“The War of the Worlds”: Massahysterie onder de Amerikaanse Bevolking; Coronavirussen niet Nieuw; Tweede Kamer-Debat: Live Uitgezonden Hoor- en Kijkspel; Pieter Lakeman & het Lugubere en Bizarre Plan van Mark Rutte; Rutte (en andere Bekende Nederlanders) & de Ur-Loges; Dr. Andrew Wakefield; Sanne Windy: Hoog Opgeleid doch Gemakkelijk Omgeleid; Pas op: Censuur om de Hoek & Meer.

Zegt de datum 30 oktober 1938 u misschien iets? Zeer waarschijnlijk niet. Wat gebeurde er op die bewuste dag? Ook hier zult u het antwoord waarschijnlijk schuldig blijven. Op die dag werd er in Amerika een hoorspel via de radio uitgezonden. De titel luidde: “The War of the Worlds”, van Orson Welles, wat gebaseerd was op de sciencefictionroman van H. G Wells. De roman zelf was door Wells  eerder geschreven in 1898. In het hoorspel wat in de vorm van een documentaire over de radio uitgezonden werd, werd meegedeeld dat er vanaf de planeet Mars een invasie van de aarde door Marsmannen in gang was gezet. Dit had onder de Amerikaanse bevolking destijds voor veel paniek gezorgd:

“Welles wilde zijn hoorspel zo realistisch mogelijk maken. Het 60 minuten durende hoorspel bestond voornamelijk uit nieuwsberichten die verslag deden van de Martiaanse invasie. Dit veroorzaakte paniek bij luisteraars, die dachten dat Amerika echt aangevallen werd. Welles werd in een klap beroemd. Welles’ bewerking is vermoedelijk het meest succesvolle radiodrama in de geschiedenis.”

“Het radioprogramma begon als een muziekprogramma, plots onderbroken door verontrustende nieuwsberichten over een invasie van marsmannen. In het begin werd gemeld over vreemde explosies op Mars. Daarna over een martiaanse cilinder die neerstortte bij New Jersey, en tenslotte over hoe deze marsmannetjes met hun geavanceerde machines een aanval begonnen. Het leger kon niets uitrichten tegen deze Marsbewoners. Al snel volgden er berichten over soortgelijke cilinders die elders in de Verenigde Staten landden. De machines rukken op naar New York. Net als het boek, eindigde het hoorspel met de de dood van de Marsbewoners door bacteriën. Vervolgens volgde een bericht van Welles zelf, die luisteraars er aan herinnerde dat het een hoorspel was. Volgens de verhalen zou Welles dit hebben gedaan op aandringen van de CBS nadat men ontdekte wat voor paniek de uitzending veroorzaakte.”

“In de nasleep van de paniek ontstond er grote woede op CBS en de uitzending CBS herinnerde er echter aan dat de luisteraars meerdere malen werden gewaarschuwd dat het slechts om een fictief verhaal ging. Welles en Mercury Theatre ontsnapten zo aan juridische vervolging. Wel moest CBS beloven nooit meer een dergelijk hoorspel uit te zenden.”

En een eind verderop:

“Zowel het hoorspel als de paniek die er door ontstond zijn inmiddels standaard voorbeelden geworden van massahysterie.” nl.wikipedia.org/wiki/The_War_of_the_Worlds_(hoorspel)

Van de Fictieve Marsmannen van Orson Welles uit het Verleden naar een (Vermeende) Coronavirus-Pandemie in het Heden. 

En nu leven we in een samenleving waarin men ondertussen vervuld is van vrees en angst. Een samenleving die zich ditmaal niet beperkt is tot Amerika, maar waarin men nu globaal in angst en vrees ondergedompeld is. De oorzaak van zoveel angst en vrees zijn ditmaal niet de fictieve Marsmannen van het hoorspel, maar een (vermeende) dreigende coronavirus-pandemie. Was je handen goed, vermijd nauw contact en vooral, als je moet niezen, doe dit met je gezicht in je elleboog. Deze (en andere maatregelen) kunnen namelijk voorkomen dat je het (nu zo beruchte) coronavirus krijgt. En hoe groot het gevaar wat door dit virus vertegenwoordigt wordt, hebben we inmiddels via de media, regeringsinstanties en vanuit de medische wetenschap vernomen. Nu wordt er druk naar een vaccin gezocht, waarmee de ziekte die dit virus veroorzaakt, kan worden bestreden. Intussen zijn er velen onder de hand dolgedraaid vanwege de sensationele wijze waarop ons het nieuws over dit virus tot nu toe is gebracht. Maar:

Is het COVID-19 (Coronavirus) Wérkelijk een “Nieuw Virus”? 

