De Emigratie-Crisis, de Rol van Joden Hierin, Angela Merkel Ontmaskerd als een Joodse Bolsjewist, de Origine van de Term “Racist”, en … A short Word to My English Readers.

Sinds de vernietiging van staten zoals Iraq, Libië, Afghanistan en de huidige chaos, verwoesting en dood die er nu in Syrië heersen (dankzij de regeringen Bush-1 en 2, en de Obama-regering), is er een geweldige vluchtlingenstroom vanuit die landen naar West-Europa en de Verenigde Staten op gang gekomen. Ondanks dat er via de media en politiek beweerd wordt dat deze landen zouden zijn bevrijd van een boosaardige dictator (Saddam Hoesein, Iraq, Muammar Gadaffi, Tunesië, Ben Ali (en in een niet al te verre toekomst ook Syrië), maken diezelfde media nog altijd melding van grote onrust en moord en doodslag in deze staten. En velen nemen er dan ook de vlucht.

17621978_105761643305766_190561757739687898_o

Duitsland: de Vernietiging & Ondergang van wat eens een Trotse Natie Was. 

 

Hoewel vele vluchtelingen Frankrijk, Engeland, Nederland en andere Europese landen als hun bestemming hebben uitgekozen, is het toch vnl. Duitsland wat zij als hun toekomstige permanente verblijf zien. Hier is het de Duitse Kanselier, Angela Merkel, die de vloedpoorten (“flood gates” in het Engels), wijd had opengezet om de talloze vluchtelingen te ontvangen en op te nemen. En de motivatie voor de opname van de vele ontheemden is gebaseerd op humanitaire grondslag; men wilde hen niet in  de kou laten staan vnl. gezien hun ervaringen in de door oorlog en verwoesting getroffen landen van herkomst, dus waren de vluchtelingen meer dan welkom. Hoewel het zo is dat we vluchtelingen die wérkelijk te lijden hebben gehad van traumatische omstandigheden niet zomaar buiten kunnen laten staan (en dus geholpen móeten worden), is de schaduwkant van dit probleem een tijd lang onderbelicht gebleven. En die kwam pas goed naar buiten in de Duitse stad, Keulen, op Oudejaarsavond 2015. Het was toen dat tijdens de oudjaarsvieringen in deze (en andere Duitse steden), vele Duitse vrouwen en meisjes werden aangerand en in bepaalde gevallen zelfs verkracht door vele vluchtelingen uit bovengenoemde landen. Deze catastrofe werd ooit eens lang geleden voorafgegaan van een andere, grotere catastrofe; de massale verkrachting, verminking en dood van talloze vrouwen en meisjes in 1945, vlak tegen het einde van WW II én daarná door de eenheden van het Russisch-Rode Leger! En op Ouderjaarsavond werd dit in Duitsland op kleinere (maar niet minder ernstige) schaal herhaald waarvan de dader nu niet het Rode Leger was maar de vele vluchtelingen die er inmiddels hun weg hadden gevonden! En dit is allemaal te danken aan Angela Merkel met haar inmiddels bekend geworden frase, “Wir Schäffen Es” (ofwel, “wij zullen het vluchtelingenprobleem wel onder de knie krijgen door hen op te nemen en hen in de Duitse samenleving te integreren.) Dit is haar en haar regering tot op heden niet allleen niet gelukt maar de hele zaak rondom haar vluchtelingenbeleid is ook nog eens flink uit de hand gelopen met als resultaat de genoemde ongeregeldheden op Oudejaarsavond. Aanvankelijk trachtte men de door vluchtelingen gepleegde aanrandingen, verkrachtingen (die gepaard gingen met beroving en diefstal) in de doofpot te stoppen. Op 1 januari 2016 publiceerde de Keulse politie een rapport waarin beweerd werd dat Oudejaarsavond “vredig” en “ontspannen” verlopen zou zijn. De Duitse media trachtte de zaak aanvankelijk ook verborgen te houden door hier geen verslag over te willen doen. Maar dit kon uiteraard niet voorlang verboren blijven en uiteindelijk waren die wel gedwongen hier het een en ander over te zeggen. Hierbij trachtte men de zaak te “bagatelliseren” door de etnische herkomst en religieuze affiliatie van de daders te verhullen. (even terzijde: ook híer, in Nederland, hadden we iets dergelijks tijdens de ronduit verfoeide regeringen-Kok 1 en 2. Als er in de kranten melding werd gemaakt van een misdaad door een vreemdeling, werd er in het verslag slechts melding gemaakt van de initialen van de voor- en achernaam van de dader én de plaats waar hij woonde; in tegenstelling hiermee werd de voornaam van een inheemse Nederlandse dader voluit vermeld samen met die van zijn woonplaats.) Toen uiteindelijk bekend werd dat de daders de Islam als religie hadden, waren er in Duitsland verschillende imams die de catastrofe op Oudejaarsavond op hun beurt trachtten te vergoeilijken; Abu-Yusuf, imam in Keulen, had beweerd dat deze catastrofe had kunnen onstaan doordat de vrouwen er half-naakt rondliepen en zich goed hadden geparfumeerd. In de Duitse politiek werd nadat de zaak uiteindelijk het daglicht zag, gesproken over “racisme” en “vreemdelingenhaat” van “rechts” gesproken nadat er vanuit de Duitse samenleving flink wat kritiek over het wangedrag van de vluchtelingen werd geuit. Aangezien er destijds in de Duitse politiek en door de politie maar weinig aan gedaan werd om dit grote probleem het hoofd te bieden, hebben Duitse burgers zich inmiddels pepperspray en vuurwapens aangeschaft om zich tegen de misdaden van deze “buitenlanders” (een politiek-incorrect woord!) te beschermen. Gezien de tragedie in dit land (en die van Keulen en andere steden op Oudejaaravond waren niet de enige maar vonden ook plaats tijdens o. het carnaval en het vermaarde Oktoberfest), menen Duitse burgers dat hun eens-grote natie (en hiermee tevens Europa) op deze wijze naar de ondergang wordt gevoerd. Zie voor dit en veel meer: http://www.breitbart.com/tech/1016/07/18/why-germany-is-doomed/ en: https://www.youtube.com/watch?v=rPIX6tA31yI (“Zukunft für Europa – Identitäre Bewegung”)

18556264_219777248512390_6414339109799708498_n

 

Maar … Wie is Angela Merkel nu Wérkelijk? 

 

Het is zoals gezegd, Angela Merkel, die de poorten van Duitsland wagenwijd voor de vluchtelingen had open gezet. En als zodanig is zij dan ook verantwoordelijk voor de ramp die op Oudejaarsavond 2015 in verschillende Duitse steden plaatshad. Maar … wie is nu Angela Merkel zelf? Op de genoemde site is ook een foto te zien waarop Merkel in haar jongere jaren afgebeeld staat als een Stasi-agent; de Stasi was indertijd de geheime terreurpolitie van Oost-Duitsland. En hiermee wordt duidelijk dat zij communistische affiliaties had. En het Communisme zelf was (zoals we dit wel vaker duidelijk hebben gemaakt) van Joodse origine. Nu blijkt dat Merkel niet slechts een lid van de beruchte Stasi was geweest maar zelf ook nog eens Joodse wortels heeft. Om  te beginnen, Merkel heet eigenlijk Angela Kasner. Haar moeder, Herlind Kasner, (ook Joods), was een Communist van de harde kern. De vader van Merkel, Horst Kasner, was iemand die zeer sympathiek tegenover het Communisme stond. Zij was de leider van de “Freie Deutsche Jugend” een communistsiche groepering. Voor deze positie had Merkel van 1078 tot 1989 een opleiding in Oost-Berlijn genoten,

“… thus well-schooled in Jewish Bolsheviks Marx, Lenin and denationalizing Marxist Multiculturalist Trotsky.” 

Naast haar leiderschap over de Freies Deutsche Jugend had Merkel tevens een hoge positie in de Sozialistische Einheitspartei Deutschland (Socialistische Eenheidspartij, die in 1946 fuseerde met de Duitse Sociaal-Democratische Partij.) ipatriot.com/angela-merkel-exposed/

 

Leon Trotsky (a.k.a Lev Bronstein.) 

