Jurist Janneke Bazelmans over Vaccins met “Giftige Hulpstoffen”; over een Lief Kind wat een “Grove Jongen” Werd; Gelegeliseerde Medische Misdaad Farmaceuten Dankzij Immuniteit; Verplichte Vaccinatie Italië; Vaccins & het Chronisch Vermoeidheidsyndroom; Later ook Mogelijke Vaccinatieplicht in Nederland?

Op 22 juli 2013 publiceerde de Volkskrant een opiniebijdrage van Janneke Bazelmans, schrijver en jurist. Bazelmans schreef dat de informatie die de overheid en consultatiebureaus over vaccins geven, vaak eenzijdig is; de negatieve kant van vaccinatie (bij kinderen) zo betoogt zij, wordt vaak verzwegen. Verder schrijft Bazelmans hoe men als ouder een gedegen beslissing kan nemen het kins nu wél of niet te laten vaccineren, als de informatie zo eenzijdig is. Zij vraagt zich af waarom er zo weinig voorlichting wordt gegeven over de schadelijke stoffen die in vaccins zitten. Zo zitten er in vaccins naast ziektekiemen ook giftige hulpstoffen in. Bazelmans schrijft dat haar ogen voor de negatieve kant van vaccins open gingen tijdens de periode waarin de Mexicaanse griep heerste. Het betreffende griepvaccin wat aan kinderen gegeven werd tegen deze griep, was niet op de lange termijn getest. Daarnaast werden de farmaceuten die deze vaccins geproduceerd hadden, ontslagen van elke verantwoordelijkheid; móchten de vaccins inderdaad negatieve bijwerkingen hebben bij kinderen, dan konden de farmaceutische firmas niet ter verantwoording worden geroepen door hen bijvoorbeeld voor het gerecht te brengen wegens toegebrachte schade! Het gaat in de westerse samenleving niet om de infectieziekten zelf, zo gaat Bazelmans verder, maar om de angst hiervoor. Wát zij hiermee zegt, is dat er, willen ouders hun kind (of kinderen) wérkelijk laten vaccineren tegen bepaalde infectieziekten, er eerst een angstpsychose op grote schaal gecreëerd wordt door allerlei angstverhalen over een of meer infectieziekten te verspreiden. htps://www.volkskrant.nl/opinie/janneke-bazelmans-over-nadelen-vaccinatie-wordt-veelal-gezwegen~a3479775/

 

Eens een Lief Jongetje, Nu een Boos Kind. 

 

Wat vaccins aan schade aan kunnen richten, werd duidelijk in een artikel van De Telegraaf van woensdag 9 februari 2011. In december 2009 kreeg Willem, een levenslustige en lieve kleuter, op driejarige leeftijd het vaccin Pandremix toegediend tegen de Mexicaanse griep. De moeder van Willem, Nathalie (die zelf een baan heeft) werd later door de oppas die zij voor Willem ingehuurd had op haar werk opgebeld met de mededeling dat Willem daarna slaperig was en nergens op reageerde. Nathalie ging daarop onmiddelijk met Willem naar de huisarts waarna er een lijdensweg voor haar zoontje volgde: ziekenhuis in ziekenhuis uit voor mri’s, eeg’s, ruggenmergpunctuur en bloedonderzoek. En in 2010 werd eindelijk de diagnose van Willem’s toestand vastgesteld: narcolepsie en kataplexie. Nathalie vertelt verder dat haar kind door al die onderzoeken voor altijd psychisch beschadigd is. Daar hij door de vastgestelde ziekten voornamelijk slaapt en dus weinig beweging kent, is Willem sindsdien twintig kilo zwaarder geworden. Des’nachts heeft Willem last van dromen en hallicinaties. Nathalie vertelt dat Willem voor de rest van zijn leven aan de medicijnen zal zijn. En het is vnl. de verandering van het karakter van Willem wat haar zorgen baart; daar hij psychisch beschadigd is, is Willem (wat aanvankelijk zoals gezegd een levenslustig en lief kind was) veranderd in een “grove jongen.” Op school heeft hij geen vriendjes, hij wordt er gepest, en is grof geworden waardoor de andere kinderen bang van hem geworden zijn. Nathalie, een liefdevolle en zorgzame moeder, zegt dan, “Had ik hem maar nooit laten vaccineren.” Zij meent dat narcolepsie en kataplexie terug te voeren zijn op het vaccin Pandremix. Hoewel virologen over de hele wereld zoeken naar een mogelijk verband tussen het vaccin en narcolepsie en kataplexie, zegt Nathalie in dit verband nog dit: “Ook al vinden ze dat verband, ik krijg er mijn lieve jochie nooit meer mee terug. Had ik hem maar niet laten vaccineren.” 

 

Farmaceuten niet Aansprakelijk: Vrijbrief voor Gelegaliseerde Medische Misdaad. 

 

Als we al het bovenstaande eens overdenken, vragen we ons het volgende af: Wíe heeft er in hemelsnaam voor gezorgd dat de farnaceuten die dergelijke dodelijke vaccins geproduceerd hebben (en dit nóg doen), niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun medische misdaden? Wíe het ook mocht zijn die hier voor gezorgd heeft, hij heeft de famaceuten in ieder geval een vrijbrief voor gelegaliseerde medische misdaad gegeven! Wat de Verenigde Staten betreft, weten we echter wél wie de vaccineproducenten daar een vrijbrief voor medische moord heeft gegeven; in juli 2009 verschafte Kathleen Sebelius, US Secretary of Health and Human Services, de vaccinsproducerende farmaceuten complete immuniteit waardoor het voor mensen die schade van het niet geteste H1N1-vaccin ondervonden hadden, onmogelijk werd om die voor het gerecht ter verantwoording te roepen. In 2006 werd er de Public Readiness and Emergency Preparedness Act ingevoerd waarbij regeringsfunctioanrissen omtrent deze vaccins immuniteit werd verschaft. In 2010 toen steeds meer mensen hun bezorgdheid uitten over de veiligheid van vaccins, deelde Sebelius tegenover Raeder’s Digest dat er groepem mensen waren die beweerden dat ondanks alle wetenschappelijke bewijzen van het tegendeel, vaccins de oorzaak waren voor een aantal problemen. Sebelius zei dat wat deze mensen over de vaccins zeiden, onverantwoordelijk was en dat hun verklaringen niet waren gegrond op wetenschappelijke feiten. Zij had samen met het Department of Health and Human Services er bij de media op aangedrongen dat zij aan de visies van deze mensen geen gelijk gewicht toe moesten kennen aan wat zij over de vaccins te zeggen hadden. Met andere woorden: Sebelius (doe zoals we al vermeldden de farmaceuten een vrijbrief voor medische misdaad had gegeven), wilde hiermee eigenlijk bereiken dat de media nu dát zouden moeten gaan doen betreffende hun berichtgeving over vaccins, waar Janneke Bazelmans het hierboven over had: het verkondigen van eenzijdig nieuws over de vaccins die vnl. zo niet alleen, gunstig voor de farmaceuten was. Wat de critici over de vaccins te zeggen hadden, mocht ook wel worden verkondigd maar dan zo min mogelijk! Hiermee moest de waarheid over de vaccins achtergehouden worden: “De ervaring laat zien dat mensen die het nodig vinden de waarheid achter te houden, iets te verbergen hebben.” https:’//books,google.nl.books?/isbn=1456712950 (“Which Poison Will Change Your Life?: An MCS Survivor’s Eye-Opening…”) 

 

1982: Big Pharma Chanteert het Amerikaanse Congres. 

 

Om te weten te komen hoe Big Pharma het wist te bereiken dat haar immuniteit voor rechtszaken werd verschaft, moeten we terug naar het jaar 1982. In die tijd waren er vier grote farmaceuten, Merck, Lyett, Lederle en Connaught, die dreigden geen vaccins meer te verkopen tenzij hen door het Amerikaanse Congres volkomen immuniteit tegen strafvervolging zou worden gegeven. In die tijd werd voor een deel van het Amerikaanse publiek duidelijk dat bepaalde vaccins bij vele kinderen hersenontsteking en een daaropvolgende dood veroorzaakt haddenen bij kinderen die het poliovaccin toegediend hadden gekregen, verlamming veroorzaakte. De farmaceuten hadden op hun beurt gemerkt dat de bevolking hiervan op de hoogte was gekomen en dreigden hierdoor in grote problemen te komen. Om dit te vermijden, dreigden zij stopzetting van de verkoop van hun vaccins tenzij het Congres hen de hand boven het hoofd zou houden door hen immuniteit te verschaffen hetgeen ook gebeurde. Op 22 februari 2011 vonniste het Amerikaans Hooggerechtshof voor het blokkeren van rechtszaken tegen farmaceuten enn hun onveilige vaccins. Een dag later echter (23 februari) bepaalde datzelfde gerechtshof dat autoproducenten waarvan de veiligheidsriemen niet veilig genoeg waren, voor het gerecht mochten worden gedaagd! http://www.nvic.org/NVIC-Vaccine- News/March-2011/No-Pharma-Liability-No-Vaccine-Mandates.aspx Er is veel meer te lezen op deze site, bijvoorbeeld dit:

“Van Amerikanen wordt onder de wet vereist dat zij meer vaccins gebruiken dan enige andere natie in de wereld. In geen enkel ander land -niet in Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, Nederland, Duitsland, Japan of in  enig ander land, zijn burgers onderworpen aan verplicht gebruik van talloze vaccins onder de dreiging dat hen openbaar onderwijs, de zorgverzekering of werk onthouden zal worden” (als die dit niet (meer) zouden doen). “Hier is geen ander woord voor dan tirannie.” 

