De Chemische Aanval in Douma; de Wáre Aard van de “Witte Helmen”; Disinformatie Rusland? Israël & de Palestijnen en … Wederom die Mensonvriendelijke Christenzionistische Leer & de “Overbrugbare Geestelijke Kloof”.

En ja, op 14 april 2018 jl. was het dan zover. Op die dag lanceerden de Verenigde Staten, met steun van Frankrijk en Groot-Brittannië, een raketaanval op Syrië als vergelding voor de chemische aanval in Douma te Oost-Ghouta. Enige tijd daarvoor beweerden Amerika en Engeland bewijs te hebben dat het Bashar al-Assad en zijn regime zou zijn, wat achter het jongste incident in Douma zou zitten. Bijna precies een jaar eerder, op 4 april 2017, vond er te Khan Shaykhun, eveneens een chemische aanval plaats. Ook die werd toegeschreven aan Assad. En als zodanig werden beide incidenten dan ook door de gevestigde media weeregeven. Het officiële begeleidende commentaar bij beide incidenten was, dat Assad de iegen Syrische bevolking terroriseert door dit o.a. te bestoken met chemische wapens.

 

Geen Bewijs. 

 

Voor beide incidenten is er ondanks dat de Verenigde Staten (Donald Trump), Groot-Brittannië (Theresa May) en Frankrijk (Emmanuel Macron) dit van de daken riepen, echter tot nog toe geen bewijs gegeven. Het gevolg is dat Syrië door de drie landen werd gebombardeerd op basis van aannames, vermoedens en waarschijnlijkheden. En dit bleek niet beperkt te zijn tot deze twee incidenten; Van alles waarvan Assad (en naast hem tevens Vadimir Putin) tot nu toe zijn beschuldigd, is geen énkel bewijs gevonden laat staan gegeven! En in het geval van Rusland varieert dit tussen de vermeende “illegale annexatie van de Krim door Putin en het jongste incident van de poging tot vergiftiging van de Russische dubbelspion, Sergei Skripal, en diens dochter, Yulia (en alles van wat er tussenin ligt).

 

Wél “Bewijs”. 

 

Pas ná de raketaanval van de drie landen op Syrië, kwamen zowel de Britse als Franse regering met bewijs naar buiten waarmee de door deze twee landen gepleegde agressiedaad tegen Syrië gerechtvaardigd zou zijn geweest. In de rapporten wat dit bewijs zou bevatten, werd echter meegedeeld dat er eigenlijk geen écht bewijs voor de chemische aanval door Assad was, maar dat het was gebaseerd op “open bronnen” die hier en daar op het internet te vinden zijn.

 

De Bron van deze “Open Bronnen: de “Witte Helmen”. 

 

En waarop zijn deze “open bronnen” op hun beurt weer gebaseerd? Op de bron van de “Witte helmen”, En wie zijn weer op hun beurt deze “Witte Helmen”? Dit zijn mensen van een hulporganisatie samengesteld uit Syrische vrijwilligers, die er in 2013 met hun werkzaamheden in Syrië zijn begonnen om er de door de oorlog getroffen Syrische bevolking in oorlogsgebieden te helpen; in 2016 zouden zij naar verluidt al 40.000 Syrische burgers in de Syrische steden, Homs, Idlib en Aleppo, het leven hebben gered en geholpen. Vanuit het buitenland worden de Witte Helmen financieel gesteund (door oa. Nederland, wat al vele miljoenen euros aan deze organisatie heeft overgemaakt). Vóórdat we verder op de “open bronnen” van de Witte Helmen waar Frankrijk en Engeland hun bewijs om de raketaanval op Syrië (onder leiding van Amerika) te rechtvaardigen vandaan hadden, dient er eers de volgende vraag te worden gesteld:

 

“Wie zijn de “Witte Helmen”? 

 

Ja, dat is een goede vraag: Wíe zijn nu eigenljk die “Witte helmen”?  Officeel heet het (en dit komt uit bovenstaande informatie al naar voren), dat zij een van de hulpverleningsorganisaties in Syrië is. In verband hiermee is het interessant dat we via de media als het dan om interviews met burgers in Syrië gaat, we van tijd tot tijd te horen krijgen dat dit mensen zijn, die laten blijken, zeer ontevreden met het regime van Assad te zijn; zij vertellen dan dat zij Assad en zijn regering liever vandaag dan morgen zien verdwijnen. En dit zijn altijd weer slechts fragmenten ofwel momentopnamen. En zo wordt dan weer de indruk versterkt dat we met Assad als een “wrede dictator” te doen zouden hebben. Maar … wat de “Witte Helmen” betreft, zijn er enkele uitzonderingen onder de geïnterviewde burgers. Zo was er een (niet nader genoemde) man, die het volgende over deze hulporganisatie te zeggen had:

“Ze helpen mensen niet. Ze werken alleen als de cameras draaien. Zodra de cameras uitstaan gaan ze weer weg. Ze laten mensen onder het puin liggen”. 

Verder is er de mening van de inwoners van Aleppo  over de “Witte Helmen” een heel ándere dan wíj hier doorgaans in het Westen over deze instantie hebben; zij zien de “Witte helmen” als wolven in schaapskleren. Tevens worden zij door zowel de Syrische als de Russische overheid ervan beticht, anti-overheidspropaganda en fake news te verspreiden en hebben zij ook nauwe banden met al-Nushra, een van de terreurorganisaties die in Syrië nog actief zijn. En wat is nu de bron van deze (alternatieve) informatie? Juist, de Engelstalige zender, Russia Today. (RT) En het was de verslaggeefster, Lizzie Phelan, die hier voor RT verslag van deed. En nu weten we ook wat nu de bronnen waar het bewijs dat de chemische aanval die Assad zou hebben laten plegen op zijn gebaseerd: op het fake news van de Witte Helmen (onder andere). En die “bewijzen” zijn  dan videos (die door hen zélf zijn gefabriceerd) en getuigenissen van activisten. En dit is nu het nieuws wat we hier via de media nooit te zien of te horen krijgen!

(BREAKING NEWS: De overheden van  Amerika, Engeland en Frankrijk hebben met hun raketaanval op Syrie geen chemisch wapencentrum of commandocentrum getroffen, maar in plaats daarvan een instituut voor kankeronderzoek! https://freethoughtproject.com/us-claims-it-bombed-syrian-chemical-facility-while-reportedly-bombing-cancer-research-center/)

 

Verspreiding van Disinformatie door Rusland? 

 

En gisteren werd het ons weer een meegedeeld: Rusland zou bezig zijn met de verspreiding van een overvloed aan disinformatie. Het probleem hierbij is echter dat ons niet meegedeeld werd (zoals dit nu al vaak het geval met de mainstream media is!), wát dit precies voor “disinformatie” zou zijn’we zouden immers toch mogen verwachten dat de “experts” en “Rusland-kenners” die we regelmatig bij EenVandaag, Nieuwsuur en andere actualiteitenprogrammas die we hier hebben, zien, dat die het ons toch even gedetailleerd en precies uit zouden leggen. Maar zíen wij dit ook? Antwoord: het straalt er echter niet van de gezichten van deze “deskundigen” af; het énige wat onze “wijsgeren” er aan het doen zijn, is het verkondigen van oppervlakkige aannames, en het verspreiden van onbewezen geruchten. Kortom: zij zijn bezig met het verspreiden van fake news! Het is hier juist de omgekeerde wereld. De wolven in schaapskleren zijn dan de mainstream media (en de westerse politici niet te vergeten) en de lammeren (hoewel die zelf ook enkele “zwarte vlekjes” zouden kunnen hebben), zijn dan Assad en Putin! En dan wordt tevens duidelijk dat we de genoemde programmas ook niet van álles kunnen verwijten; ook zíj krijgen die gefabriceerde videos via via (en nóg eens via), overgeleverd. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat we dan net díe beelden te zien krijgen als Syrië en Rusland er weer eens onderwerp van gesprek zijn!

 

Geïndoctrineerd door de Leugen & Deprogrammering. 

 

En … heeft nooit iemand eens gezegd dat als je een leugen nu maar vaak verkondigt (met wéglating van alternatieve bronnen), mensen die slechts die mainstream-bronnen tot hun beschikking hebben, die leugen dan ook als vaststaande waarheid gaan geloven. En het is vnl. om die reden dat als iemand dan later met een alternatieve versie over de gebeurtenissen komt (in dit geval over de chemische aanval in Douma), mensen die ondertussen volkomen zijn geïndoctrineerd met de leugen, beginnen te praten over “complottheorieën”! En let wel, dit is niet slechts beperkt tot Nederland; zowat het grootste deel van het Westen is nu onder de hand ondergesneeuwd met een lawine aan fake news wat Syrië en Rusland betreft! En om al die mensen weer onder de meters aan fake news weer uit te graven, is er zowat een langdurige deprogrammeringscursus voor nodig.

 

De Amerikaanse Luchtmacht als de “Luchtmacht van ISIS. 

 

Zoals bekend, is er naast de Russische en Syrische luchtmach tevens de Amerikaanse luchtmacht actief in Syrië. En ja, ook de Amerikanen zijn er om er net als de Russen en Syirërs zelf om ISIS te bestrijden. Althans, als we de mainstream media mogen geloven. Wat echter het internet aangaat, is het daar al lang geen geheim meer dat de Amerikaanse luchtmacht eerder een flinke steun in de “rug” van ISIS is dan dat die deze terreurorganisatie er zou bestrijden! Een voormalige Amerikaanse officier heeft dan ook naar de Amerikaanse luchtmacht verwezen als de “luchtmacht van ISIS”. 

 

De Onlogische Logica. 

 

Wat nu de chemische aanval in Douma aangaat, is het nu net hier dat er de “onlogische logica” om de hoek komt kijken. Als Assad nu wérkelijk achter de tragedie te Douma (en die te Khan Shaykhun op 4 april 2017) zou zitten om er zijn eigen volk mee uit te roeien, zou het dan niet logisch zijn dat de Verenigde Staten met de raketaanval van bijna een jaar geleden en de recente samen met Frankrijk en Engeland, te veronderstellen dat zij Assad hier juist een dienst mee zouden hebben bewezen? Want door die raketaanvallen zijn er weer eens zovere Syrische burgers om het leven gekomen! Al het gepraat dat die merikaanse raketten een chemisch laboratorium, commadocentrum en fabriek waar chemsche wapens zouden worden vervaardigd vernietigd zouden hebben, is immers gebaseerd op nonsen. Dus zouden zij Assad hiermee juist eerder hebben geholpen dan dat zij hem zouden hebben tegengewerkt! En al helemaal nu er wel hier wel eens een wereldconflict (wat aanvankelijk als een regionaal conflict zou kunnen beginnen) uit voort zou kunnen komen. Hiermee zouden toch zowel de Syrische als Russische bevolking mee kunnen worden gereduceerd. En nu zowel Putin als Assad tóch al bezig zouden zijn om ieder hun eigen bevolking te onderdrukken, waarom hen dan niet een eindje geholpen? Ja toch? De logica is hier inderdaad vér te zoeken.

 

Aan de Winnende Hand. 

 

Maar zowel de chemische aanval in Khan Shaykhun van zowat een jaar geleden als de recente in Douma, worden echter beschouwd als false flag attacks. Met andere woorden: die zouden door de “gematigde rebellen” zijn gepleegd waarna de aandacht hierop werd verlegd naar Assad. Wát is nu het motief voor deze rebellen (die in wezen in niets verschillen met IS), om dit te doen? Het antwoord is, de regeringstroepen van Assad waren (met steun van de Russen) aan de winende hand; zij hadden deze rebellen en IS al een flinke slag toegebracht en bepaalde regios op hen heroverd waardoor Syrische burgers die deze regios eerder waren ontvucht, weer naar huis terugkeerden. In een wanhoopsdaad zouden de rebellen hun toevlucht hebben gezocht in een laatste “redmiddel”: de beide chemische aanvallen in Khan Sjaykhun en Douma. En zo kon het geschieden dat Trump die eerder van plan was geweest er de Amerikaanse troepen binnen afzienbare tijd wég te halen en naar huis te brengen plots 108 graden omkeerde en vervolgens begon te dreigen met een raketaanval als “vergelding” voor wat er in Doua was voorgevallen. En hij heeft die dreigingen in april 2017 en 7 april 2018 zoals we nu weten inmiddels waargemaakt. Na de “vergeldingsactie” voor Douma heeft Trump vervolgens toch weer meegedeeld er de Amerikaanse strijdkrachten wég te willen halen. De vraag hierbij is natuurlijk: waar zullen we in de nabije toekomst wéér eens een chemische aanval (of een ander hiermee gerelateerd incident) in Syrië kunnen verwachten? En vandaag kwam weer eens de nieuwste openbaring over Rusland als een bliksemflist bij heldere hemel; De Russische overheid zou van plan zijn talloze hackers in te zetten om er providers van netwerkapparatuur van bedrijven, overheden en andere instellingen mee te hacken om zo gevoelige gegevens mee in handen te krijgen. Dit om ons te bespioneren. Dit hadden de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten nu voor de eerste maal in een gezamelijke verklaring meedgedeeld. Ook hier zijn er echter geen bewijzen voor geleverd en we verwachten gezien de resultaten in het verleden aan de overvoed aan westers fake news dat dit ook in de toekomst niet zal gebeuren.

 

Israël en de Palestijnse Protestmars voor “Recht op Terugkeer”. 

 

Inmiddels hebben er zich langs de grens van Gaza met Israël talloze Palestijnen vergaderd om er (zoals dit er wel vaker het geval is), te demonstreren om er het recht om naar hun oorspronkelijke woongebieden waar hun ouders eens op brute wijze werden wéggezuiverd door wrede Israëlische terreurorganisaties zoals o. a de Haganah, de Stern Gang, andere Joodse terreurorganisaties  en militante Joodse eenheden. Intussen zijn er tijdens de demonstraties vele Palestijnen om het leven gebracht door o.a Israëlische sluipschutters en zijn er nog meer gewond geraakt. Het feit dat de mainstream media (in Nederland) hier iets meer aandacht aan besteedde dan normaal, was dat de staat Israël a.s. 14 mei 2018 haar zeventigjarige bestaan viert. De Palestijnen zijn er dan ook van plan hun demonstraties voort te zetten tot die datum. De Israëlische overheid heeft enige tijd geleden met de sluipschutters gedreigd als Palestijnen té dicht bij de grens tussen Gaza en Israël zouden komen. En terwijl de aandacht van het Westen nu nog gericht is op Rusland (en Syrië), wordt er aan dat wat er nu in Gaza aan de gang is, weinig of geen aandacht besteed door de mainstream media. Terwijl er de protesten er zich inmiddels hebben uitgebreid, deelde het Palestijnse ministerie van Gezondheid dat er tijdens de afgelopen paar weken van de protesten er al vele Palestijnen zijn gedood door Israëlische sluipschutters en er circa 1300 gewond zijn geraakt. Palestijnen beweren dat de protesten een wens van hen zijn om zich tegen de Israëlische bezetting en de controle die die over de Palestijnse middelen heeft, uit te spreken. Samer is slechts een van de velen die actief betrokken zijn bij de protesten:

“Israël heeft ons alles afgenomen, ons geboorteland, vrijheid en onze toekomst. Ik heb twee kinderen, een jongen en een meisje. Als ik zal sterven zal God voor hen zorgen”. 

 

Alle Palestijnen “Militanten van Hamas” & Yaser Murtaja. 

 

Wat Samer bedoelde, was dat als ook hij tijdens de demonstraties zou worden geraakt door een Israëlische militair en hij hierbij het even zou laten, God dan voor zijn kinderen zou zorgen. Intussen beweert Israël dat elke demonstrant een militant lid zou zijn van Hamas, er één geval wat uitzonderlijk is. Bij de protesten was nl. ook een Palestijnse journalist aanwezig, Yaser Murtaja geheten. Hij deed verslag over wat er allemaal gebeurde. Hij was als journalist duidelijk voor iedereen herkenbaar daar hij een vest droeg met daarop in grote letters, “PRESS”. Als zodanig kon hij dan ook door niemand over het hoofd worden gezien … ook niet door de Israëlische sluipschutter die hem even later dodelijk door zijn borst schoot! En dat niet alleen; terwijl een jong Palestijns echtpaar met nota bane een baby in de handen op de vlucht gaat op weg naar hun huis in het dorp, Burin, werd het tweetal van achter benaderd door leden van de Israëische politie waarvan een van hen een granaat in de richting van het paar gooit! Ook zijn er beelden nar buiten gekomen waar een ongewapende Palestijn die zich op een afstand van de grens tussen Gaza met Israël bevond, dodelijk geraakt werd door Israëlische sluipschuters die hier echter de grootste pret bij hadden! 

 

Dodelijke Chemische Stoffen over Palestijns Landbouwgrond. 

 

Maar Israël schijnt nog meer van dergeljke “prestaties” te hebben geleverd; naar verluidt zou het de akkers van Palestijnse boeren hebben besproeid met dodelijke chemische stoffen. Nizar al-Wahedi, van het Palestijnse ministerie van Landbouw, deelde hier het volgende over mee:

“Deze chemische stoffen beschadigen de oogst en de landbouwgrond. Israël heeft geen recht om onkruidverdelgingsmiddelen over Palestijns landbouwgrond te sproeien”. 

