Het Europees Parlement en Resolutie Tegen Anti-Semitisme; Bepaling C 2 van de Resolutie: Bedreiging van Vrijheid van Meninguiting; Joodse Organisaties Tégen de Resolutie; Wáre Toename Anti-Semitisme, of is het “A Trick and We Always Use It”? Amerikaans Congreslid Gus Savage & de Macht van AIPAC & Brother Nathanael Kapner: de “Zionist Bosses Behind The EU.”

En ja, ook in Europa worden er inspanningen verricht om er het anti-Semitisme te bestrijden. Zo had het Europees Parlement op 31 mei 2017 een resolutie aanvaard ten behoeve van de strijd tegen het anti-Semitisme. En wat die resolutie betreft:

“De resolutie bevat veel positieve elementen en uitspraken die de bestrijding extra kracht bijzetten. Maar zij heeft een zéér problematische bepaling, die de strijd tegen antisemitisme politiseert en de vrijheid van meningsuiting bedreigt. 

Het betreft bepaling C 2 in de resolutie, die de lidstaten en instituties van de EU oproept de ‘werkdefinitie’ van antisemitisme over te nemen en toe te passen die de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) in 2016 heeft vastgesteld. De IHRA is een intergouvernmentele organisatie met vertegenwoordigers uit 31 landen, waaronder Nederland. 

De definite van de resolutie:

“Antisemitisme is een zekere indruk over Joden wat zich uit kan drukken in haat jegens Joden. Retorische en fysieke manifestaties van antisemitisme zijn gericht tegen Joodse of niet-Joodse individuen en/of hun eigendommen, jegens Joodse gemeenschapsinstellingen en religieuze instellingen.” 

Hier kan men er zich bij het rightsforum, waar we dit artikel vandaan hebben, wel in vinden; weerzin tegen Joden op zich, is uiteraard verkeerd. https://rightsforum.org/nieuws/europees-parlement-omarmt-hachelijke-definitie-antisemitisme/

Maar met de volgende twee voorbeelden heeft men er echter moeite mee, daar die de vrijheid van meningsuiting bedreigen:

“Het ontzeggen van het Joodse volk van hun recht op zelfbeschikking door te beweren dat het bestaan van Israël als staat, een racistische onderneming is.”

En:

“Toepassing van een dubbele standaard door er een gedrag van te vragen wat van enig andere democratische natie niet verwacht of geëist wordt.”

Met andere woorden: door te beweren day Israël als staat er een racistisch beleid op nahoudt en dat die daarom geen recht op zelfbeschikking zou mogen hebben, is anti-Semitisch. En dat in verband hiermee het verwijt dat het alleen Israël is, wat er een dubbele standaard op nahoudt, haar wordt verzocht dit gedrag te veranderen, iets wat aan geen enkel ander democratisch land verzocht noch geëist wordt. Ook dit wordt volgens deze resolutie beschouwd als anti-Semitisme. En het is hier, waar het rightsforum zich tegen keert. Ook Joodse organisaties hebben inmiddels hun kritische visie op de resolutie gegeven zoals “European Jews for a Just Peace” (EJJP), en “Free Spech on Israel”. Zijn hebben hun uiterste best gedaan het Europees Parlement ertoe te bewegen, de resolutie te verwijderen. Van het EJJP maakt ook de Nederlands-Joodse organisatie, “Een Ander Joods Geluid” deel uit; die is het er over eens dat de Holocaust gewoon herdacht moet worden en het anti-Semitisme net als alle andere vormen van racisme bestreden moeten worden. Maar, zo vindt men er, de herdenking van de Holocaust en intolerant tegenover het anti-Semitisme, mag nooit leiden tot het onderdrukken van kritiek op Israël. In naam van o.a het Nederlans-Israëlitisch Kerkgenootschap, schreef het European Jewish Congress echter het volgende:

“Wij geloven dat de regering, veligheidsorganisaties en onderwijsinstellingen deze belangrijke definitiemethode moeten eisen om deze bedreiging doeltreffend te kunnen bestrijden vandaag in Europa. In principe geloven we dat de afwezigheid van een geaccepteerde definitie van het antisemitisme in de wetgeving van sommige lidstaten en ja, de Europese Unie zelf, als een belangrijk obstakel werkt om de werkelijke zorgen betreffende de veiligheid van onze gemeenschappen aan te pakken, en daarbij het doeltreffende gebruik van hulpmiddelen door de regering in hun belangrijke rol haar burgers te beschermen, zal beletten.” 

Inmiddels had ook het Transatlantic Institute TI) (een afdeling in Brussel van het American Jewish Committee) zich achter de resolutie opgesteld. Maar die had er toch ook wel weer wat kritiek op:

“Het gebrek aan overenstemming over hoe anti-Semitsme te definiëren, maakt het onmogelijk, anti-Semitische acties op de juiste wijze na te gaaan en vast te leggen, laat staan die effectief te bestrijden.” 

Nochtans hebben het ECJ en het TI deze resolutie gesteund. Waarom? Dat wordt een eind verderop duidelijk als we lezen dat ook de Nederlandse-christelijke partij, de SGP, bij monde van het Kamerlid, Bisschop, op 8 juni 2017 aan minister Blok (Veiligheid & Justitie) en minister Asscher (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) verschillen de vragen gesteld had:

“Wat is uw reactie op het verzoek aan lidstaten om de internationale werkdefinitie van antisemitisme aan te nemen? Bent u bereid om in contact te treden met het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk” (waar deze definitie al wél is aangenomen-TN), “om te bezien op welke wijze de Nederlandse aanpak van antisemitisme kan worden verbeterd?”

