Jewish Museum Berlin director steps down after a tweet misfires

Peter Schäfe, director of the Jewish Museum Berlin, r steps down after criticism by Josef Schuster and his Central Council of Jews. Remember, while reading this, Schäder is also a Jewish author who wrote the book, “Jesus in the Talmud.”

Welcome to aladdinsmiraclelamp - opinions without border

Germany’s Council of Jews said Peter Schäfer “lost the trust of the Jewish community”

CATHERINE HICKLEY

MORE

Jewish Museum Berlin director Peter Schäfer has stepped down

Jewish Museum Berlin director Peter Schäfer has stepped down © Jewish Museum Berlin, photo: Jule Roehr

The director of the Jewish Museum Berlin stepped down on Friday after raising hackles among members of the Jewish community with a retweet that appeared to question the German parliament’s condemnation of groups that favour boycotts and sanctions against Israel.

Peter Schäfer, who has served as director since 2014 and whose contract was extended for a year in April, has come under intensifying fire for taking what critics say is an overly political position for his role as head of a cultural institution funded by the German government. He offered his resignation to Culture Minister Monika Grütters “to avoid further damaging the Jewish Museum Berlin,” according to a statement sent by…

View original post 1.225 woorden meer

Het Dagboek van Anne Frank: een Gecensureerde en een Ongecensureerde Editie; was Anne Frank Bi-Seksueel? God & de Afgoden: een Oud-Testamentisch Relaas & de Kastanjeboom van Anne Frank: een Verhandeling.

Soms horen we er nog wel iets over. Maar in vroeger jaren was dit veel vaker het geval. En dan hebben we het over het dagboek van Anne Frank, het kleine Joodse meisje wat met haar ouders ondergedoken zat in het Achterhuis te Amsterdam tijdens WW II. Zij had er tijdens haar verblijf een daboek over haar eigen ervaringen en degenen met wie zij er ondergedoken zat, bijgehouden. Dit dagboek is later dan ook wereldberoemd geworden. Na onderzoek bleek echter dat delen van het dagboek met een ballpoint geschreven waren hetgeen de nodige vragen opriep; de ballpoint was nl. pas ná WW II in de jaren ’50 op de markt gekomen dus kon het niet alleen Anne zijn geweest die dit dagboek geschreven had (dat is: áls zij dit al zelf geschreven had)! Het bleek nl. dat haar vader, Otto Frank, er zelf verschillende delen van dit boek had geschreven! Daarnaast is er nog een andere mogelijkheid: de wáre ateur van het dagboek zouden Otto noch Annne zijn geweest; het was een ándere Joodse auteur die het geschreven had; Otto Frank zou het vervolgens op de een of andere wijze van de oorspronkelijke auteur hebben overgenomen en er de nam van zijn dochter onder hebben gezet. Hier zou later een schandaal over zijn ontstaan en zou er een rechtszaak van gekomen zijn. Het resultaat hiervan was dat het tussen Otto Frank en de oorspronkelijke schrijver tot een schikking gekomen zou zijn.

 

Een Ongecensureerde Versie: Was Anne Frank Bi-Seksueel? 

 

Vandaag echter, staat het dagboek van Anne Frank weer in de aandacht. Nu zou men weer iets hebben ontdekt, nl. dit: de eerste editie van het dagboek zou een gecensureerde versie zijn geweest waarvan niet álles wat Anne in werkelijkheid had geschreven in was opgenomen. Daarnaast zou er ook de ongecensureerde versie zijn, wat dus álles wat Anne geschrevenzou hebben, bevatte. Wat nu die laatste versie betreft, zou Anne naast al het andere wat zij geschreven had, ook door hebben laten schemeren dat zij eigenlijk bi-seksueel zou zijn. En dit was nu niet terug te vinden in de gecensureerde versie. Hoe dit bekend werd, is hier te lezen: https://www.haaretz.com/us-news/as-a-queer-jew-learning-anne-frank-was-bisexual-is-a-game-changer-1.7364928 Nu het al voor ingewijden voor enige tijd bekend is dat het dagboek van Anne frank eigenlijk één grote Joodse fabel (Titus 1:14) is, mag men zich afvragen of men er met dit verhaal over de gecensureerde als de ongecensureerde versie niet een nieuwe Joodse fabel aan het uitbroeden is!

 

God & de Afgoden: de Ark des Verbonds vs. Dagon. 

 

Eenieder die enigszins wegwijs in de Bijbel is, zal weten dat God het het oude Israël verboden had, de afgoden van de omringende landen van het Beloofde Land over te nemen om die vervolgens te vereren. Maar ook de Filistijnen (in Oud-Testamentische tijden een vijand van Israël), maakten mee, dat God geen afgoden naast Zich duldt; tijdens een veldslag waar Israël door de Filistijnen verslagen vanwege de zonden van de hogepriester, Eli en diens beide zonen, Hofni en Pinehas. (zie 1 Samuel 3 en 4) De Ark des Verbonds (een symbool wat betekende dat God met Israël was), was door de Filistijnen op de Israëlieten veroverd en door hen meegenomen naar Asdod gebracht:

“De Filistijnen hadden de ark van God als buit meegenomen en hem van Eben-Haëzer naar Asdod gebracht. Vervolgens namen de Filistijnen de ark van God, brachten hem in het huis van Dagon en plaatsten hem bij Dagon. Maar toe de inwoners van Asdod de andere dag vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen, vóór de ark van de HEERE. En zij namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Toen zij de volgende dag ’s morgens vroeg opstonden, zie, Dagon lag op zijn gezicht ter aarde gevallen vóór de ark van de HEERE. Maar het hoofd van Dagon en zijn beide handpalmen lagen afgehakt op de drempel; alleen Dagons romp was op zijn plaats overgebleven. Daarom betreden de priesters van Dagon en allen die in het huis van Dagon komen, de drempel van Dagon in Asdod niet, tot op deze dag.” (1 Samuel 5:1-5)

Een van de goden van de oude Filistijnen was Dagon (tegenwoordig gesymboliseerd door de mijter van de paus). Aan de zijkant lijkt die sterk op de kop van een vis. En het was nu deze god die er in  de tempel te Asdod ter aarde gevallen vóór de Ark des Verbonds tweemaal als zodanig werd aangetroffen. Uiteindelijk merkten de Filistijnen dat de God van het oude Israël het niet duldde dat Dagon (of wélke andere afgod dan ook) als Zijn gelijke naast Hem zou worden geplaatst. Aldus zonden zij de Ark met de nodige eerbied gepaard gaande met ceremonieën terug naar Israël (1 Samuel 6)

 

God & de Afgoden (II): de Kastanjeboom van Anne Frank. 

 

Laten we nu met het bovenstaande Oud-Testamentische verhaal terugkeren naar het dagboek van Anne Frank. Naast andere dingen die zij (naar men zegt!!) in haar dagboek geschreven zou hebben, had zij ook enkele ontroerende zinnen geschreven over een kastanjeboom die in de tijd dat zij in het Achterhuis ondergedoken zat, haar enige contact met de buitenwereld was:

“Anne schrijft in haar dagboek een paar keer over de boom waarop ze vanuit het raam van haar kamer uitkijkt. In het verhaal van Anne Frank is de kastanjeboom te midden van alle dreiging en gevaar een mooi rustgevend element. Het was haar enige contact met de natuur en de wisseling van de seizoenen.” 

Tijdens een storm in 2010 is deze paardenkastanje door harde windstoten neergeveld. De boom was al jarenlang ziek en pogingen om de boom te behouden bleken tevergeefs. Gelukkig is er destijds uitgangmateriaal verzameld en we zijn blij dat we, in samenwerking met de stichting Elementree en de stichting Wereldboom, nazaten van de oorspronkeleijke Anne Frank bomen kunnen aanbieden.” https://www.vdberk.nl/trees-with-history/anne-frank-boom/

Nu zouden we ons af kunnen vragen: wát nu, heeft het Oud-Testamenische relaas nu van doen met die betreffende kastanjeboom? Welnu, hier volgt dan de verklaring: hoewel die boom al lange tijd ziek was (eigenlijk op sterven na, bijna dood), zóu en móest die tot letterlijk elke prijs in leven gehouden worden! Hiervoor werd de duurste apparatuur voor aangewend. En zo ging men er tot het uiterste, waaruit het voor de goede toeschouwer duidelijk moest zijn geworden dan men de boom hiermee eigenlijk tot een afgod had gemaakt. En men blééf die boom maar verzorgen, bemoedigen, versterken en vertroetelen, todat, ja, totdat zelf God Zélf hier méér dan genoeg van kreeg. Aldus zond Hij in Zijn toorn een grote storm die (naast andere bomen die er ook het slachtoffer van waren geworden), nu nét die speciale kastanjeboom met groot geweld trof! Anders dan de Filistijnen die na enige tijd hun les hadden geleerd nl. dat de wáre God geen enkele afgod naast Zich duldt, had men er bij Van den Berk Boomkwekerijen, de stichting Elementree en de stichting Wereldoom, eigenlijk niets van geleerd. Om die reden had men er ook “nazaten” van deze boom via het uitgangsmateriaal verkregen om er dit natuur-erfgoed mee in leven te houden. Tenslotte lezen we er nog het volgende:

“Bij de bomen wordt en certificaat van echtheid geleverd, waarin de authenticiteit wordt gegarandeerd en met de aankoop van een boom wordt het werk van de beide stichtingen ondersteund.”

