“Icescream”: Een Overbodige Roep van Enkele Eenzamen in de Ijzige Wildernis; het Nieuwe Fenomeen “Klimaatvluchtelingen” & het Eiland Tuvalu, Wat Maar Niet Wil Zinken.

Vanavond (vrijdag 16 maart) zal het eerste deel worden uitgezonden en op 23 februari a.s. het tweede deel. Het laatste deel zal te zien zijn op 2 maart. Waar we het over hebben? Juist, weer een documentaire over de alarmerende toename van de werelwijde global warming! Het is de Evangelische Omroep (EO) die deze driedelige serie uit zal zenden. Hoofdrolspeelster in deze gedramatiseerde documentaire is Bernice Notenboom, een “klimaatjournalist”, die met vijf jonge ondernemers op Spitsbergen is geweest om daar persoonlijk getuige te zijn van de geleidelijke aftakeling van de ijsvlakten aldaar, “…want nergens zijn de gevolgen van de klimaatverandering meer zichtbaar dan daar”. Ook is Notenboom op de Noordpool geweest, waar zij samen met de NASA onderzoek heeft verricht. Nu kan het de gewone Nederlander misschien maar weinig schelen of er nu wél of geen ijs op de Noordpool te vinden is, maar, “Wij willen laten zien hoe benard het eraan toe is.” https://portal.eo.nl/over-de-eo/pers/artikel/2018/01/eo-serie-icescream-geeft-alarmerend-beeld-van-klimaatverandering/

 

Zeer Verontrustend. 

 

De documentaire hebben we -hoe kán het ook anders- uiteraard nog niet gezien. We zullen wel de moeite nemen om de eerste aflevering te gaan bekijken. Maar af te leiden uit wat er op de aangegeven site van de EO allemaal over die klimaatverandering te lezen is, klinkt het inderdaad allemaal heel verontrustend en alarmerend. En die vijf jonge ondernemers die met Notenboom waren meegegaan? Zijn die nu zij getuige zijn geweest van het geleidelijke verval van het ijs, van plan om er zowel hun bedrijfsleven als persoonlijke leven hierop aan te passen? Na de vele documentaires en artikelen die we tot nu toe te zien en gelezen hebben, kan het niet anders of het antwoord zal tegeneen zekerheid aangrenzende waarschijnlijkheid een groot en luid, “Ja!” zijn. En … dit moet natuurlijk ook persé van toepassing zijn op al die Nederlanders die het een worst zal zijn of er nu wel of geen ijs te vinden is (zoals schrijver dezes bijvoorbeeld!)

 

“Klimaatvluchtelingen”: Een Nieuw Fenomeen. 

 

Ten zuiden van Kiribati en ten Fiji en Wallis, ligt het tropische eiland, Tuvalu. Gezien dat dit eiland in tropische sferen verkeert, moet het er gezellig toeven zijn. Of … misschien toch niet? Op 14 augustus 2014, wist Sterre Lindhout van De Volkskrant te melden dat leden van een gezin van Tuvalu naar Nieuw-Zeeland gereisd waren om er asiel aan te vragen vanwege de klimaatramp die dit eiland zou bedreigen. En zo ontstond er een nieuw fenomeen, de “klimaatvluchteling.” https://www.volkskrant.nl/buitenland/gezin-uit-tuvalu-eerste-klimaatvluchtelingen-ter-wereld~a3718030/

 

Tuvalu: het Eiland wat maar Niet Wil Zinken. 

 

Nu zou het zo zijn dat dit eiland, Tuvalu genaamd, hét eiland bij uitstek is, wat nu het meest en vaakst in de kijker staat bij alarmerende klimaatologen. Want vanwege de sterk reizende zeeniveaus zal het binnen korte of latere tijd voorgoed onder de natte golven der vergetelheid verdwijnen. Je zou dus kunnen zeggen dat dit Tuvaluaans gezin er al het goede aan gedaan heeft, dit geleidelijk aan zinkende schip te verlaten voordat het te laat is. Het is nl. Tuvalu (wat deel uitmaakt van een eilandengroep), wat bij wijze de graadmeter zou zijn om vast te stellen, hoevér de klimaatopwarming al gevorderd zou zijn. En nu komt de waarheid naar boven: wetenschappers aan de University of Auckland, hebben de geografische veranderingen van deze eilanden die vanaf 1971 tot 2014 plaatsgevonden hebben, bestudeerd. Hierbij heeft men gebruik gemaakt van zowel satellietbeelden als luchtfotos. Zij kwamen hierbij tot de conclusie dat het grondgebied van de eilandengroep zich eerder uitgebreid had dan dat die geslonken zouden zijn. Met andere woorden: deze uitbreiding van de eilanden -waaronder uiteraard ook Tuvalu zelf- wijst er eerder op dat ondanks dat het zeeniveau er tweemaal zo hard steeg, er geen enkel gevaar is dat die uiteindelijk voorgoed ten onder zouden gaan! En dit brengt dan weer met zich mee dat de klimaatopwarming, “global warming” (of hoe men het ook noemen wil), niet meer dan op “ijzig drijfzand” is gebaseerd! http://www.breitbart.com/big-government/2018/02/09/delingpole-sinking-pacific-island-actually-getting-bigger-shock/ Zou het nu niet beter zijn geweest dat zowel Bernice Notenboom als het Tuvaluaans gezin eerst een bezoek gebracht zouden hebben aan de Universiteit van Auckland? Dit zou naar onze mening eerder een goed besluit zijn geweest!