 

Italië: Tien Verplichte Vaccins.

 

In 2017 heeft de Italiaanse regering besloten om tien vaccins voor kinderen verplicht te stellen. Aanvankelijk waren dit er twaalf maar dit werd later terug gebracht tot tien. De reden voor de verplichtstelling was een uitbraak van mazelen en een flinke achteruitgang van het aantal vaccinaties. Of de verplichting voor gebruik van vaccins ook tot een toename hiervan zal leiden, blijft onderwerp van debat. “Sommige landen zijn vrij van mazelen zónder de introductie van dwingende maatregelen.” De Italiaanse minister van Gezondheid, Beatrice Lorenzin, zei over de door haar ingevoerde verplichte maatregelen voor vaccinatie hier het volgende over:

“We zenden een sterke boodschap naat het publiek.” En waaróm deed zij dit? Omdat “het vaccins-alarm gedreven wordt door nepnieuws.” Met andere woorden: het Italiaanse publiek was er via de alternatieve media achtergekomen dat het met die vaccins toch niet helemaal goed zat. Vandaar de sterke daling van het aantal vaccinaties bij kinderen tegen mazelen! En dit “nepnieuws” dit “vaccins-alarm”, moest worden bestreden door dwangmaatregelen voor verplichte vaccinatie! https://www.vaccinestoday.eu/stories/vaccines-mandatory-italy/

 

Het Chronisch Vermoeidheidsyndroom & Vaccins. 

 

Dan hebben we nog iets van Catherine J. Frompovich, een specialist op het gebied van natuurlijke voeding. Zij heeft het hier over myalgische encephalopathy ofwel het chronisch vermoeidheidssyndroom. Frompovich deelt mee dat de toename van dit syndroom toe te schrijven kan zijn aan vaccins. http://www.activistpost.com/2018/01/happens-medicine-mismanages-diagnosis.html Er is ook een video van circa 17 minuten te zien waarop Jennifer Brea die zelf aan het syndroom lijdt, uitlegt wat het is om aan dit syndroom te lijden.

 

Verplichte Vaccinatie Ook in Nederland? 

 

Janneke Bazelmans had het er in haar artikel ook over dat er in het verleden voor gepleit werd ook vaccinatieverplichting in Nederland mogelijk te maken. Nu is dit echter nog niet zo; men kan wél of níet besluiten kinderen tegen bepaalde infecties te laten vaccineren. Maar de dingen zouden kunnen veranderen; hoe meer mensen de alternatieve media en pers zullen bekijken en lezen, hoe waarschijnlijker het zal worden dat steeds minder mensen open zullen komen te staan voor vaccinatie. Dit zal zorgen voor een verdere daling van het gebruik van vaccinaties, waarna de Nederlandse overheid zou kunnen besluiten tot verplichte vaccinatie. Zeer waarschijnlijk zal er hiermee tevens een toename van het aantal mensen zijn die aan het chronisch vermoeidheidsyndroom zullen gaan lijden. En hiermee wordt de kas van de farmaceuten weer gespekt doordat die vaccins zal produceren tegen dit syndroom. In plaats dat de toestand van deze mensen zal verbeteren, zal die waarschijnlijk verslechteren, daar die vaccins op hun beurt weer de nodige “giftige hulpstoffen” (zoals Bazelmans dit uitdrukte) bevatten die weer ándere kwalijke ziekten met zich mee kunnen brengen. Laten we hopen dat het hier echter niet zover zal komen.

 

Ton Nuiten – Woensdag 10 Januari 2018.

Joodse Fabelverkondiger Oren Liebermann; Ahed Tamimi; “The Greatest Jewish Fable of the 20th Century” en, Ja, Wéér Eens een Kritisch Woord aan de Fabelverkondigende Christenzionisten.

We hebben het recent nog gehad over Ahed Tamimi, de 16-jarige Palestijnse activiste die naar verluidt, een Israëlische militair “zwaar mishandeld” zou hebben. Achteraf bleek dit te berusten op een van de vele Joodse fabels waarvan er nog velen van in circulatie zijn inclusief, “The Greatest Jewish Fable of the 20th Century.” Wat deze laatste fabeld betreft, hoeven we hier waarschijnlijk niet dieper op in te gaan. Eén van de gevolgen van deze fabel, is dat Duitsland al sinds de jaren ’50 grote hoeveelheden aan herstelbetalingen aan zowel Joodse organisaties en Israël heeft verricht. Het zal dan sowieso duidelijk zijn waar we het over hebben! Maar dit even terzijde.

 

Joodse journalist Oren Liebermann over Ahed Tamimi: Weglating van Enkele Feiten. 

 

Wat het verkondigen van Joodse fabels betreft, zei de apostle Paulus al dat degenen die zich hier vooral bezig mee houden die als “waarheid” te verspreiden, het diegenen waren “die van de besnijdenis zijn.” En daarmee bedoelde de apostel beslist niet de Moslems! Het zal dan ook duidelijk zijn dat Paulus hiermee bepaalde Joden op het oog had die in zijn tijd als bij wijze van spreke beroepsprofessionals geworden waren als het erom ging Joodse mythen te verspreiden. Een van de Joden die zich onlangs onledig hield met een klienere Joodse fabel, is de Joodse journalist, Oren Liebermann. Recent deed hij voor de Amerikaanse zender, CNN, verslag over het incident tussen Tamimi en enkele Israëlische soldaten. En wat bleek? Onze Joodse fabelverkondiger had bepaalde essentiële feiten omtrent dit incident tijdens zijn verslag wéggelaten. https://aladinsmiraclelamp.wordpress.com/2018/01/09/take-action-cnn-report-jew-oren-liebermann-on-ahed-tamimi-ommits-essential-facts/

 

Woedende Palestijnse Kinderen & Lachende Israëlische Soldaten. 

 

Wat Oren Liebermann wégliet in zijn verslag was dat de klap die Ahed Tamimi aan een Israëlische soldaat uitdeelde, een reactie was op de zware verwonding die een Israëlische soldaat toe had gebracht aan haar jonge neef! Die werd vlak voor het incident door een militair van vlakbij door het hoofd geschoten met een met rubber bedekte stalen kogel! Hier is een video waarop woedende Palestijnse kinderen op Israëlische soldaten reageren als gevolg van de door de Israëlische militair gepleegde gruweldaad. En die soldaten? Die vonden het gedrag van deze kinderen zeer amusant; alsof het om te lachen zou zijn als een van je verwanten nog kort daarvoot door een militair met een stalen kogel door het hoofd geschoten zou zijn! En dat niet alleen; een journalist die dit gebeuren gefilmd had, wordt door Israëlische soldaten nagejaagd, gearresteerd en vervolgens in een bus gezet naar een onbekende bestemming; kennelijk was het de bedoeling om dat wat de journalist op film had gezet, te censureren. Dit laatste is hen echter niet gelukt. Hier is de link naar de video: https://www.youtbe.com/watch?v=E4FM9WGRWdQ&feature=youtu.be

 

Gruweldaden Tegen de Palestijnen Mede Mogelijk Gemaakt door Christenzionistische Fabelverkondigers. 

