Het Dagboek van Anne Frank: een Gecensureerde en een Ongecensureerde Editie; was Anne Frank Bi-Seksueel? God & de Afgoden: een Oud-Testamentisch Relaas & de Kastanjeboom van Anne Frank: een Verhandeling.

Soms horen we er nog wel iets over. Maar in vroeger jaren was dit veel vaker het geval. En dan hebben we het over het dagboek van Anne Frank, het kleine Joodse meisje wat met haar ouders ondergedoken zat in het Achterhuis te Amsterdam tijdens WW II. Zij had er tijdens haar verblijf een daboek over haar eigen ervaringen en degenen met wie zij er ondergedoken zat, bijgehouden. Dit dagboek is later dan ook wereldberoemd geworden. Na onderzoek bleek echter dat delen van het dagboek met een ballpoint geschreven waren hetgeen de nodige vragen opriep; de ballpoint was nl. pas ná WW II in de jaren ’50 op de markt gekomen dus kon het niet alleen Anne zijn geweest die dit dagboek geschreven had (dat is: áls zij dit al zelf geschreven had)! Het bleek nl. dat haar vader, Otto Frank, er zelf verschillende delen van dit boek had geschreven! Daarnaast is er nog een andere mogelijkheid: de wáre ateur van het dagboek zouden Otto noch Annne zijn geweest; het was een ándere Joodse auteur die het geschreven had; Otto Frank zou het vervolgens op de een of andere wijze van de oorspronkelijke auteur hebben overgenomen en er de nam van zijn dochter onder hebben gezet. Hier zou later een schandaal over zijn ontstaan en zou er een rechtszaak van gekomen zijn. Het resultaat hiervan was dat het tussen Otto Frank en de oorspronkelijke schrijver tot een schikking gekomen zou zijn.

 

Een Ongecensureerde Versie: Was Anne Frank Bi-Seksueel? 

 

Vandaag echter, staat het dagboek van Anne Frank weer in de aandacht. Nu zou men weer iets hebben ontdekt, nl. dit: de eerste editie van het dagboek zou een gecensureerde versie zijn geweest waarvan niet álles wat Anne in werkelijkheid had geschreven in was opgenomen. Daarnaast zou er ook de ongecensureerde versie zijn, wat dus álles wat Anne geschrevenzou hebben, bevatte. Wat nu die laatste versie betreft, zou Anne naast al het andere wat zij geschreven had, ook door hebben laten schemeren dat zij eigenlijk bi-seksueel zou zijn. En dit was nu niet terug te vinden in de gecensureerde versie. Hoe dit bekend werd, is hier te lezen: https://www.haaretz.com/us-news/as-a-queer-jew-learning-anne-frank-was-bisexual-is-a-game-changer-1.7364928 Nu het al voor ingewijden voor enige tijd bekend is dat het dagboek van Anne frank eigenlijk één grote Joodse fabel (Titus 1:14) is, mag men zich afvragen of men er met dit verhaal over de gecensureerde als de ongecensureerde versie niet een nieuwe Joodse fabel aan het uitbroeden is!

 

God & de Afgoden: de Ark des Verbonds vs. Dagon. 

 

Eenieder die enigszins wegwijs in de Bijbel is, zal weten dat God het het oude Israël verboden had, de afgoden van de omringende landen van het Beloofde Land over te nemen om die vervolgens te vereren. Maar ook de Filistijnen (in Oud-Testamentische tijden een vijand van Israël), maakten mee, dat God geen afgoden naast Zich duldt; tijdens een veldslag waar Israël door de Filistijnen verslagen vanwege de zonden van de hogepriester, Eli en diens beide zonen, Hofni en Pinehas. (zie 1 Samuel 3 en 4) De Ark des Verbonds (een symbool wat betekende dat God met Israël was), was door de Filistijnen op de Israëlieten veroverd en door hen meegenomen naar Asdod gebracht:

“De Filistijnen hadden de ark van God als buit meegenomen en hem van Eben-Haëzer naar Asdod gebracht. Vervolgens namen de Filistijnen de ark van God, brachten hem in het huis van Dagon en plaatsten hem bij Dagon. Maar toe de inwoners van Asdod de andere dag vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen, vóór de ark van de HEERE. En zij namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Toen zij de volgende dag ’s morgens vroeg opstonden, zie, Dagon lag op zijn gezicht ter aarde gevallen vóór de ark van de HEERE. Maar het hoofd van Dagon en zijn beide handpalmen lagen afgehakt op de drempel; alleen Dagons romp was op zijn plaats overgebleven. Daarom betreden de priesters van Dagon en allen die in het huis van Dagon komen, de drempel van Dagon in Asdod niet, tot op deze dag.” (1 Samuel 5:1-5)