Hier hebben we dus een van de “zegeningen” waarmee Israël de Palestijnen tot nu toe mee heeft “gezegend”. En dit is nu zo schrijnend en ronduit hypocriet: terwijl de liegende media en eveneens liegende westerse politici openlijk schande spreken over de chemische aanval die er in Douma door Assad zou zijn gepleegd, hebben die tegelijkertijd hun grote mond gehouden over de “chemische aanvallen”door Israël op Palestijns landbouwgrond! En dat niet alleen: terwijl de Verenigde Staten zich hebben uitgesproken tegen de chemische aanvallen die tot nu toe naar verluidt!!! door Assad zouden zijn gepleegd, geven die tegelijkertijd hun volste steun aan een terroristenstaat, Israël genaamd! En geloof het maar gerust: elk jaar krijgt de Israëlische overheid van de Amerikaanse rereging miljoenen, ja, milljarden dollars aan steun én tevens “in natura” (dat is, de nieuwste en modernste Amerikaanse oorlogstechnologie!) En o ja, niet te vergeten de vele sommen aan herstelbetalingen van Duitsland vanwege haar rol tegenover de Joden in Europa tijdens WW II.

Zie ook: https://www.ninefornews.nl/alleppo-witte-helmen-mensen-puin/ en https://thefreethoughtproject.com/as-us-starts-a-new-war-in-syria-with-no-evidence-israel-is-murdering-civilians-on-video/

 

“Wie Israël Zegent Zal door God Worden Gezegend”, maar …. Zíjn We Tot Nu Toe Ook Wel Gezegend? 

 

Zoals bekend is een van de “pijlers”waar het christenzionisme op rust, Genesis 12:1-3. Ja, we weten het; we hebben hier al enkele malen in het verleden aandacht aan besteed en dat zullen we, zeker nu het in a.s mei de zeventigste verjaardag van Israël als staat zal zijn, dit bíjven doen. Vers 3 van Genesis 12 luidt:

“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken”. 

En het is dit vers wat door de christenzionisten wordt aangegrepen om er degenen die kritiek op de staat Israël hebben, mee te bedreigen. Bij nader inzien bleek dat deze verzen plus het geciteerde vers 3, slechts betrekking hadden op Abraham (aan wie God deze belofte deed), en niet op het volk Israël wat er in die verre tijd nog niet eens was. Maar geen probleem; de christenzionisten trachten ons wijs te maken dat deze belofte die God zoals gezegd aan Abraham alleen deed, ook van toepassing zou zijn op alle Joden van vandaag inclusief de Israëlische overheid! En vanwege hun onbijbelse, verkeerde pro-Israëlische visie, wordt dit wat hierboven kritisch over Israël en de Palestijnen beschreven is, als het “vervloeken” van “Gods volk” beschouwd. Als nu iederéén maar Israël zou hebben gezegend, luidt alom het woord der christenzionisten, zouden ook wíj nu door God zijn gezegend. Maar doordat er hier en daar van tijd tot tijd van kritiek op Israël sprake is geweest, heeft God dan ons Zijn zegen onthouden. (Even terzijde: het is beslist niet ongewoon of vreemd dat als er weer een kritiek op Israël is, we dan hier en daar uit kerkelijke kringen horen dat, “Als je tegen Israël opkomt, moet je eerst tegen de God van Israël opkomen”, wat dan ook een zware dreiging inhoudt. Dit is slechts een stompzinnig verzinsel om er de mensen schrik en angst mee aan te jagen!) Het is nu al voor lange tijd een welbekend feit dat als Israël weer eens aan een stampede in Gaza begon, zowat álle politic (ja, ook hier in  Nederland) in het Westen en vnl. de Amerikaanse regering, lieten blijken náást en áchter Israël te staan met de nu inmiddels bekende leuze, “Israël heeft het recht om zich te verdedigen”. En zo werd Israël dan om het in christenzionistisch vakjargon te zeggen, “gezegend”. Maar … als we zo eens om ons heen kijken en we een paar jaar terug gaan, kunnen we dan zeggen dat we als samenleving ook wérkelijk gezegend zijn? Laten we eens zien.

1: de Economische Crisis. 

Wel, daar was om te beginnen de wereldwijde economische crisis die in 2008 in Griekenland begon, zich vervolgens over de hele Westerse samenleving uitbreidde en tenslotte ieder facet van de samenleving getroffen had. Als evolg daarvan, werden de verschillende Europese volken en Amerika) opgezadeld met krankzinnige bezuinigingen. En het gevolg hiervan was dat er intussen de nodige bedrijven falliet zijn gegaan (of later toch een nieuwe doorstart maakten maar dan in afgeslankte vorm). Daarop volgden de vele ontslagen waarbij mensen die in sommige gevallen járen bij hun bedrijf gewerkt hadden, op straat kwamen te staan. Een deel vond na korte of langere tijd gelukkig weer werk, een ander deel zit nu nóg werkloos thuis. een ander gevolg is dat er hier de pensioensleeftijd is verhoogd (wat echter vnl. toe wordt geschreven aan de “vergrijzing”!)

2: de Massale Vluchtelingenstroom. 

En in 2014 wás die er, schijnbaar plotseling uit het niets ontsproten. Daarvoor had kennelijk niemand er nog van gehoord. We hebben het dan natuurlijk over ISIS, Na eenmaal ogekomen te zijn, veroverde deze terreurorganisatie al snel grote delen van Iraq en Syrië. Het gevolg was dat er hierdoor een massale vluchtelingestroom op gang kwam die zich via verschillende tussenlanden voortbewoog en uitmondde in  West-Europese landen. Eén vande redenen van de relletjes in verschillende Nederlandse steden rondom de vluchtelingenproblematiek was dat de vluchtelingen die hier terecht kwamen, tegen een lage prijs een woning toegewezen kregen terwij de Nederlandse bevolking vlak daarvoor de crisis over zich heen had gehad. In Duitsland had de opvang van vluchtelingen geleid tot talloze aanrandingen van Duitse vrouwen en meisjes op Oudejaarsavond 2015,in Hamburg, Berlijn etc. en vnl. in Keulen. Dankzij het vluchtelingenbeleid van Angela Merkel, had dit kunnen gebeuren.

Terreuraanslagen. 

Ook waren we in het recente verleden getuige van de terreuraanslagen in Europa. Steden waar die plaatsvonden zoals Parijs, Nice, Manchester, Zaventem, Duitsland (de Kerstmarkt in Berlijn) etc. En de meeste werden door IS opgeëist. Die zijn echter niets slechts het gevolg van de opkomst van ISIS maar vanwege de oorlogen die de Verenigde Staten in het Midden-Oosten (met steun van Engeland en minimale steun van landen zoals Nederland) onwille van Israël gevoerd heeft. En ook op déze wijze hebben we Israël “gezegend”. En de terreuraanslagen die we hier in Europa ervoor hebbe teruggekregen zijn nu deze geweldige “zegeningen”. En zo lijkt het er meer op dat als we Israël zegenen (de economische crisis hier maar even buitengelaten, eerder worden vervloekt! En je zou toch mogen verwachtendat daar Amerika Israël al voor jaren financieel overvloedig hheft “gezegend” deze crisis toch vermeden han kunen worden! We kunnen er in ieder geval van zeggen dat het er na de stichting van Israël allemaal niet beter is geworden. (Om in dit verband weer eens een andere “zegen” te noemen: voorheen waren de Arabieren de Amerikanen gunstig gezind en waren zij vrienden. Ná de stichting van Israël echter, veranderden de Arabieren van vrienden van Amerika in haar grootste vijanden!) 

Rampen over de Volken der Wereld …. Omwille van Israël. 

De christenzionisten blijven echter koppig en volhardend doorgaan met de verspreiding van hun vreselijke ontmenselijkende en mensonvriendelijke en Gode-vijandige theorieën. En het wordt nog fascinerender want ook voor al deze boven beschreven tragedies hebben zij inmiddels reeds lang een ándere mensonvriendelijke theorie bedacht. En die gaat ongeveer als volgt: Niet slechts de hierboven beschreven tragedies maar daarnaast ook vele rampen zoals bijv. natuurrampen en andere vormen van ellende die over de mensheid gekomen waren, zijn  een teken dat God met de “heidense” (= niet-Joodse) volken der wereld afrekening houdt omwille van wat de vaderen en voorvaderen van deze volken de Joden in hun tijd in hun midden aangedaan zouden hebben! Ja, zo luidt het dan, vóór de stichting van Israël als staat liet God dit allemaal maar toe. Maar nu Israël weer een staat is, heeft God zo duidelijk gemaakt dat Hij weer naar Zijn “uitverkoren Joodse volk” heeft omgezien. En nu God het weer heeft opgenomen voor Israël, betekent dit ook dat het de tijd der afrekening is voor de heidense volken. Dus mochten we weer eens horen van een aardbeving of een andere ramp in Azië, Afrika, hier in het Westen (of waar élders ook te wereld), dan weten we precies te vertellen, waaróm die er plaatsgevonden heeft, althans, als we de christenzionisten mogen geloven! Of we dan ook inderdaad “gezegend” zouden zijn? Wel, denk hier maar nog eens tweemaal over na!

 

“En Bovendien is er Tussen Ons en U een Grote Kloof Aangebracht …”

 

Met de vele slachtoffers die hier bij deze rampen om het leven komen (en hun nabestaanden zullen de christenzionisten weliswaar medelijden hebben, maar… het zou eigenlijk toch allemaal terug te voeren zijn op wat de vaderen van deze ongelukkigen destijds met de Joden in hun midden gedaan zouden hebben. Hierbij moet echter worden aangetekend dat het niet íedere christenzionist hoeft te zijn  die er een dergelijk mensonvriendelijk gedachtenpatroon op na zou houden; het gaat hier uitsluitend om degenen die dit wél doen. Nu staat er in de Bijbel een geschiedenis, de geschiedenis van “De rijke man en de bedelaar Lazarus”. Het gaat hier over een arme man, Lazarus geheten, die aan de poort van het huis van een (niet nader bekende) “rijke man” neer was gelegd. Terwijl deze man er een luxueus en overdadig leven op nahield, had de rijke geen aandacht voor Lazarus. Uiteindelijk overleed eerst Lazarus en daarna ook de rijke. De eerste werd “in de schoot van Abraham gedragen”, een teken dat die nu in de hemel was. De rijke daarentegen, kwam in de hel terecht alwaar hij zijn ogen opsloeg en in de verte Abraham met Lazarus in zijn schoot zag. Terwijl hij pijn leed in de vlammen, smeekte de rijke of Abraham Lazarus zou zenden om hem met een weinig water te verkoelen, “want ik lijdt vreselijk pijn in deze vlam”. Abraham maakt hem duidelijk dat toen hij nog op aarde was, hij van alle geneugten genoten had terwijl Lazarus “het kwade” had geleden; maar nu leed de rijke en werd Lazarus vertroost. Verder zei Abraham tot de rijke,

“En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan”. (Zie Lukas 16:19-31)

Waar we nu de nadruk willen leggen in deze geschiedenis, is nu die “grote kloof” die er tussen de rijke en Abraham en Lazarus liep. Die was door zowel degenen van de kant van Abraham als degenen van de kant van de rijke niet te overbruggen. Welnu, nét zoals er volgens het bijbelse verslag een niet te overbruggen kloof liep tussen het hellerijk waar de rijke, en het hemelenrijk waar Abraham en Lazarus verbleven, precies heeft er zich ondertussen een dergelijke “kloof” gevormd tussen het “rijk”  van de christenzionisten en hun vele pro-Joodse fabelen en het “rijk”  waar degenen zich bevinden, die er deze fabelen niet op nahouden, maar dan in geestelijke zin. In tegenstelling met de eerste kloof, is déze “geestelijke kloof” echter wél te overbruggen! Als de christenzionisten die nu maar eens zouden willen overbruggen, dan zouden zij weleens in kunnen gaan zien dat hun doctrines en theorieën die zij tot nu toe omtrent Israël en het Joodse volk geloofd en verkondigd hebben, eigenlijk vanaf het begin waren gefundeerd op racistische theorieën die als zodanig echter nérgens in de Bijbel terug te vinden zijn! De wáre God van de Bijbel ís nl. geen racist! Het is nu eenmaal niet zo dat God het ene volk méér lief zou hebben dan het andere. En voorál niet als dat “ene volk” Israël genaamd, zich regelmatig schuldig heeft gemaakt aan verachtelijke misdaden (en dit nu nóg doet) zoals hierboven beschreven is. Ja, ook wíj behoorden ooit eens tot dit “rijk” der christenzionisten. Door echter de brede kloof te overbruggen, slaagden we uiteindelijk het “andere rijk” aan de overkant te bereiken. En het gevolg van ons verblijf daar is datgene wat u hierboven allemaal leest. En omwille van wát we nu allemaal weten, zijn we dan ook niet van plan om de kloof weer in de tegenovergestelde richting over te gaan …

 

Ton Nuiten – Dinsdag 17 April 2018.

 

 

De Racistische Religieuze & Talmudisch-Demonische Leer van “Bart” van “NeverBeSilent” & “The Smoke of Satan Has Entered the Church”.

“NeverBeSilent” ofwel, “nooit blijven zwijgen” zoals deze zeer pro-Israëlische website heet. neverbesilent.org/nl/2016/06/de-volken-hebben-hun-tijd-gehad/ In dit artikel, geschreven door “Bart”, “De volken hebben hun tijd gehad…”, lezen we eerst over islamitische terroristische aanslagen en het gevaar van de Islam, de Westerse tolerantie die aan de islamieten getoond is maar waar zij zich niet aan de westerse normen willen onderwerpen. Er is verder nog veel meer te lezen. We zullen ons echter met die passages op die site bezighouden die ons het wáre  karakter van het christenzionisme van  “Bart” (en vele andere gelijkgezinden) laten zien. Het gaat hier nl. over Israël vs de “Volken, hetgeen al laat zien dat er daar een hemelsbreed verschil wordt gemaakt tussen het “door God uitverkoren Israël” en de “gewone (christelijke) volken”. Nu zullen we hier enkele van die passages citeren en de uitleg die “Bart” hieraan geeft, waarna wij zélf hier óns commentaar op zullen geven:

“Bidt niet langer voor dit volk”. 

In het bijbelboek Jeremia lees je een treffende tekst: ‘En jij, bidt niet voor dit volk, kom niet langer met smeekbeden, dring niet bij Mij aan, want Ik zal niet naar je luisteren’. (Jeremia 7:16, zie ook 11:14, 14:11; Jesaja 1:15) 

Met ‘dit volk’ wordt Israël bedoeld. Israël had zich van God afgekeerd, aanbad afgoden en was hem ongehoorzaam. God sloot zich af voor Zijn volk. Hij was woedend. We weten dat deze afkeer tijdelijk was. (Jesaja 54:7-10). 

Ik ben er van overtuigd dat deze woorden vandaag van toepassing zijn op de (christelijke) volken. We kunnen bidden tot we een ons wegen, God keert Zich van ons af”. 

“God nam zijn beschermende vleugels weg van Europa en de VS. 

We zullen ontdekken dat God definitief zijn beschermende vleugels heeft weggenomen van onze westerse landen. Hij heeft genoeg van onze westers/christelijke hoogmoed richting Israël.”

(commentaar: Dat God Zijn “beschermende vleugels” van de westerse landen zou hebben teruggetrokken, heeft volgens “Bart” ook te maken met hun zonden. Maar hier legt hij toch ietwat de nadruk op Israël wat door “onze westers/christelijke hoogmoed” onheus bejegend werd. En het is vooral om die reden dat God Zich van ons zou hebben afgekeerd. Maar we zullen eerst Jesaja 54:7-10 waarvan “Bart” zegt dat Gods toorn over Israël slechts tijdelijk was, citeren. Daarna zullen we hiermee naar het Nieuwe Testament en wel naar de zendbrief van Paulus aan de Galaten gaan:

 

Jesaja 54:7-10. 

 

In de verzen 7-10 van hoofdstuk 54 van de profeet, Jesaja, lezen we er dit:

“Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote bamhartigheid zal Ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zla Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser. Want dit zal voor Mij zijn als bij de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen; zo heb Ik gezworen dat Ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer”. 

