Medical Aid Charity for Palestinians attacked by pro-israel lawyers’ groups using ridiculous “Anti-Semitic” slur

Medical Aid for Palestinians (MAP) vs Jewish racism…

Uprootedpalestinians's Blog

MEMO | June 7, 2018

UK charity Medical Aid for Palestinians (MAP) has described allegations of anti-Semitism made by two pro-Israel advocacy groups as an “appalling smear”.

According to a report in the Jewish News, UK Lawyers for Israel (UKLFI) and the US-based Lawfare Project this week submitted a 17-page complaint against MAP to the Charity Commission.

The complaint claims that the respected humanitarian NGO is guilty of “racial hatred of Jews”, and claims MAP has “links to Palestinian terrorist groups”.

A MAP spokesperson told the paper: “This appalling smear appears to be part of a wider pattern of attacks on legitimate NGOs. Should the Charity Commission raise points with us, we would be pleased to respond.”

The article says that the pro-Israel activists accuse MAP of giving a “false impression” about the health of Palestinians. UKLFI’s Jonathan Turner said: “Readers of its misleading website would no doubt be…

View original post 148 woorden meer

Syria and Helsinki, Finally the Truth on Israel and Terrorism (Duff on Press TV) – Veterans Today | News – Military Foreign Affairs Policy

Source: Syria and Helsinki, Finally the Truth on Israel and Terrorism (Duff on Press TV) – Veterans Today | News – Military Foreign Affairs Policy   (refused by Facebook, Warning: This Message Contains Blocked Content. Your message couldn’ t be sent because it includes content that other people on Facebook have reported as abusive”.  And who are these  “other people”? Right, the same “Israeli troll farms” for which Gordon Duff warned about.

“Een Korte Geschiedenis van Palestina …” En Enkele Voetnoten.

Aan het einde van de 18e eeuw ontstond er in Europa de Zionistische beweging als een idee voor Joden van over de hele wereld om naar het land van hun historische wortels terug te keren. De oorsprong van het woord, “Zion” is onzeker; in het Oude Testament wordt het voor het eerst als de naam van een Kanaänitisch en niet een Joodse forificatie genoemd en dateert van vóór de Joden. Tijdens een vergadering van Zionisten in Zwitseland in 1897 werd, zelfs hoewel de bevolking er in die tijd 96% Moslim en Christen was, Palestina als de locatie voor de hun voorgestelde Joodse staat gekozen. Een groep Joodse onderzoekers bezocht Palestina in die tijd en deelde” (later)  “mee, “De bruid is mooi maar zij is gehuwd met een andere man”. Vanaf het begin begrepen de Zionisten dat om dit volk voor wie Palestina al hun geboorteland was, dwang nodig zou zijn om dit volk er te verwijderen.

anti-semitism1

 

In die tijd was Palestina een provincie van Ottomaans Syrië, een regio van het Ottomaanse Imperium. Samen met de Ottomaanse Turken onderzochten de Zionisten de mogelijkheden om er een Joods geboorteland te creëeren. De Turken reageerden hierop dat immigranten van elke groep welkom waren maar dat het land al ezet was en een beperkte, op ras en/of religie gebaseerde staat niet te sprake kwam.

Vervolgens wendden de Zionisten zich tot de Britten die voor dit idee gemakkelijk te beïnvloeden waren om verschillende redenen waarvan er één was dat zij in 1916 in  gevaar verkeerden, WW I te verliezen. Tijdens de Slag om de Somme die in dat jaar in juli begon, leed Brittanië op de eerste dag 57.000 slachtoffers, een verbijsterend aantal dode jongemannen. De Zionisten suggereerden dat zij en hun Joodse vrienden op hoge plaatsen de Verenigde Staten ertoe konden brengen, aan de kant van de britten in de oorlog te krijgen. De Amerikaanse ereconsul, Evan M. Wilson, die als Minister Consul-General in Jeruzalem gediend had, beschreef deze overeenkomst in zijn boek, “Decisions on Palestine”. Hij schreef dat de Balfour-Verklaring “hoofdzakelijk aan de Joden was gegeven voor het doel Joodse steun voor de oorlog te verkrijgen en om een vergelijkbare belofte van de Centrale Machten (Duitsland en de Ottomaanse Turken) te verhinderen”. 

Daarnaast was Brittanië nog altijd diep bertokken in het telen van opium in haar “kroonjuweel”, haar kolonie, India, om dit te verkopen aan de Chinezen (waarvan de Britten bijna twee eeuwen daarvoor hadden samengezworen aan deze drug verslaafd te houden door die met tabak te vermengen) en afhankelijk was van de inkomsten daarvan en daarom alle bescherming die het maar verkrijgen kon voor de toegangsroute tot het Suez-Kanaal, zou verkrijgen. Het zag aan Joodse staat in die regio als meer weilwillend voor haar imperialistsiche aandelen dan de omringende Arabische Moslims.

Een derde reden dat Brittanië het idee van Joden die de Palestijnen zouden met geweld zouden verplaatsen verwelkomde, was dat fundamantalische Christenen de overtuiging hadden dat de “tweede Komst van Christus” zich niet voor zou doen totdat “alle Joden terug in Jeruzalem” zouden zijn. Arthur Balfour, de belangrijkste auteur van de Balfour-Verklaring van 1917, was nu eigenlijk een dergelijke fundamentalistische gelovige.

Aldus steunde Brittanië de creatie van een Joodse staat op Palestijns land om er haar globale inperium mee te handhaven (een belangrijke oorzaak van WW I), haar winstgevende opiummarkt in China mee te beschermen en om er te trachten de “tweede komst” van Jezus mee te bespoedigen. Het enorme geweld en de wreedheid die de Palestijnen sindsdien aangedaan is, is in de naam van de Prins der Vrede en de goden van het kapitalisme voortgezet.

is (67)

 

Tijdens het Derde Palestijnse Congres in Haifa in 1920 keurde men de plannen van de Brite regering om het Zionistisch project af en verwierp men de verklaring als een schending van de Internationale Wetgeving en van de inheemse bevolking. Wilson ging er zelf met een commissie naar Palestina om er de situatie peroonlijk te onderzoeken. Na er twee maanden in de regio het hebben doorgebracht en alle secties van de bevolking te hebben geïnterviewed, verklaarden de commissieleden dat de creatie van een Joodse staat in Palestina slechts kon worden bereikt met “de “ergste overtreding van de burgelijke en religieuze rechten van bestaande niet-Joodse gemeenschappen in Palestina”, en wezen erop dat om Palestijnen te onderwerpen aan “gestadige financiële en sociale druk om het land over te geven, een grove schending van het principe van zelfbeschikking en de rechten van de bevolking zou zijn”. 

In het rapport werd verklaard dat het tijdens vergaderingen met Joodse vertegenwoordigers duidelijk werd dat “de Zionisten uitzagen naar het praktisch volkomen onteigenen van de huidige niet-Joodse inwoners van Palestina”.  In het rapport werd geconcludeerd dat om dit te bereiken, hierbij gewapende dwang vereist zou zijn en drongen er tijdens de Vredesconferentie” (Vredesconferentie van Versailles-TN) “op aan, de Zionistsiche voorstellen af te wijzen. De commissie deed de aanbeveling dat “het project om van Palestina een onbewtiste Joods staat te maken, opgegeven zou moeten worden”. Dit rapport werd echter achtergehouden en toen Brittanië van de Volkenbond het “mandaat” kreeg, hield dit de Balfour-Verklaring voor de steun van een Joodse geboorteland in het bestaande Palestina in.

Vanaf dat moment nam de Joodse immigratie naar Palestina snel toe. Toen de pas opgerichte Verenigde Naties in 1947 een opdelingsplan goedkeurde waarbij het land opgedeeld werd tussen Palestijnen en Joden, had de Joodse bevolking er vanaf 1917 van 4% tot 30% toegenomen. Maar daar de Verenigde Naties altijd grotendeels door de Westerse machten gecontroleerd werd, werd de Joden 55% van het land gegeven. De Zionisten accepteerden dit opdelingsplan terwijl de Arabisch-Islamitische gemeenschap dit niet deed daar zij een aanzienlijk deel van wat hun geboorteland was geweest, aan de Westerse imperialistische macht zouden verliezen. Tijdens interne discussies verklaarde David Ben-Gurion (eerste minister-president van Israël) in 1938 dat “nadat we een sterke macht geworden zijn, schaffen we de opdeling af en zullen we uitbreiden in Palestia als geheel”. 

De aanname van de opdelingsresolutie in november 1947 veroorzaakte het geweld wat door analysten van het Staatsdepartement voorspeld was en waarop de Zionisten zich op hadden voorbereid. Er vonde op z ’n minst 33 bloedbaden in Palestijnse dorpen plaats waarvan de helft, vóórdat ook maar een enkel Arabsich leger zich bij dit conflict had aangesloten. Zionistische strijdkrachten waren beter uitgerust en hadden meer mannen onder de wapenen dan hun tegenstanders en tegen het einde van Israël’s “Onafhankelijkheidsoorlog” waren meer dan 750.000 Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen gewetenloos verdreven en meer dan 500 Palestijnse dorpen vernietigd. De Palestinen noemen dit de Nakba: de Catastrofe. Tom Segev schrijft,

“Israël was geboren uit terreur, oorlog en revolutie. en haar creatie vereiste een mate van fanatisme en wreedheid”. 

Een van de beter gedocumenteerde bloedbaden vond voor enig Arabisch leger zich had aangesloten bij de oolog, plaats in een klein neutraal Palestijns dorp in April 1948, Deir Yassin geheten. Richard Catling, assistent Inspecteur-Generaal van de Afdeling Strafrechtelijk Onderzoek, maakte melding van “sexuele gruwelen” gepleegd door Zionistische strijdkrachten. “Vele jonge schoolmeisjes werden verkracht en later afgeslacht”, meldde hij. “Oude vrouwen werden eveneens gemolesteerd”. De vertegenwoordiger van het Rode Kruis die er de dode lichamen te Deir Yassin vond, arriveerde er op tijd om er de moorden in actie te zien. In zijn dagboek schreef hij dat Zionistische leden van de militia nog altijd de huizen binnengingen met vuurwapens en messen toen hij er arriveerde. Hij zag een jonge Joodse vrouw die een met bloed bedekte dolk bij zich droeg en een ander die een ouder echtpaar neerstak in hun deuropening. De vertegenwoordiger schreef dat deze tonelen hem eraan herinnerden aan SS-troepen die hij in Athene bezig had gezien.

De aanval op Deir Yassin was gepleegd door twee Zionistische militias en gecoördineerd met de Zionistsiche hoofdmacht waarvan de elite-eenheid deel had aan een deel van de operatie. De leiders van deze twee militias, Menachem Begin en Yitzhak Shamir, werden later ministerpresident van Israël.

Voor hun overwinning te Deir Yassin, stuurde Begin, hoofd van de militia, de Irgun, de volgende boodschap aan zijn troepen: “Aanvaardt mijn felicitaties voor deze schitterende veroveringsdaad. Deel mijn hoogachting” (hiervoor) “mee aan alle commandanten en soldaten! Vertel de soldaten: “Met jullie aanval en verovering hebben jullie geschiedenis in Israël geschreven. Ga aldus voort tot de overwinning. Net als in Deir Yassin, zullen we de vijand overal aanvallen en verslaan. God, God, Gij hebt ons uitverkoren voor de verovering”.  

Het Joods mystieke boek, de Kabala, leert dat niet-Joden de belichaming van Satan zijn en dat de wereld slechts geschapen werd omwille van Joden. Rabbijn Kook, die als heilige een verheven status onder zijn volgelingen in zowel Israël als de Verenigde Status verkregen heeft, verklaarde: “Het verschil tussen een Joodse ziel en zielen van niet-Joden… is groter en dieper dan het verschil tussen een menselijke ziel en de zielen van vee”. 

Jammer genoeg voor de Joodse doelstellingen, zijn zij tot op heden niet in staat geweest , Palestina van de Palestijnen af te helpen. Van de ongeveer 12 miljoen Palestijnen leven er 3 miljoen op de West-Oever, 2 miljoen in de Gazastrook en bijna twee miljoen in Israël.

Te zeggen dat Palestijnen er door de Israëlische Joden als tweederangs burgers behandeld worden, zou een belangrijke understatement zijn. Elk aspect van het Palestijnse leven wordt er op een onderdrukkende en vaak geweldadige wijze door de Israëlis gecontroleerd. Op de West-Oever bijvoorbeeld, bevinden er zich 7500 Israëlische soldaten en zijn er op z ’n minst 98 comtroleposten waar Palestijnen voor uren, zelfs dagen worden opgehouden. Soldaten vallen er regelmatig Palestijns landgoed binnen; toen ik les gaf op een Palestijnse basisschool in Hebron in Februari 2018, werd die binnengevallen door vele soldaten die traangasgranaten op het schoolplein afschoten. Samen met circa 6000 Palestijnse volwassenen bevinden er zich in Israëlische gevangenissen meer dan 600 Palestijnse jongeren onder de leeftijd van 18 jaar.

Sinds 1967 heeft Israël 73% van Gaza en de West-Oever geconfisqeerd, inclusief Oost-Jeruzalem. De Israëlische regering moedigt de constructie van Joodse nederzettingen in de Bezette Gebieden aan en subsidieert die. Tussen 1967 en 1999 stichtte Israël 200 nederzettingen in de gebieden inclusief Jeruzaem. Deze koloniale buitenposten zijn gebouwd op honderden vierkante kilometers van de Palestijnen geconfisqeerd land en vereisen er een grote militaire aanwezigheid voor de verdediging om heen. Onder de Internationale Wetgeving is de bouw van nederzettingen illegaal; de Vierde Geneve-Conventie verbiedt de verplaatsing van de burgerbevolking van de bezettende macht binnen bezet gebied. Elke Joodse nederzetting is via vele, goed onderhouden wegen met Israël verbonden, wegen waarover Palestijnen niet over mogen reizen, zelfs niet eens over mogen steken. Al deze wegen zijn aangelegd op “onteigend” Palestijns land en delen de West-Oever op in geïsoleerde segmenten op.

