De COVID-19-Zeepbel Doorgeprikt; de Tragische dood van George Floyd; de Massa-Rellen in Amerika; Inzet Amerikaanse Leger door Donald Trump: Alsnog op Weg naar een Politiestaat; Amerikaanse Politie Gemilitariseerd Dankzij Israël; de “Knee-on-Neck-Restraint”: een Israëlische Onderdrukkende Terreurmethode; ook Nederlandse Commando’s Opgeleid in Israël; het District Columbia vs. Heller; Flashback: de “Droom” van Christenzionist Dirk van Genderen & Meer.

Tot nu toe hebben we heel wat artikelen gewijd aan het corona-virus. En ook dankzij de vele artikelen en nieuwsberichten van anderen, is nu gebleken dat heel die COVID-19-pandemie (waarvan aanvankelijk beweerd werd dat er miljoenen aan zouden sterven), slechts een grote farce is gebleken. Er zijn geen miljoenen door omgekomen, velen die dit virus onder de leden hadden, waren weer hersteld en van al die maatregelen is inmiddels duidelijk geworden dat die eerder een schadelijk effect op het menselijk immuunsysteem hebben. Daarnaast waren er groepen mensen gekomen die eisten dat de lockdowns zouden worden opgeheven; tijdens de demonstraties die zij hielden, werden geen gezichtsmaskers of andere beschermde uitrusting tegen het corona-virus gedragen; zij protesteerden er heftig tegen de economische schade die er met de lockdowns inmiddels was aangericht. En het waren vooral de verhalen omtrent de reden van deze hele charade die er in circulatie werden gebracht: alles rondom het corona-virus en de daarmee gepaard gaande paniekerige en alarmerende verslaggeving door de globale media waarmee die de volken er de stuipen op het lijf mee hadden gejaagd, was slechts vanaf het begin aan bedoeld om er een onderdrukkende politiestaat mee in te kunnen voeren! 

De Tragische Dood van George Floyd & de Daaropvolgende Uitbraak van de Massale Rellen. 

Dat alle misleiding en bedrog rondom het corona-virus slechts bedoeld was om er een politiestaat mee in te voeren, was vooral de Amerikanen inmiddels duidelijk geworden. En intussen is het hele officiële verhaal rondom COVID-19 wat een globale bedreiging zou zijn, begonnen uiteen te vallen. Zo was het zo hoge sterftecijfer aan corona-doden toe te schrijven aan de Centers for Disease Control (CDC’s) die ook alle mensen die niet aan het virus maar aan andere kwalen overleden waren, als corona-patiënten hadden opgegeven. Dat dit alles ook de rest van de volken niet onopgemerkt is gebleven, is inmiddels ook hen die uit zijn op een politiestaat duidelijk geworden. Nu zij er die niet via een nep-pandemie ingesteld konden krijgen, zullen die vervolgens met elkaar hebben beraadslaagd wat nu te doen om dit wel voor elkaar te kunnen krijgen. Er waren er immers teveel mensen die gemerkt hadden waar de overheid met die plandemic werkelijk op uit was, wakker geworden. Dit werkte dus niet meer; daarnaast zullen de relschoppers zich nu,  die zich  er op straat bevinden en de ondernemers die hun slachtoffers zijn, zich waarschijnlijk niet meer opnieuw in een lockdown laten dwingen; de hele zaak is er nu volkomen uit de hand gelopen.  En de tragische dood van de Afro-Amerikaanse George Floyd leek voor de overheid een goede gelegenheid te zijn om hun doel alsnog te kunnen bereiken. En de beelden waarop te zien is hoe een van de agenten zijn rechterknie knellend op de hals van een weerloze, op de grond liggende Floyd gedrukt hield, waren ook gruwelijk om te zien. En enkele malen konden we Floyd het horen zeggen, “Please, I can’t breathe!” (Alstublieft, ik kan geen ademhalen). Enkele omstanders waarvan er een de beelden opnam, wezen de twee agenten hier ook op; die bleven hierbij echter ongeroerd. Uiteindelijk raakte Floyd bewusteloos en werd hij door de inmiddels gearriveerde ambulance naar het ziekenhuis vervoerd waar hij ook overleed. En dit incident werd de aanleiding tot het begin van de vele massa-rellen in de Amerikaanse steden waar winkels en bedrijven van “blanke” ondernemers werden geplunderd en daarna door brandstichting werden verwoest; in vele gevallen werden die ondernemers zelf het slachtoffer van buitensporig geweld van de kant van de Afro-Amerikaanse bevolking en sommigen zijn er ook aan bezweken.

