Het RIVM; Jacco Wallinga: Kans Toename Besmettingen; Maatregel 1,5 Meter: van Maatregel tot Wet; Mogelijke Verhoging Zorgpremie?; de “Nederlandse Cowboys” over het Herkennen van Nepnieuws; Mogelijk Strengere Lockdown; President John Magufuli van Tanzania & de Weefselmonsters van een Geit, Schaap, Konijn etc.

Hè,eindelijk; we mogen nu weer wat naar buiten na enige tijd in onze huizen in een soort van “huisarrest” vanwege het corona-virus te zijn gehouden. Het is nu nog wel wat beperkt, maar volgens premier Mark Rutte hebben we ons goed aan die maatregelen gehouden. En als dit nu ook verder goed zal gaan, zullen de maatregelen op 1 juli a.s. nog wat meer worden versoepeld en als dit dan weer op zijn beurt allemaal goed zal gaan, kunnen we vanaf september misschien weer terug naar het “oude normaal.” Aldus zal er hier en daar al wat optimisme te bespeuren zijn.

Het RIVM. 

Zoals het hier het geval is, gaan onze politici alleen maar af op wat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu (RIVM) over het corona-virus te zeggen heeft. Dat deze instelling echter niet te vertrouwen is, hadden we al eerder aangegeven; dit had van doen met het gebrek aan gegevens over het corona-virus, complottheorieën omtrent het corona-virus, de 5G-masten:

“De vraag die hier nu bij ons op zou moeten komen wat het RIVM betreft, is deze: Waaróm is deze instelling zo uiterst zuinig met het delen van gegevens over het corona-virus? Dit kunnen we niet met zekerheid vaststellen; zelf heeft het RIVM er niets over te zeggen. Maar aan de andere kant zouden we er wel een sterk vermoeden van kunnen krijgen over de mogelijke reden can het ontbreken aan heldere gegevens een bronnen. Het is nu weer heel lang geleden dat de krant, Trouw, op 20 januari een artikel publiceerde waarin gemeld werd dat een medewerker van het RIVM, Hans de Kwaadsteniet, het een en ander over deze instelling naar buiten bracht. Dit had destijds te maken met “verspreiding van schadelijke stoffen in het milieu.” De Kwaadsteniet, eigenlijk een klokkenluider (“whistleblower” in het Engels), was, vertelde tegenover de krant dat het RIVM “een bedachte wereld, los van de realiteit” was; hij beschuldigde de instelling destijds van “leugen en bedrog.” Al een paar jaar eerder voordat De Kwaadsteniet met zijn kritiek naar buiten zou komen, had hij binnen de instelling getracht een luisterend oor voor zijn kritiek te krijgen. Dit bleek tevergeefs te zijn geweest.”

Hans Bezemer de Bioloog & Eduard Bomhoff. 

We schreven toen ook over de bioloog, Hans Bezemer; de online-krant, de Dagelijkse Standaard besteedde er aandacht aan in een artikel waarin ons verteld werd hoe we door zowel het RIVM en de media voorgelogen werden. En ook Eduard Bomhoff had zich laatdunkend over het RIVM uitgelaten daar die volgens hem leugens verspreid had over de maskers tegen COVID-19. Ondanks het medische strafblad wat het RIVM zich al door die kuiperijen op de hals gehaald had, wist Madeleine van Toornbug (Tweede Kamerlid CDA) er toch het volgende van te zeggen:

“En je zag het ook bij ons RIVM wat natuurlijk een fantástische organisatie is dat we die hebben, mogen we dankbaar voor zijn. Als Van Dissel spreekt, luistert iedereen; hij is écht aan het kijken, wat zijn de beste maatregelen…” https://tinthor.org/2020/04/15/weigering-van-gevalideerde-corona-test-uit-duitsland-door-de-centers-of-disease-control-misinformatie-publiek-veel-economische-in-amerika-rivm-rijksoverheid-geen-wetenschappelij/

Jacco Wallinga: Kans op Toename Besmettingen.  

