No Levantine ancestry for Ashkenazic Jews

Courageous DNA-expert, Dr. Eran Elhaik: Ashkenazi Jews are not from Levantine…

Khazar DNA Project

Last year, we applied GPS to the genome of ~400 Ashkenazic Jews (Das et al. 2016). GPS localized most AJs along major ancient trade routes in northeastern Turkey adjacent to primeval villages with names that resemble the word “Ashkenaz” (covered here, here, and here)

Figure from Das et al. (2016)

This is the first and only place in the world named Ashkenaz and it was compatible with biogeographical evidence. It was also compatible with the hypothesis of an Irano-Turko-Slavic origin for AJs and a Slavic origin for Yiddish, proposed by Paul Wexler, and at odds with the Rhineland hypothesis advocating a Levantine origin for AJs and German origins for Yiddish – supported by many linguists.

These findings were very coherent and made sense, except of course, that they flew in the face of years of genetic and linguistic research. No wonder the dormant value on Yiddish made…

View original post 1.646 woorden meer

CDA-lid, Pieter Omtzigt vs Premier Mark Rutte, Kajsa Ollongren, Tjibbe Joustra, de Zaak-MH17, de Leugens over Putin en Rusland & Vladimir Putin vs de Nieuwe Wereldorde.

De affaire rondom de ondergang van de Mh17 op 17 juli 2014 blijft de gemoederen bezighouden. Gisteren (maandag 13 november 2017), werd bekend dat minister, Pieter Omtzigt (die als woordvoerder betrokken is bij het onderzoek naar de toedracht van de ramp met de MH17), een “nep-getuige” op had laten treden die wat het neerhalen van het toestel boven Oekraïene, een andere versia gaf van wat we nu gewoon zijn via de politiek en de media te horen; deze “getuige” (waarvan Omtzigt zegt dat hij niet wist dat hij hier met een valse getuige van doen had), had de minister nl. verteld dat er zich tijdens de ramp met de MH17 ook andere toestellen in de buurt waren. Toen bekend was gemaakt dat de getuige vals zou zijn, had Omtzigt zijn werkzaamheden bij het onderzoek stilgelegd. https://www.nu.nl//politiek/500573/cdaer-omtzigt-legt-mh17-woordvoerderschap-neer-fout-met-nepgetuige,html?redirect=1

Meer Getuigen. 

 

Nu kunnen we niet bepalen of de man met wie Omtzigt te maken had, ook daadwerkelijk een “nep-getuige” is of niet. Zijn verslag van de toedracht van de ondergang van de MH17 was inderdaad zeer verwarrend; hij zou een uitgeprocudeerde asielzoeker zijn.  Wat we echter wél weten dat het de politiek en de media zijn die reeds enige tijd aan de gang zijn met een anti-Russische en anti-Putinpropaganda! De officiële verklaring voor het neerhalen is dat het een Buk-raket zou zijn, waarmee MH17 vanuit het door Russische separatisten bezette deel in Oekraïene werd neergehaald. Die zou hen zijn geleverd in opdracht van Putin. Om die reden is hij dan ook volgens de gangbare lezing (indirect) verantwoordelijk voor deze tragedie. Of de betreffende persoon nu een “nep-getuige” was of niet (“Ik zag ook Oekraïense vlegtuigen vliegen”), het probleem voor de politiek en media is dat er destijds, vlak na de ramp, ook andere getuigen waren die hetzelfde beweerd hadden! De Russische hoofdredacteur, Vladimir Sungorkin, van de krant, Komsomolskaya Pravda, had nl. een artikel in genoemde krant gepubliceerd waarin mee werd gedeeld dat een getuige die werkzaam was op een Oekraïense luchtmachtbasis gezien zou hebben dat er drie Oekraïense gevechtsjagers op waren gestegen. Het zou de Oekraïense luchtmachtpiloot, captain Vladislav Voloshin, geweest zijn die de MH17 met zijn gevechtstoestel had neergehaald. https://www.youtube.com/watch?v=6TmDNa8ITcl (“MH17 witness emerges, claims Ukrainian jet brought down boeing”) Naar verluidt, had Voloshin de MH17 per abuis voor een Russisch gevechtsvliegtuig aangezien. Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=dhxulc-YVi8 (“Ukrainian Air Force Captain VLADISLAV VOLOSHIN Accused of Shooting Down Malaysian Boeing MH17?”)

 

Minister Pieter Omtzigt & de Getuige, Aleksandr Genaamd: Een Verwarrend Interview. 

 

Aanvankelijk leek het erop dat minister Omtzigt, (CDA-kamerlid), afstand moest doen van zijn positie en de Tweede Kamer zou moeten verlaten. Zover is het niet gekomen. Maar wat wás nu dit interview wat Omtzigt met de bewuste “nep-getuige”, “Aleksandr” genaamd, nu precies? Dit bleek (volgens “De Dagelijkse Standaard” althans), een nogal verwarrend gesprek te zijn geweest waarbij de getuige tegenover Omtzigt vertaald werd door een tolk die “…het Nederlands slechts gebrekkig beheerst.” De Dagelijkse Standaard vertelde dat het NRC Handelsblad het Omtzigt verwijt hadden dat hij door met deze getuige voor de dag te komen, de zaak willens en wetens misleid zou hebben. Dit op basis van een audio-opname, waarop dit gesprek tussen Omtzigt en de getuige te horen is. http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/11/opname-van-omtzigts-gesprek-met-mh17-mafketel-aleksandr-duikt-op-omtzigt-blijkt-niets-onheus-te-zeggen/ Er is o.a een uitdraai van dit interview te lezen. Daaruit blijkt dat Omtzigt geen plan in gedachten had om mensen te misleiden (iets waarvan hij door het NRC Handelsblad wél van beschuldige werd). Uit het daarmee gepaard gaande commentaar op de site van De Dagelijkse Standaard, lezen we er o.a. het volgende:

“Wat blijkt is dat Omtzigt niet uitgebreid gesproken heeft met de “nep-getuige” Aleksandr, maar een verwarrend gesprek hield – mede dankzij een tolk die het Nederlands slechts gebrekkig beheerst. We horen Omtzigt nergens een geheim plan bekokstoven om mensen om de tuin te leiden door bewust nepinformatie te verspreiden. Het kwam Omtzigt voor, zo vertelde hij later deze week, dat Aleksandr ook zelf had gezien dat de MH17 werd neergehaald door een Oekraïens gevechtsvliegtuig. Luisterende naar de opname van dit gesprek is dat een indruk die meer mensen vermoedelijk zullen hebben.

Dat wil niet zeggen dat Omtzigt niet kritisch was. Sterker nog, als Aleksandr begint over dat veel mensen in het rampgebied zouden hebben gezien dat Oekraïense MIG-toestellen de MH17 uit de lucht schoten, werpt Omtzigt hem voor de voeten dat die lezing wordt ontkracht door zowel de Oekraïense regering als de Nederlandse Onderzoeksraad voor de Veiligheid.” 

Het ging hier dus over een gesprek wat nogal verwarrend overkwam voor Omtzigt daar de tolk de Nederlands taal amper meester zou zijn. Wel, dat kan, en het is ook zeer mogelijk dat de “mafketel” (zoals Aleksandr op de site van De Dagelijkse Standaard wordt genoemd), een “nep-getuige” zou kunnen zijn geweest. Maar zoals al gezegd, waren er meer getuigen; één van hen was zoals we hierboven al gezegd hebben, een medewerker van een Oekraïense luchthaven die voordat de tragedie op 17 juli 2014 plaats zou vinden, drie Oekraïense gevechtsjagers op had zien stijgen. Dat er dus meer mensen zijn die deze indruk hebben gekregen, zal dus wel duidelijk zijn!

Kaisa Ollongren & Haar Nepnieuwse Beschuldigen over “Russische Bemoeienis met de Nederlandse Opinie.”  

 

Sinds kort hebben we weer een nieuw kabinet, Rutte-III”.  Onder de politici van dit verse kabinet zijn er naast de bekende politici ook enkele nieuwe gezichten. Eén van hen is Kaisa Ollongren, (D66), minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Al kort na haar debuut vertelde zij dat De Nederlandse opinie vnl. vauit Rusland wordt beïnvloed. Die zou intussen in de kijker zijn komen te staan bij o.a. de “Russische inlichtingendiensten.” En daar dit een “groot gevaar voor Nederland” is, wil zij graag samen met mediabedrijven zoals Facebook en Google gaan praten over wat er tegen dit “nepnieuws” waarmee de Nederlandse bevolking door deze inlichtingediensten zou worden beínvloed, kan worden gedaan. Ook bleek zij een voorbeeld te hebben van hóe dit beïnvloeden nu in zijn werk gaat; Ollongren beweerde een, “… gefingeerde Russische website”…”waarop “desinformatie” stond MH17.” De Russen zouden dit zó hebben gedaan dat we moesten geloven dat de site er een van de Nederlandse overheid zou zijn. Ook buitenlandse politieke prominenten hadden zich echter niet onbetuigd gelaten; de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken beweerde dat Russen via de sociale media bezig zouden zijn geweest, delen van de Spaanse bevolking te beïnvloeden zodat die voor onafhankelijkheid van Spanje zouden kiezen. Ook Theresa May van Groot-Brittanië had van zich laten horen en zei dat dat Putin door het verspreiden van “nepnieuws”, “vrije samenlevingen” trachtte “te ondermijnen.” Maar May zei te weten waar Putin mee bezig was en hij zou zijn doel niet bereiken. https://nos.nl/artikel/2202728/ollongren-nederland-in-vizier-russische-inlichtingendiensten.html

Uit heel dit artikel van de NOS, wordt slechts één ding duidelijk: hoewel er het een en ander aan beschuldigingen aan het adres van Putin (en in bredere zin Rusland) gelanceerd is, wordt er echter niets bewezen! Waar zou bijvoorbeeld die Russische “gefingeerde website” dan wel te vinden zijn? We zouden toch mogen verwachten dat áls er al sprake zou zijn van een dergelijke site, Ollongren ons die url toch zéker niet onthouden zou hebben, al was het alleen maar om ons te overtuigen dat wát zij beweerde, ook daadwerkelijk wáár is! Tijdens het Zes-uurjournaal van gisterenavond werd als commentaar gegeven dat Ollongren zich “terughoudend” had opgesteld wat haar verwijten tegen Putin betreft. Als reden werd gegeven dat de Nederlandse inlichtingendiensten zich niet in de kaarten wilde laten kijken. En dat was het dan! Geen concrete tastbare bewijzen, alleen geruchten, gefingeerde beweringen, die ons ook nog op een vage en mistige wijze werden gepresenteerd! Nee, de waarheid is dat Ollongren zélf niet in haar (valse) kaarten gekeken wil worden; zij heeft immers (evenals onze overige politici) zelfs niet het flinterdunst bewijs; het is mevrouw zélf die met “nepnieuwse beschuldigingen” over Putin en Rusland komt. En vlak na de ramp met de MH17 werden we al beïnvloed en gemanipuleerd door een liegende overheid en eveneens liegende media! En die leugens moeten hoe vaag, schimmig, mistig en nevelig die ook mogen zijn, in stand gehouden worden. En nu wil Ollongren met de media bedrijven bespreken hoe dit nu het beste kan gebeuren!

