De Verwoesting van de Notre Dame-Kathedraal; de Femen-Beweging; Dominique Venner: zijn Zelfmoord; de Duistere Macht achter Femen: Joodse Financiers; Jonathan Moadab vs. het Zionisme; de CRIF, President Emmanuel Macron & de Herdefinitie van het Anti-Semitisme; nogmaals Ilhan Omar & de “Vilnooi’n.” (en meer).

Recent hebben we een artikel geplaatst over de verwoesting van de Notre Dame-kathedraal in Frankrijk doordat die in brand gevlogen was en waar we onze visie op hebben gegeven. Wehebben ook verwezen naar het nieuws dat er al in de maand februari vóór de noodlottige dag van de verwoesting van de Notre Dame er over heel Frankrijk Katholieke kerken al gevandaliseerd waren. https://tinthor.org/2019/04/22/de-brand-in-de-notre-dame-ontheiliging-van-kerken-in-frankrijk-de-notre-dame-12e-eeuw-centrum-debatten-christelijke-joodse-geleerden-over-de-talmud-ondergang-notre-dame-goddelijke-vergelding/

 

De Femen-Beweging: Organisatie voor Legalisering Huwelijk van Mensen van het zelfde Geslacht vs. Dominique Venner. 

 

Wat we er in het aangegeven artikel niet bij vermeld hadden is dat vermoed werd dat de vandalisering van de kerken in Frankrijk het werk van (niet nader bekende) “feministen en anarchisten” konden zijn. En het zijn juist de eersten die hier nu onze aandacht verdienen. Enkele jaren eerder had er in de Notre Dame een incident plaats waarbij een meisje, en lid van de Femen-Beweging, de kathedraal binnen was gegaan, uitgerust met een pistool en topless. De beweging waar zij toe behoort, is een omstreden groep die over heel Europa protesten heeft gehouden. https://www.youtube.com/watch?v=u2BsDQetxOQ (“Anti-facsist Femen activist storms Paris’s Notre Dame”) In de clip die slechts een minuut duurt en van het AFP news agency afkomstig is, zien we dat het meisje voor op haar blote borsten en buik de woorden, “May Fascism Rest in Hell” en op haar rug de woorden, “In Gays We Trust” heeft laten schilderen. Ook wordt er op meegedeeld dat er een dag vóór dit incident er een France historicus en schrijver, Dominique Venner geheten, voor het altaar van de Notre Dame zelfmoord had gepleegd.

 

Dominique Venner vs. het Homohuwelijk & de Toenemende Invloed van de Islam. 

 

Dominique Wenner pleegde zelfmoord op 21 mei 2013. De destijds 78-jaar oude historicus was zelf geen Christen, maar hij stond wel open voor christelijke en Europese traditionele normen en waarden. Hij had vóórdat hij zichzelf om het leven zou brengen, een afscheidsbrief nagelaten:

“In lichaam en geest ben ik gezond. In de avond van mijn leven echter, waar ik voor immense gevaren voor mijn Franse en Europese geboorteland sta, voel ik de plicht zolang als ik nog kracht heb, te handelen. Ik geloof dat het noodzakelijk is, mijzelf te offeren om de lethargie waarmee we worden geplaagd te doorbreken. Dat wat er aan het leven nog voor mij overblijft, geef ik op om te protesteren en te funderen. Ik koos een bijzonder symbolische plaats, de Kathedraal van de Notre Dame de Paris die ik respecteer en bewonder: zij werd gebouwd door de genialiteit van mijn voorouders op de plaats van cultussen die nog ouder zijn, waarmee onze onsterfelijk afkomst herinnerd wordt.” https”//www.crisismagazine.com/2013/suicide-notre-dame-a-warning-to-the-west