Van Toornburg liet zich dus positief uit over zeowel het RIVM als de directeur ervan, Jaap van Dissel. Want als die eenmaal het woord neemt en ook spreekt, “luistert iedereen.” Dat was dus een tijdje terug, maar nu we weer wat naar buiten mogen, lijkt de toekomst er weer wat zonniger uit te gaan zien, want ziet, ook vandaag schijnt die weer volop! Op 12 juni j.l. (vier dagen geleden dus) verscheen er een bericht en dat ging over Jacco Wallinga van het RIVM. Dit luidt als volgt:

“Modellenmaker Jacco Wallinga van het RIVM vreest voor een nieuwe opleving van het coronavirus. Hte reproductiegetal R0 groeit langzaan weer boven de één uit, zegt Wallinga tegen de krant Trouw. Het zogenoemde reproductiegetal R0 geeft aan hoeveel andere personen een coronapatiënt besmet. Als het getal is teruggebracht tot 1, besmet elke patiënt gemiddeld nog één andere persoon. Is het lager dan 1, dan daalt het aantal besmettingen en dooft de epidemie langzaam uit. 

Het “meest aannemelijke” reproductiegetal schommelde eind mei rond de 1. Even kwam het iets boven de 1 uit, daarna weer iets eronder. Nu lijkt het erop dat het aantal besmettingen weer zal toenemen, aldus Wallinga. en stijging van het getal was vanwege de versoepelende maatregelen ingecalculeerd. “Tegelijk zie ik de discipline versloffen. Mensen houden zich minder aan de basisregels. Onze hoop is dat het bron- en contactonderzoek van de GGD’s goed gaat lopen. Daarmee kunnen we de R er weer onderkrijgen. Zo niet, dan zie ik het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer toenemen deze zomer”, zegt Wallinga. Toch is het aantal besmettingen op dit moment nog steeds laag: één op de tienduizend Nederlanders is besmettelijk, een fractie van het aantal op het hoogtepunt van de epidemie. Ook plaatst Wallinga een kanttekening dat de modellen niet bedoeld zijn voor voorspellingen. “Ze worden gemaakt om beleidsmakers inzicht te geven in het effect van maatregelen. Zonder modelbereking is zo ’n maatregel een blinde gok.” businessinsider.nl/rivm-coronavirus-verspreiding-r0-stijgt/

Hoewel het aantal besmettingen nu nog laag is, zou dit dan later weer kunnen stijgen. En zo ja, dan zou dit onder meer toe te schrijven zijn aan mensen die zich minder aan die basisregels houden. Of ook dit nadat we uit het bovenstaande af kunnen leiden, wát het RIVM wel niet voor een instelling is (en dat is beslist geen positief beeld), betreffende de toename aan besmettingen op waarheid zou berusten, weten we echter niet.

Tijdelijke 1,5-Maatregel Verheven tot Wet. 

Elders op de site van Business Insider lezen we er dit:

“De tijdelijke maatregel om 1,5 meter afstand te houden, wordt binnenkort verankerd in een speciale coronawet van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Dat meldt RTL Nieuws die de hand heeft gelegd op de eerste versie van de wet. De maatregelen om 1,5 meter afstand te houden en niet in groepen bij elkaar te komen, zijn vooralsnog vastgelegd in noodverordeningen. Dit is een ultiem instrument van burgemeesters om de orde te handhaven. Maar de noodverordeningen zijn eigenlijk bedoeld om een acute crisis het hoofd te bieden. Zo kan een noodverordening worden ingezet om te voorkomen dat een voetbalwedstrijd of demonstratie uit de hand loopt. Het is niet de bedoeling dat de noodverordening tot in lengte van dagen van kracht blijft. Volgens RTL is de afgelopen weken daarom koortsachtig gewerkt aan een spoedwet. Daarin staan veel maatregelen die ook al in de noodverordeningen golden, zoals

– Houd anderhalve meter afstand, anders riskeer je een boete. 

– Waar nodig kan de minister voorschrijven beschermingsmiddelen te dragen zoals een mondkapje. 

Maar niet alles is in de spoedwet hetzelfde als in de noodverordening. Zo wordt het begrip huishouden verruimd. Een camping, studentenhuizen en huizen waar arbeidsmigranten wonen zijn volgens de nieuwe wet een gemeenschappelijke huishouding. Dit is echter nog niet de definitieve versie van de wet. Wellicht worden er nog dingen aangepast naar aanleiding van de Raad van State en een debat in de Tweede en Eerste Kamer. Minister de Jonge wil de wet per 1 juli laten ingaan.” businessinsider.nl/15-meter-afstand-corona-regel-wet/

Verhoging Zorgpremie Wegens Minder Inkomsten Reguliere Zorg? 