Als we het hierbij zouden laten, schijnt “Bart” gelijk te hebben; nadat Israël op 14 mei 1948 weer een staat werd, lijkt het dat God toen begonnen is aan het “bijeenbrengen” van het Joodse volk naar het land. Maar als we nu beginnen bij het begin van Jesaja 54, lezen we er de volgende woorden (we moeten er nl. rekening mee houden dat dit hoofdstuk nl. een gehéél is):

“Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt, breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt, want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de HEERE”. (vers 1)

De betekenis hiervan is een geestelijke vermeerdering van kinderen van de “eenzame” in tegenstelling met die van de “getrouwde”, die “talrijk” waren. Nu gaan we hiermee naar Galaten 4:21-28. Daar is sprake van twee verbonden, nl. Hagar en Sinaï, en het hemelse Jeruzalem. (verzen 21-24) De “getrouwde” is hier nl. eenbeeld van Israël wat symbolisch met God “getrouwd” was en de “eenzame” een beeld van de Kerk zoals we zullen zien. Dan lezen we het volgende:

“Want deze Hagar is de berg Sinaï in  Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven: Wees vrolijk, onvruchtbare, die niet baart, barst los in gejuich en roep, u die geen barensnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Izak”. (verzen 25-28)

Wat we hier lezen, is dat de apostel Paulus, deze eerste verzen van Jesaja 54 hier toepast op de Christelijke Kerk! Zij was deze “eenzame” en Jeruzalem (Israël) was met haar “talrijke kinderen” in geestelijke slavernij! En dat is iets wat “Bart” niet door heeft. In plaats past hij de verzen 7-10 in Jesaja 54 toe op het huidige “vleselijke” Israël van vandaag! 

 

De “LGBT-Hype”. 

 

Verder beweert hij dat God onze “westers/christelijke hoogmoed richting Israël” meer dan beu is. Leg deze nonsens een naast de realiteit zoals die in  Israël nu is: velen hebben er een afkeer van Christus Jezus en het Evangelie en het bedrijven van christelijke evangelisatie is er streng verboden dankzij de “anti-zendingswet” die er in het verleden is ingesteld. Dat God nu wel genoeg zal hebben van de zonden zoals die van de LGTB-Beweging die de westerse landen hebben gepleegd, daar kunnen we het mee eens zijn. Maar dat Hij zijn beschermende vleugels nu om een volk en staat waar de Naam Jezus wordt gehaat en het Evangelie wordt veracht, dát is iets wat slechts uit een mistig en vertroebeld brein bedacht kan zijn! En vergis je niet: Ook Tel Aviv heeft haar jaarlijkse homo-parade! Kennelijk is dit aan de aandacht van deze fanatieke christenzionist ontsnapt! We lezen verder:

“Europa en de westerse wereld gaan ten onder aan begrip en tolerantie voor islamitische uitspattingen maar …. zodra Israël het toneel betreedt is de wereld te klein. Parmantig zwaaien neo-liberale vredesactivisten met BSD vlaggen en beschuldigen Israël van grote misdaden tegen zielige Palestijnen, niet gehinderd door werkelijke kennis van zake. 

(commentaar: Nu Ilan Pappé en andere moedige Joodse historici de ultieme vreedheid van jouw “heilige” en “uitverkoren Israël” aan het licht heeft gebracht, beste “Bart”, is datgene wat de BSD-Beweging doet, niet alleen goed maar ook zeer dringend noodzakelijk. Jíj, christenzionistische sufferd, wordt gehinderd door  “werkelijke kennis van zake” dankzij de talloze “Joodse verdichtsels” die ons eerst door Joden en vervolgens door kerkelijke domoors op zijn gedrongen!)

“Het zou je niet moeten verbazen dat Israël de maatstaf van Gods handelen is. We lezen: ‘Ik zal zegenen wie jou (Israël)  zegenen; wie jou bespot, zal ik vervloeken’. (Genesis 12:3) 

(commentaar: ook hier weer van hetzelfde geleuter; als we Israël zegenen, zal het ons wél gaan. Bespotten (eigenlijk: bekritiseren) we het, dan zal God ons verwensen en vervloeken! En dit in het licht van wat Israël de Palestijnen al jaren aan één stuk aandoet! Waar het hier op neerkomt, is eigenlijk dit: “Zegenen” we Israël ondanks haar wrede verdrukking van de Palestijnen, dan zal God ook óns zegenen; bekritiseren we het vanwege haar wrede behandeling van de Palestijnen (en dit is al bijna zeventig lange jaren aan de gang!) dan “bespotten” we Israël en worden dan door God overeenkomstig vervloekt! Hier kunnen  we slechts één ding op zeggen: de christenzionistische theologie is een ronduit satanische en demonische leer rechtstreeks uit de koker van den duivel zelf!) 

“Tweeduizend jaar hebben de (christelijke volken volop gelegenheid gehad om zijn volk te zegenen door voor hen in de bres te staan, om Sions wil niet te zwijen, om Jeruzalems wil niet stil te zijn, de weg te banen, stenen op te ruimen, Israël te troosten, voor hen op te komen…. maar het tegendeel gebeurde; we lieten geen gelegenheid voobij gaan om Gods geliefde volk de voet dwars te zetten”. 

(commentaar: dit “Gods geliefde volk” hield er in de tijd van haar verblijf in de West-Europese (en andere) landen de Talmud op na, een “heilig boek” waarin Jezus, de Kerk en het Christendom in het bijzonder werden belasterd tot op het bot! En de seculiere wereld werd (en wordt nog stééds) beschouwd als zeer inferieur tegenover de vergoddelijkte Jood!) Aanvankelijk was dit voor zowel de overheid als het volk van die landen waar de Joden als “vervolgden” met warme armen ontvangen werden. Later kwam men er toch achter dat dit “Gods geliefde volk” over de Talmud beschikte en zo te weten kwamen wat die over Christus, de Kerk én de seculiere wereld te zeggen had. En dit is nu exact de reden dat die uiteindelijk “geen gelegenheid voorbij” lieten “gaan om Gods geliefde volk de voet dwars te zetten”!) 

Dan lezen we over de vreselijke rampen over het Joodse volk waar deze landen verantwoordelijk zouden zijn geweest en over een boek, “Terug van weggeweest” waarin “Bart” vertelt, hoe vreselijk het allemaal niet voor dit arme volk moet zijn geweest en daarom,

“Het zou ons niet moeten verbazen dat na tweeduidend jaar afwijzing van Israël de tijd van Gods afrekening aanbreekt. De tijd van de heidenen zit erop”. 

(commentaar: Aha, God komt in actie. En Hij gaat iets doen. En wát zal Hij gaan doen. Wel, dit laatse citaat van “Bart” zégt het nl. al: God komt in actie om de volken die “zijn geliefde volk Israël” al voor tweeduizend jaar de voet had dwarsgezeten en dit afgewezen hebben, eens flink met gelijke munt terug te betalen. Kortom: Gij, volken uit de heidenen, zult boeten en de prijs betalen! Dat klinkt nogal bemoedigend!)

Verder lezen we dat “christelijk Europa” gewoon toekeek hoe “Gods eerstgeboren zoon” werd uitgeroeid tijdens de Holocaust, maar dat God Zich gereed gemaakt had om Zich over Israël te ontfermen en voilá, de staat Israël werd later een feit. Oude profetieën werden voor onze ogen vervuld, dus, “Je moet wel stekeblind zijn als je deze profetische vervullingen niet ziet”. 

(commentaar: Wel, wel, wel! We zouden dus “stekeblind” zijn, als we deze wonderbare vervullingen niet zouden zien. Al deze “oude profetieën” staan echter in het Oude Testament. En dat testament is reeds lang vervuld, verouderd en dus verdwenen! En daarmede tevens al die “oude profetieën” die al vervuld waren én dat deel wat God niet kon vervullen wegens de langdurige ongehoorzaamheid van Israël aan Gods geboden!) 

“Hoe reageerde de westelijke -christelijke- wereld op dit geweldige ingrijpen van God? Stonden de volken te trappelen om God te assisteren met de herstelwerkzaamheden bij de herbouw van de vervallen hut van David? Trokken we massaal naar Israël om onze oudere broeder te helpen bij haar verdediging tegen de islamitische bendes die Israël binnenvielen en bezetten? Hielpen we dit geplaagde volk bij de ontwikkeling van het aan hun beloofde land? Kortom, stonden wij pal voor het Joodse volk in de bres na de afschuwelijke Holocaust”. 

(commentaar: “islamitische bendes” die Israël binnenvielen en bezetten? Wel, het waren Joodse terroristen en boeven van de hoogste orde die Palestina (en niet “Israël”, kom nou!), binnenvielen en het geleidelijk aan wisten te bezetten. Ondertussen wisten die de Palestijnen er met het grofste geweld wég te zuiveren! Hadden wij daarbij moeten helpen dan, mevrouw?) 

“God Spreekt”. 

Dan komt onze “Bart” met de volgende bijbelpassage om hoegenaamd aan te tonen hoe wóedend God wel niet op de “volken” is en brengt dit in verband met “extreme weersomstandigheden”: 

“Dan zal de Heer zijn machtige stem laten horen (…) in grimmige toorn: met verterend vuur, met wolkbreuken, stortbuien en hagelstenen’. (Jesaja 30:30) 

God spreekt op vele manieren. In de Bijbel staan veel voorbeelden waar God zijn boosheid uit door extreme weersomstandigheden. Wat te denken van de enorme regen en hagelbuien van deze lente? Gaat er geen lichtje branden? God is wordend op de volken! Deze extreme weersomstandigheden zijn waarschuwingen van Godswege. Wie neemt deze ernstige waarschuwingen ter harte? Hoor jij zijn stem?” 

(commentaar: welk een gruwelijke leer, wát voor een verfoeilijk primitief bijgeloof is dit wel niet?! Stel je nu eens het volgende voor: we ontmoeten laten we zeggen, een jong vrouw. We raken met haar in gesprek en gaandeweg vertrouwt zij ons toe, korte tijd geleden haar man verloren te hebben. En hóe gebeurde dit precies? Wel, hij was op een zeer stormachtige dag van zijn werk op weg naar huis, maar plotseling stortte een door de storm ontwortelde boom zich op de weg en precies waar haar man in zijn auto net reed. Gevolg: haar man is ter plaatse overleden! Zou “Bart” (mocht ook híj bij ons gesprek met deze vrouw betrokken zijn) nu de euvele moed hebben om deze arme jonge weduwe te vertellen dat dát wat haar man overkomen was, een “oordeel Gods” zou zijn geweest? Zo ja, zou deze jonge vrouwe dan nog wel gewillig zijn om dan nog iets goeds over het Christendom te willen horen? Je zou het maar horen: “Ja, mevrouw, maar wat uw man is overkomen, was toch wérkelijk een oordeel van God”. En laten dan die vrouw en har man vóór het fatale ongeluk dan ook nog een zeer deugdzaam leven geleefd hebben! En dan al die andere mensen die deze “extreme weersomstandigheden” in 2016 hadden meegemaakt en hier grote schade van ondervonden hebben; zouden ook die alemaal “Gods geliefde volk” hebben afgewezen? En let wél: onder hen zullen er zéker mensen zijn, die net als onze stekeblinde “Bart” een voorliefde voor Israël zullen hebben! 

En “Bart” weet het nu al heel zéker: de volken zullen wéten wat zij (of hun voorvaderen) Israël  aangedaan hebben:

“De gevolgen voor de westerse volken zullen niet uitblijven. Natuurrampen en terreur, economische malheur en amdere depressieve zaken zullen ons land treffen. Er is geen houden aan. 

God zegt: ‘En jij, bidt niet voor dit volk, kom niet langer met smeekbeden, dring niet bij mij aan, want ik zal niet naar je luisteren.’ 

Woorden in een ver verleden gericht tot Israël, maar vandaag van toepassing op de volken”. 

En verderop:

Ik kan het niet genoeg beklemtonen, Israël is de maat der dingen. Israël zal in deze eindtijd een beslisssende rol spelen. Gods schijnwerpers staan vol gericht op dit land en volk. De messias keert niet terug in Appelscha maar in Jeruzalem. Wil je relevant zijn in Gods wijngaard en participeren in Gods eintijd scenario, dan heb ik maar één advies: grijp de laatse kans om de eeuwenoude, profetische wachtersopdracht, omschreven in  Jasaja 62, te gehoorzamen: 

‘Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil… (…) Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust en gun hem geen rust totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest’. 

Tot ziens op de muren van Jeruzalem”. 

(commentaar: Israël ís niet de “maart der dingen”. Het is God, Die de maat aler dingen is! En hier blijkt al dát, waarvan kritisch dit de christenzionisten al lang verwijten: Zij stellen Israël mijlenver boven God en Christus Jezus. En door dit te doen, geven zij hen een tweederangs status terwijl Israël op een reuzensokkel wordt gezet! En wat wordt híermee weer duidelijk? Juist, ja, de domme christenzionisten hebben van Israël (en het Joodse volk) een afgod gemaakt! Verder -en dit is wel héél belangrijk om dit te weten, wordt in dit artikel Israël als superieur (zowat heilig en goddelijk onschendbaar) beschouwd, terwijl die “verfoeilijke volken” die het “geliefde Israëls Gods” onophoudelijk de voet zouden hebben dwarsgezeten, beschouwd worden als inferieur, ja, bijna als “dieren”, beesten”. Mar wacht eens, waar hebben wij dat meer gelezen? In  het Oude Testament? Nee … maar wél in de goddeloze Talmud! En wat leert die: slechts Israël zijn “mensen” de overige volken zijn echter niets meer dan “beesten”. En zo wordt het duidelijk. Het dodelijke venijn en vergif is nu ook de Kerk binnengedrongen waar dit als “bijbelse waarheid” voor een onweten kerkelijk publiek wordt gepresenteerd! 

 

Paus Paulus VI, 29 Juni 1972: “The Smoke of Satan Has Entered the Temple through Some Crack”. 

 

Op 29 juni 1972 wist de toenmalige paus, paus VI, mee te delen dat “de rook van de satan de tempel door een bepaalde scheur binnengekomen was”. Het valt nu te ver om na te gaan, wát de kerkvorst met deze “rook” bedoelde, maar het zal duidelijk zijn dat dit beslist niet positief bedoeld was! En die “rook”, vormde een grote dreiging voor de Kerk. Hetzelfde kan (nee, móet) echter tevens gezegd worden van het christenzionisme: In de jaren ’70 en daarna, is er in de vele kerken wereldwijd de ‘rook des satan’ binnengedrongen en brengt thans vele Talmudisch-wrange en racistische vruchten voort die de christenzionist echter goed lijken te smaken! En hóe weten we dit? Juist, kijk maar naar “Bart” van “NeverBySilent”! En ja, we zijn inderdaad gewaarschuwd, Bart, maar níet op de wijze waarop jíj dit zegt; lees jij jou Bijbel maar eens goed! Want wat jij de mensen brengt, is in wezen een demonische religie waar één volk ten koste van alle andere volken wordt verhoogd. En dit kan maar één ding betekenen; jij brengt een racistische en mensonvriendelijke religie! En daar moeten wij, die weten dat er bij God geen aanziens des persoons is en Hij eenieder gelijk behandeld (zowel Jood als niet-Jood) in het geheel níets van hebben! 

 

Ton Nuiten – Maandag 9 April 2018

 

 

 

 

More than 1,000 Wounded: Live Ammunition Used Against Protestors with Stones; UN Investigation Blocked by Nikki Haley

Israel, the oppressor and the Palestinians are the victims, not the other way around. Nikki Haley & the U.S: In Sevice of Satan …

Fig Trees and Vineyards

Nikki Haley–always at the service of Israel. In a Security Council session held last night, Haley, for the second time in a week, blocked a resolution calling for an investigation into Israel’s killing of Palestinian protestors in Gaza.

View original post 328 woorden meer

Red Alert: Gaza Return March

Gaza; the Right to Return. Time and again, the Palestinians are the victims of a monstrous, oppressing terror state, called Israel. Yet the world in general and the Christian Zionists in particular, like to ignore this fact. And yes, unlike the lying Christian Zionists, I am definitely NOT a friend of Israel! …

14 Februari 2018: De Schietpartij op de Douglas High School, Parkland te Florida; Crisis-Acteurs; Aleksandr Solzjenitzyn & “De Goelag Archipel”; Wapenbezit & Misdaad; President Vladimir Putin & het Recht op Wapenbezit.

De recente gebeurtenis staat ons nog in ons geheugen, een schietpartij op een school in de Amerikaanse staat, Florida. Ook hier werd er natuurlijk aandacht aan besteed, een schietpartij waarbij 17 mensen het leven verloren en er nog veel meer gewond waren geraakt. De dader, de 19 jaar oude Nikolaz Cruz, schoot op 14 februari 2018 wild om zich heen nadat hij zich een weg had weten te vinden in de Douglas High School te Miami in Parkland, Florida. Cruz zelf was een voormalige student van deze school. Vlak daarna werd Cruz gearresteerd een aangeklaagd op 17 punten betreffende moord met opzet. En zoals we het hier in grote lijnen hebben weergegeven, werd deze tragedie ook verslagen door de manistream media.

 

Dieper Inzicht & Meer (Opvallende) Details. 

