Over Holo-Fake News, Holo-Fake Memories & Holo-Fake Facts.

 

Fakememories. 

 

Naast het vele fakenews waar we nu al enige tijd mee worden geconfronteerd, is er ook een ander fenomeen, waar we reeds lange tijd mee te maken hebben, nl. fakememories. Memories zijn herinneringen die mensen koesteren over het verleden, herinneringen over gebeurtenissen die zij zelf hebben meegemaakt. Soms zijn memories voor bepaalde mensen zo belangrijk dat die besluiten hier een boek aan te wijden. Zij tekenen die dan op en blijven op deze wijze dan bewaard voor het nageslacht.

 

Opgehaald uit het Verleden. 

 

Een van de vele theorieën aangaande herinneringen bij gebeurtenissen die mensen in een verleden hebben meegemaakt, is als volgt: deze herinneringen zijn na opgeslagen te zijn in het menselijk geheugen, weggedrukt. Om deze weer op te diepen, zou er gebruik moeten worden gemaakt van psychotherapie en bepaalde verhoormethoden. Twintig jaar geleden (februari 1997), publiceerde professor E. Loftus, hoogleraar psychologie aan de Universiteit Washington te Seattle de resultaten van haar onderzoek betreffende het menselijke geheugen. Hiermee maakte zij duidelijk dat het menselijk geheugen nu niet bepaald betrouwbaar is; mensen konden zich dingen herinneren die zij echter niet hadden meegemaakt. Het geheugen was te manipuleren en derhalve kneedbaar. http://www.volkskrant.nl/wetenschap/zelfs-vage-suggestie-kleurt-de-herinnering~a491525/ Het gevolg was dan ook dat mensen in fake news begonnen te geloven, geproduceerd door fake memories. 

warwick-university

Wat het geloof in “fake facts” al niet voor invloed op het gedrag van mensen kan hebben!

 

Ooggetuigenverslagen van Holocaust-Overlevenden: Fake News. 

 

Wat het niet zo betrouwbare menselijke geheugen betreft, ook onder de ooggetuigenverslagen van holocaust-overlevenden bevinden zich getuigenissen waar het een en ander op af te dingen valt. Zo is er het opmerkelijke verslag van Herman Rosenblat, een holocaust-overlevende die vertelde hoe hij door een klein meisje onderhouden werd toen hij in een Duits concentratiekamp zat. Het kind hield Rosenblat in leven door hem regelmatig appels over het hek heen te werpen. Na de oorlog ging hij naar Israël waar hij aan een blind date begon. De blind date die Rosenblat ontmoette was toevallig datzelfde meisje wat hem in leven had gehouden, maar toen herkende hij haar niet. Veel later, eenmaal in Amerika, ontmoette Rosenblat haar weer in New York. Vervolgens besloten zij te trouwen. Later gaf Rosenblat zijn getuigenis voor enkele talkshows, inclusief bij The Oprah Winfrey Show in 1996.

“When the Rosenblats returned to the Oprah Winfrey Show eleven years later, Winfrey lauded their romance as ‘the single greatest love story in twenty-two years of doing this show, we’ve ever told on the air.’ The story was picked up in the ‘couples’ volume of Chicken Soup for the Soul and was ultimately sold, in book form, to Berkley Books. 

Jewish writers were excited about this new Holocaust project as well, which for them was another historical breakthrough which would prove that revisionists or “Holocaust deniers” are real liars and cruel for questioning certain aspects of the Holocaust narrative. Writers began to cite Rosenblat’s account as reliable. In the book Chanuka, we read: 

“Growing up in Poland, Herman Rosenblat witnessed pogroms, had to fight his way through school and was accused by local priests of being a Christ killer. In 1939 he was imprisoned by the Germans, and in  1944, he was transferred to the Schlieben concentration camp seventy miles south of Berlin. 

One day Herman spotted Roma, who was eight years at the time, walking near the fence that separated the camp from the farmer’s fields. In German, he asked her if she could bring him some food, but she didn’t understand German. He then tried Polish, and this time she understood.” 

Hoe wonderbaarlijk het verslag van Rosenblat ook was, het bleek later niet meer dan een leugen te zijn! Hier was niet zozeer sprake van een slecht werkend geheugen van een holocaust-overlevende doch eerder van een Joodse fabel! Zelfs nadat voor eenieder openlijk bekend was dat het relaas van Rosenblat een door hem bewust verzonnen verzinsel was, bleef Deborah Lipstadt, een van de meer bekende “holocaust-historici” van het holocaust-establishment, degenen belasteren en bekritiseren die de onmogelijkheden van het Rosenblat-verhaal aan de kaak hadden gesteld:

“Here is the other puzzling phenomenon: Deborah Lipstadt, a thought police in the Holocaust establishment, did not chastige Rosenblat for fabricating the lie but did rail against those who questioned the veracity and accuracy of the book. 

Lipstadt proved to be a historically reliable scholar and a genius by saying that those who denying Angel at the Fence” (“Angel at the Fence” is de titel van het boek wat Rosenblat er aan had gegeven-TN) “are Angel deniers. Finally, when it was obvious to all that the book could be a deathblow for the Holocaust project, Lipstadt had to admit that the book was a fraud from top to bottom.” 

 

Benjamin Wilkomirski. 

 

Het jaar 1995 was het jaar waarin een oogetuigenverslag van een andere “holocaust-overlevende” het licht zag. Het werk, “Fragments”, geschreven door Benjamin Wilkomirski, kreeg na publicatie veel bekendheid en aandacht. Wat de verkoop van dit boek betreft, wist de journalist, Melissa Katsoulis, hier het volgende over te vermelden:

(De verkoop van het boek) “..across Europe and the English-speaking world were impressive. It won the prestigious Prix Memoire de la Shoa in France, the Jewish Quarterly’s Prize in London and also its American equivalent, the National Jewish Book Award. 

Feted by critics, historians and book-buyers alike, Wilkomirski found himself finding off interview requests from television, newspaper and magazine editors, and for the next three years rose to become one of the most sought-after and well-loved survivors of Hitler’s atrocities.” 

Zelfs de “holocaust-historicus”, Daniel Goldhagen (die in zijn “Hitler’s Gewillige Beulen” eens schreef dat iedere Duitser ten tijde van Hitler’s heerschappij “iets van een oorlogsmisdadiger in zich had”), stond in voor de waarachtigheid en juistheid van “Fragments.” Na onderzoek bleek echter dat ook “Fragments” een uitgedokterde leugen was, en wat meer is, Wilkomirski, die van zichzelf beweerde de verschrikkingen van het Hitlerregime aan den lijve ondervonden te hebben, bleek in werkelijkheid in Zwitserland te hebben gewoond! En dat land was zoals we nu weten, neutraal gedurende WW II. Maar het kan nog gekker: Wilkomirski bleek achteraf zelfs helemaal geen Jood te zijn! http://www.veteranstoday.com/2015/03/25/herman-rosenblat-the-dreadful-case-of-a-holocaust-hoaxer/

daily-mail-walters

holocaust-overlevenden en hun geloof in “fake facts.” Het gevolg van dit geloof heeft ertoe geleid dat er in verschillende Europese landen (w.o. Duitsland) “anti-holocaust-ontkenningswetten” zijn ingevoerd!

 

Josef Mengele. 

 

Zou men aan onverschillig welke holocaust-overlevende dan ook vragen, wie de meest wrede, gemene en duistere figuur van het hele Duitse kampenstelsel was, dan duikt de naam, Josef Mengele op. Hij was de man die de wrede medische experimenten op (Joodse) tweelingen uitvoerde. Hij was bij alle secties aanwezig om er te bepalen, wie er een medische behandeling zou ondergaan en wie niet. En dit alles om er zijn gruwelijke experimenten mee uit te kunnen voeren. Om die reden genoot Mengele meer bekendheid als de “Engel des Doods”  Maar…berust dit alles wel op waarheid? We moeten nl. goed begrijpen dat álles wat ons tot op heden over Hitler, Goebbels, Goering, Mengele etc. is verteld, slechts uit een eenzijdige bron afkomstig is! En die bron verkondigt ons nog steeds dat deze mannen de belichaming en personificatie waren van het ultieme kwaad. Maar wat Mengele betreft, is er nog een bron die iets heel anders te zeggen heeft:

“Many Jews survived the war as a result of medical care in the camp infirmary. which was under Dr. Mengele’s general supervision. One such person was Otto Frank, father of the famous Anne Frank. After coming down sick, Otto was transferred to the camp hospital, where he remained until Soviet troops reached Auschwitz in January 1945. When the Germans evacuated the camp shortly beforehand, they left behind those who could not move, including sick, the elderly and infirm inmates, and a number of children. The most horrific charges made against Mengele, such as the tale that he tossed live babies into ovens, are sick and absurd fables that contradict wht is known about the doctor’s character. For example, as Time magazine reported (June 24. 1985), Mengele was “given to occasional flourishes of gallantry: after transferring a pregnant Jewish to Cracow to do research for him, Mengele sent her flowers upon the birth of her son.”

“It’s conceivable, of course, that Mengele could have murdered inmates, although camp officials who committed such crimes risked severe punishment. For example, the Buchenwald camp physician, Dr. Waldemar Hoven, was sentenced to death by the SS for murdering inmates there. 

Nationally syndicated columnist Jeffrey Hart told readers that he doubted many of the “monster Mengele” stories being peddled in the mass media. “…as a professional historian, I would urge some caution about many of the anecdotes that are being routinely accepted as fact.” wrote Hart. “My own historical hunch is that much of this kind of thing is mythology, concocted as a kind of metaphor…I doubt the story that he killed a woman by crushing her throat with his boot. It will be a long time for scholars sift the fact from the fiction about Mengele.” (The Washington Times. July 9. 1985) http://www.ihr.org/jhr/v06/v06p377_weber.html  (“Lessons of the Mengele Affair.”)

Hier zien we dus dat ondanks versierselen zoals het doodshoofd met gekruiste beenderen, de runnen, de swastika’s waarmee Hitler en de Nazi’s zich mee tooiden en die dan ook het ergste deden vermoeden, er ook nog een andere kant aan deze hele zaak zit, een kant waarvan we hier tot nog toe weinig of niets hebben vernomen via de MSM. En dan is hier nog een site waar wordt verklaard hoe fake memories worden verzonnen: barnesreview.org/holocaust-memoirs-new-study-shows-fake-memories-made/

elie-wiesel-quote

De enige tijd geleden overleden holocaust-overlevende, Eleizer Wiesel: Een man die in zijn eigen “fake facts” was gaan geloven!

 

Tot Slot nog Dit. 

 

Al wat we hierboven hebben beschreven. zou uiteraard niet mogelijk zijn geweest zonder de onontbeerlijke steun van het internet en social media. En het is o.a. om die reden dat er nu vele mensen zijn die zeer ontevreden zijn met de officiële geschiedenis betreffende WW II in het algemeen en de zgn. Duitse “dodenkampen” in het bijzonder. De enige mogelijke oplossing voor de onrust die er tegenwoordig onder tallozen heerst m.b.t. deze onderwerpen is dat er eens open en eerlijk open kaart zal worden gespeeld. Zo zou een open en eerlijk debat over de holocaust mogelijk moeten worden gemaakt, zonder dat er met nietszeggende doch kwetsende termen zoals “antisemiet”, “neo-nazies”, extreem rechts” etc. wordt gegooid. Veder zou van de nu nog weinig overgebleven holocaust-overlevenden mogen worden verwacht, dat het niet meer dan redelijk is dat zij toe zouden staan dat er mensen zijn (de revisionisten) die nu eenmaal hun twijfels hebben over zekere aspecten van de holocaust. Als dan eens zou worden toegegeven dat niet álles waar is wat er ons tot nu toe over dit stuk geschiedenis is verteld (en dat ook eens zal worden erkend dat er in bepaalde gevallen gelogen is), dan zal dit naarmate de tolerantie voor andere vormen van vrijheid van meningsuiting toe zal nemen, uiteindelijk leiden tot meer begrip voor elkaar. We hopen dat we hier onze eigen bescheiden bijdrage aan hebben kunnen leveren.

 

Ton Nuiten – Zondag 19 Februari 2017.

 

Donald Trump, de Franklin Cover Up, PizzaGate, de Wereldwijde Massademonstraties & de Protocollen der Geleerde Wijzen van Zion.

Als er nog iets op deze wereld is wat zo onschuldig en aandoenlijk is, dan zijn het wel kinderen. We vinden ze lief, aardig en vaak ook eerlijk en open. Het was Jezus Die ooit eens zei dat als we niet zouden worden als de kinderen, we het Koninkrijk des Hemels niet binnen zouden gaan na onze dood. Wat bedoelde Hij hier nu mee te zeggen? Wat Hij ons hiermee in ieder geval niet duidelijk mee maakte, was dat we ons als volwassenen op een kinderlijke wijze moesten gedragen, zoals een kind dit doet. Wát Jezus echter wél duidelijk maakte, was dat wij als volwassenen het kwetsbare, onschuldige karakter van een kind moesten hebben. En kinderen houden ons op deze wijze (zónder dat zij dit beseffen), een spiegel voor. En dat niet alleen; zij herinneren er ons aan dat ook wij die nu groot en volwassen zijn, zelf ooit eens kind waren. En zij hebben een bijzondere gave: als we met ze te doen hebben, verzachten zij ons hart. Ziet u, het is vaak pas bij een kind dat we ons kwetsbaar op durven stellen (hoe vreemd dit ook klinkt.) Waarom? Omdat er van een kind totaal geen dreiging uitgaat! Bij volwassenen onder elkaar is dit echter ánders; we zullen ons karakter dan op een of andere wijze trachten te verhullen; we durven elkaar ons ware ik, ware zélf, niet te tonen. Maar wat Christus Jezus betreft, Hij heeft een open en eerlijk karakter van een kind. En dit is dan ook de reden dat vele mensen zich tot Hem voelden aangetrokken. In de evangeliën volgens de apostelen (Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes), lezen we dat Jezus gevolgd werd door mensenmenigten. Onder hen waren er ook die hun kinderen bij Jezus brachten opdat Hij hen zou zegenen

“En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken, maar de discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hen zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninktijk van God.. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En Hij omarmde hen en terwijl Hij de handen op hen legde, zegende Hij hen.” (Marcus 10:13-16)

hersenen-baby-in-buik

Het wonderbaarlijke ontstaan van een klein mensje: een baby….

“Want U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde.. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij allen werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond” (Psam 139:13-16)

 

Duistere Machten en Krachten. 

 

Zowat iedereen houdt op de juiste wijze van kinderen; we vinden ze lief, aardig en onschuldig. Ja “zowat iedereen”, want er (en nu komen we aan de andere kant, een duistere kant) van de zaak terecht) zijn er nl. ook die ook wel van kinderen houden, maar dan op een wijze die ronduit verwerpelijk en verkeerd is. Dit zijn dan de pedofielen, volwassenen die vinden dat liefde niet beperkt hoeft te blijven tussen een man en een vrouw. Kinderen, zo vinden zij, moeten hier ook van mee kunnen genieten en vinden dit heel normaal en natuurlijk.. Maar het is niet natuurlijk, laat staan normaal! De fysieke als geestelijke schade die hiermee aan onschuldige kinderen wordt aangericht, is wreed, onvergeeflijk en verschrikkelijk! Het is dan ook niet verwonderlijk dat als een pedofiel wordt gearresteerd, berecht en daarna in de cel word gezet, hij dan geen leven meer heeft onder de rest van de gedetineerden die er verblijven. Om die reden wordt hij dan noodgedwongen ondergebracht in een aparte cel. En als we de mainstream media mogen geloven, bewegen pedofielen zich vaak (zoniet alleen) in onze naaste omgeving voort; het kan een bepaald iemand uit de naaste omgeving, straat zijn, of de stad. En zo wordt ons dit ook via de TV en de kranten verteld. Vaak is dit een eenzame eenling die verborgen op een zolderkamer zit achter een computer en in het bezit is van kinderporno. Op een bepaald moment wordt hij ontdekt, opgepakt en vastgezet. Er wordt wat aandacht besteed door de media en daarna is het stil. Later komt het weer even in het nieuws omdat de pedofiel vrijgelaten zal worden daar zijn straf er bijna op zit, waarna  in een bepaald dorp of stad de gemoederen flink heen en weer en op worden geschud aangezien uitgelekt is dat “Z.Z” na zijn vrijlating nu net in dít dorp of déze stad zal komen wonen. Enig tijd lang is dit dan weer het onderwerp van gesprek totdat besloten wordt, de dader toch maar geen onderdak aan te bieden; de protestdemonstraties die door dorpelingen/stedelingen intussen waren georganiseerd, bleken hun uitwerking uiteindelijk niet te hebben gemist. Later zal hier nog wel eens wat aandacht aan worden besteed maar uiteindelijk verdwijnt de hele zaak geleidelijk aan uit beeld. Er zijn echter uitzonderingen. Waarmee we aan willen geven dat het in bepaalde gevallen níet om een eenzame pedofiel gaat, maar om een grootschalig netwerk waar talloze pedofielen bij betrokken zijn. En de zaak wordt nog ernstiger dan die al is als blijkt dat hier ook hooggeplaatsten (politici, pollitiebeambten, etc.) bij zijn betrokken. Het is dan pas dat we met de wáre duistere machten en krachten te maken krijgen! En een van die zeer duistere zaken is PizzaGate. We zullen hier iets verderop wat dieper ingaan.

15192627_1628375220790322_5600614915937835797_n

 

Kleineren. 

 

Een van deze uitzonderlijke en zeer ernstige zaken die de gemoederen zeer lange tijd heeft beziggehouden (en dit nu soms nóg doet), is de zaak-Demmink. Nadat er de laatse tijd veel aandacht aan Joris Demmink, voormalig Advocaat-Generaal van Justitie, besteed was, oordeelde het Openbaar Ministerie, dat er na onderzoek geen bewijzen waren ontdekt die aantoonden dat Demmink zich schuldig zou hebben gemaakt aan kindermisbruik. Dat weet het Algemeen Dagblad althans te melden. http://www.ad.nl/nieuws/pizzagate-hoe-een-wilde-complottheorie-gevaarlijk-werd~ac771a92/ Het grootste deel van de pagina van het AD is echter gewijd aan PizzaGate, geschreven door Chris Klomp. Wat nu wérkelijk zo in het oog springt, is dat Klomp zich nogal denigrerend over “complotdenkers” uitlaat. Dat schijnt bij vele journalisten, columnisten en correspondenten binnen de mainstream media een soort van heilige missie te zijn: het kleineren van hen die een ándere mening over een bepaalde zaak die naar een doofpot riekt, hebben. Dit hebben we ook gezien bij Pieter Jan Hagens, die tijdens een interview van Jelle van Buuren in het actualiteitenprogramma, EenVandaag,  snerend aan hem vroeg of ook hij “verborgen belangen” zou hebben. En waaróm stelde Hagens hem deze sullige vraag? Om de eenvoudige reden dat Van Buuren had gezegd dat er naast de overdreven complottheorieën ook theorieën bij waren die “redelijk” waren. En dat laatste had Hagens nu nét níet willen horen! Had Van Buuren nu bijvoorbeeld gezegd (zoals Willem Post dit over de aanslagen op 9/11 zou doen, nl. dat het te belachelijk voor woorden was dat het hier om een samenzwering vanuit de Amerikaanse regering ging), dat dit te gek voor woorden was, dán had Hagens zijn zin gehad en tevreden geweest. Kortom, het hoofddoel van hen die de mainstream media bestieren is het kleineren van hén die een andere (en ook nog een geloofwaardige) mening hebben! Nu was er later in dat Pizza-restaurant een schutter, een man gewapend met een automatisch vuurwapen, gegaan waarna hij in het wilde weg begon te schieten, Edgar Maddison Welch. Hij zou hiertoe zijn gebracht door de griezelige verhalen van “complotdenkers” betreffende PizzaGate. Chris Klomp schrijft hier nog het volgende over in zijn oppervlakkig artikeltje:

“De gewapende Edgar Welch werd uiteindelijk door de politie afgevoerd. Hij is waarschijnlijk de eerste schutter die op basis van bizarre complotgedachten op deze manier in actie is gekomen. De vraag is echter of hij ook de laatste is.” (vetdruk toegevoegd)

Welch zou dus zijn beïnvloed door “bizarre compotgedachten”, en het waren die gedachten die hem tenslotte tot zijn vreselijke daad hadden gebracht. Wat echter níet door de mainstream media over dit incident werd meegedeeld, is het volgende: Om de gruwelijke waarheid over PizzaGate in diskrediet te brengen en hier de aandacht van af te leiden, had men een acteur in de arm genomen die zich voordeed als iemand die er door “griezelige complottheorieën” toe gedreven was, een bloedbad aan te richten in een naar het schijnt, onschuldig pizza-restaurant. En het is dit wat ook door de mainstream media als “waarheid” naar buiten werd gebracht. En een van hen die dit fake- nieuwsverhaal geloven, is niemand minder dan Chris Klomp (zoals hij dat zelf al liet blijken in zijn artikel!) Hier is een site met de waarheid over Welch: http://www.altrightaustralia.com/home/2016/12/7/pizzagate-ping-shooter-is-an-actor  En zo zien we dat de mainstream media de zaak volkomen verdraait: het verhaal over de schutter die door “complottheorieën” op het verkeerde been werd gezet, is het fake-nieuws! Kortom: Door de in scene gezette schietpartij in het pizza-restaurant, wilde men de alternatieve media afschilderen als een stelletje “complotdenkers” waar we geen enkel geloof aan zouden moeten hechten! En dat die met hun verspreiding van “complottheorieën” anderen op vreselijke gedachten kunnen brengen zoals dit maar weer eens bleek uit de geschiedenis van Welch.  En wat is hier weer het doel van? Om de leugens van de mainstream media te handhaven als “waarheid”! En Chris Klomp doet hier gretig aan mee! Nu is het leuk om te weten dat Klomp wat de Verkiezing van Journalist van het Jaar betreft, buiten de prijen is gevallen! http://www.nrcombudsman.nl/artikel/3155/breaking-chris-klomp-vist-naast-verkiezing-tot-journalist-van-het-jaar.html

2016-12-05-cnn-nr-obeidallah_stelter_costello

Hier zien we het resultaat: De Amerikaanse zender, CNN, die op basis van een fake-nieuwsverhaal over een schutter die door kwaadaardige complottheorieën gedreven werd, een bloedbad in een pizza-restaurant aan te richten, fake-nieuws verkondigt!

 

John DeCamp: “The Franklin Cover-Up. Child Abuse, Satanism, and Murder in Nebraska.” 