Een van de goden van de oude Filistijnen was Dagon (tegenwoordig gesymboliseerd door de mijter van de paus). Aan de zijkant lijkt die sterk op de kop van een vis. En het was nu deze god die er in  de tempel te Asdod ter aarde gevallen vóór de Ark des Verbonds tweemaal als zodanig werd aangetroffen. Uiteindelijk merkten de Filistijnen dat de God van het oude Israël het niet duldde dat Dagon (of wélke andere afgod dan ook) als Zijn gelijke naast Hem zou worden geplaatst. Aldus zonden zij de Ark met de nodige eerbied gepaard gaande met ceremonieën terug naar Israël (1 Samuel 6)

 

God & de Afgoden (II): de Kastanjeboom van Anne Frank. 

 

Laten we nu met het bovenstaande Oud-Testamentische verhaal terugkeren naar het dagboek van Anne Frank. Naast andere dingen die zij (naar men zegt!!) in haar dagboek geschreven zou hebben, had zij ook enkele ontroerende zinnen geschreven over een kastanjeboom die in de tijd dat zij in het Achterhuis ondergedoken zat, haar enige contact met de buitenwereld was:

“Anne schrijft in haar dagboek een paar keer over de boom waarop ze vanuit het raam van haar kamer uitkijkt. In het verhaal van Anne Frank is de kastanjeboom te midden van alle dreiging en gevaar een mooi rustgevend element. Het was haar enige contact met de natuur en de wisseling van de seizoenen.” 

Tijdens een storm in 2010 is deze paardenkastanje door harde windstoten neergeveld. De boom was al jarenlang ziek en pogingen om de boom te behouden bleken tevergeefs. Gelukkig is er destijds uitgangmateriaal verzameld en we zijn blij dat we, in samenwerking met de stichting Elementree en de stichting Wereldboom, nazaten van de oorspronkeleijke Anne Frank bomen kunnen aanbieden.” https://www.vdberk.nl/trees-with-history/anne-frank-boom/

Nu zouden we ons af kunnen vragen: wát nu, heeft het Oud-Testamenische relaas nu van doen met die betreffende kastanjeboom? Welnu, hier volgt dan de verklaring: hoewel die boom al lange tijd ziek was (eigenlijk op sterven na, bijna dood), zóu en móest die tot letterlijk elke prijs in leven gehouden worden! Hiervoor werd de duurste apparatuur voor aangewend. En zo ging men er tot het uiterste, waaruit het voor de goede toeschouwer duidelijk moest zijn geworden dan men de boom hiermee eigenlijk tot een afgod had gemaakt. En men blééf die boom maar verzorgen, bemoedigen, versterken en vertroetelen, todat, ja, totdat zelf God Zélf hier méér dan genoeg van kreeg. Aldus zond Hij in Zijn toorn een grote storm die (naast andere bomen die er ook het slachtoffer van waren geworden), nu nét die speciale kastanjeboom met groot geweld trof! Anders dan de Filistijnen die na enige tijd hun les hadden geleerd nl. dat de wáre God geen enkele afgod naast Zich duldt, had men er bij Van den Berk Boomkwekerijen, de stichting Elementree en de stichting Wereldoom, eigenlijk niets van geleerd. Om die reden had men er ook “nazaten” van deze boom via het uitgangsmateriaal verkregen om er dit natuur-erfgoed mee in leven te houden. Tenslotte lezen we er nog het volgende:

“Bij de bomen wordt en certificaat van echtheid geleverd, waarin de authenticiteit wordt gegarandeerd en met de aankoop van een boom wordt het werk van de beide stichtingen ondersteund.”

Wel, dat die kastanjeboom zelf als authentiek zou zijn gecertificeerd, daar zal wel geen twijfel over bestaan, niet? Aangezien het dagboek van Anne Frank op zich al (zoals gezegd), één grote Joodse fabel gebleken is, zou men dan ook in staat zijn geweest die bewuste boom als de authentieke Anne Frank-boom als zodanig te certificeren? Wel, tot aan de dag van vandaag hebben we wat dit laatste betreft, onze grote twijfels … 

 

Ton Nuiten – Woensdag 26 Juni 2019.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.