Als titel had hij zijn brief, “Les raisons d’une mort volontaire” meegegeven. (Redenen voor een vrijwillige dood) Op de site is tevens de geschiedenis van Lucretia te lezen; zij en haar ouders hadden aan Sextus Tarquinius gastvrijheid verleend wat hij op zijn beurt weer beloonde door haar te misbruiken. Nadat Tarquinius de vlucht had genomen, liet zij haar vader en haar man komen en vertelde wat Tarquinius gedaan had. Daarop vroeg Lucretia hen om hem na te jagen en hem te geven wat hij verdiend had. Om zichzelf van alle blaam te zuiveren, pleegde zij voor de ogen van haar geschokte vader en man zelfmoord door haar hart met een dolk die zij onder haar mantel verborgen had, te doorsteken. Het is op deze wijze dat Venner de “zelfmoord” van het Westen in gedachten zou hebben kunnen gehad vanwege de legalisering van het homohuwelijk én de tonemende invloed van de Islam in Frankrijk (en Europa) zijn. Over vijftien jaar zou er in Frankrijk de Islam aan de macht zijn, zo vreesde Venner en die zou de legalisering van het homohuwelijk weer afschaffen; niet om er de bevolking een dienst mee te bewijzen, maar omdat die wet tot legalisering in strijd is met de sharia, zo meende de historicus. De zelfmood van Lucretia zou ook hebben geleid tot de opkomst van het Rooms-Katholicisme; het zou dus niet slechts de bekering van Clovis I tot het Katholieke geloof zijn waarmee zowel Frankrijk als Europa gekatholiceerd werden zijn, waar we eerder over schreven.

 

De Duistere Macht Achter de Femen-Beweging. 

 

In het verleden zijn er altijd verschillende groeperingen geweest die door een al of niet zichtbare macht werden voortgedreven. Met de Femen-Beweging is dit geen uitzondering. De macht die hier achter deze beweging schuilgaat, is echter een duistere macht. Hier is het volgende over bekendgeworden:

“Een nieuw onderzoek naar het ondersteuningsnetwerk achter de radicaal-feministsiche “Femen”-groep -die zich in het ontwijden van Christelijke kerken specialiseert- heeft onthuld dat bijna al haar belangrijke voorstanders Joodse racisten zijn. De onthulling dat Joodse racisten achter Femen staan, verklaart waarom deze organisatie alleen protesten in Christelijke kerken organiseert – en nooit in synagogen.” https://davidduke.com/jewish-supremacist-hypocrites-behind-radical-feminists-femen/

Dat Dr. Duke schrijft dat het slechts de kerken zijn die ontheiligd worden door Femen en niet de synagogen, leidt hij af van het feit dat de vrouwen er in het Orthodoxe Jodendom worden gediscrimneerd. Het zou dan ook logisch zijn dat het de synagogen zouden zijn die er als doelwit voor ontwijding door Femen uitgekozen zouden zijn daar die beweren op te komen voor gelijke rechten voor vrouwen. In de kerken echter, worden zowel mannen als vrouwen gelijk behandeld. (Eigenlijk wordt dit al tot uitdrukking gebracht door de hoge eerbied die men er voor de Maagd Maria heeft!) In zowel Moskou en contentinaal Europa is Femen actief met protesten tegen en in kerken waarbij de meest beruchte gebeurtenis ervan plaatshad in het stadscentrum van Parijs; in de kerk, La Madeleine, urineeerde een demonstrant op het altaar nadat die een nep-abortus met een het lever van een kalf had uitgevoerd! In 2012 zaagde een Femen-demonstrant in een park in Kiev (Oekraïne) een reusachtig houten kruis om; het kruis was een memorial voor de slachtoffers die er in de jaren ’30 door de Cheka en de NKVD (de terreurpolitie van de Sovjets), om het leven waren gebracht. De demonstrant deed dit ter ondersteuning van de punkgroep, “Pussy Riot” waardoor de Femen-Beweging werd geïnspireerd; de Oekraïners waren woedend en eisten strafvervolging. Pussy Riot werd het eerst bekend nadat die de “Christus de Redder” de grootste kathedraal in Moskou, ontwijd hadden door er een obsceen punkgebed op te voeren,  gericht tegen de Partiarch, Kirill, en Vladimir Putin. Dr. Duke schrijft ook dat het de Joodse schrijver, Israel Shamir was, die er achter kwam dat dat de meesten van de voorstanders en financiers van Pussy Riot Joden uit de Russische wereld van de Kunst en de media waren. Er worden namen genoemd, Victor Shenderovich (cartoonist), Igor Eidman )socioloog), Marat Gelman (eigenaar kunstgalerij), Xenia Sobchak (socialiste en TV-presentator) Alexey Venediktov (eigenaar TV-station). Dan citeert Duke Shamir als volgt:

“Geen van hen is een praktiserende Jood, maar zij hebben hun haat voor de Kerk kennelijk van hun voorvaderen geërft.”

Wat de betrokkenheid van Joden bij de wereld van de porno betreft, was dit het gevolg van de “overgeërfde haat voor het Christelijk gezag”, en het verlangen om “de dominerende Christelijke cultuur te verzwakken.” (zoals professor Nathan Abrams door Duke wordt aangehaald).

 

Femen: Gefinancierd door de Amerikaans-Joodse Mediamagnaat en Voormalig Eigenaar van Kyiv Post, Jed Sunden & de Joodse Globalist, Schwartz György aka George Soros. 

Ook andere financiers van Femen komen in beeld (die trouwens ook al door Duke genoemd zijn), Jed Sunden en Schwartz György ofwel de Joodse globalist, George Soros. https://www.youtube.com/watch?v=_62JHpruX6k (“Femen EXPOSED: Zionist Tools Funded by George Soros – You Tube”) We zien er beelden van een kerk, een moskee en een begraafplaats die er door leden van Femen ontwijd worden. Maar, zo zien we even verderop in de video, toen Soros er achter kwam dat Femen ook in Israël actie wilde gan voeren, trok hij zijn steun aan de beweging in! En tijdens een bepaalde gelegenheid (tijdens een rechtszaak), werden Femen en haar advocaat geconfronteerd met de Joodse journalist, Jonathan Moadab. Die is juist tégen Femen gekant. De Jewish Defence League (JDL) had enige tijd geleden een bom onder zijn auto gelegd om hem vanwege zijn visie op Femen zo te vermoorden! Aan een van de dames van Femen vroeg hij:

“Neemt u mij niet kwalijk, neemt u het mij niet kwalijk. Franse mensen maken zich bezorgd” (over) “waarom Femen Christelijke belangen aanvalt?”

Het meisje: “Het spijt me. We moeten gaan.” 

Moadab: “Islamitische belangen, maar gen Joodse belangen. Is er een relatie tussen het feit dat uw advocaat een Zionist is … dat u geen Joodse belangen aanvalt?”

Het meisje keert zich dan van hem af en dan wordt Moadab met de advocaat zelf, de voormalige president van de Bond voor Frans-Joodse Studenten geconfronteerd:

“U valt een officier van het hof aan. Dit is een democratie. Onder deze mantel ben ik een advocaat. Als u iets anders dan een advocaat ziet, zult u uw woorden moeten verantwoorden.”

Daarna vraagt de advocaat naar Moabab’s naam en vraagt hij voor wekle media hij werkt. De Cercle des Volontaires (Kring der Vrijwilligers). Maar Moadab vraagt door:

“Ontkent u de de ex-president van de Bond voor Frans-Joodse Studenten te zijn en banden te hebben met CRIF?”  (CRIF in in Franrijk de Zionistische lobby). De advocaat zegt er verder geen probleem mee te hebben, “Maar vandaag ben ik advocaat” waarna hij er nog cynisch aan toevoegt dat hij het wel moedig vindt dat Moadab zijn naam niet wil noemen. Waarop Moadab er het volgende antwoord op geeft:

“U kent mijn naam al omdat uw vrienden van de JDL een bom onder mijn wagen gelegd hadden.” 