Sinds 1967 heeft Israël eveneens meer dan 48.000 huizen verwoest waarbij enkele honderdduizenden Palestijnen dakloos zijn geworden.Palestijnen die op hun eigen land huizem wensen te bouwen worden onderworpen aan een aanvraag voor toestemming waarvan het verloop ervan langdurig en ook duur is, en wat bijna altijd geweigerd wordt. Het Israëlische leger gebruikt het het gebrek aan toestemming dan om het verwoesten van huizen te rechtvaardigen. Israël heeft sinds 1967 meer dan 800.000 bomen ontworteld waarvan de meeste olijfbomen en andere voedselproducerende bomen zijn. Het doel van deze gaande wreedheden is om de Palestijnen Palsetina uit te drijven. Eigenlijk heeft Israël voorgesteld dat Jordanië een goed thuis voor hen zou zijn.

Het is duidelijk dat Israël iets meer is dan een apartheidsstaat, een woord uitgevonden in Zuid-Afrika wat “gescheidenheid” betekent. Israëlische Zionisten willen exclusiviteit -uitsluitend Joden in Israël en Palestina. Die exclusiviteit op zich is al een mythe daar het bewezen is dat er genetisch gezien, niet zoiets is als een zuiver genetisch ras van Joden en Joden uit het Middelandse Zeegebied komen met het Palestjnde DNA voort 100% overeen (en alle Homo Sapiens hebben voor 99,9% hetzelfde DNA.) Vanuit religieus perspectief zijn Joden onder elkaar evenzeer verdeeld als in elke andere religieuze groep. In de naam van deze mythologie een speciaal gezalfd volk te zijn, hebben de Israëlis in het algemeen en de Zionisten in het bijzonder doorlopend misdaden en voortdurende butaliteit en wreedheden tegen hun eigen broederes en zusters, het Palestijnse volk, gepleegd”.

(Bron: https://aladinsmiraclelamp.wordpress.com/2018/07/12/a-brief-history-of-palestine/) Op deze excellente site is er naast dit artikel veel en veel meer te lezen: “Palestine Before Israel – Maps”, “A history of how Israel oiut-foxed US Presidents, form Eisenhower to Obama”, en aanverwante onderwerpen.

is (68)

Enkele Voetnoten. 

 

Tot besluit willen we hier enkele voetnoten toevoegen aan het artikel wat we hier vertaald hebben. Hoewel het inderdaad zo is dat geen enkel volk (nclusief de Joden) volkomen raszuiver is, is het echter een waarheid dat 98% van de Joden in totaal eigenlijk Khazariërs zijn die geen enkele binding hebben met de oude bijbelse Istaëlieten. De huidige afstammelingender Khazariërs die Palestina nu al voor zeventig lange jaren bezet houden en er de ene na de andere gruwel tenen de Palestijnen hebben bedreven (de wrede slachtpartij te Deir Yasin is al in dit artikel genoemd), zijn nooit uit Palestina vandaan gekomen laat staan dat zij erin gewoond zouden hebben; zij hebben daarom dan ook geen énkel recht om er nadat zij er in 1947-84 waren teruggekeerd, te blijven! 

“Vele (hedendaagse Joden) van wie er luidruchtig geroepen hebben terug te gaan naar Palestina, hebben NOOIT fysieke voorouders in dat deel van de wereld gehad. De OVERWELDIGENDE meederheid van Joden zijn nakomelingen van de bekeerlingen van Khazaria en elders die het Judaïsme hadden aangenomen. Deze visie van de niet-etniciteit van het grootste deel van het Jodendom wordt BENADRUKT door prominente anthropologen zoals Rypley, Weissenberg, Hertz, Boaz, Pittard, Fishberg, Mead en anderen”. (Dr. Alfred Lilienthal)

“Hoewel vele Joden NIET van Semitische oorsprong zijn, zijn we de religieuze, geestelijke en nationale (maar NIET de genetische) nakomelingen van hen, die het eerst de vroegere grondslagen van het Judaïsme die Semieten waren, legden”. (Rabbijn Cyril A. Stanway in “Viewpoints” Donderdag 8 November 1910 in de Sun-News (Las Cruces, New Mexico)

“Deze Oost-Europese Yiddish-sprekende Joden die bijna de gehele Zionistische groep vormen, hebben noch een geografische, historische noch etnische connectie met hetzij de Joden [Israëlitische Judeeërs] van het Oude Testament OF het land wat vadaag bekend is als Palestina”. (Dr, Benjamin H. Freedman, gepubliceerd door de National Economic Council, Inc. als “Council Letter nr. 177”, 15 Oktober 1947)

“Strikt gesproken is het incorrect een oude Israëliet een “Jood” of een huidige Jood een Israëliet of een Hebreeër te noemen”. (Joodse Almanak 1980, blz. 3) (zie voor dit en veel meer: https://socioecohistory.wordpress.com/2014/06/27/texe-marrs-more-dna-science-the-jewish-bloodline-ashkenazi-khazar-jews-90-of-modern-jewry-are-not-semitic-not-real-jews/

 

Resolutie 181: Nooit Goedgekeurd door de VN. 

 

Wat nu de VN-resolutie voor de opdeling van Palestina aangaat, Resolutie 181, schijnt die achteraf nooit te zijn goedgekeurd door de VN:

“Op de 23e dag in September 1947, wees de Algemene Vergadering de kwestie van de opdeling van Palestina toe aan haar ad hoc-commissie. Een andere sub-commissie moest het voorstel van de stichting van een eenheidsstaat in Palestina bestuderen waarin de Democratische Grondwet de mensenrechten en fundamentele vrijheid voor al haar burgers , zónder onderschied tussen ras, taal of religie zou garanderen. De twee rapporten werden voorgelegd en na langdurige discussies werd er vanuit de Verenigde Staten en de Sovjet-delegatie grote druk uitgeoefend om de Resolutie voor de Opdeling van Palestina aan te nemen. 

Het was op 25 November 1947 dat de wereld voor de eerste maal bekend werd met het definitieve ontwerp van de opdelingsresolutie: Resolutie 181. De Algemene Vergadering weigerde een resolutie om de Palestijnse kwestie aan het Internationaal Gerechtshof voor te leggen om te bepalen of de VN enige bevoegdheid had, de opdeling van Palestina of enig ánder land, aan te bevelen. Voordat een ontwerpresolutie officieel kan worden, vereist de VN-procedure een twee-derde meerderheid van haar ad hoc-commissie. Daar er twee stemmen ontbraken voor een dergeljke meerderheid, werd het ontwerp aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Zowel de Zionistische als Arabische delegaties waren nu in een race tegen de tijd verwikkeld. Andere gedelegeerden die aanvankelijk de voorkeur aan de vorstellen van de opdeling hadden gegeven, schenen nu te twijfelen en werden door het Witte Huis onder druk gezet en en beïnvloed om te verzekeren dat een gunstige uitkomst gegarandeerd zou zijn. Het eensgezinde en opmerkelijke lobbyen door de Zionistische lobby zorgde er op het laatste moment voor, dat de acht zwevende en twijfelende stemmen bij de lobby voor de opdeling kwamen. Voor de wereld zou de kracht van de Joods/Zionistische lobby in Washington niet als een verrassing gekomen zijn”. Voor het hele verhaal: http://www.1948.org.uk.un-resolution-1818/

 

is (69)

 

Rabbijn Kook & de Christenzionistische Literatuur. 

 

In het artikel is eveneens sprake van Rabbijn Kook, die zoals we gelezen hebben gezegd had,

“Het verschil tussen een Joodse ziel en zielen van niet-Joden… is groter en dieper dan het verschil tussen een menselijke ziel en de zielen van vee”. 

Met andere woorden, Kook maakte hier duidelijk dat de “Joodse zielen” wat heiligheid en volmaaktheid betreft, hierbij mijlenver boven de “zielen van vee” (waarmee hij de niet-Joodse mensheid bedoelde) uitsteekt. Ofwel, Israël kán gewoon geen kwaad doen terwijl de Kabala (Kabbalah Cabala), leert dat de niet-Joden de “belichaming van Satan” zouden zijn. En hij is beslist niet de enige die een dergelijke racistsiche leert verkondigt! Als we hier nu eens de grote hoeveelheid aan christenzionistische literatuur bij naast leggen, zien we eigenlijk dat deze ronduit demonische theologie hier ook in wordt verkondigd maar dan op een verhulde en schemerige wijze: Israël kán gewoon geen kwaad doen. Het zijn echter de Palestijnen die volgens deze satanische leer de boosdoeners zouden zijn; maar ook de hele wereld in zekere zin en wel in deze dat die in vroeger tijden de Joden onschuldig dat die zouden zijn geweest, zouden hebben vervolgd. Ziedaar de “heilige Joodse ziel” waar de “zielen van vee” er hier maar schril en vaal bij  afsteken! Die arme christenzionisten die zelf niet Joods zijn; al die jaren hebben die een Israël gehuldigd, geprezen en hooggehouden waarin op hen geringschattend neergekeken wordt als “zielen van vee”! Dit is de dwaasheid ten top! En overal daar waar er ook maar iets van de gruwelen die de Joden tegen Palestijnen gepleegd hebben naar buiten komt, zijn het onze fanatieke christenzionistische verdedigers die het telkenmale weer voor Israël opnemen! Wederom, de dwaasheid ten top! Nu is het maar te hopen dat die christenzionisten ooit eens de moeite zullen nemen om websites zoals die van https://socioecohistory.com zullen bezoeken om eens een keer de waarheid over het Joodse volk  de Khazariërs te weten te komen. Hopelijk dat zij dán een genezen en bevrijd zullen worden van de racistische leer waarvan zij reeds lang het slachtoffer zijn, genezen en bevrijd zullen worden!

 

Ton Nuiten – Donderdag 12 Juli 2018.

De Leugens van The New York Times over Massavernietiginswapens Saddam Hoessein: Judith Miller; Walter Duranty & de Ontkenning van de Holodomor; de Anti-Defamation League & de Oekraïne: “Holocaust” vs de Holodomor & William Cooper: de Waarheid over B’nai B’rith en de ADL: een Geschiedenis; George Bush Sr. vs de ADL; de Macht van de Amerikaans-Joodse Lobby; Gaza & de West-Oever; Ilan Pappe vs Benny Morris;

Een van de vele kranten die Amerika rijk is, is The New York Times. En daar we weten dat zowel de media en de pers ons niet altijd (eigenlijk vaak niet) de waarheid over bepaalde historische gebeurtenissen vertellen, moeten we hier bedacht op zijn. De eigenaar van The New York Times is Arthur Sulzberger (Joods).

 

De Leugens van The New York Times over de raketten van Hamas. 

 

Nu had The New York Times recent een bericht gepubliceerd waarin meegedeeld werd dat de huidige Palestijnse demonstraties voorafgegaan zouden zijn door het afvuren van raketten op Israël door Hamas. Dit bleek echter niet op waarheid te berusten. https://www.foreignpolicyjournal.com/2018/04/19/new-york-times-lies-that-hamas-has-been-firing-rockets-at-israel/

is (57)

The New York Times & de Massavernietigingswapen van Saddam Hoessein: Judith Miller. 

 

Dit brengt ons naar het verleden en wel in het jaar 2003. Het was toen dat vóórdat de Verenigde Staten (met steun van Groot-Brittanië) Iraq binnen zouden vallen, de media en de pers gruwelverhalen publiceerden over de massavernietiginswapens die Saddam Hoessein tot zijn beschikking zou hebben. Tevens zou hij een bedreiging zijn voor niet slechts het Midden-Oosten maar voor de hele wereld (Amerika in het bijzonder.) Een van degenen die dit verhaal aan een goedgelovig publiek in de meest kleurrijke termen voorhield, was Judith Miller van de New York Times. Later echter, bleek dat zij nietde waarheid had verteld. Nu, vele jaren later, was Miller weer koortsachtig aan de gang om ons enkele jaren geleden het verhaal van de Amerikaanse verkiezingen in 2016 die gehackt zouden zijn door Russische hackers te verkopen. theduran.com/nyt-reporter-sold-world-wmds-judith-miller-now-pushing-russian-election-hack-lie-video/

 

The New York Times & de Ontkenning van de Holodomor: Walter Duranty. 

 

En dit voert ons weer vérder terug de geschiedenis in en wel naar de jaren ’30. Om de Oekraïners aan zijn collectivisatiebeleid te kunnen onderwerpen, had Josef Stalin, de “Rode Dictator” van de Sovjet-Unie verschillende maatregelen genomen om hen ook zover te krijgen. Daar de Oekraïners nogal gehecht waren aan hun onafhankelijkheid en zeer nationalistisch gezind waren, weigerden die aan Stalin’s eisen toe te geven. Het was toen dat zijn rechterhand, Lazare Kaganovich, met een eenvoudig doch doeltreffend plan kwam om de Oekraïners alsnog aan Stalin’s wrede beleid te onderwerpen; aldus voerde hij er een hongerbeleid in wat later bekend zou worden als de Holodomor. Hierbij werd de Oekraïnse boeren alles aan graan en vee afgenomen en die boeren die nog wat koren hadden achtergehouden om er later hun hongerende kinderen mee te voeden, werden indien dit ontdekt was, ter plaatse doodgeschoten. Nadat er niets meer aan voedsel te verkrijgen was en letterlijk álles wat ook eetbaar was verdwenen was, deed de honger uiteindelijk zijn intrede. Nadat die zich over een groot gebied over de Oekraïne verspreid had, begonnen er mensen in grote aantallen te hongeren en te sterven. De hongerenden onder hen die nog het geluk hadden wat voort te leven, waren uiteindelijk zó verzwakt van de honger dat die niet meer in staat waren, hun reeds overleden familieleden en bekenden te begraven. Aldus lagen er de vele straten in de dorpen en steden bezaaid met de dode lichamen van de overledenen. Een van de reporters die in die tijd in Moskou als corrensponted voor The New York Times aanwezig was, was Walter Duranty. En terwijl er de mensen in de steden van de Oekraïne massaal gestorven waren en de hongerenden over de vele wegen bezaaid lagen, stuurde Duranty het ene na het andere glorieuze en positieve bericht vanuit Moskou naar The New York Times in New York; onder Stalin bloeide de Russische economie nooit als te voren en de economische vooruitgang ging gestadig voorwaarts. Over Stalin zelf was Duranty vol lof; hij was een deugdzaam en fatsoenljk mens. En die hongersnood in de Oekraïne? Ja, er was weliswaar honger maar een hongersnood, dat was beslist niet zo. En vol van enthousisme drukte The New York Times het ene na het andere gloerieuze bericht van Duranty af. Onder vier ogen echter, had Duranty al toegegeven dat er al miljoenen van de honger waren gestorven!

is (58)

Garreth Jones: Overschreeuwd door Duranty. 

