wel naar de jaren ’30. Om de Oekraïners aan zijn collectivisatiebeleid te kunnen onderwerpen, had Josef Stalin, de “Rode Dictator” van de Sovjet-Unie verschillende maatregelen genomen om hen ook zover te krijgen. Daar de Oekraïners nogal gehecht waren aan hun onafhankelijkheid en zeer nationalistisch gezind waren, weigerden die aan Stalin’s eisen toe te geven. Het was toen dat zijn rechterhand, Lazare Kaganovich, met een eenvoudig doch doeltreffend plan kwam om de Oekraïners alsnog aan Stalin’s wrede beleid te onderwerpen; aldus voerde hij er een hongerbeleid in wat later bekend zou worden als de Holodomor. Hierbij werd de Oekraïnse boeren alles aan graan en vee afgenomen en die boeren die nog wat koren hadden achtergehouden om er later hun hongerende kinderen mee te voeden, werden indien dit ontdekt was, ter plaatse doodgeschoten. Nadat er niets meer aan voedsel te verkrijgen was en letterlijk álles wat ook eetbaar was verdwenen was, deed de honger uiteindelijk zijn intrede. Nadat die zich over een groot gebied over de Oekraïne verspreid had, begonnen er mensen in grote aantallen te hongeren en te sterven. De hongerenden onder hen die nog het geluk hadden wat voort te leven, waren uiteindelijk zó verzwakt van de honger dat die niet meer in staat waren, hun reeds overleden familieleden en bekenden te begraven. Aldus lagen er de vele straten in de dorpen en steden bezaaid met de dode lichamen van de overledenen. Een van de reporters die in die tijd in Moskou als corrensponted voor The New York Times aanwezig was, was Walter Duranty. En terwijl er de mensen in de steden van de Oekraïne massaal gestorven waren en de hongerenden over de vele wegen bezaaid lagen, stuurde Duranty het ene na het andere glorieuze en positieve bericht vanuit Moskou naar The New York Times in New York; onder Stalin bloeide de Russische economie nooit als te voren en de economische vooruitgang ging gestadig voorwaarts. Over Stalin zelf was Duranty vol lof; hij was een deugdzaam en fatsoenljk mens. En die hongersnood in de Oekraïne? Ja, er was weliswaar honger maar een hongersnood, dat was beslist niet zo. En vol van enthousisme drukte The New York Times het ene na het andere gloerieuze bericht van Duranty af. Onder vier ogen echter, had Duranty al toegegeven dat er al miljoenen van de honger waren gestorven!

is (58)

Garreth Jones: Overschreeuwd door Duranty. 

 

Nu waren er naast Duranty ook reporters die waarheidsgetrouw verslag deden van wat zich in die tijd in de Oekraïne voordeed; een van hen was de reporter, Garreth Jones, correspondent voor de krant, Guardian in Manchester. Duranty echter, trachtte Jones te overschreeuwen door hem o.a. een leugenaar te noemen. Naast Duranty zelf was er onder de intellectuelen van die tijd die de Holodomor ontkenden, voornamelijk  George Bernard Shaw. Uiteindelijk zou later blijken dat Duranty zowat alles aan elkaar had gelogen! Vóórdat dit zou blijken, had de commissie die er in die tijd al de Pulitz awards uitreikte, er een uitgereikt aan Duranty voor zijn verslaggeving over de omstandigheden in de Oekraïne. Vele, vele jaren later echter nadat allang gebleken was dát Duranty niets anders dan leugenactige berichten vanui Rusland naar Amerika had verzonden, dienden de Oekraïers er bij deze commissie in 2003 een verzoek in om de Pulitzer Prijs posthuum van Duranty af te nemen. Na enige tijd van nadenken en beraadslagingen kwam de commissie met de woorden dat die weliswaar zeer sympathiek stond tegenover het lijden wat de voorouders van de Oekraïners hadden meegemaakt, maar dat het geen “helder en overtuigend bewijs van doelbewuste misleiding” van de kant van Duranty kon vinden en wees die het verzoek van de Oekraïners vervolgens af. thefederalist.com/2017/03/24/new-york-times-contributed-ukraines-bitter-harvest-1930s/ https://www.theguardian.com/world/2003/may/04/russia.usa

is (60)

De Holodomor: Ook Bekend bij de Westerse Regeringen die de Honger-Genocide in de Doofpot Stopten. 

 

Ondanks de censuur die er toegepast werd in het Westen om de Holodomor te ontkennen, stroomden er ook daar spaarzame berichten over wat er in die tijd wérkelijk gaande was in de Oekraïne, binnen. Zo wist de Franse krant, “Le Martin” het volgende mee te delen:

“De systematisch georganiseerde hogersnood heeft als doel de vernietiging van een natie wiens enige misdaad is dat die naar vrijheid streeft”. 

Ook in Washington was men er maar al te goed van op de hoogte van wat er in de Oekraïne plaatshad maar,

“Duranty had eerder tegenover het Amerikaanse ambassadepersoneel in Berlijn toegegeven dat “zijn officiële berichten altijd de officiële mening van de Sovjet-autoriteiten weergaven en niet die van hemzelf”. 

En het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken in die dagen, bracht hier het volgende over naar buiten:

“We willen geen informatie over de Holodomor publiek maken omdat de Sovjet-regering dit zou betreuren en onze relatie met hen hier een negatieve impact op zou hebben”. 

 

Overlevenden Holodomor Later overgeleverd aan de Boslsjewisten. 