 

Zoals de bovenstaande zinsnede al duidelijk maakt, werd Merkel tijdens haar opleiding goed geïndoctrineerd met o.a. de visie van de “Marxistische Multiculturalist” Leon Trotsky. Het multiculturalisme zoals we dit nu kennen en wat vaak zo niet altijd als positief door de liegende media en pers beschreven wordt, was een van de methoden waarvan het Joods-communistische stelsel gebruik maakte om er de identiteid van onafhankelijkheidsgezinde volken mee te ontbinden en te vernietigen. Voor de Joods-communistische heersers was dit noodzakelijk daar die anders een belemmering voor de verspreiding van het communistische stelsel in deze landen vormden! Om die reden zullen we nu onze aandacht eens richten op een van de hoge Russisch-Joods-communistische leiders (en massamoordenaars), Leon Trotsky. 

racism

Hebt u zich ooit eens afgevraagd waar het woord “racisme” (wat tegenwoordig vaak wordt gebruikt om hiermee mensen die het multiculturele beleid van de Westerse regeringen hekelen en veroordelen het zwijgen op te leggen) vandaan komt? Of nog beter, wíe het was die deze uitdrukking voor het eerst bezigde? Het komt voor het eerst voor in “The History of the Russian Revolution” geschreven door Trotsky. In de Russische vertaling van dit boek wordt het vertaald als “PACNCTOB” (“racisten”).  En in verband waarmee gebruikte Trotsky deze uitdrukking? Dit deed hij met betrekking tot de Slavonische volken die hun eigen identiteit, inheemse cultuur en levenswandel  zeer liefhadden! Dát Trotsky deze volken op die wijze kleineerde en hekelde, was achteraf natuurlijk niet vreemd; zoals al duidelijk gemaakt, was de eigen identiteit van deze volken een een flinke barriëre voor de verspreiding van de communistsiche ideologie in deze landen! En daarom verwees Trotsky naar hen als achtergebleven en niet-ontwikkelde volken. https://penetrate.blogspot.nl/2010/01/racist-word-invented-by-ussrs-leon.html Vermoedelijk heeft Angela Merkel de ideologie van Trotsky (en de overige Bolsjewisten, Vladimir Lenin, Sverdlov etc. die letterlijk miljoenen en miljoenen onschuldige Russische slachtoffers op hun geweten hadden) betreffende multiculturaliteit goed doorgenomen! En daar zij zelf Joods is, zal Merkel zich waarschijnlijk zeer verwant met hen hebben gevoeld.

 

Barbara Lerner Spectre. 

 

Naast Merkel zijn er anderen die net zoals zij, maar al te graag een multicultureel Europa zouden zien. Te Stockholm in Zweden is het Europese Instituut voor Joodse Studies gevestigd. Het doel van deze instelling is om het multiculturalisme in Europa te bevorderen. En het is van belang wat Spectre over multiculturalisme in verband met anti-Semitisme te zeggen heeft:

“Ik denk dat er een herleving van het ant-Semitisme zal zijn omdat Europa op dit moment nog niet geleerd heeft, hoe multicultureel te zijn. En ik denk dat we deel uit zullen gaan maken van de pijnlijke ervaring van deze transformatie die plaats moet gaan vinden. Europa zal niet langer de momolithische samenleving zijn die zij in de afgelopen eeuw eens was. Joden zullen hierbij in het centrum staan. Voor Europa zal het een geweldige transformatie zijn om dit te doen. Zij zullen nu een multiculturele stijl binnengaan en Joden zullen” (hierbij) “worden tegengestaan vanwege onze hoofdrol hierin. Maar zonder die hoofdrol en zonder deze transformatie zal Europa het niet overleven.” 

Hmmm … multiculturalisme versus anti-Semitisme. Wat bedoelde Spectre nu eigenlijk te zeggen? Zoals we dit bij Trotsky gezien hebben, was het doel van multiculturalisme het vernietigen van de inheemse cultuur en levenswandel van de Slavonische volken die door hem als “achterlijk” werden beschouwd. En als we daarnaast bedenken dat er in verschillende Europese landen inmiddels “rechtse partijen” zijn  opgekomen die de inheemse cultuur en levenswandel in eigen land willen beschermen (dan wel te herstellen), wordt eindelijk duidelijk, wát Spectre eigenlijk zegt: Ook hier in Europa moet de inheemse cultuur van deze landen (of wat er nog van over is) worden vernietigd en de opkomst van deze rechtse partijen om dit tegen te gaan, wordt door haar als een “opleving van anti-Semitisme” gezien! Om die reden moet het multiculturalisme in Europa worden voortgezet, waarbij Joden als zij, in de voorhoede de hoofdrol zullen spelen. En net als Trotsky niet veel respect had voor de Slavonische volken, zo zullen ook Spectre, Merkel en andere Joodse pleitbezorgers voor het multiculturalisme, niet met veel respect neerzien op de landen van Europa!

zog-2273018048

 

Het Eeuwenlange “Christelijke Anti-Semitisme”.  

 

En dit brengt ons tot het volgende onderwerp: het anti-Semitisme door de eeuwen heen. Officieel heet het dat (en dit komen we voornamelijk in boeken en tijdschriften uitgegeven door christenzionisten tegen) dat de Joden in het verleden uit elk Europees land werden verdreven omdat de gastlanden waar zij tot dan toe verbleven hadden, anti-Semitisch-gezind zouden zijn en de Joden zonder enige reden zouden hebben gehaat. En als er dan tóch een verklaring bij mocht zijn gegeven, was dit omdat het (volgens de christenzionisten) nog altijd “God’s volk” zou zijn en de “anti-Semieten” hier zeer jaloers op zouden zijn geweest. En voornamelijk de “christelijk-anti-Semitische Kerk” zou hier een ronduit verfoeilijke rol in hebben gespeeld. Het is hier waar de christenzionisten op wijzen als er wereldwijd weer eens flink wat kritiek klinkt nadat Israël Gaza weer eens binnengevalllen is om er met de modernste oorlogstechnologie (dankzij de U.S.) talloze Palestijnen naar de andere wereld te helpen. Maar … wás het wel zo dat de Joden door de eeuwen heen uit de Europese landen verdreven werden vanwege “anti-Semitisme” of …. zou hier misschien een ándere oorzaak aan ten grondslag kunnen liggen? De waarheid gebiedt te zeggen dat het voornamelijk de traditionele Joodse haat tegen het Europese Christendom was, dat zij na kortere of langere tijd in de Europese gastlanden te hebben verbleven, uiteindelijk werden verdreven! Eigenijk begon dit al in het Nieuwe Testament (het boek Handelingen) waar we lezen dat de vroegere Kerk voornamelijk werd vervolgd door Joden en wel uit nijd, jaloezie, omdat die de Joden als “Gods volk” vervangen had! Het was toen al dat die uit de kerk werden verwijderd. En deze trend heeft zich in de daaropvolgende eeuwen voortgezet in andere landen. Van dit alles vinden we niets terug in de bedrieglijke en misleidende geschriften van chistenzionistische schrijvers die ronduit een gloeiende hekel hebben aan de zgn. “vervangingstheologie”! Overal (in welk land dan ook) waar de Joden als “vervolgde slachtoffers” werden opgevangen en er vervolgens hoge posties in de regering, het onderwijs etc. wisten te bereiken, volgde hier vroeg of laat uit dat er ook (of vnl.) het Christendom hieronder te lijden zou krijgen. Nadat de christelijke overheden er met grote moeite in waren geslaagd zich los te maken van de onevenredige invloed en macht der Joden in hun land, werden die uiteindelijk (mét hun verderfelijke Talmud) verdreven. Later werd het hen in bepaalde gevallen door andere heersers toegstaan weer terug te keren om vervolgens wéér te worden verdreven. En dit zou zo doorgaan tot … de regimeverandering in  het Tsaristische Rusland in februari 1917 door het Kerenskyregime én de daaropvolgende staatsgreep door Bolsjewistische Joden die op hun beurt dit nieuwe regime omver wisten te werpen in oktober van datzelfde jaar. De geschiedenis die hierop volgt, is bekend: miljoenen en miljoenen hulpeloze Russen (vnl. Russisch-orthodoxe Christenen) werden in koelen bloede en op wrede wijze afgeslacht!  

 

De Eens-Christelijke Volken: Verder Ondermijnd door Religieuze Leugens, Immigratie & Multiculturalisme.

 

Wat velen maar niet beseffen (en dit is vnl. het geval met de christenzionisten waarbij we de invloedrijke aanvoerders van de christenzionistische beweging op het oog hebbben zoals o.a. Hal Lindsey, John Hagee, Pat Robertson), is dat zij met hun christenzionistische leugens de traditionele Kerk (of wat er nog van over mocht zijn), nog vérder ondermijnen. Aan de andere kant wordt de inheemse cultuur van deze eens christelijke  landen verder ondermijnd door emigratie waarbij Joden de voorhoede vormen en er zoals Spectre het al zei, er de hoofdrol bij (zullen) spelen. En ook Angela Merkel zoals we gezien hebben, speelt hier een grote rol in. En zo kan ook het “christelijke anti-Semitisme” in de Europese naties in het verleden worden verklaard: die hebben getracht hun christelijke levenswijze en afbraak van hun christelijke inheemse cultuur door Joodse ondermijningspraktijken te verhinderen.

kevin-macdonald-20111-e1341163280229-1

 

Het Joods-Bolsjewisme in Rusland & Palestina: Waarschuwing uit het Verleden en Heden. 