 

Nadat de mainstream media naast het verslag over de tragedie bij de Douglas High School ook nog wist mee te delen dat er naar aanleiding van de schietpartij er hier en daar werd gedemonstreerd voor meer wapencontrole in de Verenigde Staten, verdween deze gebeurtenis geleidelijk aan naar de achtergrond en hoorden we er (losse fragmenten van berichten daargelaten) niets meer over. Maar in tegenstelling met de media (waarvan we reeds lang weten dat die alles wat zich in de samenleving afspeelt (of zich recent afgespeeld heeft) slechts fragmentarisch, kunstmatig en oppervlakkig weergeeft), is hier natuurlijk veel meer te vinden op het internet waarvan de directies van de verschillende officiële mediakanalen beweren dat er sprake zou zijn van veel “complottheorieën”. En hoewel die er zeker en vast van overtuigd zijn dat er nogal wat “complottheoroeën” te vinden zouden zijn, hebben die desondanks de grootst mogelijke moeite gehad om er handen en voeten aan te geven van wát die “theorieën” volgens hen inhielden. Maar als we verschillende sites bezoeken waar dergelijke “theorieën” beschreven worden, komen we er een dieper inzicht en tevens ook meer opvallende details tegen. In dit geval gaat het dus over de schietpartij die korte tijd geleden plaatshad op de Douglas High School. 

 

Florida Obituaries: 17 Overledenen niet onder de Slachtoffers. 

 

Korte tijd ná te tragedie werd er een lijst met de namen van de 17 dodelijke slachtoffers van de schietpartij vrijgegeven. Zowel de voor- als achternaam van hen die omgekomen zijn, werden hierbij vermeld. Het is echter hier waar enkele opvallende details opduiken en dit heeft te maken met Florida Obituaries, wat onderdeel is van Tributes.com wat zichzelf beschrijft als,

“Tributes.com is the online source for current local and national obituary news and a supportive community where friends and family can come together during times of loss and grieving to honor the memories of their loved ones with lasting personal tributes”. 

En het zijn deze vreemde details die er opgedoken zijn betreffende de schietpartij op de genoemde school: naast vier mensen die te Parkland oveleden zijn (Alice Levenson (14 februari 2018), John Maginnis (16 februari), Norman Goldstein (7 maart 2018) en nog eens twee andere overlijdensgevallen tussen 14 februari en 7 maart 2018) is er van de omgekomen studenten op de school in Florida verder niets te vinden! En dit is natuurlijk opmerkelijk daar naast de genoemde overlijdensgevallen ook de namen van de omgekomen studenten te zien zouden moeten zijn. Maar dit blijkt volgens iemand die zich “Eowyn” noemt, juist niet het geval te zijn! Zie voor dit en meer: https://www.lightonconspiracies.com/florida-obituaries-show-no-parkland-school-shooting-deaths/

when-government-wants-to-fool-the-people-with-their-lies-13539175

me.me

 

Crisis-Acteurs: David Hogg, Emma Gonzalez & Robbie Parker. 

 

Zoals gezegd, werd de schietpartij op de Douglas High School gevolgd door demontsraties voor wapencontrole in Amerika. Nikolaz Cruz had zijn vuurwapen echter legaal verkregen en had aan de vereisten voor het bezit en dragen van een vuurwapen voldaan. Daar de media er slechts het officiële commentaar op gaf (een schutter, Nikolaz Cruz genaamd, pleegde een schietpartij op een school in Florida waarbij 17 doden en zoveel gewonden vielen en de daaropvolgende arrestatie en de demonstraties die deze schietpartij ten gevolge had) en vermeldde er verder niets ánders over. Maar dat het hier om een in scene gezette gebeurtenis zou kunnen gaan, wordt duidelijk uit de volgende vier signalen die er bij een dergelijke schietpartij worden afgegeven:

1: Een oefening waarmee een schietpartij wordt nagebootsts vind tegelijkertijd plaats met de echte schietpartij (of heeft juist vlak vóórdat de tragedie plaats zou vinden) plaatsgehad. 

2: Ooggetuigen die bij de schietpartij aanwezig waren, maken later melding van méér dan een schutter. 

3: Er wordt vlak voordat de schietpartij plaats zal vinden, hier al melding gemaakt door de media (de zgn. “pre-dated news reports”). 

4: een besluit om de school vervolgens te slopen om zo eventueel bewijs van een “false flag-event” uit te wissen. 

En het is hier dat er de zgn. “crisis-acteurs” om de hoek komen kijken, mensen die beweren eveneens getuige te zijn geweest van de schietpartij te Florida maar die opmerkelijk genoeg eerder ook élders aanwezig waren waar zich eerder een schietincident voordeed! Zo waren er David Hogg en Emma Gonzalez, die beweerden de schietpartij te Florida overleefd te hebben en die later hun verhaal hierover deden. En er is zelfs een foto van een groep mensen te zien met het bijschrift:

“Crisis-acteurs en produktieteam neemt een groeps-selfie voordat zij erop uit zullen gaan om hun hartverscheurende verhalen via de TV zullen vertellen”. 

En dit brengt ons bij Robbie Parker, de vader van de 6 jaar oude Emilie, die eerder bij een andere schietpartij om het leven kwam. Vlak voor hij voor de camera als een totaal ontdane en aangeslagen ouder verschijnt om er zijn verhaal te doen over het verlies van zijn jonge dochter, lacht hij en schijnt hij in een zeer goed humeur te zijn. En dat is wel héél erg tegennatuurlijk voor een vader die zijn dochter recent nog op dramatische wijze verloren heeft! Zie voor dit en meer: https://fellowshipoftheminds.com/2018/02/22/the-crisis-actors-of-florida-parkland-school-shooting/

 

Doel Wapencontrole VS: Ontwapening Verzet tegen Komst van de NWO. 

 

Officieel heet het dat de demonstraties tegen legaal wapenbezit in Amerika  werden gehouden om er de samenleving daar door middel van wapencontrole veiliger te maken en schietpartijen zoals die in Florida voortaan te voorkomen. En vlak na eerdere schietpartijen zijn er al eeder stemmen opgekomen die eisten dat het wapenbezit in Amerika eens aan banden zou worden gelegd. En elke maal was de reden voor maatregelen tegen wapenbezit hetzelfde: men wilde er een veiliger samenleving waar schietpartijen op scholen zich voortaan niet meer voor zouden doen! Hoewel talloze demonstranten die deel hadden genomen aan die demonstraties er ongetwijfeld nobele en edele motieven bij hadden, is de waarheid achter deze demonstraties echter heel ánders: Het doel om tot beperking en uiteindelijk de beëindiging van het wapenbezit in Amerika te komen is om de bevolking er te ontwapenen zodat er nauwelijks of geen verzet zal zijn tegen de NWO wanneer die eenmaal zal worden ingevoerd! Zou men geen maatregelen tegen wapenbezit hebben genomen en dan toch die NWO hebben in willen voeren, dan zou dit hebben geleid tot een (wat we zouden kunnen noemen) “Tweede Amerikaanse Burgeroorlog”. 

 

Aleksandr Solzjenitsyn: “De Goelag Archipel” & de FEMA-Kampen. 

 

En met betrekking hiermee komen we bij de enige tijd overleden Russische disident en auteur, Aleksandr Solzjenitsyn, terecht. Solzjenitsyn werd ook wel “het geweten van de 20e eeuw” genoemd en niet zonder reden. Hij was nl. zélf een van de miljoenen die tijdens de Bolsjewistische heerschappij in Sovjet-Rusland elf jaren in verschillende gulags had doorgebracht. (Officieel heet het dat Solzjenitsyn was opgepakt en tot de gulag werd veroordeeld door de NKVD vanwege zijn “ktitiek op Josef Stalin”. De waarheid is echter grotendeels heel ánders: Solzjenitsyn was nl een van die miljoenen manschappen van het Russische Rode Leger die Duitsland binnengetrokken waren nadat de Duitsers uit Rusland en Oost-Europa waren verdreven. En hij zag hoe er de Duitse bevolking door de Russen werd behandeld (met name de Duitse meisjes en vrouwen!) Hij zag hoe de beestachtige aard van vele van zijn kameraden zich geopenbaard had nadat die eenmaal voet op Duits grondgebied hadden gezet. Solzjenitsyn zag de massaverkrachtingen van talloze Duitse meisjes en vrouwen en op grond daarvan schreef hij een brief aan Stalin waarin hij dit gruwelijk wangedrag van zijn kameraden heftig bekritiseerde; hij argumenteerde dat de Russische troepen slechts te strijden hadden tegen de Duitse legers en de bevolking er met rust moest laten. En op deze wijze wilde Solzjenitzyn een einde zien aan het wangedrag van zijn kameraden. De NKVD echter, had ook een eigen afdeling waar alle verzonden post van welkerlei aard ook (pakketten. postkaarten, brieven etc.) eerst aankwam en nauwkeurig werd onderzocht voordat het verder naar de ontvanger zou worden gestuurd. Dit met het doel zich te vergewissen of er niet iets in te vinden was aan kritiek op Stalin. En natuurlijk kwam men er bij de werkzaamheden ook de zeer kritische brief van Solzjenitsyn tegen. En de NKVD wist meteen wát te doen; die liet Solzjenitsyn oppakken waarna die in de gulags terecht kwam (maar dit even terzijde).

Waar het nu met betrekking met de door de Amerikaanse demonstranten geëiste wapencontrole om gaat is dit: op blz. 22 van het eerste deel van “De Goelag Archipel”, is onderaan nl. een voetnoot te lezen. Solzjenitsyn beschrijft daar hoe het de talloze gevangenen in de gulags gestoken heeft, nl. dat die bevreesd afwachtten totdat de door hen gevreesde “elke slag van de voordeur en elke voetstap op de trap” zou klinken wat een voorbode was van arrestatie door de NKVD, in plaats dat zij toen zij toen het nog tijd was, zich met bijlen, hamers, poken etc achter hun deur in hinderlaag gelegd zouden hebben waarmee die NKVD-agenten hadden kunnen worden bestreden. De “moordmachine” van Stalin zou misschien hierdoor tot stilstand kunnen  zijn gekomen. En let erop dat Solzjenitsyn hier schreef over “bijlen, hamers, poken” en niet over vuurwapens. En dat is ook niet vreemd, want in 1918 had de Sovjet-regering de Russische burgers opdracht gegeven om al hun vuurwapens in te leveren! En het is om die reden dat er onder deze burgers nauwelijks of geen verzet was toen de KNVD-agenten midden in de nacht bij huizen opdoken om er en of meer gezinsleden te arresteren en die vervolgens af te voeren naar de gulags!

 

Als we dit stuk geschiedenis naast de huidige situatie in Amerika leggen nl. dat er na tragische schietpartijen zoals Columbine High School (dinsdag 20 april 1999), de schietpartij op Umpqua College in Oregon waar de destijds 26 jaar oude Chris Harper Mercer, de dader was (en vele andere schietpartijen in het verleden), dan zien we dat het de bedoeling ervan is om tot wapencontrole in de VS te komen. En nee, in het Sovjet-Rusland van destijds vonden geen demonstraties plaats tegen wapenbezit. Maar eiste de Sovjet-regering er openlijk dat de burgers er al hun vuurwapens in zouden leveren, in Amerika tracht men er tot hezelfde doel te komen waarbij echter gebruik wordt gemaakt van o.a de genoemde crisis-acteurs en goedgelovige demonstranten die in hun onwetendheid menen, zo een veiliger samenleving mee te kunnen creëeren! Dat de laatsten zo eigenlijk meewerken aan hun komende slavernij, hebben zij tot op heden niet door! En de gulags? Wel, die zijn er nu niet langer; die zijn er in Rusland (Siberië) vermoedelijk in omtrent midden jaren ’80 ontmanteld. Maar nu hebben we in Amerika de moderne gulags nl. de FEMA-kampen. Mochten de demonstranten (en anderen die voor wapencontrole zijn) eindelijk hun zin krijgen, dan zullen ook zíj net zoals de Russische gevangenen in de gulags voorheen, later als zij zich eenmaal in de FEMA-kampen zullen bevinden, zeggen, “Hadden we in plaats van bevreesd “elke slag op de voordeur of voetstap op de trap” af te wachten, ons maar in een hinderlaag achter de deur gelegd om er de FEMA-agenten op te wachten met bijlen, hamers, poken, om er die mee te bestrijden. Dan zou de moordmachine van president” (zus-en-zo, afhankelijk van wie er dan het hoogste ambt van de Verenigde Staten zal hebben), “tot stilstand zijn gebracht!” 

gun-control-debates

rashmanly.com

 

Wapenbezit & Misdaad. 

 

Onder degenen die voor wetten aangaande wapencontrole zijn, zijn er die er vast van overtuigd zijn dat als er eenmaal de wetten zullen zijn ingevoerd waarmee het wapenbezit eindelijk aan banden zal zijn gelegd, dit ook een vermindering van de misdaad (zoals woningovervallen, woninginbraken, overvallen op benzinestations, winkels etc.) met zich mee zal brengen. De overvallers zullen ook zelf dan niet meer over vuurwapens beschikken en zal het dan de goede kant op gaan: geen (legaal) wapenbezit = minder misdaad. De waarheid is echter ánders; om het maar even hier op Nederland te houden (waar het verboden is wapens te dragen), als we naar het wekelijkse programma, “Opsporing Verzocht” wat elke dinsdagavond om 20:30 op NPO 1 wordt uitgezonden kijken, worden we zoals altijd weer geconfronteerd met de tragedies van mensen wiens woning overvallen was door een of meer overvallers. In de uitzending word dan meegedeeld dat een of meer van de overvallers een vuurwapen bij zich had. En dit zal hij zeker niet op legale wijze hebben verkregen! En tijdens de doorzoeking van de woning van het onschuldige slachtofer werd die vaak zélf eerst zwaar mishandeld wat in bepaalde gevallen de dood ten gevolge had. En vrijwel al degenen die een woningoverval meegemaakt hadden en dit na konden vertellen, waren ongewapend daar zij zélf niet de beschikking over een vuurwapen hadden en zich dan ook niet konden verdedigen. En dit is eveneens van toepassing op hen wiens winkel, benzinestation etc. overvallen was. Nu hebben we even rondgekeken en kwamen met betrekking tot wapenbezit uit bij onze Nederlandse politie. die hier bepaalde richtlijnen over geeft; We lezen er o. a. het volgende:

“WAPENS”

Wapenbezit verhoogt de kans op ongelukken en geweld. Het is volgens de Nederlandse wet verboden om wapens te bezitten of te gebruiken. Alleen sportschutters en jagers mogen bepaalde wapens gebruiken; als zij over de juiste vergunning beschikken en zich houden aan de regels van de Wet wapens en munitie. In alle overige gevallen is wapenbezit en -gebruik strafbaar. Vuurwapens en munitie moet u inleveren bij de politie”. 

Iets verderop lezen we onder de titel, “Mag ik een wapen hebben?”het volgende:

“Nee. Het bezit van (slag- of steek)wapens is strafbaar en geldt als een misdrijf. Dit staat in de Wet wapens en munitie. Vuurwapens of munitie moet u inleveren bij de politie”. 

Verder is er weer te lezen dat men wel als sportschutter of jager een vergunning aan mag vragen waar men dan 18 jaar voor dient te zijn. https://www.politie.nl/themas/wapens.html#alinea-title-mag-ik-een-wapen-hebben En dit maakt het al duidelijk; behalve voor sportschutters en jagers is vuurwapenbezit voor iedereen buiten deze twee groepen verboden. En dat wapenbezit de kans op geweld verhoogt, is in zekere dele waar; als de eigenaar/huurder van een woning die op zeker moment wordt overvallen door een of meer vuurwapengevaarlijke overvallers, is de kans zeer groot dat de eigenaar/huurder mocht die dan toch een vuurwapen hebben, zal schieten op de overvallers al was het allen maar om zichzelf en zijn aanwezige dierbaren (vrouw en kind(eren) te beschermen! Maar we hebben bij het genoemde opsporingsprogramma maar al te veel voorbeelden gezien waar mensen wiens woning door gewapende overvallers overvallen werd, dit in sommige gevallen met de dood hebben moeten bekopen! En zij die het ondanks alles toch hebben kunnen navertellen, zijn in bepaalde gevallen eerst zwaar mishandeld en zijn vervolgens met de medische kosten voor lichamelijk herstel opgescheept. Jazéker, wapenbezit róept ook geweld op. Maar als een overvaller (of overvallers) zeker zou(den) weten dat de eigenaar van een woning zelf ook over een vuurwapen zou beschikken, zou(den) die zich wel driemaal bedenken om die te overvallen. Conclusie: wapenbezit zal zeer zeker het aantal woningovervallen zeer zeker beperken! In Amerika is dit echter ánders. Daar heeft men het Tweede Amendement van de Amerikaanse Grondwet wat zegt dat de burgers er legaal vuurwapens mogen bezitten er er te dragen. Doch daar zijn al enige tijd duistere elementen binnen de regering aan de gang om ook daar het wapenbezit aan banden te leggen.

not-for-hunting

fellowshipoftheminds.com

 

President Vladimir Putin & het Recht op Wapenbezit in de Russische Federatie. 

