President Donald Trump & de “Equality Law”; de Verborgen Agenda Betreffende Homoseksualiteit; Trump & de Noahidische Wetten. De ADL & de Lubavitcher Beweging: Twee Kanten van Dezelfde Munt? Doodsvonnis Christenen & Homoseksuelen; de Guilottines als Ultieme Strafwerktuigen & Meer.

De huidige samenleving verschilt aanzienlijk met die van de jaren ’80 en wel in deze: werd homoseksualiteit destijds nog beschouwd als een “zonde,” tegenwoordig wordt dit als een alternatieve liefdestijl beschouwd. Hier in Nederland is het immers verboden homoseksualiteit te beschouwen als en “zonde.” Ook zien we dat het homohuwelijk in steeds meer landen wordt gelegaliseerd. Dát er op dit gebied de houding van velen tegenover homoseksualiteit inmiddels is veranderd, is echter niet zomaar “toevallig” gebeurd. Om zowat hele volken ervan te overtuigen dat homoseksualiteit net zoals heteroseksualitiet eveneens een gewone liefdesstijl is hiervan te overtuigen, is niet iets wat zomaar “toevallig” is gebeurd. Hier is nl. bewust naar teogewerkt! Met andere woorden: om homoseksualiteit overal gelegaliseerd te krijgen, is hier gebruik gemaakt van een agenda! Om te weten hoe het een en ander gegaan is om homoseksualiteit gelegaliseerd te krijgen, is hier een interessante website waar het allemaal uitgelegd wordt: https://www.ucg.org/the-good-news/the-gay-agenda-blueprint-a-plan-to-transform-america:

“Bijna elk gedrag begint er als normaal uit te zien als je er maar genoeg aan wordt blootgesteld … De wijze om zuivere gevoeligheid over homoseksualiteit te verdoven is om veel mensen er veel over dit onderwerp te laten praten op een neutrale of ondersteunende wijze … Het voortdurend praten” (over homoseksualiteit) “geeft de indruk dat de publieke opinie op z ’n minst verdeeld is over dit onderwerp, en dat een aanzienlijk segment homoseksualiteit accepteert of zelfs praktiseert.” Aldus de auteurs, Kirk en Madsen. 

Dit wil zeggend dat het een van de beste manieren is om gevoelens van Amerikanen tegen homoseksualiteit te neutraliseren de televisie zou moeten zijn. En dat is wat we natuurlijk ook hier zien; bij elke actualiteitenprogramma waar homoseksualiteit (en het transgendernisme het onderwerp is, is er geen kritische stem over deze onderwerpen te horen!

Wat Kirk en Madsen hiermee wilden zeggen, is dit: door zoveel mensen als mogelijk zover te krijgen, veel over homoseksualiteit te praten, zou de (in dit geval) Ameikaanse bevolking er uiteindelijk gewend aan raken. Hiermee zouden de gevoelens die Amerikanen tégen homoseksualiteit hadden, geleidelijk aan “verdoofd” en tenslotte worden geneutraliseerd. Op lange termijn zou dit er dan weer toe leiden dat men homoseksualiteit eens zou aanvaarden als een “alternatieve lenesstijl. En dit is nu precies wat er met een deel van de Amerikaanse bevolking ook gebeurd is; homoseksualiteit is voor hen nu evenals heteroseksualiteit normaal geworden. En hier in Nederland is dit zéker het geval; elke stem die kritisch mocht zijn op homoseksualiteit, wordt dan ook beschouwd als een “homofoob.” 

Verder maakten Kirk en Madsen het volgende duidelijk:

“Wáár we spreken, is belangrijk. Het gemiddelde Amerikaanse gezin kijkt dagelijks meer dan zeven uur TV. Deze uren geven een doorgang tot de besoten wereld van de hetero’s waardoor een Trojaans paard door zou kunnen passeren.” 

Hier wordt mee bedoeld dat een van de beste manieren om er de gevoelens van Amerikanen die tégen homoseksualiteit zijn, het de televisie zou zijn om er die gevoelens mee te neutraliseren. En dit zou dan moeten gebeuren middels een “Trojaans paard” wat heimelijk de heterosexuele wereld binnen zou moeten worden gebracht.

is (96)

President Donald Trump * de “Equality Law.” 

 

Recent werd de wereld opgeschrikt door het nieuws dat president Donald Trump zeer binnenkort de “Equality Law” zal ondertekenen. Nu wordt gezegd dat Trump zich tégen dit wetsvoorstel uit zou spreken. https://www.lgbtqnation.com/2019/05/donald-trump-comes-lgbtq-nondiscrimination-protections/ De reden dat hij die nu echter alsnog zal ondertekenen, wordt duidelijk uit het volgende:

“De regering-Trump keert zich absoluut tegen elke vorm van discriminatie en ondersteunt de gelijke behandeling van allen. Dit wetsvoorstel in haar huidge vorm is echter gevuld met gifpillen die de rechten van het ouderschap en het geweten dreigen te ondermijnen.” 

Wát we hier lezen, is in wezen dit: De “Equality Law” heeft bepaalde “gifangels” in zich waarmee de rechten van het ouderschap, het menselijk geweten maar ook de rechten van mensen van hetzelfde geslacht dreigen te ondermijnen. Als nu dit voorstel zal worden gewijzigd door er die “gifangels” uit te halen, zal Trump dit alsnog ondertekenen. Trump zou hiertoe -al of niet bewust- zijn gebracht door zijn dochter, Ivanka Trump en zijn schoonzoon, Jared Kushner. 

 

Bevordering en Promoten Homoseksualiteit door Zionistische Organisaties. 

 

Voor hen die er al enige aandacht aan hebben gegeven, achter de bervordering en het promoten van homoseksualiteit wereldwijd, zitten Zionistische organisaties zoals o. a. de Anti-Defamation League (ADL). In Amerika is die nu bezig, homoseksualiteit bespreekbaar te maken in schoollokalen. https://www.adl.org.blog/the-time-is-now-bringing-lgbt-topics-into-the-classroom Zowel de ADL als andere invloedrijke Joden doen dit om er de Amerikanse traditionele samenleving mee te ondermijnen en te verwoesten. http://www.realjewnews.com/?p=894 (“Why Jews Push Homosexual Depravity”)

is (92)

Donald Trump & de Noahidische Wetten.

 

Het is echter diezélfde Donald Trump die enige tijd geleden door het Joodse Sanhedrin opgeroepen werd, de Noahidische Wetten te respecteren. https://www.israelbreakingnews.com/82693/sanhedrin-blesses-trum-calls-president-uphold-seven-noahide-laws/ Op een andere site lezen we er dit over:

“Het Witte Huis gaf een proclamatie vrij waarmee 16 april 2019 als “Education and Sharing Day “ter ere van de 117e herdenkdag van de geboorte van de Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, der rechtvaardige herinnering, bestemd wordt. De proclamatie ondertekend door de Amerikaanse President, Donald Trump, verklaart dat dit een dag is om de leer van de Rebbe dat “onderwijs is niet slechts over het doorgeven van kennis, maar dat dit eveneens integraal is voor de vorming van ons karakter.” https://wwweyeopeningtruth.com/the-un-is-not-your-friend-part-2-noahide-laws/

Nu weten we dat wijlen rabbijn Menachem Schneerson de leider was van de invloedrijke Chabad-Lubavitcher Beweging, ook wel de Chassidim genaamd. En die is in tegenstelling met de ADL, juist tégen homoseksualiteit. En dit komt nu engigszins tegenstrijdig over; Terwijl Trump via de proclomatie die door het Witte huis vrijgegeven werd, aangegeven had de Zeven Noahidische Wetten te zullen respecteren, zal hij zoals gezegd, tevens die Equality Law ondertekenen waarmee homoseksualiteit juits mee bevorderd zal worden! Wát is hier nu eigenlijk aan de hand?

 

De ADL & de Lubavitche Beweging: Twee Kanten van Eén en Dezélfde Munt?

 

Nu is het niet precies duidelijk wat de relatie tussen de ADL (en aanverwante groepen) en de Lubavitcher Beweging is; in 2016 had de ADL bij monde van Jonathon Greenblatt (directeur) en Carole Nuriel, tegen de uitlatingen van (nu wijlen) rabbijn Yitzhak Yosef, die vond dat niet-Joden in Israël die zouden weigeren er de Noahidische Wetten te onderhouden, maar naar Saoedi-Arabië verdreven moesten worden, geprotesteerd. https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/non-jews-should-be-forbidden-from-living-in-israel-says-chief-rabbi-yitzhak-yosef-a6957806 Hier zien we dat de visie van de ADL en (in dit geval) rabbijn Yitzhak Yosef elkaar volkomen uitsluiten. Maar wat de ADL en de Lubavitcher Beweging betreft, lijkt het er sterk op dat beide organisaties twee verschillende kanten van één en dezélfde munt zouden kunnen zijn. Hoewel we hier geen bewijs voor hebben, zou het misschien kunnen zijn dat de twee organisaties die uiterlijk diametraal tegenover elkaar staan, achter de schermen met elkaar samen zouden kunnen werken. Maar of dit nu zo is of niet, wat nóg belangrijker is, hoe dit alles zich in de toekomst zal gaan ontwikkelen. Wij geloven zee sterk dat áls Trump die (dan inmiddels aangepaste) equality Law zal ondertekenen, hij hiermee -en geloof het of niet- wereldwijd een doodsvonnis aan de globale homolobbies en elke individuele homoseksueel af zal geven! En hier is natuurlijk enige toelichting bij nodig.

is (93)

De Noahidische Wetten: Doodsvonnis voor Christenen en … Homoseksuelen. 