 

Wát houdt dit alles nu voor Europa (en net zo goed de Verenigde Staten) in op langere termijn? Als we naar de crica zeventig duistere jaren waarin het Bolsjewisme Sovjet-Rusland (en haar satellietstaten, Polen, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, TSjechoslowakije etc) heeft geterroriseerd via de Rode Terreur, zal er weinig verbeelding voor nodig zijn wat er met Europa en de U.S. zullen gebeuren als deze continenten eens voldoende zal zijn gemulticulturaliseerd. En … kijk eens naar Palestina, waar Bolsjewistische Joden vanaf de regering-David Ben-Gurion tot aan de huidige van Benjamin Netanyahu er de Palestijnse bevolking terroriseren, onderdrukken en geleidelijk aan het uitmoorden zijn. Wat de Joden destijds in Rusland op grote schaal deden, werd (en wordt nog steeds) door hen in Palestina op kleinere schaal herhaald. En Europa en de U.S. staan inmiddels al enige tijd op de wachtlijst. Dit is voor ons allen een waarschuwing uit zowel het verleden als het heden. We zijn dus gewaarschuwd.

9617517

Palestine: an example and a foreshadowing of a grim future of Europe & the U.S.

A Short Word to my English Readers. 

 

As some of my English readers apparently already know, my articles are written mainly in the Dutch language. I felt it necessary to do this because many people in The Netherlands are completely unaware of the true history of the Jewish people during the centuries. It is especially the Christian Zionists who are part of the problem as they refuse to acknowledge the truth of the true nature of Jewish Zionism. They ought to know that even if Hamas would be a “terrorist organization”  (as they call it) and possess really that advanced rockets which they shoot on Israeli cities, they are no match for the most powerful Israeli army in the Middle East. Now, what I found out, is this: as long one limited himself only to the “Israel-Palestinian Conflict” without researching the bloody role Jews have played in Soviet Russia (and its satellite states), one can say, for example, that both parties (Hamas & Israel) are guilty of genocide. But when one research the true history of the Jews (their main role in slavery, their role as mass murders during and after the Bolshevik Revolution (a “Jewish Revolution”, in fact) and other dark secrets, it will become clear (as it already is for many English readers ) that it are the Jews who are the real perpetrators of genocide during the centuries and thus responsible for the Palestinian genocide! 

 

Are Immigration Lead by Jews and the Recent Finacial Crisis Really a “Blessing”? 

 

Second, for many of us, it is already for al long time clear that “He who blesses Israel, will be blessed by God”, is the known mantra (and part of their Christian Zionist “Bill of Rights”) of the Christian Zionists. Now, are we really blessed for blessing Israel? And the answer is in a certain sense, Yes! But those “blessings” were not those of which the Christian Zionists expected to get: Emigration caused and led by Jews, the financial crisis caused by among others Jewish banks as, for example, Goldman Sachs with on the head of it, Lloyd “I Do The Work of God” Blankfein, are just two of those “blessings.” The more the U.S., the EU, and the Christian Zionists are blessing Israel with financial and natural aid, the more of such “blessings” we will receive.

 

Means and Methods for Subversion of the Once Christian and American Societies: Immigration and Religious Lies. 

 

The Jews have themselves assured of a kind of “two-edged sword.” On side has the word “immigration” on it; the other side has “religious lies” on it. Yes, they have more ways to subvert a non-Jewish society as, for example, feminism, abortus, and so forth, but I will limit myself to these two phenomena. With “immigration” they are destroying the secular and the Christian identity of a nation. With “religious lies” they are destroying true and traditional Christian Church by “Jewish fables” which are believed as biblical and true by the Christian Zionists. The “holocaust” (without a capital “H”), however, is “The Greatest Jewish Fable of the Twentieth Century.” 

bib-theyre-scum-2

 

Pictures and Photos of numerous Killed Palestinians by Israel on the Internet: A Grim Token for the Future of Europe & the U.S. 

 

Many of us who search frequently the internet, are already familiar with many pictures and photos of dead Palestinians killed by Israel. If we look at those gruesome photos, it is not difficult to recognize the environment because the surroundings are easy to recognize; the only problem with this is that it is sometimes not clear if these photos were taken in Syria or in Palestine. But imagine now the following: the streets through which the mourning Palestinian fathers and mothers are carrying their killed children after an Israeli rocket attack would be streets in America or Europe? “This is impossible” you could say? And it seems impossible. But remember: What the Jews did during the Red Terror in Russia and what they are doing now in Palestine, is, in fact, a grim future token for Europe & the U.S.! “Being forewarned is forearmed” is a known and true proverb. So, make preparations to face a dark and grim future …

Thanks for reading.

 

Ton Nuiten – Zondag 28 Mei 2017.

De Christenzionistische Leer: Een Doctrine “Made in Hell.”

In 2003 zei de nu voormalige premier van Maleisië, Mahatthir, voor de Islamitische Conferentie dat “de Joden” de wereld regeren via “stromannen.” Hij zei verder dat de Joden anderen zover weten te krijgen dat die voor en vechten en voor hen sterven. Hij verweet de Joden verder het socialisme, Communisme, mensenrechten, democratie uitgevonden te hebben. De Joden, zo vervolgde Mahathir verder, hadden de controle gekregen over de meest machtige landen. https://www.youtube.com/watch?v=36c1PTAya2U (“Jews control World Economy”)

 

Mahathir & Strafvervolging Israëlische Leiders. 

 

Tijdens een conferentie in Londen, sprak Mahathir zich er voor uit om oorlog strafbaar te stellen en strafvervolging van leiders die oorlog voeren. Met het vervolgen van hén die oorlog voeren, verwees Mahathir specifiek naar de Israëlische leiders tijdens een van de toen recente Israëlische militaire acties in Gaza, waar zij ongestraft talloze Palestijnen hadden weten te vermoorden. https://www.youtube.com/watch?v=cW0aLynFR08 (“Malaysia calls for Israeli leaders to be prosecuted for war crimes’)

 

17 Juli 2014: De Ondergang van de MH17. 

 

De ronduit rampzalige gebeurtenis die op 17 juli 2014 plaatshad, staan nog altijd levendig in ons aller geheugen gegrift; op die noodlottige dag werd nl. de MH17, een passagiersvliegtuig van de luchtvaartmaatschappij, Maylasia Airlines, door (naar men zegt) een Russische BUK-raket uit het luchtruim boven Oekraïne neergehaald. Hierbij kwamen 298 mensen (waarvan het grootste deel Nederlanders) op een gruwelijke wijze om het leven.

136475930503e9e9_l

 

De Christenzionistische Leer: Een Doctrine “Made in Hell.” 

 

Vandaag de dag zijn velen nu bekend met wat wel het christenzionisme wordt genoemd. De aanhangers van deze visie zijn mensen die Israël en het Joodse volk een zeer warm hart toedragen. De meesten gaan hier zóver in dat zij de periodieke massaslachtingen van Palestijnen door de Israëlische krijgsmacht rechtvaardigen door bijvoorbeeld te stellen dat Hamasstrijders zich met hun raketlanceerinstallaties bewust in dichtbevolkte Palestijnse woonwijken verborgen houden en dat de Israëlische luctmacht niets anders kan dan deze wijken toch te beschieten. Hierbij maken sommigen van deze christenzionisten zich minder zorgen over het grote aantal aan Palestijnse (waaronder ook christelijke!) burgerslachtoffers maar maken zich ontzettend bezorgd over elke Israëlische burger die tijdens de raketbeschietingen door Hams om het leven zou zijn gekomen; ja, “zou” want regelmatig horen we via het nieuws dat raketten die hier en daar op of nabij Israëlische steden terecht waren gekomen, geen slachtoffers gemaakt hadden. Nu, wát heeft de christenzionistische leer nu van doen met Mahathir, de Islamitische Conferentie en de conferentie in Londen? Om dit te begrijpen, moeten we weten dat de christenzionistische doctrine leert dat 1: eenieder die Israël en het Joodse volk “zegent” (door o.a. donaties aan Israël via verschillende christenzionistische organisaties) zélf door God gezegend zal worden, en dat 2: eenieder die felle kritiek heeft op de mensenrechtenschendingen van de Palestijnen door Israël, dit land met haar leiders eigenlijk “vervloekt” en als zodanig door God zélf “vervloekt” zal worden. En volgens deze doctrine zouden Mahathir en de Maleisische regering Israël hebben “vervloekt” door hun felle kritiek op Israël vanwege haar invallen in Gaza en de daaropvolgende massamoord op Palestijnen én hun  wens de Israëlische leiders strafrechtelijk vervolgd te zien vanwege hun oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen.

 

De Christenzionist Dirk van Genderen: “Wie Joden Minacht, Vervloekt hen Al.”

