Het Google+Team, de Community “The Truth about the Talmud” & “Aanstootgevend en Ergerlijke Content” plus Onze (Ietwat Uitgebreide) Reactie.

We hebben het er hier al vaker over gehad: verschillende videos en videoclips die volgen het YouTube-Kanaal inhoud zouden bevatten die “aanstootgevend en beledigend voor bepaalde doelgroepen” zou zijn. Tijdens ons bezoek aan dit kanaal zagen we dan vaak een inktzwarte en lege video met een groot !-symbool waarmee duidelijk gemaakt werd dat een bepaalde video inmiddels verwijderd was.

 

Google vs “The Truth about the Talmud”. 

 

Nu maken we al enige tijd deel uit van een van de communities die Google rijk is; we kunnnen er bepaalde videos of paginas van websites plaatsen die door de leden dan kunnen worden bekeken dan wel te worden gelezen. De community waar wij lid van zijn is, “The Truth about the Talmud”. En de titel alleen al geeft het al aan; het is de Talmud wat in het huidige orthodoxe Judaïsme er de hoofdrol speelt in deze, dat dit het “meest heilige boek” in het Judaïsme is. En voor degenen die hier van op de hoogte zijn, zal het wel duidelijk zijn: de Talmud leert o.a. dat het Joodse volk als geheel mijlenver boven de niet-Joodse wereld uitsteekt zowel in morele als ethische zin. Kortom: het Joodse volk wordt door de Talmud als zeer superieur geacht. Nu was alles tot nu toe zonder problemen verlopen; leden konden er hunaandeel leverendoor er content op te plaatsen waarmee de Talmud ontmaskerd wordt. Daarnaast is er ook content te lezen danwel te bekijkendie (deels of geheel), niets met de Talmud van doen hebben. Zoals het onderwerp, vaccinaties en andere zaken. Nu openden we zoals het bij ons gebruikelijk is, eerst onze mailbox. En zoals dit altijd het geval is, zagenwe ook nu weer,wat er aan nieuwe gegevens was gepubliceerd. We ontdekten echter ook nog iets anders.En dit bericht begon als volgt:

“Er is een probleem met je Google+community”. 

Aanvankelijk dachten we in een fractie van enkele seconden met een of andere storing van doen te hebben; komt ook soms weleens voor.

 

“Haatdragende Content”. 

 

Nadat we aan het lezen geslagen waren, vielen ons echter de woorden “haatdragende content” op. Dus lazen we -uiteraard- vérder. En we lazen er verder dit:

“Beste Ton Nuiten.

“Je community The Truth about the Talmud lijkt haatdragende content te bevatten. Dit schendt ons Beleid ten aanzien van gebruikerscontent en -gedrag. De community kan momenteel alleen worden bekeken door moderators. Verwijder de aanstoogevende content en dien een bezwaar in om de opschorting te laten opheffen. 

“Als je niet binnen twee manden actie onderneemt, kunnen je community en de content ervan worden verwijderd”. 

Onze excuses voor het ongemak, 

Het Google+team”. (vetdruk toegevoegd)

 

“Haatdragende Content” Altijd Verkeerd. 

 

Nu ís het helaas ook zo, dat er in één of meer gevallen content binnen de verschillende communities wordt geplaatst die ook “haatdragende content” bevatten. En dit is natuurlijk altíjd verkeerd; zoiets moet men eenvoudigweg niet doen! Maar zoals al uit het bericht van Google blijkt, deelde men mee dat het erop “lijkt” dat (een deel) van de content “haatdragend” zou zijn. Met andere woorden: het team is er niet zéker van, er niet geheel van overtuigd, dat die content ook daadwerkelijk “haatdragend” zou zijn! Nu hadden we het nuttig gevonden, op het bericht van het Goole+team een reactie te geven waarmee we duidelijk maakten dat er ook iets van het team mag worden verwacht, zodat “haatdragende content” ook effectief zal worden tégengegaan.

 

Nauwkeurige Beschrijving van “Haatdragende Content”. 

 

Ons tegenbericht bevatte de volgende ietwat uitgebreide inhoud:

“Geacht Google+team: 

Allereerst hartelijk dank voor uw mededeling. Het is nu eenvoudig zo, dat er op de community, “The Truth about the Talmud” (of welke andere community dan ook), beslist geen plaats mag worden gegeven aan haatdragende content van welkerlei aard dan ook. Alle content mag (en moet) dan ook dátgene bevatten, wat beslist niet aanstootgevend of beledigend voor wélke persoon of doelgroep dan ook mag zijn. We zullen van onze kant dan ook trachten, ons uiterste best te doen, die content als “aanstootgevend” aan te geven en te verwijderen die ook als zodanig beledigend is. Het dient echter ook te worden opgemerkt, dat u mij meegedeeld hebt dat het erop “lijkt” dat de betreffende community haatdragende content bevat. Met andere woorden, u maakt op deze wijze duidelijk dat uzelf er niet geheel zéker van zegt te zijn, dat bepaalde content ook haatdragend ís. Om van mij te verwachten tot actie over te gaan, zou het tevens gewenst zijn, dat u de volgende dingen duidelijk zou willen maken: 

Geef aan, welke reacties van een of meer leden haatdragende content zou bevatten; geef hier indien mogelijk een nauwkeurige beschrijving van. Nogmaals, ik van mijn kant, zal er alles aan doen om haatdragende content tégen te gaan. Het zou echter goed zijn, hierbij uw steun aan te verlenen om zoals al aangegeven, duidelijk te maken wáár die content uit bestaat. Voor de goede orde: van de content moet ook volkomen váststaan dat die ergerlijk en aanstootgevend is; de vraag die hierbij opkomt, is: Is content waarmee verkeerd en onetisch gedrag van hetzij een persoon dan wel een bepaalde groep aan de kaak wordt gesteld door een of meerdere leden van een community, ook daadwérkelijk aanstootgevend? Content echter, waarin iemand anders bijvoorbeeld de dood en allerlei ziekten worden toegewenst, is natuurlijk altíjd uit den boze en -uiteraard- altíjd verkeerd! Men dient dan ook op fatsoenlijke wijze met elkaar om te gaan waarbij echter niet uit het oog mag worden verloren dat de waarheid over het verkeerde gedrag van een persoon dan wel een bepaalde groep niet altijd aanstootgevend hoeft te zijn. 

Daarnaast is het ook belangrijk wat de mening van bepaalde mensen is; er zijn nl. ook mensen, die bepaalde content als ergerlijk en/of beledigend ervaren en kunnen dan ook hier hun ongenoegen over uiten. En het is dit wat een of meer mensen kennelijk hebben gedaan; vandaar uw bericht. U als team, onderneemt dan actie om voor dergelijke content te waarschuwen. En we dienen er als community aan mee te werken om dergelijke content (zoals u dit al aangaf), te bestrijden. Het zou dan ook goed zijn dat bepaalde mensen die content als ergerlijk ervaren, hier een redelijke en deugdelijke onderbouwing van zouden geven opdat we kunnen beoordelen of die content ook beledigend voor hem/haar is. Zo ja, dan dient hier onverbiddelijk tegen te worden opgetreden! Op deze wijze kunnen we met zijn alllen de communities zoals “The Truth about the Talmud” tot een veiliger plaats maken waarin eenieder zijn/haar eigen inbreng heeft. 

U hoogachtend en in afwachting van een (eventuele) response van uw kant: 

Ton Nuiten”.  

Nu zullen we afwachten wat de (eventuele) reactie van het Google+team zal zijn…

 

Ton Nuiten – Vrijdag 10 Augustus 2018.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.