 

Het recente incident omtrent Ahed Tamimi en haar neefje wat door een met rubber beklede stalen kogel van dichtbij door het hoofd in coma werd geschoten, staat niet op zichzelf; al voor lange tijd worden Palestijnse kinderen regelmatig mishandeld en zelfs gedood door Israëlische militairen. En er is een bepaalde en speciale groep die er tot nu toe aan bijgedragen heeft aan gruweldaden zoals die die hierboven beschreven is. En dit zijn natuurlijk de christenzionisten. Telkens wanneer dergelijk nieuws zoals het bovenstaande in beperkte mate via de media het grote publiek weet te bereiken, komen zij ten behoeve van Israël in actie. En dan volgen de belachelijke commentaren en artikelen; natúúrlijk is het vreselijk wat het neefje van Ahed Tamimi overkomen is, “maar”… waarna we weer eens worden getrakteerd op allerhande Joods-christenzionistische fabelen over “Palestijnse terroristen” en het “onschuldige Israël”! Als zodanig helpen deze lieden mede de Israëlische gruweldaden in stand te houden! In het verleden hebben we op de nu (inmiddels enige tijd verdwenen) site http://www.habakuk.nu zowel de artikelenschrijvers als de reageerders (waaronder zich enkele hypocriete en duistere figuren bevonden), regelmatig gewezen op voorbeelden van Israëlische gruweldaden. Maar ALas! To No Avail! De schrijvers van de artikelen zwegen in alle talen en de reageerders vonden dat ik toch maar een “anti-Semiet” was! Maar het was (en is) aan hén te danken, dat wát het Israëlische leger ook aan gruweldaden gepleegd heeft, zij dit altijd weer verbloemen, schoonpraten en vergoeilijken. Doen we dit met de “Greatest Jewish Fable of the 20th Century” (en jullie wéten waar we het hier over hebben), dan blijkt de wereld plots te klein te zijn. Ja, júllie, christenzionisten die tot nu toe net zoals jullie favorieten de Joden al voor lange tijd doen, hebben tot nu toe de ene na de andere leugen uitgeblazen waarmee de Palestijnen als “boeven” worden neegezet en het “heilige onschuldige Israël” als een onschuldig slachtoffer van “Palestijns terrorisme” hebben geschetst. Het wordt eens tijd dat jullie eens ophouden met liegen! En houdt alsjeblieft je grote mond over een (vermeende) “toename van anti-Semitisme.” Dát er steeds meer sprake is van een weerzin tegen Israël, heeft geen fluit met “anti-Semitisme” te maken! Dit is slechts een gevolg van een steeds grotere bekendheid over de ware aard van jullie geografische afgod, Israël geheten! Dus Dirk van Genderen, Ben Kok, Feike ter Velde, Jan van Barneveld en vele ándere fabelverkondigers, gewoon stoppen met liegen en de zaak te verdraaien ten behoeve van jullie golden geografic idol, Israël! Jullie hebben de Kerk inmiddels al meer dan genoeg schade berokkend!

 

Ton Nuiten – Dinsdag 9 Januari 2017.

Sex criminals revealed on a large scale

Sex criminals revealed by the press & media: “Cover the issue BUT don’t follow up, don’t reveal the stunning implications”…

Jon Rappoport's Blog

Sex criminals revealed on a large scale

But the press will only go so far. Then the curtain drops.

by Jon Rappoport

January 8, 2018

We are seeing some exposure of sexual predators. But there are very large cases already out in the open.

And the press carries out its prime directive: cover the issue BUT don’t follow up, don’t reveal the stunning implications.

Here are just three examples of many—

LA Times, 10/27/11: “The addresses for more than 1,000 state-licensed care facilities for vulnerable people in California matched addresses on the state sex offender registry, according to a newly released audit.”

What?? How were 1000 registered sex offenders allowed to attach themselves to care facilities, or even worse, organize the facilities? And are we supposed to believe these 1000 occurrences were independent of each other? Or were they the result of an overall plan? No press follow-up.

“State Auditor…

View original post 1.072 woorden meer

“De Slag om Brexit”. Wat Is er nu Wérkelijk Gaande?

Al korte tijd nadat een meerderheid van de Britse bevolking tijdens het referendum op 23 juni 2016 besloten had te kiezen voor Engeland om de Europese Unie te verlaten, hadden we ergens onze twijfels; zou Brexit (zoals het genoemd wordt), ook werkelijk de souvereiniteit van Engeland herstellen? Want hoewel men in politieke zin de Eu verlaten zou hebben, is men er nog altijd in economische zin mee verbonden. Of men dus werkelijk vrij zou zijn, is dus nog niet zo zeker. Daarnaast vraagt men zich in verschillende andere Europese landen steeds meer af, of het nu wel nut heeft om aan een verenigd Europees machtsblok verbonden te blijven.

images (2)

 

De Europese Unie: Een der Pijlers van de Nieuwe Wereldorde. 

 

Wat we als eerste moeten begrijpen, is dat de EU één van de pijlers van de Nieuwe Wereldorde is. Mocht die onder druk komen te staan en uiteindelijk komen te vallen (doordat naast Engeland steeds meer landen ervoor zouden kiezen de EU te willen verlaten), dan zal de NWO hiermee flinke schade leiden. En dit brengt ons tot het volgende: Als de NWO door Brexit een flinke tegenslag te wachten staat, waarom heeft men dan de uitkomst van het referendum in Engeland regespecteerd? Waarom heeft men dan toegestaan dat Engeland over een bepaalde tijd de EU zal verlaten? En het is dit wat ons dan af doet vragen: Is er misschien iets meer sinisters aan de hand, iets wat zich achter de huidige onderhandelingen over de voorwaarden waaraan tegemoet moet worden gekomen voor Engeland om de EU uiteindelijk wérkelijk te kunnen verlaten, voordoet? Want het is nu eenmaal onmogelijk te geloven dat de globalisten die als een der pijlers van de NWO een Europese superstaat voorstaan. werkelijk toe zouden staan dat Engeland uit de EU zal vertrekken!  En wat het meest opvalt, is dit: Tijdens de onderhandelingen over Brexit, moet het reglement van Brussel worden gebruikt! En Brussel is -uiteraard- het “hoofdkwartier” van de globalisten van de EU! dit roept natuulijk ook weer de nodige vragen op. Dus Brexit: waaróm? Een van degenen die sterk vermoeden dat er achter Brexit verdachte, sinistere en vreemde zaken schuilgaan, is Julian Rose, president van de International Coalition to Protect the Polish Countryside. En in het artikel, “The Battle of Brexit” – What’s Actually Going On?’ legt hij uit waaróm hij zo zijn bedenkingen over Brexit heeft: http://www.remegadetribune.com/battle-brexit-whats-actually going/

Brexit-Bot-Scam-Review

 

Tenslotte nog Dit. 

 

Hoe we het ook bekijken, het is nogmaals gezegd onmogelijk voor de globalisten die een Europese superstaat voorstaan, dat die de uitkomst van het referendum vorig jaar in Engeland positief en met grote vreugde ontvangen zouden hebben! Zou er met betrekking tot Brexit dan niet de een of andere sham (of scam) aan de gang zijn? Het aan zekerheid waarschijnlijke grenzende antwoord is: Brexit is naar alle waarschijnlijkheid een sham! 

 

 

Ton Nuiten – Dinsdag 9 Januari 2018.

Massa-Demonstraties Iran; Wesley Clark & Zeven Landen; “A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm” & het Mogelijke Conflict Tussen De VS en Iran.

(Introduction: Bij alles wat we hieronder zullen bespreken, hebben we geenszins de bedoeling te ontkennen dat de mensenrechten in Iran zouden worden geschonden. We zeggen ook niet dat de Iraanse leiders allemaal mensvriendelijke mannen zouden zijn. Wat dit aangaat, is hier al vaker dan eens over bericht door de gevestigde media. Wát we echter wél doen, is dit: we tonen nl. de andere kant van de medaille die óf ons door de Mainstrean Media (MSM) onthouden is, óf waarvan we slechts fragmenten hebben gezien waarbij het “grotere geheel”, het “grotere beeld”, buiten beschouwing is gelaten. So, join us on our way through the mysterious world of alternative history!)  

466db325-2758-4e2c-b8b7-ab556869e33f

We hebben ze de afgelopen weken gezien, de massademonstraties in Iran. Mensen protesteerden tegen de kwakkelende economie in dat land en de stijgende prijzen. Zoals we nu onder de hand wel gewend zijn van de NOS en andere binnen- en buitenlandse delen van de mainstream media (MSM), worden deze demonstraties uitgelegd als de stem van een volk wat haar regering uiteindelijk beu is geworden. Niet meer dan dat. De alternatieve media komt in tegenstelling met de feitenverdraaiende MSM echter met een ándere versie van wat er in Iran aan de hand zou kunnen zijn. Om enigszins te begrijpen wat er nu in Iran aan de hand is, moeten we even terug het verleden in.

 

Generaal Wesley Clark: Zeven Landen Zullen Worden Uitgeschakeld. 