De Antifa & Agent Provocateurs: Massale Rellen van Tevoren Bepaald? 

Massabetogingen die aanvankelijk vredig en geweldloos begonnen waren, sloegen later echter om in bloedige veldslagen nadat er vanuit de demonstranten met water gevulde flessen en ander materiaal naar de zich intussen opgestelde politiekordons werden gegooid. Het waren vooral bakstenen waarop demonstranten de hand op hadden weten te leggen, waarmee de politie werd bekogeld. Wat hier nu zo opmerkelijk aan was, was dat er op bepaalde plaatsen vooraf al pallets vol met bakstenen waren geplaatst terwijl er geen constructie voor gepland was (de aanleg van een parkeerplaats, de bouw van een huis etc.) Het zijn juist die bakstenen die door demonstranten gebruikt werden om er die rellen mee te veroorzaken. Dit doet zeer sterk vermoeden dat al die rellen op de een of andere wijze van tevoren gepland moeten zijn geweest. lawenforcementtoday.com/report-piles-of-brick-are-being-staged-in-cities-around-the-country-indicating-riots-are-planned/ Verder is daar de beweging, Antifa, een gewelddadige groep die er door middel van veel geweld het fascisme in Amerika wil bestrijden. Die heeft er al vaker voor de nodige problemen gezorgd. Er zijn er al verschillende oproepen voor gedaan om die beweging nu eens aan banden te leggen. youtube.com.watch?v=10bS04QLull (“Kayleigh McEnany explain what it will take to stop antifa”) Van Fox News, “Fires break out near the White House.” Degenen die met de gewelddadigheden begonnen zijn, lijken niet meer dan agent provocateurs te zijn die vanaf het begin al op een gewelddadige confrontatie met de politie uit waren. Wat hier nu zo ironisch aan is, is dit: Antifa, die met haar gewelddadigheden beweert de invoering van een politiestaat te verhinderen, biedt hier juist een pretext voor doordat die er wél zal komen: 

“Er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet betrokken zijn bij misdaad en geweld. Zij zijn echter de dupes, de idealisten die door de staat en de propaganda-media stelselmatig worden uitgebuit. Gewelddadige anarchisten -waarvan er velen ongetwijfeld provocateurs zijn- zijn niet geïnteresseerd in gerechtigheid, eerlijkheid, geweldloosheid en een vreedzame dialoog. Zij bieden een pretext voor de invoering van een fascistische politiestaat.” blacklistednews.com/article/77118/george-floyd-endgame-martial-law-and-a-police.html

En president Donald Trump heeft al laten weten dat als de burgemeesters van de steden waar al die rellen aan de gang zijn, zij die niet onder controle kunnen krijgen, het Amerikaanse leger dit wel zal gelukken. Aldus zal hij Amerikaanse legereenheden vandaag of morgen er de opdracht toe geven, met militair geweld indien nodig, een einde te maken aan al die gewelddadigheden. https://www.lawenforcementtoday.com/president-trump-if-mayors-cant-stop-the-rioting-the-united-states-military-will/ Ook vele ondernemers hebben al een beroep gedaan op Trump om er het leger voor in te zetten. En met de inzet van het Amerikaanse leger zal die fascistische politiestaat er dan ook komen.

De Poging tot Invoering van een Fascistische Politiestaat: van COVID-19 tot de Massale Rellen van Vandaag. 

Wat we uit al het bovenstaande kunnen afleiden, zouden we ons hierbij het volgende voor kunnen stellen: Nu de hele COVID-komedie als een zeepbel doorgeprikt is, waardoor er de invoering van een fascistische politiestaat op zijn minst vertraagd mee werd, zou men er bij de Amerikaanse overheid de koppen bij elkaar hebben gestoken. Wat nu te doen nu die hele COVID-19-affaire bezig is uiteen te vallen? En het zijn nu die massale rellen die er nu in verschillende Amerikaanse steden gaande zijn die hier een voor de elite geweldige uitkomst boden. Aldus zouden het zij kunnen zijn die hier de hand in gehad zouden kunnen hebben; die agent provocateurs die de betogingen in massale veldslagen deden omslaan, zullen zeer waarschijnlijk provocateurs zijn, die er door de overheid op strategische plaatsen tussen al die overige demonstranten waren gezet. Vandaar dat er in Amerikaanse steden al voordat die rellen uit zouden breken, paletten met bakstenen waren neergezet! Zou hierbij het incident met die agenten en George Floyd dan in scene gezet kunnen zijn? Dit hoeft niet; ook veel eerder waren er al rellen in bijvoorbeeld New Orleans uitgebroken nadat politieofficieren waren vrijgesproken van de mishandeling van de Afro-Amerikaan Rodney King. En op 29 april 1992 sloeg er de vlam in de pan. https://www.nbclosangeles.com/from-the-archives-la-riots-tv-news-coverage/34623/ Met andere woorden: in de Verenigde Staten zijn er al vaker spanningen tussen bepaalde bevolkingsgroepen geweest die nadat die er zich voldoende opgehoopt hadden, zich uiteindelijk hebben gemanifesteerd in gewelddadigheden, massa-plunderingen en brandstichting. Het is echter dit jongste incident wat de overheid echter bijzonder goed van pas kwam!