 

Tenslotte komen we nog even bij de Russische president, Vladimir Putin. En we hebben hiet meer dan eens aandacht aan hem geschonken. Ook menen we dat veel van wat Putin door het Westen wordt aangewreven (van de “illegale annexatie” van de Krim tot aan de jongste leugen nl. de vergiftiging van Skripal naar men zegt!!) in opdracht van Putin. Van Putin werd en wordt gezegd dat hij o.a. een dictator zou zijn, waaronder de Russische bevolking te lijden zou hebben. Maar …. waarom is Putin er dan juist voor dat elke Russische burger het recht heeft om vuurwapens te bezitten en bij zich te dragen? Als de bevolking er het zo slecht onder Putin zou hebben als de Westerse mediale en politieke waarheidsverdraaiers beweren, dan zou het toch wel het laatste zijn dat Putin de bevolking het recht zou geven, vuurwapens te bezitten en mee te dragen; er zou immers toch iemand onder het volk kunnen zijn om Putin via een vuurwapen om het leven te willen brengen als hij wérkelijk een onderdrukker zou zijn, ja toch? Wel, Vladimir Putin zal evenals de bevolking zelf wel op de hoogte kunnen zijn van wat Aleksandr Solzjenitsyn eens als voetnoot in zijn eerste deel van “De Goelag Archipel” had geschreven! Want mocht er na Putin ooit een president in de toekomst opkomen die net als eens de Sovjet-regering in 1918 deed, van het Russische volk eisen dat die alle vuurwapens in zal leveren, dan zal die in tegenstelling met de tijdgenoten van Solzjenitsyn, tegenover een gewapende bevolking komen te staan!  En om het eens wat breder uit te meten, Vladimir Putin weet waarschijnlijk maar ál te goed dat de Westerse elite die een Nieuwe Wereldorde voorstaat, er alles aan zal doen om ook Rusland weer onder haar hiel te krijgen nadat dit land zich eerder uit haar greep had weten te bevrijden! En ook dít is een reden voor de Westerse leugenachtige massa-hetze tegen Putin en Rusland! 

putingunrights

nobsrussia.com

 

Ton Nuiten – Donderdag 5 April 2018.

Tom Struick van Bemmelen: Pleitbezorger van de Israëlische Bezetter & Groot-Grossier in Allerhande Joodse Fabelen, Sagen & Mythen; de Palestijnse “Mars tot Terugkeer”; Van Bemmelen vs het Jeugdjournaal, Katholiek Nieuwsblad & de VPRO; “Defamation” & Bobby Fischer.

Hij was weer eens aan de gang, onze Tom Struick van Bemmelen, de man achter Likoed Nederland.  Welnu, waar was Van Bemmelen nu enige tijd geleden toch weer eens mee bezig? Wel, het Jeugdjournaal wat we hier hebben, had enige tijd geleden nl. aandacht besteed aan de benarde situatie waarin de kinderen in Gaza nu al lange tijd verkeren. Nu zou dit een van de weinige gevallen zijn, waarin de benarde levensomstandigheden van deze kinderen op een eerlijke en juiste wijze werd weergegeven. Maar wat gebeurde er vervolgens? Nadat Van Bemmelenin de gaten had gekregen wat men bij het Jeugdjournaal had gedaan, begon die een hoop lawaai te maken en nogal wat rook op te werpen; de verslaggeving over de Gazaanse kinderen zou niet eerlijk zijn weergegeven. En uit zijn protesten leek het alsof Van Bemmelen het groteske lijden wat Israël deze kinderen al voor lange tijd aandoet, de Joodse staat op zijn wijze in verdediging had getracht te nemen. Het Jeugdjournaal op haar beurt, schrok na eenmaal geconfronteerd te zijn met Van Bemmelen, flink terug. De directie van dit kinderbulletin kwam toen met een rectificatie warin die duidelijk maakte dat de omstandigheden in Gaza achteraf toch niet geheel correct waren vermeld. Hier is het hele verhaal: abu-pessoptimist.blogspot.nl/2017/09/jeugdjournaal-laat-zich-intimideren.html

 

Likoed Nederland vs het Katholieke Nieuwsblad. 

 

Het was echter niet de eerste keer dat Van Bemmelen met allerlei intimiderende kuiperijen had getracht een juiste visie betreffende Israël en Gaza krom te draaien en goed uit de kom te slaan; zo kwam het Katholieke Nieuwsblad op 1 juni 2013 met het artikel, “De halve waarheden van Likoed Nederland”. In dat jaar bestond Israël 65 jaar. Het ging toen over het percentage van het aantal Christenen in Israël. En we lezen er het volgende:

“De opiniebijdrage van Likoed Nederland over 65 jaar Israël bevat een aantal halve waarheden. Door te wijzen op het aantal toenemende christenen tracht men de voortdurende schending van Palestijnse rechten te rechtvaardigen”. 

Van Bemmelen besteede wel aandacht aan het aantal Christenen in Israël, maar niet aan het percentage aan Christenen. Verder lezen we er dit waarna we er de wáre feiten lezen:

“Palestijnse christenen die Israël verlaten, geven als voornaamste reden op: discriminatie door de Israëlische staat. Die de bezette gebieden verlaten, noemen de slechte economische situatie, de discriminatie door de Israëlische bezetter en de toenemende vijandige houding, vooral van kolonisten. 

“Deze feiten worden bevestigd door katholieke priesters en religieuzen die in Israël en de bezette gebieden werkzaam zijn: ook voelen zij zichzelf niet van harte welkom in Israël. mogelijk omdat zij zich ook inzetten voor de christen-Palestijnen die nota bene vanaf de vroegste tijd van de Kerk in het Heilig Land woonden, terwijl de meeste Joodse Israëliërs zich daar pas de laatste tientallen jaren vestigden. 

Struick van Bemmelen vergeet verder te vermelden dat Israël zich in 1948 78% van het voormalige Britse Palestijnse mandaatgebied heeft toegeëigend, terwijl door de VN 55% van dat gebied aan de Joodse staat was toebedeeld en slecht 42% aan de Palestijnen die meer dan 80% van de bevolking uitmaakten. Jeruzalem zou volgens de VN onder internationaal toezicht moeten komen. Tijdens de strijd hebben zo ’n 750.000 Palestijnen, onder wie meer dan 100.000 christenen, moeten vluchten. On hun terugkeer te verhinderen, vernietigden Israëlische troepen hele dorpen tegelijk. Voor zoiets hebben we tegenwoordig een uitdrukking: oorlogsmisdaden”. https://www.katholieknieuwsblad.nl/opinie/de-halve-waarheden-van-likoed-nederland En we vragen ons af waarom Van Bemmelen schijnbaar nooit de moeite heet genomen het boek van Ilan Pappé over “De Etnische Zuivering van Palestina” te lezen. En iets verder terug in het verleden had ons Bemmeltje een verdraaid en verkromd verslag over Syrië, Hezbollah en Iran gegeven: iraansnieuws.blogspot.nl/2012/10/tirade-tegen-syrie-hezbolla-en-iran.html

 

5abe27acfc7e93527c8b4577

Vrijdag 30 Maart 2018: de “Mars van de Terugkeer”. 

 

Aanstaande mei 2018 gedenkt men in Israël dat de Joods staat dan zeventig jaar bestaat. Dit zal dan zeer zeker groots worden gevierd. En gisteren (vrijdag 30 maart 2018) waren we getuige van wat de “Mars van de Terugkeer” is gaan heten. Talloze Palestijnen hadden zich langs de gens van Gaza met Israël verzameld om zo hun wens uit te drukken, eens naar de plaatsen van hun oorspronkelijke woongebieden terug te kunne keren. Maar al kort daarna liep het uit de hand; Palestijnen zouden met stenen en brandende banden naar Israëlische troepen (die er intussen waren gearriveerd) hebben gegooid waarop de legereenheden reageerden door traangasgranaten op de Palestijnen  af te schieten. Er zouden gisteren 15 Palestijnen zijn gedood waarvan de meesten door geweervuur. De gewonden onder de Palestijnen zouden het slachtoffer van geweervuur en het inademen van traangas zijn. De Israëlische overheid had intussen harde maatregelen afgekondigd voor het geval dat de Palestijnen té dicht bij de grens met Israël zouden komen. De “Mars van de Terugkeer” blijkt er regelmatig te worden gehouden, maar nu kwam die hier wat meer in beeld wegens de aanstaande 70e verjaardag van Israël. De Palestijnen hebben bekendgemaakt dat zij de demonstraties er vol willen houden tot mei. https://nos.nl/artikel/2225021-palestijnen-doden-en-honderden-gewonden-bij-protest-aan-grens-met-israel.html Intussen zou het aantal dodelijke slachtoffers onder de Palestijnen tot 750 zijn opgelopen waarvan het Israëlische leger zegt dat dit aantal overdreven is; de vijftien omgekomen Palestijnen zouden volgens het leger militanten zijn die geweld tegen Israël gebruikten. De “Mars van de Terugkeer” schijnt er al vanaf 30 maart 1976 regelmatig te worden gehouden.

 

Hebben de Palestijnen het Recht om Terug te Keren naar Hun Eigen Woongebieden? 

 

Hebben de Palestijnen nu wel het recht om terug te keren naar die woongebieden waar zij (of hun ouders) eertijds hadden gewoond? Zoals het Katholiek Nieuwsblad al meedeelde, werden duizenden Palestijnen door de oorlog in 1948  op de vlucht gedreven waarna hun de terugkeer werd verhinderd doordat Israëlische troepen er talloze dorpen met de grond gelijk hadden gemaakt. Dus luidt het antwoord: Ja, zij hébben het recht om er terug te keren en tevens het recht op financiële vergoeding voor hun door het Israëlische leger verwoeste huizen én voor al die jaren waarin het hen verhinderd werd, een gewoon menselijk bestaan te leven! (even terzijde: de opeenvolgende Duitse regeringen hebben vanaf de regering-Adenauer zich tot nu toe scheel, paars en blauw aan compensatie betaald aan Joodse organisaties en Israël voor een gebeurtenis in WW II die we naar nu blijkt, met het grootste gemak, “The Greatest Jewish Fable of the Twentieth Century” kunnen noemen. Het zal geen betoog behoeven over wélke fabel we het hier hebben!) En alsof de ellende er voor de Palestijnen al niet genoeg is, heeft het Israëlische leger talloze scherpschutters achter de hand om er nog meer Palestijnen mee over de kling te schieten! Zwaarbewapende Israëlische militairen tegenover Palestijnen die slechts stenen, stokken en brandende autobanden als “wapens” tot hun beschikking hebben! De evenredigheid is hier ver te zoeken. Naarmate de feestelijkheden die er in Israël gevierd zullen worden geeidelijk aan naderen, zullen ook ons Bemmeltje (en niet te  vergeten onze christenzionistische sectariërs!) hier meer aandacht aan besteden. Reden om van tijd tot tijd dan eens de site van Van Bemmelen, grootgrossier in allerhande Joodse fabelen, te bezoeken!

un-194

 

Van Goede Vrijdag tot Bloedige Vrijdag. 

 

Zijn de NOS en de overige Nederlandse media té huiverig om “man en paard” te noemen nl. dat de Palestijnen in 1948 door een groot kwaad, Joods Zionisme genaamd letterlijk uit Palestina wéggezuiverd werden en het NOS-Journaal gisteren meldde dat het de mening van de Palestijnen was dat zij “denken” het recht op terugkeer te hebben, hier is een site waar vermeld wordt hoe het Israëlische leger erin is geslaagd, Goede Vrijdag, voor de Palestijnen om te turnen in “Bloedige Vrijdag”. https://aladinsmiraclelamp.wordpress.com/2018/03/31/right-of-return-denied-in-gaza-israel-turned-good-friday-into-bloody-friday/

 

Struick van Bemmelen vs de VPRO. 

 

En weer wat verder terug had Van Bemmelen een dramatisch verhaal over de Nederlandse omroep, de VPRO, te vertellen. Wat was nu het geval? De omroep zou eens Joden ontmenselijkt hebben en anti-Semitische typeringen hebben toegelaten:

“De VPRO laat in haar uitzendingen antisemitische typeringen toe en ontmenselijkt Joden. De politiek en Henk Hagoort zouden de VPRO op hun verantwoordelijkheden moete wijzen, betoogt Tom Struick van Bemmelen. Historici en psychologen onderzoeken hoe het kan dat mensen tot massamoord overgaan. Een van de redenen hiervoor is dat door beeldvorming een ontmenselijking van de toekomstige slachtoffers wordt gecreëerd. Zo werden Joden en zigeuners door de nazi’s door beeldvorming ontmenselijkt: het waren slechts ‘Untermenschen.’ Dat werd in het geval van de Joden onderbouwd met antisemitische stereotyperingen, zoals over hun vermeende geldzucht, hun wreedheid tegen niet-Joden en hun complot om de hele wereld te domineren”. 

In december 2011 zou een studie, gepubliceerd in het vakblad, Journal of Psychology, hebben uitgewezen dat bij bijna alle proefpersonen die aan een onderzoek hadden meegedaan, de werking in de cortex cingularis-anterio verminderde wanneer die fotos van “walgelijke” mensen” zagen. De cortex cingularis-anterio is dát deel van het menselijk brein wat sociaal verkeer met anderen regelt. Doordat de cortex cingularis-anterio verminderd actief was, voelden de proefpersonen ook geen medelijden met die “walgelijke” mensen. Als nu de proefpersonen die “walgelijke” mensen nu wél als mensen hadden gezien, dan zouden die met hen meegevoeld hebben. En,

“Het is dan ook zeer zorgwekkend dat de ontmenselijking van Joden opnieuw de kop opsteekt. De standaard antisemitische typeringen zijn terug, soms in een nieuw jasje, bijvoorbeeld door Joden indirect te benoemen. Dan lees je ‘ik heb niets tegen Joden, alleen iets tegen zionisten.’ Aangezien zeker 95% van de Joden voor het zelfbeschikkingsrecht van Joden is -en dus als zionist kan worden beschouwd- is het onderscheid uiterst kunstmatig. Maar het gaat ook al veel openlijker. De door belastingbeleid gefinancierde publieke omroep VPRO heeft het op haar eigen website weer over de ‘Joodse gierigheid’. En diezelfde VPRO verhaalt weer over Joden die duister, kwaadaardig samenzweren om landen tegen hun eigenbelang te laten handelen. De VPRO Tegenlicht-uitzending In de ban van Israël van 17 oktober 2011 laat wat dat betreft, aan duidelijkheid niets te wensen over. De aankondiging opent met ‘VPRO Tegenlicht onderzoekt hoe in Nederland het denken over Israël wordt gemanipuleerd door een machtig samenspel van politiek, geloof en propaganda.’ “

Maar dat is allemaal belachelijk omdat vnl. mensen die pro-Palestijns zijn die bij de VPRO aan het woord waren gekomen zoals Bertus Hendriks en Dries van Agt. Ook werd er door de VPRO op 17 juli 2011 een documentaire, “Homeland” uitgezonden. https://likud.nl/2012/02/vpro-speelt-gevaarlijk-spel-met-ontmenselijking-van-joden/ De documentaires waar Bemmeltje het destijds over had, zijn hier te vinden: https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2011-2012/in-de-ban-van-israel.html en https://www.vpro.nl/cinema/series/serie~11508263~homeland~.html De laatste blijkt te bestaan uit vele afleveringen en beslaat het tijdvak van 2011 tot en met 2018. En dan is er nog de aflevering, “The Ultra Zionists” die door de VPRO op 22 oktober 2011 werd uitezonden. Laten we hier nu één zin van wat Bemmeltje op zijn site schreef, weer eens citeren:

“Maar het gaat ook al veel openlijker. De door belastingbeleid gefinancierde publieke omroep VPRO heeft het op haar eigen website weer over de ‘Joodse gierigheid’.” 

Begin

 

“Defamation”. 

 

Waarom pakken we er nu net deze ene zin hier uit? Wel, omdat het nu pas interessant wordt; ons Bemmeltje heeft kennelijk nog nooit díe sites of videoclips bezocht die door een Jood zijn geschreven of gemaakt en die in tegenstelling met onze “anti-Semieten-jager”, een heel ánder verhaal te vertellen hebben. Eén van die videoclips is getiteld, “Defamation”, gemaakt door een Joodse journalist. De journalist deelde mee, nog nooit anti-Semitisme meegemaakt te hebben. De voormalige voorzitter van de ADL, Abraham Foxman, komt er ook langs. En het meest interssante deel van deze clip is wanneer de Joodse moeder van de journalist die in Jeruzalem woont, aan het woord komt. In dit fragment gaat het er over dat als er zoveel anti-Semieten in het buitenland zijn, de Joden dan niet naar Israël komen (voor een veilige plek). En dan verteld deze moeder er dit:

“Als er anti-Semieten zijn, waarom komen zij” (de Joden) “dan niet hier?”  

“En waarom komen zij dan niet hier?’, vraagt dan haar zoon. De grootmoeder antwoordt dan met het volgende:

“Wel, ze houden van geld. Joden houden van geld. Joden zijn bedriegers. Een Jood is een bedrieger. Zij verdienen daar geld. Waarom zouden ze hier komen en werken voor geld als zij daar geld kunnen verdienen zonder te werken? Waarom?”

Haar zoon: “Werken zij daar niet?” De grootmoeder: “Zij werken niet Dat is wat ik zeg. Zij hebben geld zónder te werken. Als ze hier komen, hebben ze te werken”. 