 

Het eerste land wat aan de Amerikaanse oorlogsmachine ten prooi viel, was Afghanistan. De reden voor de oorlog door Amerika tegen dit land was dat de toen heersende Taliban er Osama Bin Laden verborgen zou houden. Hij werd gezien als het meesterbrein achter de aanslagen van 9/11 en de toenmalige president, George W. Bush eiste dat de Taliban Bin Laden aan Amerika zou worden uitgeleverd om er terecht te staan. De Taliban reageerde met te zeggen dat zij eerst de bewijzen omtrent Osama’s betrokkenheid bij 9/11 wilden zien. Zou Bin Laden wérkelijk het brein achter de aanslagen zijn, dan zouden die niet aarzelen om hem uit te leveren. Die bewijzen zijn door de regering-Bush echter nooit gegeven. En zonder die ook later te tonen, dreigde de regering-Bush Afghanistan binnen te vallen. En op 7 oktober 2001 was het zover; op die dag werd het startsein voor het begin van de militaire campagne tegen Afghanistan gegeven. En enige tijd later was het land ingenomen en staat nu nóg via een marionettenregering onder de heerschappij van Amerika. Het was tijdens de strijd in Afghanistan dat generaal WEsley Clark met opzienbarend nieuws kwam. Hij had nl. van een der andere generaals het nieuws gekregen dat er plannen waren voor een oorlog tegen Iraq. En niet alleen tegen dit land; Wesley vertelde ook dat er na Iraq nog enkele andere landen die ná Iraq moesten worden uitgeschakeld. De generaal vertelde hem met een memo in de hand het volgende:

quote-we-re-going-to-take-out-seven-countries-in-5-years-starting-with-iraq-and-then-syria-wesley-clark-65-49-13

“Dit is een memo wat beschrijft hoe we zeven landen uit zullen schakelen in vijf jaren; te beginnen met Iraq, Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Sudan om te eindigen met Iran.” https://www.youtube.com/watch?v=r8YtF762s-yM

Van Iraq (wat na Afghanistan het tweede slachtoffer van de Amerikaanse agressie zou worden), weten we inmiddels dat er vóór de Amerikaanse inval, een grootschalige leugenpropagandecampagne aan vooraf ging; hiermee werden we destijds regelmatig mee om de oren geslagen, de (achteraf nietbestaande) massavernietigindwapens van Saddam Hoessein, diens vermeende banden met Al-Qaeda. Dit alles (en nog meer aan verzonnen gruwelverhalen over Hoessein), was voor Amerika reden om Iraq binnen  te vallen. Het hoogtepunt van de lastercampagne werd bereikt toen een jong meisje, Nayirah geheten, in 1990 tijdens de Iraakse bezetting van het kleine olielandje, Kuwait, in tranen voor de VN-Veiligheidsraad getuigde hoe zij persoonlijk getuige van zou zijn geweest dat Iraakse militairen in ziekenhuizen in Kuwait 312 baby’tjes uit de couveuses hadden gehaald en op de grond neergegooid hadden om die daar te laten sterven. En dit was tevens de hoofdreden dat dát deel van de Amerikaanse bevolking wat tot dan toe nog tégen inmenging van Amerika in dit Iraaks-Kuweitische conflict was, overstag ging. Later bleek echter dat Nayirah de dochter van de Kuweitische anbassadeur was die als crisis-acteur door een Amerikaans PR-bureau ingehuurd was om dit (achteraf verzonnen) verhaal voor de Veiligheidraad te vertellen. http://www.washingtonsblog.com/2015/12/first-ciris-actor-nayirah-claimed-iraq-killed-312-hospital-incubator-infants-kuwait-criminally-incite-war.html En mét de Amerikaanse invasie in Iraq werd het plan om daarna nog zes andere landen in het Midden-Oosten uit te schakelen in werking gezet. Nu blijkt dat dit plan om er die landen mee uit te schakelen, al méér dan vijf aan de gang is; we leven nu immers in 2018! Maar dit plan heeft haar uitwerking inmiddels niet gemist: Begin 2011 begon er in het Midden-Oosten de zgn, “Arabische Lente”. Tijdens deze “lente” werden er in verschillende landen de regimes ervan ten val gebracht door wat spontane volksopstanden leken te zijn. En zo werd dit ook door de MSM het grote publiek voorgeschoteld; de volken van o.a Syrië, Libië, waren hun onderdrukkende regeringsleiders uiteindelijk goed zat geworden en hadden daarom besloten masaal in opstand te komen. Wat de MSM echter níet meedeelde,was dat er achter deze opstanden een verborgen hand zat. Over de Arabische Lente, hebben we op een site iets gevonden wat meer licht werpt op het doel waarvoor deze volksopstanden opgezet werden:

“Zowel The Atlantic in 2008 en de U.S. Military Armed Forces Journal in 2006 publiceerden wijd in circulatie gebrachte kaarten die nauwgezet de hoofdlijnen van het Yinon-Plan volgden. Naast een opgedeeld Iraq waar in het Plan-Biden ook voor wordt gepleit, pleit het Yinon-Plan voor een opgedeeld Libanon, Egypte en Syrië. De opdeling van Iran, Turkije, Somalië en Pakistan vallen eveneens in lijn met deze visies. In het Yinon-Plan wordt ook gepleit voor de ontbinding van Noord-Afrika en voorziet dit om te beginnen met Egypte, wat daarna verspreid zal worden over Sudan, Libië en de rest van de regio. 

Het “Beveiligen van het Gebied”. Dit werk zou tegen het jaar 2000 beginnen …. 

Hoewel aangepast, is het Yinon-PLan in beweging en komt tot leven onder “Clean Break”. Dit is door een beleidsdocument in 1996 geschreven door Richard Perle en de studiegroep over “A New Israeli Strategy Toward 2000” voor Benjamin Netanyahuto Turn Up the Heat on Iran, in die tijd minister-president van Israël. In die tijd was Perle ondersecretaris voor Roland Reagan en later militair adviseur voor George W. Bush Jr. en het Witte Huis. Naast Perle is de rest van de studiegroep van “A New Israeli Strategy Towards 2000” samengesteld uit James Colbert (Jewish Institute for National Security Affairs), Charles Fairbanks (John Hopkins University), Douglas Feith (Feith and Zell Associations), Robert Loewenberg (Institute for Advanced Strategic and Political Studies), Jonatan Torop (The Washington Institute for Near East Policy)*, David Wurmser (Institute for Advanced Strategic and Political Studies) en Meyrav Wurmser (John Hopkins University). De volledige naam van dit Israëlische beleidsdocument uit 1996 luidt, “A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm”.

A+Clean+Break_+A+New+Strategy+for+Securing+the+Realm+Prepared+by+the+Jerusalem-based+Institute+for+Advanced+Strategic+and+Political+Studies+Study+Group+on+a+New+Israeli+Strategy+Toward+2

Op vele wijzen voeren de Verenigde Staten de hoofdlijnen in het beleidsdocument van Tel Aviv uit 1996 om het “gebied” te beveiligen uit. Bovendien suggereert de term “gebied” de strategische mentaliteit van de auteurs. Een gebied verwijst óf naar een territorium geregeerd door een monarch óf de territoriums die onder de heerschappij van een monarch vallen maar die fysiek niet onder zijn controle staan en door vazallen gerund worden. in deze contekst wordt het woord “gebied” gebruikt om er het Midden-OOsten als het koninkrijk van Tel Aviv mee aan te duiden. Het feit dat Perle, in wezen een beroepsfunctionaris van het Pentagon, geholpen heeft het Israëlische document te schrijven, doet de vraag opkomen of de geconceptualiseerde monarch van het gebied Israël is, de Verenigde Staten, of beide?”. https://syria360.wordpress.com/2011/11/21/targeting-syrian-christians-and-black-libians-the-clash-of-civilizations-is-on-the-march/

(*) Wat het Washington for Near East Policy betreft, de Israëlische generaal-majoor, Yair Golan, vroeg er tijdens een speech in verhulde vorm om steun van de Verenigde Staten tegen Iran. https://www.youtube.com/watch?v=rWw0o8NtUJ4 (“Israel Gen Maj Yair Golan: We need US support to fight Iran This is a fact, Kurds, PPK not terrorist”)

En dít is nu het doel van het plan waar Wesley Clark het destijds in 2007 over had maar waarvan hij vermoedelijk niet de uitkomst ervan wist: Het Midden-Oosten onder heerschappij van Israël via het Oded Yinon-Plan! En wat de vraag of dit gebied door Israël dan wel Amerika via vazallen bestuurd zal worden betreft, het antwoord is dat dit door Amerika bestuurd zal worden maar wél onder leiding van Israël. En die vazallen zijn uiteraard marionettenregimes die pro-Amerikaans en pro-Israël zijn. en nu komen we weer terug bij de massademonstraties in Iran.

