De Brand in de Notre Dame; Ontheiliging van Kerken in Frankrijk; de Notre Dame 12e Eeuw: Centrum Debatten Christelijke & Joodse Geleerden over de Talmud; Ondergang Notre Dame Goddelijke Vergelding voor Verbranding Talmud; Zelfs “De Beste der Christenen”; De “International Christian Embassy Jerusalem” als Verbinding Tussen Globale Kerk & Israël (en meer)

15 april 2019: Een zwarte dag in de Franse geschiedenis. Op die dag vatte de meest beroemde kathedraal, de Notre Dame (“Zwarte Dame”) vlam. De brandweer die er alles aan deed om te trachten de kathedraal als geheel van verwoesting te vrijwaren, slaagde er echter niet in, dit vermaarde gebedshuis van de ondergang te redden. Een mogelijke oorzaak van de brand zou naar verluidt een storing in het electriciteitescircuit zijn. Nu is de Notre Dame door de brand zowat geheel in de as gelegd en vele Fransen (vnl. de Katholieken) treuren nu over de ondergang van hun eens zo geliefde kathedraal.

 

Ontheiliging Katholieke Kerken over Geheel Frankrijk. 

 

Het blijkt nu dat er al vóór de brand in de Notre Dame dat er Katholieke kerken vanaf het begin van dit jaar in Frankrijk het doelwit zijn van lieden die ze hebben ontheiligd. Hierbij zijn kruisen neergehaald, tabernakels verwoest en heiligenbeelden kapotgesmeten. Op 17 maart jl werd de kerk, Saint Sulpice in Parijs in brand gestoken. In februari werd ontdekt dat er in de kerk, Saint Nicholas in Houilles, een beeld van de Maagd Maria kapotgesmeten was en het kruis van het altaar op de grond gegooid was. In diezelfde maand werden er in de Saint Alain-kathedraal in Lavaur, stukgesmeten heiligenbeelden en kruisen gevonden; het altaarkleed bleek verbrand te zijn; In de kerk, Notre Dame des Enfants in Nimes, bleken vandalen een kruis met uitwerpselen besmeurd te hebben; het altaar was er geplunderd. Op 9 februari hadden vandalen ingebroken in het altaar van de Notre Dame in Dijon; zij hadden er de hosties uitgehaald, die verkruimeld en de kruimels over de vloer uitgestrooid. En het hoogtepunt van deze tragische gevallen werd bereikt met de brand in de befaamde Notre Dame in Parijs. Het is dan ook niet vreemd dat men hoewel de brand ook toegeschreven wordt aan een storing in het electriciteitscircuit, men nu ook sterk vermoedt dat het ook hier zou gaan om brandstichting!  https://voiceofeurope.com/2019/03/2019/catholic-churches-are-being-desecrated-throughout-france/ Nu vermoeden we dat er bepaalde lieden zouden kunnen zijn, die zo op hun eigen manier een bepaalde speciale gebeurtenis die er destijds in het Franrijk van de 12e eeuw plaatshad, met dit vandalisme willen “herdenken.” Waar we het over hebben? Dat leest u hieronder …

 

Frankrijk, de Notre Dame, “Ecclesia” en “Synagoga.” 

 

Nu zullen we in verband met de nootlottige brand die de verwoesting van de Notre Dame tot gevolg had, eens terug gaan in de Franse geschiedenis en komen we uit bij de Middeleeuwen. Het was in die tijd dat er in Frankrijk (evenals in andere Europese landen) het Rooms-Katholicisem de staatsgodsdienst was. Nu staan (of stonden) er voor de hoofdingang van de kathedraal twee beelden; beide beelden waren gemaakt in de vorm van een vrouw en die stonden tegenover elkaar; het ene beeld was het symbool van het Christendom, de christelijke Kerk, wat de rol van “uitverkorene door God” van het Joodse volk (gesymboliseerd door het andere vrouwelijke beeld met gebogen hoofd) was echter bij God in ongenade gevallen. Het beeld wat de Kerk (ofwel het “Nieuwe Israël”) vertegenwoordigde, werd “Ecclesia” genoemd; het beeld wat het Joodse volk symboliseerde, werd “Synagoga” genoemd. En zo werd hier een signaal afgegeven dat het niet langer het Joodse volk was, wat de door God uitverkorene was maar dat het nu al lange tijd de leden van de christelijke Kerk waren, die als geheel het uitverkoren volk van God vormden.

 

Na Bekering van Clovis I tot het Christelijk Geloof: Christendom in Frankrijk Staatsgodsdienst. 