 

Ton Nuiten – 16 Februari 2018.

Dresden 13-15 Februari 1945; “Wie Gross ist die Zahl der Opfer?” & Die Rote Antifa und Ihre “Die Deutsche Opfermythos”.

Vandaag is het 73 jaar geleden dat de Geallieerden (Amerikanen en Britten), verschillende massale terroristische vuurbombardementen uitvoerden op het “Florence aan de Elbe” zoals de Duitse stad, Dresden,  vóór WW II werd genoemd. Naast vele Dresdenaren, was de stad gevuld met toegestroomde vluchtelingen uit het Ooosten, op de vlucht geslagen voor de naderende Sovjet-legers. aangezien toe al bekend scheen te zijn wat die in Oost-Europa aan vreselijke misdaden hadden gepleegd, was het dan ook niet vreemd dat talloze vluchtelingen uit die regio naar Duitsland waren gekomen. Een groot deel van deze mensen kwam terecht in Dresden. Uiteindelijk was de stad zo vol dat die vluchtelingen die later in Dresden arriveerden, te horen kregen dat zij elders in Duitsland een plek moesten zien te vinden. Gedurende de oorlog had Dresden nog geen masaal geallieerd bombardement meegemaakt. Maar toen kwam de nacht van 13 op 14 februari:

“In de nacht van 13 februari daalden honderden bombardementsvliegtuigen van de Royal Air Force (RAF) in twee golven neer op Dresden waarbij die hun dodelijke vracht zonder onderscheid over de stad afwierpen. De luchtverdediging van de stad was zo zwak dat er slechts zes Lancasters werden neergehaald. Tegen de morgen hadden circa 800 Britse toestellen 1.478 ton aan bommen en brandbommen op Dresden afgeworpen waardoor er een grote vuurstorm gecreëerd werd en het grootste deel van de stad verwoest werd en er talloze burgers werden gedood. Later de dag, terwijl overlevenden hun weg uit de smeulende stad zochten,  begonnen 300 Amerikaanse bommenwerpers met het bombarderen van de spoorwegen, bruggen en de transportsectors van Dresden, waarbij er duizenden meer werden gedood. Op 15 februari zetten nog eens 200 Amerikaanse bommenwerpers hun aanval op de infrastructuur van de stad voort. Alles bij elkaar genomen, wierpen de bommenwerpers van de Amerikaanse 18e Air Force 954 ton aan bommen en 294 ton aan brandbommen op Dresden af. Gedurende drie andere aanvallen voor het einde van de oorlog, wierp de 18e Air Force nog eens 2.800 ton aan bommen af”. 

“Daar er zich tijdens de geallieerde aanvallen een onbekend aantal vluchtelingen in Dresden ophielden, is het onmogelijk vast te stellen, hoevele burgers er precies om het leven kwamen. Na de oorlog berekenden onderzoekers uit verschilende landen en met verschillende politieke motieven het aantal gedode burgers vast op als zo laag als 8.000 tot meer dan 200.000. Vandaag variëren de schattingen van 35.000 tot 135.000. Te beoordelen van fotos van Dresden ná de aanvallen waarbij de paar gebouwen die er nog stonden volkomen verwoest werden, is het onwaarschijnlijk dat er slechts 35.000 van de circa miljoen in Dresden die nacht om het leven gekomen zijn. Kelders en andere schuilplaatsen.  zouden een magere bescherming zijn geweest tegen een vuurstorm die tot honderden graden Fahrenheit” (1500 graden Celsius-TN) ” verhitte vergiftigde lucht met de snelheid van een hurricane over de stad blies”.  http://www.history.com/this-day-in-history/dresden devastated

dresden_alles-gute-kommt-von-oben

“Die Bombardierung Dresden: Wie gross is die Zahl der Opfer?” (Het Bombardement Dresden: Hoe groot is het Aantal Slachtoffers?)  