 

Economische Sancties Oorzaak Demonstraties. 

 

We weten dat er in het verleden economische sancties door het Westen (Amerika) aan Iran opgelegd zijn. Na onderhandelingen tussen het Iraanse regime enerzijds en de voormalige Obama-regering, Vladimir Putin et al anderzijds over het Iraanse nucleaire programma leek de lucht er zich op te klaren; nu zouden de sancties geleidelijk aan opgeheven worden. Maar ná Obama kwam Donald Trump, die er flink wat roet in gooide; hij noemde de Iran-deal een rampzalige deal. En van de opheffing van de sancties lijkt niets terecht gekomen te zijn. Het is o.a. om díe reden, dat het er nu zo onrustig is in Iran. De bedrijven daar gaan zwaar gebukt onder die sancties en die zijn één van de oorzaken van de massabetogingen in dit land. Hier is een site met o.a. een video van een speech van de Iraanse president, Rouhani. https://www.geotrendlines.nl/wordt-iran-nieuwe-syrie/ Maar er is meer …

from-the-river-to-the-river-greater-israel-dream

 

Betogingen Iran Aangezet vanuit het Buitenland. 

 

Het zijn de economische sancties die zoals we gezien hebben, een verlammende uitwerking op de Iraanse economie hebben, wat op zijn beurt weer tot o.a. grote werkloosheid in dit land geleid heeft. De Iraanse bevolking is dit en andere economisch-gerelateerde problemen intussen moe geworden en is dus in opstand gekomen. Maar … die zullen dit niet spontaan, uit zichzelf, hebben gedaan. En hier is dan de tweede mogelijke reden voor de huidige onrust in Iran: het is schier niet onmogelijk dat die aangesticht zouden kunnen zijn door o.a de CIA en de Mossad! En wat de omverwerping van de Iraanse regering-Mossadegh in 1953 betreft, hebben we dit gevonden:

“De militaire coup waarmee Mossadec en zijn kabinet, het Nationale Front, omvergeworpen werd, werd als een actie van het Amerikaans Buitenlands beleid, bedacht en goedgekeurd op de hoogste regeringsniveaus, uitgevoerd onder leiding van de CIA.” 

Dit staat in een vrijgegeven Amerikaans document waarin beschreven staat hoe de Verenigde Staten (met hulp van Groot-Brittanië) de staatsgreep tegen Mohammad Mossadegh in 1953 mogelijk maakten. Zie ook: https://www.npr.org/2013/09/01/217976304/declassified-documents-reveal-cia-role-in-1953-iranian-coup Het is niet duidelijk of dit ook zo is, maar vermoedelijk lijkt dit Amerika (nu met mogelijke hulp van de CIA en de Mossad) niet zo goed te lukken om dit ook met het huidige Iraanse regime te doen. Wat dan beter te doen dan burgerlijke onrust in Iran te creëeren door die van buitenaf aan te stoken? Hóe dit kon gebeuren? Door er tussen de demonstranten provocateurs te plaatsen de al verschillende gewelddaden plegende, de demostraties in een bepaalde richting te sturen. Deze provocateurs zouden demonstranten kunnen zijn die hiervoor door de CIA en Mossad aangeworven zijn. En juist om de wandaden door hen gepleegd, heeft de Iraanse overheid veiligheidstroepen ingezet om deze vandalen onder de betogers aan te pakken. Door de Westerse media en pers worden deze maatregelen echter uitgelegd als weer een poging van de Iraanse overheid om haar eigen burgers te onderdrukken. Ayatollah Ali Khamenei heeft enkele dagen meegedeeld dat de demonstraties het gevolg zijn van de “collaboratie van Iran’s vijanden.” Het doel van de betogingen is om er het Iraanse regime mee te ontwrichten. https://www.activistpost.com/2018/01/death-toll-rises-in-iran-khamenei-blames-enemies-of-iran-as-signs-of-destabilization-campaign-becomes-more-obvious.html

maxresdefault (7)

Bloei Iraanse Economie Ondanks Sancties. 

 

Ondanks dat Iran in het verleden verlammende economische sancties waren opgelegd, slaagde het land haar economie weer tot bloei te brengen. Dit deed het door lucratieve deals te sluiten met o.a. China, Qatar en Rusland. China is met Iran overeengekomen $25 miljard te inversteren in projecten in dit land. Qatar werkt nu met Iran samen op het gebied van de grootste gasvelden ter wereld. En Rusland heeft besloten een 1200 kilometer lange gaspijpleiding aan te leggen van Iran tot India. Rusland is eveneens actief bezig haar bankiersstelsel met dat van Iran te verbinden. https://www.activistpost.com/2018/01/iran-protests-prism-geopolitics.html En dit zijn natuurlijk dingen die een grote hindernis kunnen vormen voor de vérdere uitvoering van het Oded Yinon-Plan voor een Groot-Israël in het Midden-Oosten.*

 

Mogelijke Aanslag op Iraanse Oppercommandant door Israël? 

 

Sinds enkele dagen doen er geruchten de ronde over een mogelijke aanslag op de Iraanse generaal-majoor, Qassem Soleimani. Amerikaanse inlichtingendiensten zouden Israël hiervoor toestemming hebben gegeven zoals de Kuweitische krant, al-Jarida, wist te melden.

“Soleimani is een sleutelfiguur bij de inspanningen om de Syrische president Bashar al-Assad te helpen en hem in staat te stellen de steden en dorpen op de door de Verenigde Staten, Israël en Saudi’s gesteunde terroristengroepen gedurende de huidige oorlog in zijn land te heroveren. Hij heeft eveneens nauwe relaties met de Libanese groep, Hezbollah en de Palestijnse Hamas waarvan beiden toegewijd zijn  aan de vernietiging van het Zionistische regime.

Het bericht van al-Jarida wat erom bekend staat onwaarschijnlijke verhalen over Iraël te publiceren, werd wijd opgepikt door Israëlische media.” en.abna24.com/news/america/us-gives-zionist-regime-go-ahead-to-kill-powerful-iranian-general-qassem-soleimani_875350.html

120111023755-nr-verjee-iran-scientist-00004516-horizontal-large-gallery

 

Israël, Mohammad Allahdadi, Mostafa Ahmadi & Sheik Ahmed Yassin. 

 

Nu kan deze vermeende aanstaande aanslag op Soleimani door Israël een van die “onwaarschijnlijke verhalen” van al-Jarida zijn. Maar in het recente verleden heeft Israël eerder een andere prominente Iraanse militair gedood; generaal Mohammad Allahdadi, een vooraanstaande en belangrijke militair van de Iraanse Nationale Garde, kwam enkele jaren geleden om het leven door een aanval van een Israëlische helikopter. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middeleast/iran/11355539/iranian-general-killed-in-israeli-air-strike-in-Syria.html En zo wordt het verhaal van een mogelijke Israëlische aanslag op Soleimani dan weer iets minder onwaarschijnlijk. En het wordt nog mínder onwaarschijnlijk dat er een aanslag op Soleimani gepleegd zou kunnen worden als we ons de Iraanse wetenschappers herinneren die door Israël (Mossad) in het verleden om het leven gebracht zijn. Een van hen was Mostafa Ahmadi Roshan. De stafchef van het Israëlische leger, Benny Gantz, had nog geen 24 uur voor de aanslag op Roshan gezegd dat Teheran “onnnatuurlijke” gebeurtenissen” in 2012 kon verwachten. Die zouden erin bestaan, Iran’s nucleaire programma via een verkapte oorlog te belemmeren. https://www.theguardian.com/world/2012/jan/11/iran-scientist-death-israeli-warning En op 22 maart 2004, kwam de geestelijke leider van Hamas, sheik Ahmed Yassin, om het leven door een Israëlische aanslag. En zo wordt de mogelijkheid dat er géén aanslag op Soleimani gepleegd zou kunnen worden, nóg onwaarschijnlijker. 

(*) Er zijn twee mogelijkheden; de eerste is dat Iran, Rusland, China, India en andere Aziatische landen wérkelijk bezig zijn zich los te maken van het globale internationale bankiersstelsel wat in handen is van de Rothschilds. De tweede mogelijkheid is echter dat deze landen openlijk pretenderen zich los te maken van dit stelsel terwijl die achter de schermen eigenlijk juist meewerken om ditzelfde globale stelsel te bevorderen. Hier is een site waar een ándere uitleg over de leiders van Iran en het verloop van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten wordt gegeven: http://www.renegadetribune.com/iran-rhetoric-nothing-zionist-poison/ Wat dit betreft, is ook hier het laatste woord nog niet over gezegd! Voorlopig houden we ons aan wat we hier tot nu toe besproken hebben. Mochten de feiten later dan toch ánders zijn zoals in de video op de site van http://www.renegadetribune.com duidelijk naar voren lijkt te komen, dan gaan we later ook daar achteraan!)

quote-shortly-the-public-will-be-unable-to-reason-or-think-for-themselves-they-ll-only-be-zbigniew-brzezinski-82-48-782028129

 

De Huidige Stand van Zaken. 