 

Mogelijke Voorbeelden van “Russisch Nepnieuws.” 

 

Hierboven hebben we al naar enkele videoclips op Youtube gewezen waar mensen een heel ánder verhaal te vertellen hebben dan onze overheid en media. Maar zijn er misschien ook voorbeelden van overig “Russiche nepnieuws” wat volgens Ollongren en overige prominenten bestreden moet worden? Jazéker, Ollongren heeft ons weliswaar niets verder meegedeeld over die “gefingeerde website” waarmee Rusland de Nederlandse opinie zou willen beïnvloeden, maar hier is een interessante video die op 22 oktober gepubliceerd werd. Daar komen frgamenten over o.a. Oekraïense getuigen in voor, die ook beweren dat er in de directe nabijheid van de Mh17 minstens één ander toestel was:

“Het vloog, maar ik kon de ramen ervan niet zien. Twee minuten later klonk het geluid van een vliegtuig dat wegvloog, het heldere geluid van een wegvliegend vliegtuig, in die richting. Er waren twee vliegtuigen.” 

“Ik hief mijn hoofd op en zag een klein militair vliegtuig in de lucht. Dus ben ik er 100% zeker van dat er een tweede vliegtuig was.” https://www.youtube.com/watch?v=fzWalKrSIYE (“MH17: The Untold Story”)

En door wie is die video geproduceerd: Jawel, de Engelstalige Russische zender, Russia Today. (RT) En dit is dan het “nepnieuws”, het “grote gevaar” waarmee de Nederlandse publieke opinie mee zou worden beïnvloed! Wel, dat hier een “groot gevaar” aan verbonden zou kunnen zijn, zullen we niet ontkennen. Het zijn echter Ollongren en de rest van liegende politici die nu al voor lange tijd regelmatig met een beschuldigende vinger naar Putin als de (indirecte) dader wijzen. En dit “grote gevaar” bestaat hierin dat zij als valse geruchtenverkondigers en leugenaars aan de kaak worden gesteld door héél de Nederlandse bevolking, dus niet slechts door hén die nu al beter weten.

images (29)

worldthechanges.wordpress.com

Tjibbe Joustra: “Andere Theorieën.” 

 

Vandaag (woensdag 15 november 2017), heeft ook de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), ook van zich laten horen. Wat de Omtzigt-affaire betreft, betreurt hij dat er vanwege deze affaire ” … ruimte voor andere theorieën over de toedracht van de ramp” is ontstaan. Hermee doelt hij uiteraard op de theorie dat de MH17 neergehaald zou kunnen zijn door een Oekraïense jager en níet door een BUK-raket zoals de huidige (complot)hteorie luidt! En daarom zei hij dat de “Zaak-Omtzigt kan schadelijk zijn.” En hier horen we de weerklank van de woorden van Ollongren die zoals gezegd, sprak van “een groot gevaar.” En dit “grote gevaar” en de “schade” die het getuigenis van Aleksandr heeft nu, hoe wanstaltig, prevelig en onbehouwen dit ook geklonken mag hebben, Ollongren, de overige politici en onze veiligheidschef de nodige stuipen op het lijf gejaagd. Natuurlijk, mócht deze Oekraïense vliegtuig-theorie desondanks alles tóch op waarheid berusten, dan valt de complottheorie als zou Putin de (indirecte) schuldige aan de ramp met de MH17 zijn, geheel in duigen waarvan de snippers verspreid zullen worden over de vier windstreken! En dat kán en mág beslist niet gebeuren. En wat premier Mark Rutte betreft, zou die ervoor zorgen zoals we ons nog ongetwijfeld kunnen herinneren, “de onderste steen” over de toedracht van deze tragedie toch boven water komen. Dit is echter tot op heden niet gebeurd. Een mogelijkhed zou kunnen zijn dat die “onderste steen” nu net die andere theorie kan zijn. En aangezien de liberale ezel zijn hoofd doorgaans niet voor de tweede maal aan dezelfde steen stoot, zal hij misschien gedacht kunnen hebben dat het beter zou zijn, die steen maar netjes te laten liggen! Natuurlijk, het hóeft zo ook helemaal niet te zijn, maar het is ook weer beslist niet uit te sluiten! Daarnaast zit de zaak rond de MH17 toch vreemd in elkaar:

“U weet hoe het zit: Pieter OMtzigt is het enige Kamerlid dat nog echt graaft in MH17 en het handelen van Mark Rutte. En dat is hard nodig, want al jarenlang zien we dat er aantoonbare desinformatie van de zijde van de Rutte-regering wordt verspreid. Kritische vragen zijn nog steeds hard nodig in het traagste vliegtuigramponderzoek ooit. Dat varieert van de vraag waarom Oekraïne uberhaupt zelf in het JIT mag zitten, als oorlogsland dat haar gevaarlijke luchtruim niet (tijdig) sloot voor commercieel verkeer, tot allerhande zaken die door de vvd gefrustreerd worden. 

Waar zijn de Oekraïense radarbeelden, en waarom veranderde Kiev het verhaal van ‘radar stond uit’ naar ‘radarpost was kapotgeschoten’? Waar zijn de Amerikaanse beelden, want John Kerry” (Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken onder Barack Obama), “zei toch kort na MH17 al dat de Amerikanen de baan van de raket op beeld hebben (“We saw the trajectory”)? Er zijn geen andere vliegrampen bekend waar geen radarbeelden van zijn. Waarom censureerde vvd’er Tjibbe Joustra zinnen uit het OVV-rapport? En ook een heel belangrijke: Waarom verzweeg Rutte II een Kiev-briefing die op diverse ministriële bureaus lag, en waarin het luchtruimgevaar boven Oekraïne bekend werd gemaakt? De OVV kreeg die briefing pas van Rutte NADAT onderzoeksjournalisten van Argos Radio het bestaan en de inhoud ervan boven water haalden. Het enige Kamerlid dat zich niet aflatend in dit sooer rationele en feitelijke kritiek vastbeet, wordt nu onder luid gejuich van de vvd kapotgeschreven door Heck & Kouwenhoven.” https://www.geenstijl.nl/5139352/nrc-pleegt-aanslag-op-omtzigt-na-mh17-blunder/

Het ronduit vreemde, verdachte en ontwijkende gedrag van Rutte, Joustra en de rest van de VVD, roept daarom meer kritische vragen op dan dat er tot nu toe beantwoord zijn! Althans, voor zover die al beantwoord zouden zijn!

Mark-Rutte-de-belofte

wantotoknow.nl

Ontmaskering Andere Leugens. 

 

Mocht de ware toedracht rondom de MH17 ondanks het huidige gedraai en ontwijkende gedrag van de VVD desondanks toch ooit eens voor de dag komen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat hier ook andere leugens hun voortijdige einde in een mythologsch massagraf zouden kunnen vinden. Wat te denken van de vermeende bemoeienis door Putin en Rusland met de Amerikaanse verkiezingen in 2016? Zouden Putin en Rusland nu deze verkiezingen wérkelijk hebben gemanipuleerd opdat Donald Trump ten koste van Hillary Clinton president van Amerika zou worden? Dát Trump en leden van zijn regering contact hebben gehad met hoge Russen (waaronder Putin zelf), wil nog niet zeggen dat hier “kwade bedoelingen” achter zouden zitten. Wat ook zo opmerkelijk is, is dat ook Theresa May en de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel Garcia-Margalló Marfil, (samen met andere Spaanse hoogwaardigheidsbekleders) beweerd hebben dat Rusland zoals boven aangegeven, zich bemoeid zou hebben met het verlangen naar onafhankelijkheid van de Catalanen. https://www.volkskrant/buitenland/spaanse-ministers-rusland-wakkerde-catalaans-onafhankelijkheidsstreven-aan~a4537049/ En daar zij eensgezind met eenzelfde stem hier over spreken, duidt erop dat hier een machtige hand achter zit! En we hebben hier een zinnetje over gevonden, wíe dit wel niet zijn, en wel op een blog die vnl. over Israël en de Palestijnen gaat:

“De echte baas, de krachten achter Israël, de VS en Europa zijn dan ook niet Netanyahu, Trumo Rutte of May, maar de Ashkinazie-famile, de Rothschilds, de Sorossen, de Rockefellers, de Oranjes, de Windsors en hoe ze zich meer mogen noemen. Zij bepalen wat er in Israël gebeurt.” gerritherders.blogspot.nl/2016/11/israel-het-monster-dat-geschapen-is.html

Wij zouden hier aan toe willen voegen dat zij tevens (via, via en via) bepalen wat er niet slechts in Israël maar ook Rutte rondom het MH17-proces, de wens voor Catalaanse onafhankelijkheid, de (vermeende) bemoeienis met zowel de Nederlandse als de Amerikaanse verkiezingen door Rusland gebeurd zou zijn! Rutte, Ollongren, Joustra, May Garcia-Margalló Marfil en de overige binnenlandse en buitenlandse politici, zijn dan niet meer dan de ordinaire loopjongens, het voetvolk, wat door de hier genoemde overheersers worden ingezet.