 

Ook nú nog wordt er heel soms nog over gesproken: November 1988, de maand waarin er door de federale politie en de Internal Revenue Service (IRS) invallen werden gedaan in de Franklin Community Credit Union in de Amerikaanse staat Nebraska. Aanvankelijk leek het hier om een financiële zwendel te gaan; men had er nl. ontdekt dat er $40.000.0000 werd vermist. Naarmate het onderzoek naar de malversaties zich uitbreidde, kwamen er echter andere, gruwelijke details aan het licht: handel in drugs, witwassen van gelden en…een nationaal opererende pedofielenbende en satanische rituele moorden! John DeCamp, destijds senator, besloot zich in de zaak vast te bijten. In 1990 publiceerde hij zijn “DeCamp Memo” waarin de namen van hooggeplaatsen werden genoemd. Later heeft hij zijn bevindingen gepubliceerd in zijn boek, “The Franklin Cover-Up Child Abuse, Satanism, and Murder in Nebraska.” (ATW, Inc) derde druk 2005) Het is een schokkend document waarin DeCamp uitlegt wat er zich aan wreedheden tegen jongeren en kinderen heeft voorgedaan, gepleegd door hooggeplaatsten. Hij schrijft over kinderprostitutie door leden van de rijke elite en hoge politici! Op 21 juni 1991 werd de toen 21-jaar oude Alisha Jahn Owen door een jury in Douglas County te Nebraska, op acht punten schuldig bevonden aan meineed, het liegen onder ede. Wat was nu het geval? Owen had in 1990 voor een grand jury getuigd dat zij toen zij nog jong was, sexueel misbruikt zou zijn door een rechter van het districtshof in Nebraska en door het hoofd van politie uit Omaha. Ook de manager van de Franklin Community Credit Union, en anderen hadden hier aan meegedaan. Owen had tevens getuigd dat er ook andere kinderen waren, die door o.a de uitgever van de Omaha World-Herald misbruikt zouden zijn. Verder had Owen verteld dat zij en andere kinderen voor jaren gedwongen nationaal gefunctioneerd hadden als drugskoeriers voor de rijkste leden van het zakenleven. Nu hadden twee grand juries (een op lokaal niveau en de ander op federaal niveau) het mandaat gekregen om de getuigenisen van Owen en de overige kinderen te onderzoeken. Vermoedelijk bleken die daar al spoedig klaar mee; verschillende kinderen werden veroordeeld voor meineed en Owens zelf werd op 8 augustus 1991 tot 27 jaar gevangenisstraf veroordeeld; de kinderen kregen elk ook gevangenisstraffen opgelegd. Dr. Judianne Densen-Gerber, advocaat, psychiater en vooraanstaand expert op het gebied van kindermisbruik, was verbijsterd; als die kinderen nu wérkelijk meineed hadden gepleegd, dan hadden die hulp en medische zorg nodig; die moesten dan niet in het gevang worden gegooid. Hoewel ook het getuigenis van Paul Bonacci dat van Owens onderschreef en zij dus wérkelijk waren misbruikt (wat de rechters ook erkenden), was het eigenlijk de waarheid (zoals de rechters die althans zagen), dat zij door heel ándere personen misbruikt waren! Kortom, omdat Owens, Bonacci en andere kinderen verschillende hooggeplaatsten als de daders hadden genoemd maar die niets met de zaak te maken zouden hebben gehad, hadden zij en de overige kinderen meineed gepleegd.Om het eens anders te zeggen: hier moesten daders op hoge posities de hand boven het hoofd worden gehouden! Het was toen dat John DeCamp zich volkomen op de zaak stortte om te zien wát er nu precies gaande was. Intussen hadden andere kinderen hun getuigenis onder zware druk van bovenaf herroepen. Ook vanuit de pers kwam hevige weerstand tegen de getuigenissen van de kinderen; zo kwam de Omaha World-Herald op 28 april 1991 met een artikel dat er wat satanisme betreft (de kinderen hadden nl. getuigd dat zij het slachtoffer van satanisch-ritualistisch misbruik waren geworden), er weliswaar veel over werd gepraat maar dat er maar weinig bewijs voor was. De Chicago Tribune publiceerde op 17 mei 1991 een artikel waarin werd gesteld dat het verhaal over huiveringwekkend misbruik iets was, “wat niemand kon bewijzen.” Zo citeerde de krant Kenneth Lanning, expert op het gebied van occult-gemotiveerde misdaden dat er meer mensen om het leven waren gekomen onder de naam van Mohammed en Jezus dan dat er mensen om het leven waren gekomen onder de naam van satan. Wat John DeCamp betreft, William E. Colby, voormalig CIA-directeur, en diens vrouw, Sally Shelton Colby, wisten waar hij mee bezig was en die vertelden hem een heel ander verhaal nl. dat hij moest begrijpen dat er soms machten aan het werk waren, te machtig voor hem waren; voor hen stond er zoveel voor andere mensen en instituten op het spel dat ongeacht hoe toegewijd en eerlijk hij was en hoeveel bewijzen DeCamp ook had en hoe kwaadaardig zij ook waren, hij niets tegen hen zou kunnen ondernemen! (uit de introductie, xvii, en het voorwoord, ix.) Men moet dit boek voor zichzelf lezen om te weten te komen, hoe diep de verdorvenheid en corruptie binnen binnen het Amerikaanse establishment wel niet is! Hier is een site die het een en ander over de Franklin-doofpot uit de doeken doet: altereddimensions.net/2016/the-franklin-abuse-scandal-potential-boys-town-pedophile-cover-up-child-prostitution-ring

 

images-1

Het boek wat destijds in Amerika veel stof op deed waaien, “The Franklin Cover-Up.”

 

Het Openbaar Ministerie (OM). 

 

Volgens het OM zou er geen bewijs van misbruik door Joris Demmink naar buiten zijn gekomen zoals Chris Klomp in het AD al schreef. Het probleem hierbij is echter dat de mainstream media & pers hier fragmentarisch over hebben bericht. Hier is een site waar een schat aan informatie over Demmink (en over andere figuren) te vinden is. Hierbij verbleken de gegevens van de MSM&P volkomen! https://isgp-studies.com/joris-demmink-and-prince-bernhard-s-alleged-westerflier-cult#intro 1 Nu is het zo dat wij van hieruit niet kunnen bepalen, wát nu wáár is en wat niet. Maar aangezien deze site alleen al (er zijn er nog meer) veel meer aan informatie te bieden heeft in bij wijze van spreken één dag dan de MSM&P in een heel jaar, is dit toch heel veelbetekenend! Wat nu het OM betreft, blijkt het dat die nu niet bepaald een smetteloos verleden heeft; we herinneren ons bijvoorbeeld nog o.a. de tragische geschiedenis van Lucia de Berk die in maart 2003 tot levenslang werd veroordeeld. Het was het Haags Gerechtshof wat goed in de fout ging maar ook het OM maakte een scherpe uitschuiver in de richting van een duistere doodlopende weg, een weg die voor Lucia zou eindigen in een tragedie van grote omvang! http://www.luciadeb.nlfeilenOM.html#OM-in-de-fout En hier: zaplog.nl/zaplog/article/derksen_veegt_vloer_aan_met_om Als het OM nu zovele fouten heeft gemaakt dat deze dienst amper meer te vertrouwen is, wat kunnen we dan nog geloven als die beweert dat er wat Demmink betreft, geen bewijzen van misbruik naar boven zijn gekomen? Al deze fouten (en we vragen ons af of er door verschillende leden van het OM niet doelbewust gelogen is!), maken slechts één ding duidelijk: Het OM is voor geen enkele eurocent te vertrouwen! Nadat was gebleken dat Lucia de Berk het slachtoffer van een tragische gerechtelijke dwaling geworden was, werd zij alsnog gerehabiliteerd. Maar de schade was toen al aangericht. Over de verantwoordelijken die voor zoveel ellende aan het leven van mevr. de Berk hadden aangericht, lezen we o.a:

“Na de rehabilitatie van Lucia de Berk heeft geen onderzoek plaatsgevonden. De vraag hoe dit allemaal zo heeft kunnen lopen is daardoor niet beantwoord. De betrokken personen hebben zich voor de gemaakte fouten niet hoeven verantwoorden. Het zou goed zijn als het hele verloop van de zaak Lucia de Berk alsnog onafhankelijk zou worden onderzocht.” (vetdruk toegevoegd.) luciadebdefilm.nl/de-strafzaak-tegen-lucia-de-b

En daar zijn we het helemaal mee eens! Nu nogmaals de vraag: als het OM nu nog amper te vertrouwen is, wat voor reden hebben we dan om aan te nemen dat het tot de conclusie gekomen is dat er geen belastende bewijzen tegen Joris Demmink zouden zijn? Het antwoord zal duidelijk zijn: we hebben geen enkele reden om vertrouwen te stellen in het OM!

 

PizzaGate. 

 

Het grootste deel van het online artikel van het AD is zoals we al zeiden, gewijd aan PizzaGate. En ook dit is volgens Chris Klomp een “complottheorie.” Klomp schrijft dat PizzaGate begon nadat “complotdenkers” bizarre verbanden waren gaan zien vanwege de uitgelekte emails van John Potesda, de man die tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen de leiding had over de verkiezingscampagne van Hillary Clinton. Daar waar James Alefantis, eigenaar van het restaurant, Comet Ping Pong, over een gewoon benefietconcert had om er geld mee in te zamelen voor de campagne van Clinton. zagen die complotdenkers echter iets heel ánders; het restaurant was eigenlijk een dekmantel voor allerlei satanische pedofielen! En dát nu vond Chris Klomp wel héél ver gezocht! John DeCamp had in zijn tijd zoals we hebben gezien, een heel andere mening over de Franklin-doofpot! En net zoals verschillende kranten ten tijde van de Franklin-doofpot verklaarden dat de door satanisten misbruikte slachtoffers, Alisha Jahn Owens, Paul Bonacci en vele andere kinderen slechts verzonnen verhalen verteld hadden, zo heeft nu de Engelse zender, BBC, het gruwelverhaal rond PizzaGate, als “fake news” bestempeld! Maar…het was diezélfde BBC die voor lange tijd de gruwelijke en vokomen krankzinnige sexuele escapades van het monster, Jimmy Savile onder de pet (die ons in ieder geval voor geen millimeter past!) heeft weten te houden, totdat…de zender uiteindelijk wel gedwongen werd, het een en ander te erkennen! Savile was voor lange tijd de presentator van het programma, “Top of the Pops.” De directie van de BBC, zo oordeelde Dame Janet Smith in haar kritische rapport over de zaak-Savile, móesten wel al die tijd op de hoogte zijn geweest van de waanzinnigheden van Savile, maar….deden er vervolgens niets aan! En ook Stiart Hall, presentator bij de BBC, had zich schuldig gemaakt aan gruwelijke sexuele misdrijven tegen kinderen! Nu werpt deze volkomen en tot in de kern bedorven zender zich op als fact-checker, en beweert nu dat PizzaGate slechts een complottheorie (conspiracy theory) zou zijn! yournewswire.com/pizzagate-bbc-cover-up-pedophile-scandal/  En hier is een site over de Europese Unie, “a powerhouse and protection mechanism for a pedophile hierarchy.” http://www.abeldanger.net/2016/10/the-eu-powerhouse-and-protection.html En in de audio hieronder, legt Texe Marrs, evangelist en onderzoeker, uit, wát PizzaGate preices is.

maxresdefault

Recent heeft het Bureau of Federal Investigation (FBI), de hand weten te leggen op gegevens waardoor duidelijk werd dat John Podesta, diens broer, Marina Abramovic, Hillary Clinton en anderen, allen connecties hebben met een vreemde en duistere cultus, Spirit Cooking, genaamd. Deze gegevens werden verkregen dankzij de Freedom of information act. (Hier in Nederland hebben we de Wet op vrijheid van informatie.) Over “Spirit Cooking” hebben we er het volgende over gevonden; de Washington Times schreef er o.a. dit over:

“Spirit Cooking with essential aphrodisiac recipes” was released by Ms. Abramovic in 1996, but the “ingredients” call for “fresh breast milk with fresh sperm milk” to be consumed “on earth quake nights.

New York’s museum of modern art called it “cookbook” for “evocative instructions for actions or thoughts.” Another recipe calls for “fresh morning urine.

The review goes on to note her fascination with masochism and spirituality, along with her “I take off my clothes and cut myself” era and the “I-run-into-things-while-naked period.”

The newspaper also notes, for all intents and purposes, that Ms. Abramovic sees herself as a mystic.” http://www.usapoliticstoday.com/breaking-fbi-just-confirmed-hillarys-clintons-membership-spirit-cooking-cult/

Een vreemde en duistere zaak. Hooggeplaatsten die er vreemde en lugubere gewoonten op nahouden!

 

Maar…Gaat Dit nu niet Ál te Ver? 

 

Nu zou bij degenen die dit allemaal lezen, de vraag op kunnen komen: “Maar…gaat dit nu niet ál te ver?” Ofwel, is dit alles over Spirit Cooking en hooggeplaatsten die deel uit zouden maken van deze cultus nu wel waar? En dat over kindermisbruik- en moord waar de beide Podesta’s, Clinton, Abramovic etc. mee in verband worden gebracht? Zou dit nu alles wel op waarheid berusten? Wel, we hebben het vaker gezegd: over het hele internet is ook veel te vinden wat achteraf slechts verzonnen blijkt te zijn. Om die reden moeten we dan ook niet álles geloven wat ons aan doofpotten, samenzweringen, cultussen (en wat dies meer zij) wordt aangereikt. Aan de andere kant echter, vinden er zich achter de schermen zaken plaats die wij als het “gewone volk” niet eens voor kunnen stellen, zó duister en bedorevn deze zaken wel niet zijn! Voormalig senator, John DeCamp waar we het hierboven over hadden, heeft in het verleden de duistere doofpot over het satanische kindermisbruik en de kindermoorden in de staat, Nebraska, aan het licht gebracht. Toen deze lugubere zaak voor het eerst wereldkundig werd, konden vele mensen zich destijds ook niet eens in de verste verte voorstellen of alles wat DeCamp er over naar buiten had gebracht, wel waar was!

 

Donald Trump vs De Duistere Machten en Krachten. 

 

Aanvankelijk zal hij niet door zovelen echt serieus zijn genomen nadat hij aangekondigd had mee te zullen doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, Donald Trump. Nadat vele kandidaten echter een voor een afvielen (of zich vrijwillig teruggetrokken hadden) en hij en Hillary Clinton nog de enige kandidaten waren, moeten de Duistere Machten en Krachten in flinke beroering zijn gekomen! Om die reden werd er overgegaan tot een venijnige, lage, gemene en leugenachtige leugencanpagne tegen Trump die ook nu hij daadwerkelijk als president tegeert, “in full gear” voortduurt. Maar de hele zaak heeft eigenlijk twee kanten: zowel Clinton als Trump worden beheerst en bestuurd door machtige Joden. Verderop zal hier verder op ingegaan worden.

 

De Wereldwijde Massademonstraties. 

 

Wat we nu zien gebeuren, is wat de geschiedenis in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, ongekend; nog nooit eerder is een presidentskandidaat (en nu werkelijk president), wereldwijd zo zwaar onder vuur komen te liggen! In zowel binnenland als buitenland vinden er massademonstraties plaats; de Westerse media & pers zijn intussen enige tijd bezig met een massale leugencampagne; ook in de ons bekende leuter arena’s wordt Trump belachelijk gemaakt en gekleineerd. Het enige wat we aan protesten horen, is dat Trump een “racist” is en Moslems discrimineert. Zijn toenadering tot Vladimir Putin, wordt als een gevaar gezien; hij zou een sexist zijn; zij  emigrantenbeleid zou slecht zijn. En ga zo maar door. Maar geloof me, deze wereldwijde hetze kán gewoon niet worden toegeschreven aan het “racisme” en “sexisme” van Trump. En wat Trumps toenadering tot Putin betreft, niet zolang geleden was het Udo Ulfkotte, die voor de Engelstalige Russische zender Russia Today (RT), had toegegeven dat talloze Europese journalisten in dienst staan van de CIA om op de menselijke emoties gebaseerde leugenverhalen over Putin te verkondigen. Met de toenadering van Trump tot Putin, is er in deze reusachtige propagandamachine een grote schroefsleutel gestoken! Daarnaast heeft Trump het TPP-Verdrag opgezegd. Wat dit betekent voor ons, leest u hier: destillewaarheid.nl/2015/11/09/volledige-tekst-ttp-verdrag-vrijgegeven-erger-dan-verwacht/ En hij heeft al die knullige, op leugens gebaseerde klimaatverdragen opgezegd! Moeten we nu nog wérkelijk geloven dat al die demonstraties wérkelijk zouden zijn gericht tegen “racisme” en “discriminatie”? Ja, zo geven de onbetrouwbare en oneerlijke media en pers dit weer. Maar de waarheid is: Donald Trump vs de Duistere Machten en Krachten! Daarnaast is het niet geheel onmogelijk dat hij verschillende duistere zaken uit het verleden weer eens op zou kunnen rakelen om die eens recht te zetten. De Franklin Cover-Up bijvoorbeeld. Of het tragische lot wat de Branche Davidians ol.v. David Koresh destijds op 19 april 1993 getroffen heeft; Hillary Cliton had vanuit de Oostvleugel van het Witte Huis de opdracht gegeven, “torch those m…fuckers.”  Koresh en zijn leden werden vervolgens volkomen van de aardbodem wéggeschroeid door de FBI en de Delta force Night Stalkers. Hoewel er later onderzoek naar werd gedaan, wist Hillary hiermee wég te komen…tot nu toe!

c3sgalyumaegol8

 

De Protocollen der Wijzen van Zion. 

 

Wat de talloze massademonstraties betreft, de Protocollen de Wijzen van Zion hebben hier ook iets over te zeggen:

“We shall create by all the secret subterranean methods open to us and with the aid of gold, which is all in our hands, a universal economic crisis whereby we shall throw upon the streets whole mobs of workers simultaneously in all the countries of Europe.”  (Protocol 3:13; “Protocols of the Learned Elders of Zion” (CPA Book Publisher) herdruk uit 1934, blz. 156)

Wat dit protocol betreft, werd die vervuld in de jaren na de Joods-Bolsjewistische staatsgreep in Rusland in oktober 1917. Na de machtsovername van de Russische overheid door Joodse Bolsjewisten, werden er o.a. in Duitsland, Spanje, Hongarije etc. grote mensenmassas op straat gebracht door Joodse agitators om deze landen rijp te maken voor de sovjetisering. Maar de elite heeft ook nu nog altijd de macht om nu niet alleen in de landen van Europa maar van die van een groot deel der wereld de mensenmassa’s op de straten te brengen. En het is de Joodse globalist en miljardair, George Soros, die dit met zijn grote invloed en macht voor elkaar heeft gekregen. Aldus zien wij nu Protocol 3:13 voor onze ogen in praktijk gebracht!

 

De Val van de Nieuwe Wereldorde: Vanaf het Begin de Wens van Donald Trump.

 

Het lijkt vreemd maar Donald Trump schijnt al vanaf een vroeg stadium te hebben nagedacht over de uiteindelijke val van de Nieuwe Wereldorde! Al op jonge leeftijd zou hij (deels of geheel), op de hoogte zijn geweest van het doen en laten van de elite die de leiding over de NWO heeft! Om de val van de NWO te kunnen bewerkstelligen, zou Trump o.a. bij wijze van camouflage te hebben gehandeld alsof hij zelf deel uitgemaakt zou hebben van de NWO! De annulering van de klimaatverdragen waar de Verenigde Staten zich in het verleden met andere landen aan had verbonden, de annulering van het TPP-Verdrag, het willen laten bouwen van een hoge muur op de grens van de U.S. en Mexico en andere zaken die Trump inmiddles heeft geannuleerd of dit nog zal doen, dit alles maakt deel uit van de plannen van de NWO om de Verenigde Staten (en de rest van de wereld) te knechten en tot slaaf te maken van een wereldregering o.l.v. de elite van de NWO! Is het dan nog verwonderlijk dat er wereldwijd massademonstraties worden gehouden tegen Trump. Is het dan nog vreemd dat men in verschillende delen van de wereld (de U.S. en Europa) fact-checkers in wil zetten om het zgn. fake news (lees alternatieve waarheden) te bestrijden? Daarnaast moeten we weten dat Trump in tegenstelling met de rest van het politieke establishment in de U.S. geen politicus is maar een zakenman! Als zodanig zou hij dan ook nooit zijn gedrild door de NWO terwijl de overige Amerikaanse politici dit echter wél zijn! Nee, wat we nu in de wereld zien gebeuren aan massademonstraties en het gevestigde media-offensief tegen “fake news”, heeft niet maar ook totaal niets te maken met “racisme” en “discriminatie”! Luister naar wat Alex Jones van Infowars.com hier over tezeggen heeft in deze korte clip: http://www.infowars.com/breaking-trump-has-been-planning-his-whole-life-to-take-down-nwo/

 

Enkele Fake Nieuwtjes van de Mainstream Media. 

 

Dan volgen hier nog enkele fake nieuwtjes van de MSM http://www.breitbart.com/big-journalism/2016/11/22/12-fake-news-stories-from-the-mainstream-media/

 

Donald Trump: Onder Joodse Controle. 