 

Zoals gezegd, was het het Rooms-Katholicisme er in het Frankrijk van de Middeleeuwen de staatsgodsdienst. Dat die er als zodanig werd ingesteld, gebeurde na de bekering van Clovis I  tot het Christendom. Het gevolg hier weer van, was dat Frankrijk “de oudste dochter van de Kerk” genoemd werd. Clovis I liet zich op 25 december 496 AD in de stad, Reims, tot Christen dopen. Op weg naar de doopplechtigheid werd Clovis vergezeld door 3000 Frankische soldaten en zijn beide zussen, Abboflede en Lantchilde. Het resultaat was dat daarna niet slechts Frankrijk maar tevens de rest van West-Europa geleidelijk aan gechristianiseerd werd.

 

De Notre Dame: Plaats van Debat Tussen Joodse en Christelijke Geleerden: de Talmud. 

 

Wat de Notre Dame aangaat, men begon er met de bouw van deze kathedraal mee in 1160 en in 1260 was die nagenoeg gereed. Het was nu in diezelfde kathedraal waar in de Middeleeuwen debatten tussen Joodse en christelijke geleerden werden gehouden. Die werden er gehouden onder leiding van Nicolas Donin, een tot het Christendom bekeerde Jood. De debatten van Joodse zijde werden geleid door Rabbi Yehiel van Parijs. Dit alles gebeurde in het bijzijn van de Franse koning, Louis IX. De discussies waren gecentreerd rond de Joodse Talnud, die volgens de christelijke wijzen een godslasterlijk werk was waarin het Christendom belasterd werd; de Joodse wijzen ontkenden dit echter weer. De hele affaire eindigde er echter mee dat er een decreet werd uitgevaardigd waarmee opdracht gegeven werd, alle exemplaren van de Talmud in beslag genomen werden. En zo geschiedde het dat er in 1242 tientallen wagonladingen met de handgeschreven teksten van de Talmud (een drukpers was er in die tijd nog niet) op het in de buurt van de Notre Dame gelegen Place de Greve aan de brand werden prijsgegeven.

 

Koning Louis IX & en de Joden. 

 

De discussies tussen de Joodse en christelijke geleerden werden zoals al vermeld gevoerd in de tegenwoordigheid van de Franse koning, Lous IX. (1226-1270)  Hij was een diepgelovig Christen en hield er het Christendom dan ook in hoge ere. Wat de relatie tussen deze Franse vorst en de Joden betreft, was die nu bepaald niet gunstig te noemen; hij stond vijandig tegenover zijn Joodse onderdanen. Met het doel hen tot het Christendom te bekeren, had Lousis tot de genoemde discussies aangemoedigd. Reden voor deze debatten zou paus Gergorius IX zijn, die in 1236 de koningen van Frankrijk en Portugal verzocht had, de Joodse werken in beslag te laten nemen voor verder onderzoek. Nadat de confisqatie en het daaropvolgende onderzoek plaatsgehad hadden, werden die zoals gezegd aan het vuur prijsgegeven. Een Joodse bron (waar we een deel van de bovenstaande gegevens vandaan hebben), weet te vermelden dat Louis IX díe Joden niet mocht die weigerden zich tot het Christendom te bekeren. In 1269 dwong hij de Joden de “Rouelle” te dragen, een rood stukje vilt of lapstof wat aan de bovenkleiding op de borst en rug gedragen moest worden opdat zij ook als niet-bekeerde Joden herkenbaar zouden zijn. De Joodse bron weet wat de verwoesting van de Notre Dame betreft, nog het volgende te vermelden:

“Frankrijk bevindt zich in een staat van shock; de christelijke wereld is woedend terwijl moslims op sociale media zich verheugen. Joden hebben niets te betreuren.” http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/23744

En bij het lezen van deze Joodse site wordt het duidelijk: het bericht is eigenlijk één grote aanklacht tegen het (Franse) Christendom omdat paus Gregorius IX, koning Louis IX ervoor hadden gezorgd dat de Talmud (waarin Jezus en het Christendom belasterd en gekleineerd worden) vernietigd werd door die aan het vuur prijs te geven! En daarom kan men er in de christelijke wereld boos om zijn dat de Notre Dame verwoest is, Joden echter, hebben geen enkele reden om hierom te rouwen! 

 

Verwoesting Notre Dame als Goddelijke Vergelding voor Verbranding van de Talmud. 