De Amerikaanse Politie Gemilitariseerd. 

Nadat de beelden waarop te zien is hoe een van de twee agenten met zijn rechterknie George Floyd tegen de grond gedrukt houdt viraal gingen, waren velen dan ook geschokt door dit wrede optreden van de politieambtenaren. Het is dan ook niet vreemd dat er al enige tijd verhalen de ronde doen dat de politie in Amerika er intussen gemilitariseerd is. Hoe is dit zo gekomen? Het antwoord is: Israël. Het is er namelijk de gewoonte in de Verenigde Staten dat delen van het politieapparaat een tijd lang naar Israël gaan om er de onderdrukkingstechnieken te leren waarmee de Israëlische overheid en het leger er de Palestijnen nu reeds lang mee onderdrukken. En nadat zij er die technieken hebben geleerd, keren die weer terug naar Amerika om die er bij bepaalde gelegenheden toe te passen. En dit zou ook het geval kunnen zijn geweest met het incident met Floyd. Waar de elite mat COVID-19 nu wel met succes in is geslaagd, is dat die er een einde aan de gele hesjes-demonstraties in Frankrijk heeft weten te maken. Ook toen was er tijdens die demonstraties sprake van een onevenredige hoeveelheid aan politiegeweld. Nu hadden we er al eerder het een en ander met betrekking tot Israël over geschreven; het ging hier over onder meer Stephane Blet en de “zionistische bovenklasse” in Frankrijk. Maar het ging tevens over de globalisering van de Israëlische bezetting in Palestina van de Palestijnen:

We zullen er hier nu een punt (.) achter gaan zetten. Vóórdat we dit gaan doen nog even het volgende: daar waar het om onze artikelen gaat die geheel in het teken staan van het Israëlisch-Palestijnse conflict, het lijkt of er van de kant van de gevestigde media weinig interesse voor is. Zou het kunnen zijn dat er misschien wordt gedacht dat we er nu wel alles van afweten en dat het wel goed is? Of is er om een andere reden een bepaalde mate van desinteresse opgetreden? Wel, dat kan heel goed mogelijk zijn. Of misschien denkt men dat het met die Palestijnen allemaal ergens een beetje een soort van “ver van mijn bed-show” is. Mocht dit het geval zijn, dan zouden we ons de woorden van Pauline Bok van Foreign Policy nog even moeten herinneren: 

“Het afgelopen jaar in Frankrijk biedt een mogelijk voorproefje voor de toekomst van het Westen: toenemende protesten tegen het liberalisme – en toenemend geweld tegen de protesten.” 

“Het Westen” behelst natuurlijk niet alleen Frankrijk maar tevens de rest van West-Europa (inclusief Nederland) en uiteindelijk ook de Verenigde Staten van Amerika. En dit houdt in dat terwijl de Palestijnen er in Israël geleidelijk aan worden uitgeroeid, de Fransen in hun eigen land tot Palestijnen worden gereduceerd (voordat die er op economische wijze geleidelijk aan zullen worden uitgeroeid.). En ook Nederland zal dit lot zeer waarschijnlijk niet bespaard blijven (als men er nu al niet mee bezig zou kunnen zijn). En ook Amerika (wat zich in zekere zin al in de macht van de zionistische overheersers bevindt), zal dit lot beslist niet ontlopen. In dit verband sluiten de woorden van Rick Wiles van TruNews hier prachtig bij aan: 