 

Zoals het er nu voorstaat met de massabetogingen in Iran en het toenemende geroffel van de oorlogstrommels vanuit de Verenigde Staten, ziet het er niet al te best uit. De mogelijkheid van een Westers (Amerikaans) conflict met Iran schijnt toe te nemen. https://www.youtube.com/watch?v=JFOYKz15osY (“BREAKING: War With Iran Imminent As US Gives Israel Green Light To Assassinate Top General”) En als hier uiteindelijk een conflict tussen Amerika en Iran uit voortkomt, zullen het de militairen van de Verenigde Staten zijn die hier de kastanjes uit het vuur zullen halen voor Israël (terwijl dit land zelf veilig in de coulissen zal blijven). Zo is ook het Amerikaans-Iraakse conflict uitgevochten waarbij George W Bush Israël maande hierbij op de achtergrond te blijven. En ook dít mogelijke conflict is weer een onderdeel van het Oded Yinon-Plan, het plan om Israël in het Midden-Oosten de hegemonie te geven! Ondertussen worden we met propagandaleugens overspoeld waarmee luid, helder en duidelijk verkondigd wordt dat Iran een staat zou zijn waar de mensenrechten sinds lang op grote schaal geschonden zouden worden maar waarbij Israël wat de Palestijnen al sinds jaar en dag onderdrukt en tiranniseert, hier handig buiten wordt gelaten! En nu Donald Trump tot overmaat van ramp besloten heeft de financiële steun aan de Palestijnne stop te zetten, wordt de situatie voor hen nog erger. En … aangezien een groot deel van de Palestijnse infrastructuur nog niet geheel hersteld is van Israëlische aanvallen in het verleden, mogen we ons wel eens afvragen in wiens zakken het geld voor de Palestijnen verdwijnt! En wat zowel de leugenpropaganda tegen Iraq in het verleden en de huidige tegen Iran betreft, kunnen  we hier tot besluit het volgende over zeggen:

Propaganda Begraaft de Feiten en Manipuleert de Menselijke Emoties. 

Want daar is die ook voor bedoeld: Begraaf de ware feiten over een welke willekeurige gebeurtenis dan ook, zet daarna de toon door bepaalde leiders als een stel wrede barbaren af te schilderen waarmee je de menselijke emoties van hén manipuleert zodat die gaan roepen om “regime-change” in een bepaald land. En dit is niet alleen het geval met de huidige situatie in Iran; na onderzoek blijkt dat zowat een groot deel van de menselijke geschiedenis aaneengeregen is met grotendeels propaganda afgewisseld met stukjes waarheid! En degenen die zich gemakkelijk laten manipuleren, voor laten liegen en in de luren laten leggen zijn as usual, altijd weer zíj die letterlijk álles wat de MSM aan leugens te verkondigen hebben, als water indrinken! Het gevolg is dat we met een deel van het volk opgescheept zitten die, áls die eenmaal soms met de ware feiten worden geconfronteerd, luid om zich heen beginnen te roepen, dat dit toch meer naar een complotheorie riekt. Niet dat zij de bewijzen hiervoor zouden hebben; zij “weten” dat het allemaal “complottheorieën” zijn omdat de MSM “het zégt.” En als de MSM “het zégt”, “ís het ook zo!” Het probleem met deze mensen is dat zij verleerd hebben hun verstand te gebruiken. Het is zoals Zbigniew Brzinsky ooit eens duidelijk maakte; mensen kunnen niet meer voor zichzelf nadenken of redeneren; zij herhalen gewoon dát wat zij alleen via het nieuws van de ochtendkrant of van de vorige avond via de TV hebben binnengekregen. Maar van anderen gaan gelukkig de ogen geleidelijk aan vérder open voor wat er achter de schermen gaande is. En dát is natuurlijk weer een goed teken. Nu maar hopen dat deze trend zich voortzet!

 

 

Ton Nuiten – Vrijdag 5 Januari 2018.

Ahed Tamimi: Symbool Palestijns Verzet; de “Joodse Fabel” van Israëlisch minister van Onderwijs, Naftali Bennet; de (On)sportieve Racistische Fans van “Beitar” & Tweedeling in Israël: Democratische Israëlis vs Extremistische Israëlis.

Gisteren (1 januari 2018) werd bekend dat de jonge Palestijnse activiste, Ahed Tamimi, gearresteerd omdat zij twee Israëlisch militairen aangevallen zou hebben. Hierbij liep een van een naar verluidt “zware hoofdwond” op. Verder zou zij met stenen gegooid hebben en de militairen hebben verhinderd in de uitvoering van hun  taak. Dit incident werd op 15 december 2017 op film vastgelegd die daarna veel bekeken werd. De reden dat Tamimi de militairen aangevallen had, was dat haar neef door Israëlische militairen zwaar verwond werd. Die was met een rubberen kogel door het hoofd geschoten en zou dit met moeite hebben overleefd. Tamimi (waarvan de vader een bekende Palestijnse activist is) is al vaker in het nieuws gekomen; twee jaar geleden beet zij tijdens de arrestatie van haar broer een militair, In 2012 werd zij in Turkije onderscheiden en ontmoette zij er president, Tayyip Erdogan. Tamimi is door de Israëlische justitie inmiddels aangeklaagd voor “zware mishandeling” en zal spoedig worden berecht. Een commentator van de Israëlische krant, Ha’aretz, vreest dat als Tamimi vervolgd wordt, zij hierdoor een “Palestijnse Jean d’arc” zal worden. httsp://nos.nl/artikel/220135-palestijnse-activiste-16-in-israel-aangeklaagd-voor-het-slaan-van-militairen.html

 

Ahed Tamimi: Symbool Palestijns Verzet. 

 

In het artikel van de NOS wordt nog vermeld dat er sinds jaren in het dorp, Nabi Saleh, waar het gezin-Tamimi woont, wekelijks een Palestijnse demonstratie wordt gehouden. Door het incident is Ahed Tamimi nu het symbool van het Palestijns verzet geworden. En de beide soldaten zouden zich professioneel hebben gedragen door zich niet te laten provoceren. Verder hebben we het filmfragment van de mishandeling van de militairen bekeken. En warempel!, wat de “zware hoofdwond” wat een van de soldaten opgelopen heeft betreft, staat die nog op beide benen en lijkt ongedeerd te zijn! https://nos.nl/2209318-roodharige-palestijnse-heldin-16-langer-vast-na-veel-gedeelde-video/html

Als je dit videofragment zo bekijkt, zou je inderdaad zeggen dat de twwe Israëlische militairen zich professioneel hebben gedragen door zich hoewel zij door enkele Palestijnen worden geduwd, geschopt waarbij er een een klap in zijn gezicht krijgt), van geweld te onthouden. Maar dit is slechts een momentopname. De waarheid is, dat Palestijnse kinder in Israël voor onbepaalde tijd in hechtenis kunnen worden gehouden. En een van de redenen dat de militairen aangevalen werden, zou naar verluidt zijn dat een van deze soldaten de neef van Tamimi neergeschoten zou hebben.

 

Twaalf Aanklachten Verzonnen ná de Arrestatie? 

 

Naar verluidt zouden de twaalf aanklachten die Ahed Tamimi ten laste zijn gelegd, na de arrestatie van de jonge Palestijnse activiste verzonnen zijn. Nu kunnen we uiteraard niet bepalen of dit waar zou zijn of niet. Maar wat we echter intussen wél al te goed weten, is dat de Israëlische justitie nu niet altíjd veel op heeft gehad met de waarheid! Hier is een video waar de vader van Ahed Tamimi, Bassem Tamimi,  zijn verhaal doet: https://www.youtube.com/watch?v=IHPOUEOGaRk (“Ahed Tamim i’s Father: Israeli Occupation Won’t Break Us”) hier is o.a een foto te zien van de Israëlische minister van Onderwijs, Naftali Bennett, die van Ahed Tamimi dit zei:

“Zij zou haar leven in de gevangenis moeten eindigen.” 