 

Nu hebben we een Duitstalige video gevonden waarin wordt meegedeeld dat als zou het aantal slachtoffers wat er tijdens de vuurbombardementen op Dresden om het leven kwam, niet zo hoog zijn geweest als aanvankelijk berekend was. Deze korte doch zeer informatieve clip begint als volgt met de bovenstaande titel, Die Bombardiering Dresdens: Wie gross ist die Zahl der Opfer?” https://www.youtube.com/watch?v=X5AjqBsgQ4 Dan zijn er de volgende woorden te lezen:

“Bei den Luftangriffen auf Dresden wurden in vier nächtlichen angriffen vom 13 bis 15 Februar 1945 weite Teilen der Stadt durch Britische und Amerikanische Bomber schwer beschädigt”. (Tijdens de luchtaanvallen op Dresden werden gedurende vier nachtelijke aanvallen van 13 tot 15 februari 1945 grote delen der stad zwaar beschadigd).

“Die genaue Zahl der Opfer ist Ungewiss”. (Het juiste Aantal Slachtoffers is Onzeker).

“Der “Report of Joint Relief 1941-1946″ des Internationalen Rote Kreuzes” nennt einer Opfer Zahl von 275.000″.  (Het “rapport of Joint Relief 1941-1946” van het Internationaal Rode Kruis noemt een slachtofferaantal van 275.000).

“Am 31. 07 1992 nennt die Stadtverwaltung von Dresden eine Opferzahl zwischen 250.00 und 300.000”. (Op 31-7-1992 geeft het stadsbestuur van Dresden een slachtofferaantal op (van) tussen (de)  250.000 en 300.000).

“Laut Einwohnermeldeamt der Stadt Dresdens sind bei Kriegsende fast 200.000 personen Verschwunden”. (Volgens het Kadaster van de stad Dresden zijn er tijdens het einde van de oorlog zeker 200.000 personen verdwenen).

“Um den Rechtsextremismus keine Vorschub durch hohe Opferzahlen zu Leisten, wurde ein Kommission eingesetzt, die die Zahlen revidieren sollte”. (Om het Rechts-extremise geen voorschot te geven opdat het geen hogere aantallen slachtoffers zou presenteren, werd er een commissie ingesteld die deze offers zou herzien. (ietwat vrij vertaald)

“Diese Kommission kam zu folgendem Ergebnis: Höchstens 25.000 Menschen, aber wohl eher ‘nur’ 18.000 seien Umgekommen”. (Deze commissie kwam tot de volgende conclusie: Hoogstens 25.000 mensen, doch veeleer zijn het er ‘slechts’ 18.000 die omgekomen zijn).

“Störende aussagen von Zeitzeugen ignotierte die Kommission oder diffamierte sie als rechtsradikale Lügen und Falschungen, obwohl Amerikaner und Briten die Aussagen bestätigten …” (Storende getuigenissen van getuigen van die tijd negeerden die commissie of belasterden die als een rechtsradicale leugen en zwendelarij terwijl Amerikanen en Britten deze getuigenissen bevestigden…).

“Deshalb gilt die durch die Kommission aus politischen Gründen revidierte Opferzahl unter seriösen Historikern als höchst umstritten”. (Derhalve geldt het door de commissie op politieke gronden herziene offeraantal onder serieuze historici als hoogst omstreden).

“Wie kontten sich das “Internationale Rote Kreuz” und die Stadtsverwaltung  Dresden nur so irren? Deren damaligen Zahlen gelten heute als “rechtsradikalen Lügen”… (Hoe konden het “Internationale Rode Kruis” en het stadsbestuur van Dresden toch zo dwalen? Deze toenmalige aantallen (slachtoffers) gelden heden als een “rechtsradicale Leugen”..).

Uit het bovenstaande zal wel duidelijk zijn, wát er precies bedoeld is; kwamen het Internationale Rode Kruis en het stadsbestuur van Dresden eerder met een hoger aantal slachtoffers die er tijdens de vuurbombardementen op Dresden omgekomen zouden zijn, de commissie die later ingesteld werd om het juiste aantal slachtoffers te beoordelen, reduceerden het aantal slachtoffers aanzienlijk, en wel op “politieke gronden”! En de hogere aantallen zoals die door de twee genoemde instellingen eerder waren opgegeven, zouden een “leugen” afkomstig van “rechts-extremisten” zijn. Vandaar de term, “rechtsradicale leugen.” 

 

Antifa = Antichristelijk. 

 

Vervolgens is er op de video een foto te zien van Linkse Fascisten die een spandoek ophouden met de slogan, “The Show Must Go On.” 

“Heute fordern Linksfaschisten unter de Motto “…the show must go on”  eine erneute Bombardiering deutscher städte”. (Heden eisen Linkse fascisten onder het motto “…the show must go on” nieuwe bombardementen van Duitse steden).