 

Nu waren er naast Duranty ook reporters die waarheidsgetrouw verslag deden van wat zich in die tijd in de Oekraïne voordeed; een van hen was de reporter, Garreth Jones, correspondent voor de krant, Guardian in Manchester. Duranty echter, trachtte Jones te overschreeuwen door hem o.a. een leugenaar te noemen. Naast Duranty zelf was er onder de intellectuelen van die tijd die de Holodomor ontkenden, voornamelijk  George Bernard Shaw. Uiteindelijk zou later blijken dat Duranty zowat alles aan elkaar had gelogen! Vóórdat dit zou blijken, had de commissie die er in die tijd al de Pulitz awards uitreikte, er een uitgereikt aan Duranty voor zijn verslaggeving over de omstandigheden in de Oekraïne. Vele, vele jaren later echter nadat allang gebleken was dát Duranty niets anders dan leugenactige berichten vanui Rusland naar Amerika had verzonden, dienden de Oekraïers er bij deze commissie in 2003 een verzoek in om de Pulitzer Prijs posthuum van Duranty af te nemen. Na enige tijd van nadenken en beraadslagingen kwam de commissie met de woorden dat die weliswaar zeer sympathiek stond tegenover het lijden wat de voorouders van de Oekraïners hadden meegemaakt, maar dat het geen “helder en overtuigend bewijs van doelbewuste misleiding” van de kant van Duranty kon vinden en wees die het verzoek van de Oekraïners vervolgens af. thefederalist.com/2017/03/24/new-york-times-contributed-ukraines-bitter-harvest-1930s/ https://www.theguardian.com/world/2003/may/04/russia.usa

is (60)

De Holodomor: Ook Bekend bij de Westerse Regeringen die de Honger-Genocide in de Doofpot Stopten. 

 

Ondanks de censuur die er toegepast werd in het Westen om de Holodomor te ontkennen, stroomden er ook daar spaarzame berichten over wat er in die tijd wérkelijk gaande was in de Oekraïne, binnen. Zo wist de Franse krant, “Le Martin” het volgende mee te delen:

“De systematisch georganiseerde hogersnood heeft als doel de vernietiging van een natie wiens enige misdaad is dat die naar vrijheid streeft”. 

Ook in Washington was men er maar al te goed van op de hoogte van wat er in de Oekraïne plaatshad maar,

“Duranty had eerder tegenover het Amerikaanse ambassadepersoneel in Berlijn toegegeven dat “zijn officiële berichten altijd de officiële mening van de Sovjet-autoriteiten weergaven en niet die van hemzelf”. 

En het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken in die dagen, bracht hier het volgende over naar buiten:

“We willen geen informatie over de Holodomor publiek maken omdat de Sovjet-regering dit zou betreuren en onze relatie met hen hier een negatieve impact op zou hebben”. 

 

Overlevenden Holodomor Later overgeleverd aan de Boslsjewisten. 

 

Nu schijnt het zo te zijn verlopen dat er vele Holodomor-overlevenden waren die er desondanks alles erin waren geslaagd, te vluchten en uiteindelijk het Westen te bereiken. Maar tijdens de “Yalta-Conferentie” werd heimelijk het besluit genomen om die vlak na de oorlog allemaal naar de Sovjet-Unie te expatriëren. En zo kwamen zij dan toch nog in de handen terecht van het wrede en boosaardige Bolsjewistische regime en Josef Stalin terecht. Aldus werden deze overlevenden de eerste maal veraaden daar het verslag van hun omstandigheden in de Oekraïne door het Westen in de doofpot was gestopt, en werden zij voor de tweede maal verraden toen datzélfde Wésten besloten had, hen aan de Bolsjewisten uit te leveren!

is (59)

Abraham Foxman (ADL)

Abraham Foxman & de Anti-Defamafion League tegenover Oekraïnse Regering: “Onze Holocaust is niet Jullie Holocaust”. 

 

We weten nu dat het Bolsjewisme/Communisme vanaf het begin tot het einde een Joodse onderneming is geweest. En in tegenstelling met de “Holocaust” waarin naar verluidt zes mijoen Joden om het leven zouden zijn gekomen, zijn er gedurende het Bolsjewistische tijdperk (en de aantallen verschillen hier eenigszins mee) circa 100 miljoen mensen om het leven gebracht (incusief tijdens de Holodomor.) Voor wie het interessant vinden er hier de 2:23:15 uur durende video over te bekijken, hier is de link: https://www.youtube.com/watch?v=C7M97_b79d0 (“Communist Holocaust 100+ million dead”)  Nu was er een tijd geleden de regering-Yushchenko in Oekraïne aan de macht gekomen. En nu had Abraham Foxman, directeur van de beruchte Joodse organisatie, de Anti-Defamafion League (ADL), het eens goed gedacht, die eens een bezoek te brengen. Eenmaal daar aangekomen en tegenover de Speciale Adviseur van president Yushchenko gezeten te zijn, feliciteerde de big boss van de ADL hem allereerst met het feit dat Yushchenko president geworden was. Maar hij had echter ook nog iets ánders te zeggen; hij deelde de Speciaal Adviseur mee dat er absoluut geen vergelijking mocht worden gemaakt met de “Holocaust” en de Holodomor! Eigenlijk zei hij dit:

“Ónze Holocaust is niet jullie Holocaust”. 

En ondanks dat het Bolsjewisme.Communisme (en dus tevens de Holodomor) een Joodse onderneming was geweest, liet de Speciaal Adviseur zich door Foxman intimideren! https://redice.tv/news/holodomor-remembrance-why-the-past-matters-for-the-future

 

Abraham Foxman & de Anti-Defamation League: Deel van de (Joodse) Illuminatie. 

 

Dat wat officieel naar buiten komt als een organisatie wat overal het anti-Semitisme en alle vormen van racisme zou bestrijden (nl. de Anti-Deafamation League), is eigenlijk niet meer dan een deel van de (Joodse) Illuminati te zijn die het doel voor ogen hebben, eens een wereldregering tot stand te brengen! Het was Willam Cooper, die hier destijds er zijn verhaal over deed waarbij hij ook de geschiedenis van de ADL verhaalt wat terug gaat tot de stichting van de vrijmetselaarsorde, B’nai B’Rith in 1803 waarvan de ADL de lange arm van is en de daarop volgende moord op president Abraham Lincoln. https://www.youtube.com/watch?v=57JGrQ2wJlA (“William Cooper – The Ugly Truth About the Anti-Defamation League  #1 (full length”) Het tweede deel van de speech van William Cooper is hier te vinden: https://www.youtube.com/watch?v=YNic8vddEDo&pbjreload=10 Het is trouwens ook de ADL die erin geslaagd is via vele nevenorganisaties de verschillende anti-Holocaust-ontkenningswetten in verschillende landen (w.o. Duitsland, Frankrijk etc) in te voeren! Inmiddels was die er zoals we gezien hebben, er al wél in geslaagd de Speciaal Adviseur van Yushchenko zódanig te intimideren dat die beslist geen enkel vergelijk zou trekken tussen de “Holocaust” en de door Joden gepleegde Holodomor onder Stalin! Wanneer je dan ook nog eens bedenkt dat er al van 1905 gewag werd gemaakt van een “Holocaust” waaronder zes miljoen Joden in Rusland het slachtoffer zouden zijn van een doelbewust Tsaristisch vernietigingsbeleid.

images (33)

Jeruzalem als “Hoofdstad der Vrede”: Geen Nieuw Idee. 

 

Zoals bekend heeft president Donald Trump enige tijd geleden Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkend. En dit heeft zoals we weten, vervolgens voor de nodige opschudding gezorgd. Maar … hoevelen van ons weten dat hier al ver terug in de geschiedenis over werd nagedacht? The New York Times deelde op 28 augustus 1922 het volgende mee:

“Dr. Solokow Deelt het Zionistische Congres Mee: Jeruzalem Zal Internationale Hoofdstad der Vrede Worden”. 

En de dag daarvoor (27 augustus) had het Jewish Telegraphic Agency het volgende aangekondigd:

“De Volkerenbond is een Joods idee en Jeruzalem zal op een dag de hoofdstad van de wereldvrede worden”, verklaarde Dr. Nahum Solokow, voorzitter van het Uitvoerend Zionistische Comité vandaag tijdens een speciale vergadering van de Zionistische Conferentie. “De” (Volkeren) “Bond heeft onze rechten op ons thuisland erkend”, zo vervolgde Dr. Solokow, “Wij, Joden over de hele wereld, zullen de Bond laten strijden voor de onzen en zullen niet rusten voordat de ultieme overwinning is bereikt”. 

En,

“Tijdens de vergadering was besloten felicitatieboodschappen te sturen naar Max Nordau, een van de eerste volgelingen van Herzl, de Earl van Balfour en Baron Ed de Rothschild waarvan de laatstgenoemde de stichter van de eerste Joodse kolonie in Palestina was”. (“The First Holocaust. Jewish Fund Raising Campaigns With Holocaust Claims During And After Word War I” by Don Heddesheimer (These & Dissertations Press) april 2005 (2e editie) blz. 84)  

En hieruit blijkt dan dat de Volkerenbond (voorloper van de Verenigde Naties) door machtige Joden in het leven geroepen was om voor de belangen van de Joden te strijden!

 

 

De Bolsjewistische Revolutie: Rusland 1917. 

 

En de genoemde gebeurtenissen waarvan Heddesheimer gewag maakte, vonden plaats zowel tijdens als ná WW I en nadat de Revolutie in Rusland in oktober 1917 plaats had gehad. Hierover vermeldde Jac. P. van Term o.a. het volgende:

“Dat er onder de Joden waren, die in de Russische Revolutie het begin der wereldheerschappij van hun ras zagen, bewijst het volgende: In den nacht van 9 December 1919 had aan de Etshlandsche grens een treffen tussen bolsjewistische en Esthlandsche strijdkrachten plaats waarbij een majoor van het 11de regiment Russiche tirailleurs sneuvelde. Uit de op hem gevonden papieren bleek dat hij Sunder heette en sectiechef was van de Alliance Israelité Universelle. In zijn portefeuille vond men een rondschrijven van het te Petrograd gevestigde afdeelingsbestuur, in het Jiddisj gesteld; het droeg de aanduiding “Geheim” en ving alsdus aan: 

“Zonen van Israël! Het uur onzer eindoverwinning nadert. Wij staan aan het begin onzer wereldheerschappij. Hetgeen wij ons vroeger slechts als een droom konden voorstellen, wordt nu werkelijkheid. Tot voor kort nog zwak en hulpeloos, verheffen wij thans onze hoofden, dankzij de algemeene revolutie”. 

En verderop lezen we:

“Zonder overdrijving kan gezegd worden, dat de groote Russisch sociale omwenteling inderdaad door de handen der Joden volbracht is. Wij kunnen gerust zijn, zoolang het opperbevel over het Roode Leger in handen van kameraad Trotzky ligt. Wel dienen geen Joden in de gelederen van het Roode Leger als soldaten, maar in de comité’s en Sovjet-organisaties, en als commissarissen, leiden de Joden dapper de massa’s van het Russische proletariaat ter zegepraal. Niet zonder reden verwerven de Joden bij de verkiezingen voor alle Sovjet-instellingen de overweldigende meerderheid. … Het symbool van het Jodendom … is ook het symbool van het Russische proletariaat geworden, zooals reeds de de aanvaarding van de roode vijfpuntige ster bewijst, die, zooals bekend is, reeds in vroeger tijden het symbool van Zionisme en Jodendom was. Onder dit teeken komt de zegepraal, onder dit teeken komt de dood der uitzuigers-boureoise, … De tranen die het Jodendom vergoten heeft, zullen door haar met bloeddroppelen weer moeten worden uitgezweet.” (een zekere “Cohen” in “The Communist”, april 1919)

De Rode vijfpuntige ster, de pentakel, nu niet bepaald een bijbels symbool daar het eerder binnen het satanisme een grote rol speelt…En in datzelfde jaar wist de “Jewish Chronicle” te Londen het volgende mee te delen:

“Van groote betekenis is het feit van het Bolsjewisme zelf, het feit dat zoovele Joden bolsjewisten zijn, het feit dat de idealen van het Bolsjewisme op vele punten met de hoogste idealen van het Jodendom overeenstemmen”. 

is (62)

De Amerikaans-Joodse krant, de American Hebrew, deelde op 10 september 1920 dit mee:

“Wat Joodsch idealisme en Joodsche ontevredenheid zoo machtig in Rusland mede volbracht hebben, dat beoogen dezelfde eigenschappen van Joodschen geest ook in andere landen te bewerkstelligen”. 

En het zal intussen voor sommigen nog een geheim zijn dat de eerste rode dictator van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin, op 6 maart 1920 tijdens een speech het volgende verkondigde:

“Zo spoedig als we sterk genoeg zijn het kapitalisme volledig omver te werpen, zullen we hen” (de “kapitalische West-Europese landen) “onmiddelijk naar de keel grijpen. De overwinning van de Communistische Revolutie in alle landen is onvermijdelijk. In de niet al te verre toekomst zal de overwining verzekerd zijn!” (“Stalin’s War of Extermination 1941-1945. PLanning, Realization and Documentation” by Joachim Hoffmann (Theses & Dissertaions Press) 2001. blz. 26)

Het was dan ook het doel om het Communisme nu Rusland hieraan bezweken was, dit hierna over de gehele wereld te verspreiden.

