8 Juni 1967: de USS Liberty: 52 Jaar Geleden; de Joodse Wortels van Lyndon Baines Johnson & een Stuk Texaans-Joodse Geschiedenis & Ibrahim “Abe” Ayad & en zijn Voorstel voor een USS Liberty-Memorial in Jeruzalem plus de Anti-Defamation League (ADL) vs. Rick Wiles & TruNews.

Aanstaande 8 juni zal het 52 jaar geleden zijn dat het Amerikaanse spionoageschip, de USS Liberty, door Israëlische gevechtsjagers en topedoboten onverhoeds wer aangevallen. Het schip lag toen gemeerd buiten de kust van Egypte en lag destiijds in internationale wateren. Na de aanval (die bedoeld was om die op een aanval door Egypte te laten lijken om de Verenigde Staten aan de kant van Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog (juni 1967) te krijgen), beweerde Israël dat het hier om een vergissing zou gaan; zowel de piloten van de gevechtsjagers als de torpedoboten zouden de USS Liberty per vergissing hebben aangezien voor ee Egyptisch vrachtschip (Egypte was een van de anden waarmee Israël destijd in oorlog was). Een tweede reden voor Israël om de USS Liberty aan te vallen was gelegen in het feit dat het schip inlichtingen verkregen had waaruit bleek dat Israëlische troepen die circa duizend Egyptische militairen krijgsgevangen had gemaakt, die ontwapend en geboeid had, op het punt stonden die te executeren. Dat deze inlichtingen ook in Amerika (en de rest van de wereld) bekend zouden worden, moest met alle middelen worden voorkomen. Aldus was dit zoals gezegd, een tweede reden voor de Israëlische aanval op het schip.

 

De Doofpot-Affaire Komt Boven Water. 

USSlibertyAvatar

 

Na de aanval op de USS Liberty deden toenmalig president Lyndon Baines Johnson en Robert McNamara (minister van Buitenlandse Zaken) er alles aan om de ware toedracht van de aanval in de doofpot te stoppen. Ondanks hun verwoedde pogingen dit te doen, waren er toen al enkele Congresleden die ervan overtuigd waren dat de Israëlische anval op de USS Liberty geen vergissing kon zijn geweest maar een doelbewuste aanval was. Dát de waarheid over de motieven voor de aanval op het schip later toch bekend zoden worden, was te danken an het feit dat, hoezeer hun best de Israëlische jagers en torpedoboten ook hadden gedaan de USS Liberty tot zinken te brengen, het schip ondanks zware schade en het verlies van 34 Amerikaanse mariniers en 174 gewonden, toch bleef drijven! En hoewel de overlevenden van de tragedie met de USS Liberty allen later een zwijgplicht over de ware toedracht van de aanval opgelegd hadden gekregen, besloten die veel later het stilzwijgen hierover toch te doorbreken; desondanks wordt ook nú nog de officiële versie van de aanval op de USS Liberty verkondigd: het was een vergissing van de kant van Israël!

 

De weerzin en Minachting van Johnson voor de USS Liberty en Haar Bemanning & zijn Voorliefde voor de Staat Israël. 

 

Dat Lyndon Baines Johnson eigenlijk een weerzin tege de USS Liberty en haar bemanning had en met minachting op hen neerkeek, werd duidelijk nadat hij meegedeeld had dat het hem totaal niet interesseerde dat het schip met bemanning en al naar de kelder zou zijn geggaan; het belangrijkste voor hem was, dat hij een bondgenoot niet in verlegenheid wilde brengen! En zo toonde hij zijn voorliefde voor de Staat, Israël! En waaróm hij dit deed, wordt hieronder duidelijk gemaakt.

 

De Joodse Wortels van Lyndon Baines Johnson & een Stukje Texaans-Joodse Geschiedenis. 