“Das dabei wieder Juden sterben würden, ist den angeblichen Antifaschisten völlig gleichgültig!!” (Dat hierbij weer Joden zouden sterven, laat de vermeende antifascisten volledig koud!!).

“Wo bleibt da der “Aufstand der Anständigen” und der “Kampf gegen Links”?  (Waar blijft er de “Opstand der Fatsoenlijken” en de “Strijd tegen Links”?).

“Wir verneigen uns for den Toten die der 2. Weltkrieg auf allen Seiten geforderd hat”. (Wij buigen ons voor de doden die de Tweede Wereldoorlog van alle partijen geëist heeft).

Wat de “Aufstand der Anständigen” betreft, wordt hier het volgende mee bedoeld: Waarom doet de beschaafde samenleving (in dit geval in Duitsland), niets tegen dit soort van antifascitsch-linkse provocaties waarmee ogeroepen wordt voor hernieuwde vuurbombardementen op Duitse steden waarbij ook weer Joden net als tijdens WW II, weer zouden sterven? Waar bljft de strijd tegen Links die dergelijk gedachtengoed ongehinderd verspreidt? Het zgn Antifascisme ofwel Antifa, kan daarom dan ook slechst als Antichristelijk worden bestempeld!

“Alles Gute Kommt von Oben” en “Bomber Harris Superstar Dir dankt die Rote Antifa”.

 

De antifascistische demonstranten op de foto die in de video getoond worden, zijn echter niet de enigen die hernieuwde vuurbombardementen op Duitse steden eisen. Er is nl. ook een groep antifascisten met een spandoek op een foto te zien, waarop de volgende woorden te lezen zijn:

“Alles Gute Kommt von Oben”. (Al het Goede Komt van Boven).

Waarmee die te kennen geeft dat de bombardementen toch wel iets goeds zouden zijn daar die “von Oben” ofwel van boven, van de Amerikanen en Britten uit het Duitse luchtruim, afkomstig waren! Een andere groep houdt een spandoek op met deze woorden:

“Bomber Harris Superstar Dir dankt die Rote Antifa”. (Bomber Harris Superstar de Rode Antifa dankt u).

Het was “Bomber Harris”, de man die verantwoordelijk was voor de gruwelijke vuurbombardementen op de Duitse steden zoals Dresden. En het is de Rode Antifa (Rode Antifascisten) die hem hiervoor prijzen en danken! En wat hier nu zo opvallend aan is, is dat er leden tussen staan met de Israëlische vlag! http://www.tomatobubble.com/operation_dresden.html En dit maakt weer duidelijk dat de groep (deels of geheel) uit Joden zou kunnen bestaan! Joden die maar ál te graag een herhaling van de gruwelijke vuurbombardementen op Duitse steden willen zien, waar talloze ongelukkige en hulpeloze Duitse burgers krijsend van pijn en ellende de metershoge vuurzuilen in werden gezogen! Vele anderen kwamen tijdens hun vlucht in het door de hevige hitte gesmolten asfalt van de beroemde autobahnen terecht; die bleven er in vastzitten en terwijl zij intussen in hevig brandende vuurballen waren veranderd, stierven die krijsend en gillend een pijnlijke dood.  Later, toen reddingswerkers nadat de bommewerpers weer verdwenen waren en de zaak voldoende was afgekoeld, de gelegenheid kregen om hulp te verlenen, zagen die verkoolde en verschrompelende poppetjes liggen van wat eens normale Duitse burgers geweest waren. Nadat zij zich eenmaal toegang tot schuilkelders hadden weten te verschaffen, troffen hulpverleners er een grauwe vloeibare massa aan; de schuilkelders waar degenen die nog het geluk hadden die te bereiken, waren door de gloeiende hitte in hoogovens veranderd en hadden de ingezetenen volkomen tot een grauwe vloeibare pulp gekookt! Maar ook nadat de vuurbombardementen waren beëindigd, bleek het gevaar niet altijd geweken te zijn. Ná deze verschrikkingen (en dit was niet alleen het geval met Dresden maar ook de nadere Duitse steden die aan vuurbombardementen blootgesteld werden), kwamen overdag de laagvliegende Mustangs, Amerikaanse gevechtsvliegtuigen de zgn. “tiefflieger” zoals die in het Duits genoemd werden, de laagvliegers, die vervolgens op alles schoten met hun machinegeweren wat maar bewoog. En degenen die deze gruwelijke vuurramp hebben overleefd (of hun nabestaanden), werden nu geconfronteerd met de Rood-Bolsjewistische Antifa met haar waanzinigge en krankzinnige drang naar een herhaling van deze ramp!