 

We weten inmiddels dat de eerste Noahidische Wet het iedereen verbiedt, “afgoderij” te plegen; Christus Jezus wordt in de Joodse Talmud (waar die Noahidische Wetten van afkomstig zijn), immers beschouwd als een “afgod.” Maar een van de andere wetten is die waarin “overspel” (waaronder ook homoseksualiteit), verboden is. Verder is het zo, dat als iemand zich aan overtreding van één van die wetten schuldig zal maken, hem/haar de doodstraf opgelegd zal worden, hetwelk is onthoofding. En nu komen we met onze (voorlopige) analyse: Als de christelijke samenleving wereldwijd door de bevordering van o. a. homoseksualiteit door de ADL en overige Joodse pleitbezorgers hiervan eenmaal genoeg verzwakt zal zijn, zullen er op een bepaald moment de Zeven Noahidische Wetten worden geactiveerd. Die zijn inmiddels al doorgevoerd, maar zijn nu nog inactief. Als dit eenmaal zal gebeuren, zullen het niet slechts de Christenen zijn die vanwege hun aanbidding van de “afgod” Jezus, die uiteindelijk de doodstraf opgelegd zullen krijgen maar ook al die miljoenen homoseksuelen die dankzij de ADL (en Trump) hun recht op gelijke behandeling hadden gekregen, zullen dan hetzelfde doodsvonnis tegemoet kunnen zien! Denk u eens in: naast al die Christenen die zullen weigeren hun geloof in Christus als de Zoon van God prijs te geven, zijn het ook al die miljoenen homoseksuelen (lesbiënnes en transgenders) wereldwijd die dan merken dat de riemen plotseling flink zullen worden aangehaald! Wát Trump binnenkort zal gaan doen met het ondertekenen van de Equality Law, is dat hij niet slechts alle Christenen, maar ook al die talloze homoseksuelen op de lange termijn aan de dood over zal leveren. Dit is eveneens van toepassing op lesbiënnes en transgenders. De gedachte van de Lubavitcher Beweging zou dan als volgt kunnen zijn: Door de bevordering van homoseksualiteit op globale schaal is hiermee het Christendom verwoest. Hiermee was het mogelijk om op de ruïnes ervan onze Joods-Taludische Wereldorde mee op te richten. Nu hier ook mee de Zeven Noahidische Wetten mee zullen worden geactiveerd, zijn al die homolobbies en homoseksuelen niet meer nodig; zij hebben hun doel en nut inmiddels uitgediend. Aldus zullen er niet slechts de Christenen maar tevens de homoseksuelen, lesbiënnes en transgenders het slachtoffer worden van een van de grootste genocides die tot dan toe ooit zullen hebben plaatsgevonden.

 

Doodstraf door Onthoofding. 

 

Over de komende Talmudisch-Joodse Wereldorde lezen we er elders dit over:

“De Joodse Encyclopedia voorziet een Noahide regime als een mogelijke wereldorde onmiddelijk voorafgaande aan de universele heerschappij van de Talmud. Het moet begrepen worden dat we hier niet te maken hebben met de Noach van de Bijbel wanneer de Joodse religie naar “Noahide Wet” verwijst, maar de Noach zoals begrepen en geïnterpreteerd door het vervalste stelsel wat de Talmud vormt.” https”//opdeepstate.com/2018/07/15/the-noahide-laws/

Een eind verderop leze we het volgende:

“De Talmud verklaart eveneens de straf op ongehoorzaamheid: “Een toegevoegd element van grotere gestrengheid is dat de Noachiet zich bij schending van een van deze zeven wetten onderwerpt aan de doodstraf door onthoofding.” 

Men hoeft dus niet in Jezus te geloven; als iemand (een atheïst), een van de overige wettten zal overtreden, komt ook hij in aanmerking voor de doodstraf. Dan gaan we er naar de Tweede Noahidische Wet: 

“Verboden geslachtsgemeenschap.” 

Eén van die tien artikelen van deze tweede wet, is artikel 7, waar we er dit lezen:

“Tegen (een man) die vleselijk bij een man ligt.” 

Wat dus op homoseksualiteit slaat! En dit wijst er op dat wanneer die Wetten eenmaal zullen zijn geactiveerd, die uiteidenlijk naast de dood van talloze Christenen, ook de dood van letterlijk miljoenen homoseksuelen, lesbiënnes en transgenders zal betekenen. Dit wat hier allemaal geschreven is, zal zeer waarschijnlijk als “homofobie” worden beschouwd. Wat wíj hier echter op te zeggen hebben, is dit. Het zou eens zeer goed voor hen zijn, dat wanneer de Noahidische Wetten eenmaal van kracht (dus geactiveerd) zullen zijn, hier eens zeer goed over na te denken! 

is (94)

Tijdens een anti-regeringsdemonstratie in Israël in 2011 waren de inwoners in Tel Aviv verbijsterd toen zij zagen dat demonstranten een guilottine met zich meevoerden. Een mogelijk teken van wat komen gaat? 

 

Een Mogelijke Visie van de Toekomst. 

 

Tenslotte trachten we ons een voorstelling te geven over hoe de wereld met betrekking wat hier allemaal geschreven is, eruit zou kunnen zien. En dit is uiteraard is slechts een mogelijke visie. Of  die Wetten er nu door de komende Antichrist wereldwijd zullen worden doorgevoerd of niet, één ding staat al vast: die zúllen eenmaal overal worden ingesteld en daar zal iedereen (Christen of niet, homoseksueel, lesbisch, transgender, hetero, atheïst of niet), zich aan moeten houden, wil hij/zij niet het risico lopen, onthoofd te worden! Welnu, hier komt dan de mogelijke toekomstvisie:

Oprichting van lokale Joodse Sanhedrins Wereldwijd.

Er zal (en niemand weet wannéér dit zal gebeuren (dit zou over bij wijze van spreken  vijf, tien, dertig of zelfs veertig jaar of later vanaf nu kunnen zijn), een tijd komen dat er overal ter wereld lokale Joodse Sanhedrins zullen worden opgericht waarvan het hoodfkwartier het Opperste Sanhedrin in Jeruzalem zal zijn. De laatste Noahidische Wet (de zevende), heeft nl. het volgende:

“U zult een effectieve rechterlijke macht opzetten om er de voorafgaande zes wetten eerlijk mee op te leggen.”

En die rechterlijke macht zal dan zijn samengesteld door al die lokale Sanhedrins die er die wetten overal op zullen leggen. Het is dan ook nog niet duidelijk, of we dan nog een Commissie voor Gelijke Behandeling, een Openbaar Ministerie of enige andere soorgelijke instelling zal zijn waar men nu nog bevoegd is, “anti-homoactivisten” te vervolgen. Het zullen er echter deze Joodse Tribunalen zijn, die zullen bepalen of iemand zich opzettelijk schuldig gemaakt zal hebben aan homoseksualiteit of niet; mocht er dan ook nog maar iemand zijn (ongeacht wíe hij of zij ook is), die homoseksualiteit zal verdedigen als een “alternatieve levensstijl”, hij/zij het eigen leven niet zéker zal zijn! Voor Nederland zou het kunnen zijn, dat een dergelijk tribunaal in bijvoorbeeld Amsterdam of Den Haag zou kunnen worden opgericht; voor Engeland zou dit in Londen kunnen zijn; voor België in Brussel of Antwerpen; voor Duitsland in Berlijn of Bonn (en ga zo maar door wat de overige landen betreft). En dit zijn natuurlijk slechts enkele voorbeelden. Is het vonnis er eenmaal vastgesteld na men voor een Joods Tribunaal geleid is, dan zal het niet mogelijk zijn, in hoger beroep te gaan zoals dit nu nog het geval is bij “gewone rechtbanken.” En als we zo de tekeningen en oude prenten bezien, uit het verleden waarop sprake was van onthoofding door middel van de guilottine (in het Frankrijk van  1798 gedurende de Franse Revolutie), dan geeft dit een schrikwekkend voorbeeld van de toekomst; De onthoofdingen zullen dan plaats gaan vinden onder grote belangstelling van het publiek! 

is (95)

Flashback: een Waarschuwende Stem uit het Verleden: Jurist Lee Casey van de Advocatenfirma Hunton & Williams. 

Iemand die in het verleden al een waarschuwing tegen een komend wereldtribunaal gaf, was niemand minder dan Lee Casey van de advocatenfirma in Washington, Hunton & Willams. En in 1998 zei hij er destijds dit over:

“We spreken hier over de creatie van iets dat wáre macht uitoefent, wérkelijk macht heeft om mensen gevangen te zetten, maar wat aan niemand verantwoordelijk is dan alleen aan zichzelf.” (zoals destijds verwoord in de “Investment Business Daily” in Los Angeles te Californië van zaterdag 16 juli 1998). bewareofthenoahidelaws.followersofyah.com

De Komende Wereldwijde Genocide: de Opslag van Miljoenen Guilottines in de Amerikaanse Staat Georgia, andere Plaatsen in Amerika (en Mogelijk Wereldwijd). 

Vlak onder van wat Casey volgens de laatst aangegeven site destijds gezegd had over dit wereldtribunaal, lezen we er het volgende:

“Die oude robuuste machine is terug! Guilottines worden er bij de miljoenen opgeslagen in Georgia en andere delen van de Verenigde Staten. Bill # 1274 van het Georgia House of Representatives – 1995.1996 Sessions HB 1274 – Death penalty; guillotine provisions Code Sections  – 17-10-38/17-10-44.” 

Dat de guilottines er bij de miljoenen al opgeslagen zouden liggen op de genoemde plaatsen, zou kunnen  betekenen  dat er ook in andere delen van de wereld dergelijke strafwerktuigen opgeslagen zouden kunnen liggen! De website bewareofthenoahidelaws is een Joodse site van de “Followers of Yahushua Ha Mashiach.” Deze aanhangers halen hierbij Openbaring 29:4 op hun wijze aan:

“En ik zag tronen, en zij zaten erop, en het oordeel werd hen gegeven, en de levens van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis wat zij over Yahushua hadden en vanwege het woord van Elohim en die het beest noch zijn beeld aanbeden hadden, en zijn merkteken niet op hun voorhoofd of op hun handen ontvangen hadden. En zij leefden en regeerden met Messias voor duizend jaren.” 