Met andere woorden: hij eiste levenslang voor Tamimi! Bennett is vanaf novenber 2012 de leider van de Israëlische partij, “The Jewish Home”. In deze video wordt hij stevig aan de tand gevoeld door interviewer, Tim Sebastian. Benett schrijft het toenemende geweld van Palestijnse zijde toe aan “extremisme.” Sebastian zegt dat dit er aan beide zijden (dus ook van de kant van Israël) sprake van extremisme is. Benett reageert hierop door te zegggen dat als er van Israëlische zijde sprake is van extremisme, het voltallige leiderschap van Israël dit zal bestrijden. https://www.youtube.com/watch?v=NyH2pB0n84 (“We ‘re surrounded by the craziest people” | Conflict Zone”)  Mensenrechtenorganisaties zouden met betrekking tot Ahed Tamimi meegedeeld hebben dat zij na haar arrestatie weing voedsel kreeg en de tijd door moest brengen in een donkere isoleercel.  Sinds 2012 heeft Israël jaarlijks circa 700 Palestijnse kinderen vervolgd. De arrestatie van deze kinderen vindt vaak zo niet altijd des s ‘nachts plaats en worden hen daarbij onnodig de boeien aangedaan. Tijdens ondervraging worden 60% van deze kinderen zowel fysiek als emotioneel mishandeld. Naar verluidt worden zij gedwongen een misdaad te erkennen die zij niet begaan hebben. Tijdens verhoor mag hier geen advocaat of bewaker bij zijn. https://www.youtube.com/watch?v=MxhNRs-j6b4 (“What happened to Ahed Tamimi after her arrest?”)

 

(On)sportieve Racisten. 

 

Wat het “extremisme” waarvan Israëlisch minister van Onderwijs zei dit te bestrijden, hebben we een voorbeeld van “sportief racisme” gevonden. de Israëlische voetbalclub, Beitar, is volgens haar vele fans, “.. het meest racistische voetbalteam in het land.” De club werd in 1936 als onderdeel van een nationale Israëlische beweging opgericht. Op een avond werd de club door Benjamin Netanyahu toegesproken:

“Ik ben vanavond hier gekomen om slechts twee woorden te zeggen: ‘Go Beitar!’ 

Netanyahu moedigde het racisme (ofwel het extremisme) van deze club juist áán in plaats van dit te bestrijden. Wat Benett Tim Sebastian vertelde dat de leiders van Israël als geheel dit zouden bestrijden, is dan ook gebaseerd op een Joodse fabel! En enkele jaren geleden had de club voor de eerste maal twee islamitische voetbalspelers uit Chechenië aangeworven. De fans waren hier beslist niet blij mee! De transfer van deze twee voetballers heeft binnen de Israëlische voetbalsport de grootste racistische campagne ooit in gang gezet, geleid door de radicale fanbasis, “La Familia.” Tijdens protesten bij het voetbalveld roept een fan de woorden, “je hebt ons twee molsims gebracht, geen voetbalspelers!” Een andere fan, Oshri geheten, deelt het volgende mee: “Natuurlijk weet iedereen dat niet elke Arabische speler een terrorist is, maar breng ze niet in mijn team.” Dit en nog meer is hier te zien: https://www.youtube.com/watch?v=GJOV_cN-JP8 (“Beitar Jerusalem fans: ‘Here we are, we ‘re the most racist football team in the country”)  Nadat tijdens een wedstrijd een van de moslimspelers een goal voor Beitar scoorde, waren er zelfs onder degenen die hem daarvoor nog beledigd hadden, hier blij mee. Een ander deel van de fans vond het doelpunt door een moslimspeler echter een belediging en sommigen verlieten dan ook uit protest de tribune. En zo kunnen we (een deel van) de fans van Beitar terecht aanmerken als “(on)sportieve racisten.” vergelijk dit nu eens met wat er op 5 april 2015 gebeurde. De club FC Utrecht, moest op die zondag spelen tegen Ajax. Tijdens de wedstrijd klonk het vanaf de tribune in koor “Hamas. Hamas, Joden aan…” Deze leus werd geroepen door fans van FC Utrecht. En dit is natuurlijk volkomen af te keuren, Men moet zoiets niet roepen! Hierna werd aangekondigd dat er actie tegen de betreffende fans ondernomen zou worden. Maar zou diezelfde media die hiervan melding maakten, ook eens aandacht kunnen schenken aan het (on)sportieve racisme bij de fans van Beitar?

 

Tweedeling in Israël: Democratie vs Extremisme. 

 

Nu is het zo, dat niet álle Israëlis er racistische of extremistische opvattingen op nahouden; een deel van de Israëlische samenleving wil bijvoorbeeld een einde zien aan de bezetting van Gaza. En dit is hen natuurlijk zeer te prijzen! Die worden tijdens demonstraties fel aangevallen door Israëlische extremisten voor hun visie. https://www.youtube.com/watch?v=cl6Wg8KvRSg (“Being An Antiwar Activist In Israel is Dangerous”)

 

Nawoord. 

 

Het is niet duidelijk hoe het vérder met Ahed Tamimi af zal lopen. Maar door haar recente optreden heeft zij wél weer de aandacht weten te richten op de Palestijnen die er zoals we weten, al zeer lang onder een zware en wrede Israëlische bezetting gepaard met alle vreselijke gevolgen vandien, te lijden hebben. Het is te hopen dat de vredelievende Israëlis hier zullen blijven zullen protesteren en dat zij tevens aandacht zullen schenken aan wat Ahed Tamimi nadat zij nu in hechtenis zit, nog meer aan ellende zou kunnen verwachten. En het is nu duidelijk dat niet de gehéle Israëlische samenleving uit “racisten” en “extremisten” bestaat. Het zijn een deel van de Israëlische leiders, kolonisten, rabbijnen, die de racisten en extremisten zijn. Mogen de vredelievende Israëlis met hun protesten voor een ommekeer zorgen in Israël waarmee de huidige problematische situatie zoals die nú is, ten goede zal veranderen! Zowel voor alle Israëlis als de Palestijnen zelf!

 

Ton Nuiten – Dinsdag 2 Januari 2018.

Google: Gegevensverslindende Beveiliger tegen Gegevensverslindende Cybercriminelen; Vrijheid van Menigsuiting van Dr. James Tracey een Banden Gelegd & de Parabel van de Digitale Vos en de Kippen.

En ja hoor, daar wás-ie weer! Na weer op een andere link onderaan het einde van een artikel van de site, memoryblackhole.com geklikt te hebben, kregen we een alarmerende waarschuwing te zien:

“Je verbinding is niet privé”.  

Daaronder lezen we er dit:

“Cybercriminele proberen mogelijk je gegevens van memoryholeblog.com te stelen (bijvoorbeeld wachtwoorden, berichten, creditcardgegevens).” 

Daaronder is weer een hokje te zien wat we aan kunnen vinken, en daarnaast lezen we er dit:

“Bepaalde systeeminformatie en paginacontent automatisch verzenden naar Google om te helpen bij de detectie van gevaarlijke apps en sites.” 

En tenslotte lezen we op de blauwe button onderaan: “Terug naar veilige website.” 

Chrome_melding

 

Toename van Cybercriminaliteit. 

 

Nu is het zo, dat er een toename te bespeuren valt van duistere digitale activiteiten van cybercriminelen die er werkelijk op uit zijn, onze gegevens te bemachtigen om op deze wijze onze rekeningen (om maar iets te nemen), te kunnen plunderen. En hierbij is dan ook altijd een zeer hoge mate van waakzaamheid vereist. Maar in dít geval is er echter iets van geheel ándere aard aan de hand.

 

Dr. James Tracy & het Recht op Vrijheid van Meningsuiting. 

 

Wij zijn al vroeg geïnteresserd geweest in zaken die officieel ook wel “complottheorieën” genoemd worden. En als we het internet afsurfen, blijken we écht niet de énigen te zijn; overal waar je kijkt , zie je sites met één of meer artikelen die als (hoofd)onderwerp een “complottheorie” hebben. Eén van die vele sites is memoryblackhole.com, de site van Dr. James Tracy. We kwamen hier terecht dankzij Dan Salzano, een goede digitale vriend die ons regelmatig van nuttige informatie voorziet. Nu zijn we daar een kijkje gaan nemen en lazen er het artikel, “Four Years later Alex Jones Still Confused by Sandy Hook.” Sandy Hook was de plaast waar enige tijd geleden een schietpartij plaatshad en waarvan alternatieve media (zoals de site van Dr. James Tracy) waar beweerd werd dat dit een complot zou zijn waar een deel van de Amerikaanse overheid een hand in zou hebben. Onder dit artikel zijn er de nodige links naar andere paginas van de site van Tracy te vinden, “2016 presidential campaign” “corporate media” “media disinformation” enz. Welnu, op élke link waar we op klikten, kwamen we op de waarschuwingssite van Google uit met de bovenvermelde waarschuwing. Nu hadden we in het recente verleden ook de video, “We Need to Talk about Sandy Hook – Full Video in Higher Quality” op het youtube kanaal bekeken. Het wás een zeer professioneel in elkaar gezet stukje vakwerk. https://www.youtbe.com/watch?v=lxTafqejV6k Jazeker, “wás”, want de video is er inmiddels verwijderd. In de plaast is er het bekende rode logotje met de twee witte stipje en streepje te zien met daaronder de reden voor de verwijdering van de betreffende video:

“Deze video is verwijderd wegens schending van het beleid van YouTube inzake intimiderende en kwetsende content. Meer informatie.” 