Vladimir Putin: Doelwit van de Westerse Politiek & Media. 

 

Vladimir Putin is zoals we nu wel zullen weten, reeds lang het doewit van liegende Westerse politici samen met de media. Maar … waaróm worden we nu al zo lang met gemene leugens tegen deze man bestookt? Hier volgt iets van wat Putin eens vertelde en wat -uiteraard- niet meegedeeld wed door de media:

“De Rothschildgroep heeft uw regering, uw media en de bankiersinstellingen geïnfiltreerd. Zij zijn er niet langer tevreden mee, gruwelen in het Midden-Oosten te plegen; zij doen het nu op hun eigen grondgebied, wanhopig om het plan voor een wereldregering, wereldleger compleet met een wereldbank, gereed te krijgen. Zij denken dit te kunnen bereiken door u door terrorisme tot onderwerping te dwingen. Door u bevreesd te maken met wat voor nieuwe wetten ook te aanvaarden die zij op hun plaats kunnen  krijgen om u te beschermen. Zij” (waarmee Putin de Europeanen bedoelde) ” moeten tegen hun meesters die er sinds lang mee zijn gestopt het volk te dienen, opstaan en eisen dat hun stem zal worden gehoord. De regeringen van het Westen houden niet langer hun ware intenties verborgen. U kunt de verschrikking die zich achter hun masker verborgen houdt, zien. Houdt uw ogen op hen gericht. Val niet voor hun listen. Rusland zal er niet ijdel bij staan kijken en toestaan dat haar Europese neven afgeslacht en ontmenselijkt worden zoals nu. De strijd is voorbij; de oorlog is begonnen, waarheid en gerechtigheid zullen zegevieren.” https://www.youtube.com/watch?v=sYNTcAezDI0 (“Putin: New World Order Are in Final Stages Of Their European Master-Plan”)

Met de woorden “afgeslacht” en “ontmenselijkt” wees Putin op de verschillende terreuraanslagen die er tot nu toe in verschillende delen van Europa (Parijs, Nice, Zaventem, Manchester, Duitsland etc) hadden plaatsgevonden. Hij maakte duidelijk dat die een onderdeel zijn om de laatste fasen van de Nieuwe Wereldorde gereed te maken. De wetten die er vervolgens in deze landen werden ingevoerd om ons, het volk, hoegenaamd tegen gelijkaardige toekomstige aanslaagen te beschermen, zijn echter bedoeld om ons nog vérder te knechten. De Russische president zei verder dat Rusland niet aan de zijlijn zou blijven staan en toe zou zien dat haar “Europese neven” via deze terreuraanvallen vernietigd zouden worden. Voor een goed begrip: dit zei Putin niet omdat hij zich in de binnenlandse aangelegenheden van West-Europese landen zou willen mengen. Dit zei hij daar de NATO haar grenzen vérder verlegd heeft in de richting van Rusland en daarom intussen een regelrechte bedreiging voor dit land geworden is! En omdat Putin maar niet wil buigen voor de terreur van de NWO (waarvan de NATO een der verlengde armen is), wordt hij al voor lange tijd door een liegende Westerse media en liegende Westerse overheden zwartgemaakt, gekleineerd, vernederd en belasterd! En daarom worden we met goedkope (maar doorzichtige) leugens over Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en het onafhankelijkheidsstreven in Catalonië bestookt! En de zaak rondom de MH17, Pieter Omtzigt, is slechts een zeer kleine schakel in deze lange ketting van aaneengeregen leugens en halve waarheden! En laten we er maar geen doekjes om winden: mócht het ooit daadwerkelijk tot een treffen komen tussen Rusland en het Westen, weet dan dat Rutte, Joustra, Ollongren en overige hitsers hier hun (kleine) steentje aan hebben bijgedragen!

 

Ton Nuiten – woensdag 15 November 2017.

 

Mattheüs 25:31-46 & de Chaotische en Verwarde Racistische Leer der Christenzionisten, de Ware Betekenis van de “Geringste Broeders”, de “Schapen” en de “Bokken.”

Vandaag zullen we eens en blik werpen op een bijbelgedeelte in Mattheüs 25. We zullen eerst beschrijven hoe dit door de christenzionisten wordt uigelegd; het gaat hier nl om de periode waarin Jezus Christus inmiddels naar de aarde teruggekeerd zal zijn en Hij er een grote oordeelstroon op heeft laten richten waar alle volken van alle eeuwen door Hem zullen worden geoordeeld. Hier worden de “bokken” van de “schapen” van elkaar gescheiden en de schapen (ofwel de “rechtvaardigen”), zullen het eeuwige leven binnengaan. De “bokken” echter staan symbool voor de “vervloekten” die in tegenstelling met de rechtvaardigen voor eeuwig naar de “poel des vuurs” (ofwel de hel) zullen worden verwezen. We zullen er daarnaast de ware bijbelse betekenis van geven.

 

Het Eeuwige Vuur in Omwille van de Joden. 

 

Het is hier van belang op te merken dat die volken die naar het eeuwige vuur zullen worden verwezen, deze eeuwige straf volgens de christenzionisten vnl. ondergaan omdat zij de Joden in hun midden gedurende hun aardse bestaan kwalijk behandeld zouden hebben. Men gaat daarbij uit van Mattheüs 25:31-46. Daar lezen we dit:

“Wanneer de Zoon des mensen komen zal in al Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërft het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij bekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. Dan zulen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te tenen gegeven? Of dorstig en U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn”Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorsti geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven. Ik was een veeemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis en u hebt Mij niet bezocht.Dan zullen ook dezen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.” 

what-you-do-to-a-believer-you-do-to-jesus-christ-large

so4j.com

Wie Zijn de “Geringste Broeders”? 

 

Zoals de christenzionisten deze bijbelverzen uit Mattheüs 25 uitleggen, zijn de “schapen” ofwel de “rechtvaardigen” degenen die tijdens hun leven op aarde de Joden op alle mogelijke wijzen zullen hebben gesteund door hen te eten te geven, gastvrij te onthalen, te kleden, te bezoeken. Zij zullen dan het “eeuwige leven” ofwel de hemel binnengaan. De “Bokken” echter, diegenen die zich aan de linkerhand van Jezus bevinden, zullen dit alles níet hebben gedaan; zij hebben de Joden juist vervolgd of zijn op zijn minst “neutraal” tegenover hen geweest. Daar zij de Joden nooit gesteund hadden, worden de “vervloekten” in tegenstelling met de “rechtvaardigen”, naar de eeuwige hel verwezen. De christenzionisten baseren hun stelling op het feit dat Daar Jezus een “Jood” is, het Joodse volk als geheel Zijn “geringste broeders” zouden zijn. En dit maakt weer dat het hier eerder om een “etnisch “evangelie” gaat waarbij de wáre geestelijke betekenis uit het oog verloren is. Door hen gedurende hun aardse leven goed te behandelen, hadden de “schapen”  ook Jezus zo behandeld; door hen slecht te behandelen, hadden de “bokken” ook Jezus zo behandeld. De eerste groep word voor eeuwig gezegend, de tweede voor eeuwig vervloekt. Maar … wíe zijn nu precies die “geringste broeders” waar Jezus in Mattheüs 25 over spreekt? Om dit te weten te komen, zullen we ons tot het Evangelie naar Markus wenden. In hoofdstuk 16 lezen we vanaf ver 1 tot 5 dat nadat Marai en Salome het graf waar het lichaam van Jezus in lag nadat Hij van het kruis was afgenomen, binnengegegaan waren, dit leeg aantreffen; Jezus blijkt dat intussen uit de dood te zijn opgestaan. Een engen (een jongeman gekleed in een wit kleed, vertelt hen dat Jezus intussen verrezen is:

“Maar hij zei tegen hen: Wes niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.” (verzen 6-7)

De eerste aan wie Jezus Zich na Zijn opstanding openbaart, is Maria Magdalena. Die vertelt dit later aan “hen die bij Hem geweest waren” ofwel Zijn discipelen. Nadat Maria Magdalena hen dit verteld heeft, kúnnen Jezus’ discipelen dit gewoon niet geloven. Ook nadat de twee “Emaus-gangers” de discipelen hebben verteld dat Jezus Zich aan hen vertoond had, geloven de discipelen hen niet. Maar:

“Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij opgewekt was.” (vers 14)

Hier zien we dat het Zijn discipelen én hen die bij Hem waren en in Hem geloofd hadden als de Messias, Verlosser en Heer, degenen waren die zijn “geringste broeders” waren. Zou nu het Joodse volk als geheel deze “geringste broeders” zijn, dan zou het logisch en ook te v erwachten zijn dat Jezus Zich niet slechts aan Zijn disciipelen zou hebben geopenbaard maar aan het Joodse volk als geheel! Maar dit blijkt niet het geval. En zou Hij dit tóch gedaan hebben, dan zou Jezus dan ook verschenen moeten zijn aan de Farizeeën en de meerderheid van de Joden die Hem juist aan het kruis gebracht hadden, en dit zou al helemáál vreemd zijn geweest, want zij waren toch ook “Joden”? Nee, Jezus verscheen na Zijn opstanding uit de dood slechts aan hén die al in Hem als de Messias geloofden! Dat het hier om Christenen (zowel Joden als niet-Joden) als de “geringste broeders” van Jezus gaat, wordt nog duidelijker uit wat we bijvoorbeeld in de zendbrief van de apostel Paulus aan de Corinthiërs lezen:

“Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht een aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen.” (1 Corinthiërs 1:10)

“Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in  Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten.” (2 Corinthiërs 1:8)

Paulus spreekt hier over Christenen als “broeders” en niet over de “Joden” als zodanig. En dit doet hij eveneens in zijn overige zendingsbrieven aan de verschillende kerken.