COVID-19. Volgens de huidige berichtgeving over dit virus, zou het coronavirus een “nieuw virus” zijn. Maar … hoelang weten we al dat dit inderdaad “nieuw” is? En wanneer wisten we dit? Het zal u misschien verbazen, maar in de jaren ’60 was men er al van op de hoogte dat het coroanvirus er was! Lees het volgende maar eens:

“Coronavirussen zijn een grote groep virussen die ziekten bij dieren en mensen kunnen veroorzaken. Die circuleren vaak rond kamelen, katten en vleermuizen, en kunnen zich soms bij mensen ontwikkelen en hen infecteren. Bij dieren kunnen coronavirussen diarree en varkens en ademhalingsziekten bij kippen veroorzaken. Bij mensen kunnen de virussen milde ademhalingsinfecties veroorzaken zoals de gewone kou, maar kunnen leiden tot ernstie ziekten zoals longontsteking. Coronavirussen zijn genaamd naar de kroon-achtige stekels op hun oppervlakte. Menselijke coronavirussen werden voor het eerst geïdentificeerd in het midden van de jaren ’60. Die worden strikt gecontroleerd door ambtenaren van de volksgezondheid. 

Een nieuw coronavirus (COVID-19, hiervoor naar verwezen als 2019-nCoV), dook op bij een vis- en pluimveemarkt in de Chinese stad Wuhan in 2019. De ziekte is waarschijnlijk opgelopen door nauw contact met een geïnfecteerd maar nog niet geïdentificeerd dier.”

En:

“Op een bepaald punt in hun leven, worden de meeste mensen geïnfecteerd met menselijke strengen van coronavirussen. Zoals gebruikelijk duren deze ziekten voor een korte hoeveelheid aan tijd, en symptomen kunnen zijn: 

• Lopende neus

• Hoofdpijn

• Hoesten 

• Zere keel 

• Koorts 

Menselijke coronavirussen kunnen andere ziekten zoals longontsteking en bronchitis veroorzaken. Dit komt het meest voor bij individuen met hart- en longziekten, degenen met een verzwakt immuunsysteem, zuigelingen en oudere volwassenen.” nfid.org/infectious-diseases/coronaviruses

Hier hebben we het: het virus was niet alleen toen al bekend, maar ook dat een professionele medische instelling, de National Foundation for Infectious Diseases, die er op haar site duidelijk maakt dat het nieuwe coronavirus weliswaar besmettelijk is, maar dat de slachtoffers die hier aan te lijden hebben,voornamelijk mensen zijn, die van zichzelf al een zwakke gezondheid hebben. Niet dat zij die die slechte gezondheid niet hebben, er niet onder te lijden hebben; hier wordt op de site juist van gezegd dat de symptomen ervan “voor een korte hoeveelheid aan tijd” duren.

Nog niet de Juiste Vaccins Gevonden. 

Nu hebben we de overige coronavirussen zoals MERS (dat oorspronkelijk afkomstig is van kamelen in het Midden-Oosten, waarbij er 3 of 4 van de 10 ermee geïnfecteerde mensen mensen die er mee besmet waren overleden waren en er in 2019 slechts twee bevestigde gevallen in Amerika waren vastgesteld, en SARS (wat wel ernstige ziekteverschijnselen kan veroorzaken, maar waarvan er sinds 2004 geen menselijke gevallen van SARS in de wereld meer zijn gemeld) maar weggelaten. Maar iets verder onderaan op de site, lezen we er nog iets:

“Er zijn tegenwoordig geen vaccins beschikbaar om tegen menselijke coronavirussen te beschermen”, (waarna er enkele aanbevelingen voor preventieve maatregelen volgen).

Wat dit zeggen wil? Wel, dat er geen vaccins zijn gevonden die deze coronavirussen (meervoud) bij mensen kunnen voorkomen. Dan zouden er dus ook geen vaccins zijn, die mensen hiervan kunnen genezen. Hoe zijn al die mensen die destijds aan een van de andere coronavirussen (SARS, MERS) geleden hadden, dan genezen? En ja, niet iederéén zal een kameel of een “geïnfecteerd maar nog niet geïdentificeerd dier” als huisdier hebben! Nochtans staat de site van nfid.org vol met alarmerende aanbevelingen voor preventieve maatregelen tegen het huidige coronavirus. 

Angst en Vrees Besmettelijker dan het Coronavirus. 

Uit het artikel over coronavirussen (waaronder COVID-19) blijkt dat het zoals gezegd, voornamelijk mensen die al een zwakke gezondheid van zichzelf hadden, uiteindelijk aan het coronavirus zijn bezweken. De symptomen die er worden genoemd, duren volgens de medici achter nfid.org maar voor een korte tijd. Hetgeen dus betekent dat er mensen die eraan hadden geleden, inmiddels weer zijn hersteld. En hoewel we de medici achter de site het beslist niet willen verwijten, bewust angst en vrees rond COVID-19 te zaaien, is het dit toch wat zij doen. En dit is ook al een tijd aan de gang met de berichtgeving door de media, politici en de rest van de medische wetenschap. Vele mensen horen en lezen er de alarmerende informatie over en zijn er angstig en bevreesd door geworden. En zo wordt het duidelijk: Angst en vrees zijn veel besmettelijker dan het coronavirus. 

Het Bewust Verspreiden van Angst & Vrees. 

