Harry Truman, Dwight Eisenhower& de “Survivors Talmud”; Nazi-Duitsland: een Duitsland Zónder Talmud; Herdruk Talmud door Overlevenden voor Overlevenden.

Zoals het de normaalste zaak van de wereld is, hebben ook de Verenigde Staten net zoals ieder ander land hun eigen publicaties zoals kranten, tijdschriften etc. Eén van die publicaties is het bekende blad, Time. Eigenlijk besteden we echter nooit veel aandacht aan dergelijke bladen aangezien die in tegenstelling met de alternatieve pers vaak dát verspreiden wat we kennen als “nepnieuws”. Maar ditmaal was het ánders; tijdens het surfen over het internet kwamen we een artikel van Time tegen wat door Lily Rothman op 5 mei 2016 gepubliceerd was. Het had de titel, “See the Religieus Text the U. S. Government Printed for Concentration-Camp Survivors”. Het gaat hier dus over Holocaust-overlevenden voor wie na WW II religieuze geschriften werden gedrukt in opdracht van de Amerikaanse regering. En dan zou er eigenlijk nóg niets aan de hand zijn, ware het niet dat het hier om de Talmud ging! Maar om goed te begrijpen wáár het nu allemaal over gaat, moeten we even terug de geschiedenis is en wel naar de tijd van 1945, vlak na het einde van WW II dus.

 

President Harry Truman en Dwight Eisenhower. 

 

Nadat president Harry Truman verontrustend nieuws had ontvangen over de status van de talloze vluchtelingen in Europa (vnl over Joodse vluchtelingen) had hij besloten een brief naar Dwight Eisenhower, die in die tijd de leiding over de Amerikaanse bezettingszone in Duitsland had, te sturen. In deze brief kreeg Eisenhower de instructies om er de vluchtelingen (en vooral de Joodse vluchtelingen) zo goed mogelijk te helpen daar het toch deze laatsten waren die zo zwaar onde de Duitse heerschappij hadden geleden. De verantwoordelijkheid van Amerika was bijzonder groot vond Truman en hij hoopte dat Eisenhower zijn visie hierin zou delen. Dit bleek zo te zijn en gedurende de jaern dat Eisenhower er de vluchtelingen hielp, kwam hier uiteindelijk een opmerkelijk besluit uit voort…

 

Duitsland onder Hitler: een Duitsland Zónder Talmud. 

 

Vóordat we over dit besluit gaan praten, moeten we weten dat in de tijd dat Hitler in Duitsland aan de macht was, er in het hele land geen Talmud meer gevonden werd; hij had die samen met andere Joodse geschriften allemaal in beslag laten nemen. Het gevolg was dan ook dat al die Joodse vluchtelingen die voorheen in de Duitse kampen hadden gezeten, na hun vrijlating niet meer over die geschriften beschikten. En om die reden nam de Amerikaanse regering dit opmerkelijke besluit: die liet voor al die Joodse overlevenden speciaal een Talmud drukken waarna hen die werd gegeven:

“Binnen enkele jaren leidde deze bijzondere verantwoordelijkheid tot iets ongebruikelijks: (nl. tot dát) “wat als de enige editie van de Talmud beschouwd wordt, eeen belangrijke Joodse tekst en de bewaarplaats van de rabbijnse wetgeving, ooit gedrukt door een nationale regering. Die is bekend als de Survivors’ Talmud, en het is een document wat van uitzonderlijke betekenis is op Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoa)”. 

Later is er een zeldzame reeks van in bewaring gegeven aan het Center for Jewish History in New York. 

 

Verval van het Talmudische Jodendom in Europa? 

 

In het artikel in TIME wordt verder vermeld dat het (Talmudische) Jodendom in het Europa van vlak na WW II flink was getaand; de Geallieerden vreesden zelfs dat het bijna op het punt van verdwijnen stond in die tijd. Maar nadat er vanuit New York een Talmud naar Europa was opgestuurd en men met het copiëren van dit werk in 1950 gereed was, vonden vele exemplaren hun weg naar Joodse gemeenschappen over de wereld. time.com/4264481/survivors-talmud-artifact/

 

Talmud Gedrukt te München door Holocaust-Overlevenden.

 

Elders vinden we meer gegevens over deze geschiedenis:

“Gedurende de vernietiging van het Europese Jodendom, werden Joodse bibliotheken over het hele continent verwoest. In hun introductie beschrijven Rabbi Senig en Rabbi Rose op emotionele wijze de gruwelen van de kwaadaardige Nazis die grote moeite deden, al de heilige werken te verbranden. “In onze herinnering is die bittere dag vastgezet toen vanuit de kwaadaardige Nazi-regering het bevel in het ghetto werd gegeven, al de heilige boeken op één lokatie te verzamelen, zodat die meegenomen en vernietigd zouden worden; het was levensbedreigend om ook maar één boek over te laten.” De overlevenden begonnen aan een van de meest interessante projecten van de vluchtelingen in Duitsland: het drukken van verschillende werken met geïmproviseerde drukpersen. Het meesterstuk van dit project was het drukken van de hele Talmud. De Vaat Hazalah van de Agudat HaRabbanim in de Verenigde Staten werd aangesteld, te assisteren met dit project geleid door Rabbi Rose en Rabbi Shmuel Abba Senig. Zij assisteerden met het drukken van de Babylonische Talmud met financiën van de Gemeenschappelijke en de assistentie van de Amerikaanse Militaire regering. De Rabbis zagen dit project als iets wat de hoogste prioriteit had, daar het dit de mogelijkheid gaf, de studie an de Gemara terug te brengen tot haar rechtmatige plaats in het centrum van het Joodse leven. Aanvankelijk werd er een deel gedrukt met de tractaten Nedarim en Kiddushin. In 1949 was de gehele Talmud in 19 grote delen herdrukt. Slechts 600 werden er gedrukt en ongeveer 100 bereikten Israël.” https://winners-auctions.com/en/node/13135