En weer elders op de site lezen we er iets over een mogelijke verhoging van de zorgpremie: 

“De corona-uitbraak heeft ook financieel grote impact op de Nederlandse zorg. Aan de ene kant hebben ziekenhuizen fors hogere kosten gemaakt; maar aan reguliere zorg is juist minder aandacht besteed. Vraag is of de zorgpremie omhoog moet. Intensive care-afdelingen van ziekenhuizen draaiden de afgelopen maanden overuren met Covid 19-patiënten. Ziekenhuizen gaven meer geld uit, maar tegelijk draaiden veel medisch specialisten en zorgaanbieders minder uren. Zorgverleners die minder omzet draaiden, zoals tandartsen en fysiotherapeuten, zijn hier deels voor gecompenseerd. Toch lijkt het erop dat de zorgkosten per saldo flink hoger uitvallen dit jaar. De vraag is wie die rekening gaat betalen. Er wordt nog niet gesproken over het verhogen van de zorgpremie volgend jaar om de kosten van de coronacrisis te dekken. Volgens minister van Rijn van Medische Zorg is het “veel te vroeg daar ook enige uitspraak over te doen.” Dat er voor de aanpak van de coronacrisis veel kosten worden gemaakt, is volgens de bewindsman duidelijk. Maar waar die rekening uiteindelijk belandt, daar zal nog naar worden gekeken. De premie gaat “niet per definitie” omhoog, aldus Van Rijn.” businessinsider.nl/zorgpremie-2020-corona-kosten-medisch-specialisten/

Hoewel nu nog niet vaststaat wie hier de rekening voor zal gaan betalen, zal het eigenlijk toch steeds weer de burger die er het “kind van de rekening” van zal gaan worden.

Raadgevingen en Advies over Hoe Nepnieuws over het Corona-Virus te Herkennen, U Gepresenteerd door de “Nederlandse Cowboys.” 

Nu hadden we het al eerder door laten schemeren: Het corona-virus zou niet verdwijnen maar juist : in leven” gehouden worden. En zal er eerst wat optimisme onder de Nederlandse bevolking hebben geheerst over de versoepeling van de maatregelen tegen COVID-19, nu die 1,5 meter-maatregel per 1 juli in een wet zal worden verankerd door minister Hugo de Jonge, zal het misschien wel duidelijk zijn: het corona-virus is gedoemd om schijnbaar altijd bij ons te blijven! Althans, totdat hier een “nieuw vaccin” voor beschikbaar zal zijn. Er is echter meer: zoals bekend, wordt er hier en daar gewaarschuwd tegen nepnieuws rond het corona-virus. Een van de sites waarop hiertegen gewaarschuwd wordt, is die van de dutchcowboys.nl/ ofwel de “Nederlandse Cowboys”. Er is een artikel over te lezen van Irene Boskma wat er al op 5 maart 2020 geplaatst was. Die geeft ons om nepnieuws te herkennen de volgende adviezen (waarbij we er ons eigen commentaar tussen zullen voegen):

“1. Kijk kritisch naar de bron. 

Dit klinkt als een open deur, maar op social media doen nogal eens spookverhalen de ronde. Die vervolgens massaal worden gedeeld waardoor mensen het als betrouwbaar gaan zien. Want waarom hebben anders duizenden mensen het bericht gedeeld? Nou, dat kan gewoon een grapje zijn van je buurman waardoor iedereen in paniek raakte en het bericht begon te delen. Vooral op Facebook gebeurt dit massaal, maar ook op Twitter komt geregeld nepnieuws voorbij. We zeggen het nog maar eens: kijk kritisch naar de bron en controleer eerst of het nieuws klopt voordat je het zelf deelt. Nu er ook in Nederland patiënten zijn met het coronavirus, duikt ook in ons land geregeld nepnieuws op” 

Hier zijn we het in principe mee eens; er gaat nogal wat rond aan nepnieuws over zowel Facebook als Twitter. Maar … zijn het niet eerst de gevestigde media en pers die met de verspreiding van paniekerig nepnieuws over COVID-19 als een “killervirus” waren begonnen? Waardoor de Nederlandse bevolking hier in paniek hun huizen werden ingejaagd? Dat werd toch ook massaal gedeeld? Terwijl dit later toch allemaal wel meeviel: daar waren er wel mensen aan overleden, elders echter waren er weer mensen van hersteld.