 

Chen Ben-Eliyahu & De “Duitse Amalek”. 

 

De (waarschijnlijk Joods)-Rode Bolsjewisten van de Rode Antifa zijn echter niet de enigen die een herhaling van de massale vuurbrand die Duitsland gedurende WW II trof wenselijk achten. Er is ook een zekere Chen Ben-Eliyahu, die iets dergelijks koestert. Hij vergeleek zowel Iran (waar tegenwoordig zoveel om te doen is) en Duitsland met een aloude vijand van Israël uit Oud-Testamentische tijden, Amalek. Dit was in die ouden tijden een stam waarvan de stamvader, Amalek, een kleinzoon was van de broer van Jakob, Ezau. De Amalekieten trachtten Israël gedurende haar reis door de woestijn naar het beloofde land te vernietigen, maar wist ternauwernood zélf de overwinning over dit volk te behalen. Volgens het Oud-Testamentische verslag zou Israël eeuwig een strijd te strijden hebben tegen de Amalekieten. Hoewel de Amalekieten als stam reeds lang van het toneel is verdwenen, worden nu zoals gezegd, zowel Iran als Duitsland als Amalek of Amalekieten, doodsvijanden van Israël, beschouwd. En Ben-Eliyahu liet dit duidelijk zien; over Duitsland schreef hij dat wanneer de Messias komt, Israël de Eindoplossing (Endlösing), omkeren:

“Twintig, dertig atoombommen op Berlijn, Munchen, Hamburg, Neurenberg, Keulen, Frankfurt, Stuttgart, Dresden, Dortmund enz. om te verzekeren dat het werk gedaan wordt. En het land zal voor duizend jaar rustig zijn”. http://www.timesofisrael.com/op-ed-calls-on-israel-to-nuke-germany-iran/

Dus Duitsland moet volgens Ben-Eliyahu vanwege de “Holocaust” die de vaderen van de huidige generatie Duitsers tegen de Joden zouden hebben gepleegd (hoewel het nu al voor jarén enorme bedragen aan herstelbetalingen aan Joodse organisaties en Israël verricht heeft en dit waarschijnlijk zal blíjven doen!), door middel van attoombommen wederom worden veranderd in een gigantisch crematorium! Wel, met wat Ben-Eliyahu geschreven had, kunnen we van één ding zeker zijn: Niet elke Jood is ook daadwérkelijk een bondgenoot! 

 

 

Ontkenning Slachtoffers Dresden: Toegestaan, Ontkenning Holocaust: Das Ist Stark Verboten! 

 

Op het spandoek met de woorden, “Alles Gute Kommt von Oben” staat nóg iets en wel dit:

“Die Deutsche Opfermythos.” (De Duits Slachtoffermythe).

En die laatste woorden maken het natuurlijk duidelijk: Het schijnt in Duitsland te zijn toegestaan de vuurbombardementen op Dresden te ontkennen door die als een “mythe” te beschrijven! Maar … wát aangaande de “Holocaust” (waarvan we nu weten dat er veel op af te dingen valt)? Aber das ist stark verboten nicht wahr? En zo zien we maar weer dat er in Duitsland een dubbele maatstaf wordt gehanteerd. Und Frau Merkel (Ja auch du mein lieber!), wentelt zich nederig in het rond als die Israël weer eens bezoeken zal zoals zij dit in het verleden deed; de talloze erkenningen van en spijtbetuigingen voor de “Nazi-Holocaust” waren toen niet van de lucht! Nu weten we niet of er al dan geen actie ondernomen zou zijn tegen dit spandoek van de Rood-Bolsjewistische Antifa. We vermoeden echter ten stelligste dat die gebruik mocht maken van wat we gewoon zijn vrijheid van meningsuiting te noemen. En hébben we dat ook? Mar natuurlijk hebben we dat, althans als het de Joods-Bolsjewistische Antifascistische grenzen niet zal overschrijden. Want dan verandert vrijheid van meningsuiting in “hassreden” ofwel “aanzetten tot haat.” Hoe het ook zij: wij herinneren ons en herdenken de enige ware Holocaust van de twintigste eeuw: De Holocaust van Dresden (en overige Duitse steden!) Und vergessen sie es nicht: Niemals Wieder! 

 

Ton Nuiten – 16 Februari 2018.

 

 

 

 

 

 

 

The mandate to overthrow mainstream news

Expansion and increase of poisoned vaccines with the support of a lying and hypocritic media…

Jon Rappoport's Blog

The mandate to overthrow mainstream news

By Jon Rappoport

Pick just one global issue—vaccination.

There is an elite movement underway to install universal shots for everyone, and the voices of major media are relentless and brutal in demanding this, while attacking those who know something is terribly wrong and harmful in the program.