In het Evangelie naar Mattheüs wordt het pas goed duidelijk wíe de “geringste broeders” van Jezus wel zijn:

“En terwijl Hij nog tot de menigte sprak, zie, Zijn moeder en broers stonden buiten en zochten Hem om met Hem te spreken. Iemand zei tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U om met U te spreken. Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen Hem zei: Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers? En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en Mijn broers. Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.” (Mattheüs 12:46-50)

En in Mattheüs 10:42 lezen we:

“Want wie een van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn  loon beslist niet verliezen.” 

Als iemand (wie dan ook) zelfs maar een beker koud water aan “een van deze kleinen” ofwel een der “geringsten” zou geven (omdat hij dan dorst zou hebben) zou de gever hiervoor beslist worden beloond! Tot hem zal Jezus later zeggen dat Hij dorst had geleden en hij Hem te drinken  had gegeven. Als hij dan zal vragen wannéér hij Jezus dorstig gezien zou hebben, zal Jezus hem antwoorden: “Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven.” (Mattheüs 25:35), en: “Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders hebt gedaan, hebt u dat voor Mij gedaan.” (vers 40)

 

De Omstandigheden van de “Geringste Broeders” van Christus in het Hedendaagse Israël. 

 

Als we vandaag de dag naar Israël kijken (wat eigenlijk het “paradepaardje” der christenzionisten is), zien we dat de Palestijnse Christenen er het erg moelijk hebben; zij worden er vervolgd door Joden. En het zijn deze Joden (die door de christenzionisten verheerlijkt, geglorifieerd en zo gerespecteerd worden) die het leven voor de Palestijnse “geringste broeders” van Jezus zo zuur maken! https://www.youtube.com/watch?v=d6vC9YwlARg (“Israeli Persecution of Christians in the Holy Land 60 Minutes”)  De “geringste broeders” van Jezus Christus zijn dus niet “de Joden” zoals de christenzionisten standvastig en krachtig beweren; het zijn nl. o.a. deze Palestijnse Christenen! En de Joden die hen vervolgen verdrukken en zo treiteren; zíj zullen hen beslist niet te drinken geven om er hun dorst mee te lessen, zij zullen hen beslist niet gastvrij onthalen, zij zullen hen beslist niet bezoeken mochten zij ziek zijn etc. Het zij n zíj die nl. de “bokken” in Mattheüs 25 zijn! En wat lazen we ook alweer over het lot wat hén zal treffen die de “geringste broeders” niet zullen hebben geholpen? Juist:

“En dezen zullen gaan in de eeuwige straf….” (Mattheüs 25:46)

Het wordt eens hoog tijd dat de christenzionisten hun gezond verstand (waarvan te hopen is dat zij dit ook echt hébben) eens zullen gaan gebruiken. We zouden hen de “zwarte schapen” binnen God’s wereldwijde kerkelijke famile kunnen noemen. Door als één man achter Israël te gaan staan,  hebben zij de kant van de Joodse vervolger van de “geringste broeders” van Christus gekozen en hebben zich hiermee tezamen met de Joden tégen Christus gekeerd. En of we een “zegen” zouden ontvangen als we Israël (op welke wijze ook) zouden steunen? Als de christenzionisten er dan toch op staan een “zegen” te willen ontvangen van God voor hun steun aan Israël (en daarmee hun steun aan de Joodse terreur tegen de Palestijnse Christenen), dan zou Mattheüs 25:46a weleens ook hún deel kunnen worden! Ze zijn  dus gewaarschuwd! 

 

Joden als Enig Uitverkoren en Verheven “Volk van God.”

 

In vele artikelen en boeken van christenzionisten over Israël en het Joodse volk vinden we steeds weer diezélfde rode draad terug: slechts Israël én het Joodse volk zijn door God uitverkoren. Zéker, de Christenen zijn dit ook zo maken zij ons duidelijk. Maar als we nagaan hóe zij over Israël, het Joodse volk aan de ene kant en de Christenen aan de andere kant schrijven, blijkt het dat Israël en het Joodse volk toch een hogere plaats hebben dan de Christenen. Al de overige (niet-Joodse volken plus de Christelijke Kerk) hangen er hier maar als een “vijfde wiel aan de wagen” bij. En weet u, dit is nu precies wat ook wijlen Menachem Begin, van 1977 tot 1983 de zesde premier van Israël dacht. Die verwoordde het slechts op een andere wijze dan de christenzionisten nu doen. Hij zei ooit eens het volgende:

“Ons ras is het meesterras. Wij zijn de goden op deze planeet. Wij v erschillen evenzeer van de inferieure rassen als zij” (verschillen) “van insecten.” 

Natuurlijk, iets dergelijks zullen de christenzionisten nooit over anderen zeggen. Maar door hun absurde geloof in het Joodse volk als “God’s uitverkorenen” terwijl zelfs de Kerk bij hen tegenover dit volk een lagere plaats inneemt, komt dat wat Begin eens zei, bij hen in verhulde vorm toch naar voren. En in de plaats waar Begin na zij dood nu al lange tijd verblijft, valt het zeer te betwijfelen of hij zich nu nóg als een van “de goden van deze planeet” voelt. Hij was nl. een van de vele “bokken” die de geringste Palestijnse broeders van Christus Jezus tijdens zijn leven in Israël onderdrukte. En zo leefden en dachten/denken  ook Ariel Sharon, rabbijn Ovadia Yosef, Ehud Barak, Shimon Peres, Benjamin Netanyahu. En nogmaals: als de christenzionisten er tóch op blijven staan een “zegen van God” te ontvangen door dergelijke racistische lieden te steunen en te huldigen als “goden”, is de kans zeer reëel aanwezig dat ook zíj de ” eeuwige straf” deelachtig zullen worden! 

 

Ton Nuiten – Vrijdag 9 November 2017.

Over Dirk van Genderen, de Schriftgeleerden en Farizeeën, de Verdraaide Betekenis van “God’s oogappel” & de Racistische en Chauvinistische Talmudist achter de Nickname, “Troost Mijn Volk” & en het Christenzionisme als “Het Zuurdesem der Farizeeën & Saduceeën.”

“…met de vernietiging van de tempel verdwenen de Sadduceëen als geheel waarbij zij de verordeningen van alle Joodse zaken in de handen van de Farizeeën lieten. Van die tijd af  werd het Joodse leven verordineerd door de Farizeëers. De hele geschiedenis werd gereconstrueerd vanuit het standpunt der Farizeëen. Het Farizeïsme vormde het karakter van het Judaïsme en het leven en gedachten”-(wereld) “van de Jood voor geheel de toekomst.” (De Jewish Ecyclopedia in “Pharisees” blz. 666).

Diegenen onder ons die een beetje bekend zijn met de Bijbel (vnl. het Nieuwe Testament), weten (of behóren dit te weten) dat de Farizeëers de heersende priesterkaste in het Israël in de tijd van Jezus waren. Zij (behoren) ook te weten dat de felste en hevigste tegenstand waarmee Jezus tijdens Zijn bediening te maken had, van de kant van de Farizeëen kwam. Daarnaast had Hij tevens te maken met tegenstrevende Joden die Hem o.a een Samaritaan noemden en Hem verweten door een duivel bezeten te zijn. De benaming, “Samaritaan” was in Jezus’ tijd een kleinerend en beledigend scheldwoord en zo lieten de Joden in Jezus’ tijd zien hóe zij over Hem dachten. We moeten dit goed in gedachten houden om te kunnen begrijpen waarom o.a. de vermaarde Hervormer, Maarten Luther, in zijn tijd zo tegen de Joden tekeer ging; in zijn boek, “Over de Joden en Hun Leugens”, voer Luther flink uit tegen de Joden.

 

Neergaande Spiraal. 

 

Uit het bovenstaande citaat uit de Jewish Ecyclopedia is het duidelijk op te merken dat het de Farizeeën waren die nadat de tempel verwoest was, er de absolute macht over het Joodse volk kregen. En in tegenstelling met wat de christezionisten met zekerheid menen te weten (zij menen dat de Joodse religieuze leiders het volk vanaf die tijd tot nu toe onderwijzen uit het Oude Testament), onderwezen de Farizeeën het volk uit de Talmud. Wat zij ook niet weten, is dat het met het Joodse volk moreel en ethisch gezien in een afwaartse neergaande spiraal ging. En dit komt duidelijk tot uiting over wat er in de Talmud over Jezus geschreven staat.

 

Israël: “God’s oogappel.” 

 

Nu hebben we het al vaker gehad over wat de Talmud te zeggen heeft over Jezus. We willen ons hier echter richten op één aspect van wat dit in het Judaïsme meest “heilige boek” over de Verlosser te zeggen heeft. En vóór we dit zullen gaan doen, zullen we ons weer wenden tot en christenzionistische website waar we al eerder bij hebben stilgestaan, https://www.dirkvangenderen.nl/2017/03/03/wie-joden-minacht-vervloekt-hen-al/ In het kort komt het hierop neer dat (zoals de titel dit in de url van http://www.dirkvangenderen.nl/ dit al aangeeft) dat wie de Joden minacht, hen al vervloekt. Dit naar aanleiding van wat er in Genesis 12:3 geschreven staat. We zullen ons nu niet zozeer bezighouden met wat Dirk van Genderen allemaal aan onbijbelse dingen over het Joodse volk en de staat Israël te zeggen heeft (hoewel hij versen uit de Bijbel aanhaalt om zijn buitenbijbelse leer daarmee te onderbouwen en zo te rechtvaardigen) doch veeleer wat sommige van de reageerders op het artikel van Van Genderen te zeggen hebben. Allereerst volgt hier wat een zekere Angela te zeggen had:

“Velen staan er niet bij stil, maar bij het ontstaan van het volk Israël is iets bovennatuurlijks gebeurd. Abraham en Sara waren al oud en het ging Sara niet meer naar de wijze der vrouwen, toch kregen zij Izak. God noemt Israël zijn eerstgeboren zoon. Exodus 4:22, 23. In Deuteronomium 32:10 wordt Israël beschreven als Zijn oogappel. Zacharia 2:8 waarschuwt ons ook duidelijk over Israëls plaats in Gods perspectief. Wij zijn allen gewaarschuwd!” 