En zo werd een zeer professionele video voor eeuwig het Black Hole ingezonden zonder ooit weer uit dit digitale zwarte gat te herrijzen! Nu was Tracy in 2016 van zijn positie ontheven maar later weer in ere hersteld. Maar later begonnen de problemen voor hem opnieuw. Voor het hele verhaal kan men hier terecht: http://www.renegadetribune.com/death-academic-freedom-professor-james-tracy-denied-first-amendment-rights-federal-court/ En dit heeft allemaal te maken met (zoals dit artikel het al aangeeft, vrijheid van meningsuiting. Die komt geleidelijk steeds meer onder druk te staan. Op steeds meer plaatsen op het internet worden (en zijn er intussen) verschillende sites en videos verwijderd waarvan beweerd wordt dat die een of meer voorwaarden van Google en YouTube geschonden zouden hebben. De inhoud die er nog wel op memoryblackhole.com te zien is, dateert van november 2016.

Quotation-Benjamin-Franklin-Whoever-would-overthrow-the-liberty-of-a-nation-must-begin-36-46-16

Toplijst van “Conspiracy Theories” die Achteraf “Conspiracy Facts” Bleken te Zijn. 

 

Nu hebben we een andere site van Tracy gevonden, “Top Ten Conspiracy Theories That Turned FACT in 2017.” https://jamesftracy.com/2017/12/24/top-ten-conspiravy-theories-that-turned-fact-in-2017/ Hier is o.a. te lezen dat de elite en Hollywood ontmaskerd zijn vanwege het toenemende misbruik van mannen, vrouwen en kinderen. Ook is er iets over weermodificatie te lezen, pogingen door hogere instanties om met technische middelen het weerklimaat te wijzigen. Kortom, zeer interessante onderwerpen!

 

De Wáre Daders & de Parabel van de Vos die het Digitale Kippenhok Bewaakt. 

 

Zoals gezegd, is er een toename te bespeuren van cybercriminelen die door te pogen onze gegevens te bemachtigen, zo onze rekeningen te kunnen plunderen. Nu hadden we einige tijd geleden te maken met lieden die zich als medewerkers van microsoft voordeden. Na gebeld te zijn namen we de horen op en hoorden we de stem van een Afrikaanse vrouw met een dik Engels-Afrkaans accent. Of we even naar onze computer wilden gaan want men had ontdekt dat er iets mee niet in orde was. Om me te helpen, wilde zij dat we onze gegevens aan haar door zou geven en haar toegang zou verlenen tot onze computer. Toen we haar vroegen wat zij met onze gegevens wilde, antwoordde de vrouw in kwestie, “But Mr Noeten, you are our customber.” Met andere woorden, we waren klant van microsoft en zij als “medewerkster” van de firma, wilde ons graag helpen met het oplossen van problemen die zij in verband met onze computer gedetecteerd zou hebben. Vervolgens hebben we de hoorn weer neergelegd. Wat dat betreft, dienen we dus waakzaam en op onze hoede te zijn! Maar er is ook een ándere kant: het zijn nl. niet alleen de cybercriminelen (zoals deze Afrikaanse vrouw er een van was), die zeer geïnteresseerd zijn in onze gegevens! Het is nl. ook onze eigen privacy-bewaker, Google genaamd, die zeer begerig is naar onze gegevens! Hier is een site waar het een en ander over uitgelegd wordt: htps://www.salon.com/2014/02/05/5_ways_google_is_destroying_privacy_and_collecting_your_data_parter/ Dus … aan de ene kant worden we door Google gewaarschuwd voor websites die er op uit zouden zijn onze gegevens te stelen, aam de ándere kant echter, is deze digitale bewaker bezig, zélf onze gegevens te stelen! En dat niet alleen; ook de Amerikaanse National Security Agency (NSA), is op haar beurt om via de Google- en Yahoo-netwerken bezig om in bezit van onze gegevens te komen! https://theverge.com/2013/10/30/nsa-secretly-taps-into-google-yahoo-networks-to-collect-information Wat de dubbelzijdigheid van Google betreft, hebben we hier een parabel over de Vos die het Kippenhok bewaakte over. En die gaat als volgt:

“Het was al enige tijd zeer onrustig in het digitale kippenhok. Onder de kippen deed nl. het gerucht de ronde dat er een vos over de digitale wegen rond zou waren, die zich op sluwe wijze toegang tot het kippenhok wilde verlenen om er eerst de gegevens van deze gevederde dieren te krijgen, om die beestjes zelf vervolgens smakelijk te verorberen. Wat te doen? Na enig nadenken besloot Frederik de Haan (bijgenaamd “Haantje-de-Voorste”) contact op te nemen met een digitale beveiliger, Google genaamd. Van deze beveiliger was bekend dat die gegevensverslindende vossen op grote afstand van instellingen zoals dit kippenhok wist te houden. Zo gezegd zo gedaan. En zo verscheen de beveiliger bij de kippen in het hok. Hij begon er met het ten toon spreiden van technologisch vernuft waarmee hij de beestjes vertelde dat hiermee zelfs de meest sluwe vos ontmaskerd en op grote afstand gehouden kon worden. En dit maakte diepe indruk op de kippen die met open snavel van de ene in de andere verbazing vielen. En uiteindelijk waren die er volkomen van overtuigd: bij déze beveiliger waren zij veilig!

1_1chicken

Frederick.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Na het vertrek van de beveiliger begonnen zij gebruik te maken van de technologie die hij hen (tegen een bepaald bedrag) aangeboden had. En … álles werkte naar behoren! Van tijd tot tijd kregen de kippetjes wanneer die op hun computer naar een bepaalde site wilden gaan, een alarmerende waarschuwing te zien, waarna die onder op de blauwe button, “Terug naar veilige website” klikten. En zo werden de kuiperijen van weer een boosaardige vos om er de data van de kippen mee te bemachtigen verijdeld. Het was pas later dat er enkele alerte kippetjes waren, die in de gaten hadden gekregen dat het ook met de beveiliger niet helemaal goed zat. Aldus begonnen die zijn gangen na te gaan. En warempel! De beveiliger zélf bleek nu al enige tijd bezig te zijn om de via de door hem aan de kippen geleverde technologie de gegevens van de gevederde vrienden  te stelen! Deze kippen namen hierna de gelegenheid te baat om via hun sites de rest van de gevederde bevolking in te lichten over de twijfelachtige activiteiten van de beveiliger. Die was er intussen ook van op de hoogte gekomen van wat die kippen over hem hadden ontdekt. En die begon daarna waarschuwingen af te geven tegen die sites waar zijn activiteiten aan de kaak gesteld werden.

 

941623270561414e91adc30.84349768

De valse beveiliger.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Toen er desondanks de maatregelen van de beveiliger meer kippen op de hoogte kwamen van wat hij aan het doen was, besloot hij tot het verwijderen van de voor hem zo belastende sites en videos met de verklaring dat de inhoud hiervan strijdig waren met zijn beleid en “intimiderende en kwetsende content” zouden bevatten. Doch ook dit bleek in bepaalde gevallen een averechtse uitwerking te hebben daar steeds meer kippen zich bezonnen op tegenmaatregelen om hun gegevens voor de beveiliger veilig te stellen. En om het even kort te houden: De beveiliger zélf, bleek al die tijd een “Vos in Kippenkleren” (in tegenstelling met de bekende “wolf in schaapskleren”) te zijn geweest! En het was vanaf het begin zijn doel geweest, een einde aan de vrijheid van meningsuiting waarmee zijn sinistere daden aan de kaak werden gesteld, een einde te maken! 

 

Ton Nuiten – 30 December 2017.

 

(RECTIFICATIO: We hebben eerder meegedeeld dat de video, “We Need To Talk About Sandy Hook”, enige tijd geleden van het YouTube kanaal verwijderd was. Later is die er echter weer teruggeplaatst: https://www.youtube.com/watch?v=T7V6Tm4KuXl)