Haar zoon: “Hoe hebben zij geld zónder te werken?” Zijn grootmoeder: “Hoe ze geld verdienen? Rente. Geld lenen tegen hoge koersen”. (Ze) verkopen liqueur…wijn”. En dan zegt zij, “Jews know this monkey business”. Jews knows all about monkey business. Ik vertel het je. Ik ben ‘de echte Jood’. Geld verblindt mij niet. Niets doet dat”. 

Waarop haar zoon haar antwoordt met, “Maar nu praat u als de anti-Semieten, zeggen dat Joden niet werken”. Zijn moeder, “Nee, dat doe ik niet”. https://www.youtube.com/watch?v=yjqN4dtbSOA (“Jewish Grandmother Says: “Jews Are Crooks”)

De hele clip is trouwens bijzonder interessant en deze lieve Joodse grootmoeder maakte hier er het volgende mee duidelijk: Met geld-verdienende Joden die níet werkten, bedoelde zij natuurlijk de Joodse top-bankiers die door leningen tegen hoge rentekoersen uit te lenen, de schuldenaars in grote financiële problemen brachten! Als de VPRO nu maar de moeite had gedaan om déze clip uit te zenden, zou Van Bemmelen met de mond vol tanden hebben gestaan! Maar vererop in de clip lezen we nóg iets:

(Israël is) “World Leader in the sex slave trade (Jerusalem Post mag June 16 2000) 

Israel at Center of the ecstacy drug trade (Nov. 29, 2009 (Haaretz) 

Israel admits organ harvesting – The Guardian/JTA Dec 21 2009″ 

En let wel, deze clip werd zoals gezegd gemaakt door een Joodse journalist! En … had Van Bemmelen niet de moeite kunnen nemen om ook eens op zoek te gaan naar videoclips als “Defamation”? 

 

Bobby Fischer: Joodse Grootschaakmeester vs. de Joden. 

 

Een ándere moedige Jood (inmiddels overleden) was de grootschaakmeester, Bobby Fischer. Wij kennen hem slechts als de grootste schaker die hij was. Maar ondanks dat hij de grote hoogten van roem en vermaardheid wat schaken betreft, had weten te bereiken, ging het later toch bergafwaarts met hem. Uiteindelijk overleed hij in 2008. Hoe kwam het toch dat het dan toch zo met hem afliep? Was hij misschien door eigen schuld in de problemen gekomen? Wel, hij wás wel in de problemen gekomen maar niet omdat hij zélf iets verkeerd had gedaan. Hij, Bobby Fischer, ooit eens een vermaarde Jood, maakte tijdens zijn leven iedereen duidelijk wat voor mensen die Joden wel niet waren. De problemen begonnen nadat hij tijdens de kampioenschappen in Sovjet-Rusland Boris Spaski verslagen had. De Sovjets waren woedend; Spaski was immers hun (tot dan toe) ongeslagen kampioen geweest! En die problemen werden verergerd nadat hij de Joodse rol achter de Joodse Revolutie in oktober 1917 aan de kaak stelde. En … hij “ontkende” de “Holocaust”. Tevens vertelde Fischer iedereen dat de Amerikaanse regering beheerst werd door Joden.En hij deed dit alles openlijk. Hoe het allemaal nu precies met Fischer is gegaan, is hier te beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=EsHCAaMmNZc (“Texe Marrs on Bobby Fischer (1943-2008”) En ook déze video zou toch van belang kunnen zijn voor Van Bemmelen?Na wat we hier allemaal hebben besproken, zou het eens goed zijn voor Van Bemmelen dat hij eens op zou houden met zijn narrige en uit de lucht gegrepen aantijgingen tegen hén die in tegenstelling met hem, een ándere (kritische) visie hebben over Israël! We hebben hem intussen ook gevonden op Facebook, waar hij nogal een indrukwekkende vriendenkring heeft; en hoe kán het ook anders; ook zíj zijn allemaal “semitisch-gezind.” En dit betekent dan dat als er weer eens vergoeilijkend over de genocidale misdaden wordt gesproken, dit dan niet langer de betekenis heeft van “politiek correct” maar “semitisch-correct” is! Nou ja, daar de huidige Joden eigenlijk voor de overgrote meederheid Khazariërs zijn, zouden we moeten spreken over “Khazariaans-correct” maar daar we nu al zo lang bekend zijn met het semitisme, houden we het maar op “semitisch-correct”. Wij echter zijn “anti-Semitisch-correct” hetgeen betekent dat als er weer eens zinloos over “anti-Semitisme” wordt gesproken zoals ook Van Bemmelen dat kan zoals we gezien hebben, wij hier dit corrigeren (vandaar het woord “correct”) door op de wáre oorzaak van dit “anti-Semitisme” te wijzen. En wat ís die oorzaak? Niet omdat Israël en Joden zonder reden worden gehaat, maar omdat er wat de wáre geschiedenis van het Joodse volk door de eeuwen heen en Israël als staat betreft, steeds meer sinistere zaken naar boven zijn gekomen. En het zal nu toch wel duidelijk zijn: Deze zaken zullen we natuurlijk nooit horen van een lafhartige en liegende media & pers en de Van Bemmeltjes! En wat Van Bemmelen betreft, we kunnen hem slechts Een Pleitbezorger van de Israëlische Bezetter & Groot-Grossier in Allerhande Joodse Fabelen, Sagen en Mythen noemen!

 

 

Ton Nuiten – 1 April 2018.

De Zaak-Skripal; Aleksej Navalny & de NED; De “Anti-NGOs-Wet” van Putin; Venezuela & Nicholas Maduro vs de NED & USAID; Terugblik Oekraïne 22 Februari 2014; de Information Defense & de Atlantic Council; Ben Nimmo & Eliot Higgins; CIA achter Vergiftigingspoging Skripal?

Hij was woedend; nadat bekend was geworden dat Sergei Skripal en diens dochter, Yulia in Salisbury (Engeland), door middel van een zenuwgas waren vergiftid. En in niet mis te verstane termen veroordeelde Boris Johnson (Brits minister van Buitenlandse Zaken de gasaanval. En hij zei ook met zekerheid te weten, wíe hier achter zat: Vladimir Putin. Het tweetal had het overleefd en liggen nu op de intensive care. Ook Edward Lucas liet zich niet onbetuigd; hij zei tijdens de uitzending van BBC Newsnight dat áls Rusland achter deze zaak zat dat “this is an absolutely brazen full-on challenge to Britain”. Verder beschouwde hij dit als een “oorlogsverklaring”. Lucas is een expert op het gebied van cyberveiligheid en heeft o.m. de boeken, “Spycraft Rebooted” en “Cyberphobia” geschreven. De Britse krant, The Sun, had een korte videoclip op haar site gezet; toen Vladimir Putin gevraagd werd of Rusland achter de gifgasaanval zat. De video werd niet vertaald maar de bijgaande titel laat al doorschemeren dat het zeer waarschijnlijk zo zou zijn; de bijgaande tekst luidt aldus:

” ‘Wat is er zo grappig Vlad?’ Russische President grinnikt nadat hem gevraagd is of Rusland verantwoordelijk is voor de vergiftiging van spion Sergei Skripal”. 

De vraag werd Putin gesteld door Steve Rosenberg, correnspondent voor de BBC te Moskou tijdens een agricultureel evenement te Krasnodar. https://www.thesun.co.uk/video/news/russian-president-vladimir-putin-smirks-when-asked-if-russia-is-responsible-for-the-poisoning-of-spy-sergei-skripal/

Uit de korte clip blijkt wel dat Putin enigszins ietwat lacht maar zéker niet “grinnikt”. Ook andere Britse kranten zoals The Daily Star, Business Insider, Mirror, kwamen met hetzelfde bericht. En de Britse premier, Theresa May, zei dat het “hoogst waarschijnlijk was” dat Rusland verantwoordelijk was; enkele dagen geleden heeft May 23 Russische diplomaten Engeland uitgewezen als reactie op de (vermoedelijke) betrokkenheid van Rusland bij dit gasincident. Rusland heeft op haar beurt een groep Britse diplomaten te verstaan gegeven het land te verlaten. En Oliver Carrol, correspondent in Moskou voor The Independent, heeft ook iets tezeggen; aan de vooravond van de verkiezingen in Rusland, bezocht hij St. Petersburg. Daar zag hij winkels die gevuld waren met producten en materiaal waaruit bleek dat Putin er populair was. Buiten St Petersburg was ook daar geen ontkomen aan de “propaganda”. Dan zien we enkele zeer korte fragmenten van plaatsen waar de levensomstandigheden er slecht zijn, “Maar een verband met de nationale politiek wordt zelden gelegd”. De bevolking is er afhankelijk van de “staats-TV” en van de buitenwereld (wat informatie betreft) afgesloten. En hoewel ons het beeld van een sterk Rusland getoond wordt (door de media), is de realiteit er voor de Russische bevolking heel ánders. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-presidential-election-polls-result-putin-moscow-road-trip-radishchev-a8260796.html

 

Werkwijze van de Media. 

 

Nu is het zo, dat we eigenlijk niet weten wát er zich allemaal in Rusland afspeelt. Dat komt omdat zowat álles wat we er over horen, van de Westerse media afkomstig is. En hoe gaat die nu te werk? Om te beginnen zijn het altijd zgn. “Rusland-experts” en (niet zelden) bevooroordeelde journalisten die ons vertellen hóe en wát de omstandigheden in Rusland en rondom Putin zouden zijn. Putin zélf, Lavrov of een woordvoerder van het Kremlin) horen we (behoudens enkele nietszeggende korte fragmenten waarin zij aan het woord zijn), horen we eigenlijk maar zelden. Het zijn dus zoals gezegd, de “Rusland-kenners” en reporters die ons vertellen hoe het allemaal in elkaar zou zitten. Het voorbeeld van Oliver Carrol is er slechts één van. En aan al de commentaren van deze lieden zit het beeld van Putin en Rusland wat we nu hebben, aan vast. Dus komt het hier op neer: álles wat we van Putin weten, is dát wat ons óver Putin werd (en wordt) verteld! Het lijkt er dus meer op dat wíj van de Russiche media voor een groot deel zijn afgesloten, nietwaar Mr. Carrol! En om het negatieve beeld wat we dankzij hen van Putin hebben nog eens te benadrukken, kwam de krant, Trouw, met een somber artikel, “Oppositie is allang blij dat ze mee mogen doen aan de Russische verkiezingen”. https://www.trouw.nl/democratie/opposite-is-allang-blij-dat-ze-mee-mogen-doen-aan-de-verkiezingen~acfc5b59 We lezen er over verschillende presidentskandidaten, Grigori Javlinski, Boris Titov, Maksim Soerajkin, Vladimir Zjirinovski, Ksenia Sobtsjak en nog enkele anderen. Die gingen weliswaar heftig met elkaar in debat maar Putin (die er niet bij aanwezig was) lieten zij tijdens hun felle discussies ongemoeid. Maar de titel van het bericht van Trouw zegt eigenlijk al genoeg; de Russische oppositie wordt er in Rusland slechts gedoogd. En op deze wijze maakt Trouw (net zoals de overige dagbladen die we hier hebben), dat de Russische verkiezingen eigenlijk een soort van “showproces” zijn; door de oppositie te gedogen, zouden de verkiezingen toch een schijn van echtheid en democratie hebben. Maar terwijl we ditv artikel doorlazen, lazen we dat Geert Groot Koerkamp (de schrijver van het artikel) het volgende over Javlinski , factieleider van de oppositiepartij, Jabloko) schreef:

“Hij is felgekant tegen een verkiezingsboycot, zoals de van deelname uitgesloten oppositieleider Aleksei Navalny voorstaat”. 

 

Aleksei Navalny & NED. 

 

Aleksei Navalny; wie ís hij en wat dóet hij? Hij is een van de leden van de Russiche oppositie die zoals Koerkamp al duidelijk maakte, niet deel mag nemen aan de verkiezingen. In het recente verleden hebben ook het NOS Journaal en andere Nederlandse actualiteitenrubrieken hier aandacht aan geschonken. De verslaggeving door deze rubrieken over Navalny ging niet verder dan dat hij uitgesloten was van deelname en op deze wijze werd ons maar weer eens aangewreven en duidelijk gemaakt dat de democratie in het Rusland onder Putin eigenlijk maar een schijndemocratie zou zijn. Maar nogmaals; wie is Navalny en wat doet hij; of beter: wat hééft hij mogelijkerwijze gedaan om van de verkiezingen uitgesloten te worden? Om dit te weten te komen, hebben we een speurtocht over het internet gehouden. En … waar staan de initialen NED voor? Ook dit hebben we weten uit te vinden. En om te weten wáár het hier nu allemaal om gaat, moeten we enkele jaren terug de geschedenis in.

 

De National Endowment for Democracy. (NED)

 

We zullen ons misschien nog kunnen herinneren dat Vladimir Putin in mei 2015 een bepaalde wet ondertekende, en die had te maken met de non-governmental organizations (ngo’s) die in die tijd actief waren in Rusland. Die wet hield in dat elke ngo die op een of andere wijze een bedreiging vormde voor de fundamenten voor de grondwettelijke orde in Rusland, de mogelijkheden voor de Russische defensie en de veiligheid van de Russische staat, als “ongewenst” werd beschouwd. Eén van die ngo’s was de National Endowment for Democracy(NED). Op 28 juni 2015 verklaarde Putin de NED als “ongewenste organisatie”. Maar wát was er nu aan de hand; waaróm had Putin meegedeeld dat de NED “ongewenst” was? De verklaring die hiermee gepaard ging, was dat,

“de National Endowment for Democracy Russische commerciële en niet-commeciële organisaties onder haar controle gebruikte om deel te nemen aan campagnes gericht op het ontkennen van de legitimiteit van de resultaten van de Russische verkiezingen, het organiseren van politieke acties om er de besluiten van de autoriteiten te beïnvloeden en dienst in de Russiche gewapende strijdkrachten in discrediet te brengen”. 

Welnu, het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken had in die tijd meegedeeld dat een zekere Carl Gershman de president van de NED was vanaf de oprichting van deze ngo in 1983. Het ministerie deelde eveneens mee dat Gershman openlijk had verklaard wat het doel van de NED nu eigenlijk was nl. dat die “bedoeld was als een schone facade om kapitaal onder oppositiekringen in vreemde landen te verspreiden”. Met andere woorden: terwijl de NED officieel een onschuldige ngo leek, was die eigenlijk achter de schermen niet meer dan een instelling die de oppositie in andere landen van veel geld voorzag opdat deze laatse voor veel onrust en chaos in die landen zou kunnen zorgen. En dat is nu precies wat er gebeurd was tijdens de regionale verkiezingen in 2015; de Russische politie greep hard in nadat er demonstraties waren gehouden tegen Putin. En de oorzaak was niet Putin maar de NED o.a. En,

“De NED heeft samen met Freedom House in het centrum gestaan van alle grote door het Amerikaans Staatsdepartement gefinancieerde “kleur-revoluties” in de wereld sinds 2000 nadat die gebruikt was om Miloseviç in Servië ten val te brengen. De NED werd gecreëerd tijdens de regering-Reagan om als een feitelijke CIA te functioneren, geprivatiseerd om die meer vrijheid van actie toe te staan. Allen Weinstein die meegeholpen had aan de opstelling van het wetsvoorstel waarmee NED werd opgericht, zei tijdens een interview met de Washington Post in 1991: “Veel van wat we vandaag heimelijk doen, werd 25 jaar geleden door de CIA gedaan.” 

En de NED was op zijn beurt weer bedacht door Bill Casey, destijds directeur van de CIA onder Ronald Reagan. En nadat Putin de anti-ngos-wet had ondertekend, werd het Amerikaans Staatsdepartement zeer ongerust en dit werd ook meegedeeld door de woordvoerster, Marie Harf, van het Departement; dit was weer een van de voorbeelden van de toenemende strafcampagne tegen onafhankelijke stemmen en doelbewuste stappen om het Russische volk van de wereld te isoleren. Vóórdat Harf woordvoerster van het Staatsdepartement voor de media werd, was zij haar carriére begonnen bij de CIA …. En de NED,

“… heeft neven-units: het National Republican Istitute wat geleid wordt door Senator John McCain, de man die een sleutelrol speelde in de Amerikaanse coup d’etat in Oekraïene in 2014. Het National Democratic Istitute verbonden aan de Amerikaanse Democratische Partij en voorgezeten door Clinton, minister van Buitenlandse Zaken en Madeleine Allbright, de pleitbezorger voor bombardementen op Servië. De directeurenraad van de NED houdt de kern van de neo-conservatieve oorlogshaviken onder Bush-Cheney in zoals Elliott Abrams, Francis Fukuyama, Zalmay Khalilzad (voormalig Amerikaans ambassadeur voor Iraq en Afghanistan en architect van de Afghaanse oorlog); Robert Zoellick, insider van de familie-Bush en voormalig directeur van de Wereldbank”.  https://www.globalresearch.ca/the-national-endowment-for-democracy-ned-is-now-officially-undesirable-in-russia/5468215

En hier worden enkele dingen duidelijk: de reden waaróm Putin de Krim annexeerde, was dat de staatsgreep in Oekraïene tegen de toenmalige president ervan, Yanukovich, als een staatsgreep van buitenaf, een Amerikaanse staatsgreep door hem werd beschouwd, wat het ook inderdaad was! Daarnaast bleek de annexatie van de Krim niet ilegaal te zijn daar Putin voor de Oekraïense bevolking een referendum had afgekondigd zodat die zélf een keuze kon maken of het bij Rusland wilde behoren of niet. Dan hebben we John McCain; hij blijkt niet slechts een hoofdrol vervuld te hebben bij de Amerikaanse staatsgreep in Oekraïne in 2014 maar hij pleitte ook voor de bewapening van de “gematide rebellen” in Syrië: 

“John McCain is voorzitter van de Senate Armed Sevices Committee. John McCain heeft tevens het talent op te duiken in landen vlak voor er een oorlog voor regime-verandering uitbreekt. Hij deed dit in Oekraïne en hij deed het in Syrië”. 