De Bijbel heeft hier iets desgelijks:

“En ik” (schreef Johannes de apostel destijds), “zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.” 

Het gaat hier zoals nu wel duidelijk zal zijn, om de Christenen die tijdens de heerschappij van de Joodse Antichrist geweigerd hadden zijn merkteken te aanvaarden of zijn beeltenis te aanbidden en te vereren, onthoofd waren. De daarop volgende verzen 5 en 6 hebben echter het volgende:

“Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.” 

Na de Eerste Opstanding de “Tweede Opstanding.” 

Allereerst gaat het hier dus over de eerste opstanding, waarbij alle Christenen die omwille van Jezus en het Woord van God onthoofd waren, weer tot leven zullen worden gewekt en als “priesters en koningen van God” een hoge positie zullen verkrijgen. Er is echter ook een “tweede opstanding”, waarbij allen die pas later zullen worden opgewekt, die tijdens hun leven echter nooit in Christus als hun Redder geloofd hadden. Dit zullen alle mensen vanaf het begin der wereld tot dan toe zijn. (inclusief de voormalige inwoners van het nu reeds lang verdwenen Sodom en Gomorra (zie Genesis 19:1-29). Anderen zullen om bepaalde redenen ánders dan christelijke, ook geweigerd hebben het merkteken van de Antichrist te accepteren of zijn beeltenis te vereren en te aanbidden. Nadat ook zíj onthoofd zullen zijn, zijn zij in plaats van naar de hemel, in de “plaats der pijniging” (een voorportaal naar de eeuwige hel) afgedaald; tijden het laatste oordeel voor de Grote Witte Troon waarop Christus Zélf het definitieve oordeel over al deze mensen (letterlijk hele volken) zal vellen, zullen zij uiteindelijk voor eeuwig naar de “poel van vuur” (Poel des Vuurs)  worden verwezen. (Openbaring 20:11-15)

is (97)

Tenslotte Nog Dit. 

Om deze post te beëindigen, zouden we er bij allen die dit zullen lezen er het volgende op willen aandringen:

Zou het niet beter zijn dat men zal worden onthoofd omwille het geloof in Christus en het Woord van God en voor eeuwig bij Hem te zijn en mét hem te regeren in plaats van dat men onthoofd zal worden om ándere redenen dan christelijke om later vervolgens naar de eeuwige poel des vuurs te worden verwezen? En let wel: Men hoeft niet noodzakelijk Christen, homoseksueel, hetero of atheïst te zijn; eenieder die zich schuldig zal maken aan overtreding van één van die Zeven Noahidische Wetten, zal zonder pardon worden onthoofd! En zo kan men in zekere zin stellen dat de Talmudische rabbijnen die er het oordeel over zullen vellen, hierbij geen onderscheid zullen maken tussen Christen, homoseksueel, hetero of atheïst en hierbij dus ook niemand zullen discrimeneren. God echter, heeft liever dat er niemand verloren zal gaan maar dat allen (homoseksueel, transgender, atheïst of anderszins) veeleer zullen leven. Want alzo luidt het Woord van God: 

“Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen” (van de geboden Gods zoals in de Bijbel vermeld), “dan zal de ongerechtigeheid u geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou us sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!” (Ezechiël 18:30-32)

God wil dus niet dat homoseksuelen, lesbiënnes, transgenders, hetero’s en atheïsten voor eeuwig in de poel des vuurs zullen verdwijnen. Laten allen die dit lezen zich dan ook keren tot Christus Jezus om van Hem het eeuwige leven te ontvangen om later te worden opgewekt tijdens de eerste opstanding waarna men mét Hem als “priesters van God en Christus” voor eeuwig zullen regeren over een dan nieuw geschapen hemel en aarde.  

 

Ton Nuiten – Vrijdag 7 Juni 2019.

 

Dit bericht is geplaatst op juni 7, 2019. 3 reacties

Heeft God ons altijd voorspoed en succes beloofd?

Het zgn. “welvaarstevangelie.” Dit is een “evangelie” wat naast het wáre, bijbelse evangelie, ook verkondigd wordt. De verkondigers van dit welvaartsevangelie leren dat iedere Christen financieel rijk en over een permanente lichamelijke gezondheid dient te beschikken. Dát het welvaartsevangelie eigenlijk een onbijbelse leer is, wordt hiet door evangelist, Henk Herbold, duidelijk en op bijbelse wijze uitgelegd.

Wat zegt de Bijbel...?

door Henk Herbold

De boodschap van het welvaartsevangelie heeft zich snel verspreid en heeft letterlijk miljoenen christenen in zijn greep gekregen met zijn veelbelovende mogelijkheden. Vooral in arme landen, zoals in Afrika, zijn inmiddels miljoenen aanhangers van deze leer. Deze mensen worden financiële wonderen beloofd en als je arm bent, ben je daar gevoelig voor.

We komen deze boodschap echter ook in ons land tegen. Vaak worden mensen geleerd om maar veel geld te offeren, zodat de zegen ook groter zal zijn. Dus, “hoe meer je geeft, hoe meer je terug krijgt”.

Maar is dit wel een Bijbelse boodschap? Een belangrijk onderdeel van de welvaartsleer is: “het is altijd Gods wil dat zijn kinderen hier op aarde al materiële voorspoed en volmaakte gezondheid genieten. En… door het voortdurend positief belijden (of claimen) van die lichamelijke en materiële zegeningen, worden deze ook werkelijkheid”. Welvaartspredikers zeggen dus in het kort: “wat we…

View original post 1.756 woorden meer

View the Frontline Documentary on Gaza that PBS pulled – If Americans KnewAbout a documentary of which it was the intention, it would never be broadcasted in America. 

PBS stations around the U.S. were scheduled to show a riveting new Frontline documentary, ‘One Day in Gaza’, but at the last minute PBS pulled it. brbr The film is missing important context about the issue, but it includes footage that Americans, as Israel’s top funders, should see – including a young, unarmed teen being shot in her head. brbr BBC, the coproducer of the film, broadcast it to British viewers. We are posting it below so that Americans can also view it.

Source: View the Frontline Documentary on Gaza that PBS pulled – If Americans Knew

8 Juni 1967: de USS Liberty: 52 Jaar Geleden; de Joodse Wortels van Lyndon Baines Johnson & een Stuk Texaans-Joodse Geschiedenis & Ibrahim “Abe” Ayad & en zijn Voorstel voor een USS Liberty-Memorial in Jeruzalem plus de Anti-Defamation League (ADL) vs. Rick Wiles & TruNews.

Aanstaande 8 juni zal het 52 jaar geleden zijn dat het Amerikaanse spionoageschip, de USS Liberty, door Israëlische gevechtsjagers en topedoboten onverhoeds wer aangevallen. Het schip lag toen gemeerd buiten de kust van Egypte en lag destiijds in internationale wateren. Na de aanval (die bedoeld was om die op een aanval door Egypte te laten lijken om de Verenigde Staten aan de kant van Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog (juni 1967) te krijgen), beweerde Israël dat het hier om een vergissing zou gaan; zowel de piloten van de gevechtsjagers als de torpedoboten zouden de USS Liberty per vergissing hebben aangezien voor ee Egyptisch vrachtschip (Egypte was een van de anden waarmee Israël destijd in oorlog was). Een tweede reden voor Israël om de USS Liberty aan te vallen was gelegen in het feit dat het schip inlichtingen verkregen had waaruit bleek dat Israëlische troepen die circa duizend Egyptische militairen krijgsgevangen had gemaakt, die ontwapend en geboeid had, op het punt stonden die te executeren. Dat deze inlichtingen ook in Amerika (en de rest van de wereld) bekend zouden worden, moest met alle middelen worden voorkomen. Aldus was dit zoals gezegd, een tweede reden voor de Israëlische aanval op het schip.

 

De Doofpot-Affaire Komt Boven Water. 

USSlibertyAvatar

 

Na de aanval op de USS Liberty deden toenmalig president Lyndon Baines Johnson en Robert McNamara (minister van Buitenlandse Zaken) er alles aan om de ware toedracht van de aanval in de doofpot te stoppen. Ondanks hun verwoedde pogingen dit te doen, waren er toen al enkele Congresleden die ervan overtuigd waren dat de Israëlische anval op de USS Liberty geen vergissing kon zijn geweest maar een doelbewuste aanval was. Dát de waarheid over de motieven voor de aanval op het schip later toch bekend zoden worden, was te danken an het feit dat, hoezeer hun best de Israëlische jagers en torpedoboten ook hadden gedaan de USS Liberty tot zinken te brengen, het schip ondanks zware schade en het verlies van 34 Amerikaanse mariniers en 174 gewonden, toch bleef drijven! En hoewel de overlevenden van de tragedie met de USS Liberty allen later een zwijgplicht over de ware toedracht van de aanval opgelegd hadden gekregen, besloten die veel later het stilzwijgen hierover toch te doorbreken; desondanks wordt ook nú nog de officiële versie van de aanval op de USS Liberty verkondigd: het was een vergissing van de kant van Israël!

 

De weerzin en Minachting van Johnson voor de USS Liberty en Haar Bemanning & zijn Voorliefde voor de Staat Israël. 

 

Dat Lyndon Baines Johnson eigenlijk een weerzin tege de USS Liberty en haar bemanning had en met minachting op hen neerkeek, werd duidelijk nadat hij meegedeeld had dat het hem totaal niet interesseerde dat het schip met bemanning en al naar de kelder zou zijn geggaan; het belangrijkste voor hem was, dat hij een bondgenoot niet in verlegenheid wilde brengen! En zo toonde hij zijn voorliefde voor de Staat, Israël! En waaróm hij dit deed, wordt hieronder duidelijk gemaakt.