The media are voices of, yes, anti-science. They do what they do best—fake it. On a grand scale. They are the lunatics, leading generations to their toxic doom. They are urging humankind over a cliff. They are the Final Solution to health—as in: destroying it.

Take the issue of expanding the number of shots given in a short period of time. NO proper studies have been done to assess the safety/danger of injecting children and adults with multiple toxins, such as aluminum, mercury, and formaldehyde.

Any reasonable human would insist that such studies be done, prior to…

View original post 560 woorden meer

Professor Bernard Lazare over het “Anti-Semitisme”; de Achtergrond van de Geschiedenis van Haman de “Jodenhater” en Bijbehorend Commentaar; Professor H. Graetz & de Talmud & Professor Noam Chomsky over Israël.

Ook vandaag de dag nog veronderstellen velen (vnl. de christenzionisten), dat de Joden gedurende hun geschiedenis als ballingen onder de niet-Joodse volken door de eeuwen heen, als onschuldige slachtoffers door de niet-Joodse bevolking in wiens gastlanden zij verbeleven, werden vervolgd en tenslotte weggedreven werden. Een van die zeldzame Joden echter, Bernard Lazare, had hier een ándere mening over; in zijn boek, “Anti-Semitism, It’s History and Causes, kwam deze Joodse journalst tot een andere conclusie; aangezien de volken waaronder de Joden verbleven in het verre verleden elk een andere cultuur, verschillende wetgeving en gewoonten hadden, moest de oorzaak van het anti-Semitsime deels bij de Joden zélf worden gevonden. Het zou gemakkelijk zijn volgens Lazare het raadsel van het anti-Semitisme te ontrafelen als het nu slechts twee of drie landen zouden zijn geweest waar de Joden zo gehaat werden. Maar aangezien zij later door ál deze volken werden gehaat moest de oorzaak van dit anti-Semistisme zoals gezegd, volgens Lazare deels bij de Joden zélf worden gezocht. (Zie de recensie van het boek van Lazare hier: https://archive.org/details/Anti-semitismItsHistoryAndCausesByBernardLazare

Why-Did-Mordecai-not-Bow-Down-to-Haman

 

Haman, de “Jodenhater”. 

 

Iemand die in een nu ver vervlogen verleden de ware aard van de Joden ontdekte, was Haman, bijgenaamd, de “Jodenhater.” De geschiedenis van Haman vinden we in het bijbelboek, Esther. En hier zit weer een heel verhaal aan vast. We volstaan ermee met te zeggen dat nadat twee hovelingen aan het hof van de Perzische koning, Ahasveros, Bigthan en Teres geheten, een aanslag wilden plegen op het leven van deze vorst. Het plan van de twee hofdienaren lekte echter voortijdig uit en zij werden als gevolg geëxecuteerd. (Esther 2:21-23) Aangezien het voor Ahasveros nu duidelijk was wat Bithan en Teres hadden willen doen zich nu afvroeg of hij nu nog wel veilig was, stelde hij vervolgens een soort van minister van Veiligheid en Justitie aan, die de vorst tegen eventuele toekomstige aanslagpogingen moest beschermen: Haman. Om de loyalitiet van de volken aan hem te toetsen, had Ahasveros bevolen dat overal waar Haman kwam, men zich voor hem moest buigen. (Esther 3:1-2) En zo gebeurde het ook. Er was echter één man die dit pertinent níet wilde doen, Mordechai, nota bene de man die de koning op de hoogte had gebracht van de aanslagpoging door Bigthan en Teres! Nadat hovelingen van Ahasveros hem hadden gevraagd, waaróm hij zich niet wilde buigen voor Haman, vertelde Mordechai hen, “dat hij een Jood was.” (verzen 2-4) Dit wekte vervolgens de woede enargwaan van Haman die vervolgens een nauwkeurig onderzoek naar de achtergrond van Mordechai en het volk waartoe hij behoorde, uitgevoerd moet hebben. Na dit te hebben gedaan, kwam Haman bij de koning met de volgende woorden:

“Toen zei Haman tegen koning Ahasveros: Eén volk is er dat verstrooid en verspreid is onder de volken in alle gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders dan die van alle volken en er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. Het past de koning niet hen met rust te laten. Als het de koning goeddunkt, laat er dan geschreven worden dat men hen ombrengt. Dan zal ik tienduizend talent zilver afwegen op de handen van hen die het werk doen, om die naar de schatkist van de koning te brengen.” (Esther 3:8-9)

En zo geschiedde. De rest van de geschiedenis eindigt ermee dat Haman uiteindelijk zélf het slachtoffer wordt van zijn onderneming en samen met zijn zonen wordt geëxecuteerd. Nu was het plan wat Haman in gedachten had, nu bepaald niet aan te bevelen; indien hij in zijn onderneming zou zijn geslaagd, zouden alle Joden in het rijk van Ahasveros zijn vernietigd! Het zou daarom dan ook beter zijn geweest, hen vrijheidsbeperkte wetten op te leggen zodat zij in hun bewegingsvrijheid enigszins zouden zijn belemmerd.