 

Nu schijnt het zo te zijn verlopen dat er vele Holodomor-overlevenden waren die er desondanks alles erin waren geslaagd, te vluchten en uiteindelijk het Westen te bereiken. Maar tijdens de “Yalta-Conferentie” werd heimelijk het besluit genomen om die vlak na de oorlog allemaal naar de Sovjet-Unie te expatriëren. En zo kwamen zij dan toch nog in de handen terecht van het wrede en boosaardige Bolsjewistische regime en Josef Stalin terecht. Aldus werden deze overlevenden de eerste maal veraaden daar het verslag van hun omstandigheden in de Oekraïne door het Westen in de doofpot was gestopt, en werden zij voor de tweede maal verraden toen datzélfde Wésten besloten had, hen aan de Bolsjewisten uit te leveren!

is (59)

Abraham Foxman (ADL)

Abraham Foxman & de Anti-Defamafion League tegenover Oekraïnse Regering: “Onze Holocaust is niet Jullie Holocaust”. 

 

We weten nu dat het Bolsjewisme/Communisme vanaf het begin tot het einde een Joodse onderneming is geweest. En in tegenstelling met de “Holocaust” waarin naar verluidt zes mijoen Joden om het leven zouden zijn gekomen, zijn er gedurende het Bolsjewistische tijdperk (en de aantallen verschillen hier eenigszins mee) circa 100 miljoen mensen om het leven gebracht (incusief tijdens de Holodomor.) Voor wie het interessant vinden er hier de 2:23:15 uur durende video over te bekijken, hier is de link: https://www.youtube.com/watch?v=C7M97_b79d0 (“Communist Holocaust 100+ million dead”)  Nu was er een tijd geleden de regering-Yushchenko in Oekraïne aan de macht gekomen. En nu had Abraham Foxman, directeur van de beruchte Joodse organisatie, de Anti-Defamafion League (ADL), het eens goed gedacht, die eens een bezoek te brengen. Eenmaal daar aangekomen en tegenover de Speciale Adviseur van president Yushchenko gezeten te zijn, feliciteerde de big boss van de ADL hem allereerst met het feit dat Yushchenko president geworden was. Maar hij had echter ook nog iets ánders te zeggen; hij deelde de Speciaal Adviseur mee dat er absoluut geen vergelijking mocht worden gemaakt met de “Holocaust” en de Holodomor! Eigenlijk zei hij dit:

“Ónze Holocaust is niet jullie Holocaust”. 

En ondanks dat het Bolsjewisme.Communisme (en dus tevens de Holodomor) een Joodse onderneming was geweest, liet de Speciaal Adviseur zich door Foxman intimideren! https://redice.tv/news/holodomor-remembrance-why-the-past-matters-for-the-future

 

Abraham Foxman & de Anti-Defamation League: Deel van de (Joodse) Illuminatie. 

 

Dat wat officieel naar buiten komt als een organisatie wat overal het anti-Semitisme en alle vormen van racisme zou bestrijden (nl. de Anti-Deafamation League), is eigenlijk niet meer dan een deel van de (Joodse) Illuminati te zijn die het doel voor ogen hebben, eens een wereldregering tot stand te brengen! Het was Willam Cooper, die hier destijds er zijn verhaal over deed waarbij hij ook de geschiedenis van de ADL verhaalt wat terug gaat tot de stichting van de vrijmetselaarsorde, B’nai B’Rith in 1803 waarvan de ADL de lange arm van is en de daarop volgende moord op president Abraham Lincoln. https://www.youtube.com/watch?v=57JGrQ2wJlA (“William Cooper – The Ugly Truth About the Anti-Defamation League  #1 (full length”) Het tweede deel van de speech van William Cooper is hier te vinden: https://www.youtube.com/watch?v=YNic8vddEDo&pbjreload=10 Het is trouwens ook de ADL die erin geslaagd is via vele nevenorganisaties de verschillende anti-Holocaust-ontkenningswetten in verschillende landen (w.o. Duitsland, Frankrijk etc) in te voeren! Inmiddels was die er zoals we gezien hebben, er al wél in geslaagd de Speciaal Adviseur van Yushchenko zódanig te intimideren dat die beslist geen enkel vergelijk zou trekken tussen de “Holocaust” en de door Joden gepleegde Holodomor onder Stalin! Wanneer je dan ook nog eens bedenkt dat er al van 1905 gewag werd gemaakt van een “Holocaust” waaronder zes miljoen Joden in Rusland het slachtoffer zouden zijn van een doelbewust Tsaristisch vernietigingsbeleid.

images (33)

Jeruzalem als “Hoofdstad der Vrede”: Geen Nieuw Idee. 

 

Zoals bekend heeft president Donald Trump enige tijd geleden Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkend. En dit heeft zoals we weten, vervolgens voor de nodige opschudding gezorgd. Maar … hoevelen van ons weten dat hier al ver terug in de geschiedenis over werd nagedacht? The New York Times deelde op 28 augustus 1922 het volgende mee:

“Dr. Solokow Deelt het Zionistische Congres Mee: Jeruzalem Zal Internationale Hoofdstad der Vrede Worden”. 

En de dag daarvoor (27 augustus) had het Jewish Telegraphic Agency het volgende aangekondigd:

“De Volkerenbond is een Joods idee en Jeruzalem zal op een dag de hoofdstad van de wereldvrede worden”, verklaarde Dr. Nahum Solokow, voorzitter van het Uitvoerend Zionistische Comité vandaag tijdens een speciale vergadering van de Zionistische Conferentie. “De” (Volkeren) “Bond heeft onze rechten op ons thuisland erkend”, zo vervolgde Dr. Solokow, “Wij, Joden over de hele wereld, zullen de Bond laten strijden voor de onzen en zullen niet rusten voordat de ultieme overwinning is bereikt”. 