“Om u slechts een idee te geven van wat het is om onder Joodse heerschappij te leven -want je kunt er beter over nadenken hier in Amerika- want wat zij willen doen is, zij willen de zionistische bezetting globaliseren. Ik zei dit op een avond in Bethlehem; we hadden een diner met enkele Palestijnse functionarissen inclusief de voormalige ambassadeur voor de Verenigde Staten, degene die door president Trump verwijderd werd, (“en enkele Amerikaanse voorgangers” vult een van de medewerkers aan), “Het was een fantastische avond en ik zei (ik zat aan de tafel en ik zei), “De zionisten willen de bezetting globaliseren.” En ik zag de blik op de gezichten van de Palestijnen en zij begrepen niet wat ik zei. “Nee, serieus, dit is wat ik mij realiseer. jullie zijn de testcase, zij willen dit globaliseren; zij willen hier technologie, surveillancetechnologie en artificial intelligence om de bezetting te globaliseren bij gebruiken en de wereld te domineren.” trunews/stream/palestinians-justice-icc-opens-war-crimes-investigation-of-israel (vanaf 0:23:28)

Rick Wiles heeft het dan over Amerikaanse politiedepartementen waarbij de leden ervan naar Israël gegaan waren waar die een training genoten hadden. Dat wat zij daar hebben geleerd, zal in de toekomst tegen de eigen Amerikaanse bevolking worden gebruikt. In een van haar artikelen maakte Riana Khalek van Electronic Intifada dit op 4 december 2015 al duidelijk: 

“Amerikaanse politieagenten worden door Israël onderwezen over hoe de tactieken die dood en ernstige verwondingen over talloze Palestijnen in de afgelopen paar maanden hebben gebracht, te gebruiken. Agenten van 15 Amerikaanse politiediensten zijn recent naar het Midden-Oosten gereisd voor lessen va hun Israëlische collega’s. Voor 10 dagen namen politieagenten van New York, Miami, het politiedepartement van Los Angeles, het Bureau Drugsbestrijding en de Amerikaanse Douane en Grensbeschermingsdienst de dagelijkse operaties van de politie van Jeruzalem, de Israëlische Grenspolitie en de geheime dienst Shin Bet waar, die allemaal een vitale rol spelen in het geven van leiding aan het controlestelsel van Israël over de Palestijnen.” electronicintifada.net.blogs/riana-khalek/us-cops-trained-use-lethal-israeli-tactics https://tinthor.org/2020/01/26/de-hongaarse-opstand-van-1956-de-huidige-protestdemonstraties-van-de-franse-gele-vesten-van-de-hongaarse-anti-joodse-opstand-naar-de-franse-anti-zionistisch-maconische-opstand-stephane-blet-d/

De vele en langdurige demonstraties door de Gele Hesjes in Frankrijk is zoals al gezegd, met succes beëindigd vanwege die nep-COVID-19-pandemie. Nu zou die komende politiestaat in Amerika er (als de huidige omstandigheden er niet binnen korte termijn zullen veranderen) er een kunnen zijn in de vorm van een Zio-Fascistische Politiestaat. 

Flashback: 2012: Meer dan 100 Wetshandhavers Bezoeken Conferentie Georganiseerd door het Israëlische Consulaat. 

Dat het nu inmiddels zo goed als zeker is dát er een Zio-Fascistische Politiestaat in Amerika zal komen, kan duidelijk worden afgeleid uit het volgende: In 2012 bezochten meer dan 100 Amerikaanse wetshandhavers uit de staat Minnesota een conferentie in Israël die destijds georganiseerd was door het Israëlische consulaat. Daar werden hen de terreurtactieken bijgebracht waaronder de “knee-on-neck-restraint.” Deze methode om er gearresteerde Palestijnen mee in bedwang te houden, zagen we weer terug bij die agent die op deze wijze de op de hulpeloos op de grond liggende George Floyd in een knellende greep hield! israelpalestinenews.org/minn-cops-trained-by-israeli-police-who-often-use-knee-on-neck-restraint/ Zie ook biblicisminstitute.wordpress.com/2020/06/02/the-knee-on-neck-long-a-staple-of-israels-occupation-of-palestine/ En hiermee wordt het helder en klaar dat zowel Gaza als de Bezette Palestijnse Gebieden (waar dergelijke Israëlische terreuracties op Palestijnen regelmatig worden toegepast), tot dusver niet meer zijn geweest dan een testcase, een testlocatie, die zich nu ook over de Verenigde Staten uit zal strekken. En wat zal erop volgen nadat ook Amerika zal zijn getransformeerd in een testlocatie? Zullen daarna de West-Europese landen waaronder ook Nederland dan aan de beurt komen zoals Pauline Bok door liet schemeren?