2. Geloof niet alle video’s die je ziet. 

Er verschijnen steeds meer deepfake video’s en die worden ook gemaakt over het coronavirus. Zo lijkt het een betrouwbare bron iets vertelt over het virus, terwijl dit helemaal niet zo hoeft te zijn. En ja, dat ziet er heel echt uit en is zelfs lastig te herkennen. Pas als grote media het nieuws delen en heben geverifieerd weet je (bijna) zeker dat het geen nepnieuws is.” 

Of we dan “(bijna)” zeker weten dat het geen nepnieuws is? En als dit nu “(bijna)” wél het geval zou kunnen zijn? Maar nogmaals, het waren toch die “grote media” die het eerst waren begonnen met “spookverhalen” over COVID-19 als een levensbedreigend virus? En wat is dat dan voor nepnieuws? De Leeuwarder Courant, die over het Friesland College en NHL Stenden Hogeschool berichtte dat hierover het gerucht de ronde deed dat daar het corona-virus uitgebroken zou zijn; het tweede bericht was van Prof Steve Hanke gedeeld “Arbiter.” Hanke beweerde dat er Chinezen waren waarvan vermoed werd dat die het virs hadden, er door de straten geboeid en wel als gevangenen door de straten werden gevoerd; beide berichten waren tweets. Die tweets waren echter nepnieuws. Aangezien dit nepnieuws was, is dit niet bepaald iets om er je druk over te maken. Maar als je wérkelijk nieuws wil wat geen nep is, dan zul je deze video moeten gaan zien: youtube.com/watch?v=y3DCANVXl50 (“Dr. Rashid Buttar THEY WILL BAN THIS IMMEDIATELY! (URGENT) PLEASE SHARE NOW-YouTube”)  Hoewel Dr. Buttar vreesde dat zijn video zeer kort na publicatie door YouTube zou worden verwijderd, staat die er nu nog. Bekijk die video eens; die staat in schril contrast met die knullerige tweetjes! Het zijn dus die tweets die als “hoaxes” ontmaskerd worden; maar wat te denken van die professionele video’s zoals die van Buttar?

“3. Zou het een hoax kunnen zijn? 

Bijna dagelijks delen we massaal, vooral weer via social media, compleet verzonnen verhalen (ook wel hoax genoemd. Vaak zijn die behoorlijk schokkende berichten, waarvan je zelfs even ahterover deinst. ‘Heel nederland in quarantaine’ of ‘Alle scholen worden de komende weken gesloten’ kwamen al voorbij. Dit soort grote beslissingen worden altijd aangekondigd op officiële sites van instanties en op betrouwbare nieuwssites. Bij aankondigingen dat dit formaat mag je je dus best even achter de oren krabben en je afvragen of het geen hoax is. Deze week was Hogeschool Saxion het slachtoffer van een hoax, toen een niet van echt te onderscheiden tekst in de eigen huisstijl werd verspreid. Hierin stind dat de school een week op slot zou gaan vanwege een besmet personeelslid. Het bleek complete onzin te zijn.” 

Hoewel die berichten toen nepnieuws bleken te zijn, was het sluiten van de scholen kort daarna toch een van de maatregelen die door premier Rutte werden afgekondigd; maar dat kon Irene voordat dit zou gebeuren, toen waarschijnlijk niet hebben geweten.

4. Controle bij betrouwbare bronnen. 

Het RIVM publiceert actuele informatie over het coronavirus. Zodra er nieuwe besmettingen worden geconstateerd of maatregelen genomen dan lees je dit op deze pagina van het RIVM. Je ziet ook in een oogopslag hoeveel mensen in Nederland besmet zijn het virus en waar zij wonen. Maak je je ongerust en heb je vragen? Dan kun je het RIVM ook bellen op een speciaal nummer. Ga je op reis en twijfel je of het verstandig is om te vertrekken? Kijk dan hier op de site van de Rijksoverheid. Veel Nederlanders stellen hun (korte) vakantie trouwens uit vanwege het virus, zo merkt de reisbranche. Dat is lang niet altijd nodig, maar wanneer je naar een risicogebied vertrekt is het wel verstandig om hier kritisch op te zijn. Op de regionale websties van de GGD vind je uitgebreide informaties over besmettingen met het virus in de regio. Kortom: controleer altijd bij verschillende betrouwbare bronnen of zij het nieuws hebben overgenomen. Als dit niet het geval is mag je je afvragen of je met nepnieuws.” 

Aldus Irene Boskma. dutchcowboys/online/zo-herken-je-nepnieuws-over-het-coronavirus

Verder is er een korte reactie van iemand achter de nickname “Sea” te lezen:

“Leuk. Nepnieuws bespreken en dan het RIVM als betrouwbare bron beschrijven. Het begint hier steeds meer op De Speld te lijken.” 