 

Nu zijn er, die de zeer recente verwoesting van de Notre Dame door vuur in verband brengen met een mogelijke goddelijke vergelding voor wat zowel de politieke als de religieuze overheden met de Talmud gedaan hadden in de Middeleeuwen. Een van hen is Rabbi Shlomo Aviner, die in de jaren ’60 vanuit Frankrijk naar Israël emigreerde. De verwoesting van de Franse kathedraal zou dan volgens hem een mogelijke goddelijke straf kunnen zijn. Verder beweerde Aviner dat het Christendom gedurende de geschiedenis de “vijand nr. 1” van het Jodendom was geweest. De dwangmatige bekering van Joden tot het Christendom, de Inquisitie, verbranding van de Talmud, verdrijving van de Joden, pogroms etc., dit alles is toe te schrijven aan het Christendom dat volgens hem tevens een rol gespeeld had bij de Holocaust. https://www.timesofisrael.com/radical-rabbi-says-notre-dame-fire-retribution-for-13th-century-talmud-burning/

 

Christendom en Jodendom: Elkaars Grootste Rivalen Gedurende het Christelijk Tijdperk. 

 

Nu heeft Rabbi Aviner uiteraard groot gelijk: het Christendom en het Jodendom waren gedurende het christelijke tijdperk elkaars grootste rivalen. Maar wat hij in zijn woorden als een terechte aanklacht tegen het Christendom meent te moeten beschrijven, wordt in de Bijbel toch ánders uitgelegd: vanaf zowat het begin had het Christendom te strijden tegen een Jodendom waarin de eerste als een ketterse religie aangemerkt werd. Het was de christelijke Kerk die vnl. door Joden vervolgd werd en niet andersom! Lees het boek Handelingen over de vervolging van de Kerk door Joden van buitenaf en de zendbrieven van de apostel Paulus over de ondermijning ervan door valse Joodse leraren van binnenuit. Dit alles om het Christendom te vernietigen. Maar uit wat we lezen op de genoemde Joodse sites, zou het juist het Christendom zijn wat als dader de onschuldige Joden vervolgd en verdrukt zou hebben! En hieruit blijkt weer dat de Joodse weerzin tegen het Christendom binnen het Talmudische Jodendom ook nu nog altijd een heersende invloed is! Zie ook: https://revisionistreview.blogspot.com/2019/04/rabbi-says-notre-dame-burned-because.html

 

Gregorius IX en Louis IX: geen Anti-Semieten. 

 

Volgens de officiële christelijke bronnen waren mensen zoals Gregorius IX en Louis IX anti-Semieten die er met hun pogingen de Joden dwongen zich tot het Christendom te bekeren, zo hadden getracht hen het Oude Testament te ontnemen. en die dwang die hiermee gepaard ging, moest toch wel wijzen op een “christelijk anti-Semitisme.” De waarheid is echter dat zij door er de Joden het Christendom bij te brengen, zo wilden zorgen dat de laatsten zo de Talmud zouden laten varen! Het Oude Testament wat door hen door de lens van de Talmud werd gelezen, had er onder hen reeds lang een zeer ondergeschikte plaats gekregen. En dat is iets wat later ook de Russische Tsaren bij de Russische Joden hadden willen doen! Deze vroegere heersers waren er dan toch achtergekomen wat de Talmud leert over o.a. de omgangsvormen tussen Joden en niet-Joden. Hoewel vele Joden in het toenmalige Frankrijk zich tot het Christendom bekeerden, hadden die (naar later bleek) dit eerder uit zakelijke redenen gedaan dan dat zij werkelijk in het Christendom geïnteresseerd waren; beleden zij openlijk het Christendom, heimelijk hielden zij achter gesloten deuren er nog altijd de Talmud op na. Na ontdekking voerde dit voor de Joden tot verbanning uit het land waar zij tot dan toe hadden gewoond. Als we de Europese geschiedenis met betrekking tot de Joden bezien, zien we dat die het ene na het andere Europese land werden verbannen; Engeland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal etc. Zou er vandaag de dag een dergelijke boodschap van de kansel van wélke kerk van wélke denominatie dan ook worden gehouden, dan zal er niemand aan hoeven te twijfelen, wát dit voor gevolgen voor de betreffende prediker zou hebben!

 

De Christenzionisten: Eveneens een Grote Rivaal van het Jodendom. 