Hoewel niet iederéén bewust angst en vrees rondom het COVID-19 coronavirus zal verspreiden, zijn er degenen die dit echter wél doen. En het zijn de politici, de media en (een groot deel van de medische wetenschap, die zich hier schuldig aan maken. Het gaat er hier niet om of het coronavirus er is of niet; dat ís er. Maar wát de genoemde “daders” nu doen, is dat zij de hele zaak rondom dit virus buitenproportioneel op aan het blazen zijn. Maar wat we er uit de gegevens op nfid.org op kunnen maken, is dat (hoewel het natuurlijk altijd tragisch is dat mensen aan dit virus komen te overlijden!), het allemaal wat de ernst ervan betreft, ergens wel mee schijnt te vallen. Er moet er tegelijkertijd rekening mee worden gehouden, dat er jaarlijks ook vele mensen wereldwijd aan de griep overleden zijn (en nog zullen komen te overlijden). Wat deze laatste gevallen aangaat, is er (hoewel ook hier verslag van is gedaan), is er nog nooit eerder zo alarmerend op gereageerd zoals dit nu wél al enige tijd met COVID-19 aan de gang is. En dit is natuurlijk ongebruikelijk.

Het Tweede Kamer-Debat: een Live Uitgezonden Hoor- en Kijkspel. 

Om even terug te komen op het hoorspel van Orson Welles, gisteren (woensdag 18 maart) waren we getuige van een gelijksoortig maar nu live uitgezonden “hoor- en kijkspel” in de Tweede Kamer. Het betrof hier geen Marsmannetjes die met een inval op de aarde bezig waren maar ging het hier om onze politici, mensen van vlees en bloed. En tijdens de urenlange debatten tussen de bewindslieden over hoe het coronavirus nu tegen te kunnen gaan, kon het gebeuren dat minister Bruins van Volksgezondheid, onwel werd, waardoor de debatten voor korte tijd stil werden gelegd. Maar dit is nu wat vrees en angst met een mens doen. Men wordt er onwel (ziek) van! Ook de “hoor- en kijkspelen” opgevoerd door overheden en medici uit andere delen van de wereld (president Donald Trump in de Verenigde Staten bijvoorbeeld!) hebben flink aan de massahysterie die er nu onder grote delen van de wereldbevolking heerst, bijgedragen. Intussen is minister Bruins afgetreden als minister van Volksgezondheid en opgevolgd door minister Hugo de Jonge. 

Minister-President Mark Rutte: zijn “Afstand van Elkaar Houden”-Preek & de Halvering van de Nederlandse Gezondheidszorg. 

Een van de maatregelen om te voorkomen dat het coronavirus van de een aan de ander word overgedragen zal worden, is het op afstand blijven van elkaar. Het is hier, dat onze minister-president, Mark Rutte, er tijdens verschillende van zijn mededelingen over het virus, de nadruk op had gelegd. Op die wijze zou de kans kleiner zijn dat mensen dan in het ziekenhuis zouden moeten worden opgenomen. Maar wat ook duidelijk zou moeten zijn, is dat hier de gezondheidszorg onder Rutte intussen zowat is gehalveerd. Dr. Pieter Lakeman had het hier over. youtube.com/watch?v=pr6H3PyzvkE (“De intensieve zorg werd onder kabinet Rutte bijna gehalveerd: column Pieter Lakeman”) Hier volgt een deel van hetgeen Lakeman te zeggen heeft; hij heeft het namelijk nie allen over de halvering van de gezondheidszorg, maar ook over een macaber plan, wat door Rutte en zijn adviseurs was bedacht, maar later weer door hen werd ingetrokken (vanaf 9:57):

“Nu is er door meneer Rutte en zijn advieskring, zal ik maar zeggen, een plan ingetrokken, maar dat heette de “groeps-immuniteit.” Dat was een zo ’n absurd plan, dat ik daar toch even op in wil gaan, want dat is dan wel ingetrokken, maar de waanzin ervan, want dat mag niet vergeten worden: een club die dit soort plannen bedenkt, die kan ook nog wel andere plannen bedenken van dit kaliber. Nou, in het algemeen geldt dat iemand die een virusziekte heeft overleefd, die krijgt die ziekte niet meer terug; dat is eigenlijk standaard en dan ben je immuun, zoals dat heet. Wanneer bijna iedereen immuun is, dan zijn er te weinig potentiële slachtoffers voor het virus als aanvallen om een epidemie te veroorzaken om in stand te houden.

Een bekend voorbeeld: Wanneer 95% van de bevolking tegen mazelen is ingeënt, dan is de resterende minderheid van 5% ook zonder inenting veilig. Rutte, die wilde daar met het coronaviris naar toewerken. Nogmaals, hij heeft er van afgezien, maar het feit dat je zo ’n idee naar voren brengt, dat is kenmerkend vindt ik. Dat is het gevaarlijke. De gedachte was dat wanneer 60% van de bevolking immuun zou zijn, dan zou het coronavirus geen bedreiging meer zijn voor de andere 40%. Nou, in het algemeen wordt iemand dus immuun na een vaccin, een injectie, een pil (of wat dan ook). Maar wat Rutte voorstelde, dat was iets heel ánders; de Nederlandse bevolking kán helemaal niet op normale wijze immuun worden gemaakt, want, heel simpel, er was geen vaccin. Dus dat kón gewoon niet.