Dan volgt hier een deel van de reactie van Corry Heesen: 

“Wie aan Israël komt …. komt aan Gods oogappel…. deze woorden hebben wij in september 2016 geproclameerd op de muren van Jeruzalem….als je in dat land bent ervaar je de aanwezigheid van God op een bijzondere manier.” 

In de door ons vetgedrukte citaten van deze twee reacties is het voor ons duidelijk dat het hier om Israël gaat als “God’s oogappel.” En het is in de reactie van “angela” waar de dreiging tegen hén die Israël mochten “minachten” zeer dudelijk naar voren komt. In Deut. 32:10 waarzij naar verwijst, lezen we het volgende:

“Want het deel van de HEERE is Zijn volk, Jakob is het gebied dat Zijn eigendom is. Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste huilende wildernis. Hij omringde hem, Hij onderwees hem, Hij beschermde hem als Zijn oogappel.”

En in Zacharia 2:8 lezen we dit:

“Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.” 

JudeoChristianityBullShitMeme

 

De Talmud en niet de Bijbel. 

 

De vraag is nu: waar komt deze leer waarmee eenieder die het Joodse volk (en de staat Israël) slechts al minacht met een zwaar oordeel Gods wordt bedreigd, toch vandaan? Het antwoord klinkt logisch: uit de Bijbel natuurlijk want daar lezen we het toch? We hebben het nota bene net toch zélf uit de bovenstaande citaten duidelijk gemaakt? Wel, dit ís ook wel zo, maar de waarheid is dat deze verfoeilijke leer eigenlijk afkomstig is uit de Talmud! En daardoor is er een sectarische en racistische leer aan legitieme bijbelverzen gekoppeld. In het verleden stuurde de evangelist en onderzoeker, Theodore Winston Pike (“Ted Pike”), regelmatig zijn emailalerts naar hen die zich op zijn “National Prayer Network” hadden geabonneerd. In deze alerts als op zijn website, http://www.truthtellers.org legt Pike uit hóe het precies met het Joodse volk en de Staat Israël in elkaar zit. In één van de alerts, “Anti-Christianity in Jewish Sacred Literature”, beschrijft Pike wat de Talmud allemaal over Jezus en het Christendom te zeggen heeft en wát de “heilige literatuur” te zeggen heeft, is beslist niet vleiend te noemen! Over Jezus, zo maakt Pike duidelijk, heeft de Talmud o.a dit te zeggen:

“In Gittin 57a wordt Jezus (Bileam) geportretteerd als Zich mentelende in de hel temidden van gekookte uitwerpselen. Hij heeft er eeuwig spijt van dat Hij de “appel van God’s oog” niet gezegend had zoals Hij wel had moeten doen.” https://www.truthtellers.org/alerts/christiansinisrael1.html

Wat de Talmud hier nu zo duidelijk maakt, is dat Jezus Zich nu in de hel zou bevinden daar Hij het Joodse volk als “God’s oogappel” nooit gezegend had. En om die reden zou Hij dit zware oordeel hebben gekregen! En dit zien we weer maar ál te duidelijk terug in de twee bovenstaande geciteerde reacties van “Angela” en “Corry Heesen.” Aldus kunnen we concluderen dat datgene wat zij hebben gelezen weliswaar in het Oude Testament staat, maar dat hier dankzij de Talmud een verkeerde draai aan gegeven is! En van dit laatste zijn zij totaal niet op de hoogte.

 

Het “Zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën” Heimelijk de Christelijke Kerk Binnengesmokkeld. 

 

Om het eens duidelijk te zeggen: mét het christenzionisme is het (Talmudische) “zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën” een deel van de wereldwijde Christelijke Kerk binnengesmokkeld! Jezus had er echter in Zijn tijd Zijn discipelen voor deze valse leer gewaarschuwd; nadat Hij en Zijn volgelingen per boot eenmaal de oever van de andere kant bereikt hebben, merken de discipelen dat zij broden zijn vergeten meet te nemen. (Mattheüs 16:5) Dan lezen we er dit:

“Jezus zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en Sadduceeën. Zij spraken erover met elkaar en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden meegenomen hebben. En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt? Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt? Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën? Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.” (verzen 6-12)

Het is nu dit “onderricht” wat nu in de vorm van het christenzionisme delen van de wereldwijde Kerk gesmokkeld is en wat nu als “Bijbels” wordt verkondigd! En velen, ja, vélen, hebben deze Farizeïsche leer ingedronken als water en zijn nu intolerant geworden tegenover Christenen met een ándere visie dan zíj die hebben! Het gevolg hier weer van is natuurlijk dat zij (misschien zónder dat zijzelf zich dit realiseren) eveneens huichelaars zijn geworden zoals de Farizeeën en Sadduceeën dit destijds in de tijd van Jezus waren!

TalmudHatredOfJesusMeme

Maar … Deze verzen over “God’s oogappel” Lezen We Toch Ook in het Oude Testament? 

 

Ja, het is waar; de verzen waarin het Joodse volk (en Israël) als “God’s oogappel” worden beschreven, staan óók in het Oude Testament. Maar hoe zit het er dan eigenlijk mee? De waarheid is dat het Joodse volk ooit eens God’s oogappel wás. Nadat het haar Messias, Christus Jezus, had gekruisigd en God op deze wijze verworpen had, verwierp God op Zijn beurt het Joodse volk. Het Koninkrijk Gods werd vervolgens uit de handen van de Farizeeën genomen en daarna aan een volk gegeven wat de vrucht daarvan op zou brengen. Dit maakte Jezus de Farizeeën duidelijk nadat Hij hen de geleijkenis over “De slechte landbouwers” verteld had. (Mattheüs 21:33-46) In vers 43 lezen we:

“Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt.” 

En dit vers vormt nu de kern van de zgn. “Vervangingstehologie” waar Van Genderen en de christenzionisten zo een gruwelijk hekel aan hebben! Dit “volk” aan wie dit koninkrijk werd gegeven, waren geen Joden (of om precies te zijn, Judeeërs), zij waren Galileeërs, niet-Joden dus.  (Handelingen 2) Zij vormden toen het “koninkrijk Gods” ofwel de Christelijke Kerk.” En zoals het boek Handelingen verhaalt, werd dit “koninkrijk” zwaar vervolgd en verdrukt door de Farizeeën en Joden nadat de laatsten eenmaal goed door hadden  gekregen dat het van hen afgenomen koninkrijk eenmaal aan niet-Joden was gegeven. En van die tijd af ging het met de Farizeeërs en de Joden steeds meer bergafwaarts. En dit wordt weer duidelijk over wat de Talmud over o.a. Jezus lezen. Hadden de Farizeeën en Joden Jezus uit afgunst (Mattheüs 27:18) aan Pontius Pilatus, de Romeninde gouverneur van Judea in die tijd, overgeleverd, nu begonnen zij eveneens uit afgunst en jaloersheid de Christelijke Kerk te vervolgen daar die nu de ontvangers van de beloften Gods geworden waren.

 

Had Jezus Israël en de Joden Gezegend, of … Had Hij hen Fel bekritiseerd? 

 

De Talmud maakt zoals we gezien hebben duidelijk dat Jezus Zich nu in de hel zou bevinden daar hij Israël niet zou hebben gezegend. Wel, wát had Jezus de Farizeeën en de Joden tijdens Zijn bediening in Israël nu allemaal gezegd? Laten we dit lezen:

“Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat er immers niet zelf binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnengaan. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u eet de huizen van de weduwen op, en voor de schijn bidt u lang. ; daaron zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u resit zee en land af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u.” (Mattheüs 23:13-15)

En het is waar; vanwege de groteske huichelarij der schriftgeleerden en Farizeeën had Jezus geen goed woord over voor deze priesterkaste!

jews-are-not-semite

 

De Khazarianen: Verjoodste Proselieten. 

 

Zoals Jezus het in het hierboven staande vers al duidelijk maakte, gingen de Farizeeën stad en land af om ook maar één proseliet (“Jodengenoot”) te maken. En in circa 740 slaagden die erin om binnen een bepaalde periode een heel volk plus de koning, Bulan genaamd, tot Jodengenoten te maken. De Khazarianen zoals dit volk bekend was, bekeerden zich na in aanraking te zijn gekomen, tot het (Talmudische) Jodendom. Deze geweldige revival zou tot gevolg hebben met als gevolg dat er van de originele Jood (Judeeër) later nog slechts een herinnering over zou blijven. De Joodse geleerde, Eran Elhaik (Ph. D.), heeft in het recente verleden voor nogal wat opzien gebaard. Door een eigen onderzoek had deze DNA-wetenschapper aangetoond dat de huidige Joden niet uit het Midden-Oosten (Israël & omstreken) afkomstig zijn maar uit het aloude Khazaria:

“In 2013 vernietigde de geneticus Eran Elhaik aan de John Hopkins University grotendeels de heersende genetische theorie betreffende de oorsprong van de Oost-Europese “Ashkinazi”-Joden – ruwweg driekwart van de Joden in de wereld van vandaag. In zijn baanbrekende artikel, “The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypotheses” wat in het prestigieuze wetenschappelijk tijdschrift, “Genome Biology and Evolution” gepubliceerd werd, maakte Elhaik melding van de resultaten van zijn eerste grote studie over de erfelijkheidsleer der Ashkenazim. Hij zei dat het genetisch bewijs erop wijst dat de wortels van de meeste Joden van vandaag gevonden moeten worden in het Oosten, in het aloude rijk Khazaria wat zich in de 8e eeuw AD tot het Jodendom bekeerde. Elhaik’s onderzoek is zó dwingend dat de wetenschappelijke gemeenschap verbijsterd is. De heersende “Rijnland-hypothese” geleid door Dr. Harry Ostrer, aan de Yeshiva University te New York beweert dat de grote Ashkinazische volken van Polen en Rusland daar in circa de 16e eeuw AD hoofdzakelijk vanuit het westen van Duitsland kwamen. Ostrer beweert dat het genetische bewijs wijst op een Midden-Oosterse oorsprong van Ashkinazische Joden. Elhaik heeft om de genetische gegevens waarop Ostrer zijn bewering baseert, gevraagd maar zegt dat hij die niet met hem wil delen. Dergelijke onbereidwillige medewerking leent nog meer geloofwaardigheid aan de thesis van Elhaik die overeen komt met het boek, “The Thirteenth Tribe” (nl.) “dat waarschijnlijk een miljoen Khazarianen op de vlucht voor de invallende Mongolen vanuit hun woongebied in de Kaukasus in begin 1300 AD naar Polen migreerden. Daar bekeerden deze heidenen zich tot het Judaïsme en werden er toen bekend als wat de meeste mensen vandaag de dag als “Joden” beschouwen.” http://www.batr.org/terror/042114.html (ietwat vrij vertaald)