Wel, dat die kastanjeboom zelf als authentiek zou zijn gecertificeerd, daar zal wel geen twijfel over bestaan, niet? Aangezien het dagboek van Anne Frank op zich al (zoals gezegd), één grote Joodse fabel gebleken is, zou men dan ook in staat zijn geweest die bewuste boom als de authentieke Anne Frank-boom als zodanig te certificeren? Wel, tot aan de dag van vandaag hebben we wat dit laatste betreft, onze grote twijfels … 

 

Ton Nuiten – Woensdag 26 Juni 2019.

 

 

President Donald Trump & de “Equality Law”; de Verborgen Agenda Betreffende Homoseksualiteit; Trump & de Noahidische Wetten. De ADL & de Lubavitcher Beweging: Twee Kanten van Dezelfde Munt? Doodsvonnis Christenen & Homoseksuelen; de Guilottines als Ultieme Strafwerktuigen & Meer.

De huidige samenleving verschilt aanzienlijk met die van de jaren ’80 en wel in deze: werd homoseksualiteit destijds nog beschouwd als een “zonde,” tegenwoordig wordt dit als een alternatieve liefdestijl beschouwd. Hier in Nederland is het immers verboden homoseksualiteit te beschouwen als en “zonde.” Ook zien we dat het homohuwelijk in steeds meer landen wordt gelegaliseerd. Dát er op dit gebied de houding van velen tegenover homoseksualiteit inmiddels is veranderd, is echter niet zomaar “toevallig” gebeurd. Om zowat hele volken ervan te overtuigen dat homoseksualiteit net zoals heteroseksualitiet eveneens een gewone liefdesstijl is hiervan te overtuigen, is niet iets wat zomaar “toevallig” is gebeurd. Hier is nl. bewust naar teogewerkt! Met andere woorden: om homoseksualiteit overal gelegaliseerd te krijgen, is hier gebruik gemaakt van een agenda! Om te weten hoe het een en ander gegaan is om homoseksualiteit gelegaliseerd te krijgen, is hier een interessante website waar het allemaal uitgelegd wordt: https://www.ucg.org/the-good-news/the-gay-agenda-blueprint-a-plan-to-transform-america:

“Bijna elk gedrag begint er als normaal uit te zien als je er maar genoeg aan wordt blootgesteld … De wijze om zuivere gevoeligheid over homoseksualiteit te verdoven is om veel mensen er veel over dit onderwerp te laten praten op een neutrale of ondersteunende wijze … Het voortdurend praten” (over homoseksualiteit) “geeft de indruk dat de publieke opinie op z ’n minst verdeeld is over dit onderwerp, en dat een aanzienlijk segment homoseksualiteit accepteert of zelfs praktiseert.” Aldus de auteurs, Kirk en Madsen. 

Dit wil zeggend dat het een van de beste manieren is om gevoelens van Amerikanen tegen homoseksualiteit te neutraliseren de televisie zou moeten zijn. En dat is wat we natuurlijk ook hier zien; bij elke actualiteitenprogramma waar homoseksualiteit (en het transgendernisme het onderwerp is, is er geen kritische stem over deze onderwerpen te horen!

Wat Kirk en Madsen hiermee wilden zeggen, is dit: door zoveel mensen als mogelijk zover te krijgen, veel over homoseksualiteit te praten, zou de (in dit geval) Ameikaanse bevolking er uiteindelijk gewend aan raken. Hiermee zouden de gevoelens die Amerikanen tégen homoseksualiteit hadden, geleidelijk aan “verdoofd” en tenslotte worden geneutraliseerd. Op lange termijn zou dit er dan weer toe leiden dat men homoseksualiteit eens zou aanvaarden als een “alternatieve lenesstijl. En dit is nu precies wat er met een deel van de Amerikaanse bevolking ook gebeurd is; homoseksualiteit is voor hen nu evenals heteroseksualiteit normaal geworden. En hier in Nederland is dit zéker het geval; elke stem die kritisch mocht zijn op homoseksualiteit, wordt dan ook beschouwd als een “homofoob.” 

Verder maakten Kirk en Madsen het volgende duidelijk:

“Wáár we spreken, is belangrijk. Het gemiddelde Amerikaanse gezin kijkt dagelijks meer dan zeven uur TV. Deze uren geven een doorgang tot de besoten wereld van de hetero’s waardoor een Trojaans paard door zou kunnen passeren.” 

Hier wordt mee bedoeld dat een van de beste manieren om er de gevoelens van Amerikanen die tégen homoseksualiteit zijn, het de televisie zou zijn om er die gevoelens mee te neutraliseren. En dit zou dan moeten gebeuren middels een “Trojaans paard” wat heimelijk de heterosexuele wereld binnen zou moeten worden gebracht.

is (96)

President Donald Trump * de “Equality Law.” 

 

Recent werd de wereld opgeschrikt door het nieuws dat president Donald Trump zeer binnenkort de “Equality Law” zal ondertekenen. Nu wordt gezegd dat Trump zich tégen dit wetsvoorstel uit zou spreken. https://www.lgbtqnation.com/2019/05/donald-trump-comes-lgbtq-nondiscrimination-protections/ De reden dat hij die nu echter alsnog zal ondertekenen, wordt duidelijk uit het volgende:

“De regering-Trump keert zich absoluut tegen elke vorm van discriminatie en ondersteunt de gelijke behandeling van allen. Dit wetsvoorstel in haar huidge vorm is echter gevuld met gifpillen die de rechten van het ouderschap en het geweten dreigen te ondermijnen.” 

Wát we hier lezen, is in wezen dit: De “Equality Law” heeft bepaalde “gifangels” in zich waarmee de rechten van het ouderschap, het menselijk geweten maar ook de rechten van mensen van hetzelfde geslacht dreigen te ondermijnen. Als nu dit voorstel zal worden gewijzigd door er die “gifangels” uit te halen, zal Trump dit alsnog ondertekenen. Trump zou hiertoe -al of niet bewust- zijn gebracht door zijn dochter, Ivanka Trump en zijn schoonzoon, Jared Kushner. 

 

Bevordering en Promoten Homoseksualiteit door Zionistische Organisaties. 

 

Voor hen die er al enige aandacht aan hebben gegeven, achter de bervordering en het promoten van homoseksualiteit wereldwijd, zitten Zionistische organisaties zoals o. a. de Anti-Defamation League (ADL). In Amerika is die nu bezig, homoseksualiteit bespreekbaar te maken in schoollokalen. https://www.adl.org.blog/the-time-is-now-bringing-lgbt-topics-into-the-classroom Zowel de ADL als andere invloedrijke Joden doen dit om er de Amerikanse traditionele samenleving mee te ondermijnen en te verwoesten. http://www.realjewnews.com/?p=894 (“Why Jews Push Homosexual Depravity”)

is (92)

Donald Trump & de Noahidische Wetten.

 

Het is echter diezélfde Donald Trump die enige tijd geleden door het Joodse Sanhedrin opgeroepen werd, de Noahidische Wetten te respecteren. https://www.israelbreakingnews.com/82693/sanhedrin-blesses-trum-calls-president-uphold-seven-noahide-laws/ Op een andere site lezen we er dit over:

“Het Witte Huis gaf een proclamatie vrij waarmee 16 april 2019 als “Education and Sharing Day “ter ere van de 117e herdenkdag van de geboorte van de Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, der rechtvaardige herinnering, bestemd wordt. De proclamatie ondertekend door de Amerikaanse President, Donald Trump, verklaart dat dit een dag is om de leer van de Rebbe dat “onderwijs is niet slechts over het doorgeven van kennis, maar dat dit eveneens integraal is voor de vorming van ons karakter.” https://wwweyeopeningtruth.com/the-un-is-not-your-friend-part-2-noahide-laws/

Nu weten we dat wijlen rabbijn Menachem Schneerson de leider was van de invloedrijke Chabad-Lubavitcher Beweging, ook wel de Chassidim genaamd. En die is in tegenstelling met de ADL, juist tégen homoseksualiteit. En dit komt nu engigszins tegenstrijdig over; Terwijl Trump via de proclomatie die door het Witte huis vrijgegeven werd, aangegeven had de Zeven Noahidische Wetten te zullen respecteren, zal hij zoals gezegd, tevens die Equality Law ondertekenen waarmee homoseksualiteit juits mee bevorderd zal worden! Wát is hier nu eigenlijk aan de hand?