Uit het bovenstaande blijkt wel dat de Nationaal-Socialisten het werk om er in duitsland de Talmud te verwijderen, grondig hadden gedaan. Maar dit maakt nog iets anders duidelijk …

 

De Holocaust: een Talmudisch-Joodse Fabel. 

 

Nu is het zo, dat de Joden gedurende WW II hebben geleden. Dit zal dan ook niemand ontkennen. Het zou echter pas later duidelijk worden, dat niet álles wat zij aan lijden hebben ondervonden, ook op waarheid berustte. Zo zijn intussen het lampemkappen-verhaal, het verschrompelende hoofden-verhaal en vele andere vreemde gedachtenspinsels ontmaskerd, wat we “Joodse fabels” zouden willen noemen. De enige fabel die er hier en nu nog door Holocaust-overlevenden meegedragen en door de weinige Holocaust-overlevenden die er nog zijn, o. a. aan scholieren op bepaalde scholen verteld wordt, is het gas-verhaal. Die had door de tijd heen zulke lange benen gekregen dat die nadat de waarheid zijn (stoute) schoenen had aangetrokken om die fabel te achterhalen, die zich ondertussen in zowel het achter- als het gewone bewustzijn bij velen diep in het hart geworteld is. We weten nu daarom dat die eigenlijk een Talmudisch-Joodse fabel is! Maar zoals we al ook hiervoor zeiden: “Maar dit maakt nog iets anders duidelijk: de reden waaróm Holocaust-overlevenden ons hun fabelen aangaande WW II (in het bijzonder de “gaskamers”), als plechtige waarheid hebben overgeleverd in zowel geschrift als met het gesproken woord, is niet zozeer dat die op waarheid berusten, maar dat die eerder uit de Talmud afkomstig is! En zij die weten wat die over de sociale omgang tussen Talmudische Joden en niet-Joden  wat het spreken van de waarheid betreft, dat niet álles wat de eersten verkondigd hebben, ook wáár is. 

“Joden mogen gebruik maken van uitvluchten om daarmee een heiden” (niet-Jood), “te misleiden.” (Baba Kamma 113a) https://able2know.org/topic/155141-1

 

Cultureel Verval Duitsland Jaren ’30, Joods-Bolsjewistische Dreiging & Verkrachting van en Moord op Miljoenen Vrouwen en Meisjes.  

 

Voeg hierbij nog eens het culturele verval en decadentie in het Duitsland van vóór Hitler (de jaren ’30) doordat zowel de Duitse filmindustrie en de theaterwereld in Joodse handen waren, https://www.darkmoon.me/2013/the-sexual-decadence-of-weimer-germany en het feit dat Duitsland met een wereldbedreigend Bolsjewisme vanuit Sovjet-Rusland  waar toen al door Joods-Bolsjewistische massamoordenaars enorme genocides gepleegd waren https://www.darkmoon.me/2011/crimes-of-the-bolsheviks/ de wereldwijde anti-Duitse boycot op in Duitsland geproduceerde goederen in het buitenland (Amerika o.a.). En voeg hierbij tevens de massale verkrachting van en brute moord op miljoenen vrouwen en meisjes door de Sovjets https://www.darkmoon.me/2014/devils-coaldron/ Dán wordt misschien duidelijk waar Duitsland tegen te strijden had en waar het vlak tégen en ná het einde van WW II onder te lijden had! Doch ook nú nog worden we door o. a. de Wiesenthal-Centrums en andere Joodse instellingen waar de Holocaust jaarlijks herdacht wordt, opgezadeld met allerhande fabuleuze fabelen over een Holocaust die er eigenlijk nooit als zodanig plaatsgevonden had. En tot nu toe heeft het na-oorlogse Duitsland miljarden aan Deutsch-Marken (en tegenwoordig euros) aan deze instituten (en Israël natuurlijk!) aan compensatie betaald! Is het dan nog vreemd dat Christus Jezus het volgende over de Joden in Zijn tijd het volgende zei:

“U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is; want hij is een leugenaaren de vader van de leugen.” (Johannes 8:44)

Als we de moeite nemen om hetgeen er op de aangegeven site waar de inhoud van de Talmud beschreven wordt, zien we, hoe wáár de woorden van Jezus ook nú nog zijn!

 

Ton Nuiten – Woensdag 24 April 2019.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.