Wát Dr. Eran Elhaik nu door zijn DNA-onderzoek had ontdekt, was dat de overgrote meerderheid der huidige Joden van oorsprong niet uit het Midden-Oosten afkomstig konden zijn en wiens verre voorvaderen dan ook niet uit het oude Israël afkomstig waren; kortom: zij hebben weinig tot geen “Joods bloed” in zich! En hóe kwam het nu dat de Khazariërs zich als geheel tot het (Talmudische) Jodendom bekeerden? Wel, nadat zij in contact waren gekomen met migrerende Joden, zorgden de rabbijnen (de geestelijke telgen van de oorspronkelijke Farizeeën) onder hen ervoor dat zij van een primitieve fallusaanbidding overgingen tot het Talmudisme. Aanvankelijk was het eerst vnl. koning Bulan en de Khazariaanse adel wat zich tot het Jodendom bekeerde; nadat een zekere Obadjah de troon had bestegen, volgde ook de Khazariaanse bevolking als geheel. En vandaag de dag zijn het de Ashkinazische Joden (het woord “Ashkinazi” is afgeleid van “Khazariër”) die menen de wáre Joden te zijn en menen wérkelijk dat de aartsvaders, Abraham, Izak en Jakob hun originele stamvaders zijn! En dat niet alleen, mét hun bekering tot het Jodendom namen de Khazariërs tevens de Farizeïsche Talmud als hun dagelijkse leidraad over. Vermoedelijk heeft de Heere Jezus al zeer vroeg gezien dát een dergelijke massabekering ooit eens plaats zou vinden; de Khazarïers waren van origine een oorlogszuchtig en wreed volk. En nadat zij zich eens tot het Farizeïsche Jodendom hadden bekeerd, werden de Khazariërs dubbel zo erg als de Farizeeën ten tijde van Jezus waren! Wát Jezus zeer lang geleden tot de Farizeeën zei (dat zij zee en land afreisden om slechts één proseliet te maken en na bekeerd te zijn hij dubbel zo erg werd als de Farizeeën zelf al waren) schijnt dus eerder een profetie te zijn geweest! En als we nu naar het Midden-Oosten (Israël) kijken, zien we hóe wreed de Khazariaanse Joden zich al zestig á zeventig jaren tegenover de Palestijnen gedragen.

 

Het Christenzionistische Evangelie Ontkracht en Ontmaskerd als een Demonische Ketterse Leer. 

 

En dit brengt ons tot het volgende: Mét de waarheid over de Khazariaanse Joden zoals boven uiteengezet, is tevens het christenzionistische evangelie (in zoverre het ook als “evangelie” kan worden beschouwd) als een ronduit demonische en ketterse leer ontkracht én ontmaskerd! Het is immers deze destructieve doctrine voor zowel Jood als niet-Jood, waarbij de nadruk wordt gelegd op de fysieke afkomst der Joden. De verkondigers van deze helse doctrine (zoals o.a Dirk van Genderen en naast hem talloze anderen, hebben er geen weet van dat de huidige Joden zowat voor 98% heidense verjoodste Khazariërs zijn! En wát zij niet weten, kun je hen natuurlijk ook niet kwalijk nemen tenzij men hen de waarheden voorhoudt. Het grote probleem met deze christenzionisten (althans een groot deel onder hen) is, dat zij door hun voorliefde voor Israël en het Joodse volk als geheel, niet is staat zijn en dit zeer waarschijnlijk ook niet wíllen zijn om over de eigen christenzionistische grenzen heen te kijken en daardor worden verhinderd om bovenstaande feiten met een open een eerlijk hart eens zélf te onderzoeken. Zouden zij dit doen (en we hópen ook dát zij dit eens zullen doen) dan zouden zij inzien dat hun hele doctrine eigenlijk een racistische en bekrompen leer is waarmee de gruwelijke misdaden van de opeenvolgende Israëlische regimes (vanaf die van David Ben-Gurion i  1948 tot de huidige onder Benjamin Netanyahu) tegen de Palestijnen gerechtvaardigd, schoongewassen en verbloemd worden! Zowat iedereen weet dat het Israëlische leger over de meest moderne oorlogstechnologie beschikt terwijl de Palestijnen slechts over lichte vuurwapens en zelfgemaakt bommen beschikken. Alleen Van Genderen en de overige christenzionisten weten dit niet (en wíllen dit niet weten ook)! Nee, niet Israël is de terrorist, dan zijn de Palestijnen, beweren en verkondigen zij nog steeds. En ja, je zou het als Palestijn in  door Israël bezet gebied maar meemaken; je eigen ouders zijn korte tijd geleden door een wrede Israëlische sluipschutter vermoord. De liegende media brengt dit verhaal naar buiten als “Palestijnse terroristen die van plan waren een aanslag te plegen op een Israëlische controlepost, legerbasis of school.” Als je als Palestijn dan het “geluk” hebt een zekere Dirk van Genderen met zijn giftige en demonisch-racistische leer tegen te komen die jou verteld iets in de trant van, “Luister eens, Israël en het Joodse volk zijn het uitverkoren volk Gods, dus als je niet ophoudt bomaanslagen te plegen op Joodse instellingen, zal God jou een zwaar oordeel toezenden. En je wéét het, wie Joden minacht, vervloekt hen al. Denk maar aan Deuteronomium 32:10 en Zacharia 2:8. Je bent dus gewaarschuwd!” Als jij als door de Israëlische regering en leger onderdrukte Palestijn déze demonische uitlatingen aan moet horen, dan is het geen wonder dat hij (mócht hij al geen Christen zijn), hij later een gruwelijke hekel aan het (wáre) Christendom wat er naast het christenzionistische bedrog óók is, zal krijgen! En hiermede stemt het volgende schriftwoord wat eigenlijk ook tegen Van Genderen en de christenzionisten gericht is, overeen:

“Want de Naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de mensen.” (Romeinen 2:24)

Van Genderen en de overige christenzionisten beklaagden zich erover over het feit dat tegenwoordig de kerken leeglopen; m.a.w. er zou in verschillende delen een afval van het christelijk geloof plaatshebben. Zij wijten dit aan verschillende oorzaken o.a. dat er in de kerken tegenwoordig niet meer de Bijbelse Leer wordt gebracht. Wat zij hierbij niet in de gaten hebben, is dat het evenzeer (ten dele) hún demonische leer er aan toe bijgedragen kan hebben!

 

De Arrogantie en het Chauvinsime van “Troost Mijn Volk.” 

 

Nu we hier de racistische inslag van de christenzionistische ideologie openlijk tentoongesteld hebben, wordt het eens tijd dat Van Genderen en de overige Israëlverdedigers eens gaan stoppen met hun aan waanzin grenzende leer! Zoals gezegd hebben we de website van Dirk van Genderen bezocht en daar hebben we het bovenstaande aan gewijd. Maar soms ben je aan het “lezen, zónder dat je aan het lezen bent”, ofwel, je léést wel het een en ander maar óf je bent er even met je gedachten niet bij óf je leest ergens het een en ander overheen. Nou, dat hadden ook wíj aanvankelijk en het drong pas later tot ons door dat er ook iemand van Joodse afkomst was die er zijn reactie op het artikel van Van Genderen had achtergelaten. Deze Joodse man of jongen die zich achter de nickname, “Troost Mijn Volk” verborgen had, gaf zíjn mening te kennen en adat we die duielijk hadden gelezen, viel ons zijn arrogante en chauvinistische karakter als een donkere duistere wolk aan een verder heldere en klare hemel op. We zullen zijn reactie daarom in zijn geheel citeren:

“Sjalom Dirk en andere lezers, 

Aan het einde van deze week herdenken we als Joods volk aan Poerim. Voor de zoveelste keer doen onze vijanden een poging om ons uit te roeien. Deze furieuze haat richt zich niet tot de “twee overgebleven stammen” het gaat de vijand om alle ankomelingen van Israël. Zij hadden geen selectiecriteria voor een bepaalde stam, allen werden gelijkgesteld aan elkaar. Het is precies hetzelfde zoals mijn Joodse broertjes en zusjes naar christenen kijken. We houden hen bewust op afstand, want hun bekeringsdrang is niet zuiver en gegrond op kerkelijke uitspaken en dogma’s die geen bijbelse grondslag hebben. 

Natuurlijk ben ik mij er volkomen van bewust dat er christenen zijn die net als Ruth zeggen: uw G’d is mijn G’d en uw volk is mijn volk. Zij blijven christenen en worden ingelijfd als zijnde ingeborenen in Israël. Die christenen kennen hun positie als een ingeborene en gedragen zich niet als een olifant in een porseleinkast. Die verafschuwen en verwerpen de kerkelijke dogma’s datzij in de plaats van Israël zijn gekomen en die voortzetten. 

Hetzelfde blasfemische” (lees, godslasterlijke) “gedrag had ook Haman, en nakomeling van Ezau, waarvan gezegd werd dat hij op zijn zwaard zou leven. Met intriges wist deze zich een hoge positie te verwerven. En toen hij vernam dat Mordechai uit de stam van Benjamin niet voor hem wilde buigen, zijn kans greep om mijn volk uit te roeien. Een eenmansactie dus. Waarom boog Mordechai niet? Omdat Haman om zijn hals een afgodsbeeld droeg. Daarom boog Mordechai niet. 