En wat die er over het RIVM in enkele woorden zegt, hebben we nu hier boven iets meer gedetailleerd uit de doeken gedaan! En dat hadden we ook al eerder gedaan maar dan in verband met de Bill & Melinda Gates Foundation: https://tinthor.org/2020/04/29/rivm-het-accurate-sterftecijfer-covid-19-petitie-tegen-de bill-melinda-foundation-de-onzichbare-coronadoden-huisarts-merijn-godefrooij-oudere-patient-zonder-b/

 Een Mogelijk Strengere Lockdown. 

Zoals gezegd waren we deze post begonnen met het optimistische nieuws dat we weer wat meer vrijheid hebben vanwegen die versoepeling van die maatregelen. Maar als Jacco Wallinga van het RIVM nu maar genoeg geloofwaardig over zal komen (of hij ook het ook waar is wat hij erover zegt, is een tweede), dat het virus weer zal herleven, zal dit onherroepelijk leiden tot de lockdown zoals we die hier vóór de versoepelingen hadden. Premier Rutte had het tijdens een van de conferenties zelfs over “bijkomende maatregelen.” En dat zou in kunnen houden dat de lockdown dan veel strenger zou kunnen zijn dan die waar we nu ondanks de versoepelingen nog mee van doen hebben. Enkele mogelijke strengere maatregelen zouden kunnen zijn: het buitenshuis dragen van mondkapjes voor iedereen verplicht; strenger optreden tegen hen die het huis buiten de daarvoor ingestelde tijden verlaten. Nu heeft Irma Schiffers een petitie opgezet om tegen deze “spoedwet” protest aan te tekenen. irmaschiffers2014.wordpress.com/2020/06/09/belangrijk-ander-nieuws/ Wij hebben er al protest tegen aangetekend door onze naam aan die petitie toe te voegen!

President John Magufuli van Tanzania & de Weefselmonsters van een Geit, Schaap, Konijn, Kaware & Bepaalde Vruchten.

Dan nog iets over die corona-tests. Naar verluidt zou er hier ergens in Nederland vanaf 1 juni j.l mee zijn begonnen om de bevolking massaal te testen op het corona-virus. Dit was ook zo in Tanzania waar men toen al mee bezig was. Nu had de president van dat land, John Magufuli, iets laten doen wat we voor die corona-tests hier ook graag zouden willen aanbevelen; Magufuli zou toen ergens hebben aangevoeld dat het met die tests in de laboratoria daar iets niet in orde scheen te zijn. Dus besloot hij de proef op de som te nemen; hij liet weefselmonsters nemen van een geit, een schaap, een konijn, een kaware (een vogelsoort daar) en nog wat van bepaalde vruchten. Hij liet die vervolgens naar die instellingen sturen waarbij hij er een korte beschrijving van aan had toegevoegd: “Jabil Hamza, 30 jaar oud, man; Sarah Samuel, 45 jaar oud, vrouw; Elizabeth Ane, 26 jaar oud, vrouw.” De medici in die laboratoria werd echter niet verteld dat die weefselmonsters van een geit, schaap, etc. genomen waren. En na zij die er hadden getest of die nu wel of niet het corona-virus hadden opgelopen, waren dit de uitslagen ervan: Jabil Hamza: negatief; Sarah Samuel: onduidelijk of die nu wel of niet het virus had; Elizabeth Ane: positief. En hiermee had Magufuli een ding goed duidelijk gemaakt: al die testen die er op die weefselmonster waren genomen, deugden voor geen (anderhalve) meter (afstand)! Dan vraag je je in den gemoede af, hoe het met al die tests hier in Nederland (en de rest van het buitenland) gesteld zou kunnen zijn! Wat dit laatste betreft, in Engeland waren er mensen die na er voor de eerste maal getest waren, hier een negatieve uitslag over hadden ontvangen; later werden die echter nogmaals getest; uitslag van deze tweede tests: positief. Zouden we nu niet ook hier geen weefselmonsters van een geit, schaap, konijn, etc. kunnen nemen om die dan naar het RIVM of de GGD’s op te sturen? Om hier eerst de namen en leeftijden van niet-bestaande personen aan toe te voegen alvorens die op te zenden? Dit lijkt ons beslist geen slecht idee!

Ton Nuiten – Woensdag 17 Juni 2020.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star