 

Wat nu volgt, zal voor sommigen zeer moeilijk te begrijpen zijn: Donald Trump, de huidige president van de Verenigde Staten, wordt gecontroleerd en bestuurd door de Joden! Dit is eveneens het geval met Hillary Clinton, de laatste nog overgebleven kanditaat voor de presidentsverkiezingen. “Wow”, zouden we dan zeggen, “dan maakt het weinig of geen verschil, wíe er dan als president van de U.S.gekozen zou zijn”; dit was trouwens ook het geval met de vorige presidenten, Bill Clinton, George W. Bush Sr. en Bush Jr. En in eerste instantie ís dit eigenlijk ook zo. Waarom zijn er dan die én tegen de Joodse overheersing van Amerika zijn en desondanks tóch voor Trump gekozen hebben? Allereerst dit: hoewel er presidenten in het verleden zijn geweest die net zoals Trump nu beloofd heeft “America great again” te maken, heeft Trump dit specifiek en nadrukkelijk gedaan. Daar waar vorige presidenten  het Amerikaanse volk verkwanseld hebben ten gunste van hogere belangen, weigert Trump dit volksverraad voort te zetten. Maar wat niet zo bekend is, is dat die Joden die Trump overheersen én zij die Hillary Clinton beheersen, soms met elkaar in de clinch liggen. En dat is de reden dat een deel van de Amerikaanse Joden (die Clinton onder de duim hebben), een grote hetze tegen Trump begonnen zijn. Om het even tot twee personen terug te brengen: het is de globalistische Jood, George Soros, die Clinton overheerst. En het is de Democratische Partij die ook door hem wordt overheerst. En het zijn ook de wereldwijde anti-Trump demonstraties die door hem zijn georganiseerd. Dan gaan we nu naar Trump. Ook hij wordt zoals al gezegd, overheerst door Joden. Degene die de leiding over Trump heeft, is de Jood, Jared Shustner. En net zoals Soros Clinton (via tussenpersonen zoals John Podesta o.a.) opdraagt, wát te doen en hóe te handelen, doet Shustner dit eveneens bij Donald Trump. En ook de Republikeinse Partij wordt door hem overheerst. Beiden worden dus geregeerd en bestuurd door Joden. En dan is er ook tussen de Democraten en Republikeinen geen enkel verschil (ondanks verschillende meningsverschillen tussen deze twee politieke partijen!) Maar zowel Soros als Schustner liggen met elkaar flink in de clinch. Of om het eens ánders te zeggen: tussen beide mannen (en de overige Joden van ieder hun eigen groep) heerst een felle machtstrijd! En dít is dan ook de reden dat nadat de verkiezingsoverwinning van Trump bekend werd, George Soros waanzinnig van woede moet zijn geweest! Zijn “paradepaard”, Hillary Cliton geheten, had een flinke verkiezingsbons gekregen. En nu wordt misschien duidelijk, waaróm mensen die wat de ware macht achter Clinton en Trump betreft “van de rand en de hoed weten”, desondanks tóch op Trump hebben gestemd: Al die sullige verhalen over een dreigende klimaatverandering, verdwijnende ijsberen, smeltende Polen, stijgende temperaturen, de in gestaag stijgende zeespiegels geleidelijk aan wegzinkende beschavingen (en waar je nog meer aan onzinnige nonsens mee aan kunt komen), zijn allemaal afkomstig uit de koker van George Soros! En was het niet Trump die tijdens de verkiezingen herhaaldelijk vertelde dat als hij president van de U.S. zou worden, hij al die klimaatverdragen zou annuleren? En was hij het ook niet die verkondigde dat de klimaatverandering een “leugen” was? En dit moet Soros flink hebben gestoken. Want ook de klimaat hoax is een favoriet bij deze Hongaars-Amerikaans-Joodse globalist. Nadat zoals gezegd, bekend was geworden dat Trump de grote overwinnaar was, moet Soros waanzinnig zijn geworden van woede. Om de hele zaak tóch nog trachten te saboteren, te traineren en in de afgrond te helpen, stuurde Soros er zijn vele agenten op uit die vervolgens al die wereldwijde massademonstraties tegen Trump (eigenlijk tegen Schustner) organiseerden. Eigenlijk ging het tijdens de verkiezingen niet om Trump of Clinton; de waarheid is dat het hier ging om twee elkaar fel bestrijdende Joodse machtsblokken; de een o.l.v. George Soros, de ander o.l.v. Jared Schustner! Beiden willen ieder hun eigen heerschappij verstevigen en bekrachtigen.In de audio hieronder, wordt het een en ander over uitgelegd (waarbij ook enkele andere onderwerpen kort aan bod komen.)

 

(“Satan’s Annihilation Cult” (by Texe Marrs.) 

 

De Nabije Toekomst.

 

We leven nu in het begin van de maand februari 2017. Trump is nu 13 dagen de president van Amerika. Hoe het nu verder zal gaan, is niet geheel duidelijk. Maar nu we weten hoe de hele zaak tot op zekere hoogte in elkaar zit, zullen we zowel moeilijke als fascinerende tijden tegemoet gaan. Het zou echter te verwachten kunnen zijn, dat Trump (Schustner) in de (nabije) toekomst terug zou kunnen slaan door Hillary Clinton te laten vervolgen, iets waar hij eerder mee gedreigd had. Hillary Clinton wordt evenals Soros zelf, nl. ook in verband gebracht met PizzaGate! Het is echter ook niet uitgesloten dat Soros misschien nu al plannen klaar heeft liggen om Trump via een aanslag om het leven te brengen. De strijd tussen de twee Joodse facties is hoewel Trump nu de overwinning heeft behaald, hiermee beslist nog niet gestreden! Het is echter al wél duidelijk dat de Nieuwe Wereldorde inmiddels een flinke dreun heeft gekregen door de strijd tussen deze twee groepen.

ciapedossickos2

 

Tenslotte Nog Dit. 

 

We zijn dit artikel begonnen met kleine kinderen en daar eindigen we nu ook mee. Christus Jezus heeft nl. ook iets gezegd over hén, die het in hun hoofd zouden kunnen halen om deze kleine vertederende wezentjes iets kwaads aan te doen. En deze terechte dreiging is niet slechts op deze kwaadaardige lieden (zoals o.a. de Clintons, Podesta’s, en vele andere monsters van kindermisbruikers op hoge posites:

“Op dat moment kwamen d discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is toch de belangrijkste in het Koninkrijk der Hemelen? En Jezus riep een kind bij Zich en zette dat in hun midden. En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen. En wie zo’n kind ontvangt, die ontvangt Mij. Maar wie een van deze kleinen die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was. Wee de wereld vanwege al haar struikelblokken, want het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen, maar wee die mens door wie zo’n struikelblok er komt! ” (Mattheüs 18:1-7)

“Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om  zalig te maken wat verloren is.” (verzen 10-11)

Wat de uitleg van deze verzen uit Mattheüs 18 hier betreft, degenen die Jezus hier bedoelt, zijn zíj “die in Mij geloven”, en dan gaat het hier niet letterlijk om  kleine kinderen maar om  hén die in Hem geloven en het karakter van een onschuldig kind hebben! Jezus nu, maakte Zijn discipelen duidelijk dat degene die ook maar één van deze “kleinen” zou misleiden, het beter voor hem zou zijn om met een aan zijn hals gehangen molensteen in de diepte der zee geworpen zou zijn! Wat de wereld betreft, zo vertelde Jezus hen ook, was het onvermijdelijk dat er misleidingen (“struikelblokken”) zouden komen. Maar wee degene door wíe ze komen! Wat we hier dus lezen, is dat Jezus het een gruwelijke doodzonde acht wanneer iemand zou trachten een waar Christen zou misleiden (bedriegen) door hem tot afval van God te brengen! Hieruit valt echter ook zeer duidelijk af te leiden, hoe hoog Jezus de echte kleine kinderen acht en zeer liefheeft! Mocht er iemand zijn die ook maar één van de kleine kinderen kwaad doet, dan zal degene zijn zware straf zeker niet ontgaan! En dan kunnen we hier nu precies uit afleiden, hoe Jezus over pedofilie denkt! Dit wil dan zeggen dat zij die zich op hoge plaatsen in de regering (van welk land dan ook) bevinden die zich schuldig hebben gemaakt aan de verachterlijke doodzonde van kindermisbruik en er tot nu toe mee hebben weten weg te komen, hun zware straf uiteindelijk zeer zeker zullen krijgen! De Clintons, John Podesta’s (en wie er zich nog meer hebben schuldig gemaakt aan deze halsmisdaad, weten zich nu nog beschermd door duistere machten o.l.v. de duivel die hen tot nu toe de hand boven het hoofd hebben weten te houden. Maar…ook voor hén komt ooit eens het “uur U”, ook zíj zullen eens komen te overlijden. Wanneer zij na hun dood dan voor de oordeelstroon van God zullen staan, zal over hen het vreselijke oordeel worden uitgesproken:

“Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn  engelen bestemd is.” (Mattheüs 25:41)

Zij hadden als satanaanbidders immers letterlijk de duivel gediend, dus laten zij dan ook het lot delen met hem die hen ertoe verleid had, zovele kinderen op een afschuwelijke wijze te misbruiken en in vele gevallen zelfs te vermoorden! 

 

 

 

.Ton Nuiten – Donderdag 17 Februari 2017.

Megasteden, De Komende Burgeronlusten: De Inzet van Gevechtseenheden en een Gemilitariseerde Politie in de Verenigde Staten, Europa, en….Nederland. Resultaat: Een Gemilitariseerde Fascistische Politiestaat.

Vele steden in de wereld (en in het bijzonder die in de Verenigde Staten zoals o.a. New York, Boston, Los Angeles), hebben zich uitgebreid tot megasteden (megacities) Dit werd mogelijk doordat vele bewoners van het platteland ervoor hadden gekozen, naar de steden te gaan om er definitief te gaan wonen. Niet alleen dat, maar ook vele immigranten hebben de steden als hun woonplaats gevonden. Dit zal spoedig een groot probleem gaan worden en waaróm dit een probleem zal zijn, wordt duidelijk als we rekening houden met de volgende scenario’s: onder de vele immigranten bevinden zich potentionele terroristen. (IS) Daarnaast hebben we recent een globale economische crisis achter de rug; hoewel deze nu voorbij schijnt te zijn, lijdt de burgerij nog altijd onder de resultaten van deze crisis: zware bezuinigingen. Die hebben vele gezinnen wereldwijd intussen in grote armoede gestort. En die bevinden zich vnl. in deze megasteden. Tevens zulen de spanningen er onder de stedelijke bevolking toenemen daar de steden nu al letterijk te dichtbevolkt zijn. Als we nu deze componenten, potentionele terroristen, verarmde gezinnen en de spanningen tussen mensen onderling eens nader gaan beschouwen, wordt het misschien duidelijk: er hoeft naarmate de spanningen (die veroorzaakt worden door armoede, mogelijk terrorisme en een letterlijk op elkaar gepakte bevolking) in deze megasteden toenemen, maar weinig meer te gebeuren, of de bom zal barsten; gevolg: gewelddadige stedelijke burgeronlusten en dreiging van terroristische aanslagen, grootschalige plunderingen en berovingen. Mochten deze zaken dan érgens in de U.S. beginnen, dan is het niet ondenkbaar dat al dit geweld en daarmee gepaard gaande chaos over zal slaan naar andere steden over het Oosten van de U.S.  De lokale wetshandhavers in deze steden zullen dan niet in staat zijn, deze problemen het hoofd te bieden. http://www.infowars.com/army-preps-for-urban-warfare-in-megacities-mass-migration-disaster-and-inner-city-turmoil/

police-now-trained-by-mossad-cut-outs-to-regard-americans-as-terrorists-enemies

 

Op de Hoogte. 

 

De Amerikaanse strijdmacht is hier al van op de hoogte, maar is nog niet (of onvoldoende) voorbereid om dergelijke uitdagingen zoals de bovenstaande het hoofd te bieden. Om die reden is er in het recente verleden van verschillende zijden in de U.S. opgeroepen voor drills door speciaal daarvoor in het leven te roepen van fighting units om dit probleem het hoofd te kunnen. bieden. Mocht het zover komen (en dit schijnt een absolute zekerheid te zijn), dan zal stedelijke oorlogsvoering in deze megasteden een realiteit worden. De Amerikaanse gevechtseenheden zullen zich dan tegen de eigen burgers keren waarna er een politiestaat-achtige atmosfeer zal ontstaan; de noodtoestand zal er worden uitgeroepen en de steden zullen van de bewoonde buitenwereld worden afgesloten. mensen binnen de steden zullen dan van huizenblok tot huizenblok worden opgejaagd en zulen er massale invallen in huizen plaats gaan vinden. Dit zal dan leiden tot massa-arrestaties en vele dodelijke slachtoffers. http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/10/leger-vs-bereidt-zich-voor-amerikaanse-steden-te-bezetten/ Het gevolg van al deze zaken zal uiteindelijk een fascistische politiestaat zijn.

img_0674

 

U.S. Army Techniques Publication 3-39.33: Civil Disturbances. 

 

Nu is er enige tijd geleden een document vrijgegeven, U.S. Army Techniques 3-39.33: Civil Disturbances getiteld. Dit is verkregen door “public intelligence. Hier lezen we er met betrekking tot demonstraties o.a. het volgende over:

“Het document maakt duidelijk dat de technieken die daarin beschreven zijn, zowel buiten als binnen de ‘continentaleVerenigde Staten’ (CONUS) moet worden toegepast in het geval van ‘onhandelbare en gewelddadige menigten’ waar het noodzakelijk is om de openbare orde te herstellen. 

Het meest schokkende aspect van het document is het feit dat het een beschrijving is voor het inzetten van dodelijke acties tegen ongewapende burgers, met inbegrip van sluipschutters en het direct afvuren van kleine wapens. 

Onder de kop “sniper response” stelt het document: “Zorg ervoor dat leiders of onruststokers het doelwit zijn”, als aanvulling op een passage waarin staat””Buit het psychologische effect van een aanval uit.”

Onder de noemer “Direct vuur kleine wapens” zegt de handleiding: “Begin enkele rondes met klein kaliber wapens en voer deze langzaam op naar groot kaliber automatische wapens.” www-gewoon-nieuws.nl/2014/08/leger-vs-traint-op-gebruik-dodelijk-geweld-tegen-eigen-bevolking/

 

Een Voorproef: De Masssale Anti-Trump Demonstraties. 

 

Tijdens de massale anti-Trump demonstraties in vele steden van de Verenigde Staten (en wereldwijd), hebben we kunnen zien dat die in vele gevallen een gewelddadige inslag hadden; mensen gingen met elkaar op de vuist, er werden branden gesticht, winkels geplunderd, grootschalige vernielingen aangericht. Dit is een huiveringwekkende voorproef van wat ons te wachten staat, mochten ergens weer gewelddadige protestdemonstraties uitbreken. De enige raad die hierbij kan worden gegeven is om niet in deze steden aanwezig te zijn bij het uitbreken van de onlusten en de daarop volgende inzet van militaire eenheden. (Zoals misschien al bekend zal zijn, werden deze massademonstraties georganiseerd door de globalist, George Soros.) 

44009a1

De taser (eigenlijk: Taser-gun)

 

De Taser en andere Niet-Dodelijke Wapens: Nieuwste Aanwinst voor een zich Militariserende Politie. 

 

Het is niet slechts op militair gebied dar er verontrustende ontwikkelingen waar te menen zijn; ook het politieapparaat wordt in toenemende mate gemilitariseerd. Zo zijn er in Nederland zorgwekkende ontwikkelingen binnen het politieapparaat te bespeuren. Om een menigte in bedwang te kunnen houden, worden er in de nabije toekomst nieuwe, niet-dodelijke wapens (non-lethal weapons) aan het politiearsenaal gevoegd; sommige van deze wapens staan al ter beschikking van de politie, waaronder de taser. 

“Wereldwijd zijn de politiekorpsen op zoek naar nieuwe manieren om agressieve menigtes onder controle te houden””, schrijft Het Parool op 24 april 2010. Nieuw en typerend voor deze tijd zijn de “crowd control” wapens die werken op basis van een aanval op het neurologische systeem of de hersenen veelal met electriciteit radiogolven of straling en in feite een vorm van ‘mind control’ op afstand vormen. 

De vanuit Amerkia overgewaaide stroomstok of ‘taser’ (Thomas A. Swift’s Electric Rifle) is in 2008, dankzij minister Guusje ter Horst, aan het wapenarsenaal van de politie toegevoegd en past in de toenemend trend van militarisering. Minister van Veligheid, Ivo Opstelten” (later opgevolgd door Ard van der Steur die op zijn beurt weer opgevolgd werd door de huidige Stef Blok i.v.m de Teeven-deal– TN), “wil de taser toevoegen aan de uitrusting van de Nieuwe Nationale politie.” 

Hoewel dit wapen al in gebruik is in landen zoals de Verenigde Staten, Spanje, Duitsland, Griekenland, Zwitserland, beschouwt de Committee Against Torture van de Verenigde Naties de taser als een martelwerktuig:

“Met de taser schiet de politie twee pijltjes met elektroden en weerhaken af die het lichaam 50.000 volt toedienen en het neurologich systeem ernstig ontregelen. De zintuigen en motoriek raken verstoord, er treden spasmen” (stuiptrekkingen) “en verlammingsverschijnselen op. Mensen storten verlamd neer onder hevige pijnen en maken schokbewegingen zodat de arrestatie zonder veel moeite kan verlopen. Door dit ‘niet-dodelijke’ wapen vonden er aldus Amnesty International, alleen al in de VS vanaf 2001 tot 2009, 351 mensen de dood.” 

Een ander electronisch wapen is de Mob Excess Deterrent Using Silent Audio (MEDUSA):

“Tegen de schedel van het slachoffer geplaatst. maakt dit ‘niet-dodelijke’ wapen als bij een magnetron gebruik van microgolven voor het genereren van extreem hoge geluidsniveaus die de oren passeren, adus New Scientist. De Medusa komt in omloop zodra de kans op hersenschade is gereduceerd. In feite is ook hier sprake van een mind-control wapen. Kritische wetenschappers wijzen op de grote hitte die vrijkomt en de hersenen tot het kookpunt kunnen brengen.”

Dan is er ook nog de Light Emitting Diode Incapacitator (LEDI) De LEDI is “…een soort ultrafelle zaklamp die desoriëntatie, misselijkheid en braken veroorzaakt.”

Het Active Denial System ((ADS) is een wapen “…dat met microgolven exteme verbrandingspijnen oproept zonder daadwerkelijk een wond toe te brengen.” 

De Long Range Acoustic Device is weer een ander electronisch wapen “…dat een toon op een zeer hoge frequentie produceert tot 300 meter ver die desoriënterend en uiterst pijnlijk is en al vele malen is ingezet, onder andere tijdens het G20 overleg in Pittburgh en de distributed Sound and Light Array Debilitator (DSLAD) dat met licht en geluidsgolven desoriëntatie, instabiliteit, duizelig- en misselijkheid veroorzaakt.”  

law-enforcement-vs-10-future-technologies-help-to-fight-crimes-5

De LEDI

 

 

 

De Bron van Opleiding en Training van Militairen en Politiebeambten: De Krav Maga Federation. 

 

In het bovenstaande kunnen we concluderen dat zowel de krijgsmacht als het politieapparaat van vele landen flink worden gemoderniseerd. Tegenwoordig zijn zij uitgerust met technieken die in het verleden nog ondenkbaar waren. Nu rijst waarschijnlijk de vraag: Door wie (of wat) precies worden delen van de militaire legers en het politieapparaat nu opgeleid? Het antwoord: zij verkrijgen hun training en opleiding via de Krav Maga Federation: 

“Politieagenten en militairen in Nederland en het buitenland ontvangen in toenemende mate paramilitaire groepstrainingen die zijn ontworpen door de Israëliër Imre Lichtenfeld voor het Israëlische defensieleger en de geheime dienst vanaf de stichting van Israël in 1948. De trainingen vallen onder auspiciën van de zionistische Krav Maga Federation. CIA, FBI, Mossad en anti-terrorisme eenheden ontvangen trainingen via deze instelling. Krav Maga is een “kei- en keiharde techiek” zonder restricties, “ontwikkeld door de Israëlische Mossad” met “doodsklappen en nekslagen” volgens Panorama-TV. 

Het is vooral een grondhouding die de organisatie overbrengt. Het is een oorlogsmentaliteit waarbij de politie weerloze burgers benadert als potentiële terroristen. De trainingen aan de politie, defensie en beveiligingspersoneel dragen namen als “Law and enforcement training voor ordehandhavingsdiensten” en behelzen de beheersing van groepen en individuen met technieken voor “de-escalatie, weapon retention, opbrengtechnieken, controle over de agressor(-en), fouilleren, technieken met handboeien, vervoeren van agressor(-en), tactische samenwerking met collega’s en wapengebruik”, aldus de Nederlandse website.” 

Zie voor bovenstaande gegevens en meer informatie http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&s=M73&ss=P1948 (“Het einde van Nederland: De stille revolutie.”)  En hier is een site waarop wordt vermeld dat het politieapparaat van de Verenigde Staten haar opleiding verkreeg van de Mossad om er in de U.S. zelf vreedzame studentenprotesten met geweld te onderdrukken. De studenten zelf worden beschouwd als “terroristen.”www.federaljack.com/united-states-police-departments-being-trained-by-mossad-treat-citizens-like-terrorists/

cia-mossad-handshake-400x207

Israël & De Palestijnen. 

 

Na van huis en haard verdreven te zijn door Israëlische terreurorganisatie en militante eenheden, rusten de achtergebleven Palestijnen al vanaf korte tijd na 1948 onder de medogenloze en onderdrukkende hiel van de Israëlische bezetter. Door een liegende en waarheidsverdraaiende mainstream media (vnl. in de Verenigde Staten), werden en worden de Palestijnen nog steeds afgeschilderd als “terroristen” die slechts de ondergang van het Israëlische regime voor ogen hebben. Ten dele is dit waar: na voor zowat zestig á zeventig lange jaren van Israëlische onderdrukking zien de Palestijnen het Israëlische regime liever vandaag dan morgen verdwijnen. De waarheid betreffende terrorisme is echter dat het de opeenvolgende Israëlische regimes waren, die de wáre terroristen waren (en het huidige regime onder Netanyahu is niet anders.) De Palestijnen zijn eigenlijk de slachtoffers van de Israëlische terreur! Als de militarisering van legereenheden en delen van het politieapparaat in de Verenigde Staten, Nederland en andere landen zich via de huidige trend voortzet (en eigenlijk is die al in een vergevorderd stadium), dan zullen het niet langer alleen de Palestijnen zijn die onder de terreur te lijden hebben! En dit is voorál “goed nieuws” voor al die christenzionisten in de Verenigde Staten en Europa die Israël altijd een zeer warm hart toegedragen hadden!

police-now-trained-by-mossad-cut-outs-to-regard-americans-as-terrorists-enemies

 

Ton Nuiten – Zaterdag 10 Februari 2017.

 

 

Donald Trump, Agenda 21, Het H.A.A.R.P-Project, Gedachten-Checkers, Massa-Demonstraties.