 

We hebben al eens naar hem verwezen en we doen dit nu nóg eens: de christenzionist, Dirk van Genderen, die een ronduit tegen het fanatisme grenzende liefde voor Israël en het Joodse volk koestert. Hij beweert dat de Joden die zowel in als buiten Israël wonen, etnische nakomelingen van Abraham zijn en daar deze aartsvader van God de belofte had gekregen dat wie hem zegent (en daarmee diens nakomelingen), zelf ook gezegend zou worden en wie hem (en diens nakomelingen) zou vervloeken, later zélf vervloekt zou worden. (Genesis 12:3) Hij schrijft hier o.a. dit over:

“In het boek Genesis maakt God een eeuwigdurend verbond met Abraham en zijn nakomelingen, zonder voorwaarden vooraf. God zei: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken.” (Genesis 12:3) 

Het is goed om het Hebreeuws erbij te pakken. Daar worden voor ‘vervloeken’ in dit vers twee verschillende woorden gebruikt. De eerste keer, in de zinsnede ‘…wie u vervloekt’, wordt het woord ‘m’kalelcha’ gebruikt. De tweede keer, in de zinsnede ‘… zal Ik vervloeken’ wordt het woord ‘arar’ gebruikt. 

De eerste keer dat we ‘arar’ tegenkomen, is wanneer God de slang vervloekt in de Hof van Eden (Genesis 3:14). Het woord ‘m’Kalelcha’ komt van de stam kalal en betekent lasteren, behandelen met minachting, verachten, minderwaardig behandelen. 

Wie zijn de nakomelingen van Abraham? Dat is letterlijk het Joodse volk, hij was de aartsvader, de stamvader. Maar Abraham is tegelijk ook de vader van alle gelovigen. 

Er is dus al sprake van het vervloeken van de (lichamelijke ” etnische-TN) “nakomelingen van Abraham wanneer het Joodse volk met minachting wordt behandeld. 

Het is volstrekt duidelijk dat antisemitisme valt onder het vervloeken van de nakomelingen van Abraham. Zoals we al zagen, is antisemitisme neit alleen haat en geweld tegen het Joodse volk. maar het is ook het minachetn van de Joden, het belachelijk maken van hen. God spreekt een vloek uit over hen die de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jakob met minachting behandelen. of we dat zelf doen, als kerk, als land, vanuit de politiek of als terreurorganisatie.” (vetdruk toegevoegd.

Hier maakt Van Genderen duidelijk wat het “vervloeken” van Israël en het Joodse volk wérkelijk in zou houden; maak je hen belachelijk (door bijvoorbeeld gekke grapjes over hen te vertellen) dan “vervloek” je op deze wijze Israël en het Joodse volk, en …. zal God jou op jouw beurt vervloeken! Hoewel we het woord niet zijn tegengekomen in het artikel van Van Genderen, moet het onomstotelijk vaststaan dat “kritiek” (op Israël) eveneens onder het “vervloeken” (zoals Van Genderen dit ziet) valt. En wat Mahathir en de Maleisische regering in het verleden gedaan hadden (Israël bekritiseerd om de oorlogsmisdaden van haar leiders en de wens hen strafrechtelijk vervolgd te zien), zouden ook zíj Israël hebben “vervloekt.” En zoals Van Genderen het al enkele malen duidelijk maakte: als je Israël (en het Joodse volk “vervloekt”, wordt jij zelf hetzij vroeg of laat, ook door Gód “vervloekt.” Laten we dit nu eens in een heel beknopte chronologie samenvatten:

Mahathir & Maleisische regering bekritiseren Israël vanwege haar wrede beleid tegenover de Palestijnen. (In christenzionistisch vakjargon: zij hebben Israël als zodanig “vervloekt”.)

Mahathir & Maleisische regering wensen strafrechtelijke vervolging Van Israëlische leiders wegens oorlogsmisdaden tegen Palestijnen. (In christenzionistisch vakjargon: zij hebben als zodanig Israëlische leiders “vervloekt.”)

17 juli 2014: MH17, passagiersvliegtuig van de luchtvaartmaatschappij Malaysian Airlines neergehaald. (In christenzionistisch vakjargon: omdat Mahathir & de Maleisische regering Israël “vervloekt” zouden hebben, heeft God hén “vervloekt” doordat Hij ervoor zorgde (dan wel toeliet) dat de MH17 later uit de lucht werd geschoten.)

ultimate-sin-christian-zionism-apocalypse

 

Geen Verband Gelegd.  

 

Nu zeggen we nadrukkelijk dat Van Genderen noch andere christenzionisten de hier bovenstaande verbanden tussen het “vervloeken” van Israël door Mahathir en de Maleisische regering en het latere neerhalen van de MH17 hebben gelegd. Maar als we naar de christenzionistische doctrine an sich kijken, dan zou je bijna gaan geloven dat Mahathir en zijn regering zich de “vloek” van God (de vernietiging van de MH17) op de hals gehaald zouden hebben door hun felle kritiek op Israël en haar leiders! Het is daarnaast ook niet ongewoon om christenzionisten te horen spreken over de rampen waardoor delen van de huidige wereld getroffen zijn (te denken valt bijvoorbeeld aan modderlawines, aardbevingen, crisissen) die volgens hen het resultaat zouden zijn van wat de (voor)vaderen van de getroffen volken in het verleden met de Joden zouden hebben gedaan. Deze (en andere calamiteiten) zouden dan een straf van God zijn!

 

Tot Besluit. 

 

Dirk van Genderen, schijnbaar goed thuis in de Hebreeuwse taal, maar … volkomen onkundig en onwetend over de wáre geschiedenis van het Joodse volk door de eeuwen heen. En net als hij zijn ook vele andere christenzionisten hier zo “ignorant” over als maar zijn kan. Als zij beter zouden weten, dan zouden zij ervan op de hoogte moeten zijn van het feit dat er van lichamelijke nakomelingen van Abraham” geen enkele sprake meer is; 98% van de huidige Joden kunnen hun afkomst niet terugvoeren tot Abraham de aarstvader maar zijn eigenlijk de telgen der Khazariërs die ooit eens in het nu verre verleden het wijd uitgestrekte gebied van wat nu Zuid-Rusland is, bewoonden. Hun “aartsvader” is niet Abraham maar Bulan, de Khazariaanse vorst van dit nu sinds lang verdwenen rijk. Als Van Genderen en de overige christenzionisten nu béter hadden geweten, dan zouden zij ervan op de hoogte zijn dat de Khazarianen na zich tot het Judaïsme bekeerd te hebben, de Talmud hadden aanvaard als hun meest “heilige boek”, waarin Christus Jezus en het Christendom in het bijzonder en de niet-christelijke, seculiere wereld in het algemeen worden geminacht, belasterd, minderwaardig worden behandeld en gekleineerd! En daar de huidige “Joden” eigenlijk Khazariërs zijn, kunnen zij het huidige “Israël” (eigenlijk Palestina) gewoon níet als hun originele vaderland beschouwen! Het is zeer dringend te hopen dat Van Genderen en de overige christenzionisten eens de moeite zullen nemen om de wáre feiten over de Joodse geschiedenis te gaan achterhalen in plaats van die godslasterlijke nonsens die zij over hun innig gekoesterde Israël en het Joodse volk verkondigen, aan ons op te dringen! Deze lieden beseffen wérkelijk niet wat voor geestelijke schade zij al aangericht hebben en dit nóg doen! De christenzionistische leer is wat het ook is: een Doctrine “Made in Hell!”

 

Ton Nuiten – Vrijdag 18 Mei 2017.

 

Foxman, ADL Holodomor-deniers trying to bully Christian Ukrainians

Already for many years now, the Anti-Defamation League and its director, Abraham Foxman, is one of those Jewish organizations which receives compensations for what (allegedly) happened during WW II: the holocaust committed by Hitler and Nazi-Germany. Wouldn’t be a very good thing, therefore, to compensate the Ukrainian government for the gruesome Holodomor which was committed by Jewish Bolshevists under Josef Stalin? Yes, of course, it would be a good decision to make. But that was not in the mind of Foxman when he visited Ukraine. He had something else in mind. Read this post and watch the video and you will be a witness of the brazen hypocrisy of Foxman & the ADL…

EastSideHunky's Klobasa Klub

The Holodomor of  1932-33 was the purposeful and deadly starvation of the resisting Ukrainian peasants against the collectivization policies of commie big man, Josef Stalin as he ran the USSR with an iron fist.

Abe Foxman the head of the Anti-Defamation League (ADL), the world’s largest advocate for Israel and fighting “snti-semitism” meets with Ukrainian president Yushchenko’s advisors and warns them not to compare the two genocides – the Holodomor and the Holocaust. Technically, since both Arabs and Jews are both semites from the common root of Abraham, being an anti-semite also means one has a animus against Arabs, not only Jews, solely due to ethnicity.

Listen to the arrogant Foxman, who likes to threaten many heads of state on a regular basis including the Holy Father:

The term Holodomor refers specifically to the brutal artificial famine imposed by communist-marxist Stalin’s regime on Soviet Ukraine and primarily ethnically Ukrainian areas…

View original post 177 woorden meer

Pizzagate & Beyond – The Movie.

 

 

This video here above, “Pizzagate and Beyond -The Big Picture”, which you are about to see is a video which is called by the mainstream media just a “conspiracy theory.” And numerous people today are so completely brainwashed by so-called “fact-checkers” so that they can’t even imagine that the crimes which are exposed here were committed by people in high places. Here comes something in mind which someone once said:

“Yet the individual is handicapped by coming face to face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists. The American mind” (and the Dutch mind too!) ” simlply has not come to a realization of the evil which has been introduced into our midst. It rejects even the assumption that human creatures could espouse a philosophy which must ultimately destroy all that is good and decent.” 