Ook Nederland niet Verschoond

Hier in Nederland hebben we gelukkig niet van die vreselijke rellen die er zich nu in de Verenigde Staten voordoen. En dit is natuurlijk ook het geval in de rest van West-Europa. Ons land blijkt echter niet altijd verschoond te zijn van politiegeweld; en we hadden hier echter recent nog een incident en dit draaide rond Tomy Holten: 

“”De afgelopen week spraken vele duizenden Nederlanders zich uit over de dood van George Floyd, die in de VS om het leven kwam door politiegeweld. Dat gebeurt ook in Nederland. Wie kent Salim Hadj Ali, Raymon Goekol? Of bijvoorbeeld Tomy Holten? Er zijn grote overeenkomsten tussen de aanhouding van Tomy Holten en George Floyd. Tomy overleed twee maanden geleden op 14 maart 2020. Het optreden van de politie toont grote overeenkomsten. Ook Tomy werd langdurig met zijn gezicht op de grond gedrukt terwijl een agent geknield zat op z’n rug/nek en een andere agent zijn politieschoen op zijn gezicht had.” controlealtdelete.nl/blog/is-tomy-holten-onze-george-floyd

En elders op die site lezen we dat er een wetsvoorstel in de maak is om er de politie wat het gebruik van geweld aangaat, een ruimere bevoegdheid mee aan te geven. controlealtdelete.nl/blog/onderbouwing-nieuw-wetsvoorstel-klopt-niet

Heeft Ook Nederlands Politie- en Militair Personeel Deelgenomen aan Israëlische Trainingen? 

Nu is hier de vraag van belang: Heeft ook Nederlands Politie- en Militair Personeel in het verleden deelgenomen aan trainingen in Israël? En het antwoord hierop is dat we hier inderdaad iets over hebben gevonden; het is de Nederlandse organisatie, “Stop Wapenhandel” in Amsterdam die in een van haar uitgaven de wapenhandel tussen Nederland en Israël aan de kaak gesteld heeft:

“Er is grote behoefte in de strijd tegen ‘terrorisme’ naar ‘beveiligingsproducten’ die ongewenste activiteiten kunnen opsporen binnen een maatschappij. Israël produceert superieure producten, goed bruikbaar voor staten en andere organisaties die hun bevolking willen controleren. Zo produceren Israëlische bedrijven zeer geavanceerde surveillancesystemen (spionagetechnologie), zoals camera’s met gezichtsherkenning, al dan niet op drones. En systemen die doelen opzoeken, zoals bewakings- en aanvalsdrones. De enorme hightech industrie in Israël (50% van de nationale export) en de ervaring opgedaan door het conflict en de bezetting zijn ideaal voor het produceren van ‘beveiligingstechnologie.’ Uit cijfers van SIPRI blijkt dat Israëlische export voor meer dan de helft bestaat uit zogenaamde surveillancesystemen en dat dit dan ook de motor is van de verdubbeling van Israëlische export tussen 2001 en 2012. Ook zijn Israëlische entiteiten door hun ervaring gewilde trainers van militairen en ‘security personeel.’ Ook Nederlandse militairen worden getraind op Israëlische trainingsfaciliteiten, hierover later in het rapport meer.” stopdewapenhandel.org/sites/stopdewapenhandel.org/files/Militaire%20relaties%20Israel%20final%20version.pdf (bladzijde 11)

En verderop lezen we dat het Nederlandse Korps Commandotroepen in 2012 en 2014 gebruik gemaakt had van Israëlische trainingsfaciliteiten. Die kreeg hierbij een opleiding op het gebied van “Special Operations Urban Terrain (SOUT) en Contra-Terreur Systeem.” Over de opleiding van 2014 schreef de Commandostichting in haar blad, de “Groene Baret”, dat dit korps eerst opgewarmd werd middels een rondleiding door de oude stad van Jeruzalem waar hen door gidsen een “objectieve en accurate geschiedenis” van werd verteld:

‘ Tijdens de eerste weekendbreak is een georganiseerde rondleiding in de oude stad van Jeruzalem genoten. De gidsen vertelden openlijk en objectief over de geschiedenis van het land Israël in het algemeen en Jeruzalem in het bijzonder. Jeruzalem is zonder twijfel één van de meest bijzondere en geschiedenis rijkste steden van de wereld. Al sinds ver voor de boekdrukkunst streden volkeren, stammen en geloven met elkaar om de heilige grond te kunnen bezitten. Deze “clash of civilisaties” wordt wel erg duidelijk als je door de stad loopt en ziet dat een bepaalde minaret gebouwd is op de overblijfselen van een oude kerk, die op zijn beurt weer gebouwd is op de overblijfselen van een nog oudere moskee. Wat Jeruzalem ook heden ten dage zo bijzonder maakt, is de “tolerance-factor.” In de oude stad Jeruzalem zijn vier kwartieren ingericht. Joden, Islamieten, Christenen en Orthodoxen leven in de zelfde stad in een gereguleerde vrede naast elkaar en soms zelfs door elkaar heen.” 

Waarna er het volgende op puntige en waarachtige wijze het volgende over deze warming-up werd geschreven:

“Deze tekst laat zien hoe militairen tijdens hun bezoek enkel de Israëlische kant van het verhaal te horen krijgen. De Palestijnen zouden niet snel spreken van een ‘tolerance-factor’ of gereguleerde vrede.” 

En verder:

“Minister Hennis stelde bij haar bezoek aan Israël in 2014 dat de trainingen passen bij het aanhalen van de militaire samenwerking met Israël. Nederland profiteert via de trainingen van ervaringen van een leger dat al decennia lang humanitair oorlogsrecht schendt in een bezet gebied. Ook wordt met de ‘culturele en maatschappelijke activiteiten’ een totaal eenzijdig en verkeerd beeld van een belangrijk conflict geschetst. Het is niet bekend hoe hoog de vergoeding is die Nederland aan Israël betaalt voor gebruik maken van de faciliteiten.” (bladzijde 18, vetdruk toegevoegd)

Wel, dat slaafse artikel wat er door de Commandostichting in de Groene Baret geschreven werd, zou net zo goed door een Dirk van Genderen, Jan van Barneveld of een van de overige christenzionisten geschreven kunnen zijn; eenzijdig, slaafs en vleierig! Maar goed, eigenlijk gaat het hier om de vraag of ook Nederlandse politie-units in het verleden deel hadden genomen aan trainingen in Israël. Zoals al wel duidelijk zal zijn, hebben we hier niets specifieks over gevonden maar dat het Nederlandse commando’s zijn die hier in het verleden wél aan hadden deelgenomen.

De Massa-Rellen: Reden voor de Amerikaanse Overheid voor een Strengere Lockdown. 

Hoewel een groot deel van de Amerikaanse bevolking zich vanwege al die massa-rellen niet langer houdt aan de maatregelen die er ook daar vanwege de corona-crisis waren ingesteld, heeft die overheid het zich toch ten doel gesteld dat die maatregelen niet alleen weer zullen worden gehandhaafd. Die zullen ook nog eens flink worden aangescherpt. En het is het Amerikaanse leger wat hier na er in te zijn gezet, aan mee zal werken. Het gevolg is natuurlijk dat er op deze wijze er die politiestaat alnog zal worden ingevoerd. Nu is dit eigenlijk ook weer niet geheel waar aangezien die politiestaat er in werkelijk al is! En dit kwam weer even tot uiting in de vorm van de ronduit misdadige behandeling die Floyd van die twee politiebeambten kreeg. Intussen is de nood en de wanhoop onder de bevolking daar vanwege al die ellende zover toegenomen dat een deel ervan er nu om smeekt dat Trump het leger hier tegen in zal zetten!

Het Second Amendment: het Recht om Wapens te Bezitten en om bij Zich te Dragen. 

Een andere reden dat de politiestaat in Amerika die er zoals gezeg al is, maar nog niet in zijn geheel openbaar is geworden, is dat de Amerikaan er het recht heeft om (vuur)wapens zowel te bezitten als bij zich te dragen; dit overeenkomstig het Second Amendment van de Amerikaanse Grondwet. Dat leest als volgt:

“Een goed gereguleerde militia die noodzakelijk is voor de veiligeid van een vrije staat; het recht van het volk om wapens te houden en om te dragen, zal niet worden geschonden.” 