Jac. P. van Term vervolgt dan met het volgende:

“Achter de schijnbare wanorde staat een plan, en uit de ineenstorting zal orde worden geschapen. Het zal geen Utopia zijn maar eene regeering, zoo goed als als de ongetwijfeld hoogbegaafde en practische idealisten, die Rusland bouwen, bereiken kunnen met het uiteraard onvolkomen menschenmateriaal waarmee zij moeten werken. Een dier leiders is Leon Trotzky; – moeten wij ons over hem schamen?”

Dan beschreef Van Term Leon Trotsky en waar hij destijds lid van was:

“Leon Trotzky heet eigenljk Levy Bronstein; hij was in Zwitserlnd lid van de loge “Art et Travail” en maakte tevens deel uit van den sterk judaïseerenden Memphis- en Mizraïm-ritus, alsmede van de zuiver Joodsche loge der B’nai B’rith. Lenin was eveneens lid van de loge “Art et Travail”. Als niet-Jood* kon hij geen deel uitmaken van de Joodsche Vrijmetselarij; maar hij judaïseerde zozeer, dat hij met een Joodschen vrouw was gehuwd en zijn kinderen Jiddisj spraken. Hem koos het Bolsjewisme uit als nominaal leider i  het meerendeel Christelijk Rusland, om door de aanstelling van een Joodschen leider niet al te groote ras-tegenstellingen te ontketenen”. 

Voor degenen die de moeite hebben genomen (of dit zullen gaan doen) de toespraak van William Cooper op de aangegeven video beluisterd te hebben dan wel gaan te beluisteren, zal het duidelijk zijn dan wel worden, dat de “zuiver Joodsche loge der B’nai B’rith” waar ook Van Term het over had, samen mét de later daaruit voortkomende ADL, een deel was van de (Joodse) Illuminati. (Al de citaten van Jac. P. van Term zijn terug te vinden in zijn boek, “Driehoek, Delta en Davidsschild. Studiën over algemeene en joodsche vrijmetselarij” (N.V. Paul Brand’s Uitgeversbedrijf Hilversum) 1931, blz. 227-229. Vladimir Lenin, Leon Trotsky en vele andere Joden waren dan ook hoge Vrijmetselaars. 

(Achteraf had ook Lenin zelf Joodse wortels, maar dat was in die tijd nog niet bekend)

 

George W. Bush Sr. vs de ADL: een Zeldzame Vorm van Verzet. 

 

Voor degenen die enigszins bekend zijn met wat er achter de schermen van de Amerikaanse politiek gaande is als het op de Amerikaanse presidentsverkiezingen aankomt, is het inmiddels duidelijk dat geen enkele politicus het hoogste ambt van president in Amerika zal bereiken als die niet (of niet zo fanatiek) aan de eisen van de Amerkaan-Joodse Lobby voldoet. En één van die eisen (wellicht de belangrijkste) is, dat die toch voorál de Israëlische belangen boven die van de Verenigde Staten moet stellen. En het is toch zeker Donald Trump, die dit imiddels goed begrepen had; al tijdens de presidentsverkiezingen in 2916 had hij al beloofd dat hij president zou worden zoals al vaker gezegd, Jeruzalem als hoofdstad van Israël zou erkennen. En zo is het ook gegaan. Nu was in het verleden ook de nu voormalige president, George W. Bush Sr., een van die fervente voorstanders van Israël. En hij was dan ook degene die begin jaren ’90 met de aanval op Iraq begon, waarna dit land later door diens zoon, George W Bush Jr. veel later op 2o maart 2003 zou worden binnengevallen en bezet. Nu is het zo, dat elke Amerikaanse president in het verleden de zware druk van de Joodse Lobby in Amerika heeft ervaren; die kon nl. niets anders doen dan dát wat slechts Israël en de Lobby ten goede kwam als het hiermee op aankwam. Maar heel soms krijgt ook weleens (hoewel dit niet vaak gebeurt) een president genoeg van de zware pressie die de Lobby als een soort van “Zwaard van Damocles” boven zijn hoofd heeft hangen, meer dan genoeg. En dit overkwam nu Bush Sr. Wat was er nu precies aan de hand? In 1992 bleek het dat de ADL bepaalde problemen had gekregen. En dat ging zo: in dat jaar hadden insiders aan het tijdschrift, “The Spotlight” (wat later tenonder gegaan is vanwege de intimidatiepraktijken van de Joodse Lobby in Amerika maar waaruit later de “American Free Press” voortgekomen is en wat er nu nóg is-TN) , meegedeeld dat afdelingen van de ADL zowel in Los Angeles als San Fransisco binnengevallen waren door het politiedepartement van San Francisco en de FBI. De opdracht daartoe was gegeven vanuit de hoogste regionen van de Amerikaanse regering. En er waren sterke en hardnekkige aanwijzingen dat het niet minder dan Bush Sr. was die hier de opdracht toe had gegeven. Waarom had die hier nu toe besloten? Wel, de ADL had nl. van Bush Sr. verwacht dat die weer eens leningen zou verstrekken aan Israël. En deze eis ging -uiteraard- weer gepaard met de nodige pressie. En het was dát wat Bush Sr. nu teveel werd; had die al toegegeven aande druk van de Lobby en Israël om Iraq aan te vallen, nu wilde de Lobby ook nog eens een fikse lening voor Israël. En dus besloot Bush Sr. nu eens flink zijn  hakken in het zand te zetten: géén lening voor Israël ditmaal! Voor de ADL moet het zijn geweest alsof die plotseling een flinke koude douche (niet te verwarren met de “Koude Douche” (of “Warme Douche”) die elke week tijdens het wekelijkse programma, “RADAR” wordt uitgereikt), over zich heen kreeg; al die tijd hadden de opeenvolgende Amerikaanse presidenten toegegeven aan de pressie van de ADL en nu was er plotseling een die dit pertinent níet wilde doen!

Een andere reden dat Bush Sr. besloten had tegen de ADL in het geweer te komen, was dat hij iets meer dan een maand daarvoor zijn  herverkiezing als president verloren had en dat de eer nu was gegaan naar Bill Clinton die ná hem president zou worden. En het was ook hier de ADL die dit op haar geweten had. En zo besloot de ADL dátgene te gaan doen wat de Israëlische Mossad (samen met de CIA eerder bij John F. Kennedy op 22 november 1963 had gedaan: Bush Sr. moest het veld ruimen en wel door hem uit de wég te ruimen! Dit plan werd echter vroegtijdig ontdekt dankzij naar verluidt beweringen die een voormalige Mossad-agent, Victor Ostrovsky hierover had gedaan en dit was  samen met de overige genoemde redenen dat Bush Jr. tot actie overging.

Maar na de invallen en tijdens het daaropvolgende onderzoek naar de ADL, werd nog iets ánders duidelijk: de ADL was al sinds jaren bezig geweest met het bespioneren van talloze Amerikaanse burgers! En de zaak werd er voor de ADL beslist niet beter op nadat de spionagepraktijken uiteindelijk landelijke bekendheid kregen door de publicaties ervan in verschillende Amerikaanse kranten. Zo publiceerde de “San Francisco Examiner” er destijds een artikel over wat door andere kranten werd overgenomen. Daarop werd de pers te San Francisco het doelwit van de ADL Alsof het voor de ADL al niet erg genoeg was, kwam ook de columnist, Lars-Erik Nelson, met een column waarin hij de spionagetactieken van de organisatie aan de kaak stelde en wat eveneens door verschillende kranten werd overgenomen.

 

The Spotlight & de Liberty Lobby. 

 

Het waren echter The Spotlight en de Libertylobby, die de hele spionagezaak en alles wat eromheen hing, het eerst naar buiten hadden gebracht waarna dit door anderen voortgezet werd. En die werden dan vnl. het doelwit van de “wraak des toorns” van de ADL. Vervolgens begon die een massale lastercampagne tegen beide groepen. En hier speelde een zekere Roy Bullock, een sinistere rol in; die was nl. een van de “agenten” van de ADL. Nadat ook hij was gearresteerd, gaf hij onder verhoor door de FBI toe dat hij al die tijd een agent van de ADL was geweest. Maar nadat George W. Bush Sr. eenmaal vertrokken was en Bill Clinton het roer had overgenomen, maakte de FBI een draai van 180 graden en weigerde nog aan het strafonderzoek naar de ADL mee te werken. Op 19 januari 1994, wees de onafhankelijke journalist, Jane Hunter, er in haar column in “The San Francisco Bay Guardian”, erop dat de FBI weliswaar een onderzoek naar de politiespion, Tom Gerard, begonnen was maar dat die hem nu weigerde te vervolgen. En dat was ook niet zo vreemd daar de Clinton-regering die er nu aan de macht was, ervoor zorgde dat er van een strafzaak tegen de ADL niets terecht zou komen. En zo kon de ADL later dan ook beweren dat het uit dit juridisch gevecht als “overwinnaar” tevoorschijn zou zijn gekomen! (zie voor deze en overige gegevens over deze zaak, “The Judas Goates. The shocking story of the infiltration and subvertion of the American nationalist movement”, by Michael Collins Piper (American Free Press) 2006, blz. 128-142)

is (63)

De Huiveringwekkende Macht van de Joodse Lobby over het Amerikaans Congres. 

 

Het was ooit eens de voormalige Amerikaanse Senator, James Abowrezk, die eens verteld had hoe de sfeer er in het Amerikaanse Congres onder de zware druk van de Joodse Lobby was:

“Ik kan u uit persoonlijke ervaring vertellen dat de steun van het Congres hoofdzakelijk is gebaseerd op politieke vrees – vrees voor een nederlaag van iedereen, die niet wil wat Israël gedaan wil krijgen. Ik kan u eveneens vertellen dat er maar zeer weinig leden van het Congres zijn – althans toen ik er werkzaam was- die enige genegenheid voor Israël en haar Lobby koesteren. Wat zij ervoor hebben, is minachting maar dit wordt verwegen uit vrees dat men ontdekt wordt. Ik heb teveel achterkamergesprekken gehoord waarbij leden van de Senaat hun bittere gevoelens uitten hoe er met hen teveel wordt gesold door de Lobby om ánders te kunnen denken. Onder vier ogen hoort men de afkeer van Israël en de tacktieken van de Joodse Lobby, maar niemand van hen is bereid zich het risico van de vijandschap van de Lobby op de hals te halen door hun gevoelens publiek te uiten. De enige uitzondering zijn de Joodse leden waarvan ik geloof dat zij eerlijk zijn in hun inspanningen Amerikaans geld naar Israël te laten stromen. Maar die minderheid bepaalt het Amerikaans Buitenlands Beleid niet.” 

Het Amerikaanse Israël-beleid is dus niet zozeer op wederzijds vertrouwen alswél op vrees en angst voor de Joodse Lobby gebaseerd! Naar buiten toe, zijn de Amerikaanse politici, de Joodse Lobby en de staat Israël elkaars grootste vrienden. Achter de schermen blijkt het echter een geheel ándere zaak te zijn! Maar de verklaring van James Abowzrek toont aan welk een huiveringwekkende macht de Joodse Lobby over het Amerikaans Congres heeft! En daar het al zo erg is. behoeft het geen betoog dat de Israëlische misdaden in Gaza er nooit als zodanig aan de kaak zullen worden gesteld!

Anti_Semitism_by_Latuff2

“…Omdat Zij Bevreesd Waren voor de Joden”. 

 

Even terzijde, dát de Joden al in Nieuw-Testamentische tijden zoveel macht en invloed hadden in Israël, blijkt wel uit het bijbelse verslag van “De genezing van de blindgeborene”. (Johannes 9) Een van de vele wonderen die Jezus er deed, was dat hij een (niet nader bekende) blindgeboren man genas. De buren van de man die zij altijd als blind hadden gekend, zijn verbijsterd. Hoe kon hij nu plotseling zien? Na hem voor de Farizeeën te hebben gebracht, vroegen die hem hoe hij weer kon zien. De man legde hen uit dat het Jezus was geweest. De Joden geloofden niet dat de man genezen was en lieten zijn ouders daarom voor de Farizeeën komen. Nadat die het paar gevraagd hadden hoe hun zoon weer kon zien, zeiden die dat zij het hem zelf maar weer moesten vragen daar hii er de leeftijd ervoor had. Verzen 1-21) Maar,

“Dit zeiden zijn ouders omdat zij bevreesd waren voor de Joden; want de Joden waren al overeengekomen dat, als iemand zou belijden dat Hij de Christus was, hij uit de synagoge zou worden geworpen. Darom zeiden zijn ouders: Hij is volwassen; vraag het hemzelf”. (verzen 22-23)

De Joden (of beter, de Judeeërs) vormden samen met de Farizeeën aan de top, zo ’n beetje de elite van de Israëlische samenleving in die tijd. En zij bepaalden nu voor al die overige Israëlische stammen wat goed was of niet. Zo had de elite inmiddels besloten dat Jezus de Messias niet kón zijn en de Israëlieten moesten zich met dit beleid conformeren. Vandaar de vrees van de ouders voor het Joodse Sanhedrin der Farizeeërs! Ook in Johannes 7:12-13 lezen we dat er velen waren, die bevreesd waren voor de Joden:

“En er was veel gemompel over Hem onder de menigten. Sommigen zeiden: Hij is goed; en anderen zeiden: Nee, maar Hij misleidt de mensen. Toch sprak niemand openlijk over Hem, uit vrees voor de Joden”. 

En in Johannes 20:19-20 lezen we dat de discipelen totdat de opgestane Jezus in hun midden zou verschijnen, bevreesd waren voor de Joden:

“Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen”. 

En vanaf die tijd tot aan die van de huidige tijd in het Amerikaanse Congres en de overheid waar de Joden het voor het zeggen hebben, is er kennelijk weinig veranderd; men is ook nu nog bevreesd voor de Joden.

is (64)

Gaza & de West-Oever. 