Some say it was Herbert Hoover who said this; others, however, attribute this to John Fitzgerald Kennedy. But it is not important who said it. But I believe this could be applied on which you are going to watch and hear in this video. And what is the reason that numerous people are so handicapped that they are prevented to becoming aware of such unimaginable evil within our midst? Yes, indeed, it is the lying mainstream media & the “fact-checkers” which will call this video “fake news!”  But don’t allow to be distracted by them. Watch the video and judge for yourself….

 

Ton Nuiten – Dinsdag 2 Mei 2017.

De Wrede Christenzionistische Doctrine vs de Truthtellers, Texe Marrs & Jeff Rense.

Op vrijdag 3 maart 2017 publiceerde de christenzionist, Dirk van Genderen, een artikel onder de titel, “Wie Joden minacht, vervloekt hen al.” Dit naar aanleiding van het komende Purimfeest wat door Joden de week daarop zou worden gevierd. Van Genderen heeft het dan ook over het Oud-Testamentische bijbelboek, Esther, waarin o.a. wordt verhaald dat Haman nadat die door de Perzische koning, Ahasveros, de op een na hoogste regeringspositie heeft toegekend gekregen, erop uit gaat om de Joden er te vernietigen. Dit plan mislukt echter en Haman wordt uiteindelijk met zijn zonen zélf gedood. Het is deze gebeurtenis die elk jaar als herdenkingsfeest wordt gevierd. We zullen er hier niet verder op in gaan, maar we gaan wél aandacht besteden aan datgene wat Van Genderen over andersdenkenden (degenen die er wat Israël en het Joodse volk betreft, er gewoon een ándere mening op nahouden dan dat Van Genderen die heeft) te zeggen heeft. https://www.dirkvangenderen.nl.2017/03/03/wie-joden-minacht-vervloekt-hen-al/

1079_558231681000419_5195192375976827717_n

 

De Twee Pijlers van het Christenzionisme. 

 

Voordat we onze aandacht zullen besteden aan wat Van Genderen over andersdenkenden heeft te zeggen, eerst iets over het christenzionisme. Deze beweging die Israël en het Joodse volk centraal hebben staan in hun leringen, telt onder haar leden mensen die het niet overál met elkaar eens zijn wat Israël en het Joodse volk betreft; zo zijn er die menen dat daar de Joden hun éigen (oude verbond) nog met God zouden hebben, het voor hen niet nodig is om Christus Jezus als hun Verlosser en Heer te accepteren. Anderen echter zijn van mening dat zij dit wél moeten doen. Onder de eerste groep bevinden zich mensen als John Hagee, een Amerikanse evangelist met veel invloed. Enige tijd geleden heeft hij een boek geschreven, “In Defense of Israel” waarin hij o.a. beweert dat Jezus van Zichzelf beweerd zou hebben, niet de Messias te zijn. En zo zijn er ook andere details waar men met elkaar van mening verschilt. Maar nogmaals, Israël en het Joodse volk staan bij hen in het middelpunt en wel als het uitverkoren volk van God. En hoewel men er vele (vnl. Oud-Testamentische) passages aanhaalt om hun doctrines m.b.t. de uitverkorenheid van het Joodse volk te onderschrijven, zijn  er twee passages die als “pijlers” dienen waarop hun beweging is gefundeerd. De eerste vinden we in Genesis 12:3 en de tweede in Zacharia 2:8:

“Ik zal zegenen wie u zegent, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken.” (Gen. 12:3)

“Want wie u aanraakt, raakt Zijn” (God’s) “oogappel aan.” (Zach. 2:8)

De context rondom de eerste passage maakt duidelijk dat het hier om de aartsvader Abram (later Abraham) gaat die van God opdracht krijgt zijn familie en land te verlaten om hem naar een door Hem uitgekozen land te leiden. (Gen. 12:1-4)

De tweede passage behelst een belofte van God aan Israël die Hij echter deed vlak tegen het einde van de Babylonische Ballingschap. Dit wordt duidelijk uit de voorgaande verzen 6 en 7 waar God de ballingen oproept om er “de dochter van Babel” te ontvluchten. Vele christenzionisten hebben er kennelijk geen rekening mee gehouden  dat dit vers slechts van toepassing was in het verre verleden en passen die nu op ónze tijd toe.

 

De Visie van Dirk van Genderen: Een Godsoordeel over Andersdenkenden. 

 

Dan gaan we nu zien wat Dirk van Genderen over andersdenkenden heeft te zeggen; eerst maakt hij duidelijk dat haat en geweld tegen Joden verkeerd is en onder anti-Semitisme en het “vervloeken” van Gods volk valt. Het is uiteraard altíjd verkeerd om de Joden (of welk ander volk dan ook) geweld aan te doen. Ook het “minachten” van de Joden (of welk ander volk dan ook) is natuurlijk niet goed te keuren. Maar Van Genderen gaat veel vérder; ook zij die zonder enige minachting van het Joodse volk een ándere mening hebben dan hij (en talloze christenzionisten mét hem) die hebben, zouden wel eens een godsoordeel kunnen verwachten. Wie zijn nu degenen die met Van Genderen van mening verschillen? Hij schrijft er het volgende over:

“Maar ik denk ook aan alle theologen die zich keren tegen Israël en tegen het Joodse volk. Wie met de Bijbel in de hand beweert dat Israël heeft afgedaan, dat er geen toekomst meer is voor het Joodse volk en dat de kerk in plaats van Israël is gekomen, vervloekt Israël, in de eerder genoemde betekenis van kalal.” 

Het gaat hier om theologen die menen dat Israël “heeft afgedaan” als het enige uitverkoren volk van God” daar God’s Heil zich nu onder het Nieuwe Verbond zich nu niet slechts over Israël uitstrekt maar tevens over de gehele mensheid. Het enige wat nodig is om zich dit Heil (de verlossing door Jezus door Diens Zoenoffer voor onze zonden) toe te eigenen is om dit te geloven. Nu geloven Van Genderen en andere christenzionisten dit laatste ook wel maar waar het om gaat is dat hij deze theologen met een verhuld godsoordeel bedreigt omdat die menen dat de christelijke kerk de plaats ingenomen heeft van het Joodse volk waarvan het grootste deel niets van Jezus moet hebben. Voor hem komt de visie van deze godsgeleerden neer op het “vervloeken” van het Joodse volk. En dat niet alleen; hoewel gelovige Joden en gelovige niet-Joden (de “heidenen”) in Christus één zijn geworden naar aanleiding van Efeze 2:14-16, keurt Van Genderen het af dat de gelovigen uit de heidenen, “geen enkel recht” hebben “om Joden die niet in de Heere Jezus geloven, af te schrijven en te veroordelen. Dat is in het verleden gebeurd, te vaak, dat gebeurt ook in het heden. En dat is, hoe hard het ook klinkt, het ‘vervloeken’ van de nakomelingen van Abraham.” 

87167df9-8ec9-4460-8894-0d2ba6e7f75f

 

Ook Godsoordeel over Christelijke en Niet-Christelijke Critici.

 

Bij enig nadenken blijken het niet slechts de theologen (en mogelijk anderen met een andere mening) die vroeg of laat een godsoordeel over zich kunnen verwachten. Als die Israël en het Joodse volk Gods al zo “vervloeken” vanwege slechts hun ándere mening, dan kunnen degenen die zich herhaaldelijk zeer kritisch over het onmenselijk Israëlisch beleid tegenover de Palestijnen hebben uitgelaten en dit nóg doen, al helemáál een goddelijk doodsvonnis verwachten, althans als we Van Genderen mogen geloven! Onder de vele critici bevinden zich o.a Texe Marrs (president van Power of Prophecy) http://www.texemarrs.com en Jeff Rense. rense.com

 

De Grootste Nonsens. 

 

Het zal voor velen duidelijk zijn dat wat Van Genderen hier over andersdenkenden verkondigt, de grootste nonsens is die men zich zelf niet in zijn wildste dromen zou kunnen bedenken. En hij is beslist niet de enige; ook Jan van Barneveld is er erg bedreven in, door te laten schemeren dat zij met een ándere mening betreffende het “uitverkoren Joodse volk Gods” grote problemen te wachten staan.

 

De Apostel Paulus: Waarschuwing uit het Verleden. 