 

Nu waren er wel meer Amerikaanse presidenten die een voorliefde voor de staat Israël hadden (inclusief de huidige, Donald Trump, die dit weer duidelijk liet bliujkern door Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen, maar Johnson schijn hier een ware fanatiekeling te zijn geweest. En bij nader onderzoek blijkt ook, waaróm hij zo ’n fanatieke supporter van Israël was; Johnson had nl. Joodse wortels! Hier hebben we er dit over gevonden:

“Zoals al tevoren gezegd, voerde de regering-Johnson een dramatische verschuiving op het Midden-Oostenbeleid door. Na Johnson heeft idere president zich volkome onderworpen aan Israël en het lijden van de Palestijnen genegeerd. Maar Johnson vormde een uitgesproken kerpunt. De reden dat hij zo loyaal aan Israël was, is gelegen in zijn etniciteit. Het schijnt dat hij en zijn vrouw in het geheim Joods waren. Dit kan voor velen aanvakelijk belachelijk zijn, maar in werkelijkheid waren Joden een integraal deel van de geschiedenis van Texas gedurende de negentiende eeuw. Jacob en Phineas de Cordova verkochten land en ontwikkelden Waco. In 1848 stichtte Simon Mussia Brownsville. In 1853 werd Michael Seeligson tot burgemeester van Galveston gekozen. In 1895 werd Morris Lasker voor de Senaat van de staat gekozen.”

“De eerste kolonisten van aanzien waren Samuel Issacks (1821) gevolgd door N. Adolphus Sterne (1826). Tegen 1838 leefden er Joden in Galveston, San Antonio, Velasco, Bolivar, Nacogdoges en Goliad. In het begin van de twintigste eeuw migreerden een groot aantal Russische Joden naar Texas om aan vervolging door de Russische Tsaar te ontkomen. Tussen 1900 en 1920 nam de Joodse bevolking in Texas toe van 15.000 tot 30.000. Grote setden, Dallas, Houston, Forth Wort en San Antonio, maakten een enome groei aan Joodse mensen door. In het algemeen is het aantal Joden er sindsdien gestadig toegenomen. Na Wereldoorlog II nam de omvang aan Joodse inwoners er toe van een geschatte 50.000 in 1945 tot 71.000 in midden jaren ’70 en tot 92.000 in 1988. 

Voor 1821 was Teaxs nog altijd een Spaanse kolonie waar alleen Katholieken zich konden vestigen. Joden die openlijk hun etniciteit erkenden, konden er volgens de wet niet leven. Oorspronkelijk migreerden Joden naar Texas om er geluk en vrijheid te zoeken. De vroegste Joden die er met de Conquistadors arriveerden, kwamen van Sefardische (Spaan-Noord-Afrikaans-Israëlische) gemeenschappen. Na de Mexicaanse Periode was het Jodendom in Texas er in wezen samengesteld uit immigranten uit Duitsland, Oost-Europa en de beide Amerika’s. De voorouders van Lyndon Johnson aan moederskant, de Huffmans, migreerden kennelijk ergens in het midden van de achttiende eeuw vanuit Duitsland naar Frederick, Maryland. Later verhuisden zij van het midden tot laat in de negentiende eeuw naar Bourbon, Kentucky. 

Volgens de Joodse wet is als de moeder van een persoon Joods is, dan is die persoon ongeacht de etniciteit of religie van de vader, automatisch Joods. De feiten wijzen erop dat beide overgrootouders van Lyndon Baines Johnson aan moederskant Joods waren. Dit waren de grootouders van de moeder van Lyndon, Rebecca Baines. Hun namen waren John S. Huffman en Mary Elizabeth Perrin. John Huffman’s moeder was Suzanne Ament, een veel voorkomende Joodse naam. Ook Perrin is een veel voorkomende Joodse naam. Huffman en Perrin hadden een dochter, Ruth Ament Huffmans, die Joseph Baines huwde en samen een dochter, Rebecca Baines, hadden, de moeder van Lyndon Johnson. De lijn van Joodse moeders kan drie generaties in de familiestamboom van Lyndon Johnson worden teruggevoerd. Er is weinig twijfel over dat hij Joods was,” https://www.johndenugent.com/the-jewish-war-on-the-kennedys/lyndon-johnsons-jewish-mother-and-the-1967-israeli-attack-on-the-uss-liberty/

En hieruit blijkt de totale minachting die Baines Johnson voor de USS Liberty, haar omgekomen bemmaningsleden en de overlevenden dan ook te verklaren; terwijl hij tegelijkertijd volkomen loyaal was aan een Amerika-vijandiggezinde staat, Israël genaamd! En zo werd dan ook de Talmudische mentatliteit die de man erop nahield, openbaar.

LBJ-2

 

Joe Meadors & het Gaza Freedom Flotilla, Al Awda. 