Waarna de video eindigt. Met “Joodse belangen” bedoelde Mr. Moadab de synagogen. 

 

De CRIF, President Emmanuel Macron & de Overname van de Internationale Definitie van Anti-Semitisme. 

 

CRIF staat voor “Conseil Representatif des Institutions juives de France” (Representatieve Raad van Joodse Instellingen Franktijk). Gedurende de 34e maal van het jaarlijkse diner van de Raad gaf de Franse president, Emannuel Macron, een speech op 20 februari jl. Hij vertelde er dat hij de internationale definitie van het anti-Semitisme zoals door de International Holocaust Remembrance Alliance over zou nemen. Om daarmee het politieapparaat, politierechters en docenten te helpen. Hij vertelde dat er in Frankrijk en delen van Europa en herleving van het anti-Semitisme is zoals dit sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen is. Nadat de nieuwe formulering van anti-Semitisme in 2016 goedgekeurd was, waren er critici die zeiden dat die zou kunnen worden gebruikt om er de Palestijnse mensenrechtenactivisten mee te onderdrukken. Ook zouden uitingen waarmee het Joodse volk haar recht op zelfbeschikking onthouden zou worden en dat het bestaan van Israël een racistische onderneming is, onder deze nieuwe definitie vallen. Macron was het hiermee eens en hij zei hiervan het volgende:

“het Anti-Zionisme is een van die moderne vormen van anti-Semitisme. Wat er zich achter de ontkenning van Israël’s bestaan bevindt is haat tegen Joden.”

In mei zou zo beloofde Macron, zijn partij wetgeving in het Franse parlement introduceren om de sociale media te dwingen haat speech die er online gepost was weg te halen en alle beschikbare middelen te gebruiken om de auteurs ervan “zo snel als mogelijk” te identificeren. De dag voordat Macron zijn speech zou geven, werden er in Frankrijk rallys tegen het anti-Semitisme gehouden; in het oosten van Frankrijk had men in een dorp nl. ontdekt dat er op een begraafplaats circa 80 grafstenen met hakenkruisen besprayd waren ; ook straatportretten van Simone Veil, een Holocaust-overlevende waren beklad met swastikas door middel van graffiti. En tijdens een demonstratie van de “gele vesten” was er op dinsdagavond een demonstrant in hechtenis genomen vanwege diens uitlatingen tegen de Joodse filosoof, Alain Finkielkraut, waarbij hij uitlatingen zoals “Zionist!”, “Ga terug naar Tel Aviv” en “Wij zijn Frankrijk!” gedaan had. https://www.voanews.com/a/france-to-adopt-international-definition-anti-semitism/4797267.html Op 15 april jl. hebben we ook aandacht aaan deze nieuwe definitie van het anti-Semitisme waar het Nederland aangaat besteed. https://tinthor.org/2019/04/15/het-europees-parlement-en-resolutie-tegen-anti-semitisme-bepaling-c-2-van-de-resolutie-bedreiging-van-vrijheid-van-meningsuiting-joodse-organisaties-tegen-de-resolutie-ware-toename-anti-semitisme/

 

Change.Org: Oproep tot Verdrijving of Verwijdering Ilhan Omar. 