En het is dit, wat nu een probleem voor een deel van de Amerikaanse overheid is, die er nu eerder vandaag dan morgen naar verlangt, die politiestaat in zijn geheel gevestigd te zien. Zolang er niet iets aan dit Second Amendment ofwel Tweede Wijzigingsclausule zal worden gedaan, zal de overheid het worden verhinderd dit te doen. Het is dan om die reden dat er in het verleden pogingen zijn ondernomen, die wetswijziging flink te beknotten zo niet ongeldig te verklaren. En het waren dan de verschillende schietpartijen op bijvoorbeeld scholen of gebouwen die werden aangegrepen om die wetswijziging eens drastisch in te perken. En het is zonder enige twijfel zo, dat op zijn minst een deel van die schietpartijen, een door de Amerikaanse overheid opgezette “psy-op” (psychologische operatie) moet zijn geweest om er de bevolking toe te krijgen, zich aan pogingen tot wapenbeheersing van de kant van de overheid te onderwerpen.; tijdens debatten in de Amerikaanse Senaat werd dan weer aangedrongen op wetten voor wapencontrole.

Het District Columbia vs. Heller. 

Een poging tot wapencontrole en -beheersing was de zaak, het Columbia District vs. Heller in 2008. De uitkomst van deze rechtszaak was deze:

“We zijn op de hoogte van het probleem van wapengeweld in dit land en we nemen de bezwaren die de vele amici naar voren hebben gebracht en die geloven dat het verbod op het bezit van handwapens een oplossing is, serieus. De Grondwet laat het District van Columbia verschillende middelen na, dit probleem inclusief enkele maatregelen voor de regulatie van handwapens, te bestrijden. Maar door de verankering van wettige rechten worden er bepaalde beleidskeuzes van de tafel genomen. Die houden in, het absolute verbod op het bezit en gebruik van handwapens voor zelfverdediging thuis. Ongetwijfeld denken sommigen dat het Tweede Amendement in een samenleving waar ons leger onze trots van de Natie is, er een goed getrainde politiemacht is die persoonlijke veiligheid biedt en waar wapengeweld een ernstig probleem is, wel achterhaald zal zijn. Dit is waarschijnlijk aan te vechten. Maar wat niet aan te vechten is, is dat het niet de taak van het Gerechtshof is, te verklaren dat het Tweede Amendement achterhaald zou zijn.” law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/beararms.htm

En als we het artikel daar in zijn geheel lezen, lijkt het er toch op dat dit Tweede Amendement weer op verschillende manieren wordt uitgelegd. Maar hoe dan ook, dit geeft de Amerikaanse burger het recht op het houden en dragen van wapens.

Flashback: Christenzionist Dirk van Genderen & zijn “Droom.” 

Tenslotte willen we nog even wat terug gaan in de tijd. Herinnert u zich nog dat de christenzionist, Dirk van Genderen, ooit eens zei een “droom” te hebben gehad? Dat was natuurlijk geen echte droom maar dat wat hij erover had gefantaseerd zag hij duidelijk voor zich; die droom hield een samenwerkingsverband tussen Nederland en Israël in. En om die reden. zo deelde hij destijds in een van zijn columns mee, werd Nederland zo gezegend. Want nu weten het al lang wel: “Wie Israël zegent, wordt op zijn beurt door God gezegend” overeenkomstig de beruchte Genesis 12:13-doctrine. En hoe meer Israël door Nederland gezegend werd, hoe beter het ook met Nederland zelf ging! Nu, wat schreef Van Genderen er nu destijds over? Lees het maar:

“In mijn droom gaat het ook beter met ons land. Economische groei, minder criminaliteit, een anterkkende werkgelegenheid en onverwacht gaat ook de natuur vooruit. Het lijkt wel of het land vruchtbaarder is geworden. Sommigen vragen zich verbaasd af wat er toch gebeurt. 

Gelovigen weten dat het de zegen van de Heere is. Wie Zijn volk zegent, wordt immers gezegend, zei Hij al tegen Abraham. Het tourisme vanuit Nederland naar Israël zit flink in de lift. Veel mensen zijn nieuwsgierig naar het ‘wonder’ van Israël. Melkveehouders wilen weten waarom de Israëlische koeien het beter doen dan de Nederlandse. Tuinders zijn benieuwd naar het geheim van de enorme opbrengsten in de Israëlische tuinbouw. En ict,ers willen weleens weten waarom bijna alle nieuwe technologische uitvindingen in Israël plaatsvinden. Nederlandse studenten schrijven zich in bij Israëlische universiteiten, Joodse jongeren komen in Nederland studeren, zie ik in mijn droom. 