 

De Joodse Wortels van Lyndon Baines Johnson & een Stukje Texaans-Joodse Geschiedenis. 

 

Nu waren er wel meer Amerikaanse presidenten die een voorliefde voor de staat Israël hadden (inclusief de huidige, Donald Trump, die dit weer duidelijk liet bliujkern door Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen, maar Johnson schijn hier een ware fanatiekeling te zijn geweest. En bij nader onderzoek blijkt ook, waaróm hij zo ’n fanatieke supporter van Israël was; Johnson had nl. Joodse wortels! Hier hebben we er dit over gevonden:

“Zoals al tevoren gezegd, voerde de regering-Johnson een dramatische verschuiving op het Midden-Oostenbeleid door. Na Johnson heeft idere president zich volkome onderworpen aan Israël en het lijden van de Palestijnen genegeerd. Maar Johnson vormde een uitgesproken kerpunt. De reden dat hij zo loyaal aan Israël was, is gelegen in zijn etniciteit. Het schijnt dat hij en zijn vrouw in het geheim Joods waren. Dit kan voor velen aanvakelijk belachelijk zijn, maar in werkelijkheid waren Joden een integraal deel van de geschiedenis van Texas gedurende de negentiende eeuw. Jacob en Phineas de Cordova verkochten land en ontwikkelden Waco. In 1848 stichtte Simon Mussia Brownsville. In 1853 werd Michael Seeligson tot burgemeester van Galveston gekozen. In 1895 werd Morris Lasker voor de Senaat van de staat gekozen.”

“De eerste kolonisten van aanzien waren Samuel Issacks (1821) gevolgd door N. Adolphus Sterne (1826). Tegen 1838 leefden er Joden in Galveston, San Antonio, Velasco, Bolivar, Nacogdoges en Goliad. In het begin van de twintigste eeuw migreerden een groot aantal Russische Joden naar Texas om aan vervolging door de Russische Tsaar te ontkomen. Tussen 1900 en 1920 nam de Joodse bevolking in Texas toe van 15.000 tot 30.000. Grote setden, Dallas, Houston, Forth Wort en San Antonio, maakten een enome groei aan Joodse mensen door. In het algemeen is het aantal Joden er sindsdien gestadig toegenomen. Na Wereldoorlog II nam de omvang aan Joodse inwoners er toe van een geschatte 50.000 in 1945 tot 71.000 in midden jaren ’70 en tot 92.000 in 1988. 

Voor 1821 was Teaxs nog altijd een Spaanse kolonie waar alleen Katholieken zich konden vestigen. Joden die openlijk hun etniciteit erkenden, konden er volgens de wet niet leven. Oorspronkelijk migreerden Joden naar Texas om er geluk en vrijheid te zoeken. De vroegste Joden die er met de Conquistadors arriveerden, kwamen van Sefardische (Spaan-Noord-Afrikaans-Israëlische) gemeenschappen. Na de Mexicaanse Periode was het Jodendom in Texas er in wezen samengesteld uit immigranten uit Duitsland, Oost-Europa en de beide Amerika’s. De voorouders van Lyndon Johnson aan moederskant, de Huffmans, migreerden kennelijk ergens in het midden van de achttiende eeuw vanuit Duitsland naar Frederick, Maryland. Later verhuisden zij van het midden tot laat in de negentiende eeuw naar Bourbon, Kentucky. 

Volgens de Joodse wet is als de moeder van een persoon Joods is, dan is die persoon ongeacht de etniciteit of religie van de vader, automatisch Joods. De feiten wijzen erop dat beide overgrootouders van Lyndon Baines Johnson aan moederskant Joods waren. Dit waren de grootouders van de moeder van Lyndon, Rebecca Baines. Hun namen waren John S. Huffman en Mary Elizabeth Perrin. John Huffman’s moeder was Suzanne Ament, een veel voorkomende Joodse naam. Ook Perrin is een veel voorkomende Joodse naam. Huffman en Perrin hadden een dochter, Ruth Ament Huffmans, die Joseph Baines huwde en samen een dochter, Rebecca Baines, hadden, de moeder van Lyndon Johnson. De lijn van Joodse moeders kan drie generaties in de familiestamboom van Lyndon Johnson worden teruggevoerd. Er is weinig twijfel over dat hij Joods was,” https://www.johndenugent.com/the-jewish-war-on-the-kennedys/lyndon-johnsons-jewish-mother-and-the-1967-israeli-attack-on-the-uss-liberty/

En hieruit blijkt de totale minachting die Baines Johnson voor de USS Liberty, haar omgekomen bemmaningsleden en de overlevenden dan ook te verklaren; terwijl hij tegelijkertijd volkomen loyaal was aan een Amerika-vijandiggezinde staat, Israël genaamd! En zo werd dan ook de Talmudische mentatliteit die de man erop nahield, openbaar.

LBJ-2

 

Joe Meadors & het Gaza Freedom Flotilla, Al Awda. 

 

Een van de overlevenden van de tragedie met de USS Liberty, is Joe Meadors. Hij had de lafhartige Isrëlische aanval op de USS Liberty aan den lijve ondervonden. Later zou hij een van de opvarenden van het Gaza Freedom Flotilla zijn. dit was in 2018 op weg naar Gaza. Over hem en dit flotilla hebben we het volgende:

“51 jaar later, op 29 juli 2018, was de Amerikaanse militaire veteraan, Joe Meadors, getuige van een andere wrede Israëlische actie, de gewelddadige overname van een ongewapend burgerschip, de Al Awda genaamd, 40 mijl buiten Gaza in internationale wateren. Al Awda maakt deel uit van vier boten, het Gaza Freedom Flotilla, wat midden mei met haar reis vanuit Scandinavië begon en 75 dagen later buiten de kust van Gaza arriveerde. Al Awda arriveerde er op 29 juli op 3 augustus gevolgd door het Freedom Flotilla. De twee andere boten van het flotilla, de Filestine en de Mairead Maguire,  waren vanwege schade, opgelopen door een storm en onderhoudsproblemen buiten Sicilië niet in staat de reis te voltooien. 

Meadors vertelde dat toen de boot 49 zeemijl buiten Gaza was, er op 29 juli de Israëlische strijdkrachten verschenen en dat dit zes grote patrouilleschepen en zes zodikboten met stromtroepen aan boord waren. Hij vertekde dat een deel van de bemanning ne passagiers de stuurhut beschermden. De Israëlische commandos sloegen de kapitein van de boot, knalden zijn hoofd tegen de kant van het schip en dreigden hem met executie als hij de motor van het schip niet opnieuw zou starten. Vier bemanningleden en gedelegeerden werden door de Israëlische strijdkrachten getaserd op het hoofd en in de nek; een gedelegeerde werd herhaaldelijk getaserd. Beiden kwamen in een medisch gevaarlijke contitie terecht en waren gedurende de zeven uur durende trip naar Asdod slechts half bij bewustzijn.”

De bekende orthopedisch chirurg uit Engeland, Dr. Swee Ang, die er ook aanwezig was,werd op het hoofd en tegen het lichaam geslagen waarbij zij twee gebroken ribben opliep. Larry Commodore uit Canada werd nadat hij om teruggave van zijn paspoort had verzocht, door de Israëlis op het dek gegooid waarbij hij aan zijn voet gewond raakte. Later nadat hij uit Israël was gedeporteerd en terug was in Toronto, werd zijn voet in een ziekenhuis gehecht waarbij hij verschillende malen het bewustzijn verloor. In de Givon-gevangenis in Israël waar hij heen was gebracht, had Commodore tevens problemen aan zijn blaas opgelopen vanwege de overige verwondingen die hij op het schip had opgelopen. De bewakers van de gevangenis geloofden echter niet dat hij problemen met zijn blaas had gekregen en dwongen hem meer water te drinken waardoor de problemen werden verergerd. Verschillende leden van het schip werd niet de hen voorgeschreven dagelijkse medicijnen gegeven waardoor er een gevaarlijke situatie betreffende hun gezondheid ontstaan was. En:

“De Israëlische premier, Netanyahu, beschreef het Israëlische leger als het meest “morele” leger in de wereld. De bemanning en de gedelegeerden van de Al Awda ontdekten dat de Israëlische commandos, de militaire administratieve medewerkers en het personeel van de gevangenis wreed en een stel dieven waren.” https://www.opednews.com/articles/USS-Liberty-Survivor-Joe-M-by-Ann-Wright-FReedom-Flotilla-Coalition-_Gaza-Flotilla-Crisis_Gaza-Freedom-Flotilla_Violence-180805-483.html

9617517

Deesillustration.com

 

De Amerikaanse Palestijn Ibrahim “Abe” Ayad & zijn Voorstel voor een Memorial voor de USS Liberty bij Jeruzalem. 

 

Velen weten u dat de Palestijnen er in de bezette gebieden en in Gaza al voor zeventig lange jaren zwaar te lijden hebben onder een trianniek, moorddadig en onderdrukkend Israëlisch regime. Nu is er een Amerikaanse Palestijn, Ibrahim “Abe” Ayad geheten, die besloten heeft dat het nu eens hoog tijd wordt voor een memorial ter herdenking van de bemmaningsleden van de USS Liberty die er op 8 juni door de Israëlische aanval werden vermoord. Ayad had in Israël een stuk land gekregen en tijdens een interview met American Free Press, vertelde hij hoe hij eran gekomen en hoe het verder allemaal gegaan was:

“Ayad verklaarde het fascinerende verhaal achter hoe hij met zijn stuk and in Israël terecht kwam, wat terug gaat tot Operatie Shingle of de Slag om Anzio – 22 januari tot 5 juni 1944 waarbij bijna 15.000 jomgemannen de uiteindelijke prijs betaalden: 

“Nadat [mijn vader] gewond geraakt was bij een MASH-eenheid tijdens de luchtoorlog, werd hij voor drie dagen vermist. Dus had het leger in haar oneindige wijsheid mijn grootmoeder een brief gestuurd waarin haar verteld werd dat hij dood was. Mijn grootmoeder kon geen Engels lezen dus nam zij die mee naar de dorpsoudste die haar vertelde, “Uw zoon is dood.” En zij zei, “Hij is niet dood; als hij dood was, zou ik het geloven.” Daar zij weigerde te geloven dat haar enig kind dood was, bereidde zij zich voor op zijn terugkeer uit de oorlog. “Zij werkte als verpleegster in een lokaal ziekenhuis en zij trachtten een oude dame waarvan zij dachten dat haar zoon gestorven was te misleiden. Zij kwamen en verpanden hun land aan haar”, zei Ayad, “en zij kocht het en zette het op zijn naam.” 