 

De ADL & de Lubavitche Beweging: Twee Kanten van Eén en Dezélfde Munt?

 

Nu is het niet precies duidelijk wat de relatie tussen de ADL (en aanverwante groepen) en de Lubavitcher Beweging is; in 2016 had de ADL bij monde van Jonathon Greenblatt (directeur) en Carole Nuriel, tegen de uitlatingen van (nu wijlen) rabbijn Yitzhak Yosef, die vond dat niet-Joden in Israël die zouden weigeren er de Noahidische Wetten te onderhouden, maar naar Saoedi-Arabië verdreven moesten worden, geprotesteerd. https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/non-jews-should-be-forbidden-from-living-in-israel-says-chief-rabbi-yitzhak-yosef-a6957806 Hier zien we dat de visie van de ADL en (in dit geval) rabbijn Yitzhak Yosef elkaar volkomen uitsluiten. Maar wat de ADL en de Lubavitcher Beweging betreft, lijkt het er sterk op dat beide organisaties twee verschillende kanten van één en dezélfde munt zouden kunnen zijn. Hoewel we hier geen bewijs voor hebben, zou het misschien kunnen zijn dat de twee organisaties die uiterlijk diametraal tegenover elkaar staan, achter de schermen met elkaar samen zouden kunnen werken. Maar of dit nu zo is of niet, wat nóg belangrijker is, hoe dit alles zich in de toekomst zal gaan ontwikkelen. Wij geloven zee sterk dat áls Trump die (dan inmiddels aangepaste) equality Law zal ondertekenen, hij hiermee -en geloof het of niet- wereldwijd een doodsvonnis aan de globale homolobbies en elke individuele homoseksueel af zal geven! En hier is natuurlijk enige toelichting bij nodig.

is (93)

De Noahidische Wetten: Doodsvonnis voor Christenen en … Homoseksuelen. 

 

We weten inmiddels dat de eerste Noahidische Wet het iedereen verbiedt, “afgoderij” te plegen; Christus Jezus wordt in de Joodse Talmud (waar die Noahidische Wetten van afkomstig zijn), immers beschouwd als een “afgod.” Maar een van de andere wetten is die waarin “overspel” (waaronder ook homoseksualiteit), verboden is. Verder is het zo, dat als iemand zich aan overtreding van één van die wetten schuldig zal maken, hem/haar de doodstraf opgelegd zal worden, hetwelk is onthoofding. En nu komen we met onze (voorlopige) analyse: Als de christelijke samenleving wereldwijd door de bevordering van o. a. homoseksualiteit door de ADL en overige Joodse pleitbezorgers hiervan eenmaal genoeg verzwakt zal zijn, zullen er op een bepaald moment de Zeven Noahidische Wetten worden geactiveerd. Die zijn inmiddels al doorgevoerd, maar zijn nu nog inactief. Als dit eenmaal zal gebeuren, zullen het niet slechts de Christenen zijn die vanwege hun aanbidding van de “afgod” Jezus, die uiteindelijk de doodstraf opgelegd zullen krijgen maar ook al die miljoenen homoseksuelen die dankzij de ADL (en Trump) hun recht op gelijke behandeling hadden gekregen, zullen dan hetzelfde doodsvonnis tegemoet kunnen zien! Denk u eens in: naast al die Christenen die zullen weigeren hun geloof in Christus als de Zoon van God prijs te geven, zijn het ook al die miljoenen homoseksuelen (lesbiënnes en transgenders) wereldwijd die dan merken dat de riemen plotseling flink zullen worden aangehaald! Wát Trump binnenkort zal gaan doen met het ondertekenen van de Equality Law, is dat hij niet slechts alle Christenen, maar ook al die talloze homoseksuelen op de lange termijn aan de dood over zal leveren. Dit is eveneens van toepassing op lesbiënnes en transgenders. De gedachte van de Lubavitcher Beweging zou dan als volgt kunnen zijn: Door de bevordering van homoseksualiteit op globale schaal is hiermee het Christendom verwoest. Hiermee was het mogelijk om op de ruïnes ervan onze Joods-Taludische Wereldorde mee op te richten. Nu hier ook mee de Zeven Noahidische Wetten mee zullen worden geactiveerd, zijn al die homolobbies en homoseksuelen niet meer nodig; zij hebben hun doel en nut inmiddels uitgediend. Aldus zullen er niet slechts de Christenen maar tevens de homoseksuelen, lesbiënnes en transgenders het slachtoffer worden van een van de grootste genocides die tot dan toe ooit zullen hebben plaatsgevonden.

 

Doodstraf door Onthoofding. 

 

Over de komende Talmudisch-Joodse Wereldorde lezen we er elders dit over:

“De Joodse Encyclopedia voorziet een Noahide regime als een mogelijke wereldorde onmiddelijk voorafgaande aan de universele heerschappij van de Talmud. Het moet begrepen worden dat we hier niet te maken hebben met de Noach van de Bijbel wanneer de Joodse religie naar “Noahide Wet” verwijst, maar de Noach zoals begrepen en geïnterpreteerd door het vervalste stelsel wat de Talmud vormt.” https”//opdeepstate.com/2018/07/15/the-noahide-laws/

Een eind verderop leze we het volgende:

“De Talmud verklaart eveneens de straf op ongehoorzaamheid: “Een toegevoegd element van grotere gestrengheid is dat de Noachiet zich bij schending van een van deze zeven wetten onderwerpt aan de doodstraf door onthoofding.” 

Men hoeft dus niet in Jezus te geloven; als iemand (een atheïst), een van de overige wettten zal overtreden, komt ook hij in aanmerking voor de doodstraf. Dan gaan we er naar de Tweede Noahidische Wet: 

“Verboden geslachtsgemeenschap.” 

Eén van die tien artikelen van deze tweede wet, is artikel 7, waar we er dit lezen:

“Tegen (een man) die vleselijk bij een man ligt.” 

Wat dus op homoseksualiteit slaat! En dit wijst er op dat wanneer die Wetten eenmaal zullen zijn geactiveerd, die uiteidenlijk naast de dood van talloze Christenen, ook de dood van letterlijk miljoenen homoseksuelen, lesbiënnes en transgenders zal betekenen. Dit wat hier allemaal geschreven is, zal zeer waarschijnlijk als “homofobie” worden beschouwd. Wat wíj hier echter op te zeggen hebben, is dit. Het zou eens zeer goed voor hen zijn, dat wanneer de Noahidische Wetten eenmaal van kracht (dus geactiveerd) zullen zijn, hier eens zeer goed over na te denken! 

is (94)

Tijdens een anti-regeringsdemonstratie in Israël in 2011 waren de inwoners in Tel Aviv verbijsterd toen zij zagen dat demonstranten een guilottine met zich meevoerden. Een mogelijk teken van wat komen gaat? 

 

Een Mogelijke Visie van de Toekomst. 

 

Tenslotte trachten we ons een voorstelling te geven over hoe de wereld met betrekking wat hier allemaal geschreven is, eruit zou kunnen zien. En dit is uiteraard is slechts een mogelijke visie. Of  die Wetten er nu door de komende Antichrist wereldwijd zullen worden doorgevoerd of niet, één ding staat al vast: die zúllen eenmaal overal worden ingesteld en daar zal iedereen (Christen of niet, homoseksueel, lesbisch, transgender, hetero, atheïst of niet), zich aan moeten houden, wil hij/zij niet het risico lopen, onthoofd te worden! Welnu, hier komt dan de mogelijke toekomstvisie:

Oprichting van lokale Joodse Sanhedrins Wereldwijd.

Er zal (en niemand weet wannéér dit zal gebeuren (dit zou over bij wijze van spreken  vijf, tien, dertig of zelfs veertig jaar of later vanaf nu kunnen zijn), een tijd komen dat er overal ter wereld lokale Joodse Sanhedrins zullen worden opgericht waarvan het hoodfkwartier het Opperste Sanhedrin in Jeruzalem zal zijn. De laatste Noahidische Wet (de zevende), heeft nl. het volgende:

“U zult een effectieve rechterlijke macht opzetten om er de voorafgaande zes wetten eerlijk mee op te leggen.”