We hebben al het een en ander geschreven over de zgn. fact-checkers, mensen die na moeten gaan wat er zoal aan “fake-news” (nep-nieuws) op het internet en social media (facebook en twitter o.a.) te vinden is. Daarbij wordt dan vooral (zoniet slechts) gedoeld op al die “complottheorieën” waar sommigen zo’n gruwelijke hekel aan schijnen te hebben! Die artikelen en nieuwsberichten die als “complottheorieën” zijn aan te merken volgens de checkers, krijgen vervolgens een icontje of een symbooltje waaraan men kan herkennen, “Ja, dit is een nep-nieuwsverkondiger!” Hoewel het het officiële doel van de checker is om bedrieglijke nep-artikelen aan te pakken, gaat het hier eigenlijk om berichten van de alternatieve edia die nogal belastend zijn voor bepaalde lieden (die we vaak in de hogere regionen van de politek vinden) te censureren. Eigenlijk dacht men al veel langer na over hoe men voor politici belastende gegevens (denk maar aan o.a. wikileaks, Hillary Clinton, Bill Clinton, Pizza-Gate) zou kunnen censureren maar de zaak kwam vooral vanaf oktober 2016 in de eerste versnelling toen Donald Trump liet weten niet slechts Amerika weer opnieuw groot te maken (“great again”) maar dat hij tevens het hele klimaatveranderingsverhaal een “leugen” noemde en hij beloofde dat Amerika zich terug zou trekken uit alle afspraken die er tijdens klimaattops in het verleden zijn gemaakt. En geloof het maar, er zijn intussen miljoenen dollars, euros (en aan wat voor andere munteenheden al niet) in het groene klimaatsprookjesverhaal gestoken! En als dit meteorologische kaartenhuis een maal met groot geraas in elkaar stort dankzij Trump, staan al die luitjes van o.a. het IPCC in hun blote billetjes! En….dan blijken al die grote hoeveelheden aan geld die men erin heeft gestoken óf wéggegooid geld te zijn, óf (en dat is wat ik meer geloof) dat het intussen besteed is aan een verborgen agenda, beter bekend als Agenda 21, de depopulatie (ontvolking) van de wereld! En als u nu wilt weten wát Agenda 21 inhoudt, zou u eens naar de film “The Hunger Games” (2012) moeten kijken. Een der hoofdrolspelers is Jennifer Laerence die de rol van Katniss Eeverdeen speelt. Het gaat eigenlijk over een maatschappij die in een verre toekomst onder totale controle staat van een dictator, President Snow genaamd (gespeeld door Donald Sutherland.)  Afgelopen avond (vrijdag 20 januari 2017) hebben we “THe hunger Games: Catching Fire” kunnen zien op de commerciële zender, SBS6. Volgende week vrijdagavond (27 januari) volgt er weer een deel van de serie, “The Hunger Games: Mockingjay” op dezelfde zender. Voor de gruwelijke werkelijkheid achter “The Hunger Games”  hebben we hier een video over gevonden van David Icke, https://wwwyoutube.com/watch?v=bMeXSIGJZYc (“Agenda 21, The Plan To Kill You – David Icke.”) Degenen die achter Agenda 21 zitten, hebben geld, invloed en macht. En Trump zal tegen deze sinistere lieden op moeten komen om aan hun roofzuchtige praktijken waarmee zij niet slechts de Amerikaanse bevolking maar ook de volken van Europa al van veel geld hebben beroofd middels hun verzonnen klimaatleugen een eind te maken!

school-2

Enkele van de gevolgen van Agenda 21. En die zullen als die eenmaal doorgevoerd zal worden, niet beperkt blijven tot de Verenigde Staten!

 

En Toch, Tóch Smelten de Polen. 

 

Maar aan de andere kant schijnt er wel dégelijk iets aan de hand te zijn; Antarctica bijvoorbeeld, zou wérkelijk smelten! Maar hoe kán dit dan; hoe kan zoiets paradoxaals dan mogelijk zijn? Wel, tot nu toe zijn er nog veel mensen die niet op de hoogte zijn van o.a. het project, HAARP genoemd ofwel het High Frequency Active Auroral Research Program. Het Amerikaanse leger beschikt heden te dage over zeer geavanceerde wapentechnieken zoals o.a. electromagnetische pulswapens. Een van deze wapens is de high power microwave weapon. Via een MARX-generator die aan dit apparaat verbonden is, worden electromagnetische pulsen opgewekt. Door een magnetron worden die weer op hun beurt weer omgezet in microgolfpulsen die vervolgens via de antenne aan het apparaat op een doel worden gericht. Het doel (wat een vliegtuig of een auto kan zijn) wordt dan zodanig verhit dat die explodeert of verbrand. Een eenvoudig en bekend voorbeeld is de magnetron. We weten allemaal wat er gebeurt als we er bijvoorbeeld een flink bevroren stuk brood in leggen en het ding aanzetten; binnen een of enkele minuten is het brood ontdooid. Welnu, HAARP  is een dergelijk soort van electromagnetisch pulswapen waarmee men echter de ionosfeer rondom de aarde flink opwarmt en verhit. Het gevolg is dat men op deze wijze het weer kan beïnvloeden en controleren; zo kan men op bepaalde plaatsen droogte veroorzaken terwijl men het op een andere plaats juist (langdurig) kanlaten regenen. Het zal duidelijk zijn dat HAARP totaal niet te  vergelijken is met de ons bekende magnetron! Het bezit talloze antennes waarmee grote hoeveelheden aan energie omhoog worden gericht waardoor de atmosfeer zwaar wordt verhit. En dit heeft dan weer een flinke impact op de ionosfeer. Met weersveranderingen als resultaat. Men kan er tevens tornado’s, zware stormen en tsunami’s en zelfs aardbevingen mee creeëren. En…men kan er de beide polen mee doen  smelten. En via vliegtuigen creeërt men zgn. Chemtrails, de uitstoot die die achterlaten in de vorm van lange grillige condensstrepen aan de hemel. Deze zouden naar verluidt niet slechts de normale brandstofuitstoot zijn maar tevens giftige stoffen bevatten die geleidelijk neerslaan op o.a. akkers waardoor de oogst ervan vergiftigd wordt. (Even terzijde: de Twin Towers zouden op 11 september 2001 naar verluidt met HPM-wapens zijn verpulverd tot fijn stof!)

 

Vreemde en Onverklaarbare en niet te Definiëren Geluiden over de Wereld: Gegrom, Geruis en “Griezelig Trompetgeschal.” 

 

In de laatste jaren zijn er mensen die beweren vreemde, onverklaarbare en niet te definiëren geluiden gehoord te hebben. Er zijn opnames gemaakt waarop deze geluiden zoals gegrom, gezoem en “griezeligklinkend trompetgeschal”, te horen zijn. http://www.expres.co.uk/news/nature/579334/LISTEN-What-eerie-apocalyptical-trumpet-noises-coming-sky Hoewel er ook wordt gesproken over “het einde van de wereld” waarmee deze geluiden in verband worden gebracht, lijkt het me eerder te maken te hebben met HAARP-experimenten. Op de video “H.A.A.R.P.: (The beginning of the end)- Part 1”), zijn de geluiden ergens in het midden van de film (42:46), ook te horen en we lezen dat “These sounds are frequencies bounced off of the Atmosphere back to the ground causing a variety of disturbances.” Anders gezegd, nadat de energie die door HAARP naar boven, op de atmosfeer wordt gericht en de ionosfeer flink verhit heeft, kaatst die terug naar de aarde en dit is de oorzaak van allerlei verontrustende griezelige geluiden. En ja, ook is er een kort fragment te zien van een plaats ergens in Nederland, 14 januari (het is echter jammer dat niet bekend is, wélke plaats dit precies is.)

hqdefault-1

 

Enkele Kritische Vragen. 

 

Hoewel het een en ander in het bovenstaande achteraf redelijk te verklaren blijkt te zijn, zullen er toch de nodige kritische vragen moeten worden gesteld zoals bijvoorbeeld deze:

Als het ijs zich op Antarctica zich in de loop der tijd vermeerderd heeft in plaats dat het bezig was geleidelijk aan te verdwijnen, hoe komt het dan dat men met HAARP het ijs juist heeft doen smelten? Hebben de klimaatcritici dit dan ook niet opgemerkt? 

Onze mening is dat naarmate er meer onthullingen over dit alles naar buiten zullen komen, we dan inderdaad zullen weten, wat er precies wérkelijk aan de hand is. Het is echter nu al duidelijk dat er veel van wat de aanhangers van het opwarmingsverhaal ons hebben verteld, gewoon niet klopt. En dat er reeds enige tijd griezelige experimenten d.m.v. HAARP worden uitgevoerd, kan ook niet worden ontkend. We dachten het echter goed om nu alvast het een en ander over te publiceren.

 

De Fact-Checkers: Gedachten-Checkers van de Toekomst. 

 

Dan keren we nu terug naar de fact-checkers waar we dit artikel mee zijn begonnen. We hebben er al eerder het een en ander over geschreven en hebben erover gezegd dat dit mensen zijn die na moeten gaan wat nep-nieuws is. Zoals gezegd dienen die eigenlijk om de alternatieve media te censureren. En zo komt de vrijheid van meningsuiting op de schop en zal hier geleidelijk een eind aan worden gemaakt. De fact-checkers zullen tijdens hun activiteiten echter gebruik kunnen maken van zeer geavanceerde technologie. Die zullen er nl. de gedachten van anderen mee kunnen lezen! En niet alleen zij maar tevens alle facebookgebruikers zouden binnen afzienbare tijd van deze techniek gebruik kunnen maken. Wat de  de fact-checkers betreft, die kunnen dan niet alleen lezen wat men aan “nep-nieuws” heeft geschreven maar kunnen die ook “lezen” wat men aan “nep-nieuws” bedenkt, vóórdat dit zal worden geschreven! In deze zin zouden zij dan ook gedachten-checkers genoemd kunnen worden! https://www.rt.com/viral/373691/facebook-mind-reading-jobs/ (“Facebook job ads suggest ‘mind reading’ social networks could soon be a reality.”)  En hier leest u dat er wetenschappers zijn die een “gedachtenlezende machine” hebben uitgevonden waarmee de gedachten van anderen kunnen worden gevisualiseerd. http://www.sciencealert.com/scientists-have-invented-a-mind-reading-machine-that visualises-your-thoughts-kind-of

russia-builds-mind-controlled-computer-2-1

In Rusland is men er intussen in geslaagd een gedachtengecontrolerende computer in elkaar te zeten.

En zo zullen zelf onze eigen gedachten niet langer alleen ons eigedom zijn. Naarmate deze technieken verder zullen worden ontwikkeld, zal de elite die de Nieuwe Wereldorde beheerst, uiteindelijk ook onze gedachten beheersen. Aldus zal er niet slechts geen vrijheid van meningsuiting meer zijn maar ook geen vrijheid van denken! Er is echter een straaltje hoop: Nu Donald Trump de nieuwe (45ste) president van de Verenigde Staten is geworden, zal hij ook hier misschien iets aan gaan doen. Maar de duistere machten die hij tegenover zichzelf gesteld zal zien, zullen het hem zeker niet gemakkelijk gaan maken. De inzet van fact- en gedachtencheckers wijst er echter op dat de menselijke wereldbeheersers der duisternis in een paniek van de hoogste versnelling zijn geraakt daar die nu ook gemerkt hebben dat vele, vele mensen de leugenachtige massamedia en pers niet langer geloven. En dit betekent uiteraard dat we niet langer vatbaar noch gevoelig zijn voor hun leugens. De alternatieve media heeft hen immers aan de kaak gesteld en als bedrieglijk ontmaskerd. En Trump zelf heeft ook enkele malen tijdens interviews verteld dat de media oneerlijk zijn. En nu is de elite zoals gezegd, flink in paniek geraakt; Joe Biden (die enkele dagen geleden een afscheidsmedaille van de intussen ex-president, Barack Obama kreeg, heeft laten weten dat de Nieuwe Wereldorde op het punt van instorting zou staan.

“In an epic final speech, Joe Biden warns that the progressive democratic world order  is at risk of collapse.” https://www.youtube.com/watch?v=6j_DCFPq8zo (“Panicked Joe Biden Admits World Government is Collapsing.”)

 

De Inwijdingsrede van Donald Trump. 

 

Zoals vele anderen dit ongetwijfeld gedaan zullen hebben, hebben ook wij naar o.a. de inwijdingsrede van Donald Trump gekeken die vrijdagavond (6 uur Nederlandse tijd) live over de televisie werd uitgezonden. Hij maakte dudelijk dat Amerika “America First” zou worden; hij en zijn regering zouden ervoor zorgen dat de banen weer voor het Amerikaanse volk zou zijn. Hij zei tevens dat terwijl men in Washington feest vierde, het Amerikaanse volk niet in aan de vreugde deelnam. Ook deelden zij die in Washington aan het feesten waren, niet in de beproevingen waarmee het volk te maken had. Verder werden talloze banen aan het buitenland uitbesteed wat voor hogere werkloosheid en armoede onder delen van de Amerikaanse bevolking zorgde. En ondanks de plechtige begroetingen die er tussen Trump en Obama, George Bush Jr., Bill en Hillary Clinton voor de redevoering zijn uitgewisseld, zal wat Trump daarvan zou zeggen, beslist niet in goede aarde bij hen zijn gevallen! Hier volgt de redevoering van Trump:

“Today’s ceremony, however, has a special meaning because of today, we are not merely transiting power from one administration to another, or from one party to another. But we are transferring power from Washington D.C., and giving it back to you, the people. For too long, a small group in our nation’s Capital has reaped the rewards of government while the people have borne the costs. Washinton flourished, but the people did not share in its wealth. Politicians prospered, but the jobs left and the factories closed. The establishment protected itself, but not the citizens of our country. Their victories have been not your victories, their trials have been not your trials. And while they celebrated in our nation’s Capital, there was little to celebrate for struggling families all across our land.

 That all changes starting right here and right now. Because this moment is your moment, it belongs to you. It belongs to everyone gathered here today. And everyone watching all across America. This is your day, this is your celebration, and this -the United States of America- is your country.  What truly matters, not which party controls our government, but whether our government is controlled by the people. January 20th, 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. The forgotten men and women of this country will be forgotten no longer. Everyone is listening to you now. You came by the tens of millions to become part of a historic movement the lights of which the world has never seen before. At the center of this movement is a crucial conviction that a nation exists to serve its citizens. Americans want great schools for their children, safe neighborhoods for their families, and good jobs for themselves. These are just and reasonable demands of righteous people and a righteous public. 

 But for too many of our citizens, a different reality exists. Mothers and children trapped in poverty in our inner cities, rusted-out factories, scattered as tombstones across the landscape of our nation. An education system flushed with cash, but which leaves our young and beautiful students deprived of all knowledge. And the crime, and the gangs, and the drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much unrealized potential. This American carnage stops right here and stops right now. We are one nation and their pain is our pain, their dreams are our dreams, their success will be our success. We share one heart, one home, and one glorious destiny. The oath of office I take today is an oath of allegiance to all Americans. For many decades, we have enriched foreign industry at the expense of American industry, subsidized the armies of foreign countries while allowing for the sad depletion of our military. We defended other nation’s borders while refusing to defend our own., and spent trillions and trillions of dollars while America’s infrastructure has fallen into disrepair and decay. We made other countries rich while the wealth, strength, and confidence of our country have dissipated over the horizon. One by one the factories shut and left our shores with not even a thought about the millions and millions of American workers that were left behind. The wealth of our middle class has been ripped from their homes and then redistributed all across the world. 

But that is the past. And now, we are looking only to the future. We assembled here today, are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign Capital, and in every hall of power: from this day forward, a new vision will govern our land; from this day forward, it’s going to be only America first, America first! Every decision on terrain, on taxes, on immigration, on foreign affairs, will be made to benefit the American workers and American families. We must protect our borders from the ravages of other countries, making our products, stealing our companies, and destroying our jobs. Protection will lead to great prosperity and strength. I will fight for you with every breath in my body and I will never ever let you down. America will start winning again, winning like never before. We will bring back our jobs, we will bring back our borders, we will bring back our wealth, and we will bring back our dreams. We will build new roads, and highways, and bridges, and tunnels, and airports, and railways, all across our wonderful nation. We will get our people out of welfare and back to work, rebuilding our country with American hands and Ameican labor. We will follow two simple rules: by American and higher American. 

We will seek friendship and goodwill with the nations of the world. But we do so with the understanding that it is the right of all nations to put their own interests first. We do not seek to impose our way of life on anyone; rather, to let it shine as an example, we will shine for everyone to follow. We will enforce all the alliances and form new ones, and unite the civilized world against radical Islamic terrorism which we will eradicate completely from the face of the earth. At the bedrock of our politics will be a total allegiance to the United States of America, and through our loyalty to our country, we will rediscover our loyalty to each other. When you open your heart to patriotism, there is no room for prejudices. The Bible tells us, How good and pleasant it is when God’s people live together in unity. We must speak our minds openly, debate our disagreements honestly, but always pursue solidarity. When America is united, America is totally unstoppable. 

There should be no fear, we are protected and we will always be protected; we will be protected by our great men and women of our military, and our law enforcement. And most importantly, we will be protected by God! Finally, we must think big and dream even bigger. In America, we understand that a nation is only living as long as it is striving. We will no longer accept politicians who are all talking and no action, constantly complaining bur never do anything about it! The time for empty talk is over! Now arrives the time of action. Do not allow anyone to tell you that it cannot be done. No challenge can match the heart and fight the spirit of America. We will not fail. Our country will thrive and prosper again. We stand at the birth of a new Millennium ready to unlock the mysteries of space, to free the earth of the miseries of disease, and to harness the energies, industries, and technologies of tomorrow. A new national pride will stir ourselves, lift our sights and heal our divisions.

 It’s time to remember that all wisdom our soldiers never forget that whether we are black or white, we all bleed the same red blood of patriots. We all enjoy the same glorious hymns, and we all salute the same great American flag. And whether a child is born in the urban of all Detroit, or the windswept plains of Nebraska, they look up at the same night sky, they fill their heart with the same dreams, and they are infused with the breath of life by the same almighty Creator. So, to all Americans and every city near and far, small and large, from mountain to mountain, from ocean to ocean, hear these words: You will never be ignored again! Your voice, your hopes, and your dreams will define our American destiny. And your courage, goodness, and love will forever guide us along the way. Together we will make America strong again; we will America wealthy again, we will make America proud again, we will make America safe again. And yes, together we will make America great again! Thank you, God bless you and God bless America! 

donald-trump-make-america-great

 

Europese Politici Hevig Geschrokken. 

 

Nadat ook Europese politici de speech van Trump gehoord hadden, schrokken die hevig; de Europarlementariër, Guy Verhofstadt, vond zijn speech vijandig overkomen; de Franse president, François Hollande, vond het vreselijk dat de Verenigde Staten bij Trump op de eerste plaats kwamen en vond het protectionisme dan ook geen goed idee; een Duitse politicus vond dat men nu met Trump in het Witte Huis, zich gereed moest maken met een wilde rit.

 

Rellen en Massademonstraties.

 

Zowel tijdens de speech van Trump als daarna zijn er hevige rellen uitgebroken in  verschillende Amerikaanse steden. De oproerkraaiers en agitators waren lieden die in Trump een fascist en racist zien. Zij zijn kennelijk niet tevreden met een president die nu eens -in tegenstelling met de vorigen- het goede voor de Amerikaanse bevolking zoekt. Ook vandaag (zaterdag) is het er hevig aan toe gegaan. https://sitsshow.blogspot.nl/2017/01/breaking-dc-devolves-into-chaos-as-rioters-smash-windows-and-police-move-in.html  En vanmiddag is er in Amsterdam een vrouwenmars tegen Trump gehouden waar circa 3.000 mensen aan deelgenomen hadden. In Den Haag kwamen enkele honderden bijeen. Verder werden er over de wereld 400 van dergelijke protestmarsen georganiseerd. Intussen (het is nu tiets over half elf pm), hebben de demonstraties zich flink uitgebreid; in steden zoals Utah, Chicago, New York, zijn grote massas op de been. In Washington zouden een half miljoen mensen bij elkaar zijn gekomen om er te protesteren, de vrouwenmars. Op de eerste dag van Trump’s presidentschap zijn er in meer dan twintig landen protestdemonstraties gehouden. https://www.theguardian.com/2017/jan/21/womens-march-on-washington-and-other-anti-trump-protests-around-the-world-live-coverage

trump-protests

 

Europa Ontwaakt: Nieuw Europa. 

 

Terwijl de gemoederen in de Verenigde Staten inmiddels hoog zijn opgelopen, is er hier in Europa ook het een en ander in beweging gekomen. Net als dit bij de aanhangers van Trump het geval is, zijn ook hier patriotische gevoelens bij de aanhangers van rechtse partijen ontwaakt. Björn Höcker, de leider van het Duitse Alternative fur Deutschland, had recent nog het feit gehekeld dat Duitsland ook nu nog verzoening moet doen voor wat Hitler en de Nazi’s in de jaren ’30 en ’40 hadden gedaan; hij veroordeelde tevens het holocaust memorial in Berlijn en zei daar over dat Duitsland het enige land was met een “memorial der schande.” Hij vond dat Duitsland wat dat betreft, nu eens 180 graden om moet draaien en dat er ook meer aandacht moest komen voor de Duitse slachtoffers van WW II. Marina Le Pen van het Franse Font National, had zich al enige tijd van de ideeën van haar vader, Jean-Marie Le Pen, die meende dat de gaskamers (waarmee hij naar de vergassing van Joden verwees), slechts een detail in de geschedenis waren.Marina Le Pen zei dat Brexit ervoor zou zorgen dat de dominos nu zouden gaan vallen. Geert Wilders van de PVV, had #WeWillMakeOurCountriesGreatAgain als zijn hashtag op zijn twitter feed gebruikt met verwijzing naar wat Trump had gezegd, “We will make America great again!” Ook Matteo Salvini, van het Italiaanse Lega Nord, was aanwezig; zij waren samengekomen in Koblenz (Duitsland) om er de banden met elkaar te versterken. Tijdens het congres wat zij hielden, presenteerden de leiders zich als “Nieuw Europa.” https”//www.theguardian.com/world/2017/jan/21/koblenz-far-right-european-political-leaders-meeting-brexit-donald-trump

 

In Beweging. 

 

Nu Donald Trump zijn inwijdingsspeech had gehouden, kwamen delen van de wereld pas goed in beweging! Zover wij weten, zijn er nadat er een nieuwe president in de Verenigde Staten gekozen was, nooit eerder zulke massademonstaties in zowel binnen- als buitenland tegen hem gehouden. Niet tijdens de verkiezing van Clinton, George W. Bush Sr. en Jr. en Barack Obama. En zeer waarschijnlijk ook niet tijdens de verkiezing van de presidenten die hen voor waren gegaan. Dus, waarom gebeurt dit nu wél? De enige reden die we kunnen bedenken (en we hebben het al eerder gezegd), is dat de elite die een Nieuwe Wereldorde voorstaat, in paniek geraakt is nu ook zij weten dat wíj dátgene nu weten wat zij ons liever niet hadden willen laten weten: Agenda 21: knechting en slavernij voor alle volken der wereld met de elite als onze onderdrukkende overheersers! En het is Donald Trump die hier vanwege zijn nationalistische en wáre patriotistische gevoelens en met zijn America First-beleid, een stokje voor heeft gestoken! Met zijn Eigen volk eerst-beleid, wil Trump de zware (en zowel geestelijke als fysieke) schade die genoemde presidenten voor hem in zowel de Verenigde Staten hebben aangericht als in het buitenland (Iraq, Afghanistan), zien te herstellen. En dat is bepaald niet een verkeerd plan dachten we! En daar Trump nu “baas in eigen huis is”, wíe zou dan moeten bepalen wat hij in dat huis dan zou moeten doen? Dat zou dan níemand moeten zijn! Maar uit alle beroering die nu gaande is, blijkt dat Trump een zware en zeer moeilijke weg te bewandelen zal hebben.