Toen Ayad’s vader uiteindelijk terugkeerde naar huis, “dacht iedereen dat hij een geest was.” Daar zijn moeder een aanzienlijk stuk land verkregen had, begon de illegale bezettingsregering van Israël er stappen tegen te ondernemen. “Plotseling begint Israël dit land te confisceren door er van alles op te doen”, zei Ayad. Het “was zelfs onder de Israëlische wet illegaal geconfisceerd omdat dit bezet gebied is. Er kan geen belasting worden opgelegd en zij confisceerden het met het voornemen dit te belasten.”

Ayad trachtte hen te bevechten maar Israël stuurde er haar in Amerika gevestigde public relations firma op hem af. “Ik bestrijdt de Anti-Defamation League nu voor 20 jaar”, zei hij, “en zij maakten gebruik van hun invloed over het Ameriaanse Departement van Justitie. Zelfs James Comey kwam er persoonlijk naar toe om de inval bij mij te overzien. Zij hebben me van meer dan $3 miljoen beroofd – en dit is mijn eigen regering waar ik belsting aan betaal die mij dit alles aandoet.”

Ayad besprak toen zijn plannen voor het Liberty-memorial waar hij vijf á zes jaar geleden voor het eerst aan begon te denken: 

“Ik zie geen memorials in Israël, niet voor Wereldoorlog I, niet voor Wereldoorlog II” verklaarde hij. “[Israël is] de Verenigde Staten zoveel verschuldigd voor twee wereldoorlogen waarbij de financiële en militaire hardware die het van Amerika krijgt nog niet eens meegeteld zijn. Ik zou graag een USS Liberty Memorial Hospital voor al de slachtoffers van de Liberty, haar bemanning en al de slachtoffers die erna geleden hebben en al de slachtoffers die in twee wereldoorlogen en sindsdien geleden hebben. En het is hoog tijd dat zij respect aan Amerika betonen.”

Het land wat Ayad voor het memorial koos, “ligt vlak naast de snelweg dat Jeruzalem met de rest van Israël verbindt; dus iedereen die in Jeruzalem komt, zal het moeten zien. Het ligt in een buitenwijk van Jeruzalem, Beit Hanina genaamd.” https://americanfreepress.net/uss-liberty-memorial-planned-for-visible-site-near-jerusalem/ (vetdruk toegevoegd)

En wat dit laatste over Ibrahim Ayad en zijn voorgestelde memorial betreft, er is geen enkel memorial in Israël waarmee de inspanningen die Amerika in beide wereldoorlogen ten behoeve van het Joodse volk verricht had, te zien. Wat we er echter wél zien: memorials voor de Holocaust en niet slechts in Israël zelf maar tevens over de hele wereld, zelfs in die landen waar die nooit heeft plaatsgehad zoals o. a. in China en Canada! Als we dit, samen met de lafhartige Israëlische aanval op de USS Liberty, die op het Gaza Freedom Flotilla en de schandalige behandeling van Ibraim Ayad door de Israëlische autoriteiten en andere gruweldaden zo overzien, is het dan nog vreemd dat er op steeds meer plaatsen in de wereld de walging van en weerzin tegen Israël toeneemt? ook nú nog echter, wordt er door Westerse regeringen (vnl. die van de Verenigde Staten) het inmiddels bekende klaaglied tot in den treure in plechtige droeve tonen en klanken rondgezongen: “Het anti-Semitisme neemt” (ja, wéér maar eens!) “toe!” Ondertussen wordt er door de christenzionisten voor Israël vurig gebeden, waarbij die smeekbeden geleidelijk aan, al ten hemel schreidende opstijgen, ener mistvlaag gelijk dewelke na enige tijd over een bepaald gebied had gehangen wederom vluchtig verdwijnt. De tijd zal echter komen dat Israël eens een zware prijs voor haar vele misdaden zal moeten betalen. Niet nu en misschien niet eens in de (nabije) toekomst. Het zou dus enige tijd kunnen duren, maar eens zal het oordeel Gods er -hoe dan ook- over Israël (en allen die haar gesteund en haar gruweldaden goedgekeurd hadden) komen.

Anti_Semitism_by_Latuff2

 

Nieuw Film USS Liberty. 

 

Dat er al een film over de Israëlische aanval op de USS Liberty was uitgebracht in het verleden, wisten we. De film (een documentaire eigenlijk), “Death in the Water,” werd hier in 2002 vertoond door de Nederlandse omroep, de VPRO. Nu zal er over enige tijd weer een fim worden uitgebracht, Naast de films zijn er ook enige boeken over deze tragische gebeurtenis verschenen: “Ship Without a Country. Eyewitness Accounts of the Attack on the USS Liberty”, van Victor Thorn en Mark Glenn (American Free Press) 2009. Nu is er het nieuwste boek verschenen, “Erasing the Liberty. The Battle to Keep Alive The Memory of Israel’s Massacre on the USS Liberty” (soon to be a full-lenght feature film) van Philip F. Tourney en David F. Gahary. http://www.erasingtheliberty.com

 

De Anti-Defamation League vs. Rick Wiles & TruNews. 

 

Van de vele christelijke TV-zenders is waarschijnlijk wel de zender, TruNews, een van de weinigen (zo niet de enige) die verboden onderwerpen waarop een taboe rust, aan de kaak stelt. De presentator en stichter van deze zender, Rick Wiles, is vaak onder vuur komen te liggen vanwege (en hier is weer het nu maar al te bekende wachtwoord), “anti-Semitisme.” Gisteren zond TruNews het eerste deel uit over de USS Liberty. https://www.trunews.com/stream/six-day-war-massacre-uss-liberty-veterans-reveal-truth-about-israeli-attack-part-1 Op dit moment (28 mei 2019, 22:37) is de tweede aflevering aan de gang. Ook andere onderwerpen die gerelateerd zijn aan Israël worden door Wiles en zijn mederwerkers onder de loep genomen. Nu is het ook de Anti-Defamation League (ADL) niet ontgaan, wát Rick Wiles allemaal over Israël te zeggen heeft. Om die reden heeft de ADL een zeer korte clip op het Youtube-kanaal gepubliceerd van zegge en schrijve, een minuut. En wat heeft de ADL nu over Rick Wiles en TruNews te zeggen? Wel, dit:

“Het programma heeft in toenemende mate anti-Semitische en anti-Zionistische inhoud gepresenteerd.” 

En:

“Anti-Joodse taal en complottheorieën vormen het baisisvoedsel van het programma.” 

En dit is dan het “anti-Semitisme”, in (nogmaals) één minuut, “deskundig” uitgelegd door de ADL! En … dan hebben we het wel gehad! En het eindigt dan met, “For more information visit ADL.or.” https://www.youtube.com/watch?v=nqHMBG_EP_A (“ADL Backgrounder: TruNews & Rick Wiles”) Aangezien we nu weten, wát de ADL allemaal onder “anti-Semitisme” verstaat zoals kritiek op Israël, weten we ook wat die tot nu toe erover verkondigd heeft. En wat zou die te zeggen hebben over de informatie die we hierboven allemaal bij elkaar vergaderd hebben? Wel, het antwoord zal nu toch wel duidelijk zijn.

 

Ton Nuiten – 28 Mei 2019.

 

Donald Trump, Benjamin Netanyahu & “Netanyahu’s Dilemma”; Vml. President George W. Bush & de Iraq-Oorlog; Flashback: 10 September 2001; de “Dancing Israëlis”; de Komende Oorlog tegen Iran: een Pretext a Lá 9/11?

Op 20 mei 2019 )twee dagen geleden dus), kwam de Israëlische krant, Haaretz, ermee; het is een artikel, getiteld, “Analysis // Netanyahu’s Dilemma: Getting Trump to Act Without Putting Israel on the Front Line.” Om dit even te vertalen: Benjamin Netahyahu zou graag zien dat Donald Trump het Amerikaanse leger tegen Iran in zal zetten, zónder dat Israël daarbij in de frontlinie die er dan zal ontstaan, terecht zal komen! Of om het nóg eens anders te zeggen: De oorlog die tegen Iran gevoerd zal gaan worden, moet louter een “Amerikaanse oorlog” zijn waarbij het slechts de Amerikaanse militairen zullen zijn, die er zullen sneuvelen; van de inzet van het Israëlische leger in dit komende conflict, zal echter geen sprake mogen zijn! Om dit even kort samen te vatten: de komende oorlog van Amerika tegen Iran is slechts bedoeld om het bestaan van Israël veilig te stellen, zonder dat daarvoor Israëlisch bloed vergoten zal hoeven te worden! 

 

President George W. Bush & de Iraq-Oorlog. 