Nog steeds zijn er die eenmansacties, gericht aan mijn volksgenoten: Jullie moeten in Jezus geloven en precies doen wat wij jullie voorschrijven. O ja, en jullie moeten ook de Bijbel lezen zoals wij dat als “hooggeleerden” die interpreteren. Dat doet pijn en geeft onze Joodse volk verdriet. En de Mesiaanse Joden onder ons zeggen het opnieuw: die goedbedoelende christenen begrijpen het nog steeds niet. 

Ik moet daar weleens diep over zuchten: wanneer stopt die goedbedoelende christen met inlegkunde.” 

Tot zover het commentaar van degene die zich achter de nickname, “Troost Mijn Volk” verborgen houdt. Laten we nu eens kijken wat zijn woorden en stelling nu precies waard zijn. Allereerst beweert hij dat de “vijand” erop uit zou zijn om “alle nakomelingen van Israël” uit te roeien. Op dezélfde wijze, zo deelt hij ons mee, kijken zijn Joodse broertjes en zusjes naar de Christenen! Met andere woorden: de Christenen die in de vervangingstheologie geloven naar Mattheüs 21:43, zijn volgens onze Joodse viend hier erop uit geheel Israël uit te moorden! Maar gelukkig voor hem zijn er ook díe Christenen die hier níet in geloven maar dat zijn God ook de God der Christenen (en vic versa) en zij als volk ook gelijk is aan het Joodse volk (en wederom vice versa) is. Het zijn déze Christenen die als “ingeborenen in Israël” (“gedoogden” is een béter woord!) hun juiste positie kennen. Maar of we dit nu willen weten of niet, het zijn vandaag de dag ook de Palestijnen die vandaag in Israël worden gedoogd. Zij erkennen hun positie in het door het superieurdere Joodse volk bezetten Palestina echter niet, en nu is Israël bezig hén geleidelijk aan uit te roeien! En dat Christenen door onze Joodse schrijver op afstand worden gehouden, vinden we weer in de Talmud terug, in Abodah Zarah 17a wel te verstaan!  Verder is het dogma waarin de kerk in de plaats van Israël gekomen is (zoals we hierboven maar ál te duidelijk gezien hebben) hetzelfde “blasfemische gedrag” wat Haman ooit eens had. Om het eens duidelijk te zeggen: “Die Christenen die de moed hebben om in de bijbelse leer der vervangingstheologie te geloven en die ook als zodanig verkondigen, zijn volgens onze Joodse schrijver, godslasteraars en moordenaars! En daar Mordechai (uit het boek, Esther), niet voor Haman wilde buigen, komt volgens ons lid van een superieur Joods ras omdat hij “om zijn hals een afgodsbeeld droeg.” Wel, dát Haman iets dergelijks om zijn nek had in zijn tijd, dat zou kunnen. Maar … wat zegt het boek, Esther, zélf hierover. Laten we het lezen:

“Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros Haman, de zoon van Hammedatha, de Agagiet, groot en hij verhoogde hem. En hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. En alle dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, knielden en bogen zich voor Haman neer, want zoa had de konng bevolen ten aanzien van hem. Mordechai echter knielde niet en boog zich niet neer. De dienaren die in de poort van de koning waren, zeiden tegen Mordechai: Waarom overtreedt u het gebod van de koning? het gebeurde nu, toen zij dit van dag tot dag tegen hem zeiden en hij niet naar hen luisterde, dat zij het aan Haman vertelden om te zien of de woorden van Mordechai stand zouden houden, want hij had hen verteld dat hij een Jood was.” (Esther 3:1-4)

Aha, hier lezen we wat er wérkelijk aan de hand was; Mordechai wilde niet voor Haman buigen daar hij de dienaars van de koning verteld had dat hij “een Jood was.” En níet omdat Haman “om zijn hals een afgodsbeeld droeg” (hoewel dit laatste niet onmogelijk kan zijn geweest). Maar waar het om gaat, is dat onze Joodse vriend zélf bezig is met wat hij anderen aan  “inlegkunde” verwijt! En 2, Haman wist zich zijn hoge positie niet te verkrijgen door “intriges” maar hij kreeg deze hoge aanstelling door koning Ahasveros op wettige wijze aangeboden. Het is onze Joodse (en vermoedelijk ook Talmudische) Joodse vriend hier die de zaak loopt te verdraaien. En Dirk van Genderen die het kennelijk wel aardig en begrijpelijk schijnt te vinden dat de Christenen (waartoe hij ook zichzelf rekent) door onze Joodse wanschrijver zo onder de voet wordt gelopen als “zijnde een ingeborene” in het veel meer superieure Israël, had het nodig gevonden het lasterlijke commentaar van dezeJoodse meneer toch te plaatsen! Maar wacht, had de apostel, Paulus, ook híer iets over te zeggen maar dan tegen de Kerk te Corinthië? Jawel, lees maar mee:

“Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best.” (2 Corinthiërs 11:3-4)

En ja, hoewel onze Joodse schrijver met een onbijbels en wezensvreemd verhaal komt waarin de Christenen vertrappeld worden en gelijkgesteld worden met een “vijand” die erop uit zou zijn het hele Joodse volk te vernietigen, dan vindt Dirk van Genderen dit wel okay, goed en best! Maar dit bracht een zekere “W. Brink” ertoe als reactie op wat “Troost Mijn Volk” te zeggen had het volgende te schrijven:

“De Bijbel spreekt positief over rechtvaardigen en en negatief over goddelozen. Dus de Bijbel spreekt ook negatief over jonen die goddeloos zijn, en Jezus niet erkennen. Lees bijvoorbeeld eens Openbaring 2:9. Daarin gaat het over een synagoge van satan.”

En dit heeft dhr. Brink zeer goed gezien! Hij weet echter alleen (nog?) niet dat de dagelijkse bron voor de nonsens van onze Joodse vriend weleens uit de satanische Talmud waarin zoals we gezien hebben, Jezus en het Christendom tot op het bot belasterd en vernederd worden, afkomstig zou kunnen zijn! Om een goed begrip van de ware achtergrond van het boek, Esther en de betekenis van het Purimfeest te krijgen, is het goed om naar de boodschap van Texe Marrs, president van “Power of Prophecy” (www.texemarrs.com) te luisteren en wat dit voor onze toekomst zou kunnen betekenen: https://www.youtube.com/watch?v=Sil9VLJh910&list=PLn0e9XxAIHMZhMYLdbKeEteTdi8H8Jaji&index=52 (“Texe Marrs – Lessons of Puriom Queen Esther And The Holy Day of Jewish Killing – June 13, 2015”) Nu hebben we enige tijd geleden zelf een reactie op het onzinnige artikel van Van Genderen gegeven. Ik heb hem destijds gezegd dat het “schandalig” was wat hij allemaal schreef. Daarna heb ik de bekende verzen uit de brief van Paulus aan Titus geciteerd met de woorden, “Paulus zal u laten zien wéi hier zijn  grote mond moet houden” (dit naar aanleiding van zijn visie dat christenen uit de heidenen geen oordeel zouden moeten geven over het Joodse volk):

“Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren. Zij brengen hele huisgezinnen” (waar destijds de kerkdiensten werden gehouden daar er geen kathedralen waren zoals wij die nu kennen) “in verwarring, door te leren wat onbehoorlijk is, om schandelijke winst.”… “Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof, en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren.” (Titus 1:10-11, 13-14)

Later zijn we weer gaan kijken en bleek dat Van Genderen mijn reactie verwijderd had. En van wat Paulus Titus destijds te zeggen had over “Joodse verzinsels”, het vermoeden rees dat er ook destijds Joodse valse predikers waren die net zoals onze Joodse vriend hierboven, leugenachtige en valse antichristelijke beschuldigingen aan het verkondigen waren waarbij de Kerk steeds in een slecht daglicht werd gesteld en zijzélf als “onschuldige Joodse lammeren” beschouwden! Maar wat onze Talmudist allemaal aan nonsens uitkraamde, deerde Dirk van Genderen niet en wel om de eenvoudige reden dat hij een van de velen is die ingepakt, bedrogen en misleid is door “Joodse verzinsels” waardoor hij en de overige christenzionisten een ziekelijke drang tot verheerlijking van de staat Israël en het Joodse volk is vervallen. Inderdaad, men kan dergelijke lieden in het gezicht slaan met antichristelijke opmerkingen (zover die van een Talmudische Jood afkomstig zijn) en zij vinden het meer dan prima. Wát! De vroegere Kerk vervolgd door vnl. Joden zoals de Bijbel leert? Ben je mal, het was vroeger een “christelijk anti-Semitische Kerk” die de arme Joden vervolgden omdat zij nog steeds “God’s volk” zijn! Wát? Hebben de Joden Christus gekruisigd zoals het bijbelse verslag leert? Ben je mal, wij willen niet bekend komen te staan als een stelletje “christelijke anti-Semieten” dus verdraaien we de Bijbel maar en doen de bijbelse waarheden maar geweld aan! En zo zien we dat ook liegen geen uitzondering binnen de (anti)-christenzionistische beweging is!

z13

Israël Wérkelijk door de Duivel Gehaat? 