 

Ton Nuiten – Zondag 22 Januari 2017.

Klimaat Hoax: Het Tijdperk der Groene Zwendelaars & Klimatologische Bedriegers.

Vandaag de dag, worden we via de media en pers bestookt met allerei alarmerende berichten over de toenemende opwarming van de aarde; doordat overal de temperaturen stijgen, zo wordt ons steeds weer verteld, is het ijs van Antarctica bezig te smelten. Ook in andere delen vande wereld is de gestage stijging van de temperaturen te merken: bepaalde gebieden die nu nog boven het niveau van de zeespiegel liggen, zouden in de toekomst vroeg of laat geleidelijk onder water komen te staan. De officiële reden, zo vertelt men ons, is dat voornamelijk de uitstoot van CO2 (kooldioxide), methaan, stikstofdioxide en gefluoreerde gassen door de industrie het wereldwijde klimaat geleidelijk aan aan het veranderen is. Door deze dreiging voor de mensheid tegen te gaan, heeft men o.a. klimaat-conferenteis georganiseerd waar besproken werd, welke maatregelen er zouden moeten worden genomen, deze dreiging in te dammen. En dat is dan ook de reden, dat we tegenwoordig ook veel horen over zonnepanelen en windmolens. Hier is een site waar de gevaren van de klimaatverandering worden besproken en wat men ertegen kan doen: https://ec.europa.eu/clima/change/causes/index_nl.htm (“Oorzaken van de klimaatverandering”) Professor Hans Joachim Schellnhuber, vertelt er o.a. dat hoewel het klimaat in het verleden vaker aan verandering onderhevig is geweest, het door toedoen vam de mens nu erger is.

is-16

 

Klimaatconferenties. 

 

Zoals gezegd, zijn er in het verleden klimaatconferenties georganiseerd. Een van deze conferenties werd nu een jaar geleden (november 2015), gehouden in Parijs. Gesproken werd over hoe men de temperatuur in de toekomst onder de 2 graden zou kunnen houden om een verdere stijging te voorkomen. Aanbevolen werd, het gebruik van fossiel brandstoffen sterk te verminderen. Als de huidige trend zoals die nu is, zich echter voort zou zetten, zo beweerde het Internationaal Energie Agentschap, zou de temperatuur over twintig jaar al met 2 graden zijn gestegen en aan het einde van deze eeuw de zes graden hebben bereikt. En dit zou ernstige consequenties hebben voor o.a. de economie. Ook de Europese Commissie had begin 2015 haar doelstellingen betreffende de vermindering van de opwarming van het klimaat gepresenteerd. Zo zou het niveau van de broeikasgassen over zestien jaar lager moeten zijn dan dat van 1990. http://www.klimaatplein.com/waarom-de-klimaattop-in-parijs-zo-belangrijk-is

 

Fossiele Brandstoffen. 

 

Een andere reden dat men over wil gaan tot het gebruik van energie (verkregen van de zon die dan door zonnepanelen wordt opgevangen om het huis van energie te voorzien), is dat de fossiele brandstoffen (aardgas, kolen en olie) dreigen op te raken; de gedachte hierachter is dat als er nu maar lang genoeg van deze brandstoffen aan de aarde wordt onttrokken, deze uiteindelijk uitgeput raakt. Om dit voortaan te voorkomen, is het belangrijk om over te aan op schone energie. http://www.sciencespace.nl/leven-en-natuur/artikelen/4180/fossiele-brandstoffen

 

Alternatieve Visies. 

 

Zoals al aangegeven, horen we vandaag de dag veel over de gevaren die de opwarming van het wereldwijde klimaat met zich meebrengt. Het is echter later, dat we horen dat er ook andere meningen ofwel alternatieve visies zijn, waar ons iets heel ánders wordt verteld nl. dat de opwarming van het klimaat een hoax (een bedrog) zou zijn. Zo kwam de landelijke krant, De Telegraaf, op 8 april 2014 met het nieuws dat professor Richard Tol (die deel uitmaakte van het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties (IPCC), zich aan deze organisatie had onttrokken; hij beweerde dat de gevolgen van klimaatverandering flink waren overtrokken en dat het vijfde klimaatrapport wat eind maart 2014 in Yokohama (Japan) was gepresenteerd, “overdreven ‘alarmistisch en apocalyptisch'” was. Hoewel hijzelf niet over een “hoax” sprak (hij vertelde tevens dat er naast de “middelmatige onderzoekers” van dit panel ook “topwetenschappers” waren), liet Tol zo toch blijken, dat het een en ander niet in orde is wat het rapport over het klimaat betreft! Om die reden is Tol dan ook vertrokken. http://www.telegraaf.nl/22483313/__Heibel_binnen_VN-klimaatpanel__.html

960x0

Een ijsbeer maakt met zijn placard duidelijk wat we zouden willen doen om hem tegen de gevolgen van de klimaatcrisis te beschermen!

 

Geknoei met Gegevens van Temperaturen. 

 

Had professor Richard Tol al ontdekt dat er het een en ander met het vijfde rapport wat zoals al gezegd in maart 2014 te Yokohama was gepresenteerd niet goed zat, de Britse krant, Telegraph, publiceerde op 7 februari 2015 een artikel van Christopher Booker onder de titel, “The fiddling with teperature data is the biggest science scandal ever”, waarin hij schreef dat het verdwijnen van het ijs van de polen niet het gevolg was van een steeds geleidelijker stijgende temperatuur. Hij schreef over Paul Homewood, die hier onderzoek naar had gedaan en die was tot de conclusie gekomen dat er met de temperatuurgegevens bewust mee was geknoeid om zo de opwarming van de aarde te bewijzen. Homewood had nl. de gepubliceerde temperatuurgegevens van drie weerstations in Paraguay (Zuid-Amerika) onderzocht. Daarna onderzocht hij ook de gegevens van een reeks andere stations in Zuid-Amerika. Het resultaat was dat Homewood vaststelde dat de gegevens op verdachte systematisch eenzijdig waren aangepast door het Global Historical Climate Network (GHCN), het Goddard Institute for Space Studies (GISS) en het National Climate Data Center (NCDC) Dit alles om zoals gezegd, te bewijzen dat de aard flink aan het opwarmen is. http://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/globalwarming/11395516/The-fiddling-with-temperature-data-is-the-biggest-science-scandal-ever.html Een ander die zei dat al de alarmerende berichtgeving betreffende de opwarming van de aarde een hoax was, is John Coleman, medeoprichter van het Weather Cannel. In een open brief viel Coleman het IPCC aan vanwege het gebrek aan bewijs voor de klimaatverandering; zo zei hij dat de zeespiegel van de oceanen niet aanzienlijk stijgt, het poolijs toeneemt in plaats van dat het smelt en de ijsberen er in aantal juist toenemen in plaats van dat die in aantal zouden verminderen en hittegolven juist zijn afgenomen in plaats van andersom. Hij wordt hierin bijgestaan door de klimaat-expert, William Happer, verbonden aan de Princeton University. http://www.theglobaldispatch.com/john-coleman-shocks-global-warming-supporters-science-not-valid-48622/ En hier is een video van Coleman waarin hij verklaart, waar het allemaal met de global warming precies begonnen is en vooral, wíe degenen waren die ermee zijn begonnen: https://www.youtube,com/watch?v=7P5RW0Tmp-U (“John Coleman of KUSI: How The Global Warming Scare Began.”)

 

2014: Het Warmste Jaar? 

 

Enige tijd geleden werd meegedeeld dat het jaar, 2014, het warmste jaar ooit zou zijn geweest. Weer iets om te bewijzen dat we toch écht met de opwarming van het klimaat en daarmee de aarde, te maken hebben. Gegevens die van satellieten zijn verkregen, wijzen echter uit dat 2014 niet het warmste jaar ooit is geweest. En John Christy (directeur van het Earth System Science Center), Roger Pielke (verbonden aan de Colorado State University) en professor, Judith Curry, zijn het er hier  mee eens. http://www.investors.com/politics/editorials/2014-not-the-hottest-year-on-record/

 

Hoax Klimaatopwarming toch Gehandhaafd. 

 

Nu het inmiddels ook bij de aanhangers van de global warming-hoax is doorgedrongen dat het klimaat eerder afkoelt (en dus kouder wordt), trachtten die hun visies betreffende de klimaatopwarming desondank toch te handhaven. Zo wordt er nu beweerd dat de ijskoude winter in de Verenigde Staten in 2014, het gevolg zou zijn van de opwarming van de aarde! En dit gaat volgens hen als volgt:

1: Daar het ijs op Antarctica reeds enige tijd bezig is te verdwijnen, komt hierdoor meer open oceaanwater vrij.

2: Dit vrijgekomen open water absorbeert meer hitte van de zon dan het ijs wat er nog ligt.

3: Het is dan ook om die reden dat het ijs op Antartica sneller verdwijnt dan elders op aarde. Zie voor dit en meer: http://www.news.com.au/technology/environment/climate-change/as-the-climate-warms-it-could-actually-be-generating-more-cold-outbreaks-in-the-usa-heres-how/story-fnjvwzt|-1227118716283?pg=1%23comments En hier is een site die het volgende te zeggen heeft op de nonsens dat de aarde desondanks de zeer koude winter van twee jaar geleden in Amerika, toch steeds warmer werd: http://www.infowars.com/climate-activists-claim-deep-freeze-due-to-global-warming/

Uit dit alles blijkt maar al te duidelijk dat we hier met een leugen, een drogreden van kolossale omvang! Maar….waarom doet men dit dan? Iemand die zich Steve Nosympathy noemt, heeft hier dit over gezegd:

“Deze zogenaamde experts hebben geen enkel idee van wat er gaande is, maar politici weten precies wat er gebeurt. De grootste gelegenheid ooit om de massas te controleren, heeft zich gepresenteerd. Nooit eerder heeft zich een gelegenheid waarbij de regering grote hoeveelheden” (aan geld) “van het publiek kan stelen voorgedaan door het vrees in te boezemen.” 

En het is dit waar het nu net om gaat: door de volken der wereld (want de klimaatopwarming hoax beperkt zich niet slechts tot de Verenigde Staten), vrees aan te jagen vanwege een dreiging die niet eens bestaat, kan men die op deze wijze “ontlasten” van grote sommen aan geld. En dit gaat dan zo:

1: Verspreidt via de media de dreiging van een gevaar dat zo groot is dat hiermee de gehele wereld wordt bedreigd.

2: Deze wereldwijde dreiging (en in dit geval is dit uiteraard de global warming-hoax), kan slechts dan teniet worden gedaan (of in ieder geval flink worden vertraagd) door hier stringente maatregelen tegen te nemen.

3: Nadat deze maatregelen (wetsvoorstellen, VN-rapporten etc.) eenmaal zijn ingevoerd, moeten er sancties worden genomen tegen eenieder die zich niet aan deze intussen tot een Wet der Meden en Perzen getransformeerde maatregelen houdt.

4: Om de mensheid in een voortdurende staat van onderworpenheid te houden, moet de burgerij de dreiging regelmatig met nadruk en in alle kleuren voor ogen worden geschilderd. (dit zelfde patroon vinden we overigens ook weer terug bij de War on Terror, waarbij de nadruk wordt gelegd op de “Islamitische Dreiging.”) *

image

De bekende documentaire van Al Gore waarmee de klimaatpropaganda een geweldige push voorwaarts kreeg.

 

De Jaren ’70: De Heersende Consensus over de Afkoeling van de Aarde en een Naderend IJstijdstijdperk. 

 

Hebben we nu al vanaf de jaren ’80 de heersende consensus over de geleidelijke opwarming van het klimaat en de aarde, in een nog niet zo ver verleden hadden we een heersende consensus over een afkoeling van de aarde én een naderend ijstijdperk! Het was in die tijd dat een meerderheid aan wetenschappers en klimatologen die van mening waren dat de aarde bezig was, af te koelen en dat dit uiteindelijk uit zou monden in een ijstijd. De gesprekken die destijds hierover werden gevoerd en de documenten die hiervan werden opgesteld en vervolgens gepubliceerd, beheersten in die dagen van tijd tot tijd het nieuws. Uiteindelijk heeft zich tot nu toe geen nieuwe ijstijd voorgedaan.  Maar men was het er algemeen over eens dat de aarde flink aan het afkoelen was. En het is nu net dít, wat de aanhangers van de global warming-hoax een gevoel van onbehagen heeft bezorgd. Het zal duidelijk zijn: als de wereldwijde opwarming van de aarde nu wérkelijk een feit zou zijn, hoe zat dat dan toch met die afkoeling van de aarde en een mogelijk naderende ijstijd in de jaren ’70? En het is dan ook om die reden dat deze periode voorgoed uit de geschiedenis (en daarmee het menselijke geheugen) zou moeten verdwijnen. Al was het maar om onwelkome kritische vragen van eventuele twijfelaars te vermijden. Aldus werden de juiste mensen aan het werk gezet om deze periode voorgoed naar het Land van Duizend-en Een-Nacht te helpen. En het zou o.a. de electronische encyclopedie, Wikipedia, zijn, waar de activiteiten van deze (on)geschiedkundige geschiedeniswissers plaats zouden vinden. En later zouden velen die een andere mening over de opwarmings-hype hadden, ondervinden dat zij nadat zij hun eerste (of enkele) bijdrage(n) aan Wikipedia hadden geleverd, vervolgens geblokkeerd waren. Die bijdragen die niet werden verwijderd, waren intussen door de administrator van Wikipedia zodanig herschreven en aangepast, dat die de visie  weergaven van de klimatologische geschiedsherschrijvers….

Een van degenen die vele artikelen van anderen had herschreven dan wel die had laten verdwijnen, was William Connoley, destijds werkzaam voor het British Antarctic Survey; als administrator van Wikipedia kon Connoley lange tijd ongestoord zijn gang gaan, tot hij werd ontmaskerd door Lawrence Solomon. Samen met Michel Mann en Gavid Schmidt, zette Connoley de website, RealClimate, op, een site berucht wegens de klimaat-propaganda die het verspreidt. Als medewerker van de NASA, had Smidt gegevens gemanipuleerd. En samen met Thomas C. Peterson, schreef Connoley in 2008 een document waarin het tweetal de periode uit de jaren ’70 als een mythe naar de prullenbak verwees onder de titel: “The Myth of the 1970s Global Cooling Consensus.” In het verleden was Peterson werkzaam bij het National Center for Environmental Education, een afdeling van de National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA) wat zich bezighoudt met ondermeer het onderzoek naar en de voorspelling van het wereldklimaat. Tegenwoordig is Peterson de president van de World Meteorological Association’s Commission for Climatology. http://www.breitbart.com/london/2016/09/14/massive-cover-exposed-lying-alarmists-rebranded-70s-global-cooling-scare-myth/ En zo is duidelijk dat een bepaalde periode uit de geschiedenis kan worden verwijderd om een leugen (in dit geval de global warming-hoax), te handhaven. Maar later gaf Gavin Schmit toch toe dat de gegevens vals waren. De gegevens over de hoogterecords van temperaturen zouden onafhankelijk zijn verkregen volgens wetenschappers en de pers. In werkelijkheid waren die echter afkomstig van NOAA. realclimatescience.com/2016/11/gavin-admits-that-claims-of-data-independence-are-bogus/

is-15

Al Gore: An Inconvenient Truth. 

 

Degene die het meest furore maakte met de opwarming van de aarde, is Al Gore. Hij is mede-oprichter van Generation Investment Management, lid van de directeurenraad van Apple, Inc. In 1976, 1978, 1980 en 1982 werd Gore voor het U.S. House of Representives en daarna in 1984 en 1990 voor de Senaat gekozen. Op 23 januari 1993 werd Gore als de 45e Vice-president van de Verenigde Staten gekozen en in deze hoedanigheid was hij acht jaren werkzaam. Tegenwoordig besteedt Gore het grootste deel van zijn tijd als voorzitter van The Climate Reality Project, een instituut wat zich bezighoudt met de oplossing van de klimaatcrisis. In 2006 publiceerde Gore zijn nu bekende filmdocumentaire, “An Inconvenient Truth” (Een Ongemakkelijke Waarheid) waarin hij de klimaatcrisis en de daarmee gepaardgaande problemen beschreef. En sindsdien is het debat over hoe deze crisis het hoofd te kunnen bieden, verder aangezwengeld. Op 10 december 2007 hield Gore een speech betreffende de klimaatverandering, “Earth Has A Fever”, waarin hij verwees naar een voorspelling van de Amerikaanse klimaatwetenschapper, Wieslaw Maslowski. Die had namelijk gezegd dat de Noordpool tegen 2013 vanwege de opwarming van het klimaat zo goed als vrij van ijs zou zijn. En daarvoor, op 21 september van datzelfde jaar, deelde Gore mee dat gealarmeerde wetenschappers hadden gezegd dat het met de ijskap van de Noordpool vanwege de opwarming zeer slecht was gesteld. Verder deelde Gore mee dat de stijgende temperaturen een wereldwijde bedreiging voor de menselijke beschaving vormden. Maar vanaf 2006 (het jaar van uitgave van Gore’s filmdocumentaire), is er op de Noordpool hoegenaamd niets veranderd; sterker nog: het ijs wat er nog altijd is, is zelfs in omvang toegenomen! cnsnews.com/news/article/barbara-hollingsworth/wrong-al-gore-predicted-arctic-summer-ice-could-disappear-2013 Maar let op; in de uitzending van “De Wereld Draait Door” van donderdag 1 december 2016 waren er onder de gasten die er waren, poolreizigster, Bernice Notenboom, die na drie weken op Antarctica te zijn geweest, er haar verhaal doet. Een ander, Peter Wadhams, een topwetenschapper die er ook aanwezig was, heeft een boek over de klimaatverandering geschreven, “A Farewell to Ice”, en hij beweerde dat de beide Polen er in de zomer van 2017 geen ijs meer zal zijn. dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/367292 (Dat is nogal een stoutmoedige bewering; we hebben nl. al gezien dat Wieslaw Maslowski veel eerder had beweerd dat de Noordpool tegen 2013 ijs-vrij zou zijn. En hij zat er flink naast!)

 

George Soros & The Climate Reality Project. 

 

Maar waar kreeg Al Gore voor zijn klimaatcampagne het geld vandaan? Hij zal dit verkregen hebben uit verschillende bronen, maar we zullen hier één bron noemen die een flinke push aan de klimaatpropaganda van Gore heeft gegeven. In medio 2000 heerste er in de Verenigde Staten de opvatting dat steden vanwege de klimaatdreiging onder water zouden kunnen verdwijnen. Daarom was het zorg, de Amerikaanse industrie naar China te exporteren. De vraag is nu: wie was nu verantwoordelijk voor het gerucht dat Amerikaanse steden onder water zouden verdwijnen en dat het daarom beter was, de Amerikaanse industrie naar China over te laten brengen? Nu wordt er beweerd dat het niemand minder dan de Joodse globalist en miljardair, de in Hongarije geboren George Soros is, die dit gerucht in omloop had gebracht (of dit had laten doen!) Daarnaast zijn er documenten vrijgekomen waarin o.a. dit te lezen is:

“U.S. Programs Global Warming Grants U.S. Programs became engaged on the global warming issue about four years ago, at George Soros’suggestion.”

“There has been a budget of $11 million for global warming grants in the U.S Programs budget for the lest several years. This budget item captured George Soros’s commitment of $10 million per year for three years to Al Gore’s Alliance for Climate Protection, which conducts public education on the climate issue in pursuit of creating political space for aggressive U.S. action in line with what scientists say is necessary to put our nation on a path to reducing its outsize carbon dioxide emissions.” 

Deze “Alliance for Climate Protection” (een instelling die in 2006 werd opgezet) werd later in juli 2011 omgedoopt in The Climate Reality Project… http://www.dailystormer.com/george-soros-gave-al-gore-millions-to-push-autistic-global-warming-hoax/

download

En zo zien we dat er zich achter de klimaatpropaganda mannen als Soros zitten die een globalistisch doel op het oog hebben; het is nl. niet slechts het vele geld van het grote publiek waar die op uit zijn, maar het is hen voornamelijk te doen om de mensheid nog verder te knechten. George Soros is een man met veel macht en invloed. We hebben al eerder gezien dat de man o.a. de protestdemonstraties in verschillende Amerikaanse steden gefinancieerd had nadat Donald Trump tot de nieuwe president van Amerika was gekozen.

 

Donald Trump: Klimaatverandering een “Leugen.”

 

Trump heeft meegedeeld dat nadat hij eenmaal als president zal zijn geïnstalleerd, hij de Verenigde Staten terug zal trekken uit al de verdragen die door de tijd heen tijdens klimaatconferenties zijn gesloten. Hij vertelde nl. dat de klimaatverandering een “leugen” is. Nu wordt er beweerd dat hij ook vertelde dat de klimaatverandering een samenzwering van de Chinese overheid zou zijn, maar later werd weer ontkend dat hij dit zou hebben gezegd. Hoe het ook zij, Trump is vastbesloten ervoor te zorgen dat de VS zich uit de klimaatdebatten terug zal trekken. En dit is zeer waarschijnlijk weer een reden voor George Soros (die zoals al aangegeven, een van de grootste financiers van Al Gore’s An Inconvenient Truth was), om protestdemonstraties in de verschillende Amerikaanse steden op touw te zetten.  

 

1967: The Report from Iron Mountain. 