En die rechterlijke macht zal dan zijn samengesteld door al die lokale Sanhedrins die er die wetten overal op zullen leggen. Het is dan ook nog niet duidelijk, of we dan nog een Commissie voor Gelijke Behandeling, een Openbaar Ministerie of enige andere soorgelijke instelling zal zijn waar men nu nog bevoegd is, “anti-homoactivisten” te vervolgen. Het zullen er echter deze Joodse Tribunalen zijn, die zullen bepalen of iemand zich opzettelijk schuldig gemaakt zal hebben aan homoseksualiteit of niet; mocht er dan ook nog maar iemand zijn (ongeacht wíe hij of zij ook is), die homoseksualiteit zal verdedigen als een “alternatieve levensstijl”, hij/zij het eigen leven niet zéker zal zijn! Voor Nederland zou het kunnen zijn, dat een dergelijk tribunaal in bijvoorbeeld Amsterdam of Den Haag zou kunnen worden opgericht; voor Engeland zou dit in Londen kunnen zijn; voor België in Brussel of Antwerpen; voor Duitsland in Berlijn of Bonn (en ga zo maar door wat de overige landen betreft). En dit zijn natuurlijk slechts enkele voorbeelden. Is het vonnis er eenmaal vastgesteld na men voor een Joods Tribunaal geleid is, dan zal het niet mogelijk zijn, in hoger beroep te gaan zoals dit nu nog het geval is bij “gewone rechtbanken.” En als we zo de tekeningen en oude prenten bezien, uit het verleden waarop sprake was van onthoofding door middel van de guilottine (in het Frankrijk van  1798 gedurende de Franse Revolutie), dan geeft dit een schrikwekkend voorbeeld van de toekomst; De onthoofdingen zullen dan plaats gaan vinden onder grote belangstelling van het publiek! 

is (95)

Flashback: een Waarschuwende Stem uit het Verleden: Jurist Lee Casey van de Advocatenfirma Hunton & Williams. 

Iemand die in het verleden al een waarschuwing tegen een komend wereldtribunaal gaf, was niemand minder dan Lee Casey van de advocatenfirma in Washington, Hunton & Willams. En in 1998 zei hij er destijds dit over:

“We spreken hier over de creatie van iets dat wáre macht uitoefent, wérkelijk macht heeft om mensen gevangen te zetten, maar wat aan niemand verantwoordelijk is dan alleen aan zichzelf.” (zoals destijds verwoord in de “Investment Business Daily” in Los Angeles te Californië van zaterdag 16 juli 1998). bewareofthenoahidelaws.followersofyah.com

De Komende Wereldwijde Genocide: de Opslag van Miljoenen Guilottines in de Amerikaanse Staat Georgia, andere Plaatsen in Amerika (en Mogelijk Wereldwijd). 

Vlak onder van wat Casey volgens de laatst aangegeven site destijds gezegd had over dit wereldtribunaal, lezen we er het volgende:

“Die oude robuuste machine is terug! Guilottines worden er bij de miljoenen opgeslagen in Georgia en andere delen van de Verenigde Staten. Bill # 1274 van het Georgia House of Representatives – 1995.1996 Sessions HB 1274 – Death penalty; guillotine provisions Code Sections  – 17-10-38/17-10-44.” 

Dat de guilottines er bij de miljoenen al opgeslagen zouden liggen op de genoemde plaatsen, zou kunnen  betekenen  dat er ook in andere delen van de wereld dergelijke strafwerktuigen opgeslagen zouden kunnen liggen! De website bewareofthenoahidelaws is een Joodse site van de “Followers of Yahushua Ha Mashiach.” Deze aanhangers halen hierbij Openbaring 29:4 op hun wijze aan:

“En ik zag tronen, en zij zaten erop, en het oordeel werd hen gegeven, en de levens van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis wat zij over Yahushua hadden en vanwege het woord van Elohim en die het beest noch zijn beeld aanbeden hadden, en zijn merkteken niet op hun voorhoofd of op hun handen ontvangen hadden. En zij leefden en regeerden met Messias voor duizend jaren.” 

De Bijbel heeft hier iets desgelijks:

“En ik” (schreef Johannes de apostel destijds), “zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.” 

Het gaat hier zoals nu wel duidelijk zal zijn, om de Christenen die tijdens de heerschappij van de Joodse Antichrist geweigerd hadden zijn merkteken te aanvaarden of zijn beeltenis te aanbidden en te vereren, onthoofd waren. De daarop volgende verzen 5 en 6 hebben echter het volgende:

“Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.” 

Na de Eerste Opstanding de “Tweede Opstanding.” 

Allereerst gaat het hier dus over de eerste opstanding, waarbij alle Christenen die omwille van Jezus en het Woord van God onthoofd waren, weer tot leven zullen worden gewekt en als “priesters en koningen van God” een hoge positie zullen verkrijgen. Er is echter ook een “tweede opstanding”, waarbij allen die pas later zullen worden opgewekt, die tijdens hun leven echter nooit in Christus als hun Redder geloofd hadden. Dit zullen alle mensen vanaf het begin der wereld tot dan toe zijn. (inclusief de voormalige inwoners van het nu reeds lang verdwenen Sodom en Gomorra (zie Genesis 19:1-29). Anderen zullen om bepaalde redenen ánders dan christelijke, ook geweigerd hebben het merkteken van de Antichrist te accepteren of zijn beeltenis te vereren en te aanbidden. Nadat ook zíj onthoofd zullen zijn, zijn zij in plaats van naar de hemel, in de “plaats der pijniging” (een voorportaal naar de eeuwige hel) afgedaald; tijden het laatste oordeel voor de Grote Witte Troon waarop Christus Zélf het definitieve oordeel over al deze mensen (letterlijk hele volken) zal vellen, zullen zij uiteindelijk voor eeuwig naar de “poel van vuur” (Poel des Vuurs)  worden verwezen. (Openbaring 20:11-15)

is (97)

Tenslotte Nog Dit. 

Om deze post te beëindigen, zouden we er bij allen die dit zullen lezen er het volgende op willen aandringen:

Zou het niet beter zijn dat men zal worden onthoofd omwille het geloof in Christus en het Woord van God en voor eeuwig bij Hem te zijn en mét hem te regeren in plaats van dat men onthoofd zal worden om ándere redenen dan christelijke om later vervolgens naar de eeuwige poel des vuurs te worden verwezen? En let wel: Men hoeft niet noodzakelijk Christen, homoseksueel, hetero of atheïst te zijn; eenieder die zich schuldig zal maken aan overtreding van één van die Zeven Noahidische Wetten, zal zonder pardon worden onthoofd! En zo kan men in zekere zin stellen dat de Talmudische rabbijnen die er het oordeel over zullen vellen, hierbij geen onderscheid zullen maken tussen Christen, homoseksueel, hetero of atheïst en hierbij dus ook niemand zullen discrimeneren. God echter, heeft liever dat er niemand verloren zal gaan maar dat allen (homoseksueel, transgender, atheïst of anderszins) veeleer zullen leven. Want alzo luidt het Woord van God: 

“Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen” (van de geboden Gods zoals in de Bijbel vermeld), “dan zal de ongerechtigeheid u geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou us sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!” (Ezechiël 18:30-32)

God wil dus niet dat homoseksuelen, lesbiënnes, transgenders, hetero’s en atheïsten voor eeuwig in de poel des vuurs zullen verdwijnen. Laten allen die dit lezen zich dan ook keren tot Christus Jezus om van Hem het eeuwige leven te ontvangen om later te worden opgewekt tijdens de eerste opstanding waarna men mét Hem als “priesters van God en Christus” voor eeuwig zullen regeren over een dan nieuw geschapen hemel en aarde.  

 

Ton Nuiten – Vrijdag 7 Juni 2019.

 

Dit bericht is geplaatst op juni 7, 2019. 3 reacties

Heeft God ons altijd voorspoed en succes beloofd?

Het zgn. “welvaarstevangelie.” Dit is een “evangelie” wat naast het wáre, bijbelse evangelie, ook verkondigd wordt. De verkondigers van dit welvaartsevangelie leren dat iedere Christen financieel rijk en over een permanente lichamelijke gezondheid dient te beschikken. Dát het welvaartsevangelie eigenlijk een onbijbelse leer is, wordt hiet door evangelist, Henk Herbold, duidelijk en op bijbelse wijze uitgelegd.

Wat zegt de Bijbel...?

door Henk Herbold

De boodschap van het welvaartsevangelie heeft zich snel verspreid en heeft letterlijk miljoenen christenen in zijn greep gekregen met zijn veelbelovende mogelijkheden. Vooral in arme landen, zoals in Afrika, zijn inmiddels miljoenen aanhangers van deze leer. Deze mensen worden financiële wonderen beloofd en als je arm bent, ben je daar gevoelig voor.

We komen deze boodschap echter ook in ons land tegen. Vaak worden mensen geleerd om maar veel geld te offeren, zodat de zegen ook groter zal zijn. Dus, “hoe meer je geeft, hoe meer je terug krijgt”.