 

Tot slot willen we nog even stilstaan bij de volgende onbijbelse theorie, nl. dat de staat Israël en het Joodse volk door de duivel met een ongebreidelde afkeer zouden worden gehaat. Althans dit is de visie van Van Genderen en de (anti)-christenzionisten. Maar … is dit ook wáár? Wel, áls dit het geval zou zijn, dan zou de duivel niet slechts het Joodse volk zo haten maar daar Van Genderen zo ’n ziekelijke voorliefde voor Israël en het Joodse volk koestert, zou hij toch zéker al flink achter de vodden van Van Genderen moeten hebben gezeten! Wel, zíen wij hier ook iets van; hebben we hier al iets over gehoord? Nou, we kunnen ons vergissen natuurlijk, maar het valt er beslist niet van hen af te lezen! En … wíe is nu de “wáre God van de staat Israël”? Wel, zijn symbool, zijn enbleem, is te vinden op de identiteitsvlag van Israël, Het is het teken dan de god, Remphan, een van de heidense goden waarvan God het de oude Israëlieten verboden had die te vereren maar wat zij uiteindelijk tóch deden. Remphan is weer een symbool van de duivel! En het is déze god, de “god der wereld”, die vandaag de “God van Israël” is! Het is tevens een van de bekendste (en meest beruchte) symbolen van de Vrijmetselarij. En het grote probleem wat Van Gdeneren en de christenzionisten hebben, is dat zij aan de éne kant werkelijk verschilende bijbelse onderwerpen kunnen brengen maar tegelijkertijd de satan een grote dienst bewijzen door een goddeloze, terroristische en onderdrukkende staat, Israël genaamd, in hoog aanzien en ere te houden! Zij weigeren kritisch naar de gruwelijke bloedbaden die regelmatig door Israël tegen de Palestijnen te kijken en dóen zij dit soms, dan worden die altijd gerechtvaardigd met, “Ja, maar de Palestijnen willen Israël vernietigen.” Daarentegen weten zij wél hun mond open te doen waar het de mensenrechtenschendingen in ándere landen betreft! Daar waar Van Genderen en de christenzionisten hun aanhangers (en vooral de buitenstaanders bedreigen met sinistere waarschuwingen over wat er zou kunnen gebeuren met hén die kritisch zijn op Israël, willen wij hier de volgende waarschuwing (zónder dreiging) uitvaardigen voor hén die mogelijk slachtoffer van de demonische christenzionistische leer zijn geworden (of dreigen dit te worden) uitgeven: Ga beslist niet met christenzionisten en hun valse leer in zee! God heeft nooit gezegd dat alle Christenen het verplicht zouden zijn als één man achter Israël te gaan staan. En voorál niet daar het al voor vele jaren op wrede wijze de Palestijnen onderdrult en uitmoordt! En … zou God hén die onvoorwaardelijk achter Israël staan nu wérkelijk zegenen zoals de christenzionisten nu voor lange tijd beweren? Wel, er is érgens in de Bijbel wel een “zegen” te vinden. Het is alleen niet duidelijk of de Israëlverdedigers hier wel zo blij mee zullen zijn; een deel van degenen die tijdens het Laatste Oordeel door God naar de “poel des vuurs” (ofwel de hel) zal worden verwezen, zijn o.a “alle leugenaars.” (Openbaring 21:8)

 

Ton Nuiten – Zaterdag 4 November 2017.

 

 

 

 

 

 

 

“Een Oordeel van God”, “Niet Loyaal? Geen Cent!” & Iets over Geradicaliseerde Pro-Zionistische Politieke Activisten plus, “Als Ze Niet Ophouden Nadat We Er Honderd Gedood Hebben, Moeten We Er Duizend Doden.”

We zullen het ons nog wel herinneren; enkele jaren geleden waren mensen die naar het West-Afrikaanse land, Liberia, en daarna weer waren teruggekeerd, ziek geworden. Na onderzoek bleek dat zij tijdens hun verblijf in het Afrikaanse land het ebolavirus hadden opgelopen. Liberia was samen met de landen, Nigeria en Sierra Leone, de regio waar een ebola-epidemie uitgebroken was. De eerste bij wie het virus onrdekt werd, was de Amerikaan, Thomas Eric Duncan. En naast hem waren er ook anderen die ten prooi aan het virus gevallen waren.

 

John Hagee, Christenzionist Pur Sang: “Ebola Oordeel van God!” 

 

Nu hebben we het al vaker gehad over de christenzionisten die de staat, Israël, (en het Joodse volk als geheel) zo ’n warm hart toedragen. Onder de Christenzionistische Beweging vinden we er zowel gematigden als ware fanatiekelingen. In de laatste categorie kunnen we met alle zekerheid John Hagee onderbrengen. Zijn reactie op de ebolagevallen in de Verenigde Staten was dat dit een “oordeel van God” zou zijn! En waaróm was dit volgens hem zo? Wel, Barack Obama, de nu voormalige Amerikaanse president was tijdens zijn laatste ambstermijn nu niet bepaald een goede vriend van Israël (hoewel hij bij verschillende gelegenheden zijn  steun voor de Joodse staat uit had gesproken). Obama zou volgens Hagee bezig zijn geweest “Jeruzalem te verdelen” maar zo voegde hij eraan toe, “God kijkt toe en Hij zal Amerika in het oordeel brengen.” En de ebolagevallen in Amerika waren daar een teken van, vond hij. Ook de dreiging van extreme Moslims en de (toen) heersende onrust in Ferguson, waren daar voortekenen van. wwwmysanantonio.com/news.local/article/John-Hagee-Ebola-is-God-s-punishment-for-Obama-5827110.php

 

Niet Loyaal? Dan Geen Cent! 

 

Wat ons ook nog in het geheugen gegrift is, is de orkaan, Harvey, die kort geleden over de Amerikaanse staat, Texas, trok en er grote vernielingen aanrichtte. Een vad de steden die er het meest door de orkaan getroffen waren, was de stad, Dickingson. De mensen daar waren vanwege een grote watervloed die het gevolg van de orkaan was, zowat álles kwijt, hun huis, meubilair, overige bezittingen enz. En die hadden dan ook zeer dringend hulp nodig. Maar wat bleek nu het geval? In mei jl. had de republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, een wet ondertekend waarin duidelijk werd gemaakt dat het de staat verboden is een contract met enige firma of bedrijf aan te gaan tenzij die Israël niet zou boycotten. En dit bracht weer met zich mee dat burgers er geen hulp zouden krijgen als firmas op een of andere wijze aan de boycot deel zouden nemen. Hiervoor moest een verklaring, een pro-Israëlische loyaliteitseed, ondertekend worden! http://www.activistpost.com/2017/10/dickinson-texas-israel-loyalty-oath-harvey-relief-funds.html Tenzij men er loyaal zou zijn aan Israël, zou de Texaanse bevolking geen staat kunnen maken op hulpverlening. Ofwel, “Niet loyaal? Dan geen cent!” 

 

Geradicaliseerd Christenzionistsich Extremisme. 

 

Vandaag de dag worden we zowel vanuit de politiek als de media gebombardeerd met berichten over “Moslin-extremisme.” Uit deze twee voorbeelden hierboven alleen al blijkt dat er ook nog een ándere vorm van extremisme is, het geradicaliseerd christenzionistisch extremisme! En zoals we nu wel al voor lange tijd gewend zijn, wordt de eerste vorm flink benadrukt (Geert Wilders) maar aan de tweede wordt weinig of geen aandacht geschonken. En weet dit: mochten we de volgende keer als Israël in de toekomst weer eens een inval zou doen in Gaza en een deel van onze politici verkondigen dat “Israël heeft het recht zich te verdedigen”, (zoals o.a. premier Mark Rutte en anderen), weet dán dat we hier met geradicaliseerde pro-zionistische politieke extremisten van doen hebben!

 

“Alse Ze Niet Ophouden Nadat We er Honderd Gedood hebben, Moeten We er Duizend Doden.” 

 

Nu we het toch weer over Israël hebben, Shmuel Eliyahu, is (of was) er de opperrabbijn van Safed. In 2007 had hij het volgende over de Palestijnen op te merken:

Als ze niet ophouden nadat we er honderd gedood hebben, moeten we er duizend doden. En als ze niet ophouden na duizend, moeten we er tienduizend doden. En als ze er dan nog niet mee ophouden, moeten we er honderdduizend, zelfs een miljoen doden.” 

Eigenlijk had Eliyahu het hier over het Israëlische leger wat zijn aanbevelingen ter harte zou moeten nemen om er de Arabieren en Palestijnen te vernietigen; over Palestijnen die gearresteerd waren, had de rabbijn dit te zeggen:

“Als je hem in leven laat, heerst er de vrees dat hij vrijgelaten zal worden en andere mensen zal doden. We moeten dit kwaad vanuit ons midden uitroeiien.” https://www.alternet.org/world/senior-israeli-rabbi-calls-mass-executions-palestinians

Ja, wat de rabbijn hier zei, is wel zeer mogelijk; nadat de Palestijn na opgepakt te zijn (en misschien ook in de tussentijd gemarteld zou kunnen zijn) en na weer vrijgelaten te zijn, zou hij inderdaad “andere mensen” kunnen gaan doden. Dit is uiteraard niet goed te keuren, maar … houdt hierbij goed in gedachten dat het Joodse terroristen en Joodse legereenheden waren die circa 700.000 Palestijnen hadden wéggedreven en wéggezuiverd in 1947-48. En aangezien de rabbijn deel uitmaakt van het (in christenzionistische ogen althans), ‘uitverkoren Joodse volk van God”, had hij het waarschijnlijk handig gevonden om de oorzaak van Arabisch en Palestijns geweld, “De Etnische Zuivering van Palestina”, wég te laten uit zijn racistische opmerkingen!

 

Ton Nuiten – Zondag 29 Oktober 2017.

 

Leading Israeli rabbi: ‘The root and core of the Jewish state is the Torah’

As usual, here we have again a very good and truthful story about true (secret Jewish) history. This time we have two stories, one about the racist nature of the state of Israel and a very revealing narrative as told by a very courageous Jew, Jack Bernstein…

aladdinsmiraclelamp

Israel National News

“The ideals of religious Zionism through which we have been privileged to build the land are the branches,” Rabbi Shapira explained, adding, “The root, the core and the oven that warms the whole house of Israel is the depth of the Torah that flows through us.”

“This is a public issue that the entire public needs to enlist in, the entire public must feel its connection to it, and the entire public must feel that it draws strength from there.”

“We were partners in the establishment of the state and continued afterward to develop the land where others grew weak, and the building of the land, especially in Judea and Samaria, demanded of us strong idealism,” he continued.

“Now the question is – who are we, really? We have done all we can for the Land of Israel and we will continue to do all that is demanded…

View original post 12.751 woorden meer