 

Over Gaza en de West-Oever ofwel de bezette gebieden (en niet de “bewtiste gebieden” zoals zij die een fanatieke voorliefde voor Israël hebben ons graag willen laten geloven!) hebben we het al vaker gehad; nadat de Joodse Bolsjewisten op grote schaal huis hadden gehouden, begonnen die hiermee later in Palestina op kleine schaal. En we weten het; we waren nu we eindelijk er de verschillende waarheden over weten, vanaf het begin aan onophoudelijk over voorgelogen. En het waren vnl. Joden, die hier met hun vele leugens over kwamen:

Palestina was vóórdat de Zionistische Joden er zouden komen, een onbewoonde en onherbergzaam land. 

Niet waar! Palestina had al eeuwen een goedgedijende en bloeiende Palestijnse gemeenschap gehad; het waren de Joodse Bolsjewisten, die er destijds o. l. v. David Ben-Gurion, er 750.000 Palestijnen op moderne Sovjet-wijze letterlijk wéggezuiverd hadden! 

Vóórdat de Arabische leiders van de landen rondom het kersverse Israël besloten dit land binnen te vallen, hadden die er de Palestijnse Arabieren de opdracht gegeven, het land voor korte tijd vrijwillig te verlaten om na de Arabische overwinnig weer terug te keren, waren het echter de Arabische legers die er de nederlaag leden. En zo waren er de Palestijnen slechter af dan daarvoor daar die toen in armzalige VN-vluchtelingenkampen terechtkwamen dankzij die Arabische leiders. Niet waar! (zie boven)

Nochtans moeten we ook nú nog via de liegende media (hier zijn dat o.a. de NOS (het NOS-Journaal o. a.) de misselijkmakende leugen aanhoren dat de Palestijnen dénken dat het land van hen is, waardoor deze nieuwsdienst ons tracht duidelijk te maken dat wat de Palestijnen hierover te zeggen hebben, nog niet zo hoeft te zijn. De wáre feiten (die we uiteraard nooit te horen krijgen via het NOS Journaal, “uit vrees voor de Joden”), wijzen echter ánders uit! Hierboven, op de foto, zien we hoe een Palestijnse vrouw door arrogante Joden op spottende wijze toegejubeld en vernederd wordt. Zij wordt hier vernederd in haar eigen land waarvan haar ouders dit ooit eens bewoonden maar die destijds door Zionistische arrogante en hoogmoedige Joden werden wéggedreven! Hebben we iets dergelijks ooit eens via de (Nederlandse) media gezien? Die vraag zal kennelijk niet te hoeven beantwoord! (Nee dus!)

 

Dirk van Genderen & de Joodse Verzinsels. 

 

En het is dan ook onvermijdelijk dat we hier weer eens aandacht besteden aan iemand die toch onder de hand  geleidelijk aan een soort van “kind aan huis” aan het worden is; we hebben het dan over onze eigen Dirk van Genderen. Allereerst dit: hébben we soms iets tegen Van Genderen dat we het hier zo regelmatig over hem hebben? Beslist niet! Maar dát we hier regelmatig aandacht aan hem schenken, is het feit dat hij de vele leugens die aanvankelijk door Joodse organisaties aan ons verkocht hadden, letterlijk heeft overgenomen en die hij op zijn  site nu in zekere zin als een soort van bijbelse waarheden verkondigd! En hetwordt dan ook eens tijd dat die daarmee eens zal stoppen! Enkele leugens van Van Genderen: “Wie Joden minacht, vervloekt hen al” naar aanleiding van Genesis 12:3. Ieder die op enigerlei wijze minachtend op Joden neerkijkt, “vervloekt”en al en daar hangt volgens de christenzionistische ideologie een zware, te betalen prijs aan vast; de toorn des Heeren zal zich dan vroeg of laat laten gevoelen. Vertel dat maar tegen die Palestijnse die zoals gezegd door arrogante en hoogmoedige Joden wordt gekleineerd en vernederd! Hier zijn het Joden, die een Palestijnse met grote minachting behandelen! En zij is beslist geen uitzondering! En mócht zij al geen Christen zijn (en misschien weinig van het bijbelse Christendom afweten), als zij die christenzionistische leugens zou horen, dan zal zij wel een flinke hekel aan en afkeer van het bijbelse Evangelie gaan krijgen! Tweede grove leugen van Van Genderen: “Leugens van de Palestijnen”. Hij beweert dat het de Palestijnen zouden zijn, die ons wat het ontstaan van het Israëlisch-Palestijnse conflict, altijd zouden hebben voorgelogen:

“De Arabische landen riepen de Arabieren in Israël op het land te verlaten. Zodra zij de overwinning over Israël zouden hebben behaald, zouden ze weer terug kunnen keren. Maar ze verloren de strijd, zodat het vluchtelingenprobleem dat ze zelf hadden gecreéerd, tot op de dag van vandaag voortduurt.” 

Het is hier dat dat het ronduit demonische en satanische karakter van de christenzionistische leer openbaar wordt! Het zijn de Arabieren, die het “vluchtelingenprobleem” zouden hebben veroorzaakt terwijl wij nu onder de hand wel weten dat het het monster van een man, de Bolsjewistische Jood, Ben-Gurion, samen met zijn Joods-Bolsjewistische mede-terroristen was, die de énige oorzaak van dit vluchtelingeprobleem waren! Deze feiten zijn open en bloot te zien in “De Etnische Zuivering van Palestina” van de eerlijke en oprechte Joodse historicus, Ilan Pappe! Liegen, liegen en nóg eens liegen; het houdt maar niet op. Joodse organisaties beginnen ermee, fanatieke christenzionisten zoals (maar niet beperkt tot) Van Genderen, nemen die klakkeloos en zónder die ook maar aan de Bijbel te toetsen, over. En vandaag de dag zijn zowel vele kerken hier als in het buitenland (vnl. Amerika)  besmet met dit “zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën”, waar Jezus niet slechts Zijn discipelen maar tevens ook óns, voor waarschuwde!

 

Dirk van Genderen: Altijd de Waarheid Spreken! 

 

Nu had Dirk van Genderen recent weer eens een artikel op zijn site geplaatst onde de titel, “Spreek altijd de waarheid over de eindtijd!” https://www.dirkvangenderen.nl/2018/06/29/spreek-de-waarheid-over-de-eindtijd/ Het eerste deel van het artikel van Van Genderen heeft de terugkeer van Joden naar Israël in de afgelopen tijd als onderwerp; er zijn er, zo deelt hij ons mee, dat die aantallen die teruggekeerd zijn, overdreven zijn en dat moet niet; we moeten de zaak niet overdrijven want zóveel waren het er ook weer niet. We moeten dus de waarheid hierover spreken. Hetzelfde geldt voor andere onderwerpen die er aan bod komen zoals (goddelijke) genezingen, en vermeende grote aantallen die zich inmidels tot het Christendom bekeerd zouden hebben, maar dat dit er toch niet zoveel hoefden te zijn. En we zijn het er hier volkomen mee eens. Maar … zou het nu ook eens niet goed zijn om er tevens de vele Joodse verzinsels hierbij onder de bijbelse loep te nemen zoals het Israëlisch-Palestijnse conflict wat volgens Van Genderen door de Arabische leiders zou zijn  veroorzaakt, wat echter helemáál zo niet is? Ja, we moeten áltijd de waarheid spreken; ondertussen waren het weer eens de Palestijnen met hun (vermeende) “leugens” die er weer eens van Van Genderen van langs kregen! En de Bolsjewistische daders en massamoordenaars zoals Ben-Gurion, Moshe Dayan, Ariel Sharon (inmiddels enige tijd overleden) Shimon Peres (eveneens overleden) en de huidige premier van Israël, Benjamin Netanyahu met zijn Joodse verzinsels over een “atoombom van Iran” waar de man die al vanaf 1993 met succes rond heeft weten te strooien, komen er altijd weer mee weg! Het zou echter ánders zijn  als ons eens een gebalanceerd beeld over dit nu zo langslepende conflict verkondidg zou worden: De Joden deden dit de Palestijnen aan; de Palestijne deden de Joden op hun  beurt weer dít aan etc. Maar dat gebalanceerd beeld kríjgen we nooit te zien; tot nu toe is het slechts een éénzijdige (en ook doodlopende) weg geweest; de “leugens van de Palestijnen” en de opeenvolgende Israëlische regeringen als onschuldige zondebokken! Ja, we moeten áltijd de waarheid spreken; houdt u uw eigen Joodse verzinsels die u van slechts niet te vertrouwen Joodse bronnen hebt overgenomen maar eens kritisch tegen het bijbelse licht; vertel dan anderen dat ook zíj altijd de waarheid (over wát dan ook), moeten verkondigen!

is (65)

 

Joodse Historicus Ilan Pappe: Belasterd & Beschamperd.

 

Nadat de Joodse historicus, Ilan Pappe, zijn op waarheid berustende bevindingen in zijn genoemde boek openbaar had gemaakt, was het eigenlijk niets anders dan te verwachten, dat hier vroeg of laat ook kritiek op zou komen. Nu is het zo, dat zowat álle boeken (ongeacht, wélke onderwerpen er ook in worden behandeld) aan een (kritische) recensie worden onderworpen. En hier is -uiteraad- niets mis mee; het ene boek krijgt dan soms een negatieve recensie en het andere een positieve recensie. En dit is al voor lange tijden zo. En nogmaals, dit is nu eenmaal gewoon zo. Het wordt echter ánders als er literatuurcritici zijn, die slechts een recensie op een bepaald boek geven, uitsluitend om er de auteur van te belasteren en te beschampen. En het is nu net dit, wat Ilan Pappe overkomen was. Een van de andere Joodse historici die het een en ander over het ontstaan van het Israëlisch-Palestijnse conflict geschreven heeft, is o.a. Benny Morris. Die had nadat hij kennis had genomen van het genoemde boek van Pappe, deze moedige Joodse historicus keihard aangevallen door te ontkennen dat de Joden in 1948 er destijds een doelbewust genocidebeleid op na zouden hebben gehouden. Op deze wijze trachte Morris Pappe in diskrediet te brengen. Maar later bleek het Morris zélf te zijn, die er ongelooflijk naast had gezeten. Tijdens een interview wat het “Foreign Policy Journal” van Pappe afgenomen had, wist de Joodse historicus zich goed tegen de valse aantijgingen van Morris te weren. https:www.foreignpolicyjournal.com/2016/11/14/benny-morris-untenable-denial-of-the-ethnic-cleansing-of-palestine/

 

Een Andere Joodse Leugenaar: Elan Journo en Zijn Boek, “What Justice Demands”. 

 

Op 12 juni jl. waren we weer eens getuige van een ánder boek wat op die datum werd gepubliceerd; het is het boek, “What Justice Demands” van de Joodse auteur, Elan Journo. In de recente recensie over dit boek wordt ons meegedeeld dat Elan schrijft dat de censuur in het Midden-Oosten er de mode is, terwijl Israël de “intellectuele vrijheid beshermt”. Er is in Israël echter tevens een “Commissie Filmcensuur” en er ook een “militaire censuur” is, die “…werkzaam is onder de Israëlische inlichtingen is om te controleren wat voor informatie er uit de Palestijnse bezette gebieden komt”, wat door Journo in tegenstelling met de censuur in Arabische landen, tot een voetnoot in zijn boek is teruggebracht. Voor dit en meer: http://www.foreignpolicyjournal.com/2018/06/14/the-new-book-what-justice-demands-by-elan-journo-is-a-zionist-hoax/ En zo hebben we hier de zoveelste, meest recente liegende Joodse bron. En het zijn nu deze Joodse bronnen die altijd weer in goede aarde vallen bij hén die een vreselijke hekel aan de wáre feiten rondom Israël en de Palestijnen blijken te hebben! Liegen, liegen, het stopt maar niet.

is (66)

 

“Quos Jupiter Perdere Vult , Prius Dementat”. 

 

We zullen het hier nu bij laten en besluiten met Jac. P. van Term, die in zijn genoemde boek op blz. 230 het volgende schreef:

“Quos Jupiter Perdere Vult, Prius Dementat”. 

Ofwel (zoals hij dat vertaalde):

“Wien de goden verderven willen, benemen zij eerst het zicht”. 

En we denken dat dit een goede vertaling is in deze dat de christenzionisten die liever in de vele leugens van de “Joodse goden”  geloven, die hen echter eerst het zicht op de bijbelse waarheid ontnomen hebben. Zowel ons als hen is tot nu toe altijd de “secret history” ofwel de verborgen geschiedenis onthouden. Het is dan ook niet voor niets dat áls er ergens door een waarheidszoeker een stuk verborgen geschiedenis aan het licht wordt gebracht, men binnen zowel de kerken als de mainstream media en pers met termen als “Complotdenker” en “anti-Semiet” (of woorden van gelijke strekking) begint te zwaaien. Om die reden moeten die dan ook een besluit nemen; zullen zij ondanks alles tóch geneigd zijn om als zij eenmaal op een kruispunt waarvan de wijzer naar de ene kant verwijst met “leugen” en de andere kant naar “waarheid” verwijst, tóch de weg der waarheid te kiezen waar het de verborgen geschiedenis aangaat? Het zijn immers zíj, die hier een besluit zullen moeten nemen. Als zij eenmaal het goede besluit nemen om de weg der waarheid te volgen (ongeacht wáár die hen ook leiden mag), zullen ook zíj van hun geestelijke blindheid genezen worden! En we zien geen andere mogelijkheid dan dat het de beste manier om hier te eindigen, dit met de woorden van Hém, Die Dé Weg der Waarheid is, Christus Jezus, de Heere, te doen:

“Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden; en er is niets geheim wat niet bekend zal worden en in de openbaarheid komen. Let er dan op hoe u luistert; want wie heeft, aan die zal gegeven worden; en wie niet heeft, ook wat hij denkt te hebben, zal van hem afgenomen worden”. (Lukas 8:17-18)

Vertaald betekent dit: Alles wat eens verborgen was, zál ooit eens openbaar worden. En dit heeft dan te maken met de tot dan toe verborgen geschiedenis waarvan nú al delen van openbaar zijn geworden. Het gaat er dan om, goed te luisteren naar wat die nu geopenbaarde geschiedenis ons te zeggen heeft. Zij die al over een deel van deze geschiedenis beschikken, zullen na vérder onderzoek, méér aan verborgen geschiedenis verkrijgen. Aldus zal aan hem die al heeft, méér gegeven worden. Hij echter, die meende dat hij de waarheid dacht te beschikken door die bronnen te raadplegen die slechts leugens verkondigd hadden en hij die geen kritisch onderzoek waardig achtte, van hém zal hen die echter worden ontnomen daar de waarheid die hij (in pacht) dacht te hebben, dan ook als leugens ontmaskerd zullen worden.  

is (56)

 

 

Ton Nuiten – Zaterdag 7 Juli 2018.