 

Enig Commentaar op de Achtergrond van de Geschiedenis in het Boek Esther.

 

Om te kunnen begrijpen waar het hier om gaat, is enig commentaar op de achtergrond van de geschiedenis in het boek Esther noodzakelijk. Al de volken in het rijk (27 gewesten in totaal), hadden ieder hun éigen cultuur, wetten en gewoonten. En het werd hen toegestaan dat zij die mochten handhaven. Wat al deze volken echter met elkaar gemeen hadden, was dat zij allen onderworpen waren aan de overkoepelende wetten van de koning. Haman nu, had na zijn onderzoek naar de achtergrond van Mordechai en het volk waartoe hij behoorde, ontdekt dat hij en de rest van het Joodse volk de wetten van de koning noch die van de volken waaronder zij verbleven, gehoorzaamden. Met andere woorden: Het is zeer waarschijnlijk en met reden aan te nemen, dat Haman er tijdens zijn onderzoek achtergekomen zou kunnen zijn dat het de beginselen van de Talmud, waren, waarom Mordechai noch het Joodse volk waartoe hij behoorde, de wetten van Ahasveros én die van de volken gehoorzaam waren! En het was de Talmud, die als wetgeving volkomen van de wetten des konings én die van de volken verschilde! Haman ondernam daarop actie waarbij zijn plan om de Joden er samen met Mordechai uit te roeien echter volkomen verkeerd was. Vrijheidsbeperkende wetten waren zoals gezegd, beter geweest.

 

Professor H. Graetz over de Talmud. 

 

De auteur, John Beaty, (die zijn opleiding genotenn had aan de University of Virginia, de Columbia University en vijf jaar werkzaam was geweest bij de Amerikaanse militaire inlichtingendienst gedurende WW II, had een boek geschreven, “The Iron Curtain Over America” (OMNI Pubications) 1995 (herdruk van de editie van 1951). Op blz. 19 haalt hij de Joodse geleerde en professor, H. Graetz, aan; in zijn “History of the Jews” (Deel II blz. 631, werd deze Joodse eminente geleerde door Baety als volgt geciteerd:

“De Talmud moet niet worden beschouwd als een werk bestaande uit twaalf delen; het bezit absoluut geen gelijkenis met enig andere literaire productie, maar vormt zonder beeldspraak een wereld op zichzelf die door haar eigen vreemde wetten moet worden beoordeeld. De Talmud bevat veel wat lichtzinning is wat die met grote gewichtigheid en ernst behandelt. Verder weerspiegelt die de verschillende bijgelovige praktijken en opvattingen van haar Perziche geboorteplaats die verondersteld worden de werkzaamheid van demonische medicijnen, magische aanroepingen, wonderbaarlijke genezingsmethoden en interpretatie van dromen aan te tonen. Die bevat eveneens geïsoleerde voorbeelden van onbarmhartige zienswijzen tegen de leden van andere naties en religies, en tenslotte staat die een onjuiste uitleg van de Schriften voor, daar die smakeloze misinterpretaties accepteert.” 

En datgene wat professor Graetz vele. vele eeuwen later over de Talmud zou schrijven, zou Haman in zijn tijd al ontdekt kunnen hebben. En daar hij als beschermheer van Ahasveros was aangesteld om diens leven tegen eventuele verdere aanslagen te beschermen, baarde het Haman grote zorgen dat Mordechai gezegd had dat hij niet voor hem wilde buigen daar hij “een Jood was”. Doordat Mordechai op deze wijze zijn onloyaliteit aan Ahasveros bewees (net zoals het Joodse volk onloyaal aan de koning was doordat het zijn wetten niet wilde gehoorzamen), meende Haman dat er meer eventuele aanslagplegers van het soort van Bightan en Teres onder dit volk konden zijn! De wijze echter, waarmee Haman de zaak af wilde handelen, was echter zoals gezegd, volkomen verkeerd.

r9oepf

Niet álle Joden blijken een vijand van Haman of vriend van Mordechai te zijn!

 

De Geschiedenis van het Joodse volk door de Eeuwen Heen. 