En,

“Tijdens de vergadering was besloten felicitatieboodschappen te sturen naar Max Nordau, een van de eerste volgelingen van Herzl, de Earl van Balfour en Baron Ed de Rothschild waarvan de laatstgenoemde de stichter van de eerste Joodse kolonie in Palestina was”. (“The First Holocaust. Jewish Fund Raising Campaigns With Holocaust Claims During And After Word War I” by Don Heddesheimer (These & Dissertations Press) april 2005 (2e editie) blz. 84)  

En hieruit blijkt dan dat de Volkerenbond (voorloper van de Verenigde Naties) door machtige Joden in het leven geroepen was om voor de belangen van de Joden te strijden!

 

 

De Bolsjewistische Revolutie: Rusland 1917. 

 

En de genoemde gebeurtenissen waarvan Heddesheimer gewag maakte, vonden plaats zowel tijdens als ná WW I en nadat de Revolutie in Rusland in oktober 1917 plaats had gehad. Hierover vermeldde Jac. P. van Term o.a. het volgende:

“Dat er onder de Joden waren, die in de Russische Revolutie het begin der wereldheerschappij van hun ras zagen, bewijst het volgende: In den nacht van 9 December 1919 had aan de Etshlandsche grens een treffen tussen bolsjewistische en Esthlandsche strijdkrachten plaats waarbij een majoor van het 11de regiment Russiche tirailleurs sneuvelde. Uit de op hem gevonden papieren bleek dat hij Sunder heette en sectiechef was van de Alliance Israelité Universelle. In zijn portefeuille vond men een rondschrijven van het te Petrograd gevestigde afdeelingsbestuur, in het Jiddisj gesteld; het droeg de aanduiding “Geheim” en ving alsdus aan: 

“Zonen van Israël! Het uur onzer eindoverwinning nadert. Wij staan aan het begin onzer wereldheerschappij. Hetgeen wij ons vroeger slechts als een droom konden voorstellen, wordt nu werkelijkheid. Tot voor kort nog zwak en hulpeloos, verheffen wij thans onze hoofden, dankzij de algemeene revolutie”. 

En verderop lezen we:

“Zonder overdrijving kan gezegd worden, dat de groote Russisch sociale omwenteling inderdaad door de handen der Joden volbracht is. Wij kunnen gerust zijn, zoolang het opperbevel over het Roode Leger in handen van kameraad Trotzky ligt. Wel dienen geen Joden in de gelederen van het Roode Leger als soldaten, maar in de comité’s en Sovjet-organisaties, en als commissarissen, leiden de Joden dapper de massa’s van het Russische proletariaat ter zegepraal. Niet zonder reden verwerven de Joden bij de verkiezingen voor alle Sovjet-instellingen de overweldigende meerderheid. … Het symbool van het Jodendom … is ook het symbool van het Russische proletariaat geworden, zooals reeds de de aanvaarding van de roode vijfpuntige ster bewijst, die, zooals bekend is, reeds in vroeger tijden het symbool van Zionisme en Jodendom was. Onder dit teeken komt de zegepraal, onder dit teeken komt de dood der uitzuigers-boureoise, … De tranen die het Jodendom vergoten heeft, zullen door haar met bloeddroppelen weer moeten worden uitgezweet.” (een zekere “Cohen” in “The Communist”, april 1919)

De Rode vijfpuntige ster, de pentakel, nu niet bepaald een bijbels symbool daar het eerder binnen het satanisme een grote rol speelt…En in datzelfde jaar wist de “Jewish Chronicle” te Londen het volgende mee te delen:

“Van groote betekenis is het feit van het Bolsjewisme zelf, het feit dat zoovele Joden bolsjewisten zijn, het feit dat de idealen van het Bolsjewisme op vele punten met de hoogste idealen van het Jodendom overeenstemmen”. 

is (62)

De Amerikaans-Joodse krant, de American Hebrew, deelde op 10 september 1920 dit mee:

“Wat Joodsch idealisme en Joodsche ontevredenheid zoo machtig in Rusland mede volbracht hebben, dat beoogen dezelfde eigenschappen van Joodschen geest ook in andere landen te bewerkstelligen”. 

En het zal intussen voor sommigen nog een geheim zijn dat de eerste rode dictator van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin, op 6 maart 1920 tijdens een speech het volgende verkondigde:

“Zo spoedig als we sterk genoeg zijn het kapitalisme volledig omver te werpen, zullen we hen” (de “kapitalische West-Europese landen) “onmiddelijk naar de keel grijpen. De overwinning van de Communistische Revolutie in alle landen is onvermijdelijk. In de niet al te verre toekomst zal de overwining verzekerd zijn!” (“Stalin’s War of Extermination 1941-1945. PLanning, Realization and Documentation” by Joachim Hoffmann (Theses & Dissertaions Press) 2001. blz. 26)

Het was dan ook het doel om het Communisme nu Rusland hieraan bezweken was, dit hierna over de gehele wereld te verspreiden.

Jac. P. van Term vervolgt dan met het volgende:

“Achter de schijnbare wanorde staat een plan, en uit de ineenstorting zal orde worden geschapen. Het zal geen Utopia zijn maar eene regeering, zoo goed als als de ongetwijfeld hoogbegaafde en practische idealisten, die Rusland bouwen, bereiken kunnen met het uiteraard onvolkomen menschenmateriaal waarmee zij moeten werken. Een dier leiders is Leon Trotzky; – moeten wij ons over hem schamen?”