En:

“In hoeverre heeft het aanemen van de internationale werkdefinitie voor vormen van antisemitisme die zich richten op Joodse collectieven als de staat Israël, zoals het geval is bij de BDS-beweging?” 

Het is dus hier, dat het wáre doel van de definitie om het anti-Semitisme te bestrijden, duidelijk en helder naar voren komt: legale kritiek op de staat Israël wordt ook als “anti-Semitisme” beschouwd: 

“Hier openbaart zich de ware bedoeling van de IHRA-definitie en haar sponsoren: het -onder het mom vande strijd tegen antisemitisme- stigmatiseren van democratisch en geweldloos verzet tegen tegenn illegaal beleid van de staat Israël, als voorstadium van criminalisering.” 

In 2015 hadden linkse Nederlandse partijen al gezegd dat anti-Semitisme en kritiek op de staat Israël van elkaar gescheiden moesten blijven; kritiek op Israël is immers niet hetzelfde als anti-Semitisme. Maar nu is die resolutie als zodanig door het EP dan toch aangenomen.

 

Is Er Wel een Wérkelijke Toename van het Anti-Semitisme, of is het “A Trick And We Always Use It.”? 

 

We horen het van tijd tot tijd, “Het anti-Semitisme neemt toe.” En het zal dan ook om die reden zijn, dat de resolutie door het EP zoals gezegd is aangenomen. Maar … néémt het anti-Semitisme wel toe, of … is er iets ánders aan de hand? Wát nu wérkelijk aan de hand is, dat maakte voormalig Israëlische minister, Shulamit Aloni, een tijd geleden duidelijk,

“It’s a trick and we always use it. Wanneer iemand van Europa Israël bekritiseert, dan brengen we de Holocaust naar buiten. Wanneer mensen in dit land Israël bekritiseren, dan zijn ze anti-Semitisch. En de organisatie is sterk en heeft veel geld, en de banden tussen Israël en de Amerikaans-Joodse establishment zijn zeer sterk, en ze zijn sterk in dit land, zoals u weet, en zij hebben macht en dat is ok, het zijn getalenteerde mensengeld, en de media en andere zaken, en hun houding is -terecht of onterecht- de identificatie: Israël, mijn land. En zij zijn niet bereid, kritiek te horen en het is zeer gemakkelijk om mensen die zekere besluiten van de Israëlische regering bekritiseren, anti-Semitisme te verwijten en om de Holocaust en het lijden van het Joodse volk te berde te brengen. En dat rechtvaardigt alles wat we de Palestijnen aandoen.” 

“It is a trick and we always use it” (Het is een list en daar maken we altijd gebruik van). Aldus Shulamit Aloni. En met de woorden, “in dit land”, bedoelde zij natuurlijk de Verenigde Staten. Wat Aloni destijds tijdens het interview met “Democracy Now!”, werd nu door zowel de International Holocaust Remembrance Alliance en het European Jewish Congress op een verhulde wijze bevestigd! De BDS-beweging heeft kritiek op Israël vanwege haar racistische anti-Palestijnse beleid, pleit daarom voor een boycot, en is dus “anti-Semitisch.” Zie over de vermeende toename van het anti-Semitisme (wat eigenlijk een zwendelarij is) ook: http://www.unz.com/pgiraldi/the-growing-anti-semitism-scam/

 

De Enorme Macht van de Joodse Lobby in Amerika: Amerikaans Congreslid Gus Savage; de Enorme Macht van het European Jewish Congres: De “Zionist Bosses Behind The EU.” 

 

Shalumit Aloni vertelde destijds in haar eigen woorden ook dat Joodse organisaties over veel macht, geld, en over de media in de Verenigde Staten beschikken. Iemand die hier eens een speech (voor een bijna geheel lege Senaat) over de macht van de Joodse Lobby hield, was het Amerikaanse Congreslid, Gus Savage. https://www.youtube.com/watch?v=zQP8V-kZ2EQ&t=2279s (“Congressman Gus Savage exposes facts about the Israeli Lobby in speech to Congress”) Die heeft het er over de macht van AIPAC. Maar wie hebben er in Europa de werkelijke macht? Het Europees Parlement? Die zal weliswaar een zékere mate van macht hebben. Maar de wérkelijke machthebbers zijn de “Zionist Bosses Behind The EU.” Dit maakte Brother Nathanael Kapner met een artikel uit 2008 al duidelijk; hier gaat het dan over het European Jewish Congress, wat destijds van 1-4 juli 2008 te Brussel samen zou komen om er “zorgwekkende kwesties” voor de Joden van Europa te bespreken.” http://www.realjewnews.com/?p=229 Ondanks de inspanningen van genoemde Joodse organisaties (waaronder de Nederlands-Joodse organisatie, “Een Ander Joods Geluid”), die de resolutie tegen wilden houden, is het hier in Europa het European Jewish Congress wat hier het beleid van de EU aangaande de Europese Joden en dat tegenover Israël bepaalt. En zo hebben Shulamit Aloni, Gus Savage en Brother Nathanael Kapner toch gelijk: de macht van de Joodse Lobby in zowel de Verenigde Saten en Europa is immens groot! 

 

Ton Nuiten – Maandag 15 April 2019.

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.