 

Kunnen we ons nog Ilhan Omar herinneren,  het Amerikaanse congreslid wat een tijdens een meeting zei, over hén in het Amerikaanse Congres te willen praten vanwege hun steun aan een “vreemd land”? Waarbij zij vertelde dat die de belangen van dit “vreemd land” boven de belangen van de Verenigde Staten stelden? Met dit “vreemd land” bedoelde Omar natuurlijk Israël. Ook stond Omar achter de BDS-Beweging, die (naar men zegt!) de “vernietiging” van de staat Israël via de wereldwijde oproep tot een boycot op het oog zou hebben. En zij heeft het geweten; vele politici inclusief president Donald Trump zelf, zeiden als gevolg van de uitspraken van Omar dat er in de VS geen plaats is voor anti-Semitisme. Trump zelf meende dat het goed zou zijn dat Omar als congreslid af zou treden. Nu was er op de site, Change.org (waar iedereen een petitie kan beginnen ten gunste van of tégen een persoon of organisatie), een petitie geplaatst waarbij opgeroepen werd tot verdrijving of verwijdering van Omar. https://www.change.org/u-s-house-of-representatives-expel-or-remove-rep-ilhan-omar-from-office-for-anti-semitic-statements?source_location=topic_page

 

De Belgische Carnavalsgroep, de “Vilnooi’n” vs. de International Movement for Peace and Coexistence. 

 

Ook die bewuste praalwagen van de Belgische carnavalsgroep, de “Vilnooi’n” met enkele Joodse mensen als caricaturen met geldzakken en vergezeld met ratten, zal nog in ons geheugen gegerift staan; op 3 maart jl. kon men zien hoe die praalwagens voorbij reden. Nu was het carnaval te Aalst (waar de Vilnooi’n ook zoals al aangegeven op 3 maart jl. aan deelnam) in 2010 door UNESCO aan de lijst van “immaterieel Cultureel Erfgoed” toegevoegd. Vanwege het jongste incident (en andere incidenten die daaraan vooraf gegaan waren zoals bijvoorbeeld in 2013), heeft de International Movement for Peace and Coexistence via change.org een petitie ingediend aan de directuer-generaal, Audrey Azoulay, van UNESCO met het dringende verzoek het recht voor de “Vilnooi’n” om op die lijst te mogen staan te herroepen. https://www.change.org/audrey-azoulay-director-general-unesco-unesco-should-withdraw-is-support-for-the-aalst-carnival-in-belgium

 

Nederlandse en Buitenlandse Politici & hun Steun aan Israël. 

 

Nu kan iedereen zo zijn of haar eigen oordeel uitspreken over Ilahn Omar en de carnavalsgoep te Aalst; men kan dit al of niet veroordelen. Maar … wát te zeggen van zowel onze Nederlandse politici als die in het buitenland die tijdens het Israëlische offensief in Gaza (zomer 2014) hier openlijk hun steun voor hadden uitgesproken, wetende dat het de voorouders der Palestijnen waren, die er destijds in 1947-48 door Joodse terroristen o.l.v. David Ben-Gurion er letterlijk wéggezuiverd werden? Zouden we dit eigenlijk geen aanmoediging tot terreur voor de Israëlische regering tegen de Palestijnen kunnen noemen? Het was toch o. a. Mark Rutte, onze ministerpresident, die samen met andere bewindslieden verkondigde dat “Israël heeft het recht zich te verdedigen”?  Verdedigen? Tegen wát? Tegen een bevolking wat vóórdat de Zionistische Joden er zouden komen, er al eeuwen vreedzaam met Joden die er ook al lang woonden, samen had geleeft? Zouden al die politici niet eens uit hun ambt gezet moeten worden wegens hun steun aan “Joodse terreur”/

 

Identiteit Joodse Volk Bewaard Gebleven, Palestijnen zijn Nooit een Volk Geweest. 

 

En dan het volgende: het is nu al lang in de mode om te verkondigen (en dan hebben we het -wéér maar eens!- over die christenzionisten), dat daar waar God de identiteit van het Joodse volk door de eeuwen heen op wonderbare wijze zou hebben bewaard en volkomen intact zou hebben gelaten, de Palestijnen eigenlijk toch helemaal geen volk met een eigen identiteit zouden zijn. Een van die vele christenzionistische sites is https://genade.info Er zijn verschillende onderwerpen die er behandeld worden: klimaathysterie, de charismatische beweging om er mar enkele te noemen. Ook heeft men er – uiteraard- ook iets over de Palestijnen te zeggen:

“”Oud Palestijns volk heeft nooit bestaan.” (24 mei 2018)

Met daaronder de woorden:

“Omwelkom nieuws voor de al dan niet religieuze Jodenhaters, die een zogenaamd Palestijns volk ondersteunen. Voor ons niet nieuw, maar wel leuk ter bevestiging.” 