 

Een van de overlevenden van de tragedie met de USS Liberty, is Joe Meadors. Hij had de lafhartige Isrëlische aanval op de USS Liberty aan den lijve ondervonden. Later zou hij een van de opvarenden van het Gaza Freedom Flotilla zijn. dit was in 2018 op weg naar Gaza. Over hem en dit flotilla hebben we het volgende:

“51 jaar later, op 29 juli 2018, was de Amerikaanse militaire veteraan, Joe Meadors, getuige van een andere wrede Israëlische actie, de gewelddadige overname van een ongewapend burgerschip, de Al Awda genaamd, 40 mijl buiten Gaza in internationale wateren. Al Awda maakt deel uit van vier boten, het Gaza Freedom Flotilla, wat midden mei met haar reis vanuit Scandinavië begon en 75 dagen later buiten de kust van Gaza arriveerde. Al Awda arriveerde er op 29 juli op 3 augustus gevolgd door het Freedom Flotilla. De twee andere boten van het flotilla, de Filestine en de Mairead Maguire,  waren vanwege schade, opgelopen door een storm en onderhoudsproblemen buiten Sicilië niet in staat de reis te voltooien. 

Meadors vertelde dat toen de boot 49 zeemijl buiten Gaza was, er op 29 juli de Israëlische strijdkrachten verschenen en dat dit zes grote patrouilleschepen en zes zodikboten met stromtroepen aan boord waren. Hij vertekde dat een deel van de bemanning ne passagiers de stuurhut beschermden. De Israëlische commandos sloegen de kapitein van de boot, knalden zijn hoofd tegen de kant van het schip en dreigden hem met executie als hij de motor van het schip niet opnieuw zou starten. Vier bemanningleden en gedelegeerden werden door de Israëlische strijdkrachten getaserd op het hoofd en in de nek; een gedelegeerde werd herhaaldelijk getaserd. Beiden kwamen in een medisch gevaarlijke contitie terecht en waren gedurende de zeven uur durende trip naar Asdod slechts half bij bewustzijn.”

De bekende orthopedisch chirurg uit Engeland, Dr. Swee Ang, die er ook aanwezig was,werd op het hoofd en tegen het lichaam geslagen waarbij zij twee gebroken ribben opliep. Larry Commodore uit Canada werd nadat hij om teruggave van zijn paspoort had verzocht, door de Israëlis op het dek gegooid waarbij hij aan zijn voet gewond raakte. Later nadat hij uit Israël was gedeporteerd en terug was in Toronto, werd zijn voet in een ziekenhuis gehecht waarbij hij verschillende malen het bewustzijn verloor. In de Givon-gevangenis in Israël waar hij heen was gebracht, had Commodore tevens problemen aan zijn blaas opgelopen vanwege de overige verwondingen die hij op het schip had opgelopen. De bewakers van de gevangenis geloofden echter niet dat hij problemen met zijn blaas had gekregen en dwongen hem meer water te drinken waardoor de problemen werden verergerd. Verschillende leden van het schip werd niet de hen voorgeschreven dagelijkse medicijnen gegeven waardoor er een gevaarlijke situatie betreffende hun gezondheid ontstaan was. En:

“De Israëlische premier, Netanyahu, beschreef het Israëlische leger als het meest “morele” leger in de wereld. De bemanning en de gedelegeerden van de Al Awda ontdekten dat de Israëlische commandos, de militaire administratieve medewerkers en het personeel van de gevangenis wreed en een stel dieven waren.” https://www.opednews.com/articles/USS-Liberty-Survivor-Joe-M-by-Ann-Wright-FReedom-Flotilla-Coalition-_Gaza-Flotilla-Crisis_Gaza-Freedom-Flotilla_Violence-180805-483.html

9617517

Deesillustration.com

 

De Amerikaanse Palestijn Ibrahim “Abe” Ayad & zijn Voorstel voor een Memorial voor de USS Liberty bij Jeruzalem. 

