ūüĒ• Van Meijeren bij eerste behandeling PERMANENTE coronawet | FVD – YouTube

Rolverdeling: Gideon van Meijeren (FVD) Verdediger van de Vrijheden van de Nederlandse Bevolking vs. Drie Domme Kamerleden (Nikki Pouw-Verweij, Judith Tielen, Van Den Berg) & een Tegenstreverachtige Belerende Voorzitter Paulusma. 

Gideon van Meijeren:¬†“Voorzitter, het wetsvoorstel wat we vandaag bespreken, leest als ’n permanente oorlogsverklaring aan onze vrijheid, aan onze grondrechten, aan de menselijke waardigheid en gaat nog verder dan die tirannieke tijdelijke spoedwet die de afgelopen jaren van kracht is geweest.”¬†

En verderop:¬†“De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft er hier in een rapport over het coronabeleid al schande van gesproken en heeft het kabinet met klem verzocht om de maatregelen alsnog zo spoedig mogelijk te evalueren, juist zodat die kennis beschikbaar zou zijn bij toekomstige besluitvormingen over soortgelijke maatregelen. Maar toch is het tot op de dag van vandaag niet gebeurd. En de voltallige oppositie heeft een motie van mevrouw Agema gesteund om de effectiviteit van de maatregelen te onderzoeken.¬†Maar om totaal onduidelijke redenen werd dit volstrekt logische onderzoek geblokkeerd door de coalitie, VVD, D66, CDA en de ChristenUnie.¬†En dat vindt ik veelzeggend; want als de coalitiepartijen zeker denken te weten dat die maatregelen effectief waren, zo zeker dat ze nu¬†permanent in de wet zouden moeten worden verankerd,¬†waarom durven ze het dan niet eens om eerst voordat die maatregelen in de wet zullen worden verankerd, goed te laten onderzoeken; wat is daar het bezwaar tegen? En terwijl dus √°lles op alles wordt gezet om koste wat kost onder de pet te houden dat de maatregelen¬†vermoedelijk helemaal niets hebben bijgedragen aan de volksgezondheid,¬†is al wel veel zeker geworden over de¬†ongekende nevenschade die erdoor is veroorzaakt.¬†Want wat hebben we onder die vreselijke lockdowns te lijden gehad de afgelopen jaren; wat is er veel verdriet veroorzaakt. Tal van goedlopende midden- en kleinbedrijven die in een mum van tijd om zeep zijn geholpen; een enorme stijging van het aantal zelfmoorden en depressies onder de jongeren, de toename van huiselijk geweld, ouderen die werden gescheiden van hun levenspartner en zijn gestorven in pure eenzaamheid, begrafenissen die alleen via een iPad mochten worden bijgewoond, de stigmatisering, dehumanisering en uitsluiting van ongevaccineerden, kinderen die na de zwemles buiten in de kou moesten worden afgedroogd omdat pappa en mama ongevaccineerd waren, de toename van onderling wantrouwen, de polarisatie, families die uit elkaar zijn gescheurd*, de censuur en verdachtmakingen aan het adres van critici waaronder zelfs gerenommeerde artsen en wetenschappers, het gruwelijke politiegeweld tegen vreedzame demonstranten en de manipulatie van gezonde mensen waaronder zelfs kinderen om zich te laten injecteren met die experimentele gentherapie met alle afschuwelijke bijwerkingen en blijvende gezondheidsschade als gevolg, van menstruatiestoornissen tot oorsuizen, tot gezichtsverlamming en tot ontstekingen van de hartspier en tal van andere vreselijke aandoeningen; het lijkt wel alsof we nog nooit zoveel mensen – waaronder ook gezonde mensen – ineens plotseling komen te overlijden.*¬† We hebben een oversterfte die nog steeds niet toegelicht kan worden; en, voorzitter, het is afschuwelijk wat ons allemaal is aangedaan en¬†we mogen dit nooit vergeten en voorlopig z√©ker niet vergeven.”¬†

“De Niet-Gevaccineerden Zullen Worden Gerechtvaardigd: een Bedankje van 100.000 aan de Burgerhelden van Onze Tijd.”

“Mandaten behoren nu tot het verleden dankzij dappere vrijheidsstrijders die de moed hadden NEE te zeggen.”¬†

Dit¬†is de titel plus het begin van de tekst op de site vigilantfox.substack.com Er is ook een video te zien: op 21 september 2021 kondigde de Amerikaanse president Joe Biden de¬†vaccinmandaten¬†aan en gaf degenen die niet waren gevaccineerd voor de gaande coronacrisis; in oktober 2021 bevestigde de premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, tijdens een interview (met een lach op haar gezicht) dat er in haar land sprake was van een “tweeledige samenleving.”¬†En in november 2021 kwam de Australische voormalig ministerpresident van het Noordelijk Territorium, Michael Gunner, tijdens een interview met een dreiging: hij vertelde dat Australi√ę achter iedereen aan zou gaan die het niet eens was met de vaccinmandaten. Het verzet van degenen die zich niet door de overheid hadden laten manipuleren werd echter zo sterk dat de overheden die vaccinmandaten uiteindelijk maar lieten varen. Er zijn fragmenten te zien van bijvoorbeeld mensen in Ottawa (Canada) die na de overwinning die ze op hun eigen wrede overheid hadden behaald met hun demonstraties, lopen te dansen van vreugde; mooi om te zien!