Maar is dit wel een Bijbelse boodschap? Een belangrijk onderdeel van de welvaartsleer is: “het is altijd Gods wil dat zijn kinderen hier op aarde al materiële voorspoed en volmaakte gezondheid genieten. En… door het voortdurend positief belijden (of claimen) van die lichamelijke en materiële zegeningen, worden deze ook werkelijkheid”. Welvaartspredikers zeggen dus in het kort: “wat we…

View original post 1.756 woorden meer

View the Frontline Documentary on Gaza that PBS pulled – If Americans KnewAbout a documentary of which it was the intention, it would never be broadcasted in America. 

PBS stations around the U.S. were scheduled to show a riveting new Frontline documentary, ‘One Day in Gaza’, but at the last minute PBS pulled it. brbr The film is missing important context about the issue, but it includes footage that Americans, as Israel’s top funders, should see – including a young, unarmed teen being shot in her head. brbr BBC, the coproducer of the film, broadcast it to British viewers. We are posting it below so that Americans can also view it.

Source: View the Frontline Documentary on Gaza that PBS pulled – If Americans Knew

8 Juni 1967: de USS Liberty: 52 Jaar Geleden; de Joodse Wortels van Lyndon Baines Johnson & een Stuk Texaans-Joodse Geschiedenis & Ibrahim “Abe” Ayad & en zijn Voorstel voor een USS Liberty-Memorial in Jeruzalem plus de Anti-Defamation League (ADL) vs. Rick Wiles & TruNews.

Aanstaande 8 juni zal het 52 jaar geleden zijn dat het Amerikaanse spionoageschip, de USS Liberty, door Israëlische gevechtsjagers en topedoboten onverhoeds wer aangevallen. Het schip lag toen gemeerd buiten de kust van Egypte en lag destiijds in internationale wateren. Na de aanval (die bedoeld was om die op een aanval door Egypte te laten lijken om de Verenigde Staten aan de kant van Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog (juni 1967) te krijgen), beweerde Israël dat het hier om een vergissing zou gaan; zowel de piloten van de gevechtsjagers als de torpedoboten zouden de USS Liberty per vergissing hebben aangezien voor ee Egyptisch vrachtschip (Egypte was een van de anden waarmee Israël destijd in oorlog was). Een tweede reden voor Israël om de USS Liberty aan te vallen was gelegen in het feit dat het schip inlichtingen verkregen had waaruit bleek dat Israëlische troepen die circa duizend Egyptische militairen krijgsgevangen had gemaakt, die ontwapend en geboeid had, op het punt stonden die te executeren. Dat deze inlichtingen ook in Amerika (en de rest van de wereld) bekend zouden worden, moest met alle middelen worden voorkomen. Aldus was dit zoals gezegd, een tweede reden voor de Israëlische aanval op het schip.

 

De Doofpot-Affaire Komt Boven Water. 

USSlibertyAvatar

 

Na de aanval op de USS Liberty deden toenmalig president Lyndon Baines Johnson en Robert McNamara (minister van Buitenlandse Zaken) er alles aan om de ware toedracht van de aanval in de doofpot te stoppen. Ondanks hun verwoedde pogingen dit te doen, waren er toen al enkele Congresleden die ervan overtuigd waren dat de Israëlische anval op de USS Liberty geen vergissing kon zijn geweest maar een doelbewuste aanval was. Dát de waarheid over de motieven voor de aanval op het schip later toch bekend zoden worden, was te danken an het feit dat, hoezeer hun best de Israëlische jagers en torpedoboten ook hadden gedaan de USS Liberty tot zinken te brengen, het schip ondanks zware schade en het verlies van 34 Amerikaanse mariniers en 174 gewonden, toch bleef drijven! En hoewel de overlevenden van de tragedie met de USS Liberty allen later een zwijgplicht over de ware toedracht van de aanval opgelegd hadden gekregen, besloten die veel later het stilzwijgen hierover toch te doorbreken; desondanks wordt ook nú nog de officiële versie van de aanval op de USS Liberty verkondigd: het was een vergissing van de kant van Israël!

 

De weerzin en Minachting van Johnson voor de USS Liberty en Haar Bemanning & zijn Voorliefde voor de Staat Israël. 

 

Dat Lyndon Baines Johnson eigenlijk een weerzin tege de USS Liberty en haar bemanning had en met minachting op hen neerkeek, werd duidelijk nadat hij meegedeeld had dat het hem totaal niet interesseerde dat het schip met bemanning en al naar de kelder zou zijn geggaan; het belangrijkste voor hem was, dat hij een bondgenoot niet in verlegenheid wilde brengen! En zo toonde hij zijn voorliefde voor de Staat, Israël! En waaróm hij dit deed, wordt hieronder duidelijk gemaakt.

 

De Joodse Wortels van Lyndon Baines Johnson & een Stukje Texaans-Joodse Geschiedenis. 

 

Nu waren er wel meer Amerikaanse presidenten die een voorliefde voor de staat Israël hadden (inclusief de huidige, Donald Trump, die dit weer duidelijk liet bliujkern door Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen, maar Johnson schijn hier een ware fanatiekeling te zijn geweest. En bij nader onderzoek blijkt ook, waaróm hij zo ’n fanatieke supporter van Israël was; Johnson had nl. Joodse wortels! Hier hebben we er dit over gevonden:

“Zoals al tevoren gezegd, voerde de regering-Johnson een dramatische verschuiving op het Midden-Oostenbeleid door. Na Johnson heeft idere president zich volkome onderworpen aan Israël en het lijden van de Palestijnen genegeerd. Maar Johnson vormde een uitgesproken kerpunt. De reden dat hij zo loyaal aan Israël was, is gelegen in zijn etniciteit. Het schijnt dat hij en zijn vrouw in het geheim Joods waren. Dit kan voor velen aanvakelijk belachelijk zijn, maar in werkelijkheid waren Joden een integraal deel van de geschiedenis van Texas gedurende de negentiende eeuw. Jacob en Phineas de Cordova verkochten land en ontwikkelden Waco. In 1848 stichtte Simon Mussia Brownsville. In 1853 werd Michael Seeligson tot burgemeester van Galveston gekozen. In 1895 werd Morris Lasker voor de Senaat van de staat gekozen.”

“De eerste kolonisten van aanzien waren Samuel Issacks (1821) gevolgd door N. Adolphus Sterne (1826). Tegen 1838 leefden er Joden in Galveston, San Antonio, Velasco, Bolivar, Nacogdoges en Goliad. In het begin van de twintigste eeuw migreerden een groot aantal Russische Joden naar Texas om aan vervolging door de Russische Tsaar te ontkomen. Tussen 1900 en 1920 nam de Joodse bevolking in Texas toe van 15.000 tot 30.000. Grote setden, Dallas, Houston, Forth Wort en San Antonio, maakten een enome groei aan Joodse mensen door. In het algemeen is het aantal Joden er sindsdien gestadig toegenomen. Na Wereldoorlog II nam de omvang aan Joodse inwoners er toe van een geschatte 50.000 in 1945 tot 71.000 in midden jaren ’70 en tot 92.000 in 1988. 

Voor 1821 was Teaxs nog altijd een Spaanse kolonie waar alleen Katholieken zich konden vestigen. Joden die openlijk hun etniciteit erkenden, konden er volgens de wet niet leven. Oorspronkelijk migreerden Joden naar Texas om er geluk en vrijheid te zoeken. De vroegste Joden die er met de Conquistadors arriveerden, kwamen van Sefardische (Spaan-Noord-Afrikaans-Israëlische) gemeenschappen. Na de Mexicaanse Periode was het Jodendom in Texas er in wezen samengesteld uit immigranten uit Duitsland, Oost-Europa en de beide Amerika’s. De voorouders van Lyndon Johnson aan moederskant, de Huffmans, migreerden kennelijk ergens in het midden van de achttiende eeuw vanuit Duitsland naar Frederick, Maryland. Later verhuisden zij van het midden tot laat in de negentiende eeuw naar Bourbon, Kentucky. 

Volgens de Joodse wet is als de moeder van een persoon Joods is, dan is die persoon ongeacht de etniciteit of religie van de vader, automatisch Joods. De feiten wijzen erop dat beide overgrootouders van Lyndon Baines Johnson aan moederskant Joods waren. Dit waren de grootouders van de moeder van Lyndon, Rebecca Baines. Hun namen waren John S. Huffman en Mary Elizabeth Perrin. John Huffman’s moeder was Suzanne Ament, een veel voorkomende Joodse naam. Ook Perrin is een veel voorkomende Joodse naam. Huffman en Perrin hadden een dochter, Ruth Ament Huffmans, die Joseph Baines huwde en samen een dochter, Rebecca Baines, hadden, de moeder van Lyndon Johnson. De lijn van Joodse moeders kan drie generaties in de familiestamboom van Lyndon Johnson worden teruggevoerd. Er is weinig twijfel over dat hij Joods was,” https://www.johndenugent.com/the-jewish-war-on-the-kennedys/lyndon-johnsons-jewish-mother-and-the-1967-israeli-attack-on-the-uss-liberty/

En hieruit blijkt de totale minachting die Baines Johnson voor de USS Liberty, haar omgekomen bemmaningsleden en de overlevenden dan ook te verklaren; terwijl hij tegelijkertijd volkomen loyaal was aan een Amerika-vijandiggezinde staat, Israël genaamd! En zo werd dan ook de Talmudische mentatliteit die de man erop nahield, openbaar.