 

En dit brengt ons weer eens bij de christenzionisten, zij, die Israël en het Joodse volk zo ’n warm en van voorliefde vervuld hart toedragen. Wat Rabbi Averni nu aangaat, met de woorden dat het Christendom vanaf het begin de historische wijand nr 1van het Jodendom is geweest, zou hij misschien ook weleens de christenzionisten bedoeld kunnen hebben! Ongeacht hoeveel liefde en lof zij ook aan Israël en het Joodse volk wijden, tóch zit er ook vandaag de dag de weerzin tegen het Christendom als geheel (en dus ook het christenzionisme) zeer diep geworteld in het Jodendom. De rabbis die er de Talmud op nahouden, zullen de christenzionisten er hieromtrent intussen niet wijzer op gemaakt hebben dan die al zijn. Indien die echter zouden weten wat de Talmud ook over hen leert, zouden onze christenzionistische vrienden meer dan geschokt zijn!

 

Zelfs “De Beste der Christenen.” 

 

Zoals we eerder hebben gezien, bevat de Talmud allerlei voorschriften waarin Christus, de christelijke kerk en het Christendom als geheel belasterd, gekleineerd en geminacht worden. Maar, wat zegt die nog meer over de Christenen? Hier volgt een interessante passage:

“Onder de Talmudische wetten is er een gebod wat zij eveneens als een wet beschouwen:  Doodt de beste der Christenen.” 

Dit antichristelijke gebod wat ook vandaag nog van kracht is, was niet slechts gericht tegen de zgn. “christelijke anti-Semieten” zoals dit ook het geval was met paus Gregorius IX en koning Louis IX; dit gebod is tevens gericht tegen “De beste der Christenen” zoals bijvoorbeeld de organisatie, “Christenen voor Israël” en andere christenzionistische organisaties. En zijn deze “Beste der Christenen” niet de grootste vrienden die Israël en het Joodse volk zich kunnen veroorloven? Ja toch? Nu, dit zou pas opzienbarend nieuws zijn voor o. a. de pro-Israëlische organisatie, “Middernachtsroep” (wat het gelijknamige tijdschrift samen met “Nieuws uit Israël” uitgeeft) als die de moeite zou nemen, eens wat nader onderzoek te doen! Hier is de site met de publicaties met de edities van het tijdschrift, “Nieuws uit Israël” uit 2016 en 2017: https://www.middernachtsroep.nl/product/nieuws-uit-israel-022017/

 

De Visie van Lubavitcher-Rabbi Manis Friedman op de Arabische Overburen. 

 

Het zijn echter niet slechts de Christenen die er in de Talmud niet al te best van af komen. Een van de secties van het tijdschrift, “Moment”, is getiteld, “Ask the Rabbi”, en in 2009 hield die een opiniepeiling onder Joods-religieuze leiders. De vraag was nl., “Hoe Zouden Joden Hun Arabische Overburen Moeten Behandelen?” Eén van die leiders kwam met een reactie die aan niets te wensen overliet; die was afkomstig van de Lubavitcher-rabbi Manis Friedman: 

“Ik geloof niet in de Westerse moraal; dat is: doodt geen burgers of kinderen; verwoest hun heilige steden niet; vecht niet op feestdagen; bombardeer geen begraafplaatsen; schiet niet totdat zij het eerst schieten omdat dit immoreel is. De enige wijze om een morele oorlog te voeren is de Joodse wijze: Verwoest hun helige steden; doodt mannen, vrouwen, kinderen (en vee).” https://aladinsmiraclelamp.wordpress.com/2019/04/17/chabad-rabbi-in-2009-destroy-their-holy-cities-kill-men-women-and-children-and-cattle-april-17-2019/

En zo liet rabbi Friedman zijn wáre, Talmudische mentaliteit zien! We zouden er hierbij nog bij willen vermelden dat het de Lubavitcher Beweging (waar Friedman dus ook toebehoort) is, die enige tijd geleden er in Jeruzalem het Sanhedrin weer opgericht had (2005); u weet wel, het Sanhedrin waar Christus Jezus en later ook de apostel, Stefanus, in oude tijden eens berecht werden; Jezus werd schuldig bevonden aan godslastering daar Hij voor de Raad toegaf de Zoon van God te zijn en daarom verdiende Hij volgens de leden van het Sanhedrin de doodstraf; Stefanus, een der apostelen, werd na er verantwoording aan afgelegd te hebben, naar buiten gebracht waar hij doodgestenigd werd. (zie Mattheüs 26:57-68 en Handelingen 7:54-60)

 

Benjamin Netanyahu: Israël Alleen Staat voor Haar Eigen Burgers. 