 

Het jaar is 1967; in dat jaar publiceerde de uitgever, Dial Press, een boek (eigenlijk een document) onder de titel, “Report from Iron Mountain: On the Possibility and Desirability of Peace.” In dit document wat door een commissie in opdracht van het Department of Defense en het Hudson Institute (gevestigd aan de voet van Iron Mountain te New York) was opgesteld, werd besproken wat de mogelijkheden voor de regering waren om aan de macht te blijven als er uiteindelijk geen oorlogen meer zouden zijn. Deze commissie, een 15-man tellende Special Study Group, die in 1963 was samengesteld, moest zich met het bedenken van “plaatsvervangende methoden” bezig gaan houden: “Wat moeten we doen om methoden te bedenken die als plaatsvervangers voor oorlogen zullen dienen als die er eens niet meer zullen zijn?” Hier is een klein uitreksel van dit rapport:

“The war system not only has been essential to the existence of nations as independent political entities, but has equally indispensable to their stable internal political structure. Without it, no government has ever been able to obtain acquiescence in its ‘egitimacy’, or right to rule its society. The possibility of war provides the sense of external necessity without which no government can long remain in power. The historical record reveals one instance after another where the failure of a regime to maintain the credibility of a war threat led to its dissolution, by the forces of private interest, or reactions on social injustice, or of other disintegrative elements.” (vetdruk toegevoegd)

Hier wordt het al duidelijk: om als regering duurzaam aan de macht te kunnen blijven, waren er oorlogen nodig die hiervoor ook zouden zorgen. Want “Nood Verbroederdt” zoals het bekende spreekwoord zegt. Met andere woorden, als het volk nu maar zou geloven dat het met haar regering als geheel bedreigd zou worden door een externe vijand, dan schaart het zich zonder probleem achter haar overheid. Die overheid stelt dan vrijheidsbeperkende maatregelen in voor (uiteraard) de “staatsveiligheid.” En dit is natuurlijk voor het welzijn van de burgerij. Maar….als er nu géén “vijand” was waartegen men zou moeten strijden? Wel, dit probleem werd opgelost door op zoek te gaan naar een “vijand”, een geschikte zondebok om zo de macht en invloed van een regering (en daarmee ook de vrijheidsbeperkende maatregelen) te kunnen handhaven. En als er desondanks dan toch geen gevonden werd, werd er wel een vijand “uitgevonden.” Want als er geen vijand zou zijn, zou de bevolking ontevreden worden en gaan klagen over bijvoorbeeld intern sociaal onrecht. En om de gedachten van het volk daarvan af te leiden en die dan in plaats daarvan te richten op een (al of niet verbeelde “vijand”), was dit probleem opgelost! Maar die oorlogen zouden eens een keer ophouden, dus werden er verschillende plaatsvervangende ideëen  geopperd; zo stelde men voor, een nep-invasie van de aarde door vreemde buitenaardse wezens op touw te zetten. Maar deze gedachte liet men uiteindelijk toch varen. En na genoeg te hebben nagedacht, werd men het er tenslotte eens over het volgende: milieuvervuiling. Door die als een grootst mogelijke wereldwijde dreiging voor te stellen, zou de bevolking onder de duim kunnen worden gehouden en nog verder worden geknecht. Op wélke wijze dan wel? Nu, nadat het volk via onophoudelijke “milieupropaganda” voldoende was gehersenspoeld en uiteindelijk zélf in deze globale dreiging was gaan geloven, zou men komen met allerlei voor het volk belastende wetten; deze waren bedoeld zo werd het volk aangepraat, om deze dreiging het hoofd te kunnen bieden. Om die reden hebben we dan ook van die wetten zoals scheiding van afval, plastic, etc. Tevens kwam met met milieubelastingen zoals de afval stoffen heffing. En de milieuvervuiling houdt natuurlijk weer verband met de klimaatverandering (naar men zegt!) En het zijn de milieuvervuiling en de klimaatverandering die voornamelijk als plaatsvervangende methoden in dit rapport naar voren komen! De dreiging van vernietiging van de mensheid d.m.v. nucleaire wapens  (die gedurende de Koude Oorlog zo in zwang was, denk o.a. maar aan de massademonstraties die hier werden gehouden tijdens het Reagean-era tegen o.a. de zo gevreesde Kruisraketten die hier destijds zouden worden geplaatst), heeft nu plaatsgemaakt voor de globale dreiging van klimaatverandering. Hier is een interessante video waar meer over milieuverontreiniging en klimaatverandering wordt besproken: https://www.youtube.com/watch?v=QUcebritg0 (“Iron Mountain Report tells us Climate Change is a Made Up Hoax”)

 

1473 en 1540 AD: Global Warming? 

 

Boven hebben we al gezegd dat beweerd werd dat 2014 officieel het warmste jaar ooit zou zijn. Maar zoals we ook hebben beschreven, zijn verschillende wetenschappers het hier niet mee eens. Maar recent werd ook het afgelopen jaar, 2015, als het warmste jaar ooit opgenoemd. Maar….als we vér in de (vaderlands) geschiedenis teruggaan, vinden we enkele andere jaren waarin de warmste zomers ooit worden genoemd: het jaar 1473 AD en dat van 1540 AD. Tevens blijkt dat het klimaat niet constant is; dat wil dan zeggen dat er een onophoudelijke herhaling van een periode afkoeling en opwarming van het klimaat is en dat dit altijd al zo is geweest. Ook de milieuverontreiniging schijnt iets te zijn wat in alle tijden al voor is gekomen. Zou er dan in die jaren al sprake zijn geweest van een global warming? Zeer waarschijnlijk niet; dit blijkt dan ook een normaal verschijnsel te zijn. horl.yolasite.com/1510-heetste-zomer-ooit.php

klimaatverloop-historische-tijd

Op deze grafiek is duidelijk te zien dat de periode der Middeleeuwen vanaf 400 een tijd van opwarming van het klimaat te zien geeft; vanaf 1400 breekt er een Kleine Ijstijd aan waarna de temperatuur begin 1800 weer begint te stijgen. En dit laat dan zien dat “global warming” niet nieuw blijkt te zijn!

 

Uit alles wat we hierboven hebben beschreven, kan slechts worden geconcludeerd dat al het gepraat over de globale dreiging van een opwarming van de wereld door vermeende “experts” slecht een kolossale Groene Zwendel is! En die is slechts bedoeld om de mensheid nog vérder te knechten door die allerlei milieu- en klimaatwetten op te leggen waarbij weer veel geld van onze kant aan besteed moet worden. En in de toekomst zullen er wel meer van die wetten worden ingevoerd. Aan de andere kant is er ook hoop; er zijn  er nu velen (waaronder deskundigen zoals o.a. de genoemde Dr. Coleman), die inmiddels door hebben dat deze hele global warming-hype, niets anders is dan een grote leugen! En die hebben inmiddels hun eigen bijdrage geleverd om die te ontmaskeren. Mocht al dit bedrog eenmaal iedereen duidelijk zijn geworden en er vervolgens maatregelen tegen de verantwoordelijken van deze hoax worden genomen warmee er een einde aan zal worden gemaakt, dan zal dit tijdperk vermoedelijk de geschiedenis ingaan als Het Tijdperk der Groene Zwendelaars en Klimatologische Bedriegers. 

(* Met “Islamitische dreiging” willen we niet zeggen dat die geen dreiging zou zijn. We willen slechts duidelijk maken dat er hier overdreven veel nadruk op wordt gelegd.)

 

Ton Nuiten – Zondag 4 December 2016.

 

 

 

Vrijheid van Meningsuiting in Gevaar: De Liegende Gevestigde Media vs De Alternatieve Media & Donald Trump vs De Gevestigde Media.

Het enige medium waar we nog enige vorm van vrijheid van meningsuiting hebben, is het Internet. Hier is een site die het begin en de ontwikkeling van dit medium beschrijft: timeline.web.cern.ch/timelines/the-birth-of-the-world-wide-web

 

Vrijheid van Meningsuiting in Gevaar. 

 

Het Internet is zoals gezegd, nog het enige middel waar we onze eigen mening over bepaalde zaken kwijt kunnen. Dit zijn o.a. alternatieve meningen betreffende de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en de holocaust in het bijzonder, 9/11 (de terreuraanslagen op o.m. de Twin Towers op 11 september 2001), de Russische Revolutie in oktober 1917 en vele andere wereldomvattende gebeurtenissen. Het internet is tevens de plaats waar we vele alternatieve visies over het globalisme tegenkomen. De tegenstanders van het globalisme (een term waarvan de aanhangers de afschaffing van de nationale grenzen, de vaderlandsliefde (patrottisme) en een wereldregering voor ogen hebben), menen dat dit een groot gevaar voor iedereen inhoudt; dit houdt in dat als het globalisme wereldwijd wordt doorgezet, de wereld uiteindelijk bestuurd zal worden door een machtige elite terwijl de volken der wereld dan inmiddels zullen zijn gereduceerd tot niet meer dan werkbijen. Aanvankelijk hadden de aanhangers van een alternatieve visie van vrijheid van meningsuiting de grootste moeite, een groot publiek voor hun opvattingen te bereiken; dit omdat hun bereik destijds veel te beperkt was. Met de komst van het internet en het world wide web (www), is deze hindernis eindelijk genomen. De talloze posts die we op o.a. Facebook, Twitter etc. kunnen lezen, liggen nu binnen het bereik van eenieder die een internetverbinding heeft. Een van de gevolgen is, dat we nu weten dat de gevestigde media en pers vaak niet te vertrouwen zijn wat objectieve en eerlijke verslaggeving betreft. En dat zijn die ook in het verleden niet geweest,zo blijkt achteraf. Zo weten we nu dat het verslag over het Golf van Tonkin-incident volkomen uit de duim was gezogen, dus gewoon was verzonnen om zo de Amerikaans-Noord-Viëtnamese oorlog te rechtvaardigen! Officieel heete het dat enkele Amerikaanse slagschepen in de Golf van Tonkin beschoten waren door enkele Noord-Viëtnamese kanonneerboten met steun van faciliteiten op het Noord-Viëtnamese vasteland. De toenmalige Amerikaanse president, Lyndon Baine Johnson, riep op tot vergeldingsacties en zo begon de oorlog in dat deel van Azië in alle ernst. Het was de New Yok Times die met dit verzinsel kwam; zonder ook maar enigszins na te gaan of dit alles wel op waarheid berustte, verspreidde deze Amerikaanse krant de fabel van het incident. Andere media namen het over en zo wist eenieder binnen korte tijd de “waarheid” over de oorzaak van de oorlog.

2: In tegenstelling met wat ons door o.a. toenmalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, George W. Bush en andere Amerikaanse hoge politici voor ogen werd gehouden, heeft wijlen Saddam Hussein nooit de beschikking gehad over massavernietigingswapens. Het verhaal bleek gewoon verzonnen te zijn om zo de Iraq-oorlog te kunnen rechtvaardigen.

3: Tijdens de Arabische Lente heeft de regering van de Arabische staat, Bahrein, een zeer kwalijke rol gespeeld bij het neerslaan van de massabetogingen die er in dit land werden gehouden; het was de Amerikaanse journaliste, Amber Lyon met een camerateam, werkzaam voor de nieuwszender, CNN,  wat hier ter plaatse aandacht aan besteedde. Tijdens de uitzending van de raportage door CNN daarna, heeft de zender de kwalijke en onderdrukkende wreedheden van de Bahreinse regering tegen de eigen burgers doelbewust weggelaten. Lyon kreeg vervolgens te horen dat zij hier met niemand over mocht communiceren. Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=CDFC7zmJgQg (“Amber Lyon Reveals CNN Lies and War Propaganda”)

4: Dan hebben we Wayne Shelby Simmons; in het verleden was hij enkele malen te gast bij het nieuwsstation, Fox News. Tijdens de interviews spreidde Simmons zijn “expertise” over de Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA) ten toon; hij was zoals het officieel heette, een CIA-agent en hij was te gast om de Amerikaanse bevolking te waarschuwen voor het “Islamitisch Gevaar.” De waarheid over Simmons zou later aan het licht komen: aangezien men bij Fox News nooit de moeite had genomen, na te gaan of datgene wat Simmons beweerde te zijn en wát hij allemaal vertelde, wel op waarheid berustte, wist men ook niet dat Simmons eigenlijk nooit voor de CIA had gewerkt. En alles wat hij over zijn “insiderkennis” betreffende deze dienst had verteld, was ronduit gelogen! Nadat hij eindelijk door de mand was gevallen, werd Simmons veroordeeld tot 33 maanden celstraf. En Fox News en al haar medewerkers werden op deze wijze erg in verlegenheid gebracht. Het doel waarom Simmons door Fox News was geïnterviewd, was om de emoties en de vrees voor de Islam onder de Amerikaanse bevolking flink op te zwepen.

5: Het wordt nu steeds meer bekend dat cannabis een plant is die geneeskrachtige eigenschappen bevat. Ook is al enige tijd duidelijk dat de Amerikaanse overheid de handel in drugs de oorlog heeft verklaatd, de War on Drugs. Ondanks dat cannabis een geneeskrachtige plant is (in tegenstelling met heroïne en cocaïne), zijn degenen die van cannabis gebruik maken omwille van haar genezende werking het grootste doelwit van de Amerikaanse regering! Om deze plant en haar genezende effecten nog verder in discrediet te brengen, verscheen Dr. David Samadi in maart 2016 als gast bij Fox News. Hij verkondigde daar dat cannabis o.a. hartaanvallen veroorzaakt zou hebben bij verschillende gebruikers. Aan de “War on Drugs” is door de Amerikaanse overheid al reusachtige hoeveelheden aan dollars besteed. En het gevolg is dat zij die het onmogelijk werd gemaakt van cannabis gebruik te maken om van bepaalde kwalen (zoals kanker) genezen te worden, inmiddels zijn overleden óf nog altijd onder hun ziekte te lijden hebben! Verder hebben genoemde oorlogen (en andere conflicten) miljoenen mensen zowel Amerikaanse militairen en burgers in de grootst mogelijke ellende gestort. Dit om eenvoudigweg een pretext, een vals excuus, te gebruiken om een oorlog tegen souvereine naties te kunnen beginnen! http://www.blacklistednews.com/5_Times_Corporate_Media_Got_Caught_Publishing_Fake_News_Causing_the_Death_%26_Suffering_of_Millions/55336/0/38/38/Y/M.html

14962741_1244443735596695_311998388811077603_n

En wat de recente Amerikaanse presidentsverkiezingen (waarbij Donald Trump zoals bekend als winnaar uit de bus gekomen is), gelooft 78% van de Amerikaanse kiezers dat het nieuwsverslag hierover bevooroordeeld weergegeven werd; 69% van de Amerikaanse bevolking gelooft bovendien dat de gevestigde media het nieuws niet eerlijk en waarheidsgetrouw weergeven. http://www.cnsnews.com/news/article/michael-w-chapman/mrcyougov-poll-69-voters-dont-believe-news-media-are-honest-and-truthful

Recent was de huidige Amerikaanse president, Barack Obama, op een rondreis in verband met zijn afscheidsbezoek als scheidend president. Zo bracht hij naast o.a. Griekenland ook een bezoek aan Berijn waar hij een ontmoeting had met kanselier Angela Merkel. Officieel heet het dat beide staatshoofden elkaar prezen om de samenwerking tussen de Verenigde Staten en Duitsland. Er was echter ook nog een ander onderwerp wat door hen besproken werd, iets wat (voor zover bekend), niet door de gevestigde media werd meegedeeld: Beiden vertelden elkaar nl. dat het oprukkende globalisme ernstig in haar opmars was vertraagd door de rol die het Internet en de social media (Facebook, Twitter, Google etc.) hierbij hadden gespeeld! Met andere woorden, dankzij de alternatieve media die het Internet en social media rijk zijn, zijn de duistere kanten van het globalisme naar buiten gekomen en dit is iets waar Obama en Merkel zich niet goed bij hadden gevoeld! En beiden beweerden dat het globalisme om die reden een soort van terugslag had ondervonden! http://www.breitbart.com/2016-presidential-race/2016/11/17/obama-angela-merkel–blame-internet-social-media-disrupting-globalism Het zijn dit, de bovengenoemde en vele andere zaken die bepaalde lieden intussen de ogen hebben geopend en die nu van plan zijn, de alternatieve media op de een of andere wijze aan banden te gaan leggen. Kortom: de vrijheid van meningsuiting op het Internet en social media is in gevaar!

 

Nep-nieuws & Externe Fact-Checkers. 

 

Een van de middelen waarmee de alternatieve media aan banden moet worden gelegd, is het inzetten van zgn. fact-checkers. Dit zijn mensen die na moeten gaan wat er allemaal aan “nep-nieuws” over Facebook wordt verspreid. Het is met name het “nep-nieuws” wat er sinds de recente Amerikaanse presidentsverkiezingen over is verspreid. De topman van Facebook, Mark Zuckerberg, wordt al langere tijd bekritiseerd voor zijn gunstige standpunt tegenover de vrijheid van meningsuiting. Tot nu toe had dit maar weinig resultaat gehad. Maar nu zou dit kunnen veranderen. Op pagina 127 van de NOS-teletext van zaterdag 19 november 2016, lezen we het volgende:

                                       “Facebook overweegt nepnieuws-alert.”

“Facebook is in gesprek met externe fact-checkers en overweegt gebruikers te waarschuwen voor nep-nieuws. Na dagen van kritiek maakt topman Zuckerberg voor het eerst duidelijk wat zijn bedrijf tegen nep-nieuws wil gaan doen. Sinds de presidentsverkiezingen van 8 november is er discussie over de rol van facebook bij het verspreiden van nep-nieuws. Het gaat over berichten die de aanhang van Trump aanspreken, zoals de claim dat de paus Trump steunt. Uit onderzoek is gebleken dat berichten die niet klopten veel vaker werden gedeeld dan betrouwbare informatie van bijvoorbeeld The New York Times.” (vetdruk toegevoegd)

Verder is er Peter Burger, hoogleraar aan de Universiteit te Leiden, die meent dat externe fact-checkers zouden moeten worden gesubsidieerd. En onderzoeker informatierecht aan de Universiteit te Amsterdam, Frederik Zuiderveen Borgesius, is het hier mee eens. nos.nl/artikel/2143913-facebook-overweegt-te-waarschuwen-voor-nep-nieuws.html  Hier worden ook de maatregelen beschreven die moeten worden genomen om nep-nieuws tegen te gaan. Hoewel het nu inderdaad zo is dat naast het echte (alternatieve) nieuws ook nogal wat nep-nieuws ofwel vals nieuws wordt verspreid, bestaat het gevaar dat ook de alternatieve media die het nieuws wél waarheidsgetrouw weergeven, het slachtoffer van de “fact-checkers” kunnen worden. En dit is nu net het begeerde doel! De heren Burger en Borgesius hoeven hier niet van op de hoogte te zijn en zijzelf zullen zeer waarschijnlijk wel te goeder trouw en oprecht zijn in hun streven, het grote en zeer sterke vermoeden bestaat dat de maatregelen die zij (en anderen) voorstaan, de geleidelijke opschoning van het Internet en social media ten doel hebben waarbij de gezamelijke alternatieve media voorgoed aan banden zullen worden gelegd:

“Het is nu duidelijk dat Facebook geen “sociaal netwerk” is. Het is een wijze van “sociale controle!” We hebben geen Big Brother nodig om ons te “beschermen” tegen “nep-nieuws” — iedereen is voor zichzelf verantwoordelijk de geloofwaardigheid van zijn informatiebronnen te checken. Dit is slechts een eufemisme voor censuur.” zionistreport.com/2016/11/zuckerberg-hints-third-party-news-verification-fight-fake-news-facebook/

De alternatieve berichtgeving op Facebook zou een schadelijk effect hebben gehad op de recente presidentsverkiezingen, zo heet het officieel. Eenieder echter, die in staat is tussen de regels door te lezen, zal op z’n minst vermoeden dat hiermee bedoeld wordt dat zou er geen (of weinig) sprake zijn geweest van alternatieve visies op de verkiezingen (met name de zeer negatieve berichtgeving over Hillary Clinton (waarbij ook de sexuele escapades van haar man, Bill, niet werden vergeten), de uitkomst van de verkiezingen misschien heel ánders zouden zijn verlopen. Om het even iets anders te formuleren: het zou dan Hillary Clinton zijn die tot president van Amerika verkozen zou zijn! Doordat o.a. de talloze voor Hillary zo belastende emails via Facebook voor eenieder openbaar werden, kunnen we het ermee eens zijn dat social media een (voor de elite) een zeer schadelijk effect heeft gehad op de uitkomst van de verkiezingen! Daarin werd nl. duidelijk dat zowel de terreurorganisatie, IS, als de “gematigde rebellen” gefinancieerd werden (en worden) door o.a. de stichting van Bill en Hillary, de Clinton Foundation. En de echte werkelijkheid zou zijn dat als Hillary Clinton de verkiezingen zou hebben gewonnen, dit (op langere termijn) een zeer schadelijk en verwoestend effect op allereerst de toekomst van het Amerikaanse volk en daar die van de volken van Europa zou hebben gehad! Alles wat zich in de Verenigde Staten afspeelt waar het het Amerikaanse buitenlands beleid betreft, vindt vroeg of laat ook zijn weerslag in Europa! Om nog maar niets te zeggen over Syrië, waar nu al enige tijd een allesverwoestende oorlog aan de gang is!

 

De Nederlandse Tweede Kamer en de Steun aan de “Gematigde Oppositie der Rebellen”en de Verderfelijke Rol van de Non-Governmental Organizations. (NGO’s)  

 

In april 2015 werd bekend dat de Tweede Kamer 3 miljoen euro beschikbaar zou stellen voor niet-militaire steun aan de “gematigde oppositie der rebellen.” In tegenstelling met IS (die ook door de rebellen zou worden bestreden), is de Syrische oppositie net zoals o.a het Amerikaanse ministerie van Buitenlands Zaken en Barack Obama erop uit de Syrische president, Bashar al-Assad weg te krijgen; hij, de Syrische regeringstroepen en Russische strijdkrachten zijn, zo heet het, de hoofdverantwoordelijken voor de vreselijke tragedie die zich in dit Arabische land al enige tijd aan het voltrekken is. En daar ook de rebellen de strijd met IS hebben aangebonden en voorstanders zijn voor de verwijdering van al-Assad van de macht in Syrië, is het volgens onze Nederlandse politici goed om die te steunen. Het zijn de ministers, Bert Koenders (Buitenlandse Zaken), Jeanine Hennis (Defensie) en Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) die het geld hiervoor hebben apart gezet. www.volkskrant.nl/buitenland/nederland-trekt-3-miljoen-euro-uit-voor-oppositie-syrie~a3946170/ De waarheid is echter dat er totaal geen enkel verschil is tussen IS en de rebellen; beiden hebben gruweldaden gepleegd tegen de Syrische bevolking en om die reden zouden de rebellen dan ook niet moeten worden gesteund door de Nederlandse regering. Enige tijd geleden werd ons verteld dat het de regering van Assad zou zijn, die achter een van de gruwelijke gifgasaanvallen tegen de eigen bevolking zou zitten. Dit nieuws werd door een groot deel van de gevestigde media (waaronder ook die van Nederland), fluks, gezwind en snel verspreid als “absolute waarheid.” Maar:

“Bewijs voor de stelling, dat het troepen van Assad waren, is er niet. En de meer objectieve, niet met het Atlantisch streven verbonden media, zoals ‘Consortiumnews’ in de Verenigde Staten, houden het erop dat die gifgasaanval het werk was va ‘anderen dan Assad.’ Met het vooropgezette plan om de Verenigde Staten een excuus te geven om Syrië openlijk de oorlog te verklaren, na jarenlange subversieve activiteiten te hebben gesponsord. En dat ingrijpen van Poetin en Lavrov” (de Russische minister van Buitenlandse Zaken-TN) “dat voorkwam.” 