Hij werd in het gezelschap van Al Baghdadi, de leider van ISIS en commandanten van deze terreurgroep en al-Qaeda gezien. theduran.com/john-mccain-desperately-wants-help-isis-friends-call-us-attack-syria-go-war-russia/ En dan komen we nu bij Aleksei Navalny. Waar hoort hij nu thuis in dit alles? En waarom werd hij destijds gearresteerd en mocht hij na zijn vrijlating niet meer deel nemen aan de verkiezingen? Aleksei Navalny en de oppositegroepen die hij vertegenwoordige, werden direct aangestuurd door de NED! En zo kan ook de vraag, “Waarom mocht de oppositie meedoen met de recente Russische verkiezingen en juist Navalny niet?’, beantwoord worden: Nadat Putin de anti-ngo’s-wet had ondertekend, werd de oppositie in Rusland niet meer gefinancieerd door de NED (en andere ngo’s). Dus mocht die gewoon meedoen. Navalny echter, werd nog altijd als een grote bedreiging beschouwd en om die reden werd hij van deelname uitgesloten! 

 

Svetlana: Idealiste voor de Russische Oppositie. 

 

Dan komen we ook even voorbij bij Svetlana. Wie is Svetlana? Zij vertegenwoordgt de Russische oppositie, en,

“Elke morgen wanneer Svetlana op het Susanin-Plein in het centrum van Kostroma arriveert, moet zij er zichzelf aan herinneren dat zij dit uit idealisme doet. De zachtsprekende 28 jaar oude (Svetlana) is een campagnevrijwilliger voor de Russische oppositie voor de regionale verkiezingen die voor deze zondag zijn gepland en de dingen gaan er niet zo goed. “Mensen reageren negatief op ons” zegt ze terwijl ze flyers tracht uit te delen voor RPR Parnas, een partij die mede-opgericht werd door Boris Nemtzov, de oppositieleiderveteraan die eerder dit jaar doodgeschoten werd. “De onophoudelijke propaganda werkt en mensen hebben het in hun hersenen dat we een vijfde colonne zijn”. Enkele dagen geleden vroegen twee vrouwen waarom er Russische vlaggen in de top van haar stand hingen en suggereerden dat de partij in plaats daarvan Amerikaanse” (vlaggen) “zouden laten wapperen daar die een lakei van Amerika was”. 

Verder zei Svetlana dit:

“De weinigen die naar ons luisteren. zeggen ja, alles wat u over de corruptie van het regime zegt, is waar. maar er zal nooit iets veranderen en ongeacht wie er regeert, ze zullen altijd stelen en liegen. Niemand gelooft in verkiezingen of dat die Rusland kunnen veranderen”. https://www.ft.com/content/b8a93c78-55f2-11e5-a28b-50226830d644 (“Russia’s elections show Putin-style democracy in action”)

Dit zei Svetlana vlak voor de regionale Russsiche verkiezingen in 2015. Verder schreef Kathrin Hille die dit artikel vanuit Kostroma voor de Financial Times had geschreven, er nog dit:

“Zowel de oppositie als het Kremlin zien de stemmingen van aanstaande zondag als een test voor de komende Duma-verkiezingen komend jaar. Die kunnen op hun beurt gevolgen hebben voor de volgende presidentsverkiezingen zoals Mr. Putin vier jaar geleden ontdekte toen er onbeschaamde fraude gedurende de parlementaire stemming een protestbeweging tegen hem stimuleerde die zijn terugkeer naar het presidentschap een paar jaar later, betwistte”. 

Nou, mevrouw Svetlana, dan zullen die twee vrouwen die u destijds duidelijk maakten dat u beter Amerikaanse vlaggen in plaats van Russische had kunnen gebruiken daar zij van mening waren dat RPR Parnas een “lakei voor Amerika” zou zijn, u weleens de waarheid gezegd kunnen hebben (in het licht van alles wat we hierboven hebben besproken!) En fraude of niet, de “protestbeweging” die tegen Putin in het geweer werd gebracht na de ontdekking van die “onbeschaamde fraude”, was niet zozeer het gevolg daarvan doch werd eerder geactiveerd door de NED met haar nevenfilialen! Kathrin Hill en de Financial Times: twee propagandaverkondigers van de eerste orde! En deze krant is natuurlijk niet de enige; zowat de gehele Westerse pers (& media) bestaan eigenlijk uit propagandistische fabelverkondigers! Want wat die ons hier in het Westen te verkondigen hebbenm is slechts dat Putin tracht de oppositie monddood te maken. En zo wordt ons dan een beeld van Putin voorgehouden als een medogenloze tiran.

 

Venezuela: Nicholas Maduro vs de NED & de US Agency for International Development (USAID). 

 

By the way: hetzelfde is ook aan de gang in Venezuela, waar wijlen Hugo Chavez eens de scepter zwaaide. En nu regeert daar de huidige president, Nicholas Maduro. Onder zijn leiding zijn de problemen in Venezuela zeer verergerd: voedseltekorten, massale anti-regeringsdemonstraties waarbij al vele demonstranten omgekomen zijn etc. De zware economische crisis die er nu heerst, zou zijn veroorzaakt door o.a. de daling van de olieprijzen in Venezuela. Daarna begon de populairiteit van Maduro te dalen. Als gevolg daarvan trachtte Maduro zijn politieke macht uit te breiden. Maar in maart 2017 kwam het keerpunt; het Hooggerechtshof besloot toen de macht van de Nationale Vergadering in Venezuela over te nemen; die werd gecomtroleerd door de oppositie. En het gevolg hiervan waren de gewelddadige massademonstraties tijdens welke het publiek Maduro als een dictator beschreef. Op 30 juli 2917 werd er een stemming voor een grondwettelijke vergadering gehouden; die zou de bevoegdheid hebben, de Venezuelaanse grondwet te wijzigen. Na de stemming had de regering meegedeeld dat die met 41, 5% de overwinnaar was hetgeen echter werd betwist door de oppositie; als gevolg daarvan had Amerika Venezuela sancties opgelegd terwijl de EU de stemming had veroordeeld. En van dit alles zou Nicholas Maduro verantwoordelijk voor zijn, … althans, als we de Britse zender, BBC, mogen geloven. http://www.bbc.com/news/world-latin-america-42304594 Maar … wat de BBC ons níet heeft meegedeeld, is dat de NED (samen met de US Agency for International Development (USAID) ook achter de zware crisis, onrust en gewelddadigheden in Venezuela zat; twee van de leiders achter de gewelddadige demonstratie die in februari 2014 begonnen waren, zijn Leopoldo Lopez en Maria Corina Machado, die nauwe banden hebben met Amerika als “collaborateurs” en “agenten van Washington”. Het is de NED (samen met het US Agency for International Development (USAID) wat de oppositiepartijen van beide leiders met miljoenen dollars had gefinancieerd om er het regime-Maduro mee te destabiliseren. Zie voor dit en meer: http://www.chavezcode.com/2014/04/the-dirty-hand-of-national-endowment.html En zo zien we dat diezelfde ngo’s die eerder door Putin in 2012 middels de anti-ngo’s-wet de deur werd gewezen, eveneens zeer actief waren in Venezuela. En waarschijnlijk zijn zij in dit Latijns-Amerikaanse land daar nu nóg bezig.

 

Vladimir Putin’s Anti-Ngo-Wet & de “Teleurgestelde Russiche Joden”. 

 

In het jaar 2014 gebeurde er echter meer waarvan ons (zover bekend) niets is meegedeeld via de mainstream media; op 6 februari van dat jaar zei een lokale Russiche politicus, Oleg Bolychev, lid van de partij van Putin, dat Joden Rusland hadden geruïneerd! Dit vertelde hij voor het regionale parlement van Kalilingrad. En Bolychev vertelde erbij dat zij dit tweemaal deden, eenmaal in 1917 (de Joods-Russiche Revolution) én in 1991. www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-Features/Pro-Kremlin-lawmaker-Jews-destroyed-Russia-341463 Wat 1991 betreft, verwees Bolychev hiermee naar de Joodse olichargen die Rusland nog hadden getracht te plunderen van wat er nog voorhanden was maar die door toedoen van Putin óf tot gevangenisstraffen veroordeeld of in ballingschap gezonden werden! Na hevige kritiek bond Bolychev wat in; hij zei te hebben gesproken over ” de situatie van het land” en “verraders die een grote staat tweemaal hadden verwoest”.  En … wat gebeurde er in 2014 nog meer? Op 3 juli 2015 kwam RadioFreeEurope (wat nogal kritisch over Putin schijnt te zijn) meet een artikel over “gedesillusioneerde Joden”. Die wist te melden dat vele Russische Joden Rusland hadden ontvlucht en naar Israël waren gemigreerd. Eén van die “gedesillusioneerde Russische Joden” is Vladimir Yakovlev. Nadat hij zijn Russisch paspoort had ingewisseld voor een Israëlisch, woont hij thans in Tel Aviv. Voorheen was hij in Moskou als journalist een belangrijke figuur in de Russische media. Een ander van de 4.685 Russische Joden die in 2014 naar Israël gemigreerd waren, is Mikhail Kaluzhsky, journalist en toneelschrijver uit Moskou. En hij maakt duidelijk waaróm vele Russische Joden besloten hadden hun toevlucht te zoeken in Israël; zijn besluit om te migreren was “direct verbonden met de politiek”. Hij vertelde verder dat hij tijdens de Maidan-demonstraties in Oekraïne in januari 2014 waar hij bij aanwezig was geweest, onder de indruk was gekomen van de vasrberadenheid van de demonstranten daar. Later verloor Kaluzhsky zijn baan bij de mensenrechtenorganisatie, Sakharov, als gevolg van de nieuwe “foreign agent”law, die in 2012 door Putin ondertekend was (vóórdat de ngos door Putin de deur werden gewezen, moesten zij zich via deze wet laten registreren als “buitenlandse agenten” die er politieke activiteiten in Rusland op nahielden). Maar het was de annexatie van de Krim door Putin die voor Kaluzhsky de druppel die de emmer deed overlopen; hij besloot toen om te migreren naar Israël. https://www.rferl.org/a/jews-are-fleeing-/27107988.html In dit artikel van RadioFreeEurope (wat zoals gezegd kritisch over Putin is), worden de uit Rusland gevluchte Joden beschouwd als (wat vaker zo niet altijd het geval is) als slachtoffers. Maar dit brengt ons dan tot wat er ook in 2014 gebeurde, de val van de regering-Yukanovich die pro-Russich-gezind was.

 

Victoria Nuland, het Amerikaanse Staatsdepartement & Oekraïne. 

 

Het zal misschien nog wel bekend zijn dat Victoria Nuland (werkzaam bij het Amerikaans Staatsdepartement) vijf á zes miljoen dollar kreeg om er de val van de regering-Yukanovich in Oekraïne mee te bewerkstelligen. Zij is echter zélf Joods en gehuwd met Robert Kagan, eveneens Joods. Zij was erop uit om met dit bedrag een “regimesverandering” ofwel de val van het regime-Yunakovich te bewerkstelligen. de onderzoeksjournalist, Robert Parry, schreef hier o.a. het volgende over:

“Nuland (die samenwerkt met andere belangrijke neo-conservatieven inhoudende National Endowment for Democracy, President Carl Gershman en Senator John McCain), maakte duidelijk dat de Verenigde Staten een “regimesverandering” tegen Yunakovich zal steunen wat in toenemende mate waarschijnlijker werd daar neo-Nazis en andere rechtse militias vanuit West-Oekraïne Kiev binnenstroomden”. 

Hier zien we dezelfde NED aan het werk die in plaats van een onschuldige humanitaire hulporganisatie een oorlogszuchtige neo-conservatieve denktank blijkt te zijn! En,

“De coup tegen Yunakovich speelde zich af op 22 februari 2014 terwijl de militias van de neo-Nazis en andere gewelddadige extremisten regeringsgebouwen overrompelden waarbij de President en andere functionarissen gedwongen werden te vluchten voor hun leven. Al snel verklaarde het Staatsdepartement van Nuland het nieuwe regime “legitiem” en nam Yatsenjuk het over als minister-president. De Russische President Vladimir Putin die de Olympische Spelen te Sochi voorgezeten had, werd door de coup naast de deur bij verrassing genomen en hield een crisissessie om te bepalen hoe etnische Russen en een Russische marinebasis in de Krim te beschermen, wat een jaar geleden leidde tot de afscheiding van de Krim van Oekraïne en de annexatie door Rusland. Hoewel er gen bewijs was dat Putin de Oekraïne-crisis had aangesticht en al het bewijs inderdaad op het tegenovergestelde wees, verhandelde het Staatsdepartement een propagandathema tegenover een goedgelovige Amerikaanse mainstream nieuwsmedia dat Putin de situatie in Oekraïne op de een of andere wijze georkestreed had zodat hij Europa binnen kon vallen. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken” (Hillary) “Clinton vergeleek Putin met Adolf Hitler”. 

Daarna begon het nieuwe regime met een grootschalige “anti-terreuroperatie” om er de omvangrijke etnische Russische bevolking in zowel West- als Zuid-Oekraïne aan zich te kunnen onderwerpen. Ondertussen eisten Nuland en andere neo-conservatieven sancties tegen Rusland en eisten tevens dat het nieuwe regime-Yatsenjuk zou worden bewapend. https://consortiumnews.com/2015/03/20/a-family-business-of-perpetual-war/ Maar wat was nu de etnische afkomst van Yatsenjuk, Poroshenko en anderen van dit nieuwe regime in Oekarïne nu precies? Daar komen we achter als we de site, https://www.darmoon.me/2014/ukraine-zionist-americas-new-jewish-colony-by-lasha-darkmoon/ Er is een foto te zien van vier mannen en we lezen er hier dit over:

“Deze vier politici hebben vier dingen gemeen: (1) Zij allen hebben enorme invloed in het nieuwe door Joden gecontroleerde Oekraïne. (2) Zij zijn ALLEN Joden. (3) Uiterst rechts, Oekraïne’s nieuwe Minister-President, Arsiniy Yatsenjuk, een Jood; naast hem Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry die recent zijn “Joodse wortels” ontdekte; links van Kerry Oekraïne’s recent gekozen President Petro Poroshenko, een andere Jood; uiterst links, Vitaly Klitschko, Joodse bokser en politicus wiens vader in het Bolsjewistische “Rode” Leger diende”. 

Lasha Darkmoon beschrijft verder dat Oekraïne een van de meest anti-Semitische natie ter wereld blijkt te zijn, “…en niet zonder goede reden”. Het is de “Joodse geldschieter” die in het verleden in delen van Oekraïne, Rusland en Polen een “onophoudelijke gesel” was geweest. En,

“Oekraïne had voor eeuwen en Joods probleem even ernstig zo niet meer ernstig dan de meeste Europese naties eromheen. Deels is dit vanwege de aanwezigheid van een groot aantal Joden in Oekraïne die beschouwd werden als gewetenloze uitbuiters van de boerengemeenschap. Het anti-Semitisme in Oekraïne bereikte in de jaren 1930s een duizelingwekkend hoogtepunt wat in één woord kan worden samengevat: de Holodomor. Holodomor, het Oekraïnse woord voor “honger-genocide” was de door de mens veroorzaakte hongersnood waarbij in Oekraïne 7 á 10 miljoen mensen in 1932-1933 om het leven kwamen. Dit was een genocidaal programma van walgelijke wreedheid, uitgevoerd ten behoeve van Stalin’s Joods-Bolsjewistisch regime. De Oekraïners herinneren zich maar ál te goed dat het de Joodse Commissarissen waren, in het bijzonder de Joodse massamoordenaar Lazar Kaganovich, die er bij stonden en glunderend toekeken terwijl de Oekraïners er doodhongerden”. 

Darkmoon zegt dat het voor de Oekraïners om die reden een “schokkende openbaring” was om te ontdekken dat het nieuwe regime-Yatsenjuk uit Joden samengesteld was. En het zal om die reden zijn geweest dat het “anti-Semitisme” in Oekraïne er toenam na het ontdekken van deze onthulling en dat het regime-Yatsenyuk er niet slechts de etnische Russen aan zich trachtten te onderwerpen (zoals Parry schreef) maar ook om er de Oekraïners die tegen het nieuwe Joodse regime in opstand waren gekomen te onderdrukken door middel van hun ingestelde grootschalige “anti-terreurcampagne”!