 

Paulus, de Joodse bekeerling die veel te lijden heeft gehad van zijn niet-christelijke volksgenoten, schijnt de tijd waar we nu in leven met grote helderheid te hebben voorzien:

“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.” (1 Timotheüs 4:1-2)

En wie zijn nu die “leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid”  en als zodanig anderen hebben misleid? Paulus maakt dit duidelijk aan zij n medewerker, Titus, aan wie hij het volgende schrijft:

“Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren.” “Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof, en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren.” (Titus1:10-11, 13-14)

En een van die “Joodse verzinsels” is datgene wat o.a. Van Genderen allemaal heeft geschreven. Hij en vele andere christenzionistische schrijvers hebben ml. lukraak en willekeurig enkele dreigteksten uitgekozen, er een van de Joodse verzinsels mee aan vastgekoppeld waarmee zij andersdenkenden nu mee om de oren meppen! Zo maken zij zich natuurlijk medeplichtig aan de wandaden van het Israëlische regime en erger nog, door hun verhulde dreigementen trachten zij ook ánderen met zich mee te krijgen

efefw

 

Texe Marrs & Jeff Rense: Israël Ontmaskerd! 

 

Beschouwen Van Genderen, Jan van Barneveld Israël en het Joodse volk op lieflijke wijze als door “God uitverkoren”, Texe Marrs en Jeff Rense, komen hier echter met bepaalde waarheden naar voren waaruit blijkt dat het met Israël heel anders in  elkaar zit dan dat de twee christenzionistische Joodse verzinselverkondigers ons willen doen geloven. Vergelijk datgene wat Marrs en Rense allemaal aan wáre feiten en geen v erzinsels te zeggen hebben over Israël met dat wat Van Genderen heeft geschreven, en het zal duidelijk worden hoe wreed, onbarmhartig en demonisch de christenzionistische doctrine wel niet is! Hieronder vindt u de link:

texe marrs jeff rense – YouTube

We zullen maar voor het gemak aannemen dat wat Van Genderen en al die andere christenzionisten tot nu toe aan sectarische nonsens verkondigd en neer hebben geschreven, uit onwetendheid en domheid hebben gedaan. Maar ook zíj zullen toch eens tot het juiste (bijbelse) inzicht moeten komen. En dat inzicht is dat God zowel geen individu als een heel volk geen voorkeursbehandeling geeft. En al helemaal geen  staat waar al sinds zestig á zeventig jaren op wrede wijze de mensenrechten van de Palestijnen worden geschonden! Doen zij dit niet, dan zou hen wel eens een oordeel van God te wachten kunnen staan!

 

Ton Nuiten – Zondag 30 April 2017.

Een False Flag Attack, de Syrische Verkiezingen 2014, Donald Trump: van Nationalistsich Gezinde Karekiet tot Internationalistisch Gezinde Oorlogskoekoek (en meer Alternatief Nieuws.)

Wat het incident aangaande de gasaanval op Khan Sheikhoun (in de Syrische provincie, Idlib) betreft, die schijnt niet te zijn gepleegd door regeringstroepen van Assad noch doordat Russische gevechtsjagers per abuis een opslagplaats van de rebellen zouden hebben getroffen. Het wijst er eerder op dat de aanval eerder werd gelanceerd vanuit een door Israëli’s en Saudi’s gedeelde speciale operatiebasis vanuit Jordanië werd gelanceerd. Van daaruit zouden ook de rebellen worden ondersteund. Dit deelde de onderzoeksjournalist, Robert Parry, recentelijk mee. Analysten van de Amerikaanse inlichtingendiensten zouden hebben ontdekt dat de aanval uitgevoerd was middels een drone. De vermoedelijke reden voor deze aanval zou volgens Parry deze zijn:

“The suspected reason for the poison gas was to create an incident that would reverse the Trump administration’s announcement in late March that it was no longer seeking the removal of President Bashar al-Assad.” 

In 2013 was er ook al sprake van een gasaanval waarbij vele Syrische burgers om het leven kwamen, die eveneens aan Assad werd toegeschreven. Maar naar achteraf blijkt:

“….rebels freely admitted to Associates Press correnspondent Dale Gavlak that they had been given the weapons by Saudi Arabia but had “handled the weapons improperly and set off the explosions.” 

Het vier bladzijden tellende rapport wat door de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad onlangs werd gepubliceerd met betrekking tot het jongste incident met gifgas, bevat echter (hoewel ook hier Assad als de dader wordt aangewezen) geen bewijs dat die ook daadwerkelijk de dader zou zijn. http://www.infowars.com/u-s-intelligence-source-syria-chemical-weapon-attack-launched-from-saudi-base/ Parry zei verder dat de regering-Trump nu met bewijzen zou moeten komen in plaats van slechts te zeggen dat de wereld “ons”(maar) “moet vetrouwen.” 

19

iblagh.com

 

Een “False Flag Attack.” 

 

De aanwijzingen voor een zgn. “false flag attack” zijn (hoewel dit nog aanwijzingen en geen bewijzen zijn), echter te sterk om zomaar over het hoofd te worden gezien. een false flag attack is eigenlijk een aanval op een van tevoren bepaald doel, gepleegd met het oogmerk hier een vals signaal mee af tegeven. Het doel hiervan is om een vals spoor van “bewijzen” achter te laten wat teruggevoerd kan worden tot een (vermeende) dader door de wérkelijke dader. In dit geval zou Assad de vermeende dader zijn. Ten tweede dient de false flag attack om hier een oorlog dan wel vergeldingsmaatregelen tegen de (vermeende) dader mee te rechtvaardigen. En het is nu dit laatste wat we recent hebben zien gebeuren: een raketaanval waarbij door de Amerikaanse marine circa 59 Tomahawk-raketten op een Syrische luchtmachtsbasis werden afgevuurd. Tegelijkertijd is de roep van degenen die het aftreden van Assad eisen, sterker en indringender geworden.

5 Screen-Shot-2017-04-06-at-21.01.09

aanirfan.blogspot.com

 

Nieuwsuur: het Interview met Bashar al-Assad.

 

Zij die deze eis hebben gesteld, zijn dan de verschillende staatshoofden en politici van Canada, Frankrijk, Groot-Brittanië en de Europese Unie. De nu voormalige president van de US, Barack Obama, ging hen voor met de eis tot aftreding van Assad. Onder hen bevinden zich o.a. Hillary Clinton (vml. minister van Buitenlandse Zaken onder Obama) en Bert Koenders, de huidige Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken.  Maar kunnen we ons nog het interview herinneren wat het actualiteitenprogramma, Nieuwsuur, met Assad had in december 2015? Dat ging toen o.a. over Nederlandse deelname aan de strijd tegen IS in Syrië middels luchtbombardementen? Assad zei toen dat er hierover nooit contact was gezocht met de Syrische overheid door de Nederlandse. Wat de Nederlandse eis tot aftreden van Assad betreft, was de Syrische president hier helder over; hij zei dat een Nederlandse  burger niet toe zou staan dat een Syriër zou besluiten wie er in Nederland premier zou worden en wie niet. Dit zou Nederland niet accepteren. Evenmin zouden Assad en Syrië het accepteren dat Nederland zou besluiten wie er in Syrië president zou moeten worden en wie niet. Maar wat zijn eventuele aftreden betreft, zou Assad van mening zijn dat dit de Syrische bevolking via de stembus uit zou moeten maken of hij dan wel aanblijft of zal vertrekken. Als die zijn vertrek zouden wensen, dan zou Assad wel gaan. Over de mensenrechten die er in Syrië geschonden zouden zijn volgens de UN en Human Rights Watch, zei Assad dat die berichten waren gebaseerd op “verhalen” en “gepolitiseerd” zijn en dat er van buitenaf geen onafhankelijke controle betreffende deze zaken had plaatsgehad om te zien of al deze berichtgeving over de schending van mensenrechten op waarheid zouden berusten of niet. Waar het de Nederlandse Jihadisten aangaat, stelde Assad de vraag waarom die in Europa verblijven. Heel eenvoudig: die waren na in Europa te zijn aangekomen daarop niet geassimileerd en kwamen aldus in een ghetto terecht. Daarna vertrokken die naar Syrië waar terrorisme schering en inslag is en keerden dan weer terug naar Europa, “Net zoals de daders in Parijs.” En daarmee sloeg Assad de spijker op zijn kop! http://www.volkskrant.nl/buitenland/assad-tegen-nieuwsuur-waarom-neemt-nederland-geen-contact-met-ons-op~a4209935

 

2014: De Syrische Verkiezingen. 

 

Tijdens het interview had Assad het o.a. over de stembus waarbij de Syrische bevolking kon bepalen of hij dan wel of niet aan zou blijven. Maar de waarheid is dat er in 2014 in Syrië verkiezingen werden gehouden. En wat was daarvan het eindresultaat? Lees maar mee:

“The 2014 elections in Syria is an event that the ‘Ministry of Truth’ in the West desperately wants to be memory-holed, as it runs in stark contrast to the narrative they are still trying to inculcate in the minds of the public. 

In June 2014, Assad won Syria’s Presidential election with 88,7 percent of the vote, in the country’s first multi-candidate election in almost five decades. In a country which had a population of 17, 046, 857 in July 2014 (according to an estimate from CIA World Factbook), over 10 million people voted for Assad. 73.40 percent of the Syrian population voted in the election, with voting only taking place in government-controlled areas. 

A group of international observers emphasized that the election was a valid and democratic expression of the views of the Syrian people. Predictably, Western nations denounced the election as a sham and a fraud, with US Secretary of State, John Kerry, calling the election a farce a few months prior to the vote. 