Dan beschreef Van Term Leon Trotsky en waar hij destijds lid van was:

“Leon Trotzky heet eigenljk Levy Bronstein; hij was in Zwitserlnd lid van de loge “Art et Travail” en maakte tevens deel uit van den sterk judaïseerenden Memphis- en Mizraïm-ritus, alsmede van de zuiver Joodsche loge der B’nai B’rith. Lenin was eveneens lid van de loge “Art et Travail”. Als niet-Jood* kon hij geen deel uitmaken van de Joodsche Vrijmetselarij; maar hij judaïseerde zozeer, dat hij met een Joodschen vrouw was gehuwd en zijn kinderen Jiddisj spraken. Hem koos het Bolsjewisme uit als nominaal leider i  het meerendeel Christelijk Rusland, om door de aanstelling van een Joodschen leider niet al te groote ras-tegenstellingen te ontketenen”. 

Voor degenen die de moeite hebben genomen (of dit zullen gaan doen) de toespraak van William Cooper op de aangegeven video beluisterd te hebben dan wel gaan te beluisteren, zal het duidelijk zijn dan wel worden, dat de “zuiver Joodsche loge der B’nai B’rith” waar ook Van Term het over had, samen mét de later daaruit voortkomende ADL, een deel was van de (Joodse) Illuminati. (Al de citaten van Jac. P. van Term zijn terug te vinden in zijn boek, “Driehoek, Delta en Davidsschild. Studiën over algemeene en joodsche vrijmetselarij” (N.V. Paul Brand’s Uitgeversbedrijf Hilversum) 1931, blz. 227-229. Vladimir Lenin, Leon Trotsky en vele andere Joden waren dan ook hoge Vrijmetselaars. 

(Achteraf had ook Lenin zelf Joodse wortels, maar dat was in die tijd nog niet bekend)

 

George W. Bush Sr. vs de ADL: een Zeldzame Vorm van Verzet. 

 

Voor degenen die enigszins bekend zijn met wat er achter de schermen van de Amerikaanse politiek gaande is als het op de Amerikaanse presidentsverkiezingen aankomt, is het inmiddels duidelijk dat geen enkele politicus het hoogste ambt van president in Amerika zal bereiken als die niet (of niet zo fanatiek) aan de eisen van de Amerkaan-Joodse Lobby voldoet. En één van die eisen (wellicht de belangrijkste) is, dat die toch voorál de Israëlische belangen boven die van de Verenigde Staten moet stellen. En het is toch zeker Donald Trump, die dit imiddels goed begrepen had; al tijdens de presidentsverkiezingen in 2916 had hij al beloofd dat hij president zou worden zoals al vaker gezegd, Jeruzalem als hoofdstad van Israël zou erkennen. En zo is het ook gegaan. Nu was in het verleden ook de nu voormalige president, George W. Bush Sr., een van die fervente voorstanders van Israël. En hij was dan ook degene die begin jaren ’90 met de aanval op Iraq begon, waarna dit land later door diens zoon, George W Bush Jr. veel later op 2o maart 2003 zou worden binnengevallen en bezet. Nu is het zo, dat elke Amerikaanse president in het verleden de zware druk van de Joodse Lobby in Amerika heeft ervaren; die kon nl. niets anders doen dan dát wat slechts Israël en de Lobby ten goede kwam als het hiermee op aankwam. Maar heel soms krijgt ook weleens (hoewel dit niet vaak gebeurt) een president genoeg van de zware pressie die de Lobby als een soort van “Zwaard van Damocles” boven zijn hoofd heeft hangen, meer dan genoeg. En dit overkwam nu Bush Sr. Wat was er nu precies aan de hand? In 1992 bleek het dat de ADL bepaalde problemen had gekregen. En dat ging zo: in dat jaar hadden insiders aan het tijdschrift, “The Spotlight” (wat later tenonder gegaan is vanwege de intimidatiepraktijken van de Joodse Lobby in Amerika maar waaruit later de “American Free Press” voortgekomen is en wat er nu nóg is-TN) , meegedeeld dat afdelingen van de ADL zowel in Los Angeles als San Fransisco binnengevallen waren door het politiedepartement van San Francisco en de FBI. De opdracht daartoe was gegeven vanuit de hoogste regionen van de Amerikaanse regering. En er waren sterke en hardnekkige aanwijzingen dat het niet minder dan Bush Sr. was die hier de opdracht toe had gegeven. Waarom had die hier nu toe besloten? Wel, de ADL had nl. van Bush Sr. verwacht dat die weer eens leningen zou verstrekken aan Israël. En deze eis ging -uiteraard- weer gepaard met de nodige pressie. En het was dát wat Bush Sr. nu teveel werd; had die al toegegeven aande druk van de Lobby en Israël om Iraq aan te vallen, nu wilde de Lobby ook nog eens een fikse lening voor Israël. En dus besloot Bush Sr. nu eens flink zijn  hakken in het zand te zetten: géén lening voor Israël ditmaal! Voor de ADL moet het zijn geweest alsof die plotseling een flinke koude douche (niet te verwarren met de “Koude Douche” (of “Warme Douche”) die elke week tijdens het wekelijkse programma, “RADAR” wordt uitgereikt), over zich heen kreeg; al die tijd hadden de opeenvolgende Amerikaanse presidenten toegegeven aan de pressie van de ADL en nu was er plotseling een die dit pertinent níet wilde doen!

Een andere reden dat Bush Sr. besloten had tegen de ADL in het geweer te komen, was dat hij iets meer dan een maand daarvoor zijn  herverkiezing als president verloren had en dat de eer nu was gegaan naar Bill Clinton die ná hem president zou worden. En het was ook hier de ADL die dit op haar geweten had. En zo besloot de ADL dátgene te gaan doen wat de Israëlische Mossad (samen met de CIA eerder bij John F. Kennedy op 22 november 1963 had gedaan: Bush Sr. moest het veld ruimen en wel door hem uit de wég te ruimen! Dit plan werd echter vroegtijdig ontdekt dankzij naar verluidt beweringen die een voormalige Mossad-agent, Victor Ostrovsky hierover had gedaan en dit was  samen met de overige genoemde redenen dat Bush Jr. tot actie overging.