*TIEN FASES VAN GENOCIDE.

(TIRANNIE IS NIET MOGELIJK ZONDER NALEVING)

Mocht er die wrede onderdrukkende permanente wet hier in Nederland dan toch komen, dan zal hier mogelijk ook een soort van vaccinatiedwang aan vast kunnen zitten. Zouden degenen die zich dan zouden hebben laten vaccineren dan ook weer tegen degenen die het vaccin niet genomen hadden door de leugens van politici en de media weer op laten zetten? Hier volgt iets over hoe dit zou kunnen gebeuren: 

“TIEN FASEN VAN GENOCIDE.”

1: Classificatie:¬†mensen zijn verdeeld in “wij en zij.”¬†

2: symbolisatie: mensen worden gedwongen zichzelf te identificeren. 

3: Discriminatie: Mensen beginnen met systematische discriminatie te maken te krijgen.


4: Ontmenselijking: Mensen worden gelijkgesteld met dieren, ongedierte of ziekten.

5: Organisatie:¬†De overheid cre√ęert specifieke groepen (politie/militairen) om het beleid af te dwingen.¬†

6: Polarisatie: De regering zend propaganda uit om de bevolking tegen de groep op te zetten.


7: Voorbereiding:¬†Offici√ęle actie om mensen te verwijderen/te verplaatsen.¬†

8: Vervolging: Begin van moorden, diefstal van eigendommen, massamoorden tijdens rechtszaken.

9: Uitroeiing:¬†Grootschalige¬†eliminatie¬†van de groep. Het is “uitroeiing” en geen moord omdat de mensen¬†niet als menselijk beschouwd worden.¬†

10: Ontkenning:¬†De regering¬†ontkent¬†dat ze een misdrijf heeft gepleegd.”


“We zaten tussen fasen 6 en 7. De regering propageerde opzettelijk de gevaccineerden om de niet-gevaccineerden aan te zetten. En ze wachtten voordat ze dat deden, tot ze de meerderheid van de bevolking bereikt hadden…

En toen kwam de tweeledige samenleving… (oktober 2021).¬†Bron: vigilantfox.substack.com/p/the-unvaccinated-will-be-vindicated¬†

De¬†tirannie¬†die niet alleen in Nieuw-Zeeland, Australi√ę, Amerika maar ook op ons hier in Nederland door de overheid losgelaten werd, was naast de vele leugens van politici en media ook mogelijk¬†dankzij de velen die de krankzinnige maatregelen gehoorzaam en slaafs hadden nageleefd en – en dit getuigt van het lafhartige karakter¬†van dergelijk laag volk – ook van anderen (dwangmatig) hadden ge√ęist:¬†de zogenaamde¬†dictatoriale arrogante “schapen”!¬†Vandaar ook de leus:¬†“Geen tirannie zonder naleving.”


Gevoelloze Monsters van Mensen. 

Wanneer¬†we de reacties van onze politici op het heldere en intelligente betoog horen, kunne we slechts √©√©n ding van hen zeggen: deze “dames” zijn gewoonweg¬†gevoelloze monsters van mensen!¬†En dit is niet licht gezegd. Er is bij deze lieden zelfs¬†geen spoortje empathie met degenen onder ons die zo te lijden hebben gehad te bekennen.¬†

“Slangen & Adderengebroed.”

En¬†dit lijkt ook van toepassing te zijn op¬†Gert-Jan Segers¬†en de¬†ChristenUnie¬†die mede het voorstel van Fleur Agema naar een onderzoek van de eventuele effectiviteit van die drukkende maatregelen geblokkeerd had. Op Twitter wordt Segers dan ook om onder meer deze reden uitgemaakt voor¬†“Farizee√ęr.”¬†En wat zei¬†Christus Jezus¬†ook alweer over de Farizee√ęn van zijn tijd? Luister maar:¬†

“Slangen, adderengebroed; hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?”¬†

Het is echter niet te hopen dat het ook met Segers en bijvoorbeeld¬†Carola Schouten¬†(minister van Armoede) zover is gekomen dat ze, net zoals die Farizee√ęn van weleer, al zo diep gezonken zouden kunnen zijn; de Bijbel spreekt naast de hemel namelijk ook over een eeuwige HEL.¬†Het zou dan ook eens goed zijn dat ze daar bij de CU eens tot zinnen zouden komen. En mochten Pouw-Verweij, Tielen, Van den Berg en Paulusma zich niet voortijds bekeren, dan wacht het eeuwige vuur¬†ook hen (zoals dit met de overige politici die de bevolking tot nu toe hebben geminacht het geval zou kunnen zijn)…

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star