Het idee van Rutte was dus de groeps-immuniteit op te bouwen door de hele bevolking dus ziek te laten worden. Nou ja, dat was nog nooit eerder vertoond (en dat wordt dus dan ook gelukkig waarschijnlijk niet vertoond), maar dan zouden we dus, volgens dat plan, zouden er tien miljoen jongere dan gemiddelde Nederlanders ziek moeten worden om daardoor de overlevenskansen van zeven miljoen oudere Nederlanders te vergroten. Wanner 1% zou overlijden (en dat is ‘n, nou ja, ’n bescheiden redelijke schatting hoor, wel, geloof ik), dan zouden er honderdduizend jongere Nederlanders moeten overlijden van meneer Rutte om de oudere Nederlanders uit de corona-wind te houden. Nou, dat is zo ’n grotesk idee, dan lijkt eigenlijk een sociaal psychiatrisch onderzoek van het hele Rutte-team hier op zijn plaats te zijn. Ik denk niet dat het ervan komt, maar dat zou wel op zijn plaats zijn. Nou ja, en dat plan was dus ontworpen om”…” het tekort aan intensive care-bedden op te lossen. Dus dit hele groepsimmuniteitsplan was eigenlijk in belangrijke mate bedacht om de eerdere fout in de gezondheidspolitiek van de kabinetten-Rutte te bedekken.  Dit was het, helaas.” 

Een plan om er honderdduizend Nederlandse jongeren mee een vroege dood te bezorgen om er de oudere Nederlanders mee vrij van dit virus te houden, en dat allemaal om er “de eerdere fout in de gezondheidspolitiek van de kabinetten-Rutte” mee “te bedekken.” Maar, beste mensen, de aanvankelijke poging van Rutte en de zijnen om er dit plan mee in te voeren, lijkt toch waarachtig een poging van tegen een regionaal deel van de Nederlandse bevolking gericht depopulatieplan te zijn geweest! Een poging tot het elimineren van honderdduizend Nederlanders door Rutte om er een fout die er eerder in het gezondheidsbeleid van de kabinetten-Rutte werd gemaakt, te verhullen. 

Robin de Ruiter over de Italiaanse Vrijmetselaar Gioele Magaldi, de 36 Transnationale Ur-Loges & Mark Rutte. 

Wel, Mr. Lakeman, behalve de man en zijn adviseurs aan een sociaal psychiatrisch onderzoek te onderwerpen, zouden we tevens het volgende voor willen stellen: zou het namelijk ook niet eens goed zijn om de schimmige, duistere achtergrond van Mark Rutte eens na te gaan? Dit heeft namelijk van doen met de Italiaanse Vrijmetselaar, Gioele Magaldi, die het een en ander over de zogenaamde Ur-Loges middels een zelf geschreven boek naar buiten had gebracht. De redenen waaróm hij dit had gedaan, zullen we hier maar onvermeld laten, maar door wát hij erover had geschreven, is duidelijk geworden dat de wereld van achter de schermen door verschillende hoge Vrijmetselaarsloges (Ur-Loges) wordt geregeerd. De auteur en onderzoeker, Robin de Ruiter (bekend van onder andere “De Verborgen Macht achter de Jehovah’s Getuigen”, “George W. Bush en de mythe van al-Qarda. De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001” , “Het Joegoslavië Tribunaal: De vermoorde onschuld van Slobodan Miloseviç Wie vermoordde Miloseciç en … waarom?”), heeft er naar aanleiding van de onthullingen door Magaldi een boek over geschreven: “De 13 Satanische Bloedlijnen. Hoge politici in de greep van ultrageheime vrijmetselaarsloges” (Mayra Publications) 2017. (Even terzijde: alleen het boek over de Jehovah’s Getuigen werd bij de uitgeverij, Gideon, uitgegeven; de overige bij Mayra Publications). afgaande op wat Magaldi naar buiten had gebracht, deelt De Ruiter mee dat de wereld geregeerd wordt door 36 transnationale Ur-Loges. (bladzijde 27) Die zijn op hun beurt in twee groepen verdeeld: de Progressie-Democratische en de Anti-Democratische Oligarchische, Neo-Aristocratische. Beide groepen staan een Nieuwe Wereldorde voor. Beiden zijn het er echter niet eens over hóe die wereldorde tot stand zou moeten komen, en dit schijnt tot heel war geruzie onder de twee te hebben geleid. De Democratischen willen dit via een “vreedzame weg” bereiken door angst en vrees onder de wereldbevolking te zaaien voor terreur onder andere opdat we de opzet van die Nieuwe orde (waarmee dan een einde aan de terreur zal worden gemaakt), graag zullen verwelkomen. De Anti-Democratischen daarentegen, willen de doorvoering van die orde bewerkstelligen via een Derde Wereldoorlog. Twee van de Ur-Loges van deze laatsten zijn de THREE EYES  en de PAN-EUROPA. Het is nu onze genoemde Nederlandse minister-preisdent, Mark Rutte, die (overeenkomstig de gegevens die Magaldi hier over naar buiten had gebracht), een van de leden van deze twee is. (bladzijde 37) Ook talloze andere politieke binnen- en buitenlandse prominenten passeren de revue,: Nicolas Sarkozy, Mikhail Gorbachev (de man achter “perestroika”), Benjamin Netanyahu, enz. Jan-Peter Balkenende onder anderen, (onze voormalige minister-president), lid van de Hathor-Pentalpha (anti-Democratisch). Daar was George W Bush Sr. trouwens ook lid van (idem). In dit licht gezien, is het dan ook niet zo vreemd dat Rutte (en zijn adviseurs) aanvankelijk met een dergelijk duister en macaber plan over de brug waren gekomen! Daar hij en de overige leden van de anti-Democratische Aristocraten in tegenstelling met de Democratisch-Progerssieven graag een NWO willen zien verschijnen via een WW III, valt het genoemde plan wat Rutte aanvankelijk in gedachten had, juist zeer goed te begrijpen. Want dit wil dan zeggen dat onze huidige minister-president niets om mensenlevens geeft (en hetzelfde is natuurlijk ook van toepasing op de overige binnen- en buitenlandse politici). Elders lezen we het volgende:

“Er is een nauwe verstrengelling van de vrijmetselarij met de Europese politieke leiders die verborgen blijft voor de ogen van de buitenwereld. (RR p. 117) Jean-Claude Juncker, Mark Rutte, Henk Kamp en Klaas Knot zijn lid van de loge Pan-Europa. Bekende Nederlanders die tot andere Ur-Loges zijn toegetreden zijn Jan Peter Balkenende, Jeroen Dijsselbloem en Ben van Beurden. (RR 4, p. 24-27, 39, 118, 34 is mede gebaseerd op Gioele Magaldi, Massoni: Societá a responsibilita illiminata-La Scoperta della Ur-lodges, Milaan 2016)” ejbron.wordpress.com/2018/06/08/op-weg-naar-een-nieuwe-wereldorde-deel-3/ (de initialen “RR” staan voor Robin de Ruiter) 

En dit zijn dan onze politici waarvan wij altijd -onterecht achteraf- meenden dat zij wérkelijk onze volksvertegenwoordigers waren; nu we -voor een klein deel- iets van hun wáre, duistere achtergrond hebben leren kennen, vraag u nu nog maar eens af, wélke belangen zij precies vertegenwoordigen, die van ons, “We, the People”, of die van de Vrijmetselarij (en in het verlengde hiervan, hun Nieuwe Wereldorde.) Het antwoord zal hiermee al wel duidelijk zijn!

Dr. Andrew Wakefield: “Waar Onwetendheid is, Bloeien de Mythen.” 

Nu zullen de farmaceuten (“Big Pharma” genaamd), vroeg of laat komen met een vaccin tegen het coronavirus. Wanneer we het over vaccins hebben, worden we hierbij misschien herinnerd aan Dr. Andrew “Andy” Wakefield. Die had destijds in de jaren ’90 een verband tussen vaccins en autisme vermoed. Later publiceerde hij na er uitgebreid onderzoek naar gedaan te hebben, zijn bevindingen in een rapport, “The Safety of Measles Vaccine A Report by Dr. A J Wakefield FRCS 1996” En daaronder lezen we er deze woorden:

“Where ingorance exists, myths flourish” 

Ofwel:

“Waar onwetendheid is, bloeien de mythen.” 

Of om het nog eens anders te zeggen:

Daar, waar er (over een bepaalde onderwerp) onwetendheid heerst, krijgen mythen (fabels, verzinsels) de kans zich in de harten van mensen die onwetend zijn, te vestigen. 

En het was William W. Thompson, die flink aan het verspreiden van mythen had bijgedragen zoals hieronder zal blijken.

Andrew Wakefield is een van de velen die aan het woord komen in de onthullende documentaire, “VAXXED.” youtube.com/watch?v=nGrxjDOcZh0 Vanaf 1:49 lezen we er de hoorbare woorden van William W. Thompson, die bij de Center for Disease Control and Prevention (CDC werkte. En die had er over zijn werkzaamheden bij dit medische instituut iets huiveringwekkends over te zeggen:

“Ik heb er een lange tijd mee gewacht om mijn verhaal te vertellen en ik wil het naar waarheid vertellen. Ik was betrokken bij het misleiden van miljoenen belastingbetalers betreffende de potentiële negatieve bijwerkingen van vaccins. We hebben gelogen over de wetenschappelijke bevindingen. De CDC kan niet langer worden vertrouwd, veilig te werken aan vaccins. Die kan niet vertrouwd worden transparant te zijn. De CDC kan niet worden vertrouwd zichzelf te controleren. Slechts enkele gedachten.”