Maar na de invallen en tijdens het daaropvolgende onderzoek naar de ADL, werd nog iets ánders duidelijk: de ADL was al sinds jaren bezig geweest met het bespioneren van talloze Amerikaanse burgers! En de zaak werd er voor de ADL beslist niet beter op nadat de spionagepraktijken uiteindelijk landelijke bekendheid kregen door de publicaties ervan in verschillende Amerikaanse kranten. Zo publiceerde de “San Francisco Examiner” er destijds een artikel over wat door andere kranten werd overgenomen. Daarop werd de pers te San Francisco het doelwit van de ADL Alsof het voor de ADL al niet erg genoeg was, kwam ook de columnist, Lars-Erik Nelson, met een column waarin hij de spionagetactieken van de organisatie aan de kaak stelde en wat eveneens door verschillende kranten werd overgenomen.

 

The Spotlight & de Liberty Lobby. 

 

Het waren echter The Spotlight en de Libertylobby, die de hele spionagezaak en alles wat eromheen hing, het eerst naar buiten hadden gebracht waarna dit door anderen voortgezet werd. En die werden dan vnl. het doelwit van de “wraak des toorns” van de ADL. Vervolgens begon die een massale lastercampagne tegen beide groepen. En hier speelde een zekere Roy Bullock, een sinistere rol in; die was nl. een van de “agenten” van de ADL. Nadat ook hij was gearresteerd, gaf hij onder verhoor door de FBI toe dat hij al die tijd een agent van de ADL was geweest. Maar nadat George W. Bush Sr. eenmaal vertrokken was en Bill Clinton het roer had overgenomen, maakte de FBI een draai van 180 graden en weigerde nog aan het strafonderzoek naar de ADL mee te werken. Op 19 januari 1994, wees de onafhankelijke journalist, Jane Hunter, er in haar column in “The San Francisco Bay Guardian”, erop dat de FBI weliswaar een onderzoek naar de politiespion, Tom Gerard, begonnen was maar dat die hem nu weigerde te vervolgen. En dat was ook niet zo vreemd daar de Clinton-regering die er nu aan de macht was, ervoor zorgde dat er van een strafzaak tegen de ADL niets terecht zou komen. En zo kon de ADL later dan ook beweren dat het uit dit juridisch gevecht als “overwinnaar” tevoorschijn zou zijn gekomen! (zie voor deze en overige gegevens over deze zaak, “The Judas Goates. The shocking story of the infiltration and subvertion of the American nationalist movement”, by Michael Collins Piper (American Free Press) 2006, blz. 128-142)

is (63)

De Huiveringwekkende Macht van de Joodse Lobby over het Amerikaans Congres. 

 

Het was ooit eens de voormalige Amerikaanse Senator, James Abowrezk, die eens verteld had hoe de sfeer er in het Amerikaanse Congres onder de zware druk van de Joodse Lobby was:

“Ik kan u uit persoonlijke ervaring vertellen dat de steun van het Congres hoofdzakelijk is gebaseerd op politieke vrees – vrees voor een nederlaag van iedereen, die niet wil wat Israël gedaan wil krijgen. Ik kan u eveneens vertellen dat er maar zeer weinig leden van het Congres zijn – althans toen ik er werkzaam was- die enige genegenheid voor Israël en haar Lobby koesteren. Wat zij ervoor hebben, is minachting maar dit wordt verwegen uit vrees dat men ontdekt wordt. Ik heb teveel achterkamergesprekken gehoord waarbij leden van de Senaat hun bittere gevoelens uitten hoe er met hen teveel wordt gesold door de Lobby om ánders te kunnen denken. Onder vier ogen hoort men de afkeer van Israël en de tacktieken van de Joodse Lobby, maar niemand van hen is bereid zich het risico van de vijandschap van de Lobby op de hals te halen door hun gevoelens publiek te uiten. De enige uitzondering zijn de Joodse leden waarvan ik geloof dat zij eerlijk zijn in hun inspanningen Amerikaans geld naar Israël te laten stromen. Maar die minderheid bepaalt het Amerikaans Buitenlands Beleid niet.” 

Het Amerikaanse Israël-beleid is dus niet zozeer op wederzijds vertrouwen alswél op vrees en angst voor de Joodse Lobby gebaseerd! Naar buiten toe, zijn de Amerikaanse politici, de Joodse Lobby en de staat Israël elkaars grootste vrienden. Achter de schermen blijkt het echter een geheel ándere zaak te zijn! Maar de verklaring van James Abowzrek toont aan welk een huiveringwekkende macht de Joodse Lobby over het Amerikaans Congres heeft! En daar het al zo erg is. behoeft het geen betoog dat de Israëlische misdaden in Gaza er nooit als zodanig aan de kaak zullen worden gesteld!

Anti_Semitism_by_Latuff2

“…Omdat Zij Bevreesd Waren voor de Joden”. 