Despite the efforts of the Western establishment to delegitimize the election, it is obvious that Assad has popular support in Syria. The Western narrative – which claims that Assad is an insane dictator who butchers his own people – is illogical, as if this was true, Assad would have been ousted years ago.” http://www.globalresearch.ca/bashar-al-assad-the-democratically-elected-president-of-syria-2/5584950

Iets verderop in dit artikel wordt gewag gemaakt van een interview wat Assad ook met Russia Today (RT) had. Tijdens dit interview vertelde Assad o.a. dat er in Syrië geen sprake was van een burgeroorlog; het was eerder een strijd tegen het terrorisme in Syrië wat van buitenaf wordt ondersteund. Hmm…misschien dat de drie Nederlandse ministers, Koenders, Hennis-Plasschaert en PLoumen ons hier misschien meer over zouden kunnen vertellen zoals we hier even verderop zullen lezen!

En de Syrische verkiezingen hadden plaats in 2014, circa een jaar na de aanval met sarin-gas door Assad (zoals de mainstream media ons voorhield) op Syrische burgers in 2013! Maar….was dit ook niet het geval met wijlen Saddam Hoessein van Iraq? Jazéker, ook híj genoot de volle steun van de overgrote meederheid van de Syrische bevolking. Nochtans heette het volgens de Westerse media & pers destijds dat hij zijn eigen volk terroriseerde en onderdrukte! En net zoals de meerderheid van de Westerse regeringsleiders, media en pers ons onophoudelijk vertelden dat Hoesseineen wrede onderdrukker van zijn eigen volk was, zo doen die dit nu al enige tijd met Bashar al-Assad. En al degenen die geloven dat de alternatieve media (waar we het grootste deel van de informatie vandaan hebben) niets anders zouden zijn dan een stelletje “complotdenkers”, lopen de Westerse journalistieke rattenvangers van Harmelen als een stelletje blinde lemmingen achterna!

 

Minister Bert Koenders (Min. v. Buitenlandse Zaken), Jeanine Hennis-Plasschaert (Min. v. Defensie) en Lilianne Ploumen (min. v. Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking: Steun aan de Syrische “Gematigde Oppositie.” 

 

Enige tijd geleden werd bekend dat de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking €300 miljoen hadden gereserveerd voor steun aan wat ook wel de Syrische “gematigde oppositie” wordt genoemd. Maar van steun aan gewapende groepen kon en mocht volgens het drietal geen sprake zijn. Er is echter een probleem: de “gematigde oppositie” in Syrië ís al-Nusrah en IS! Het is niet duidelijk of zij hiervan wel op de hoogte zijn. Mochten zij dit echter wél zijn, dan is er bijna geen verschil tussen hen en de Jihadisten; het enige verschil tussen de eersten en de laatsten is dat die eersten nooit naar Syrië zijn afgereist als terrorist! Wat de geldelijke steun aan de oppositie in Syrië door Koenders, Hennis-Plasschaert en Ploumen betreft, lijkt de Nederlandse Tweede Kamer hier weinig of geen moeite mee te hebben. Maar wel wil die dat zodra Jihadisten die in Syrië erin zijn geslaagd van IS te ontkomen en heelhuids weer in Nederland terecht zijn gekomen, meteen achter de tralies zullen worden gezet. Daarvoor is hen eerst het Nederlands staatsburgerschap ontnomen. Maar hoe zit dat dan met Koenders, Hennis-Plasschaert en Ploumen?

 

Een Tweede Libië. 

 

Maar wat zou er nu gebeuren als Assad wérkelijk van het politieke toneel zou verdwijnen en er vervolgens een interim-regering (hoogstwaarschijnlijk door de rebellen) zou worden ingesteld? Het antwoord zal vemoedelijk wel duidelijk zijn: als we bijvoorbeeld naar Libië kijken waar het regime van wijlen dictator Muammar Gaddafi enige tijd geleden ten val werd gebracht en de leider zelf werd vermoord, zien we dat het daar één grote chaos is en het oorlogsgeweld er gewoon doorgaat. Het gevolg hiervan is weer dat er een grote vluchtelingestroom op gang was gekomen, op weg naar (hoofdzakelijk) West-Europa. Kortom, Syrië waar de situatie nu al zo ten hemel schreiend is, zal na het verdwijnen van Assad zeer zeker veranderen in een tweede Libië! De verklaring van Trump dat als zou hij opdracht hebben gegeven tot de raketaanvan op een Syrische luchtmachtsbasis om er de vluchtelingenstroom vanuit Syrië mee in te perken, snijdt dan ook totaal geen hout!

 

Afghanistan & Iraq. 

 

In Afghanistan en Iraq is de situatie niet veel beter; in deze landen (die naar verluidt “bevrijd” zouden zijn zoals George W. Bush en Tony Blair (vml. premier van Groot-Brittanië hebben beweerd!), overheersen er het oorlogstumult, dood en verwoesting. De opkomst van Islamitische Staat (IS) heeft de toch al zo slechte toestand in deze landen flink verergerd. Zoals we al eerder hebben uitgelegd, vormen al deze zaken onderdeel van een groter geheel: de vervulling van het Oded Yonin-plan, waarbij Israel de enige overheersende macht in het Midden-Oosten zal worden. En Donald Trump werkt hier aan mee zoals zijn opdracht tot de raketaanval op een luchtmachtbasis in Syrië aantoonde!

Easter

DDees.com

 

Al-Qaeda & ISIS. 

 

Zoals we nu weten, is de opkomst van de terreurorganisatie, al-Qaeda, voorfagegaan aan Isis. En die hebben tot nu toe flink huis gehouden in Iraq en Afghanistan; berichten over martelingen, moordpartijen (o.a. onthoofdingen van journalisten) komen met regelmaat via de beeldbuis en de kranten tot ons. Wat nog altijd niet zo bekend is, is dat de US deze beide terreurorganisaties zelf heeft gecreëerd! Het is (nu voormalig presidentskandidaat), Hillary Clinton, die heeft gezegd dat beide organidaties waren ontstsaan nadat de US de Mujahideen in Afghanistan tijdens de Afghaans-Soviet-Russische oorlog was gaan finaciëren en ondersteunen. En wat nóg minder bekend is, is dat de US eigenlijk nooit opgehouden heeft, deze beide organisaties te steunen. Hier probleem is dat hier door de mainstream media weinig of helemaal geen aandacht aan wordt besteed. En waarom? Lees maar mee:

“I’ll tell you why: the MSM is nothing more than a propaganda machine for the U.S. government -no matter which party is in power. The MSM doesn’ t work for the U.S. citizenry. It doesn’t even work for its corporate sponsors. It works for the Washington Power Elite permanently ensconced in D.C. (and yes, those same Power Elite control most of those media corporate sponsors.) 

It is a sad reality that if one wants to get accurate news reporting, one must mostly bypass the U.S. propaganda media and look to sources outside the U.S. Here is a Canadian publication that covered the Hillary admission: 

“The following video features Presidential candidate Hillary Clinton acknowledging that America created and funded Al-Qaeda as a terrorist organization in the heyday of the Soviet-Afghan war: 

“Let’s remember here… the people we are fighting today we funded them twenty years ago.” 

Daarop vertelde Clinton dat de US de Mujahideen had aangeworven om er vanuit Saudi-Arabië en andere landen hun islamitisch Wahabisme te importeren en om er de Sovjet-Unie mee te bestrijden, maar:

“What she does not mention is that at no time in the course of the last 35 years has the U.S ceased to support and finance Al-Qaeda as a means to destabilizing sovereign countries. It was ‘a pretty good idea’ says Hillary, and it remains a good idea today: 

Amply documented, the ISIS and Al Nusrah Mujahideen are recruited by NATO and the Turkish high command, with the support of Saudi Arabia, Qatar, and Israel.” 

Iets verderop vermeldt het rapport (van Chuckbaldwinlive.com waar deze gegevens ook vandaan komen) het volgende:

“The Global War on Terror (GWOT) is lead by the United States. It is not directed against Al-Qaeda. Quite the opposite: the ‘Global War on Terrorism’ uses Al-Qaeda terrorist operatives as their foot soldiers.” 

 

De Huidige Situatie. 

 

Als we het bovenstaande gelezen hebben, is de vraag: hoe is de huidige situatie nu? Ook daar wordt antwoord op gegeven:

“Think it through folks: the U.S. government creates the radical Islamitic terror networks that justify America’s “Global War On Terror” which directly results in millions of refugees (and no doubt plants terrorists among them) flooding Europe. At the same time, it purposely refuses to protect our own borders and even force states and local communities to accept hundreds of thousands of Muslim refugees (but the government is not sending any Christian refugees to America, even though a sizable percentage of refugees include Christians also) and pushes NATO to the doorstep of Russia, which to any objective observer could only be regarded as an overt incitement of war.”

En dit is nu de situatie zoals die op dit moment werkelijk is.

 

Ten Bate van Israël. 