 

Korte tijd voor de nu recent verlopen verkiezingen in Israël, stak de Israëlische premier, Benjamin Netanyahu, weer eens een vurige lont in wat we het “Arabisch-Israëlische krijtvat” zouden kunnen noemen. Dit laatste omdat er van tijd tot tijd tot spanningen  tussen Israëlische en Arabische vertegenwoordigers in de Knesset leidt. Wat is nu het geval? Natanyahu had meegedeeld dat Israël er niet voor élke inwoner van de staat is. Of het met andere en betere woorden te zeggen: Israël is nu slechts een staat voor haar eigen Joodse burgers! Dit werd door o. a. de Amerikaanse mainstream-zender, ABCNEWS, meegedeeld. https://abcnews.go.com//International/wireStory/metanyahu-israel-state-jewish-people-61592236 Hoewel ook de Arabieren er gelijke rechten zouden hebben, zullen die nu als een bevolkingsgroep met een minderheidstatus worden beschouwd, zo vreest men. Maar dit zal rabbi Manis Friedman zeer waarschijnlijk als muziek in de oren hebben geklonken! Een van degenen die dit besluit van Netanyahu een racistsich besluit vinden, is Julie Goditiabois, beleidsmedewerker van de organisatie, “Broederlijk Delen”, en zij zegt dat Israël na het besluit van de Israëlische premier geen democratie meer is. https://www.knack.be/nieuws/wereld/israel-is-geen-democratie-meer/article-opinion-1177031.html

 

Benjamin Netanyahu: Talmud wordt Israëlische Wetgeving. 

 

Al eerder had Benjamin Netanyahu voor de nodige opschudding gezorgd toen “Israeli National News” op 8 mei 2014 met een artikel kwam waarin gesteld werd dat de premier naar verluidt de Talmud tot de wetgeving van Israël wilde maken. https://www.timesofisrael.com/netanyahu-reported-to-say-legal-system-based-on-talmud/ Mocht dit zo zijn, dan zal dit besluit op de lange duur weinig goeds betekenen voor de “Beste der Palestijnse Christenen” en de “Beste der Christenzionisten” zoals de “International Christian Embassy Jerusalem” (ICEJ) die er zich nu in Israël bevinden. Voornamelijk nu we weten dat christelijke kerken (en moskeeën)  in Israël van tijd tot tijd gevandaliseerd worden door Talmudisch-Israëlische kolonisten. Dit was ook al het geval in 2009. https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/israel-doing-nothing-stop-attacks-churches-and-mosques En wat de vandalisering van kerken in Israël betreft, dat vinden we er in de jongste incidenten in Frankrijk natuurlijk weer terug! De ICEJ heeft als slogan het volgende:

“The International Christian Embassy Jerusalem exists to connect the global Church to Israel.” (De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem bestaat er om de globale (wereldwijde) Kerk met Israël te verbinden). https://int.icej.org

De vraag die hierbij moet worden gesteld, is deze: Mochten de geestelijke leiders van de Franse kerken die er tot nu toe zijn gevandaliseerd weten, hoe Joden over de recente ondergang van hun zo geliefde Notre Dame van Parijs denken en dat er naast Moskeeën, ook kerken in Israël vaak het doelwit zijn van Talmudisch-koloniaans vandalisme, zouden die dan nog wel gewillig zijn om zich mét ieder hun eigen kerk met Israël te laten verbinden?

 

Ton Nuiten – Maandag 22 April 2019.

 

 

2 thoughts on “De Brand in de Notre Dame; Ontheiliging van Kerken in Frankrijk; de Notre Dame 12e Eeuw: Centrum Debatten Christelijke & Joodse Geleerden over de Talmud; Ondergang Notre Dame Goddelijke Vergelding voor Verbranding Talmud; Zelfs “De Beste der Christenen”; De “International Christian Embassy Jerusalem” als Verbinding Tussen Globale Kerk & Israël (en meer)

  1. Pingback: De Verwoesting van de Notre Dame-Kathedraal; de Femen-Beweging; Dominique Venner: zijn Zelfmoord; de Duistere Macht achter Femen: Joodse Financiers; Jonathan Moadab vs. het Zionisme; de CRIF, President Emmanuel Macron & de Herdefinitie van het Anti-Se

  2. Pingback: De Verwoesting van de Notre Dame-Kathedraal; de Femen-Beweging; Dominique Venner: zijn Zelfmoord; de Duistere Macht achter Femen: Joodse Financiers; Jonathan Moadab vs. het Zionisme; de CRIF, President Emmanuel Macron & de Herdefinitie van het Anti-Se

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.