Het Geheimenis Babylon: de Katholieke Kerk, of … Jeruzalem? Keizer Hadrianus & de Talmud; de Dodelijk Gewonde Kop van één der Koppen van het Beest en de Genezing van deze Wond; de Mysterieuze “Vrouw op het Beest”; het Komdende Oordeel over Babylon; de Komende Valse Revival; Joodse Valse Messiassen & Nawoord.

Over de zgn “Hoer van Babylon”, zijn in het verleden vele boeken en artikelen geschreven. En in al deze publicaties wordt een ding duidelijk: het is de Katholieke Kerk, die aan deze beschrijving voldoet. Een van deze beschrijvingen is, dat Rome (verblijfplaats van het Vaticaan), gesticht is op zeven bergen. Daarnaast is het de Katholieke Kerk, die de Christenen zo vaak vervolgd had. Het begin hiervan was, nadat Maarten Luther, de vermaarde hervormer die in zijn tijd de Reformatie op gang had gebracht, ervoor zou zorgen dat de Bijbel voortaan ook voor de gewone Christenen beschikbaar zou worden gesteld. En op 31 oktober 1517 (in 2017 500 jaar geleden), sloeg Luther zijn bekende 95 Stellingen aan de poort van de Kapel te Wittenberg, om zo protest aan te tekenen tegen o.a. de aflaat waarmee in die tijd de Christenen misleid werden doordat de kerk hen had laten geloven dat door een aflaat te kopen, hun zonden die zij dan nog in een bepaald tijdsbestek in de naaste toekomst mochten begaan, hen dan al van tevoren vergeven zouden zijn. Prompt daarop, begon de Katholiekek Kerk met de vervolging van Luther en die Christenen die zich van de misstanden binnen de kerk hadden laten overtuigen. Aldus openbaarde de Kahtolieke Kerk zich als de “Grote Hoer van Babylon”. Maar de naam alleen al, maakte tevens duidelijk dat de kerk inmiddels vele van de oud-Babylonische religieuze praktijken van het oude Babylon had overgenomen. Hier is een video waarin duidelijk wordt gemaakt dat het de Rooms-Katholieke Kerk is, wat eens het Babylon van de eindtijd zal zijn: https://www.youtube.com/watch?v=oUFhGQ4Do9s (“A Woman Rides the Beast – official version of the Berean Call”)

 

Het Babylon van de Eindtijd: Rome of … Jeruzalem? 

 

Uit de hierboven aangegeven video blijkt dat de Rooms-Katholieke Kerk een grote rol zal spelen als het Babylon van de eindtijd. Maar er is meer; wat nu niet zo algemeen bekend is, is dat ook Jeruzalem een grote rol zal spelen in het einde der tijden, een grotere rol dan dat de Katholieke Kerk zal spelen. En om die reden zullen we naar de Bijbel gaan. We zullen allereerst naar Openbaring 13 gaan. Johannes wordt daar een visioen getoond van een vreemd en vreselijk uitziend beest met zeven koppen en tien horens. (verzen 1-2) Nu zullen we het derde vers citeren:

“En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna”. 

Wat is nu de historische achtergrond van de symbolische beschrijving van dit ten dode toe verwonde hoofd maar wat veel later weer genas? Daarvoor moeten we terug de geschiedenis in; het is voor hen die de geschiedenis van Israël een beetje kennen, duidelijk dat het de Romeinse krijgsheer, Titus, was, die met zijn legioenen Jeruzalem en de tempel in 70 AD verwoestte. In 135 AD, kreeg de daaropvolgende Romeinse keizer, Hadrianus, te maken met een grote opstand onder de Joden. Elizabeth Dilling, had hier het volgende over te zeggen:

“Hadrianus was van 117 AD tot zijn dood 138 AD keizer van het Romeinse wereldrijk. In 132 begonnen de Joden met een opstand en voerden voor vier jaar een bloedige oorlog gedurende zijn anderszins vredige bestuur. De reden voor deze Farizeïsche opstand wordt verteld door Rodkinson (M. Levi Frumkin) in zijn Geschiedenis van de Talmud, onderdeel van de Engelse vertaling van de Talmud (1903 Boston): “Een van de grote oorzaken van de grote opstand tegen de Romeinen in die tijd, was het verbod op de studie van de Torah (Talmud) door de Romeinse regering. Zij rebelleerden hierbij geleid door” (Simon) “Bar Kochba. Rabbijn Aqiba” (Akiba) “was de eerste die zijn aanhanger werd en reisde van stad tot stad om er de Israëlieten aan te zetten te rebelleren. Het was daarom dan ook niet verrassend dat Hadrianus niet slechts tevreden was met de dood van de wijzen der Talmud maar eveneens de bedoeling had, de Talmud zelf te vernietigen. Hij bepaalde dat als een der oude rabbijnen een jonge rabbijn zou kwalificeren, beiden dan ter dood gebracht moesten worden daar hij geloofde dat met de dood van de oudere generatie de Talmud vergeten zou zijn, Israël zich met de naties zou assimileren en haar herinnering uitgewist zou zijn; daar hij zeer goed wist dat zolang de Talmud bestond, er weining hoop was opde assimilatie van de Joden met andere naties. Dit decreet werd echter niet uitgevoerd; de inspanningen van Hadrianus hadden geen succes. Hij zag dat de Talmud er nog altijd was, waardoor Israël als een nationaal en religieus geheel steviger dan ooit gevestigd werd. De Talmud kreeg haar voormalige invloed en macht weer terug. En de pupil van een der rabbijnen, “Rabbijn Judah de Nasi” (de “Prins”), werd de samensteller van de Mishna” (ofwel wetten der Talmud”. (Elizabeth Dilling in “The Plot Against Christianity” (Omni Publications), blz. 61)

Elders lezen we dit:

“Na de opstand van 115-117 CE, nam de Romeinse regering verschillende anti-Joodse maatregelen en leek het er op dat de oude natie vernietigd was. Toen keizer Hadrianus in 130 Judea bezocht, gaf hij opdracht tot de constructie van een nieuwe stad om de stad Jeruzalem, die Titus met de grond gelijk had gemaakt te vervangen. Het zou een Romeinse stad moeten zijn met een Romeinse tempel opgedragen aan de Romeinse oppergod, Jupiter. http://www.livius.org/articles/concept/roman-jewish-wars-8/?

Enkele jaren later zou Hadrianus er de rituele besnijdenis verboden hebben, wat uiteindelijk tot de opstand onder Simon Bar Kochba en zijn voornaamste aanhanger, rabbijn Akiva zou hebben geleid. Maar de wáre oorzaak van deze opstand zou de bouw van een Romeinse stad op de ruïnes van Jerzalem zijn geweest waardoor de tombe van koning Salomo dreigde in te storten; dit werd gezien als een Messiaans voorteken:

“Spoedig was geheel Judea in beroering gekomen en overal vertoonden Joden tekenen van opwinding, waren bij elkaar vergaderd en gaven blijk van grote vijandigheid tegen de Romeinen, deels door verborgen deels door openlijke acties; ook vele anderen vanuit andere volken sloten zich bij hen aan uit verlangen naar winst; eigenlijk zou men bijna kunnen zeggen dat de hele wereld hierdoor in beroering gebracht was”. 

“Volgens de christelijke kerkhistoricus Eusebius, beweerde Simon een verlichte persoonlijkheid te zijn die vanuit de hemel tot de Joden was neergedaald”. 

En weer verderop lezen we dat de Joodse Christenen heel ánder over Bar Kochba dachten:

“Niet iedereen was het met de visie van Akiba eens dat Simon de Messias was. De Joodse Christenen weigerden deze claim te accepteren. De christelijke auteur, Justinius de Martelaar, vertelde dat Simon de Christenen gebood, “te worden weggeleid naar een vreselijke straf” tenzij zij ontkenden dat Jezus de Messias was en de Man uit Nazareth zouden vervloeken”. 

Dit maakt weer duidelijk wat we al enige malen hadden gezegd nl. dat de vroege kerk vnl. vervolgd werd door Joden zoals ook het boek Handelingen leert. Verder lezen we dat de strijd tussen de Romeinen en de Joden zeer zwaar en wreed verliep, en een eind verderop lezen we dat Hadrianus er einelijk in geslaagd was, Judea aan zich te onderwerpen:

“Na de Joodse nederlaag trachtte Hadrianus het Judaïsme uit te roeien. De gevangenen werden ieder te Hebron en Gaza verkocht voor de prijs van een paard. Hij stond het de overwonnenen niet toe de Mozaïsche religie te leren en om boekrollen te bezitten. De provincie Judea werd in Palestina omgedoopt ; Jeruzalem werd Aelia Capitolina genoemd”. 

En zo leek het dat Hadrianus met zijn onderneming tegen de Joodse opstand geleid door Simon Bar Kochba (waarvan rabbijn Akiba meende dat die de langbeloofde Messias was), Israël een dodelijke slag had toegebracht; Israël zou nu in der eeuwigheid geen staat meer kunnen vormen. En zo werd op deze wijze die ene kop van het beest “als dodelijk gewond”. Daar Hadrianus zoals we hebben gezien, er achteraf niet in geslaagd was de Talmud teniet te doen en dat daardoor de Joden als een vaste eenheid er later sterker uit zouden komen dan tevoren, zou dit een van de redenen zijn dat de “dodelijke wond” weer eeuwen later genezen zou worden. En genezen deed die ook en wel op 14 mei 1948. En nadat later ook Jerzalem in handen van de Joden viel werd deze profetie in zin geheel vervuld.

 

Openbaring 17: de Vrouw op het Beest. 

 

Ondanks dat wat we hierboven besproken hebben, zijn er nochtans mensen die nog steeds menen dat het slechts de Katholieke Kerk zou zijn, die als de “Vrouw op het Beest” zoals we dit in Openbaring lezen, in aanmerking zou komen. We zullen dit eens samen lezen:

“En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens”. (Openbaring 17:1-7)

Zoals al eerder gezegd, zal ook de Katholieke Kerk een voorname rol in de eindtijd vervullen en tot dusver lijken deze verzen er hier op te wijzen. Maar we zullen echter vérder lezen en dan wordt het interessant:

“Het beest dat u gezien hebt, was, en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging der wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was, en niet is, hoewel het er toch is. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft: de zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit”. (verzen 8-9)

Waar we hier nu op moeten letten, is het volgende: de woorden, “was, en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan”, wijzen er duidelijk op dat deze vrouw en dit “beest”er eens waren, daarna ophielden te bestaan, en wat later weer op zou komen. Zoals we al hebben uitgelegd, had Israël in de dagen van Trajanus een schijnbaar dodelijke slag toegebracht gekregen waarop het leek dat het nu met Israël en Jeruzalem voorgoed gedaan zou zijn; Israël zou hierna nooit weer een staat kunnen worden. Als staat was het nu van het wereldtoneel verdwenen. Maar eeuen later werd Israël op 14 mei 1948 toch weer een staat en later kwam ook Jeruzalem weer in bezit van de Joden. maar daar waar het de Katholieke Kerk aangaat,was dit aanvankelijk het Romeinse Rijk. Dit verdween niet maar maakte later echter een transformatie door, waardoor het zich transformeerde in de Katholieke Kerk. Dus eigenlijk is deze kerk in tegenstelling met Isaël en Jeruzalem er vanaf de stichting van het Romeinse Rijk tot nu toe altijd al geweest; die maakte slechts een transformatie mee en wel in deze dat de oude Caesars pausen werden! Dan krijgen we de woorden, “dat was, en niet is, hoewel het er toch is”. En het is hier dat het een beetje paradoxaal en wat tegenstrijdig lijkt te worden; hoe kan iets er nu níet en er toch tegelijkertijd ook weer wél zijn? Daarvoor moeten we naar wat de apostel, Paulus, ooit eens zei:

“Want het geheheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam”. (2 Thessalonicenzen 2:7)

Wát Paulus hier zei, was dat hoewel Israël en Jeruzalem er als zodanig spoedig niet meer zouden zijn, het geheimenis met betrekking tot Babylon al in zijn tijd onderhuids actief was. In het openbaar zouden Israël en Jeruzalem dus spoedig verdwijnen, onder de oppervlakte was het “geheimenis van de wetteloosheid” om die veel leter weer te doen herrijzen, al actief.

 

De Vrouw op de Zeven Bergen. 

 

Zij die ook nu nog vol zouden willen houden dat het alleen de Katholieke Kerk zou zijn die gesymboliseerd wordt met deze vrouw, zullen erop willen wijzen dat Rome (het hoofdkwartier van de Rooms-Katholieke Kerk) gebouwd is op zeven bergen. Ook dit hoeft niet onjuist te zijn, maar … naar we nu weten, is dat ook Jeruzalem op zeven bergen is gebouwd, en die hebben ook nog ieder een naam: de Olijfberg, Scopus-berg, berg Sion, berg Moria (Tempelberg), Golgotha, berg van Mozes en de Herzl-berg. Dus zeven in getal. Aldus hebben we hier de “Vrouw op de Zeven Bergen”. 

 

De Apostel Petrus: Groeten uit Babylon. 