LBJ-2

 

Joe Meadors & het Gaza Freedom Flotilla, Al Awda. 

 

Een van de overlevenden van de tragedie met de USS Liberty, is Joe Meadors. Hij had de lafhartige Isrëlische aanval op de USS Liberty aan den lijve ondervonden. Later zou hij een van de opvarenden van het Gaza Freedom Flotilla zijn. dit was in 2018 op weg naar Gaza. Over hem en dit flotilla hebben we het volgende:

“51 jaar later, op 29 juli 2018, was de Amerikaanse militaire veteraan, Joe Meadors, getuige van een andere wrede Israëlische actie, de gewelddadige overname van een ongewapend burgerschip, de Al Awda genaamd, 40 mijl buiten Gaza in internationale wateren. Al Awda maakt deel uit van vier boten, het Gaza Freedom Flotilla, wat midden mei met haar reis vanuit Scandinavië begon en 75 dagen later buiten de kust van Gaza arriveerde. Al Awda arriveerde er op 29 juli op 3 augustus gevolgd door het Freedom Flotilla. De twee andere boten van het flotilla, de Filestine en de Mairead Maguire,  waren vanwege schade, opgelopen door een storm en onderhoudsproblemen buiten Sicilië niet in staat de reis te voltooien. 

Meadors vertelde dat toen de boot 49 zeemijl buiten Gaza was, er op 29 juli de Israëlische strijdkrachten verschenen en dat dit zes grote patrouilleschepen en zes zodikboten met stromtroepen aan boord waren. Hij vertekde dat een deel van de bemanning ne passagiers de stuurhut beschermden. De Israëlische commandos sloegen de kapitein van de boot, knalden zijn hoofd tegen de kant van het schip en dreigden hem met executie als hij de motor van het schip niet opnieuw zou starten. Vier bemanningleden en gedelegeerden werden door de Israëlische strijdkrachten getaserd op het hoofd en in de nek; een gedelegeerde werd herhaaldelijk getaserd. Beiden kwamen in een medisch gevaarlijke contitie terecht en waren gedurende de zeven uur durende trip naar Asdod slechts half bij bewustzijn.”

De bekende orthopedisch chirurg uit Engeland, Dr. Swee Ang, die er ook aanwezig was,werd op het hoofd en tegen het lichaam geslagen waarbij zij twee gebroken ribben opliep. Larry Commodore uit Canada werd nadat hij om teruggave van zijn paspoort had verzocht, door de Israëlis op het dek gegooid waarbij hij aan zijn voet gewond raakte. Later nadat hij uit Israël was gedeporteerd en terug was in Toronto, werd zijn voet in een ziekenhuis gehecht waarbij hij verschillende malen het bewustzijn verloor. In de Givon-gevangenis in Israël waar hij heen was gebracht, had Commodore tevens problemen aan zijn blaas opgelopen vanwege de overige verwondingen die hij op het schip had opgelopen. De bewakers van de gevangenis geloofden echter niet dat hij problemen met zijn blaas had gekregen en dwongen hem meer water te drinken waardoor de problemen werden verergerd. Verschillende leden van het schip werd niet de hen voorgeschreven dagelijkse medicijnen gegeven waardoor er een gevaarlijke situatie betreffende hun gezondheid ontstaan was. En:

“De Israëlische premier, Netanyahu, beschreef het Israëlische leger als het meest “morele” leger in de wereld. De bemanning en de gedelegeerden van de Al Awda ontdekten dat de Israëlische commandos, de militaire administratieve medewerkers en het personeel van de gevangenis wreed en een stel dieven waren.” https://www.opednews.com/articles/USS-Liberty-Survivor-Joe-M-by-Ann-Wright-FReedom-Flotilla-Coalition-_Gaza-Flotilla-Crisis_Gaza-Freedom-Flotilla_Violence-180805-483.html

9617517

Deesillustration.com

 

De Amerikaanse Palestijn Ibrahim “Abe” Ayad & zijn Voorstel voor een Memorial voor de USS Liberty bij Jeruzalem. 

 

Velen weten u dat de Palestijnen er in de bezette gebieden en in Gaza al voor zeventig lange jaren zwaar te lijden hebben onder een trianniek, moorddadig en onderdrukkend Israëlisch regime. Nu is er een Amerikaanse Palestijn, Ibrahim “Abe” Ayad geheten, die besloten heeft dat het nu eens hoog tijd wordt voor een memorial ter herdenking van de bemmaningsleden van de USS Liberty die er op 8 juni door de Israëlische aanval werden vermoord. Ayad had in Israël een stuk land gekregen en tijdens een interview met American Free Press, vertelde hij hoe hij eran gekomen en hoe het verder allemaal gegaan was:

“Ayad verklaarde het fascinerende verhaal achter hoe hij met zijn stuk and in Israël terecht kwam, wat terug gaat tot Operatie Shingle of de Slag om Anzio – 22 januari tot 5 juni 1944 waarbij bijna 15.000 jomgemannen de uiteindelijke prijs betaalden: 

“Nadat [mijn vader] gewond geraakt was bij een MASH-eenheid tijdens de luchtoorlog, werd hij voor drie dagen vermist. Dus had het leger in haar oneindige wijsheid mijn grootmoeder een brief gestuurd waarin haar verteld werd dat hij dood was. Mijn grootmoeder kon geen Engels lezen dus nam zij die mee naar de dorpsoudste die haar vertelde, “Uw zoon is dood.” En zij zei, “Hij is niet dood; als hij dood was, zou ik het geloven.” Daar zij weigerde te geloven dat haar enig kind dood was, bereidde zij zich voor op zijn terugkeer uit de oorlog. “Zij werkte als verpleegster in een lokaal ziekenhuis en zij trachtten een oude dame waarvan zij dachten dat haar zoon gestorven was te misleiden. Zij kwamen en verpanden hun land aan haar”, zei Ayad, “en zij kocht het en zette het op zijn naam.” 

Toen Ayad’s vader uiteindelijk terugkeerde naar huis, “dacht iedereen dat hij een geest was.” Daar zijn moeder een aanzienlijk stuk land verkregen had, begon de illegale bezettingsregering van Israël er stappen tegen te ondernemen. “Plotseling begint Israël dit land te confisceren door er van alles op te doen”, zei Ayad. Het “was zelfs onder de Israëlische wet illegaal geconfisceerd omdat dit bezet gebied is. Er kan geen belasting worden opgelegd en zij confisceerden het met het voornemen dit te belasten.”

Ayad trachtte hen te bevechten maar Israël stuurde er haar in Amerika gevestigde public relations firma op hem af. “Ik bestrijdt de Anti-Defamation League nu voor 20 jaar”, zei hij, “en zij maakten gebruik van hun invloed over het Ameriaanse Departement van Justitie. Zelfs James Comey kwam er persoonlijk naar toe om de inval bij mij te overzien. Zij hebben me van meer dan $3 miljoen beroofd – en dit is mijn eigen regering waar ik belsting aan betaal die mij dit alles aandoet.”

Ayad besprak toen zijn plannen voor het Liberty-memorial waar hij vijf á zes jaar geleden voor het eerst aan begon te denken: 

“Ik zie geen memorials in Israël, niet voor Wereldoorlog I, niet voor Wereldoorlog II” verklaarde hij. “[Israël is] de Verenigde Staten zoveel verschuldigd voor twee wereldoorlogen waarbij de financiële en militaire hardware die het van Amerika krijgt nog niet eens meegeteld zijn. Ik zou graag een USS Liberty Memorial Hospital voor al de slachtoffers van de Liberty, haar bemanning en al de slachtoffers die erna geleden hebben en al de slachtoffers die in twee wereldoorlogen en sindsdien geleden hebben. En het is hoog tijd dat zij respect aan Amerika betonen.”