 

Even terzijde, dát de Joden al in Nieuw-Testamentische tijden zoveel macht en invloed hadden in Israël, blijkt wel uit het bijbelse verslag van “De genezing van de blindgeborene”. (Johannes 9) Een van de vele wonderen die Jezus er deed, was dat hij een (niet nader bekende) blindgeboren man genas. De buren van de man die zij altijd als blind hadden gekend, zijn verbijsterd. Hoe kon hij nu plotseling zien? Na hem voor de Farizeeën te hebben gebracht, vroegen die hem hoe hij weer kon zien. De man legde hen uit dat het Jezus was geweest. De Joden geloofden niet dat de man genezen was en lieten zijn ouders daarom voor de Farizeeën komen. Nadat die het paar gevraagd hadden hoe hun zoon weer kon zien, zeiden die dat zij het hem zelf maar weer moesten vragen daar hii er de leeftijd ervoor had. Verzen 1-21) Maar,

“Dit zeiden zijn ouders omdat zij bevreesd waren voor de Joden; want de Joden waren al overeengekomen dat, als iemand zou belijden dat Hij de Christus was, hij uit de synagoge zou worden geworpen. Darom zeiden zijn ouders: Hij is volwassen; vraag het hemzelf”. (verzen 22-23)

De Joden (of beter, de Judeeërs) vormden samen met de Farizeeën aan de top, zo ’n beetje de elite van de Israëlische samenleving in die tijd. En zij bepaalden nu voor al die overige Israëlische stammen wat goed was of niet. Zo had de elite inmiddels besloten dat Jezus de Messias niet kón zijn en de Israëlieten moesten zich met dit beleid conformeren. Vandaar de vrees van de ouders voor het Joodse Sanhedrin der Farizeeërs! Ook in Johannes 7:12-13 lezen we dat er velen waren, die bevreesd waren voor de Joden:

“En er was veel gemompel over Hem onder de menigten. Sommigen zeiden: Hij is goed; en anderen zeiden: Nee, maar Hij misleidt de mensen. Toch sprak niemand openlijk over Hem, uit vrees voor de Joden”. 

En in Johannes 20:19-20 lezen we dat de discipelen totdat de opgestane Jezus in hun midden zou verschijnen, bevreesd waren voor de Joden:

“Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen”. 

En vanaf die tijd tot aan die van de huidige tijd in het Amerikaanse Congres en de overheid waar de Joden het voor het zeggen hebben, is er kennelijk weinig veranderd; men is ook nu nog bevreesd voor de Joden.

is (64)

Gaza & de West-Oever. 

 

Over Gaza en de West-Oever ofwel de bezette gebieden (en niet de “bewtiste gebieden” zoals zij die een fanatieke voorliefde voor Israël hebben ons graag willen laten geloven!) hebben we het al vaker gehad; nadat de Joodse Bolsjewisten op grote schaal huis hadden gehouden, begonnen die hiermee later in Palestina op kleine schaal. En we weten het; we waren nu we eindelijk er de verschillende waarheden over weten, vanaf het begin aan onophoudelijk over voorgelogen. En het waren vnl. Joden, die hier met hun vele leugens over kwamen:

Palestina was vóórdat de Zionistische Joden er zouden komen, een onbewoonde en onherbergzaam land. 

Niet waar! Palestina had al eeuwen een goedgedijende en bloeiende Palestijnse gemeenschap gehad; het waren de Joodse Bolsjewisten, die er destijds o. l. v. David Ben-Gurion, er 750.000 Palestijnen op moderne Sovjet-wijze letterlijk wéggezuiverd hadden! 

Vóórdat de Arabische leiders van de landen rondom het kersverse Israël besloten dit land binnen te vallen, hadden die er de Palestijnse Arabieren de opdracht gegeven, het land voor korte tijd vrijwillig te verlaten om na de Arabische overwinnig weer terug te keren, waren het echter de Arabische legers die er de nederlaag leden. En zo waren er de Palestijnen slechter af dan daarvoor daar die toen in armzalige VN-vluchtelingenkampen terechtkwamen dankzij die Arabische leiders. Niet waar! (zie boven)

Nochtans moeten we ook nú nog via de liegende media (hier zijn dat o.a. de NOS (het NOS-Journaal o. a.) de misselijkmakende leugen aanhoren dat de Palestijnen dénken dat het land van hen is, waardoor deze nieuwsdienst ons tracht duidelijk te maken dat wat de Palestijnen hierover te zeggen hebben, nog niet zo hoeft te zijn. De wáre feiten (die we uiteraard nooit te horen krijgen via het NOS Journaal, “uit vrees voor de Joden”), wijzen echter ánders uit! Hierboven, op de foto, zien we hoe een Palestijnse vrouw door arrogante Joden op spottende wijze toegejubeld en vernederd wordt. Zij wordt hier vernederd in haar eigen land waarvan haar ouders dit ooit eens bewoonden maar die destijds door Zionistische arrogante en hoogmoedige Joden werden wéggedreven! Hebben we iets dergelijks ooit eens via de (Nederlandse) media gezien? Die vraag zal kennelijk niet te hoeven beantwoord! (Nee dus!)

 

Dirk van Genderen & de Joodse Verzinsels. 

 

En het is dan ook onvermijdelijk dat we hier weer eens aandacht besteden aan iemand die toch onder de hand  geleidelijk aan een soort van “kind aan huis” aan het worden is; we hebben het dan over onze eigen Dirk van Genderen. Allereerst dit: hébben we soms iets tegen Van Genderen dat we het hier zo regelmatig over hem hebben? Beslist niet! Maar dát we hier regelmatig aandacht aan hem schenken, is het feit dat hij de vele leugens die aanvankelijk door Joodse organisaties aan ons verkocht hadden, letterlijk heeft overgenomen en die hij op zijn  site nu in zekere zin als een soort van bijbelse waarheden verkondigd! En hetwordt dan ook eens tijd dat die daarmee eens zal stoppen! Enkele leugens van Van Genderen: “Wie Joden minacht, vervloekt hen al” naar aanleiding van Genesis 12:3. Ieder die op enigerlei wijze minachtend op Joden neerkijkt, “vervloekt”en al en daar hangt volgens de christenzionistische ideologie een zware, te betalen prijs aan vast; de toorn des Heeren zal zich dan vroeg of laat laten gevoelen. Vertel dat maar tegen die Palestijnse die zoals gezegd door arrogante en hoogmoedige Joden wordt gekleineerd en vernederd! Hier zijn het Joden, die een Palestijnse met grote minachting behandelen! En zij is beslist geen uitzondering! En mócht zij al geen Christen zijn (en misschien weinig van het bijbelse Christendom afweten), als zij die christenzionistische leugens zou horen, dan zal zij wel een flinke hekel aan en afkeer van het bijbelse Evangelie gaan krijgen! Tweede grove leugen van Van Genderen: “Leugens van de Palestijnen”. Hij beweert dat het de Palestijnen zouden zijn, die ons wat het ontstaan van het Israëlisch-Palestijnse conflict, altijd zouden hebben voorgelogen:

“De Arabische landen riepen de Arabieren in Israël op het land te verlaten. Zodra zij de overwinning over Israël zouden hebben behaald, zouden ze weer terug kunnen keren. Maar ze verloren de strijd, zodat het vluchtelingenprobleem dat ze zelf hadden gecreéerd, tot op de dag van vandaag voortduurt.” 

Het is hier dat dat het ronduit demonische en satanische karakter van de christenzionistische leer openbaar wordt! Het zijn de Arabieren, die het “vluchtelingenprobleem” zouden hebben veroorzaakt terwijl wij nu onder de hand wel weten dat het het monster van een man, de Bolsjewistische Jood, Ben-Gurion, samen met zijn Joods-Bolsjewistische mede-terroristen was, die de énige oorzaak van dit vluchtelingeprobleem waren! Deze feiten zijn open en bloot te zien in “De Etnische Zuivering van Palestina” van de eerlijke en oprechte Joodse historicus, Ilan Pappe! Liegen, liegen en nóg eens liegen; het houdt maar niet op. Joodse organisaties beginnen ermee, fanatieke christenzionisten zoals (maar niet beperkt tot) Van Genderen, nemen die klakkeloos en zónder die ook maar aan de Bijbel te toetsen, over. En vandaag de dag zijn zowel vele kerken hier als in het buitenland (vnl. Amerika)  besmet met dit “zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën”, waar Jezus niet slechts Zijn discipelen maar tevens ook óns, voor waarschuwde!

 

Dirk van Genderen: Altijd de Waarheid Spreken! 

 

Nu had Dirk van Genderen recent weer eens een artikel op zijn site geplaatst onde de titel, “Spreek altijd de waarheid over de eindtijd!” https://www.dirkvangenderen.nl/2018/06/29/spreek-de-waarheid-over-de-eindtijd/ Het eerste deel van het artikel van Van Genderen heeft de terugkeer van Joden naar Israël in de afgelopen tijd als onderwerp; er zijn er, zo deelt hij ons mee, dat die aantallen die teruggekeerd zijn, overdreven zijn en dat moet niet; we moeten de zaak niet overdrijven want zóveel waren het er ook weer niet. We moeten dus de waarheid hierover spreken. Hetzelfde geldt voor andere onderwerpen die er aan bod komen zoals (goddelijke) genezingen, en vermeende grote aantallen die zich inmidels tot het Christendom bekeerd zouden hebben, maar dat dit er toch niet zoveel hoefden te zijn. En we zijn het er hier volkomen mee eens. Maar … zou het nu ook eens niet goed zijn om er tevens de vele Joodse verzinsels hierbij onder de bijbelse loep te nemen zoals het Israëlisch-Palestijnse conflict wat volgens Van Genderen door de Arabische leiders zou zijn  veroorzaakt, wat echter helemáál zo niet is? Ja, we moeten áltijd de waarheid spreken; ondertussen waren het weer eens de Palestijnen met hun (vermeende) “leugens” die er weer eens van Van Genderen van langs kregen! En de Bolsjewistische daders en massamoordenaars zoals Ben-Gurion, Moshe Dayan, Ariel Sharon (inmiddels enige tijd overleden) Shimon Peres (eveneens overleden) en de huidige premier van Israël, Benjamin Netanyahu met zijn Joodse verzinsels over een “atoombom van Iran” waar de man die al vanaf 1993 met succes rond heeft weten te strooien, komen er altijd weer mee weg! Het zou echter ánders zijn  als ons eens een gebalanceerd beeld over dit nu zo langslepende conflict verkondidg zou worden: De Joden deden dit de Palestijnen aan; de Palestijne deden de Joden op hun  beurt weer dít aan etc. Maar dat gebalanceerd beeld kríjgen we nooit te zien; tot nu toe is het slechts een éénzijdige (en ook doodlopende) weg geweest; de “leugens van de Palestijnen” en de opeenvolgende Israëlische regeringen als onschuldige zondebokken! Ja, we moeten áltijd de waarheid spreken; houdt u uw eigen Joodse verzinsels die u van slechts niet te vertrouwen Joodse bronnen hebt overgenomen maar eens kritisch tegen het bijbelse licht; vertel dan anderen dat ook zíj altijd de waarheid (over wát dan ook), moeten verkondigen!

is (65)

 

Joodse Historicus Ilan Pappe: Belasterd & Beschamperd.