“William W. Thompson, Ph.D. Senior Scientist U.S.Centers for Disease Control & Prevention”

Waar het hier nu om gaat, is dat William W. Thompson die reeds lang bij de CDC werkte, toegaf dat hij (en de overige medici bij dit instituut) de afschuwelijke waarheid over de -letterlijk- verwoestende bijwerkingen die vaccins op kinderen nadat die ermee waren gevaccineerd, hadden, achter had gehouden. In plaats daarvan verspreidde hij de mythe dat die vaccins volkomen veilig waren.  Later biechtte hij alles waarmee hij en de overige specialisten bij het CDC aan frauduleuze onderzoeken bezig was geweest, op aan Brian Hooker, een bioloog. De reden dat dit onthullend gesprek tussen beide wetenschappers bekend werd, is dat Thompson niet wist dat hun gesprekken op band opgenomen werden. Daarnaast worden er in de documentaire de ouders van kinderen die machteloos toe moesten zien dat nadat hun kind(eren) die aanvankelijk nog speels en lief waren, na de vaccinatie in zombies veranderden die agressief, onhandelbaar en gedeprimeerd werden, geïnterviewd. Dit is letterlijk een onthullende documentaire waarin getoond wordt wat giftige vaccins met hulpeloze kinderen kunnen doen! En waarschijnlijk zal eenzelfde scenario zich weer herhalen als er eenmaal een vaccin voor het coronavirus beschikbaar zal zijn, waarbij het naast de kinderen ook de volwassenen zullen zijn, die hiermee zullen worden gevaccineerd.

Amerikaanse Kinderen & Vergiftigde Vaccins.

In verband met het bovenstaande, willen we iets citeren uit het boek, “100 Jaar Medische Leugens. Hoe medicijnen en voedsel je gezondheid ondermijnen” (Uitgeverij Ankh-Hermes bv, Deventer, Ned. vertaling 2008): van de Amerikaanse onderzoeksjournalist, Randall Fitzgerald; het gaat hier om additieven (toevoegingen) in vaccins:

“De gangbare vaccinadditieven zijn onder andere methylkwik, aluminium, formaldehyde, MSG, sulfieten en ethyleenglycol (dat ook als antivries wordt gebruikt). De meesten worden gebruikt als conserveermiddel en ‘adjuvans’, een begrip dat betrekking heeft op chemicaliën die je immuunsysteem dwingen tot een snelle en langdurige reactie. Elk van deze additieven is volgens de Britse toxineautoriteit Paula Baillie-Hamilton in verband gebracht met aandoeningen van hersen- en zenuwbeschadigingen tot autisme en ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder). De totale hoeveelheid kwik die je als kind door vaccinaties hebt binnengekregen is mogelijk even groot als de hoeveelheid kwik waar je volgens de veiligheidsnormen gedurende je hele leven aan mag worden blootgesteld. Een waarschuwing van de United States Public Health Service uit 1999 bevestigde dat de gebruikelijke vaccinaties veel zuigelingen aan aan hoeveelheden kwik blootstelde die ruim boven de richtlijnen van de overheid lagen. ‘Vanaf het moment dat in de twintigste eeuw de massale vaccinatie van zuigelingen begon, begonnen de medische tijdschriften zich te vullen met meldingen van ernstige hersen-cardiovasculaire, stofwisselings- en andere aandoeningen, zegt Baillie-Hamilton.” (bladzijde 59, vetdruk toegevoegd)

Massale Lastercampagne tegen Dr. Andrew Wakefield.

Nu is het niet duidelijk of Dr. Paula Baillie-Hamilton nadat die met haar conclusies over de vaccins in Amerika het slachtoffer van een lastercampagne tegen haar geworden is. Maar dit was echter wél met de Britse medicus, Dr. Andrew Wakefield, het geval nadat die er in Engeland met zijn conclusies over een verband tussen vaccins en autisme naar buiten was gekomen; het waren de farmaceutische bedrijven, die er hier de voorhoede van die campagne aanvoerden. Waarom werd Wakefield nu het doelwit van een lastercampagne en Baillie-Hamilton (waarschijnlijk) niet? De conclusies van beiden werden immers in de jaren ’90 of gelijktijdig of kort na elkaar gepresenteerd. Wel, op het moment dat Wakefield met zijn bevindingen naar buiten kwam, was er in Engeland een massale mazelen-campagne aan de gang. Om die reden lieten talloze ouders hun kind (of kinderen) vaccineren om een dreigende mazelen-epidemie te voorkomen. Maar nadat Wakefield zijn bevindingen bekend had gemaakt en de ouders hiervan op de hoogte waren gekomen, lieten die ouders die hun kinderen nog niet hadden laten vaccineren, het afweten. Gevolg: De hele mazelen-campagne stortte als een kaartenhuis in! En dit was iets wat Big Pharma niet ongestraft kon laten. Vandaar dat er die lastercampagne tegen Wakefield begonnen werd; de man werd frauduleuze handelingen op medisch gebied verweten, uit zijn beroep gezet en door de medische wetenschap en de gevestigde media voor het grote publiek als een kwakzalver afgeschilderd.