 

Op 6 mei 2004 liet de Amerikaanse senator, Ernst F. Hollings, zich in een artikel in The Charlotte Post and Courier over de oorlog in Iraq als volgt uit:

“Met 760 doden in Iraq en 3.000 die voor het leven verminkt zijn, blijven Amerikanen argumenteren, waaróm we in Iraq zijn – en hoe we er weer uit komen. Zelfs President Bush erkent dat Saddam Hoessein niets te maken had met 9-11. Natuurlijk waren er geen massavernietigingswapens. De inlichtingendienst van Israël, de Mossad, weet wat er gaande is in Iraq. Zij zijn de besten. Zij móeten het weten. Het voortbestaan van Israël is afhankelijk van kennis. Als die er waren of als zij er verwijderd zouden zijn, zou Israël ons la lang naar die massavernietiginswapens hebben moeten geleid. Daar Iraq geen dreiging vormde, waarom een souverein land binnenvallen? Het antwoord: Het beleid van President Bush om Israël veilig te stellen.” (Senator Ernest Hollings als geciteerd door wijlen Michael Collins Piper in zijn “THe High Priests of War. The Secret History of How America’s “Neo-Consevative” Trotstyites Came to Power and Orchestrated the War Against Iraq as the First Step in THeir Drive for Global Power” (American Free Press) derde druk augustus 2004, blz. IIIX).

Ernest Hollins (die zelf een grote vriend van het Amerikaanse leger was) werd vervolgens genadeloos gehekeld door de Amti-Defamation League (ADL) en vele politici die graag een wit voetje wilden halen bij de Israëlische lobby in Amerika vanwegen zijn column.

 

Het Joodse Weekblad, de Forward & de Iraq-Oorlog. 

 

Vóórdat Ernest Hollins zijn column zou schrijven, kwam het Joodse weekblad, “Forward” (gevestigd in New York) op 16 april 2004 met een artikel:

“Aan de vooravond van de oorlog was Israël een stille maar een enthousiaste voorstander van de oorlogsplannen van Amerika. De militaire macht van Saddam Hoessein zo was men het er universeel over eens, maakte hem tot een van de meest gevaarlijke tegenstanders van Israël. Zijn omverwerping werd beschouwd als de verwijdering van de ernstigste existentële dreiging voor Israël. En Israël werkte hier graag aan mee; het deelde informatie over de defensievermogens en intenties van Iraq, die bedoeld waren de Amerikaanse actie te helpen. Maar omdat Israël als enige van een oorlog profiteerde die in Amerika en de wreld in toenemende mate omstreden wordt, is de vrees zich hierover uit te spreken, sterker geworden dan dit vóór de oorlog was.” (idem)

Uit beide artikelen blijkt dat de oorlog in Iraq niet werd gevoerd om alleen maar de olie of om er de “democratie” te brengen, maar voorál en állereerst omwille van de staat, Israël. 

 

Flashback: 10 September 2001: President George W. Bush, het Vredesplan en de Mogelijke Stationering van een Amerikaanse Legermacht in Israël. 

 

De gruwelijke gebeurtenis die er in Amerika op 11 september 2001 plaatshad, is ook nu nog in ons geheugen gegrift alsof die recent nog plaatsgevonden zou hebben. Op de dag daarvóór, 10 september, kwam The Wasington Times met een atrikel waarvan de titel luidde, “U.S. troops would enforce peace under Army study.” Het ging hier over een studie die door de Army School of Advanced Military Studies was uitgevoerd; Dit militaire instituut heet een instelling voor de meest vaardige en kundige officieren te zijn. Deze studie had van doen met een Israëlisch-Palestijns vredesplan. Bush nu, was van plan om er in Israël 20.000 Amerikaanse troepen te stationeren die toezicht zouden houden op de uitvoering van dit plan; hiermee moest de vrede tussen Israël en de Palestijnen worden afgedwongen. En hiermee wordt het volgende duidelijk: Behalve dat Bush er door de Iraq-oorlog voor had gezorgd dat de veiligheid van Israël gewaarborgd bleef, liet hij tevens blijken, voorstander te zijn van een Palestijnse staat! Maar de studie die het genoemde militaire instituut uitgevoerd had, was er teven een conclusie aan verbonden en die hield in wat de verwachtingen zouden zijn als de Amerikaanse troepenmacht er eenmaal gestationeerd zou zijn; er werd echter ook iets in gezegd over de Mossad, de genoemde inlichtingendienst van Israël; we zullen die conclusie hier in het Engels weergeven:

“The SAMS [Army School of Advanced Military Studies] paper attempts to predict events in the first year of a peacement-forced operation, and sees possible dangers for U. S. troops from both sides. It calls Israel’s armed forces a “500-pounf gorilla” in Israel. Well armrd and trained. Operates in both Gaza. Known to disregard international law to accomplish mission. Very unlikely to fire on American forces. Fratricide a concern especially in air space management. On the Mossad, the Israeli intelligence service, the SAMS officers say: “Wildcard. Ruthless and cunning. Has capability to target U. S. forces and make it look lake a Palestinian/Arab act.” 

Het was dit eindrapport, deze conclusie, die men er bij SAMS vrij had gegeven en dusl in THe Wasington Times verscheen, vóór de noodlottige dag die we nu allemaal kennen als 9/11. https://www.youtube.com/watch?v=bgoCzz0WEl4 En wat wás dit voor een gruweldaad? Juist, die zag eruit als “Palestinian/Arab Act”! Maar … wáren het dan ook 19 slordig geklede extreem-islamitische kapers met amper een vliegopleiding van slechts enkele dagen, die ongemerkt de zwaarstbewaakte vliegvelden wisten op te komen om er de reusachtige airliners en de bemanning met passagiers en al te kapen om er vervolgens met de vaardigheden van een volleerde superman in de beide Twin-Towers mee in te vliegen? Toch was het dit verhaal (een complotheorie eigenlijk) wat ons door de Amerikaanse overheid vanaf het begin aan als waarheid voorgehouden werd!

 

De “Dancing Israelis.” 

 

de noodlottige gebeurtenis op 9/11 zou voor iedereen plot, en onverwacht hebben plaatsgevonden. Het is dan ook zeer opmerkelijk dat er al vlak vóór de aanslagen een groep mannen, een camerateam, waren die deze terroristische acties zouden documenteren. De namen van deze mannen waren, Si van Kurzberg, Paul Kurzberg, Yaron Schmuel, Oded Ellner en Omer Marmari; deze vijf mannen waren allen Israëlis! Nadat de aanslagen plaatsgevonden hadden en terwijl zowat iedereen geschokt en ontzet was, waren het deze vijf mannen die juist feestvierden en er op een nabijgelegen dak de clown uithingen! Naar deze mannen is later verwezen als de “dancing Israelis.” Hoe wísten deze mannen  dat er op die bewuste dag de aanslagen plaats zouden vinden? Waar hadden zij de voorkennis hierover vandaan? https://www.youtube.com/watch?v=2xHm5602NTI

 

Benjamin Netanyahu & de Terroristische Aanslagen als “Goed voor Israël.”

 

Tijdens een gelegenheid vertelde Benjamin Netanyahu tegenover een publiek van de Bar Ilan University in Israël dat:

“We hebben hier van een ding baat bij en dat zijn de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon en de Amerikaanse strijd in Iraq. Van deze gebeurtenissen zei hij naar verluidt dat deze gebeurtenissen “de Amerikaanse publieke opinie in ons voordeel keerden.” Netanyahu had zijn commentaren naar verluidt, gedaan gedurende een conferentie aan de Bar Ilan University over de verdeling van Jeruzalem als deel van een vredes-deal met de Palestijnen.” htt[s://www.haaretz.com//1/4970678 (vetdruk toegevoegd)

Die vredesdeal met de Palestijnen zal zeer zeker het vredesinitiatief wat George W. Bush destijds genomen zou hebben om er nadat die deal eenmaal beklonken was, er 20.000 Amerikaanse troepen als een soort van “vredesmacht” te stationeren om er toezicht te houden op de naleving ervan door beide parijen. Maar na die aanslagen veranderde dit. Vanaf die tijd werden alle moslims en de Palestijnen als behorende tot een 5e colonne te behoren.

 

De Komende Oorlog tegen Iran:  Is er een Pretext a lá “9/11 te Verwachten? 

 

Benjamin Netanyahu is er inmiddels bekend om geworden al vanaf  1993 te roepen dat Iran nog maar een paar maanden verwijderd zou zijn van de productie van een antoombom. Dit deed hij ook gedurende de regering-Barack Obama. Obama echter, was niet zo gewillig om voor Netanyahu en Israël de hete kolen uit het vuur te halen door tegen Iran op te trekken. In plaats daarvan wisten Obama, Rusland en andere landen een vredesdeal met Iran te bereiken. De enige die luidruchtig bleef roepen dat die Iran-deal niet goed was, was -uiteraard Netanyahu zélf. Na OBama echter, kwam Donald Trump in  het Witte Huis en dit moet we’rkelijk een opluchting voor Netanyahu zijn geweest. En bij het horen van Trump dat de Iran-deal de grootste vergissing was, was Netanyahu helemáál gerustgesteld. En van die tijd af sloeg Trump alleen nog maar oorlogszuchtige taal tegen Iran uit. Nu, wat kunnen we nu uit al het bovenstaande concluderen? Wel, dit: zou het kunnen dat er ergens weer een gebeurtenis plaats zou kunnen vinden als 9/11 waarbij die de Iraniërs in de schoenen zou worden geschoven, terwijl het toch imers de Mossad is, die een dergelijke aanslag uit zouden kunnen laten zien als “a Palestinian/Arab act”?  “9/11” is namelijk terug te voeren tot de Mossad. Hoewel het beslist niet te hopen is dát er een dergelijke gruwelijke terreurdaad plaats zou kunnen vinden, is die gezien de sinistere geschiedenis van een lange reeks aan “false flag-opartions” zeer zeker niet uit te sluiten! Nu Israël bij vele landen in ongenade is gevallen vanwege haar wrede beleid tegenover de Palestijnen (denk bijv. maar aan de BDS-Movement), zou een dergelijke aanslag ervoor kunnen zorgen dat die net als 9/11 weer in het voordeel van Israël uit zou kunnen vallen. Tevens zal mocht Iran na door Amerika aangevallen en ingenomen te zijn, Israël weerm de beschikking hebben over meer land om er zo de Israëlische hegemonie mee te versterken; ten koste van duizenden Amerikaanse slachtoffers. Met de nodige grootschalige martelingen zoals die eerder in de Abu Grhaib-prison en andere plaatsen in Iraq hadden plaatsgevonden (en die er vermoedelijk ook nú nog worden gepleegd)! En dan hebben we het nog niet gehad over een mogelijke oorlog tussen o. a. Amerika en Rusland die met een beperkt gebruik van nucleaire wapens uit zou kunnen breken.