 

Velen weten u dat de Palestijnen er in de bezette gebieden en in Gaza al voor zeventig lange jaren zwaar te lijden hebben onder een trianniek, moorddadig en onderdrukkend Israëlisch regime. Nu is er een Amerikaanse Palestijn, Ibrahim “Abe” Ayad geheten, die besloten heeft dat het nu eens hoog tijd wordt voor een memorial ter herdenking van de bemmaningsleden van de USS Liberty die er op 8 juni door de Israëlische aanval werden vermoord. Ayad had in Israël een stuk land gekregen en tijdens een interview met American Free Press, vertelde hij hoe hij eran gekomen en hoe het verder allemaal gegaan was:

“Ayad verklaarde het fascinerende verhaal achter hoe hij met zijn stuk and in Israël terecht kwam, wat terug gaat tot Operatie Shingle of de Slag om Anzio – 22 januari tot 5 juni 1944 waarbij bijna 15.000 jomgemannen de uiteindelijke prijs betaalden: 

“Nadat [mijn vader] gewond geraakt was bij een MASH-eenheid tijdens de luchtoorlog, werd hij voor drie dagen vermist. Dus had het leger in haar oneindige wijsheid mijn grootmoeder een brief gestuurd waarin haar verteld werd dat hij dood was. Mijn grootmoeder kon geen Engels lezen dus nam zij die mee naar de dorpsoudste die haar vertelde, “Uw zoon is dood.” En zij zei, “Hij is niet dood; als hij dood was, zou ik het geloven.” Daar zij weigerde te geloven dat haar enig kind dood was, bereidde zij zich voor op zijn terugkeer uit de oorlog. “Zij werkte als verpleegster in een lokaal ziekenhuis en zij trachtten een oude dame waarvan zij dachten dat haar zoon gestorven was te misleiden. Zij kwamen en verpanden hun land aan haar”, zei Ayad, “en zij kocht het en zette het op zijn naam.” 

Toen Ayad’s vader uiteindelijk terugkeerde naar huis, “dacht iedereen dat hij een geest was.” Daar zijn moeder een aanzienlijk stuk land verkregen had, begon de illegale bezettingsregering van Israël er stappen tegen te ondernemen. “Plotseling begint Israël dit land te confisceren door er van alles op te doen”, zei Ayad. Het “was zelfs onder de Israëlische wet illegaal geconfisceerd omdat dit bezet gebied is. Er kan geen belasting worden opgelegd en zij confisceerden het met het voornemen dit te belasten.”

Ayad trachtte hen te bevechten maar Israël stuurde er haar in Amerika gevestigde public relations firma op hem af. “Ik bestrijdt de Anti-Defamation League nu voor 20 jaar”, zei hij, “en zij maakten gebruik van hun invloed over het Ameriaanse Departement van Justitie. Zelfs James Comey kwam er persoonlijk naar toe om de inval bij mij te overzien. Zij hebben me van meer dan $3 miljoen beroofd – en dit is mijn eigen regering waar ik belsting aan betaal die mij dit alles aandoet.”

Ayad besprak toen zijn plannen voor het Liberty-memorial waar hij vijf á zes jaar geleden voor het eerst aan begon te denken: 

“Ik zie geen memorials in Israël, niet voor Wereldoorlog I, niet voor Wereldoorlog II” verklaarde hij. “[Israël is] de Verenigde Staten zoveel verschuldigd voor twee wereldoorlogen waarbij de financiële en militaire hardware die het van Amerika krijgt nog niet eens meegeteld zijn. Ik zou graag een USS Liberty Memorial Hospital voor al de slachtoffers van de Liberty, haar bemanning en al de slachtoffers die erna geleden hebben en al de slachtoffers die in twee wereldoorlogen en sindsdien geleden hebben. En het is hoog tijd dat zij respect aan Amerika betonen.”

Het land wat Ayad voor het memorial koos, “ligt vlak naast de snelweg dat Jeruzalem met de rest van Israël verbindt; dus iedereen die in Jeruzalem komt, zal het moeten zien. Het ligt in een buitenwijk van Jeruzalem, Beit Hanina genaamd.” https://americanfreepress.net/uss-liberty-memorial-planned-for-visible-site-near-jerusalem/ (vetdruk toegevoegd)