Het Nederlandse leger is een samenwerkingsverband aangegaan met het Israëlische leger, de IDF, en de Nederlandse geheime diensten werken nauw samen met de Mossad, de Israëlische geheime dienst, nog steeds in mijn droom. Israëlische deskundigen helpen Nederland om terreuraanslagen te voorkomen. Als Nederland hebben we, buiten de Europese Unie om, een uniek handelsverdrag gesloten met Israël, zodat Israël nu onze meest begunstigde handelspartner is. In de supermarkten liggen volop Israëlische producten. Op internationaal politiek terrein werken we nauw samen en in de VN staat Nederland pal voor Israël.” https://tinthor.org/2019/07/23/kees-van-der-staaij-en-zijn-lange-adem-israel-vs-de-geneve-conventies-kees-van-der-staaij-vs-abdou-khoulani-ramzy-baroud-sahar-huneidi-vs-christenzionist-dirk-van-genderen-met/ (vetdruk toegevoegd)

Doch Alas, en Lo and Behold, nadat Van Genderen weer uit zijn absurde droom ontwaakt was, moest hij constateren dat het nu toch allemaal anders was! Israël werd nog altijd bekritiseerd in plaats van gezegend. En “Wie nu een Israëlische vlag ophangt, kan een seen door zijn ruit krijgen.” Maar ondanks dit, blijft Van Genderen dromen dat het ooit eens zover zal komen dat ook Nederland Israël in afdoende mate zal gaan zegenen. Maar zoals we gezien hebben bij “Stop Wapenhandel”, hééft Nederland al op het gebied van de wapenhandel een verdrag met Israël. En in dat pdf wordt echt niet gesproken over de vele “zegeningen” die we hiervan inmiddels zouden hebben ontvangen; in dat document wordt eerder -en terecht- gesteld dat Nederland er aan meewerkt, de talloze scchendingen van de Palestijnse mensenrechten door Israël daar in stand te houden. En dan die samenwerking tussen verschillende Amerikaanse politie-units met het Israëlische leger en politie; zoals we ook hebben gezien, is die ene terreurtactiek, de “knee-on-neck-restraint” die een van die agenten op de hulpeloze George Floyd toepaste waardoor die bewusteloos raakte en later overleed, rechtstreeks afkomstig uit het Israëlische arsenaal aan terreurmethoden! Nu de vraag: werden de Verenigde Staten vanwege die samenwerking met Israël hiermee ook door God “gezegend”? Jazéker: het gevolg: talloze massa-rellen, plunderingen, brandstichtingen en gevallen waarbij verschillende “blanke” ondernemers zodanig werden mishandeld dat die er het leven bij lieten! 

Dirk van Genderen: te Vér Gegaan? 

Nu hadden we zojuist op de link van Van Barneveld zelf naar dat bewuste artikel geklikt: https://www.dirkvangenderen.nl/2016/10/05/een-droom-over-israel-en-nederland/ En wat blijkt? Het artikel is weg, is er niet langer te zien! Kennelijk heeft Van Genderen ook hier de verschillende artikelen waar het Israël aangaat, waarvan het bovenstaande, gelezen. We hadden er op zijn site bij onze (kritische) reacties op zijn artikelen die met Israël zijn gerelateerd, namelijk ons adres van onze site achtergelaten. Hij zal er ook dit artikel wat wij hier hebben geschreven, gelezen hebben. Vermoedelijk zou het daarom kunnen dat Van Genderen meent met zijn “droom” over die samenwerking tussen Nederland en Israël te vér gegaan zou kunnen zijn. En heeft hij dit later verwijderd. Of Van Genderen nu meent dat hij met zijn artikel nu te vér gegaan zou kunnen zijn of niet, we zijn er in ieder geval blij mee, dát hij zijn artikel er inmiddels verwijderd heeft! We weten alleen niet of daarmee ook zijn fanatieke voorliefde voor een staat waar de Palestijnse mensenrechten er om de haverklap worden geschonden, verdwenen zou kunnen zijn. Een van de recente artikelen, “Schuld belijden aan God en aan het Joodse volk” https://dirkvangenderen.nl/2020/05/15/schuld-belijden-aan-god-en-aan-het-joodse-volk/ laat echter zien dat het licht wat er aan het einde van deze duistere tunnel gloort, wat Van Genderen betreft, nog lang niet is bereikt! Er is dus wat hem aangaat, nog een hele weg af te leggen voordat die eens bij (Bijbelse) zinnen zal komen.

Zo, dit was het dan weer; we hebben er weer heel wat tijd in gestoken om het een en ander weer op onze site te zetten. Die het horen, die hore, die het verstaan, die versta!

Ton Nuiten – Maandag 8 Juni 2020.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star