 

Ton Nuiten – Woensdag 22 Mei 2019.

De Anti-Defamation League (ADL) vs. de Abortuswet Alabama; de ACLU vs. de Abortuswetten; Brother Nathanael Kapner vs. de ACLU; Menselijke Foetus: geen “Persoon” onder de Joods-Talmudische Wet. Talmudisch Jodendom vs. de Christelijke Anti-Abortuswetten: een Klein Deel van de Historische Oorlog tussen het Jodendom en Christendom (En Veel Meer).

Woedend zijn ze bij de Anti-Defamation League (ADL) in Amerika! En dat men er zo boos was, had weer te maken met abortus en de holocaust. Wat is nu het geval? Zeer recent hadden wetgevers in de Amerikaanse staat, Alabama, twee wetsvoorstellen geïntroduceerd om er abortus te verbieden. Het zijn de senators, Greg Albritton en Terri Collins (beiden republikeinen), die deze voorstellen hadden ingediend om abortus (met uitzondering van die gevallen waar het leven van de moeder in groot gevaar zou zijn), te verbieden. Voordat de twee senators met hun wetsvoorstellen kwamen, liet de ADL zich niet horen. Dit veranderde echter nadat bleek dat de genoemde senators in hun wetsvoorstellen vergelijkingen hadden gemaakt tussen de talloze abortussen die er Amerika al waren gepleegd vanaf 1973 (50 miljoen babies), de holocaust, de genocides onder Josef Stalin, China’s “Grote Stap Voorwaarts”-campagne en de genocides in Rwanda en Cambodia. En dit was iets waar de ADL niet mee kon leven! Want:

“Dit kleineert de herinnering aan de zes miljoen Joden en miljoenen anderen die onder de handen van de Nazi’s werden vermoord en geeft op onjuiste wijze een zeer tragische historische gebeurtenis omwille van politieke doeleinden weer.” 

Aldus de woordvoerder van de ADL, Jake Hyman. Deze vergelijking was volgens hem “volkomen uit balans.” https://www.haaretz.com/us-news/alabama-lawmakers-compare-abortion-to-holocaust-in-2-bills-1.7165834 Eerder had de ADL ook een brief naar het House Health Committee van Alabama gestuurd waarin aangedrongen werd de wetsvoorstellen te verwerpen.

Ook rabbijn Hara Person, de nieuwe hoofduitvoerder van het Gereformeerde Judaïsme in de Verenigde Staten liet zich hierbij niet onbetuigd:

“Het gebruik van de guwelen van de Holocaust om zorg voor abortus te beperken, is niet alleen zeer ongepast en schadelijk voor Joden overal, het is zeer beledigend voor patiënten die deze zorg nodig hebben en de verzorgers die dit bieden.” 

 

Rabbijn Hara Person: zijn Beklag over de Vergelijkingen tussen de Holocaust met Overige Genocides & zijn Verhulde Goedkeuring van de Moord op 50 Miljoen Amerikaanse Babies. 

 

Het zijn nu deze laatste woorden van de rabbijn, “… het is zeer beledigend voor patiënten die deze zorg nodig hebben en de verzorgers die dit bieden”, die hier zo in het oog springen. Want hiermee gaf hij aan dat abortus eigenlijk een “grondwettelijk recht voor Amerikaanse vrouwen” moest blíjven! En door dit te zeggen, keurde Person de moord op 50 miljoen babies die er al van de zaak Roe vs, Wade in 1973 tot nu toe waren vermoord, op verhulde wijze goed! Nochthans maakte de rabbijn zich druk om de gegeven vergelijkingen! Maar dit is echter niet het enige; er is nog iemand anders die er zich flink druk om maakte …

 

Debra Nussbaum Cohen & Haar Vrees voor de “Christelijke Heerschappij” in Amerika. 

 

Gisteren (16 mei 2019) publiceerde de Joodse schrijfster, Debra Nussbaum Cohen, haar opinie-artikel in de Israëlische krant, Haaretz. Haar artikel had de titel, “Alabama’s Anti-Abortion Law: This Is What Christian Rule Look Like in America.” (De Anti-Abortuswet in Alabama: Dit Is Hoe Christelijke Heerschappij in Amerika Eruit Ziet) https://www.haaretz.com/us-news/.premium-alabama-s-anti-abortion-law-this-is-what-chritian-rule-looks-like-in-america-1.7248187 Waarom is Cohen nu zo bevreesd voor de “christelijke heerschappij” in Amerika? Het antwoord laat zich al raden: Nu de beide wetsvoorstellen er zijn aangenomen en goedgekeurd, moeten er zich tevens de Amerikaanse Joden in die staat hier aan onderwerpen! En daar is zij beslist niet blij mee!

 

Gouverneur Mike DeWine vs Abortus. 

 

Al eerder had ook de gourneur, Mike DeWine, van de staat, Ohio, een anti-abortuswet ondertekend. Hiermee brak hij met de vorige gouverneur, John Kasich, die zich in het verleden tweemaal tegen een verbod had uitgesproken daar hij vond dat een dergelijk verbod “onwettig” was. https://www.witf.org/news/2019/04/ohio-governor-signs-ban-on-abortion-after-1st-heartbeat.php

 

Anti-Abortuswet Alabama: het Begin van een Herziening van de Roe vs. Wade-Wet?

 

Voor de anti-abortuswet in Alabama ondertekend werd, waren er hier al enkele andere Amerikaanse staten voorafgegaan:

“Recent verbood Georgia alle abortussen nadat er een hartslag bespeurd kan worden -zes weken na de zwangerschap zoals gebruikelijk wanneer vele vrouwen er nog niet van op de hoogte zijn dat zij zwanger zijn. De wet van Georgia erkent een foetus als een persoon hetgeen betekent dat dit” (abortus) “als moord kan worden beschouwd. Dit laat echter de vraag open over wie voor een abortus gestraft moet worden, de persoon die een zwangerschap beëindigt of de arts die er een” (abortus) “uitvoert. De straf op moord in Georgia is levenslang of de doodstraf.” https://www.newscientist.com/article/2203559/alabamas-extreme-new-law-could-lead-to-an-end-of-us-abortion-rights/

En de titel van dit artikel, “Alabama’s extreme nieuwe wet zou kunnen leiden tot een einde van abortusrechten in de U.S.” maakt het al duidelijk: Men is er bevreesd dat als de hele zaak om er anti-abortuswetten in te voeren zich door zal zetten, hiermee tevens een einde zou kunnen komen aan de Roe versus Wade-Wet, waarmee het destijds voor het eerst mogelijk werd, de anti-abortuswet in de staat Texas te verwerpen opdat alle Amerikaanse vrouwen het recht op een abortus zouden verkrijgen! 

 

De ACLU vs. de Anti-Abortuswetten. 

 

Op deze laatste website is echter nog meer te lezen en wel het volgende:

“De American Civil Liberties Union (ACLU), heeft meegedeeld dat het een rechtsgeding zal beginnen om de voortgang van deze wetsvoorstellen te stoppen. Op 25 mei ging die een dergelijke juridische strijd aan met de staat Ohio, waar een vergelijkbare wet als die niet voor het gerecht afgewezen zal worden, in juli van kracht zal worden. Net als de wet in Alabama heeft ook die in Ohio geen uitzondering voor incest of verkrachting.”

Naast de Anti-Defamation League, rabbijn Hara Person van het Gereformeerde Judaïsme en Debra Nussboum Cohen, hebben we hier dus ook de ACLU die tegen wetsvoorstellen waarmee abortussen verboden zijn of nog zullen worden, gekant is. Maar … wíe zij degenen die er de controle over de ACLU hebben? We zijn eens op zoek gegaan waarna we hier het volgende over kregen:

“Susan N. Herman: (Ashkenazische Jood), President.

Anthony D. Romero: (Latijns-Amerikaans) en homosexueel; uitvoerend directeur. 

Dorothy M. Ehrlich (Ashkenazische Jood) plaatsvervangend uitvoerend directeur. 

Donna McKay: (Europeaan) Directeur Institutional Advancement ans Special Projects.

Laura W. Murphy: (halfbloed) Directeur Bureau Washington Legislative Office. 

Geri E. Rozanski (Ashkenazische Jood) Directeur Affiliate Support and Advocacy

Steven R, Shapiro (Asshkenazische Jood) Directeur, Legal Directeur ACLU. 

Emily Tynes: (halfbloed) Directeur Communications. 

Terence Dougherty: (Europeaan, homosexueel) General Counsel. 

“Van de negen (9) leidinggevenden van de American Civil Liberties Union zijn er vier (4) Joden. Dit is een numerieke vertegenwoordiging van 44%. Joden maken ongeveer 2% van de Amerikaanse bevolking uit. Daarom zijn Joden onder de leidinggevenden van de American Civil Liberties Union oververtegenwoordigd met een factor van 22 maal (2,200 percent)” https://thezog.wordpress.com/who-controls-the-american-civil-liberties-union/

 

Brother Nathanael Kapner vs. de American Civil Liberties Union. 