 

Van de bovengenoemde landen in het Midden-Oosten is er slechts een land wat baat heeft bij de verdwijning van Bashar al-Assad en zijn regering, nl. Israël. In een van de vele geheime emails van Hillary Clinton die door Wikileaks openbaar zijn gemaakt, gaf Clinton toe dat de huidige burgeroorlog in Syrië door de regering-Barack Obama doelbewust was geprovoceerd als de “beste manier om er Israël mee te helpen.” Ook schijnt de familie van Assad met de dood te zijn bedreigd. Het is niet duidelijk of Hillary Clinton persoonlijk hier achter zit maar zij heeft wél gezegd dat dit “het juiste ding” was om dit te doen!

HillaryClintonSyriaIsraelMeme

 

Israël, Syrië & John Hagee. 

 

Hoewel er zich onder de christenzionisten ook vele gematigden bevinden, die nooit zover zouden gaan, zijn er echter ook die Syrië en andere Israël-vijandiggezinde landen in het Midden-Oosten liever ten onder zien gaan onder massaal oorlogsgeweld en vernietiging. Een van hen is de invloedrijke christenzionist, John Hagee. Hij heeft er al meermalen blijk van gegeven, Syrië en andere landen in het Midden-Oosten die Israël vijandiggezind zijn, door oorlogsgeweld ten onder te willen zien gaan; volgens hem kan Israël worden “geholpen” doordat het Amerikaanse leger Syrië zou moeten vernietigen! Een goede en kritische reactie hierop kwam van de site, yournewswire: 

“If destroying Syria is the way we “help” Israel, how many other nations must the U.S. destroy to “help” Israel? And before John Hagee’s braindead disciples start shouting “Destroy them all!” I remind you that Syria and other parts of the Middle Eastis the historic home of millions of Christians going back to the Apostle Paul.” voor de bovenstaande gegevens en meer, zie; yournewswire.com/hillary-clinton-admits-isis-was-created-by-u-s-government/ (Vermeld moet nog worden dat het bovenstaande artikel van yournewswire gepubliceerd werd op 6 juni 2016, tijdens de presidentsverkeizingscampagne dus.)

Wat het christenzionisme betreft, mag men zich terecht afvragen of dit geen ketterse sekte is; in haar leerstellingen wordt de nadruk gelegd op het Joods-zijn wat Israël en het Joodse volk betreft. De Bijbel maakt echter duidelijk dat het 1, om geloof in Jezus gaat en 2, dat er bij God geen aanzien des persoons gaat. Vele christenzionisten erkennen deze twee punten ook wel, maar als we hun artikelen over Israël lezen, lijkt het wel of dit een hogere plaats toegekend krijgt dan de kerk dewelke samengesteld is uit zowel gelovige Joden als niet-Joden. Verder hebben zij hun Bijbel kennelijk niet (of niet goed) gelezen waar het het verschil tussen het “vleselijke” Israël en het “geestelijke” Israël aangaat. In plaats daarvan hebben zij hun oor te luisteren gelegd bij leraren en predikers die hen Joodse fabels in het oor hebben gefluisterd. Deze laatsten hebben bepaalde bijbelpassages selectief gekozen om er hun (ketterse en racistische) leer als “bijbels”mee te kunnen bewijzen. De nadruk ligt in het christenzionisme immers op het Joods-zijn zoals gezegd; het gaat hier dan om ras, het Joodse ras. Dat de apostel Paulus de gemeente van Jezus in zijn tijd in enkele van zijn Nieuw-Testamentische zendbrieven juist heeft gewaarschuwd voor ketterse Joodse leerstelingen, gaat er bij hen kennelijk niet in. De vermaarde hervormer die de Reformatie in zijn tijd op gang bracht, Maarten Luther, deed dat ook. Nochtans wordt hij nu door vele christenzionisten als een “kerkelijke anti-Semiet” (wat dat ook mag betekenen) beschouwd! Maar zou Paulus zelf dan ook geen “kerkelijke ant-Semiet” zijn geweest? Volgens de christezionistische leer móet hij dit wel zijn geweest. Maar je hoort ze niet, die christenzionisten.

140169_17_0405_01a-0U7NfxSUQmfVaGLwAUu5fQ

historianet.nl

 

Bepaalde Punten Nader Bekeken. 

 

Laten we nu het een en ander over bepaalde punten die in dit artikel van yourneswire aan de orde kwamen en we gelezen hebben, eens nader bekijken en wat nader verklaren:

1: De zgn, “Oorlog tegen Terreur” die door de US na de aamslagen van 9/11 aangevangen werd, is niet gericht tegen al-Qaeda (of voor hetzelfde geld, ISIS.) Die worden integendeel echter door de US gebruikt als haar “voetsoldaten.” Een groot deel van het antwoord op waaróm de US dit doet, is al gegeven: om de ondergang van het Assad-regime te bewerkstelligen en om het Midden-Oosten te ontwrichten en dit terwille van Israël. 

2: Ook is duidelijk gemaakt dat deze “Oorlog tegen Terreur” inmiddels een grote massa aan vluchtelingen op gang gebracht had (vnl. op weg naar Europa) en waaronder zich ook met de al-Qaeda/ISIS-geaffilieerde islamitische terroristen zouden kunnen bevinden. Wat betekent dit nu voor ons, de gewone burgers van Europa? Dat betekent eenvoudig dat de gruwelijke aanslagen in verschillende delen van Europa (Parijs, Brussel, Zaventem o.a.) waarvan we enige tijd geleden getuige waren, eigenlijk waren gericht tegen de gewone burgerbevolking en wel dankzij de US!  Eigenlijk begon die “Oorlog tegen Terreur” al met de inperking van bepaalde burgelijke vrijheden onder de pretext, “omwille van de staatsveiligheid.” Kortom: de “Oorlog tegen Terreur” is gericht tegen ons, de gewone bevolking!

 

Donald Trump: van Nationalistisch Gezinde Karekiet tot Internationalistisch Gezinde Oorlogskoekoek. 

 

En nu hebben we dan de huidige president van de US, Donald Trump. Het was een spannende tijd in de dagen van de presidentsverkiezingen; zowat de hele mainstream media liep tegen Trump te hoop en van alle kanten kwam er veel kritiek op deze nationalistischgezinde presidentskandidaat. We hebben ze gezien: massademonstraties in zowel binnen als buiten de US tegen Trump, vernietigende kritiek op sommige van zijn voorstellen en vooral zijn woorden, “America First” wekten grote beroering onder velen. En nadat hij eenmaal als “president-elect” was gekozen, verwachtten we allemaal dat hij Washington zou zuiveren van hen die al die ellende in het Midden-Oosten teweeg hadden gebracht. En aanvankelijk leek dit ook zo. Nou ja, het negatieve aan hem was dat hij dan wel een vriend van Israël is, maar wat de Amerikaanse belangen betreft, die zouden nu voortaan op de eerste plaats komen en niet die van de Amerikaans-Joodse lobby. Maar na enige tijd bleek het allemaal toch anders te zijn: Trump blijkt nu verre van een nationalist te zijn. Hij is internationalistisch gezind en zijn “begeleider” is eigenlijk Israël. Dat bepaalt wat Trump doen en laten moet. We zouden dit misschien kunnen vergelijken met de ons bekende koekoek, het vogeltje dat eigenlijk een parasietensoort is. Het koekoeksvrouwtje heeft nl. de gewoonte haar eigen eieren in dat van een vreemd vogelnest te leggen waarop de “inheemse vogel” dit verder uitbroedt. Die doet dit in de waan dat die een van haar eigen eieren uit aan het broeden is. We hebben er de volgende definitie op gevonden:

“De koekoek is een zogenaamde broedparasiet. Het vrouwtje legt een ei in een zorgvuldig uitgezocht nest van een andere vogel. Meestal van een kleine zangvogel zoals een heggenmus of een karekiet. Het koekoeksjong komt doorgaans als eerste uit en duwt de eieren van de waardvogel uit het nest. Zo krijgt hij alle aandacht voor voedsel.” http://www.natuurinformatie.nl/ndb.wnf/natuurdatabase.nl/i000842.html

Welnu, aanvankelijk leek Trump werkelijk op een nationalistisch gezinde zangvogel en de nationalistischs gezinden waren vol euforie:

Nadat Donald Trump uit het eitje tevoorschijn was gekomen, zongen de nationalistisch gezinde karekietjes het hoogste lied. Naarmate dit vogeltje zich echter verder ontwikkelde en zijn ware koekoeksveren toonde, zeiden zij: “Maar dit is een karekietje helemaal niet.” Op de vraag: “Wie is de moeder van dit kuikentje dan wel?” , zongen sommige nationalistische karekietjes in koor: “Israël, Israël, Israël!” 

Dachten we aanvankelijk dat 2017 het jaar van Trump zou worden, blijkt dit juist het jaar van de koekoek te zijn!

logo_plusvbn_sovon_koekoek2017.JPG_

sovon.nl

 

 

 

Ton Nuiten – Zondag 17 April 2017.