 

Nadat de Joodse historicus, Ilan Pappe, zijn op waarheid berustende bevindingen in zijn genoemde boek openbaar had gemaakt, was het eigenlijk niets anders dan te verwachten, dat hier vroeg of laat ook kritiek op zou komen. Nu is het zo, dat zowat álle boeken (ongeacht, wélke onderwerpen er ook in worden behandeld) aan een (kritische) recensie worden onderworpen. En hier is -uiteraad- niets mis mee; het ene boek krijgt dan soms een negatieve recensie en het andere een positieve recensie. En dit is al voor lange tijden zo. En nogmaals, dit is nu eenmaal gewoon zo. Het wordt echter ánders als er literatuurcritici zijn, die slechts een recensie op een bepaald boek geven, uitsluitend om er de auteur van te belasteren en te beschampen. En het is nu net dit, wat Ilan Pappe overkomen was. Een van de andere Joodse historici die het een en ander over het ontstaan van het Israëlisch-Palestijnse conflict geschreven heeft, is o.a. Benny Morris. Die had nadat hij kennis had genomen van het genoemde boek van Pappe, deze moedige Joodse historicus keihard aangevallen door te ontkennen dat de Joden in 1948 er destijds een doelbewust genocidebeleid op na zouden hebben gehouden. Op deze wijze trachte Morris Pappe in diskrediet te brengen. Maar later bleek het Morris zélf te zijn, die er ongelooflijk naast had gezeten. Tijdens een interview wat het “Foreign Policy Journal” van Pappe afgenomen had, wist de Joodse historicus zich goed tegen de valse aantijgingen van Morris te weren. https:www.foreignpolicyjournal.com/2016/11/14/benny-morris-untenable-denial-of-the-ethnic-cleansing-of-palestine/

 

Een Andere Joodse Leugenaar: Elan Journo en Zijn Boek, “What Justice Demands”. 

 

Op 12 juni jl. waren we weer eens getuige van een ánder boek wat op die datum werd gepubliceerd; het is het boek, “What Justice Demands” van de Joodse auteur, Elan Journo. In de recente recensie over dit boek wordt ons meegedeeld dat Elan schrijft dat de censuur in het Midden-Oosten er de mode is, terwijl Israël de “intellectuele vrijheid beshermt”. Er is in Israël echter tevens een “Commissie Filmcensuur” en er ook een “militaire censuur” is, die “…werkzaam is onder de Israëlische inlichtingen is om te controleren wat voor informatie er uit de Palestijnse bezette gebieden komt”, wat door Journo in tegenstelling met de censuur in Arabische landen, tot een voetnoot in zijn boek is teruggebracht. Voor dit en meer: http://www.foreignpolicyjournal.com/2018/06/14/the-new-book-what-justice-demands-by-elan-journo-is-a-zionist-hoax/ En zo hebben we hier de zoveelste, meest recente liegende Joodse bron. En het zijn nu deze Joodse bronnen die altijd weer in goede aarde vallen bij hén die een vreselijke hekel aan de wáre feiten rondom Israël en de Palestijnen blijken te hebben! Liegen, liegen, het stopt maar niet.

is (66)

 

“Quos Jupiter Perdere Vult , Prius Dementat”. 

 

We zullen het hier nu bij laten en besluiten met Jac. P. van Term, die in zijn genoemde boek op blz. 230 het volgende schreef:

“Quos Jupiter Perdere Vult, Prius Dementat”. 

Ofwel (zoals hij dat vertaalde):

“Wien de goden verderven willen, benemen zij eerst het zicht”. 

En we denken dat dit een goede vertaling is in deze dat de christenzionisten die liever in de vele leugens van de “Joodse goden”  geloven, die hen echter eerst het zicht op de bijbelse waarheid ontnomen hebben. Zowel ons als hen is tot nu toe altijd de “secret history” ofwel de verborgen geschiedenis onthouden. Het is dan ook niet voor niets dat áls er ergens door een waarheidszoeker een stuk verborgen geschiedenis aan het licht wordt gebracht, men binnen zowel de kerken als de mainstream media en pers met termen als “Complotdenker” en “anti-Semiet” (of woorden van gelijke strekking) begint te zwaaien. Om die reden moeten die dan ook een besluit nemen; zullen zij ondanks alles tóch geneigd zijn om als zij eenmaal op een kruispunt waarvan de wijzer naar de ene kant verwijst met “leugen” en de andere kant naar “waarheid” verwijst, tóch de weg der waarheid te kiezen waar het de verborgen geschiedenis aangaat? Het zijn immers zíj, die hier een besluit zullen moeten nemen. Als zij eenmaal het goede besluit nemen om de weg der waarheid te volgen (ongeacht wáár die hen ook leiden mag), zullen ook zíj van hun geestelijke blindheid genezen worden! En we zien geen andere mogelijkheid dan dat het de beste manier om hier te eindigen, dit met de woorden van Hém, Die Dé Weg der Waarheid is, Christus Jezus, de Heere, te doen:

“Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden; en er is niets geheim wat niet bekend zal worden en in de openbaarheid komen. Let er dan op hoe u luistert; want wie heeft, aan die zal gegeven worden; en wie niet heeft, ook wat hij denkt te hebben, zal van hem afgenomen worden”. (Lukas 8:17-18)

Vertaald betekent dit: Alles wat eens verborgen was, zál ooit eens openbaar worden. En dit heeft dan te maken met de tot dan toe verborgen geschiedenis waarvan nú al delen van openbaar zijn geworden. Het gaat er dan om, goed te luisteren naar wat die nu geopenbaarde geschiedenis ons te zeggen heeft. Zij die al over een deel van deze geschiedenis beschikken, zullen na vérder onderzoek, méér aan verborgen geschiedenis verkrijgen. Aldus zal aan hem die al heeft, méér gegeven worden. Hij echter, die meende dat hij de waarheid dacht te beschikken door die bronnen te raadplegen die slechts leugens verkondigd hadden en hij die geen kritisch onderzoek waardig achtte, van hém zal hen die echter worden ontnomen daar de waarheid die hij (in pacht) dacht te hebben, dan ook als leugens ontmaskerd zullen worden.  

is (56)

 

 

Ton Nuiten – Zaterdag 7 Juli 2018.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.