Het land wat Ayad voor het memorial koos, “ligt vlak naast de snelweg dat Jeruzalem met de rest van Israël verbindt; dus iedereen die in Jeruzalem komt, zal het moeten zien. Het ligt in een buitenwijk van Jeruzalem, Beit Hanina genaamd.” https://americanfreepress.net/uss-liberty-memorial-planned-for-visible-site-near-jerusalem/ (vetdruk toegevoegd)

En wat dit laatste over Ibrahim Ayad en zijn voorgestelde memorial betreft, er is geen enkel memorial in Israël waarmee de inspanningen die Amerika in beide wereldoorlogen ten behoeve van het Joodse volk verricht had, te zien. Wat we er echter wél zien: memorials voor de Holocaust en niet slechts in Israël zelf maar tevens over de hele wereld, zelfs in die landen waar die nooit heeft plaatsgehad zoals o. a. in China en Canada! Als we dit, samen met de lafhartige Israëlische aanval op de USS Liberty, die op het Gaza Freedom Flotilla en de schandalige behandeling van Ibraim Ayad door de Israëlische autoriteiten en andere gruweldaden zo overzien, is het dan nog vreemd dat er op steeds meer plaatsen in de wereld de walging van en weerzin tegen Israël toeneemt? ook nú nog echter, wordt er door Westerse regeringen (vnl. die van de Verenigde Staten) het inmiddels bekende klaaglied tot in den treure in plechtige droeve tonen en klanken rondgezongen: “Het anti-Semitisme neemt” (ja, wéér maar eens!) “toe!” Ondertussen wordt er door de christenzionisten voor Israël vurig gebeden, waarbij die smeekbeden geleidelijk aan, al ten hemel schreidende opstijgen, ener mistvlaag gelijk dewelke na enige tijd over een bepaald gebied had gehangen wederom vluchtig verdwijnt. De tijd zal echter komen dat Israël eens een zware prijs voor haar vele misdaden zal moeten betalen. Niet nu en misschien niet eens in de (nabije) toekomst. Het zou dus enige tijd kunnen duren, maar eens zal het oordeel Gods er -hoe dan ook- over Israël (en allen die haar gesteund en haar gruweldaden goedgekeurd hadden) komen.

Anti_Semitism_by_Latuff2

 

Nieuw Film USS Liberty. 

 

Dat er al een film over de Israëlische aanval op de USS Liberty was uitgebracht in het verleden, wisten we. De film (een documentaire eigenlijk), “Death in the Water,” werd hier in 2002 vertoond door de Nederlandse omroep, de VPRO. Nu zal er over enige tijd weer een fim worden uitgebracht, Naast de films zijn er ook enige boeken over deze tragische gebeurtenis verschenen: “Ship Without a Country. Eyewitness Accounts of the Attack on the USS Liberty”, van Victor Thorn en Mark Glenn (American Free Press) 2009. Nu is er het nieuwste boek verschenen, “Erasing the Liberty. The Battle to Keep Alive The Memory of Israel’s Massacre on the USS Liberty” (soon to be a full-lenght feature film) van Philip F. Tourney en David F. Gahary. http://www.erasingtheliberty.com

 

De Anti-Defamation League vs. Rick Wiles & TruNews. 

 

Van de vele christelijke TV-zenders is waarschijnlijk wel de zender, TruNews, een van de weinigen (zo niet de enige) die verboden onderwerpen waarop een taboe rust, aan de kaak stelt. De presentator en stichter van deze zender, Rick Wiles, is vaak onder vuur komen te liggen vanwege (en hier is weer het nu maar al te bekende wachtwoord), “anti-Semitisme.” Gisteren zond TruNews het eerste deel uit over de USS Liberty. https://www.trunews.com/stream/six-day-war-massacre-uss-liberty-veterans-reveal-truth-about-israeli-attack-part-1 Op dit moment (28 mei 2019, 22:37) is de tweede aflevering aan de gang. Ook andere onderwerpen die gerelateerd zijn aan Israël worden door Wiles en zijn mederwerkers onder de loep genomen. Nu is het ook de Anti-Defamation League (ADL) niet ontgaan, wát Rick Wiles allemaal over Israël te zeggen heeft. Om die reden heeft de ADL een zeer korte clip op het Youtube-kanaal gepubliceerd van zegge en schrijve, een minuut. En wat heeft de ADL nu over Rick Wiles en TruNews te zeggen? Wel, dit:

“Het programma heeft in toenemende mate anti-Semitische en anti-Zionistische inhoud gepresenteerd.” 

En:

“Anti-Joodse taal en complottheorieën vormen het baisisvoedsel van het programma.” 

En dit is dan het “anti-Semitisme”, in (nogmaals) één minuut, “deskundig” uitgelegd door de ADL! En … dan hebben we het wel gehad! En het eindigt dan met, “For more information visit ADL.or.” https://www.youtube.com/watch?v=nqHMBG_EP_A (“ADL Backgrounder: TruNews & Rick Wiles”) Aangezien we nu weten, wát de ADL allemaal onder “anti-Semitisme” verstaat zoals kritiek op Israël, weten we ook wat die tot nu toe erover verkondigd heeft. En wat zou die te zeggen hebben over de informatie die we hierboven allemaal bij elkaar vergaderd hebben? Wel, het antwoord zal nu toch wel duidelijk zijn.

 

Ton Nuiten – 28 Mei 2019.

 

Donald Trump, Benjamin Netanyahu & “Netanyahu’s Dilemma”; Vml. President George W. Bush & de Iraq-Oorlog; Flashback: 10 September 2001; de “Dancing Israëlis”; de Komende Oorlog tegen Iran: een Pretext a Lá 9/11?

Op 20 mei 2019 )twee dagen geleden dus), kwam de Israëlische krant, Haaretz, ermee; het is een artikel, getiteld, “Analysis // Netanyahu’s Dilemma: Getting Trump to Act Without Putting Israel on the Front Line.” Om dit even te vertalen: Benjamin Netahyahu zou graag zien dat Donald Trump het Amerikaanse leger tegen Iran in zal zetten, zónder dat Israël daarbij in de frontlinie die er dan zal ontstaan, terecht zal komen! Of om het nóg eens anders te zeggen: De oorlog die tegen Iran gevoerd zal gaan worden, moet louter een “Amerikaanse oorlog” zijn waarbij het slechts de Amerikaanse militairen zullen zijn, die er zullen sneuvelen; van de inzet van het Israëlische leger in dit komende conflict, zal echter geen sprake mogen zijn! Om dit even kort samen te vatten: de komende oorlog van Amerika tegen Iran is slechts bedoeld om het bestaan van Israël veilig te stellen, zonder dat daarvoor Israëlisch bloed vergoten zal hoeven te worden! 

 

President George W. Bush & de Iraq-Oorlog. 

 

Op 6 mei 2004 liet de Amerikaanse senator, Ernst F. Hollings, zich in een artikel in The Charlotte Post and Courier over de oorlog in Iraq als volgt uit:

“Met 760 doden in Iraq en 3.000 die voor het leven verminkt zijn, blijven Amerikanen argumenteren, waaróm we in Iraq zijn – en hoe we er weer uit komen. Zelfs President Bush erkent dat Saddam Hoessein niets te maken had met 9-11. Natuurlijk waren er geen massavernietigingswapens. De inlichtingendienst van Israël, de Mossad, weet wat er gaande is in Iraq. Zij zijn de besten. Zij móeten het weten. Het voortbestaan van Israël is afhankelijk van kennis. Als die er waren of als zij er verwijderd zouden zijn, zou Israël ons la lang naar die massavernietiginswapens hebben moeten geleid. Daar Iraq geen dreiging vormde, waarom een souverein land binnenvallen? Het antwoord: Het beleid van President Bush om Israël veilig te stellen.” (Senator Ernest Hollings als geciteerd door wijlen Michael Collins Piper in zijn “THe High Priests of War. The Secret History of How America’s “Neo-Consevative” Trotstyites Came to Power and Orchestrated the War Against Iraq as the First Step in THeir Drive for Global Power” (American Free Press) derde druk augustus 2004, blz. IIIX).

Ernest Hollins (die zelf een grote vriend van het Amerikaanse leger was) werd vervolgens genadeloos gehekeld door de Amti-Defamation League (ADL) en vele politici die graag een wit voetje wilden halen bij de Israëlische lobby in Amerika vanwegen zijn column.

 

Het Joodse Weekblad, de Forward & de Iraq-Oorlog. 