Waaronder een link naar een artikel hieromtrent is geplaatsts: http://politiek.tpo/column/gard-simons-er-heeft-nooit-een-duizenden-jaren-oud-palestijns-volk-bestaan/ En dan komen we bij de Post Online uit.

En hiermede is de toon al gezet: degenen die geloven dat de Palestijnen -hetzij terecht of onterecht- zelf ook een volk met een identiteit zouden zijn, religieus of niet, “Jodenhaters”! 

Maar aan de linkerkant onder “Genade.info” lezen we ook een bijbelvers uit de brief van Paulus aan Titus:

“Genade, barmhartigheid, vrede zij [u] van God de Vaderen de Heere Jezus Christus, onze Zaligmaker.” (Titus 1:4)

En voorwaar, het is een mooie tekst! Het enige probleem, zo vermoeden we, is dat dit mooie vers mogelijkerwijze volgens de site niet aan die “Jodenhaters” (en dan hebben we het over de Christenen die toch ook religieus zijn maar hier een ándere mening over de Palestijnen hebben) besteed zal zijn! En of de Palestijnen nu wél of geen volk met een eigen identiteit zouden zijn (die zouden dit om “tactische redenen” hebben verkondigd), doet eigenlijk niet ter zake; feit is in ieder geval dat die al sinds meer dan zeventig jaar onder een onderdrukken, tiranniek, racistisch Talmudisch stelsel leven! De opeenvolgende Israëlische regeringen (vanaf die van David Ben-Gurion tot aan de huidige, Netanyahu), kunnen we dan ook slechst kwalificeren als een stel schemerige gangsters, waarvan de vaderen eens vanuit de ondergrondse voorgeborgten van Europese steden opgedoken waren en zich vervolgens het land der Palestijnen onrechtmatig -en met het nodige genocidale geweld- hebben toegeëigend!  En dit alles wordt gerechtvaardigd met de religieuze drogreden dat het Joodse volk er een “goddelijk voorrecht” op zou hebben! Zo krijgen we er dan wat God betreft, dit: de wáre God van de Bijbel heeft evenveel zorg voor de Palestijnen als de Joden; de christenzionistische God echter, is een racist, die slechts één volk als het zijne erkent. De Christenen (die eveneens uitverkoren zijn), krijgen hier merkwaardiger wijze een lagere plaats en de seculiere niet-Joodse volken nog een plaats daarónder toegekend! Liegende christenzionisten, indirecte medewerkers en medeplichtigen aan de Joods-Talmudische terreur! De herdefinitie van het anti-Semitisme zal hen wel als muziek in de oren hebben geklonken. Voor de wáre (Christelijke)  hoorder en verstaander, is dit een voorbode van datgene wat we er in het boek Handelingen over de vroege kerk lezen: de komende vervolging van de Christelijke Kerk door Talmudische Joden! En hetgeen Femen (voortgedreven door duistere Joodse machten zoals we gezien hebben) tot nu toen in kerken in zowel Frankrijk als andere delen van de wereld heeft aantericht, is tevens een tweede omen! Stel je eens voor als die nu ook die christenzionistische kerken zouden gaan ontwijden? Zónder dat de christenzionisten het ook maar zullen vermoeden, hebben die áls dit eens zou gebeuren, hier eigenlijk een zionistisch koekje van het eigen Joodse christenzionistische zuurdesem bij krijgen! En in dit geval zeer waarschijnlijk terecht!

 

Ton Nuiten – Zondag 28 April 2019.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.