Sanne Windy: Hoog Opgeleid Doch Gemakkelijk Omgeleid. 

Nu zijn er onder ons ook de hoogopgeleiden, mensen dus, die een hoge opleiding genoten hebben. Die had natuurlijk ook de verhalen over vaccins die bijwerkingen hebben, gehoord. Het gaat hier over de mazelen. Zij heeft een dochter van 2 jaar die koorts had en om haar kind een rustige slaap te geven, was Sanne Windy (een van de hoogopgeleiden), van plan haar een paracetamol te geven. Haar verhaal is hier te lezen: vn.nl/kinderen-vaccinaties/ Windy had de bijsluiter van de paracetamol goed doorgelezen om te zien of het middel bijwerkingen had, of het wel goed zou werken enz. Wat nu vaccinaties betreft, kon zij er uit de folder die zij van het consultatiebureau maar weinig informatie uit halen. Waarna Windy om meer gegevens het internet opging om die er op te googlen. Tijdens haar digitale avonturen ontdekte zij vele sites waar tegen vaccins werd gewaarschuwd omdat vaccins giftige stoffen zouden bevatten zoals aluminium, kwik, en andere giftige stoffen; maar ook ontdekte zii er het “andere kamp”, wat juist vóór de vaccins was. En beiden, vond Windy, hadden er maar “een karikatuur” van gemaakt. Maar ook vond zij er een folder van het Rijksintituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) En wat zag Windy daar? Op die folder een vrolijk lachende moeder met haar baby, en … in tegenstelling met de beide kampen waren er ook geen alarmerende uitroeptekens te zien. Maar zij zag ook niets over verlammingen (en andere medische ongeregeldheden). Ofwel, ook hier was de informatie over vaccins maar zeer schaars. Na een week echter, besloot Windy het bijltje er maar bij neer te gooien; zij erkende zelf geen medicus te zijn en men moest niet denken dat zij na een paar avonden filmpjes op YouTube te hebben bekeken en artikelen gelezen te hebben, nu even wijs zou zijn als het RIVM. En weet je wat? Met het volste vertrouwen op de instanties (waarvan het RIVM er een zal zijn geweest), besloot zij haar dochter te laten vaccineren. En om de zin en onzin betreffende vaccins te kunnen onderscheiden, kreeg Windy hulp van een medicus van het UCM Utrecht Patricia Bruijning. Het gesprek had plaats in het UMC zelf. Bruijning vertelde Windy dat zij zich haar twijfel in kon denken vanwege zoveel informatie die er te vinden is, “maar ik heb er jaren voor gestudeerd om het te snappen.” Dus bleek ook Bruijnings een “hoogopgeleide” te zijn. En ja, wat die sites die tegen vaccinaties zijn, dat wat er te lezen is, klinkt allemaal wel wetenschappelijk,

“… maar dat zijn dan bijvoorbeeld case-reports waarin drie gevallen genoemd worden. Het daaropvolgende grote onderzoek om de relatie te checken wordt niet genoemd. Er vallen ook veel kinderen van een trampoline net nadat ze gevaccineerd zijn, soms heeft het een niks met het ander te maken.” 

(Ja, maar áls het zo is dat vele kinderen die zojuist waren gevaccineerd na op een trampoline geklommen te hebben er vervolgens weer van afgevallen zijn, zou dan het een  misschien wél iets te met het ander te maken kunnen hebben gehad? En by the way: hoeveel kinderen waren het er, die na gevaccineerd te zijn, op een trampoline hebben staan dansen en er weer van afgevallen zijn?) De dommigheid straalt er letterlijk tussen de woorden van Bruining door! Maar zo maakte Windy duidelijk, Bruijnings had toch iets over de mazelen te vertellen:

“De mazelen is geen onschuldige kinderziekte” legt Bruijning uit. Het kan dat een kind de ziekte goed doorstaat, maar er kunnen ook zware complicaties voorkomen. We hebben geen medicijn tegen de mazelen, complicaties kunnen we niet voorkomen, alleen behandelen als ze er zijn. Er wordt gezegd dat er tegenwoordig nog maar weinig kinderen aan de mazelen overlijden. Dat klopt. Onze zorg is goed en we kunnen kinderen met complicaties beter in leven houden, maar ze komen er soms echt beschadigd uit. Daarnaast kan de mazelen het immunsysteem voor langere tijd platleggen, daarom krijgt een kind bijvoorbeeld een longonsteking of hersenvliesontsteking in de maanden na een mazeleninfectie. Daar kan een kind aan overlijden en dat gaat dan de boeken is als een sterfgeval ten gevolge van een hersenvliesontsteking, terwijl dat kind die hersenvliesontsteking waarschijnlijk niet gehad zou hebben zonder die mazelen.” 