 

Weer en ander bewijs dat het Jeruzalem is, wat in aanmerking komt als de “grote hoer van Babylon, vinde we in de eerste zendbrief van de apostel, Petrus. Zoals ook Paulus gewoon was, eindigde ook Petrus zijn brieven met een groet aan degenen aan wie hun brieven gerich waren. In 1 Perus 5:13 lezen we het volgende:

“U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Markus mijn zoon”. 

Zover bekend is Petrus zelf nooit in het oude Rome geweest. Het was Paulus die er ooit eens voor de Romeinse keizer terecht zou staan. Maar waar bevond Petrus zich dan toen hij zijn brief met deze begroeting eindigde? In Jeruzalem. Dat was in die tijd een soort van overkoepelende kerk. In Handelingen 8 lezen we de geschiedenis over Simon de tovenaar in Samaria en dat er vele Samaritanen (inclusief Simon zelf) het Evangelie geloofden. Dan lezen we:

“Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het Woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe, en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen”. (verzen 14-15)

Dus blijkt ook hier weer dat het Jeruzalem is, wat destijds het hoofdkwartier van de apostelen was maar wat door de apostelen beschouwd werd als Babylon, en wat zich in de eindtijd eens als het “geheimenis van Babylon” zal openbaren.

 

De Verenigde Staten: het “Nieuwe Babylon”. 

 

Eén van de koningen die nu al lange tijd zijn macht aan het beest gegeven heeft, is Amerika. Amerika ofwel de Verenigde Staten, werd tijdens een interview tussen Texe Marrs en de nu enige tijd geleden overleden Michael Collins Piper, het “Nieuwe Babylon” genoemd. Tijdens dit interview uit 2009, maakte Piper (die hierover destijds een boek over had geschreven, “The New Babylon. Those Who Reign Supreme. A Paronamic Overview of the Historical, Religious And Economic Origins of The New World Order” (American Free Press) Juni 2009), duidelijk dat het de Joodse bankiersdynastie, de Rothschilds zijn, die via talloze instellingen en organisaties enorme macht en invloed in Amerika hadden verkregen en hoe zij die enorme macht nu gebruiken. Hoe dit allemaal in elkaar zit, is hier te beluisteren: remnantradio.org/Archives/audio/TM2009/Texe marrs 4309 – The New Babylon.mp3 En hiermee wordt duidelijk dat we hier nóg een natie hebben die een grote rol zal spelen (hoewel dit dit eigelijk reeds lang doet achter de schermen!) Zoals bekend is, spreekt Amerika altijd zonder uitzondering haar veto uit tegen elke VN-Resolutie waarbij Israël bekritiseerd wordt vanwege haar behandeling van de Palestijnen. En hiermee wordt op verhulde wijze duidelijk dat de Verenigde Staten onafscheidelijk met Israël verbonden zijn; deze twee vormen daarom dan ook als het ware één entiteit! En het hele Amerikaanse Congres bevindt zich (met misschien enkele schaarse uitzonderingen daargelaten) in de macht van de Amerikaans-Joodse lobby. Deze lobby heeft onder de leiding van de Rothschild-dynastie vnl. veel macht over de Amerikaanse economie (en die van de meerderheid van de overige landen der wereld; hieronder meer.)

 

Jeruzalem: Haar Economische Ondergang & Haar Schuld aan het Bloed van de Profeten. 

 

In Openbaring 18 lezen we over de val en ondergang van Babylon. De kooplieden zullen onder degenen zijn, die getuige zullen zijn van de ondergang van Babylon; nadat de stad gevallen is, zal niemand meer hun koopwaar kopen bestaande uit “goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen en scharlaken” enz:

“De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand staan uit vrees voor haar pijniging, en zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest. En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan, en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk? En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest”. (verzen 15-19)

En in het laatste vers van dit hoofdstuk, lezen we er dit:

“En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden”. (vers 24)

Hoewel ook de Katholieke Kerk gedurende haar geschiedenis vele Christenen heeft vervolgd (hierbij valt te denken aan o.a Maarten Luther die meer dan 500 jaar geleden de Reformatie begon), is er in de geschiedenis maar één volk wat haar eigen profeten heeft vervolgd en omgebracht: het volk Israël. En de Heere Jezus zei het destijds enige tijd voordat Hij door de Joden overgeleverd zou worden aan de Romeinen om door hen gekruisigd zou worden:

“Jeruzalem, Jeruzalem, U die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaal heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!” (Mattheüs 23:37-29)

En in het Evangelie naar Lukas sprak Jezus toen Hij Jeruzalem naderde, deze woorden:

“En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. Hij zei: Och, dat u ook nog op deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend”. (Lukas 19:41-44)

En wat dit laatste betreft, hebben we gezien wat keizer Hadrianus gedaan had. Het was hij die, naar men meende, Jeruzalem de “dodelijke wond” had toegebracht, waarmee het met Israël en Jeruzalem voorgoed afgelopen zou zijn. Maar in mei 1948 en later toen Jeruzalem weer in het bezit kwam van de Joden, werd die dodelijke hoofdwond weer genezen.

 

De Derde Engel: God Wreekt het Vergoten bloed van Zijn Profeten & Heiligen. 

 

In Openbaring 16 lezen we over zeven engelen die in de eindtijd de “schalen van de toorn van God” over de aarde uit zullen gieten; over de derde engel met zijn schaal der toorn Gods lezen we het volgende:

“En de derde engel goot zijn schaal uit in  de rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: U bent rechtvaardig, Heere, Die is en Die was en Die zal zijn, dat U dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig”. (verzen 4-7)

Op deze wijze wreekt God het bloed van Zijn heiligen en profeten die door een intussen volkomen goddeloos geworden wereld op instructies vanuit Israël en Jeruzalem werden vervolgd en gedood.

 

Jeruzalem: eens de Symbolische “Vrouw van God”, Later de “Hoer van Babylon”. 

 

Zoals gezegd zag Johannes dat de “hoer van Babylon” bekleed was met “purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels:. Diezelfde “vrouw” zien we ook weer in het bijbelboek Ezechiël waar zij dan de symbolische “vrouw van God” is. (Ezechiël 16) God sprak Jeruzalem door de mond van de profeet aan door haar in herinnering te brengen, hoe Hij haar had gevonden als een weggeworpen en verwaarloosd kind wat echter door Hem werd aangenomen en opgevoed, het verschoond en daarna met olie gezalfd had, en:

“Ik trok u kleurrijke geborduurde kleding aan, schoeide u met zeekoeienhuiden, omwikelde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ik tooide u met sieraden. Ik deed armbanden om uw polsen en een ketting om uw nek. Ook deed Ik een ring door uw neus, oorbellen aan uw oren en zette een sierlijke kroon op uw hoofd. Zo werd u getooid met goud en zilver. Uw kleding was van fijn linnen en zijde, en voorzien van kleurrijk borduurwerk. Meelbloem honing en olie at u. U werd buitengewoon mooi en werd geschikt voor het koningschap. Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt door Mijn glorie die Ik op u gelegd had, spreekt de Heere HEERE”. (verzen 10-14)

Maar in de verzen die daarop volgen, zien we dat het mis gaat; Jeruzalem waarvan de mare zich onder de heidense volken uitgebreid had vanwege haar uitzonderlijke schoonheid, verviel tot geestelijke hoererij door zich te vermengen met de volken die er gruwelijke normen en waarden op nahielden door er o.a hun kleine kinderen aan de Moloch te offeren. (verzen 15-34):

“U nam uw zonen en uw dochters, die u Mij gebaard had en bracht ze als offer voor hen om te eten. Waren uw hoererijen niet genoeg , dat u Mijn kinderen geslacht hebt, ze prijsgegeven hebt, toen u ze voor hen door het vuur liet gaan?” (verzen 20-21)

Om die reden zou God Jeruzalem dan ook oordelen en wel door haar (geestelijke) “minnaars”:

“Daarom hoer, hoor het woord van de HEERE! Zo zegt de Heere HEERE: Omdat u uw brandende begeerte uitgestort hebt en uw schaamte ontbloot werd in uw hoererijen met uw minnaars en met al uw gruwelijke stinkgoden, en om het bloed van uw kinderen dat u hun gegeven hebt, met allen die u gehaat hebt, bijeenbrengen, ja, Ik zal hen van rondom bijeenbrengen  en Ik zal uw schaamte voor hen ontbloten, zodat zij heel uw naaktheid zullen zien. Ik zal u oordelen overeenkomstig de bepalingen voor overspelige vrouwen en vrouwen die bloedvergieten. Ik zal u overgeven aan de bloeddorst van grimmigheid en na-ijver. En Ik zal u in hun hand geven. Zij zullen uw verhoging afbreken, uw hoogten omverwerpen, u uw kleding uittrekken, uw sieraden nemen en u naakt en bloot achterlaten. Daarop zullen zij een menigte tegen u laten opkomen. Zij zullen u met stenen stenigen en u met hun zwaarden doorsteken. Zij zullen uw huizen met vuur verbranden. Voor de ogen van vele vrouwen zullen zij strafgerichten over u voltrekken. Dan zal Ik u laten ophouden een hoer te zijn en u zult ook geen hoerenloon meer geven. Zo zal Ik Mijn grimmigheid op u doen rusten en Mijn na-ijver zal van u wijken. Dan zal Ik tot rust komen en niet meer toornig zijn. Omdat u niet gedacht hebt aan de dagen van uw jeugd en Mij met al deze dingen onzet hebt, zie, daarom zal Ik ook uw weg op uw eigen hoofd doen neerkomen, spreekt de Heere HEERE, zodat u zich met al uw gruweldaden niet meer schandelijk gedragen zult. (verzen 35-43)

God zou, nadat zijn “vrouw”, Israël en Jeruzalem, nadat het voor lange tijd geestelijke hoererij gepleegd zou hebben met haar “minnaars” (de vreemde heidense volken), hen gebruiken om haar te oordelen en te straffen voor al het kwaad wat zij met deze volken gepleegd had. Dit nu, zien we ook weer terug in het boek Openbaring, waar we de verklaring van de tien horens van het beest lezen:

“En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam,maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert  over de koningen van de aarde”. (Openbaring 17:12-18)

Hier zien we ongeveer hetzelfde als wat we gelezen hebben in het boek Ezechiël; in beide gevallen pleegt de “vrouw”, Jeruzalem geestelijk overspel met haar “minnaars” (Ezechiël) en met “de koningen van de aarde”. (Openbaring) In het laatste geval hebben deze koningen eerder hun macht aan het beest (Israël) overgedragen waardoor zij de heersende grootmacht op aarde zal zijn. Daarna echter, zal God het echter in de harten van deze koningen geven dat zij zich uiteindelijk tegen Israël en Jeruzalem zullen keren en hen o.a. met vuur zullen verbranden, iets wat we eerder ook in Ezechiël zagen. In Ezechiël zagen we tevens dat nadat God Jeruzalem via haar “minnaars” geoordeeld zou hebben, Hij dan tot rust zou komen en Zijn toorn van haar zou wijken. En dit geeft aan dat er in die tijd een klein Joods overblijfsel zou zin, wat zich na het oordeel alsnog tot Hem zou bekeren. Zo zal het ook gaan na het oordeel van de “hoer van Babylon” als God Zijn voornemen door de tien koningen eenmaal ten uitvoer zal hebben gebracht.

 

Het Beest & de Tien Koningen vs het Lam en de “Geroepenen, Uitverkorenen en Gelovigen”. 

 

In Openbaring zien we ook dat het beest en de tien koningen oorlog zullen voeren tegen het Lam (Jezus Christus), “en zij de samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen”. Voor hen die de Bijbel kennen is het geen geheim dat zowel de vroege als de latere kerk regelmatig een felle strijd te voeren had tegen de niet-christelijke Joden; het boek Handelingen (waar we het al vaker over gehad hebben) geeft hier verschillende voorbeelden van. En deze strijd heeft zich in de daaropvolgende eeuwen (vaak achter de schermen) voortgezet. Die zal in de eindtijd die ook wel de Grote Verdrukking wordt genoemd, een hoogtepunt bereiken. We zullen hierbij het voorgaande vers, 3, uit Opebaring 13 herhalen waarna de de rest van de verzen zullen citeren opdat het verband dan duidelijk zal worden

“En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen”. (Openbaring 13:3-10)

Zoals al aangegeven is de “kop” die de dodelijke wond onvangen had maar veel later weer genezen werd, een symbool voor Israël en Jeruzalem; keizer Hadrianus bracht hen een dodelijke wond toe maar eeuwen later werd Israël weer een staat. Nu, het feit dat de gehele aarde met ontzag dit beest achterna ging, heeft de volgende betekenis: velen beschouwen dat wat er in mei 1948 gebeurde, als een groot wonder van God: de stichting van Israël als staat. Maar uit het geciteerde gedeelte van Openbaring is duidelijk op te merken dat het de “draak” is, die aan dit beest zijn macht gegeven had. Dus kan het niet anders dat deze gebeurtenis opgezet is door satan, de duivel. Degenen die echter menen dat deze gebeurtenis door God zou zijn gecreëerd, gaan het beest vol ontzag achterna waarbij zij de vraag stellen wie er dan oorlog tegen zou kunnen voeren. Zij wijzen dan op het feit dat Israël o. a. de oorlogen tegen haar Arabische buurlanden in het verleden gewonnen had en dit dan toeschrijven aan de interventie door God. Daar zij dit dus alzo geloven, menen zij dat Israël nog altijd Gods uiverkoren volk zou zijn. We lezen echter ook dat het beest zijn mond opende om grote lasteringen tegen God te spreken. En als we dan naar de vlag van Israël kijken waarop we op een witte achtergrond zowel boven als onder de bekende blauwe zespuntige ster de twee blauwe balken zijn, dan weten we dat het hier om het symbool van de afgod, Remphan, gaat. En dit is dan weer de duivel, satan. En hiermee wordt dan nog eens benadrukt dat het de draak is, die zijn macht aan het beest gegeven heeft en iet God. Verder lezen we dat het beest macht gegeven is, oorlog te voeren tegen de heiligen. En hóe het dit tegenwoordig doet, wordt o.a. duidelijk hoe men er in Israël over Christus Jezus denkt: https://zionistreport.com/2016/01/video-mocking-jesus-on-israeli-zionist-tv/ zie ook: http://www.realjewnews.com/?p=651 (“How The Jews Mock Jesus Christ | Real Jew News”) Zo wordt Jezus er in Israël gezien! Maar al tijdens de kruisiging dreven degenen die voorbijgingen terwijl Jezus lijdend en stervend aan het kruis hing, de spot met Hem:

“En de voorbijgangers lasterden Hem, schudden hun hoofd, en zeiden: U Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf. Als U de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af! En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de Farizeeën, en zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Als Hij de koning van Israël is, laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen Hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. Hetzelfde verweten Hem ook de misdadigers die met Hem gekruisigd waren”. (Mattheüs 27:39-44)

 

“Als U de Zoon van God Bent, …” 

 

Let nu eens op de woorden, “Als U de Zoon van God bent..” Zijn dit niet dezélfde woorden die satan ooit een sprak tijdens de verzoeking van Jezus in de woestijn? Lees maar mee:

“Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen Hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken”. (Mattheüs 4:5-7)

De stem waarmee satan Jezus destijds in de woestijn aansprak om Hem in verzoeking te brengen om zo het verlossingsplan wat God met de mensheid had teniet te doen, was weer te horen uit de mond van de voorbijgangers, schriftgeleerden en Farizeeën toen Jezus aan het kruis hing. Een laatste poging om Hem te verzoeken opdat Hij van het kruis af zou komen waardoor Gods verlossingsplan alsnog teniet zou worden gedaan. Maar net zoals Jezus de verzoeking van satan in de woestijn weerstond, deed hij dit ook terwijl Hij zwaar lijdend aan het kruis hing.