Het westen maakt al vele jaren gebruik van zogenaamd ‘neutrale organisaties’, de NGO’s, de ‘Thinktanks’, en zulke multinationals als ‘Google’, om de situatie in Syrië op scherp te zetten. Keer op keer wordt achteraf aangetoond dat foto’s gemanipuleerd zijn; getuigen werden verzonnen; beeldmateriaal uit andere bronnen werd gebruikt, die een andere lokatie tonen dan wordt beweerd, en ga zo maar door. Die rectificaties vind je vervolgens nooit terug in die Atlantische” (Westerse) “media, die stug het oorspronkelijke bericht, met de originele verdachtmaking, blijven herhalen.” http://www.stopdebankiers.com/weer-gifgas-syrie/

Een van de vele NGO’s ofwel Non-Governmental Organizations, is de National Endowment for Democracy. (NED) Vanwege haar subversieve (ondermijnende) praktijken binnen de Russische Federatie, heeft Vladimir Putin hier actie tegen ondernomen, wat tot nogal wat verontwaardiging in de gevestigde media heeft geleid. Het doel van NED was om een verandering van regime in Rusland te bewerkstelligen en er de samenleving te destabiliseren. https;//consortiumnews.com/2015/07/30/why-russia-shut-down-ned-fronts/ Maar wat de Nederlandse regering betreft, ziet die er geen been in, terroristische organisaties zoals de rebellen te steunen; tegelijkertijd horen we regelmatig dat Nederlandse Jihadisten die erin geslaagd waren uit de greep van IS te ontkomen en de thuisreis hadden gehaald, na aankomst in Nederland meteen in het gevang werden gezet! Maar zouden Koenders, Hennis en Ploumen daar dan ook niet thuis horen? Het antwoord laat zich waarschijnlijk niet zo moeilijk raden, dunkt ons!

bush-obama1

Evenals het verhaal dat Iraq de beschikking zou hebben gehad over massavernietigingswapens, is ook het verhaal dat Syrië (de regering-Assad en regeringstroepen) gebruik had gemaakt van gifgas tegen de Syrische bevolking, een flagrante leugen!

 

The New York Times: Medium voor het Verspreiden van Allerhande Verdachtmakingen, Fabels en Verzinsels. 

 

In het teletextbericht van NOS-teletext wat we hierboven hebben geciteerd, werd duidelijk gemaakt dat de informatie die The New York Times geeft, betrouwbaar zou zijn. Maar ís dit ook zo? Voormalig journalist voor The New York Times, Daniel Simpson, heeft echter een heel ander verhaal over deze krant te vertellen; aanvankelijk was hij als journalist enthousiast en idealistisch gestemd nadat hij bij deze krant was gaan werken. Later werden hem echter de ogen geopend betreffende de valse nieuwsverslaggeving waar The New York Times zich al die tijd mee bezig had gehouden. Later heeft hij er ook een boek over geschreven, “A Rough Guide To The Dark Side.” https://www.youtube.com/watch?v=mi92dspXZRY (“NY Times Peddles War Propaganda | Interview with Daniel Simpson”) En enige tijd geleden heeft de journalist, Udo Ulfkotte, een boekje opengedaan over de vele Europese journalisten die in dienst van de CIA allerlei leugenpropaganda en verzonnen verhalen over Vladimir Putin en Rusland verkondigden met het doel de emoties in Europa zodanig op te zwepen dat dit zou kunnen leiden tot een Derde Wereldoorlog! Als men dan toch “fact-checkers” in zou willen zetten, zouden die meer dan genoeg bergen aan werk te verzetten hebben om de talloze leugens van The New York Times alleen al te ontmaskeren! Het was eveneens The New York Times die als een van de eersten met het verzonnen verhaal kwam dat Saddam Hussein de beschikking zou hebben (gehad) over de zo gevreesde (maar tot nu toe nog niet gevonden) “massavernietigingswapens”!

coefzauw8aeiavu

Het was David Sanger hoofdcorrespondent van The New York Times die ooit eens meedeelde dat de instorting van de Twin Towers op 9/11 slechts toe te schrijven was aan de twee airliners die zich in deze gebouwen hadden geboord. De vereniging, Architects & Engineers for 9-11 Truth, heeft op haar eigen wijze duidelijk gemaakt dat men bij The New York Times kennelijk niet goed heeft gekeken!

 

Donald Trump vs De Amerikaanse Media. 

 

Donald Trump heeft gedurende de presidentsverkiezingen herhaaldelijk gezegd dat, “America will be great again.” Maar om zover te komen, heeft hij besloten om o.a. ook de media aan te pakken. Tijdens enkele van zijn speeches heeft Trump gezegd dat de Amerikaanse politiek te Washington corrupt is. En: “De oneerlijke Mainstream Media maakt eveneens deel, en een groot deel, van deze corruptie uit. Zij zijn corrupt. Zij liegen en verzinnen verhalen..”  “Als een voorbeeld van de machtstructuur waartegen ik te strijden heb, ATT koopt Time-Warner op en daarmee CNN, een deal die we onder mijn bestuur niet goed zullen keuren omdat het een concentratie is van teveel macht in de handen van een paar” (mensen). Dit en meer is te zien bij deze videoclip van Brother Nathanael Kapner: https://www.youtube.com/watch?v=fTwcwzqdPLk (“Will Trump Break The Media?”) Kapner laat ook zien, wie de wáre powerbrokers achter  nieuwsstations en bladen, CBS, NBC, ABC, CNN, Fox News, Chicago Tribune, Wall Street Journal, The New York Times etc. zijn; het zijn allen Joden! Kapner eindigt ermee te zeggen dat als Trump de media en pers niet aan zal pakken, zij hém neer zullen halen! En dit heeft men tijdens de presidentscampagnes trachtten te doen waarbij presidentskandidaat door diezelfde media -met uitzonderingen daargelaten- bijna met rust werd gelaten! Tevens werd er door de Joodse globalist en miljardair, George Soros, vlak nadat bekend was geworden dat Trump de nieuwe president zal zijn, een poging ondernomen om Trump flink de voet dwars te zetten door de vele anti-Trump-demonstraties in steden over heel Amerika te financiëren.

 

Hoe Zal Het Verder Gaan? 

 

Hoewel de toekomst van de Verenigde Staten (en daarmee met die van Europa) er nu wat beter uit zou kunnen gaan zien met Trump als aankomend president, is het nu uiteraard nog onduidelijk hoe de zaken zich verder zullen ontwikkelen. Zullen Trump en zijn regering in staat zijn, het machtige Amerikaans-Joodse mediaconglomeraat het hoofd te bieden? Zoja, dan is de kans aanwezig dat zich misschien ook hier in Europa positieve ontwikkelingen voor gaan doen. Zoniet….dan zal dit conglomeraat nog corrupter worden dan het al is en zal er aan de vrijheid van meningsuiting op het Internet en social media zoals we dit nu nog kennen, uiteindelijk een einde komen. Het is nl. om die reden dat er al reeds lange tijd wordt geroepen om maatregelen tegen alternatieve en “anti-Semitische” websites, videoclips op YouTube. Sommigen ervan zijn al uit de lucht gehaald met als pretext dat die het copyright van derden geschonden zouden hebben of dat die aan zouden zetten tot geweld. Laten we daarom hopen en bidden dat Trump en zijn bestuur in staat zullen zijn, de nodige hervormingen in  zowel de Amerikaanse politiek als de media door te voeren.

net

Pogingen door regeringsinstanties om het Internet onder controle te krijgen om zo van de vele alternatieve websites, videoclips etc. af te komen, zij als sinds lange tijd aan de gang…

 

Ton Nuiten – Zaterdag 19 November 2016.

 

Donald Trump, het Nationalisme vs het Globalisme (Internationalisme), Hillary Clinton, de Clinton Foundation, een Stukje Geschiedenis en…Iets over het Nederlands Koninklijk Huis en Haar Aandeel aan het Globalisme.

Woensdag 9 november 2016 zal historisch een mijlpaal in de recente geschiedenis van de Verenigde Staten zijn; op deze dag werd pas goed duidelijk dat Donald Trump definitief de nieuwe president van dit grote continent zal zijn! We zijn er getuige van geweest, hoe Trump door zowel de meerderheid van het Amerikaans-politieke establishment als de media belasterd, gekleineerd en afgeschilderd werd als een racist. Een van de tacktieken die door de globalisten ofwel internationalisten werd ingezet, was dat men een bandopname van jaren geleden had weten op te duiken waarop de woorden van Trump te horen waren dat, als je een ster bent, je met de vrouwen kunt doen wat je wilt. Bijna onmiddelijk daarna, kwamen er verschillende vrouwen naar voren met de melding dat die door Trump in het verleden onzedelijk betast zouden zijn. En om het verder even kort te houden, het enige wat de media ons trachtte aan te praten was dat Trump een racist en sexist zou zijn!Maar ondanks de grootschalige leugenpropaganda, zijn die er niet in geslaagd te verhinderen dat Trump uiteindelijk als de volgende president werd gekozen.

timetrumpanim

Een glimlachende Donald Trump, de nieuwe president van Amerika.

Nationalisme vs Internationalisme. 

 

Hoewel Donald Trump in het recente verleden nogal wat kleinerende uitspraken over vrouwen heeft gedaan, is het eigenlijk toch zo dat hij eerder een nationalist is.Het nationalimse is tegenwoordig al enige tijd een term die een bittere wansmaak in de mond van de globalisten (internationalisten) achterlaat. En dat is helaas ook zo bij velen onzer Nederlandse politici, uitgezonderd…Geert Wilders, fractievoorzitter van de PVV! Wat we hier dus hebben, is niets minder dan nationalisme vs internationalisme! Wat is nu nationalisme? Nationalisme is de idee waarbij het eerst wordt stilgestaan bij de behoeften van het eigen volk! Van vreemdelingen (vluchtelingen, migranten), die in een nationalistisch-gezind land komen te wonen, wordt verwacht (en dit is niet meer dan normaal), dat zij zich zullen onderwerpen aan de wetten van dat land. En als er op een bepaald moment teveel aan migranten een dergelijk land binnenkomen, wordt hier (en ook dít is niet meer dan wenselijk), een stop, een migranten-stop op gezet. Het zijn nu o.m. de zojuistgenoemde Geert Wilders, Marie Le Pen van het Franse Front National France die hierop hebben aangedrongen. Le Pen heeft o.a. gezegd dat “De tijd van de natiesstaat is terug.” https://www.theguardian.com/world/2016/sep/18/nation-state-marine-le-pen-global-mood-france-brexit-trump-front-national Eerder had een meerderheid van de Britten met hun voorkeur voor Brexit al duidelijk gemaakt dat zij niet tevreden waren met het globalisme.

 

Het Globalisme (Internationalisme) Nader Bekeken. 

 

Maar wat is nu het globalisme? Aanhangers van dit idee hebben hier een wereld in gedachten waarin de nationalistische staat voorgoed iets van het verleden zal zijn; de landsgrenzen en de nationale identiteit die elk land kenmerkt, zullen dan voorgoed zijn verdwenen.Een van de zaken waarmee men tracht een wereld zonder grenzen tot stand te brengen, is de enorme vluchtelingenstroom die sinds enige tijd gaande is. uit Libië, Iraq en Syrié is ondertussen een enorme stroom aan vluchtelingen op gang gekomen, op weg naar vnl. Europa en de Verenigde Staten. De reden dat die nu aan de gang is, is te danken aan o.a Bill Clinton, George Bush Sr. en Bush Jr., Barack Obama. Die hebben voor de vreselijke chaos, dood en verderf inde genoemde landen gezorgd. Zij (en vele anderen met hen), zijn aanhangers van het globalisme. We kunnen ons misschien nog herinneren wat Bush Sr. zei tijdens de Iraq-Kuweit-crisis waarbij de legers van Saddam Hussein het kleine oliestaatje, Kuweit, was binnengevallen. We zullen hier enkele hoogtepunten van noemen:

1: op 25 juli 1990 ontmoet de Amerikaanse ambassadeur voor Bagdhad, April Gillespie, de Irakese president, Saddam Hussein. Op dat moment zijn  de spanningen tussen Iraq en de kleine oliestaat, Kuweit, al enige tijd aan de gang. Gillespie maakt Hussein duidelijk dat de Verenigde Staten geen positie in zal nemen wat het Irakees-Kuweitisch vraagstuk betreft. Nadat de legers van Hussein Kuweit eenmaal binnen zijn gevallen, keert de Bush-regering zich plots 180 graden om; Hussein wordt gemaand Kuweit te verlaten. Zoniet, zal Amerika militair ingrijpen.

2: op 10 oktober 1990 legt een meisje wat beweert in Kuweit te zijn geweest, een schokkend getuigenis af voor de Verenigde Naties. Dit meisje, Nayirah geheten, vertelt over gruwelen die door de Irakese troepen in Kuweit zijn gepleegd. Die hebben er o.a. ziekenhuizen bezet waarbij die babies uit de couveuses hebben gehaald, op de grond gegooid om die daar te laten sterven. Zij zou daar zelf getuige van zijn geweest. Tot op dat moment was nog niet de hele Amerikaanse bevolking voor Amerikaanse interventie in Iraq te krijgen. De ommezwaai komt echter nadat Nayirah haar getuigenis voor de VN heeft afgelegd. Later blijkt dat Nayirah nooit in Kuweit is geweest; in werkelijkheid is zij de dochter van de Kuweitische ambassadeur in Washington. Het hele verhaal over de babies, couveuses en andere gruwelen die de Irakese troepen in Kuweit zouden hebben gepleegd, is gewoon verzonnen om hen die nog terughoudend waren betreffende maatregelen tegen Iraq, over de schreef te helpen! En dit is jammer genoeg gelukt.

3: het was de Amerikaanse pr-firma, Hill & Knowlton, die talloze videos met gruwelpropaganda over Hussein en diens troepen in Kuweit geproduceerd had en die over de hele wereld aan nieuwsstations toegezonden had. Die zonden dit “nieuws” weer uit naar het grote kijkerspubliek. Daar de televisiekijkers er niet van op de hoogte waren dat dat wat zij zagen slechts leugenpropaganda was, meenden die de waarheid te zien. En zo werd bijna iedereen geconditioneerd te geloven dat Hussein een wreed monster was.

4: wat tegenwoordig meer bekend is, is het feit dat Hussein nooit de beschikking heeft gehad over massavernietigingswapens. Toch maate dit deel uit van de leugenpropaganda om de Amerikaanse bevolking (en daarmee ook die van Europa) achter het Amerikaanse besluit Iraq binnen te vallen te krijgen. Ook de banden die Hussein zou hebben gehad met al-Qaeda, was eveneens slechts leugenpropaganda.

us-iraq-war4

Het meisje, Nayirah, wat onder tranen haar (achteraf valse) getuigenis voor de VN gaf over wat Irakese slodaten er in Kuweit aan gruwelen zouden hebben gepleegd

Het waren de globalisten die achter al deze leugens zaten. En hier vinden wij een vast patroon in terug; wie we ook maar kunnen noemen, Slobodan Miloseviç (die naar verluidt een Groot-Servië wilde stichten en samen met Karadziç en Mladiç verantwoordelijk gehouden werd voor grootschalige genocides), Muammar al-Gaddafi, dictator van Libië, Bashar al-Assad, de huidige president van Syrië (en wie nog meer), werden en worden door de gevestigde media eerst weggezet als wrede monsters. Nadat de toon eenmaal is gezet en het goedgelovige publiek eenmaal grondig en nauwekeurig is geconditioneerd en gehersenspoeld, wordt hen met groot mediaal machtsvertoon de (vermeende) misdaden gedetailleerd voor ogen geschilderd.

us-iraq-war3

Zelfs leden van de VN-Veiligheidsraad raakten geëmotioneerd vanwege het overtuigend klinkende, emotionele getuigenis van Nayirah.

Wat de ware geschiedenis betreffende Miloseviç en Servië betreft, kunnen we het goedgedocumenteerde boek, “Het joegoslavië tribunaal: De vermoorde onschuld van Slobodan Miloseviç Wie vermoordde Miloseviç en … waarom?” (Mayra Publications Nederland 2006) van Robin de Ruiter aanbevelen. Hij heeft deze hele zaak grondig onderzocht en kwam tot de conclusie dat mocht Miloseviç (die in die tijd al gearresteerd was en voor het Joegoslavië Tribunaal terecht stond), desondanks toch worden veroordeeld, dit zou zijn voor minieme vergrijpen! De ware reden dat Miloseviç opgepakt en voor het Tribunaal was gebracht, zo betoogt De Ruiter, is dat hij een een hindernis was voor de Nieuwe Wereldorde! Ook Miloseviç was niet meer dan een nationalist die zijn land bijeen wenste te houden en zich niet wenste neer te leggen bij de eisen van de globalisten! Miloseviç (die zichzelf verdedigde tijdens zijn proces daar hij geen advocaat wilde daar die hem van de kant der aanhangers der globalisten zou worden aangeboden), stond op het punt, voor de globalisten zeer belastende verklaringen af te leggen. Om dit te verhinderen, zo gaat De Ruiter verder, is hij in zijn cel in Den Haag vermoord. Op de bladzijden 13-15 geeft De Ruiter een beknopt maar helder beeld van de militaire tak van de NWO der globalisten, de Noord-Atalantische Verdragsorganisate ofwel de NAVO; op de bladzijden 15-18 geeft hij een beeld van de economische tak van de NWO, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) De NAVO werd aanvankelijk opgericht in 1949 om tegenwicht te bieden tegen de Sovjet-Russische dreiging. Na da val van het Communisme en het socialisme in Rusland zou dan ook de NAVO opgeheven moeten worden. Dit gebeurde echter niet en men kwam met allerlei motivaties om die te handhaven. Daarnaast had de NAVO niet langer een defensief karakter om Europa en de Verenigde Staten tegen een eventueel Sovjet-Russich offensief te verdedigen; later kreeg die een offensief karakter. Vanaf 1945, zo stelt De Ruiter, is men begonnen met de verovering van de wereld. Wat het IMF betreft, die heeft samen met de Wereldbank de landen, Zambia en Indonesië in chaos, dood en verderf gestort; Soeharto, die in het verleden president van Indonesië was, was uiteindelijk opgestaan tegen de globalistische elite. Het IMF (destijds o.l.v. haar hoofd, Camdessus), begon daarop de monetaire politiek van Indonesië te saboteren waar het dit maar kon. Het gevolg was (en dit maakte Camdessus tijdens zijn afscheidstoespraak duidelijk), dat hij en het IMF Soeharto dwongen af te treden. Het gevolg hiervan was weer dat Indonesië in grote armoede, religieuze intolerantie en een verwoestende burgeroorlog terechtkwam! (blz.17). De Ruiter schrijft verder dat hoewel het IMF en de Wereldbank bezig zouden zijn met de bestrijding van armoede, elk ontwikkelingsland wat met de beide instellingen te maken kreeg, er juist armer van is geworden! (blz.17-18) maar zowel de NAVO, het IMF en de Wereldbank zijn eigenlijk niets meer dan werktuigen in de handen van de globalistische elite om landen die hun nationale karakter niet prijs willen geven en hun recht op zelfbeschikking willen handhaven, uiteindelijk op de knieën te krijgen. Dat de volken van die landen tot zware armoede vervallen en in een burgeroorlog terechtkomen, zal hen een zorg zijn! De globalisten zijn eigenlijk niets meer dan een groep wrede en hebzuchtige lieden die een wereld zonder grenzen, een wereldregering en een verlaging van de levensstandaard van alle volken op het oog hebben. Kortom, zij zijn degenen die achter veel ellende in de wereld zitten, rampspoed, chaos, armoede en oorlog, door henzelf gecreërd achter de schermen! Tot nu toe hebben zij lange tijd hun zin gehad.

Recent is er iets vreemds gebeurd; Miloseviç is enige maanden geleden door het Joegoslavië Tribunaal van alle schuld aan etnische zuiveringsacties in Bosnië en Herzegovina ontheven; de schuld voor deze zuiveringen wordt nu ten laste gelegd aan Radogan Karadzic, die tot veertig jaar cel is veroordeeld! http://www.redactie-commuicatie.nl/milosevic-geen-schuld-aan-etnische-zuiveringen-in-bosnie Desondanks blijft Miloseviç voor het Joegoslavië Tribunaal toch een oorlogsmisdadiger. Men heeft er nl. boos op gereageerd dat men van plan is, een monument voor hem op te richten. http://www.redactie-communicatie.nl/joegoslavie-tribunaal-milosevic-oorlogsmisdadiger Vermoedelijk zou men er rekening mee gehouden kunnen hebben, dat de waarheid over Miloseviç toch eens uit zou kunnen komen en heeft men de schuld aan genocides maar van Miloseviç verschoven naar Karadziç! Dit deed men ook om er de aanklacht van genocide mee te handhaven; wat zou er gebeurd zijn als eens uit zou komen dat alles wat we over Miloseviç, Karadziç en andere Servische leiders via de gevestigde media gehoord hadden, regelrechte leugens zouden blijken te zijn! Miloseviç was nu net van plan dit ook te gaan doen; bij het Joegoslavië Tribunaal zag men het gevaar en werd er ingegrepen, dus was de enige oplosing dat hij dood moest. Het is ook van belang op te merken dat alles wat we via de gevestigde media over het proces tegen Miloseviç hebben gezien en gehoord, slechts gefragmentarische stukjes waren. We zouden toch mogen verwachten dat als Miloseviç, Karadziç etc. wérkelijk zulke aartsmisdadigers zouden zijn geweest, men de moeite zou hebben genomen, ons alles over het proces in een samenhangende reeks aan afleveringen getoond zou worden. Dit was echter niet het geval. De reden dat we slechts gefragmentarische stukjes te zien en te lezen kregen, was bedoeld opdat we de samenhang en daarme het grotere beeld niet zouden zien! En dit is niet slechts in het geval van Miloseviç, Karadziç etc. maar ook waar het Syrië aangaat. Is Bashar al-Assad wérkelijk een wrede dictator? Dat is wat we regelmatig horen. Als hij nu eens af zou treden, dan zou dit het begin zijn van democratische hervormingen in Syrië, zo is de algemene opvatting. Hier is een artikel van de hand van Andy Walton, van ChristianToday, wat op dinsdag 23 februari 2016. Uit dit bericht wordt duidelijk dat Assad zijn land bijeen tracht te houden door er o.a. de religieuze minderheden te beschermen tegen de terreur van IS. http://www.christiantoday.com/article/syrian,christian.leaders.assad.is.our.protector/80490.htm

is-13

Wijlen Slobodan Miloseviç, een der slachtoffers van de NWO.