Dit is toch ergens een (waarschijnlijk onbedoelde) verholen bekentenis van Dr. Bruijning: “We hebben geen medicijn tegen de mazelen..” Maar als er dan toch geen medicijn voor is om de mazelen te voorkomen, waarom moeten kinderen dan toch worden gevaccineerd om toch beschermd te zijn tegen die ziekte? En voornamelijk: waarméé zijn die kinderen dan wel gevaccineerd? Maar Bruijning had, ‘… er jaren voor gestudeerd om het te snappen.” Wel, wat Dr. Bruijning allemaal weet te snappen, daar snappen wíj weer niets van. En daar wij op de vraag, “Hebt u een medische achtergrond?” gedwongen zijn, die met “Nee” te beantwoorden, heeft Dr. Bruijning die medische achtergrond wél, waarvan een van de a-medische vruchten vlak hierboven te lezen is: Er is géén medicijn tegen de mazelen, tóch moeten kinderen om die mazelen juist te voorkomen, worden gevaccineerd! En als ook die complicaties niet te voorkomen zijn, wat is dan nog het nut van die vaccins? Als die desondanks toch zouden zijn gevaccineerd, hadden dan die longontsteking en hersenvliesontsteking als gevolg van de mazelen (die de kinderen dan toch zouden hebben gekregen aangezien er geen medicijn voor is), voorkomen kunnen worden? Maar goed, Sanne blijkt na dit wetenschappelijke en intelligente gesprek helemaal omgeleid te zijn. Helemaal om-(de tuin)-geleid wel te verstaan! Dit hele artikel in “Vrij Nederland” straalt er voor een “hoogopgeleide” bepaald niet de wijsheid uit die men van dergelijke mensen zou mogen verwachten.

Linda & Aaron Dykes: “Fear is the Mind Killer.”

Nu is er in verband met de vrees rondom het coronavirus een interessante video op het YouTube-kanaal gepubliceerd; die is van Truthstream Media, van Aaron & Melinda Dykes. youtube.com/watch?v=RBi7YHbNdWA Hier legt Melinda uit, wat vrees en angst rondom het coronavirus met mensen doen.

Maar:

Pas op: Censuur om de Hoek! 

We weten dat de directie van YouTube intussen vele video’s heeft verwijderd waarvan een alternatieve versie over bepaalde gebeurtenissen een schending van de richtlijnen van YouTube zouden zijn. Nu had de directie op Twitter zeer recent hieromtrent het volgende meegedeeld:

“Met minder mensen om de inhoud te beoordelen, zullen we onze geautomatiseerde systemen intensiveren om YouTube veilig te houden. Gedurende deze tijd zullen er meer video’s dan normaal worden verwijderd, inclusief content die onze gemeenschappelijke richtlijnen niet schenden. We weten hoe moeilijk dit voor u allen zal zijn.” 

Wel, zou dit misschien iets te maken kunnen  hebben met de wereldwijde hype rondom het coronavirus? Misschien. Maar onder de te verwijderen video’s zal ook de documentaire, “VAXXED” de dans niet ontspringen, zo vermoedden we ten stelligste! Zo zal ook de genoemde video van Aaron en Melinda Dykes eraan moeten geloven. Maar dat YouTube nu ook video’s zal gaan verwijderen die (zoals de directie het zegt), hun richtlijnen niet schenden, is wel toch je reinste censuur! Maar eigenlijk heeft de directie altijd al die video’s verwijderd die de richtlijnen juist niet geschonden, maar eerder de waarheid achter een labyrint van leugens ontmaskerd hadden! Het antwoord op de vraag nu, of er nu ook die video’s waarop verschillende overheden zoals de onze, hun genoemde “hoor- en kijkspelen” á la Orson Welles betreffende he coronavirus hebben opgevoerd verwijderd zullen worden, zal vermoedelijk duidelijk zijn; zeer waarschijnlijk niet!

Het Coronavirus een “Bio-Wapen”? Desondanks Vreemd Genoeg Ondoeltreffend! 

Nu doen er in verband met het coronavirus al enige tijd over het internet de geruchten de ronde dat als zou dit virus een biologisch wapen zou zijn. Dit nu, kan al of niet waar zijn. Maar Michael Hoffman, meent uit een email van een zekere “Oddo” op te kunnen maken dat het virus als “bio-wapen” echter nogal ondoeltreffend zou zijn en het hier dan gaat over een media-hype rond dit virus. revisionistreview.blogspot.com/2020/03/bio-weapon-if-it-is-its-strangely.html

Tenslotte. 

De maatregelen die de Nederlandse overheid in verband met het virus had afgekondigd, blijven tot 6 april a.s. van kracht. Wat er dan zal gebeuren, zien we dan wel weer.

Ton Nuiten – 21 Maart 2020.

 

 

 

 

 

 

 

5 replies to ““The War of the Worlds”: Massahysterie onder de Amerikaanse Bevolking; Coronavirussen niet Nieuw; Tweede Kamer-Debat: Live Uitgezonden Hoor- en Kijkspel; Pieter Lakeman & het Lugubere en Bizarre Plan van Mark Rutte; Rutte (en andere Bekende Nederlanders) & de Ur-Loges; Dr. Andrew Wakefield; Sanne Windy: Hoog Opgeleid doch Gemakkelijk Omgeleid; Pas op: Censuur om de Hoek & Meer.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star