 

De Babylonische Talmud. 

 

We hebben gezien dat Hadrianus getracht had de Talmud te vernietigen maar dat hij daar achteraf niet in geslaagd was. En wat het Babylonische Israël en Jeruzalem betreft, weten we dat het tijdens de Joods-Talmudische Wereldorde de Babylonische Talmud zal zijn, die er voor de Joodse elite de dagelijkse handleiding zal zijn. Israël zal dan een Wereldstaat zijn met Jeruzalem als hoofdstad der wereld. Wat de Katholieke Kerk betreft (die tijdens deze heerschappij ook een grote rol zal spelen) wordt weleens gezegd dat “alle wegen naar Rome leiden”. Maar zoals we gezien hebben, is het Babylon van de eindtijd meer van toepassing op Israël en met name Jeruzalem. Nu, vóórdat Gods eindoordeel over Israël en Jeruzalem zal komen, zullen dan voor een tijd, “alle wegen naar Jeruzalem leiden”. 

 

De Talmud: de Vliegende Boekrol. 

 

De profeet, Zacharia, beschrijft in zijn gelijknamige boek o.a. zeven visioenen die hem door God getoond werden. In het zesde visioen wat de profeet te zien kreeg, schreef hij het volgende:

“Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, een vliegende boekrol. Hij zei tegen mij: Wat ziet u? En ik zei: Ik zie een vliegende boekrol. Zijn lengte is twintig el en zijn breedte toen el. Toen zei Hij tegen mij: Dit is de vloek die zal uitgaan over heel het land. Volgens deze vloek zal namelijk ieder die steelt, vanhier weggevaagd worden, en volgens deze vloek zal ieder die een valse eed aflegt, vanhier weggevaagd worden. Ik heb deze vloek doen uitgaan, spreekt de HEERE van de legermachten. Hij zal naar het huis van de dief gaan, en naar het huis van hem die in Mijn Naam een valse eed aflegt. Hij zal midden in zijn huis overnachten en het vernietigen, met zijn hout en zijn stenen”. (Zacharia 5)

Wat we hier lezen, is dat God een vloek uit zou doen gaan “over heel het land”, waarmee uiteraard Israël mee bedoeld wordt. Maar -en we moeten dit goed onthouden- die “vloek” is hoewel het God is Die die uit liet gaan, Hij er hier echter niet de auteur noch de uitvinder ervan is! Hij liet het eerder toe, dat die eenmaal over Israël uit zou gaan. Dit nadat Israël keer op keer geweigerd had naar Hem te luisteren. Deze “vliegende boekrol” nu, is de Babylonische Talmud. Die zou in het huis van de dief en van hem die een valse eed af zou leggen, verblijven; het is geen geheim dat de Talmud leert dat het voor een Talmudische Jood toegestaan is het bezit van anderen in te nemen en dat het zweren van een valse eed door een Talmudische Jood tegenover een niet-Jood, toegestaan is. Degenen die deze dingen doen, zullen zoals de profetie in Zacharia duidelijk maakt, weggevaagd worden. De Talmud is er hier de oorzaak van en was ook de oorzaak dat Hadrianus de Joden in Judea er wegvaagde! De Talmud zal er echter ook de orzaak van zijn dat het grote oordeel Gods eens over Israël en Jeruzalem (maar tevens over de Verenigde Staten en de rest van de wereld) zal komen.

 

Rick Wiles: een Schokkend Persoonlijk Getuigenis. 

 

Dan hebben we hier het schokkende getuigenis van Rick Wiles van TruNews kort nadat hij vanuit Betlehem weer naar de Verenigde Staten was teruggekeerd. Wiles (die zelf Christen is) vertelde dat hij er van de Palestijnse Moslims een vriendelijke ontvangst had gekregen. Maar wat hem echter het meest verbijsterd had, waren de onmenselijke omstandigheden waaronder de christelijke Palestijnen dankzij de wrede Israëlische bezetting er gedwongen waren te leven. En dit was slechts mede mogelijk gemaakt door het christenzionisme. Hier is de video plus de beschrijving te zien en te lezen van het bewogen getuigenis wat hij hieromtrent gaf: https://www.trunews.com/stream/rick-wiles-christian-zionsms-sin-of-displacement-theology

 

Geen Palestina? 

 

De christenzionisten staan erom bekend onverdroten en ononderbroken te verkondigen dat er eigenlijk nooit iets als Palestina zou zijn geweest; het land wás Israël, wás van Israël en de Palestijnen waren in hun ogen eigenlijk geen volk. Maar het was Rick Wiles, die meedeelde dat Palestina er al in Oud-Testamentische tijden was: en hij verwees hierbij naar het Oud-Testamentische boek, Joél: 

“En ook, wat hebt gij met Mij te doen, gij Tyrus en Sidon, en alle grenzen van Palestina! Zoudt gij Mij een vergelding wedergeven”?  (Joël 3:4, oude Statenvertaling)

Toegegeven, Palestina komt hier in nogal een negatief daglicht te staan om wat het eeuwen geleden met “De kinderen van Juda en de kinderen van Jeruzalem” deed, (vers 6) maar dit is nu weer vele eeuwen geleden. Nochtans was Palestina er al in Oud-Testamentische tijden aanwezig. Voor degenen onder de christenzionisten die desondanks wat hier staat, toch zouden willen blijven roepen dat er nooit een Palestijns volk geweest zou zijn, zouden we hen dan ook graag op Joël 3:4 willen wijzen.

 

Een Wereldwijde Opwekking? 

 

Binnen een groot deel van de charismatische beweging heerst al lange tijd de opvatting dat God in de toekomst een wereldwijde opwekking zal bewerkstelligen. Dat is een wereldwijde revival waarbij er tallozen uit vele verschillende landen tot geloof in Jezus zullen komen. Aanvankelijk hadden we daar moeite mee daar we in 2 Timotheüs 4 het volgende lezen:

“Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken naar wat het oor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.” (2 Timotheüs 4:3-4)

En het lijkt hier meer op een massale afval van het christelijk geloof te gaan dan dat er een globale revival zou komen. Maar in die tijd, nu vele jaren geleden, wisten we dan ook niet wat de Bijbel wérkelijk over Israël, Jeruzalem, Babylon en de eindtijd te zeggen had. Om die reden zijn we dan ook deels van mening veranderd. Ja, deels, want wij vermoeden zeer sterk dat er vroeg of laat een dergelijke revival plaats zou kunnen vinden maar dat die echter niet door God bewerkstelligd zal zijn! Een van de voornaamste leerstellingen die er nu in de vele kerken zowel in Amerika als in Europa verkondigd wordt, is het christenzionisme. En als dit naar gelang aan macht en invloed toe zal nemen, zou dit later inderdaad uit kunnen lopen op een revival. Aangezien dit christenzionisme een ketterse, racistische en duistere doctrine is, zou hier echter veeleer sprake kunnen zijn van de massale en wereldwijde afval van het bijbels christelijke geloof verhuld als een revival kunnen zijn, waarvoor Paulus lang geleden reeds gewaarschuwd had: 

‘Laa niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag” (de dag van de wederkomst van Christus Jezus) “komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet”. 2 Thessalonicenzen 2:3-4)

En deze wereldwijde afval van he christelijk geloof zal vnl. worden veroorzaakt door het christenzionisme waardoor de “zoon van het verderf” de kans zal krijgen zich te openbaren en hij zichzelf als God vertonen zal.

 

Valse Messiassen in de Joodse Geschiedenis. 

 

De Joodse geschiedenis verhaalt over vele Messiassen die er zich in he verleden hadden geopenbaard zoals al de beschreven Simon Bar Kochba maar ook om maar een ander te noemen, Sabbatai Zevi, die zich in het jaar, 1666 openbaarde.Een opmerkelijk jaartal daar het getal van het komende beest 666 zal zijn! Onder de Joden van zijn tijd kreeg hij meer dan een miljoen aanhangers. Later bleek dat hij een bedrieger was en gedwongen werd, zich tot de Islam te bekeren en viel zijn beweging uiteen. En zo zijn er meer valse Joodse Messiassen geweest. Na Zevi kwam er een ander, Jakob Frank Leibowicz. Uit hem zijn de Sabbateaanse Frankisten (waarvan ook de Rothschilds van afkomstig zijn) voortgekomen; Gersom Scholem, een Joodse geleerde, zei van Jakob Frank dat hij het “meest huiveringwekkende fenomeen van de geschiedenis” was. Daarna kwamen de Domneh-Joden. Hier is een video waar het een en ander over wordt uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=AQEwfERhyKQ (“The Sabbatean Frankist Khazarian Mafia”) Het zal daarom dan ook niet vreemd zijn dat de Messias van de eindtijd beter bekend als de antichrist, eveneens een Sabbateaans-Frankistische Jood zal zijn. En die zal zich uiteindelijk openbaren als de afval van het christelijke geloof al vergevorderd zal zijn.

 

Nawoord.

 

Wat we hier nu allemaal hebben besproken, is voor vele goede en innemende Joodse medemensen (die er immers ook zijn!) vokomen onbekend. Ook zij voelen zich verbonden met de staat Israël en Jeruzalem en op zich is dit geen probleem; er zijn wel meer mensen die zich verbonden voelen met hun land van herkomst. Het is echter wél een probleem dat onze Joodse medemensen zich in hun onwetendheid hebben verbonden met de verkeerde! Het is daarom dan ook zo belangrijk dat voorál zij goede voorlichting zullen krijgen! En die zullen zij beslist niet krijgen van de vele christenzionisten onder ons! Het zijn voornamelijk deze laatsten die hoewel zij béter behoorden te weten, een staat en stad in hoge ere houden waar men een grote hekel aan Christus Jezus heeft; waar de christelijke minderheid regelmatig blootgesteld wordt aan vervolging door orthodoxe Joden. En als we ons dan nog eens even het artikel in herinnering brengen wat Dirk van Genderen eens geschreven had onder de titel, “Wie Joden minacht vervloekt hen al”, dan is dit natuurlijk helemáál te gek voor woorden. We zouden hem dan ook eens de vraag willen stellen:

 

“Weet u hoe Christus Jezus (waarin ook u zegt te geloven), er in Israël bespot en belachelijk gemaakt wordt? Weet u soms ook hoe de christelijke minderheid er regelmatig te lijden heeft onder vervolging van orthodox-Talmudische Joden? En: zou het dan niet eens goed zijn om de censuur die u op uw website hebt ingesteld waardoor u het onmogelijk hebt gemaakt dat reageerders er naar andere websites zouden kunnen verwijzen, op te heffen? Naar die sites waarvan we hierboven de link hebben gegeven opdat ook zij kunnen zien hoe Jezus er zo belasterd, belachelijk en er te schande wordt gemaakt? Wie, Mr. van Genderen, minacht nu wie? Zijn het zij die naar uw mening de Joden minachten die hen dan al op deze wijze vervloeken? Wat dan aangaande Jezus Die er in Israël door de Israëlische media zo wordt geminacht en vervloekt? Wat aangaande de christelijke minderheid die er regelmatig wordt vervolgd en als zodanig vervloekt wordt? Wanneer zullen eens bij u de schellen van de ogen vallen zodat u de waarheid eens zult gaan zien? Hetzelfde is natuurlijk ook van toepassing op christenzionisten zoals Jeroen Bol, Feike ter Velde, Jan van Barneveld, Ben Kok en vele, vele anderen die we hier hebben. Al die jaren hebt u gemeend God een grote dienst te bewijzen door Israël en Jeruzalem fanatiek te steunen en tegelijkertijd te zwijgen over de ronduit wrede behandeling die Israël de Palestijnen (waaronder ook Christenen!) nu al sinds jaren geeft! Sterker nog, zij worden beschouwd als terroristen! In dit geval hebt u altijd de vijand van Christus Jezus gsteund en bemoedigd maar u hebt hier er tegelijkertijd bij tevens de christelijke Palestijnen die toch eigenlijk onze broeders en zusters in het geloof zijn, bekritiseerd omdat zij wat hun terechte kritiek op Israël aangaat, “haat gesproken zouden hebben over Israël.” Zoals hierboven uitgelegd zal er eens een godsoordeel over Israël en Jeruzalem komen zoals de wereld nog nooit tevoren heeft gezien. Het is dan ook van harte te hopen dat de ogen van u allen voortijdig open zullen gaan opdat ook ú niet onder dit zware oordeel terecht zal komen. 

 

Ton Nuiten – Zaterdag 23 Juni 2018.