En wat dit laatste over Ibrahim Ayad en zijn voorgestelde memorial betreft, er is geen enkel memorial in Israël waarmee de inspanningen die Amerika in beide wereldoorlogen ten behoeve van het Joodse volk verricht had, te zien. Wat we er echter wél zien: memorials voor de Holocaust en niet slechts in Israël zelf maar tevens over de hele wereld, zelfs in die landen waar die nooit heeft plaatsgehad zoals o. a. in China en Canada! Als we dit, samen met de lafhartige Israëlische aanval op de USS Liberty, die op het Gaza Freedom Flotilla en de schandalige behandeling van Ibraim Ayad door de Israëlische autoriteiten en andere gruweldaden zo overzien, is het dan nog vreemd dat er op steeds meer plaatsen in de wereld de walging van en weerzin tegen Israël toeneemt? ook nú nog echter, wordt er door Westerse regeringen (vnl. die van de Verenigde Staten) het inmiddels bekende klaaglied tot in den treure in plechtige droeve tonen en klanken rondgezongen: “Het anti-Semitisme neemt” (ja, wéér maar eens!) “toe!” Ondertussen wordt er door de christenzionisten voor Israël vurig gebeden, waarbij die smeekbeden geleidelijk aan, al ten hemel schreidende opstijgen, ener mistvlaag gelijk dewelke na enige tijd over een bepaald gebied had gehangen wederom vluchtig verdwijnt. De tijd zal echter komen dat Israël eens een zware prijs voor haar vele misdaden zal moeten betalen. Niet nu en misschien niet eens in de (nabije) toekomst. Het zou dus enige tijd kunnen duren, maar eens zal het oordeel Gods er -hoe dan ook- over Israël (en allen die haar gesteund en haar gruweldaden goedgekeurd hadden) komen.

Anti_Semitism_by_Latuff2

 

Nieuw Film USS Liberty. 

 

Dat er al een film over de Israëlische aanval op de USS Liberty was uitgebracht in het verleden, wisten we. De film (een documentaire eigenlijk), “Death in the Water,” werd hier in 2002 vertoond door de Nederlandse omroep, de VPRO. Nu zal er over enige tijd weer een fim worden uitgebracht, Naast de films zijn er ook enige boeken over deze tragische gebeurtenis verschenen: “Ship Without a Country. Eyewitness Accounts of the Attack on the USS Liberty”, van Victor Thorn en Mark Glenn (American Free Press) 2009. Nu is er het nieuwste boek verschenen, “Erasing the Liberty. The Battle to Keep Alive The Memory of Israel’s Massacre on the USS Liberty” (soon to be a full-lenght feature film) van Philip F. Tourney en David F. Gahary. http://www.erasingtheliberty.com

 

De Anti-Defamation League vs. Rick Wiles & TruNews. 

 

Van de vele christelijke TV-zenders is waarschijnlijk wel de zender, TruNews, een van de weinigen (zo niet de enige) die verboden onderwerpen waarop een taboe rust, aan de kaak stelt. De presentator en stichter van deze zender, Rick Wiles, is vaak onder vuur komen te liggen vanwege (en hier is weer het nu maar al te bekende wachtwoord), “anti-Semitisme.” Gisteren zond TruNews het eerste deel uit over de USS Liberty. https://www.trunews.com/stream/six-day-war-massacre-uss-liberty-veterans-reveal-truth-about-israeli-attack-part-1 Op dit moment (28 mei 2019, 22:37) is de tweede aflevering aan de gang. Ook andere onderwerpen die gerelateerd zijn aan Israël worden door Wiles en zijn mederwerkers onder de loep genomen. Nu is het ook de Anti-Defamation League (ADL) niet ontgaan, wát Rick Wiles allemaal over Israël te zeggen heeft. Om die reden heeft de ADL een zeer korte clip op het Youtube-kanaal gepubliceerd van zegge en schrijve, een minuut. En wat heeft de ADL nu over Rick Wiles en TruNews te zeggen? Wel, dit:

“Het programma heeft in toenemende mate anti-Semitische en anti-Zionistische inhoud gepresenteerd.” 

En:

“Anti-Joodse taal en complottheorieën vormen het baisisvoedsel van het programma.” 

En dit is dan het “anti-Semitisme”, in (nogmaals) één minuut, “deskundig” uitgelegd door de ADL! En … dan hebben we het wel gehad! En het eindigt dan met, “For more information visit ADL.or.” https://www.youtube.com/watch?v=nqHMBG_EP_A (“ADL Backgrounder: TruNews & Rick Wiles”) Aangezien we nu weten, wát de ADL allemaal onder “anti-Semitisme” verstaat zoals kritiek op Israël, weten we ook wat die tot nu toe erover verkondigd heeft. En wat zou die te zeggen hebben over de informatie die we hierboven allemaal bij elkaar vergaderd hebben? Wel, het antwoord zal nu toch wel duidelijk zijn.

 

Ton Nuiten – 28 Mei 2019.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.