 

Uit de gegevens van de site “The Zog” blijkt dat de ACLU gecontroleerd wordt door vnl. vier Ashkenaziche (Talmudische) Joden. De voormalige Talmudische, nu tot het Russisch-Orthodoxe Christendom bekeerde Jood, Nathanael Kapner, ging hier in het verleden dieper op in; in juli 2007 was hij in New York City om er tegen de ACLU te demonstreren. Tijdens een interview destijds vertelde Kapner dat de ACLU, een pleitbezorger voor gelijke burgerrechten is, en dat die gerund en gefinancieerd wordt door Joden. In werkelijkheid zo maakte Kapner duidelijk, houdt de ACLU er een agenda op na waarmee alle expressies van het Christendom in Amerika uitgebannen moeten worden. Tijdens zijn protest stond Kapner voor het hoofdkwartier van de ACLU in het financiële district, Wall Street, in Manhattan, met een bord met het opschift, “ACLU-Joden zijn de Antichrist!” Het gevolg was dat hij zes maal door de Joden van de ACLU bespuwd, vervloekt werd en door hen even zovele malen bij de politie werd aangegeven. Twee van de vele Joodse financiers van de ACLU, zo vertelde Kapner verder, zijn het American Jewish Committe en The International Association of Jewish Lawyers and Jurists. In deze laatste groep bevinden zich vele juristen die een beloning hadden gekregen omdat die in het verleden tegen christelijke symbolen in Amerika hadden geprocedeerd; daar zij ervoor beloond werden, bewijst al dat zij hiermee veel succes mee hadden gehad. Onder de vele links-Joodse donateurs aan de ACLU zijn er deze twee: de Righteous Persons Foundation, van de Joodse Hollywood-regisseur, Steven Spielberg, en The Norman Lear Family Foundation. Norman Lear was in het verleden de president van de ACLU in Californië, en was de producent van de TV-serie, “Archie in the Family.” Archie Bunker en zijn vrouw, Edith, werden er in deze reeks als vertegenwoordigers van de Moral Majority weggezet om deze christelijke beweging er belachelijk mee te maken. zie voor dit en meer: http://www.realjewnews.com?/p=18

 

De Menselijke Foetus: Geen “Persoon” onder de Joodse (Talmudische) Wet. 

 

Onder de Joodse (Talmudische) wet wordt een menselijke foetus niet als een “persoon” beschouwd hetgeen zeggen wil dat dit nog geen “mens” is:

“Een ongeboren foetus wordt volgens de Joodse wet niet als persoon (Hebreeuws: Nefesh. letterlijk, “ziel”) beschouwd totdat die geboren is. De foetus wordt als onderdeel van de moeder beschouwd en niet als een apart wezen totdat het gedurende de geboorte uit de buik begint te komen. Het vruchtbaar eitje wordt tot veertig dagen na de zwangerschap eigenlijk als “slechts vloeistof” beschouwd. Deze feiten vormen de basis voor de Joodse rechtskundige visie op abortus. Bijbelse, Talmudische en rabbijnse steun voor deze verklaringen zullen nu worden” gepresenteerd.” https://www.myjewishlearning.com/article/the-fetus-injewish-law/

Vervolgens wordt er naar Exodus 21:22-23 gekeken:

“Wanneer mannen vechten en daarbij een zwangere vrouw zó treffen dat haar kind geboren wordt, maar er geen dodelijk letsel is, dan moet de schuldige zeker een boete betalen, zo groot als de echtgenoot van de vrouw hem oplegt. Hij moet die betalen via de rechters. Maar als er wel dodelijk letsel is, moet u geven leven voor leven.” 

Hier wordt er op de site van gezegd dat hoewel er in de Bijbel niet direct naar abortus verwezen wordt, er wel sprake is van een “toevallige abortus.” Verder lezen we er:

“De bekende middeleeuwse bijbelse commentator, Solomon Ben-Isaac, bekend als Rashi, interpreteert, “geen ander ongeluk”, (“geen dodelijk letsel” volgens de HSV) “met geen fatale verwonding van de vrouw na haar miskraam. In dit geval betaalt de aanvaller slechts financiële compensatie daar hij de miskraam onbedoeld veroorzaakt heeft, niet anders dan had hij de vrouw elders op haar lichaam verwond. De meeste andere Joodse bijbelcommentators, inclusief Moses Nachmanides (Rambam), Abraham Ibn Ezra, Meir Leib Ben Yechiel Michael (Malbim), Baruch Malawi Epstein (Torah Temima), Samson Raphael Hirsch, Joseph Hertz en anderen zijn het met Rashi’s interpretatie eens. We kunnen dus concluderen dat wanneer de moeder na een trauma aan haar buik gedurende welke de foetus verloren is gegaan, anderszins ongedeerd is, het de enige rabbijnse zorg is, degene die verantwoordelijk is schadevergoeding te laten betalen aan de vrouw en haar man voor het verlies van de foetus. Geen van de rabbijnen brachten de mogelijkheid van onvrijwillige doodslag naar voren omdat de ongeboren foetus juridisch gezien geen persoon is en er daarom geen sprake van moord is wanneer een foetus geaborteerd wordt.” (vetdruk toegevoegd)

En hier hebben we het: zolang de foetus (het nog ongeboren kind in de buik van de moeder) nog niet geboren is, is dit volgens deze Talmudische geleerden (en dus de Joodse wet), niet een mens! En dan is er volgens hen ook geen sprake van moord als er een abortus wordt gepleegd! Zou het nog ongeboren kind nu werkelijk geen mens (levend wezen) zijn? Hoe anders lezen we dit in het Boek der Psalmen, waar we de woorden van David, de tweede koning van het oude Israël, lezen:

“Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken; mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw igen hebben mijn ongevormd begin gezien; en zij allen werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.  Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.” (Psalm 139:13-18)

Uit de woorden van David blijkt wel dat hij zichzelf zeer hoog achtte, niet omdat hij zelf geweldige prestaties had verricht (wat hij ook heeft gedaan), , maar omdat hij door God op zo ’n wonderbaarlijke wijze gevormd was toen hij zich nog in de moederbuik bevond! En dit maakt weer duidelijk dat het nog ongeboren kind als foetus in de ogen van God zeer kostbaar is. Het is dan ook jammer voor die zgn. “bijbelcommentators” uit het verleden en degenen die hierboven genoemd zijn zoals Hara Person ( “Person”, what is in a name!), Debra Nussbaum Cohen en de ADL en UCLA, maar abortus is geen “recht” maar het is doelbewuste moord! 

 

Judaïsme vs. Christendom: De Permanente Oorlog tussen het Christendom en Talmudische Jodendom. 

 

Als we al het bovenstaande nog eens bezien, dan kunnen we niet anders dan tot de conclusie komen dat het hier eigenlijk om een permanente oorlog tussen het Christensom en het Talmudische Jodendom gaat! En die oorlog begon eigenlijk al in het boek Handelingen waarin we lezen dat de vroege Kerk het doelwit van vervolging door vnl. Joden was. Die oorlog was erop gericht, het toen nog prille Christendom te vernietigen en wel voorgoed. De Kerk, hoe hard geslagen en vervolgd ook, wist echter stand te houden en intussen verslechterde het geestelijke klimaat in het Jodendom steeds meer; uiteindelijk liet men er ook het Oude Testament en de wet van Mozes los en ging men er toe over, de Talmud als enige en enige doorslaggevende leidraad te volgen. De vroegere Kerkvaders zagen het gevaar van Talmudisch-Joodse penetratie in de Kerk en sloegen alarm. Ook zij werden het slachtoffer van vervolging en nu, zelfs honderden jaren nadat zij gestorven zijn, worden zij ook nú nog “bij afwezigheid vervolgd” door de christenzionisten die zelf niets van de wáre strijd tussen Christendom en Jodendom afweten dan alleen dat die Kerkvaders wel een stelletje “christelijke” (of Kerkelijke) anti-Semieten” geweest moeten zijn! Maar wat we hierboven zien, is dat een klein deel van die oorlog tussen het Christendom en het Takmudische Jodendom wat door die antoabortuswetten in o. a. de staat, Alabama, intussen goed zichtbaar is geworden! Nu is het nog niet duidelijk of de trend om nog met meer abortuswetten in overige Amerikaanse staten te komen zich ook door zal zetten. De huidige anti-abortuswet in de staat, Ohio, wordt nu al aangevochten door de ACLU. Het zou dan kunnen zijn dat én deze wet en de overige wetten die er nu al in verschillende staten van kracht zijn of nog zullen worden, via procedures misschien weer ongedaan zouden kunen worden gemaakt. Mocht die trend zich ondanks zware tegenstand van de ADL, de ACLU en andere delen van het Talmudische Jodendom echter voortzetten, dan zou de kans groot kunnen zijn dat de Talmudisten zo één van de vele methoden om er het Christendom mee te vernietigen, zouden kunnen verliezen. Waarmee de Talmudisch-Joodse macht en invloed in de Verenigde Staten op deze wijze verminderd zal worden. En er dus ook het Christendom er wat aan macht kan winnen. De reden dat de Talmudisten er zo ’n grote invloed (in dit geval op het gebied van abortus) gekregen hebben, is te danken aan geradicaliseerde communistische Joden, die er destijds in slaagden, abortus in Amerika te legaliseren; zoals bijvoorbeeld Emma Goldman. enige tijd geleden hadden we hier een uitgebreid artikel aan besteed: https://tinthor.org/2019/01/25/abortus-de-rol-van-geradicaliseerde-communistische-en-feministische-joden-bij-de-legalisering-van-abortus-in-amerika-de-zaak-roe-vs-wade-de-film-margaret-sanger-emma-goldman-sanger-pl/ Dat degenen die zich uitspreken tegen abortus in Amerika door Joden zeer gevreesd worden, blijkt wel uit dit artikel van Susan Weidman Schneider, getiteld, “The Anti-Choice Movement: Bad News For Jews.” https://www.lilith.org/articles/the-anti-choice-movement-bad-news-for-jews/

 

Ton Nuiten – 18 Mei 2019.