 

Opperrabbijn Oekraïne Yaakov Bleich: Geen Anti-Semitisme Oekraïne. 

 

In verband met wat Darkmoon over het anti-Semitisme onder de Oekraïnse bevolking zei betreffende de onthulling dat het nieuwe Yatsenjuk-regime eigenlijk een Joods regime was, is het opmerkelijk dat er vlak na de revolutie tegen het Yunakovich-regime wat daarna ten val werd gebracht, er berichten uit Rusland gekomen zouden zijn waarin beweerd werd dat die revolutie geleid zou hebben tot anti-Semitische acties in Oekraïne. Wat Rusland hierover naar verluidt beweerd zou hebben, komt uiteraard overeen met wat Darkmoon schreef. Op 19 november 2014 echter, kwam de Israëlische krant, The Times of Israel, met een artikel over de Joodse opperrabbijn van Oekraïne, Yaakov Dov Bleich. In het bericht wordt gesteld dat Bleich samen met zowel Oekraïnse als Amerikaans-Joodse gemeenschappen samen als met de Jewish Confederation of Ukraine van Bleich zelf, in een gezamelijke inspanning erin geslaagd was om de beweringen vanuit Rusland over een golf van anti-Semitisme na de revolutie tegen Yunakovich in Oekraïne te ontkrachten. Inclusief de bewering van Putin dat hij de Krim geannexeerd had ter bescherming van de minderheden aldaar. Wat de Russische berichtgeving over het anti-Semitisme in Oekraïne betreft, noemde Bleich dit “propaganda”. https://www.timesofisrael.com/ukraine-rabbi-us-jews-helped-us-beat-russias-anti-semitic-propaganda/ En het is nu dit wat nogal vreemd overkomt; het is nl. geen geheim dat mocht er ergens sprake zijn van een klein anti-Semitisch incident (waar ter wereld dan ook), Joodse organisaties dit vlak daarna aan de grote klok hangen en hier een omvangrijk drama van maken. De vraag luidt dus: Waarom hebben Bleich en de Oekraïnse en Amerikaans-Joodse gemeenschappen nu zo hun best gedaan om anti-Semitistische acties in Oekraïne vlak na de val van Yunakovich te ontkennen en de berichtgeving hierover vanuit Rusland als “propaganda” af te doen? We kunnen hier niet met zekerheid een goed antwoord op geven. Maar we hebben wél een vermoeden: Zou het kunnen dat als Bleich en de genoemde Joodse gemeenschappen de Russische beweringen over anti-Semitisme in Oekraïne niet zouden hebben bestreden, hierdoor misschien ook niet de rol die Bolsjewistische Joden onder Stalin zoals beschreven door Darkmoon over de Holodomor in de openbaarheid zou zijn gekomen? Nogmaals, we weten het niet zeker. Maar we vermoeden sterk dat dit het geval zou kunnen zijn geweest!

 

Annexatie Krim door Putin ter Bescherming van etnische Russische minderheden. 

 

Maar Vladimir Putin had de Krim ondanks wat Yaakov Dov Bleich erover te zeggen had, wel dégelijk geannexeerd ter bescherming van de Russische minderheden daar. En van de tijd af dat Putin besloten had maatregelen ter bescherming voor de Russen en de marinebasis in Oekraïne te nemen, zijn we via de mainstream media in zowel de VS als in Europa letterlijk ondergesneeuwd met een lawine aan anti-Russische en anti-Putin-leugens! En de jongste leugen is natuurlijk de vergiftiging van Skripal en diens dochter wat geësceneerd zou zijn door Rusland. En dit brengt ons weer waar we mee zijn begonnen: de vergiftiging van Skripal door (naar men zegt!!) Rusland.

 

Vergiftiging Sergei Skripal & Yulia: Tegenstemmen. 

 

Nu zijn er naast de vele pro-Russiche bronnen ook “anti-Russische” bronnen die ons een ánder verhaal te vertellen hebben. En de term, “anti-Russiche” bronnen” maakt natuurlijk al duidelijk dat die Putin en Rusland niet al te goed gezind zijn! Eén van die bronnen is de site https://www.stopfake.org/en/skripal-poisoning-if-not-russia-then-the-many-theories-of-who-used-a-russian-nerve-agent-in-england/ En de url van deze site maakt het al duidelijk: het zijn pro-Russische bronnen die met verschillende theorieën komen over de vergiftiging van SKripal en zijn dochter, Yulia waarbij Rusland zelf niets mee te maken zou hebben. En … we kunnen er niet omheen, ook déze bron verdient het om hier aandacht aan te schenken; we leven immers in een tijd van vrijheid van meningsuiting en dit houdt in dat zowel voor- als tegenstanders over een bepaald onderwerp ieder hun éigen mening mogen geven. Dus ook Ben Nimmo, schrijver van het artikel op http://www.stopfake.org. En Nimmo is een van die “tegenstemmen” die ons een ándere visie op de zaak-Skripal geeft. Hij beweert dan pro-Russische bronnen zoals o.a. Sputnik, met allerhande theorieën komen om de schuld van de vergiftiging van Skripal bij anderen te leggen behalve bij Rusland zelf zoals blijkt bij het doorlezen van zijn artikel. En ook dít kan natuurlijk mogelijk zijn nl. dat bronnen zoals Sputnik zich schuldig gemaakt zouden kunnen hebben aan “complottheorieën”.  Maar wie is nu Ben Nimmo? Ben Nimmo is (zoals we dit helemaal onder aan zijn artikel lezen), “..Senior Fellow for Information Defense at the Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab”. Maar alleeerst dit: hoewel Nimmo met vele beweringen over “theorieën” van Sputnik en andere pro-Russiche bronnen komt waaruit zou blijken dat die fakenews te verkondigen zouden hebben, geeft hij er zélf geen absoluut, concreet en onweerlegbaar bewijs van Russische betrokkenheid bij de gifgasaanval op Skripal. Dat is één. Dan gaan we nu naar de Atlantic Council waar Nimmo via Information Defense mee verbonden is. Hiervoor zijn we op zoek gegaan en we zijn uitgekomen bij de site, https://issuu.com/atlanticcouncil/docs/pitching_guide_rw_0301_web En het is daar waar we Ben Nimmo hebben gevonden; in de online-brocure van 79 bladzijden tellende “Experts Guide 2016” van de Atlantic Council komen we hem tegen op blz. 58. Daar lezen we over hem het volgende:

“Digital Forensic Reserach & Open Source Intelligence, European Union, NATO and its Partners”.  

Maar … wacht eens even; we komen daar tevens ook een oude bekende tegen: Eliot Higgins, de man achter Bellingcat, een groep van onderzoeksjournalisten die samen met Higgins ons het absolute bewijs zouden hebben geleverd over de BUK-raketinstallatie die (naar zij beweren!!) via allerlei omwegen vanuit Rusland naar de noodlottige plaats in Oekraïne werd gebracht waarmee de MH17 op 17 juli 2014 zou zijn neergehaald! Over hem lezen we er dit:

“Higgins is an award winning investigative journalist, and founder of the Brown Moses blog and Bellingcat. His inquiries have revealed extraordinary findings on subjects such as the downing of flight MH17 in Ukraine and the August 21, 2013 Sarin attacks in Damascus”. 

Kunnen we het ons nog herinneren wat men bij het actualiteitenprogramma, EenVandaag, ooit eens meedeelde toen men er een interview met Higgins uitzond? Higgins was officieel een eenvoudige Britse huisvader ergens in Londen die met zijn computer erin zou zijn geslaagd te bewijzen dat Rusland achter het neerhalen van de MH17 zou zijn. En een ándere grote openbaring die ons door de onwetende en dommige luitjes van EenVandaag werd geopenbaard, was dat wat Higgins had gedaan, iederéén dit gewoon met zijn of haar eigen computer kon doen: bewijzen dat Rusland de dader achter de MH17-tragiedie zat! Het was weliswaar vreemd dat ons die bewijzen helemaal niet werden gegeven (as usual), maar dit even terzijde! Aangezien Higgins samen met Ben Nimmo voor de Atlantic Council werken, blijkt Higgins echter méér te zijn dan een “eenvoudige huisvader”! En de Atlantic Council is (hoe kán het ook anders), weer zeer actief ten behoeve van de NATO én een zeer agressieve propagandist tégen Putin en Rusland! En wat doet Mr. Nimmo? Hij komt met door pro-Russische bronnen gepubliceerde complottheorieën terwijl meneer ons het wérkelijke bewijs over Russische betrokkenheid bij de zaak-Skripal onthoudt! Wel wel, het word hier steeds interessanter en fascinererender! Even vérder zoeken …  en ja, dan komen we ook iets tegen over Jason Marczak. Die is ook heel actief voor de Council. http://www.atlanticcouncil.og/about/experts/list/jason-marczak Hier is heel wat te lezen over de vele activiteiten van Marczak. Maar er is één zin die hier opvalt:

“Hij heeft eveneens gewerkt bij de National Endowment for Democracy en de Andean Community General Secretariat in Lima, Peru”. 

En hier zien we dus de National Endowment for Democracy (NED) weer verschijnen, één van die schijnbaar onschuldige organisaties die overal de democratie willen verspreiden doch in werkelijkheid een ondermijnende organisatie is die zich zoals gezegd, in Rusland bezighield met politieke activiteiten om er het Russische gezag te ondermijnen! En Marczak schijnt hier een flink steentje aan te hebben bijgedragen! En omdat het nog meer fascinerender wordt, zoeken we weer vérder en komen we bij ww.atlanticcouncil.org/news/in-the-news/marczak-putin-s-latin-america-play Daar lezen we Mraczak in “The Hill” geciteerd werd met betrekking tot de bemoeienis van Putin in Latijns-Amerika:

(De) “[aanwezigheid van Rusland] dient er te destabiliseren wat een continent met een meer gestabiliseerde middenklasse met een toenemend respect voor de wetgeving geworden is. …Elke vorm van onzekerheid in die omgeving zal investeerders afschrikken”. 

En dan lezen we er nog dit:

“Marczak merkte de instabiliteit in Venezuela wat met burgeronlusten door anti-regeringsdemonstranten geconfronteerd wordt, op”. 

Als we Mr. Marczak mogen geloven, bemoeit Vladimir Putin zich nu zelfs met Latijn-Amerika om daar de omgeving te destabiliseren en te ondermijnen! En Marczak heeft er ook de hevige burgeronlusten in Venezuela opgemerkt. Het grote probleem wat onze ‘expert” hier heeft, is dat hij de rol van de NED (waar hij nota bene zélf voor gewerkt heeft) samen met die van USAID achter de gewelddadige demonstaties achterwege laat! Het zijn dan ook de NED en USAID die er de zaak in Latijns-Amerika destabiliseren en ondermijnen en níet Vladimir Putin! En dit zijn dan enkele van de “tegenstemmen” die we hier besproken hebben. Maar nu we een deel van hun achtergrond weten, blijkt het dat die niet slechts een “ándere visie” hebben over Putin en Rusland maar dat zij behoren (of behoord hebben) tot machtige, invloedrijke en Putin-vijandige organisaties die overal ter wereld de stabiliteit van naties bedreigen; Oekraïne en Venezuela zijn slechts twee van de vele voorbeelden.

 

Wie Vergiftgigde Skripal & zijn Dochter Yulia? 

 

Blijft nu nog de vraag over: wíe heeft Sergei Skripal en diens dochter, Yulia, nu vergiftigd? Ook dit is niet duidelijk. Maar William Blum meent te weten wie de dader zou zijn:

“Op 7 maart deelde de Britse politie mee dat een voormalige Russische dubbelagent, Sergei Skripal en zijn dochter, Yulia, in Salisbury, een stad ten zuid-westen van Londen buiten bewustzijn op een bank werden gevonden. De politie vertelde dat Skripal “uitdrukkelijk getroffen” was met een chemische zenuwenstof. Skripal was in 2006 in Rusland gevangengezet voor het doorgeven van staatsgeheimen aan Brittanië. In 2010 werd hij vrijgelaten als onderdeel van een spionnenruil.

Omdat zenuwstoffen gecompliceerd zijn om te maken, worden die typisch niet geproduceerd door individues doch eerder door staten. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, zei dat de zaak-Skripal “echos” heeft van wat er gebeurde met Alexander Litvinenko, een voormalige KGB-agent waarvan Britse functionarissen geloven dat hij in Londen door Russische agenten in 2006 vergiftigd was die het eerste slachtoffer van het door het dodelijke polonium-210 veroorzaakte acute stralingsyndroom werd. Voor hij stierf sprak hij over de misdaden van de Russische geheime dienst en openlijke beschuldigingen op zijn sterfbed gaf dat de Russische President Vladimir Puti achter zijn omgewone kwaal zat.

Om die reden lijkt de vergiftiging van Skripal op een open-and-shut case.* Maar wacht even, Skripal werd acht jaren geleden door Rusland tijdens een uitwisseling van spionnen naar Brittanië gezonden. Warom zouden zij hem met de aanstaande verkeizingen van Putin nú willen doden? En met de Wereldcup Voetbal die om de vier jaar gehouden wordt en die spoedig zal worden gespeeld in Rusland? Moskou is hier erg trots op en maakt dit iedere dag bekend via haa\r internationale televisiestations (RT in de US). Een moord zoals deze zou zeker een zware domper op de festiviteiten in Moskou zetten. Boris Johnson heeft al een dreiging afgegeven: “Vooruitkijkende naar de de Wereldcup in Juli deze zomer, denk ik dat het zeer moeilijk voor te stellen zou zijn, dat de Britse vertegenwoordiging bij dit evenement op de normale wijze door zou gaan en we zouden dit zeker moeten overwegen”. Het was volkomen voorspelbaar.

Wat zou de regering daar de politieke oppositie zwak is en geen duidelijke dreiging voor de regerende partij Verenigd Rusland vormt, te winnen hebben bij een moord op een figuur uit de oppositie? Dus als Rusland niet verantwoordelijk is voor de vergiftiging van Skripal, wie dan wél? Ik kan u niet de volledige naam van de schuldige partij geven maar haar initialen zijn CIA. Amerikaans-Russische Koude Oorlogen produceren onophoudelijke vijandschap. Als slechts een voorbeeld, de Verenigde Staten boycotten de Olympische spelen in  1980 in de Sovjet-Unie werden gehouden vanwege de inval in Afghanistan. Daarna boycotte de Sovjet-Unie de Olympische Spelen in Los Angeles in 1984. https://williamblum.org/aer/read/156 (En wat de vermeende bemoeienis door Rusland met de Amerikaanse verkiezingen in 2016 betreft, staan er boven de hier gegeven citaten op de site van Willam Blum de talloze bemoeienissen en manipulaties door de CIA met de verkiezingen in de Filippijnen in de jaren ’50 tot aan Afghanistan in 2004 onder de titel, “Here ’s some Real interference in election campaigns”.) 

(* “open-and-shut case”: een eenvoudige en onverholen situatie zonder complicaties. ( wordt vaak gezegd van strafzaken waarin het bewijs overtuigend is) “Het moordproces was een open-and-shut case. De verdachte werd betrapt met het moordwapen. De dood van Bob was een open-and-shut case van zelfmoord. Hij liet een zelfmoordbriefje achter.” https://idioms.thefreedictionary.com/open-and-shut+case)

 

Hoe is de Huidige Situatie in Rusland onder Vladimir Putin nu Wérkelijk? 

 

Als we naar de overvloed aan Westerse verslaggeving luisteren (en die lezen), dan moet de Russische bevolking het er wel moeilijk hebben onder Putin ondanks dat de Russiche president er tegelijkertijd zeer populair is! En dit is nu het probleem met de Westerse verslaggeving wat Rusland en Putin betreft: men spreekt elkaar én zichzelf flink tégen: de bevolking heeft het er moeilijk vanwege Putin maar hij is er tegelijkertijd ook weer zeer populair! En of we nu de Nederlandse, Britse of wélke andere media in het Westen ook nemen, men weet van gekkigheid niet meer hoe men zich in de vreemdste en onmogelijke bochten moet wringen om Putin maar zwart te kunnen maken en te demoniseren! Op deze wijze maken zij zich natuurlijk belachelijk! Maar … hoe is de huidige situatie in Rusland nu wérkelijk? Van de Westerse media met hun oppervlakkige en narrige commentaren  hoeven we het beslist niet meer te hebben. Maar hier is weer de site van Darkmoon die ons een helder licht verschaft op wat de wérkelijkheid in het huidige Rusland onder Putin inhoudt en wat er zich intussen op het wereldtoneel afgespeeld heeft en er zich nu afspeelt!: https://www.darmoon.me/2018/putin-the-man-who-stopped-washingtons-regime-change-rampage/En zo hebben we weer enkele historische gebeurtenissen vann zowel recente als vroegere datum met de feiten in overeenstemming gebracht. Dit betekent echter niet dat er later weer enige correcties zouden kunnen  worden aangebracht; het is nl. mogelijk dat er vroeg of laat weer nieuwe gegevens boven water kunnen komen die vérdere herziening van de geschiedenis vereisen.

 

Ton Nuiten – Vrijdag 23 Maart 2018.