 

Vóórdat Ernest Hollins zijn column zou schrijven, kwam het Joodse weekblad, “Forward” (gevestigd in New York) op 16 april 2004 met een artikel:

“Aan de vooravond van de oorlog was Israël een stille maar een enthousiaste voorstander van de oorlogsplannen van Amerika. De militaire macht van Saddam Hoessein zo was men het er universeel over eens, maakte hem tot een van de meest gevaarlijke tegenstanders van Israël. Zijn omverwerping werd beschouwd als de verwijdering van de ernstigste existentële dreiging voor Israël. En Israël werkte hier graag aan mee; het deelde informatie over de defensievermogens en intenties van Iraq, die bedoeld waren de Amerikaanse actie te helpen. Maar omdat Israël als enige van een oorlog profiteerde die in Amerika en de wreld in toenemende mate omstreden wordt, is de vrees zich hierover uit te spreken, sterker geworden dan dit vóór de oorlog was.” (idem)

Uit beide artikelen blijkt dat de oorlog in Iraq niet werd gevoerd om alleen maar de olie of om er de “democratie” te brengen, maar voorál en állereerst omwille van de staat, Israël. 

 

Flashback: 10 September 2001: President George W. Bush, het Vredesplan en de Mogelijke Stationering van een Amerikaanse Legermacht in Israël. 

 

De gruwelijke gebeurtenis die er in Amerika op 11 september 2001 plaatshad, is ook nu nog in ons geheugen gegrift alsof die recent nog plaatsgevonden zou hebben. Op de dag daarvóór, 10 september, kwam The Wasington Times met een atrikel waarvan de titel luidde, “U.S. troops would enforce peace under Army study.” Het ging hier over een studie die door de Army School of Advanced Military Studies was uitgevoerd; Dit militaire instituut heet een instelling voor de meest vaardige en kundige officieren te zijn. Deze studie had van doen met een Israëlisch-Palestijns vredesplan. Bush nu, was van plan om er in Israël 20.000 Amerikaanse troepen te stationeren die toezicht zouden houden op de uitvoering van dit plan; hiermee moest de vrede tussen Israël en de Palestijnen worden afgedwongen. En hiermee wordt het volgende duidelijk: Behalve dat Bush er door de Iraq-oorlog voor had gezorgd dat de veiligheid van Israël gewaarborgd bleef, liet hij tevens blijken, voorstander te zijn van een Palestijnse staat! Maar de studie die het genoemde militaire instituut uitgevoerd had, was er teven een conclusie aan verbonden en die hield in wat de verwachtingen zouden zijn als de Amerikaanse troepenmacht er eenmaal gestationeerd zou zijn; er werd echter ook iets in gezegd over de Mossad, de genoemde inlichtingendienst van Israël; we zullen die conclusie hier in het Engels weergeven:

“The SAMS [Army School of Advanced Military Studies] paper attempts to predict events in the first year of a peacement-forced operation, and sees possible dangers for U. S. troops from both sides. It calls Israel’s armed forces a “500-pounf gorilla” in Israel. Well armrd and trained. Operates in both Gaza. Known to disregard international law to accomplish mission. Very unlikely to fire on American forces. Fratricide a concern especially in air space management. On the Mossad, the Israeli intelligence service, the SAMS officers say: “Wildcard. Ruthless and cunning. Has capability to target U. S. forces and make it look lake a Palestinian/Arab act.” 

Het was dit eindrapport, deze conclusie, die men er bij SAMS vrij had gegeven en dusl in THe Wasington Times verscheen, vóór de noodlottige dag die we nu allemaal kennen als 9/11. https://www.youtube.com/watch?v=bgoCzz0WEl4 En wat wás dit voor een gruweldaad? Juist, die zag eruit als “Palestinian/Arab Act”! Maar … wáren het dan ook 19 slordig geklede extreem-islamitische kapers met amper een vliegopleiding van slechts enkele dagen, die ongemerkt de zwaarstbewaakte vliegvelden wisten op te komen om er de reusachtige airliners en de bemanning met passagiers en al te kapen om er vervolgens met de vaardigheden van een volleerde superman in de beide Twin-Towers mee in te vliegen? Toch was het dit verhaal (een complotheorie eigenlijk) wat ons door de Amerikaanse overheid vanaf het begin aan als waarheid voorgehouden werd!

 

De “Dancing Israelis.” 

 

de noodlottige gebeurtenis op 9/11 zou voor iedereen plot, en onverwacht hebben plaatsgevonden. Het is dan ook zeer opmerkelijk dat er al vlak vóór de aanslagen een groep mannen, een camerateam, waren die deze terroristische acties zouden documenteren. De namen van deze mannen waren, Si van Kurzberg, Paul Kurzberg, Yaron Schmuel, Oded Ellner en Omer Marmari; deze vijf mannen waren allen Israëlis! Nadat de aanslagen plaatsgevonden hadden en terwijl zowat iedereen geschokt en ontzet was, waren het deze vijf mannen die juist feestvierden en er op een nabijgelegen dak de clown uithingen! Naar deze mannen is later verwezen als de “dancing Israelis.” Hoe wísten deze mannen  dat er op die bewuste dag de aanslagen plaats zouden vinden? Waar hadden zij de voorkennis hierover vandaan? https://www.youtube.com/watch?v=2xHm5602NTI

 

Benjamin Netanyahu & de Terroristische Aanslagen als “Goed voor Israël.”

 

Tijdens een gelegenheid vertelde Benjamin Netanyahu tegenover een publiek van de Bar Ilan University in Israël dat:

“We hebben hier van een ding baat bij en dat zijn de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon en de Amerikaanse strijd in Iraq. Van deze gebeurtenissen zei hij naar verluidt dat deze gebeurtenissen “de Amerikaanse publieke opinie in ons voordeel keerden.” Netanyahu had zijn commentaren naar verluidt, gedaan gedurende een conferentie aan de Bar Ilan University over de verdeling van Jeruzalem als deel van een vredes-deal met de Palestijnen.” htt[s://www.haaretz.com//1/4970678 (vetdruk toegevoegd)

Die vredesdeal met de Palestijnen zal zeer zeker het vredesinitiatief wat George W. Bush destijds genomen zou hebben om er nadat die deal eenmaal beklonken was, er 20.000 Amerikaanse troepen als een soort van “vredesmacht” te stationeren om er toezicht te houden op de naleving ervan door beide parijen. Maar na die aanslagen veranderde dit. Vanaf die tijd werden alle moslims en de Palestijnen als behorende tot een 5e colonne te behoren.

 

De Komende Oorlog tegen Iran:  Is er een Pretext a lá “9/11 te Verwachten? 

 

Benjamin Netanyahu is er inmiddels bekend om geworden al vanaf  1993 te roepen dat Iran nog maar een paar maanden verwijderd zou zijn van de productie van een antoombom. Dit deed hij ook gedurende de regering-Barack Obama. Obama echter, was niet zo gewillig om voor Netanyahu en Israël de hete kolen uit het vuur te halen door tegen Iran op te trekken. In plaats daarvan wisten Obama, Rusland en andere landen een vredesdeal met Iran te bereiken. De enige die luidruchtig bleef roepen dat die Iran-deal niet goed was, was -uiteraard Netanyahu zélf. Na OBama echter, kwam Donald Trump in  het Witte Huis en dit moet we’rkelijk een opluchting voor Netanyahu zijn geweest. En bij het horen van Trump dat de Iran-deal de grootste vergissing was, was Netanyahu helemáál gerustgesteld. En van die tijd af sloeg Trump alleen nog maar oorlogszuchtige taal tegen Iran uit. Nu, wat kunnen we nu uit al het bovenstaande concluderen? Wel, dit: zou het kunnen dat er ergens weer een gebeurtenis plaats zou kunnen vinden als 9/11 waarbij die de Iraniërs in de schoenen zou worden geschoven, terwijl het toch imers de Mossad is, die een dergelijke aanslag uit zouden kunnen laten zien als “a Palestinian/Arab act”?  “9/11” is namelijk terug te voeren tot de Mossad. Hoewel het beslist niet te hopen is dát er een dergelijke gruwelijke terreurdaad plaats zou kunnen vinden, is die gezien de sinistere geschiedenis van een lange reeks aan “false flag-opartions” zeer zeker niet uit te sluiten! Nu Israël bij vele landen in ongenade is gevallen vanwege haar wrede beleid tegenover de Palestijnen (denk bijv. maar aan de BDS-Movement), zou een dergelijke aanslag ervoor kunnen zorgen dat die net als 9/11 weer in het voordeel van Israël uit zou kunnen vallen. Tevens zal mocht Iran na door Amerika aangevallen en ingenomen te zijn, Israël weerm de beschikking hebben over meer land om er zo de Israëlische hegemonie mee te versterken; ten koste van duizenden Amerikaanse slachtoffers. Met de nodige grootschalige martelingen zoals die eerder in de Abu Grhaib-prison en andere plaatsen in Iraq hadden plaatsgevonden (en die er vermoedelijk ook nú nog worden gepleegd)! En dan hebben we het nog niet gehad over een mogelijke oorlog tussen o. a. Amerika en Rusland die met een beperkt gebruik van nucleaire wapens uit zou kunnen breken.

 

Ton Nuiten – Woensdag 22 Mei 2019.