 

De geschiedenis van het Joodse volk door de eeuwen heen, laat zien dat daar waar de Joden tijdens hun ballingschap in verschillende landen terecht waren gekomen, hen narte of langere tijd beperkende wetten werden opgelegd. En na enige tijd, werden zij uit die landen waar zij tevoren terechtgekomen waren, weer verdreven waarna zij weer in ándere landen terecht kwamen. En daar herhaalde zich weer hetzelfde tafereel. Dit is vnl. het geval geweest in West-Europese landen. Officieel zouden de beperkende maatregelen die de niet-Joodse autoriteiten de Joden in hun gastlanden waar zij verbleven, het gevolg zijn van een irationeel anti-Semitisme”. En er zal ongetwijfeld sprake zijn geweest van dergelijke uitbarstingen van anti-Semitisme. Maar zoals Bernard Lazare al had meegedeeld, moest de oorzaak hiervan deels bij het Joodse volk zélf liggen. En het was destijds de Talmud, die eigenlijk de bron was van dergelijke uitbarstingen. En … had de apostel, Paulus )zélf ook een Jood!), het al niet in zijn tijd dudelijk gemaakt, toen hij de volgende woorden schreef:

“Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind.” (1 Thessalonicenzen 2:15)

Naast de haat die zij tegen de volken in wiens gastlanden zij gekomen waren en andere tegen deze volken begane misdaden, maakten de Joden zich tevens schuldig aan wat ook wel “coin clipping” wordt genoemd, de praktijk om van munten kleine stukjes te snijden (of knippen) om zo illegaal meer gewin mee te krijgen. De Israëlische krant, Haaretz, kwam op 17 november 2013 met een voorbeeld: https://www.haaretz.com/jewish/.premium-1278-all-english-jews-arrested-by-crown-1.5291031

 

 

De Palestijnen, de Joden, Ilan Pappé & Noam Chomsky.

 

En vandaag de dag zijn het de Palestijnen, die er zo zwaar onder de Joodse bezetting te lijden hebben. Dit werd recent weer eens goed duidelijk nadat Ahed Tamimi, kort nadat zij met slaan en schoppen twee Israëlische militairen die haar ouderlijk huis binnen hadden willen dringen, verdreven had. Dát dit Palestijns tienermeisje zo furieus tegen de twee soldaten tekeer ging, was toe te schrijven aan het feit dat haar neef Mohammed Tamimi (ook een tiener (14 jaar), twee weken daarvoor van vlakbij door het hoofd geschoten was door een Israëlische militair. Hij wist deze aanslag tenauwernood te overleven. Te oordelen naar de daaropvolgende verontwaardiging die er in de Israëlische samenleving voor het gedrag van Ahed Tamimi was ontstaan, moeten de Israëlische media hier een heel ánder beeld van de situatie hebben gegeven! https://www.almasdarnews.com/article/israels-lunatic-society-arresting-16-year-old-ahed-tamimi/ En deze gebeurtenis is (evenals vele andere) helemaal terug te voeren op “De Etnische Zuivering van Palestina” zoals beschreven door een andere “Bernard Lazare”, Ilan Pappé geheten. En dan is er tenslotte nog een andere moedige Jood van het kalber van een “Bernard Lazare”, Noam Chomsky. En hij maakte het op zijn wijze goed duidelijk wat nu de bron, de oorzaak, van de ellende waronder de palestijnen nu al voor zo lange tijd te lijden hebben, is:

“Israël maakt gebruik van geanvanceerde gevechtsjagers en marineschepen om er dichtbevolkte vluchtelingenkampen, scholen, appartementenwijken, moskeeën en sloppenwijken om een bevolking aan te vallen die geen luchtmacht, geen luchtverdediging, geen artillerie-eenheden, geen gemechaniseer pantser, geen, commandocontrole en geen leger heeft … en noemt dit een oorlog.” “Het is niet een oorlog, het is MOORD!” 

4125227-noam-chomsky-quotes-on-israel

 

En zo is het maar net. Het grote probleem is echter dat net zoals dit het geval in Israël schijnt te zijn, dat ook wij hier in het Westen, met een leugenachtige en waarheidsverdraaiende media en pers te maken hebben! Zeldzaam zijn dan ook die uitzonderingen waar de ware aard van Israël en het Israëlische leger naar voren komt! maar eens (en dit zal vermoedelijk ergens ver in de toekomst zijn), zullen álle volken zich tegen Israël keren. Het zal dán zijn dat alle oordelen Gods over deze natie zullen worden uitgestort. Ook de christenzionisten geloven dit, maar die gaan vanwege hun geestelijke verblindheid uit van een “irrationeel anti-Semitisme”. Het is echter zeer te hopen, dat zowel Israël, de Joden die zo een geweldige warme band met deze staat menen te moeten hebben én de christenzionisten, eens goed bij zinnen zullen komen. Het oordeel Gods zou dan misschien voorkomen kunnen worden.

 

Ton Nuiten – Zondag 11 Februari 2018.