Donald Trump vs Hillary Clinton. 

 

Waar het IS (ISIS, ISIL) betreft, komen we dan bij Hillary Clinton, die het globalisme een warm hart toedraagt. Nu wordt er beweerd dat Clinton wil dat Christenen in Amerika hun geloof In het Christendom zouden moeten verloochenen. Dit zou zij hebben gezegd gedurende een vrouwenconferentie op 23 april 2015 in New York. Het was de christelijke site, Shoebat.com die met dit nieuws voor de dag kwam. Op de site, http://www.snopes.com is de toespraak van Clinton op video te bekijken en te beluisteren. Wat heeft Clinton nu wérkelijk over het Christelijk geloof gezegd? We zullen hier een deel van haar speech van de video citeren:

“Some of you, I know, were with me in Being, back in 1995 at the United Nations World Conference on Women. Representatives from one hundred and eighty-nine countries came together to declare with one voice that human rights are women’s rights and women’s rights are human rights, once and for all. And finally, the world began to listen. And in the years that followed, we have seen change. We passed laws prohibiting violence against women, women elected to lead communities and countries, who makes significant strides in closing gaps in health and education for women and girls around the world. And last month, the Clinton Foundation and the Gates Foundation unveiled a sweeping new report that gathers twenty years of data from around the world to document how far we have come, and how far we still have to go. All the evidence tells us that despite the enormous obstacles that remain, there has never been a better time in history to be born female. Think about that!” (applaus van het publiek.) “A girl born twenty years ago in Tanzania, could not hope to one day own or inherit property. Today, she can. If she was born in the” (niet goed te verstaan), “there was a tragically high chance that her mother and even she would die in childbirth. Today, thankfully, that is far less likely. A girl born twenty years ago in Rwanda grew up in the shadow of genocide and rape. Today, she can be proud that women have lead the way out of that dark time, and now, more women serving in her country’s Parlement than anywhere else in the world. But the data” (onderbroken door applaus), “the data leads to a second conclusion that despite all this progress, we ‘re just not there yet. Yes, we nearly close the global gender gap in primary school, at secondary school remains out of reach for so many girls around the world. Yes, we have been increased the number of countries prohibiting domestic violence, but still, more than half the nations in the world, have no such laws on the books. And an estimated one in three women still experiences violence. Yes, we cut the maternal mortality rate in half, but far too many women are still denied critical access to reproductive healthcare and safe childhood. All the laws we passed, don’t count for much if they ‘re not enforced. Rights have to exist in practice, not just on paper. Laws have to be backed up with resources and political will, and deep-seated religious beliefs and structural biases have to be changed.” http://www.snopes.com/clinton-christians-must-deny-faith/

Waar het hier om gaat, is de emnacipatie van vrouwen wereldwijd, het terugdringen van huiselijk geweld en voortijdige dood onder vrouwen en babies. Clinton zegt hier dat de religieuze overtuiging en structurele vooroordelen hierbij zullen moeten veranderen. En niet alleen in het buitenland maar ook in de Verenigde Staten zelf. Hierbij had zij waarschijnlijk niet slechts het Christendom maar tevens de Islamitische (en overige religies) die Amerika en de wereld rijk zijn, in gedachten. Om kort te zijn, deze religies zullen zich mettertijd aan moeten passen aan de vooruitgang van de emancipatie van de vrouw. Hier zien we dat van er van alle religies de “scherpe kanten” moeten worden verwijderd. Dit zal dan geleidelijk leiden tot het opgaan van al deze religies in een mengelmoes,  één wereldreligie. Ook dit is een streven van de globalisten; net zoals de nationale identiteit van elk afzonderlijk land moet worden afgeschaft, zo moet ook de religieuze identiteit van elk der religies worden uitgewist. En dit zal dan moeten leiden tot zoals gezegd, één wereldreligie, een religie waarin eenieder van welke geloofsovertuiging ook, zich thuis kan voelen. Dit nu, is een streven van de globalisten d.m.v. de migrantenstromen die dankzij de chaos in het Midden_oosten tegenwoordig Amerika en Europa binnenkomen! Hierbij staat Hillary Clinton echter diametraal tegenover Donald Trump die de stromen aan migranten in Amerika juist in wil dammen en hen die er illegaal verblijven, weg wil sturen naar het land van afkomst. Tevens heeft hij al meerdere malen aangekondigd een grote en hoge muur tussen de grens van Mexico en de Verenigde Staten te willen bouwen om de illegale instroom van Mexicanen te weren. We vervolgen nu met de speech van Hillary; een eind verderop in haar toespraak tijdens de vrouwenconferentie te New York, zegt zij het volgende:

“We move forward when gay and transgender-women are embraced as our colleagues and friends, not fired from good  jobs becaus of who they love or who they are” (applaus), “We move forwarth when women who came to this country in search of a better life, can earn a path to citizenship.” (applaus.)

Hier zien we dat ook de menselijke geslachtsidentiteit moet worden uitgewist door de bevordering van trangenders en homosexualiteit. De vrouw is dan geen vrouw meer en de man is dan geen man meer (hoewel de transgender nog altijd sporen nalaat van zijn/haar oorspronkelijke man/vrouw-zijn.) Zo wordt het traditionele huwelijk tussen man en vrouw nog verder ondermijnd en zullen die in de toekomst nog zeldzamer worden. Uiteindelijk zulen de leden van het traditionele huwelijk er raar op worden nagekeken daar die zich nog altijd aan de “verouderde huwelijkstraditie” houden. En het is ook hier dat Hillary Clinton lijnrecht tegenover Donald Trump staat: Donald Trump vs Hillary Clinton! 

hillary-clinton-christians-must-deny-their-faith

Hoewel Hillary Clinton niet specifiek heeft gezegd dat Christenen hun geloof in het Christendom zouden moeten verloochenen, heeft zij op verhulde wijze wel duidelijk gemaakt dat alle religies zich uiteindelijk aan moeten passen aan de wereldwijde vrouwenemancipatie, homosexualiteit en transgenders. Op deze wijze zullen Christenen, Islamieten en andere religies iets van hun geloof prijs moeten geven. En voor Christenen betekent dit inderdaad het verloochenen van het (bijbelse) Christendom!

Massademonstraties. 

 

Terwijl we dit schrijven, kwam het nieuws door dat er in verschillende Amerikaanse steden massademonstraties tegen Donald Trump worden gehouden. Naar aanleiding van wat we hierboven schreven, is het ook niet verwonderlijk dat de protesten voornamelijk (zoniet alleen) gericht zijn tegen het politieke programma van Trump betreffende homosexualiteit en de migrantenkwestie! Demonstranten maakten tijdens interviews met camerateams van nieuwszenders duidelijk dat zij liever Hillary Clinton als president hadden gehad. Ook dat is niet verwonderlijk daar die door de pro-homo en transgender propaganda intussen volkomen geconditioneerd zijn, homosexualiteit en transgenders als normaal te zien! En wat de miljoenen aan illegale vreemdelingen die er in de Verenigde Staten verblijven en door Trump zullen worden weggestuurd betreft, was dit voor de demonstranten niets anders dan “racisme.”

 

Hillary Clinton & IS. 

 

Wat de Clinton-Foundation naast het bevorderen van homosexualiteit en transgenders ook doet, is dat die de terreurorganisatie, IS, steunt! En IS, zo luidt het, haat de homosexuelen en brengt die om het leven! Dat Hillary Clinton IS via de Clinton Foundation van haar en haar man, Bill Clinton, steunt, is naar buiten gebracht door Julian Assange, oprichter van Wikileaks. thefreethoughtproject.com/wikileaks-exposes-clinton-isis/ (“Wikileaks Exposes Hillary’s Stunning Connection to ISIS — Mainstream Media Blackout Ensues.”) Naast Hillary Clinton zijn hier nog andere personen bij betrokken. De Clinton Foundation is een stichting die zich tevens bezig houdt met andere grensoverschrijdende activiteiten zoals het creëren van burgelijke onlusten. Hillary Clinton ontvangt haar opdrachten van een der globalisten, de Hongaarse Jood, George Soros. Via verschillende contactpersonen maakt Soros aan Clinton duidelijk wat zijn orders zijn. Ook dit is door Wikileaks naar buiten gebracht. Een van de contactpersonen die de bevelen van Soros aan Hillary Clinton doorgeeft, is Chris Stone.  En de orders die Hillary Clinton ontvangen heeft, is het via de stichting van haar en haar man, het creëren van gewelddadige massademonstraties. Het doel van dergelijke gewelddadigheden is het destabiliseren van de samenleving opdat die langzamerhand rijp zal worden gemaakt voor de acceptatie van een globalistische wereldregering! Soros, Hillary Clinton en de stichting hebben ook achter de destabilisatie van de samenleving in Oekraïne in 2014 gezeten. Hierbij werden gewelddadige extreem-rechtse neo-nazigroepen gefinancieerd. Soros zelf heeft zijn eigen foundation, de Open Society Foundation. In een zeer onthullende video-clip wordt o.a. het volgende over Hillary Clinton gezegd:

“Ladies and gentlemen, the evidence speaks for itself; Hillary Clinton is a pawn being used by much more powerful people. She is a tool in the hands of a cartel of globalist and Zionist bankers  who are hell-bend on taking over control of America and wresting the rights of the American people away from us. Perhaps no Presidential election in modern history has been as contentious as confusing or as dangerous as the one before us in 2016.” https://www.youtube.com/watch?v=47f5SG7eQ9E (“WIKILEAKS Proves Hillary CLINTON Working for George SOROS”)

 

Globale Connecties. 

 

Het zijn echter niet slechts Bill en Hillary Clinton met hun Clinton Foundation die ondergeschikt zijn aan George Soros. Diens wereldwijde ofwel globale connecties strekken zich zelfs uit tot het Nederlands Koninklijk Huis! Het is prinses Mabel Wisse -Smit die eveneens bepaalde activiteiten uitvoerde voor Soros. We kunnen ons misschien nog herinneren dat Mabel Wisse -Smit in opspraak was gekomen vanwege haar relatie met drugsmafia-baas, Klaas Bruinsma, de Nederlandse Al Capone. Deze zaak die ook wel bekend was als Mabel-Gate, hebben de gemoederen hier enige tijd bezig gehouden. Geleidelijk aan echter, verdween deze zaak naar de achtergrond om daarna uit het publiek gezichtsveld te verdwijnen. Zoals ook bekend is, is Johan Friso na een ski-ongeluk op 12 februari 2012 in de Oostenrijkse plaats, Lech, in een coma geraakt en later overleden. Nu hebben we wat informatie over Johan Friso en Mabel Wisse-Smit gevonden, en wel van de hand van Micha Kat & Jurriaan Maessen. Het dateert van 29 juli 2010, circa anderhalf jaar voor het noodlottige ski-ongeval en het latere overlijden van Friso:

“His” (prins Johan Friso’s) “wife Mabel, just before beginning a relationship with the Dutch Al Capone, became (1997) director of the Brussels-based Open Society Institute, a play toy of billionaire-investor (and prominent Bilderberger) George Soros. Until recently, she worked for this organisation from its London office.” 

Verderop lezen we het volgende over Johan Friso:

“Johan Friso is the grandson of Bilderberg-founder Bernhard and the son of Queen Beatrix who, according to knowledgeable sources, holds the third position in the current Bilderberg hierarchy. Sources say Beatrix once took Friso with her to a Bilderberg meeting. This seems all the more factual as we take into consideration the strong- and up to now  still largely unpublished- ties between Friso and prominent Bilderberger James Wolfensohn, former president of the World Bank, a prime Bilderberg-tool in establishing the NWO” (Nieuwe Wereldorde) Since 2006 Friso acts as managing director for Wolfensohn & Company in the London office of the firm.” 

Ook hebben Kat en Maessen het over de grensoverschrijdende activiteiten van globalistische instellingen als het IMF en de machtige investeringsbank, Goldman Sachs: (*)

“In short: with organizations like these it’s all about bringing weak countries into the NWO power structure by ‘advising’ them to take on large loans -from the World Bank, the IMF, Goldman Sachs- that they can never pay back. The loaner then can lay hands on natural resources of the debtor, other valuable assets like harbors and airports and even exert political backing for NWO-related proposals in organizations like the VN and WTO.” (Wereldhandelsorganisatie WHO) “This is the game Perkins describes and Wolfensohn excels in, with the help of the Dutch prince Johan Friso of Oranje-Nassau. Interestingly enough, this type of work of Friso as a ‘royal hitman’ is exactly the same category as what his wife Mabel is doing as a party-girl for George Soros and for an organization named The Elders of which she is (since 2008) director, an ‘independent group of eminent global leaders’ brought together by Nelson Mandela with names such as Jimmy Carter, Kofi Annan and Desmond Tutu; thid group ‘takes initiatives’ on behalf of countries as Sudan and Zimbabwe.”

En verder lezen we dit:

“These activities of Friso have never been published by Dutch media outlets and have only become known through the website of Wolfensohn & Company short business biography of Friso”….”The same applies to Friso’s co-foundership of MRI Centre that excels in body scanning techniques for the medical sector. The same Wolfensohn website also sheds some light on what Friso was doing with Goldman Sachs where he was the executive director from 1998 to 2003. Friso was into investment banking in the sectors media and technology and was also assigned to Goldman Sachs Capital Partners, the private equity arm of Goldman Sachs. This banking conglomerate is these days considered as a criminal organization pur sang and countries like Spain, Greece and Germany have stopped doing business with Goldman’s suicide bankers as they ‘ve been called by journalist Max Keiser. Currently, GS is investing through its Capital Partners VI fund (more than 20 billion dollars.) No doubt Friso was hired by GS to look for high potential possibilities in the field of Big Brother technologies for optimizing the NWO control grid of the world population through micro-chipping, radio-tracking, body-scanning, and satellite spying.” http://www.infowars.com/grim-tidings-from-the-netherlands-prince-bernhards-grandchildren-continue-bilderberg-legacy/ (Hier is tevens een verslag te vinden van de overige leden van het Koniklijk Huis der Oranjes.) Wel, wat we hier hebben gelezen, verschilt totaal met wat ons in het weliswaar aardige doch zinloze royality-programma “Blauw Bloed”, wat door Jeroen Snels op de zender, NPO 2 wordt gepresenteerd!

is-14

De Joodse globalist & miljardair, George Soros.

Die Israël-Kritische Globalisten! 

 

Verder dient er nog het volgende te worden opgemerkt: Mensen zoals Jimmy Carter en Desmond Tutu, die zich in het verleden regelmatig kritisch over de schending van de mensenrechten van de Palestijnen door de Israëlische regering hebben uitgelaten (en terecht overigens), maken echter deel uit van dezelfde organisaties die een Nieuwe Wereldorde voorstaan! Jimmy Carter heeft in het recente verleden zelfs een boek geschreven, “Palestine Peace not Apartheid”, waarin hij het Israëlische beleid tegenover de Palestijnen scherp veroordeelt. Nochtans is/was hij lid van de Trilateral Commission, weer een andere globalistische organisatie die aanstuurt op een wereldregering in een Nieuwe Wereldorde! Die Israël-kritische globalisten toch!

 

Complotdenkers vs Zwart-Wit-Denkers. 

 

Voor velen die opgegroeid zijn met de idee dat een Joodse miljardair zoals George Soros nooit en tenimmer een extreem-rechts neo-nazigroep zou financiëren, is dit amper of gewoon niet te begrijpen. Wanneer die een dergelijk verhaal te horen krijgen, denken die dat dit wel een verzinsel van een “anti-Semiet” móet zijn! Mensen die dit geloven, denken (as usual) in zwart-wit; de goeden zijn de goeden en de slechten zijn de “anti-Semieten.” (Vooral de christen-zionisten en leden van de charismatische beweging waarbij het goddeloze Israël hoog in het vaandel staat, zijn wat dit betreft, ware zwart-wit-denkers.) Zij beschouwen de idee van een Jood die nazi-groeperingen financieert, als een verzinsel van complotdenkers. Het enige probleem voor hen, is dat die “complotdenkers” in het verleden meer dan eens gelijk hebben gehad! Zo hebben we dus dit: complotdenkers vs zwart-wit-denkers. 

 

Hoe Nu Verder? 

 

Op 20 januari 2017 zal Donald Trump worden beëdigd als de volgende president van de Verenigde Staten. Tijdens de presidentsverkiezingen heeft hij al meerdere malen te kennen gegeven, de corruptie van Hillary Clinton te ontmaskeren. Het is daarom dan ook niet vreemd dat Trump sprak van o.a. diepgaande corruptie wat Clinton betreft. Aan Alex Jones van InfoWars, heeft Trump beloofd dat hij de beerput rondom Clinton aan zou pakken. https://www.youtube.com/watch?v=pDZR-t0Vr7E (“Donald Trump Kept His Promise To The Alex Jones Show”)  Maar al voordat Trump zal worden geïnstalleerd als president, hebben zich donkere wolken boven Amerika verzameld in de vorm van de genoemde massademonstraties. Vermoedelijk zullen de media de zaak betreffende deze demonstraties zo verdraaien door door die toe te schrijven aan Donald Trump! Het is echter niet uitgesloten dat Soros en de Clinton Foundation ook deze massademonstraties op touw hebben gezet! En wat blijkt? Na enig zoeken vinden we gegevens die uitwijzen dat George Soros inderdaad de aanstichter is van deze massademonstraties waarvan er sommige met het nodige geweld gepaard gingen! http://www.thefreethoughtproject.com/soros-trump-protests-revolution/

 

Een Aanslag? 

 

Op vrijdag 10 november, was er een bizar spotje te zien bij De Wereld Draait Door, waar een meisje door een interviewer werd gevraagd of zij wist dat Trump dooodgeschoten was. Het meisje reageerde geëmotioneerd, zei wat en liep daarna verder. De korte clip is hier terug te zien. http://www.dumpert.nl/mediabase/6937181/b6cb7851/trump_doodgeschoten_.html Nogmaals, het is een bizarre en knullige grap die wat ons betreft eigenlijk niet door de beugel kon, maar dit zou nu iets zijn wat zou kunnen gebeuren; wijlen John Fitzgerald Kennedy, wilde de CIA en de globalisten aanpakken. Uiteindelijk werd het zijn dood. De officiële redenering was dat de eenling, Lee Harvey Oswald, verantwoordelijk zou zijn voor de moord op Kennedy; hij zou volgens het bedrieglijke rapport van de Warren-Commissie geheel op eigen houtje hebben gehandeld. Later bleek echter dat er veel meer achter zat nl. dat dit een samenzwering was geweest! Het is uiteraard niet te hopen, maar dat er ook in de naaste of iets verder verwijderde toekomst een dergelijke aanslag op Trump gepleegd zal worden, is helaas niet uit te sluiten! En er is enige tijd geleden inderdaad een aanslag op het hoofdkwartier van Trump in Hillsborough in de Amerikaanse staat, North Carolina, gepleegd d.m.v. een Molotov-coctail. https;//www.youtube.com/watch?v=ZEjBV3moFdY (“FIREBOMBED – Trump Republican Headquarters in NC”) We kunnen alleen maar hopen dat dat deel van de Amerikaanse bevolking dat wel op hem heeft gestemd, pal achter hun nieuwe president zal gaan staan en dit ook zullen blíjven doen. Er zijn immers machtige en invloedrijke globalistisch-zionistische vijanden die het hoofd van Trump maar al te graag op een schaal aangeboden wensen te krijgen!

 

Maar Waaróm…? 

 

Maar daar Trump een pleitbezorger voor de staat Israël is, hoe kán het dan dat zionistische globalisten zich desondanks tegen hem hebben gekeerd? Wel, Trump heeft tijdens de presidentsverkiezingen herhaaldelijk verkondigd dat “I will make America great again!” En aangezien hij van Amerika weer een economisch en financieel geweldige, sterke en  natie wil maken, wil dit eenvoudig zeggen dat hij dan ook de Amerikaanse belangen prioriteit zal geven. En dit is nu net tegen de zin van de Amerikaans-Joodse lobby, die tot nu toe juist altijd de belangen van Israël boven die van de Verenigde Staten hebben gesteld. De Joodse lobby die dit “gevaar” ondertussen heeft onderkend, heeft zich inmiddels in het geweer tegenover Trump opgesteld. En nu begrijpen we ook, waaróm de Amerikaans-Joodse globalist, George Soros, al die massademonstraties in steden over heel Amerika heeft georganiseerd! Moge Donald Trump ondanks dat hij met zeer machtige (en zeer kwaadaardige) globalistische organisaties te doen heeft. toch de kracht en de wijsheid vinden om een gunstige omwenteling in de Verenigde Staten te bewerkstelligen!

 

Ton Nuiten – Zaterdag 12 November 2016.

 

(*) Het was Goldman Sachs, de Amerikaans-Joodse investeringsbank (waarvan de economische en financiële tentakels zich tot in financiële en economische instellingen over heet Amerika, Europa en China uitstrekken) die eigenlijk de economische crisis van 2008-20013, samen met andere topbanken hebben veroorzaakt. De toenmalige Joodse globalist en directeur van Goldman Sachs, LIoyd Blankfein, vertelde in die tijd eens dat hij “het werk van God” deed. Wat hij hiermee waarschijnlijk aangaf, was dat hij de creatie van de crisis als “een werk van God” beschouwde! Sindsdien zijn er miljoenen huishoudens in de Verenigde Staten en Europa dankzij Blankfein’s “werk van God” financieel in grote moeilijkheden gekomen: mensen zijn hun huis kwijtgeraakt, zijn  aan de armoedestaf beland, zijn hun baan kwijtgeraakt. En de daaropvolgende harde bezuinigingen die er vervolgens overheen kwamen (en waar we nóg mee zitten), hebben het voor ons, de gewone burgers, beslist niet gemakkelijker op gemaakt!)